Wortindex / Word Index

מ , m [>]
 31357 - 101.012.2 *
 31357 - 101.012.new
 32358 - 153.041 *
 32358 - 191.030.new
 48243 - 131.070.new2
 ...

מ"צ , m"ts [>]
 50257 - 072.091.new
 52268 - 044.010.new

מ'אי , m'i [>]
 49338 - 164.091 *

מ'איז , m'iz [>]
 48284 - 007.050.new7
 48286 - 067.060.new2
 49338 - 162.050 *
 49338 - 179.090 *
 50213 - 162.051 *
 ...

מ'אָט , m'ot [>]
 50246 - 003.010.new

מ'בעט , m'bet [>]
 53295 - 010.070.new

מ'בראָט , m'brot [>]
 50213 - 121.032 *

מ'גיט , m'git [>]
 49338 - 161.090.new

מ'געוועזן , m'gevezn [>]
 53228 - 034.060.new

מ'געמאַכט , m'gemakht [>]
 48324 - 124.021 *

מ'דאַרף , m'darf [>]
 49338 - 169.050 *
 49338 - 179.060.new2

מ'דערהרגעט , m'derhrget [>]
 49245 - 211.010.new3

מ'האט , m'ht [>]
 47301 - 065.071 *

מ'האַלט , m'halt [>]
 53228 - 112.062.new3
 53295 - 001.080.new

מ'האָב , m'hob [>]
 48324 - 167.060 *

מ'האָט , m'hot [>]
 31357 - 069.080 *
 32358 - 083.010 *
 45284 - 137.031 *
 46327 - 145.051.new3
 46327 - 145.051.new3
 ...

מ'זאל , m'zl [>]
 49338 - 142.031.new

מ'זאָגט , m'zogt [>]
 48276 - 106.030.2 *
 48324 - 069.140 *
 49338 - 147.070.new
 49338 - 148.060.new
 53295 - 035.031 *

מ'זאָדט , m'zodt [>]
 53228 - 033.090.new8

מ'זאָל , m'zol [>]
 49338 - 144.090.new2
 49338 - 150.010.new
 49338 - 159.070.new
 49338 - 160.040.new
 49338 - 161.090.new3
 ...

מ'ט , m't [>]
 49338 - 177.110 *
 55268 - 004.031 *
 55268 - 004.031 *
 55268 - 004.013.new
 55268 - 004.013.new

מ'טאָר , m'tor [>]
 54226 - 199.060.2 *

מ'כאַפט , m'khapt [>]
 49338 - 145.060.new3

מ'לייגט , m'leygt [>]
 53295 - 024.060 *

מ'מאַכט , m'makht [>]
 53295 - 001.040.new
 53295 - 015.053.new2
 53295 - 015.053.new3

מ'עט , m'et [>]
 49247 - 010.070 *

מ'עסט , m'est [>]
 53295 - 057.140.new

מ'פירט , m'pirt [>]
 49338 - 144.090.new
 49338 - 144.090.new2

מ'פלעג , m'pleg [>]
 49338 - 154.070.new

מ'פֿלעג , m'fleg [>]
 49338 - 143.010.new

מ'פֿלעגט , m'flegt [>]
 48286 - 083.102.new3
 49338 - 179.110 *
 53295 - 079.020.new
 54265 - 199.010.new8

מ'קאָכט , m'kokht [>]
 53295 - 057.140.new

מ'קען , m'ken [>]
 48263 - 112.110.new2
 48276 - 162.090 *
 48292 - 193.032 *
 49338 - 146.050.new
 49338 - 156.100.new2
 ...

מ'רופֿט , m'ruft [>]
 52192 - 213.080.new2

מ'רעדט , m'redt [>]
 49338 - 156.130.new

מ'רעכנט , m'rekhnt [>]
 49245 - 033.051.new

מ'שטעקט , m'shtekt [>]
 53295 - 025.021 *

מ'שלאָפֿט , m'shloft [>]
 53295 - 066.050 *

מ-מ , m-m [>]
 48263 - 157.100.new4
 54226 - 001.100 *

מ.פֿ , m.f [>]
 50213 - 008.080 *
 50248 - 168.021.new
 50248 - 220.120.new2
 53261 - 081.100 *
 53261 - 159.170 *
 ...

מ[ן , m[n [>]
 50248 - 033.060 *

מ`קען , m`ken [>]
 49235 - 075.010.new
 49235 - 101.081 *

מא , m [>]
 51237 - 121.010 *
 52192 - 122.030.new9
 53272 - 193.010 *
 53309 - 052.100 *

מאבא , mb [>]
 53212 - 156.070.new

מאג , mg [>]
 49256 - 080.023.new

מאגיסטראט , mgistrt [>]
 51217 - 001.010.new4
 51228 - 001.080 *
 52184 - 001.010.new

מאגל , mgl [>]
 49225 - 080.021 *

מאגליניצע , mglinitse [>]
 49225 - 080.023 *
 51225 - 080.023 *

מאגלניצע , mglnitse [>]
 49256 - 080.023.new2

מאגלעווען , mgleven [>]
 49225 - 080.020 *
 49256 - 080.023 *
 49256 - 080.023.new

מאגלעניצע , mglenitse [>]
 48272 - 080.023 *

מאגנישאָף , mgnishof [>]
 51217 - 209.020 *

מאגנעט , mgnet [>]
 51217 - 105.080 *

מאגנעשאָף , mgneshof [>]
 51217 - 007.050.new

מאגן , mgn [>]
 47301 - 036.060 *

מאגעזאָן , mgezon [>]
 48272 - 210.050 *

מאגענע , mgene [>]
 48283 - 064.060 *

מאגער , mger [>]
 49225 - 028.101 *
 52184 - 028.101 *
 52217 - 028.101 *
 53212 - 028.101 *

מאד , md [>]
 32358 -
 49256 - 003.020 *
 51217 - 160.180 *
 51228 - 160.180 *
 51258 - 160.180 *
 ...

מאדאָרי , mdori [>]
 48272 - 024.080.new2

מאדישע , mdishe [>]
 53215 - 083.120.new

מאדישער , mdisher [>]
 53215 - 083.120.new

מאדישקעס , mdishkes [>]
 51229 - 113.010 *

מאדן , mdn [>]
 53309 - 177.010.new2

מאדערנערע , mdernere [>]
 53215 - 083.120.new

מאדערנערער , mdernerer [>]
 53215 - 083.120.new

מאדערן , mdern [>]
 52245 -

מאה , mh [>]
 31357 - 071.120.new
 32358 - 168.070.new2
 46327 - 097.020 *
 46327 - 089.040.new
 46327 - 089.040.new2
 ...

מאה-שערים , mh-sherim [>]
 31357 - 167.040.new2
 31357 - 167.040.new2
 32358 - 136.040.new

מאהילאָק , mhilok [>]
 53309 - 200.102.new2

מאוויר , mvir [>]
 51283 - 038.020 *

מאווער , mver [>]
 48283 - 055.021 *

מאווערן , mvern [>]
 48283 - 074.020.new

מאונטיין , munteyn [>]
 51258 - 006.090.new2

מאונטן , muntn [>]
 53272 - 006.090.new

מאוס , mus [>]
 31357 - 078.010 *
 32358 - 021.030.new3
 46327 -
 48272 - 139.040.new
 48324 - 033.030 *

מאוסן , musn [>]
 49229 - 125.040 *

מאוסע , muse [>]
 46327 - 001.020 *
 50213 - 039.090.new
 50248 - 030.010 *

מאורי , muri [>]
 51258 - 132.071 *

מאות , mut [>]
 48276 - 208.010.new3
 48276 - 208.010.new
 48276 - 208.010.new2
 50275 - 071.071.new
 50275 - 071.071 *
 ...

מאוּז , muz [>]
 49256 - 146.010.new

מאוּנטיין , munteyn [>]
 53272 - 006.090.new2

מאוּס , mus [>]
 49256 - 146.010.new
 52184 - 162.051.new46

מאז , mz [>]
 50237 - 183.020.new
 53272 - 002.041.new6
 53272 - 002.041.new5

מאזאוויעצק , mzvietsk [>]
 52217 - 220.120.newa

מאזאליעס , mzlies [>]
 52217 - 035.091 *

מאזאלע , mzle [>]
 47301 - 163.250 *
 48272 - 163.250 *
 48283 - 163.250 *
 49205 - 163.260 *
 51217 - 163.260 *
 ...

מאזאָוויעצק , mzovietsk [>]
 52217 - 220.120.new2

מאזאָוויעץ , mzoviets [>]
 53215 - 034.112 *
 53215 - 220.120.newf

מאזאָליע , mzolie [>]
 51229 - 035.090 *

מאזאָליעס , mzolies [>]
 47295 - 035.090 *
 47301 - 035.090 *
 48283 - 035.091 *
 48283 - 035.091.new
 48283 - 157.100.new2
 ...

מאזאָלעס , mzoles [>]
 51258 - 035.090 *
 52184 - 035.090 *

מאזאָער , mzoer [>]
 47301 - 009.010.newf

מאזאָרע , mzore [>]
 51258 - 213.011.new

מאזויער , mzoyer [>]
 47267 - 033.020.new2
 53272 - 033.020.new
 53309 - 033.020.new2

מאזורקע , mzurke [>]
 52184 - 178.080 *
 49256 - 178.080.new

מאזיטש , mzitsh [>]
 49225 - 185.130 *

מאזיק , mzik [>]
 49225 - 033.020 *

מאזלעך , mzlekh [>]
 48272 - 146.010.new

מאזלען , mzlen [>]
 51237 - 034.080 *

מאזלקעס , mzlkes [>]
 49225 - 035.090 *

מאזעלע , mzele [>]
 51225 - 163.250 *

מאזש , mzh [>]
 53272 - 002.041.new6

מאזשאָלעס , mzholes [>]
 53309 - 035.090 *
 53309 - 037.011 *

מאזשטש , mzhtsh [>]
 53272 - 002.040.new

מאזשיר , mzhir [>]
 51283 - 007.050 *

מאזשעץ , mzhets [>]
 51217 - 185.130 *
 52181 - 185.130 *
 52217 - 185.130 *
 52217 - 185.130 *

מאחר , mkhr [>]
 54301 - 167.010.new5

מאט , mt [>]
 52184 - 168.050 *
 53289 - 168.020.new
 53289 - 168.020 *
 53309 - 147.060.new
 53309 - 147.060.new2

מאטאלניע , mtlnie [>]
 48283 - 111.050 *

מאטאָס , mtos [>]
 53272 - 160.100 *

מאטאָסעס , mtoses [>]
 53272 - 160.101 *

מאטורע , mture [>]
 51229 - 001.020 *

מאטיס , mtis [>]
 53289 - 160.100.new

מאטיע , mtie [>]
 48283 - 159.340 *

מאטיק , mtik [>]
 49256 - 049.061 *

מאטיקע , mtike [>]
 51228 - 213.081 *
 52181 - 213.081 *

מאטיריאל , mtiril [>]
 53272 - 052.040 *

מאטל , mtl [>]
 51225 - 159.340 *
 51237 - 159.340 *

מאטלינקעס , mtlinkes [>]
 53309 - 147.060.new2

מאטע , mte [>]
 51217 - 159.340 *
 51238 - 159.340 *
 53309 - 159.340 *

מאטעלאָק , mtelok [>]
 53309 - 147.060.new2

מאטעמאטיק , mtemtik [>]
 53272 - 004.040.newc

מאטעס , mtes [>]
 51217 - 160.100 *
 51229 - 160.100 *
 51237 - 160.100 *
 51238 - 160.100 *
 52217 - 160.100 *
 ...

מאטעס'ס , mtes's [>]
 51283 - 160.100 *

מאטעס'עס , mtes'es [>]
 52181 - 160.100 *

מאטעסן , mtesn [>]
 51217 - 160.100 *

מאטעסס , mtess [>]
 53289 - 160.100.new

מאטעסעס , mteses [>]
 47301 - 160.101 *
 49205 - 160.100 *
 49225 - 160.100 *
 51225 - 160.100 *
 51228 - 160.100.2 *
 ...

מאטער , mter [>]
 52184 - 192.050 *

מאטעריאל , mteril [>]
 48272 - 050.010 *
 48272 - 109.070 *
 48283 - 050.010 *
 49225 - 050.010 *
 51283 - 204.070 *
 ...

מאטעריע , mterie [>]
 47301 - 018.090 *
 48283 - 018.090 *
 51217 - 018.090 *
 51237 - 034.050 *
 51258 - 018.090 *
 ...

מאטערניטי , mterniti [>]
 52245 -

מאטערן , mtern [>]
 52217 - 152.060 *

מאטערקע , mterke [>]
 48272 - 203.030.new
 48272 - 203.030.new
 52245 - 203.030 *

מאטקע , mtke [>]
 50197 - 001.010.new2
 51217 - 200.080 *
 51229 - 200.080 *
 51237 - 200.080 *
 52181 - 161.030 *

מאטראצן , mtrtsn [>]
 48272 - 066.020 *

מאטראץ , mtrts [>]
 48272 - 066.020 *
 49205 - 066.050 *
 49256 - 066.010.new
 51217 - 066.050 *
 51228 - 066.050 *
 ...

מאטריקע , mtrike [>]
 51225 - 125.111 *
 51229 - 220.120.new3

מאטש , mtsh [>]
 48272 - 001.070.new
 49225 - 164.110 *

מאטשיצע , mtshitse [>]
 52215 - 161.030 *

מאטשעווע , mtsheve [>]
 51238 - 002.010 *
 51238 - 020.042 *
 51238 - 030.052 *
 51238 - 209.020 *

מאטשעווער , mtshever [>]
 51238 - 001.010 *

מאטשעיוּווקע , mtsheiuvke [>]
 52211 - 037.010 *

מאטשעס , mtshes [>]
 48272 - 069.140 *

מאי , mi [>]
 48277 - 012.051.new2
 51237 - 102.061 *

מאי-תּשובֿה , mi-tshuvh [>]
 52192 - 183.120.new3

מאיאָנעז , mionez [>]
 51233 - 128.050 *

מאיינע , meyne [>]
 47301 - 198.090.new
 47301 - 198.090.new

מאילו , milu [>]
 52224 - 019.060.new2

מאיליו , miliu [>]
 51283 - 114.040 *

מאינעס , mines [>]
 47301 - 109.071.new

מאיפה , miph [>]
 50212 - 008.040.new

מאיפֿה , mifh [>]
 52229 - 008.040 *

מאיר , mir [>]
 48277 - 159.110.new3
 49229 - 183.120.new
 49242 - 001.010.newi
 49242 - 001.010.newj
 49242 - 001.010.newj
 ...

מאירה , mirh [>]
 52224 - 081.020 *
 52224 - 081.020.new
 52224 - 081.020 *
 52224 - 081.020.new

מאירזאָן , mirzon [>]
 48286 - 160.041.2 *

מאירן , mirn [>]
 53289 - 189.050.new2
 53289 - 189.050.new

מאירס , mirs [>]
 48286 - 160.120.2 *
 48286 - 160.120 *

מאכ , mkh [>]
 49235 - 130.110.new

מאכאָרקא , mkhork [>]
 52217 - 025.060 *

מאכאָרקע , mkhorke [>]
 47301 - 025.064 *
 51217 - 025.060.new
 51225 - 025.065 *
 51229 - 025.060 *
 51229 - 025.060.new
 ...

מאכולים , mkhulim [>]
 53215 - 130.110 *
 53309 - 130.110.new5
 53309 - 130.110.new5

מאכורקע , mkhurke [>]
 53309 - 025.065.new2
 53309 - 025.065.new3
 53309 - 025.065.new3

מאכט , mkht [>]
 47295 - 220.120.new55
 47301 - 177.110.new
 47301 - 199.060 *
 47301 - 212.020.new
 47301 - 214.040 *
 ...

מאכטס , mkhts [>]
 50190 - 192.063.new

מאכל , maykhl [>]
 31357 - 096.011 *
 32358 - 096.012 *
 32358 - 129.110.new
 45284 - 122.030.new
 45284 - 122.031 *
 ...

מאכלטשע , mkhltshe [>]
 52181 - 122.031 *

מאכליך , mkhlikh [>]
 53278 - 137.140.2 *

מאכלים , maykholim [>]
 32358 - 122.010.new5
 32358 - 134.023.new7
 32358 - 134.023.new8
 44264 - 130.110 *
 44264 - 198.080.new
 ...

מאכליע , mkhlie [>]
 48283 - 159.330 *

מאכלם , mkhlm [>]
 48284 - 182.070.new

מאכלס , mkhls [>]
 53289 - 130.110 *
 55277 - 130.110 *

מאכלע , mkhle [>]
 47301 - 159.330 *
 49205 - 159.330 *
 49225 - 159.330 *
 51225 - 159.330 *
 52184 - 159.330 *

מאכלעך , mkhlekh [>]
 49245 - 130.110.2 *
 51217 - 130.110 *
 51228 - 130.110 *
 52192 - 138.014.new
 52211 - 130.110 *

מאכלען , mkhlen [>]
 49242 - 130.110 *
 53215 - 130.110 *
 53309 - 130.110.new4
 54222 - 130.110.new
 54222 - 130.110.new2

מאכן , mkhn [>]
 47295 - 196.039.new2
 47295 - 196.042 *
 47295 - 220.120.newi
 47301 - 157.060.new
 47301 - 189.060 *
 ...

מאכסט , mkhst [>]
 51238 - 044.110.new2
 53272 - 111.061.new

מאכסטוּ , mkhstu [>]
 49256 - 104.040 *

מאכסטע , mkhste [>]
 51238 - 044.110.new2

מאכער , mkher [>]
 47301 - 203.060 *
 47301 - 203.070 *
 48272 - 144.020.new3
 49205 - 037.071.new
 49205 - 037.071.new
 ...

מאכערטע , mkherte [>]
 51238 - 038.020.new

מאכערייקע , mkhereyke [>]
 48272 - 078.094 *

מאכערן , mkhern [>]
 51228 - 054.010 *

מאכערקע , mkherke [>]
 51233 - 054.010 *

מאך , mkh [>]
 47301 - 163.200 *
 49205 - 047.070 *
 49205 - 060.060 *
 49205 - 061.070 *
 49205 - 112.030.new3
 ...

מאל , ml [>]
 47301 - 209.020.new
 47301 - 113.080 *
 47301 - 000.000.newl
 48272 - 177.010.new3
 48272 - 199.051 *
 ...

מאלאך , mlkh [>]
 52245 -

מאלאמעד , mlmed [>]
 52245 - 006.030.new6

מאלאקילקע , mlkilke [>]
 53272 - 214.061 *

מאלאָ , mlo [>]
 51283 - 001.040 *
 51283 - 001.041 *
 51283 - 157.023 *

מאלאָטשניק , mlotshnik [>]
 53309 - 212.020.new

מאלאָטשע , mlotshe [>]
 49256 - 182.034 *

מאלאָן , mlon [>]
 48272 - 100.060 *
 48272 - 100.061 *

מאלאָצע , mlotse [>]
 47301 - 182.030 *

מאלאָצעס , mlotses [>]
 47301 - 182.030 *

מאלדאָבאניש , mldobnish [>]
 47301 - 001.020.new2

מאלדאָבעניש , mldobenish [>]
 47301 - 001.020.new

מאלדאָוועשקעס , mldoveshkes [>]
 48283 - 148.060 *

מאלויצעט , mloytset [>]
 48272 - 214.050 *

מאלוּטשע , mlutshe [>]
 51217 - 182.034 *

מאלט , mlt [>]
 47301 - 083.120.new
 49225 - 057.070.new
 51283 - 162.050 *
 52307 - 162.051 *

מאלטן , mltn [>]
 49225 - 084.042.new

מאלטש , mltsh [>]
 52245 - 001.102.new
 52245 - 006.030.new2
 52245 - 007.050.new

מאלטשע , mltshe [>]
 52184 - 159.340 *

מאלטשער , mltsher [>]
 52245 - 007.050 *

מאלי , mli [>]
 51228 - 220.120.newa
 52215 - 210.040 *

מאליי , mley [>]
 47267 - 137.040 *
 48272 - 137.041 *
 49205 - 095.033.new2
 49205 - 137.040 *
 49205 - 137.041 *
 ...

מאלייַ , mlay [>]
 47301 - 137.040 *
 48283 - 137.040 *

מאלינאָווע , mlinove [>]
 51238 - 089.012 *

מאלינע , mline [>]
 51229 - 127.060 *
 51229 - 127.060.new
 52181 - 093.030 *
 52181 - 127.060 *

מאלינעס , mlines [>]
 48272 - 092.030 *
 48283 - 092.030.new2
 48283 - 092.030.new2
 49225 - 092.030.new
 49225 - 092.030.new
 ...

מאלינצעס , mlintses [>]
 52217 - 138.080.new

מאליסניק , mlisnik [>]
 48272 - 137.041 *

מאליסנע , mlisne [>]
 48272 - 137.041 *

מאלכיע , mlkhie [>]
 52184 - 019.070 *
 52184 - 019.070 *

מאלכל , mlkhl [>]
 48292 - 019.060.new2
 48324 - 019.060.2 *
 49229 - 019.060.new3

מאלך , mlkh [>]
 49235 - 179.020.new

מאלן , mln [>]
 48272 - 131.030 *
 48272 - 131.030.new2
 52181 - 123.040.new

מאלע , mle [>]
 47267 - 210.040 *
 48272 - 162.051 *
 49256 - 001.010.new
 49256 - 210.040.new
 50190 - 162.051 *
 ...

מאלע'כל , mle'kol [>]
 53212 - 019.060 *

מאלעט , mlet [>]
 47301 - 162.050 *

מאלעכל , mlekhl [>]
 47267 - 019.060.new2
 47295 - 019.060 *
 47295 - 019.060.new2
 47301 - 019.060 *
 47301 - 000.000.new55
 ...

מאלעכלעך , mlekhlekh [>]
 47301 - 019.070 *
 48272 - 019.070 *
 51228 - 019.070 *

מאלענעס , mlenes [>]
 52211 - 092.030 *

מאלענקי , mlenki [>]
 53272 - 092.030 *

מאלעסעס , mleses [>]
 53289 - 127.050.new2
 53289 - 127.050.new2

מאלער , mler [>]
 48283 - 019.060.new

מאלעריי , mlerey [>]
 52245 - 000.000.new8

מאלצייט , mltseyt [>]
 52245 -

מאלצייטן , mltseytn [>]
 51233 - 103.060 *

מאלץ , mlts [>]
 52245 - 007.050 *

מאמאָ , mmo [>]
 51217 - 130.010.new2

מאמישע , mmishe [>]
 51238 - 044.110.new

מאמע , mme [>]
 47295 - 220.120.newi
 47301 - 163.210 *
 47301 - 189.060 *
 47301 - 137.150 *
 47301 - 138.040.new
 ...

מאמע'ס , mme's [>]
 51217 - 157.130 *
 52184 - 163.050 *

מאמעליגע , mmelige [>]
 47301 - 137.170 *
 48272 - 040.040.new
 48272 - 111.020 *
 48272 - 137.041 *
 48272 - 171.010 *
 ...

מאמענט , mment [>]
 52245 - 001.102.new

מאמען , mmen [>]
 47301 - 157.020 *
 48272 - 024.080.new2
 48283 - 157.020 *
 48283 - 157.070 *
 49205 - 157.071 *
 ...

