Wortindex / Word Index

ע , e [>]
 32358 - 177.072.new
 44264 - 087.0103 *
 45284 - 004.070 *
 45284 - 005.050 *
 47267 - 130.110.new
 ...

ע! , e! [>]
 48292 - 095.020.new

ע"ה , e"h [>]
 47288 - 189.070.new
 51229 - 040.052 *
 52184 - 189.020 *

ע"ח , e"kh [>]
 47288 - 194.020 *

ע'ה , e'h [>]
 50275 - 190.020 *
 50275 - 196.082.new

ע'וואָלט , e'volt [>]
 48286 - 163.200.new

ע-לעף , e-lef [>]
 48292 - 115.090.new

ע-ע , e-e [>]
 48263 - 007.085.new
 48263 - 154.060 *
 48263 - 194.060.new2
 48263 - 210.120.new2
 48292 - 001.090.new3
 ...

ע-ע! , e-e! [>]
 54265 - 068.010.new

ע-ע-ע , e-e-e [>]
 52224 - 023.071 *
 53295 - 095.060 *
 53295 - 098.020 *

ע-עך , e-ekh [>]
 48292 - 109.090 *

ע-צי , e-tsi [>]
 50248 - 008.050 *

ע-קעכ-דיק , e-kekh-dik [>]
 48276 - 170.060.new

ע...דאַך , e...dakh [>]
 49235 - 056.030 *

ע...ע , e...e [>]
 54265 - 163.130 *

עא , e [>]
 52181 - 028.100 *

עאטלעכע , etlekhe [>]
 50202 - 072.090.new

עאיך , eikh [>]
 51258 - 082.040.new2

עאנגליש , english [>]
 54265 - 083.020.new3

עאס , es [>]
 55249 - 112.030.new2

עאפּעס , epes [>]
 52251 - 049.061.new

עאר , er [>]
 50273 - 029.040 *
 51196 - 204.110.new

עאַטקע , eatke [>]
 52229 - 210.100 *

עאַעס , eaes [>]
 53212 - 205.070.new3
 55249 - 040.071 *

עאָ , eo [>]
 47295 - 083.081 *
 48276 - 033.090.new2
 49256 - 089.021 *
 52307 - 086.062 *
 53272 - 006.060 *
 ...

עאָר , eor [>]
 52236 - 217.061 *

עב , eb [>]
 49247 - 048.030.new2
 50275 - 122.060 *

עבאוו , ebv [>]
 51258 - 058.050.new

עבאַוּט , ebaut [>]
 47295 - 023.041 *
 50306 - 001.010 *

עבד , ebd [>]
 51217 - 212.060.new2

עבור-יאָר , ebur-yor [>]
 45284 - 195.090 *
 50273 - 195.091 *

עבט , ebt [>]
 32358 - 182.070.new2

עבירה , ebirh [>]
 45284 - 189.081.2 *
 50285 - 189.081 *

עבירות , ebirut [>]
 47295 - 189.081.new
 49245 - 189.080.new3
 50199 - 189.080.new
 50248 - 130.100 *
 50248 - 130.100.new
 ...

עבן , ebn [>]
 50202 - 156.130 *
 50273 - 007.085.new

עבס , ebs [>]
 48263 - 175.050.new4

עבר , ebr [>]
 50196 - 182.030 *
 51228 - 174.130.new
 51228 - 146.021 *
 51237 - 007.030.new

עברה , ebrh [>]
 47295 - 176.040 *
 47295 - 176.040.new
 48272 - 025.040 *
 55277 - 025.040.new

עברות , ebrut [>]
 47295 - 189.080.new
 47295 - 189.080.new2
 47295 - 189.080.new2
 50306 - 189.080.new2
 51229 - 220.120.newb
 ...

עברי , ebri [>]
 48263 - 172.010.new3
 50190 - 172.060 *
 50196 - 172.060.new2
 50202 - 172.010 *
 50202 - 172.060 *
 ...

עבריל , ebril [>]
 50199 - 156.111.new2

עברית , ebrit [>]
 50196 - 033.080.new
 50196 - 038.161 *
 50196 - 057.010 *
 50196 - 144.030.new
 50196 - 172.112.new2
 ...

עברע , ebre [>]
 50196 - 172.060.new2
 52211 - 035.031 *

עברעיִש , ebreish [>]
 52224 - 000.000.new2

עבֿד , eved [>]
 45284 - 212.060 *
 50213 - 212.060 *
 50237 - 212.060 *

עבֿדה-זרה , evdh-zrh [>]
 50334 - 184.010.2 *

עבֿודה , evudh [>]
 50334 - 065.020.new

עבֿירה , evirh [>]
 45284 - 189.081.2 *
 46327 - 066.080.newl
 48263 - 082.020 *
 48284 - 082.020 *
 48286 - 082.020.new2
 ...

עבֿירות , aveyres [>]
 46327 - 189.080.new2
 48248 - 189.080.new
 48259 - 189.080 *
 48259 - 189.080.new
 48265 - 189.080 *
 ...

עבֿלות , evlut [>]
 54226 - 189.090 *

עבֿר , evr [>]
 48277 - 013.050.new
 48354 - 009.060.new6
 48354 - 068.031.new
 48354 - 145.060.new
 52251 - 145.030.new3

עבֿרה , evrh [>]
 48292 - 082.020 *
 49242 - 182.070.2 *

עבֿרות , evrut [>]
 31357 - 189.080.new
 48276 - 189.081.new
 48276 - 189.081.new
 49242 - 182.070.2 *
 49242 - 189.090.new2
 ...

עבֿרי , evri [>]
 48263 - 172.010.new2
 48263 - 172.010.new3
 50206 - 172.010 *
 51314 - 172.010 *
 52192 - 172.060 *
 ...

עבֿרי-טייַטש , evri-taytsh [>]
 54222 - 000.000.newf

עבֿריט , evrit [>]
 45284 - 195.0303 *

עבֿריך , evrikh [>]
 52213 - 104.130.new

עבֿריתּ , evrit [>]
 50237 - 033.060 *
 50237 - 220.120.newg
 31357 - 217.040.new
 32358 - 072.050.new
 32358 - 096.012.new5
 ...

עבֿרית-וואָרט , evrit-vort [>]
 45284 - 156.051.2 *
 52236 - 015.054 *

עג , eg [>]
 47295 - 120.022 *
 48243 - 179.090.new
 49235 - 138.130.new
 50190 - 120.021 *
 50312 - 211.010.new2
 ...

עגאַל , egal [>]
 31357 - 081.020.new4
 50190 - 218.150.new4
 50197 - 220.110 *

עגאָיסט , egoist [>]
 54301 - 065.091.new
 54301 - 065.091 *
 54301 - 065.091.new
 54301 - 065.091.new2
 54301 - 065.091.new3
 ...

עגבניות , egbniut [>]
 51238 - 097.020 *
 52215 - 097.020 *
 53212 - 097.020.new

עגבער , egber [>]
 50306 - 203.010 *
 50306 - 203.011 *
 54266 - 203.010 *
 54266 - 203.010.new

עגבֿניות , egvniut [>]
 52213 - 097.020.new
 52229 - 035.010.new2
 52229 - 099.060 *

עגדנות , egdnut [>]
 49242 - 187.041 *

עגול , igl [>]
 52224 - 014.020 *
 52224 - 014.020.new

עגולעס , egules [>]
 53309 - 154.091.new2

עגונות , egunut [>]
 48277 - 220.120.new

עגטיקע , egtike [>]
 50296 - 034.041.new

עגיל , egil [>]
 31357 - 036.013 *

עגיפּשן , egipshn [>]
 55248 - 001.090.new6

עגל , eygl [>]
 32358 - 144.080 *
 48248 - 144.082 *
 48263 - 144.082 *
 48284 - 144.082.2 *
 48284 - 144.082.new
 ...

עגלה , egole [>]
 32358 - 212.021 *
 32358 - 010.070.new9
 45284 - 154.070 *
 45284 - 181.050.2 *
 47267 - 181.050.new
 ...

עגלון , eglun [>]
 50196 - 036.020.new2

עגלות , eglut [>]
 50190 - 181.040.new2
 51217 - 181.050 *
 53257 - 154.060.new3
 53309 - 154.091 *
 53309 - 154.091.new2
 ...

עגלייַכט , eglaykht [>]
 46327 - 198.040 *

עגליש , eglish [>]
 50329 - 037.070.new

עגלע , egle [>]
 55249 - 000.000.new6
 55249 - 000.000.new7
 55258 - 102.070 *

עגמת , egmt [>]
 50196 - 197.020.new2
 50196 - 220.090.new
 50196 - 220.090.new2
 51237 - 220.060 *

עגמת-נפֿש , egmt-nfsh [>]
 49293 - 220.120 *
 52213 - 013.052.new
 52213 - 034.090.2 *

עגנון , egnun [>]
 51228 - 001.101 *

עגנות , egnut [>]
 48277 - 220.120.new

עגס , egs [>]
 47295 - 130.060.new2
 47295 - 136.050 *
 47295 - 136.060.new
 47295 - 137.060 *
 47295 - 138.040.new4
 ...

עגעבן , egebn [>]
 48292 - 105.010 *

עגפּלאַנט , egplant [>]
 50285 - 098.050 *

עגפּלענט , egplent [>]
 50306 - 098.050 *
 48283 - 098.050 *
 48283 - 098.050 *

עגריד , egrid [>]
 50227 - 156.110.new

עד , eyd [>]
 50246 - 177.090.new
 52184 - 163.050.new
 52224 - 023.071 *
 52229 - 010.030 *
 52229 - 161.031.new2
 ...

עדאָ , edo [>]
 48286 - 157.022.new6

עדגזעס , edgzes [>]
 52184 - 051.050.new4

עדה , edh [>]
 53261 - 106.012.new

עדווייַס , edvays [>]
 47267 - 129.040.new

עדות , edut [>]
 48286 - 045.030.new2
 48286 - 006.030.new2

עד(ות , ed(ut [>]
 48354 - 067.100.new4

עדות , edut [>]
 49245 - 193.050.new2
 49247 - 087.010.new3
 49247 - 073.040.new6
 50212 - 001.010.new9
 50212 - 007.085.new
 ...

עדוּקאַטער , edukater [>]
 53257 - 028.112 *

עדזשעס , edzhes [>]
 54265 - 138.130.new
 54265 - 138.130.new2

עדיוקייטעטע , ediukeytete [>]
 49225 - 088.010 *

עדיוּקייטעד , ediukeyted [>]
 50285 - 054.020.new2

עדיין , edeyn [>]
 50212 - 033.080 *

עדין , edin [>]
 53215 - 028.102 *

עדיסאָן , edison [>]
 31357 - 116.080.new

עדני , edni [>]
 54301 - 095.050.2 *

עדניקט , ednikt [>]
 51229 - 059.040 *

עדניקן , ednikn [>]
 51283 - 118.032 *

עדן , edn [>]
 47295 - 159.130.new
 50199 - 090.030 *
 50212 - 001.020.new4
 50257 - 001.041 *
 50306 - 220.120.new
 ...

עדס , eds [>]
 53309 - 079.050.new3

עדע , ede [>]
 49224 - 167.010.new4
 49224 - 167.010.new5
 49224 - 167.010.new5
 49224 - 169.060 *
 50275 - 040.080.new2
 ...

עדעליסט , edelist [>]
 50197 - 220.120.new3

עדר , edr [>]
 32358 - 145.030 *

עה , eh [>]
 52249 - 220.120.new2
 53272 - 025.090.new

עהאט , eht [>]
 51229 - 001.020 *

עהאַט , ehat [>]
 48243 - 081.080 *

עהאָט , ehot [>]
 49235 - 131.040 *
 50190 - 004.022.new
 50202 - 137.030.new5
 50212 - 016.060.new3
 50227 - 213.040.new2
 ...

עהייסן , eheysn [>]
 54301 - 200.051.new

עהע , ehe [>]
 46327 - 220.120.new

עובד , eubd [>]
 51217 - 151.030.new

עובֿדה , euvdh [>]
 32358 - 000.000.newb

עובֿר-בטל , euvr-btl [>]
 49224 - 107.030 *

עוג , eug [>]
 50196 - 033.020 *
 50212 - 033.020.new

עוגה , eugh [>]
 50196 - 130.031.new3
 50196 - 171.100.new
 51217 - 137.100 *
 51217 - 138.050.new
 51228 - 136.080 *
 ...

עוגות , eugut [>]
 52217 - 136.080 *
 52217 - 198.080 *
 52223 - 195.070 *
 52229 - 195.070 *

עוגיות , eugiut [>]
 51229 - 162.090.new

עוגת , eugt [>]
 53215 - 137.100 *

עוד , eud [>]
 32358 - 207.040.new2
 32358 - 219.080 *
 48277 - 101.050 *
 50212 - 033.080 *
 50212 - 033.080.new
 ...

עוואנגעלישער , evngelisher [>]
 51217 - 200.020.new2

עוואנגעלן , evngeln [>]
 51217 - 200.020.new

עוואקואירט , evkuirt [>]
 51229 - 220.120.newa

עוואָרן , evorn [>]
 49229 - 002.070.2 *

עוווער , evuer [>]
 53278 - 011.040 *

עוויי , evey [>]
 50202 - 141.020 *

עוולה , evlh [>]
 49235 - 199.051.new
 50227 - 220.120 *
 50227 - 220.120.2 *
 53212 - 218.160 *
 53215 - 218.160 *

עוועניוּ , eveniu [>]
 47295 - 110.053.new

עווען , even [>]
 52223 - 130.070 *

עווער , ever [>]
 31357 - 011.041 *
 49224 - 011.041.2 *
 49235 - 011.041 *
 50246 - 011.040.new
 50273 - 011.041 *
 ...

עווערן , evern [>]
 51314 - 011.041 *
 51314 - 136.050.new4
 51314 - 194.060.new2
 51314 - 194.060.new3
 51314 - 194.060.new3
 ...

עוורות , evrut [>]
 53272 - 189.080.new3
 53272 - 189.080.new3

עוורי , evri [>]
 49338 - 149.070.new2
 53257 - 027.060.new

עווריסינג , evrising [>]
 49205 - 024.080.new2
 49225 - 024.070.new
 49256 - 024.070.new

עוזה , euzh [>]
 48354 - 111.010.newl

עוזי , euzi [>]
 32358 - 190.081.new3
 32358 - 190.081.new4
 32358 - 190.081.new5
 32358 - 190.081.new6
 51258 - 132.071 *

עוזין , euzin [>]
 32358 - 190.081.new6

עוזר , euzr [>]
 53212 - 220.120.newa
 53212 - 220.120.newb

עוזרת , euzrt [>]
 50237 - 121.103.new

עולה , eulh [>]
 48277 - 187.100 *
 50190 - 187.100 *
 50190 - 187.100.new

עולה-תּורה , eulh-toyre [>]
 49245 - 187.100.new3
 52223 - 187.110 *
 54265 - 187.110 *

עוליה , eulih [>]
 53228 - 109.020 *

עולים , eulim [>]
 51283 - 182.020 *

עולמיו , eulmiu [>]
 53289 - 173.020.new

עולמים , eulmim [>]
 32358 - 193.042.new

עולמעס , eulmes [>]
 51238 - 182.033.new

עולם , oylem [>]
 32358 - 014.040.new2
 32358 - 175.010.new3
 47267 - 183.120.new
 47295 - 181.080.new
 47295 - 183.070 *
 ...

עומד , eumd [>]
 48265 - 187.020 *
 50206 - 182.043.2 *
 51225 - 187.010 *
 51228 - 187.020.new
 51229 - 187.020 *
 ...

עומדים , eumdim [>]
 50196 - 074.070.new
 51217 - 220.120.newq
 51233 - 074.071.new
 52217 - 056.042.newb

עומר , eumr [>]
 45284 - 198.050 *
 45284 - 198.051 *
 48354 - 198.050.new4
 48354 - 198.070 *
 49225 - 198.050 *
 ...

עומרים , eumrim [>]
 50237 - 157.101.new2

עומרן , oymern [>]
 48354 - 198.050.new2
 48354 - 198.050.new2
 48354 - 198.050.new4
 48354 - 198.050.new5
 48354 - 198.050.new5
 ...

עונש , eunsh [>]
 49245 - 188.021.2 *
 51217 - 173.030.new
 51217 - 188.020.new3
 51228 - 188.021.new
 51229 - 188.021.new
 ...

עופה'לע , euph'le [>]
 51258 - 162.110.new5

עופהלע , euphle [>]
 53289 - 162.100 *

עופוס , eupus [>]
 51237 - 210.070 *

עופות , euput [>]
 47295 - 189.050 *
 50196 - 125.080.new
 50285 - 125.080.new
 51229 - 140.020 *
 51237 - 077.080 *
 ...

עופעלע , eupele [>]
 51258 - 162.110.new4
 51258 - 162.110.new5

עופענע , eupene [>]
 49256 - 108.010 *

עוף , of [>]
 32358 - 206.020.new4
 32358 - 210.080.new
 32358 - 210.080.new
 47267 - 123.040.new
 47267 - 123.052 *
 ...

