Wortindex / Word Index

ש , sh [>]
 48248 - 188.021.new
 48276 - 030.032 *
 48276 - 055.051 *
 48276 - 058.022 *
 48276 - 179.101.new
 ...

ש"ס , sh"s [>]
 50306 - 069.020 *
 52245 - 189.090 *

ש"ער , sh"er [>]
 52224 - 022.080 *

ש'פּרינג , sh'pring [>]
 48263 - 006.052 *

ש-ש-ש , sh-sh-sh [>]
 45284 - 204.080.new
 53278 - 078.093.new2
 53278 - 083.102.new2

ש-ש-ש-ש , sh-sh-sh-sh [>]
 46327 - 172.110.new4

ש-ששֹ , sh-shs [>]
 52213 - 036.061.newa

ש-שֹ-ש , sh-s-sh [>]
 49229 - 141.020 *

ש..ש , sh..sh [>]
 51237 - 140.080 *

ש.וו , sh.v [>]
 53295 - 148.030.new2

ש.ש , sh.sh [>]
 51225 - 219.091 *

ש/ס]טייַע(נע)ן , sh/s]taye(ne)n [>]
 48259 - 127.082.new

שא , sh [>]
 51225 - 140.080 *
 51229 - 220.120.newb
 53215 - 015.012 *
 53272 - 007.050.new5
 53272 - 159.050.new3
 ...

שא...אשטע , sh...shte [>]
 51225 - 140.080 *

שאאַם , sham [>]
 53315 - 035.071 *

שאבייסצענאכטס , shbeystsenkhts [>]
 51238 - 185.010 *

שאבן , shbn [>]
 50196 - 165.010.new
 52181 - 062.040 *
 52181 - 179.050 *

שאבֿיא , shvi [>]
 52224 - 046.040.new5

שאבֿרהם , shvrhm [>]
 52229 - 016.050 *

שאגאל , shgl [>]
 52245 -

שאדאָוּ , shdou [>]
 52184 - 082.050.new
 53212 - 082.051.new

שאדלע , shdle [>]
 52211 - 113.020 *

שאוולי , shvli [>]
 55249 - 007.050 *

שאוולע , shvle [>]
 55249 - 007.050 *

שאוועל , shvel [>]
 55249 - 007.050.new

שאווער , shver [>]
 47295 - 165.021 *

שאוכלים , shukhlim [>]
 52224 - 103.030.new2
 52224 - 103.040.new2

שאול , shul [>]
 52224 - 004.060.new2
 52224 - 071.040 *
 52224 - 071.040 *
 52224 - 103.120 *

שאז , shz [>]
 52211 - 094.010 *

שאזע , shze [>]
 51258 - 084.080.new2
 53309 - 084.080.new

שאזש , shzh [>]
 48283 - 084.080 *

שאזשע , shzhe [>]
 48283 - 084.080 *
 49225 - 084.080 *
 51258 - 084.080.new3

שאחט , shkht [>]
 52211 - 210.050 *

שאט , sht [>]
 49205 - 134.050 *
 52217 - 134.050 *
 53272 - 036.062.new
 53309 - 219.082.new2

שאטן , shtn [>]
 47301 - 000.000.new2
 48272 - 163.120 *
 49205 - 030.040 *
 49205 - 036.021 *
 49225 - 082.050 *
 ...

שאטקע , shtke [>]
 52181 - 150.040 *
 52181 - 148.040 *
 52217 - 038.050 *

שאיי , shey [>]
 50246 - 163.080 *

שאייַן , shayn [>]
 49224 - 074.070.new2

שאכט , shkht [>]
 50196 - 210.050.new
 50196 - 210.070.new

שאכטאלאך , shkhtlkh [>]
 53272 - 069.160.new

שאכטאלע , shkhtle [>]
 49205 - 069.160 *
 49256 - 069.140 *
 51225 - 012.060 *
 53272 - 069.160.new

שאכטל , shkhtl [>]
 49205 - 069.140 *
 49256 - 069.139 *
 51229 - 069.160 *
 51233 - 069.140 *
 51258 - 069.160 *
 ...

שאכטעלטשע , shkhteltshe [>]
 52181 - 069.140 *

שאכטעלע , shkhtele [>]
 51217 - 069.140 *
 52181 - 069.140 *
 52211 - 069.160 *
 53215 - 069.140 *
 53215 - 069.160 *

שאכטקע , shkhtke [>]
 52181 - 147.031 *

שאכענע , shkhene [>]
 55248 - 070.020.new

שאך , shkh [>]
 48283 - 168.020 *
 49256 - 168.021 *
 51228 - 168.020 *
 51229 - 168.020 *
 51229 - 168.031 *
 ...

שאל , shl [>]
 49205 - 038.130 *
 51217 - 039.060.new
 51229 - 038.030 *
 52184 - 038.120 *
 52211 - 038.030 *
 ...

שאלאטן , shltn [>]
 47301 - 219.091 *
 48272 - 219.091 *
 48283 - 219.091 *
 48283 - 219.091.new
 49225 - 098.030 *
 ...

שאלאטע , shlte [>]
 47301 - 098.030 *
 48283 - 098.030.new
 48283 - 098.030.new
 48283 - 098.030.new2
 53272 - 098.030.new
 ...

שאלאטעס , shltes [>]
 51258 - 098.030 *

שאלאַטן , shlatn [>]
 50306 - 219.091 *

שאלאָטן , shlotn [>]
 48272 - 098.030 *

שאלאָטע , shlote [>]
 47301 - 098.030 *
 48272 - 098.030 *

שאלה , shayle [>]
 31357 - 188.020 *
 32358 - 166.020.new6
 32358 - 175.051.new3
 32358 - 185.031.new5
 46327 - 188.020.new
 ...

שאלות , shlut [>]
 48286 - 194.070 *
 49224 - 188.020 *
 49224 - 188.021 *
 49245 - 188.020 *
 49245 - 188.020 *
 ...

שאלטן , shltn [>]
 52217 - 219.091 *

שאלטענאָסעס , shltenoses [>]
 55248 - 138.090 *

שאליק , shlik [>]
 53289 - 167.010.new3

שאליקל , shlikl [>]
 51217 - 186.090 *
 51217 - 186.090.new

שאלן , shln [>]
 48272 - 157.110.new2
 52184 - 038.120.new

שאלע , shle [>]
 53272 - 057.070 *

שאלעכץ , shlekhts [>]
 48272 - 131.030.new
 52181 - 088.020 *

שאלעמוקסענעס , shlemuksenes [>]
 55248 - 094.070 *

שאלעשידעס , shleshides [>]
 49256 - 103.070.new
 51229 - 103.070 *
 51229 - 123.070 *

שאלקע , shlke [>]
 53272 - 055.080 *
 53272 - 055.080.new
 53272 - 055.080.new3
 53272 - 055.080.new4

שאלקעס , shlkes [>]
 49225 - 042.040 *
 50212 - 042.040.new2

שאלתי , shlti [>]
 52224 - 035.080 *
 52224 - 035.080.new

שאמע , shme [>]
 51238 - 159.440 *

שאמעס , shmes [>]
 51228 - 186.030 *
 53257 - 186.030.new
 53289 - 186.030 *

שאמערל , shmerl [>]
 49205 - 067.080 *
 49256 - 067.070 *
 51217 - 220.120.new3
 51238 - 067.070 *

שאמפּוּ , shmpu [>]
 53272 - 014.010.new

שאמפיין , shmpeyn [>]
 52245 -

שאמרל , shmrl [>]
 51217 - 220.120.new3

שאם , shm [>]
 48283 - 108.020 *
 48283 - 108.021 *
 48283 - 108.022 *
 48283 - 108.022.new
 48283 - 108.041 *
 ...

שאנד , shnd [>]
 52181 - 219.050 *

שאנדאליע , shndlie [>]
 53272 - 081.021.new3

שאנדן , shndn [>]
 52184 - 129.030 *

שאנדע , shnde [>]
 48272 - 219.050 *
 48272 - 057.040.new
 48283 - 219.050 *
 51217 - 208.060.new
 51217 - 208.060.new
 ...

שאני , shni [>]
 32358 - 190.081.new6
 52224 - 017.013 *
 52229 - 040.020.new2

שאנישניק , shnishnik [>]
 48283 - 099.040 *

שאנק , shnk [>]
 47301 - 069.010 *
 49205 - 069.010 *
 49205 - 069.020 *
 49205 - 069.030 *
 50197 - 069.010 *
 ...

שאפּ , shp [>]
 51258 - 204.110.new
 51258 - 204.110 *
 51217 - 069.050 *

שאפטל , shptl [>]
 53309 - 012.060 *

שאפל , shpl [>]
 51225 - 076.010 *
 52184 - 085.041 *

שאפן , shpn [>]
 52245 -

שאפע , shpe [>]
 48272 - 058.050 *
 48272 - 069.010 *
 48272 - 069.010.new
 48272 - 069.020 *
 48272 - 069.040 *
 ...

שאפעס , shpes [>]
 48272 - 069.120 *

שאפקאלע , shpkle [>]
 47301 - 069.030 *
 48283 - 069.020.new
 49225 - 069.030 *
 49225 - 069.060 *
 49256 - 057.090 *
 ...

שאפקע , shpke [>]
 51217 - 069.050 *
 51225 - 069.050 *
 51237 - 069.040.new
 51237 - 069.050.new
 51237 - 069.050.new
 ...

שאפקעלע , shpkele [>]
 51258 - 069.030 *
 51283 - 083.110.new

שאפשר , shpshr [>]
 51228 - 007.090.new2

שאף , shf [>]
 49225 - 071.110.new
 49225 - 071.110 *
 49225 - 071.110.new2
 52215 - 113.111 *
 52245 - 142.021.new2
 ...

שאפֿקע , shfke [>]
 50196 - 108.080 *

שאקל , shkl [>]
 51238 - 104.110.new

שאקלט , shklt [>]
 51228 - 101.071 *
 52217 - 189.080 *

שאר , shr [>]
 48292 - 123.051 *
 50202 - 219.030 *
 50306 - 057.090.new
 51238 - 154.051 *
 52211 - 085.050 *
 ...

שאראייזן , shreyzn [>]
 49205 - 085.050 *
 51217 - 085.050 *
 51217 - 085.051 *

שארבאלעך , shrblekh [>]
 49225 - 180.060 *
 51217 - 130.090 *
 51217 - 180.061 *
 51238 - 180.060 *
 52184 - 180.060 *

שארבן , shrbn [>]
 51229 - 111.070 *
 51229 - 180.060 *
 51238 - 180.060 *
 51283 - 111.070 *
 52181 - 111.070 *
 ...

שארבעלעך , shrbelekh [>]
 52181 - 180.061 *

שארט , shrt [>]
 51229 - 085.040 *
 51233 - 077.070 *
 51238 - 202.040 *
 52215 - 077.060 *
 53215 - 076.013.new
 ...

שאריות , shriut [>]
 54222 - 134.020 *

שאריים , shreym [>]
 52251 - 188.070.new3
 53309 - 134.020 *
 54222 - 134.020 *
 54301 - 103.070.new

שארית , shrit [>]
 51217 - 001.010.new117

שארלעך , shrlekh [>]
 49205 - 034.080 *
 49205 - 034.083 *
 49225 - 034.083 *
 52184 - 034.083 *

שארמאנט , shrmnt [>]
 50202 - 077.030 *
 51228 - 077.030 *

שארמענט , shrment [>]
 51217 - 077.030 *
 52184 - 077.030 *
 52215 - 077.030 *
 52217 - 077.030 *

שארנע , shrne [>]
 52184 - 159.280 *
 52184 - 159.280 *

שארן , shrn [>]
 52217 - 197.090 *

שארסטקע , shrstke [>]
 52181 - 050.071 *

שארפן , shrpn [>]
 52181 - 024.090 *
 53289 - 109.020 *

שארפס , shrps [>]
 51229 - 128.050.new

שארפע , shrpe [>]
 49205 - 029.050 *
 49205 - 128.050 *
 51225 - 203.041 *
 51237 - 105.080.new
 52217 - 096.031.new

שארף , shrf [>]
 48283 - 105.060 *
 51217 - 105.060 *
 51217 - 105.080 *
 51225 - 213.080 *
 51228 - 105.080 *
 ...

שאשאשא , shshsh [>]
 49205 - 140.070 *

שאשזע , shshze [>]
 49225 - 085.050 *

שאתה , shth [>]
 50196 - 065.031 *
 52224 - 035.080.new

שאַ , sha [>]
 46327 - 098.010.new2
 46327 - 161.042.new
 46327 - 186.030.new
 46327 - 001.102.new
 48354 - 150.020.new3
 ...

שאַ-שאַ , sha-sha [>]
 46327 - 051.050.new

שאַ-שטיל , sha-shtil [>]
 52213 - 163.260.new

שאַאַבעלעך , shaabelekh [>]
 48276 - 062.041 *

שאַב , shab [>]
 49235 - 091.030.new4
 50196 - 062.040 *
 50196 - 165.010.new

שאַבאַטוּווקעס , shabatuvkes [>]
 52224 - 220.090.news

שאַבייס , shabeys [>]
 52236 - 185.010 *

שאַבלאָנען , shablonen [>]
 50196 - 059.020 *

שאַבלעך , shablekh [>]
 50202 - 062.041 *

שאַבן , shabn [>]
 50196 - 062.040 *
 50196 - 165.010.new
 50199 - 062.040 *
 50202 - 062.040 *
 50206 - 062.040 *
 ...

שאַבסלען , shabslen [>]
 52236 - 219.100 *

שאַבעזשאַנקעס , shabezhankes [>]
 53261 - 088.060 *

שאַבעס , shabes [>]
 48292 - 138.130.new6

שאַבעשין , shabeshin [>]
 50227 - 007.050.new3
 50237 - 007.050 *
 50237 - 209.020 *

שאַבראָ , shabro [>]
 55258 - 051.060.new3

שאַד , shad [>]
 52213 - 033.090.newf

שאַדאַ , shada [>]
 32358 - 190.081.new6

שאַדאָוּ , shadou [>]
 52307 - 082.051 *
 55258 - 082.051 *

שאַדל , shadl [>]
 32358 - 086.011 *

שאַדן , shadn [>]
 49247 - 220.120.newv
 49247 - 220.120.newu
 49247 - 220.120.newv

שאַדע , shade [>]
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 198.070.new9
 32358 - 211.080.new3
 51196 - 082.050.2 *
 54226 - 082.050 *

שאַוואַל'ניע , shaval'nie [>]
 52229 - 196.040 *

שאַוואַלע , shavale [>]
 50202 - 085.040 *

שאַוואָיעס , shavoies [>]
 52251 - 198.040.new2
 52251 - 198.040.new
 52251 - 198.040.new2

שאַוווּיִעס , shavuies [>]
 53261 - 198.040 *
 54222 - 198.040 *
 54249 - 198.040 *

שאַווירצן , shavirtsn [>]
 52223 - 219.091 *

שאַוול , shavl [>]
 55249 - 007.050.new2

שאַוולי , shavli [>]
 55249 - 007.050.new

שאַוועלע , shavele [>]
 50190 - 085.040 *
 50196 - 085.050 *
 50196 - 085.050 *

שאַווראָ , shavro [>]
 54249 - 051.050 *

שאַווראָענע , shavroene [>]
 54249 - 051.050 *

שאַוּ-לעפֿל , shau-lefl [>]
 52229 - 108.040 *

שאַוּלדער , shaulder [>]
 47267 - 026.010.new

שאַוּער , shauer [>]
 55249 - 177.010 *

שאַזע , shaze [>]
 53257 - 084.080 *
 53261 - 084.080 *

שאַט , shat [>]
 31357 - 000.000.new2
 46327 - 132.071.new4
 48277 - 001.081 *
 48277 - 086.070 *
 49235 - 004.031.new
 ...

שאַטינינער , shatininer [>]
 50196 - 154.020.new

שאַטכע , shatkhe [>]
 50248 - 085.020 *

שאַטל , shatl [>]
 46327 - 086.011 *
 48292 - 083.070 *
 48292 - 086.011 *
 50190 - 086.011 *
 50196 - 038.020.new
 ...

שאַטלעך , shatlekh [>]
 50202 - 096.040.new

שאַטן , shatn [>]
 31357 - 016.080 *
 31357 - 021.010 *
 32358 - 113.100.new
 44264 - 217.020 *
 45284 - 082.050.2 *
 ...

שאַטע , shate [>]
 50202 - 055.060 *

שאַטעגאָיאַנע , shategoiane [>]
 50227 - 185.080.new2

שאַטעווען , shateven [>]
 50285 - 168.080 *

שאַטעס , shates [>]
 50202 - 055.060.new
 50202 - 055.060.new2

שאַטער , shater [>]
 45284 - 055.060 *
 45284 - 209.040.new
 45284 - 209.040.new
 45284 - 209.050 *
 50213 - 055.060.new
 ...

שאַטקע , shatke [>]
 49247 - 131.010.new
 50197 - 148.040 *
 53212 - 167.010.new4

שאַטקעווען , shatkeven [>]
 55258 - 095.050 *
 55258 - 095.050 *

שאַטקעלע , shatkele [>]
 50248 - 108.082 *

שאַכט , shakht [>]
 50196 - 210.050.new
 50196 - 210.070 *
 50196 - 211.010.new
 53228 - 069.160.new2

שאַכטאַלע , shakhtale [>]
 47295 - 069.160 *
 52307 - 069.160 *
 55248 - 069.160 *
 55249 - 069.160 *
 55249 - 069.160.new

שאַכטהאַוּזע , shakhthauze [>]
 50190 - 210.050.new

שאַכטהויז , shakhthoyz [>]
 50196 - 210.050 *

שאַכטל , shakhtl [>]
 44264 - 069.160 *
 48243 - 069.160 *
 48259 - 069.160 *
 48277 - 069.160 *
 48354 - 069.160 *
 ...

שאַכטלעך , shakhtlekh [>]
 53295 - 069.160.new

שאַכטן , shakhtn [>]
 50196 - 210.070.new
 50197 - 210.060 *

שאַכטעלט , shakhtelt [>]
 48243 - 069.160 *

שאַכטעלע , shakhtele [>]
 44264 - 069.160 *
 45284 - 069.160.new
 45284 - 069.160 *
 48263 - 069.160.new
 48263 - 069.160 *
 ...

שאַכטעעלע , shakhteele [>]
 48248 - 069.160 *

שאַכלינעס , shakhlines [>]
 50248 - 093.040.new
 50248 - 093.040 *

שאַכמאַט , shakhmat [>]
 46327 - 168.020.new3
 48263 - 168.020 *
 48263 - 168.031.new
 48263 - 168.031.new
 48284 - 168.020 *
 ...

שאַכמאַטיסט , shakhmatist [>]
 48263 - 168.031.new
 48292 - 168.020.new2

שאַכמעאַראָש , shakhmearosh [>]
 50196 - 127.020 *

שאַכמעראָש , shakhmerosh [>]
 50196 - 127.020 *

שאַכע , shakhe [>]
 55248 - 070.020.new

שאַכענע , shakhene [>]
 55248 - 070.020.new

שאַכפֿיגור , shakhfigur [>]
 52251 - 168.020.new4

שאַכשפּיל , shakhshpil [>]
 49229 - 168.021.new
 50197 - 168.042.new

שאַכשפּילער , shakhshpiler [>]
 48248 - 168.020.new

שאַך , shakh [>]
 31357 - 168.020 *
 31357 - 168.011.new
 31357 - 168.011.new2
 32358 - 168.020 *
 44264 - 168.020.new
 ...

שאַל , shal [>]
 31357 - 038.030 *
 31357 - 038.120 *
 32358 - 081.010.new
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 189.080.new
 ...

שאַלאַ , shala [>]
 50213 - 219.091 *

שאַלאַט , shalat [>]
 49293 - 098.030 *
 50202 - 098.030 *
 50248 - 098.030 *
 54301 - 095.040 *
 55248 - 098.030.2 *

שאַלאַטן , shalatn [>]
 47267 - 219.091 *
 48277 - 098.030.2 *
 48277 - 098.030.new2
 48286 - 098.030.2 *
 49224 - 219.091 *
 ...

שאַלאַטן-שמש , shalatn-shemesh [>]
 48292 - 219.110 *
 53212 - 219.091 *

שאַלאַטן-שמשֹ , shalatn-shames [>]
 31357 - 219.091.new
 32358 - 219.091 *
 32358 - 219.090 *
 44264 - 219.091 *
 45284 - 219.091 *
 ...

שאַלאַטע , shalate [>]
 47295 - 098.030 *
 48276 - 098.030.2 *
 48276 - 098.030.new
 48276 - 098.040 *
 53295 - 098.030 *

שאַלאַטעס , shalates [>]
 47288 - 098.030 *

שאַלאַכאַמונעס , shalakhamunes [>]
 49245 - 194.052.new

שאַלאַכמאָנעס , shalakhmones [>]
 50334 - 195.070 *

שאַלאַכמונעס , shalakhmunes [>]
 46327 - 195.070.new

שאַלאַכמונעס).מ , shalakhmunes).m [>]
 46327 - 195.070.new

שאַלאַל , shalal [>]
 32358 - 217.065 *
 32358 - 217.065.new

שאַלאַמוקטשעס , shalamuktshes [>]
 54226 - 199.050 *

שאַלאַפּייַקעס , shalapaykes [>]
 53295 - 096.040 *
 53295 - 096.041 *

שאַלאַש , shalash [>]
 50329 - 209.040.new
 50329 - 209.040.new
 51323 - 176.051 *

שאַלאַשודעס , shalashudes [>]
 52229 - 103.070.new2

שאַלאַשן , shalashn [>]
 51323 - 176.051 *

שאַלאָט , shalot [>]
 45284 - 098.030.2 *

שאַלאָטנע , shalotne [>]
 48277 - 219.091.new
 48277 - 219.091.new2
 48277 - 219.091.new3
 48277 - 219.091.new3
 48277 - 219.091.new4

שאַלאָטן , shalotn [>]
 46327 - 219.091.new3
 48284 - 219.091.new2

שאַלאָטן-שמשֹ , shalotn-shames [>]
 46327 - 219.091 *
 46327 - 219.091.new2
 46327 - 219.091.new3

שאַלאָטע , shalote [>]
 48281 - 098.030 *

שאַלאָפּייַקע , shalopayke [>]
 53295 - 102.010 *

שאַלאָפּייַקעס , shalopaykes [>]
 53295 - 013.040 *

שאַלה , shalh [>]
 48248 - 188.020 *
 50197 - 188.020 *
 50202 - 188.020 *

שאַלות , shalut [>]
 48263 - 188.021 *

שאַלטע , shalte [>]
 55249 - 026.043 *
 55258 - 138.090.new

שאַלטענאָסעאס , shaltenoses [>]
 55249 - 137.160.new7
 54226 - 198.080 *
 54249 - 138.090.new
 55249 - 026.043 *
 55249 - 026.043 *
 ...

שאַלטענוסע , shaltenuse [>]
 54226 - 137.170.new

שאַליק , shalik [>]
 50197 - 044.020.new
 50212 - 038.030.new
 52251 - 038.030 *
 52251 - 038.120 *
 52251 - 038.120.new
 ...

שאַליקל , shalikl [>]
 52192 - 038.120.new
 52192 - 164.030 *
 52251 - 038.030 *

שאַליקעס , shalikes [>]
 50212 - 042.040.new2

שאַליש , shalish [>]
 52224 - 103.072.new2
 52224 - 103.072.new

שאַלכל , shalkhl [>]
 48265 - 038.110 *

שאַלך , shalkh [>]
 48248 - 034.080 *

שאַלן , shaln [>]
 32358 - 189.080.new
 32358 - 189.080.new2
 32358 - 193.042.new
 32358 - 198.070.new9

שאַלע , shale [>]
 44264 - 088.020 *
 50212 - 042.040.new2
 54265 - 067.030.new

שאַלעכאַמונעס , shalekhamunes [>]
 50273 - 194.060.new

שאַלעכל , shalekhl [>]
 48281 - 038.110 *
 48286 - 038.120 *
 48286 - 038.120.new
 50273 - 164.030 *

שאַלעכלעך , shalekhlekh [>]
 49293 - 038.030 *

שאַלעך , shalekh [>]
 49245 - 034.083.new
 49245 - 034.083.new2
 49245 - 034.083.new2
 50213 - 034.083 *

שאַלעמוקסנעס , shalemuksnes [>]
 54301 - 094.070.2 *

שאַלעמוּקסענעס , shalemuksenes [>]
 55248 - 094.070 *

שאַלעעמוּקסענעס , shaleemuksenes [>]
 55248 - 094.070 *

שאַלעש-שידעס , shalesh-shides [>]
 49235 - 103.070.new

שאַלעשידע , shaleshide [>]
 52224 - 103.072.new2

שאַלעשידעס , shaleshides [>]
 48284 - 103.070.new
 48292 - 103.070.2 *
 50197 - 103.070 *
 50248 - 103.070 *
 52192 - 103.070.new
 ...

שאַלקאָוויצעס , shalkovitses [>]
 46327 - 093.030.new2
 46327 - 093.030.new2
 46327 - 093.030.new4
 46327 - 093.030.new5

שאַלקע , shalke [>]
 50212 - 042.040.new2

שאַלקעס , shalkes [>]
 50212 - 042.040.new
 50212 - 042.040.new2

שאַמט , shamt [>]
 44264 - 108.030 *
 46327 - 108.031.new7
 47267 - 108.030 *
 49293 - 108.050 *
 50275 - 108.020 *
 ...

שאַמייַ , shamay [>]
 53278 - 159.440 *

שאַמל , shaml [>]
 50196 - 108.020 *

שאַמל{AMUSEMENT} , shaml{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 159.440 *

שאַמלעפֿל , shamlefl [>]
 50248 - 108.040 *
 53257 - 108.040 *
 54226 - 108.030 *
 54265 - 108.040 *
 54265 - 108.040 *
 ...

שאַמסל , shamsl [>]
 48324 - 159.440 *
 48324 - 159.440.new

שאַמע , shame [>]
 49235 - 159.440 *
 50248 - 159.440 *
 52192 - 159.440 *
 52213 - 159.440 *
 53278 - 159.440.new

שאַמען , shamen [>]
 54226 - 108.030 *
 55249 - 108.031 *

שאַמעס , shames [>]
 49293 - 186.030 *
 54265 - 186.030.new
 54265 - 186.030.new3

שאַמעץ , shamets [>]
 48243 - 002.030 *
 48243 - 002.030.new

שאַמער , shamer [>]
 31357 - 194.010.new

שאַמערל , shamerl [>]
 49245 - 067.070.new
 49245 - 067.070 *
 49245 - 067.070 *
 50246 - 067.070 *

שאַמפּון , shampun [>]
 45284 - 013.051.2 *

שאַם , sham [>]
 44264 - 108.021 *
 46327 - 108.031.new5
 47267 - 108.020 *
 47288 - 108.020 *
 48281 - 108.020 *
 ...

שאַם-לעפֿל , sham-lefl [>]
 50213 - 108.041.new2
 51323 - 108.041.2 *
 53228 - 108.030 *
 54249 - 108.040 *
 54301 - 108.041 *

שאַנד , shand [>]
 50197 - 163.240.new2

שאַנדע , shande [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 - 219.050 *
 45284 - 208.060.new
 45284 - 208.060.new
 45284 - 219.050 *
 ...

שאַנדע,אַ , shande,a [>]
 50213 - 219.050 *

שאַנט , shant [>]
 48292 - 081.020 *

שאַניק , shanik [>]
 56293 - 066.011 *

שאַנע , shane [>]
 50213 - 002.030.new
 53211 - 036.020.new

שאַנען , shanen [>]
 48263 - 081.021.new

שאַנעס , shanes [>]
 32358 - 191.090 *
 50206 - 177.090.new2
 53211 - 036.020.new2

שאַנעץ , shanets [>]
 50213 - 220.110.new3
 50213 - 220.110.new3

שאַנעק , shanek [>]
 49245 - 069.060.new

שאַנק , shank [>]
 49229 - 057.090 *
 49229 - 069.010 *
 50190 - 069.010 *
 50190 - 069.060 *
 50196 - 069.010 *
 ...

שאַן , shan [>]
 50206 - 040.040 *

שאַסט , shast [>]
 52213 - 040.020.new
 52213 - 040.020.new

שאַסע , shase [>]
 49293 - 084.080.new

שאַפּטע-שעפֿטל , shapte-sheftl [>]
 32358 - 159.450 *

שאַפּן , shapn [>]
 54301 - 071.010.new3

שאַפּקאַ , shapka [>]
 49293 - 037.061 *

שאַפע , shape [>]
 53212 - 069.010 *

שאַף , shaf [>]
 50202 - 113.120 *
 50212 - 078.090 *
 50212 - 078.093.new2
 50212 - 078.093.new2
 50237 - 113.110 *
 ...

שאַפֿאָטן , shafotn [>]
 52249 - 200.021 *

שאַפֿוּנג , shafung [>]
 50212 - 035.071.new4

שאַפֿט , shaft [>]
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 083.101.new
 32358 - 083.101.new2
 50285 - 133.043 *
 52192 - 001.101 *
 ...

שאַפֿן , shafn [>]
 32358 - 000.000.new2
 32358 - 083.101.new2
 32358 - 148.060.new
 32358 - 148.060.new
 32358 - 215.030.new2
 ...

שאַפֿע , shafe [>]
 31357 - 069.010 *
 31357 - 069.030 *
 31357 - 069.031 *
 31357 - 069.040 *
 32358 - 000.000.new4
 ...

שאַפֿע{AMUSEMENT} , shafe{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 069.010 *

שאַפֿעס , shafes [>]
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 005.010.new
 50296 - 203.050 *
 52249 - 069.050 *
 53261 - 057.090 *
 ...

שאַפֿקאַלע , shafkale [>]
 47295 - 069.030.new
 55258 - 069.050 *

שאַפֿקע , shafke [>]
 45284 - 057.090.new6
 47267 - 069.030 *
 47267 - 069.030.new
 47267 - 069.030.new
 47267 - 069.050 *
 ...

שאַפֿקעלע , shafkele [>]
 48248 - 069.060 *
 48276 - 069.150 *
 48277 - 057.051.new
 48281 - 069.020 *
 48281 - 069.050 *
 ...

שאַפֿקעלעך , shafkelekh [>]
 45284 - 069.030 *
 48277 - 069.030 *
 50275 - 069.020.new

שאַצט , shatst [>]
 50197 - 001.010.new2

שאַץ , shats [>]
 54226 - 083.070 *

שאַק , shak [>]
 55248 - 007.050 *
 55248 - 007.050 *
 55248 - 007.050.new
 55248 - 007.050.new

שאַקאַלאַדאָווע , shakaladove [>]
 50190 - 170.070.new

שאַקל , shakl [>]
 32358 - 104.130 *
 32358 - 172.070.new9
 46327 - 086.011 *
 46327 - 086.011.new
 46327 - 086.011.new
 ...

שאַקלט , shaklt [>]
 48281 - 065.050 *
 53257 - 101.070 *
 55248 - 101.070 *

שאַקע , shake [>]
 54226 - 213.110 *
 55248 - 163.250.new2

שאַקעלע , shakele [>]
 54226 - 083.071 *
 54226 - 083.120 *
 54226 - 083.120.new
 54226 - 083.120.new

שאַר , shar [>]
 48276 - 060.014.new2
 48286 - 120.013.new2
 50196 - 085.040 *
 50196 - 085.051.new
 50202 - 219.030.new
 ...

שאַראייַזן , sharayzn [>]
 50196 - 085.051.new

שאַראָקאַ , sharoka [>]
 55258 - 163.250 *

שאַרב , sharb [>]
 53228 - 111.070 *

שאַרבאַלע , sharbale [>]
 50227 - 111.070 *

שאַרבאַלעך , sharbalekh [>]
 50190 - 180.061 *
 50227 - 138.050 *
 50227 - 138.050.new2

שאַרבל , sharbl [>]
 50190 - 111.070 *
 50196 - 111.070 *
 50196 - 111.070 *
 50206 - 111.070 *
 53261 - 048.070 *
 ...

שאַרבלעך , sharblekh [>]
 50190 - 111.070 *
 50196 - 111.070 *
 52236 - 180.061 *

שאַרבנס , sharbns [>]
 54249 - 180.060 *
 55248 - 180.060 *

שאַרבן , sharbn [>]
 50190 - 111.070 *
 50190 - 111.080.new
 50190 - 180.061 *
 50197 - 111.070 *
 50199 - 111.070 *
 ...

שאַרבעלעך , sharbelekh [>]
 49229 - 180.060 *
 50196 - 180.061 *
 50197 - 180.060 *

שאַרבענעס , sharbenes [>]
 50206 - 179.070.new
 50206 - 179.070 *
 50206 - 179.070.new

שאַרבקע , sharbke [>]
 53228 - 111.070 *

שאַרגאָראָד , shargorod [>]
 48276 - 209.020.new

שאַרט , shart [>]
 48243 - 151.050 *
 48248 - 213.050 *
 48263 - 085.051.new
 48263 - 085.051.new2
 48277 - 006.061 *
 ...

שאַרל , sharl [>]
 50246 - 063.020 *

שאַרלאַטאַנעס , sharlatanes [>]
 48292 - 007.050.new4
 48292 - 007.050.new5

שאַרלאַטאַנקע , sharlatanke [>]
 46327 - 068.040.new2
 46327 - 068.040.new2

שאַרלאַטאַן , sharlatan [>]
 54301 - 095.051 *

שאַרלאַך , sharlakh [>]
 48259 - 034.083.new
 50196 - 034.081 *

שאַרלאָטאָנעס , sharlotones [>]
 48292 - 007.050.new4

שאַרלעך , sharlekh [>]
 45284 - 034.080 *
 48286 - 034.083.new2
 50190 - 034.083 *
 50197 - 034.080 *
 50212 - 034.082 *
 ...

שאַרמאַנט , sharmant [>]
 50202 - 077.030.new
 52224 - 077.030 *
 52224 - 077.030 *

שאַרמענט , sharment [>]
 45284 - 077.030 *
 49245 - 077.030.new
 50190 - 077.030 *
 50199 - 077.030 *
 50199 - 077.030.new
 ...

שאַרן , sharn [>]
 47295 - 002.041 *
 49242 - 213.050 *
 52192 - 196.030 *
 53212 - 202.040 *

שאַרסטיק , sharstik [>]
 50212 - 050.071 *

שאַרע , share [>]
 50206 - 171.030 *
 50248 - 171.030 *
 52213 - 154.051 *
 52213 - 154.051.new
 52213 - 154.051.new
 ...

שאַרעגעראָד , sharegerod [>]
 48276 - 209.020.new2
 48276 - 209.020.new

שאַרעווען , shareven [>]
 48284 - 213.070 *
 48284 - 213.070.new
 48284 - 213.070.new

שאַרער , sharer [>]
 48292 - 213.050 *

שאַרפּענדל , sharpendl [>]
 49235 - 174.111 *

שאַרף , sharf [>]
 47288 - 105.060 *
 48243 - 133.090.new
 48243 - 152.030 *
 48265 - 105.060 *
 48276 - 105.080 *
 ...

שאַרפֿט , sharft [>]
 46327 - 105.060 *
 49293 - 076.011 *
 50275 - 213.090 *
 50296 - 105.060 *

שאַרפֿל , sharfl [>]
 49293 - 076.011 *

שאַרפֿן , sharfn [>]
 47295 - 130.100.new2
 48259 - 130.100.new2
 48263 - 024.091.new8
 48277 - 015.052 *
 48292 - 007.040 *
 ...

שאַרפֿע , sharfe [>]
 32358 - 000.000.new5
 47288 - 105.080 *
 48243 - 105.080 *
 48243 - 151.050.new
 48259 - 133.052.new
 ...

שאַרפֿעלע , sharfele [>]
 50296 - 164.030 *

שאַרפֿער , sharfer [>]
 48243 - 082.090.new
 48263 - 024.091.new7
 48263 - 024.091.new8
 48263 - 024.091.new8
 48263 - 024.091.new9
 ...

שאַרפֿ(ער , sharf(er [>]
 54301 - 166.051 *

שאַרץ , sharts [>]
 50196 - 046.050 *
 50196 - 046.052 *

שאַרשער , sharsher [>]
 50296 - 042.090 *

שאַשאַ , shasha [>]
 55249 - 162.101 *

שאָ , sho [>]
 46327 - 186.030.new
 50197 - 140.080 *
 51217 - 140.080 *
 51229 - 140.080 *
 51233 - 140.080 *
 ...

שאָאָאָ , shooo [>]
 52181 - 140.080 *

שאָב , shob [>]
 50196 - 165.010.new
 50259 - 106.040 *
 50275 - 106.040 *
 50334 - 106.040 *

שאָבט , shobt [>]
 50213 - 085.011 *
 50213 - 134.040.new

שאָבל , shobl [>]
 50296 - 205.050 *

שאָבן , shobn [>]
 48276 - 014.010 *
 50227 - 062.040 *
 50227 - 062.041 *
 50296 - 205.050 *
 50334 - 096.070 *

שאָבעכץ , shobekhts [>]
 50213 - 202.100 *

שאָבעס , shobes [>]
 48263 - 177.012.new
 48276 - 025.040 *
 48276 - 185.010 *
 48284 - 025.040.new
 48292 - 025.040 *
 ...