מאמעס , mmes [>]
 47301 - 198.070 *
 47301 - 107.030.new
 47301 - 000.000.new78
 48272 - 220.120 *
 49256 - 013.052 *
 ...

מאמעשי , mmeshi [>]
 51238 - 057.010 *
 52217 - 156.120 *

מאמקע , mmke [>]
 53309 - 047.080.new
 53309 - 047.080 *
 53309 - 047.080.new2

מאנ , mn [>]
 49225 - 219.120 *

מאנאלע , mnle [>]
 49225 - 047.080.new

מאנארקע , mnrke [>]
 51217 - 040.060.new2
 52181 - 040.060 *
 52181 - 040.060.new2
 52215 - 040.060 *

מאנגל , mngl [>]
 49225 - 080.021 *
 50190 - 080.021.new2
 51225 - 080.020 *
 51225 - 080.023 *
 51237 - 080.020 *
 ...

מאנגלניצע , mnglnitse [>]
 49256 - 080.023 *
 52181 - 080.023 *

מאנגלעווען , mngleven [>]
 51238 - 080.021 *

מאנגלען , mnglen [>]
 48283 - 080.021 *
 49205 - 080.021 *
 49256 - 080.021 *
 52181 - 080.020 *
 52217 - 080.020 *

מאנגע , mnge [>]
 51217 - 003.080.2 *

מאנדיי , mndey [>]
 52245 - 000.000.new8

מאנדל , mndl [>]
 47295 - 189.070 *
 47301 - 120.040 *
 48283 - 100.030.new
 48283 - 137.080.new2
 49205 - 137.090 *
 ...

מאנדלען , mndlen [>]
 47301 - 163.190 *
 48272 - 163.190 *
 48283 - 163.190.new3
 48283 - 163.190.new4
 49205 - 034.030 *
 ...

מאנדלען;איז , mndlen;iz [>]
 53309 - 128.010.new

מאנדעלבאום , mndelbum [>]
 52245 - 000.000.new

מאנדעלעך , mndelekh [>]
 52217 - 178.070 *
 52217 - 178.070 *

מאנופאקטור , mnupktur [>]
 51283 - 050.011 *
 51283 - 220.120.new3

מאנוּפאקטירן , mnupktirn [>]
 53272 - 002.040.new

מאנזשעטן , mnzhetn [>]
 52217 - 040.020 *

מאנטאלע , mntle [>]
 48272 - 069.010.new

מאנטיק , mntik [>]
 48272 - 137.041 *
 51228 - 184.020 *

מאנטל , mntl [>]
 47301 - 044.020 *
 47301 - 044.080.new
 48272 - 044.100 *
 48272 - 044.112.new
 48272 - 044.112.new
 ...

מאנטלען , mntlen [>]
 51217 - 044.020 *
 51228 - 044.020 *
 51228 - 044.070 *
 53212 - 044.020.new
 53215 - 044.020 *
 ...

מאניאק , mnik [>]
 52181 - 220.120.new

מאניומענט , mniument [>]
 52245 - 000.000.new8

מאניפֿראַטן , mnifratn [>]
 50197 - 220.010 *

מאנירטע , mnirte [>]
 49256 - 125.051 *

מאנישער , mnisher [>]
 51258 - 163.050 *

מאנישקע , mnishke [>]
 53272 - 039.060.new
 53272 - 039.060.new
 53309 - 039.060.new
 53309 - 039.060.new2
 53309 - 039.060.new3
 ...

מאנכע , mnkhe [>]
 49205 - 038.110 *
 49205 - 052.060 *
 49205 - 057.130 *
 49205 - 081.070 *
 49205 - 082.090 *
 ...

מאנכעדל , mnkhedl [>]
 51258 - 047.080.new2
 51258 - 047.080.new3
 51258 - 047.080.new4

מאנכענדל , mnkhendl [>]
 51258 - 047.080.new4
 51258 - 047.080.new4

מאנכעס , mnkhes [>]
 49205 - 158.060 *
 52184 - 004.022 *
 52184 - 010.060 *
 52184 - 122.060 *
 53272 - 010.060 *
 ...

מאנס , mns [>]
 48283 - 159.011 *
 51225 - 037.011.new
 53215 - 020.031 *
 53215 - 020.031 *
 53215 - 159.340 *

מאנסביל , mnsbil [>]
 53289 - 135.010.new2

מאנסטער , mnster [>]
 48283 - 204.010.new
 48283 - 204.010.new2

מאנסעס , mnses [>]
 49225 - 220.080.new
 51233 - 220.080 *
 52211 - 220.080 *

מאנספּערשוין , mnspershoyn [>]
 52211 - 158.012 *

מאנספערשוינען , mnspershoynen [>]
 51238 - 103.070 *
 51238 - 178.090.new

מאנע , mne [>]
 47301 - 220.080.new
 48283 - 052.010.new
 48283 - 220.080 *
 49225 - 220.080.new
 49256 - 111.051.new3
 ...

מאנעט , mnet [>]
 49256 - 121.022.new

מאנעטוועגן , mnetvegn [>]
 48283 - 121.022 *
 49205 - 121.022 *
 49205 - 121.023 *
 49256 - 121.022.new
 52184 - 121.023 *

מאנעכל , mnekhl [>]
 48272 - 047.080.new2
 51258 - 047.080.new2
 53309 - 047.080.new2

מאנען , mnen [>]
 47301 - 159.070.new
 48283 - 159.070 *
 48283 - 159.071 *
 51228 - 159.071.new
 51228 - 159.071 *
 ...

מאנעפאקטור , mnepktur [>]
 51217 - 050.010 *

מאנער , mner [>]
 48283 - 159.011 *

מאנעריש , mnerish [>]
 51225 - 047.080 *

מאנק , mnk [>]
 51217 - 003.080 *
 51217 - 003.080.2 *
 52184 - 001.090 *

מאנקעט , mnket [>]
 53212 - 040.020 *
 53212 - 040.020.new

מאנקעטן , mnketn [>]
 51217 - 040.020 *
 51238 - 040.020 *

מאנרקע , mnrke [>]
 51237 - 040.090 *

מאנשעס , mnshes [>]
 52181 - 158.040.new3
 52184 - 158.060 *

מאן , mn [>]
 47295 - 220.120.newx
 47295 - 220.120.new41
 47301 - 159.060 *
 47301 - 159.300.new
 47301 - 159.440 *
 ...

מאן'ס , mn's [>]
 48283 - 159.310 *
 50306 - 160.110.new

מאס , ms [>]
 47295 - 113.040 *
 49256 - 113.042 *
 52215 - 154.080 *

מאסט , mst [>]
 48272 - 111.010.new

מאסטן , mstn [>]
 49338 - 154.050 *

מאסטעם , mstem [>]
 55249 - 156.111 *

מאסטער , mster [>]
 52211 - 204.010 *

מאסלאכעס , mslkhes [>]
 51238 - 100.080.new

מאסלאניצע , mslnitse [>]
 53272 - 113.041 *
 53272 - 113.041.new

מאסליכעס , mslikhes [>]
 51238 - 100.070 *

מאסליניצע , mslinitse [>]
 50306 - 209.030.new
 51225 - 113.041 *
 51237 - 113.040 *
 51237 - 113.041.new
 52211 - 113.041 *
 ...

מאסלינעס , mslines [>]
 47301 - 099.010 *
 48272 - 099.010 *
 48283 - 099.010 *
 51258 - 099.010 *
 51283 - 099.010 *

מאסלינצע , mslintse [>]
 53289 - 113.051 *

מאסלינקא , mslink [>]
 53309 - 113.041 *
 53309 - 113.041.new

מאסלינקע , mslinke [>]
 47301 - 113.051 *
 48272 - 113.050 *
 48283 - 113.020 *
 48283 - 113.020.new
 51225 - 113.051 *
 ...

מאסליצע , mslitse [>]
 51238 - 113.040 *

מאסלעניצע , mslenitse [>]
 48272 - 113.040 *
 48283 - 113.041.2 *
 51258 - 113.041 *

מאסניצע , msnitse [>]
 49256 - 113.040 *
 49256 - 113.040.new

מאסע , mse [>]
 50306 - 220.120.new

מאסעלניצע , mselnitse [>]
 51283 - 113.041 *

מאסעניע , msenie [>]
 53309 - 213.060.new

מאסק...מאַסלינקע , msk...maslinke [>]
 47267 - 113.040 *

מאסקוּלין , mskulin [>]
 53272 - 027.063 *

מאסקע , mske [>]
 52184 - 195.021 *

מאסקעס , mskes [>]
 49225 - 195.020 *
 49256 - 195.020.new
 49256 - 195.021 *
 53215 - 195.020 *
 53215 - 195.021 *

מאסשטאב , msshtb [>]
 52211 - 072.061 *
 52245 - 000.000.new8

מאע , me [>]
 52184 - 103.100.new

מאען , men [>]
 50196 - 184.050.new2

מאפּו'ס , mpu's [>]
 54226 - 001.090 *

מאפאָלע , mpole [>]
 47301 - 007.085.new5
 47301 - 007.085.new6

מאפע , mpe [>]
 47301 - 007.050.new4
 47301 - 007.050.new7

מאצעווע , mtseve [>]
 51238 - 189.080 *

מאצעמייל , mtsemeyl [>]
 49256 - 138.040.new

מאצעמעל , mtsemel [>]
 53289 - 138.040 *

מאקאוו , mkv [>]
 52217 - 220.120.newa
 52217 - 220.120.newa

מאקאינעס , mkines [>]
 47301 - 109.071.new

מאקאין , mkin [>]
 47301 - 109.071.new

מאקאכעס , mkkhes [>]
 51238 - 099.010 *

מאקאך , mkkh [>]
 51237 - 099.010 *
 51238 - 151.030 *
 51238 - 151.030.new

מאקאָוו , mkov [>]
 52217 - 220.120.new2
 52217 - 001.010 *

מאקאָווער , mkover [>]
 52217 - 012.040 *

מאקעווע , mkeve [>]
 52217 - 007.050 *

מאקעטע , mkete [>]
 47301 - 109.090 *
 48272 - 109.090 *
 48272 - 137.041 *
 48283 - 109.090 *
 51228 - 109.090 *

מאקערטע , mkerte [>]
 47267 - 109.090.new

מאקרייַטשיק , mkraytshik [>]
 53309 - 133.060 *
 53309 - 133.060.new
 53309 - 133.060.new

מאקרעטע , mkrete [>]
 49256 - 109.090 *
 51258 - 109.090 *

מאראווידנע , mrvidne [>]
 53212 - 154.094 *

מאראנצלעך , mrntslekh [>]
 49256 - 194.010 *

מאראנצן , mrntsn [>]
 48272 - 089.010 *
 48283 - 089.010 *
 48283 - 089.011 *
 49205 - 089.010 *
 49205 - 089.011 *
 ...

מאראנץ , mrnts [>]
 49256 - 138.140.new2
 51217 - 195.070 *

מאראק , mrk [>]
 48272 - 217.020 *

מאראקע , mrke [>]
 52245 - 217.020.new2

מאראָזשינע , mrozhine [>]
 51258 - 127.020 *

מאראָזשענע , mrozhene [>]
 51283 - 127.020 *

מאראָך , mrokh [>]
 53289 - 059.050 *

מאראָנץ , mronts [>]
 47301 - 195.070 *

מארבלס , mrbls [>]
 47301 - 166.060 *
 52184 - 166.060 *
 52184 - 166.062.new
 53272 - 166.060 *
 53272 - 166.062.new
 ...

מארגארין , mrgrin [>]
 52181 - 124.022 *

מארגן , mrgn [>]
 47301 - 129.020 *
 51217 - 200.060.new3
 51225 - 162.049 *
 51225 - 195.080 *
 51228 - 104.040 *
 ...

מארוּשקע , mrushke [>]
 52184 - 048.081 *

מארזשיץ , mrzhits [>]
 51229 - 185.130 *

מארזשל , mrzhl [>]
 52245 - 109.071.new

מארזשעט , mrzhet [>]
 53212 - 014.060 *

מארטש , mrtsh [>]
 47301 - 185.130 *
 48272 - 159.280.new
 48283 - 185.130 *

מארטשינער , mrtshiner [>]
 53215 - 209.032 *
 53215 - 209.032.new

מארטשין , mrtshin [>]
 53215 - 209.032.new

מאריא , mri [>]
 48272 - 200.082 *

מאריך , mrikh [>]
 48272 - 015.051.2 *
 50227 - 220.120.new3

מארים , mrim [>]
 51217 - 160.080 *

מארינארקע , mrinrke [>]
 51225 - 040.060 *
 51228 - 040.070 *
 51229 - 040.060 *
 51229 - 041.020 *
 51233 - 040.060 *
 ...

מארינירט , mrinirt [>]
 51228 - 194.060 *

מארינירטע , mrinirte [>]
 55277 - 125.050.new2

מארינירטער , mrinirter [>]
 49205 - 125.050 *
 49256 - 125.051 *
 50190 - 125.050.new
 51233 - 125.050 *
 51283 - 125.050 *
 ...

מאריע , mrie [>]
 48272 - 200.082 *
 49256 - 200.080 *
 51228 - 200.080 *
 51233 - 200.080 *

מאריעם , mriem [>]
 51238 - 200.080 *

מארך , mrkh [>]
 47301 - 015.060 *
 47301 - 015.060.new
 47301 - 015.060 *
 48272 - 015.051.2 *
 48272 - 015.051.new
 ...

מארמעלאדע , mrmelde [>]
 52211 - 127.070 *

מארנארקע , mrnrke [>]
 51217 - 040.090 *

מארס , mrs [>]
 47301 - 185.130 *

מארע , mre [>]
 49225 - 160.080 *

מארעבן , mrebn [>]
 51225 - 090.060 *

מארעך , mrekh [>]
 47301 - 015.060.new
 49225 - 015.051 *
 49256 - 015.051.new
 49256 - 015.051.new
 49256 - 015.060 *
 ...

מארעלן , mreln [>]
 49256 - 090.050.new
 49256 - 090.050.new
 51217 - 089.040 *
 53215 - 089.050 *
 53215 - 089.050 *
 ...

מארענדע , mrende [>]
 51228 - 044.070 *

מארענע , mrene [>]
 48272 - 090.050.new2
 48272 - 090.050.new
 48272 - 090.050.new2

מארענעס , mrenes [>]
 48272 - 090.050.new

מארעק , mrek [>]
 51217 - 207.080 *
 51237 - 009.030 *
 51238 - 074.010 *
 52181 - 041.030 *
 52181 - 204.050 *
 ...

מארעשקע , mreshke [>]
 53272 - 048.080 *

מארעשקעס , mreshkes [>]
 52184 - 147.020 *

מארצאָווע , mrtsove [>]
 51217 - 216.090 *

מארץ , mrts [>]
 51228 - 185.120 *
 52181 - 185.130 *
 52245 - 185.130 *
 54226 - 220.120.newl

מארק , mrk [>]
 47301 - 057.130 *
 48272 - 209.030 *
 48272 - 209.032 *
 48272 - 001.090 *
 48272 - 001.090.new
 ...

מארקט , mrkt [>]
 49225 - 209.070.new

מארקעט , mrket [>]
 48272 - 001.090.new
 52245 - 000.000.new8
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 002.040 *
 53272 - 002.040.new

מארש , mrsh [>]
 48272 - 141.020.new
 49225 - 141.020.new

מארשאליק , mrshlik [>]
 49256 - 177.072.new

מארשאלע , mrshle [>]
 49256 - 047.100 *

מארשע , mrshe [>]
 48283 - 220.031.new2
 48283 - 220.031.new3

מארשעליק , mrshelik [>]
 48283 - 177.071 *
 49225 - 177.071 *
 49225 - 177.072 *
 51217 - 177.071 *
 51228 - 177.071 *
 ...

מארשעליקס , mrsheliks [>]
 52245 - 177.071 *

מאשגאש , mshgsh [>]
 51225 - 195.021 *

מאשטיערט , mshtiert [>]
 52184 - 166.060.new3

מאשטש , mshtsh [>]
 48272 - 154.040.new2
 49225 - 154.090 *
 51238 - 018.070 *
 51238 - 154.090 *
 53272 - 002.040.new

מאשטשע , mshtshe [>]
 52245 - 147.050.new

מאשינאָווע , mshinove [>]
 51238 - 127.070 *

מאשינדל , mshindl [>]
 52215 - 113.042 *

מאשינדלעך , mshindlekh [>]
 49256 - 101.030 *

מאשיניסט , mshinist [>]
 53272 - 001.010.newg

מאשינע , mshine [>]
 51238 - 038.130 *
 52217 - 214.060 *
 53309 - 048.080.new
 53309 - 048.080.new2

מאשינען , mshinen [>]
 47301 - 196.040 *
 47301 - 113.030.new
 48272 - 214.070.new
 48272 - 068.061 *
 48272 - 131.033 *
 ...

מאשינעס , mshines [>]
 53272 - 214.061 *

מאשינקאלע , mshinkle [>]
 48272 - 025.061.new
 48283 - 196.040 *

מאשינקע , mshinke [>]
 47301 - 025.060.new2
 51225 - 083.030 *
 51225 - 125.111 *
 51238 - 081.070.new
 51238 - 083.030 *
 ...

מאשין , mshin [>]
 47301 - 146.011.new
 47301 - 146.011 *
 48272 - 203.050.new
 48272 - 102.011 *
 48283 - 048.070 *
 ...

מאשלאנקא , mshlnk [>]
 53272 - 113.050 *
 53272 - 113.051.new

מאשלאנקע , mshlnke [>]
 51225 - 113.040 *
 51228 - 113.020 *
 51228 - 113.050 *

מאשלאקעס , mshlkes [>]
 52184 - 094.030 *

מאשלאָנקע , mshlonke [>]
 52184 - 113.051 *

מאשליניצע , mshlinitse [>]
 49205 - 113.040 *
 51228 - 113.041 *

מאשלינצינע , mshlintsine [>]
 51233 - 113.041 *

מאשלינקע , mshlinke [>]
 49225 - 113.050 *
 49256 - 113.030.new2
 51229 - 113.050 *
 51233 - 113.051 *
 52181 - 113.040 *
 ...

מאשן , mshn [>]
 53309 - 155.050.new3

מאשע , mshe [>]
 49256 - 155.050.new2
 51217 - 159.340 *
 53257 - 169.090.new
 53309 - 155.050.new
 53309 - 155.050.new2

מאשען , mshen [>]
 47301 - 155.050 *
 49225 - 155.050 *
 51217 - 155.050 *
 51225 - 155.050 *
 51228 - 155.050 *
 ...

מאשקאפעס , mshkpes [>]
 52215 - 195.021 *

מאשקארעס , mshkres [>]
 51228 - 195.021 *

מאשֹה , msh [>]
 53211 - 154.070 *

מאַ , ma [>]
 49235 - 157.100.new3
 49245 - 035.062.2 *
 49245 - 080.023.new3
 49256 - 157.100.new3
 52249 - 001.080.new
 ...

מאַ[ר]גוליצע , ma[r]gulitse [>]
 49245 - 113.041.new

מאַאַזאָליעס , maazolies [>]
 55258 - 035.090 *

מאַאַזש , maazh [>]
 50212 - 052.030 *

מאַאַכן , maakhn [>]
 50190 - 111.050.new6

מאַאַלע , maale [>]
 52192 - 210.040.new2

מאַאַלעכל , maalekhl [>]
 49229 - 019.060.new
 49229 - 019.060.new2
 50248 - 220.120.newg

מאַאַמול , maamul [>]
 32358 - 138.161.new
 32358 - 138.161.new2
 32358 - 138.161.new5

מאַאַנע , maane [>]
 48284 - 220.080 *
 49247 - 104.041.new2

מאַאַס , maas [>]
 49242 - 146.010.new

מאַאַר , maar [>]
 49245 - 055.051.new

מאַאַרל , maarl [>]
 49245 - 055.051 *
 49245 - 055.051.new2

מאַבל , mabl [>]
 50227 - 216.060.new
 50227 - 216.060.new2

מאַבלינקע , mablinke [>]
 50273 - 113.050 *

מאַגאַזאַן , magazan [>]
 48259 - 000.000.new

מאַגאַזין , magazin [>]
 45284 - 055.060 *
 45284 - 057.090.new6
 47288 - 210.020.new2
 47288 - 210.020 *
 47288 - 210.020.new3
 ...

מאַגאַזיןאיז , magaziniz [>]
 53278 - 057.130.new

מאַגזאַן , magzan [>]
 48259 -

מאַגייַפֿע , magayfe [>]
 50213 - 034.111 *

מאַגילניצע , magilnitse [>]
 52251 - 080.023 *
 52251 - 080.023.new

מאַגיסטראַט , magistrat [>]
 50190 - 001.010 *

מאַגיסטראַטן , magistratn [>]
 50206 - 200.082.new

מאַגיסטראַל , magistral [>]
 52192 - 002.010.new

מאַגירה , magirh [>]
 48354 - 145.051.new2

מאַגליאָטניק , magliotnik [>]
 49229 - 080.023.new
 49229 - 080.023 *
 49229 - 080.023.new

מאַגליניצע , maglinitse [>]
 48248 - 080.023 *
 54301 - 080.023 *

מאַגליע , maglie [>]
 48248 - 080.023 *
 48248 - 080.023.new
 48248 - 080.023.new

מאַגלניצע , maglnitse [>]
 48277 - 080.023.new
 48284 - 080.023.new
 48284 - 080.023.new
 48292 - 080.023 *
 48292 - 080.023.new
 ...

מאַגלע , magle [>]
 54266 - 080.023 *
 55258 - 080.023 *

מאַגלעווען , magleven [>]
 48248 - 080.020.new2
 48248 - 080.020.new
 48248 - 080.020.new2

מאַגלעניצע , maglenitse [>]
 48286 - 080.023 *
 50199 - 080.023.new
 53228 - 080.023 *
 55248 - 080.023 *

מאַגלען , maglen [>]
 55258 - 080.023 *
 55258 - 080.023.new

מאַגן , magn [>]
 48354 - 107.011 *

מאַגע , mage [>]
 50248 - 080.020 *

מאַגער , mager [>]
 48248 - 028.101 *
 48284 - 028.100 *
 48292 - 028.101 *
 48354 - 028.100 *
 48354 - 028.102.new
 ...

מאַגער-מוגער , mager-muger [>]
 50213 - 028.101 *

מאַגערן , magern [>]
 51314 - 179.040 *

מאַגערער , magerer [>]
 48354 - 028.120.new5
 50213 - 028.101 *
 53295 - 028.101 *

מאַגריש , magrish [>]
 53212 - 160.180 *

מאַגשאַרן , magsharn [>]
 50202 - 138.101 *

מאַד , mad [>]
 32358 - 160.180 *
 45284 - 160.180 *
 46327 - 160.180 *
 46327 - 160.180 *
 48265 - 160.180 *
 ...