עוף-זופּ , of-zup [>]
 52251 - 108.010 *

עוף-יויך , of-yoykh [>]
 32358 - 108.010 *
 52251 - 108.010.new

עוף-סופּ , of-sup [>]
 52251 - 108.010 *

עוף-פֿלייש , of-fleysh [>]
 52192 - 123.040.new3

עופֿה'לע , eufh'le [>]
 50196 - 160.151.new

עופֿות , eufut [>]
 48277 - 140.020.new7
 48286 - 125.080.new2
 48354 - 139.040.new3
 49247 - 141.041.new
 49247 - 141.041.new
 ...

עופֿלע , eufle [>]
 48292 - 160.152 *

עופֿן-זופּ , eufn-zup [>]
 52229 - 108.010 *

עופֿעלה , eufelh [>]
 50329 - 161.042.new3

עופֿעלע , eufele [>]
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new7
 46327 - 161.042.new7
 ...

עופֿעלעך , eufelekh [>]
 48292 - 162.110.new
 54265 - 036.010 *
 54265 - 036.010.new
 54265 - 036.010.new

עוצר , eutsr [>]
 32358 - 141.030.new2

עוקץ , eukts [>]
 49229 - 126.062 *
 50190 - 126.062 *
 50196 - 126.062 *
 50196 - 126.062 *
 50197 - 126.062 *
 ...

עור , eur [>]
 51233 - 018.040.new
 52213 - 018.040.new
 52224 - 014.061.new
 52224 - 014.061.new2
 52224 - 018.040.new
 ...

עורבֿ , eurv [>]
 32358 - 150.010 *

עורל , eurl [>]
 47301 - 208.010.new
 51229 - 009.050 *
 51233 - 009.050 *
 51237 - 009.051 *
 52245 - 220.120.new4
 ...

עושה , eushh [>]
 50196 - 172.070.new
 50196 - 172.070.new3

עושים , eushim [>]
 50196 - 172.070.new

עושר , eushr [>]
 32358 - 010.011 *
 32358 - 010.011.new
 47267 - 010.011 *
 47267 - 010.011.2 *
 48263 - 010.020.new
 ...

עושרים , eushrim [>]
 53215 - 010.011 *

עושרס , eushrs [>]
 51238 - 010.010 *

עושרץ , eushrts [>]
 51217 - 010.011 *

עושרקע , eushrke [>]
 48276 - 220.031 *
 48276 - 220.031.new

עושֹה , eush [>]
 31357 - 172.041.new
 32358 - 172.070.newb
 48276 - 173.020.new
 52224 - 017.013 *
 52224 - 050.050.new4
 ...

עושֹים , eusim [>]
 31357 - 172.041.new
 31357 - 172.041.new3
 32358 - 172.070.newb
 32358 - 172.070.newh
 52213 - 105.100 *

עוּגה , eugh [>]
 50196 - 171.100.new
 53212 - 136.080.new3
 53212 - 136.080.new4
 53212 - 136.080.new4

עוּרל , eurl [>]
 50190 - 009.051 *
 50212 - 009.051 *
 50212 - 009.052 *

עוּרלטע , eurlte [>]
 50212 - 009.052 *

עוּרלס , eurls [>]
 50197 - 200.031.new2

עז , ez [>]
 47288 - 166.030 *
 48265 - 058.050 *
 48354 - 137.032.new3
 49245 - 102.040.new
 50306 - 074.042 *
 ...

עזאָגט , ezogt [>]
 31357 - 205.061.new
 45284 - 001.081 *
 48259 - 070.010.new

עזבה , ezbh [>]
 51217 - 094.030.new
 53212 - 094.030 *
 53215 - 094.030.new

עזבֿה , ezvh [>]
 52224 - 094.030 *
 52224 - 094.030.new
 52224 - 094.030 *
 52224 - 094.030.new
 52229 - 094.030.new
 ...

עזה , ezh [>]
 50334 - 182.070 *

עזל , ezl [>]
 44264 - 006.050 *

עזס , ezs [>]
 54265 - 156.111 *

עזר , ezr [>]
 48277 - 167.090.new

עזרת , ezrt [>]
 51229 - 001.070 *
 51229 - 001.070.new

עזשאָרע , ezhore [>]
 49229 - 004.031 *

עזשעראַס , ezheras [>]
 54226 - 004.022 *

עזשערע , ezhere [>]
 49229 - 004.031 *
 49229 - 004.031 *

עזת-פּנים , ezt-ponem [>]
 48284 - 019.050 *
 50248 - 109.071 *
 50248 - 164.051 *

עט , et [>]
 46327 - 156.120.new4
 47267 - 065.050 *
 47267 - 082.020 *
 47267 - 082.020.new2
 47267 - 163.210.new
 ...

עט'ער , et'er [>]
 50190 - 207.100.new3
 53212 - 082.023.new
 53212 - 082.023.new

עטא , et [>]
 53212 - 019.012.new

עטאזש , etzh [>]
 48272 - 055.060 *
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52245 -

עטאזשיקע , etzhike [>]
 53215 - 056.022 *

עטאזשן , etzhn [>]
 47301 - 056.020 *
 48283 - 056.020 *
 51217 - 056.022 *
 52215 - 056.022 *
 53212 - 056.022 *
 ...

עטאזשערקע , etzherke [>]
 51283 - 069.020 *
 52181 - 069.020 *

עטאַז , etaz [>]
 55248 - 058.050 *

עטאַזש , etazh [>]
 31357 - 056.020 *
 45284 - 056.022 *
 46327 - 056.022.new
 47295 - 056.022 *
 48276 - 056.022 *
 ...

עטאַזשין , etazhin [>]
 55249 - 056.021 *

עטאַזשיק , etazhik [>]
 50306 - 059.100.new

עטאַזשיקע , etazhike [>]
 55249 - 056.020 *
 55249 - 056.020.2 *
 55249 - 056.020.new2
 55249 - 056.022 *
 55249 - 057.040.new5

עטאַזשנדיקע , etazhndike [>]
 48324 - 056.022 *
 50275 - 056.020.new
 50334 - 056.020 *

עטאַזשנע , etazhne [>]
 48324 - 056.020 *
 54265 - 056.022 *
 54265 - 200.030.new6

עטאַזשן , etazhn [>]
 45284 - 056.022.new
 46327 - 056.022 *
 46327 - 056.022.new
 46327 - 056.022.new
 47288 - 056.022 *
 ...

עטאַזשע , etazhe [>]
 54266 - 057.042.new

עטאַזשען , etazhen [>]
 50306 - 056.020 *

עטאַזשעס , etazhes [>]
 48248 - 056.022 *

עטאַזשערקע , etazherke [>]
 48263 - 069.020.new
 48263 - 069.020.new
 48263 - 069.020.new4
 48263 - 069.020.new4

עטאַפּן , etapn [>]
 52192 - 183.069 *

עטאָ , eto [>]
 49235 - 114.020 *
 53278 - 169.070 *
 53278 - 169.070 *

עטוואס , etvs [>]
 53272 - 010.060 *
 53272 - 010.061.new

עטוואַס , etvas [>]
 52213 - 126.070 *

עטוואָס , etvos [>]
 32358 - 000.000.newx
 48283 - 170.050 *
 48283 - 170.080 *
 48324 - 170.050 *
 48324 - 170.050.new
 ...

עטימאָלאָגיע , etimologie [>]
 49338 - 143.010.new

עטיק , etik [>]
 51258 - 055.070 *
 51258 - 055.070 *
 54222 - 055.070 *
 55249 - 055.080 *
 55249 - 055.090 *
 ...

עטיקאַל , etikal [>]
 50306 - 008.041 *

עטל , etl [>]
 47295 - 167.010 *
 48272 - 167.010 *
 48283 - 167.010 *
 49205 - 167.010 *
 49225 - 167.010.new
 ...

עטל-בעטל , etl-betl [>]
 32358 - 167.010 *
 44264 - 167.010.new
 45284 - 167.010 *
 45284 - 167.010.2 *
 46327 - 167.010.new5
 ...

עטל-בעטלס , etl-betls [>]
 50213 - 167.040.new3

עטלאַכנע , etlakhne [>]
 53212 - 088.031 *
 53212 - 088.031 *

עטלאַכע , etlakhe [>]
 53257 - 082.012 *

עטליכע , etlikhe [>]
 50197 - 025.020.new2
 50202 - 211.020.new3

עטליכער , etlikher [>]
 48283 - 027.063.new

עטלכע , etlkhe [>]
 48263 - 168.090.new5
 48286 - 188.100.2 *

עטלעכן , etlekhn [>]
 48272 - 098.030 *

עטלעכע , etlekhe [>]
 31357 - 036.011 *
 31357 - 088.041 *
 31357 - 174.020 *
 32358 - 154.090.new2
 32358 - 009.011.new2
 ...

עטלעכע..דאָס , etlekhe..dos [>]
 50329 - 220.120 *

עטלעכעליי , etlekheley [>]
 53309 - 200.020.new

עטלעכענע , etlekhene [>]
 49225 - 107.030 *
 49225 - 004.011.new

עטלעכע(נע , etlekhe(ne [>]
 49229 - 117.080.2 *

עטלעכענע , etlekhene [>]
 49229 - 220.120.new

עטלעכע(נע , etlekhe(ne [>]
 49247 - 057.043 *
 49247 - 069.120.new

עטלעכענע , etlekhene [>]
 50190 - 001.010.newg
 50206 - 198.071.new
 50275 - 138.130.new3
 51217 - 008.043.new
 51217 - 018.090.new
 ...

עטלעכער , etlekher [>]
 48265 - 129.100 *
 48265 - 129.101 *
 50246 - 129.100 *
 50246 - 178.080.new3

עטלעכערליי , etlekherley [>]
 46327 - 200.020.new
 48248 - 171.060 *
 48259 - 094.020 *
 48286 - 171.061 *
 53228 - 089.062.new3
 ...

עטלעך , etlekh [>]
 32358 - 010.070.new3
 48284 - 065.060 *
 51196 - 000.000.new2
 53212 - 002.040.neww
 53212 - 002.040.neww
 ...

עטלעעכע , etleekhe [>]
 46327 - 087.041.new6

עטנאָגראַפֿיע , etnografie [>]
 50212 - 073.030.new3

עטעך , etekh [>]
 47301 - 009.010.neww

עטעלכע , etelkhe [>]
 48277 - 090.020.new

עטעלע-בעטעלע , etele-betele [>]
 53261 - 167.010 *

עטעלעכערליי , etelekherley [>]
 53228 - 098.039.new

עטעמט , etemt [>]
 52213 - 022.030.new
 52213 - 022.030.new
 52217 - 022.030 *
 52217 - 022.030.new
 53212 - 022.030.new2
 ...

עטעמען , etemen [>]
 52217 - 022.030.new
 52224 - 022.030 *
 52251 - 022.030.new
 53212 - 022.030.new2

עטעץ , etets [>]
 50196 - 156.150 *
 50197 - 156.150 *
 50199 - 156.150 *

עטרה , etrh [>]
 51228 - 186.090 *
 51228 - 186.090.new

עי , ei [>]
 48276 - 062.080 *
 50196 - 086.012.new

עיבור , iber [>]
 48263 - 195.090 *

עיבור-יאָר , iber-yor [>]
 49224 - 195.090 *
 49224 - 195.091 *
 49229 - 195.090 *
 49247 - 195.090 *
 50296 - 195.090 *
 ...

עיבר-יאָר , eibr-yor [>]
 48263 - 195.090 *
 48263 - 195.090.new
 50296 - 195.090 *

עיטלעכער , eitlekher [>]
 44264 - 027.062 *

עייער , eeyer [>]
 55258 - 011.040.new

עיירה , eeyrh [>]
 32358 - 074.010.new3
 32358 - 074.010.new3

עילוי , eiloy [>]
 53272 - 002.040 *
 53272 - 005.050 *

עיליה , eilih [>]
 52307 - 187.100 *

עין , ein [>]
 32358 - 163.180.new
 46327 - 069.110.new4
 47267 - 163.120 *
 47295 - 036.021.new
 47295 - 036.021.new
 ...

עין-הע , ein-he [>]
 48265 - 163.120.new

עין-הרע , ein-hre [>]
 31357 - 021.010 *
 31357 - 021.020 *
 32358 - 136.040.new
 32358 - 136.040.new2
 32358 - 163.120 *
 ...

עין-הרע'ס , ein-hre's [>]
 51314 - 036.021 *

עין-הרעות , ein-hreut [>]
 50334 - 036.021 *
 50334 - 036.021 *

עין-הרעס , ein-hres [>]
 52268 - 172.070.new

עין-נון , ein-nun [>]
 49293 - 025.090.2 *

עיצה , eitsh [>]
 48292 - 129.040 *
 48292 - 129.041 *

עיצן , eitsn [>]
 48292 - 129.040 *

עיקר , iker [>]
 48292 - 042.011.new3
 48354 - 177.090.newa
 50212 - 048.011 *
 50212 - 066.050.new3
 51228 - 103.071 *
 ...

עיקר-אויסדרוק , iker-oysdruk [>]
 54265 - 145.011 *

עיר , eir [>]
 32358 - 198.070.new5
 32358 - 003.030 *
 48283 - 035.090.new
 52224 - 007.020.new
 52224 - 220.090.newf

עיר-גנים , eir-gnim [>]
 50206 - 220.120.new

עירבֿ , eirv [>]
 50296 - 002.060.new

עירוב , eirub [>]
 53272 - 002.060.new

עירובֿ , eyrev [>]
 32358 - 002.060 *
 46327 - 002.060 *
 48243 - 002.060 *
 48248 - 002.0603 *
 48259 - 002.060 *
 ...

עירום , eirum [>]
 52213 - 039.100 *
 52217 - 039.089 *
 52236 - 039.100 *

עיריה , eirih [>]
 52224 - 001.090.new4

עירל , eirl [>]
 50212 - 009.052 *

עירלטע , eirlte [>]
 50212 - 009.052 *

עיִוּ , eiu [>]
 54226 - 220.120.newc

עכּבֿיש , ekvish [>]
 31357 - 148.030 *
 32358 - 148.030 *
 32358 - 148.030.new
 32358 - 148.030 *
 52229 - 148.030.new

עכּו , eku [>]
 31357 - 025.020.new3
 32358 - 196.050.new

עכ , ekh [>]
 49224 - 157.100.2 *

עכ'דיר , ekh'dir [>]
 50190 - 207.100.new3

עכ'ל , ekh'l [>]
 50213 - 156.162 *

עכאָ , ekho [>]
 32358 - 176.051.new3

עכביש , ekhbish [>]
 50237 - 148.030 *
 52217 - 148.030 *
 53215 - 148.030.new

עכבר , akhber [>]
 50196 - 146.010.new
 51217 - 146.010 *
 52184 - 007.090 *
 53212 - 018.060.new6

עכבראָש , ekhbrosh [>]
 52184 - 007.090 *

עכו , ekhu [>]
 52245 - 000.000.new8

עכט , ekht [>]
 49205 - 051.050 *
 49225 - 178.080.new2
 50199 - 086.062.new
 50227 - 004.061 *
 50227 - 006.060.new7
 ...

עכטן , ekhtn [>]
 48277 - 098.040.new3
 48292 - 211.010.new

עכטע , ekhte [>]
 48324 - 007.050.new
 49293 - 182.070.2 *
 50306 - 156.120 *
 54226 - 008.051 *

עכטער , ekhter [>]
 50306 - 051.050 *

עכעלעך , ekhelekh [>]
 52268 - 108.071.new2

עכענען , ekhenen [>]
 48243 - 172.040.new3

עכעס , ekhes [>]
 50212 - 048.041.new2

עכערע , ekhere [>]
 52236 - 157.120 *

עכצן , ekhtsn [>]
 32358 - 163.180 *
 32358 - 163.180.new

עכשיו , ekhshiu [>]
 52213 - 009.020 *
 52224 - 009.023 *
 52224 - 121.023.new
 52224 - 121.023.new
 52229 - 009.023.new
 ...

עך , ekh [>]
 48272 - 107.080.new
 48277 - 008.080.new
 48277 - 008.080.new2
 48277 - 031.070 *
 48277 - 031.070.new2
 ...

על , al [>]
 32358 - 120.070 *
 46327 - 156.160 *
 47267 - 105.026.new
 48263 - 156.161.new2
 48263 - 156.161.new
 ...