שאָבעס)-אויבס , shobes)-oybs [>]
 48292 - 091.031.new
 48292 - 091.031.new

שאָבער , shober [>]
 50212 - 031.010.new2
 50213 - 202.040 *
 50213 - 202.090.new2
 50259 - 199.020.new

שאָגן , shogn [>]
 49235 - 154.070 *

שאָד , shod [>]
 32358 - 134.023.new7
 32358 - 197.020.new
 48286 - 082.020.new2
 48354 - 100.029.new6
 50248 - 082.020 *
 ...

שאָדכן , shodkhn [>]
 47301 - 175.010.new
 47301 - 175.010.new

שאָדן , shodn [>]
 49224 - 217.0623 *
 50212 - 030.040 *
 50248 - 076.050.new
 52184 - 001.090.new2
 52184 - 173.030.new
 ...

שאָדעץ , shodets [>]
 50196 - 196.041.new9

שאָדערגעלט , shodergelt [>]
 50196 - 196.041.new9

שאָדראָנס , shodrons [>]
 44264 - 169.019 *

שאָדראָן , shodron [>]
 44264 - 169.019.new

שאָוול , shovl [>]
 49205 - 076.010 *
 50190 - 076.010.new4
 50190 - 076.010 *
 50190 - 076.010.new
 50202 - 076.010 *
 ...

שאָוועל , shovel [>]
 50285 - 076.013 *

שאָווער , shover [>]
 46327 - 199.020.new3
 48286 - 199.020 *
 48286 - 199.020.new
 48286 - 189.041.new
 48286 - 189.041.new3
 ...

שאָוּ , shou [>]
 52184 - 195.040 *
 52184 - 195.040 *
 55248 - 176.051 *

שאָוּב , shoub [>]
 49225 - 062.040 *
 50197 - 062.040 *

שאָוּבן , shoubn [>]
 47267 - 062.041 *
 47267 - 062.042 *
 49256 - 062.041 *
 50197 - 062.041 *

שאָוּוול , shouvl [>]
 50196 - 076.013 *
 50196 - 076.013 *
 50196 - 202.040 *
 50196 - 202.040.new
 50197 - 076.012 *
 ...

שאָוּוועל , shouvel [>]
 50199 - 202.040 *

שאָוּלדערס , shoulders [>]
 50199 - 026.010 *
 53257 - 026.010 *

שאָוּמעכץ , shoumekhts [>]
 49225 - 108.020 *

שאָוּם , shoum [>]
 49225 - 108.020 *
 50196 - 079.030 *
 50196 - 108.040.new
 50199 - 108.020.new
 50212 - 079.030 *
 ...

שאָזשניקעס , shozhnikes [>]
 32358 - 099.030.new2
 32358 - 099.040 *
 32358 - 099.040 *

שאָטנדיק , shotndik [>]
 54226 - 082.050 *
 55258 - 082.050 *

שאָטנדיקע , shotndike [>]
 52215 - 101.040.new

שאָטנס , shotns [>]
 32358 - 103.072.2 *
 51314 - 063.010 *

שאָטן , shotn [>]
 32358 - 082.050 *
 45284 - 030.040.2 *
 45284 - 055.060 *
 48243 - 082.050.new
 48248 - 082.050.new
 ...

שאָטעס , shotes [>]
 51258 - 062.080 *
 51258 - 062.080.new
 51258 - 062.080.new2
 51258 - 062.080.new3
 51258 - 062.080.new4
 ...

שאָטעק , shotek [>]
 50212 - 075.040.new
 50212 - 075.040.new2

שאָטקע , shotke [>]
 48286 - 050.071 *
 55277 - 063.020 *
 55277 - 063.020.new
 55277 - 063.020.new

שאָילן , shoiln [>]
 54265 - 166.061 *

שאָינג , shoing [>]
 50197 - 175.052 *

שאָין , shoin [>]
 47267 - 001.010.new5

שאָכברעט , shokhbret [>]
 48243 - 168.011 *

שאָכטערייַ , shokhteray [>]
 50213 - 210.070.new2
 50213 - 210.070.new

שאָכן , shokhn [>]
 51225 - 003.042 *
 53228 - 003.042 *
 53228 - 003.042 *
 53315 - 003.042 *
 54226 - 003.042 *
 ...

שאָכקע , shokhke [>]
 50334 - 066.020.new2
 50334 - 066.020.new3

שאָכשפּילער , shokhshpiler [>]
 48292 - 168.020.new2

שאָך , shokh [>]
 32358 - 209.020.new
 46327 - 168.020.new
 47301 - 168.030 *
 47301 - 168.030 *
 48243 - 168.011.new
 ...

שאָל , shol [>]
 31357 - 106.030 *
 31357 - 106.030.new
 32358 - 134.023.new
 32358 - 205.051.new2
 44264 - 106.030.new
 ...

שאָלאכץ , sholkhts [>]
 51237 - 088.030 *
 51258 - 096.041 *

שאָלאַכץ , sholakhts [>]
 53257 - 101.020 *
 55258 - 096.030.new

שאָלאָטן-שאָמעס , sholotn-shomes [>]
 48292 - 219.091 *

שאָלדער , sholder [>]
 50227 - 130.040.new
 53309 - 026.010.new
 55248 - 026.010 *

שאָלדערס , sholders [>]
 52192 - 073.040 *
 52192 - 073.042 *
 54222 - 025.090.new2
 54222 - 025.090.new3

שאָלדרעס , sholdres [>]
 50227 - 073.040 *

שאָלוואָן , sholvon [>]
 48272 - 141.020.new
 48272 - 141.020.new

שאָלטער , sholter [>]
 49293 - 026.040 *

שאָלן , sholn [>]
 32358 - 205.051.new2
 48272 - 106.040 *
 50237 - 088.020 *
 50248 - 205.050.new
 50259 - 205.050 *
 ...

שאָלעב , sholeb [>]
 49235 - 145.041 *

שאָלעטאָכע , sholetokhe [>]
 47301 - 000.000.new47

שאָלעכץ , sholekhts [>]
 31357 - 088.020 *
 31357 - 089.060.new2
 31357 - 101.081 *
 31357 - 199.050 *
 32358 - 000.000.new46
 ...

שאָלעש , sholesh [>]
 48292 - 103.070 *

שאָלעש-סידעס , sholesh-sides [>]
 48292 - 103.070.2 *

שאָלקעס , sholkes [>]
 52217 - 042.040 *

שאָמט , shomt [>]
 31357 - 108.030 *
 45284 - 108.021 *
 48263 - 108.020.new
 52192 - 108.020 *
 53211 - 108.021 *
 ...

שאָמיר , shomir [>]
 51283 - 220.120.new

שאָמלעפֿל , shomlefl [>]
 52192 - 108.040 *
 52213 - 108.040 *
 52213 - 108.041 *

שאָמע , shome [>]
 45284 - 159.440 *
 48284 - 159.440 *
 48292 - 159.440 *
 49293 - 159.440 *
 50273 - 000.000.new7
 ...

שאָמען , shomen [>]
 48248 - 108.030 *
 48248 - 108.031 *

שאָמעס , shomes [>]
 46327 - 186.030.new
 48263 - 186.030 *
 48292 - 186.030 *

שאָמש , shomsh [>]
 47295 - 186.030 *

שאָם , shom [>]
 31357 - 108.020 *
 32358 - 079.030 *
 32358 - 108.020 *
 45284 - 108.021 *
 46327 - 108.020.new
 ...

שאָם-לעפֿל , shom-lefl [>]
 48248 - 108.041 *
 48292 - 108.041 *
 50213 - 108.041 *
 50213 - 108.041.new2
 52249 - 108.041 *
 ...

שאָנדע , shonde [>]
 48292 - 219.050 *

שאָנדעס , shondes [>]
 52181 - 073.030 *
 52184 - 073.040 *
 52184 - 073.040 *
 52184 - 073.041 *
 52184 - 073.041 *

שאָנוּפֿקע , shonufke [>]
 52307 - 099.030 *

שאָניטשניק , shonitshnik [>]
 48263 - 099.030.new

שאָנעטייוועס , shoneteyves [>]
 54226 - 189.020 *

שאָנעשניק , shoneshnik [>]
 47301 - 099.030 *
 47301 - 099.040 *
 49293 - 099.030 *
 49293 - 099.030.new
 49293 - 099.030.new
 ...

שאָנעשניקעס , shoneshnikes [>]
 48286 - 099.050.new

שאָנקאָוויטיעס , shonkovities [>]
 50312 - 093.030 *

שאָס , shos [>]
 32358 - 211.080.new3
 44264 - 105.028.new
 44264 - 105.028.new2
 44264 - 183.050 *
 46327 - 105.028 *
 ...

שאָסטקע , shostke [>]
 47301 - 050.070 *

שאָסיאַ , shosia [>]
 45284 - 002.050 *

שאָסיי , shosey [>]
 44264 - 002.050 *
 46327 - 002.050.new
 46327 - 002.050.new
 46327 - 002.050.new2
 46327 - 002.050.new2
 ...

שאָסיי-וועג , shosey-veg [>]
 50248 - 002.050.new

שאָסייען , shoseyen [>]
 52223 - 002.040 *

שאָסן , shosn [>]
 48354 - 105.028 *

שאָסע , shose [>]
 50202 - 002.051.new
 50202 - 002.051.new2
 53272 - 002.041.new7
 53272 - 002.050.new
 53272 - 002.050.new4
 ...

שאָע , shoe [>]
 50206 - 175.052 *

שאָפּ , shop [>]
 49225 - 204.110 *
 53212 - 220.120.new
 53228 - 140.080.new

שאָפּע , shope [>]
 49235 - 210.050 *
 49235 - 210.060 *

שאָפּקע , shopke [>]
 45284 - 037.010 *
 45284 - 037.010.new
 45284 - 037.010.new
 45284 - 037.030.2 *
 45284 - 037.080 *

שאָפּקעלע , shopkele [>]
 44264 - 069.030 *

שאָפינג , shoping [>]
 52245 - 000.000.new8

שאָפיק , shopik [>]
 48283 - 071.010 *

שאָפע , shope [>]
 47301 - 069.010 *

שאָפענע , shopene [>]
 47301 - 113.080 *
 48272 - 113.090 *

שאָפקאלע , shopkle [>]
 47301 - 069.010 *

שאָף , shof [>]
 32358 - 142.020 *
 32358 - 144.070 *
 32358 - 144.090 *
 45284 - 001.082 *
 45284 - 142.040 *
 ...

שאָף...פארצן , shof...prtsn [>]
 52245 - 142.050 *

שאָפֿ , shof [>]
 48243 - 142.020.new2

שאָפֿל , shofl [>]
 48276 - 213.080.new4

שאָפֿלען , shoflen [>]
 44264 - 168.080 *

שאָפֿמילך , shofmilkh [>]
 49293 - 113.080 *

שאָפֿנמילך , shofnmilkh [>]
 32358 - 144.010 *

שאָפֿנפֿלייש , shofnfleysh [>]
 32358 - 198.090.new2

שאָפֿנקאָפּ , shofnkop [>]
 48292 - 189.050.2 *

שאָפֿנקעז , shofnkez [>]
 32358 - 113.080.new
 32358 - 113.080.new
 49242 - 113.080 *
 52192 - 113.080 *

שאָפֿנקעפּל , shofnkepl [>]
 48292 - 189.050.2 *

שאָפֿן , shofn [>]
 47288 - 144.010 *
 48265 - 142.021 *
 48265 - 142.021.new
 49235 - 084.041.new3
 49293 - 142.022 *
 ...

שאָפֿס , shofs [>]
 48263 - 069.020.new

שאָפֿע , shofe [>]
 48263 - 057.090 *
 48276 - 057.090 *
 48292 - 069.010 *

שאָפֿענמייר , shofenmeyr [>]
 50212 - 069.050 *

שאָפֿענע , shofene [>]
 31357 - 166.051 *
 47295 - 113.080 *
 48284 - 113.080 *
 48292 - 113.080 *
 49235 - 113.080 *

שאָפֿענער , shofener [>]
 48248 - 113.080 *
 49293 - 113.080 *
 50248 - 113.080 *
 50334 - 113.080 *

שאָפֿענערן , shofenern [>]
 47267 - 069.020.new

שאָפֿער , shofer [>]
 48354 - 143.030.newh

שאָפֿקע , shofke [>]
 56293 - 069.050 *

שאָפֿקע)-אַ , shofke)-a [>]
 48292 - 069.040.new

שאָפֿקעלע , shofkele [>]
 48286 - 069.1603 *
 48292 - 069.040.new

שאָק , shok [>]
 32358 - 120.030.new
 32358 - 120.050 *
 32358 - 120.070 *
 32358 - 120.070.new2
 45284 - 120.030 *
 ...

שאָקאָלאד , shokold [>]
 51238 - 195.070 *

שאָקאָלאַד , shokolad [>]
 32358 - 137.140.new
 48324 - 138.130.new3
 50199 - 176.040 *
 50296 - 192.0103 *
 51314 - 103.031.new
 ...

שאָקאָלאַד-קאָליר , shokolad-kolir [>]
 54265 - 170.070 *

שאָקאָלאַדאָווע , shokoladove [>]
 50190 - 170.070.new

שאָקאָלאַדע , shokolade [>]
 50190 - 170.070 *
 50202 - 091.031 *

שאָקירנדיקע , shokirndike [>]
 48354 - 143.030.news

שאָקירן , shokirn [>]
 48354 - 143.030.news

שאָקל , shokl [>]
 31357 - 101.070.2 *
 48292 - 105.021.new2
 48324 - 101.070.2 *
 49245 - 101.070 *
 49245 - 101.070.new
 ...

שאָקלט , shoklt [>]
 31357 - 101.071.2 *
 45284 - 101.070 *
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 101.070 *
 ...

שאָקלען , shoklen [>]
 31357 - 113.040.2 *
 46327 - 066.080.newl
 47295 - 101.071 *
 47301 - 104.100.new
 48276 - 172.070.new2
 ...

שאָקן , shokn [>]
 51323 - 120.030.2 *

שאָר , shor [>]
 51233 - 143.050 *
 52245 -
 53212 - 207.090 *

שאָראָכאָוואַטע , shorokhovate [>]
 50306 - 050.070 *

שאָרד , shord [>]
 44264 - 183.120 *

שאָרט , short [>]
 47267 - 096.011.new3

שאָרטסקע , shortske [>]
 51228 - 050.070 *

שאָרטער , shorter [>]
 55249 - 171.080.new3

שאָרכקע , shorkhke [>]
 50334 - 050.070 *
 50334 - 050.071 *

שאָרניק , shornik [>]
 46327 - 203.061.new3
 47301 - 203.062 *
 48277 - 203.062.new
 48324 - 204.090.new4
 48324 - 204.090.new4
 ...

שאָרסטווע , shorstve [>]
 53215 - 050.070 *

שאָרסטיק , shorstik [>]
 54249 - 050.070 *
 55248 - 050.071 *

שאָרסטקע , shorstke [>]
 47267 - 050.071 *
 47295 - 050.071 *
 47301 - 050.071 *
 48243 - 050.071 *
 48259 - 050.071 *
 ...

שאָרסטרע , shorstre [>]
 52236 - 050.071 *

שאָרסקע , shorske [>]
 50227 - 050.070 *
 50257 - 050.071 *
 50306 - 050.071 *
 51225 - 050.070 *
 51238 - 035.070.new
 ...

שאָרעס , shores [>]
 48243 - 152.050 *
 48243 - 152.050.new
 48243 - 152.050.new

שאָרצקע , shortske [>]
 50199 - 220.120.new52
 55249 - 134.040 *

שאָרץ , shorts [>]
 45284 - 046.051.new
 50199 - 220.120.new7

שאָרשטקע , shorshtke [>]
 53212 - 050.070 *

שאָרשטשקע , shorshtshke [>]
 51217 - 050.070 *

שאָרשקע , shorshke [>]
 50306 - 133.050.new2
 53212 - 050.070 *

שאָרשקעדיק , shorshkedik [>]
 54226 - 050.070 *
 54226 - 050.071 *

שאָש , shosh [>]
 32358 - 099.030 *

שאָשיי , shoshey [>]
 46327 - 002.050.new

שאָשניק , shoshnik [>]
 47295 - 099.030 *

שאָשניקעס , shoshnikes [>]
 32358 - 099.030.new
 32358 - 099.030 *
 32358 - 099.030.new

שאָשע , shoshe [>]
 55248 - 037.050 *

שאָשקע , shoshke [>]
 52236 - 220.120.new
 52236 - 220.120.new2

שבו , shbu [>]
 51217 - 174.110.new
 52224 - 007.012 *

שבויסצונאכטס , shboystsunkhts [>]
 47301 - 185.010.new

שבויעות , shboyeut [>]
 51258 - 198.031.new

שבויתצונאכטס , shboyttsunkhts [>]
 47301 - 185.010.new

שבוע , shbue [>]
 50237 - 184.070 *

שבועות , shbueut [>]
 47267 - 198.040 *
 47267 - 198.080 *
 47267 - 199.030.new2
 47267 - 199.020.new
 47295 - 198.040 *
 ...

שבועות'לעך , shbueut'lekh [>]
 50196 - 199.010 *
 50196 - 199.010.new
 50196 - 199.010.new2

שבועות-בלעטלעך , shbueut-bletlekh [>]
 47267 - 199.010 *

שבועותלעך , shbueutlekh [>]
 50196 - 199.010.new
 51217 - 199.011 *
 51225 - 199.011 *
 52215 - 199.011 *

שבוּ , shbu [>]
 53257 - 198.031.new2

שבוּעה , shbueh [>]
 50227 - 220.120.new4

שבוּעות , shbueut [>]
 50227 - 138.080 *
 50227 - 198.040 *
 50285 - 138.080 *
 50306 - 198.040 *
 55248 - 198.040 *
 ...

שבזכות , shbzkhut [>]
 52215 - 036.021 *

שבח , shbkh [>]
 47267 - 159.430 *
 48272 - 159.430 *
 49256 - 159.430 *
 49338 - 159.430 *
 50190 - 159.430 *
 ...

שבחים , shbkhim [>]
 51238 - 181.030.new

שבט , shbt [>]
 52245 - 182.033 *
 53212 - 182.033 *
 55249 - 199.042 *

שבטים , shbtim [>]
 50306 - 184.060 *

שבייס , shbeys [>]
 51229 - 185.010 *
 52307 - 185.010.new

שבייסצוּנאַכט , shbeystsunakht [>]
 55249 - 185.010.new2

שבייסצוּנאַכטס , shbeystsunakhts [>]
 53212 - 185.010 *

שבייסצענאַכטס , shbeystsenakhts [>]
 50285 - 185.010 *

שביל , shbil [>]
 51283 - 013.030 *

שביעות , shbieut [>]
 47267 - 198.040 *
 48272 - 198.040 *
 50227 - 198.040 *
 50227 - 198.090 *

שביעי , shbiei [>]
 50199 - 197.100 *
 50199 - 197.100.new2
 51217 - 197.100 *
 52184 - 197.100 *
 52245 -
 ...

שביעיסלעך , shbieislekh [>]
 50199 - 199.010 *

שביעית , shbieit [>]
 47301 - 198.040 *
 50196 - 198.040 *

שבירה , shbirh [>]
 50190 - 196.039 *

שבית , shbit [>]
 50202 - 185.010.new
 52184 - 103.072 *
 53215 - 185.010 *

שביתצונאכטס , shbittsunkhts [>]
 51258 - 185.010 *
 52217 - 185.010 *
 52217 - 185.010 *
 53215 - 185.031.new

שבלול , shblul [>]
 52215 - 148.080 *
 53212 - 148.080.new3

שבסלען , shbslen [>]
 51233 - 219.100 *

שבע , shbe [>]
 48272 - 177.012.new
 48272 - 177.012.new
 48272 - 177.012.new2
 49256 - 177.012.new
 50202 - 159.430 *
 ...

שבע-ברכות , shbe-brkhut [>]
 53278 - 177.012.new2
 53278 - 177.012.new3

שבעה , shbeh [>]
 47295 - 034.090.new2
 47301 - 199.060 *
 50190 - 199.060 *
 50206 - 177.012 *
 50227 - 199.042 *
 ...

שבעה-עשר , shbeh-eshr [>]
 47267 - 199.060 *

שבצ , shbts [>]
 47267 - 103.070.new
 48281 - 103.070 *
 52249 - 057.040.newc

שבצ-צו-נאַכט , shbts-tsu-nakht [>]
 48292 - 185.010 *

שבר , shbr [>]
 50212 - 031.010.new

שברך , shbrkh [>]
 49245 - 187.110 *

שבשים , shbshim [>]
 54265 - 197.061 *

שבשמים , shbshmim [>]
 48263 - 197.060.new4

שבשניק , shbshnik [>]
 51225 - 081.070 *
 51225 - 081.070 *
 51225 - 081.070 *
 51228 - 084.053.new2
 51228 - 084.053.new
 ...

שבשתניק , shbshtnik [>]
 51225 - 081.070 *

שבתּאי , shbti [>]
 52192 - 219.100.new
 52192 - 219.100.2 *
 52192 - 219.100.new2
 52192 - 219.100.new
 52192 - 219.100.new2

שבתּאי'ס , shbti's [>]
 52192 - 219.100.new

שבת , shabes [>]
 31357 - 025.040 *
 31357 - 079.020 *
 31357 - 079.060.new
 31357 - 081.030 *
 31357 - 103.0703 *
 ...

שבת'דיקע , shabes'dike [>]
 50227 - 103.071 *

שבת'דיקער , shabes'diker [>]
 53257 - 044.010 *

שבת'לעמפּל , shabes'lempl [>]
 50190 - 081.070 *

שבת,דער , shabes,der [>]
 44264 - 185.010 *

שבת-אויבס , shabes-oybs [>]
 48277 - 091.031 *
 48277 - 091.031.2 *
 48286 - 091.031 *
 48292 - 091.031 *
 48292 - 091.031.new
 ...

שבת-אויבס(ט , shabes-oybs(t [>]
 49242 - 091.031 *

שבת-אויבסט , shabes-oybst [>]
 52192 - 091.031.new

שבת-אויף-דער-נאַכט-קוגל , shabes-oyf-der-nakht-kugl [>]
 44264 - 129.070.new

שבת-אויפֿרוף , shabes-oyfruf [>]
 50312 - 176.030 *

שבת-אויפֿרופֿעכץ , shabes-oyfrufekhts [>]
 49229 - 176.030 *

שבת-אייוועלעך , shabes-eyvelekh [>]
 49229 - 084.053 *

שבת-גוי , shabes-goy [>]
 49224 - 081.070.new
 54301 - 001.060 *

שבת-גוייִם , shabes-goyim [>]
 50206 - 000.000.new

שבת-דאַוונען , shabes-davnen [>]
 52192 - 103.071.new

שבת-דראַנג , shabes-drang [>]
 48281 - 195.081 *

שבת-דראַנק , shabes-drank [>]
 48281 - 195.081 *

שבת-דראַנקע , shabes-dranke [>]
 48286 - 195.081 *
 48286 - 195.081.new2

שבת-דראָנקע , shabes-dronke [>]
 48277 - 195.081 *
 48277 - 195.081.new3

שבת-הגדול , shabes-hgdul [>]
 48277 - 195.081 *
 48277 - 195.081.new
 48277 - 196.028 *
 48324 - 198.040.new
 49235 - 196.028 *
 ...

שבת-טאַבעק-פּושקעלע , shabes-tabek-pushkele [>]
 49242 - 185.020 *

שבת-לאָמפּ , shabes-lomp [>]
 48248 - 081.070.new
 49235 - 084.053.new
 50199 - 081.070 *
 51196 - 081.070 *
 52192 - 081.070 *
 ...

שבת-מאָלצייַט , shabes-moltsayt [>]
 49242 - 103.071 *

שבת-מלכּה , shabes-malke [>]
 46327 - 176.051.new

שבת-נאַכט , shabes-nakht [>]
 48248 - 176.051.new
 48248 - 176.051.new2
 48248 - 185.010.new
 48265 - 185.010 *
 48277 - 103.071 *
 ...

שבת-סעודה , shabes-sude [>]
 52224 - 103.070.new
 52224 - 103.070.new2
 52224 - 103.070 *
 52224 - 103.070.new

שבת-צו-נאַכט , shabes-tsu-nakht [>]
 48259 - 185.010 *
 48263 - 185.010 *
 48277 - 185.010 *
 48281 - 103.070 *
 48281 - 185.010 *
 ...

שבת-צו-נאַכטס , shabes-tsu-nakhts [>]
 50257 - 185.010 *
 52192 - 185.010 *
 52192 - 185.010.2 *
 52236 - 185.010 *

שבת-צונאַכטס , shabes-tsunakhts [>]
 53212 - 176.050 *

שבת-צוּנאכטס , shabes-tsunkhts [>]
 52307 - 185.010.new

שבת-קוגל , shabes-kugl [>]
 45284 - 129.060 *

שבת-קודש , shabes-koydesh [>]
 50334 - 185.031 *

שבת-קוילעטש , shabes-koyletsh [>]
 50312 - 135.040 *

שבת-שטעך , shabes-shtekh [>]
 44264 - 048.041 *
 45284 - 048.041 *
 47267 - 048.041 *
 50206 - 048.041 *
 52249 - 048.041 *
 ...

שבת-שירה , shabes-shire [>]
 45284 - 194.020 *
 46327 - 194.020.new
 46327 - 194.040.new4
 46327 - 194.040.new5
 47267 - 194.020 *
 ...

שבתאי , shbti [>]
 45284 - 219.100 *
 45284 - 219.100.2 *
 45284 - 219.1003 *
 50213 - 219.100.new
 50213 - 219.100 *
 ...

שבתאי'ל , shbti'l [>]
 54222 - 159.450 *

שבתדיק , shbtdik [>]
 49293 - 037.020 *
 49293 - 037.020 *
 50257 - 077.010 *

שבתדיקן , shabesdikn [>]
 48292 - 138.130.new5
 48324 - 185.030.new
 48354 - 177.090.newa
 50237 - 112.050 *
 50248 - 103.071 *
 ...

שבתדיקס , shbtdiks [>]
 48272 - 038.110 *

שבתדיקע , shabesdike [>]
 32358 - 103.071 *
 48248 - 103.071 *
 48248 - 103.072 *
 48248 - 185.031 *
 48277 - 103.071.new
 ...

שבתדיקער , shbtdiker [>]
 44264 - 129.070 *
 48248 - 103.071 *
 50237 - 038.030.new2
 52192 - 185.040.new2
 52192 - 185.040.new2

שבתי , shabse [>]
 49235 - 219.100 *
 49235 - 219.100.new
 51217 - 219.100.new
 51228 - 219.100 *
 51237 - 219.100 *
 ...

שבתי'לען , shabse'len [>]
 49247 - 219.100 *
 49247 - 219.100.new2
 49247 - 219.100.new

שבתים , shbtim [>]
 32358 - 177.072.new
 50275 - 136.050.new
 50334 - 194.020 *
 51258 - 187.040 *
 52192 - 187.040 *
 ...

שבתין , shbtin [>]
 50237 - 219.100 *
 52236 - 219.100 *

שבתלאָמפּ , shbtlomp [>]
 53212 - 081.070 *
 53212 - 081.070 *
 53212 - 081.070 *

שבתניצע , shbtnitse [>]
 52181 - 084.053 *

שבתניק , shabesnik [>]
 44264 - 084.053 *
 45284 - 081.070 *
 48272 - 084.053 *
 49224 - 081.070 *
 49229 - 084.053 *
 ...

שבתע , shbte [>]
 48354 - 185.010 *
 48354 - 185.020 *
 52268 - 185.010.new

שבתע-נאַכט , shbte-nakht [>]
 31357 - 176.050.new2
 31357 - 185.010 *
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 103.072.2 *
 ...

שבתע-נאַכט(ס , shbte-nakht(s [>]
 32358 - 185.010 *

שבתע-נאַכטס , shbte-nakhts [>]
 48243 - 185.010 *

שבתע-נאַכט(ס , shbte-nakht(s [>]
 49224 - 185.010 *

שבתע-נאַכטס , shbte-nakhts [>]
 50296 - 185.010 *
 50334 - 185.010.new
 52236 - 185.010.new

שבתענאכטס , shbtenkhts [>]
 50306 - 185.010 *

שבת(ער , shbt(er [>]
 32358 - 176.050.2 *

שבתעשֹנאַכט , shbtesnakht [>]
 48286 - 185.031.new3

שבתצוּנאכטס , shbttsunkhts [>]
 53212 - 185.031.new

שבֿא , shv [>]
 50246 - 159.430 *

שבֿה , shvh [>]
 48265 - 159.430 *
 48281 - 159.430 *
 50237 - 159.430 *

שבֿועה , shvueh [>]
 48259 - 167.080.new2
 53278 - 183.050.new2

שבֿועות , shvues [>]
 31357 - 198.040 *
 32358 - 136.060.new6
 32358 - 198.040 *
 32358 - 198.090 *
 32358 - 198.090.new2
 ...

שבֿועות-ביימער , shvues-beymer [>]
 52251 - 102.061.newf
 52251 - 105.102.newa

שבֿועות-בלעטער , shvues-bleter [>]
 48243 - 198.080 *
 48243 - 199.020 *

שבֿועות-מאכל , shvues-maykhl [>]
 53261 - 138.080.new

שבֿועותדיקער , shvueutdiker [>]
 32358 - 198.090.new

שבֿועותלעך , shvueslekh [>]
 51196 - 199.013 *
 52192 - 199.010 *

שבֿוער , shvuer [>]
 48259 - 198.050 *

שבֿח , shevekh [>]
 31357 - 159.430 *
 32358 - 159.430 *
 45284 - 159.430 *
 47288 - 159.430 *
 48259 - 159.430 *
 ...

שבֿחס , shvkhs [>]
 48277 - 159.430.new

שבֿט , shvt [>]
 31357 - 185.110.new
 48263 - 193.020.new4
 48263 - 193.020.new3
 48276 - 194.010 *
 48284 - 194.010.new2
 ...

שבֿטים , shvotim [>]
 32358 - 135.051 *

שבֿיל , shvil [>]
 32358 - 002.040 *
 52224 - 002.042.2 *
 52224 - 000.000.new
 52224 - 000.000.new2
 52224 - 000.000.new2

שבֿיע-ברכות , shvie-brkhut [>]
 31357 - 178.090.new

שבֿיעי , shviei [>]
 31357 - 197.071 *
 31357 - 197.072 *
 32358 - 191.090.new
 49235 - 197.072 *
 52249 - 197.072.new
 ...

שבֿירה , shvirh [>]
 49245 - 198.050.new

שבֿלול , shvlul [>]
 31357 - 148.080 *
 52229 - 148.080 *

שבֿע , shve [>]
 48248 - 159.430 *
 48248 - 159.430.2 *
 48286 - 159.430 *
 49229 - 159.430 *
 50206 - 189.090 *
 ...

שבֿע-ברכה , shve-brokhe [>]
 48286 - 177.012.new2

שבֿע-ברכות , shve-brkhut [>]
 48286 - 177.012.new2
 48354 - 177.012 *
 49229 - 177.020 *
 49229 - 177.020.new
 52236 - 177.012 *

שבֿע-עשֹר , shve-esr [>]
 50206 - 199.041 *
 52268 - 199.041.new

שבֿעה , shveh [>]
 48354 - 198.050.new4
 49229 - 182.080 *
 49293 - 182.070.2 *
 53261 - 197.061.new

שבֿעה-עשֹר , shveh-esr [>]
 32358 - 199.060.new
 32358 - 199.060.new
 48248 - 199.042 *
 48248 - 199.042.new
 48248 - 199.060 *
 ...

שבֿר , shvr [>]
 32358 - 027.030.new5
 32358 - 217.020.new2

שבֿת , shvt [>]
 50248 - 081.070.2 *
 50248 - 083.030 *
 50248 - 013.050 *
 50248 - 014.010 *
 50248 - 025.040 *
 ...

שבֿת-לאָמפּ , shvt-lomp [>]
 50248 - 081.070 *

שבֿתניק , shvtnik [>]
 50248 - 084.050.new3

שגיאות , shgiut [>]
 50196 - 173.051 *

שגיה , shgih [>]
 52213 - 024.060.new2

שגכן , shgkhn [>]
 50334 - 028.112.new6

שגעונט , shgeunt [>]
 50213 - 218.130.new

שגעונים , shgeunim [>]
 53257 - 218.130.new

שגעונן , shgeunn [>]
 48286 - 218.130 *

שגעונעט , shgeunet [>]
 52251 - 218.130.2 *

שגעונען , shigonen [>]
 47288 - 218.130 *
 47288 - 218.130.2 *
 49245 - 218.130.2 *
 50275 - 218.130 *
 51258 - 218.130 *
 ...

שגעון , shgeun [>]
 31357 - 218.130 *
 31357 - 218.130.2 *
 48283 - 218.130 *
 50237 - 218.130 *
 50296 - 218.130 *
 ...

שגעוּנעם , shgeunem [>]
 53257 - 218.130 *

שגעוּנען , shgeunen [>]
 53257 - 218.130.new2

שגעים , shgeim [>]
 49247 - 218.130 *

שגצים , shgtsim [>]
 44264 - 200.031 *

שגץ , shgts [>]
 32358 - 200.060.new
 32358 - 200.060.new2
 49229 - 009.050 *
 49229 - 009.050 *
 49242 - 001.010.newe

שגרא , shgr [>]
 51228 - 159.460 *

שד , shd [>]
 32358 - 103.072.2 *
 48292 - 163.050 *
 49242 - 148.081.new2
 50212 - 052.070.new5
 50213 - 163.050.2 *
 ...

שדה , shdh [>]
 51217 - 004.010.new2
 51217 - 001.010.newj
 51283 - 093.021 *
 51283 - 093.020 *
 53212 - 093.010.new

שדוואַרצע , shdvartse [>]
 49245 - 144.030 *

שדוועסטערקינד , shdvesterkind [>]
 50296 - 158.040.new

שדוכים , shdukhim [>]
 32358 - 175.010.new

שדוניות , shduniut [>]
 54222 - 074.040 *
 54222 - 074.040.new

שדחן , shdkhn [>]
 48248 - 175.010 *

שדטויסל , shdtoysl [>]
 51238 - 109.062 *

שדים , shdim [>]
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 193.041.new8
 48286 - 197.050.new
 49242 - 172.050 *
 50296 - 203.100.2 *
 ...

שדכות-געלט , shdkhut-gelt [>]
 50296 - 175.030 *

שדכנות , shdkhnut [>]
 49247 - 175.010.new2
 54301 - 175.052.new2
 54301 - 175.052.new

שדכנות-געלט , shdkhnut-gelt [>]
 49224 - 175.030 *
 53212 - 220.120.newd

שדכנטע , shdkhnte [>]
 50227 - 175.010.new

שדכנים , shdkhnim [>]
 32358 - 175.010 *
 32358 - 175.010.new2
 32358 - 175.010.new2
 53212 - 175.010 *

שדכן , shatkhn [>]
 31357 - 175.010 *
 32358 - 175.010 *
 32358 - 211.100 *
 45284 - 175.010 *
 46327 - 068.040.new2
 ...

שדכענען , shdkhenen [>]
 53212 - 220.120.new

שדלינגט , shdlingt [>]
 54265 - 024.061.new

שדנעלער , shdneler [>]
 53309 - 140.080.new2

שדנרט , shdnrt [>]
 55258 - 187.110 *

שדעונען , shdeunen [>]
 48283 - 218.130 *

שדער , shder [>]
 50273 - 116.080 *

שהבא , shhb [>]
 49242 - 197.100 *

שהוא , shhu [>]
 32358 - 086.071.new
 50237 - 183.011 *
 52224 - 029.021 *
 52224 - 032.011.new3
 52224 - 036.061.new

שהחיוני , shhkhiuni [>]
 48283 - 189.041 *
 48283 - 189.041.new
 48283 - 189.041.new

שהחיינו , shekheyonu [>]
 47267 - 189.041 *
 47295 - 189.041 *
 47295 - 189.041.new
 47295 - 189.041.new2
 48248 - 194.010 *
 ...

שהחיינוּ , shhkheynu [>]
 50227 - 189.041 *

שהחינו , shhkhinu [>]
 32358 - 189.050.new3
 32358 - 189.050.new3
 50199 - 189.041 *
 51323 - 091.031 *
 52236 - 194.010 *
 ...

שהחינות , shhkhinut [>]
 32358 - 189.050.new3

שהחינעס , shhkhines [>]
 52236 - 194.010.2 *

שהיא , shhi [>]
 48272 - 050.011 *

שהיה , shhih [>]
 52224 - 015.021.2 *

שהיר , shhir [>]
 52224 - 014.040.new3

שהכּל , shhkl [>]
 32358 - 104.130 *
 32358 - 172.070.new9
 32358 - 172.070.new9
 52224 - 104.110 *
 52224 - 104.130.new
 ...