מאַדאַם , madam [>]
 53228 - 001.090.new3
 54222 - 159.120.new2
 54222 - 200.082 *

מאַדאַנים , madanim [>]
 52192 - 122.030.new7

מאַדאַנע , madane [>]
 49293 - 159.120 *
 54222 - 159.120.new

מאַדאָנע , madone [>]
 55277 - 159.120 *

מאַדאָרעס , madores [>]
 54265 - 097.020 *

מאַדזיר , madzir [>]
 53278 - 163.231.new
 53278 - 163.231.new2
 53278 - 163.231.new3

מאַדזשיר , madzhir [>]
 53278 - 163.231 *
 53278 - 163.231.new

מאַדזשעדרע , madzhedre [>]
 32358 - 000.000.new8
 32358 - 000.000.new8
 32358 - 000.000.newa

מאַדזשעדרעס , madzhedres [>]
 32358 - 000.000.new4

מאַדלענע , madlene [>]
 49247 - 080.020 *
 49247 - 080.020.new2

מאַדנמאָל , madnmol [>]
 50329 - 177.011 *
 53212 - 177.011 *
 53228 - 177.011.new
 55249 - 177.010 *
 55249 - 177.010 *

מאַדן , madn [>]
 49229 - 003.020 *
 49229 - 003.020.new
 49229 - 003.020.new
 49229 - 177.011 *
 50196 - 160.180.new

מאַדעם , madem [>]
 49293 - 081.030 *

מאַדעקען , madeken [>]
 50257 - 001.102.new

מאַדער , mader [>]
 31357 - 213.080 *
 47295 - 036.011.new3

מאַדריאַסאַ , madriasa [>]
 45284 - 013.041 *

מאַהילניק , mahilnik [>]
 54249 - 200.100 *
 54249 - 200.101 *
 55249 - 200.100 *

מאַהינע , mahine [>]
 48292 - 194.052.new2
 48292 - 194.052.new3
 48292 - 194.052.new3

מאַהינעק , mahinek [>]
 56293 - 200.100 *

מאַווער , maver [>]
 46327 - 200.030.new
 48263 - 055.051 *
 48292 - 172.060.new3
 50273 - 165.020 *
 50273 - 165.020.new

מאַווערל , maverl [>]
 48263 - 055.051.new

מאַורל , maurl [>]
 49245 - 055.050.new2

מאַוּנטיין , maunteyn [>]
 50199 - 006.090.new2
 55277 - 006.090.new

מאַוּנטן , mauntn [>]
 55277 - 006.090.new

מאַז , maz [>]
 48292 - 146.010.new3
 48354 - 052.030 *
 48354 - 052.040 *
 50273 - 018.070.2 *
 51323 - 018.070 *
 ...

מאַזאלע , mazle [>]
 47295 - 163.251 *

מאַזאַל , mazal [>]
 46327 - 163.250 *

מאַזאַלע , mazale [>]
 50190 - 163.260 *
 50199 - 163.260.new
 50202 - 163.260 *
 50227 - 163.250.new2

מאַזאָוויעצק , mazovietsk [>]
 52213 - 007.050 *

מאַזאָוועצק , mazovetsk [>]
 53228 - 008.091.newg

מאַזאָל , mazol [>]
 50334 - 035.090 *
 50334 - 035.091.new
 50334 - 035.091.new
 50334 - 035.091 *

מאַזאָליע , mazolie [>]
 47267 - 035.091 *
 48292 - 035.090.new
 49256 - 157.100.new4
 50248 - 157.100.2 *
 50285 - 157.100.new2
 ...

מאַזאָליעס , mazolies [>]
 31357 - 035.091 *
 46327 - 157.100 *
 46327 - 157.100 *
 47267 - 035.091 *
 47267 - 035.091.new
 ...

מאַזאָליעס(ן , mazolies(n [>]
 50273 - 035.090 *

מאַזאָליִעס , mazolies [>]
 48248 - 035.090 *
 49229 - 157.100.2 *

מאַזאָלע , mazole [>]
 55249 - 035.091 *
 55249 - 035.091.new

מאַזאָלעס , mazoles [>]
 50212 - 035.091.new
 55249 - 035.091.new
 55277 - 035.090 *
 55277 - 157.100.new2
 55277 - 157.100.new5

מאַזאָנע-טעפּל , mazone-tepl [>]
 50312 - 069.130 *

מאַזדאָליעס , mazdolies [>]
 46327 - 157.100 *

מאַזויער , mazoyer [>]
 47267 - 033.020.new
 48248 - 033.020.new
 48354 - 033.020.2 *
 49245 - 033.020 *
 49245 - 033.020.new
 ...

מאַזוליעס , mazulies [>]
 50296 - 035.091.2 *

מאַזורקע , mazurke [>]
 53261 - 178.080.new
 53261 - 178.080.new5
 50202 - 178.080 *

מאַזט , mazt [>]
 48292 - 052.030 *

מאַזירקע , mazirke [>]
 50237 - 097.090 *

מאַזל , mazl [>]
 48276 - 146.010.2 *
 50196 - 146.010 *
 50196 - 146.010.new2
 50227 - 146.010.new2
 50227 - 146.010.new
 ...

מאַזלבאָזשעץ , mazlbozhets [>]
 50227 - 007.050 *

מאַזלימעס , mazlimes [>]
 50312 - 099.010 *

מאַזעלע , mazele [>]
 48281 - 163.260 *
 50197 - 146.010 *

מאַזריע , mazrie [>]
 50213 - 097.090 *
 53211 - 097.090 *

מאַזש , mazh [>]
 50212 - 052.030 *
 50212 - 052.030.new
 50212 - 052.040.new2
 52268 - 154.090 *
 52268 - 154.090.new
 ...

מאַזשאַלץ , mazhalts [>]
 50199 - 185.130 *

מאַז(ש)אָליעס , maz(sh)olies [>]
 53278 - 035.091 *

מאַזשגאַרן , mazhgarn [>]
 54301 - 195.020.new3

מאַזשגאַרע , mazhgare [>]
 50237 - 195.021 *

מאַזשיטש , mazhitsh [>]
 50227 - 001.010.new9

מאַזשלבאָזשיצער , mazhlbozhitser [>]
 50227 - 007.050.new8

מאַזשעץ , mazhets [>]
 50202 - 185.130 *
 50237 - 185.130 *
 52192 - 185.130 *
 52223 - 185.130.new
 52223 - 185.130 *
 ...

מאַט , mat [>]
 46327 - 193.050.new3
 48263 - 200.082.new
 55277 - 168.031.new
 55277 - 168.031.new2

מאַט'קעס , mat'kes [>]
 53261 - 042.010 *

מאַט-בלוי , mat-bloy [>]
 49245 - 094.050.new

מאַטאָזשיסטן , matozhistn [>]
 52224 - 220.090.newq

מאַטאָני , matoni [>]
 53278 - 177.053.new

מאַטונע , matune [>]
 48292 - 177.050.2 *

מאַטורע , mature [>]
 52224 - 220.090.newq

מאַטיל , matil [>]
 51314 - 147.060.new
 53278 - 147.060.new4
 53278 - 147.060.new5
 53278 - 147.060.new4
 53278 - 147.060.new7
 ...

מאַטיליאָק , matiliok [>]
 51314 - 147.060.new
 54249 - 147.060.new8

מאַטילעק , matilek [>]
 51314 - 147.060.new

מאַטילקע , matilke [>]
 50248 - 213.080.new
 51314 - 147.060.new
 52268 - 147.060.new
 53257 - 147.060 *

מאַטינער , matiner [>]
 49293 - 044.020.2 *

מאַטינקע , matinke [>]
 50246 - 213.081 *

מאַטין , matin [>]
 54266 - 147.060 *

מאַטיקע , matike [>]
 48281 - 213.081 *
 49229 - 213.081 *
 49256 - 213.080.new3
 49256 - 213.080.new2
 50237 - 213.081 *
 ...

מאַטל , matl [>]
 48277 - 159.340.new4
 50196 - 160.100 *
 50196 - 160.130.new
 50237 - 159.340 *

מאַטליע , matlie [>]
 52249 - 159.330.2 *

מאַטלע , matle [>]
 50329 - 147.060.new2
 55258 - 159.360 *

מאַטמוזל , matmuzl [>]
 50213 - 034.081 *

מאַטע , mate [>]
 46327 - 159.340.2 *
 47267 - 159.340 *
 47288 - 159.340 *
 48324 - 159.340 *
 49235 - 159.340.new
 ...

מאַטעווע , mateve [>]
 50296 - 170.070 *

מאַטעווקע , matevke [>]
 47288 - 203.030.new

מאַטעלאָק , matelok [>]
 50257 - 147.060.new
 50312 - 147.060.new2
 50312 - 147.060.new3

מאַטעלע , matele [>]
 52251 - 007.050.new2

מאַטעלקע , matelke [>]
 31357 - 203.030 *
 31357 - 203.030.new

מאַטעמאַטיק , matematik [>]
 49242 - 001.010.new7
 54226 - 001.020 *
 54249 - 172.040.new

מאַטענגע , matenge [>]
 54301 - 217.064 *

מאַטעס , mates [>]
 32358 - 160.100 *
 45284 - 160.100 *
 45284 - 160.100.2 *
 48248 - 160.100 *
 48259 - 160.100 *
 ...

מאַטעס'נס , mates'ns [>]
 50196 - 160.101 *
 50202 - 160.100 *

מאַטעס'ס , mates's [>]
 49245 - 160.100 *
 50199 - 160.100 *

מאַטעס([ע/נ]ס , mates([e/n]s [>]
 50257 - 185.060.new

מאַטעסל , matesl [>]
 50196 - 160.100 *

מאַטעסנ'ס , matesn's [>]
 50190 - 160.101.new

מאַטעסנס , matesns [>]
 50197 - 160.100 *

מאַטעסן , matesn [>]
 52192 - 160.100.new
 52192 - 160.100.new
 54249 - 160.100.new

מאַטעסענס , matesens [>]
 50213 - 160.100.2 *

מאַטעסעס , mateses [>]
 31357 - 160.100.2 *
 32358 - 160.100.2 *
 48248 - 160.100.2 *
 48259 - 160.100.new
 49229 - 160.100.2 *
 ...

מאַטערט , matert [>]
 46327 - 179.070.new
 46327 - 179.070.new
 50212 - 072.052.new
 50306 - 152.060 *
 53212 - 152.060 *
 ...

מאַטעריאל , materil [>]
 47295 - 050.010.new
 50306 - 050.010.new
 50306 - 052.020.new
 50306 - 067.040.new
 55258 - 204.070 *

מאַטעריאַל , material [>]
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 110.054.2 *
 45284 - 056.040 *
 45284 - 111.020.new
 45284 - 196.030 *
 ...

מאַטעריאַלן , materialn [>]
 48324 - 086.080.new
 50190 - 050.070.new

מאַטעריע , materie [>]
 31357 - 018.090 *
 45284 - 018.090.new
 45284 - 018.090.new
 45284 - 037.071 *
 47267 - 018.090 *
 ...

מאַטעריעס , materies [>]
 53257 - 018.090.new

מאַטערן , matern [>]
 50285 - 152.060.new
 53212 - 152.060 *
 53228 - 152.060 *
 54226 - 152.060.new
 54226 - 152.060.new

מאַטערקע , materke [>]
 48277 - 203.030 *
 49245 - 203.030.new4
 50213 - 203.030.new
 50259 - 203.030.new2
 50259 - 203.030.new2
 ...

מאַטקאַ , matka [>]
 48259 - 200.080.new
 50248 - 200.080 *
 53212 - 002.040.newr
 53212 - 002.040.news

מאַטקע , matke [>]
 50197 - 200.080 *
 50275 - 200.080 *
 52224 - 200.080.new2
 52224 - 200.080.new2
 52224 - 203.030 *
 ...

מאַטקעס , matkes [>]
 49224 - 042.020.new2
 49224 - 042.020.new
 49224 - 042.020 *
 49224 - 042.020.new
 49224 - 042.020.new2
 ...

מאַטראַצל , matratsl [>]
 53212 - 167.010.new6

מאַטראַצן , matratsn [>]
 31357 - 066.050 *
 47267 - 066.011.new
 50334 - 066.050 *
 53211 - 065.110.2 *
 53257 - 066.011 *

מאַטראַץ , matrats [>]
 31357 - 066.010 *
 31357 - 066.010.new
 31357 - 066.050 *
 44264 - 066.010 *
 44264 - 066.050 *
 ...

מאַטראָץ , matrots [>]
 48276 - 066.0503 *
 48292 - 167.010.new7

מאַטריע , matrie [>]
 48259 - 050.010 *

מאַטרענגע , matrenge [>]
 54249 - 217.064 *

מאַטרעץ , matrets [>]
 55258 - 065.110 *

מאַטשעוו , matshev [>]
 51314 - 007.080 *

מאַטשעס , matshes [>]
 52249 - 124.050 *

מאַטשקערע , matshkere [>]
 53211 - 195.021.new

מאַטשקערעס , matshkeres [>]
 53211 - 195.021 *
 53211 - 195.020.2 *
 53211 - 195.021.new

מאַי , mai [>]
 49242 - 001.010.newb
 50334 - 127.040.2 *
 51196 - 185.130 *
 52236 - 185.120.new2
 52251 - 116.010 *
 ...

מאַיאַטניק , maiatnik [>]
 48354 - 114.020.new2
 48354 - 114.020.new
 48354 - 114.020.new2
 48354 - 114.020.new3
 54222 - 114.020.new

מאַיאַנעפֿקער , maianefker [>]
 50273 - 008.020 *

מאַין , main [>]
 52192 - 003.020.2 *

מאַיס , mais [>]
 52251 - 095.030 *
 52251 - 095.036.new
 52251 - 000.000.new
 52251 - 095.036.new

מאַיצקעס , maitskes [>]
 52224 - 044.020.new2
 52224 - 044.020.new3
 52224 - 044.020.new4
 52224 - 044.020.new4

מאַיִאַטניק , maiatnik [>]
 50296 - 114.020 *

מאַיִאָנטעק , maiontek [>]
 48286 - 052.090 *

מאַיִמעל , maimel [>]
 47288 - 192.010 *

מאַכאַטעניסטע , makhateniste [>]
 53261 - 176.060 *

מאַכאַלאָווער , makhalover [>]
 53295 - 033.100 *

מאַכאַמאָוול , makhamovl [>]
 53295 - 033.100.new2

מאַכאָרייַקע , makhorayke [>]
 49245 - 081.100.new

מאַכאָרק , makhork [>]
 50312 - 025.060.new

מאַכאָרקע , makhorke [>]
 48354 - 025.010.new4
 48354 - 025.010.new3
 50248 - 025.020 *
 50248 - 025.060.new2
 50312 - 025.060.new
 ...

מאַכו , makhu [>]
 50237 - 137.160 *
 50312 - 189.060.new

מאַכולים , makhulim [>]
 48248 - 130.110 *
 49229 - 130.110.2 *
 49245 - 130.110.new4
 50248 - 130.110 *
 52192 - 130.110 *
 ...

מאַכט , makht [>]
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 065.100.2 *
 31357 - 066.050 *
 31357 - 078.060 *
 31357 - 081.010.new
 ...

מאַכט'ס , makht's [>]
 48243 - 106.050 *
 48243 - 106.051 *

מאַכט-לאָמפּן , makht-lompn [>]
 49247 - 081.021.new6

מאַכטייניסטע , makhteyniste [>]
 32358 - 176.060 *
 46327 - 176.060.new2
 48263 - 176.060.new
 49293 - 176.060 *
 52192 - 176.060 *

מאַכטיינעסטע , makhteyneste [>]
 48292 - 176.060 *

מאַכטן , makhtn [>]
 49293 - 081.021.new

מאַכטעס , makhtes [>]
 53212 - 212.011 *

מאַכייפֿע , makheyfe [>]
 51314 - 034.111 *

מאַכיש , makhish [>]
 31357 - 159.240 *

מאַכל , makhl [>]
 46327 - 122.031.new2
 47295 - 130.060 *
 48276 - 122.031 *
 48281 - 122.031 *
 49293 - 143.042 *
 ...

מאַכלים , makhlim [>]
 50190 - 130.110 *
 50190 - 138.130 *
 50196 - 130.110 *
 50196 - 122.030 *
 50202 - 130.110 *
 ...

מאַכליע , makhlie [>]
 32358 - 159.330 *
 46327 - 159.330 *
 47267 - 159.330.new
 47288 - 159.330 *
 48248 - 159.330 *
 ...

מאַכליקעס , makhlikes [>]
 48276 - 210.120.new

מאַכלע , makhle [>]
 48248 - 159.330 *
 48248 - 159.330.new
 48248 - 159.330.new
 48248 - 159.330.new2
 48248 - 159.330 *
 ...

מאַכלעך , makhlekh [>]
 49229 - 130.110 *
 49245 - 130.110.new
 49245 - 130.110.2 *
 49247 - 130.110 *

מאַכמי , makhmi [>]
 54222 - 015.012 *

מאַכנדיק , makhndik [>]
 53261 - 130.100.new5

מאַכני , makhni [>]
 54222 - 015.012 *
 54222 - 015.012.new
 54222 - 015.012.new2
 54222 - 015.012.new
 54222 - 036.060 *

מאַכניאָ , makhnio [>]
 54301 - 017.031.new2
 54301 - 017.031.new

מאַכנע , makhne [>]
 46327 - 159.340 *

מאַכנער , makhner [>]
 32358 - 216.010.new

מאַכן , makhn [>]
 31357 - 011.020.new
 31357 - 012.090 *
 31357 - 034.100 *
 31357 - 000.000.new5
 31357 - 043.010.new
 ...

מאַכן...אַז , makhn...az [>]
 53212 - 084.040.new

מאַכןאַ , makhna [>]
 52236 - 167.010.new

מאַכןדאַליק , makhndalik [>]
 54265 - 129.020.new2

מאַכןן , makhnn [>]
 53257 - 072.040.new3

מאַכסאָל , makhsol [>]
 31357 - 020.041 *

מאַכסט , makhst [>]
 44264 - 025.059.new2
 46327 - 147.071.new2
 48276 - 015.080 *
 49235 - 098.039.new6
 49245 - 047.070 *
 ...

מאַכסטו , makhstu [>]
 48354 - 143.030.newf
 49235 - 098.039.new6
 50273 - 015.080 *
 50275 - 181.041.new
 54222 - 033.051.new3
 ...

מאַכסטשוין , makhstshoyn [>]
 49235 - 098.039.new7

מאַכעטייניסטע , makheteyniste [>]
 49245 - 176.060 *
 50213 - 176.060.new
 50213 - 176.060 *
 50213 - 176.060.new
 54249 - 176.060 *

מאַכעטייַניסטע , makhetayniste [>]
 50213 - 176.060.new
 50213 - 176.060.new

מאַכעמוּוועס , makhemuves [>]
 48277 - 179.020.new

מאַכער , makher [>]
 47267 - 203.070 *
 47288 - 107.060 *
 48286 - 204.010.2 *
 48286 - 204.010.new
 50196 - 165.010.new
 ...

מאַכערייַ , makheray [>]
 53212 - 220.120.new7

מאַכערן , makhern [>]
 50190 - 151.053 *
 50306 - 054.010 *
 53212 - 220.120.new7
 55258 - 054.010 *

מאַכערס , makhers [>]
 45284 - 010.020 *

מאַכערסקע , makherske [>]
 55249 - 204.110 *

מאַכרט , makhrt [>]
 55248 - 118.042.new

מאַכרע-מוּווע , makhre-muve [>]
 45284 - 033.100 *
 45284 - 033.100.new

מאַך , makh [>]
 32358 - 163.200 *
 32358 - 190.081.new6
 44264 - 019.051 *
 44264 - 218.010.new2
 45284 - 205.061 *
 ...

מאַל , mal [>]
 48286 - 137.040.new
 48354 - 019.070.new
 52251 - 059.020.new2

מאַל'ינעס , mal'ynes [>]
 50213 - 093.033.new2
 50213 - 093.033.new2

מאַלאַגיירעט , malageyret [>]
 54222 - 145.060.new

מאַלאַכאַמאָוועס , malakhamoves [>]
 53261 - 178.090.new2

מאַלאַכשע , malakhshe [>]
 54226 - 131.040.new

מאַלאַך , malakh [>]
 53278 - 179.020.new3

מאַלאַמוד , malamud [>]
 44264 - 183.120.new

מאַלאַרינעק , malarinek [>]
 50190 - 001.090.new7

מאַלאַריע , malarie [>]
 50190 - 183.040.new
 50334 -

מאַלאָ-אַרנאַוטסקי , malo-arnautski [>]
 46327 - 001.090.new7

מאַלאָדינע , malodine [>]
 51314 - 109.090 *

מאַלאָט , malot [>]
 48354 - 214.050 *
 48354 - 214.050.new

מאַלאָטש , malotsh [>]
 48265 - 182.020.new
 51314 - 104.020 *

מאַלאָטשניק , malotshnik [>]
 50257 - 212.010 *

מאַלאָטשע , malotshe [>]
 45284 - 182.034 *
 48277 - 182.030.new
 49224 - 182.034 *
 50206 - 182.034 *
 50248 - 182.030.new2
 ...

מאַלאָטשעס , malotshes [>]
 50246 - 182.034 *

מאַלאָכים , malokhim [>]
 49245 - 203.100.new
 54249 - 203.100 *

מאַלאָכע , malokhe [>]
 53278 - 203.100.new4
 54222 - 203.100.new
 54249 - 203.100.new

מאַלאָן , malon [>]
 50213 - 100.050 *
 50213 - 100.050.new
 53212 - 099.060.new2
 53212 - 099.060.new

מאַלאָקראָוונע , malokrovne [>]
 48354 - 035.050 *

מאַלאָראָס , maloros [>]
 50329 - 038.160 *
 50329 - 091.040 *

מאַלאָראָסיש , malorosish [>]
 50329 - 072.020 *

מאַלאָראָסער , maloroser [>]
 50329 - 041.071 *
 50329 - 095.012.new
 50329 - 097.021 *
 50329 - 204.110.new3

מאַלאָרוסיש , malorusish [>]
 50329 - 063.020.new
 50329 - 112.040 *

מאַלביש , malbish [>]
 50213 - 044.010 *

מאַלבישים , malbishim [>]
 48276 - 044.010.2 *
 48292 - 041.050 *
 49235 - 044.010.new
 49293 - 044.010.2 *
 50213 - 044.010.2 *

מאַלבעש , malbesh [>]
 50334 - 044.010.new

מאַלבֿישים , malvishim [>]
 50248 - 044.010.2 *

מאַלבֿעש , malvesh [>]
 50248 - 044.010 *

מאַלגער , malger [>]
 44264 - 086.080 *

מאַלוון , malvn [>]
 48243 - 156.010.new3
 48243 - 156.010.new4
 48243 - 156.010.new5

מאַלווע , malve [>]
 48243 - 156.010.new4

מאַלווע-רויזן , malve-royzn [>]
 48243 - 156.010.new5

מאַלויטשען , maloytshen [>]
 48277 - 213.032 *

מאַלויצן , maloytsn [>]
 49247 - 131.034 *

מאַלויצעט , maloytset [>]
 47288 - 131.034 *

מאַלויצען , maloytsen [>]
 48265 - 131.034 *
 48286 - 213.032 *
 55249 - 131.033.new3

מאַלוכימלעך , malukhimlekh [>]
 48263 - 019.070 *
 52192 - 019.070 *

מאַלוכים , malukhim [>]
 48277 - 203.100.new3
 49293 - 203.100.new
 50248 - 203.100 *
 52192 - 203.100 *
 52224 - 203.100 *
 ...