על'איך , al'ikh [>]
 48286 - 071.140.new
 50259 - 156.161 *
 50329 - 156.161 *

על'עך , al'ekh [>]
 52181 - 156.160 *

על'קומען , al'kumen [>]
 49242 - 156.130.new

על-חטא , al-kht [>]
 54226 - 191.090.new

על-יד , al-yad [>]
 50237 - 074.070 *
 52229 - 061.072.new
 52229 - 068.040.new

על-פּי , al-pi [>]
 32358 - 188.030.new
 32358 - 188.030.new
 52224 - 018.052.new2

על-פּי-חשבון , al-pi-kheshbn [>]
 53278 - 220.120.newn

על-פּי-טעות , al-pi-toes [>]
 48277 - 004.070.new2
 52192 - 098.030.2 *

על-פּי-רובֿ , al-pi-ruv [>]
 52213 - 016.080 *
 52224 - 038.110.new2
 52224 - 074.060 *
 52229 - 014.061.2 *
 52229 - 035.010 *

על-פי , al-pi [>]
 53212 - 103.060.new
 53212 - 103.070 *

עלאיך , elikh [>]
 47301 - 040.080.new
 50306 - 156.161 *
 55258 - 156.161 *

עלאָ , elo [>]
 54301 - 162.051.new2

עלבאָ , elbo [>]
 50306 - 027.040.new2

עלבאָוּ , elbou [>]
 50306 - 027.040 *
 50306 - 027.040.new

עלבוגנס , elbugns [>]
 48292 - 219.110 *

עלבויגנס , elboygns [>]
 51283 - 027.040 *

עלבויגן , elboygn [>]
 51283 - 027.040 *

עלבייגנס , elbeygns [>]
 51258 - 027.040.new

עלבייגן , elbeygn [>]
 51258 - 027.040 *
 51258 - 027.040 *

עלבע , elbe [>]
 52184 - 001.090.new

עלומעס , elumes [>]
 48272 - 216.081 *

עלזען , elzen [>]
 50237 - 032.031 *

עלטסטן , eltstn [>]
 46327 - 157.110 *
 48283 - 175.040.new
 48284 - 162.031.new
 48324 - 162.032 *
 49235 - 157.110 *
 ...

עלטסטע , eltste [>]
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 068.040.new7
 48248 - 220.120.new5
 48248 - 220.120.new5
 49225 - 088.010.new2
 ...

עלטסטער , eltster [>]
 46327 - 068.040.new6
 48248 - 027.070.new6
 49205 - 157.120 *
 49235 - 157.110 *
 49235 - 000.000.newc
 ...

עלטסטער;עס , eltster;es [>]
 53309 - 157.110.new2

עלטסער , eltser [>]
 54222 - 157.110.new

עלטענער , eltener [>]
 51217 - 159.400 *

עלטער , elter [>]
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 010.070.new9
 46327 - 010.070.newd
 46327 - 010.070.newf
 47295 - 137.031.new2
 ...

עלטער-באָבע , elter-bobe [>]
 52249 - 156.010 *
 52249 - 156.020.2 *

עלטער-זיידע , elter-zeyde [>]
 52249 - 156.051 *

עלטער-מומע , elter-mume [>]
 53272 - 001.070.new6

עלטערבאָבע , elterbobe [>]
 32358 - 010.070.new6
 49242 - 156.020.2 *
 50190 - 156.020.new

עלטערבאָבען , elterboben [>]
 50190 - 156.020 *

עלטערבוּבע , elterbube [>]
 52184 - 007.070.new

עלטערזיידע , elterzeyde [>]
 31357 - 161.060.new4
 32358 - 162.061.2 *
 48286 - 183.090 *
 48292 - 160.120 *
 49242 - 007.080 *
 ...

עלטערישיר , elterishir [>]
 50212 - 001.090.new6

עלטערנ'ס , eltern's [>]
 53212 - 002.040.new3

עלטערנס , elterns [>]
 52224 - 038.070 *
 53272 - 002.040.new
 54301 - 001.010.new3

עלטערן , eltern [>]
 31357 - 220.120.new
 31357 - 220.120.new2
 31357 - 220.120.new8
 31357 - 220.120.new8
 32358 - 014.051.new2
 ...

עלטערע , eltere [>]
 31357 - 220.120.newh
 32358 - 000.000.newd
 32358 - 103.072.new
 32358 - 198.070 *
 32358 - 206.022.new
 ...

עלטער(ע , elter(e [>]
 48284 - 160.180 *

עלטערע , eltere [>]
 48286 - 036.060.new
 48286 - 041.010.new
 48286 - 044.110.new4
 48286 - 044.110.new4
 48286 - 120.022.new2
 ...

עלטער(ע , elter(e [>]
 54265 - 220.120.new60

עלטערע , eltere [>]
 54266 - 008.040 *
 54266 - 020.042.new
 54266 - 040.051.new
 54266 - 041.010 *
 54266 - 042.010 *
 ...

עלטערער , elterer [>]
 32358 - 156.051 *
 32358 - 010.070.new9
 47295 - 220.120.newm
 47295 - 220.120.new55
 48248 - 220.120.newa
 ...

עלטערפֿאָטער , elterfoter [>]
 32358 - 010.070.new6

עלי , eli [>]
 50196 - 169.060 *

עלי'ך , eli'kh [>]
 51258 - 156.161 *

עליה , alie [>]
 32358 - 010.070.new4
 44264 - 187.100 *
 46327 - 130.100.new9
 46327 - 130.100.new9
 47267 - 187.100 *
 ...

עליו , eliu [>]
 31357 - 196.040.new
 46327 - 193.010 *
 47301 - 084.051 *
 48272 - 152.060 *
 48286 - 036.021.new
 ...

עליו-השלום , eliu-hshlum [>]
 53257 - 071.110 *
 54226 - 201.050.new

עליון , eliun [>]
 48354 - 107.011 *
 50212 - 052.010.new

עליות , eliut [>]
 32358 - 125.050.new4
 50334 - 194.020 *
 50334 - 194.020.new
 52192 - 207.030.2 *
 54222 - 187.100.new3

עליוּ , eliu [>]
 50212 - 008.110.new2

עליז , eliz [>]
 50237 - 163.150.new3
 50237 - 163.150.new2
 52229 - 163.150.new2
 52229 - 163.150.new2
 52229 - 163.150.new4
 ...

עלייה , eleyh [>]
 32358 -
 32358 - 187.100 *
 45284 - 187.100 *
 48248 - 187.100 *
 48276 - 187.100 *
 ...

עליכמ'ס , elikhm's [>]
 53272 - 007.085 *

עליכמען , elikhmen [>]
 50190 - 007.083 *
 55249 - 089.063.new3

עליכם , elikhm [>]
 47301 - 219.030.new
 47301 - 007.085.new
 47301 - 007.085.new2
 47301 - 000.000.newq
 48283 - 104.040 *
 ...

עליכעמען , elikhemen [>]
 55258 - 007.085 *

עליך , elikh [>]
 32358 - 161.042.new7
 48292 - 156.162 *
 49224 - 156.161 *
 49247 - 156.161 *
 50213 - 156.160 *
 ...

עלילה , elilh [>]
 32358 - 220.040.new

עלינו , elinu [>]
 48276 - 173.020.new
 50202 - 034.090.new
 50202 - 034.090.new2
 52215 - 034.083 *
 52215 - 128.050 *
 ...

עלינוּווע , elinuve [>]
 49224 - 190.090.new

עליסאַוועטגדאַד , elisavetgdad [>]
 48324 - 007.050.new3

עליסאַוועטגדאַדער , elisavetgdader [>]
 48324 - 007.050.new2
 48324 - 007.050.new3

עליסאַוועטגראַד , elisavetgrad [>]
 48324 - 001.010.new
 48324 - 001.010 *
 48324 - 220.120.new6
 48324 - 220.120.newo

עליסוועטגראַד , elisvetgrad [>]
 48324 - 220.120.new6
 48324 - 220.120.new8

עליע , elie [>]
 50334 - 194.020.new2

עליעס , elies [>]
 50334 - 194.020.new
 50334 - 194.020.new

עליפּוּטל , eliputl [>]
 52217 - 033.010 *

עליפּסעס , elipses [>]
 50212 - 008.100.new5

עליפוטל , eliputl [>]
 52217 - 033.010 *

עליק , elik [>]
 54222 - 055.070.new

עלישער , elisher [>]
 54222 - 190.010.new3

עלמיא , elmi [>]
 45284 - 173.020 *
 48276 - 173.020.new
 54301 - 173.020 *

עלמין , elmin [>]
 49225 - 181.080 *
 51217 - 181.080.new
 51217 - 183.070 *
 52245 -
 53212 - 181.080 *
 ...

עלמער , elmer [>]
 47301 - 069.060 *
 48243 - 069.040.new2

עלמערל , elmerl [>]
 48286 - 069.040 *
 48292 - 069.040.new
 48324 - 069.040.new
 50296 - 069.040 *
 51238 - 069.040 *
 ...

עלנ , eln [>]
 52224 - 027.040.new2

עלנ-בויגנס , eln-boygns [>]
 52224 - 027.040.new2

עלנבאָגנס , elnbogns [>]
 50197 - 027.040 *

עלנבויגנס , elnboygns [>]
 31357 - 027.040.2 *
 45284 - 027.040 *
 47288 - 027.040 *
 47295 - 027.040 *
 47301 - 027.041 *
 ...

עלנבויגן , elnboygn [>]
 31357 - 027.040 *
 32358 - 027.040.new
 32358 - 027.040.new
 32358 - 027.040 *
 44264 - 027.050.new
 ...

עלנבייג , elnbeyg [>]
 53272 - 027.041.2 *
 53272 - 027.041 *

עלנבייגנס , elnbeygns [>]
 53257 - 027.040 *

עלנבייגן , elnbeygn [>]
 50285 - 027.040 *
 52268 - 027.041 *
 53257 - 026.043 *
 53272 - 027.040.new
 53272 - 027.040.new
 ...

עלנבֿויגנס , elnvoygns [>]
 50248 - 027.040.new

עלנבֿויגן , elnvoygn [>]
 50248 - 027.040 *

עלנט , elnt [>]
 52249 - 220.120.new3

עלנט=אַליין , elnt=aleyn [>]
 32358 - 000.000.new8

עלנע , elne [>]
 49293 - 007.050.new4

עלן , eln [>]
 32358 - 156.131 *
 47301 - 113.090.new
 49247 - 062.080.new3
 49247 - 156.131.new
 50196 - 104.090 *
 ...

עלןף , elnf [>]
 53272 - 115.090 *

עלס , els [>]
 47295 - 053.022 *
 47295 - 108.083 *
 48272 - 182.041 *
 48272 - 015.051 *
 48283 - 129.030.new
 ...

עלסטער , elster [>]
 52268 - 157.100.new
 53295 - 157.110 *

עלסע , else [>]
 55248 - 112.032.new
 55248 - 125.110.new

עלע , ele [>]
 44264 - 169.080 *
 44264 - 169.080.2 *
 48248 - 082.023 *
 50237 - 169.070 *
 50237 - 169.070.new
 ...

עלעבויגנס , eleboygns [>]
 49205 - 027.040 *
 49225 - 027.040 *
 50190 - 027.040 *
 50199 - 027.040 *
 50202 - 027.040 *
 ...

עלעבויגן , eleboygn [>]
 49205 - 026.041 *
 49205 - 027.040 *
 49225 - 027.041 *
 50190 - 027.041 *
 50199 - 027.041 *
 ...

עלעגאנטע , elegnte [>]
 48272 - 012.051.new

עלעגאַנט , elegant [>]
 49247 - 039.080 *
 50196 - 099.040.new
 50212 - 007.085.new2
 52192 - 037.011.new2
 52192 - 038.060.new

עלעגאַנטע , elegante [>]
 46327 - 154.072.new4
 50285 - 054.020.new3
 52192 - 053.010 *

עלעגאַנטער , eleganter [>]
 48265 - 154.072.new2
 50212 - 007.085.new2
 50212 - 037.091.new3
 52192 - 106.030.new

עלעוו , elev [>]
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090.new
 50196 - 115.090.new
 52181 - 114.061 *
 ...

עלעווטער , elevter [>]
 52211 - 116.010 *

עלעוון , elevn [>]
 49247 - 115.100.new
 49247 - 115.100.new2
 49247 - 115.100.new3
 49247 - 115.100.new3
 50196 - 103.071 *
 ...

עלעווע , eleve [>]
 50190 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090.new
 50196 - 115.090.new
 ...

עלעווער , elever [>]
 48272 - 168.100 *
 50206 - 168.090.new2
 51228 - 115.080 *
 51238 - 081.070 *
 52215 - 115.090 *

עלעכע , elekhe [>]
 50273 - 188.110 *

עלעך , elekh [>]
 50197 - 156.161 *
 50202 - 156.160 *
 50213 - 156.161 *
 53211 - 156.161 *
 53212 - 024.091.new

עלעל , elel [>]
 48276 - 190.020.new

עלעמבויג , elemboyg [>]
 55248 - 198.072.new

עלעמבויגנס , elemboygns [>]
 51237 - 027.040 *

עלעמבייגנס , elembeygns [>]
 52307 - 027.040.new

עלעמבייגן , elembeygn [>]
 52307 - 027.040 *
 55277 - 027.040 *
 55277 - 027.041 *

עלעמענט , element [>]
 48292 - 113.041 *
 50306 - 059.020.new
 50306 - 185.100.new
 52192 - 020.031 *

עלעמענטאַר , elementar [>]
 52224 - 220.090.newr

עלעמענטן , elementn [>]
 50212 - 031.051.new2

עלענבויגנס , elenboygns [>]
 47267 - 027.040 *
 52217 - 027.040 *

עלענבויגן , elenboygn [>]
 47267 - 027.041 *
 47301 - 009.010.newb
 50213 - 027.040 *
 55248 - 027.040.new
 55248 - 198.072.new
 ...

עלענבייגנס , elenbeygns [>]
 55248 - 027.040 *

עלענבייגן , elenbeygn [>]
 50285 - 027.040.new2
 53295 - 027.040 *
 53295 - 027.041 *
 55277 - 027.040 *

עלענישט , elenisht [>]
 48243 - 082.020.new3

עלעס , eles [>]
 48286 - 027.060 *

עלעפטער , elepter [>]
 49256 - 115.100.new
 49256 - 115.100.new2
 51217 - 115.100.new
 51217 - 115.100.new
 51228 - 116.080.new
 ...

עלעפן , elepn [>]
 47295 - 110.053.new

עלעף , elef [>]
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new2
 46327 - 119.050.new3
 ...

על(ע)ף , el(e)f [>]
 53228 - 115.090 *

עלעף , elef [>]
 53257 - 016.030 *
 53261 - 115.100.new
 53278 - 115.100.new
 53278 - 115.100.new2
 53278 - 115.100.new
 ...

עלעפֿטער , elefter [>]
 47267 - 115.100.new
 47295 - 116.010 *
 50196 - 116.010 *
 50197 - 117.010.new
 50227 - 115.100.new

על(ע)פֿטער , el(e)fter [>]
 52236 - 116.010 *

עלעפֿטער , elefter [>]
 53212 - 115.100.new
 53212 - 115.100.new
 53257 - 115.100.new
 55249 - 115.100.new
 55277 - 115.100.new

עלעפֿע , elefe [>]
 52224 - 115.090 *
 52224 - 115.090 *

עלעקטיש , elektish [>]
 50275 - 080.020.new3

עלעקטריסיטי , elektrisiti [>]
 55249 - 081.030 *

עלעקטריק , elektrik [>]
 44264 - 204.080 *
 47295 - 002.070.new
 47295 - 081.060.new
 49225 - 081.030 *
 49225 - 085.050 *
 ...

עלעקטריקער , elektriker [>]
 52251 - 000.000.newa
 52251 - 000.000.newc

עלעקטריש , elektrish [>]
 49247 - 000.000.new5
 49247 - 000.000.new6
 49247 - 000.000.newd
 49247 - 000.000.newe

עלעקטרישע , elektrishe [>]
 49229 - 002.070 *
 49229 - 002.070.2 *

עלעקטרע , elektre [>]
 32358 - 079.050.new4
 48248 - 004.040.new
 48248 - 085.050 *
 48292 - 082.090.new2
 48354 - 080.050.new
 ...

עלעקס , eleks [>]
 54249 - 033.080 *

עלעקרישער , elekrisher [>]
 49229 - 002.070.2 *

עלעקשרישע , elekshrishe [>]
 49229 - 002.070.2 *

עלפטן , elptn [>]
 51283 - 220.120.new2

עלפטער , elpter [>]
 53272 - 116.010 *
 53272 - 117.010.new2
 53272 - 117.010.new2
 53289 - 115.100.new
 53289 - 116.080.new2
 ...

עלף , elf [>]
 31357 - 115.090 *
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 115.090 *
 32358 - 175.010.new3
 32358 - 193.042.new
 ...

עלף-צוועלף , elf-tsvelf [>]
 52213 - 103.072 *
 52268 - 220.120.newn

עלפֿטן , elftn [>]
 52223 - 182.033 *
 54265 - 220.120.newd

עלפֿטע , elfte [>]
 50196 - 165.010.new2

עלפֿטער , elfter [>]
 32358 - 116.010 *
 45284 - 116.010 *
 46327 - 116.010.new
 48263 - 115.100.new
 48263 - 115.100.new
 ...

עלפֿן , elfn [>]
 50285 - 158.060 *
 50285 - 158.060.new
 50285 - 158.060.new
 52224 - 010.040 *

עלפֿע , elfe [>]
 50237 - 115.090 *

עלפֿער , elfer [>]
 48265 - 168.071.new4
 48265 - 168.071.new5

עלצטער , eltster [>]
 49256 - 157.110.new

עלקאָוויצעס , elkovitses [>]
 48324 - 092.010.new2

עלקע , elke [>]
 48277 - 159.280.new
 48277 - 159.280.new2
 53228 - 008.120.new9
 55258 - 161.020 *

עלקעס , elkes [>]
 52213 - 058.062 *

עמ , em [>]
 50190 - 151.020 *
 50248 - 190.070 *
 50275 - 044.010.new3
 50275 - 112.130.new
 50296 - 166.080 *
 ...

