Fragebuch/Questionnaire

Frage/Question 050.010 (737) [>]

װאָס איז דאָס? [װײַזן טאַפנדיק] [material]

vos iz dos? [vayzn tapndik] [material]

Frage/Question 050.011 (738) [>]

⊕ סחורה?

skhoyre?

Frage/Question 050.020 (739) [>]

װאָס זײַנען די ...? [לעכער] [holes]

vos zaynen di ...? [lekher] [holes]

Frage/Question 050.021 (740) [>]

'חור גדול' [a big hole] [מין פֿון לאָך]

Frage/Question 050.030 (741) [>]

און פֿאַרנײט איז עס מיט אַ ... [patch]

un farneyt iz es mit a ... [patch]

Frage/Question 050.031 (742) [>]

⊕ לאַטע? 64/VII/24 בײַטן אױף : ⊕ לאַ[ט/פ]ע?

late? 64/VII/24 baytn oyf : la[t/p]e?

Frage/Question 050.032 (743) [>]

⊕ פֿליק?

flik?

Frage/Question 050.040 (744) [>]

װאָס איז דאָס? [seam] 64/VII/24 צוגעבן : אױסשפראַך און מין פֿון נאָ(ענ)ט?

vos iz dos? [seam] 64/VII/24 tsugebn : oysshprakh un min fun no(en)t?

Frage/Question 050.050 (745) [>]

װאָס איז דאָ געמאַכט? [mended]

vos iz do gemakht? [mended]

Frage/Question 050.051 (746) [>]

⊕ פֿאַרצירעװעט? (א)... (ב)...

fartsirevet? ()... (b)...

Frage/Question 050.052 (747) [>]

64/VII/24 צוגעבן : מע דאַרף קענען פֿאַרצ... אַ זאָק (ענדונג בײַם אינפֿיניטיװ!)

64/VII/24 tsugebn : me darf kenen farts... a zok (endung baym infinitiv!)

Frage/Question 050.060 (748) [>]

װי אַזױ זאָגט איר אַז ס'איז... [װײַזן דורך גלעטן] [smooth] (גלאַט / גלאַטיק)

vi azoy zogt ir az s'iz... [vayzn durkh gletn] [smooth] (glat / glatik)

Frage/Question 050.070 (749) [>]

אַז עפעס איז ניט גלאַט, נאָר פֿאַרקערט, זאָגט מען ס'איז... [rough, coarse]

az epes iz nit glat, nor farkert, zogt men s'iz... [rough, coarse]

Frage/Question 050.071 (750) [>]

⊕ שאָרסטקע?

shorstke?

<- Prev Next -> Index