מאַלוכע , malukhe [>]
 49293 - 203.100 *

מאַלוכעמלעך , malukhemlekh [>]
 52224 - 019.070.new2

מאַלוּטקי , malutki [>]
 50196 - 169.060 *

מאַלטניק , maltnik [>]
 50312 - 114.020 *

מאַלטער , malter [>]
 52307 - 069.010 *

מאַלי , mali [>]
 52192 - 210.040.new2

מאַליאָן , malion [>]
 48263 - 100.060.2 *
 48263 - 100.060.new
 48263 - 100.060.new
 48277 - 099.063 *

מאַליגאַן , maligan [>]
 54265 - 220.120.newh
 54265 - 220.120.new

מאַליווקעס , malivkes [>]
 49224 - 093.0403 *

מאַליי , maley [>]
 47267 - 137.040.new7

מאַלייַ , malay [>]
 32358 - 126.010.new8
 32358 - 126.010.newa
 32358 - 126.010.newd
 32358 - 137.040 *
 32358 - 137.040.2 *
 ...

מאַלייַע , malaye [>]
 32358 - 126.010.newd
 52249 - 137.040 *

מאַלייַענע , malayene [>]
 48292 - 137.040 *

מאַלייַעס , malayes [>]
 48243 - 137.010.2 *
 48243 - 137.050.new2
 48243 - 137.050.new
 48284 - 137.040 *
 48284 - 137.050.new

מאַלייַעקלעך , malayeklekh [>]
 48277 - 137.040.new
 48277 - 137.040 *
 48277 - 137.040.new
 48277 - 137.040.new2
 48277 - 137.040.new2
 ...

מאַלייַעקעך , malayekekh [>]
 48263 - 137.040 *

מאַלייַעקעלעך , malayekelekh [>]
 48263 - 137.040 *

מאַלייַקלעך , malayklekh [>]
 48263 - 137.040.new
 48263 - 137.040.new2

מאַלייַקעלעך , malaykelekh [>]
 48263 - 137.040.new2

מאַלינאָווע , malinove [>]
 50275 - 127.060 *
 52236 - 127.040.new

מאַלינע , maline [>]
 44264 - 092.030.new
 46327 - 092.030 *
 50248 - 093.030.new
 50334 - 092.030.2 *
 50334 - 127.040.new5
 ...

מאַלינע-וואַרעניע , maline-varenie [>]
 50334 - 127.040.2 *

מאַלינע-סאָק , maline-sok [>]
 52213 - 127.060 *
 54222 - 127.060.new

מאַלינע.ס , maline.s [>]
 53228 - 092.030 *

מאַלינעס , malines [>]
 32358 - 092.030 *
 44264 - 092.030.new
 44264 - 093.033.new
 44264 - 093.033 *
 45284 - 092.030.new
 ...

מאַלינעס! , malines! [>]
 49235 - 093.010 *
 49235 - 093.033 *

מאַלינעץ , malinets [>]
 49293 - 007.085.new

מאַלינצעס , malintses [>]
 47295 - 138.080 *
 47295 - 138.080.new
 48259 - 138.080 *
 48286 - 138.080 *
 48286 - 138.080.2 *
 ...

מאַלינצעס/פלינדזן , malintses/plindzn [>]
 52268 - 138.080.new2

מאַלינקעס , malinkes [>]
 47267 - 092.030 *
 53261 - 200.100 *
 53261 - 200.100.new
 53261 - 200.100.new

מאַליסניק , malisnik [>]
 48263 - 137.040.new
 48263 - 137.040.new2

מאַליעס , malies [>]
 48243 - 094.020 *

מאַלירטער , malirter [>]
 53211 - 125.050 *

מאַלכאַמאָוועס , malkhamoves [>]
 53228 - 179.020 *
 53278 - 179.020.new
 54249 - 179.020.new

מאַלכאַמוס , malkhamus [>]
 32358 - 179.020 *
 49245 - 179.020.new2

מאַלכאַמוּוועס , malkhamuves [>]
 48277 - 179.020 *
 48277 - 179.020.2 *
 48277 - 179.020.new
 48286 - 179.020.2 *
 49245 - 179.020.new
 ...

מאַלכאַמוּס , malkhamus [>]
 49245 - 179.020.new3

מאַלכי , malkhi [>]
 52192 - 019.060 *
 52192 - 019.060.new4

מאַלכיע , malkhie [>]
 52192 - 019.070.new

מאַלכמאָוועס , malkhmoves [>]
 53261 - 178.090.new2

מאַלכעלעך , malkhelekh [>]
 52224 - 019.070.new

מאַלכעמוּוועס , malkhemuves [>]
 48263 - 179.020 *
 50259 - 179.020 *

מאַלךינעס , malkhines [>]
 52229 - 093.033.2 *

מאַלמי , malmi [>]
 54266 - 163.231 *
 54266 - 163.231.new

מאַלמע , malme [>]
 54266 - 163.231.new2

מאַלע , male [>]
 31357 - 210.040 *
 32358 - 210.040 *
 45284 - 210.040 *
 45284 - 210.040.new
 46327 - 171.030.new2
 ...

מאַלע-בונד , male-bund [>]
 54265 - 220.120.new56

מאַלע-לעמעשקע , male-lemeshke [>]
 49235 - 126.010 *

מאַלעגאַן , malegan [>]
 54265 - 020.080.new2

מאַלעגיירען , malegeyren [>]
 50197 - 145.060 *

מאַלעגייַערט , malegayert [>]
 50213 - 145.061 *

מאַלעגייַרעט , malegayret [>]
 49229 - 145.061 *

מאַלעגערעט , malegeret [>]
 48276 - 145.060 *
 48284 - 145.060 *

מאַלעדיעץ , malediets [>]
 50197 - 067.090 *

מאַלעוויץ , malevits [>]
 48265 - 220.100.new41

מאַלעוועט , malevet [>]
 50196 - 059.020 *
 50196 - 059.020 *
 50196 - 086.080.new

מאַלעכאַמאָוועס , malekhamoves [>]
 53261 - 178.090.new
 53261 - 178.090.new2

מאַלעכאַמוּוועס , malekhamuves [>]
 48292 - 179.020.new
 50213 - 179.020 *

מאַלעכאָלעט , malekholet [>]
 51323 - 145.061 *

מאַלעכל , malekhl [>]
 47267 - 019.060.new2
 47295 - 019.060.new3
 47295 - 019.060.new3
 48263 - 019.060.new
 48276 - 019.060.new
 ...

מאַלעכלעך , malekhlekh [>]
 47295 - 019.060.new3
 48276 - 019.070.new4
 48277 - 019.070 *
 48286 - 019.070 *
 48292 - 019.060.new3
 ...

מאַלעכן , malekhn [>]
 49245 - 019.060.new2
 49245 - 019.060.new3

מאַלעכס , malekhs [>]
 49224 - 058.050 *

מאַלעך , malekh [>]
 49245 - 059.020.new
 49247 - 059.0203 *
 49293 - 059.020.2 *
 50213 - 059.020.new
 52192 - 059.020.2 *

מאַלעך-האַמאָוועס , malekh-hamoves [>]
 31357 - 179.020 *

מאַלעמער , malemer [>]
 50213 - 187.020.new
 50213 - 187.021 *

מאַלעסאָלנע , malesolne [>]
 50285 - 124.050 *

מאַלעסטראָווקע , malestrovke [>]
 53315 - 000.000.new

מאַלעסניק , malesnik [>]
 48243 - 138.130.new3
 48243 - 138.130.new4
 48243 - 138.130.new5

מאַלעסניקעס , malesnikes [>]
 48243 - 138.130.new4

מאַלעפּיווקין , malepivkin [>]
 52213 - 007.083.new2

מאַלעקעט , maleket [>]
 50259 - 145.060 *
 50259 - 145.061 *

מאַלער , maler [>]
 31357 - 086.080.new
 31357 - 086.080.new2
 44264 - 086.080 *
 50190 - 020.031 *
 50196 - 059.020 *
 ...

מאַלפּע , malpe [>]
 31357 - 211.020.new2
 53228 - 153.040.new2

מאַלפּערטשעניק , malpertshenik [>]
 48243 - 095.010 *
 48243 - 095.010.new2

מאַלצייַט , maltsayt [>]
 50196 - 119.050.new2

מאַלקאָוויטש , malkovitsh [>]
 52268 - 007.050.new

מאַלקע , malke [>]
 48277 - 103.072.new2
 48292 - 103.072.2 *
 49224 - 103.072 *
 49245 - 103.070.new
 51323 - 103.072 *
 ...

מאַלקעוויטש , malkevitsh [>]
 52268 - 007.050.new3
 52268 - 007.050.new3

מאַלשי , malshi [>]
 52192 - 019.060.new2

מאַלשל , malshl [>]
 52192 - 019.060.new

מאַמאמען , mammen [>]
 49338 - 157.070 *

מאַמאַליגע , mamalige [>]
 32358 - 111.020.new5
 32358 - 111.020.new5
 32358 - 111.020.new6
 32358 - 137.040 *
 32358 - 137.041 *
 ...

מאַמאַליגע-מעל , mamalige-mel [>]
 50296 - 137.041 *

מאַמאַליגעס , mamaliges [>]
 32358 - 111.020.new5

מאַמבלט , mamblt [>]
 55258 - 017.040.new
 55258 - 017.040 *
 55258 - 017.040.new2

מאַמדל , mamdl [>]
 53261 - 120.040.new2

מאַמוּס , mamus [>]
 50199 - 183.120.new3
 50199 - 183.120.new2

מאַמטל , mamtl [>]
 48276 - 043.040.2 *

מאַמיע , mamie [>]
 48286 - 024.090.new

מאַמליגע , mamlige [>]
 45284 - 137.040.new2
 48263 - 111.020.new
 53211 - 137.041 *

מאַממאַליגע , mammalige [>]
 50334 - 095.034.new2

מאַמנים , mamnim [>]
 48292 - 122.040 *

מאַמע , mame [>]
 31357 - 000.000.new3
 31357 - 157.020 *
 31357 - 220.120.new7
 32358 - 126.030.new
 32358 - 160.060.new
 ...

מאַמע'ט , mame't [>]
 48281 - 163.210 *

מאַמע-לוּשן , mame-lushn [>]
 50259 - 197.060.new

מאַמע-לשון , mame-loshn [>]
 46327 - 197.060.new
 48277 - 001.060.new
 48284 - 197.060.new
 48286 - 197.060.new
 49235 - 124.050 *
 ...

מאַמע`ט , mame`t [>]
 49235 - 163.210 *

מאַמעגיט , mamegit [>]
 53278 - 161.050 *

מאַמעט , mamet [>]
 53257 - 163.210 *

מאַמעליגע , mamelige [>]
 32358 - 126.010.new3
 32358 - 126.010.new7
 32358 - 126.010.new8
 32358 - 126.010.newd
 32358 - 126.010.newd
 ...

מאַמעליגענע , mameligene [>]
 48265 - 193.030.new2

מאַמעליגעס , mameliges [>]
 48243 - 137.010.new
 48243 - 137.041 *
 48259 - 095.031.new2

מאַמעליטשקע , mamelitshke [>]
 48259 - 095.031.new2
 48259 - 095.031.new

מאַמעלייַ , mamelay [>]
 32358 - 126.010.new8
 32358 - 126.010.new9
 32358 - 126.010.newc
 32358 - 126.010.newd

מאַמעלייַע , mamelaye [>]
 32358 - 126.010.new7
 32358 - 126.010.new9
 32358 - 126.010.newd

מאַמעלע , mamele [>]
 54265 - 220.120.new82

מאַמעניו , mameniu [>]
 54222 - 028.060.new2
 54222 - 071.030.new
 54222 - 178.071 *

מאַמען , mamen [>]
 31357 - 157.070 *
 32358 - 157.070 *
 46327 - 104.120.new4
 46327 - 130.031.new
 46327 - 130.031.new3
 ...

מאַמע(ן , mame(n [>]
 52236 - 157.020 *

מאַמען , mamen [>]
 52236 - 157.023 *
 52236 - 157.070 *
 52236 - 157.070.new
 52249 - 057.040.newd
 52249 - 157.020 *
 ...

מאַמעס , mames [>]
 45284 - 003.062.new
 46327 - 163.240.2 *
 46327 - 156.020 *
 48243 - 189.060.new2
 48248 - 162.110.new
 ...

מאַמעשי , mameshi [>]
 50197 - 163.210 *
 50212 - 036.020.new2
 52224 - 044.070 *
 52224 - 192.062 *
 54222 - 023.041 *

מאַמעשן , mameshn [>]
 50227 - 220.120.new7

מאַמעשע , mameshe [>]
 52249 - 103.100 *

מאַמקע , mamke [>]
 50206 - 161.040 *

מאַנ'ס , man's [>]
 50202 - 159.140 *

מאַנאַשקע , manashke [>]
 46327 - 157.100.new

מאַנאַשקעס , manashkes [>]
 46327 - 157.100.2 *

מאַנגל , mangl [>]
 31357 - 080.021 *
 32358 - 080.021 *
 49235 - 080.021 *
 49247 - 080.020.new2
 49247 - 080.020.new
 ...

מאַנגלט , manglt [>]
 48354 - 080.021 *
 50190 - 080.021.new
 50190 - 080.021.new2

מאַנגליצע , manglitse [>]
 50227 - 080.021 *

מאַנגלניצע , manglnitse [>]
 48259 - 080.020.new2
 50246 - 080.023.new
 50246 - 080.023 *

מאַנגלעוועט , manglevet [>]
 50202 - 080.021 *

מאַנגלעווען , mangleven [>]
 50237 - 080.020 *
 52223 - 080.030 *

מאַנגלעניצע , manglenitse [>]
 48243 - 078.092 *

מאַנגלען , manglen [>]
 49235 - 080.021 *
 50196 - 080.020 *
 50199 - 080.023 *
 50213 - 080.021 *
 52192 - 080.021.new
 ...

מאַנגע , mange [>]
 50202 - 079.050 *

מאַנגערן , mangern [>]
 48286 - 024.091.new3

מאַנגקען , mangken [>]
 49235 - 080.021 *

מאַנדאַט , mandat [>]
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 206.031.new2
 32358 - 206.031.new2

מאַנדאַלעך , mandalekh [>]
 53257 - 189.050.new4

מאַנדאָלינעס , mandolines [>]
 50196 - 204.100 *

מאַנדאָלין , mandolin [>]
 53257 - 177.040 *
 53257 - 177.040.new

מאַנדל , mandl [>]
 31357 - 089.062.new
 31357 - 089.062.new
 32358 - 127.081.new
 32358 - 127.081.new3
 32358 - 127.081.new2
 ...

מאַנדל-ברויט , mandl-broyt [>]
 50248 - 162.090 *
 50257 - 137.090 *

מאַנדלבוים , mandlboym [>]
 52224 - 096.041.new3
 52224 - 096.041.new3
 52224 - 096.041.new2
 52224 - 096.041.new2

מאַנדלברויט , mandlbroyt [>]
 50202 - 137.090.new

מאַנדלניס , mandlnis [>]
 51314 - 194.010.new

מאַנדלס , mandls [>]
 51314 - 194.010.new

מאַנדלעך , mandlekh [>]
 32358 - 127.081.new5
 48324 - 194.060 *

מאַנדלען , mandlen [>]
 31357 - 034.030.2 *
 31357 - 100.029 *
 32358 - 127.081.new5
 32358 - 163.190 *
 32358 - 163.190.new
 ...

מאַנדלען-ניס , mandlen-nis [>]
 51323 - 100.030 *

מאַנדעבורקעס , mandeburkes [>]
 48248 - 137.030.new2
 48248 - 138.101 *

מאַנדעבוּרטשניק , mandeburtshnik [>]
 50190 - 095.036 *
 50190 - 095.036.new
 50190 - 095.036 *

מאַנדעבעריקעס , mandeberikes [>]
 48248 - 095.011.new2
 48248 - 095.011.new2
 48248 - 095.011.new3
 48248 - 095.011.new3
 49245 - 213.081.new5
 ...

מאַנדעבערקע , mandeberke [>]
 48248 - 095.020.new
 48248 - 095.020 *
 48248 - 095.020.new2
 48248 - 095.020.new2

מאַנדעבערקעס , mandeberkes [>]
 48248 - 095.011.new4
 48248 - 095.011.new4

מאַנדעלע , mandele [>]
 31357 - 047.060 *
 50212 - 047.080.new2

מאַנדעלעך , mandelekh [>]
 31357 - 178.070 *
 31357 - 178.070.new
 48263 - 178.071 *
 49224 - 192.061 *

מאַנהויז , manhoyz [>]
 49235 - 219.120.new
 50213 - 219.120 *
 50329 - 219.120 *
 50329 - 219.120.new
 50334 - 219.120 *

מאַנוסקריפּט , manuskript [>]
 32358 - 193.041.new8

מאַנופֿאַקטור , manufaktur [>]
 50275 - 050.011 *

מאַנופֿאַקטורנע , manufakturne [>]
 48324 - 205.040.new3
 50275 - 050.011 *

מאַנופֿאַקטורשטשיק , manufakturshtshik [>]
 48354 - 205.030.new

מאַנזשעט , manzhet [>]
 48324 - 040.020 *
 54301 - 040.010 *

מאַנזשעטן , manzhetn [>]
 48277 - 047.060.new2
 52236 - 047.060.new4
 54226 - 040.050.new
 54249 - 039.060.new

מאַנטאַלע , mantale [>]
 55249 - 040.080.new

מאַנטילע , mantile [>]
 48292 - 044.100.new
 48292 - 044.100.2 *
 48292 - 044.100.new

מאַנטילקע , mantilke [>]
 49293 - 044.050.new
 49293 - 044.050.new2

מאַנטיק , mantik [>]
 49293 - 044.050.new2

מאַנטל , mantl [>]
 31357 - 041.060.new
 31357 - 044.100.new
 31357 - 044.100.new
 31357 - 044.100 *
 44264 - 043.040 *
 ...

מאַנטלעך , mantlekh [>]
 51196 - 044.020.new
 53278 - 083.090 *
 54265 - 043.040.new

מאַנטלען , mantlen [>]
 31357 - 037.010.new2
 32358 - 103.072.2 *
 48284 - 044.020.new2
 48284 - 044.020.new
 50248 - 044.020 *
 ...

מאַנטמאָל , mantmol [>]
 49229 - 010.060.new

מאַנטן , mantn [>]
 48286 - 034.110.new3
 50196 - 044.100.new

מאַנטעלע , mantele [>]
 48324 - 045.030 *
 55249 - 040.080.new2
 55249 - 040.090.new

מאַנטעלעך , mantelekh [>]
 32358 - 204.091 *
 32358 - 204.100 *

מאַנטערקע , manterke [>]
 52251 - 203.030 *
 52251 - 203.030.new

מאַנטשמאָל , mantshmol [>]
 49229 - 158.060 *

מאַנטשן , mantshn [>]
 52251 - 009.080 *

מאַני , mani [>]
 55248 - 207.040 *

מאַני-גרויפּלעך-קאַשע , mani-groyplekh-kashe [>]
 48281 - 125.109 *

מאַניאַ , mania [>]
 48354 - 159.280.2 *
 48354 - 159.280.new

מאַניאַק , maniak [>]
 50296 - 204.110.new
 50296 - 204.110 *
 50296 - 204.110.new2

מאַניורע , maniure [>]
 49235 - 213.020 *

מאַניע , manie [>]
 49247 - 160.080.new
 49247 - 160.080.new2

מאַניעוורעס , manievres [>]
 53212 - 002.040.newh

מאַניעס , manies [>]
 48286 - 024.090.new

מאַניערן , maniern [>]
 52307 - 028.110 *

מאַניפֿראַטן , manifratn [>]
 49229 - 220.010 *
 50197 - 220.010 *
 50197 - 220.010.new
 50237 - 220.010 *
 50237 - 220.010.new
 ...

מאַניקערס , manikers [>]
 50246 - 188.070 *

מאַנירטער , manirter [>]
 49229 - 125.050 *
 51323 - 125.051 *
 52251 - 125.051.new

מאַנירן , manirn [>]
 49293 - 124.050.new
 50248 - 125.030 *

מאַנישער , manisher [>]
 50296 - 160.040.new
 50296 - 160.040.new

מאַנישקע , manishke [>]
 48292 - 157.100.new6
 48292 - 157.100.new8
 52268 - 170.090.new4
 54226 - 039.089 *
 54226 - 039.089 *

מאַנישקעס , manishkes [>]
 52268 - 160.130.new2

מאַנכמאָל , mankhmol [>]
 49235 - 197.061.new

מאַנכע , mankhe [>]
 50199 - 003.080 *
 50202 - 001.060 *
 50202 - 129.020 *
 50202 - 130.041.new
 50202 - 137.030.new8
 ...

מאַנכעס , mankhes [>]
 49235 - 127.082.new
 49235 - 158.060 *
 50197 - 010.060 *
 50197 - 158.060 *
 50202 - 010.060 *
 ...

מאַנכעסמאָל , mankhesmol [>]
 48243 - 177.010.new5
 50227 - 004.061 *
 54301 - 010.060.new
 54301 - 010.060 *

מאַנל , manl [>]
 50329 - 047.080.new
 53278 - 047.080.new

מאַנלע , manle [>]
 54266 - 080.020 *

מאַננאָמען , mannomen [>]
 49245 - 159.440 *
 49245 - 160.010 *
 49245 - 160.020 *
 49245 - 160.041.new

מאַנס , mans [>]
 48286 - 160.070 *
 48292 - 159.011 *
 49224 - 159.090 *
 49224 - 000.000.newg
 49224 - 000.000.newl
 ...

מאַנס-פּאַרזוינען , mans-parzoynen [>]
 48243 - 158.030.new3

מאַנסביל , mansbil [>]
 50212 - 076.020.new2

מאַנסבילן , mansbiln [>]
 50306 - 104.090.new
 52249 - 051.040 *
 52249 - 179.090 *
 55268 - 053.060 *

מאַנסטער , manster [>]
 49242 - 204.010 *
 50196 - 204.010.new2
 52192 - 204.010.new

מאַנסע , manse [>]
 48292 - 139.060.new
 48292 - 200.030.new
 48292 - 204.010 *
 50248 - 200.031 *

מאַנסעס , manses [>]
 32358 - 220.0803 *
 45284 - 220.0803 *
 45284 - 220.080.2 *
 46327 - 220.080.new5
 48248 - 220.080.new
 ...

מאַנספּאַרשוין , mansparshoyn [>]
 53212 - 143.050.new

מאַנספּערשוין , manspershoyn [>]
 50197 - 107.040.new
 50212 - 076.020.new2
 50212 - 076.020.new3

מאַנע , mane [>]
 45284 - 220.080 *
 46327 - 063.040.2 *
 48263 - 052.010 *
 48277 - 220.080 *
 48292 - 220.080 *
 ...