עמ-אי , em-i [>]
 49235 - 220.120.newa

עמאליר , emlir [>]
 50190 - 111.050.new

עמאַל , emal [>]
 50248 - 111.050 *
 51323 - 111.010.new
 53228 - 111.050.new
 54226 - 111.050.2 *

עמאַל-טאָפּ , emal-top [>]
 32358 - 111.070.new

עמאַל-טעפּ , emal-tep [>]
 32358 - 111.020.new4

עמאַלטעפּ , emaltep [>]
 49229 - 111.050 *

עמאַלירטע , emalirte [>]
 50206 - 111.050 *
 54226 - 111.050.2 *

עמאַלענע , emalene [>]
 50248 - 111.050 *

עמאָנדס , emonds [>]
 49256 - 100.029.new6
 49256 - 100.029.new6

עמבלעם , emblem [>]
 52245 -

עמבעפּל , embepl [>]
 48248 - 095.010.new2

עמבעפּלס , embepls [>]
 48248 - 095.011 *

עמבער , ember [>]
 55249 - 127.050.new5
 55249 - 127.050.new5

עמברוידערי , embroyderi [>]
 47295 - 048.090.new
 49225 - 048.080 *
 52184 - 049.051 *

עמברוידערן , embroydern [>]
 49225 - 048.090 *

עמבריאָ , embrio [>]
 50190 - 120.070.new

עמגראַציע , emgratsie [>]
 48354 - 143.030.new37

עמד , emd [>]
 49242 - 181.011 *
 50248 - 181.010 *
 50296 - 187.010.2 *
 50329 - 187.010.new

עמדות , emdut [>]
 52181 - 181.030 *

עמדער , emder [>]
 52181 - 041.060 *

עמוד , emud [>]
 32358 - 026.020 *
 47267 - 220.120.newe
 48277 - 220.120.new9
 51217 - 195.050.new
 52236 - 026.020 *
 ...

עמודי-חשמל , emudi-khshml [>]
 52229 - 002.070.new

עמוק , emuk [>]
 51217 - 156.070.new
 52215 - 156.070.new
 52217 - 156.071.new
 53215 - 156.070.new

עמוּד , emud [>]
 53212 - 220.120.new4

עמיגראַנטן , emigrantn [>]
 49293 - 220.120 *
 49293 - 220.120 *
 52192 - 086.040 *

עמיגראַציע , emigratsie [>]
 48354 - 143.030.new37

עמיגרירן , emigrirn [>]
 54249 - 163.240 *

עמיטשן , emitshn [>]
 51217 - 010.062.new
 51228 - 010.062.new
 51228 - 010.062.new
 53212 - 010.062 *

עמיטשער , emitsher [>]
 51229 - 010.062 *
 51229 - 179.040 *
 51229 - 179.090 *
 51237 - 010.062 *
 52217 - 010.061.new2
 ...

עמייַל , emayl [>]
 44264 - 111.050 *
 50190 - 111.050 *
 50190 - 111.050 *
 50190 - 111.050.new
 50190 - 111.050.new2

עמייַלן-טעפּ , emayln-tep [>]
 44264 - 111.050 *

עמייַלענע , emaylene [>]
 50196 - 111.050.new2

עמייַלענער , emaylener [>]
 48243 - 129.010.new2

עמילן , emiln [>]
 31357 - 079.060 *

עמיצן , emitsn [>]
 47267 - 007.080 *
 47295 - 010.060 *
 47295 - 010.060.new
 47301 - 159.270 *
 47301 - 010.060 *
 ...

עמיצעק , emitsek [>]
 49256 - 179.050 *

עמיצער , emitser [>]
 47267 - 010.063 *
 47267 - 010.063.new
 47267 - 022.060.new
 47267 - 057.040.new3
 47267 - 104.041 *
 ...

עמיצערץ , emitserts [>]
 55249 - 010.061.new

עמיצר , emitsr [>]
 50285 - 083.102.new4
 52245 -

עמיץ , emits [>]
 47295 - 034.090.new2
 48283 - 157.010.new
 48354 - 010.062.new2
 49205 - 036.010 *
 49225 - 034.090 *
 ...

עמיר , emir [>]
 49225 - 087.040 *
 50196 - 094.020 *
 50196 - 104.050.new
 51238 - 094.020.new2
 55258 - 162.121 *

עמך , emkh [>]
 51229 - 103.050 *
 51229 - 073.052 *
 51258 - 132.071 *
 54226 - 220.120.newf

עממי , emmi [>]
 51229 - 220.120.new7

עמנו , emnu [>]
 51258 - 132.071 *

עמן , emn [>]
 31357 - 062.060 *
 48263 - 006.052.new5
 48263 - 096.011.new2
 48263 - 104.070 *
 48263 - 110.060.new9
 ...

עמסטידזש , emstidzh [>]
 54301 - 048.080 *

עמע , eme [>]
 46327 - 160.090.2 *
 49225 - 162.120 *
 49256 - 162.120.new
 50196 - 216.100 *
 50227 - 155.050.new2

עמעטשער , emetsher [>]
 52224 - 010.062 *
 52224 - 010.062.new
 52224 - 010.070.2 *

עמען , emen [>]
 50190 - 156.131.new2
 50190 - 156.131.new3
 50213 - 156.130.new
 50213 - 156.130 *
 50213 - 156.130.new
 ...

עמעסלעניק , emeslenik [>]
 51323 - 163.060.new

עמעצון , emetsun [>]
 51225 - 010.060 *

עמעצנס , emetsns [>]
 49245 - 208.021.new3

עמעצן , emetsn [>]
 32358 - 103.031.new6
 32358 - 129.101 *
 32358 - 185.050 *
 32358 - 188.060.new2
 32358 - 191.023 *
 ...

עמעצען , emetsen [>]
 49247 - 219.120.new
 53315 - 189.090 *

עמעצער , emetser [>]
 31357 - 069.031.new
 32358 - 109.071.new
 32358 - 141.030.new4
 32358 - 154.010.new
 32358 - 163.050 *
 ...

עמעצערס , emetsers [>]
 50237 - 179.040 *

עמעץ , emets [>]
 48354 - 010.062.new2
 50212 - 007.085.newv
 50246 - 010.061.new
 50248 - 010.060.new2
 50248 - 017.060 *
 ...

עמער , emer [>]
 31357 - 073.020.new
 31357 - 073.020.new
 31357 - 073.040.new
 31357 - 073.040.new
 44264 - 125.070 *
 ...

עמעראלד , emerld [>]
 49225 - 045.080 *

עמערל , emerl [>]
 31357 - 073.020.new
 48283 - 069.040 *
 48286 - 163.250.new2
 48286 - 163.250.new
 48286 - 157.022.new4
 ...

עמערס , emers [>]
 46327 - 071.110.new
 47267 - 178.060.new
 47288 - 073.020 *
 47295 - 073.020 *
 47301 - 178.060.new
 ...

עמערשטאַנג , emershtang [>]
 50257 - 073.030 *

עמפּטי , empti [>]
 50202 - 123.052 *

עמפערט , empert [>]
 48283 - 164.071 *
 53272 - 164.071.new

עמפֿ , emf [>]
 52268 - 164.071 *

עמפֿאַטיש , emfatish [>]
 50212 - 035.031 *

עמפֿערט , emfert [>]
 44264 - 164.071 *
 48292 - 164.071 *

עמפֿערן , emfern [>]
 50306 - 164.071 *

עמצער , emtser [>]
 48248 - 109.070 *
 48248 - 010.062 *
 48281 - 010.063 *
 54222 - 010.062.new

עמק , emk [>]
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 220.120.new48

עמקעס , emkes [>]
 53272 - 168.120.new

עמרי , emri [>]
 47301 - 114.020 *
 48272 - 114.020 *
 51225 - 114.020 *

עם , em [>]
 31357 - 160.171.new
 32358 - 140.080 *
 48263 - 195.070 *
 48263 - 185.030 *
 48276 - 156.131.new4
 ...

עם-ארציש , em-rtsish [>]
 53261 - 183.120.new2

עם-ארץ , em-erets [>]
 50248 - 009.050 *
 52192 - 162.049.new3
 52224 - 194.020 *

עם-האָרצים , em-hortsim [>]
 48263 - 175.040.new3

עם-האָרץ , em-horts [>]
 48263 - 175.040.new3

ענ , en [>]
 50285 - 164.071 *

ענאיך , enikh [>]
 55249 - 156.131.new2
 55249 - 156.131.new3

ענבים , enbim [>]
 51237 - 091.040 *
 51237 - 091.040.new
 52215 - 091.040 *
 53212 - 088.031.new

ענבֿים , envim [>]
 31357 - 191.020.new
 32358 - 191.020.new2

ענג , eng [>]
 48263 - 052.120 *
 49247 - 087.041.new3
 49247 - 087.041.new4
 50227 - 121.070.new
 50285 - 052.120 *
 ...

ענג'עלס , eng'els [>]
 53309 - 203.100.new3

ענגזשל , engzhl [>]
 50306 - 059.020.new4

ענגזשלס , engzhls [>]
 50227 - 203.100.new

ענגיידשמענט , engeydshment [>]
 49256 - 105.012 *

ענגייַזשמענט , engayzhment [>]
 48283 - 175.060 *

ענגל , engl [>]
 54265 - 169.060.new
 54265 - 169.060.new3
 54265 - 169.060.new3
 55249 - 169.060.new5
 55249 - 169.060.new6

ענגלאנד , englnd [>]
 48272 - 007.040 *
 50212 - 008.100.new5
 52245 -
 53212 - 200.031.new3
 53309 - 045.010.new2

ענגלאַנד , england [>]
 50212 - 008.100.new4
 50212 - 008.100.new5

ענגלגעווירץ , englgevirts [>]
 54301 - 122.040 *

ענגלידערין , engliderin [>]
 32358 - 187.131.new4

ענגלייַכטער , englaykhter [>]
 53212 - 081.070.new

ענגליס , englis [>]
 49235 - 220.120.newj

ענגליסשער , englissher [>]
 49235 - 204.070.new2

ענגליש , english [>]
 31357 - 220.120.newg
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 170.010.new
 45284 - 120.022.new
 46327 - 070.010.new
 ...

ענגליש.Becouse , english.Becouse [>]
 54222 - 063.050 *

ענגליש?where , english?where [>]
 55268 - 003.050.new2

ענגלישן , englishn [>]
 46327 - 087.041.new2
 47301 - 071.100.new
 49245 - 088.050.new4
 50190 - 077.030 *

ענגלישע , englishe [>]
 46327 - 004.040.new8
 46327 - 004.040 *
 47295 - 034.022 *
 47295 - 053.023 *
 48248 - 034.022 *
 ...

ענגלישער , englisher [>]
 32358 - 155.041 *
 32358 - 193.042.new
 48263 - 161.040.new
 48354 - 120.011.new2
 51258 - 034.083.new
 ...

ענגללייַכטער , engllaykhter [>]
 53212 - 081.070 *

ענגלנדער , englnder [>]
 49229 - 147.070.new7

ענגלענדער , englender [>]
 32358 - 111.020.new2
 32358 - 193.042.new
 32358 - 193.041.new8
 48354 - 074.060 *

ענגן , engn [>]
 31357 - 035.091.new

ענגע , enge [>]
 45284 - 169.060 *
 50246 - 169.060 *
 51228 - 169.060 *
 51229 - 169.060 *
 51323 - 169.060 *
 ...

ענגע-מענגע , enge-menge [>]
 49229 - 169.060 *

ענגעלע-מענגעלע , engele-mengele [>]
 48292 - 169.060 *

ענגענער , engener [>]
 53228 - 121.090.new

ענגער , enger [>]
 50329 - 045.020 *
 53211 - 207.090.2 *
 55249 - 171.080.new3

ענגרי , engri [>]
 47267 - 218.010.new3
 48283 - 218.010.new
 48283 - 218.010.new

ענד , end [>]
 44264 - 006.060.new
 44264 - 006.061.new
 47295 - 001.060.new
 47295 - 100.030 *
 47295 - 140.020 *
 ...

ענדונג , endung [>]
 52192 - 019.060.new2

ענדונגען , endungen [>]
 54226 - 220.120.newc

ענדזשל , endzhl [>]
 47301 - 059.020.new

ענדינקט , endinkt [>]
 49293 - 025.090.2 *

ענדיק , endik [>]
 45284 - 193.035 *
 49338 - 150.020 *
 50329 - 140.060 *
 51237 - 007.030.new
 52268 - 140.060 *
 ...

ענדיקונג , endikung [>]
 52251 - 001.090.new6

ענדיקט , endikt [>]
 32358 - 104.120.2 *
 46327 - 103.030.new4
 46327 - 086.060.new2
 46327 - 108.081.new4
 46327 - 160.130.new2
 ...

ענדיקן , endikn [>]
 31357 - 079.060.new
 32358 - 128.050.new4
 32358 - 183.120.new3
 45284 - 082.020.2 *
 45284 - 219.040.new
 ...

ענדלט , endlt [>]
 53295 - 157.021 *
 53295 - 157.021.new

ענדליך , endlikh [>]
 49235 - 157.021 *
 52245 - 000.000.new8
 53215 - 157.021 *
 53257 - 109.071 *
 53257 - 157.021 *
 ...

ענדלעך , endlekh [>]
 31357 - 157.022 *
 32358 - 157.022.new
 32358 - 157.022.new
 32358 - 166.020.new2
 32358 - 166.020.new3
 ...

ענ(ד)לעך , en(d)lekh [>]
 49229 - 157.021 *

ענדלעך , endlekh [>]
 49247 - 157.020 *
 50196 - 157.020 *
 50196 - 157.020.new
 50213 - 157.020 *
 50213 - 157.020.new
 ...

ענדן , endn [>]
 50306 - 003.040.new
 52249 - 002.060 *

ענדע , ende [>]
 32358 - 000.000.newi
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 000.000.news
 32358 - 000.000.newx
 ...

ענדעטרע , endetre [>]
 50196 - 169.060.2 *

ענדענדינא , endendin [>]
 50196 - 169.060 *

ענדענדינאַ , endendina [>]
 50196 - 169.060 *

ענדער , ender [>]
 44264 - 041.060 *
 49224 - 041.060 *
 49245 - 041.060.new
 49247 - 041.060 *
 49256 - 041.060.new
 ...

ענדערונג , enderung [>]
 50212 - 001.020.new2

ענדערונגען , enderungen [>]
 54226 - 006.040.new

ענדערט , endert [>]
 50196 - 115.090.new

ענדערן , endern [>]
 48243 - 004.022.new

ענדערש , endersh [>]
 50196 - 041.060.new

ענדר , endr [>]
 50190 - 041.060.new

ענווי , envi [>]
 50306 - 156.040.new

ענוועלאָפּ , envelop [>]
 48283 - 028.020.new

ענז'ל , enz'l [>]
 50306 - 019.060.new2

ענזאָגט , enzogt [>]
 52245 - 000.000.new8

ענזדשל , enzdshl [>]
 49225 - 059.020.new

ענט , ent [>]
 45284 - 157.021 *
 49256 - 148.080.new
 49256 - 167.060.new
 49256 - 167.060 *
 50199 - 147.020 *
 ...

ענטאַזשן , entazhn [>]
 50296 - 056.021 *

ענטאַלאַך , entalakh [>]
 55249 - 123.053 *

ענטאַלע , entale [>]
 55249 - 141.050 *
 55249 - 141.060 *

ענטדעקוּנגען , entdekungen [>]
 50306 - 036.060.new

ענטוויין , entveyn [>]
 52184 - 176.040 *

ענטוויקלט , entviklt [>]
 49205 - 163.040 *
 50190 - 034.022 *
 50196 - 125.060.new2
 50199 - 162.100 *
 55258 - 152.060.new

ענטוויקלטע , entviklte [>]
 50306 - 002.060.new3

ענטוועדער , entveder [>]
 52211 - 009.012 *
 54226 - 009.020 *
 54226 - 009.020.new

ענטל , entl [>]
 48286 - 060.040 *
 50197 - 141.050 *
 50334 - 141.050 *
 50334 - 141.050.new
 53261 - 141.050 *
 ...

ענטליטשעק , entlitshek [>]
 50197 - 158.060.new

ענטלייַען , entlayen [>]
 50196 - 207.010.new2
 50196 - 207.010.new3

ענטליען , entlien [>]
 50196 - 207.010.new3

ענטלעך , entlekh [>]
 54301 - 141.060 *

ענטס , ents [>]
 47295 - 156.130.2 *

ענטע , ente [>]
 48286 - 047.100 *
 53261 - 141.050 *

ענטעלע , entele [>]
 55268 - 141.050 *

ענטער , enter [>]
 48277 - 161.020.new
 48277 - 161.020.new
 50199 - 168.080.new2

ענטפּער , entper [>]
 50306 - 188.020 *

ענטפלעקט , entplekt [>]
 52215 - 198.020 *

ענטפער , entper [>]
 47301 - 007.050.new5
 51238 - 156.080 *
 51258 - 162.030.new3
 52184 - 009.012 *
 52184 - 113.040.new
 ...

ענטפערט , entpert [>]
 47301 - 164.070 *
 48272 - 164.070 *
 48283 - 164.070 *
 49205 - 164.070 *
 49205 - 164.071 *
 ...