שהכול , shhkhul [>]
 50227 - 104.130.new2

שהכל , shhkhl [>]
 48263 - 104.130.new2
 50190 - 104.130.new3
 50190 - 104.130.new4
 50190 - 104.130.new5
 50190 - 105.010 *
 ...

שהקל , shhkl [>]
 50190 - 104.130.new2
 50190 - 104.130.new3

שהתינוק , shhtinuk [>]
 52224 - 029.021 *

שו , shu [>]
 48272 - 052.120 *
 48292 - 122.031.2 *
 51283 - 052.030 *
 52249 - 051.050 *
 55268 - 052.060.new

שואבים , shubim [>]
 53212 - 073.010.new

שואך , shukh [>]
 52215 - 170.090 *

שואל , shul [>]
 48292 - 129.040 *
 48292 - 129.040 *

שואסן , shusn [>]
 52181 - 123.020 *

שואַרצער , shuartser [>]
 48292 - 170.060.2 *

שואָלאָד , shuolod [>]
 52224 - 065.080 *
 54301 - 058.050 *

שואָמען , shuomen [>]
 48284 - 100.070 *

שוב , shub [>]
 49293 - 106.040 *
 49293 - 106.040 *

שובאַ , shuba [>]
 48354 - 207.030 *

שובב , shubb [>]
 52217 - 032.011.new

שובגאַרקער , shubgarker [>]
 52251 - 052.100.new3

שובט , shubt [>]
 48272 - 134.040 *
 52217 - 138.080 *

שוביק , shubik [>]
 50296 - 203.040 *
 50296 - 203.041.new

שובלאַדן , shubladn [>]
 44264 - 065.081 *

שובלאַדע , shublade [>]
 44264 - 065.080.2 *

שובן , shubn [>]
 46327 - 062.040.new
 48277 - 062.040 *
 48286 - 062.041 *
 48286 - 062.041.new
 48324 - 062.041 *
 ...

שובע , shube [>]
 50334 - 044.020 *

שובעכץ , shubekhts [>]
 50213 - 085.011 *
 50213 - 085.011.new
 50213 - 202.100 *

שובענדלעך , shubendlekh [>]
 48243 - 052.110 *
 48265 - 052.110 *

שובער , shuber [>]
 50213 - 202.090.new2

שובֿ , shuv [>]
 31357 - 033.080.new

שובֿבֿה , shuvvh [>]
 32358 - 144.081.new

שוגאַ , shuga [>]
 49229 - 199.020 *

שוגער , shuger [>]
 55249 - 126.080.new

שודערלעך , shuderlekh [>]
 53261 - 052.110 *

שוו , shv [>]
 46327 - 112.120.new
 49235 - 100.070.new
 49247 - 079.050.new3
 54226 - 015.081 *
 31357 - 174.040 *
 ...

שוואג , shvg [>]
 47301 - 120.060 *

שוואכלינק , shvkhlink [>]
 51225 - 126.010 *

שוואכן , shvkhn [>]
 49256 - 022.040 *
 53272 - 036.062.new2

שוואכע , shvkhe [>]
 51228 - 133.100 *
 51229 - 033.090 *
 51229 - 034.021 *
 51229 - 168.080.new
 52184 - 034.021 *
 ...

שוואכער , shvkher [>]
 49205 - 033.070 *
 50306 - 220.120.new
 52181 - 216.061.new

שוואך , shvkh [>]
 49205 - 034.022 *
 49256 - 023.050.new
 51229 - 112.030 *
 51237 - 082.060 *
 52184 - 023.073 *
 ...

שוואמען , shvmen [>]
 49205 - 100.070 *
 49205 - 100.080 *
 49256 - 100.070 *
 51238 - 100.080.new
 52181 - 100.070 *
 ...

שוואנגערט , shvngert [>]
 51258 - 144.081 *
 52184 - 144.070 *
 52211 - 144.070 *
 53212 - 018.060.new7

שוואנען , shvnen [>]
 52184 - 094.020.new

שוואנץ , shvnts [>]
 52181 - 143.040 *
 52184 - 143.040 *
 52184 - 143.041 *
 52211 - 143.041 *

שוואצע , shvtse [>]
 51225 - 093.033 *
 52181 - 215.020 *

שוואר , shvr [>]
 51258 - 016.010 *

שווארצאפּל , shvrtspl [>]
 51229 - 016.010 *
 51283 - 016.010 *
 52181 - 016.010 *
 53272 - 016.010 *
 53272 - 016.010 *
 ...

שווארצאַפּל , shvrtsapl [>]
 54265 - 016.010 *

שווארצאָפּל , shvrtsopl [>]
 47301 - 016.010 *
 47301 - 016.010 *

שווארצה , shvrtsh [>]
 51238 - 140.020 *

שווארצינגער , shvrtsinger [>]
 53309 - 163.240 *

שווארצינקע , shvrtsinke [>]
 53309 - 132.061 *

שווארצל , shvrtsl [>]
 51217 - 016.010 *

שווארצלאך , shvrtslkh [>]
 51237 - 090.050 *

שווארצן , shvrtsn [>]
 47301 - 216.090.new
 48272 - 040.040.new
 49225 - 052.030 *
 51217 - 184.020 *
 51238 - 149.071.new
 ...

שווארצע , shvrtse [>]
 47301 - 148.030 *
 47301 - 215.020 *
 47301 - 128.010.new3
 47301 - 128.010.new3
 47301 - 096.011 *
 ...

שווארצען , shvrtsen [>]
 53309 - 124.060.new

שווארצער , shvrtser [>]
 48272 - 004.040 *
 48272 - 170.060 *
 48283 - 148.030 *
 48283 - 148.030.new
 48283 - 154.030 *
 ...

שווארצער...ווי , shvrtser...vi [>]
 53272 - 170.060 *

שווארץ , shvrts [>]
 47301 - 154.030 *
 48272 - 179.060 *
 48283 - 154.030 *
 48283 - 154.050 *
 48283 - 154.051 *
 ...

שוואַגכער , shvagkher [>]
 48263 - 126.010 *

שוואַכט , shvakht [>]
 48263 - 109.060.new2

שוואַכים , shvakhim [>]
 52249 - 179.090 *

שוואַכלינג , shvakhling [>]
 48263 - 126.010 *
 54266 - 126.010 *

שוואַכן , shvakhn [>]
 50212 - 034.090.new

שוואַכע , shvakhe [>]
 31357 - 029.020.new
 31357 - 029.020.new
 45284 - 112.100.2 *
 47295 - 112.010 *
 50197 - 103.031.new3
 ...

שוואַכער , shvakher [>]
 46327 - 167.080.new6
 48243 - 079.020 *
 49247 - 197.100.new
 50196 - 033.051.new2
 50213 - 216.070.2 *
 ...

שוואַכקייט , shvakhkeyt [>]
 48277 - 112.031.new2
 50275 - 048.030.new

שוואַכקייַט , shvakhkayt [>]
 53212 - 201.050.new2

שוואַך , shvakh [>]
 32358 - 022.030.new
 45284 - 112.100.2 *
 47267 - 065.050 *
 48243 - 028.102 *
 48276 - 023.030 *
 ...

שוואַל'ניע , shval'nie [>]
 52251 - 196.039 *
 52251 - 196.039.new

שוואַמען , shvamen [>]
 49242 - 100.080.new
 50190 - 100.070 *
 50190 - 100.070.new
 50190 - 100.080 *
 50190 - 100.080.new2
 ...

שוואַם , shvam [>]
 49242 - 100.080.new

שוואַנגער , shvanger [>]
 32358 - 190.010.new3
 49247 - 144.070 *
 50199 - 028.090 *

שוואַנגער-פֿרוי , shvanger-froy [>]
 52229 - 161.010.new2

שוואַנגערדיק , shvangerdik [>]
 48292 - 144.070.new
 48292 - 144.070.2 *

שוואַנגערדיקע , shvangerdike [>]
 50237 - 144.070 *

שוואַנגערדיקער , shvangerdiker [>]
 54222 - 015.012 *

שוואַנגערט , shvangert [>]
 48354 - 144.070 *
 48354 - 144.070.new
 48354 - 144.070.new
 48354 - 144.070.new2
 50285 - 144.070.new
 ...

שוואַנגערע , shvangere [>]
 32358 - 190.010 *
 53212 - 161.010.new2

שוואַנצינקע , shvantsinke [>]
 46327 - 147.020.new

שוואַנץ , shvants [>]
 48243 - 143.040 *
 48259 - 143.040 *
 48354 - 143.040.new
 48354 - 143.040.new2
 49235 - 143.040 *
 ...

שוואַן , shvan [>]
 51314 - 004.072 *

שוואַצע , shvatse [>]
 53295 - 090.050.new4

שוואַצער , shvatser [>]
 48292 - 148.082.new

שוואַץ , shvats [>]
 48243 - 154.030 *
 50196 - 115.070.new
 50196 - 115.070 *
 50196 - 115.070.new2
 53295 - 084.080 *

שוואַר , shvar [>]
 48284 - 170.060.new2
 53212 - 148.070.new4
 54222 - 148.070.new

שוואַראַפּל , shvarapl [>]
 52251 - 016.010 *

שוואַרגערט , shvargert [>]
 49247 - 144.070.new

שוואַרע , shvare [>]
 31357 - 070.050 *

שוואַרעצ , shvarets [>]
 48243 - 095.060.new4
 50202 - 038.100 *

שוואַרצאויגן , shvartsoygn [>]
 54222 - 097.101 *

שוואַרצאַפּל , shvartsapl [>]
 32358 - 016.010.new3
 32358 - 016.010.new3
 47295 - 016.010 *
 48243 - 016.010.new
 48248 - 016.010 *
 ...

שוואַרצאַפּעלע , shvartsapele [>]
 48277 - 016.010 *

שוואַרצאָפּל , shvartsopl [>]
 48276 - 016.010 *
 54222 - 016.010 *
 54222 - 016.010.new
 54222 - 016.010.new

שוואַרצינקע , shvartsinke [>]
 48354 - 132.061.new
 52249 - 125.110 *
 52249 - 132.061 *
 52249 - 132.061.new

שוואַרצל , shvartsl [>]
 31357 - 016.010 *
 48243 - 016.010.new
 48259 - 016.010.new2
 52229 - 016.010 *
 52229 - 016.010.new
 ...

שוואַרצלעכע , shvartslekhe [>]
 50213 - 154.030 *

שוואַרצלעך , shvartslekh [>]
 50329 - 154.030.new2
 52223 - 133.043 *

שוואַרצן , shvartsn [>]
 32358 - 190.010.new
 44264 - 148.030 *
 44264 - 148.070 *
 44264 - 170.060 *
 44264 - 179.090 *
 ...

שוואַרצס , shvartss [>]
 49229 - 084.080 *

שוואַרצע , shvartse [>]
 31357 - 099.030.new
 31357 - 111.020 *
 31357 - 215.020 *
 32358 - 000.000.newt
 32358 - 012.020.new2
 ...

שוואַרצ(ע , shvarts(e [>]
 54265 - 189.090.new3
 54265 - 189.090.new5

שוואַרצע , shvartse [>]
 54265 - 215.020 *
 54265 - 215.020 *
 54266 - 090.050 *
 54266 - 093.050 *
 54266 - 099.040 *
 ...

שוואַרצ(ע)אַפּל , shvarts(e)apl [>]
 48248 - 016.010.new

שוואַרצעפּאָקן , shvartsepokn [>]
 50334 - 034.111 *

שוואַרצעפּל , shvartsepl [>]
 48284 - 016.010.new
 50248 - 016.010 *

שוואַרצער , shvartser [>]
 31357 - 149.070.new3
 44264 - 154.040 *
 45284 - 008.080.2 *
 45284 - 147.030.new
 45284 - 150.011 *
 ...

שוואַרצ(ער , shvarts(er [>]
 48276 - 154.030 *

שוואַרצער , shvartser [>]
 48281 - 148.070 *
 48281 - 154.050 *
 48281 - 170.060 *
 48284 - 137.100.2 *
 48284 - 154.030.2 *
 ...

שוואַרצע(ר , shvartse(r [>]
 48324 - 148.030 *

שוואַרצער , shvartser [>]
 48324 - 150.011.new
 48324 - 154.030.new
 48324 - 170.060 *
 48354 - 150.010.new
 48354 - 150.011.new2
 ...

שוואַרצ(ער , shvarts(er [>]
 50259 - 154.030.new2

שוואַרצער , shvartser [>]
 50259 - 179.070 *
 50285 - 148.030 *
 50296 - 137.100.2 *
 50296 - 137.100.new
 50296 - 154.030 *
 ...

שוואַרצ(ער , shvarts(er [>]
 50329 - 154.030 *

שוואַרצער , shvartser [>]
 50329 - 154.030.new2
 50329 - 215.020 *

שוואַרצ(ער , shvarts(er [>]
 50334 - 154.030 *

שוואַרצער , shvartser [>]
 51196 - 037.040.new
 51196 - 148.030 *
 51314 - 087.050.2 *
 51314 - 150.011.2 *
 51323 - 148.030 *
 ...

שוואַרצקייט , shvartskeyt [>]
 54222 - 084.080.new

שוואַרץ , shvarts [>]
 31357 - 111.020.new
 32358 - 016.010.new3
 32358 - 016.010.new3
 32358 - 111.020.new4
 32358 - 125.050.new3
 ...

שוואַרץ-אַפּל , shvarts-apl [>]
 47267 - 016.010.new
 47267 - 016.010.new

שוואַרץ-אַרבעטער , shvarts-arbeter [>]
 50248 - 212.030 *

שוואַרץ-בלאָ , shvarts-blo [>]
 51314 - 170.090 *

שוואַרץ(ע , shvarts(e [>]
 49229 - 112.120 *
 49247 - 112.120 *

שוואָ , shvo [>]
 32358 - 174.040 *
 47295 - 174.040.new
 48259 - 174.040 *
 48263 - 174.040.new2
 48265 - 173.071.new
 ...

שוואָגער , shvoger [>]
 31357 - 159.460 *
 46327 - 083.101.new5
 46327 - 204.091 *
 47301 - 204.050 *
 48243 - 158.010.new3
 ...

שוואָגער-זון , shvoger-zun [>]
 48243 - 158.010.new3
 48243 - 158.010.new

שוואָגערס , shvogers [>]
 47301 - 182.020.new2
 51314 - 159.100 *

שוואָימען , shvoimen [>]
 52307 - 100.070 *

שוואָמסן , shvomsn [>]
 49293 - 100.080.2 *
 49293 - 100.080.2 *

שוואָמעלעך , shvomelekh [>]
 46327 - 100.070.new4
 50334 - 100.070.new

שוואָמען , shvomen [>]
 46327 - 100.070.new4
 46327 - 100.070.new4
 46327 - 100.070.new5
 47295 - 100.070 *
 48259 - 100.070 *
 ...

שוואָמקע , shvomke [>]
 51225 - 113.100 *

שוואָם , shvom [>]
 48243 - 082.090.new
 49247 - 101.040 *
 52268 - 082.090.new7

שוואָנטקע , shvontke [>]
 53212 - 199.040 *

שוואָנצע , shvontse [>]
 48277 - 015.054.new2

שוואָנץ , shvonts [>]
 49242 - 143.040 *
 49247 - 143.040 *
 49256 - 143.040 *
 49256 - 143.040.new
 49256 - 143.040.new2
 ...

שוואָקבאַנק , shvokbank [>]
 32358 - 210.080.new2

שוואָרצן , shvortsn [>]
 50246 - 112.120 *

שוואָרץ , shvorts [>]
 49247 - 120.025.new6

שווגער , shvger [>]
 48286 - 093.0313 *

שווה , shvh [>]
 52224 - 218.150.new
 53212 - 220.120.newd

שווו , shvu [>]
 51225 - 174.040 *

שווואלאָף , shvulof [>]
 47301 - 007.050.new8

שווואקס , shvuks [>]
 51225 - 052.030 *

שווואַרצע , shvuartse [>]
 54222 - 093.030.new2

שוווימל , shvoyml [>]
 53309 - 100.080.new2

שוווימען , shvoymen [>]
 48284 - 100.070 *
 48354 - 100.070.new2
 48354 - 100.070.new2
 50285 - 100.070 *
 50285 - 100.070.new
 ...

שוווים , shvoym [>]
 52268 - 082.090.new7
 52268 - 082.090.new8
 52268 - 082.090.new8

שווויסע , shvoyse [>]
 49293 - 185.010 *

שוווּ , shvu [>]
 46327 - 174.040.new3
 48263 - 174.040.new2
 48263 - 174.050 *
 48286 - 174.040.new
 48324 - 174.050.new
 ...

שוווּגער , shvuger [>]
 46327 - 159.100.2 *
 46327 - 159.100.2 *
 46327 - 159.100.2 *
 46327 - 000.000.newg
 49247 - 159.050.new3

שוווּגערס , shvugers [>]
 50206 - 182.080.new2
 50248 - 220.120.newa

שוווּט , shvut [>]
 49235 - 168.090 *

שוווּעס , shvues [>]
 31357 - 198.040 *

שוווּרען , shvuren [>]
 52213 - 015.070.new

שווי , shvi [>]
 50202 - 174.040.new

שוויאַטאָ , shviato [>]
 52236 - 199.040 *
 52236 - 199.040.new2

שוויאַנטקי , shviantki [>]
 49229 - 199.040 *

שוויאָנטאַ , shvionta [>]
 52223 - 199.040 *

שוויאָנטקאַ , shviontka [>]
 53211 - 199.040 *

שוויאָנטקי , shviontki [>]
 50202 - 199.040 *
 50202 - 199.040.new
 50206 - 199.040 *
 50206 - 199.040.new
 52224 - 199.040.new
 ...

שוויאָנטקיס , shviontkis [>]
 50196 - 199.040 *

שוויבאַלע , shvibale [>]
 50285 - 082.080 *

שוויגער , shviger [>]
 32358 - 013.020.new8
 32358 - 159.090 *
 32358 - 000.000.new2
 32358 - 197.050.new
 45284 - 159.050.new
 ...

שוויגער'ס , shviger's [>]
 53215 - 159.100.new

שוויגער-מוטער , shviger-muter [>]
 48243 - 159.090 *
 51323 - 159.090 *

שוויגערטאָכטער , shvigertokhter [>]
 50190 - 158.020.new

שוויגערין , shvigerin [>]
 50273 - 052.020 *
 50273 - 052.050 *

שוויגערמע , shvigerme [>]
 50248 - 164.021 *

שוויגערס , shvigers [>]
 53295 - 111.090.new

שווידערעוועט , shviderevet [>]
 50190 - 016.020 *

שווידראָק , shvidrok [>]
 50197 - 016.020.new2

שוויט , shvit [>]
 49235 - 199.020.new5

שוויטשען , shvitshen [>]
 52215 - 149.061 *
 54222 - 149.061 *
 54222 - 149.061.new
 54222 - 149.061.new

שווייבאלע , shveyble [>]
 47301 - 082.080 *
 47301 - 082.080 *
 48272 - 082.080 *
 48283 - 082.080 *
 49225 - 082.080 *
 ...

שווייבאלעך , shveyblekh [>]
 47301 - 082.090.new
 48283 - 082.090 *
 49205 - 082.080 *
 49225 - 082.080 *

שווייבאַלע , shveybale [>]
 47295 - 082.080 *
 50190 - 082.080 *
 50199 - 082.080 *
 50227 - 082.080.new2

שווייבאַלעך , shveybalekh [>]
 50227 - 082.080.new2

שווייבעלע , shveybele [>]
 48292 - 082.080 *
 50190 - 086.030 *
 50196 - 177.051 *

שווייג , shveyg [>]
 47301 - 071.072 *
 51228 - 159.130 *
 51283 - 159.130 *
 53289 - 159.130 *

שווייגט , shveygt [>]
 48272 - 033.060 *

שווייגער , shveyger [>]
 50202 - 212.012.new
 50248 - 212.010.new2
 51217 - 212.012 *

שווייגערינס , shveygerins [>]
 50197 - 159.050 *
 51237 - 159.050.new

שווייגערין , shveygerin [>]
 32358 - 160.130.new2
 48248 - 001.102 *

שווייגערנס , shveygerns [>]
 50199 - 159.040.new

שווייגערן , shveygern [>]
 47267 - 220.120.newm

שווייס , shveys [>]
 48272 - 102.011 *
 50212 - 036.020.new2
 50329 - 061.080 *

שווייער , shveyer [>]
 51229 - 159.100 *
 52217 - 022.030 *

שווייצאַרישער , shveytsarisher [>]
 50334 - 113.100 *

שווייצער , shveytser [>]
 48354 - 113.070.new

שווייַג , shvayg [>]
 32358 - 159.130.new
 32358 - 000.000.new
 46327 - 100.080.new
 46327 - 083.020.new2
 46327 - 130.100.new8
 ...

שווייַגט , shvaygt [>]
 49245 - 181.030.new
 49245 - 051.051.new2
 49338 - 163.220.new3
 50227 - 154.093 *
 50296 - 139.030.2 *
 ...

שווייַגן , shvaygn [>]
 46327 - 160.130.new
 50237 - 163.190 *
 51228 - 163.190 *
 51229 - 163.190.new2
 51237 - 024.020 *
 ...

שווייַגעדיקע , shvaygedike [>]
 53278 - 019.060 *

שווייַגעלע , shvaygele [>]
 51229 - 220.120.newb

שווייַגער , shvayger [>]
 32358 - 188.010 *
 50190 - 212.012 *
 50197 - 212.012 *
 51196 - 212.012 *
 52181 - 212.010 *
 ...

שווייַנע , shvayne [>]
 49242 - 148.081.new3

שווייַס , shvays [>]
 50212 - 036.020.new3

שווייַצע , shvaytse [>]
 50212 - 038.161.new6

שווייַצער , shvaytser [>]
 49224 - 212.012 *
 49247 - 113.022.new
 50206 - 113.080 *
 52224 - 013.020 *

שווייַץ , shvayts [>]
 50199 - 006.080.new
 50212 - 038.161 *

שווילט , shvilt [>]
 48259 - 015.021 *
 50212 - 015.020.new
 50212 - 015.020.new3
 50213 - 015.021 *
 51217 - 015.021 *
 ...

שוויליצע , shvilitse [>]
 48283 - 074.020.new6

שווילעכץ , shvilekhts [>]
 51217 - 015.021 *

שווימזוכט , shvimzukht [>]
 50213 - 034.040 *
 50213 - 034.040.new
 52223 - 034.040 *

שווימט , shvimt [>]
 45284 - 146.040.new
 45284 - 146.040.new4
 46327 - 005.051.new
 48276 - 137.041 *
 48276 - 137.170 *
 ...

שווימלאך , shvimlkh [>]
 53272 - 100.070 *

שווימלונג , shvimlung [>]
 54226 - 217.060 *
 54226 - 217.060 *

שווימען , shvimen [>]
 45284 - 004.060 *
 48243 - 005.010 *
 48286 - 004.031 *
 49224 - 164.112.new3
 50196 - 124.070.new
 ...

שווינד , shvind [>]
 51229 - 032.042 *
 54222 - 090.060 *

שווינדזאָכט , shvindzokht [>]
 55248 - 034.050 *

שווינדזוכט , shvindzukht [>]
 51225 - 034.041 *
 52192 - 034.010 *
 52192 - 034.010.new
 52211 - 034.040 *
 50196 - 034.041.new
 ...

שווינדזיכט , shvindzikht [>]
 51225 - 034.041 *
 53212 - 034.040 *
 53212 - 034.040.new
 53212 - 034.040 *

שווינדל , shvindl [>]
 50227 - 015.080 *
 51217 - 015.080 *

שווינדלט , shvindlt [>]
 31357 - 218.080.2 *
 49247 - 112.100.new
 50227 - 015.070 *
 51237 - 015.070 *

שווינדלען , shvindlen [>]
 49242 - 015.080 *

שווינדלער , shvindler [>]
 52184 - 007.090 *
 53212 - 220.120.new

שווינזאָכט , shvinzokht [>]
 52217 - 034.041.new

שווינזוכט , shvinzukht [>]
 48324 - 034.040.new
 48324 - 034.040 *
 52192 - 034.010 *
 52213 - 034.040 *
 52217 - 034.041.new
 ...

שווינזיכט , shvinzikht [>]
 50196 - 034.040 *
 52184 - 034.041 *
 52213 - 034.040 *
 52213 - 034.040.new
 52213 - 034.040.new
 ...

שווינזיכטיק , shvinzikhtik [>]
 50206 - 034.040 *
 50227 - 034.040.new

שווינזישט , shvinzisht [>]
 52184 - 034.021 *

שווינזל , shvinzl [>]
 52192 - 034.010 *

שווינטזוכט , shvintzukht [>]
 50257 - 034.040 *

שווינטשען , shvintshen [>]
 54226 - 201.011 *

שוויניא , shvini [>]
 53215 - 141.030 *
 55277 - 141.030 *

שוויניאק , shvinik [>]
 53212 - 141.040.new

שוויניאַ , shvinia [>]
 52213 - 010.051 *
 53211 - 141.030 *

שוויניאַק , shviniak [>]
 53212 - 141.030 *

שווינסקי , shvinski [>]
 50212 - 001.090.new4

שווינקע , shvinke [>]
 50212 - 034.084.new2
 51225 - 034.072.new
 52192 - 034.080.new2
 52192 - 034.080.new
 52192 - 034.080.new2
 ...

שוויס , shvis [>]
 48263 - 159.110.new4
 48276 - 198.040.2 *
 48292 - 137.031.new4
 48292 - 198.040 *

שוויע , shvie [>]
 49247 - 031.040 *
 49247 - 031.040.new
 49247 - 031.040.new2

שוויענטאַ , shvienta [>]
 48324 - 199.040.new
 49224 - 198.031 *
 52223 - 200.080 *
 52268 - 199.040.new

שוויענטאָ , shviento [>]
 51217 - 199.040 *

שוויענטע , shviente [>]
 49247 - 200.080.new
 50199 - 199.040 *
 52236 - 201.011 *
 53261 - 200.082.new2
 53261 - 200.082.new2

שוויענטעם , shvientem [>]
 52236 - 201.011 *

שוויענטשי , shvientshi [>]
 52181 - 201.011 *

שוויענטשיעט , shvientshiet [>]
 52192 - 201.011.new

שוויענטשיען , shvientshien [>]
 52192 - 201.011 *
 52192 - 201.011.new

שוויענטשלט , shvientshlt [>]
 52192 - 201.011.new

שוויעס , shvies [>]
 48263 - 198.040 *
 49245 - 198.040 *

שוויפטשען , shviptshen [>]
 51238 - 149.060 *

שוויצט , shvitst [>]
 47295 - 061.080 *
 50306 - 061.080.new2
 51283 - 217.031 *
 52307 - 061.080 *
 53295 - 061.080 *
 ...

שוויץ , shvits [>]
 48272 - 072.081.new
 50296 - 217.030 *
 50296 - 217.031 *

שוויקלט , shviklt [>]
 52213 - 015.070.new
 52213 - 015.080 *
 52213 - 015.080.new

שוויר , shvir [>]
 50285 - 159.100 *
 50285 - 159.100.new

שווירטעס , shvirtes [>]
 55248 - 073.020.new
 55248 - 073.020 *
 55248 - 073.020.new

שווירע , shvire [>]
 51314 - 198.050 *
 51314 - 198.050.new
 52251 - 198.050.new
 53278 - 198.050 *
 53278 - 198.050 *

שווישטשעט , shvishtshet [>]
 48286 - 163.150 *

שווישטשען , shvishtshen [>]
 50227 - 149.060 *
 51225 - 149.061 *
 55258 - 149.061 *

שוויִענטאַ , shvienta [>]
 50213 - 199.040.new4
 50213 - 199.040.new3
 50213 - 199.040.new4

שוויִעס , shvies [>]
 50213 - 198.040 *

שוויִרץ , shvirts [>]
 49229 - 154.050 *

שוונדזוכט , shvndzukht [>]
 53215 - 034.040 *

שווע , shve [>]
 46327 - 159.100.new

שוועבאלאך , shveblkh [>]
 47301 - 197.090 *
 51238 - 034.031 *
 53215 - 069.160 *

שוועבאלע , shveble [>]
 50197 - 220.090.new
 51217 - 086.030 *
 51233 - 082.080 *
 51237 - 082.080 *
 51238 - 082.080 *
 ...

שוועבאלעך , shveblekh [>]
 47301 - 082.090.new
 51217 - 137.070 *
 51228 - 069.140 *

שוועבאַלאַך , shvebalakh [>]
 53212 - 137.070 *
 55249 - 069.160.new

שוועבאַלע , shvebale [>]
 50285 - 082.080 *
 53212 - 082.080 *
 55277 - 082.080 *
 55277 - 025.059 *

שוועבאַלעך , shvebalekh [>]
 55249 - 069.160.new

שוועבט , shvebt [>]
 48276 - 127.080 *
 52213 - 163.260.new

שוועבל , shvebl [>]
 49235 - 082.080 *

שוועבלקע , shveblke [>]
 53278 - 025.059 *
 53278 - 025.059 *

שוועבן , shvebn [>]
 52217 - 149.050 *

שוועבעלך , shvebelkh [>]
 32358 - 191.023.new

שוועבעלע , shvebele [>]
 31357 - 082.080 *
 32358 - 082.080 *
 45284 - 082.080 *
 45284 - 082.090 *
 47288 - 082.080 *
 ...

שוועבעלעך , shvebelekh [>]
 46327 - 197.090.new4
 48243 - 069.160 *
 48243 - 082.080 *
 48259 - 082.090.new
 48277 - 082.080 *
 ...

שוועבֿעלע , shvevele [>]
 50248 - 082.080 *

שוועגערינס , shvegerins [>]
 45284 - 159.050 *
 45284 - 159.050.new
 46327 - 159.050 *
 46327 - 159.050.new
 51237 - 159.050.new2
 ...

שוועגערין , shvegerin [>]
 45284 - 159.050.new
 46327 - 174.120.new4
 46327 - 181.080.new7
 48277 - 138.101.new
 48286 -
 ...

שוועגעריןהאָט , shvegerinhot [>]
 50329 - 160.060 *

שוועגערנס , shvegerns [>]
 50190 - 159.050 *
 50248 - 220.120.newa
 53212 - 159.050 *
 53272 - 159.050.new2
 55248 - 159.050 *

שוועגערן , shvegern [>]
 45284 - 159.050.new
 45284 - 159.050.new

שוועגערענס , shvegerens [>]
 53295 - 159.050.2 *

שוועדיש , shvedish [>]
 48354 - 018.040.new4
 50196 - 129.120.new
 50248 - 220.120.new2

שוועדן , shvedn [>]
 50248 - 220.120.new2

שוועטאַ , shveta [>]
 49245 - 198.030 *
 49245 - 198.030.new2
 49245 - 199.040 *

שוועטע , shvete [>]
 49256 - 199.040 *

שוועכעלעך , shvekhelekh [>]
 50296 - 102.040.new

שוועל , shvel [>]
 31357 - 061.020.2 *
 44264 - 061.020 *
 44264 - 061.030 *
 44264 - 061.030 *
 45284 - 061.020.2 *
 ...

שוועלבלעך , shvelblekh [>]
 48276 - 100.070.new
 48276 - 100.070 *
 48276 - 100.080.2 *
 48276 - 100.080.new
 48276 - 100.080.new

שוועלבעלע , shvelbele [>]
 51228 - 149.040 *

שוועלן , shveln [>]
 50212 - 061.020 *
 50212 - 061.020.new

שוועמט , shvemt [>]
 52249 - 106.050 *
 52249 - 106.051 *

שוועמל , shveml [>]
 53309 - 100.080.new
 54226 - 100.080.2 *

שוועמלאך , shvemlkh [>]
 51229 - 100.080 *
 55248 - 100.080 *
 55277 - 100.070 *
 55277 - 100.080 *

שוועמלאַך , shvemlakh [>]
 53257 - 100.080 *
 55258 - 100.070 *

שוועמלעך , shvemlekh [>]
 31357 - 100.070.new
 32358 - 100.070.new
 32358 - 100.070.new
 46327 - 100.070.new4
 47301 - 100.080 *
 ...

שוועמעלעך , shvemelekh [>]
 31357 - 100.070.new
 48243 - 138.130 *
 48354 - 100.070.new2
 48354 - 100.070.new2
 48354 - 100.080.new
 ...

שוועמען , shvemen [>]
 53261 - 100.070 *

שווענגט , shvengt [>]
 49235 - 144.070 *

שווענגען , shvengen [>]
 49205 - 079.060 *

שווענגער , shvenger [>]
 50257 - 144.070 *

שווענגערט , shvengert [>]
 46327 - 144.070 *
 46327 - 144.070 *
 46327 - 144.070 *
 46327 - 144.070.new
 46327 - 144.070.new
 ...

שווענדערט , shvendert [>]
 46327 - 144.070 *

שווענט , shvent [>]
 48276 - 079.060.2 *

שווענטאָ , shvento [>]
 49235 - 198.030 *
 49235 - 198.030 *

שווענטלט , shventlt [>]
 51237 - 201.011 *

שווענטן , shventn [>]
 54249 - 198.040 *

שווענטע , shvente [>]
 47267 - 200.082 *
 48259 - 200.080.new
 49256 - 200.080 *
 50190 - 007.050 *
 51228 - 200.080 *
 ...

שווענטעט , shventet [>]
 49293 - 201.011 *
 53289 - 201.010 *

שווענטעטשנע , shventetshne [>]
 51217 - 200.070 *

שווענטשלען , shventshlen [>]
 52192 - 201.012.new

שוועניעט , shveniet [>]
 50197 - 144.072.new5

שוועננצל , shvenntsl [>]
 50273 - 201.012 *

שווענצאלע , shventsle [>]
 51233 - 088.030 *

שווענצאָנאַ , shventsona [>]
 49235 - 201.010 *
 49235 - 201.010.new
 49235 - 201.012 *

שווענצאָנע , shventsone [>]
 50237 - 201.012 *
 53212 - 201.012 *

שווענצדיקע , shventsdike [>]
 50275 - 201.012 *

שווענצט , shventst [>]
 52251 - 201.011 *
 53211 - 201.010 *

שווענצל , shventsl [>]
 45284 - 201.012 *
 47267 - 201.012.2 *
 47295 - 201.012 *
 48243 - 088.030 *
 48263 - 201.011 *
 ...

שווענצל-וואַסער , shventsl-vaser [>]
 45284 - 201.012 *
 48284 - 201.012 *
 49229 - 201.012 *
 49245 - 201.012 *
 49247 - 201.012 *
 ...

שווענצל-וואָדאַ , shventsl-voda [>]
 53211 - 201.012 *

שווענצלט , shventslt [>]
 44264 - 201.011.new
 45284 - 201.011 *
 47267 - 201.010 *
 47288 - 201.010 *
 47301 - 000.000.new64
 ...

שווענצלך-וואַסער , shventslkh-vaser [>]
 54265 - 201.012.new

שווענצלסט , shventslst [>]
 52249 - 152.020 *
 52249 - 152.020 *

שווענצלעך , shventslekh [>]
 48277 - 098.020 *

שווענצלען , shventslen [>]
 49242 - 201.011 *
 50196 - 201.010 *
 50206 - 201.011 *
 51229 - 201.011 *
 52192 - 201.012 *
 ...

שווענצן , shventsn [>]
 52249 - 201.010.new

שווענצן-וואַסער , shventsn-vaser [>]
 52249 - 201.012.2 *

שווענצע , shventse [>]
 54222 - 159.120.new2
 54222 - 159.120.new

שווענצעט , shventset [>]
 53278 - 201.011.new

שווענצעלט , shventselt [>]
 48292 - 201.010 *

שווענצעלע , shventsele [>]
 49235 - 088.030.new3
 49235 - 088.030.new3
 49245 - 090.040.new2
 49245 - 090.040.new3
 49245 - 090.040.new4

שווענצער , shventser [>]
 54222 - 200.100 *

שווענץ , shvents [>]
 49235 - 088.030.new3

שווענק , shvenk [>]
 51323 - 079.040 *

שווענקט , shvenkt [>]
 46327 - 079.060.new
 46327 - 079.060.new
 46327 - 079.060.new
 46327 - 079.060.new2
 46327 - 079.060.new3
 ...

שווענקען , shvenken [>]
 48248 - 079.060.new
 48292 - 078.070 *
 48354 - 079.060 *
 48354 - 079.060.new
 49293 - 179.130 *
 ...

שווען , shven [>]
 52181 - 058.022 *

שוועסטע , shveste [>]
 50285 - 004.040.new2

שוועסטער , shvester [>]
 31357 - 159.020 *
 32358 - 159.020 *
 32358 - 160.130 *
 32358 - 160.130.new
 32358 - 160.130.new2
 ...

שוועסטער'ס , shvester's [>]
 47295 - 160.130.new
 47301 - 160.130 *
 48272 - 176.051 *
 48283 - 160.130 *
 49205 - 160.130 *
 ...