מאַנע-גרייַפּלעך , mane-grayplekh [>]
 53261 - 130.100.new2
 53261 - 130.100.new7

מאַנע-קאַסקע , mane-kaske [>]
 53228 - 125.109.new
 53228 - 125.109.new
 53228 - 125.109.new2

מאַנע-קאַשקע , mane-kashke [>]
 53228 - 125.109 *

מאַנעבעריקעס , maneberikes [>]
 48248 - 095.011.new4

מאַנעגרויפֿן , manegroyfn [>]
 50334 - 130.100.new

מאַנעהויז , manehoyz [>]
 49235 - 219.120.new
 53228 - 219.120.new

מאַנעט , manet [>]
 48277 - 121.022 *
 50248 - 121.022 *

מאַנעטוועגן , manetvegn [>]
 48292 - 121.022 *
 50196 - 121.020.new
 50196 - 121.020 *
 50196 - 121.020.new

מאַנעכל , manekhl [>]
 47288 - 047.080 *
 49245 - 047.080.new2
 49245 - 047.080.new4
 50257 - 047.080.new
 50296 - 047.080.new
 ...

מאַנעכן , manekhn [>]
 50273 - 047.080.2 *
 50273 - 047.080.new

מאַנעלע , manele [>]
 50296 - 047.080.new2
 53261 - 047.080 *
 54265 - 047.070.new
 55248 - 047.080.new
 55248 - 047.080.new

מאַנען , manen [>]
 31357 - 159.071 *
 48243 - 159.060.new2
 48276 - 159.071.new
 48281 - 159.071 *
 48286 - 159.071 *
 ...

מאַנעס , manes [>]
 50196 - 181.020 *
 50196 - 182.020.new
 50196 - 182.020.new2

מאַנעץ , manets [>]
 49242 - 002.031.new

מאַנעקאַשע , manekashe [>]
 52192 - 125.100 *
 52192 - 125.109 *

מאַנער , maner [>]
 48263 - 159.011 *
 52268 - 159.071 *

מאַנערס , maners [>]
 49256 - 163.181.new

מאַנערשע , manershe [>]
 50246 - 047.080.new

מאַנפֿירנ , manfirn [>]
 49235 - 177.060.new2
 31357 - 177.060 *
 49242 - 177.060 *
 50213 - 177.060 *

מאַנפֿערד , manferd [>]
 50248 - 153.040 *

מאַנצביל , mantsbil [>]
 49247 - 042.010 *
 53211 - 160.110.2 *
 54301 - 037.010 *
 55249 - 037.010 *

מאַנצבילן , mantsbiln [>]
 54301 - 104.090.new

מאַנצבילס , mantsbils [>]
 50334 - 112.1003 *

מאַנצבל , mantsbl [>]
 54226 - 220.120.newa

מאַנצבלען , mantsblen [>]
 31357 - 159.070 *

מאַנצוג , mantsug [>]
 50213 - 044.010 *

מאַנצמאָל , mantsmol [>]
 49229 - 010.060 *
 49229 - 164.080 *

מאַנק , mank [>]
 44264 - 003.080 *
 45284 - 003.080 *
 49229 - 003.080 *
 50190 - 003.080 *
 52192 - 003.080 *
 ...

מאַנקעט , manket [>]
 54265 - 040.020 *

מאַנקעטן , manketn [>]
 54226 - 040.050.new

מאַנשאַפֿט , manshaft [>]
 54266 - 169.110.new4

מאַן , man [>]
 31357 - 039.010 *
 31357 - 103.060.2 *
 31357 - 159.060 *
 31357 - 159.230 *
 31357 - 159.230.new
 ...

מאַן-און-פֿרוי , man-un-froy [>]
 48276 - 028.111.new

מאַן-נאָנען , man-nonen [>]
 48286 - 159.230 *

מאַןThe , manThe [>]
 48263 - 159.070.new3

מאַןן , mann [>]
 53257 - 159.230 *

מאַס , mas [>]
 50202 - 200.050 *
 50202 - 200.051.new
 50227 - 220.120.new

מאַסאַזשיס , masazhis [>]
 50196 - 209.050.new4

מאַסאַזשירן , masazhirn [>]
 55249 - 148.082.new

מאַסדזשאַד , masdzhad [>]
 32358 - 200.030.new
 32358 - 200.030.new

מאַסוויער , masvier [>]
 53315 - 073.030.new

מאַסט , mast [>]
 50273 - 018.070.2 *
 50273 - 018.070.new
 50273 - 018.070.new

מאַסטאַרד , mastard [>]
 49235 - 128.050 *

מאַסטיק , mastik [>]
 32358 - 206.020.new
 32358 - 206.020 *
 32358 - 206.020.new
 32358 - 206.020.new3
 49247 - 148.070.new

מאַסטעם , mastem [>]
 55249 - 156.111 *

מאַסטער , master [>]
 46327 - 204.010.2 *
 46327 - 204.010.new
 46327 - 204.010.new2
 46327 - 204.010.new3
 46327 - 204.010.new9
 ...

מאַסטעראַ , mastera [>]
 50275 - 204.010 *

מאַסטערסקאַיאַ , masterskaia [>]
 51323 - 169.100.2 *

מאַסטערסקאַייִאַ , masterskaiia [>]
 53278 - 204.110 *

מאַסטערסקאַיִאַ , masterskaia [>]
 51323 - 149.070.newm

מאַסטערסקייַאַ , masterskaya [>]
 55268 - 220.120.newb

מאַסיווע , masive [>]
 52224 - 069.040 *
 52224 - 069.040 *

מאַסירע , masire [>]
 46327 - 220.040.new3
 46327 - 220.040.new3
 46327 - 220.040.new3
 46327 - 220.040.new4
 52229 - 220.040.new
 ...

מאַסל'ינעס , masl'ynes [>]
 49245 - 099.010.new2
 49245 - 099.010.new3

מאַסלאַנקע , maslanke [>]
 55258 - 113.050 *

מאַסלאָ , maslo [>]
 48248 - 113.040 *
 48324 - 135.042.new4
 50248 - 113.041 *
 52251 - 113.041.new
 52251 - 113.041.new3

מאַסליאַנע , masliane [>]
 48324 - 136.060.new
 48324 - 136.060.2 *

מאַסליאַנקע , maslianke [>]
 47295 - 113.040.new
 47295 - 113.040.new
 50285 - 113.050 *
 52192 - 113.051 *

מאַסליאָנקע , maslionke [>]
 49293 - 113.040 *
 49293 - 113.040.2 *
 51196 - 113.051 *
 54249 - 113.051 *
 54249 - 113.051.new

מאַסליטשקאַ , maslitshka [>]
 48265 - 113.040 *

מאַסליטשקע , maslitshke [>]
 49224 - 004.020.2 *

מאַסליניטשקע , maslinitshke [>]
 49224 - 073.010 *
 50206 - 113.040 *
 50206 - 113.042 *

מאַסליניצע , maslinitse [>]
 50306 - 113.040 *
 50306 - 209.030 *
 50306 - 209.030.new
 50334 - 113.041 *
 52192 - 113.041 *
 ...

מאַסלינע , masline [>]
 51314 - 113.041 *

מאַסלינען , maslinen [>]
 48263 - 099.010 *

מאַסלינעס , maslines [>]
 32358 - 099.010.new
 32358 - 099.010.new
 46327 - 099.010 *
 46327 - 099.010 *
 46327 - 093.040.new3
 ...

מאַסלינעסאיז , maslinesiz [>]
 49247 - 099.010.new3

מאַסלינקאַ , maslinka [>]
 52268 - 113.051 *

מאַסלינקע , maslinke [>]
 32358 - 112.130 *
 32358 - 112.130.new
 32358 - 113.021.new2
 32358 - 113.021.new3
 45284 - 113.051 *
 ...

מאַסלין , maslin [>]
 50329 - 113.041 *
 50329 - 113.041.new
 50329 - 113.041.new
 50334 - 099.010 *

מאַסליצע , maslitse [>]
 49235 - 113.041 *

מאַסלע , masle [>]
 48324 - 135.042.new
 48324 - 135.042.new3
 48324 - 135.042.new2
 48324 - 135.042.new4
 48324 - 135.042.new3
 ...

מאַסלעאַנקע , masleanke [>]
 49293 - 113.040 *

מאַסלעבוינע , masleboyne [>]
 50285 - 113.040 *

מאַסלעמיצע , maslemitse [>]
 53315 - 113.041 *

מאַסלענטשקעלע , maslentshkele [>]
 49224 - 113.040 *
 49224 - 113.040.new
 49224 - 113.042 *
 50213 - 113.041 *

מאַסלעניחצע , maslenikhtse [>]
 50296 - 113.041 *

מאַסלעניטשקע , maslenitshke [>]
 49224 - 220.120.newa

מאַסלענימצע , maslenimtse [>]
 50246 - 113.042.new

מאַסלענינקע , masleninke [>]
 55268 - 113.041 *

מאַסלעניצע , maslenitse [>]
 45284 - 113.041 *
 46327 - 113.041 *
 46327 - 113.041.new4
 46327 - 113.041.new4
 46327 - 113.041.new5
 ...

מאַסלענצע , maslentse [>]
 49235 - 113.041.new
 49235 - 113.041.new2
 49235 - 113.042 *

מאַסלענקע , maslenke [>]
 48243 - 137.041.new
 48243 - 137.041.new2
 55249 - 113.041.new2

מאַסלען , maslen [>]
 48243 - 130.070 *
 53228 - 113.041 *

מאַסניצע , masnitse [>]
 48248 - 113.040 *

מאַסן , masn [>]
 48354 - 143.030.newz

מאַסע , mase [>]
 46327 - 154.072.new3
 48292 - 007.050.new3
 48292 - 093.022 *
 50190 - 074.040 *
 50196 - 138.140.new3
 ...

מאַסעלע , masele [>]
 54226 - 155.0503 *

מאַסענליצע , masenlitse [>]
 47288 - 113.041 *

מאַסען , masen [>]
 55249 - 155.050.new4

מאַסעס , mases [>]
 46327 - 220.080.new5
 50196 - 181.060.new
 50227 - 147.020.new

מאַסער , maser [>]
 53212 - 220.040.new3

מאַסק , mask [>]
 47267 - 195.020 *
 50202 - 195.021 *

מאַסקולין , maskulin [>]
 52224 - 055.041 *

מאַסקים , maskim [>]
 48248 - 156.111.2 *
 48286 - 156.111.new

מאַסקירט , maskirt [>]
 49229 - 195.020.2 *

מאַסקירן , maskirn [>]
 50257 - 195.080 *

מאַסקע , maske [>]
 48248 - 195.020.2 *
 49224 - 037.090 *
 50196 - 195.021 *
 50196 - 195.021.new
 51196 - 195.020 *
 ...

מאַסקעס , maskes [>]
 31357 - 195.021 *
 32358 - 195.021 *
 48263 - 194.060.new2
 48265 - 195.080 *
 49224 - 195.020 *
 ...

מאַסקעריי , maskerey [>]
 49224 - 195.030 *

מאַסקערירן , maskerirn [>]
 56293 - 195.021 *

מאַסקערן , maskern [>]
 55249 - 190.070.new

מאַסשטאַב , masshtab [>]
 48284 - 209.020.new4
 48284 - 209.020.new5
 48284 - 209.020.new5
 50285 - 001.010.newi
 50285 - 004.031 *
 ...

מאַפּ , map [>]
 52268 - 085.041 *

מאַפּאָדאָביע , mapodobie [>]
 46327 - 103.070.new8

מאַפּאָל , mapol [>]
 52192 - 000.000.new

מאַפּל , mapl [>]
 49245 - 142.031 *

מאַפּלען , maplen [>]
 52229 - 161.010.new2

מאַפּע , mape [>]
 32358 - 000.000.new
 46327 - 004.040.new6
 47295 - 040.060.new
 50206 - 179.100 *
 50246 - 038.020.new
 ...

מאַפּעס , mapes [>]
 50206 - 179.100 *

מאַפֿט , maft [>]
 49235 - 002.060.new2
 51196 - 081.090 *

מאַציוּווקע , matsiuvke [>]
 52213 - 037.022 *

מאַצינעס , matsines [>]
 49293 - 094.020 *

מאַצעלנעצע , matselnetse [>]
 55258 - 216.091 *

מאַץ , mats [>]
 47288 - 018.020 *
 54222 - 071.030.new
 54226 - 121.101 *
 55249 - 188.070 *
 55249 - 188.070.new
 ...

מאַק , mak [>]
 49224 - 015.030 *
 49224 - 035.070 *
 53211 - 109.090 *

מאַק-רע-טע , mak-re-te [>]
 49242 - 109.090 *

מאַקאַטירקע , makatirke [>]
 52268 - 213.080.new

מאַקאַין , makain [>]
 46327 - 109.071.new
 49245 - 109.071.new
 50334 - 109.071.new
 50334 - 109.071.new
 47288 - 109.060.new

מאַקאַראָנים , makaronim [>]
 45284 - 109.031.new

מאַקאַראָנען , makaronen [>]
 44264 - 129.060 *
 45284 - 125.090 *

מאַקאַראָנען-קוגל , makaronen-kugl [>]
 44264 - 129.070 *
 44264 - 129.070 *

מאַקאַראָנעס , makarones [>]
 49224 - 113.100 *

מאַקאַרעוו , makarev [>]
 50296 - 000.000.new5
 50296 - 000.000.new5
 50296 - 000.000.new8
 50296 - 000.000.newa
 50296 - 000.000.newa
 ...

מאַקאַרעווער , makarever [>]
 50296 - 001.010.2 *

מאַקאָווע , makove [>]
 53212 - 002.040.new2
 53212 - 002.040.new2
 53212 - 002.040.new3
 53212 - 002.040.new3
 53212 - 002.040.newb
 ...

מאַקאָווער , makover [>]
 53212 - 002.040.new3
 53212 - 002.040.newd

מאַקאָטריק , makotrik [>]
 51314 - 109.040 *
 51314 - 109.090 *

מאַקאָטריקל , makotrikl [>]
 51314 - 106.030.new6
 51314 - 106.030.new7
 51314 - 106.030.new7

מאַקאָטרע , makotre [>]
 51314 - 109.041 *

מאַקאָכע , makokhe [>]
 50312 - 101.020 *

מאַקווע , makve [>]
 55258 - 026.043 *

מאַקוכע , makukhe [>]
 52251 - 101.010.new6

מאַקוך , makukh [>]
 52251 - 101.010.new4
 52251 - 101.010.new5
 52251 - 101.010.new6
 52251 - 000.000.new3

מאַקוש , makush [>]
 32358 - 076.010 *
 32358 - 076.010.new2

מאַקוּפֿקא , makufk [>]
 50227 - 138.150.new

מאַקט , makt [>]
 50334 -

מאַקך , makkh [>]
 45284 - 015.051 *

מאַקליע , maklie [>]
 53261 - 159.330 *

מאַקס , maks [>]
 49247 - 063.020.new5
 49247 - 063.020.new5

מאַקעוו , makev [>]
 31357 - 069.110.new5

מאַקעוואָ , makevo [>]
 53212 - 220.120.new7

מאַקעווער , makever [>]
 52224 - 034.111.new
 52224 - 034.111.new2
 52224 - 034.111.new3
 52224 - 034.111.new3

מאַקעטע , makete [>]
 47267 - 109.090.new
 47288 - 109.090 *
 47295 - 109.090 *
 50306 - 109.090 *

מאַקעטערטשיק , maketertshik [>]
 54249 - 109.090 *

מאַקעטערציק , maketertsik [>]
 53278 - 109.090.new3
 53278 - 109.090.new4

מאַקעטרע , maketre [>]
 50334 - 109.090 *

מאַקעטשער , maketsher [>]
 53278 - 109.090 *
 53278 - 109.090.new
 53278 - 109.090.new2
 53278 - 109.090.new3

מאַקעכץ , makekhts [>]
 49235 - 145.030.new

מאַקעפֿקע , makefke [>]
 50227 - 138.150.new
 50227 - 138.150.new2

מאַקעקעט , makeket [>]
 54222 - 023.070 *
 54222 - 023.070.new
 54222 - 023.070.new2
 54222 - 023.070.new2

מאַקערטע , makerte [>]
 48263 - 109.090 *
 48263 - 109.090.new
 48276 - 109.090.new
 48276 - 109.090.new
 48277 - 140.090 *
 ...

מאַקריווקע , makrivke [>]
 53261 - 099.030.new
 53261 - 099.030 *

מאַקריווקעס , makrivkes [>]
 53261 - 099.030.new2

מאַקרעוו , makrev [>]
 49235 - 101.020 *

מאַקרעטע , makrete [>]
 47267 - 109.090.new
 48248 - 109.090.2 *
 48324 - 109.090 *
 49235 - 109.090 *
 50248 - 111.050 *
 ...

מאַראַווידנע , maravidne [>]
 53212 - 154.094 *

מאַראַטשקען , maratshken [>]
 48265 - 220.100.new9

מאַראַמאָנסקן , maramonskn [>]
 52249 - 126.010.new

מאַראַמאָנסקן-קוגל , maramonskn-kugl [>]
 52249 - 129.070.new2

מאַראַמאָנסקע , maramonske [>]
 52249 - 126.010 *
 52249 - 126.010.new
 52249 - 129.110 *
 52249 - 137.170 *

מאַראַמאָנסקער , maramonsker [>]
 52249 - 126.010.new

מאַראַנירטן , maranirtn [>]
 54222 - 124.050.new
 54222 - 124.050.new2

מאַראַנצן , marantsn [>]
 31357 - 087.100 *
 32358 - 089.010 *
 32358 - 089.020 *
 32358 - 127.030.new3
 32358 - 127.030.new5
 ...

מאַראַנצעלע , marantsele [>]
 49245 - 089.011.new

מאַראַנץ , marants [>]
 45284 - 089.012 *
 46327 - 089.010 *
 46327 - 089.010 *
 46327 - 089.012 *
 46327 - 127.060.new2
 ...

מאַראַקע , marake [>]
 49242 - 217.020 *
 49242 - 217.020.new
 49245 - 217.020.new

מאַראָז , maroz [>]
 54265 - 127.020 *
 55248 - 070.020.new
 55248 - 070.020.new

מאַראָזעמע , marozeme [>]
 55249 - 127.020 *

מאַראָזש , marozh [>]
 50273 - 127.020.new

מאַראָזשינע , marozhine [>]
 52307 - 127.020 *

מאַראָזשענע , marozhene [>]
 46327 - 127.020 *
 48286 - 127.020 *
 49293 - 127.020.new
 50273 - 127.020.new
 50273 - 127.020.new

מאַראָנצן , marontsn [>]
 48263 - 089.010 *
 48263 - 089.011.2 *
 48277 - 089.010.new
 48292 - 089.010 *

מאַראָנץ , maronts [>]
 48292 - 089.011 *

מאַראָקאַניש , marokanish [>]
 31357 - 044.060 *

מאַראָשקע , maroshke [>]
 55248 - 147.020.new

מאַרב , marb [>]
 50190 - 138.161 *

מאַרביק , marbik [>]
 50196 - 138.160.new

מאַרבל , marbl [>]
 55249 - 166.060 *

מאַרבלס , marbls [>]
 49256 - 166.060 *
 50202 - 166.060 *
 53257 - 166.060 *

מאַרגאַליצע , margalitse [>]
 49245 - 080.023 *
 49245 - 080.023.new2
 49245 - 080.023.new4
 49245 - 080.023.new3

מאַרגאַריטקעס , margaritkes [>]
 48243 - 156.010.new2

מאַרגאַרין , margarin [>]
 32358 - 136.060.new9

מאַרגאַרעטקעס , margaretkes [>]
 48243 - 156.010.new2
 48243 - 156.010.new3
 53228 - 101.020.new
 53228 - 101.020.new2

מאַרדזש , mardzh [>]
 48259 - 185.110 *

מאַרדזשעט , mardzhet [>]
 53228 - 185.120 *

מאַרדזשעלן , mardzheln [>]
 44264 - 048.010 *

מאַרדע , marde [>]
 53228 - 019.011 *

מאַרוּווקע , maruvke [>]
 53212 - 147.020 *

מאַרוּווקעס , maruvkes [>]
 53212 - 147.020 *

מאַרוּפֿקע , marufke [>]
 50196 - 147.020 *
 50196 - 147.020.new
 53212 - 148.080 *
 53212 - 148.080.new

מאַרוּפֿקעס , marufkes [>]
 53212 - 148.080.new2

מאַרזשאַץ , marzhats [>]
 50197 - 109.071.new

מאַרזשע , marzhe [>]
 50196 - 109.061.new
 50206 - 177.080.new
 50206 - 177.080.new2
 50206 - 177.080.new3
 50206 - 177.080.new3

מאַרזשעל , marzhel [>]
 50197 - 109.071.new2

מאַרזשעץ , marzhets [>]
 50248 - 185.130 *

מאַרזשער , marzher [>]
 50199 - 109.060 *
 50199 - 109.063 *

מאַרזשערל , marzherl [>]
 50199 - 109.061 *

מאַרט , mart [>]
 45284 - 185.130 *
 46327 - 185.130 *
 46327 - 185.130.new2
 47295 - 185.130 *
 48263 - 185.130 *
 ...

מאַרטי , marti [>]
 44264 - 185.130 *

מאַרטע , marte [>]
 54301 - 159.340.2 *

מאַרטעס , martes [>]
 54222 - 160.100.new2

מאַרטש , martsh [>]
 49245 - 185.130 *
 50213 - 185.130 *
 53257 - 185.130 *
 55248 - 185.130 *
 55277 - 185.130 *

מאַריאַ , maria [>]
 50273 - 200.080.2 *
 52223 - 200.080 *
 54249 - 200.082.new

מאַריאַמפּאָל , mariampol [>]
 54226 - 007.050 *

מאַריאַנעפֿקע , marianefke [>]
 50273 - 001.010.new
 50273 - 095.031.new
 50273 - 211.090.new2
 50273 - 211.090.new2
 50273 - 213.040.new5

מאַריאַרקעס , mariarkes [>]
 50237 - 041.010 *

מאַריאַשע , mariashe [>]
 54222 - 160.080.2 *

מאַריאַשען , mariashen [>]
 54301 - 155.050.new

מאַרימאָנסקע , marimonske [>]
 53257 - 125.110.new2

מאַרינאַד , marinad [>]
 51314 - 124.060.new

מאַרינאַרקע , marinarke [>]
 50197 - 040.060 *
 50197 - 040.090 *
 50197 - 040.092.new3
 50237 - 040.060 *
 50257 - 040.060 *
 ...

מאַריניטש , marinitsh [>]
 50296 - 209.020 *

מאַריניטשער , marinitsher [>]
 50296 - 209.020 *

מאַרינירט , marinirt [>]
 46327 - 125.051.new
 48248 - 125.050 *
 49229 - 122.030 *
 50190 - 125.050.new
 50190 - 125.050.new
 ...

מאַרינירטן , marinirtn [>]
 44264 - 125.050 *
 49247 - 125.061.new
 50196 - 125.050 *
 53278 - 125.050 *
 54301 - 162.090.2 *
 ...

מאַרינירטע , marinirte [>]
 32358 - 125.050 *
 48281 - 122.030 *
 49229 - 125.010.2 *
 49229 - 125.010.new
 50199 - 125.050 *
 ...

מאַרינירטעק , marinirtek [>]
 50296 - 125.050 *
 53278 - 125.060 *

מאַרינירטער , marinirter [>]
 44264 - 125.050 *
 45284 - 125.050 *
 45284 - 125.051 *
 47267 - 125.051 *
 47267 - 125.050 *
 ...