ענטפערן , entpern [>]
 48272 - 101.020 *
 51225 - 104.041 *
 51238 - 001.010.new
 51258 - 167.060.new2
 53212 - 046.051.new
 ...

ענטפערסט , entperst [>]
 47301 - 209.020.new

ענטפֿער , entfer [>]
 32358 - 016.080.new2
 32358 - 157.023.new8
 46327 - 118.010.new2
 46327 - 167.080.new6
 46327 - 188.052.new
 ...

ענטפֿער-זאַץ , entfer-zats [>]
 48276 - 138.100 *

ענטפֿערט , entfert [>]
 31357 - 164.070 *
 32358 - 140.060.new
 32358 - 164.070 *
 32358 - 164.071 *
 32358 - 164.071.2 *
 ...

ענטפֿערטסט , entfertst [>]
 52236 - 164.071 *

ענטפֿערן , entfern [>]
 31357 - 036.060.new2
 32358 - 169.110 *
 32358 - 193.042.new
 44264 - 188.020 *
 46327 - 066.080.new6
 ...

ענטפֿערס , entfers [>]
 32358 - 000.000.new2
 48354 - 031.070.newe
 50213 - 069.160 *
 50248 - 168.021.new

ענטראַנס , entrans [>]
 55249 - 057.040.newf

ענטש , entsh [>]
 52184 - 179.101 *

ענטשולדיקט , entshuldikt [>]
 51228 - 158.040.new
 51228 - 008.071 *
 53309 - 109.061.new

ענטשוּדליק , entshudlik [>]
 47295 - 071.021.new

ענטשוּלדיק , entshuldik [>]
 50190 - 086.011 *

ענטשוּלדיקט , entshuldikt [>]
 50227 - 016.050.new2
 50227 - 021.040.new3
 50285 - 006.030.new2
 50285 - 033.101 *
 50285 - 052.120.new
 ...

ענטשטאַמט , entshtamt [>]
 44264 - 220.060 *

ענטשל , entshl [>]
 52251 - 167.060 *

ענטשלאָפֿן , entshlofn [>]
 50190 - 160.160 *

ענטשענטעד , entshented [>]
 53272 - 001.060.new

ענטשפּרעכט , entshprekht [>]
 50212 - 010.031.new2

עני , oni [>]
 47267 - 181.050 *
 47267 - 181.050.new
 47301 - 040.040 *
 48272 - 206.010 *
 49235 - 143.010 *
 ...

עניבאַדי , enibadi [>]
 50202 - 212.031 *
 53257 - 177.020 *

עניהאַו , enihau [>]
 49235 - 220.120.newj

עניוויי , enivey [>]
 47301 - 003.070.new2
 48283 - 034.113 *
 48283 - 163.122 *
 55277 - 211.090 *
 55277 - 006.090.new2
 ...

עניטשקעס , enitshkes [>]
 48276 - 040.030 *

עניינים , eneynim [>]
 50190 - 001.010.new2

עניין , eneyn [>]
 48292 - 219.060.new
 48292 - 219.060.new
 53212 - 038.010.new3
 53212 - 187.120.new3

עניך , enikh [>]
 49256 - 156.161 *

ענימאַל , enimal [>]
 47295 - 136.030.new6

ענינים , eninim [>]
 52192 - 184.010.2 *
 52224 - 218.160.new2

ענין , enin [>]
 32358 - 000.000.newf
 46327 - 048.041 *
 46327 - 085.020.new2
 46327 - 108.031.new5
 46327 - 150.020 *
 ...

עניסינג , enising [>]
 47295 - 129.020.new2
 47295 - 129.020.new3
 47295 - 129.020.new4

ענלאַך , enlakh [>]
 53212 - 157.021 *
 53212 - 157.021 *
 54249 - 157.021.new2

ענלט , enlt [>]
 44264 - 157.020 *

ענליך , enlikh [>]
 50306 - 157.023 *
 51283 - 157.021 *
 53257 - 004.061.2 *
 53289 - 085.031.new
 53289 - 085.041.new
 ...

ענליש , enlish [>]
 52268 - 073.010 *

ענלעכע , enlekhe [>]
 48243 - 199.020.new
 50206 - 199.051.new
 51237 - 147.060.new
 52192 - 038.030.new
 52224 - 006.021.new

ענלעכעס , enlekhes [>]
 53289 - 084.060.new3
 53289 - 101.020 *
 53289 - 101.022 *

ענלעך , enlekh [>]
 31357 - 092.011.new
 32358 - 096.012.new
 32358 - 169.100 *
 48243 - 102.090.new
 48243 - 169.070 *
 ...

ענני , enni [>]
 52215 - 036.021 *

עננים , ennim [>]
 32358 - 189.080.new4
 50237 - 215.020 *
 52229 - 215.020.new

ענן , enn [>]
 32358 - 217.020.new2

ענעך , enekh [>]
 49229 - 156.162 *

ענען , enen [>]
 50196 - 156.130 *
 50197 - 156.130 *
 50197 - 156.131 *
 50197 - 156.131.2 *
 51217 - 090.070 *
 ...

ענער , ener [>]
 46327 - 119.060.new2

ענף , enf [>]
 31357 - 101.060 *
 52224 - 101.060 *
 52224 - 101.060 *
 53212 - 088.031 *

ענפֿאַזע , enfaze [>]
 50212 - 013.010.new

ענפֿינדלעך , enfindlekh [>]
 50202 - 035.010 *
 50212 - 001.020.new2

ענפֿנסט , enfnst [>]
 50273 - 015.080 *

ענפֿער , enfer [>]
 48292 - 164.080 *
 48292 - 164.080.new
 48354 - 002.031.new
 50190 - 174.130.new

ענפֿערט , enfert [>]
 48292 - 164.070 *
 48354 - 111.010.newr
 48354 - 104.042.new7
 54265 - 164.070 *

ענפֿערן , enfern [>]
 48354 - 146.050.new2

ענצינדונג , entsindung [>]
 49205 - 034.084.new
 52184 - 034.021 *
 50212 - 034.022 *

ענציקט , entsikt [>]
 50197 - 187.130 *

ענצל , entsl [>]
 45284 - 206.021 *
 49229 - 206.020 *
 49242 - 206.021 *
 49247 - 206.021 *
 49293 - 206.022 *
 ...

ענצלאויף , entsloyf [>]
 52181 - 206.021 *

ענצלווייַז , entslvayz [>]
 50206 - 206.022 *
 53278 - 206.022.2 *

ענצלנע , entslne [>]
 53261 - 206.022 *

ענצלער , entsler [>]
 50196 - 206.020.new2
 50196 - 206.022 *

ענק , enk [>]
 49205 - 138.010 *
 49247 - 087.041.new2
 49247 - 087.041.new
 49247 - 087.041.new2
 49247 - 087.041.new3
 ...

ענקימען , enkimen [>]
 49245 - 156.1313 *

ענקל , enkl [>]
 47267 - 031.040 *
 47295 - 030.030 *
 47295 - 031.040 *
 48283 - 031.040 *
 48283 - 031.040.new
 ...

ענקל?....פארגעסן , enkl?....prgesn [>]
 53309 - 031.040 *

ענקלישע , enklishe [>]
 48354 - 010.052.new
 52184 - 034.022 *

ענקלס , enkls [>]
 50306 - 031.040 *

ענקע , enke [>]
 54249 - 169.060.new

ענקעטסוועגן , enketsvegn [>]
 50196 - 121.022.new
 50196 - 121.022.new

ענקער , enker [>]
 48248 - 158.011 *
 48248 - 158.012 *
 49205 - 158.011 *
 49224 - 158.011 *
 49229 - 158.011 *
 ...

ענקערע , enkere [>]
 51217 - 041.070 *

ענשולדיקט , enshuldikt [>]
 50227 - 169.040.new
 53272 - 002.040.new6
 50306 - 043.010.new

ענשטאָנט , enshtont [>]
 49256 - 220.060.new2

ענשטויט , enshtoyt [>]
 50196 - 220.060 *

ענשטולדיקט , enshtuldikt [>]
 53212 - 028.060.new5

ענשפּרעכט , enshprekht [>]
 50212 - 029.010.new5

ען , en [>]
 44264 - 132.010 *
 46327 - 156.161 *
 48243 - 131.070.new
 48263 - 156.161.new4
 48263 - 156.161.new3
 ...

עס , es [>]
 31357 - 011.041 *
 31357 - 013.040 *
 31357 - 013.041.new
 31357 - 015.030 *
 31357 - 015.053.new
 ...

עס'בעט , es'bet [>]
 49229 - 166.070 *

עס'י , es'y [>]
 31357 - 000.000.new2

עס'ן , es'n [>]
 52181 - 206.050 *

עס-אָפּ , es-op [>]
 50237 - 105.023 *

עס...איך , es...ikh [>]
 52217 - 168.040.new

עס...כ'האב , es...kh'hb [>]
 47301 - 130.010.new

עס...קען , es...ken [>]
 53289 - 082.020.new

עס{??} , es{??} [>]
 48243 - 127.070 *

עס{SIMULT} , es{SIMULT} [>]
 48243 - 051.021.new

עסאויס , esoys [>]
 50296 - 059.050 *

עסאויסשפּרייטן , esoysshpreytn [>]
 32358 - 127.030.new8

עסאיבער , esiber [>]
 49235 - 174.120.new2

עסאַרום , esarum [>]
 52236 - 188.1103 *

עסב , esb [>]
 51314 - 177.110 *

עסבאַזונדערש , esbazundersh [>]
 50237 - 196.032 *

עסבעט , esbet [>]
 48248 - 197.061 *
 50273 - 060.010 *
 53295 - 060.010.2 *

עסגעגעסן , esgegesn [>]
 52184 - 137.030.new

עסגעדענקט , esgedenkt [>]
 48292 - 134.050.new3

עסגעוויינט , esgeveynt [>]
 47295 - 081.010.new4

עסגעזאגט , esgezgt [>]
 52184 - 163.050.new

עסגעטראָגן , esgetrogn [>]
 49225 - 086.072 *

עסגעמאכט , esgemkht [>]
 49205 - 077.030 *

עסדאַכט , esdakht [>]
 31357 - 168.011.new2

עסזאַכן , eszakhn [>]
 50196 - 057.090.new

עסט , est [>]
 31357 - 015.053.new
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 063.060.new2
 31357 - 103.100 *
 31357 - 103.130.new
 ...

עסטאלע , estle [>]
 48283 - 149.071.new2

עסטאַ , esta [>]
 48354 - 003.030.new6

עסטאַלע , estale [>]
 53257 - 149.071 *

עסטאָ , esto [>]
 48354 - 009.060 *

עסטד , estd [>]
 50199 - 103.100 *

עסטו , estu [>]
 48248 - 104.010 *
 50275 - 181.041.new
 51225 - 156.140 *
 52184 - 105.100 *
 52245 - 033.101 *
 ...

עסטי , esti [>]
 48286 - 156.140.new
 48286 - 156.140.new
 50197 - 156.140 *
 50199 - 156.140 *
 52184 - 156.140 *
 ...

עסטע , este [>]
 49225 - 049.074 *
 50196 - 115.090.new

עסטעטיקס , estetiks [>]
 50306 - 077.080.new4

עסטעטיש , estetish [>]
 50248 - 120.012.new2

עסטעטישע , estetishe [>]
 32358 - 137.100.new3

עסטעלע , estele [>]
 48284 - 149.071 *
 50285 - 149.071.new
 52249 - 149.0713 *

עסט(עלע , est(ele [>]
 52268 - 149.071.new

עסטעס , estes [>]
 50197 - 120.025 *

עסטער , ester [>]
 47301 - 004.040.new7
 48277 - 194.051 *
 48286 - 194.051.new3
 48286 - 194.051.new3
 48286 - 194.051.new4
 ...

עסטער-טונעס , ester-tunes [>]
 50213 - 194.051.new2
 50213 - 194.051.new3

עסטערס , esters [>]
 50334 - 194.051 *

עסטראטעגיש , estrtegish [>]
 53212 - 002.040.newh

עסטרייכיש , estreykhish [>]
 48272 - 207.031 *

עסטרייך , estreykh [>]
 51217 - 001.010.new117

עסטרייַכיש , estraykhish [>]
 52249 - 040.091.2 *

עסטרייַכישע , estraykhishe [>]
 45284 - 207.030 *

עסטרייַכישער , estraykhisher [>]
 32358 - 141.030.new3
 32358 - 141.030.new4
 50212 - 059.040 *

עסטרייַכער , estraykher [>]
 50212 - 037.091.new2
 50212 - 048.091.new7
 50237 - 207.031 *
 50257 - 024.091.new
 51225 - 042.085 *
 ...

עסטרייַכעשן , estraykheshn [>]
 50212 - 069.111 *

עסטרייַך , estraykh [>]
 32358 - 141.030.new4
 45284 - 003.041 *
 45284 - 207.031 *
 48243 - 001.010 *
 48243 - 001.020 *
 ...

עסי , esi [>]
 52249 - 122.070 *

עסיג , esig [>]
 50190 - 122.060.new2

עסיס , esis [>]
 51314 - 001.090.new6
 51314 - 001.090.new7

עסיק , esik [>]
 32358 - 126.060 *
 44264 - 126.060 *
 45284 - 098.030.2 *
 45284 - 122.060.2 *
 45284 - 122.060.new
 ...

עסיק-פֿלייש , esik-fleysh [>]
 45284 - 122.060.2 *
 45284 - 126.060 *
 46327 - 122.060 *
 46327 - 122.060 *
 46327 - 122.071.new
 ...

עסיק-פֿלייַש , esik-flaysh [>]
 50202 - 122.060.new

עסיקאיז , esikiz [>]
 48276 - 126.061.2 *

עסיקפֿלייש , esikfleysh [>]
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new2
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new2
 ...

עסיקפֿלייַש , esikflaysh [>]
 50199 - 122.060.new

עסלאָזט , eslozt [>]
 48354 - 010.022.new48

עסנדיק , esndik [>]
 31357 - 063.060.new2
 31357 - 063.060.new3
 31357 - 063.060.new4
 31357 - 063.060.new4
 50259 - 106.021 *
 ...

עסנדיקט , esndikt [>]
 51323 - 185.010 *

עסנווארג , esnvrg [>]
 47301 - 057.090 *
 47301 - 069.030 *
 48272 - 057.090 *
 49205 - 057.100.new
 53309 - 057.090 *
 ...

עסנוואַרג , esnvarg [>]
 45284 - 057.090 *
 46327 - 057.090 *
 46327 - 057.090.new2
 47267 - 057.090 *
 47267 - 057.110.new4
 ...

עסנוואַרגכ , esnvargkh [>]
 52236 - 057.130.2 *

עסנווייַרג , esnvayrg [>]
 48263 - 083.040 *

עסנזווארג , esnzvrg [>]
 53309 - 198.070 *

עסנישט , esnisht [>]
 52215 - 067.051 *

עסנס , esns [>]
 45284 - 057.090.new2
 45284 - 103.071.new
 45284 - 130.090 *
 46327 - 010.070.newl
 47267 - 001.010.new2
 ...

עסנקע , esnke [>]
 53278 - 162.110.new
 53278 - 162.110.new2

עסנשטוב , esnshtub [>]
 53261 - 057.043 *

עסן , esn [>]
 31357 - 029.050 *
 31357 - 069.030 *
 31357 - 100.070.new
 31357 - 103.060.2 *
 31357 - 103.080 *
 ...

עסן...פארוואָס , esn...prvos [>]
 53272 - 063.050.new3

עסן.זיי , esn.zey [>]
 32358 - 000.000.new46

עסןbut , esnbut [>]
 48281 - 197.020 *

עסס , ess [>]
 47295 - 038.040.new

עסעדיק , esedik [>]
 52192 - 172.041.new2
 52192 - 172.041.new3
 52192 - 172.041.new4

עסעדיקע , esedike [>]
 52192 - 172.041.new4

עסעט , eset [>]
 53272 - 082.020.new

עסענס , esens [>]
 47295 - 112.010 *
 50306 - 006.090 *

ע)סענץ , e)sents [>]
 49229 - 112.010 *
 49242 - 112.010 *

עסענץ , esents [>]
 51229 - 126.060 *
 51229 - 126.061 *
 52213 - 112.010 *
 52236 - 112.010 *

עסעס , eses [>]
 51314 - 001.090.new9
 53212 - 081.050 *
 53212 - 081.050 *
 53212 - 081.050.new

עסעסאָווצעס , esesovtses [>]
 51314 - 001.090.new7

עסער , eser [>]
 46327 - 145.060.new2
 49242 - 192.060 *
 53228 - 135.040.new3
 55249 - 104.080.new
 55249 - 104.080.new2

עסערקע , eserke [>]
 53272 - 001.090.new

עסערקעס , eserkes [>]
 53272 - 001.090.new
 53272 - 001.090 *

עספּוילט , espoylt [>]
 53228 - 164.110 *
 53228 - 164.110.new

עספּעס , espes [>]
 48354 - 119.050.new9

עספעשאלי , espeshli [>]
 53272 - 039.040 *

עסצונויפֿגעוויקלט , estsunoyfgeviklt [>]
 48263 - 109.020.new

עסצייַג , estsayg [>]
 49235 - 069.040 *
 50212 - 078.061.new2

עסצימער , estsimer [>]
 45284 - 057.060.2 *
 45284 - 057.070 *
 48259 - 081.070 *
 48292 - 057.081.new
 48292 - 057.130 *
 ...