שוועסטער-ברידער , shvester-brider [>]
 50259 - 220.120.new4

שוועסטער[ן , shvester[n [>]
 50213 - 159.020 *

שוועסטערל , shvesterl [>]
 32358 - 160.130.new2

שוועסטערנקינד , shvesternkind [>]
 50202 - 158.040.new

שוועסטערן , shvestern [>]
 48272 - 167.010 *
 49247 - 158.030.new3
 50190 - 001.040 *
 50197 - 159.020 *
 50199 - 159.014.new
 ...

שוועסטער(ן , shvester(n [>]
 52251 - 159.020 *

שוועסטערס , shvesters [>]
 32358 - 160.130.new
 32358 - 160.130.new
 46327 - 160.130.new3
 46327 - 160.130.new4
 46327 - 160.130.new6
 ...

שוועסטער(ס , shvester(s [>]
 49247 - 159.019 *

שוועסטערס , shvesters [>]
 49293 - 160.130 *
 49338 - 160.130 *
 50190 - 159.020.new
 50190 - 159.020.new
 50206 - 160.130 *
 ...

שוועסטער(ס , shvester(s [>]
 53228 - 159.019 *

שוועסטערס , shvesters [>]
 53261 - 160.130 *
 53272 - 005.050 *
 53278 - 160.130.2 *
 53278 - 160.130.2 *
 53278 - 160.130.new
 ...

שוועסטערקוזין , shvesterkuzin [>]
 49229 - 158.030.new2

שוועסטערקיד , shvesterkid [>]
 50259 - 158.040.new

שוועסטערקינד , shvesterkind [>]
 32358 - 158.040.new2
 32358 - 158.040.new2
 32358 - 010.070.new9
 46327 - 158.040 *
 46327 - 189.020.2 *
 ...

שוועסטערקינדער , shvesterkinder [>]
 31357 - 158.040 *
 32358 - 158.040.new2
 49224 - 158.040 *
 50196 - 158.040 *
 52229 - 158.040.new
 ...

שוועסטרע , shvestre [>]
 49235 - 121.100 *

שוועסער , shveser [>]
 54265 - 162.051.new3

שוועצלט , shvetslt [>]
 48276 - 201.012 *

שוועק , shvek [>]
 52192 - 132.030.new

שווער , shver [>]
 31357 - 022.030.new
 31357 - 022.070 *
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 000.000.new
 31357 - 000.000.new3
 ...

שווערד , shverd [>]
 48263 - 012.060.new3
 49235 - 198.070 *
 49242 - 198.070.new2
 50206 - 198.070 *
 52245 - 199.050 *
 ...

שווערדאלעך , shverdlekh [>]
 51225 - 198.070 *

שווערדל , shverdl [>]
 52249 - 198.070 *

שווערדלאַך , shverdlakh [>]
 53212 - 198.070 *

שווערדלעך , shverdlekh [>]
 52184 - 166.060.new3
 55249 - 198.072.new

שווערדן , shverdn [>]
 49235 - 198.070 *
 52184 - 166.060.new3
 52245 - 198.072.new
 52245 - 199.050 *
 52249 - 198.070 *
 ...

שווערזשיע , shverzhie [>]
 51233 - 001.010.new2

שוועריק , shverik [>]
 52249 - 137.010 *

שוועריקייטן , shverikeytn [>]
 32358 - 023.072.new3
 49293 - 220.120 *
 52249 - 189.020.2 *
 54222 - 047.090 *

שוועריקייַט , shverikayt [>]
 50212 - 040.072.new2

שווערלאך , shverlkh [>]
 53212 - 046.051.new

שווערלעך , shverlekh [>]
 50197 - 067.090.new
 50197 - 104.030.new5
 50197 - 220.120.new6

שווערן , shvern [>]
 47301 - 000.000.new70
 48248 - 199.051 *
 48259 - 167.080.new2
 48263 - 022.080.new3
 48263 - 022.080.new3
 ...

שווערסטן , shverstn [>]
 50197 - 196.040.new

שווערע , shvere [>]
 31357 - 014.051.newa
 32358 - 064.030 *
 32358 - 113.010 *
 32358 - 000.000.new
 32358 - 128.010.new2
 ...

שווערע.טשוגון , shvere.tshugun [>]
 54226 - 111.020 *

שווערעם , shverem [>]
 49205 - 157.100.new2

שווערעניו , shvereniu [>]
 54301 - 175.030.new

שווערער , shverer [>]
 32358 - 155.030.2 *
 44264 - 044.050 *
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 087.060.new3
 46327 - 130.100.newg
 ...

שווער(ער , shver(er [>]
 52251 - 102.061.newe

שווערער , shverer [>]
 52268 - 129.020.new
 52268 - 136.050.new
 52307 - 086.061.new
 54226 - 109.061 *
 54265 - 160.180.new3

שווערערע , shverere [>]
 53212 - 103.070 *

שווערצן , shvertsn [>]
 48243 - 007.050.newg

שווערקייט , shverkeyt [>]
 32358 - 000.000.new

שווערש , shversh [>]
 51233 - 220.120.newa
 51233 - 220.120.newb

שוופן , shvpn [>]
 52181 - 004.061.new

שוחט , shoykhet [>]
 32358 - 190.030.new
 32358 - 210.060 *
 45284 - 210.060 *
 47267 - 210.060 *
 47295 - 036.060 *
 ...

שוחט'ס , shoykhet's [>]
 55258 - 210.120 *

שוחט'קע , shoykhet'ke [>]
 53212 - 220.120.new9

שוחטים , shukhtim [>]
 48248 - 210.120 *
 48248 - 210.120.2 *
 48263 - 210.120.new
 48263 - 210.120 *
 48277 - 191.020 *
 ...

שוחטיש , shukhtish [>]
 48277 - 057.051.new

שוחטל , shukhtl [>]
 52249 - 197.060.2 *

שוחטקע , shukhtke [>]
 48277 - 202.020 *

שוחן-ערוך , shukhn-erukh [>]
 32358 - 179.130 *

שוטב , shutb [>]
 52181 - 104.100 *

שוטה , shuth [>]
 46327 - 066.080.newl
 48283 - 104.030.new6
 54265 - 169.060.new

שוטן , shutn [>]
 48248 - 082.051 *

שוטעט , shutet [>]
 53295 - 112.032.new
 54265 - 112.032.new

שוטענען , shutenen [>]
 54222 - 112.033.new

שוטען , shuten [>]
 54222 - 112.033.new2

שוטער , shuter [>]
 49245 - 155.011.new3
 49245 - 155.011.new4

שוטפּ , shutp [>]
 54222 - 166.030.new3

שוטקע , shutke [>]
 53261 - 025.070.new

שוטקעס , shutkes [>]
 50273 - 032.020 *
 50273 - 032.020.new

שוטר , shutr [>]
 52229 - 013.050.new7
 52229 - 013.050.new8

שוטרים , shutrim [>]
 32358 - 141.030.new2

שוי , shoy [>]
 48272 - 009.021 *
 48292 - 003.012 *
 48292 - 004.070 *
 52181 - 079.050 *
 52184 - 151.050.new

שויב , shoyb [>]
 47301 - 062.040 *
 48272 - 062.041 *
 48276 - 063.020 *
 48276 - 063.020.2 *
 48276 - 063.020.new5
 ...

שויבלאך , shoyblkh [>]
 53272 - 062.041.new
 53272 - 062.041 *

שויבלעך , shoyblekh [>]
 48292 - 062.030.new2
 53257 - 062.042.new2

שויבן , shoybn [>]
 31357 - 062.040 *
 44264 - 062.041 *
 45284 - 062.050.new
 45284 - 062.050 *
 46327 - 062.040 *
 ...

שויבעלעך , shoybelekh [>]
 48284 - 062.041 *

שויבער , shoyber [>]
 48281 - 012.081 *

שויבֿן , shoyvn [>]
 50248 - 062.050.new
 50248 - 062.050.new

שוידערלעך , shoyderlekh [>]
 53212 - 002.040.newm

שויט , shoyt [>]
 47295 - 039.020.new
 49256 - 096.040 *
 51196 - 096.041 *
 51225 - 095.060 *
 51225 - 096.010 *
 ...

שויטה , shoyth [>]
 48283 - 104.030.new6

שויטלעך , shoytlekh [>]
 48243 - 096.040 *
 52224 - 096.041.new
 52224 - 096.041.2 *
 53257 - 096.040.new

שויטן , shoytn [>]
 32358 - 096.041 *
 46327 - 096.040.new
 46327 - 100.070.new3
 47267 - 096.041 *
 47295 - 096.041 *
 ...

שויטע , shoyte [>]
 49242 - 095.031.new

שויטען , shoyten [>]
 53309 - 169.020 *

שויינערנע , shoyinerne [>]
 48243 - 109.090.new

שויין , shoyin [>]
 48284 - 081.019 *

שויך , shoykh [>]
 50237 - 208.060 *

שויל , shoyl [>]
 52213 - 096.040.new
 52213 - 096.040 *
 52213 - 096.040.new
 52213 - 096.042.new
 53261 - 197.061.new

שוימט , shoymt [>]
 48263 - 108.020.new2
 48265 - 108.021 *
 49224 - 108.020 *
 49224 - 108.022 *
 50196 - 108.040 *
 ...

שוימלעפֿל , shoymlefl [>]
 48263 - 108.041.new
 48263 - 108.041 *
 50196 - 108.040 *
 50196 - 108.040 *
 50237 - 108.040 *
 ...

שוימען , shoymen [>]
 53289 - 108.083 *

שוים , shoym [>]
 46327 - 108.020.new
 46327 - 108.020.new
 46327 - 108.020.new2
 46327 - 108.020.new2
 47295 - 108.020 *
 ...

שוים-לעפֿל , shoym-lefl [>]
 53261 - 108.040 *

שוין , shoyn [>]
 31357 - 012.080 *
 31357 - 014.051.new3
 31357 - 015.053 *
 31357 - 018.060.2 *
 31357 - 019.020 *
 ...

שוין,אַז , shoyn,az [>]
 50334 - 108.084 *

שויןאַזוי , shoynazoy [>]
 53295 - 160.180.new

שויןאָפּגעקאַלכט , shoynopgekalkht [>]
 52236 - 059.020 *

שויןם , shoynm [>]
 49224 - 000.000.new7
 54226 - 220.120.newa

שויןן , shoynn [>]
 48354 - 024.061.new5

שויןצו , shoyntsu [>]
 48354 - 207.100.new2

שויס , shoys [>]
 49224 - 139.050.new
 50196 - 162.130 *
 52268 - 162.061.new
 53212 - 220.120.new8
 53212 - 220.120.new8
 ...

שויער , shoyer [>]
 52181 - 090.071 *
 53272 - 014.050.new6

שויערן , shoyern [>]
 51225 - 122.060 *

שויפלעך , shoyplekh [>]
 51283 - 071.070 *

שויפר , shoypr [>]
 53272 - 017.031.new2

שויפרל , shoyprl [>]
 48272 - 142.030 *

שוירן , shoyrn [>]
 51225 - 014.050 *

שוישן , shoyshn [>]
 50237 - 071.060 *

שוכב , shukhb [>]
 50196 - 140.040.new
 52215 - 032.040 *

שוכבאַרשט , shukhbarsht [>]
 48248 - 052.030 *

שוכבעדלעך , shukhbedlekh [>]
 52268 - 052.110 *

שוכבענדלעך , shukhbendlekh [>]
 52268 - 052.110 *

שוכוואַקס , shukhvaks [>]
 53261 - 052.030 *

שוכוואַרג , shukhvarg [>]
 52224 - 000.000.new

שוכט , shukht [>]
 50190 - 210.050 *
 52181 - 078.050 *
 52181 - 078.051 *

שוכן , shukhn [>]
 47301 - 003.042.new2
 49224 - 003.042 *
 49235 - 003.042 *
 49245 - 003.042 *
 50206 - 003.042 *
 ...

שוכענט , shukhent [>]
 49247 - 003.042 *

שוך , shukh [>]
 31357 - 031.051.new
 31357 - 035.091.new
 46327 - 053.040 *
 48243 - 031.041 *
 48248 - 031.050.new
 ...

שוך-וואַקס , shukh-vaks [>]
 46327 - 052.030.2 *
 53228 - 052.030 *

שול , shul [>]
 31357 - 103.0703 *
 31357 - 176.031 *
 31357 - 186.020 *
 31357 - 195.030 *
 31357 - 195.030.2 *
 ...

שול-גאַס , shul-gas [>]
 48263 - 001.090.newa
 48263 - 001.090.newb
 48324 - 001.090.new2
 49229 - 001.090.new2
 49242 - 001.090.new5
 ...

שול-גאַסן , shul-gasn [>]
 49242 - 001.090.new5

שול-געסל , shul-gesl [>]
 54226 - 001.090.new

שול-געסעלע , shul-gesele [>]
 48324 - 001.100 *

שול-הויף , shul-hoyf [>]
 48324 - 001.090.new2

שול-ייִד , shul-yid [>]
 48277 - 189.040 *

שול-קינדער , shul-kinder [>]
 52223 - 198.070 *

שולאכץ , shulkhts [>]
 52217 - 095.060 *

שולאָף , shulof [>]
 54301 - 001.090 *
 54301 - 001.090 *

שולאָף-גאַס , shulof-gas [>]
 54301 - 001.090 *

שולאָף-הויף , shulof-hoyf [>]
 54301 - 001.090 *

שולגאַס , shulgas [>]
 48286 - 001.090.new
 48292 - 001.090.new
 54265 - 001.090.new

שולד , shuld [>]
 48248 - 065.050 *
 48248 - 065.050.2 *
 48248 - 065.051 *
 48283 - 065.050 *
 48324 - 065.050 *
 ...

שולדיק , shuldik [>]
 32358 - 206.020.new3
 46327 - 103.030.new4
 48354 - 022.061.2 *
 48354 - 148.060.new4
 50334 - 220.120.new
 ...

שולדיקער , shuldiker [>]
 51258 - 189.090.new

שולדערן , shuldern [>]
 49247 - 026.010 *

שולדערס , shulders [>]
 49247 - 026.010.new2

שולהויז , shulhoyz [>]
 54265 - 001.090.new2

שולהויף , shulhoyf [>]
 52249 - 001.090 *
 52249 - 001.090.new
 52249 - 002.060.new5
 54226 - 176.040.new
 54226 - 176.060.new
 ...

שולחן , shulkhn [>]
 49245 - 187.020 *
 49245 - 195.030.new
 50190 - 187.020 *
 50227 - 187.021.new
 51225 - 187.020 *
 ...

שולחן-ערוך , shulkhn-erukh [>]
 32358 - 179.130 *
 32358 - 182.070.new3
 49235 - 197.020 *

שולטער , shulter [>]
 32358 - 026.010 *
 49205 - 007.021.new4

שולטערס , shulters [>]
 52249 - 181.040 *
 54222 - 025.090.new2

שוליים , shuleym [>]
 32358 - 111.020.new3

שולייף , shuleyf [>]
 54226 - 176.060.new
 54226 - 176.060.new2
 54226 - 176.060.new2

שולמייַסטער , shulmayster [>]
 51228 - 220.120.new8

שולמית , shulmit [>]
 52184 - 163.190.2 *
 52236 - 195.080 *

שולנד , shulnd [>]
 52181 - 129.010 *

שולן , shuln [>]
 32358 - 103.070.2 *
 32358 - 154.070 *
 32358 - 188.080.new2
 32358 - 192.061.new
 32358 - 001.040.new
 ...

שולס , shuls [>]
 51314 - 057.050 *

שולע , shule [>]
 32358 - 204.091 *
 32358 - 001.040.new2
 32358 - 010.070.newa
 32358 - 010.070.newc
 32358 - 010.070.newe
 ...

שול(ע , shul(e [>]
 49247 - 103.040 *

שולע , shule [>]
 49247 - 220.120.newa
 49247 - 220.120.newc
 50206 - 220.120.new9
 50206 - 197.090.new
 51228 - 173.030 *
 ...

שול(ע , shul(e [>]
 52236 - 172.050 *

שולע , shule [>]
 52236 - 220.120.newc
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52251 - 000.000.newc
 54301 - 186.020 *

שולעכל , shulekhl [>]
 50259 - 188.090.new
 50259 - 188.090 *
 53278 - 186.022.new

שולעכץ , shulekhts [>]
 32358 - 000.000.new
 48263 - 088.020 *
 48272 - 214.050 *
 48272 - 214.050.new
 48272 - 101.050 *
 ...

שולענגיטש , shulengitsh [>]
 50206 - 198.080.new5

שולעס , shules [>]
 32358 - 010.070.new7
 52236 - 220.120.newg
 52251 - 000.000.newb

שולעף , shulef [>]
 52249 - 001.090 *
 52251 - 001.090 *
 52251 - 001.090.new4
 54226 - 176.060.new2
 54301 - 001.090 *
 ...

שולעף-גאַס , shulef-gas [>]
 54301 - 001.090.new
 54301 - 001.090 *

שומיק , shumik [>]
 54249 - 010.052 *

שומע , shume [>]
 44264 - 038.141.2 *
 47267 - 038.141 *
 49247 - 038.141 *
 50213 - 038.141 *
 50213 - 038.141.2 *
 ...

שומעים , shumeim [>]
 52224 - 120.040.2 *
 52224 - 120.040.new

שומר , shumr [>]
 51225 - 196.050 *
 53212 - 188.052.new

שומרי-שבת , shumri-shabes [>]
 52236 - 220.120.newp

שומרים , shumrim [>]
 50197 - 198.070 *

שום , shum [>]
 31357 - 038.141.2 *
 32358 - 014.040.new2
 32358 - 076.010 *
 32358 - 083.010 *
 32358 - 083.030 *
 ...

שונא , soyne [>]
 47267 - 138.130.new4
 51217 - 182.036 *
 51228 - 182.036 *
 52215 - 218.140 *
 52245 - 000.000.new8

שונאים , shunim [>]
 52184 - 189.090 *
 52245 - 000.000.new
 53215 - 020.031 *
 53289 - 189.030 *
 53309 - 179.090.new

שונות , shunut [>]
 32358 - 190.081.new3

שון , shun [>]
 48286 - 025.080.new
 48286 - 037.050.new
 49256 - 140.070 *

שוס , shus [>]
 44264 - 105.028.new2
 49224 - 117.080 *

שוסטעך , shustekh [>]
 52251 - 203.060 *

שוסטער , shuster [>]
 31357 - 152.021.new
 45284 - 219.100 *
 47288 - 203.060 *
 47301 - 000.000.newl
 48259 - 203.060 *
 ...

שוסטער-גאַס , shuster-gas [>]
 46327 - 001.090.new
 48284 - 001.090.new4
 48286 - 001.090.new
 48292 - 001.090.new6
 49245 - 001.090.new
 ...

שוסטער-געסל , shuster-gesl [>]
 48243 - 001.090.new2

שוסטער-פֿאָדעם , shuster-fodem [>]
 50206 - 049.041 *

שוסטערייַ , shusteray [>]
 49242 - 202.030.new
 49242 - 202.030.new
 50213 - 202.030.new3
 50257 - 202.030.new2
 50257 - 202.030.new3
 ...

שוסטערישע , shusterishe [>]
 54265 - 186.020.2 *

שוסטערס , shusters [>]
 48259 - 081.060 *
 48286 - 195.081.new6
 49242 - 195.021.new2
 51238 - 194.050 *
 53261 - 203.060.new
 ...

שוסטערשע , shustershe [>]
 48281 - 001.090.new
 53261 - 186.020 *

שוע , shue [>]
 49235 - 055.080 *

שועל , shuel [>]
 48292 - 129.040 *
 52213 - 096.040 *

שועמט , shuemt [>]
 52249 - 106.061 *

שוען , shuen [>]
 51283 - 117.070 *

שוער , shuer [>]
 53257 - 163.051 *

שופּן , shupn [>]
 31357 - 013.040.new
 31357 - 013.040.new
 48243 - 013.040 *
 48248 - 013.040 *
 48259 - 013.040 *
 ...

שופלאד , shupld [>]
 53289 - 065.080 *

שופלאדן , shupldn [>]
 51233 - 065.081 *
 53215 - 065.081 *

שופלאָד , shuplod [>]
 51258 - 065.080 *
 51283 - 065.080 *
 51283 - 065.081 *

שופלאָדן , shuplodn [>]
 51283 - 065.081 *
 53289 - 065.081 *

שופלע , shuple [>]
 51238 - 035.050.new

שופלקע , shuplke [>]
 52184 - 085.041 *
 52184 - 085.040 *

שופן , shupn [>]
 48272 - 124.030 *

שופר , shupr [>]
 48272 - 017.030 *
 51229 - 017.030 *
 52181 - 017.031 *
 52184 - 162.051.newi
 52184 - 189.060 *
 ...

שוף , shuf [>]
 48263 - 142.020.new
 48276 - 142.020 *
 48277 - 142.021 *
 48284 - 142.020 *
 48286 - 142.021.new
 ...

שופֿלאַדן , shufladn [>]
 52229 - 065.081 *

שופֿלאָד , shuflod [>]
 31357 - 065.080.new2
 44264 - 069.010 *
 45284 - 065.080 *
 45284 - 065.0803 *
 46327 - 065.080 *
 ...

שופֿלאָדל , shuflodl [>]
 54266 - 065.080 *

שופֿלאָדלעך , shuflodlekh [>]
 45284 - 065.080.2 *

שופֿלאָדנס , shuflodns [>]
 47288 - 065.081 *

שופֿלאָדן , shuflodn [>]
 31357 - 065.080.new
 45284 - 065.081 *
 46327 - 065.080.new3
 46327 - 065.080.new3
 46327 - 065.080.new3
 ...

שופֿלאָדס , shuflods [>]
 46327 - 065.080.new2
 46327 - 065.080.new2
 46327 - 065.080.new3
 46327 - 065.080.new3
 46327 - 065.080.new3
 ...

שופֿל(י)אָד , shufl(i)od [>]
 52268 - 065.060.new9

שופֿלע , shufle [>]
 50237 - 085.040 *

שופֿלעדל , shufledl [>]
 44264 - 065.080 *

שופֿלעדער , shufleder [>]
 48263 - 065.081 *
 50213 - 065.081 *
 50237 - 065.081 *

שופֿן , shufn [>]
 49293 - 142.022 *

שופֿעלע , shufele [>]
 45284 - 142.030 *

שופֿר , shufr [>]
 48277 - 017.030 *
 49229 - 017.030 *
 49229 - 017.031 *
 50197 - 017.031.new
 52213 - 017.030 *
 ...

שופֿר-בלאָזן , shufr-blozn [>]
 52224 - 069.080.new
 52224 - 069.080.new

שוצווענטל , shutsventl [>]
 54226 - 055.090.new2

שוצער , shutser [>]
 49293 - 040.040 *

שוצפֿאַרדעק , shutsfardek [>]
 54226 - 055.090.new2

שוץ , shuts [>]
 48354 - 010.022.new50
 48354 - 010.022.new52

שוק , shuk [>]
 32358 - 143.010 *
 32358 - 210.100.new
 32358 - 001.020 *
 50237 - 207.080 *
 51217 - 207.080 *
 ...

שוקע , shuke [>]
 51323 - 191.030 *
 51323 - 191.030.new

שוקעס , shukes [>]
 54249 - 189.0503 *

שור , shor [>]
 47301 - 162.061 *
 47301 - 135.051 *
 47301 - 138.070 *
 47301 - 065.122 *
 47301 - 076.040.new
 ...

שור(sure , shur(sure [>]
 53257 - 163.120 *

שורה , shure [>]
 32358 - 136.060.new6
 32358 - 170.010 *
 47301 - 174.090 *
 48263 - 174.090.2 *
 48284 - 174.090 *
 ...

שורה-גרוס , shure-grus [>]
 48284 - 174.090 *

שורה-גריז , shure-griz [>]
 48284 - 174.090 *
 50257 - 174.090 *

שורה-גריזל , shure-grizl [>]
 48248 - 174.090 *
 48248 - 174.090.new
 48248 - 174.090.new
 48259 - 174.090.new
 48259 - 174.090 *
 ...

שורה-גרימזל , shure-grimzl [>]
 49242 - 174.080 *

שורוק , shurek [>]
 32358 - 174.040 *
 32358 - 174.054 *
 32358 - 174.054.new6
 46327 - 174.054.new
 48243 - 174.054 *
 ...

שורוק-אלף-אי , shurek-lf-i [>]
 49245 - 174.054.new3

שורות , shurut [>]
 48243 - 174.060 *
 48284 - 174.060.2 *
 48284 - 174.060 *
 49242 - 174.060 *
 50248 - 174.060 *
 ...

שוריק , shurik [>]
 53261 - 174.054 *

שורש , shursh [>]
 32358 - 095.050 *
 46327 - 105.021.new
 48277 - 002.021.new2
 48292 - 126.080.new2
 48292 - 129.100 *
 ...

שושו , shushu [>]
 53257 - 194.010 *

שושלעוועס , shushleves [>]
 50273 - 131.030.new
 50273 - 131.030 *

שושנה , shushnh [>]
 52236 - 220.120.new

שושנים , shushnim [>]
 31357 - 099.020.new

שושנת , shushnt [>]
 51229 - 195.060 *
 51229 - 195.080 *
 52181 - 195.080 *

שושנת-יעקבֿ , shushnt-yekv [>]
 50206 - 192.060.new

שושן , shushn [>]
 51217 - 194.051 *
 51258 - 194.051 *
 52268 - 194.051.new
 54265 - 194.051 *

שושן-פּורים , shushn-purim [>]
 46327 - 194.051 *
 50213 - 194.051 *
 50213 - 194.051.new
 50259 - 199.042 *
 50275 - 194.051 *
 ...

שושקע , shushke [>]
 54266 - 102.040 *

שושר , shushr [>]
 47301 - 213.091.new

שותּף , shutf [>]
 53295 - 112.032.new

שותּפֿות , shutfut [>]
 50206 - 178.080.new

שותּפֿותדיקע , shutfutdike [>]
 32358 - 141.030.new4

שותּפֿים , shutfim [>]
 50206 - 178.080.new

שותה , shuth [>]
 52229 - 016.020.new

שוּ , shu [>]
 47301 - 052.030 *
 48272 - 052.020 *
 48272 - 052.040 *
 53257 - 174.054.new

שוּאיס , shuis [>]
 55249 - 103.071.new

שוּאכער , shukher [>]
 53309 - 033.051.new

שוּאך , shukh [>]
 53309 - 033.051 *
 53309 - 033.051.new
 53309 - 033.051.new2

שוּב , shub [>]
 47301 - 062.040 *
 53309 - 062.041 *

שוּבן , shubn [>]
 48283 - 062.041 *
 53212 - 061.080 *
 53212 - 062.041 *
 53212 - 062.042.new
 53212 - 062.042.new
 ...

שוּבער , shuber [>]
 50212 - 031.010.new
 50212 - 031.010.new2
 50212 - 031.010.new3

שוּבר , shubr [>]
 50212 - 042.070.new2

שוּגער , shuger [>]
 50190 - 010.042.new

שוּד , shud [>]
 50306 - 082.020 *
 50306 - 082.020 *

שוּוואקס , shuvks [>]
 47301 - 052.030 *
 51258 - 052.020 *
 51258 - 052.030 *
 53272 - 052.021 *
 53272 - 052.021 *

שוּוואַקס , shuvaks [>]
 46327 - 052.030.new
 46327 - 052.030.2 *
 46327 - 052.030.new
 47288 - 052.030 *
 47288 - 052.030 *
 ...

שוּז , shuz [>]
 52184 - 052.060 *

שוּטן , shutn [>]
 49225 - 082.051.new4
 50306 - 082.050.new

שוּטעט , shutet [>]
 55248 - 112.032.new2
 55248 - 112.032.new
 55248 - 112.032.new2
 55258 - 112.032.2 *

שוּטרעס , shutres [>]
 55248 - 112.060 *
 55248 - 112.060 *

שוּכאַרד , shukhard [>]
 50212 - 009.060.new2

שוּכן , shukhn [>]
 47301 - 003.042 *
 50197 - 003.042 *
 50202 - 003.042 *

שוּכשנירלעך , shukhshnirlekh [>]
 55258 - 052.120 *

שוּך , shukh [>]
 49225 - 113.080 *
 50212 - 051.030.new
 50306 - 170.020.new
 51258 - 031.050.new
 51258 - 053.021 *
 ...

שוּל , shul [>]
 47267 - 001.100 *
 47267 - 220.120.new
 47295 - 106.040 *
 47295 - 186.050 *
 47295 - 189.040 *
 ...

שוּל-גס , shul-gs [>]
 55249 - 001.090 *

שוּלאכץ , shulkhts [>]
 52217 - 096.040 *

שוּלאַכץ , shulakhts [>]
 50306 - 088.020 *

שוּלד , shuld [>]
 53212 - 220.120 *
 55277 - 065.050 *

שוּלדיק , shuldik [>]
 50227 - 191.023 *
 50227 - 220.120.new7
 50306 - 001.010.new7
 53212 - 218.010.new

שוּלהויף(שולעף , shulhoyf(shulef [>]
 53272 - 001.070.new6

שוּלחן , shulkhn [>]
 50190 - 187.020 *
 53212 - 187.020.new2
 53212 - 187.020.new2

שוּלייסעס , shuleyses [>]
 47295 - 047.101 *

שוּלכנדל , shulkhndl [>]
 50285 - 186.020 *

שוּלם , shulm [>]
 50199 - 104.040 *

שוּלן , shuln [>]
 50196 - 096.020 *
 50197 - 001.010 *
 50202 - 220.120.newj
 53212 - 002.040.newx
 53215 - 220.120.newd
 ...

שוּלע , shule [>]
 49256 - 173.030.new
 50190 - 027.050.new
 50190 - 030.051 *
 50190 - 173.071.new7
 50190 - 220.120.newj
 ...

שוּלעוו , shulev [>]
 53272 - 002.010.new2

שוּלעכטס , shulekhts [>]
 50197 - 096.032.new

שוּלעכל , shulekhl [>]
 50285 - 186.020.new

שוּלעכץ , shulekhts [>]
 48283 - 088.020 *
 48283 - 104.030.new4
 48283 - 104.030.new6
 49225 - 088.020 *
 49256 - 088.020 *
 ...

שוּלעס , shules [>]
 55249 - 173.030.new

שוּלעפגאס , shulepgs [>]
 53272 - 002.010.new2

שוּלעפסדע , shulepsde [>]
 53272 - 001.090 *

שוּלעף , shulef [>]
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 002.010 *
 53272 - 002.010.new6

שוּלעץ , shulets [>]
 51217 - 001.010.new39

שוּלץ , shults [>]
 50202 - 123.070 *
 50202 - 123.070.new2
 50202 - 123.070.new2

שוּמאכער , shumkher [>]
 50190 - 001.010.newv

שוּמאַכער , shumakher [>]
 53212 - 103.070.new2

שוּמאָווינע , shumovine [>]
 50202 - 108.020 *
 50202 - 108.021 *

שוּמע , shume [>]
 47267 - 038.141 *
 50190 - 038.141.new
 53272 - 038.141.new
 53272 - 038.141.new
 55248 - 038.141 *
 ...

שוּם , shum [>]
 50190 - 038.141 *
 50196 - 038.141 *
 50196 - 163.190.new
 50197 - 034.022.new
 50197 - 038.140 *
 ...

שוּן , shun [>]
 49256 - 220.120.newk
 55258 - 038.141 *

שוּןל , shunl [>]
 55258 - 189.090 *

שוּס , shus [>]
 55249 - 105.028.new

שוּסטער , shuster [>]
 53272 - 003.060.new
 53272 - 003.060 *

שוּסטערהויז , shusterhoyz [>]
 55258 - 169.019 *

שוּסטערס , shusters [>]
 53212 - 220.120.new9
 53272 - 003.040.new2

שוּסטערשע , shustershe [>]
 50212 - 052.090.new4

שוּעד , shued [>]
 50227 - 082.020 *

שוּעה , shueh [>]
 50196 - 103.100.new

שוּעט , shuet [>]
 50196 - 096.040.new
 50196 - 096.040 *
 50196 - 096.040.new

שוּעל , shuel [>]
 50199 - 106.030 *
 50199 - 108.071 *
 50199 - 108.071.new
 50202 - 088.020 *

שוּפּ , shup [>]
 53289 - 013.041 *

שוּפּן , shupn [>]
 50212 - 013.042.new3
 51233 - 013.042 *
 53272 - 013.040 *
 53272 - 013.040 *
 53272 - 013.040.new
 ...

שוּפלאד , shupld [>]
 53215 - 065.080 *

שוּפלאָד , shuplod [>]
 53272 - 065.080 *
 53272 - 065.080.new
 53272 - 065.080.new2

שוּפלאָדן , shuplodn [>]
 53257 - 065.080.new2
 53272 - 065.081 *
 55249 - 065.080.new5

שוּפן , shupn [>]
 48283 - 142.021 *
 53215 - 013.040 *
 53215 - 013.041 *
 53272 - 013.040 *
 53272 - 013.041 *

שוּף , shuf [>]
 48283 - 142.050.new
 48283 - 142.050 *
 49256 - 144.010.new8
 50227 - 163.220 *
 50285 - 142.040 *
 ...

שוּפֿלאָד , shuflod [>]
 50212 - 065.080.new
 53212 - 065.080 *
 53257 - 065.080.new2
 55249 - 065.080.new2
 55249 - 065.080.new
 ...

שוּפֿלאָדל , shuflodl [>]
 55249 - 069.030.new

שוּפֿלאָדן , shuflodn [>]
 53212 - 065.081 *
 53257 - 065.080.new
 53257 - 065.080.new
 55258 - 065.080 *

שוּר , shur [>]
 47267 - 183.120 *
 47295 - 020.031 *
 47295 - 176.040.new
 47301 - 178.090 *
 47301 - 188.080.new2
 ...

שוּרה , shurh [>]
 50196 - 174.080.new
 50285 - 174.090 *

שוּרהקע , shurhke [>]
 47267 - 160.042.new

שוּרות , shurut [>]
 50202 - 174.060.new

שוּרוּק , shuruk [>]
 49256 - 174.051 *
 50196 - 174.040.new5
 52184 - 174.021.new6
 53272 - 174.054.new2
 53272 - 174.054.new2
 ...

שוּרטשע , shurtshe [>]
 47267 - 160.042.new

שוּריק , shurik [>]
 50285 - 174.054 *

שוּרלי , shurli [>]
 53272 - 010.061.new3

שוּרע , shure [>]
 53257 - 174.054.new

שוּרעק , shurek [>]
 55249 - 174.054 *

שוּרף , shurf [>]
 50199 - 104.100 *
 50199 - 104.100.new

שוּרקע , shurke [>]
 47267 - 160.042.new

שוּשן , shushn [>]
 50199 - 194.051 *
 50285 - 194.051 *
 55249 - 194.051 *

שוּשקען , shushken [>]
 53212 - 015.070.new
 53272 - 017.070 *
 55277 - 017.070 *

שוּשקעס , shushkes [>]
 51217 - 001.010.new41

שוּתף , shutf [>]
 53212 - 220.120.new

שזאסט , shzst [>]
 49256 - 022.021 *

שזאַסט , shzast [>]
 50202 - 036.014 *

שזה , shzh [>]
 52213 - 024.060.new2
 52224 - 029.021 *
 52224 - 040.082 *

שזו , shzu [>]
 32358 - 122.080 *

שזיטשקע , shzitshke [>]
 49338 - 145.030.new

שזיף , shzif [>]
 32358 - 000.000.newb

שזיפֿים , shzifim [>]
 52223 - 089.050 *

שח , shkh [>]
 47267 - 210.070.new
 49247 - 210.070.new

שחובֿער , shkhuver [>]
 46327 - 181.041.new

שחוט , shkhut [>]
 56293 - 163.231.new4

שחון-צייַט , shkhun-tsayt [>]
 49229 - 185.071 *

שחור , shkhur [>]
 52224 - 093.030.new2
 52224 - 093.033 *
 52224 - 093.033 *
 52224 - 093.030.new2
 52224 - 093.033 *
 ...

שחורה , shkhurh [>]
 48272 - 219.082 *

שחט , shkht [>]
 50334 - 145.013.2 *
 53309 - 211.010.new

שחטהויז , shkhthoyz [>]
 53289 - 210.050 *

שחטים , shkhtim [>]
 51323 - 210.080 *

שחטן , shkhtn [>]
 47301 - 099.063.new8
 50227 - 210.090.new2
 51217 - 210.120 *
 51228 - 211.011 *
 51229 - 211.010 *
 ...

שחי , shkhi [>]
 49235 - 210.070.new

שחיט , shkhit [>]
 50190 - 210.070 *

שחיטה , shkhite [>]
 32358 - 157.023.new8
 32358 - 157.023.new9
 45284 - 210.070 *
 47267 - 210.070.new
 47301 - 210.070 *
 ...

שחיטות , shkhitut [>]
 48277 - 210.070.new
 48277 - 210.070.new
 49225 - 210.070 *
 49247 - 210.070.new
 51323 - 210.120.new2
 ...