מאַריע , marie [>]
 45284 - 160.080.2 *
 48248 - 200.080 *
 48276 - 200.082 *
 48276 - 200.082.new
 48286 - 200.080.new2
 ...

מאַריעם , mariem [>]
 32358 - 160.080 *
 32358 - 160.080.new
 46327 - 160.080.new
 46327 - 160.080 *
 48248 - 160.080 *
 ...

מאַריעס , maries [>]
 32358 - 182.042 *
 32358 - 182.042.2 *
 32358 - 182.0423 *

מאַריצע , maritse [>]
 50206 - 182.040.new

מאַריקאַנער , marikaner [>]
 50275 - 095.012 *

מאַריקאַנקעס , marikankes [>]
 50275 - 095.012 *

מאַריר , marir [>]
 54222 - 090.060 *

מאַרירטע , marirte [>]
 49235 - 125.050 *

מאַרירטער , marirter [>]
 49235 - 125.050 *
 49235 - 125.050.new

מאַריִאַ , maria [>]
 49235 - 200.080 *
 49235 - 200.080 *

מאַריִאַנעפֿקע , marianefke [>]
 50273 - 192.060.new

מאַריִע , marie [>]
 49242 - 160.080 *
 50275 - 201.011 *
 56293 - 200.080 *

מאַריִעם , mariem [>]
 31357 - 160.080 *
 49229 - 160.080 *
 53211 - 160.080 *

מאַרכאָרקע , markhorke [>]
 50257 - 025.060.new2
 50257 - 025.060.new3

מאַרכביין , markhbeyn [>]
 32358 - 015.060 *
 50248 - 129.020 *
 50273 - 015.051 *
 50275 - 009.060.new3
 52249 - 015.060 *

מאַרכט , markht [>]
 53257 - 152.051 *

מאַרך , markh [>]
 31357 - 015.060.2 *
 31357 - 015.061 *
 32358 - 015.060 *
 32358 - 015.060 *
 47288 - 015.051 *
 ...

מאַרךדאַרף , markhdarf [>]
 50246 - 015.051 *

מאַרל , marl [>]
 50196 - 055.050 *
 50199 - 182.042.new
 50199 - 182.042 *
 50199 - 055.051.new
 50212 - 055.051 *
 ...

מאַרמאַכט , marmakht [>]
 52268 - 083.060 *

מאַרמאָלאַדע , marmolade [>]
 50202 - 127.050.new3
 50202 - 127.050.new2

מאַרמאָרהאָלץ , marmorholts [>]
 44264 - 179.110.2 *

מאַרמאָרקע , marmorke [>]
 52223 - 040.060 *
 52223 - 040.070 *

מאַרמו , marmu [>]
 50206 - 160.080 *

מאַרמעלאַד , marmelad [>]
 45284 - 090.010.new

מאַרמעלאַדע , marmelade [>]
 50190 - 127.070.new
 50196 - 137.070.new
 51196 - 127.050 *

מאַרן , marn [>]
 50213 - 124.010.new3

מאַרס , mars [>]
 48276 - 185.130 *
 54249 - 185.130 *

מאַרע , mare [>]
 32358 - 182.0423 *
 54222 - 058.022 *

מאַרעוו , marev [>]
 48292 - 103.073 *

מאַרעזשע , marezhe [>]
 50237 - 050.051.new
 52249 - 050.050 *

מאַרעזשעט , marezhet [>]
 52249 - 050.050 *

מאַרעזשען , marezhen [>]
 52249 - 050.050 *

מאַרעזשעס , marezhes [>]
 52229 - 048.081.new
 52229 - 048.081 *
 53295 - 048.081 *

מאַרעזשקע , marezhke [>]
 52229 - 048.082.new

מאַרעזשקעס , marezhkes [>]
 52229 - 048.082.new

מאַרעך , marekh [>]
 47267 - 015.050 *
 47267 - 015.060 *
 47267 - 015.061.new
 47267 - 015.061.new
 47295 - 015.061 *
 ...

מאַרעלן , mareln [>]
 48277 - 100.080.new4
 48286 - 090.050.new2
 48286 - 090.050.new3
 48286 - 090.050.new2
 49229 - 090.050.new
 ...

מאַרעלען , marelen [>]
 49229 - 090.050.2 *

מאַרעם , marem [>]
 49293 - 160.080.2 *
 50273 - 160.080 *

מאַרענאַרקע , marenarke [>]
 53211 - 040.060.new3
 53211 - 040.060.new3
 53211 - 040.090 *

מאַרענצל , marentsl [>]
 50196 - 089.012 *

מאַרענצלעך , marentslekh [>]
 50196 - 089.012 *

מאַרען , maren [>]
 50273 - 160.080 *

מאַרעק , marek [>]
 50190 - 209.020.new
 50196 - 041.070.new3
 50196 - 045.040 *
 50196 - 050.071 *
 50196 - 108.031 *
 ...

מאַרער , marer [>]
 50196 - 086.080 *
 50196 - 086.080.new
 50196 - 086.080.new2
 50212 - 055.051.new3
 50212 - 055.051.new5
 ...

מאַרערער , marerer [>]
 52192 - 086.080 *

מאַרעשאַל , mareshal [>]
 45284 - 177.071 *
 45284 - 177.071 *

מאַרעשקע , mareshke [>]
 55248 - 147.020.new

מאַרעשקעס , mareshkes [>]
 50199 - 220.120.newu

מאַרצאָווע , martsove [>]
 48277 - 185.130.new4
 48277 - 185.130.new5
 48277 - 185.130.new5

מאַרץ , marts [>]
 46327 - 185.130 *
 46327 - 185.130.new
 46327 - 185.130.new2
 47288 - 185.130 *
 48277 - 185.130.new
 ...

מאַרק , mark [>]
 32358 - 189.080.new2
 45284 - 209.010.new2
 45284 - 209.010.new2
 45284 - 209.020.new
 45284 - 209.031.new
 ...

מאַרק-גאַס , mark-gas [>]
 49229 - 001.090.new2
 54301 - 001.090.new2

מאַרק-טאָג , mark-tog [>]
 50196 - 209.010 *
 50213 - 209.010.new
 52224 - 209.010 *
 52224 - 209.010.new
 52224 - 209.010.new

מאַרק-ייִדענע , mark-yidene [>]
 50248 - 039.010.new

מאַרק-ייִדענעס , mark-yidenes [>]
 51323 - 000.000.new3

מאַרק-מענטשן , mark-mentshn [>]
 52249 - 042.011 *

מאַרק-פּלאַץ , mark-plats [>]
 55249 - 003.050.new4

מאַרקאָוויץ , markovits [>]
 51314 - 010.021 *

מאַרקוס , markus [>]
 49224 - 160.100 *
 49224 - 160.100.2 *
 52213 - 220.120.newj
 54222 - 160.100 *
 54222 - 160.100.new
 ...

מאַרקטאָג , marktog [>]
 53212 - 002.040.newx

מאַרקטן , marktn [>]
 51323 - 053.021.new3

מאַרקיז , markiz [>]
 49247 - 140.070 *

מאַרקיזע , markize [>]
 49247 - 140.070.new
 49247 - 140.070.new

מאַרקירן , markirn [>]
 52249 - 200.021 *

מאַרקיש , markish [>]
 48354 - 004.011.newa
 48354 - 004.011.new9
 48354 - 004.011.new9
 50212 - 036.060.new6

מאַרקישן , markishn [>]
 50212 - 036.060.new7

מאַרקל , markl [>]
 50206 - 199.040.new4

מאַרקן , markn [>]
 48324 - 001.090.new3
 48354 - 092.030.new

מאַרקס , marks [>]
 52213 - 220.120.newj
 52213 - 220.120.newl
 54222 - 207.020 *
 54222 - 207.020.2 *

מאַרקע , marke [>]
 52251 - 024.091.new

מאַרקעווע , markeve [>]
 52224 - 220.090.newa

מאַרקעט , market [>]
 47295 - 049.020.new3
 55248 - 001.090.new7

מאַרקענעץ , markenets [>]
 51314 - 001.010 *

מאַרקפּלאַץ , markplats [>]
 49242 - 001.010.new5
 55249 - 057.040.new5

מאַרש , marsh [>]
 45284 - 141.010 *
 45284 - 141.020 *
 47288 - 141.020.new
 48243 - 141.010 *
 48259 - 141.020 *
 ...

מאַרש-מאַרש-מאַרש , marsh-marsh-marsh [>]
 48248 - 141.020 *

מאַרשאַאַס , marshaas [>]
 54226 - 220.040 *

מאַרשאַל , marshal [>]
 49247 - 220.031.new
 50197 - 001.090.new

מאַרשאַליק , marshalik [>]
 46327 - 177.072.new3
 48292 - 177.071 *
 49229 - 177.070 *
 50248 - 177.070.new
 50273 - 177.071 *
 ...

מאַרשאַלניק , marshalnik [>]
 48243 - 187.131 *

מאַרשאַסעס , marshases [>]
 53228 - 220.032.new

מאַרשאַף , marshaf [>]
 46327 - 220.031.new2
 46327 - 220.031.new3

מאַרשטשעווען , marshtsheven [>]
 50202 - 014.060.new2

מאַרשטשעט , marshtshet [>]
 50202 - 014.060.new2

מאַרשטשעטן , marshtshetn [>]
 50202 - 014.060 *

מאַרשטשען , marshtshen [>]
 50202 - 014.060.new3

מאַרשירט , marshirt [>]
 48284 - 004.070 *
 50202 - 004.070 *
 50212 - 059.040.new7
 55249 - 177.043.new3

מאַרשירן , marshirn [>]
 49242 - 001.010.newb

מאַרשעל , marshel [>]
 53257 - 177.071 *

מאַרשעליק , marshelik [>]
 46327 - 177.072.new2
 46327 - 177.072.new3
 46327 - 177.072.new4
 46327 - 177.071 *
 48243 - 177.070 *
 ...

מאַרשעלעס , marsheles [>]
 53261 - 099.062 *

מאַרשעלעק , marshelek [>]
 54222 - 177.071.new2

מאַרשעסן , marshesn [>]
 52251 - 004.071 *

מאַש , mash [>]
 44264 - 108.081.new
 50199 - 220.120.newo
 50199 - 220.120.newo
 53261 - 052.040 *
 56293 - 154.090 *

מאַשאַ , masha [>]
 45284 - 155.050 *
 52229 - 220.120.new9
 54226 - 121.101 *

מאַשאַלניק , mashalnik [>]
 48259 - 187.130 *

מאַשאַלע , mashale [>]
 50213 - 047.100 *

מאַשאַנעץ , mashanets [>]
 49242 - 002.031.new

מאַשאַס , mashas [>]
 44264 - 155.050.new
 44264 - 155.0503 *

מאַשאַר , mashar [>]
 31357 - 085.050 *

מאַשגאַרע , mashgare [>]
 50227 - 195.020.new

מאַשטש , mashtsh [>]
 47295 - 052.030 *
 49245 - 154.090 *
 49245 - 154.091.2 *
 50190 - 047.100 *
 50196 - 052.021 *
 ...

מאַשטשן , mashtshn [>]
 52213 - 154.051 *

מאַשיינקע , masheynke [>]
 48243 - 051.021 *

מאַשינאַ , mashina [>]
 49293 - 196.039 *

מאַשינאָרע , mashinore [>]
 52249 - 194.070.new

מאַשינדל , mashindl [>]
 48243 - 100.042.new
 50206 - 050.040 *
 50273 - 109.080 *
 50273 - 109.080.new

מאַשיניסט , mashinist [>]
 48277 - 196.039 *
 48277 - 196.039.new
 48277 - 196.039.new

מאַשינע , mashine [>]
 50206 - 196.041 *
 53228 - 145.030.new2

מאַשינען , mashinen [>]
 48276 - 213.120.new2
 48286 - 049.073.new2
 48324 - 196.042.new3
 48324 - 196.042.new4
 48324 - 196.042.new7
 ...

מאַשינעס , mashines [>]
 52249 - 025.060 *
 52249 - 051.060 *

מאַשינערי , mashineri [>]
 52249 - 150.040 *

מאַשינעריע , mashinerie [>]
 50197 - 114.020 *

מאַשינערער , mashinerer [>]
 55268 - 001.020.new6

מאַשינקאַלע , mashinkale [>]
 55249 - 196.041.new

מאַשינקע , mashinke [>]
 48286 - 050.051 *
 48354 - 025.059.new2
 48354 - 011.041.new5
 49247 - 025.060 *
 50246 - 082.090.new
 ...

מאַשינקעלע , mashinkele [>]
 50237 - 025.060 *
 50237 - 082.090 *
 50285 - 109.080 *
 52229 - 025.060.new
 52249 - 196.042.2 *

מאַשינקעס , mashinkes [>]
 50248 - 082.090 *
 53295 - 047.060.new
 55249 - 126.080.new2

מאַשין , mashin [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 196.042 *
 45284 - 133.030.new2
 45284 - 133.030.new
 45284 - 133.030.new2
 ...

מאַשין-אַרבעטער , mashin-arbeter [>]
 55268 - 001.020.new6

מאַשין-נאָט , mashin-not [>]
 52224 - 050.040.new

מאַשין-שטאָך , mashin-shtokh [>]
 52224 - 050.040 *

מאַשל , mashl [>]
 49224 - 047.100 *
 49235 - 047.100 *
 49235 - 047.101.new
 49235 - 047.101.new

מאַשלאַנקי , mashlanki [>]
 53212 - 113.050 *

מאַשלאַנקע , mashlanke [>]
 50197 - 113.050 *
 53212 - 113.050 *

מאַשלאָנקא , mashlonk [>]
 50196 - 113.050 *

מאַשלאָנקע , mashlonke [>]
 50199 - 113.050 *

מאַשלוּנקע , mashlunke [>]
 50190 - 113.051 *

מאַשליאַנקע , mashlianke [>]
 47288 - 113.040 *
 52192 - 113.051 *

מאַשליניצע , mashlinitse [>]
 50196 - 113.021.new2
 50196 - 113.040 *
 50227 - 113.041 *
 50227 - 113.042 *

מאַשלינקע , mashlinke [>]
 48248 - 113.050.new
 49235 - 113.042 *
 50190 - 113.051 *
 50196 - 112.130 *
 50196 - 113.020 *
 ...

מאַשליצע , mashlitse [>]
 49229 - 113.040 *
 49229 - 113.040.new
 49229 - 113.042 *

מאַשלעניצע , mashlenitse [>]
 50237 - 113.040 *
 50237 - 113.040 *
 52213 - 113.041 *

מאַשלענקע , mashlenke [>]
 52213 - 113.040 *

מאַשמוס , mashmus [>]
 46327 - 100.070 *

מאַשמעלאָן , mashmelon [>]
 54301 - 099.062 *

מאַשן , mashn [>]
 52192 - 155.050.new4
 52192 - 155.050.new5
 52251 - 155.050.new2
 54249 - 155.050.new
 55258 - 155.050 *

מאַשע , mashe [>]
 44264 - 047.030 *
 44264 - 047.101 *
 44264 - 155.050.new
 44264 - 155.050.new2
 46327 - 187.112.new3
 ...

מאַשען , mashen [>]
 44264 - 155.050.new
 45284 - 155.050 *
 48259 - 155.050 *
 49229 - 155.050.2 *
 49235 - 155.050.new4
 ...

מאַשקי , mashki [>]
 54226 - 006.110.new2

מאַשקעס , mashkes [>]
 55248 - 195.020 *
 55277 - 195.021.new

מאַשקערע , mashkere [>]
 54249 - 195.021 *

מאַשקערעס , mashkeres [>]
 54301 - 195.020.new3

מאַשרוּמס , mashrums [>]
 52307 - 100.070 *

מאַשרוּם , mashrum [>]
 55248 - 100.070 *

מאַששטש , mashshtsh [>]
 52307 - 052.030.new

מאָ , mo [>]
 48263 - 029.010.new2
 48263 - 143.020.new2
 48276 - 096.051.2 *
 48283 - 028.111.new4
 49245 - 086.030 *
 ...

מאָ'טיל , mo'til [>]
 50213 - 147.071.new

מאָאָז , mooz [>]
 52213 - 146.010 *

מאָאָל , mool [>]
 52224 - 019.050 *

מאָבל , mobl [>]
 48292 - 217.062 *
 49293 - 216.060 *
 49293 - 217.060 *

מאָג , mog [>]
 31357 - 025.051 *
 50246 - 025.050 *
 51314 - 025.050 *
 52192 - 025.051 *
 53212 - 025.051.new
 ...

מאָגיד , mogid [>]
 32358 - 187.131.new2

מאָגילא , mogil [>]
 51217 - 200.102 *

מאָגיליאָוו , mogiliov [>]
 53315 - 007.050.new
 54301 - 007.050.new3

מאָגיליאָווסקאָי , mogiliovskoi [>]
 53315 - 000.000.new

מאָגיליאָווסקי , mogiliovski [>]
 53315 - 007.050.new

מאָגילניק , mogilnik [>]
 54226 - 200.102 *

מאָגילקי , mogilki [>]
 51217 - 200.102 *

מאָגילקע , mogilke [>]
 52251 - 200.100 *
 54226 - 200.100 *
 54226 - 200.102 *

מאָגילקעס , mogilkes [>]
 51229 - 200.102 *
 52229 - 200.100 *
 52229 - 200.102 *
 52251 - 200.100.new
 52251 - 200.102 *

מאָגל , mogl [>]
 47301 - 216.060 *

מאָגלניצע , moglnitse [>]
 48292 - 080.023 *

מאָגנס , mogns [>]
 31357 - 029.020.new
 45284 - 029.020 *
 47288 - 029.020 *
 47295 - 029.020 *
 48243 - 029.020 *
 ...

מאָגן , mogn [>]
 31357 - 029.010 *
 31357 - 029.020 *
 31357 - 029.032 *
 32358 - 029.010.2 *
 32358 - 105.031 *
 ...

מאָגן-tea , mogn-tea [>]
 52249 - 036.060 *

מאָגן-בלעטלעך , mogn-bletlekh [>]
 52249 - 036.060 *
 52249 - 029.0513 *
 52249 - 029.0513 *

מאָגסט , mogst [>]
 52249 - 057.040.new
 53278 - 025.051.2 *

מאָגעגרער , mogegrer [>]
 53211 - 028.101.2 *

מאָגען , mogen [>]
 55258 - 029.020.new2

מאָגער , moger [>]
 31357 - 028.101 *
 32358 - 028.120 *
 44264 - 028.100 *
 44264 - 028.120 *
 45284 - 028.101 *
 ...

מאָגערן , mogern [>]
 50334 - 028.110 *
 51229 - 028.100 *

מאָגערע , mogere [>]
 45284 - 028.101 *
 48324 - 028.101 *
 48324 - 145.051 *
 50199 - 028.101 *
 50213 - 028.101 *
 ...

מאָגערער , mogerer [>]
 48263 - 028.100.2 *
 48263 - 028.102 *
 48276 - 028.101 *
 48276 - 028.101.2 *
 48276 - 028.101.new
 ...

מאָגרן , mogrn [>]
 54226 - 156.160 *

מאָד , mod [>]
 46327 - 159.110.new2
 48263 - 160.180.new
 48276 - 160.180.new
 49247 - 046.020.new
 50196 - 160.180 *
 ...

מאָדיזשנע , modizhne [>]
 49245 - 164.120 *
 49245 - 164.120.new2
 49245 - 164.120.new
 49245 - 164.120 *
 49245 - 164.120.new2
 ...

מאָדיליעסק , modiliesk [>]
 53212 - 007.050.new5
 53212 - 007.050.new5

מאָדילעוו , modilev [>]
 50285 - 001.010.new7

מאָדילעווסקי , modilevski [>]
 50285 - 001.010.new7

מאָדיסט , modist [>]
 53228 - 049.074.new4

מאָדיסטקע , modistke [>]
 50334 - 122.080.new7
 50334 - 122.080.new8
 51217 - 046.020.new4

מאָדיסטקעס , modistkes [>]
 50334 - 028.112 *
 50334 - 028.112.new

מאָדיש , modish [>]
 50285 - 011.040.new2

מאָדישער , modisher [>]
 52245 - 000.000.new

מאָדל , modl [>]
 48283 - 036.014.new
 48283 - 036.014.new

מאָדליטווא , modlitv [>]
 51233 - 200.050 *

מאָדליטווע , modlitve [>]
 48248 - 200.050 *
 48248 - 200.051.2 *

מאָדליען , modlien [>]
 51196 - 200.070.2 *

מאָדליקטע , modlikte [>]
 50213 - 200.070.new
 50213 - 200.070.new2
 50213 - 200.070.new2

מאָדלען , modlen [>]
 51237 - 200.070.new
 52217 - 200.070 *
 53212 - 200.050 *

מאָדנע , modne [>]
 31357 - 039.090.new
 31357 - 039.090.new
 31357 - 159.1103 *
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 113.120 *
 ...

מאָדנעוואַטע , modnevate [>]
 52192 - 016.021.2 *

מאָדנעם , modnem [>]
 48265 - 159.110 *
 48292 - 170.050 *
 48354 - 159.110 *
 49224 - 016.021.2 *
 49247 - 016.021.new3
 ...

מאָדנער , modner [>]
 31357 - 159.110.2 *
 32358 - 159.110 *
 46327 - 159.110.new
 46327 - 159.110.2 *
 47288 - 159.110 *
 ...

מאָדנע(ר , modne(r [>]
 50273 - 159.110.2 *

מאָדנער , modner [>]
 50275 - 159.110 *
 50306 - 187.062 *
 50312 - 159.110 *
 50329 - 159.110 *
 50334 - 159.110 *
 ...

מאָדנערער , modnerer [>]
 55268 - 016.020.new3

מאָדע , mode [>]
 31357 - 046.020.new
 31357 - 046.020.new
 31357 - 046.020.new2
 31357 - 046.030 *
 44264 - 046.020 *
 ...

מאָדעל , model [>]
 50248 - 180.020 *

מאָדערניזירט , modernizirt [>]
 52192 - 166.030.new2

מאָדערניש , modernish [>]
 49245 - 045.030.new2

מאָדערנע , moderne [>]
 32358 - 134.023.new6
 32358 - 176.051.new2
 32358 - 195.020 *
 47295 - 127.040 *
 48243 - 083.010.new3
 ...

מאָדערנעם , modernem [>]
 50190 - 002.031.new
 50190 - 002.031 *
 50212 - 042.040 *

מאָדערנער , moderner [>]
 47295 - 084.060 *
 47301 - 196.040 *
 48243 - 082.090.new
 48259 - 040.030.new
 48263 - 083.120.new2
 ...

מאָדערנערע , modernere [>]
 49235 - 199.020 *
 55249 - 029.050 *
 55258 - 178.080.new2

מאָדערן , modern [>]
 31357 - 079.050.new8
 32358 - 015.020.new
 32358 - 121.090 *
 44264 - 046.020 *
 46327 - 060.041.new
 ...