עסק , esk [>]
 48292 - 108.050 *
 49205 - 034.090 *
 52224 - 209.040 *

עסקוּסעט , eskuset [>]
 53212 - 220.120.newg

עסקימאָ , eskimo [>]
 51238 - 127.020 *

עסקן , eskn [>]
 50196 - 218.120.new

עסקפּליינען , eskpleynen [>]
 46327 - 220.090.new

עסקראָבעץ , eskrobets [>]
 50202 - 134.040 *
 50202 - 134.040.new
 50202 - 134.040.new2

עסת , est [>]
 48243 - 106.052.new2

עע , ee [>]
 47267 - 137.060.new2
 47267 - 185.060 *
 47295 - 055.030.new2
 47295 - 167.060 *
 48283 - 001.100 *
 ...

עעמיר , eemir [>]
 50306 - 008.070 *

עעס , ees [>]
 51314 - 001.090 *
 54266 - 204.080 *

עעע , eee [>]
 47267 - 001.020.new2
 47267 - 014.020.new
 47267 - 080.020 *
 47267 - 110.010 *
 47267 - 131.030 *
 ...

עעעע , eeee [>]
 49256 - 016.070 *
 49256 - 031.040 *
 50190 - 001.010.newd
 51283 - 166.060 *
 53272 - 002.070.new
 ...

עפּאלע , eple [>]
 49256 - 087.020 *

עפּאַלאַך , epalakh [>]
 47267 - 090.020 *
 47295 - 090.020 *
 53212 - 093.050 *
 55258 - 097.021 *

עפּאַלע , epale [>]
 50190 - 087.010 *
 50190 - 087.010.new
 50202 - 087.020 *
 50202 - 087.020.new
 50202 - 087.030.new
 ...

עפּאַלעך , epalekh [>]
 50197 - 090.030 *
 50199 - 090.020 *
 50199 - 090.030 *
 50306 - 090.020 *
 55249 - 000.000.new5
 ...

עפּידעמיע , epidemie [>]
 31357 - 034.110 *
 32358 - 190.010.new
 45284 - 034.110 *
 48243 - 034.112 *
 48248 - 034.113 *
 ...

עפּידעמיעס , epidemies [>]
 55277 - 034.110 *

עפּידעמיק , epidemik [>]
 47295 - 034.110 *

עפּידעמישע , epidemishe [>]
 50334 - 036.012 *

עפּיזאָד , epizod [>]
 50334 - 220.120.2 *

עפּילעפּסיס , epilepsis [>]
 50212 - 033.070.new
 50212 - 033.070.new4

עפּילעפּסיע , epilepsie [>]
 50246 - 034.090.new

עפּל , epl [>]
 31357 - 087.010 *
 31357 - 087.020 *
 31357 - 087.030 *
 31357 - 087.031 *
 31357 - 087.041.new2
 ...

עפּל-בוימער , epl-boymer [>]
 44264 - 087.080 *
 44264 - 087.1003 *

עפּל-בייַמער , epl-baymer [>]
 48243 - 087.080 *

עפּל-פֿלאָדן , epl-flodn [>]
 50237 - 138.130 *

עפּל-צימעס , epl-tsimes [>]
 48259 - 130.010 *
 48324 - 127.030 *
 52192 - 130.010 *
 54301 - 130.010.new2
 54301 - 130.010.new2

עפּל-קוגל , epl-kugl [>]
 48248 - 129.070 *
 48292 - 129.070 *
 48292 - 129.070.new
 48292 - 129.070.new

עפּל-שאָלעכץ , epl-sholekhts [>]
 48243 - 088.020 *
 50275 - 088.020 *

עפּל-שטרודל , epl-shtrudl [>]
 48259 - 128.030 *
 50237 - 138.140 *

עפּל.די , epl.di [>]
 54222 - 089.062.new4

עפּלאַך , eplakh [>]
 50306 - 130.010 *

עפּלבוים , eplboym [>]
 50196 - 087.010.new
 50196 - 087.080 *
 50259 - 087.080 *
 50273 - 087.090 *
 50296 - 199.020.new2
 ...

עפּלביימער , eplbeymer [>]
 48263 - 088.010 *
 50329 - 220.120.new3
 52236 - 099.020 *
 52236 - 102.050 *
 54301 - 087.080.new

עפּלזין , eplzin [>]
 53212 - 089.030.new
 53212 - 089.030.new
 53257 - 089.030.new

עפּלס , epls [>]
 44264 - 087.042.new
 44264 - 087.042 *
 44264 - 087.041.2 *
 44264 - 087.080 *
 44264 - 087.1003 *
 ...

עפּל(ס , epl(s [>]
 48276 - 087.020.2 *
 48276 - 087.060 *
 49247 - 087.032.new

עפּלס , epls [>]
 50246 - 087.042 *
 53272 - 002.041.new7
 53289 - 138.140 *
 54222 - 191.020.new
 54222 - 191.020 *
 ...

עפּלסאָק , eplsok [>]
 50273 - 127.060.new

עפּלסינען , eplsinen [>]
 44264 - 089.011 *

עפּלסין , eplsin [>]
 44264 - 089.011.new
 45284 - 089.011 *
 45284 - 089.012 *
 53257 - 089.030.new

עפּלעך , eplekh [>]
 32358 - 090.020.new
 32358 - 096.012.new
 45284 - 090.030 *
 48248 - 090.020 *
 48277 - 090.020.new
 ...

עפּלצינען , epltsinen [>]
 32358 - 089.011 *
 55268 - 089.010 *
 55268 - 089.012 *

עפּלצין , epltsin [>]
 44264 - 089.011 *
 44264 - 089.011.new2
 46327 - 089.011 *
 46327 - 089.011.new
 46327 - 089.011.new
 ...

עפּלקוגל , eplkugl [>]
 49245 - 129.060.2 *
 49245 - 130.010 *

עפּלקוואַס , eplkvas [>]
 48263 - 198.070.new

עפּלקיכן , eplkikhn [>]
 50202 - 127.030.new

עפּלשטרודל , eplshtrudl [>]
 50248 - 138.150 *

עפּס , eps [>]
 46327 - 111.080.new
 51323 - 008.052.2 *
 52229 - 019.012 *
 52229 - 087.020 *

עפּע , epe [>]
 48248 - 044.020.new
 49293 - 179.070.2 *

עפּעב , epeb [>]
 53278 - 180.020 *

עפּעז , epez [>]
 52224 - 096.041 *

עפּעט , epet [>]
 50306 - 013.010 *

עפּעלע , epele [>]
 32358 - 087.010 *
 32358 - 091.010 *
 32358 - 163.240.new
 32358 - 192.050 *
 48263 - 016.010 *
 ...

עפּעלע-בערעלע , epele-berele [>]
 48277 - 163.250.new

עפּעלעך , epelekh [>]
 31357 - 087.042.new
 31357 - 087.042.new
 32358 - 091.010 *
 48243 - 090.020 *
 48243 - 090.030 *
 ...

עפּעס , epes [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 015.030.new
 31357 - 017.012 *
 31357 - 017.040 *
 31357 - 024.041.2 *
 ...

עפּעסב , epesb [>]
 50334 - 219.040 *

עפּעסז , epesz [>]
 48277 - 220.120.newf

עפּעסף , epesf [>]
 50206 - 218.100 *

עפּעפּס , epeps [>]
 48292 - 169.080 *
 48292 - 214.071 *
 50196 - 059.100.new

עפּפּעס , eppes [>]
 50306 - 105.010 *

עפּפֿלסין , epflsin [>]
 44264 - 089.011.new

עפּרון , eprun [>]
 32358 - 174.100 *
 50248 - 174.100.new2

עפּריקאָס , eprikos [>]
 48263 - 089.040 *

עפאלאך , eplkh [>]
 51228 - 090.010 *
 51229 - 088.050 *
 51258 - 090.020 *
 53272 - 090.020 *
 53272 - 090.030 *

עפאלע , eple [>]
 47301 - 192.050 *
 47301 - 102.040.new
 49256 - 016.010 *

עפאלעך , eplekh [>]
 49205 - 143.020.new2
 49256 - 192.052 *
 51217 - 090.020 *
 51225 - 090.020 *
 51229 - 090.020 *
 ...

עפולה , epulh [>]
 52245 - 000.000.new8

עפטער , epter [>]
 51229 - 156.080 *
 52181 - 156.080 *

עפידעמיע , epidemie [>]
 48272 - 034.110 *
 49256 - 034.113.new
 51228 - 046.030 *
 51229 - 034.110 *
 51238 - 034.110 *
 ...

עפיזי , epizi [>]
 51217 - 130.010.new2

עפל , epl [>]
 47301 - 191.020 *
 47301 - 128.010.new
 47301 - 087.010 *
 47301 - 087.020 *
 47301 - 087.030 *
 ...

עפנונג , epnung [>]
 52181 - 199.013.new

עפנט , epnt [>]
 47301 - 019.012 *
 49256 - 095.060 *
 51217 - 069.140.new2
 51229 - 089.062 *
 51237 - 072.030.new
 ...

עפנן , epnn [>]
 51238 - 061.070 *

עפן , epn [>]
 51229 - 083.050 *
 52184 - 047.050 *
 53272 - 007.081.new6

עפעלזין , epelzin [>]
 52215 - 089.030 *

עפעלעך , epelekh [>]
 50213 - 090.020 *
 51225 - 088.050 *

עפענונג , epenung [>]
 47301 - 084.030.new2
 47301 - 085.031.new
 48272 - 084.030 *
 52181 - 075.010.new
 52181 - 084.041 *
 ...

עפענען , epenen [>]
 47301 - 197.050 *
 47301 - 060.040 *
 48283 - 060.050 *
 49225 - 060.050 *
 49256 - 060.050 *
 ...

עפעס , epes [>]
 47301 - 167.010.new2
 47301 - 191.020 *
 47301 - 195.030 *
 47301 - 195.070 *
 47301 - 199.071 *
 ...

עפעס...א , epes... [>]
 53309 - 048.020 *

עפעסהאט , epesht [>]
 53289 - 147.051 *

עפקע , epke [>]
 47301 - 082.090.new
 47301 - 082.090.new
 47301 - 082.090.new

עפרד , eprd [>]
 49205 - 075.021 *

עף , ef [>]
 49247 - 005.030.new2
 52268 - 198.050.new3

עפֿאָרדן , efordn [>]
 56293 - 195.030 *

עפֿט , eft [>]
 49224 - 190.090.new
 49224 - 197.050.new3

עפֿטל , eftl [>]
 53261 - 097.110 *
 53261 - 097.111 *

עפֿטער , efter [>]
 32358 - 156.080.2 *
 48243 - 156.080.new3
 48248 - 156.080 *
 48281 - 156.080 *
 49224 - 156.080.new
 ...

עפֿטשיך , eftshikh [>]
 51314 - 103.030.new

עפֿיסענסיס , efisensis [>]
 54265 - 129.030.new

עפֿנט , efnt [>]
 31357 - 047.040 *
 31357 - 047.060.new
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 069.160.new2
 46327 - 069.160.new2
 ...

עפֿנסט , efnst [>]
 49224 - 047.040 *
 49224 - 047.040 *
 50273 - 019.012 *

עפֿנעט , efnet [>]
 48281 - 084.030 *

עפֿן , efn [>]
 45284 - 075.010 *
 46327 - 167.080.new4
 47267 - 075.010.new
 47295 - 075.010 *
 48284 - 075.010 *
 ...

עפֿענדי , efendi [>]
 31357 - 201.010 *

עפֿענונג , efenung [>]
 46327 - 084.030 *
 46327 - 084.030.new
 47288 - 084.030 *
 48286 - 084.030.2 *
 49235 - 084.030.new2
 ...

עפֿענוּנגען , efenungen [>]
 55258 - 024.060 *

עפֿענט , efent [>]
 46327 - 084.070.new2
 50259 - 084.030 *
 52249 - 220.120 *
 52249 - 220.120 *
 52249 - 060.050 *

עפֿענינג , efening [>]
 47295 - 084.030.new
 47295 - 084.030.new
 50227 - 006.021.new2
 50227 - 109.020 *
 50306 - 083.120.new
 ...

עפֿענינגען , efeningen [>]
 50227 - 086.050.new
 50227 - 086.050.new4

עפֿענען , efenen [>]
 31357 - 063.020 *
 32358 - 083.040.new2
 32358 - 138.040.newd
 32358 - 190.081.new4
 32358 - 197.050.2 *
 ...

עפֿעקטן , efektn [>]
 48354 - 211.082.new2

עפֿשר , efshr [>]
 47295 - 001.070.new2
 52224 - 103.060 *
 52307 - 108.031 *

עצה , eytse [>]
 32358 - 167.081 *
 44264 - 129.040 *
 46327 - 072.091.newg
 46327 - 129.040 *
 47288 - 129.040 *
 ...

עצות , etsut [>]
 48354 - 073.030.new3

עצט , etst [>]
 51217 - 024.011.new2

עציץ , etsits [>]
 50196 - 069.130 *

עצלעך , etslekh [>]
 52192 - 166.010 *

עצמות , etsmut [>]
 52224 - 015.051.new
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *

עצם , etsm [>]
 53261 - 089.062 *

עצסט , etsst [>]
 50248 - 040.090.new3
 50248 - 040.090.new2

עצר , etsr [>]
 53212 - 220.120 *

עצרות , etsrut [>]
 50206 - 192.010 *

עצרת , etsrt [>]
 47301 - 192.010 *
 47301 - 109.071.new
 48283 - 192.010 *
 48283 - 192.010 *
 50196 - 192.010 *
 ...

עץ , ets [>]
 32358 - 024.031 *
 32358 - 024.070.2 *
 32358 - 172.070.newi
 32358 - 172.070.newj
 32358 - 172.070.newj
 ...

עץ-החיים , ets-hkheym [>]
 48286 - 187.010.new3

עץ/עסט , ets/est [>]
 50248 - 008.050 *

עק , ek [>]
 32358 - 136.010 *
 32358 - 136.060.new2
 45284 - 003.030 *
 45284 - 007.080 *
 45284 - 007.080.new
 ...

עקאליפטוס , ekliptus [>]
 53215 - 064.060 *

עקאליפטוּס??דעמב , ekliptus??demb [>]
 53215 - 064.060 *

עקאַטערינאָסלאַוו , ekaterinoslav [>]
 48354 - 199.050.new
 48354 - 200.020.new2

עקאַטערינאָסלאַווער , ekaterinoslaver [>]
 48354 - 169.100.new

עקאָ , eko [>]
 52249 - 143.041 *
 53228 - 167.010.new5

עקאָנאָמיע , ekonomie [>]
 48354 - 162.110 *
 48354 - 162.110.new

עקאָנאָמיק , ekonomik [>]
 48354 - 000.000.newc
 51238 - 079.040 *
 52215 - 079.020 *

עקאָנאָמיקה , ekonomikh [>]
 51233 - 079.040 *

עקאָנאָמישער , ekonomisher [>]
 49242 - 001.010.new9

עקבה , ekbh [>]
 52245 -

עקבויער , ekboyer [>]
 46327 - 203.010 *
 46327 - 203.010.new
 46327 - 203.020.new
 48272 - 072.030 *
 48276 - 203.010 *
 ...

עקבויערט , ekboyert [>]
 48276 - 203.010.new
 48276 - 203.010.new2
 48276 - 203.010.new2

עקבויערן , ekboyern [>]
 49245 - 203.010.2 *
 49245 - 203.011.new
 52229 - 203.010 *

עקבער , ekber [>]
 48263 - 203.010.new2
 48263 - 203.020.new2
 48277 - 203.010 *
 50275 - 203.010 *
 50329 - 203.010 *
 ...

עקבערט , ekbert [>]
 48276 - 203.010.new
 53278 - 203.010 *
 54265 - 203.010.new
 54301 - 000.000.new4

עקבערן , ekbern [>]
 31357 - 203.011.new
 32358 - 203.010.new
 48263 - 203.010.new2
 50334 - 203.010 *
 53278 - 203.010 *
 ...

עקדיש , ekdish [>]
 52213 - 001.070.new3

עקדענע , ekdene [>]
 48324 - 111.050 *

עקוויואַלענט , ekviualent [>]
 52192 - 155.050.new2

עקופֿה , ekufh [>]
 50273 - 110.053.2 *

עקזאקט , ekzkt [>]
 48272 - 217.060 *

עקזאקטלי , ekzktli [>]
 48272 - 061.010.new2
 48283 - 160.180.new5

עקזאַמענס , ekzamens [>]
 48292 - 220.120.newm

עקזאַמענען , ekzamenen [>]
 51196 - 220.120.newj

עקזאַמען , ekzamen [>]
 48354 - 012.030 *
 48354 - 102.050.new
 48354 - 194.052 *
 52224 - 060.030 *
 52224 - 060.030 *
 ...