שחייוּנע , shkheyune [>]
 47295 - 189.041.new

שחין , shkhin [>]
 51217 - 034.020 *

שחירה , shkhirh [>]
 50213 - 210.070.new6

שחרית , shakhris [>]
 48284 - 187.050 *
 49229 - 103.071 *
 49229 - 103.073 *
 49229 - 187.050 *
 49229 - 187.050.new
 ...

שט , sht [>]
 48354 - 006.040.new
 49247 - 188.021.new
 50285 - 188.021.new
 52229 - 166.030.new3
 54301 - 062.042.new2
 ...

שט[ר]עפּ , sht[r]ep [>]
 49245 - 050.050 *

שטאבע , shtbe [>]
 51217 - 061.010 *

שטאוו , shtv [>]
 49256 - 098.040.new8
 55249 - 126.020.new2

שטאט , shtt [>]
 47301 - 209.020.new
 47301 - 215.040 *
 47301 - 006.021 *
 47301 - 006.021.new2
 47301 - 113.080 *
 ...

שטאטס , shtts [>]
 49256 - 105.051.new2
 52184 - 105.051 *

שטאטער , shtter [>]
 49205 - 060.060 *

שטאכעטלעך , shtkhetlekh [>]
 48283 - 059.100.new
 48283 - 059.100 *

שטאכעטן , shtkhetn [>]
 48283 - 059.100 *
 48283 - 074.041 *
 49256 - 074.041 *
 53272 - 074.041 *

שטאכענעסן , shtkhenesn [>]
 50190 - 199.050 *

שטאל , shtl [>]
 47301 - 075.021 *
 48272 - 075.040.new
 48272 - 075.040.new
 48283 - 075.021 *
 48283 - 075.021.new
 ...

שטאלן , shtln [>]
 49225 - 075.020 *
 51225 - 075.021 *
 51228 - 075.020 *
 51233 - 075.020.new
 51237 - 075.020 *
 ...

שטאלעס , shtles [>]
 49205 - 075.020 *

שטאמאזע , shtmze [>]
 52215 - 203.040 *

שטאמאייזן , shtmeyzn [>]
 51217 - 203.041 *
 51217 - 203.040 *

שטאמט , shtmt [>]
 47301 - 048.011 *
 48272 - 049.100.new
 48272 - 067.020 *
 48272 - 159.280.new
 51229 - 004.030 *
 ...

שטאמלט , shtmlt [>]
 51217 - 023.070 *
 51225 - 023.071 *
 51228 - 023.071 *
 51238 - 023.070 *
 51238 - 023.072 *
 ...

שטאמלעך , shtmlekh [>]
 48272 - 023.071 *

שטאמלען , shtmlen [>]
 51217 - 023.071 *
 51217 - 023.072 *
 53272 - 023.071 *
 53272 - 023.071.new

שטאמלער , shtmler [>]
 51238 - 023.070 *
 52181 - 023.071 *

שטאם , shtm [>]
 52184 - 122.010 *

שטאנג , shtng [>]
 49256 - 073.030.new
 51217 - 220.120.newo
 51225 - 073.030 *
 51233 - 065.090 *
 51238 - 073.030 *
 ...

שטאנגלעך , shtnglekh [>]
 51228 - 094.011.new

שטאנגען , shtngen [>]
 47301 - 002.060.new2
 52215 - 114.020 *

שטאנטפונקט , shtntpunkt [>]
 48272 - 177.100 *
 53272 - 015.052 *

שטאפּל , shtpl [>]
 52181 - 003.060 *

שטאפירינג , shtpiring [>]
 53309 - 175.050.new3
 53309 - 175.050.new4
 53309 - 175.050.new4

שטאק , shtk [>]
 51283 - 056.022 *

שטאקע , shtke [>]
 51225 - 026.060 *

שטארבט , shtrbt [>]
 49256 - 183.090 *
 51217 - 183.080 *
 51228 - 179.050 *
 51238 - 179.050 *
 51238 - 179.090 *
 ...

שטארבן , shtrbn [>]
 47301 - 190.010 *
 48283 - 183.080 *
 49256 - 183.080 *
 49256 - 183.083 *
 51217 - 082.061 *
 ...

שטארטשען , shtrtshen [>]
 52211 - 127.080 *

שטארן , shtrn [>]
 52245 - 000.000.new8

שטארעק , shtrek [>]
 52181 - 017.010 *
 52184 - 006.120.new4

שטארעקט , shtrekt [>]
 52184 - 109.021.new

שטארצל , shtrtsl [>]
 52211 - 084.041 *
 52211 - 086.050.new2
 52211 - 110.040 *

שטארצן , shtrtsn [>]
 52211 - 086.050 *

שטארצע , shtrtse [>]
 51237 - 169.060 *

שטארץ , shtrts [>]
 49205 - 110.040 *
 49205 - 110.040.new
 49225 - 110.040 *
 51228 - 110.040 *
 51237 - 031.041 *
 ...

שטארק , shtrk [>]
 47301 - 161.042 *
 47301 - 190.010 *
 47301 - 124.070.new
 47301 - 112.022 *
 47301 - 064.060.new
 ...

שטארקייט , shtrkeyt [>]
 51228 - 010.010.new2

שטארקן , shtrkn [>]
 48272 - 022.010 *
 48283 - 104.100 *
 49225 - 033.020 *
 51229 - 126.010 *
 51238 - 059.050 *
 ...

שטארקסטער , shtrkster [>]
 52181 - 064.060 *

שטארקע , shtrke [>]
 47267 - 189.090.new6
 48272 - 062.060.new
 49205 - 024.100.new2
 49205 - 026.060 *
 49225 - 026.060 *
 ...

שטארקער , shtrker [>]
 47301 - 064.060.new
 49205 - 026.050 *
 49225 - 150.020.new2
 49256 - 104.100.new
 49256 - 104.100.new
 ...

שטאַאַטס-פּאָליצייַ , shtaats-politsay [>]
 49242 - 198.070.new6

שטאַב , shtab [>]
 48243 - 034.070 *

שטאַביל , shtabil [>]
 50196 - 209.030.new

שטאַדאָווע , shtadove [>]
 54266 - 075.021 *

שטאַדע , shtade [>]
 55277 - 145.050 *
 55277 - 145.051 *

שטאַהייַטן , shtahaytn [>]
 50199 - 199.050 *

שטאַוווּן , shtavun [>]
 50296 - 111.020 *

שטאַט , shtat [>]
 50202 - 105.050 *

שטאַטן , shtatn [>]
 48354 - 031.070.new8
 48354 - 031.070.new9
 48354 - 031.070.new9
 48354 - 108.070 *
 48354 - 177.090.newa
 ...

שטאַטס , shtats [>]
 49247 - 105.051 *
 49247 - 105.051.new

שטאַטעס , shtates [>]
 48354 - 097.051 *

שטאַכהאָלץ , shtakhholts [>]
 50206 - 199.051 *

שטאַכייטן , shtakheytn [>]
 48281 - 074.041 *
 49224 - 074.041.2 *
 49229 - 074.040.2 *
 49245 - 074.040 *
 49245 - 074.060 *
 ...

שטאַכייַטן , shtakhaytn [>]
 49247 - 061.010 *
 49247 - 074.040 *
 50202 - 074.040.new
 52192 - 074.041 *

שטאַכילעס , shtakhiles [>]
 53295 - 074.060 *

שטאַכל , shtakhl [>]
 50190 - 101.010 *

שטאַכעט , shtakhet [>]
 49235 - 075.010.new
 49293 - 074.041 *
 51323 - 074.041 *
 53228 - 074.041 *

שטאַכעטל , shtakhetl [>]
 48276 - 064.070 *
 48276 - 064.070.new

שטאַכעטלעך , shtakhetlekh [>]
 45284 - 171.040 *
 55249 - 074.041 *

שטאַכעטן , shtakhetn [>]
 45284 - 074.041 *
 47267 - 074.041.new
 47295 - 059.100 *
 47295 - 074.041 *
 47295 - 074.042 *
 ...

שטאַכעטעס , shtakhetes [>]
 52251 - 074.041 *

שטאַכען , shtakhen [>]
 55248 - 074.041.new

שטאַכעס , shtakhes [>]
 50196 - 199.050 *

שטאַך , shtakh [>]
 50190 - 169.100.new4
 51323 - 191.010 *
 51323 - 191.010.2 *
 51323 - 191.010.new
 51323 - 191.010.new

שטאַל , shtal [>]
 31357 - 075.020 *
 32358 - 075.020 *
 45284 - 075.020 *
 45284 - 075.021 *
 46327 - 075.020.new
 ...

שטאַלכל , shtalkhl [>]
 51314 - 057.043.new2

שטאַלן , shtaln [>]
 31357 - 075.0203 *
 32358 - 075.020.2 *
 45284 - 075.020.2 *
 47267 - 065.091.new
 49224 - 075.020.new
 ...

שטאַלס , shtals [>]
 49224 - 075.020 *
 49224 - 075.020.new
 49224 - 075.020 *

שטאַמאייַזן , shtamayzn [>]
 50206 - 203.040 *
 53212 - 203.040 *

שטאַמבל , shtambl [>]
 54301 - 023.070 *

שטאַמבלט , shtamblt [>]
 51314 - 023.071.new

שטאַמ(ב)לט , shtam(b)lt [>]
 51314 - 023.071 *
 51314 - 023.071.new

שטאַמהאַפֿטע , shtamhafte [>]
 48324 - 160.110.new

שטאַמט , shtamt [>]
 32358 - 183.010.new2
 45284 - 008.042.new
 45284 - 008.042 *
 46327 - 165.031.2 *
 48243 - 013.030.new
 ...

שטאַמייַזן , shtamayzn [>]
 53212 - 203.040.new

שטאַמלט , shtamlt [>]
 47267 - 023.071 *
 48248 - 023.071 *
 48248 - 023.072.new
 48276 - 023.071 *
 48286 - 023.071 *
 ...

שטאַמלען , shtamlen [>]
 44264 - 023.071 *
 48276 - 023.071 *
 48292 - 023.071 *
 49224 - 023.071 *
 49229 - 023.071 *
 ...

שטאַמלער , shtamler [>]
 50248 - 023.070.new
 55249 - 023.071 *
 55249 - 023.071 *
 55277 - 023.072.new

שטאַמען , shtamen [>]
 32358 - 010.070.new9
 50197 - 188.060.new
 50248 - 157.060.new
 50329 - 188.060.new
 50334 - 133.010.new
 ...

שטאַמפּ , shtamp [>]
 48243 - 113.080 *
 49242 - 109.063.new
 49242 - 109.063.new

שטאַמפּט , shtampt [>]
 49245 - 113.040.new

שטאַמפּל , shtampl [>]
 48248 - 109.063.2 *

שטאַמפּן , shtampn [>]
 48248 - 109.063.new

שטאַם , shtam [>]
 31357 - 102.011 *
 46327 - 182.043 *
 48243 - 155.030.new
 48263 - 182.043.2 *
 48324 - 102.010.new
 ...

שטאַנאָוויץ , shtanovits [>]
 47267 - 007.050 *

שטאַנג , shtang [>]
 46327 - 073.030.new2
 47267 - 073.030.new
 47295 - 073.030 *
 48243 - 073.030.new2
 48243 - 073.030.new3
 ...

שטאַנגל , shtangl [>]
 49247 - 073.040 *

שטאַנגען , shtangen [>]
 48259 - 073.030.new
 49229 - 196.030 *
 49247 - 179.060.new2
 52249 - 065.090.2 *
 52251 - 002.060.2 *
 ...

שטאַנד , shtand [>]
 50196 - 129.010.new
 50196 - 129.070 *
 50196 - 122.070 *
 50212 - 001.060.new2
 52249 - 179.090 *

שטאַנדפּונקט , shtandpunkt [>]
 48354 - 031.070.newa

שטאַנט , shtant [>]
 52251 - 069.020.new3

שטאַנטפּוּנקט , shtantpunkt [>]
 50285 - 028.102.new2

שטאַני , shtani [>]
 50329 - 042.020.new

שטאַניק , shtanik [>]
 49235 - 045.040 *

שטאַנסגעזאָגט , shtansgezogt [>]
 50197 - 034.090 *

שטאַנען , shtanen [>]
 52223 - 096.020.new

שטאַנען-אַרבעס , shtanen-arbes [>]
 52223 - 096.020.new

שטאַן , shtan [>]
 50196 - 074.070 *
 50196 - 074.070.new

שטאַסל , shtasl [>]
 50196 - 109.061.new

שטאַפּל , shtapl [>]
 52213 - 058.021.new2

שטאַפּלען , shtaplen [>]
 50212 - 059.090 *

שטאַפּן , shtapn [>]
 53257 - 217.010 *

שטאַפּס , shtaps [>]
 47295 - 040.060.newa

שטאַפּעס , shtapes [>]
 52224 - 086.012 *

שטאַפּעסלעך , shtapeslekh [>]
 45284 - 086.020 *

שטאַפֿיר , shtafir [>]
 32358 - 175.050.new2

ש(ט)אַץ , sh(t)ats [>]
 49229 - 110.040 *

שטאַרב , shtarb [>]
 54301 - 000.000.new3
 55249 - 103.012.new

שטאַרבט , shtarbt [>]
 31357 - 183.080 *
 31357 - 183.082.new
 44264 - 179.050 *
 46327 - 055.070 *
 46327 - 179.130 *
 ...

שטאַרבן , shtarbn [>]
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 179.111.new4
 32358 - 195.020 *
 45284 - 183.080 *
 46327 - 145.051.new4
 ...

שטאַרבענדיק , shtarbendik [>]
 50257 - 033.011 *

שטאַרגל , shtargl [>]
 49245 - 146.011 *

שטאַרט , shtart [>]
 52224 - 110.040 *

שטאַרעץ , shtarets [>]
 50227 - 110.040 *

שטאַרעק , shtarek [>]
 50199 - 026.050.new
 50199 - 026.050.new2
 50199 - 026.050.new3
 50199 - 026.050.new4
 50199 - 112.030 *
 ...

שטאַרצט , shtartst [>]
 50212 - 043.030.new
 50212 - 043.030 *
 54265 - 024.081 *
 54265 - 024.081.new
 54265 - 037.011.new3

שטאַרצל , shtartsl [>]
 44264 - 110.040.new
 50190 - 110.040 *
 50196 - 110.040 *
 50197 - 110.040 *
 50199 - 110.040 *
 ...

שטאַרץ , shtarts [>]
 49247 - 110.040 *
 50206 - 110.040 *
 50213 - 110.040 *
 50227 - 121.070.new
 52213 - 110.040 *
 ...

שטאַרק , shtark [>]
 31357 - 022.030.new
 31357 - 033.051 *
 31357 - 033.090.2 *
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 000.000.newz
 ...

שטאַרק-שטאַרק , shtark-shtark [>]
 52224 - 018.070 *

שטאַרקייט , shtarkeyt [>]
 32358 - 000.000.newz

שטאַרקן , shtarkn [>]
 32358 - 000.000.new4
 47295 - 001.060.new
 48263 - 216.060 *
 48292 - 051.050 *
 48324 - 019.012 *
 ...

שטאַרקסטע , shtarkste [>]
 49245 - 064.060.new
 49245 - 102.090.new2
 50237 - 102.090.new
 50248 - 064.060 *
 54265 - 220.120.new54
 ...

שטאַרקסטער , shtarkster [>]
 48292 - 081.030 *
 52268 - 102.092 *

שטאַרקע , shtarke [>]
 31357 - 026.060 *
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 026.060 *
 32358 - 026.050 *
 32358 - 027.010 *
 ...

שטאַרק(ע , shtark(e [>]
 48276 - 102.090.new

שטאַרקע , shtarke [>]
 48277 - 055.041 *
 48277 - 073.030 *
 48277 - 210.120 *
 48286 - 034.041.new2
 49224 - 026.060 *
 ...

שטאַרק(ע , shtark(e [>]
 52236 - 102.091 *

שטאַרקע , shtarke [>]
 52236 - 112.010.new
 52251 - 018.070 *
 53211 - 026.060.2 *
 53212 - 103.070 *
 53212 - 160.180.new2
 ...

שטאַרקען , shtarken [>]
 50197 - 102.090.new4

שטאַרקער , shtarker [>]
 31357 - 025.090 *
 32358 - 016.080.new2
 32358 - 102.040.new4
 32358 - 119.030 *
 32358 - 119.030 *
 ...

שטאַרק(ער , shtark(er [>]
 53295 - 064.060.new3

שטאַרקער , shtarker [>]
 53315 - 102.092 *
 54222 - 033.051.new3
 54226 - 157.050 *
 54226 - 216.050.new
 54226 - 220.120.newf
 ...

שטאַשייטן , shtasheytn [>]
 52192 - 074.041 *

שטאָ , shto [>]
 54222 - 003.063.new
 54222 - 015.031.new
 54222 - 147.051.new

שטאָבעריס , shtoberis [>]
 47301 - 093.010 *

שטאָג , shtog [>]
 52307 - 056.021 *

שטאָגן , shtogn [>]
 52307 - 056.021 *

שטאָוּב , shtoub [>]
 47267 - 077.070 *
 47267 - 077.071 *
 49245 - 077.071.new
 49245 - 077.071.new
 49245 - 077.071.new2
 ...

שטאָט , shtot [>]
 31357 - 036.060.new2
 31357 - 036.092.new2
 31357 - 181.020.new
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 000.000.newx
 ...

שטאָט-פּאָליצייַ , shtot-politsay [>]
 49242 - 198.070.new6
 49242 - 198.070.new7

שטאָט-רעגירונג , shtot-regirung [>]
 53212 - 220.120.new9

שטאָטיש , shtotish [>]
 50334 - 162.110 *
 51225 - 109.023 *

שטאָטישע , shtotishe [>]
 48248 - 186.022 *

שטאָטיש(ע , shtotish(e [>]
 48286 - 213.081.new2

שטאָטישע , shtotishe [>]
 53215 - 020.031 *
 53228 - 001.070.new

שטאָטישער , shtotisher [>]
 47295 - 007.050.new4
 48281 - 036.090.new
 50212 - 008.020.new2
 52184 - 003.010 *
 54226 - 209.040.new

שטאָטס , shtots [>]
 44264 - 105.051 *
 45284 - 105.051 *
 49205 - 105.051 *
 49242 - 105.051 *
 49242 - 105.051.new
 ...

שטאָטראט , shtotrt [>]
 51217 - 001.010.new4

שטאָטראַט , shtotrat [>]
 49242 - 001.010.newa

שטאָטשול , shtotshul [>]
 49229 - 220.120.newb

שטאָכן , shtokhn [>]
 48248 - 035.080 *
 54301 - 180.061.new

שטאָך , shtokh [>]
 47301 - 048.040.new
 47301 - 048.080 *
 48263 - 048.080.new
 48292 - 148.010 *
 48324 - 148.010 *
 ...

שטאָל , shtol [>]
 32358 - 111.020.new2
 32358 - 111.020.new3
 45284 - 082.090.new
 46327 - 105.080 *
 47295 - 075.020 *
 ...

שטאָל-לייַנע , shtol-layne [>]
 48243 - 191.020.new

שטאָלאָוויץ , shtolovits [>]
 53261 - 209.020 *

שטאָלבלען , shtolblen [>]
 50206 - 196.042 *
 50206 - 196.042.new
 50206 - 196.042.new

שטאָלבעס , shtolbes [>]
 56293 - 058.060 *

שטאָלמאַכער , shtolmakher [>]
 54249 - 203.091 *

שטאָלן , shtoln [>]
 45284 - 065.091.new
 45284 - 065.091.new
 47267 - 065.091.new
 48243 - 065.090 *
 48248 - 065.091 *
 ...

שטאָלע , shtole [>]
 49256 - 065.090.new2
 51314 - 109.071 *

שטאָלענע , shtolene [>]
 48277 - 073.030 *
 49229 - 105.080 *
 50259 - 082.090 *
 51237 - 105.080.new
 51314 - 105.080 *
 ...

שטאָלענעם , shtolenem [>]
 50259 - 105.080 *
 51237 - 105.080 *
 51323 - 105.080 *
 53212 - 105.080 *
 55249 - 105.070.new3

שטאָלענער , shtolener [>]
 48276 - 038.010 *
 48286 - 105.080 *
 48324 - 082.090.new
 49247 - 105.080 *
 49256 - 105.070.new
 ...

שטאָלערנעם , shtolernem [>]
 49256 - 105.080.new

שטאָלערן , shtolern [>]
 48281 - 105.080 *

שטאָלפּן , shtolpn [>]
 55249 - 031.011.new2

שטאָלצירן , shtoltsirn [>]
 52245 -

שטאָלצן , shtoltsn [>]
 32358 - 002.070 *
 45284 - 002.070 *
 45284 - 002.0703 *
 45284 - 031.0113 *
 47267 - 065.091 *
 ...

שטאָלצע , shtoltse [>]
 32358 - 141.030.new2
 53257 - 159.250 *

שטאָלצער , shtoltser [>]
 32358 - 141.030.new2

שטאָלץ , shtolts [>]
 44264 - 065.091.2 *
 45284 - 002.0703 *
 49224 - 065.091 *
 49224 - 065.091.2 *
 49224 - 208.040 *
 ...

שטאָלשטיינער{SIMULT} , shtolshteyner{SIMULT} [>]
 48243 - 082.090.new

שטאָמלען , shtomlen [>]
 48276 - 023.071 *

שטאָמפּ , shtomp [>]
 48286 - 109.063 *

שטאָמפער , shtomper [>]
 52184 - 109.062 *

שטאָנטשקעס , shtontshkes [>]
 51225 - 036.062.new

שטאָנקע , shtonke [>]
 50199 - 148.030.new3
 50199 - 148.030.new4

שטאָן , shton [>]
 48243 - 167.010.new5

שטאָפּ , shtop [>]
 50196 - 072.030.new
 50196 - 107.070.new

שטאָפּאַרק , shtopark [>]
 52236 - 107.070 *

שטאָפּאָק , shtopok [>]
 53257 - 107.070.new

שטאָפּט , shtopt [>]
 50213 - 072.031.new
 50227 - 025.060.new
 55258 - 025.065 *

שטאָפּיק , shtopik [>]
 31357 - 107.070 *
 49245 - 107.070 *

שטאָפּל , shtopl [>]
 44264 - 107.070 *

שטאָפּן , shtopn [>]
 32358 - 169.070.new2
 50227 - 025.060.new
 51229 - 050.051 *
 52249 - 066.080 *

שטאָפּסטוּ , shtopstu [>]
 55249 - 020.040 *

שטאָפּסל , shtopsl [>]
 48292 - 025.070 *

שטאָפּער , shtoper [>]
 49205 - 072.030.new
 49247 - 072.031 *
 49247 - 072.031.new
 50190 - 107.070 *
 50196 - 072.030 *
 ...

שטאָפּקע , shtopke [>]
 53257 - 107.070.new

שטאָפּרס , shtoprs [>]
 32358 - 083.070.new7
 32358 - 083.070.new8

שטאָפן , shtopn [>]
 51283 - 034.021 *

שטאָפער , shtoper [>]
 49205 - 072.030.new
 49205 - 107.070 *
 49225 - 072.030 *

שטאָפרינע , shtoprine [>]
 48272 - 152.041.new

שטאָף , shtof [>]
 31357 - 050.011.new
 32358 - 000.000.new49
 32358 - 161.042 *
 32358 - 171.040.new
 32358 - 198.070.new5
 ...

שטאָפֿן , shtofn [>]
 54226 - 048.081 *

שטאָץ , shtots [>]
 53212 - 105.050.new
 53212 - 105.050.new3

שטאָק , shtok [>]
 31357 - 056.021 *
 45284 - 056.020.new2
 45284 - 056.022 *
 47267 - 056.022.new
 47295 - 055.040.new
 ...

שטאָק-רייך , shtok-reykh [>]
 50237 - 010.010 *

שטאָקטאַנץ , shtoktants [>]
 55258 - 169.019 *

שטאָקידיקע , shtokidike [>]
 50206 - 055.030 *
 54222 - 056.020 *

שטאָקיק , shtokik [>]
 49225 - 056.020 *
 51229 - 056.020 *
 51233 - 056.020 *
 51238 - 056.021.new
 51238 - 056.021.new
 ...

שטאָקיקע , shtokike [>]
 48324 - 056.020 *
 52215 - 056.020 *

שטאָקיקער , shtokiker [>]
 50199 - 056.020 *
 50199 - 056.021 *
 51283 - 056.020 *

שטאָקן , shtokn [>]
 47267 - 056.022.new
 48248 - 056.020 *
 48248 - 056.022.new
 48248 - 056.022.new
 48263 - 056.020.2 *
 ...

שטאָקע , shtoke [>]
 54226 - 169.070 *
 54226 - 169.070.new

שטאָקעדיק , shtokedik [>]
 51225 - 056.021 *
 52181 - 055.041 *

שטאָקעדיקע , shtokedike [>]
 47295 - 056.020 *
 51217 - 056.020 *
 52245 - 000.000.new8

שטאָרבט , shtorbt [>]
 48263 - 183.080 *

שטאָרכן , shtorkhn [>]
 55258 - 150.020 *

שטאָרך , shtorkh [>]
 48259 - 150.020 *
 50227 - 150.020.new3
 55268 - 150.020 *

שטאָרם , shtorm [>]
 49247 - 215.060.new2
 50275 - 167.010.new

שטאָרן , shtorn [>]
 48243 - 152.030 *

שטאָרע , shtore [>]
 51225 - 146.010 *

שטאָרעם , shtorem [>]
 49245 - 216.010.new
 49247 - 215.060.new2
 49247 - 216.060 *
 50190 - 216.011.new
 50196 - 216.010.new
 ...

שטאָרעס , shtores [>]
 52245 - 062.080 *

שטבל , shtbl [>]
 49229 - 057.010 *

שטוב , shtub [>]
 31357 - 055.010 *
 31357 - 055.051 *
 31357 - 074.010.new
 31357 - 077.010 *
 31357 - 077.011 *
 ...

שטוב-שטיבל , shtub-shtibl [>]
 48263 - 055.050.new4

שטובייס , shtubeys [>]
 48272 - 148.010 *

שטוביקע , shtubike [>]
 52236 - 147.070.new3

שטובמיטל , shtubmitl [>]
 52224 - 029.050 *

שטובן , shtubn [>]
 44264 - 086.040.new2
 50237 - 036.060 *
 51229 - 058.041 *
 52181 - 055.021 *
 52181 - 084.051 *
 ...

שטובער , shtuber [>]
 49235 - 057.043.new4

שטובקלייד , shtubkleyd [>]
 54226 - 044.020 *

שטובשיך , shtubshikh [>]
 54226 - 053.009 *
 54301 - 053.009.new
 54301 - 053.009 *

שטובֿ , shtuv [>]
 50248 - 062.030 *
 50248 - 062.080 *
 50248 - 077.060.2 *
 50248 - 079.050 *
 50248 - 083.010 *
 ...

שטובֿעדיקע , shtuvedike [>]
 50248 - 075.020.2 *

שטודירט , shtudirt [>]
 48292 - 220.120.newn
 48354 - 028.121.new4
 48354 - 028.121.new8
 48354 - 000.000.new9
 48354 - 000.000.newf
 ...

שטודירטע , shtudirte [>]
 48354 - 001.020.new

שטודירן , shtudirn [>]
 32358 - 000.000.newb
 48354 - 028.121.new7
 48354 - 030.050.new5
 49247 - 217.062.new5
 52251 - 036.060.2 *
 ...

שטוהב , shtuhb [>]
 49235 - 077.071 *

שטוויטש , shtvitsh [>]
 50196 - 149.061 *

שטוט , shtut [>]
 48292 - 003.030 *
 48324 - 069.040.new2
 51237 - 002.011.new
 52192 - 216.102.new2
 52224 - 003.030.new2
 ...

שטוטס , shtuts [>]
 52192 - 130.090 *
 52192 - 216.102 *
 52192 - 216.102.new3

שטוטשנע , shtutshne [>]
 52181 - 213.020 *

שטויב , shtoyb [>]
 31357 - 077.070 *
 45284 - 077.071 *
 45284 - 077.070 *
 45284 - 126.071 *
 46327 - 077.071 *
 ...

שטויבל , shtoybl [>]
 50196 - 126.071 *
 52181 - 220.120.new

שטויבן , shtoybn [>]
 50190 - 077.070.new2

שטויבעלע , shtoybele [>]
 50248 - 126.071 *
 52223 - 126.071 *

שטויבפֿעפֿער , shtoybfefer [>]
 49247 - 126.071 *
 49247 - 126.071.new

שטויבצוקער , shtoybtsuker [>]
 44264 - 126.080.2 *
 49229 - 126.080.new
 49247 - 126.080 *

שטויבֿ , shtoyv [>]
 50248 - 077.070 *

שטויבֿט , shtoyvt [>]
 50248 - 077.070 *

שטויג , shtoyg [>]
 50296 - 214.010.new

שטוינען , shtoynen [>]
 48272 - 078.040 *

שטויס , shtoys [>]
 44264 - 166.030 *
 45284 - 032.010.new
 45284 - 032.010.new2
 45284 - 032.020.new
 45284 - 032.020.new
 ...

שטויס-מצה , shtoys-matse [>]
 52192 - 109.063 *

שטויסט , shtoyst [>]
 50248 - 164.040 *
 50334 - 032.020 *
 50334 - 109.071.new3
 52245 - 109.060.new
 52249 - 109.071 *
 ...

שטויסל , shtoysl [>]
 48263 - 109.071.new
 48272 - 109.070 *
 48283 - 109.060.new
 49224 - 109.061.2 *
 49224 - 109.070 *
 ...

שטויסן , shtoysn [>]
 45284 - 032.020.new
 48354 - 109.071.new2
 50206 - 177.080.new2
 50206 - 177.080.new3
 50334 - 032.020 *
 ...

שטויסע , shtoyse [>]
 53278 - 109.063 *

שטויסער , shtoyser [>]
 51225 - 109.063 *

שטול , shtul [>]
 31357 - 064.030 *
 31357 - 064.030.new
 32358 - 064.030 *
 32358 - 064.030 *
 44264 - 064.010 *
 ...

שטול'קעס , shtul'kes [>]
 50213 - 166.050 *
 50213 - 166.053 *

שטול-בענקעלע , shtul-benkele [>]
 48281 - 067.080.new

שטולבענקעלע , shtulbenkele [>]
 45284 - 067.080 *
 45284 - 067.080.new

שטולכל , shtulkhl [>]
 50334 - 067.080 *

שטולן , shtuln [>]
 44264 - 064.040 *
 45284 - 064.040 *
 45284 - 065.091 *
 48243 - 134.020 *
 48248 - 064.040 *
 ...

שטולס , shtuls [>]
 49245 - 064.040 *
 49245 - 064.040.new

שטולעכל , shtulekhl [>]
 50334 - 067.080 *
 53278 - 067.070.2 *

שטולפּעס , shtulpes [>]
 56293 - 002.070 *

שטולצן , shtultsn [>]
 48292 - 031.011.2 *

שטומע , shtume [>]
 54222 - 163.250.2 *
 54226 - 220.120.newl

שטומען , shtumen [>]
 48243 - 025.070 *
 54222 - 152.060 *
 54222 - 152.0603 *
 54222 - 154.060.new3

שטומער , shtumer [>]
 48292 - 149.050 *
 54222 - 152.060.2 *

שטומפּ , shtump [>]
 51314 - 105.060.new
 51314 - 105.060.new
 53295 - 105.060.new
 54226 - 105.060 *

שטומפּיק , shtumpik [>]
 47288 - 105.060 *
 48265 - 105.060 *
 48281 - 105.060 *
 48284 - 105.060 *
 48354 - 076.080.new3
 ...

שטומפּיקן , shtumpikn [>]
 53295 - 105.060.new2

שטומפּיקער , shtumpiker [>]
 48281 - 105.060 *
 49235 - 105.060.new2

שטומפּן , shtumpn [>]
 53295 - 105.060.new4

שטומפּער , shtumper [>]
 54226 - 105.060 *

שטום , shtum [>]
 45284 - 017.101.new
 48286 - 036.060.new
 49247 - 023.071 *

שטום-"לוסיש , shtum-"lusish [>]
 49247 - 023.071.new

שטונד , shtund [>]
 47288 - 106.050 *
 52249 - 103.050 *
 53272 - 117.090.new

שטונדן , shtundn [>]
 32358 - 163.060 *
 47295 - 137.010 *
 48272 - 216.081 *
 48272 - 152.060 *
 50202 - 036.020 *
 ...

שטונדע , shtunde [>]
 46327 - 115.061 *
 46327 - 115.061.2 *
 48248 - 115.071.new
 48248 - 117.070 *
 48248 - 197.090.2 *
 ...

שטונדען , shtunden [>]
 49224 - 117.080.new
 51323 - 164.083 *
 53228 - 007.050.new
 53228 - 008.091.new6
 53228 - 008.091.new9
 ...

שטונדער , shtunder [>]
 52245 - 000.000.new8

שטונק , shtunk [>]
 51314 - 078.050 *
 51314 - 078.050.2 *
 54226 - 169.070 *

שטונקערין , shtunkerin [>]
 50275 - 078.050 *

שטופּ , shtup [>]
 31357 - 166.030 *
 44264 - 166.030.2 *
 45284 - 166.030 *
 45284 - 166.030.2 *
 46327 - 166.030 *
 ...

שטופּוועגעלע , shtupvegele [>]
 48263 - 076.070 *
 48354 - 076.070.2 *
 51196 - 076.070 *
 54222 - 076.070 *

שטופּט , shtupt [>]
 45284 - 017.050 *
 48243 - 073.011 *
 48263 - 017.050.2 *
 48284 - 005.051.new
 48284 - 005.051.new3
 ...

שטופּטס , shtupts [>]
 48265 - 195.080.new

שטופּל , shtupl [>]
 51323 - 196.042 *

שטופּלט , shtuplt [>]
 49224 - 196.042 *

שטופּלטע , shtuplte [>]
 51323 - 196.042 *

שטופּלען , shtuplen [>]
 48259 - 196.042 *
 48259 - 196.042.2 *
 48292 - 196.042.2 *
 51323 - 196.042 *
 51323 - 196.042.new2
 ...

שטופּן , shtupn [>]
 44264 - 166.030.2 *
 45284 - 032.020 *
 48286 - 017.050.new
 48324 - 032.020 *
 50246 - 005.051 *
 ...

שטופּסט , shtupst [>]
 49224 - 017.050 *

שטופּסטו , shtupstu [>]
 48276 - 020.040 *
 48276 - 020.042 *
 48354 - 020.040 *

שטופּע , shtupe [>]
 52213 - 008.040.new
 53278 - 109.063.new
 53278 - 109.063.new2
 56293 - 109.063 *

שטופּעט , shtupet [>]
 53278 - 196.042 *

שטופּען , shtupen [>]
 53278 - 196.042 *

שטופּריק , shtuprik [>]
 48243 - 105.060 *

שטופּשיכלעך , shtupshikhlekh [>]
 55268 - 053.009 *

שטופ , shtup [>]
 49338 - 166.030 *
 51225 - 166.030 *
 53215 - 166.030 *
 53289 - 166.030 *
 53289 - 166.040.new2
 ...

שטופט , shtupt [>]
 52184 - 037.011.new7
 52211 - 005.050 *
 53215 - 005.051 *

שטופטשיק , shtuptshik [>]
 52217 - 048.030 *

שטופלען , shtuplen [>]
 53289 - 195.080.new

שטופלען/שטעמפלען , shtuplen/shtemplen [>]
 52268 - 196.042.new4

שטופן , shtupn [>]
 53215 - 017.050 *

שטופֿע , shtufe [>]
 49235 - 211.082.new3

שטוקאַכץ , shtukakhts [>]
 53211 - 025.070 *

שטור , shtur [>]
 50273 - 146.010.2 *

שטורכעט , shturkhet [>]
 54222 - 090.060 *

שטורמיש , shturmish [>]
 48292 - 005.010 *
 50237 - 083.120 *

שטורם , shturm [>]
 51225 - 216.090 *

שטורעמדיק , shturemdik [>]
 52245 -

שטורעמדיקער , shturemdiker [>]
 50259 - 004.010.new

שטורעמווינט , shturemvint [>]
 50206 - 216.090 *
 53228 - 216.090 *
 54222 - 216.090 *

שטורעמווינטן , shturemvintn [>]
 50213 - 216.090 *

שטורעמט , shturemt [>]
 51237 - 217.060 *

שטורעמס , shturems [>]
 48272 - 074.070 *
 48272 - 102.011 *
 52249 - 179.040 *

שטורעמען , shturemen [>]
 53278 - 216.010 *

שטורעמרעגן , shturemregn [>]
 49229 - 216.060 *
 49229 - 216.061 *

שטורעם , shturem [>]
 31357 - 216.010.new
 31357 - 216.010.new
 32358 - 216.010.new
 32358 - 216.010.new
 45284 - 216.010 *
 ...

שטורצעט , shturtset [>]
 47301 - 024.090.new

שטות , shtut [>]
 50273 - 159.190 *

שטוּב , shtub [>]
 47267 - 055.009.new
 47267 - 057.030.new2
 47267 - 057.030.new3
 47267 - 057.070 *
 47267 - 057.110.new2
 ...