מאָדערן?אַ , modern?a [>]
 50237 - 159.110.new

מאָהיליאָוו , mohiliov [>]
 48276 - 209.020.new
 54301 - 220.120.newn
 54301 - 220.120.newm
 54301 - 220.120.newl
 54301 - 220.120.newn

מאָהילניק , mohilnik [>]
 51258 - 200.102.new

מאָהילע , mohile [>]
 50334 - 200.102 *
 50334 - 200.102.new2
 54301 - 200.100 *

מאָהילעוו , mohilev [>]
 48276 - 183.120.new2

מאָהילעוו-פּאָדאָלסק , mohilev-podolsk [>]
 48276 - 183.120.new2

מאָהילקע , mohilke [>]
 52249 - 200.102 *
 54301 - 200.100 *

מאָהילקעס , mohilkes [>]
 50329 - 200.102 *
 50334 - 200.102.new
 50334 - 200.102 *
 50334 - 200.102.new
 52249 - 200.102 *
 ...

מאָהלעוו , mohlev [>]
 48276 - 209.020.new
 48277 - 008.080 *

מאָהלעוו-פּאָדאָלסק , mohlev-podolsk [>]
 48277 - 220.120.newf

מאָהלעווער , mohlever [>]
 48276 - 183.071.new5
 48276 - 188.090 *

מאָו , mou [>]
 49224 - 167.010.new
 49224 - 167.010.new2
 49224 - 167.010.new3

מאָוד , moud [>]
 50213 - 160.180 *
 52192 - 160.180 *

מאָוו , mov [>]
 48272 - 069.010.new

מאָווער , mover [>]
 46327 - 055.041 *
 46327 - 200.030.new
 47295 - 055.050 *
 47295 - 055.050.new
 47301 - 055.041 *
 ...

מאָווערט , movert [>]
 47295 - 055.041.new
 47295 - 055.041 *
 47295 - 055.041.new
 48286 - 055.030.new6
 48286 - 055.031 *
 ...

מאָווערל , moverl [>]
 47301 - 055.051 *
 47301 - 055.051 *
 48277 - 055.050 *
 48283 - 055.051.new
 48283 - 055.051.new
 ...

מאָווערן , movern [>]
 48283 - 055.030 *
 48292 - 055.030 *

מאָול , moul [>]
 49247 - 019.050 *

מאָוס , mous [>]
 48277 - 146.010.new
 48277 - 146.010.new
 49235 - 161.092 *
 49247 - 146.010.new3
 53228 - 146.010.new
 ...

מאָוסט , moust [>]
 49235 - 120.030 *
 49235 - 127.082.new
 49235 - 012.010.new
 49235 - 018.052 *
 49235 - 065.092.new
 ...

מאָוער , mouer [>]
 49247 - 055.041 *
 52224 - 055.041.new
 52224 - 055.041.new2
 52224 - 055.041.new2

מאָוערל , mouerl [>]
 49247 - 055.050 *

מאָורל , mourl [>]
 49245 - 055.050.new2

מאָוּ , mou [>]
 49256 - 015.051.new

מאָוּגילקעס , mougilkes [>]
 51229 - 200.102 *

מאָוּז , mouz [>]
 47295 - 146.010 *
 50196 - 146.010.new
 50196 - 146.010.new2
 50196 - 146.010.new2
 50197 - 146.010 *
 ...

מאָוּל , moul [>]
 49256 - 177.041.new5
 49256 - 177.043.new
 49256 - 177.043.new3
 53212 - 019.050.new
 53272 - 019.050.new
 ...

מאָוּנטיין , mounteyn [>]
 53272 - 006.090.new

מאָוּס , mous [>]
 47267 - 146.010 *
 47267 - 146.011 *
 49242 - 146.010 *
 49242 - 146.010.new

מאָוּסט , moust [>]
 48283 - 055.051.new
 48283 - 077.051 *
 49225 - 010.062 *
 49225 - 184.010 *
 50190 - 056.040.new
 ...

מאָוּסטלי , moustli [>]
 48272 - 218.010.new
 50202 - 041.010.new
 50202 - 086.030 *
 50202 - 070.011 *
 50202 - 108.021 *

מאָוּער , mouer [>]
 47267 - 055.041.new
 47267 - 055.041.new
 47267 - 055.050 *
 49256 - 055.041.new
 49256 - 055.051.new
 ...

מאָוּערל , mouerl [>]
 50197 - 055.051 *

מאָוּרער , mourer [>]
 47267 - 086.080 *
 50202 - 086.080 *
 50202 - 086.080 *
 50212 - 055.051.new4

מאָוּשיע , moushie [>]
 52181 - 019.070 *

מאָוּשע , moushe [>]
 52181 - 019.060 *

מאָז , moz [>]
 50190 - 037.010.new3
 50197 - 123.030 *
 51217 - 146.010 *
 51225 - 146.010 *
 51228 - 146.010 *

מאָזאָליס , mozolis [>]
 50334 - 157.1003 *

מאָזאָליען , mozolien [>]
 48354 - 035.090.new

מאָזאָליעס , mozolies [>]
 48243 - 035.090 *
 48354 - 035.090.new
 48354 - 157.101.new7
 48354 - 157.101.new8
 49245 - 157.100.new6
 ...

מאָזאָלן , mozoln [>]
 48354 - 051.030 *

מאָזגי , mozgi [>]
 52251 - 033.101.new3
 52251 - 033.101.new2
 54249 - 034.060 *

מאָזל , mozl [>]
 48286 - 035.030.new2

מאָזלדיק , mozldik [>]
 48263 - 175.030 *

מאָזלט , mozlt [>]
 48286 - 035.030.new2

מאָזלען , mozlen [>]
 31357 - 034.040 *
 31357 - 034.081 *
 45284 - 034.080 *
 48265 - 220.100.newe
 48277 - 033.101.new2
 ...

מאָזע , moze [>]
 52215 - 193.040 *

מאָזעליעס , mozelies [>]
 49245 - 035.090 *
 49245 - 035.090 *
 49245 - 035.091 *

מאָזשיצער , mozhitser [>]
 50206 - 188.080.2 *

מאָזשיר , mozhir [>]
 51283 - 007.050 *

מאָט , mot [>]
 48283 - 162.070 *
 49224 - 010.042 *
 52181 - 068.031 *

מאָטאָר , motor [>]
 52217 - 073.010 *
 52217 - 073.012 *
 55277 - 005.051.new2

מאָטי , moti [>]
 53212 - 193.020.new2

מאָטיוו , motiv [>]
 51323 - 163.200 *

מאָטיוון , motivn [>]
 32358 - 206.020.new

מאָטיל , motil [>]
 48248 - 147.060 *
 48248 - 147.060.new
 49224 - 147.040 *
 49242 - 147.060.new3
 49242 - 147.060.new3
 ...

מאָטילאָק , motilok [>]
 53261 - 147.060 *

מאָטיליאָק , motiliok [>]
 50329 - 147.060.new2
 50334 - 147.060.new3
 50334 - 147.060.new3
 50334 - 147.060.new4
 50334 - 147.060.new4
 ...

מאָטילניק , motilnik [>]
 54222 - 147.060.new

מאָטילן , motiln [>]
 52223 - 147.060.new
 52268 - 147.060.new

מאָטילס , motils [>]
 49224 - 147.040.new

מאָטילע , motile [>]
 53212 - 147.060 *

מאָטילעס , motiles [>]
 49229 - 147.060 *
 49247 - 147.060 *
 49256 - 147.060 *
 50227 - 147.060.new3
 50227 - 147.060.new4
 ...

מאָטילעקן , motilekn [>]
 53212 - 147.060 *

מאָטילקע , motilke [>]
 50248 - 147.060 *
 50275 - 147.060 *
 51196 - 147.040 *
 51196 - 147.040.new
 51196 - 147.040.new3
 ...

מאָטילקעס , motilkes [>]
 51196 - 147.060 *
 52213 - 147.040.new
 52213 - 147.040 *
 52213 - 147.040.new2
 52213 - 147.040.new2
 ...

מאָטיען , motien [>]
 53309 - 048.011.new

מאָטיק , motik [>]
 48259 - 176.051 *

מאָטיקאַ , motika [>]
 49242 - 213.081 *

מאָטיקע , motike [>]
 48324 - 213.080 *
 48324 - 213.080.new2
 49225 - 213.081 *
 49245 - 213.050.new
 49245 - 213.050 *
 ...

מאָטיקעס , motikes [>]
 53211 - 213.080 *

מאָטל , motl [>]
 32358 - 159.340.2 *
 45284 - 159.340 *
 47301 - 000.000.new71
 48243 - 147.060 *
 48272 - 159.340 *
 ...

מאָטלט , motlt [>]
 49229 - 218.040 *
 49235 - 218.040 *
 50196 - 218.040 *
 50206 - 218.040 *
 53257 - 218.040 *
 ...

מאָטלען , motlen [>]
 32358 - 218.040 *
 47267 - 218.040 *
 49224 - 218.040 *
 49235 - 218.040 *
 49245 - 218.040 *
 ...

מאָטלערקע , motlerke [>]
 55248 - 218.040 *

מאָטע , mote [>]
 53228 - 001.070.new

מאָטעוועס , moteves [>]
 50206 - 182.080.new2

מאָטעטשקע , motetshke [>]
 51237 - 213.110 *

מאָטעל , motel [>]
 50213 - 147.071.new

מאָטעלס , motels [>]
 48283 - 211.081 *

מאָטעלע , motele [>]
 52251 - 209.020 *

מאָטעלעס , moteles [>]
 52181 - 147.060 *

מאָטעס , motes [>]
 45284 - 160.100 *
 47301 - 160.100 *
 47301 - 160.100 *
 51283 - 147.060.new

מאָטעצילניק , motetsilnik [>]
 48248 - 204.100 *
 48248 - 204.100.new

מאָטער , moter [>]
 51238 - 220.120.newa

מאָטערנע , moterne [>]
 52251 - 102.061.newc

מאָטערן , motern [>]
 52251 - 105.102.new3
 54266 - 102.080.new7

מאָטקע , motke [>]
 52249 - 188.080.2 *
 52249 - 193.010.new
 53212 - 002.040.new9

מאָטקעלע , motkele [>]
 54226 - 152.060.new2

מאָטראָץ , motrots [>]
 48263 - 066.020.new5

מאָטשאַלע , motshale [>]
 50334 - 107.010 *
 50334 - 107.010.new
 50334 - 107.010.new2

מאָטשאַרע , motshare [>]
 49229 - 004.071.new3

מאָטשאַרעס , motshares [>]
 49229 - 004.071 *
 49229 - 004.071 *
 49229 - 004.071.new3
 49229 - 004.071.new3
 49229 - 004.072 *
 ...

מאָטשיקער , motshiker [>]
 50190 - 097.060.new

מאָטשע , motshe [>]
 52249 - 159.290 *

מאָטשען , motshen [>]
 54265 - 214.051 *
 54265 - 214.051.new2

מאָטשער , motsher [>]
 49293 - 004.072.new

מאָטשערע , motshere [>]
 48263 - 004.030 *
 48263 - 004.030.new
 48263 - 004.031 *
 48263 - 146.040.new
 48277 - 004.070 *
 ...

מאָטשערעס , motsheres [>]
 49229 - 004.071 *

מאָטשקע , motshke [>]
 53228 - 126.081.new2

מאָיז , moiz [>]
 48272 - 146.010.new

מאָיס , mois [>]
 50306 - 208.010.new2

מאָיע , moie [>]
 52184 - 163.010 *

מאָיער , moier [>]
 47267 - 055.050.new
 50196 - 055.040 *

מאָיערל , moierl [>]
 52307 - 055.050 *

מאָיִעס , moies [>]
 50334 - 208.010 *
 54249 - 208.010.new4
 54249 - 208.010.new4

מאָך , mokh [>]
 32358 - 101.041 *
 32358 - 101.041.new
 44264 - 148.040 *
 45284 - 101.041.new
 45284 - 101.041 *
 ...

מאָל , mol [>]
 31357 - 011.020.new2
 31357 - 013.040.new
 31357 - 014.051.new5
 31357 - 017.012 *
 31357 - 019.050.new
 ...

מאָל-אַ , mol-a [>]
 45284 - 007.085.new
 45284 - 010.060 *
 45284 - 010.061 *

מאָל-געלט , mol-gelt [>]
 50206 - 196.041.new3

מאָל?..און , mol?..un [>]
 53295 - 159.020.new2

מאָלאויפֿגעהייצט , moloyfgeheytst [>]
 50206 - 178.080.new

מאָלאַדעווע , moladeve [>]
 48277 - 007.050.new3

מאָלאַטש , molatsh [>]
 48259 - 182.020 *

מאָלאָוו , molov [>]
 48272 - 005.010.new

מאָלאָטילקע , molotilke [>]
 48263 - 214.060 *
 48284 - 214.060 *
 48284 - 214.060.new
 48292 - 214.062.new
 48292 - 214.062.new2
 ...

מאָלאָטיעט , molotiet [>]
 48324 - 214.051.new

מאָלאָטיען , molotien [>]
 48324 - 214.051 *
 50334 - 214.050 *

מאָלאָטען , moloten [>]
 50259 - 214.050 *

מאָלאָטש , molotsh [>]
 49242 - 182.034 *

מאָלאָטשניק , molotshnik [>]
 48248 - 212.012.new
 48248 - 212.012.new2
 48248 - 212.012.new3
 48277 - 212.010 *
 48284 - 212.010 *
 ...

מאָלאָטשנע , molotshne [>]
 50334 - 212.010.new3
 54301 - 144.040.new
 54301 - 144.040.new2

מאָלאָטשען , molotshen [>]
 50246 - 213.032 *
 50246 - 213.031 *

מאָלאָקאָ , moloko [>]
 54301 - 144.040.new2

מאָלאָקילקעס , molokilkes [>]
 53272 - 214.061 *

מאָלביש , molbish [>]
 48292 - 044.010 *

מאָלבעריס , molberis [>]
 48324 - 093.031.new
 48324 - 093.031 *
 48324 - 093.031.new2

מאָלדאַוואָנקע , moldavonke [>]
 46327 - 068.040.2 *
 46327 - 068.040.new2

מאָלדאָוואַנער , moldovaner [>]
 48277 - 007.050.new3

מאָלדאָוועשקע , moldoveshke [>]
 48283 - 083.080 *
 48283 - 083.080.new
 48283 - 083.081 *

מאָלדעוואָניש , moldevonish [>]
 47301 - 000.000.newi
 47301 - 000.000.newj

מאָלדעוואָנישע , moldevonishe [>]
 47301 - 009.010.newo

מאָלדעוואָנע , moldevone [>]
 47301 - 000.000.newi
 47301 - 000.000.newi

מאָלדעווע , moldeve [>]
 48272 - 004.040.new

מאָלוו , molv [>]
 48272 - 159.460.new

מ(אָ)לויצן , m(o)loytsn [>]
 48263 - 213.032.2 *

מאָלויצן , moloytsn [>]
 48263 - 213.032.new2

מאָלויצעט , moloytset [>]
 48259 - 131.033 *
 48286 - 131.034 *
 50246 - 131.033.new

מאָלט , molt [>]
 31357 - 086.080.new2
 48248 - 010.042 *
 48263 - 145.040.new
 48276 - 211.040 *
 48324 - 131.032 *
 ...

מאָלטער , molter [>]
 53289 - 131.050 *
 53289 - 135.010.newa

מאָליב , molib [>]
 53309 - 111.060.new

מאָליווער , moliver [>]
 53295 - 117.101.newa

מאָליטווע , molitve [>]
 53315 - 200.050 *
 54301 - 200.063 *

מאָליטוועס , molitves [>]
 53315 - 200.050 *

מאָלינע , moline [>]
 48277 - 092.030.new4

מאָלינעס , molines [>]
 47301 - 092.030 *
 48276 - 092.020 *
 48276 - 092.020.new
 48276 - 092.020.new
 48277 - 092.030.new2
 ...

מאָלינקע , molinke [>]
 52236 - 200.100 *

מאָלינקעס , molinkes [>]
 52236 - 200.100 *
 52236 - 200.101 *
 53261 - 200.101 *

מאָליעטאַרנעס , molietarnes [>]
 54265 - 214.050 *

מאָליער , molier [>]
 49247 - 086.080 *

מאָליצא , molits [>]
 53309 - 200.051.new

מאָליקעס , molikes [>]
 52245 - 200.100 *

מאָלכאָמע , molkhome [>]
 53278 - 183.040.new2

מאָלכל , molkhl [>]
 48263 - 019.060.new2

מאָלכע , molkhe [>]
 47301 - 103.072.new
 47301 - 103.072.new2

מאָלכעס-ברייטלעך , molkhes-breytlekh [>]
 48292 - 137.080 *

מאָלן , moln [>]
 31357 - 075.040 *
 46327 - 131.030.2 *
 47295 - 109.080 *
 48248 - 004.040.new
 48265 - 131.011.new
 ...

מאָלע , mole [>]
 32358 - 210.040 *
 48286 - 162.051 *
 48292 - 162.051.2 *

מאָלעוו , molev [>]
 54301 - 007.050.new3
 54301 - 007.050.new4

מאָלעווער , molever [>]
 54301 - 001.010 *
 54301 - 001.010.new2

מאָלעט , molet [>]
 53309 - 200.051.new4
 53309 - 218.060.new3

מאָלעכאַ'מוּוועס , molekha'muves [>]
 49293 - 179.020 *

מאָלעכאַמוּוועס , molekhamuves [>]
 48284 - 179.020 *

מאָלעכל , molekhl [>]
 47301 - 000.000.new55
 47301 - 000.000.new55
 48263 - 019.060.new4
 48263 - 019.060.new3
 48263 - 019.060.new4
 ...

מאָלעך , molekh [>]
 45284 - 059.020.2 *
 47301 - 168.110 *
 48276 - 019.060 *
 48276 - 059.020.2 *
 48276 - 179.020 *
 ...

מאָלעצעט , moletset [>]
 53309 - 200.051.new3

מאָלעץ , molets [>]
 48272 - 205.010 *

מאָלער , moler [>]
 32358 - 189.080.new5
 46327 - 086.080.new3
 50196 - 086.080.new2
 50212 - 007.085.newt
 53228 - 202.050 *

מאָלערט , molert [>]
 51323 - 083.102.new2

מאָלערן , molern [>]
 51323 - 083.102.new2

מאָלערס , molers [>]
 32358 - 189.080.new3

מאָלצייט , moltseyt [>]
 48272 - 103.060 *
 48272 - 103.071 *
 48283 - 199.051 *
 49205 - 103.060.new2
 49225 - 103.071 *
 ...

מאָלצייטן , moltseytn [>]
 51217 - 103.060 *
 51238 - 103.060 *
 52184 - 197.120 *

מאָלציין , moltseyn [>]
 52184 - 010.070.new3

מאָלצייַט , moltsayt [>]
 44264 - 182.033.new
 45284 - 103.040 *
 46327 - 103.030 *
 46327 - 103.060.new7
 48243 - 103.050 *
 ...

מאָלצייַטן , moltsaytn [>]
 46327 - 103.060 *
 47295 - 103.050.new
 48277 - 103.060 *
 49247 - 103.050.new5
 50248 - 103.060.2 *
 ...

מאָלץ , molts [>]
 52245 - 058.040.new

מאָלקן , molkn [>]
 32358 - 113.021.new2

מאָלקע , molke [>]
 48263 - 103.072 *
 48276 - 103.072.new
 48277 - 103.072.new2
 48286 - 103.072.2 *
 48292 - 103.072.2 *
 ...

מאָלקעס , molkes [>]
 49235 - 200.100 *
 49235 - 200.101 *
 49256 - 200.102 *
 50259 - 200.100 *
 50273 - 200.102 *
 ...

מאָמאַט , momat [>]
 49224 - 220.120.new9
 49293 - 029.050 *

מאָמס , moms [>]
 48272 - 036.060 *
 50202 - 034.031.new
 51225 - 034.072.new

מאָמע , mome [>]
 47301 - 157.022 *
 47301 - 157.070 *
 47301 - 157.120.new
 47301 - 193.031 *
 47301 - 138.040.new2
 ...

מאָמענט , moment [>]
 32358 - 103.090.new2
 32358 - 128.050.new5
 32358 - 169.110 *
 44264 - 090.050.2 *
 45284 - 118.030 *
 ...

מאָמענטאן , momentn [>]
 51228 - 086.030 *
 51229 - 211.060 *

מאָמען , momen [>]
 48276 - 157.020 *
 48276 - 157.070.new2
 48292 - 157.020 *
 49224 - 195.081 *

מאָמעס , momes [>]
 50196 - 082.040 *
 50196 - 082.040 *

מאָמער , momer [>]
 48272 - 220.120.new2
 49229 - 068.032.2 *
 50202 - 068.031 *

מאָמפּס , momps [>]
 52192 - 034.080.new5
 52192 - 034.080.new4
 52192 - 034.080.new5

מאָמצי , momtsi [>]
 45284 - 010.061 *

מאָנאט , mont [>]
 48272 - 009.070.new
 49225 - 085.050 *
 49256 - 185.100 *
 50306 - 220.120.new
 51217 - 185.080 *
 ...

מאָנאטן , montn [>]
 47267 - 161.042.new4
 51229 - 153.042 *
 51238 - 190.090 *
 52245 -
 53272 - 001.070.new6
 ...

מאָנאך , monkh [>]
 47295 - 200.090.new

מאָנארכעס , monrkhes [>]
 53272 - 002.040 *
 53272 - 002.040 *

מאָנאשקע , monshke [>]
 48272 - 157.110.new2
 49205 - 157.100.new5
 49205 - 157.100.new5
 49205 - 157.100.new6
 51283 - 157.100 *

מאָנאַט , monat [>]
 32358 - 079.020.new7
 32358 - 185.100 *
 44264 - 185.080 *
 44264 - 185.100 *
 46327 - 161.042.new6
 ...

מאָנאַט-רעטעך , monat-retekh [>]
 48243 - 097.040 *
 48243 - 097.040.new
 48243 - 097.040.new

מאָנאַטן , monatn [>]
 32358 - 185.110 *
 48284 - 209.020.new4
 48284 - 220.120.newl
 48324 - 220.120.new6
 48324 - 220.120.new8
 ...

מאָנאַכן , monakhn [>]
 46327 - 157.100.2 *

מאָנאַך , monakh [>]
 48263 - 200.090.new2
 48263 - 200.090.new3
 48354 - 157.101.newh
 50306 - 157.100.new8

מאָנאַסטיר , monastir [>]
 48286 - 157.100.new6
 48354 - 157.101.newi
 50312 - 200.020 *
 52213 - 001.070 *

מאָנאַסטירשטשער , monastirshtsher [>]
 48292 - 188.080.new5

מאָנאַסטריש , monastrish [>]
 49293 - 036.092.new
 49293 - 036.092.new2
 49293 - 036.092.new7
 49293 - 036.092.new7

מאָנאַסטרישטער , monastrishter [>]
 49293 - 004.030.new
 49293 - 188.070 *

מאָנאַסטרישטש , monastrishtsh [>]
 48292 - 188.080.new7

מאָנאַסטרישטשע , monastrishtshe [>]
 49293 - 188.070 *

מאָנאַסטרישטשער , monastrishtsher [>]
 48292 - 188.080.new6
 48292 - 188.080.new7

מאָנאַסטרעשטש , monastreshtsh [>]
 48259 - 007.050 *

מאָנאַשקע , monashke [>]
 46327 - 157.100.2 *
 47288 - 157.110.new2
 47295 - 157.100.new5
 47295 - 157.100.new6
 48243 - 157.100.new3
 ...