עקזאַקטלי , ekzaktli [>]
 47295 - 162.060.new
 50227 - 101.012.new
 50227 - 125.070.new4
 50227 - 126.010.new2
 53257 - 002.060.new2
 ...

עקזימינירן , ekziminirn [>]
 48354 - 097.040 *

עקזיסטירט , ekzistirt [>]
 48272 - 002.050 *
 48272 - 007.040 *
 50190 - 121.102 *
 50196 - 129.120.new
 50227 - 044.070 *
 ...

עקזיסטירן , ekzistirn [>]
 50285 - 001.040 *

עקזיסטענץ , ekzistents [>]
 50306 - 039.070 *

עקזעמאַ , ekzema [>]
 52224 - 035.080.new

עקזעמע , ekzeme [>]
 52224 - 035.010.new
 52224 - 035.010.new2

עקזעמפּלאַרן , ekzemplarn [>]
 32358 - 000.000.new4

עקזעסטירט , ekzestirt [>]
 48292 - 065.071 *

עקזעקטלי , ekzektli [>]
 48272 - 001.090 *
 49235 - 145.041 *
 51323 - 220.120.new2

עקטוך , ektukh [>]
 50237 - 176.040.new

עקטיק , ektik [>]
 48272 - 034.040 *

עקטיקע , ektike [>]
 48272 - 215.011.new

עקטסרא , ektsr [>]
 51258 - 189.050.new

עקיבא , ekib [>]
 53309 - 181.030 *

עקיבֿא , ekiv [>]
 52249 - 198.050 *
 52249 - 057.040.new2

עקיגער , ekiger [>]
 50190 - 066.101.new

עקיכע , ekikhe [>]
 47295 - 038.070 *

עקיכעקע , ekikheke [>]
 49256 - 130.100.new

עקיק , ekik [>]
 48283 - 137.031.new3
 52181 - 038.080 *
 53289 - 170.060 *

עקיקע , ekike [>]
 48272 - 154.090 *
 48286 - 038.040.new2
 49256 - 130.100.new
 50227 - 113.100 *
 51225 - 130.100 *
 ...

עקיקער , ekiker [>]
 52217 - 038.080 *

עקל , ekl [>]
 46327 - 088.030.new5
 46327 - 088.030.new6
 46327 - 088.030.new6
 49293 - 136.030 *
 50196 - 049.050 *
 ...

עקלדיק , ekldik [>]
 50227 - 220.120.new7

עקלהאַפֿטיקע , eklhaftike [>]
 49229 - 019.011 *

עקלערס , eklers [>]
 49229 - 137.010.new

עקנדיק , ekndik [>]
 50213 - 170.040.new4

עקן , ekn [>]
 46327 - 098.020.new3
 46327 - 098.020.new5
 46327 - 098.023.new6
 46327 - 001.010.new3
 47267 - 006.061 *
 ...

עקס-געוואַקסענער , eks-gevaksener [>]
 53278 - 033.020.2 *

עקסאַמענירט , eksamenirt [>]
 54301 - 000.000.new6

עקסטאַס , ekstas [>]
 54249 - 039.071 *

עקסטענט , ekstent [>]
 50227 - 220.120.2 *
 50227 - 220.120 *

עקסטער , ekster [>]
 32358 - 209.020.new
 49245 - 057.030 *
 49245 - 057.030 *
 52213 - 027.061.2 *

עקסטערן , ekstern [>]
 51196 - 220.120.newj

עקסטערע , ekstere [>]
 50206 - 178.080 *

עקסטרא , ekstr [>]
 47267 - 057.030 *
 47267 - 057.110.new
 47267 - 196.040 *
 47267 - 201.012.2 *
 47295 - 220.120.newq
 ...

עקסטראַ , ekstra [>]
 32358 - 190.081.new8
 47267 - 183.120.new3
 48243 - 052.021 *
 48243 - 057.030 *
 48243 - 057.040.new2
 ...

עקסטרימען , ekstrimen [>]
 52251 - 024.091.new

עקסטרע , ekstre [>]
 31357 - 014.010 *
 32358 - 198.070.new5
 48248 - 211.011.new
 48248 - 211.011.new2
 48248 - 057.030 *
 ...

עקסידענט , eksident [>]
 54301 - 154.051.2 *
 55248 - 034.090 *

עקסיסטירט , eksistirt [>]
 48284 - 001.090.new5
 54222 - 164.022 *

עקסיסטירן , eksistirn [>]
 49242 - 195.050 *
 49247 - 122.020.new
 54222 - 013.050.new4

עקסל , eksl [>]
 50296 - 143.050.new
 56293 - 143.070.new

עקסן , eksn [>]
 54226 - 220.120.newk

עקסעלע , eksele [>]
 52249 - 197.060.2 *

עקסעסטירט , eksestirt [>]
 54249 - 022.080.new2
 54301 - 007.081 *

עקסעפט , eksept [>]
 51258 - 100.080.new
 53309 - 104.100.new2

עקספּאָרט , eksport [>]
 45284 - 005.010.new
 48354 - 100.029.new5

עקספּיריענס , ekspiriens [>]
 53257 - 005.051.new

עקספּירענס , ekspirens [>]
 53257 - 005.051.new

עקספּליינען , ekspleynen [>]
 46327 - 113.100 *
 46327 - 160.040.new3
 46327 - 193.020.new
 46327 - 178.051 *
 50227 - 084.053 *
 ...

עקספּענסיוו , ekspensiv [>]
 47295 - 066.091 *
 47295 - 102.061.new2
 48283 - 103.031 *
 50306 - 220.090.new
 50306 - 187.120.new3
 ...

עקספּערט , ekspert [>]
 48292 - 143.070.new3
 50197 - 218.160 *
 50227 - 196.039.new2
 50227 - 196.042.new
 55258 - 204.010 *

עקספּערעמענטירט , eksperementirt [>]
 32358 - 000.000.newf

עקספּרעשאָן , ekspreshon [>]
 50202 - 028.091 *

עקספּרעשן , ekspreshn [>]
 45284 - 007.081 *
 50202 - 090.081 *
 55248 - 010.052 *

עקספּרשן , eksprshn [>]
 50202 - 220.050.new3

עקספליינען , ekspleynen [>]
 51258 - 062.080.new2
 52245 - 123.053 *

עקספליין , ekspleyn [>]
 48272 - 049.031 *
 49225 - 082.021 *
 52181 - 093.021 *
 53289 - 143.070 *

עקספענסיוו , ekspensiv [>]
 49225 - 204.080 *
 52184 - 130.041.new

עקספענסעס , ekspenses [>]
 53289 - 208.010.new4
 53309 - 208.021.new

עקספרעסד , ekspresd [>]
 49225 - 041.010.new

עקספרעשאָן , ekspreshon [>]
 49225 - 121.023 *

עקספרעשיאָן , ekspreshion [>]
 52245 - 035.071.new

עקספרעשן , ekspreshn [>]
 53272 - 007.081.new
 53272 - 007.090 *
 53272 - 008.052 *
 53272 - 008.091 *
 53272 - 038.141 *
 ...

עקסקורסיעס , ekskursies [>]
 48354 - 157.101.newk

עקסקיוּז , ekskiuz [>]
 47295 - 022.080 *
 50197 - 171.020.new
 53257 - 009.014.new2

עקסקלאמיישן , eksklmeyshn [>]
 53272 - 021.010 *

עקעדיק , ekedik [>]
 46327 - 170.060.new8
 55248 - 138.040.new3

עקעדיקע , ekedike [>]
 50227 - 038.090.new
 53289 - 137.160 *
 55248 - 137.160 *

עקעדיקער , ekediker [>]
 51229 - 084.010.new

עקעטע , ekete [>]
 48263 - 006.021.new6
 55268 - 006.021.new2

עקעכדיק , ekekhdik [>]
 32358 - 170.060.new
 48276 - 170.060.new
 50213 - 170.040.new4

עקעכדיקע , ekekhdike [>]
 50227 - 038.110.new

עקעכיק , ekekhik [>]
 47295 - 170.060 *
 51258 - 170.060.new4

עקעלע , ekele [>]
 53295 - 025.070 *

עקענט , ekent [>]
 48248 - 178.051 *

עקפרעשאָן , ekpreshon [>]
 53272 - 006.060 *

עקפֿות , ekfut [>]
 32358 - 192.050 *
 32358 - 192.061.new
 49242 - 181.030.new
 49242 - 181.030.new
 50206 - 192.050 *

עקפֿות-באַרלעך , ekfut-barlekh [>]
 50329 - 088.050 *
 50329 - 088.050.new

עקראָס , ekros [>]
 50199 - 003.040.new

עקש , eksh [>]
 52184 - 024.060 *

עקשטע , ekshte [>]
 52192 - 097.021 *

עקשנים , ekshnim [>]
 50206 - 181.040.new

עקשן , ekshn [>]
 48272 - 067.020 *

ער , er [>]
 31357 - 012.010.new2
 31357 - 012.010.new2
 31357 - 012.020.new
 31357 - 012.020.new
 31357 - 013.020 *
 ...

ער'אי'חולה , er'i'khoyle [>]
 52181 - 033.090 *

ער'אָט , er'ot [>]
 53257 - 163.150 *
 53257 - 163.170 *

ער'ט , er't [>]
 32358 - 017.070 *
 47267 - 017.070 *
 48265 - 047.041 *
 48283 - 134.050 *
 49245 - 017.020 *
 ...

ער'י , er'y [>]
 45284 - 003.062.new

ער'ן , er'n [>]
 31357 - 216.100 *

ער'ס , er's [>]
 56293 - 010.060.2 *

ער'עט , er'et [>]
 47295 - 017.070 *
 53212 - 220.120.new

ער`ט , er`t [>]
 49235 - 009.011.new3

עראַ , era [>]
 48354 - 015.054.new

עראַרייַנטונקען , erarayntunken [>]
 48286 - 185.031.new3

עראָ , ero [>]
 48276 - 023.060.new

עראָד , erod [>]
 51258 - 150.040 *

עראָוּ , erou [>]
 47295 - 194.010.new

עראָט , erot [>]
 53257 - 163.171 *

עראָטיק , erotik [>]
 48354 - 177.050 *

עראָפּלאַן , eroplan [>]
 48354 - 162.010 *
 50202 - 125.040.new6
 50213 - 127.050.new4
 50213 - 155.050.new

עראָפּליין , eropleyn [>]
 55248 - 034.090.new2

עראָפלאן , eropln [>]
 52245 - 000.000.new8

ערב , erev [>]
 47295 - 002.060.new
 47295 - 002.060.new
 47295 - 002.060.new3
 47295 - 013.050 *
 47295 - 190.030 *
 ...

ערבה , erbh [>]
 50212 - 004.010.new

ערבון , erbun [>]
 50196 - 166.070 *

ערבל , erbl [>]
 52192 - 040.072.new
 52192 - 040.072.new2
 52192 - 040.072.new3
 52192 - 040.072.new3

ערבֿ , erev [>]
 31357 - 196.040.new
 32358 - 119.020 *
 32358 - 119.021 *
 32358 - 119.020 *
 32358 - 119.021 *
 ...

ערבֿ-Christmas , erev-Christmas [>]
 48265 - 193.042 *

ערבֿ-איבערבעטן , erev-iberbetn [>]
 46327 - 189.090 *

ערבֿ-ברית , erev-bris [>]
 47288 - 162.070 *

ערבֿ-יום , erev-yom [>]
 50246 - 187.120 *

ערבֿ-יום-כּיפּור , erev-yom-kipur [>]
 52192 - 190.110.new
 53278 - 136.020.new

ערבֿ-יום-כּפּור , erev-yom-kpur [>]
 48265 - 189.050.new3
 48265 - 189.050.new2

ערבֿ-סוכּות , erev-sukes [>]
 48259 - 162.090 *

ערבֿ-פּסח , erev-peysekh [>]
 50246 - 196.030.new
 52249 - 183.120 *

ערבֿ-ראָש-השנה , erev-rosh-hshnh [>]
 48276 - 190.020 *

ערבֿ-שבת , erev-shabes [>]
 52249 - 013.050 *
 52249 - 184.020 *
 53211 - 185.010.2 *

ערבֿדיקע , ervdike [>]
 44264 - 198.020 *

ערבֿים , ervim [>]
 32358 - 064.030 *

ערבֿית , ervit [>]
 32358 - 122.080 *
 32358 - 140.080 *

ערגיטשעס , ergitshes [>]
 51217 - 003.062 *

ערגייט , ergeyt [>]
 45284 - 008.080.2 *

ערגיץ , ergits [>]
 51233 - 003.061 *

ערגסטן , ergstn [>]
 49224 - 000.000.newi
 50190 - 121.102.new
 50190 - 121.102.new2

ערגסטע , ergste [>]
 48286 - 034.022.new
 49224 - 141.030.new
 50334 - 212.021 *
 53272 - 001.070.new6
 54226 - 149.020 *

ערגסטער , ergster [>]
 50334 - 220.120.new

ערגעהייסן , ergeheysn [>]
 47301 - 000.000.newl

ערגעטש , ergetsh [>]
 44264 - 003.0613 *
 49229 - 007.090 *
 49247 - 003.060.new
 51228 - 081.020.new
 51228 - 118.041 *
 ...

ערגעטשוק , ergetshuk [>]
 53228 - 003.061.new

ערגעטשיק , ergetshik [>]
 44264 - 003.061 *
 45284 - 003.061 *
 49224 - 003.061 *
 49229 - 003.061.2 *
 49247 - 003.060.new
 ...

ערגעטשעס , ergetshes [>]
 51217 - 003.062 *

ערגעניש , ergenish [>]
 50227 - 220.080.new5

ערגענצן , ergentsn [>]
 50306 - 057.040.new7

ערגעפֿירט , ergefirt [>]
 48292 - 129.030 *

ערגעצדאָ , ergetsdo [>]
 55277 - 003.062.new

ערגעצוווּ , ergetsvu [>]
 49235 - 003.061 *
 50306 - 003.060 *
 53212 - 186.050.new2
 55249 - 003.060 *
 55277 - 003.060 *

ערגעצווי , ergetsvi [>]
 49235 - 003.061 *
 50212 - 038.161 *

ערגעציק , ergetsik [>]
 50190 - 003.061.new

ערגעצע , ergetse [>]
 51237 - 005.011.new2

ערגעץ , ergets [>]
 31357 - 041.071.new
 31357 - 076.020.new2
 31357 - 088.050.new
 31357 - 179.070.new
 32358 - 081.010.new2
 ...

ערגעץ-where , ergets-where [>]
 55268 - 003.062 *

ערגער , erger [>]
 32358 - 121.102 *
 32358 - 121.102.2 *
 45284 - 018.090.new
 45284 - 121.102 *
 46327 - 075.020.new4
 ...

ערגערן , ergern [>]
 31357 - 220.090.2 *
 52249 - 039.030 *
 53257 - 220.090.new2

ערגערע , ergere [>]
 32358 - 000.000.new4
 48286 - 033.101.new4
 48354 - 177.090.newa
 51233 - 057.043.new
 51258 - 113.080 *
 ...

ערגערער , ergerer [>]
 52192 - 025.060.new2

ערגריזשעט , ergrizhet [>]
 53228 - 139.040.new3

ערד , erd [>]
 31357 - 076.072.new
 31357 - 213.050 *
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 076.070 *
 32358 - 077.040 *
 ...

ערד-אַרבעטער , erd-arbeter [>]
 54265 - 212.050.new
 54265 - 212.050.new
 54265 - 212.050.new

ערדאייַזן , erdayzn [>]
 53315 - 150.040.new3
 53315 - 151.051.new

ערדאַרבעטער , erdarbeter [>]
 32358 - 212.031.new
 48263 - 212.030 *
 48263 - 212.031 *
 48263 - 212.031.new2
 48277 - 212.030 *
 ...

ערדבאַזיצער , erdbazitser [>]
 48292 - 001.041 *

ערדבערלעך , erdberlekh [>]
 32358 - 092.011 *

ערדבערן , erdbern [>]
 32358 - 102.050.new3
 32358 - 000.000.new
 44264 - 094.010 *
 50196 - 093.010 *
 51229 - 094.012 *

ערדגץ , erdgts [>]
 48292 - 138.040 *

ערדגרובער , erdgruber [>]
 49247 - 182.020 *

ערדגרעבער , erdgreber [>]
 49247 - 182.020 *

ערדטעפּל , erdtepl [>]
 44264 - 111.051 *

ערדיקן , erdikn [>]
 53257 - 059.010.new

ערדנס , erdns [>]
 50196 - 111.030.new

ערדן , erdn [>]
 31357 - 113.010 *
 50334 - 199.020.new
 50334 - 199.020.new2
 50334 - 199.020.new3
 50334 - 199.020.new4
 ...

ערדע , erde [>]
 48243 - 113.080.new
 48277 - 113.070.new2
 48277 - 113.070.new2

ערדענע , erdene [>]
 31357 - 111.050 *
 45284 - 108.071 *
 45284 - 111.051.new
 45284 - 113.010 *
 47267 - 059.010.new
 ...

ערדענעם , erdenem [>]
 32358 - 129.020 *
 45284 - 111.051.new
 47267 - 111.050.new5
 47267 - 111.050.new5
 49229 - 129.020.new
 ...