שטוּבייס , shtubeys [>]
 48272 - 148.010 *

שטוּבלאַטשן , shtublatshn [>]
 50196 - 053.010 *

שטוּבע , shtube [>]
 50212 - 055.020.new

שטוּדזשענע , shtudzhene [>]
 55258 - 123.070 *

שטוּדירן , shtudirn [>]
 50285 - 160.110.new2

שטוּט , shtut [>]
 48283 - 003.020.new5
 48283 - 211.081 *
 50227 - 003.030 *

שטוּטישער , shtutisher [>]
 50212 - 008.020.new

שטוּטס , shtuts [>]
 50197 - 105.050 *
 50197 - 105.051 *

שטוּל , shtul [>]
 47267 - 064.010.new
 47295 - 064.030.2 *
 48283 - 171.100.new7
 48283 - 171.100.new8
 48283 - 171.100.new7
 ...

שטוּלן , shtuln [>]
 47267 - 064.040 *
 49205 - 064.040 *
 50190 - 064.040 *
 50202 - 064.040 *
 52245 - 064.040 *
 ...

שטוּמפּיג , shtumpig [>]
 55277 - 105.060.new

שטוּמפּיק , shtumpik [>]
 55258 - 105.080.new

שטוּמפּיקער , shtumpiker [>]
 55277 - 105.060.new3

שטוּנדן , shtundn [>]
 50202 - 036.021 *
 50202 - 083.120.new
 50202 - 117.090 *

שטוּנדע , shtunde [>]
 50199 - 122.031 *
 50202 - 117.070 *
 50227 - 117.051.new
 50227 - 117.051.new3
 50306 - 112.010.new
 ...

שטוּנדען , shtunden [>]
 53272 - 117.101.new
 53272 - 117.101.new
 53272 - 117.101.new2

שטוּנדער , shtunder [>]
 53272 - 169.070.new2

שטוּנק , shtunk [>]
 55258 - 169.070 *

שטוּפּ , shtup [>]
 48283 - 166.030 *
 49205 - 166.030 *
 49256 - 166.040 *
 50196 - 166.030 *
 50306 - 166.030 *
 ...

שטוּפּוועגאַלע , shtupvegale [>]
 50199 - 076.070.new

שטוּפּוועגעלע , shtupvegele [>]
 53257 - 076.070 *

שטוּפּט , shtupt [>]
 50212 - 005.040.new2
 50285 - 108.082 *
 53212 - 220.120.newg
 55277 - 025.070.new2

שטוּפּיג , shtupig [>]
 55277 - 105.060 *

שטוּפּן , shtupn [>]
 55249 - 032.020 *

שטוּפּסטוּ , shtupstu [>]
 53212 - 017.050 *

שטוּפּע , shtupe [>]
 55248 - 109.061.new

שטוּפ , shtup [>]
 53309 - 166.030 *
 53309 - 166.030.new2

שטוּפלער , shtupler [>]
 53215 - 196.040 *

שטוּפע , shtupe [>]
 47301 - 175.060.new
 52245 - 109.070 *

שטוּץ , shtuts [>]
 50196 - 105.050 *

שטוּקעוועט , shtukevet [>]
 53272 - 050.050 *

שטוּרטשעט , shturtshet [>]
 47301 - 024.090.new

שטוּרמדיקע , shturmdike [>]
 53257 - 216.091 *

שטוּרמע , shturme [>]
 55258 - 216.010.new
 55258 - 216.010.new

שטוּרם , shturm [>]
 50227 - 216.010 *
 50227 - 216.011 *
 50306 - 083.120 *
 55258 - 216.010 *
 55258 - 216.010.new

שטוּרעם , shturem [>]
 47267 - 216.010 *
 47301 - 216.010 *
 47301 - 216.011 *
 48272 - 216.010 *
 48283 - 216.011 *
 ...

שטח , shtkh [>]
 50212 - 006.070.new5
 50212 - 033.051.new7
 51237 - 074.011 *
 51237 - 074.011.new
 52249 - 117.101 *
 ...

שטטייַ , shttay [>]
 49247 - 163.080.2 *

שטטיען , shttien [>]
 32358 - 006.090 *
 48277 - 083.050.new
 48284 - 074.070 *
 52268 - 074.070 *

שטטלעך , shttlekh [>]
 50237 - 160.110.new

שטטעסטער , shttester [>]
 53315 - 121.100 *

שטטעקאָטשינע , shttekotshine [>]
 50199 - 001.010.new2

שטי , shti [>]
 48263 - 163.080.new
 48292 - 163.080.new2
 50237 - 169.040 *

שטיב , shtib [>]
 47267 - 055.021 *
 47295 - 055.009 *
 47295 - 055.010 *
 47295 - 055.020 *
 47295 - 055.020.new
 ...

שטיב( , shtib( [>]
 48263 - 055.010.new

שטיב , shtib [>]
 48272 - 038.040 *
 48272 - 057.020 *
 48272 - 061.010.new
 48272 - 061.080 *
 48276 - 055.009 *
 ...

שטיבאלע , shtible [>]
 47295 - 055.051 *
 51229 - 163.220 *
 53272 - 182.041 *

שטיבאַלע , shtibale [>]
 47295 - 055.020 *
 55249 - 179.111.new

שטיביע , shtibie [>]
 52181 - 057.100 *

שטיבל , shtibl [>]
 31357 - 051.022.new
 31357 - 051.022.new
 31357 - 149.070 *
 31357 - 186.020 *
 31357 - 188.020.new
 ...

שטיבלאך , shtiblkh [>]
 51238 - 186.020 *

שטיבלאַך , shtiblakh [>]
 53257 - 188.070 *

שטיבלעט , shtiblet [>]
 54265 - 220.120.new6

שטיבלעטן , shtibletn [>]
 54265 - 220.120.new5
 54265 - 220.120.new6

שטיבלעך , shtiblekh [>]
 47301 - 188.070 *
 48248 - 188.070.new
 48248 - 188.070.new
 48248 - 188.080.2 *
 49242 - 186.020 *
 ...

שטיבן , shtibn [>]
 45284 - 056.020.new2
 49229 - 057.051.new
 49229 - 057.051.new
 49247 - 055.020.new
 49247 - 055.020 *
 ...

שטיבעלע , shtibele [>]
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 141.030.new4
 48276 - 055.021 *
 48276 - 055.051 *
 49235 - 149.070 *
 ...

שטיבעלעך , shtibelekh [>]
 53211 - 055.009 *
 54249 - 200.050 *

שטיבער , shtiber [>]
 31357 - 055.030 *
 47295 - 055.031.new
 48243 - 083.020 *
 48248 - 057.050 *
 48259 - 057.040.new
 ...

שטיבֿעלע , shtivele [>]
 50248 - 084.070.new

שטיג , shtig [>]
 46327 - 058.022 *
 49205 - 105.070 *
 50196 - 061.020.new

שטיגט , shtigt [>]
 46327 - 079.020.new

שטיגיקער , shtigiker [>]
 52307 - 056.021 *

שטיגל , shtigl [>]
 51228 - 105.070 *

שטיגנס , shtigns [>]
 49224 - 056.020 *
 49224 - 059.090 *
 49224 - 059.090.new

שטיגנ(ס , shtign(s [>]
 49224 - 059.090.new

שטיגנס , shtigns [>]
 49224 - 059.090.new
 49247 - 056.0203 *

שטיגן , shtign [>]
 46327 - 057.081.new5
 47267 - 059.090 *
 47295 - 022.070.new
 48248 - 065.122.2 *
 48259 - 057.040.new
 ...

שטיגעלעך , shtigelekh [>]
 52249 - 058.021.new

שטידל , shtidl [>]
 51196 - 061.030.2 *
 52192 - 105.070 *

שטיוואלאך , shtivlkh [>]
 53212 - 051.040.new2

שטיוואַלעס , shtivales [>]
 50212 - 006.110.new

שטיוול , shtivl [>]
 31357 - 053.030.new
 31357 - 053.030.new2
 46327 - 052.040.new
 46327 - 053.022.new
 46327 - 053.022.new2
 ...

שטיוולעך , shtivlekh [>]
 48248 - 052.040.new
 48286 - 051.040 *
 48286 - 051.040.new

שטיוועלע , shtivele [>]
 53309 - 052.100 *
 53309 - 052.100 *

שטיוועלעטן , shtiveletn [>]
 48243 - 043.060.new3
 48243 - 051.040 *
 50227 - 051.030.new
 51228 - 051.040 *

שטיוועלעך , shtivelekh [>]
 50197 - 044.020.new
 50246 - 051.040 *
 50246 - 052.010 *
 50273 - 051.040.2 *
 50275 - 051.040.new
 ...

שטיוועלעס , shtiveles [>]
 50212 - 051.030.new

שטיח , shtikh [>]
 31357 - 068.060 *
 31357 - 068.061 *
 51233 - 068.060 *
 52229 - 068.061 *
 53212 - 068.060 *
 ...

שטיט , shtit [>]
 48354 - 006.090.new
 53212 - 101.050.new

שטיטל , shtitl [>]
 50259 - 001.010.new

שטיטס , shtits [>]
 50202 - 105.051 *

שטיטש , shtitsh [>]
 49256 - 048.091 *

שטיטשע , shtitshe [>]
 49224 - 169.051.new

שטיי , shtey [>]
 31357 - 163.080 *
 32358 - 163.080 *
 45284 - 032.022.new
 45284 - 163.0803 *
 46327 - 108.030.new
 ...

שטייב , shteyb [>]
 50329 - 126.071 *
 53257 - 126.071 *
 53295 - 077.070.new
 53309 - 077.070 *
 54301 - 126.071 *
 ...

שטייג , shteyg [>]
 48272 - 182.040 *
 49256 - 002.042.new
 50212 - 013.030 *
 50212 - 002.041 *
 50248 - 002.040.new
 ...

שטייגל , shteygl [>]
 48283 - 146.010.new
 49225 - 146.011 *
 49256 - 146.011 *
 50212 - 013.030 *
 51229 - 149.070.new2

שטייגעלע , shteygele [>]
 54301 - 000.000.new4

שטייגער , shteyger [>]
 32358 - 104.040.new
 46327 - 108.071.new4
 46327 - 154.020.new
 47267 - 137.160.new
 47288 - 001.060 *
 ...

שטייגער-נאָמען , shteyger-nomen [>]
 52223 - 007.050.new

שטיידעדיקע , shteydedike [>]
 51258 - 004.030.new

שטייזל , shteyzl [>]
 50237 - 109.070 *
 54266 - 109.060 *

שטייט , shteyt [>]
 31357 - 108.081 *
 31357 - 150.040.new4
 31357 - 160.151 *
 31357 - 193.020.2 *
 32358 - 138.040.newa
 ...

שטייטאלע , shteytle [>]
 50227 - 189.080.new3
 51217 - 001.102.new2
 51225 - 163.220 *

שטייטאלעך , shteytlekh [>]
 50227 - 007.050 *

שטייטאַלע , shteytale [>]
 47267 - 001.010.new5

שטייטל , shteytl [>]
 47295 - 040.060.new4
 47295 - 040.060.newa
 47295 - 220.120.new8
 47295 - 220.120.newm
 47295 - 220.120.new59
 ...

שטייטלאַך , shteytlakh [>]
 50197 - 001.010.new

שטייטלעך , shteytlekh [>]
 48283 - 100.080 *
 48292 - 002.060.2 *
 50190 - 001.010.newg
 50199 - 007.050.new
 50199 - 209.030.new2
 ...

שטייטס , shteyts [>]
 49247 - 019.021 *
 49247 - 019.021.new
 49247 - 019.021.new2
 49247 - 019.021.new3
 49247 - 033.050.2 *
 ...

שטייטעלע , shteytele [>]
 47301 - 181.040 *
 51238 - 001.090 *

שטייינער , shteyiner [>]
 48286 - 196.032 *

שטייין , shteyin [>]
 52223 - 074.070 *

שטיילדיקע , shteyldike [>]
 48283 - 055.051.new

שטיינ , shteyn [>]
 46327 - 166.050 *

שטיינבאַרג , shteynbarg [>]
 32358 - 160.130.new8

שטיינבאַרגן , shteynbargn [>]
 32358 - 160.130.new3

שטיינדאלאך , shteyndlkh [>]
 53309 - 166.061 *

שטיינדאלע , shteyndle [>]
 47301 - 000.000.new45
 47301 - 000.000.new46
 48283 - 196.030 *

שטיינדאלעך , shteyndlekh [>]
 48283 - 166.051 *

שטיינדאַלעך , shteyndalekh [>]
 55277 - 166.060 *

שטיינדיקערהייט , shteyndikerheyt [>]
 50246 - 179.120.new2

שטיינדל , shteyndl [>]
 47301 - 082.090.new
 48243 - 167.080.new
 48272 - 182.040 *
 48277 - 180.060 *
 48277 - 198.071.new2
 ...

שטיינדל-ביינדל , shteyndl-beyndl [>]
 52229 - 165.020.new

שטיינדלאך , shteyndlkh [>]
 52245 -
 53272 - 002.050.new
 53272 - 002.050.new2

שטיינדלאַך , shteyndlakh [>]
 53257 - 166.050 *
 55249 - 166.051 *

שטיינדלעך , shteyndlekh [>]
 31357 - 166.050 *
 32358 - 166.010.new
 32358 - 186.060 *
 32358 - 197.090.2 *
 32358 - 205.051.new4
 ...

שטיינדעלע , shteyndele [>]
 48292 - 082.090.new
 49224 - 000.000.new7
 49224 - 000.000.new9
 50246 - 082.090.new
 50259 - 082.090 *

שטיינדעלעך , shteyndelekh [>]
 32358 - 194.070.new5
 45284 - 166.010.new
 46327 - 166.050 *
 46327 - 166.050 *
 47301 - 166.010 *
 ...

שטיינדערלעך , shteynderlekh [>]
 56293 - 211.070 *

שטיינהויז , shteynhoyz [>]
 45284 - 055.040 *
 48243 - 055.040 *

שטיינט , shteynt [>]
 48243 - 023.030 *
 48243 - 023.030.new
 48243 - 023.030.new2
 48243 - 023.030.new2

שטיינס , shteyns [>]
 50312 - 034.090 *
 51196 - 034.090.new

שטיינסגעזאגט , shteynsgezgt [>]
 51258 - 034.090.new
 51258 - 034.090.new2

שטיינסגעזאָגט , shteynsgezogt [>]
 51258 - 034.090.new2

שטיינער , shteyner [>]
 32358 - 076.070 *
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 082.090.new3
 32358 - 083.070.newa
 32358 - 000.000.new
 ...

שטיינערדיקן , shteynerdikn [>]
 50213 - 163.260 *

שטיינערדיקע , shteynerdike [>]
 48276 - 055.040 *

שטיינערל , shteynerl [>]
 48243 - 167.080.new

שטיינערנע , shteynerne [>]
 47267 - 055.040 *
 48243 - 109.090 *
 48243 - 109.090.new
 48263 - 055.040 *
 48281 - 111.050 *
 ...

שטיינערנער , shteynerner [>]
 49247 - 111.050 *
 50237 - 057.100 *
 50248 - 129.020.new2
 52249 - 055.040 *
 53272 - 055.040 *

שטיינערענע , shteynerene [>]
 51217 - 055.040.new

שטיינצוקער , shteyntsuker [>]
 48276 - 126.081 *
 53211 - 110.010.new

שטיינקוילן , shteynkoyln [>]
 54226 - 083.120.new3

שטיינשנייַדער , shteynshnayder [>]
 50306 - 210.010 *

שטיינשע , shteynshe [>]
 52181 - 166.050 *

שטיין , shteyn [>]
 31357 - 074.070 *
 31357 - 074.071 *
 31357 - 079.050.new3
 31357 - 079.050.new8
 31357 - 113.010 *
 ...

שטייס , shteys [>]
 54222 - 109.061 *

שטייסט , shteyst [>]
 46327 - 000.000.newi
 53215 - 128.030 *

שטייסטו , shteystu [>]
 46327 - 068.040.new7
 54222 - 063.011 *

שטייסל , shteysl [>]
 31357 - 109.060 *
 31357 - 109.063 *
 31357 - 109.070.new
 32358 - 109.060 *
 32358 - 109.063 *
 ...

שטייסלהענטל , shteyslhentl [>]
 51314 - 109.070 *

שטייסלעך , shteyslekh [>]
 48277 - 109.060.new
 51314 - 113.040 *

שטייסן , shteysn [>]
 48248 - 109.063 *
 48354 - 109.071.new2
 50334 - 109.060 *
 53261 - 109.061 *
 53278 - 196.042.new
 ...

שטייסענע , shteysene [>]
 53261 - 109.061 *

שטייסער , shteyser [>]
 50329 - 109.070 *

שטייעדיק , shteyedik [>]
 49225 - 004.032.new
 50212 - 004.011.new
 51217 - 004.010.new4

שטייעדיקס , shteyediks [>]
 52181 - 004.030 *

שטייעדיקע , shteyedike [>]
 51258 - 004.030.new2
 51258 - 004.030.new2

שטייעדיקער , shteyediker [>]
 50199 - 083.120.new2

שטייעדיקערהייט , shteyedikerheyt [>]
 50197 - 060.012 *

שטייענדיק , shteyendik [>]
 46327 - 004.030 *
 46327 - 004.031.new9
 46327 - 004.031.newa
 46327 - 004.031.newa
 47288 - 004.030.new
 ...

שטייענדיקן , shteyendikn [>]
 50248 - 191.020 *

שטייענדיקס , shteyendiks [>]
 48259 - 004.010.new2
 48259 - 004.020.new
 50206 - 004.010.new2
 50213 - 004.020.new2

שטייענדיק(ע , shteyendik(e [>]
 46327 - 004.031.new9

שטייענדיקע , shteyendike [>]
 48354 - 004.030.new
 50206 - 205.051.2 *
 50227 - 074.060 *
 52181 - 004.032 *
 52249 - 004.030 *

שטייענדיק(ע , shteyendik(e [>]
 52251 - 004.030 *
 52251 - 004.032.new2

שטייענדיקע , shteyendike [>]
 53212 - 004.020.new2
 53261 - 072.092 *
 53261 - 074.060.new
 54266 - 004.030 *
 54301 - 072.092.new

שטייענדיקער , shteyendiker [>]
 50227 - 081.110 *
 50227 - 081.110.new
 50285 - 004.020 *
 50334 - 114.020 *
 54249 - 004.030.new2
 ...

שטייענדיקערהייט , shteyendikerheyt [>]
 50197 - 060.012.new3

שטייענדער , shteyender [>]
 55249 - 004.031.new

שטייען , shteyen [>]
 31357 - 074.070 *
 45284 - 074.072 *
 46327 - 074.070 *
 47267 - 074.070 *
 47267 - 141.040.new2
 ...

שטיי(ע)ן , shtey(e)n [>]
 49229 - 074.072 *

שטייען , shteyen [>]
 49229 - 074.072 *
 49235 - 074.042.new3
 49245 - 006.090.new5
 49245 - 074.070 *
 49245 - 074.071 *
 ...

שטיי(ע)ן , shtey(e)n [>]
 50206 - 074.070 *
 50206 - 074.070 *

שטייען , shteyen [>]
 50212 - 074.070 *
 50212 - 074.070.new
 50213 - 074.070 *
 50213 - 074.071 *
 50237 - 074.070 *
 ...

שטייער , shteyer [>]
 48283 - 175.051.new2
 52217 - 175.051 *

שטייערגיקער , shteyergiker [>]
 49225 - 004.032.new

שטייפלעך , shteyplekh [>]
 51217 - 220.120.new44

שטייף , shteyf [>]
 48272 - 161.042 *
 51217 - 161.042 *
 52217 - 161.042 *
 52249 - 109.020 *
 53289 - 161.042 *

שטייפֿע , shteyfe [>]
 48259 - 077.050 *

שטייץ , shteyts [>]
 51217 - 041.060 *

שטייקל , shteykl [>]
 53309 - 052.070 *

שטיירן , shteyrn [>]
 50212 - 014.060.new2
 50212 - 036.020.new2
 50227 - 179.030 *

שטייַ , shtay [>]
 50190 - 163.080 *
 50197 - 195.080.new
 50213 - 187.050.new2
 50213 - 187.050.new2

שטייַג , shtayg [>]
 50296 - 214.010 *
 50296 - 214.010.new
 51229 - 149.070 *
 52192 - 146.011 *

שטייַגל , shtaygl [>]
 48265 - 146.011 *
 48272 - 146.011 *
 48276 - 146.011.new2
 48276 - 146.011.new
 48277 - 146.011 *
 ...

שטייַגעלע , shtaygele [>]
 48286 - 146.011 *
 49224 - 146.011 *
 50259 - 146.011 *
 50273 - 146.011.new2
 54301 - 000.000.new4

שטייַט , shtayt [>]
 50190 - 162.030.new4

שטייַטס , shtayts [>]
 50196 - 163.070 *

שטייַכן , shtaykhn [>]
 49245 - 166.053 *

שטייַנג , shtayng [>]
 49235 - 214.030 *

שטייַנדל , shtayndl [>]
 50190 - 198.072.new

שטייַנדלעך , shtayndlekh [>]
 48243 - 082.090 *
 48243 - 082.090.new
 50196 - 166.010 *

שטייַנענע , shtaynene [>]
 50197 - 055.040 *

שטייַנער , shtayner [>]
 50190 - 211.070 *
 50196 - 055.040 *
 50202 - 055.041 *

שטייַנערנער , shtaynerner [>]
 51217 - 001.010.new68

שטייַנשע , shtaynshe [>]
 52181 - 166.050 *

שטייַן , shtayn [>]
 49224 - 074.070.new
 49224 - 074.070.new
 50197 - 127.050.new
 52192 - 010.010 *
 52192 - 010.010.new
 ...

שטייַסל , shtaysl [>]
 49225 - 109.062 *
 49247 - 109.060.new
 50196 - 109.060 *
 50196 - 109.063 *
 50196 - 109.071 *
 ...

שטייַעדיק , shtayedik [>]
 50190 - 004.010.new2
 50212 - 063.060 *
 50227 - 004.031.new

שטייַען , shtayen [>]
 49224 - 074.070.new
 49224 - 074.070.new2
 49293 - 127.082 *
 50334 - 127.082 *
 53261 - 127.082 *
 ...

שטייַער , shtayer [>]
 48248 - 085.050 *
 48283 - 175.051.new2
 49225 - 085.050 *
 49245 - 175.051.new7
 51283 - 175.051 *
 ...

שטייַערן , shtayern [>]
 49245 - 175.051.new
 49245 - 175.051.new7

שטייַף , shtayf [>]
 45284 - 161.042.new
 45284 - 161.042.new
 47295 - 161.042.new
 48276 - 161.042 *
 48284 - 079.040 *
 ...

שטייַפֿלעך , shtayflekh [>]
 50306 - 013.050.new2
 54265 - 080.050 *

שטייַפֿן , shtayfn [>]
 53261 - 130.100.new
 54226 - 039.089 *

שטייַפֿע , shtayfe [>]
 50334 - 039.060.2 *
 53257 - 120.021 *
 53261 - 130.100.newc
 54222 - 039.060.new
 54226 - 039.089 *
 ...

שטייַפֿער , shtayfer [>]
 50196 - 080.050 *
 52268 - 080.050 *
 53295 - 039.060 *
 54265 - 070.050.new
 54265 - 199.010.new4

שטיך , shtikh [>]
 55249 - 182.032.new

שטיל , shtil [>]
 31357 - 105.080 *
 31357 - 211.060 *
 32358 - 211.060 *
 32358 - 211.060.new
 45284 - 211.060 *
 ...

שטילטשע , shtiltshe [>]
 52181 - 064.010 *

שטילינקער , shtilinker [>]
 55258 - 126.010 *

שטילינקערהייט , shtilinkerheyt [>]
 32358 - 175.010.new3
 54301 - 164.091 *

שטילכל , shtilkhl [>]
 55249 - 105.070.new4

שטילנע , shtilne [>]
 47295 - 060.060.new
 47295 - 060.060.new3
 48283 - 060.060.new
 50196 - 060.060 *
 50296 - 060.060 *
 ...

שטילנער , shtilner [>]
 51258 - 060.060 *

שטילן , shtiln [>]
 45284 - 064.040 *
 46327 - 064.040 *
 47301 - 064.040 *
 48276 - 065.091 *
 49225 - 064.040 *
 ...

שטיל(ן , shtil(n [>]
 49247 - 024.100.new9

שטילן , shtiln [>]
 49256 - 064.040 *
 50190 - 185.030.new2
 50197 - 064.040 *
 50199 - 064.040 *
 50202 - 064.040 *
 ...

שטילע , shtile [>]
 49235 - 064.040 *
 49235 - 211.060 *
 50190 - 126.010.new
 51228 - 159.130 *
 51229 - 175.070 *
 ...

שטילע{??} , shtile{??} [>]
 48243 - 007.050.newh

שטילעכל , shtilekhl [>]
 48277 - 105.070 *
 48277 - 105.070.new
 48277 - 105.080 *
 48277 - 105.080.new
 48277 - 105.070.new
 ...

שטילער , shtiler [>]
 45284 - 218.161.new
 46327 - 060.060.2 *
 49205 - 060.060 *
 49225 - 060.060 *
 49245 - 060.060 *

שטיל(ער , shtil(er [>]
 49247 - 024.100.new6
 49247 - 024.100.new5

שטילער , shtiler [>]
 50190 - 126.010 *
 50190 - 126.010.new
 50196 - 064.040.new
 50212 - 064.040.new
 50213 - 078.031.new
 ...

שטילערהייט , shtilerheyt [>]
 32358 - 179.040.new
 46327 - 104.080.new
 46327 - 179.090 *
 47295 - 060.060 *
 47295 - 060.060.new
 ...

שטילערעהייט , shtilereheyt [>]
 52268 - 165.031.new

שטימא , shtim [>]
 47301 - 120.010 *

שטימונג , shtimung [>]
 48354 - 177.090.newa
 50248 - 103.050.new
 51225 - 072.052 *
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 002.040.newx

שטימונגען , shtimungen [>]
 32358 - 000.000.newf

שטימוּנג , shtimung [>]
 50190 - 220.120.newh
 53212 - 002.040.newu

שטימט , shtimt [>]
 31357 - 000.000.new3
 31357 - 083.100.new
 31357 - 158.020.new
 31357 - 162.131.new
 31357 - 204.070 *
 ...

שטימטעקלאַווער , shtimteklaver [>]
 50248 - 023.070 *
 50248 - 023.070.new
 50248 - 023.070.new

שטימע , shtime [>]
 32358 - 019.012 *
 44264 - 024.100 *
 45284 - 024.100 *
 47267 - 183.050.new2
 47267 - 183.050.new3
 ...

שטימען , shtimen [>]
 48265 - 220.100.newo

שטימפּ , shtimp [>]
 47301 - 105.060 *

שטימפּיג , shtimpig [>]
 49256 - 105.060.new

שטימפּיק , shtimpik [>]
 32358 - 105.060 *
 45284 - 105.060 *
 45284 - 105.0603 *
 46327 - 105.060 *
 46327 - 105.060.new
 ...

שטימפּיקן , shtimpikn [>]
 47267 - 105.060 *

שטימפּיקס , shtimpiks [>]
 49229 - 105.060 *

שטימפּיקער , shtimpiker [>]
 47295 - 105.060.new
 48324 - 105.060 *
 49224 - 105.060 *
 49293 - 105.060 *
 51237 - 105.060 *

שטימפיג , shtimpig [>]
 49256 - 105.060 *

שטימפיק , shtimpik [>]
 48272 - 105.060 *
 48283 - 105.060 *
 48283 - 105.060.new
 48283 - 105.060.new2
 49205 - 105.060 *
 ...

שטימפיקן , shtimpikn [>]
 48283 - 105.060.new

שטימפיקע , shtimpike [>]
 49205 - 105.060 *

שטים , shtim [>]
 48263 - 015.054.new
 53211 - 024.100 *
 55249 - 024.100.new

שטינדיק , shtindik [>]
 49224 - 103.022 *
 52213 - 103.020.new

שטינער , shtiner [>]
 54265 - 211.070.new3

שטינק , shtink [>]
 49229 - 086.0613 *
 49293 - 165.020 *
 50213 - 125.040 *

שטינקט , shtinkt [>]
 48284 - 113.060.new
 49205 - 125.040 *
 49242 - 125.040 *
 50197 - 125.040 *
 50213 - 125.040 *
 ...

שטינקערן , shtinkern [>]
 46327 - 050.051 *
 46327 - 050.051.new4

שטיען , shtien [>]
 52223 - 074.072 *

שטיער , shtier [>]
 50190 - 207.070.new3
 50190 - 207.070.new4
 50190 - 207.070.new4

שטיפּ , shtip [>]
 46327 - 166.030 *
 47301 - 166.030.new
 47301 - 166.030 *
 48263 - 166.030 *
 48263 - 166.030.new
 ...

שטיפּוועגעלע , shtipvegele [>]
 48283 - 076.070 *

שטיפּט , shtipt [>]
 47267 - 017.050 *
 47267 - 195.030 *
 48263 - 017.050.new
 48284 - 005.051.new
 48292 - 219.090 *
 ...

שטיפּלען , shtiplen [>]
 50202 - 196.042.new2

שטיפּלער , shtipler [>]
 52223 - 196.041 *
 53212 - 196.040 *
 53212 - 196.040 *

שטיפּן , shtipn [>]
 47295 - 007.012 *
 50197 - 166.030.new3
 50212 - 069.103.new3

שטיפּסטו , shtipstu [>]
 48354 - 020.040 *

שטיפ , shtip [>]
 47301 - 166.030.new
 52217 - 166.030 *

שטיפט , shtipt [>]
 48283 - 005.050.new2
 51217 - 017.050 *
 52217 - 005.051 *

שטיפלען , shtiplen [>]
 52217 - 196.040 *

שטיפן , shtipn [>]
 52184 - 125.070 *

שטיפער , shtiper [>]
 52217 - 032.011.new

שטיפערס , shtipers [>]
 48272 - 177.100 *

שטיפקע , shtipke [>]
 49256 - 052.110 *

שטיף , shtif [>]
 51229 - 005.040.new2
 51258 - 220.120.new2
 51258 - 220.120.new3
 54301 - 070.013.new

שטיף-מאַמע , shtif-mame [>]
 48286 - 159.430 *

שטיף-מאַמעס , shtif-mames [>]
 48286 - 174.090.new

שטיפֿבאָבע , shtifbobe [>]
 53261 - 163.240.new2

שטיפֿט , shtift [>]
 52229 - 172.010 *

שטיפֿטנבענדלעך , shtiftnbendlekh [>]
 50202 - 052.110 *

שטיפֿמאַמע , shtifmame [>]
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120 *
 50227 - 220.120 *
 50227 - 220.120.new2
 ...

שטיפֿמאַמעס , shtifmames [>]
 48286 - 000.000.newk

שטיפֿמוטער , shtifmuter [>]
 48277 - 220.120.newl

שטיפֿעלע , shtifele [>]
 50248 - 032.020.new

שטיפֿשוועסטער , shtifshvester [>]
 48277 - 104.130.new3

שטיצין , shtitsin [>]
 50212 - 007.085.newn

שטיצן , shtitsn [>]
 52249 - 068.021 *

שטיצע , shtitse [>]
 55249 - 003.050.new5

שטיק , shtik [>]
 31357 - 157.010 *
 31357 - 161.042 *
 32358 - 134.023.new
 32358 - 136.060.new5
 32358 - 155.030.new
 ...

שטיקאלאך , shtiklkh [>]
 51258 - 086.030 *
 51283 - 086.030 *
 52245 - 074.060 *
 53215 - 072.051 *
 53257 - 197.020.new2
 ...

שטיקאלע , shtikle [>]
 47301 - 133.090 *
 47301 - 133.090 *
 47301 - 024.090.new
 47301 - 084.051 *
 48272 - 103.081 *
 ...

שטיקאלעך , shtiklekh [>]
 47267 - 137.060.new8
 47295 - 130.031 *
 48272 - 176.040 *
 49225 - 086.030 *
 49225 - 038.040 *
 ...

שטיקאַ , shtika [>]
 51196 - 170.010 *

שטיקאַלאך , shtikalkh [>]
 53257 - 130.100.new3

שטיקאַלאַך , shtikalakh [>]
 50190 - 123.030.new
 53257 - 130.100.new3
 53257 - 131.030 *

שטיקאַלע , shtikale [>]
 47295 - 136.030.new2
 50202 - 091.031 *
 50202 - 113.090 *
 50306 - 052.100.new
 55249 - 060.010.new4
 ...

שטיקאַלעך , shtikalekh [>]
 47267 - 137.060.new4
 47295 - 083.102 *
 50202 - 136.080 *
 55249 - 013.040.new

שטיקט , shtikt [>]
 50196 - 048.091 *
 51196 - 048.050.new
 51237 - 139.040 *
 52236 - 121.080 *
 53211 - 054.010 *
 ...

שטיקל , shtikl [>]
 31357 - 108.080 *
 31357 - 199.050.new
 32358 - 080.020 *
 32358 - 103.070.new2
 32358 - 103.071.new
 ...

שטיקל'יעך , shtikl'yekh [>]
 50275 - 086.011.new

שטיקלאך , shtiklkh [>]
 51258 - 134.020 *
 51258 - 137.030.new
 51258 - 197.031.new
 51283 - 204.070 *
 52245 - 179.070 *
 ...

שטיקלאַך , shtiklakh [>]
 53257 - 109.031 *
 53257 - 126.080 *
 53257 - 126.080.new
 53257 - 126.080.new3
 53257 - 131.030 *
 ...

שטיקלעכווייַז , shtiklekhvayz [>]
 49224 - 126.081 *
 54265 - 206.020 *
 54265 - 206.020.new

שטיקלעך , shtiklekh [>]
 31357 - 039.050.new2
 31357 - 086.010 *
 31357 - 086.021.new
 31357 - 111.070.new
 32358 - 000.000.new49
 ...

שטיקמאַכער , shtikmakher [>]
 50259 - 212.020 *

שטיקן , shtikn [>]
 48248 - 048.090.new
 48248 - 048.090 *
 48248 - 048.090.new
 48263 - 130.100.2 *
 49225 - 048.090 *
 ...

שטיקסטו , shtikstu [>]
 53228 - 020.040 *
 53228 - 020.040.new

שטיקעגאַרן , shtikegarn [>]
 51196 - 049.050 *

שטיקעוועט , shtikevet [>]
 48276 - 048.040 *

שטיקעך , shtikekh [>]
 48292 - 130.041.new

שטיקעלאך , shtikelkh [>]
 53212 - 013.040.new

שטיקעלע , shtikele [>]
 32358 - 136.060.newa
 32358 - 190.110.new
 32358 - 210.010.new2
 45284 - 150.040.new3
 45284 - 203.020.new5
 ...

שטיקעלעך , shtikelekh [>]
 32358 - 083.070.new3
 32358 - 136.060.newa
 32358 - 136.060.newc
 32358 - 138.040.newc
 44264 - 126.080.2 *
 ...

שטיקעקלע , shtikekle [>]
 51283 - 133.090 *

שטיקער , shtiker [>]
 31357 - 086.011 *
 32358 - 125.010 *
 32358 - 125.050 *
 32358 - 138.040.newa
 45284 - 129.050.2 *
 ...

שטיקערייַען , shtikerayen [>]
 54226 - 048.090 *
 54226 - 048.091 *

שטיקערלעך , shtikerlekh [>]
 48243 - 130.070 *
 48259 - 130.010 *
 52249 - 130.031.new
 56293 - 130.100 *

שטירטע , shtirte [>]
 54301 - 086.070.new
 54301 - 086.070 *
 54301 - 086.070.new

שטירנע , shtirne [>]
 55258 - 159.300 *

שטירן , shtirn [>]
 50237 - 014.061 *
 50237 - 014.061.new
 50285 - 179.030 *

שטירע , shtire [>]
 48248 - 133.010 *
 48248 - 133.010.new
 48248 - 133.011 *

שטירקל , shtirkl [>]
 48248 - 167.010 *

שטירקע , shtirke [>]
 55258 - 159.300 *

שטלט , shtlt [>]
 50237 - 034.100 *

שטן , shtn [>]
 47295 - 082.050 *
 47301 - 082.050 *
 48272 - 082.050.new2
 48272 - 082.050.new3
 48272 - 082.050.new2
 ...

שטע , shte [>]
 48283 - 088.030.new
 48292 - 209.020 *

שטעבאַן , shteban [>]
 48263 - 145.020.new

שטעג , shteg [>]
 48248 - 002.042 *
 49224 - 002.042 *
 50213 - 002.042 *
 51196 - 002.042 *
 52181 - 002.042 *
 ...

שטעגל , shtegl [>]
 54226 - 002.040 *

שטעגן , shtegn [>]
 50197 - 002.042 *

שטעגעלע , shtegele [>]
 52192 - 002.042.new
 52245 - 002.042 *

שטעדניק , shtednik [>]
 52181 - 191.023 *
 53212 - 145.060.new
 53272 - 026.043.new3

שטעזינקע , shtezinke [>]
 51237 - 007.050.new3

שטעזשקע , shtezhke [>]
 54265 - 002.040 *

שטעט , shtet [>]
 46327 - 097.030 *
 46327 - 097.030 *
 46327 - 091.040.new4
 46327 - 127.050.new2
 46327 - 186.020.2 *
 ...

