Fragebuch/Questionnaire

Frage/Question 036.010 (522) [>]

װאָס פֿלעגן אַלטמאָדישע מאַמעס אָנטאָן אַ קינד װי אַ סגולה קעגן אַ גוט-אױג?

vos flegn altmodishe mames onton a kind vi a sgule kegn a gut-oyg?

Frage/Question 036.011 (523) [>]

⊕ רױט בענדעלע?

royt bendele?

Frage/Question 036.012 (524) [>]

⊕ בײַטעלע?

baytele?

Frage/Question 036.013 (525) [>]

⊕ קראַמפֿינגערל?

kramfingerl?

Frage/Question 036.014 (526) [>]

⊕ קמיע?

kameye?

Frage/Question 036.020 (527) [>]

װאָס הײסט אָפשטרײַכן אַ קינד? ['אַ געװיסער אופֿן פֿון אָפשפרעכן אַ גוט-אױג']

vos heyst opshtraykhn a kind? ['a geviser oyfn fun opshprekhn a gut-oyg']

Frage/Question 036.021 (528) [>]

צי װײסט איר אַ נוסח פֿון אָפשפרעכן אַן עין-הרע?

tsi veyst ir a nusekh fun opshprekhn an ein-hre?

Frage/Question 036.030 (529) [>]

* (מערבֿ-ייִדיש) װאָס הײסט שאָרמען?

* (mayrev-yidish) vos heyst shormen?

Frage/Question 036.040 (530) [>]

אַז אײנער קען ניט רירן די הענט און די פֿיס, זאָגט מען, ער ליגט ... [paralyzed]

az eyner ken nit rirn di hent un di fis, zogt men, er ligt ... [paralyzed]

Frage/Question 036.041 (531) [>]

⊕ שלאַקריריק?

shlakririk?

Frage/Question 036.042 (532) [>]

⊕ באַנעזאַמען?

banezamen?

Frage/Question 036.050 (533) [>]

װאָס הײסט ליקעװען? ['הײלן']

vos heyst likeven? ['heyln']

Frage/Question 036.060 (534) [>]

צי איז געװען אין --- [נאָמען פֿון שטאָט אָדער שטעטל] אַ רופֿא? װאָס האָט ער געטאָן?

tsi iz geven in --- [nomen fun shtot oder shtetl] a royfe? vos hot er geton?

Frage/Question 036.061 (535) [>]

רפֿואה (אױסשפראַך) 62/III צוגעבן : (למשל דורך פֿרעגן: װאָס װינטשט מען אַ קראַנקן /
שלאַפֿן?) * (מערבֿ-ייִדיש) קאָנטראָלירן דעם גראַם "רופֿא : טובֿה"; קאָנטראָלירן גראַם פֿון
v/f אין אָפֿן / אױװן / שלאָפֿן

refue (oysshprakh) 62/III tsugebn : (lemoshl durkh fregn: vos vintsht men a krankn /
shlafn?) * (mayrev-yidish) kontrolirn dem gram "royfe : toyve"; kontrolirn gram fun
v/f in ofn / oyvn / shlofn

Frage/Question 036.062 (536) [>]

64/VII/24 צוגעבן : ⊕ אַ רפֿואה-שלמה?

64/VII/24 tsugebn : a refue-shloyme?

Frage/Question 036.080 (537) [>]

'(ת)רוץ מהר הביתה' run home fast

Frage/Question 036.081 (538) [>]

⊕ גיך? 62/VIII צוגעבן : ⊕ געך?

gikh? 62/VIII tsugebn : gekh?

Frage/Question 036.090 (539) [>]

פֿאַרקערט, ניט גיך, הײסט װי אַזױ? [slowly]

farkert, nit gikh, heyst vi azoy? [slowly]

Frage/Question 036.091 (540) [>]

⊕ פאַװאָליע?

pavolie?

Frage/Question 036.092 (541) [>]

⊕ פאַמעלע(ך)? בעמעלעך?

pamele(kh)? bemelekh?

Frage/Question 036.100 (542) [>]

"נו ..." 'בטח!' sure!

"nu ..." 'btkh!' sure!

Frage/Question 036.101 (543) [>]

⊕ אַװדאי / בװדאי?

avade / bevade?

<- Prev Next -> Index