ערדענען , erdenen [>]
 52184 - 113.010 *

ערדענער , erdener [>]
 45284 - 111.051 *
 48276 - 059.010.new4
 48292 - 059.010.2 *
 48292 - 059.010 *
 48292 - 111.051.new
 ...

ערדענע(ר , erdene(r [>]
 54301 - 059.010 *
 54301 - 059.010.new2

ערדענער , erdener [>]
 55258 - 112.041 *

ערדעפּל , erdepl [>]
 50196 - 095.012.new

ערדעץ , erdets [>]
 54301 - 122.072.2 *

ערדערן , erdern [>]
 52215 - 106.030 *

ערדף , erdf [>]
 50275 - 059.010.new

ערדציטערניש , erdtsiternish [>]
 32358 - 157.023.new3
 32358 - 157.023.new3

ערהאט , erht [>]
 49225 - 151.020.new2
 49225 - 206.080 *
 51217 - 218.140 *
 51228 - 174.130.new
 51233 - 041.060 *
 ...

ערהאלטן , erhltn [>]
 52184 - 156.090 *
 52184 - 174.130 *

ערהאָט , erhot [>]
 51217 - 207.010 *

ערהאָלן , erholn [>]
 51229 - 220.120.newa

ערוב , erub [>]
 47267 - 002.060 *
 47267 - 002.060.new
 47267 - 002.060.new2
 48283 - 002.060.new2
 48283 - 002.060.new2
 ...

ערוב'עס , erub'es [>]
 53212 - 002.040.newg

ערובעס , erubes [>]
 53212 - 002.040.newg
 53212 - 002.040.newh
 53212 - 002.040.new37

ערובֿ , eruv [>]
 48284 - 002.060 *

ערווארט , ervrt [>]
 53272 - 021.021 *

ערווארטן , ervrtn [>]
 52245 - 058.012.new2

ערוואַכן , ervakhn [>]
 52249 - 200.021 *

ערוואַרט , ervart [>]
 53212 - 220.120 *
 55249 - 104.030.new2

ערווה , ervh [>]
 32358 - 179.020.new3

ערוך , erukh [>]
 53212 - 181.050.new2

ערומים , erumim [>]
 53272 - 044.010.new

ערושלימער , erushlimer [>]
 32358 - 106.012.new

ערוּב , erub [>]
 50285 - 002.060 *

ערוּבה , erubh [>]
 50212 - 004.010.new

ערוּבות , erubut [>]
 50212 - 004.010.new

ערזוכט , erzukht [>]
 51283 - 219.060 *

ערזשאַ , erzha [>]
 50212 - 068.010 *
 50212 - 068.020 *

ערזשאַווע , erzhave [>]
 50212 - 068.020 *

ערט , ert [>]
 48292 - 023.072 *
 49256 - 091.010.new
 49256 - 108.085 *
 53215 - 027.030.new

ערטל , ertl [>]
 49256 - 002.010 *

ערטלעכע , ertlekhe [>]
 31357 - 065.080.new2

ערטמער , ertmer [>]
 48277 - 017.070.2 *

ערטעבויט , erteboyt [>]
 48283 - 161.031.new

ערטעלע , ertele [>]
 52249 - 149.071.2 *
 52249 - 149.0713 *

ערטער , erter [>]
 32358 - 083.102.new
 46327 - 112.022.new
 47301 - 199.050.new
 48243 - 071.090.new
 48265 - 220.100.new43
 ...

ערטש , ertsh [>]
 49247 - 177.022.new

ערטשנס , ertshns [>]
 53278 - 108.070.new2

ערטשן , ertshn [>]
 48272 - 055.010 *
 51228 - 220.120.newa
 52217 - 189.080 *

ערטשע , ertshe [>]
 48272 - 117.040 *
 51237 - 205.070 *
 51238 - 191.024 *
 52184 - 133.070 *
 54265 - 150.040 *

עריטרעאַ , eritrea [>]
 32358 - 141.030.new2

ערייַווד , erayvd [>]
 51258 - 177.020.new6

ערילים , erilim [>]
 49225 - 200.031.new
 50227 - 200.031 *
 52215 - 200.031.new

ערינג , ering [>]
 48292 - 124.050.new
 48292 - 124.050 *

ערינגלאך , eringlkh [>]
 51258 - 046.010 *
 51258 - 046.011 *

ערינגלעך , eringlekh [>]
 52251 - 046.010.new
 52251 - 046.010 *

ערינורענגען , erinurengen [>]
 52236 - 220.120.new40

ערינערן , erinern [>]
 48272 - 203.030 *
 48272 - 048.020 *
 48272 - 052.110 *
 48272 - 052.120 *
 48272 - 111.030 *
 ...

עריִער , erier [>]
 56293 - 083.102.new

ערך , erkh [>]
 32358 - 207.040.new2
 48243 - 001.010 *
 48292 - 000.000.new2
 48292 - 001.010 *
 48292 - 001.010.new
 ...

ערל , orl [>]
 44264 - 200.031 *
 45284 - 009.051 *
 45284 - 200.031.new
 45284 - 200.031.new2
 46327 - 072.091.newf
 ...

ערל'טע , orl'te [>]
 50202 - 009.050.new2
 50227 - 009.051.new

ערלויבט , erloybt [>]
 51238 - 185.031.new
 53212 - 220.120.new9
 53272 - 174.010.new4

ערלויבן , erloybn [>]
 50196 - 138.040.new2
 50285 - 053.023.new
 53212 - 162.040 *

ערלויבעניש , erloybenish [>]
 53212 - 220.120.new9
 55268 - 007.040 *

ערלומט , erlumt [>]
 51238 - 030.052 *

ערלט'ע , erlt'e [>]
 52181 - 200.031 *

ערלטע , erlte [>]
 50202 - 009.050.new
 50202 - 009.050.new2
 50212 - 009.052 *
 52181 - 009.051 *
 54226 - 200.063 *

ערליידיקן , erleydikn [>]
 52181 - 219.082.new
 52217 - 164.022 *

ערליכע , erlikhe [>]
 54226 - 188.110 *

ערליכער , erlikher [>]
 31357 - 220.070 *
 48284 - 220.070.new
 50202 - 220.070 *
 54222 - 033.010 *

ערליך , erlikh [>]
 52181 - 188.110.new

ערלים , areylim [>]
 44264 - 200.031 *
 45284 - 200.031.new2
 47267 - 200.031.new2
 47267 - 200.031.new2
 47288 - 200.031 *
 ...

ערליש , erlish [>]
 52181 - 188.110.new

ערלישער , erlisher [>]
 52181 - 188.110.new

ערלס , erls [>]
 51258 - 200.031.new2
 53257 - 200.030.new3

ערלעכן , erlekhn [>]
 47295 - 188.110.new3
 50227 - 188.110.new
 50312 - 220.070 *

ערלעכע , erlekhe [>]
 31357 - 188.110 *
 32358 - 188.110 *
 45284 - 177.071 *
 45284 - 180.0403 *
 45284 - 188.110 *
 ...

ערלעכער , erlekher [>]
 45284 - 003.062.new
 45284 - 187.021 *
 46327 - 220.070 *
 46327 - 220.070 *
 47267 - 220.070 *
 ...

ערלעכקייט , erlekhkeyt [>]
 50196 - 220.070 *

ערלעך , erlekh [>]
 45284 - 220.070 *
 47267 - 188.110 *
 47267 - 188.110.new
 47288 - 188.110 *
 47295 - 188.110.new3
 ...

ערלעם , erlem [>]
 48286 - 200.031 *
 48354 - 200.063.new

ערלעס , erles [>]
 50202 - 009.050.new2

ערלער , erler [>]
 54265 - 057.043.new2

ערמל , erml [>]
 49247 - 220.120.new43
 49247 - 220.120.new44
 52181 - 040.010 *

ערמע , erme [>]
 48283 - 086.070 *
 48283 - 086.070.new2
 48283 - 086.070.new
 48283 - 086.072 *
 48283 - 214.010 *
 ...

ערנט , ernt [>]
 55249 - 082.090 *

ערנטסטקייַט , erntstkayt [>]
 50227 - 220.120.new2

ערנסט , ernst [>]
 32358 - 190.081.new3
 32358 - 190.081.new5
 32358 - 199.050.newa
 47267 - 034.090.new2
 47267 - 034.090.new3
 ...

ערנסטע , ernste [>]
 48283 - 034.090.new2
 50237 - 034.090.new2
 51229 - 034.113.new
 52223 - 034.090 *

ערנסטער , ernster [>]
 32358 - 187.112 *
 52192 - 182.070 *
 52192 - 192.050 *

ערנער , erner [>]
 48292 - 143.050.new2

ערנערט , ernert [>]
 53212 - 161.070 *
 53212 - 161.070.new2
 53212 - 161.070.new2

ערן , ern [>]
 49229 - 163.180 *
 51229 - 220.120.newb
 53261 - 189.050 *

ערן-רבֿ , ern-rov [>]
 50329 - 193.050 *

ערס , ers [>]
 49224 - 125.030.new3

ערסט , erst [>]
 53257 - 077.080.new6

ערסטן , erstn [>]
 50202 - 038.141.new
 53257 - 197.031.new2
 53257 - 204.110.2 *
 53257 - 204.110.new
 55277 - 126.020 *

ערסטע , erste [>]
 53257 - 193.032 *

ערסקוּסע , erskuse [>]
 53212 - 220.120.newg

ערע , ere [>]
 49224 - 164.040 *
 49224 - 162.061.new
 50306 - 160.090.new3
 50306 - 181.041 *
 51196 - 160.090.2 *
 ...

ערעגץ , eregts [>]
 48354 - 177.090.new4
 52224 - 003.062.new3
 54301 - 096.011 *

ערעוו , erev [>]
 32358 - 002.060 *

ערעס , eres [>]
 50334 - 064.010.new
 50334 - 064.010.new2
 50334 - 064.010.new2
 53272 - 002.041.new7

ערעץ-ייִסרועל-עפּלעך , erets-yisruel-eplekh [>]
 49235 - 090.020.new

ערפֿאַרוּנג , erfarung [>]
 55249 - 036.012.new

ערפֿינדוּנג , erfindung [>]
 50212 - 033.051.new7

ערפֿל , erfl [>]
 32358 - 217.020 *

ערצו , ertsu [>]
 51228 - 008.043.new2

ערצויגן , ertsoygn [>]
 48272 - 028.102 *
 50212 - 001.020.new2

ערציוּנג , ertsiung [>]
 50212 - 001.020.new2

ערציען , ertsien [>]
 50227 - 220.120.new2
 50306 - 220.120.new
 51225 - 161.091 *
 51228 - 161.091 *

ערציערן , ertsiern [>]
 50227 - 220.120.new6
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120.new3
 50227 - 220.120.new4

ערציִען , ertsien [>]
 52213 - 161.091 *

ערצל , ertsl [>]
 51217 - 046.060 *

ערצן , ertsn [>]
 44264 - 163.181 *
 48263 - 163.180.new
 48276 - 163.180 *
 48281 - 163.181 *
 48283 - 163.181 *
 ...

ערקלערט , erklert [>]
 49256 - 174.060.new5
 50227 - 212.011.new
 50285 - 052.120.new4
 51238 - 109.023 *
 55258 - 083.110.new

ערקלערן , erklern [>]
 50227 - 113.022 *
 50227 - 212.011 *
 51225 - 137.110 *
 51238 - 088.050 *
 51238 - 151.030 *
 ...

ערקעס , erkes [>]
 53261 - 055.040.new

ערקער , erker [>]
 50212 - 055.070 *
 50212 - 055.070.new

ערר , err [>]
 47295 - 028.102 *
 50196 - 212.011 *
 50212 - 009.060 *

ערש , ersh [>]
 50190 - 009.023.new

ערשט , ersht [>]
 31357 - 000.000.new2
 31357 - 065.040 *
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 092.030 *
 32358 - 157.023.new8
 ...

ערשט-אָ , ersht-o [>]
 50273 - 009.023.2 *

ערשט-קלאַסישער , ersht-klasisher [>]
 44264 - 204.010 *

ערשטוינט , ershtoynt [>]
 50196 - 220.060 *
 50227 - 220.060 *

ערשטיקן , ershtikn [>]
 52249 - 220.120.new3

ערשטנס , ershtns [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 190.081.new4
 47301 - 189.030 *
 48354 - 029.041.2 *
 48354 - 103.010 *
 ...

ערשטן , ershtn [>]
 31357 - 069.110.new5
 31357 - 193.032 *
 32358 - 000.000.new
 32358 - 157.023.new2
 32358 - 001.040.new2
 ...

ערשטע , ershte [>]
 31357 - 014.051.new5
 31357 - 065.080.2 *
 31357 - 092.010.new
 32358 - 016.010.new3
 32358 - 016.030.new2
 ...

ערשטער , ershter [>]
 31357 - 117.010 *
 31357 - 205.061.new
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 117.010.new
 ...

ערשטקלאַסיק , ershtklasik [>]
 50248 - 039.080.new

ערשייַנוּנגען , ershaynungen [>]
 50212 - 011.041.new
 50306 - 033.051 *
 50306 - 033.060.new

ערשנס , ershns [>]
 52249 - 107.110.2 *

ערשן , ershn [>]
 48324 - 185.110.new2
 50237 - 056.021 *
 52217 - 186.060 *

ערשער , ersher [>]
 48263 - 057.080.new2
 50190 - 117.040.new
 53278 - 185.030.2 *

ערשרייַבט , ershraybt [>]
 50334 - 156.080.new

ערששטן , ershshtn [>]
 50227 - 103.071.new

עש , esh [>]
 50212 - 066.070 *
 50296 - 167.060 *
 50296 - 167.080 *

עשה , eshh [>]
 50285 - 185.030.new
 51217 - 185.031.new
 51258 - 185.030 *
 52217 - 185.030 *
 53212 - 185.030.new2
 ...

עשה;ו , eshh;vov [>]
 53309 - 185.030.new

עשוס , eshus [>]
 49242 - 019.051.new

עשיו , eshiu [>]
 50190 - 200.063.new
 53215 - 019.051 *

עשיו'ס , eshiu's [>]
 51228 - 187.110.new3

עשיר , osher [>]
 50213 - 010.011 *
 50248 - 010.010.new
 52224 - 010.050 *
 53315 - 010.011 *
 53315 - 010.011.new
 ...

עשירות , ashires [>]
 47267 - 010.011.new
 47301 - 010.011 *
 47301 - 010.011.new
 48248 - 010.011 *
 48292 - 151.054 *
 ...

עשירות...אפשר , ashires...efsher [>]
 52245 - 010.011 *

עשירות...ער , ashires...er [>]
 52245 - 010.011.new

עשירוּת , eshirut [>]
 50190 - 010.011.new2
 55258 - 010.011 *

עשירים , ashirim [>]
 45284 - 158.021 *
 48248 - 010.020 *
 48277 - 150.040.new5
 49242 - 010.020 *
 50227 - 010.020 *
 ...

עשעלעך , eshelekh [>]
 44264 - 166.061 *

עשעס , eshes [>]
 47267 - 079.020 *
 55277 - 085.010 *

עשפּאָס , eshpos [>]
 50190 - 103.060.new4
 50190 - 103.060.new6

עשקאָס , eshkos [>]
 50190 - 103.060.new
 50190 - 103.060 *

עשר , eshr [>]
 47267 - 199.042 *
 47301 - 194.010.new
 47301 - 199.060 *
 48243 - 010.011 *
 48243 - 010.011.new
 ...

עשרה , eshrh [>]
 49225 - 187.040 *
 50199 - 187.050.new
 51217 - 195.050.new
 51258 - 187.120 *
 52217 - 187.050 *
 ...

עשרות , eshrut [>]
 47267 - 010.011.new
 47301 - 010.011.new
 47301 - 010.011.new
 49225 - 010.011.new
 49225 - 010.011.new2
 ...

עשרים , eshrim [>]
 50206 - 010.011 *
 50206 - 010.011.2 *
 51237 - 220.120.newe

עשרת , eshrt [>]
 50306 - 172.010 *
 50306 - 172.010.new
 53212 - 220.120.new4

עשרת-הדברות , eshrt-hdbrut [>]
 49242 - 001.010.newm

עשֹה , esh [>]
 48276 - 185.030.2 *
 48277 - 185.030 *
 49242 - 185.030 *
 49245 - 185.030.new2
 50259 - 185.030 *
 ...

עשֹו , esu [>]
 48277 - 163.200.new3
 52224 - 016.020.new2
 54222 - 096.051.new
 54222 - 096.051.2 *
 54222 - 096.051.new
 ...

עשֹו'ס , esu's [>]
 49245 - 019.050.new3

עשֹינו , esinu [>]
 31357 - 172.041.new4
 32358 - 172.070.newl

עשֹר , esr [>]
 50206 - 194.010 *

עשֹרה , esrh [>]
 32358 - 194.051.new2

עשֹרים , esrim [>]
 32358 - 193.041.new2

עשֹרת-הדברות , esrt-hdbrut [>]
 32358 - 190.081.new6

עת , et [>]
 47301 - 190.010 *

עת-צרה , et-tsore [>]
 50334 - 190.010.new

עתה , eth [>]
 50197 - 163.200.new2

עתיד , etid [>]
 51228 - 164.083 *