שטעט-נעמען , shtet-nemen [>]
 46327 - 159.190 *

שטעטאלע , shtetle [>]
 51258 - 007.050.new8

שטעטאַלע , shtetale [>]
 50197 - 220.120.new8
 55258 - 007.050 *

שטעטין , shtetin [>]
 50212 - 007.085.newn

שטעטישע , shtetishe [>]
 49229 - 008.010 *

שטעטל , shtetl [>]
 32358 - 074.010.new2
 32358 - 074.010.new2
 32358 - 160.130.new3
 46327 - 066.080.new6
 46327 - 072.081 *
 ...

שטעטלאך , shtetlkh [>]
 51258 - 007.050.newc
 52245 - 004.040.new
 53212 - 007.020.new2
 53272 - 007.050.new4
 53272 - 001.010.new2
 ...

שטעטלאַך , shtetlakh [>]
 50306 - 002.050 *
 50306 - 198.070 *
 53212 - 019.030 *
 53257 - 188.080 *
 55248 - 095.033 *
 ...

שטעטלדיק , shtetldik [>]
 52229 - 220.120.newx

שטעטלדיקע , shtetldike [>]
 53212 - 220.120.new2
 53261 - 149.030.new
 54265 - 160.110.2 *
 55249 - 060.010.newa

שטעטלישן , shtetlishn [>]
 48292 - 002.060.2 *

שטעטלישע , shtetlishe [>]
 48292 - 183.050.2 *

שטעטלעך , shtetlekh [>]
 32358 - 193.042.new2
 45284 - 007.050 *
 46327 - 066.010 *
 46327 - 048.091 *
 46327 - 103.060.new4
 ...

שטעטלעךמע , shtetlekhme [>]
 49293 - 082.090.2 *

שטעטלען , shtetlen [>]
 50257 - 001.102.new

שטעטלעשע , shtetleshe [>]
 48292 - 178.090 *

שטעטן , shtetn [>]
 48277 - 153.042 *

שטעטס , shtets [>]
 48259 - 103.021 *
 49242 - 103.021.2 *

שטעט(ס , shtet(s [>]
 49247 - 008.110.2 *

שטעטס , shtets [>]
 49247 - 103.020 *
 50196 - 103.021 *
 50197 - 103.021 *
 50213 - 103.021 *
 50237 - 103.021 *
 ...

שטעטעלע , shtetele [>]
 44264 - 007.020 *
 45284 - 007.020 *
 48286 - 000.000.newa
 48324 - 220.120.new5
 48354 - 000.000.new5
 ...

שטעטעלעך , shtetelekh [>]
 53295 - 007.050.new
 53295 - 007.050.new

שטעטער , shteter [>]
 48272 - 093.011 *

שטעטשקע , shtetshke [>]
 51217 - 002.040 *
 51217 - 002.040.new
 52184 - 002.030 *
 53212 - 002.042.new
 55248 - 002.040 *
 ...

שטע(י)קט , shte(i)kt [>]
 53228 - 043.030.new3

שטעכאָל , shtekhol [>]
 48292 - 067.040 *

שטעכדראָט , shtekhdrot [>]
 50199 - 074.040.new2

שטעכדראָטן , shtekhdrotn [>]
 50199 - 074.041 *
 50199 - 074.040.new

שטעכופקעס , shtekhupkes [>]
 53215 - 101.010 *

שטעכט , shtekht [>]
 48292 - 049.100.new
 49242 - 220.110.new3
 50196 - 101.010.new
 50199 - 220.120.new42
 50202 - 049.090.new
 ...

שטעכט"א , shtekht" [>]
 53272 - 049.090.new

שטעכידיק , shtekhidik [>]
 54301 - 102.040.new2

שטעכידיקע , shtekhidike [>]
 49235 - 146.030.new
 50329 - 199.050 *

שטעכיק , shtekhik [>]
 53211 - 146.030 *

שטעכיקס , shtekhiks [>]
 31357 - 199.050.new

שטעכיקע , shtekhike [>]
 45284 - 199.050.new
 46327 - 101.010 *
 47267 - 192.050.new
 48263 - 101.010.new2
 48292 - 102.040 *
 ...

שטעכל , shtekhl [>]
 50196 - 101.010 *

שטעכלדיקע , shtekhldike [>]
 50248 - 191.020 *
 50259 - 146.030 *

שטעכלינקע , shtekhlinke [>]
 48243 - 035.080 *

שטעכלינקעס , shtekhlinkes [>]
 32358 - 096.012.new
 32358 - 096.012.new2
 32358 - 199.050.new2
 32358 - 199.050.new2

שטעכלעך , shtekhlekh [>]
 47295 - 048.080.new
 48248 - 199.050.new
 48263 - 077.050.new2

שטעכלענקעס , shtekhlenkes [>]
 32358 - 074.042.new

שטעכלקעס , shtekhlkes [>]
 32358 - 194.051.new2
 47301 - 199.050.new
 48286 - 146.030 *
 49235 - 199.050.new
 49247 - 146.031.new
 ...

שטעכנדיקע , shtekhndike [>]
 52249 - 098.011.new4
 52249 - 146.030 *

שטעכן , shtekhn [>]
 48243 - 034.070 *
 48243 - 036.010.new
 48259 - 036.060 *
 48272 - 049.031 *
 50212 - 032.010.new
 ...

שטעכעדיק , shtekhedik [>]
 51238 - 101.013 *
 54226 - 050.071 *

שטעכעדיקס , shtekhediks [>]
 47301 - 093.040 *
 51225 - 213.030 *

שטעכעדיקע , shtekhedike [>]
 48272 - 199.050 *
 48324 - 199.050.new
 50197 - 199.050.new
 50248 - 199.050 *
 50334 - 146.031 *
 ...

שטעכעוואטע , shtekhevte [>]
 48272 - 004.070 *

שטעכעווקע , shtekhevke [>]
 53215 - 035.080.new

שטעכעווקעס , shtekhevkes [>]
 53215 - 199.050 *

שטעכעכץ , shtekhekhts [>]
 52192 - 101.010 *
 52192 - 101.013 *

שטעכעליק , shtekhelik [>]
 50259 - 146.030 *

שטעכעלירונגען , shtekhelirungen [>]
 52192 - 196.028.new

שטעכעלעך , shtekhelekh [>]
 48248 - 102.040.new
 48248 - 102.040.new2
 48248 - 102.040.new2
 48248 - 199.050 *
 48248 - 199.050.new2
 ...

שטעכעלעס , shtekheles [>]
 50206 - 199.050 *

שטעכעלקע , shtekhelke [>]
 48324 - 035.080 *

שטעכעלקעס , shtekhelkes [>]
 50306 - 199.050 *
 50334 - 146.031 *
 54249 - 146.031.new

שטעכע(נ)דיקע , shtekhe(n)dike [>]
 49247 - 199.050 *

שטעכעניש , shtekhenish [>]
 49225 - 128.050.new2
 52184 - 024.060 *
 52184 - 024.060 *

שטעכענעס , shtekhenes [>]
 50213 - 199.050.new
 50213 - 199.050.new2

שטעכענער , shtekhener [>]
 50190 - 220.120.newr

שטעכעסל , shtekhesl [>]
 52192 - 030.010.new

שטעכער , shtekher [>]
 50202 - 199.050 *
 51237 - 101.010 *
 51283 - 035.080 *
 51283 - 035.080.new

שטעכערלעך , shtekherlekh [>]
 48286 - 092.021 *

שטעכערס , shtekhers [>]
 49242 - 199.050.new
 49242 - 199.050 *
 50197 - 199.050.new2
 50206 - 101.010 *
 52181 - 123.020 *

שטעכערקעס , shtekherkes [>]
 47295 - 199.050 *

שטעכשיך , shtekhshikh [>]
 49293 - 053.009 *
 52224 - 000.000.new3

שטעך , shtekh [>]
 47267 - 048.041 *
 47267 - 048.080.new
 47288 - 048.040 *
 47295 - 048.080 *
 47301 - 048.041 *
 ...

שטעל , shtel [>]
 31357 - 079.050.new3
 31357 - 203.070 *
 32358 - 000.000.new48
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 075.020.2 *
 ...

שטעל'מאַך , shtel'makh [>]
 48284 - 203.060 *
 50213 - 203.091.new2
 50213 - 203.091.new2

שטעלבער , shtelber [>]
 46327 - 058.060 *

שטעלט , shtelt [>]
 31357 - 034.100.new
 31357 - 173.030.new
 31357 - 174.100.new2
 32358 - 000.000.new46
 32358 - 081.010.new
 ...

שטעלטלעך , shteltlekh [>]
 48243 - 007.040.new

שטעלטן , shteltn [>]
 50202 - 034.100.new
 50202 - 034.100.new

שטעליע , shtelie [>]
 46327 - 058.040.2 *

שטעלכעלעך , shtelkhelekh [>]
 51233 - 075.020.new

שטעלמאך , shtelmkh [>]
 51225 - 203.091 *

שטעלמאַכט , shtelmakht [>]
 54222 - 203.091 *

שטעלמאַך , shtelmakh [>]
 48284 - 203.090 *
 49235 - 203.091 *
 49293 - 203.090 *
 53228 - 203.091 *
 53228 - 203.091.new
 ...

שטעלן , shteln [>]
 31357 - 022.021 *
 31357 - 034.100.new
 31357 - 034.100.new
 31357 - 043.010.new
 31357 - 112.050.new
 ...

שטעלסט , shtelst [>]
 50246 - 020.040 *
 50246 - 020.042 *
 54266 - 020.040 *

שטעלסטו , shtelstu [>]
 48248 - 020.040 *
 48286 - 020.040.2 *
 49224 - 020.040 *
 49224 - 020.042 *
 49225 - 020.040 *
 ...

שטעלסטע , shtelste [>]
 53272 - 020.040 *

שטעלע , shtele [>]
 47301 - 113.080 *
 48277 - 220.120.new9
 48284 - 209.040 *
 48354 - 154.092 *
 50199 - 075.020.new2
 ...

שטעלעכל , shtelekhl [>]
 47301 - 209.040.new
 47301 - 209.040.new
 50248 - 075.020.2 *
 50273 - 075.020.2 *
 51225 - 209.040 *
 ...

שטעלעכלעך , shtelekhlekh [>]
 49256 - 081.070.new2

שטעלעך , shtelekh [>]
 48243 - 007.040.new
 50246 - 001.010.new

שטעלעס , shteles [>]
 49256 - 075.020.new
 49256 - 075.020.new2
 53211 - 075.020 *
 53211 - 075.020.new
 53272 - 007.050.new7

שטעלער , shteler [>]
 50196 - 075.020 *
 50196 - 174.090.new
 50199 - 075.020.new2
 50212 - 075.020 *
 50212 - 075.020 *
 ...

שטעלערהייט , shtelerheyt [>]
 54301 - 105.090 *

שטעלערס , shtelers [>]
 50212 - 075.020 *
 50212 - 075.020.new

שטעלצע , shteltse [>]
 50212 - 065.090.new

שטעלץ , shtelts [>]
 47295 - 181.080.new3

שטעמפּיק , shtempik [>]
 50248 - 105.060 *

שטעמפּל , shtempl [>]
 48259 - 196.041.new2
 48259 - 196.042 *
 48265 - 109.070.new
 48277 - 109.063.2 *
 48281 - 109.063 *
 ...

שטעמפּלען , shtemplen [>]
 48259 - 196.041.new3
 48259 - 196.042 *
 48259 - 196.042.2 *
 50199 - 196.042.new
 52249 - 196.0423 *
 ...

שטעמפּער , shtemper [>]
 48284 - 109.0633 *
 48284 - 109.063.new

שטעמפל , shtempl [>]
 48283 - 109.060.new

שטעמפלען , shtemplen [>]
 48283 - 196.042.new

שטענגאלע , shtengle [>]
 52215 - 088.030 *

שטענגאלעך , shtenglekh [>]
 52184 - 090.060 *
 52184 - 093.040.new

שטענגל , shtengl [>]
 48292 - 088.031.new2
 48292 - 088.031.new
 48292 - 088.031 *
 48292 - 088.031.new
 48324 - 088.031 *
 ...

שטענגלעך , shtenglekh [>]
 52192 - 108.083.new2

שטענגלען , shtenglen [>]
 48243 - 191.020.new

שטענגלשיע , shtenglshie [>]
 52184 - 093.040.new

שטענגעלע , shtengele [>]
 48277 - 086.080.newc
 51229 - 088.030 *

שטענגעלעך , shtengelekh [>]
 51229 - 191.020 *
 52184 - 093.040.new
 55258 - 090.060 *

שטענגער , shtenger [>]
 52249 - 065.090 *
 52249 - 065.090.2 *
 52249 - 065.0903 *

שטענדי , shtendi [>]
 52249 - 188.052 *

שטענדיק , shtendik [>]
 31357 - 103.022 *
 32358 - 023.072.new3
 45284 - 103.022 *
 45284 - 103.023 *
 46327 - 099.023 *
 ...

שטענדיקט , shtendikt [>]
 50190 - 023.051.new
 52251 - 049.074 *

שטענדיקן , shtendikn [>]
 48354 - 064.010.new
 53261 - 133.090.new

שטענדיקע , shtendike [>]
 32358 - 029.050.new
 51283 - 018.060 *
 55258 - 209.040.new2

שטענדיקער , shtendiker [>]
 48272 - 076.040 *
 50227 - 073.011.new4
 52251 - 195.080.new2
 53211 - 023.020 *
 54301 - 001.070.2 *

שטענדל , shtendl [>]
 53211 - 089.060 *

שטענדער , shtender [>]
 49242 - 187.020.new
 50248 - 181.010 *
 53212 - 220.120.newb
 53212 - 220.120.newc

שטענצל , shtentsl [>]
 48243 - 109.060 *
 48243 - 109.061.new
 48243 - 109.061.new
 48243 - 109.061.new3
 50213 - 109.071.new

שטעסקע , shteske [>]
 54249 - 002.040 *
 55258 - 002.040 *

שטעפּ , shtep [>]
 51229 - 050.040 *
 52224 - 050.040 *

שטעפּט , shtept [>]
 51323 - 048.071.new
 51323 - 048.071 *
 54226 - 050.021 *

שטעפּטשל , shteptshl [>]
 53211 - 110.040 *

שטעפּן , shtepn [>]
 46327 - 050.040.new7
 54226 - 050.051 *

שטעפּענדיק , shtependik [>]
 50257 - 048.040 *

שטעפּערייַ , shteperay [>]
 55268 - 001.020.new5

שטעפלס , shtepls [>]
 51238 - 192.060 *

שטעפנד , shtepnd [>]
 51225 - 129.070 *
 51225 - 137.060 *
 51225 - 137.110 *
 51225 - 137.110 *
 51225 - 192.010 *

שטעפנט , shtepnt [>]
 51233 - 137.110 *

שטעפנס , shtepns [>]
 51238 - 137.030 *

שטעפער , shteper [>]
 51237 - 203.060 *
 52217 - 220.120.new7

שטעפשיע , shtepshie [>]
 52181 - 048.040 *

שטעפֿאַנעשטער , shtefaneshter [>]
 45284 - 188.060.new2

שטעפֿנט , shtefnt [>]
 50227 - 137.110 *
 50227 - 137.110.new
 54265 - 137.100.new

שטעק , shtek [>]
 45284 - 056.020.new
 47267 - 020.020 *
 47301 - 053.011 *
 48272 - 043.030 *
 48272 - 053.010 *
 ...

שטעקאלאך , shteklkh [>]
 51283 - 128.030 *
 52215 - 123.020 *

שטעקאלע , shtekle [>]
 55249 - 166.053 *
 55249 - 166.053.new

שטעקאלעך , shteklekh [>]
 49256 - 054.020 *
 49256 - 054.020.new3

שטעקאַלאַך , shtekalakh [>]
 50190 - 179.060.new2

שטעקאַלע , shtekale [>]
 47295 - 082.071 *
 50190 - 191.024.new9
 50202 - 082.071.new
 55249 - 166.053 *
 55249 - 166.053.new2
 ...

שטעקאַלעך , shtekalekh [>]
 47295 - 088.030 *
 50227 - 128.030.new
 55249 - 166.051.new

שטעקאָטשינע , shtekotshine [>]
 50199 - 001.010.new
 50199 - 001.050.new
 50199 - 078.020.new4

שטעקאָטשין , shtekotshin [>]
 50199 - 078.020.new6
 50199 - 078.020.new7

שטעקט , shtekt [>]
 31357 - 043.030 *
 44264 - 043.030 *
 45284 - 043.030 *
 46327 - 102.010.new2
 46327 - 187.010.new
 ...

שטעקיק , shtekik [>]
 45284 - 056.020 *
 45284 - 056.020.new

שטעקיקע , shtekike [>]
 48243 - 057.040.new

שטעקל , shtekl [>]
 45284 - 052.070.new3
 46327 - 088.030.new6
 46327 - 150.040.new2
 47295 - 194.010.new
 47301 - 107.070 *
 ...

שטעקלאך , shteklkh [>]
 53272 - 168.120.new3
 53272 - 168.120.new4
 53309 - 179.070.new2
 53309 - 179.070.new3
 53309 - 179.070.new4

שטעקלאַך , shteklakh [>]
 47295 - 081.010.new3
 52307 - 096.041 *

שטעק(ל)סטו , shtek(l)stu [>]
 49242 - 020.040 *

שטעקלעך , shteklekh [>]
 47295 - 055.031.new8
 47295 - 081.010.new3
 50190 - 052.060.new3
 50196 - 180.061 *
 50246 - 179.060.new2
 ...

שטעקנודל , shteknudl [>]
 49205 - 049.090 *

שטעקנס , shtekns [>]
 31357 - 036.092.new2
 46327 - 199.020.new
 47295 - 179.060.new
 47295 - 179.070.new
 48283 - 059.100.new
 ...

שטעקנקעלנער , shteknkelner [>]
 50248 - 039.060.2 *

שטעקן , shtekn [>]
 31357 - 101.060 *
 31357 - 196.040.new
 31357 - 213.091.new
 31357 - 214.060.new
 32358 - 077.050 *
 ...

שטעקסו , shteksu [>]
 48259 - 020.040 *
 50257 - 020.040 *

שטעקסון , shteksun [>]
 51314 - 020.041.2 *

שטעקסט , shtekst [>]
 32358 - 020.040 *
 48263 - 020.040 *
 51217 - 020.020.new
 52192 - 020.040 *

שטעקסטו , shtekstu [>]
 31357 - 020.040 *
 47288 - 020.040 *
 47301 - 020.040 *
 47301 - 020.042 *
 48263 - 020.040 *
 ...

שטעקסטע , shtekste [>]
 52217 - 020.040 *
 53272 - 020.040 *

שטעקעלע , shtekele [>]
 31357 - 088.030 *
 32358 - 000.000.new
 46327 - 088.030.new
 48243 - 167.080.new
 48263 - 088.030 *
 ...

שטעקעלעך , shtekelekh [>]
 45284 - 128.030.2 *
 46327 - 088.030.new2
 46327 - 088.030.new3
 46327 - 088.030.new3
 46327 - 088.030.new3

שטעק(ע)לעך , shtek(e)lekh [>]
 46327 - 088.030.new3

שטעקעלעך , shtekelekh [>]
 46327 - 088.030.new5
 47288 - 179.070 *
 48259 - 077.050 *
 48277 - 198.071.new2
 48354 - 054.020.new
 ...

שטעקענישן , shtekenishn [>]
 50296 - 214.060.new
 50296 - 214.060 *

שטעקענס , shtekens [>]
 50312 - 214.060 *

שטעקענע , shtekene [>]
 52217 - 214.060 *

שטעקענעס , shtekenes [>]
 45284 - 005.051 *
 45284 - 101.020 *
 45284 - 151.040.new
 48263 - 005.050.new
 48263 - 005.050.new2
 ...

שטעקענער , shtekener [>]
 52217 - 031.010 *
 54265 - 074.060 *
 55249 - 002.060.new
 55249 - 101.071 *

שטעקעס , shtekes [>]
 52245 - 031.011 *

שטעקשיכלעך , shtekshikhlekh [>]
 48354 - 053.009 *
 53278 - 199.071.new
 53278 - 199.071.new3
 53278 - 199.071.new3

שטעקשיך , shtekshikh [>]
 31357 - 053.009 *
 47301 - 053.011.new
 47301 - 053.011.new
 48263 - 053.009 *
 48265 - 053.009 *
 ...

שטעקשיך.באראָטינעס , shtekshikh.brotines [>]
 48277 - 051.030.new2

שטער , shter [>]
 52251 - 179.030 *
 53309 - 179.030 *

שטערונגען , shterungen [>]
 50206 - 000.000.new
 50206 - 178.080 *
 52223 - 136.050 *

שטערט , shtert [>]
 48354 - 107.011.new
 49245 - 079.050.new
 50196 - 034.090.new
 50197 - 005.051.new2
 50334 - 044.111.2 *
 ...

שטערטל , shtertl [>]
 52224 - 110.040 *

שטעריִן , shterin [>]
 50197 - 179.030 *

שטערנ , shtern [>]
 50246 - 161.010 *

שטערנדלעך , shterndlekh [>]
 48276 - 048.080.2 *
 52223 - 083.102.new

שטערנטיכל , shterntikhl [>]
 31357 - 038.070 *
 32358 - 161.010.new
 32358 - 161.010.new
 44264 - 038.070 *
 44264 - 038.110 *
 ...

שטערנטיכלעך , shterntikhlekh [>]
 50196 - 038.070 *
 50213 - 038.030.new2

שטערנטכל , shterntkhl [>]
 48286 - 038.070 *

שטערנס , shterns [>]
 49242 - 172.060.new2

שטערנע , shterne [>]
 51314 - 159.280 *

שטערנשוס , shternshus [>]
 50237 - 161.010 *

שטערנשיכל , shternshikhl [>]
 48248 - 038.030 *

שטערנשיס , shternshis [>]
 32358 - 161.010.new
 49224 - 161.010.2 *
 49225 - 161.010 *
 49229 - 161.010 *
 49235 - 161.010.new
 ...

שטערנשיק , shternshik [>]
 50227 - 161.010 *

שטערן , shtern [>]
 31357 - 038.070.new
 31357 - 179.030 *
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 161.010.new
 32358 - 179.030 *
 ...

שטערן-טיכל , shtern-tikhl [>]
 48243 - 038.030 *

שטערן{??} , shtern{??} [>]
 48243 - 002.060.new

שטערעם , shterem [>]
 48277 - 216.011.new

שטערעניו , shtereniu [>]
 54249 - 179.040.new

שטערצאַלע , shtertsale [>]
 53212 - 084.040.new

שטערציע , shtertsie [>]
 52181 - 110.040 *

שטערצל , shtertsl [>]
 49235 - 110.040 *
 50190 - 110.040 *
 50202 - 110.040 *
 50213 - 110.040 *
 51217 - 110.040 *
 ...

שטערק , shterk [>]
 48243 - 079.040 *
 48243 - 080.050 *
 48243 - 080.050.new
 48243 - 080.050.new2

שטערקע , shterke [>]
 52213 - 026.060 *

שטערקער , shterker [>]
 50202 - 219.030.new

שטעשקע , shteshke [>]
 47288 - 013.030 *
 55277 - 002.042.new

שטעשקעלע , shteshkele [>]
 51283 - 002.040 *

שטפּן , shtpn [>]
 53257 - 217.010.new

שטפה , shtph [>]
 52217 - 079.060.new
 52217 - 079.060.new

שטפֿון , shtfun [>]
 32358 - 217.062 *

שטקאַכעטן , shtkakhetn [>]
 47267 - 074.042.new

שטקל , shtkl [>]
 48263 - 196.041.new2
 48286 - 025.070 *

שטר , shtr [>]
 46327 - 203.020.new
 51217 - 205.071 *

שטראימפּ , shtrimp [>]
 51196 - 053.041 *

שטראכן , shtrkhn [>]
 52184 - 174.060 *

שטראכעטן , shtrkhetn [>]
 48272 - 059.100 *
 48272 - 059.100.new

שטראכעטשע , shtrkhetshe [>]
 52181 - 174.060 *

שטראכעלעך , shtrkhelekh [>]
 52181 - 174.060 *

שטראמל , shtrml [>]
 48272 - 144.020.new5

שטראסנבאַן , shtrsnban [>]
 50190 - 001.010.newj

שטראפן , shtrpn [>]
 52217 - 188.021.new2

שטראף , shtrf [>]
 51238 - 173.030 *
 51238 - 188.021.new
 53289 - 173.030.new

שטראַוּס , shtraus [>]
 50202 - 178.080.new3

שטראַז , shtraz [>]
 55268 - 002.050.new
 55268 - 002.051.new

שטראַזן , shtrazn [>]
 47267 - 002.051 *

שטראַכט , shtrakht [>]
 50196 - 036.020.new2

שטראַכייט , shtrakheyt [>]
 48277 - 074.041.new
 48277 - 074.041.new2

שטראַכייטל , shtrakheytl [>]
 48276 - 064.070 *
 48276 - 064.070.new2

שטראַכייטן , shtrakheytn [>]
 47267 - 074.042.new
 48277 - 074.041.new2
 49224 - 074.041 *
 49224 - 074.041.2 *

שטראַכן , shtrakhn [>]
 50196 - 036.020.new4

שטראַכעטן , shtrakhetn [>]
 47267 - 074.041 *
 47267 - 074.041.new
 47267 - 074.042 *
 47267 - 074.042.new

שטראַלן , shtraln [>]
 49229 - 081.030 *

שטראַמל , shtraml [>]
 50227 - 037.050 *
 50227 - 195.040.new

שטראַמע , shtrame [>]
 50197 - 035.070 *

שטראַם , shtram [>]
 32358 - 216.010.new3
 49293 - 035.071.2 *
 50213 - 035.071.new
 50246 - 035.071 *

ש(ט)ראַם , sh(t)ram [>]
 50296 - 035.071 *

שטראַנק , shtrank [>]
 50212 - 069.111 *

שטראַס , shtras [>]
 44264 - 002.051 *
 52249 - 002.051 *

שטראַסע , shtrase [>]
 44264 - 002.051 *
 48259 - 002.010 *
 48259 - 002.010.new2
 48259 - 002.010.new
 50202 - 002.051 *
 ...

שטראַפֿירט , shtrafirt [>]
 50227 - 001.010.newc

שטראַפֿע , shtrafe [>]
 49247 - 188.021.new

שטראַקס , shtraks [>]
 49245 - 216.061.new

שטראַקסרעגן , shtraksregn [>]
 49245 - 216.061.new

שטראָ , shtro [>]
 50196 - 038.050.new2
 53272 - 035.080 *
 53272 - 035.080 *
 54222 - 056.050 *
 54222 - 056.050.new

שטראָג , shtrog [>]
 55258 - 001.080 *

שטראָוזע , shtrouze [>]
 53295 - 002.050.new

שטראָז , shtroz [>]
 44264 - 002.051 *
 45284 - 002.051 *
 45284 - 002.051.2 *
 47267 - 002.051.new
 48243 - 001.090.new
 ...

שטראָזאלעך , shtrozlekh [>]
 48272 - 042.060 *

שטראָזן , shtrozn [>]
 48243 - 102.080 *

שטראָז(שטרוס , shtroz(shtrus [>]
 45284 - 002.051 *

שטראָמט , shtromt [>]
 48248 - 007.012.new2

שטראָמיק , shtromik [>]
 49229 - 004.010 *

שטראָמען , shtromen [>]
 32358 - 000.000.new4

שטראָמפּ , shtromp [>]
 49293 - 016.070.new
 53261 - 035.080 *

שטראָם , shtrom [>]
 32358 - 216.010.new
 32358 - 216.010.new3
 32358 - 216.010.new4
 47301 - 035.071 *
 48283 - 035.071 *
 ...

שטראָנדזשעס , shtrondzhes [>]
 31357 - 098.020 *

שטראָנשקע , shtronshke [>]
 52181 - 042.061 *

שטראָס , shtros [>]
 48272 - 074.060.new2
 50196 - 038.050.new4
 51217 - 022.080.new2
 51217 - 022.080.new2

שטראָפן , shtropn [>]
 51258 - 188.021 *
 51258 - 188.021.new
 52217 - 188.021.new2
 52217 - 188.021.new5

שטראָף , shtrof [>]
 45284 - 188.021.2 *
 46327 - 188.021.new
 46327 - 188.021.new
 46327 - 188.021.new3
 46327 - 203.020.new2
 ...

שטראָפֿט , shtroft [>]
 46327 - 203.020.new
 48263 - 188.021.new
 52249 - 188.021.2 *
 53211 - 188.021.new

שטראָפֿן , shtrofn [>]
 44264 - 188.021 *
 45284 - 188.021.2 *
 46327 - 188.021.new3
 48248 - 188.021 *
 48259 - 188.021 *
 ...

שטרו , shtru [>]
 51233 - 056.041 *

שטרוד , shtrud [>]
 48292 - 138.130.new5
 50275 - 138.130 *

שטרודל , shtrudl [>]
 32358 - 136.060.new6
 32358 - 138.140 *
 45284 - 138.140 *
 45284 - 138.140.new
 46327 - 138.140 *
 ...

שטרודל-קוגל , shtrudl-kugl [>]
 50213 - 129.070 *

שטרודלס , shtrudls [>]
 48259 - 137.100 *

שטרודלעט , shtrudlet [>]
 56293 - 107.110 *

שטרודלעך , shtrudlekh [>]
 51229 - 167.010.new2

שטרודלען , shtrudlen [>]
 49293 - 189.070 *

שטרוז , shtruz [>]
 48284 - 002.051 *
 49235 - 002.051.new
 49235 - 002.051.new
 52192 - 002.051 *

שטרוטשקעס , shtrutshkes [>]
 56293 - 096.042 *

שטרוי , shtroy [>]
 31357 - 056.050 *
 31357 - 056.050.2 *
 31357 - 066.010 *
 31357 - 066.050 *
 31357 - 068.061.new2
 ...

שטרוי-mattress , shtroy-mattress [>]
 49293 - 066.011.new2

שטרויאלע , shtroyle [>]
 53309 - 102.070.new

שטרויזאק , shtroyzk [>]
 49205 - 066.010 *
 49205 - 066.011 *
 49225 - 066.010 *
 49225 - 066.011 *
 52184 - 066.011 *

שטרויזאַק , shtroyzak [>]
 31357 - 066.010.new
 31357 - 066.010.new
 48243 - 066.011 *
 48243 - 066.010 *
 48248 - 066.010.2 *
 ...

שטרויט , shtroyt [>]
 53228 - 045.070 *

שטרויכל , shtroykhl [>]
 49256 - 016.051.new
 50248 - 016.050.new
 52213 - 016.051 *
 52217 - 008.010.new3

שטרוינע , shtroyne [>]
 49229 - 100.040 *

שטרויעלעך , shtroyelekh [>]
 49293 - 108.083 *
 52249 - 127.060 *

שטרויענע , shtroyene [>]
 47288 - 196.040.new
 47295 - 071.030.new2
 48259 - 209.040 *
 48272 - 058.022 *
 48324 - 056.030.new4
 ...

שטרויענעם , shtroyenem [>]
 47301 - 214.020 *
 47301 - 214.020 *
 50213 - 056.041 *
 50237 - 056.041 *
 51323 - 077.051 *
 ...

שטרויענער , shtroyener [>]
 49235 - 071.030.new
 50248 - 071.090 *
 50275 - 056.060 *
 51238 - 077.050 *
 51323 - 071.010 *
 ...

שטרויען , shtroyen [>]
 50213 - 106.060 *
 50275 - 038.050.new2

שטרויערנעם , shtroyernem [>]
 50312 - 056.030 *
 51225 - 066.010 *

שטרויצוקער , shtroytsuker [>]
 50213 - 126.080 *
 50273 - 126.080 *
 50275 - 126.080 *
 50296 - 126.080 *
 50312 - 126.080.new
 ...

שטרוכל , shtrukhl [>]
 51314 - 065.090.2 *

שטרול'קעס , shtrul'kes [>]
 52192 - 166.050.new
 52192 - 166.050.new2
 53315 - 096.042 *

שטרולקעס , shtrulkes [>]
 45284 - 096.042 *
 48292 - 096.042 *
 49205 - 166.050 *
 49205 - 166.051 *
 49225 - 166.050 *
 ...

שטרו(נ)דל , shtru(n)dl [>]
 51196 - 138.140 *

שטרונף , shtrunf [>]
 49205 - 050.051 *

שטרוס , shtrus [>]
 45284 - 002.051 *
 49235 - 007.010 *
 49245 - 218.010.new3
 49245 - 218.010.new3
 49245 - 218.010.new4
 ...

שטרופּ , shtrup [>]
 49293 - 035.062.new
 54249 - 035.062 *

שטרופקאפקעס , shtrupkpkes [>]
 51237 - 092.011 *
 51237 - 092.020 *
 51237 - 093.054.new3

שטרוף , shtruf [>]
 46327 - 203.020.new2
 46327 - 203.020.new2
 46327 - 203.020.new2
 48276 - 188.021.2 *
 48276 - 203.020.new4
 ...

שטרופֿט , shtruft [>]
 46327 - 203.020.new
 48263 - 188.021.new

שטרופֿן , shtrufn [>]
 49245 - 188.021.2 *
 52224 - 188.021.newc

שטרופֿע , shtrufe [>]
 45284 - 189.0813 *

שטרוּדל , shtrudl [>]
 47267 - 138.130.new
 47267 - 138.140 *
 47295 - 130.070 *
 47295 - 189.070 *
 47295 - 194.060 *
 ...

שטרוּדן , shtrudn [>]
 47295 - 138.140 *

שטרוּז , shtruz [>]
 49256 - 002.050 *
 49256 - 002.050.new
 49256 - 002.051.new2
 50196 - 214.030 *
 50199 - 002.010.new
 ...

שטרוּזן , shtruzn [>]
 50212 - 002.051 *

שטרוּזשענעס , shtruzhenes [>]
 53272 - 086.012.new

שטרוּלקעס , shtrulkes [>]
 50190 - 096.042 *
 50190 - 096.042.new
 50190 - 166.010 *
 50190 - 166.010.new
 50190 - 166.050 *
 ...

שטרוּנדל , shtrundl [>]
 50197 - 138.140.new
 50197 - 138.140.new

שטרוּסקעס , shtruskes [>]
 55258 - 202.100 *

שטרוּף , shtruf [>]
 47295 - 188.021 *
 49225 - 188.021 *
 50213 - 188.021.new
 50285 - 188.021.new
 50306 - 188.021 *
 ...

שטרוּפֿן , shtrufn [>]
 47295 - 188.021.new
 50190 - 188.021.new4

שטרוּצל , shtrutsl [>]
 50197 - 135.050.new2
 50197 - 135.050.new3

שטרוּש , shtrush [>]
 50190 - 220.120.newt

שטרוּשקעס , shtrushkes [>]
 48283 - 202.100 *
 53309 - 202.100.new2
 53309 - 202.100.new3
 53309 - 202.100.new2
 53309 - 202.100.new3

שטרידל , shtridl [>]
 50196 - 138.140.new

שטריט , shtrit [>]
 53272 - 007.081.new6

שטריי , shtrey [>]
 48284 - 126.081 *
 48354 - 056.050.2 *
 49293 - 126.080 *
 50190 - 126.080 *
 50285 - 056.050 *
 ...

שטריימל , shtreyml [>]
 49205 - 037.020 *
 49205 - 037.071.new
 49205 - 037.071 *
 49225 - 037.050.new2
 49225 - 037.050.new3
 ...

שטריימלעך , shtreymlekh [>]
 49225 - 037.050 *

שטרייפן , shtreypn [>]
 49205 - 051.060 *

שטרייף , shtreyf [>]
 50246 - 035.070 *

שטרייפֿן , shtreyfn [>]
 48259 - 130.100.new

שטרייצוקער , shtreytsuker [>]
 48324 - 126.081.new
 48354 - 126.081 *
 49229 - 126.080 *
 49245 - 126.080 *
 50248 - 126.080 *
 ...

שטרייציקער , shtreytsiker [>]
 50285 - 126.080.new

שטרייַ , shtray [>]
 50199 - 126.080.new2

שטרייַטן , shtraytn [>]
 52249 - 220.120.new3

שטרייַכט , shtraykht [>]
 50248 - 036.020 *

שטרייַכן , shtraykhn [>]
 50199 - 167.010.new

שטרייַכעלע , shtraykhele [>]
 49224 - 174.010 *
 49224 - 174.052 *

שטרייַכעלעך , shtraykhelekh [>]
 49224 - 171.040 *
 49224 - 174.060 *

שטרייַך , shtraykh [>]
 52192 - 057.070.new

שטרייַמאַ , shtrayma [>]
 52249 - 143.041 *

שטרייַמל , shtrayml [>]
 31357 - 037.050.new
 31357 - 037.050.new
 48248 - 037.010 *
 48248 - 037.050.new
 48259 - 037.010 *
 ...

שטרייַמלעך , shtraymlekh [>]
 49256 - 037.011 *
 50212 - 037.050.new
 53228 - 037.050.new3
 53228 - 037.050.new4

שטרייַמלעלע , shtraymlele [>]
 55248 - 037.060.new

שטרייַמלען , shtraymlen [>]
 48243 - 188.070 *
 53211 - 037.050 *

שטרייַמעלע , shtraymele [>]
 55248 - 037.060.new2

שטרייַען , shtrayen [>]
 50246 - 181.011 *

שטרייַפּעלעך , shtraypelekh [>]
 49224 - 130.100.2 *

שטרייַפֿן , shtrayfn [>]
 50257 - 171.040 *

שטרייַפֿעלעך , shtrayfelekh [>]
 48243 - 171.040 *

שטרייַציקער , shtraytsiker [>]
 50202 - 126.080.new

שטרייַק , shtrayk [>]
 52249 - 001.080 *

שטריכן , shtrikhn [>]
 52236 - 165.040 *
 54226 - 174.060 *
 54301 -

שטריכע , shtrikhe [>]
 53309 - 056.060 *
 53309 - 056.060.new

שטריכעץ , shtrikhets [>]
 53278 - 056.061 *

שטריך , shtrikh [>]
 50196 - 103.120.new

שטרימפּ , shtrimp [>]
 45284 - 053.041 *
 49245 - 053.041 *
 50196 - 050.050 *
 50196 - 053.050 *
 50196 - 053.050 *
 ...

שטרימפּבענדלעך , shtrimpbendlekh [>]
 45284 - 053.070.new
 45284 - 053.070.new
 45284 - 053.070.new2

שטרימפּן , shtrimpn [>]
 50213 - 053.060 *

שטרימפ , shtrimp [>]
 51238 - 053.041 *
 51238 - 053.041 *
 52184 - 053.040 *
 52184 - 053.050 *
 52184 - 053.060 *
 ...

שטרימפיע , shtrimpie [>]
 52181 - 053.040 *

שטרימפן , shtrimpn [>]
 51217 - 049.030 *
 51225 - 053.041 *

שטרימף , shtrimf [>]
 47301 - 053.041 *
 49205 - 053.040 *
 50199 - 220.120.new54
 50199 - 220.120.new55
 51229 - 053.040.new
 ...

שטרימפֿן , shtrimfn [>]
 54222 - 053.041 *

שטרימפֿע , shtrimfe [>]
 53228 - 053.041 *

שטרים , shtrim [>]
 54249 - 002.031 *

שטרינע , shtrine [>]
 48276 - 152.040 *
 52181 - 028.100 *

שטרינפאלאך , shtrinplkh [>]
 53309 - 163.210.new

שטרינקדרייער , shtrinkdreyer [>]
 49242 - 212.020 *

שטריפּ , shtrip [>]
 50212 - 053.041 *

שטריצל , shtritsl [>]
 48243 - 136.080 *
 49224 - 136.080 *
 49235 - 136.080.new
 49245 - 136.080 *
 49245 - 136.080.new
 ...

שטריצלאך , shtritslkh [>]
 51229 - 135.041 *

שטריצלעך , shtritslekh [>]
 50190 - 136.080.new
 50202 - 136.080 *
 50202 - 198.080.new
 50206 - 198.080 *
 52217 - 093.050.new

שטריצלען , shtritslen [>]
 50197 - 136.080 *

שטריצעס , shtritses [>]
 51258 - 096.031 *

שטריץ , shtrits [>]
 49247 - 136.080.new
 49247 - 136.080.2 *
 49247 - 136.080.new2
 49247 - 136.080.new2

שטריק , shtrik [>]
 31357 - 068.061.new3
 31357 - 070.030 *
 31357 - 070.040 *
 31357 - 073.010 *
 31357 - 169.020.new
 ...

שטריק-נידלען , shtrik-nidlen [>]
 49247 - 054.020 *
 49247 - 054.020.new
 49247 - 054.020.new4
 49247 - 054.020.new4

שטריקאלעך , shtriklekh [>]
 48283 - 148.040.new

שטריקהענדלער , shtrikhendler [>]
 50296 - 212.020 *

שטריקט , shtrikt [>]
 46327 - 054.010.new2
 46327 - 054.010.new3
 46327 - 054.010.new3
 46327 - 054.011.new2
 46327 - 054.011.new2
 ...

שטריקל , shtrikl [>]
 45284 - 198.072.new
 46327 - 053.070.new
 47295 - 167.010 *
 47301 - 212.020.new
 47301 - 000.000.new46
 ...

שטריקלדרייער , shtrikldreyer [>]
 49293 - 212.020 *
 49293 - 212.021 *
 50275 - 212.020 *

שטריקלדרייערס , shtrikldreyers [>]
 47301 - 212.020.new

שטריקלעך , shtriklekh [>]
 47301 - 167.010 *
 48243 - 070.050 *
 48259 - 070.050 *
 48263 - 077.050.new2
 48281 - 070.050.new
 ...

שטריקמאַכער , shtrikmakher [>]
 49229 - 212.021 *

שטריקנאָדלען , shtriknodlen [>]
 51196 - 054.020 *

שטריקנדרייער , shtrikndreyer [>]
 47301 - 212.020 *
 48286 - 070.050.new4

שטריקנוּדל , shtriknudl [>]
 50212 - 054.020 *

שטריקנוּדלען , shtriknudlen [>]
 50202 - 054.020 *

שטריקן , shtrikn [>]
 31357 - 054.010.new
 31357 - 054.010.new
 31357 - 054.011 *
 48276 - 218.160.2 *
 49205 - 054.010 *
 ...

שטריקן-דרייער , shtrikn-dreyer [>]
 48286 - 000.000.newe
 49235 - 212.020 *
 50257 - 212.020 *

שטריקע , shtrike [>]
 53215 - 167.010.new4

שטריקעוועט , shtrikevet [>]
 48284 - 054.010 *
 48284 - 054.010.new

שטריקעלע , shtrikele [>]
 44264 - 167.010 *
 44264 - 180.020.new
 48265 - 150.040.new
 49247 - 070.050.new
 50273 - 150.040.new2
 ...

שטריקעלעך , shtrikelekh [>]
 49235 - 196.030 *

שטריקענע , shtrikene [>]
 50296 - 070.0503 *

שטריקעס , shtrikes [>]
 48243 - 152.050.new

שטריקער , shtriker [>]
 54301 - 212.020 *
 55248 - 054.011 *

שטריקערייַען , shtrikerayen [>]
 48292 - 048.090 *

שטריקערין , shtrikerin [>]
 48292 - 054.010.new
 52249 - 054.011 *
 53261 - 054.010 *

שטריקערן , shtrikern [>]
 50190 - 054.010.new
 55258 - 054.010 *

שטריקשיע , shtrikshie [>]
 52184 - 167.010 *

שטרעגקייט , shtregkeyt [>]
 32358 - 103.072.2 *

שטרעכלעך , shtrekhlekh [>]
 49247 - 174.060 *

שטרעכן , shtrekhn [>]
 49235 - 174.060.new

שטרעכעלעך , shtrekhelekh [>]
 49235 - 174.040.new2
 49235 - 174.060 *
 49245 - 174.060.new
 49245 - 174.060.new2

שטרעל'קעס , shtrel'kes [>]
 53315 - 096.042 *

שטרענג , shtreng [>]
 32358 - 000.000.newd
 45284 - 015.070.2 *
 50334 - 220.120.new

שטרענגאלע , shtrengle [>]
 51217 - 088.031 *

שטרענגאלעך , shtrenglekh [>]
 51233 - 090.040 *

שטרענגט , shtrengt [>]
 47295 - 015.080.new
 50227 - 017.101.2 *
 53295 - 103.120.new
 54301 - 015.070.new2

שטרענגל , shtrengl [>]
 32358 - 088.031 *
 44264 - 088.031 *
 45284 - 088.031 *
 46327 - 092.010.new2
 47267 - 088.031 *
 ...

שטרענגלעך , shtrenglekh [>]
 49225 - 095.030 *
 49247 - 095.060.new
 49247 - 095.060.new7
 52181 - 088.031 *

שטרענגן , shtrengn [>]
 48354 - 012.030 *
 53212 - 067.020.new

שטרענגעלע , shtrengele [>]
 50237 - 088.030 *
 52181 - 090.060 *
 53211 - 088.031 *

שטרענגער , shtrenger [>]
 48354 - 092.011.new
 49235 - 098.020 *
 52181 - 220.120.newa
 53228 - 001.081.new
 53228 - 001.081.new2
 ...

שטרענגערער , shtrengerer [>]
 52192 - 082.070.new

שטרענקט , shtrenkt [>]
 47295 - 015.080.new

שטרענקל , shtrenkl [>]
 50199 - 087.070.new5

שטרעפּס , shtreps [>]
 54249 - 053.010 *

שטרעפן , shtrepn [>]
 52181 - 114.080 *

שטרעק , shtrek [>]
 50306 - 169.019.new

שטרעקע , shtreke [>]
 48284 - 211.082.new2
 52268 - 002.060.new

שטרעקעס , shtrekes [>]
 48263 - 005.010.new5
 50196 - 136.060.new

שטררוּצל , shtrrutsl [>]
 50197 - 135.050.new4

שטש , shtsh [>]
 50306 - 060.060.new

שטשאבאך , shtshbkh [>]
 51238 - 098.040 *

שטשאוו , shtshv [>]
 47295 - 199.020 *
 48283 - 098.039 *
 49256 - 098.040.new2
 49256 - 098.040.new8
 50197 - 098.040 *
 ...

שטשאוואך , shtshvkh [>]
 51237 - 095.033.new

שטשאווע , shtshve [>]
 51217 - 098.040 *

שטשאוועל , shtshvel [>]
 51283 - 098.040 *

שטשאווער , shtshver [>]
 51237 - 098.040 *

שטשאנקע , shtshnke [>]
 52215 - 079.050 *

שטשאפע , shtshpe [>]
 51217 - 220.120.new70
 51228 - 086.012 *
 51237 - 086.012 *

שטשאפעס , shtshpes [>]
 51217 - 086.012 *
 51217 - 220.120.new68
 51217 - 220.120.new69
 51229 - 086.012 *
 52211 - 086.010 *
 ...

שטשאף , shtshf [>]
 48272 - 096.061 *
 48272 - 098.040 *
 49225 - 098.040 *
 51225 - 096.060 *
 51225 - 096.060 *
 ...

שטשאַ , shtsha [>]
 54301 - 198.080.new4

שטשאַדראָ , shtshadro [>]
 51323 - 149.070.new3
 51323 - 149.070.new5
 51323 - 149.070.new4
 51323 - 149.070.newb

שטשאַוו , shtshav [>]
 46327 - 098.040.2 *
 46327 - 098.040.2 *
 46327 - 103.060.new2
 46327 - 103.070.new3
 46327 - 103.070.new8
 ...

שטשאַוו-בלעטער , shtshav-bleter [>]
 53228 - 098.040 *

שטשאַוויי , shtshavey [>]
 48277 - 098.040.new
 48286 - 098.040.new
 48292 - 098.040.new
 50246 - 098.040 *
 50275 - 098.040 *
 ...

שטשאַוויע , shtshavie [>]
 52268 - 098.040 *
 53278 - 098.040 *
 53278 - 098.040.2 *
 54265 - 220.120.news
 54265 - 220.120.newu

שטשאַוול-באָרשטש , shtshavl-borshtsh [>]
 50248 - 098.040 *

שטשאַווע , shtshave [>]
 48292 - 098.040.new

שטשאַוועל , shtshavel [>]
 50285 - 098.039 *
 50285 - 098.040 *
 50334 - 098.040 *
 53315 - 098.040.new
 53315 - 098.040 *
 ...

שטשאַוועל-באָרשט , shtshavel-borsht [>]
 48354 - 098.039 *

שטשאַוועלנע , shtshavelne [>]
 49293 - 098.040 *

שטשאַסטניק , shtshastnik [>]
 51314 - 046.011 *

שטשאַסנע , shtshasne [>]
 50197 - 163.240.new2

שטשאַפּ , shtshap [>]
 49245 - 086.012 *

שטשאַפּע , shtshape [>]
 50196 - 086.012 *
 50196 - 086.012.new
 52223 - 086.012 *
 52224 - 086.012.2 *
 52224 - 086.012.new
 ...

שטשאַפּעס , shtshapes [>]
 44264 - 086.012 *
 45284 - 086.012 *
 49224 - 086.012 *
 52223 - 086.012 *
 52224 - 086.012 *
 ...

שטשאַפּקעס , shtshapkes [>]
 55277 - 086.012 *
 55277 - 086.012.new2
 55277 - 086.012.new

שטשאַף , shtshaf [>]
 53212 - 103.070.new6
 53212 - 103.070.new7

שטשאַרלאַך , shtsharlakh [>]
 31357 - 034.081 *

שטשאַרע , shtshare [>]
 50227 - 199.011 *
 50227 - 199.020 *
 52249 - 002.060.new5
 52249 - 004.010.new
 52249 - 005.010 *
 ...

שטשאַשקעס , shtshashkes [>]
 53278 - 176.040 *
 53278 - 176.040.new2
 53278 - 176.040.new
 53278 - 176.040.new3
 53278 - 176.040.new4

שטשאָוו , shtshov [>]
 48263 - 098.040.new2
 50237 - 098.040 *

שטשאָוו-באָרשטש , shtshov-borshtsh [>]
 50237 - 098.040 *

שטשאָטקע , shtshotke [>]
 49247 - 099.030.new
 49247 - 220.120.new78
 49247 - 220.120.new80

שטשאָניק , shtshonik [>]
 53212 - 105.070.new
 53212 - 105.070 *

שטשאָף , shtshof [>]
 53212 - 103.070.new6
 53212 - 103.070.new7

שטשאָר , shtshor [>]
 47288 - 146.021.new2
 48248 - 146.021.new
 48248 - 146.021.new
 48248 - 146.021.new3
 49225 - 146.011.new
 ...

שטשאָרן , shtshorn [>]
 47288 - 146.021.new3

שטשאָרע , shtshore [>]
 50227 - 146.010 *
 51225 - 146.010 *
 52211 - 146.010 *

שטשאָרעס , shtshores [>]
 49225 - 146.011.new2
 49245 - 146.011.new5
 49245 - 146.011.new6
 49247 - 146.010.new2
 50257 - 146.011.new4
 ...

שטשוטשין , shtshutshin [>]
 53228 - 008.080 *
 53228 - 008.080 *

שטשופּלע , shtshuple [>]
 50248 - 028.120.new
 50248 - 028.120 *

שטשוף , shtshuf [>]
 51225 - 098.040 *
 51228 - 098.040 *
 51229 - 098.040 *
 51233 - 098.040 *

שטשור , shtshur [>]
 48286 - 146.011.new3
 48286 - 146.011.new3
 48286 - 146.011.new4
 48286 - 146.011.new4
 48286 - 146.011.new5
 ...

שטשורעט , shtshuret [>]
 51314 - 015.070.new

שטשורעס , shtshures [>]
 50213 - 146.010.2 *

שטשוּ , shtshu [>]
 50227 - 098.040.new
 50227 - 098.040 *
 50227 - 126.030.new2

שטשוּוו , shtshuv [>]
 49229 - 098.040.2 *
 49247 - 098.040.new
 51217 - 098.040 *
 52213 - 098.040 *
 52223 - 098.040.new
 ...

שטשוּוו-באָרשטש , shtshuv-borshtsh [>]
 52192 - 098.039 *
 52192 - 098.040 *
 52224 - 098.040 *
 52224 - 098.040 *

שטשוּוופּקעס , shtshuvpkes [>]
 52213 - 053.030 *

שטשוּווקעס , shtshuvkes [>]
 52213 - 053.030.new
 52213 - 053.030.new2

שטשוּפּ , shtshup [>]
 50196 - 028.100.new

שטשוּפּלען , shtshuplen [>]
 50199 - 028.100 *

שטשוּפיא , shtshupi [>]
 51238 - 098.020 *

שטשוּפלע , shtshuple [>]
 52217 - 028.120 *

שטשוּף , shtshuf [>]
 50190 - 198.080.new2
 52215 - 098.040 *
 52215 - 122.030 *

שטשוּר , shtshur [>]
 50196 - 146.010 *
 50196 - 146.010.new
 50196 - 146.010.new2

שטשטור , shtshtur [>]
 50275 - 146.010.new

שטשטוּוו , shtshtuv [>]
 52224 - 098.040 *

שטשי , shtshi [>]
 50190 - 098.040 *
 50190 - 198.080.new2

שטשיאָר , shtshior [>]
 48286 - 146.011.new7
 48286 - 146.011.new7
 48286 - 146.011.new8
 48286 - 132.050.new2
 48286 - 132.050.new2
 ...

שטשיאָרעס , shtshiores [>]
 48286 - 146.011.new9

שטשיבעט , shtshibet [>]
 50296 - 213.080 *

שטשיבעטשען , shtshibetshen [>]
 52307 - 149.060 *

שטשיט , shtshit [>]
 54226 - 055.090.new2
 54226 - 055.090.new
 54226 - 055.090.new2
 54265 - 055.070 *
 54265 - 055.070.2 *
 ...

שטשיטנע , shtshitne [>]
 48277 - 060.050.new2

שטשילנע , shtshilne [>]
 31357 - 060.060.2 *
 44264 - 060.060 *
 48277 - 060.050.new2
 48292 - 060.060.new
 48292 - 060.060 *
 ...

שט(ש)י(ל)נע , sht(sh)i(l)ne [>]
 52268 - 060.060.new

שטשילנע , shtshilne [>]
 52268 - 060.060.new
 52268 - 060.060.new
 53211 - 060.060 *
 53212 - 060.060 *
 53261 - 060.060 *
 ...

שטשינע , shtshine [>]
 49225 - 201.011 *

שטשיפּאַטשקע , shtshipatshke [>]
 49247 - 058.020.new

שטשיפּאָרעק , shtshiporek [>]
 52192 - 098.020 *

שטשיפּיאַ , shtshipia [>]
 52213 - 098.020.new
 52213 - 098.020 *
 52213 - 098.020.new

שטשיפּיאָר , shtshipior [>]
 50197 - 098.022 *
 53212 - 098.020.new

שטשיפּיאָרע , shtshipiore [>]
 49247 - 098.022.new
 49247 - 098.022.new
 49247 - 098.022.new2

שטשיפּיאָרעק , shtshipiorek [>]
 50199 - 098.022 *
 52192 - 098.020 *
 52224 - 113.090 *

שטשיפּיאָרקע , shtshipiorke [>]
 50190 - 098.022 *

שטשיפּיורקעס , shtshipiurkes [>]
 49229 - 098.020 *
 49229 - 098.023 *

שטשיפּיע , shtshipie [>]
 50227 - 098.022 *

שטשיפּיער , shtshipier [>]
 50237 - 098.020 *
 52192 - 098.020 *
 52223 - 098.020 *
 52224 - 098.020 *
 52224 - 098.020 *
 ...

שטשיפּיערס , shtshipiers [>]
 50246 - 096.060 *
 50246 - 096.060.new
 50246 - 098.020 *

שטשיפּע , shtshipe [>]
 51314 - 168.090.new2
 52192 - 126.070 *
 52192 - 126.070.new

שטשיפּעט , shtshipet [>]
 49245 - 034.100 *
 49245 - 034.100.new
 54266 - 098.021 *

שטשיפּעל , shtshipel [>]
 50248 - 098.020 *

שטשיפּעס , shtshipes [>]
 49229 - 086.012 *

שטשיפּער , shtshiper [>]
 50237 - 098.020 *
 52224 - 113.090 *
 53211 - 098.020.new

שטשיפּעריק , shtshiperik [>]
 51196 - 098.022 *

שטשיפּקעס , shtshipkes [>]
 48248 - 086.012 *
 49229 - 086.020 *
 49229 - 086.021 *

שטשיפיא , shtshipi [>]
 51217 - 098.020 *
 51228 - 098.020 *

שטשיפיאק , shtshipik [>]
 51229 - 098.020 *

שטשיפיאר , shtshipir [>]
 51237 - 098.020 *

שטשיפיאָר , shtshipior [>]
 52211 - 098.022 *
 53215 - 098.020 *

שטשיפיע , shtshipie [>]
 51217 - 001.010.newu
 52215 - 098.020 *

שטשיפען , shtshipen [>]
 52245 - 098.023 *

שטשיפעס , shtshipes [>]
 49225 - 086.020 *
 49225 - 086.021 *

שטשיפער , shtshiper [>]
 51233 - 098.020 *

שטשיר , shtshir [>]
 53212 - 146.010.new
 53212 - 146.010.new
 53212 - 146.010.new2

שטשיראָק , shtshirok [>]
 53257 - 110.030 *
 53257 - 110.031.new
 53257 - 110.031.new2

שטשיריק , shtshirik [>]
 51323 - 110.030 *

שטשירעץ , shtshirets [>]
 52249 - 110.031.new
 53278 - 110.030 *

שטשירעק , shtshirek [>]
 52249 - 110.031.new
 52249 - 110.031 *
 52249 - 110.031.new
 54222 - 164.031.new
 54222 - 000.000.new

שטשירקע , shtshirke [>]
 47267 - 110.030 *
 49229 - 110.030 *
 49235 - 110.031 *
 49245 - 110.031 *
 49245 - 110.031 *
 ...

שטשעבעל , shtshebel [>]
 50296 - 213.080 *
 50296 - 213.080.new
 50296 - 213.080.new

שטשעדרינער , shtshedriner [>]
 53278 - 090.060.new2

שטשעדרין , shtshedrin [>]
 53278 - 159.200.new4
 53278 - 055.070.new
 53278 - 220.120.new7
 53278 - 220.120.new7

שטשעטינער , shtshetiner [>]
 53228 - 001.090.new2

שטשעטין , shtshetin [>]
 53228 - 007.050.new
 53228 - 007.050.new5
 53228 - 001.090.new2
 53228 - 007.050.new

שטשעטקע , shtshetke [>]
 54301 - 108.085 *
 54301 - 108.085.new2
 54301 - 108.085.new4

שטשעלינעס , shtshelines [>]
 51314 - 060.060.new
 51314 - 060.060.2 *
 51314 - 060.060.new

שטשעלניע , shtshelnie [>]
 51229 - 060.060 *

שטשעלנע , shtshelne [>]
 49229 - 060.060.new
 49229 - 060.060 *
 50196 - 060.060.new
 50196 - 060.060.new
 50202 - 060.060 *
 ...

שטשעסקע , shtsheske [>]
 50227 - 002.040 *
 51233 - 002.040 *

שטשעפּאַטשקע , shtshepatshke [>]
 49247 - 058.020.new2
 49247 - 058.020.new2

שטשעפּיאָריק , shtshepiorik [>]
 52224 - 113.090 *

שטשעפּיוּרעק , shtshepiurek [>]
 50202 - 098.022 *

שטשעפּעס , shtshepes [>]
 50199 - 086.012 *
 50199 - 086.012.new
 50199 - 086.030 *

שטשעפּער , shtsheper [>]
 50237 - 079.050 *

שטשעפּקי , shtshepki [>]
 48354 - 086.010 *
 48354 - 086.010.new2
 48354 - 086.010.new

שטשעפּקע , shtshepke [>]
 50312 - 086.012.new
 51323 - 086.012 *

שטשעפּקעווען , shtshepkeven [>]
 51323 - 109.030.new
 51323 - 109.030.new2
 51323 - 109.030.new2

שטשעפּקעלע , shtshepkele [>]
 51323 - 102.050 *

שטשעפּקעלעך , shtshepkelekh [>]
 50312 - 086.012 *

שטשעפּקעס , shtshepkes [>]
 48284 - 086.012.2 *
 48286 - 086.050.new
 48324 - 086.012 *
 48324 - 086.012.new
 48354 - 086.030.new
 ...

שטשעפאק , shtshepk [>]
 51283 - 072.061 *
 52211 - 079.050 *

שטשעפעס , shtshepes [>]
 51233 - 086.012 *
 51233 - 086.020 *
 51233 - 086.021 *
 52181 - 086.010 *

שטשעפקעס , shtshepkes [>]
 48324 - 086.012.new
 53272 - 086.012 *
 53272 - 086.012 *
 53272 - 086.012.new
 53272 - 086.012.new
 ...

שטשעקעט , shtsheket [>]
 52181 - 139.030 *

שטשער , shtsher [>]
 47288 - 146.021.new3
 48248 - 146.021.new
 48259 - 146.011.new2
 48277 - 146.011.new2
 48286 - 146.011.new6
 ...

שטשעראַטע , shtsherate [>]
 48248 - 065.020 *
 48248 - 065.020.new
 48248 - 065.020.new

שטשערב , shtsherb [>]
 49229 - 111.070 *
 49242 - 111.070 *
 49245 - 111.070.new
 49245 - 111.070.new
 50246 - 111.070 *

שטשערבאַטע , shtsherbate [>]
 50248 - 111.070 *

שטשערביאַנע , shtsherbiane [>]
 51196 - 111.070 *

שטשערביק , shtsherbik [>]
 55249 - 111.070 *

שטשערבל , shtsherbl [>]
 31357 - 111.070.new
 32358 - 111.070.new4
 32358 - 111.070.new4
 48248 - 111.070.2 *
 49224 - 111.070.new2
 ...

שטשערבלעך , shtsherblekh [>]
 31357 - 111.070.new
 31357 - 111.070.new
 32358 - 180.061.new2
 51323 - 111.070.new2

שטשערבעט , shtsherbet [>]
 51323 - 111.070.new

שטשערבעלע , shtsherbele [>]
 50248 - 111.070.2 *

שטשערין , shtsherin [>]
 53228 - 008.120.newt

שטשערמבלע , shtshermble [>]
 53215 - 006.020 *

שטשערס , shtshers [>]
 48259 - 146.011.new2
 50246 - 146.010.new2

שטשערע , shtshere [>]
 48272 - 146.010.new
 49245 - 159.350 *

שטשערעב , shtshereb [>]
 45284 - 111.070 *

שטשערעס , shtsheres [>]
 32358 - 146.011 *
 32358 - 146.011.new2
 48272 - 146.010.new
 48277 - 146.011.new
 49245 - 146.011.new5
 ...

שטשערעפ , shtsherep [>]
 51228 - 111.070 *

שטשערצקע , shtshertske [>]
 49205 - 110.030 *

שטשערקע , shtsherke [>]
 49225 - 110.030 *
 50196 - 110.030 *
 50197 - 110.030 *
 50202 - 110.030 *
 50227 - 046.050.new
 ...

שטשערקעס , shtsherkes [>]
 51225 - 110.030 *
 52211 - 110.030 *
 52215 - 110.030 *

שטשעשקאַ , shtsheshka [>]
 50197 - 002.040 *

שטשעשקע , shtsheshke [>]
 50190 - 002.040 *
 50197 - 002.040 *
 50199 - 002.040 *
 50202 - 002.040 *
 50202 - 002.042 *
 ...

שטת , shtt [>]
 53257 - 048.041 *

שי , shi [>]
 31357 - 013.041 *
 47295 - 036.011.new3
 49235 - 052.030 *
 49338 - 144.050.new
 51233 - 016.060 *
 ...

שיאנאָ , shino [>]
 52181 - 214.030 *

שיאָמע , shiome [>]
 49242 - 159.440 *

שיאָנטקי , shiontki [>]
 52181 - 199.040 *

שיאָסטראַ , shiostra [>]
 52213 - 010.063.new

שיב , shib [>]
 48277 - 083.050 *
 48277 - 083.050.new
 48277 - 083.050.new

שיבה , shibh [>]
 50306 - 194.040 *
 55277 - 154.060.new4

שיבט , shibt [>]
 48259 - 083.050 *
 48281 - 083.050 *
 48281 - 083.050.new
 48281 - 083.050.new2
 48281 - 083.050.new3
 ...

שיבל , shibl [>]
 50275 - 109.090.new

שיבן , shibn [>]
 47267 - 013.042 *
 48259 - 013.041 *
 48259 - 013.041.new
 49224 - 013.040 *
 49224 - 013.041 *
 ...

שיבע , shibe [>]
 53211 - 035.080 *
 53257 - 173.050 *
 53257 - 173.050.new

שיבעה , shibeh [>]
 51323 - 182.080.2 *

שיבער , shiber [>]
 47267 - 083.050 *
 47267 - 083.050.new
 47267 - 083.050.new
 47295 - 083.050 *
 48243 - 083.050 *
 ...

שיבערוואָס , shibervos [>]
 49224 - 013.041 *

שיבערן , shibern [>]
 50227 - 196.039.new3
 50227 - 196.039.new3

שיבערס , shibers [>]
 49225 - 196.040 *
 52249 - 196.039.new

שיבֿעה , shiveh [>]
 44264 - 179.130.new
 44264 - 182.070 *
 46327 - 220.090.new
 46327 - 220.090.new
 48243 - 182.080 *
 ...

שיבֿעה-עשֹר , shiveh-esr [>]
 50329 - 199.060 *

שיבֿעה-קראָים , shiveh-kroim [>]
 52249 - 001.090.new2
 52249 - 001.090.new2
 52249 - 001.090.new4

שיבֿער , shiver [>]
 50248 - 083.050.new
 50248 - 083.050.new

שיגוך , shigukh [>]
 50334 - 154.051 *

שיגעון , shigeun [>]
 48283 - 218.130 *

שיגץ , shigts [>]
 49293 - 168.100.new
 49293 - 168.100.new

שידאַך , shidakh [>]
 50329 - 154.051 *

שידוכים , shidukhim [>]
 53212 - 220.120.new8

שידוך , shidekh [>]
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 000.000.newo
 46327 - 000.000.newp
 48284 - 154.051 *
 48292 - 154.051.new2
 ...

שידוּכים , shidukhim [>]
 50196 - 175.010.new

שידוּך , shidukh [>]
 50196 - 175.010 *
 50196 - 175.010.new
 50196 - 175.010.new3
 50196 - 154.060.new2
 50196 - 154.060.new2
 ...

שידלאָווער , shidlover [>]
 50206 - 189.080 *
 50206 - 199.040.new4

שידלעך , shidlekh [>]
 50259 - 138.101.new

שידלען , shidlen [>]
 50199 - 218.060.new
 52181 - 218.060 *
 54249 - 218.060 *

שידלקע , shidlke [>]
 50199 - 054.020 *
 50206 - 048.080 *
 50206 - 054.020 *
 50206 - 054.020.new
 50206 - 054.020.new

שידלקעס , shidlkes [>]
 50206 - 054.020.new

שידנע , shidne [>]
 51238 - 056.040 *

שידע , shide [>]
 53212 - 194.020 *
 53212 - 194.020 *

שידעו , shideu [>]
 52224 - 005.030.new

שידעך , shidekh [>]
 48292 - 154.051.new2
 48324 - 154.051.2 *
 55258 - 153.052.new3

שיהיה , shihih [>]
 52211 - 121.020 *

שיוו , shiv [>]
 51323 - 154.051.new
 52229 - 013.041 *
 52249 - 154.051 *
 53272 - 171.030.new
 55258 - 013.041 *

שיוואַק , shivak [>]
 50197 - 154.051 *

שיוואַקס , shivaks [>]
 50196 - 052.030.new
 50196 - 052.030.new
 50227 - 052.020 *

שיוואָלען , shivolen [>]
 48243 - 218.020.new

שיוויִעצקי-גאַס , shivietski-gas [>]
 49242 - 001.090.new5

שיוומעל , shivmel [>]
 50196 - 154.020 *

שיוו(נ)ער , shiv(n)er [>]
 49229 - 154.051 *

שיוון , shivn [>]
 49256 - 013.041.new
 50213 - 013.042 *
 50248 - 013.040 *

שיווע , shive [>]
 48265 - 154.040.new3
 50199 - 154.010.new3
 51314 - 154.051 *
 52184 - 154.051 *
 52229 - 013.041 *
 ...

שיוועק , shivek [>]
 50202 - 154.040.new3
 51229 - 154.050 *
 52181 - 154.050 *

שיווער , shiver [>]
 49224 - 154.051 *
 49242 - 154.051 *
 49256 - 154.051 *
 49256 - 154.051.new
 50196 - 154.040.new
 ...

שיווערט , shivert [>]
 51225 - 114.020 *

שיווקע , shivke [>]
 50202 - 154.040.new3

שיווקעס , shivkes [>]
 51229 - 154.050 *

שיוור , shivr [>]
 53278 - 154.051.new

שיוכלו , shiukhlu [>]
 51217 - 001.010.new52

שיח , shikh [>]
 50196 - 092.010 *

שיט , shit [>]
 32358 - 138.040.newa
 32358 - 138.040.newc
 32358 - 138.161.new5
 45284 - 213.020 *
 47267 - 126.080 *
 ...

שיטה , shith [>]
 46327 - 066.080.new7

שיטלט , shitlt [>]
 50246 - 189.080.new

שיטלעך , shitlekh [>]
 47301 - 086.011 *

שיטניאַקע , shitniake [>]
 50296 - 007.050.new5

שיטן , shitn [>]
 32358 - 179.130 *
 44264 - 127.010 *
 49229 - 182.034 *
 49245 - 176.040.new
 50190 - 130.040.new
 ...

שיטס , shits [>]
 46327 - 099.030.new9

שיטעוודיקן , shitevdikn [>]
 51229 - 126.080.new
 53212 - 126.081.new
 53289 - 126.080.new

שיטעוודיקער , shitevdiker [>]
 51258 - 126.080.new

שיטער , shiter [>]
 32358 - 136.060.new5
 47267 - 120.020.new
 47267 - 120.020 *
 48243 - 191.020.new2
 48272 - 127.080 *
 ...

שיטערדיקער , shiterdiker [>]
 53309 - 126.080.new
 53309 - 126.080.new

שיטערלעך , shiterlekh [>]
 50334 - 130.031.new
 53212 - 130.070 *

שיטערניי , shiterney [>]
 51229 - 120.024.new

שיטערן , shitern [>]
 49235 - 154.091.new
 50237 - 120.070.new
 51237 - 120.012.new2
 51258 - 120.020 *
 51323 - 130.010.new3
 ...

שיטערס , shiters [>]
 53309 - 113.030.new2

שיטערע , shitere [>]
 46327 - 113.020 *
 46327 - 113.020.new
 47267 - 127.060 *
 48243 - 113.080 *
 48276 - 113.020 *
 ...

שיטער(ע , shiter(e [>]
 52229 - 120.020 *

שיטערע , shitere [>]
 52229 - 120.023 *
 52229 - 127.060.2 *
 52236 - 127.060 *
 52245 - 108.080 *
 52245 - 127.060 *
 ...

שיטערער , shiterer [>]
 32358 - 134.023.new4
 46327 - 048.040 *
 48243 - 108.071.new
 48243 - 108.081 *
 48243 - 108.081.new
 ...

שיטערערע , shiterere [>]
 49256 - 108.083 *

שיטצוקער , shittsuker [>]
 49242 - 126.080 *
 49245 - 126.080.2 *
 49245 - 126.080.new

שיטקראָם , shitkrom [>]
 50285 - 001.010.newc

שיטשקארניע , shitshkrnie [>]
 51237 - 214.050 *

שיטשקע , shitshke [>]
 48276 - 133.010 *
 48276 - 202.080 *
 48276 - 202.080.new
 48277 - 145.030 *
 48284 - 145.030.new2
 ...

שיי , shey [>]
 49247 - 175.053.new

שייבל , sheybl [>]
 49293 - 012.060.new
 50275 - 062.041.new
 50275 - 062.041 *
 50275 - 062.041.new
 51217 - 081.030.new
 ...

שייבלאך , sheyblkh [>]
 53272 - 062.041.new
 53272 - 062.041.new

שייבלעך , sheyblekh [>]
 53289 - 062.041.new
 53289 - 062.041.new
 54301 - 062.0413 *
 55248 - 062.040.new

שייבן , sheybn [>]
 52181 - 069.020 *
 52184 - 031.071.new2
 55248 - 062.040 *

שייבע , sheybe [>]
 48283 - 159.430 *
 51237 - 159.430 *

שייבעכל , sheybekhl [>]
 51229 - 106.040 *

שייבעלעך , sheybelekh [>]
 52184 - 130.090.new
 52184 - 130.090.new
 55258 - 014.010.new2

שייבקע , sheybke [>]
 51225 - 203.030 *

שייגעצל , sheygetsl [>]
 47295 - 220.120.newa
 47295 - 220.120.newa

שייגעץ , sheygets [>]
 47288 - 168.080.new7
 47288 - 168.080.new9
 48277 - 038.010.new
 48286 - 149.070.new4
 49229 - 009.050 *
 ...

שייגץ , sheygts [>]
 53272 - 014.030.new4
 53272 - 104.030.new2

שייד , sheyd [>]
 47295 - 082.050 *
 48272 - 082.050.new
 48284 - 123.053 *
 49225 - 082.050.new3
 49256 - 082.050.new2
 ...

שיידאלע , sheydle [>]