מאָנאַשקעס , monashkes [>]
 46327 - 157.100.2 *
 46327 - 157.100.2 *
 48263 - 157.100.newa
 48286 - 157.100.new6
 48286 - 157.100.new7
 ...

מאָנאָטאָניש , monotonish [>]
 48354 - 085.041.newn
 48354 - 085.041.newm
 48354 - 085.041.newo

מאָנאָטאָן , monoton [>]
 48354 - 085.041.newi
 48354 - 085.041.newk

מאָנאָלאָג , monolog [>]
 46327 - 000.000.newp
 53261 - 081.100 *

מאָנאָפּאָל , monopol [>]
 53212 - 220.120.new

מאָנאָפּאָליזירט , monopolizirt [>]
 48354 - 037.010.new2

מאָנבייגל , monbeygl [>]
 50248 - 136.060 *

מאָנבלום , monblum [>]
 53261 - 099.030.new3

מאָנגאָליש , mongolish [>]
 50202 - 034.022.new

מאָנדיי , mondey [>]
 52245 - 000.000.new8
 53257 - 184.020 *

מאָנדל , mondl [>]
 50296 - 137.060.new

מאָנדלעך , mondlekh [>]
 32358 - 127.081.new6
 32358 - 127.081.new6
 46327 - 137.100.new4
 46327 - 137.100.new4
 46327 - 137.100.new4
 ...

מאָנדלען , mondlen [>]
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 127.081.new6
 32358 - 127.081.new7
 32358 - 127.081.new9
 32358 - 190.081.new7
 ...

מאָנדע , monde [>]
 50296 - 159.410 *

מאָנדעלעך , mondelekh [>]
 32358 - 108.010 *
 32358 - 176.051.new3
 32358 - 178.071.new
 48263 - 178.071 *
 49224 - 178.070 *
 ...

מאָנומענט , monument [>]
 44264 - 182.040 *
 44264 - 182.042 *
 48284 - 182.040 *
 52245 - 182.042 *
 53309 - 182.040 *

מאָנט , mont [>]
 46327 - 072.091.new6

מאָנט-רעאָל , mont-reol [>]
 48354 - 111.010.newh

מאָנטאַשן , montashn [>]
 51196 - 130.070.new
 51196 - 130.070 *
 51196 - 130.070.new
 51196 - 130.070.new2

מאָנטאָנטע , montonte [>]
 32358 - 170.010 *

מאָנטיק , montik [>]
 31357 - 184.020 *
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 079.020.new2
 32358 - 079.020.new4
 32358 - 184.020 *
 ...

מאָנטנע , montne [>]
 50196 - 072.050 *
 50196 - 072.052 *
 50197 - 072.050 *
 50202 - 072.050 *
 50202 - 072.051 *
 ...

מאָנטריאָל , montriol [>]
 53309 - 082.020.new4

מאָנטרעאַל , montreal [>]
 48277 - 160.010.new
 49293 - 220.120 *
 49293 - 220.120 *
 49293 - 220.120 *

מאָנטרעאָל , montreol [>]
 44264 - 007.050 *
 48277 - 160.160.new3
 48277 - 196.028 *
 54226 - 220.120.newf

מאָנטשקע , montshke [>]
 50196 - 126.080 *
 50196 - 126.080 *
 50199 - 126.080.new
 50199 - 126.080 *
 51217 - 046.060.new2
 ...

מאָניומענט , moniument [>]
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52245 - 000.000.new
 47295 - 182.042 *
 47295 - 182.043.new

מאָנ(י)טשקע , mon(i)tshke [>]
 52223 - 126.080.2 *

מאָניטשקע , monitshke [>]
 52223 - 127.010 *

מאָנילניק , monilnik [>]
 54265 - 200.100 *

מאָנינע , monine [>]
 49229 - 007.050.new5

מאָניע , monie [>]
 48292 - 159.320 *
 48292 - 162.110.new3
 50199 - 162.110.new2
 52268 - 162.110.new
 53261 - 159.320 *
 ...

מאָניפֿראַטן , monifratn [>]
 52224 - 220.010 *

מאָניק , monik [>]
 48243 - 159.320 *
 48243 - 159.320.new
 53289 - 159.320 *

מאָניש , monish [>]
 32358 - 159.320 *
 45284 - 159.320 *
 46327 - 159.320.2 *
 48243 - 159.320 *
 48243 - 159.320.new
 ...

מאָנישעס , monishes [>]
 48286 - 159.320 *

מאָנישקע , monishke [>]
 48259 - 157.100.new2

מאָנלעך , monlekh [>]
 50257 - 137.070 *

מאָנע , mone [>]
 55249 - 159.320 *
 55249 - 159.320.2 *

מאָנעגרוּפּן , monegrupn [>]
 47295 - 125.109 *

מאָנעטע , monete [>]
 51217 - 015.012 *
 51217 - 015.012.new

מאָנעלאַך , monelakh [>]
 53257 - 127.061.new

מאָנעלעך , monelekh [>]
 51314 - 136.050.new5
 51314 - 136.050.new6
 51323 - 195.030.new
 54265 - 195.030.new2

מאָנענעס , monenes [>]
 51258 - 194.061.new
 51258 - 194.061.new2
 51258 - 194.061.new
 51258 - 194.061.new2

מאָנען , monen [>]
 48283 - 159.071 *
 48292 - 159.060.new3
 48292 - 159.060.new3
 49293 - 193.032 *
 50334 - 220.120.new
 ...

מאָנעסטריש , monestrish [>]
 49293 - 111.020.new
 49293 - 111.020.new

מאָנעסטרישטשע , monestrishtshe [>]
 48292 - 188.080.new7

מאָנפּאַסיע , monpasie [>]
 54301 - 176.042 *

מאָנצוקער , montsuker [>]
 54226 - 126.071 *

מאָנקאָרן , monkorn [>]
 50329 - 137.050 *

מאָנקוכן , monkukhn [>]
 54226 - 136.080 *

מאָנשטרודל , monshtrudl [>]
 50248 - 138.150 *

מאָנשטריצל , monshtritsl [>]
 54226 - 136.080 *

מאָן , mon [>]
 31357 - 151.030 *
 31357 - 151.030 *
 31357 - 194.060.new
 44264 - 130.070.2 *
 45284 - 138.150.new
 ...

מאָן-טייגלעך , mon-teyglekh [>]
 52249 - 130.070.2 *

מאָן-פּלעצלעך , mon-pletslekh [>]
 48248 - 138.150 *
 48259 - 138.150 *

מאָן-פּלעצעלעך , mon-pletselekh [>]
 48248 - 138.150 *

מאָןשֹטייגלעך , monsteyglekh [>]
 52249 - 130.070.2 *

מאָס , mos [>]
 31357 - 051.010 *
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 134.023.new
 32358 - 146.010.new2
 32358 - 205.051.new4
 ...

מאָסגעס , mosges [>]
 55258 - 015.070 *

מאָסגעסער , mosgeser [>]
 55258 - 015.070 *

מאָסט , most [>]
 47267 - 189.050.new
 47295 - 012.052 *
 47295 - 129.020 *
 48272 - 198.080 *
 49225 - 069.102 *
 ...

מאָסטארד , mostrd [>]
 52184 - 128.050 *
 52184 - 128.050 *

מאָסטאַרד , mostard [>]
 47267 - 128.050 *

מאָסטאָוואַיאַ , mostovaia [>]
 54301 - 002.010.new4

מאָסטלי , mostli [>]
 48272 - 219.082 *
 48272 - 169.030 *
 48283 - 007.081 *
 49256 - 030.052 *
 50202 - 010.063 *
 ...

מאָסטן , mostn [>]
 47288 - 190.010.new3

מאָסטערד , mosterd [>]
 51258 - 128.050 *
 53257 - 128.050 *

מאָסל , mosl [>]
 55277 - 026.040 *
 55277 - 026.040.new

מאָסליניצע , moslinitse [>]
 47301 - 113.040 *

מאָסלינקע , moslinke [>]
 48277 - 113.051.new
 54265 - 113.051 *
 54265 - 113.051.2 *
 55277 - 113.050 *

מאָסלס , mosls [>]
 50190 - 035.090 *

מאָסניצע , mosnitse [>]
 47301 - 113.040 *
 48277 - 113.041 *

מאָסנעווער , mosnever [>]
 53272 - 003.060 *

מאָסן , mosn [>]
 32358 - 206.031.new
 50248 - 072.060.new2
 51283 - 071.130 *
 51323 - 081.100.new

מאָסקאָוויטש , moskovitsh [>]
 53212 - 220.120.new2

מאָסקאָווסקאַיִאַ , moskovskaia [>]
 48324 - 001.090.new2

מאָסקאָוּ , moskou [>]
 53212 - 220.120 *

מאָסקווע , moskve [>]
 54301 - 000.000.new
 55249 - 168.120.new2

מאָסקווער , moskver [>]
 54301 - 000.000.new

מאָסקיטן , moskitn [>]
 52236 - 147.040 *

מאָסקיטע , moskite [>]
 50259 - 148.060 *

מאָסקיטעס , moskites [>]
 46327 - 148.060 *
 46327 - 148.060.new
 48286 - 148.060 *

מאָסקים , moskim [>]
 48286 - 156.111.new4

מאָעז , moez [>]
 49225 - 146.010 *
 49242 - 146.010.new
 52184 - 146.010 *

מאָעס , moes [>]
 51283 - 208.010 *

מאָער , moer [>]
 49256 - 055.041 *
 50196 - 055.041.new
 53309 - 055.040.new2
 53309 - 055.040.new2
 53309 - 055.040.new3
 ...

מאָערט , moert [>]
 47267 - 083.110.new9
 50212 - 055.051.new3

מאָפֿטער , mofter [>]
 46327 - 055.070 *

מאָצאָיע , motsoie [>]
 50334 - 190.110.new

מאָצלעשקעלע , motsleshkele [>]
 48286 - 113.040 *
 48286 - 113.041 *

מאָצנישקעלע , motsnishkele [>]
 48286 - 113.041.new

מאָצע , motse [>]
 48276 - 185.010 *
 48292 - 196.050 *

מאָץ , mots [>]
 51238 - 026.060 *

מאָק , mok [>]
 49247 - 010.072 *

מאָקאַטירקע , mokatirke [>]
 52268 - 213.080 *

מאָר , mor [>]
 47267 - 019.010.new
 47295 - 066.091 *
 47295 - 164.010 *
 48272 - 009.030.new2
 52213 - 055.051 *
 ...

מאָראזשקעס , morzhkes [>]
 47301 - 147.020 *

מאָראל , morl [>]
 53272 - 028.102.new2

מאָראלישן , morlishn [>]
 48272 - 177.100 *

מאָראשקע , morshke [>]
 51283 - 147.020 *
 53272 - 147.020 *
 53272 - 147.020.new

מאָראַל , moral [>]
 54222 - 080.022 *

מאָראַלישע , moralishe [>]
 48354 - 143.030.new37

מאָראַס , moras [>]
 48354 - 094.020.2 *
 48354 - 094.020.new

מאָראַשקאַלאַך , morashkalakh [>]
 53257 - 147.020 *

מאָראַשקעס , morashkes [>]
 55258 - 147.020 *

מאָראָוויעזש , moroviezh [>]
 50306 - 147.020 *

מאָראָז , moroz [>]
 51314 - 127.020 *
 51323 - 127.020 *

מאָראָזענע , morozene [>]
 50312 - 127.020 *

מאָראָזעס , morozes [>]
 52213 - 033.090.new2
 52213 - 033.090.new3
 52213 - 033.090.new3
 52213 - 033.090.new6
 52213 - 033.090.new8
 ...

מאָראָזשע , morozhe [>]
 47288 - 048.081 *
 47288 - 127.020 *

מאָראָזשעניע , morozhenie [>]
 48248 - 127.020 *
 48248 - 127.020.new

מאָראָזשעניצע , morozhenitse [>]
 52236 - 127.020.new6
 52236 - 127.020.new5
 52236 - 127.020.new6

מאָראָזשענע , morozhene [>]
 46327 - 127.020 *
 48263 - 127.020 *
 48276 - 127.020 *
 48277 - 127.020 *
 48281 - 127.020 *
 ...

מאָראָזשקעס , morozhkes [>]
 50306 - 147.042 *

מאָראָפּאָל , moropol [>]
 50275 - 188.070.new

מאָראָפּאָליער , moropolier [>]
 50275 - 188.070 *
 50275 - 188.070.new

מאָראָשקע , moroshke [>]
 52184 - 046.040 *

מאָראָשקעס , moroshkes [>]
 52184 - 147.020 *

מאָרג , morg [>]
 49224 - 175.030.new
 49224 - 175.030 *
 49224 - 175.030.new
 49224 - 190.010 *

מאָרגנס , morgns [>]
 50213 - 196.0603 *
 52192 - 176.051 *

מאָרגן , morgn [>]
 31357 - 025.051 *
 31357 - 217.040 *
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 119.040 *
 ...

מאָרגענע , morgene [>]
 48276 - 156.161.new

מאָרדא , mord [>]
 51217 - 019.011.new2

מאָרדאַ , morda [>]
 48292 - 019.011 *
 50213 - 019.011 *
 50213 - 019.011.new
 54301 - 220.120.newn

מאָרדאָ , mordo [>]
 50227 - 206.030 *

מאָרדיטשקע , morditshke [>]
 48281 - 019.011 *
 52268 - 019.011.2 *

מאָרדיע , mordie [>]
 49293 - 019.012.new2

מאָרדע , morde [>]
 31357 - 019.010 *
 32358 - 019.012 *
 32358 - 019.011 *
 32358 - 019.011.new
 32358 - 019.011.new2
 ...

מאָרדעלע , mordele [>]
 50248 - 019.010.new

מאָרדעס , mordes [>]
 53272 - 019.040 *
 54265 - 019.040 *
 54265 - 019.040.new

מאָרדקע , mordke [>]
 53228 - 019.010 *
 53228 - 019.011 *

מאָרוּווקאַ , moruvka [>]
 50237 - 147.020 *

מאָרוּווקע , moruvke [>]
 50237 - 147.020 *

מאָרוּשקעס , morushkes [>]
 52217 - 148.080 *

מאָרטקאָוויטש , mortkovitsh [>]
 50202 - 220.120.new2

מאָריס , moris [>]
 48276 - 178.080 *
 54265 - 163.231.new8

מאָריע , morie [>]
 45284 - 008.080.2 *
 46327 - 103.070.newa
 46327 - 004.040 *
 54222 - 004.010 *
 54222 - 004.010.new

מאָרישקעס , morishkes [>]
 51217 - 147.020.new

מאָרנינג , morning [>]
 52245 - 000.000.new8

מאָרן , morn [>]
 50196 - 195.030.new5
 53228 - 119.050 *

מאָרסל , morsl [>]
 48283 - 036.014 *

מאָרע , more [>]
 53309 - 156.080.new

מאָרעווקע , morevke [>]
 49229 - 147.020.new
 49247 - 147.020.new
 51228 - 147.020 *
 52192 - 147.020 *
 52192 - 147.020.new

מאָרעווקעס , morevkes [>]
 51225 - 147.020 *

מאָרעט , moret [>]
 53272 - 015.080 *
 53272 - 015.080.new

מאָרעטשקעס , moretshkes [>]
 49224 - 147.020 *

מאָרעלן , moreln [>]
 48272 - 090.050.new
 50248 - 090.050 *
 52211 - 089.040 *

מאָרעפֿקעס , morefkes [>]
 50227 - 147.020.new5
 50227 - 147.020.new4

מאָרער , morer [>]
 49225 - 086.080 *
 55249 - 060.010.new6

מאָרעשקע , moreshke [>]
 47267 - 147.020 *
 49247 - 147.020.new3
 50190 - 147.020.new2
 51229 - 147.020 *
 52245 - 147.020 *

מאָרעשקעס , moreshkes [>]
 49225 - 147.020 *
 53212 - 002.070.news

מאָש , mosh [>]
 49224 - 121.080.new6

מאָשטארדע , moshtrde [>]
 51225 - 128.050 *

מאָשטאַרדע , moshtarde [>]
 53212 - 128.050.new
 53212 - 128.050.new

מאָשטשיכע , moshtshikhe [>]
 49242 - 160.120 *
 49242 - 160.120.new

מאָשטשיסק , moshtshisk [>]
 49247 - 007.050.new5
 49247 - 007.050.new6

מאָשלינקע , moshlinke [>]
 52268 - 113.050 *
 52268 - 113.050.new
 53257 - 113.020.new2
 53272 - 113.051.new
 53278 - 113.050 *
 ...

מאָשלעט , moshlet [>]
 49242 - 128.050 *
 49242 - 128.050.new
 49242 - 128.050.new

מאָשעניק , moshenik [>]
 50334 - 219.040.new
 50334 - 219.040 *
 50334 - 219.040.new

מאָשקינקע , moshkinke [>]
 53261 - 113.030.new4

מאָשקע , moshke [>]
 52224 - 074.011 *
 52224 - 074.011 *

מאָשקענקע , moshkenke [>]
 53261 - 113.030.new2
 53261 - 113.030.new3
 53261 - 113.030.new3

מאָשרוּמס , moshrums [>]
 49256 - 100.070 *

מבדיל , mbdil [>]
 51238 - 185.031.new

מבול , mbul [>]
 32358 - 217.065.new2
 48263 - 217.060.new
 48263 - 217.060.new
 48277 - 217.060 *
 48281 - 216.060 *
 ...

מבולבל , mbulbl [>]
 51228 - 183.060 *

מבורך , mburkh [>]
 48263 - 104.090.new
 53212 - 173.021.new3
 53289 - 173.020.new

מבוּל , mbul [>]
 50227 - 217.060 *
 53212 - 216.060 *
 53212 - 216.060 *

מבטל , mbtl [>]
 50227 - 034.090.new

מבין , mbin [>]
 48272 - 107.060 *
 48283 - 107.060.new2
 49205 - 107.060 *
 49225 - 107.060 *
 49256 - 107.060 *
 ...

מבקעחולה , mbkekhulh [>]
 50190 - 033.100 *

מבקר , mbkr [>]
 47301 - 033.100 *
 48272 - 033.100 *
 48283 - 009.070 *
 48283 - 009.080.new
 48283 - 033.100 *
 ...

מבקר-חולה , mbkr-khoyle [>]
 55249 - 033.100 *

מברויט , mbroyt [>]
 52215 - 133.070 *

מברך , mbrkh [>]
 45284 - 173.020 *
 48276 - 173.020.new

מבשל , mbshl [>]
 51217 - 001.010.new95

מבֿול , mvul [>]
 49293 - 216.060 *
 49293 - 216.061 *
 49293 - 217.060 *
 50259 - 216.060 *

מבֿורך , mvurkh [>]
 48263 - 104.090.new

מבֿושלת , mvushlt [>]
 32358 - 120.011.new

מבֿטל , mvtl [>]
 48354 - 031.070.newe

מבֿינה , mvinh [>]
 32358 - 170.010.new
 52224 - 024.060.new2
 52224 - 035.080.new

מבֿינים , mvinim [>]
 32358 - 107.060.new
 54222 - 000.000.newk

מבֿין , mvin [>]
 31357 - 107.060 *
 32358 - 072.050.new
 44264 - 107.060 *
 45284 - 107.060.2 *
 45284 - 107.060.new
 ...

מֵבֿין , {05DE.05B5}vin [>]
 48265 - 107.060.new

מבֿין , mvin [>]
 48265 - 107.060.new
 48276 - 107.060 *
 48276 - 107.061 *
 48277 - 107.060 *
 48281 - 107.060 *
 ...

מבֿנים , mvnim [>]
 32358 - 107.060 *

מבֿנעטוועגן , mvnetvegn [>]
 50237 - 121.022 *

מבֿן , mvn [>]
 44264 - 188.010.2 *

מבֿקר , mvkr [>]
 45284 - 033.100.new2
 47288 - 033.100 *
 47288 - 033.100 *
 48281 - 033.100 *
 48292 - 033.100 *
 ...

מבֿקר-חולה , mvkr-khoyle [>]
 31357 - 033.100 *
 45284 - 033.100.new2
 48243 - 033.100 *
 48248 - 033.100 *
 48248 - 033.101.new
 ...

מבֿקר-חולה-זייַן , mvkr-khoyle-zayn [>]
 48286 - 033.100 *
 48324 - 033.100.2 *
 49293 - 033.100 *
 50259 - 033.100 *
 50334 - 033.100 *
 ...

מבֿקר-חולים , mvkr-khoylim [>]
 52224 - 033.100 *
 54301 - 033.101.new2

מבֿקר-לוחה , mvkr-lukhh [>]
 48284 - 033.100 *

מבֿרג , mvrg [>]
 32358 - 203.020 *

מבֿריק , mvrik [>]
 32358 - 206.020.new

מבֿרך , mvrkh [>]
 52224 - 019.060.new2
 54301 - 173.020 *

מג , mg [>]
 50199 - 188.010.new

מגבד , mgbd [>]
 52224 - 037.010 *
 52224 - 037.020 *

מגדל , megadl [>]
 31357 - 200.030 *
 32358 - 200.030 *
 32358 - 200.030.new
 50237 - 168.030.new
 51217 - 200.030 *
 ...

מגולגל , mgulgl [>]
 52224 - 014.020.new

מגיד , magid [>]
 31357 - 187.130 *
 32358 - 187.131 *
 32358 - 187.131.new2
 32358 - 187.131.new
 32358 - 188.010 *
 ...

מגידו , mgidu [>]
 52245 - 000.000.new8

מגידות , mgidut [>]
 50334 - 188.010.new

מגידים , mgidim [>]
 31357 - 188.010.new

מגיל , mgil [>]
 53211 - 195.030.2 *

מגילה , megile [>]
 31357 - 195.030 *
 44264 - 185.031.new
 47267 - 194.070 *
 47301 - 195.030 *
 48243 - 194.070 *
 ...

מגילה-געלט , megile-gelt [>]
 48243 - 195.030 *
 48248 - 195.0303 *
 48259 - 195.030 *
 48263 - 195.030.new
 48263 - 195.030.new
 ...

מגילת , mgilt [>]
 32358 - 199.050.newa

מגיפה , mgiph [>]
 47267 - 034.111 *
 47295 - 034.111 *
 47295 - 034.113 *
 47301 - 034.110 *
 48272 - 034.111 *
 ...

מגיפֿה , mageyfe [>]
 31357 - 034.111 *
 32358 - 106.012.new
 32358 - 190.010 *
 45284 - 034.111 *
 47288 - 034.112 *
 ...

מגיפֿות , mgifut [>]
 32358 - 190.010 *

מגיר , mgir [>]
 50296 - 001.060 *

מגיש , mgish [>]
 52224 - 040.080 *

מגמגם , mgmgm [>]
 32358 - 023.070 *

מגן , mgn [>]
 49256 - 061.040 *
 49256 - 061.040.new
 49256 - 061.040.new2
 50227 - 220.120.new
 54226 - 055.090.new2

מגן-דוד , mgn-dovid [>]
 45284 - 109.031.new
 45284 - 109.031.new2
 45284 - 109.031.new2
 46327 - 138.130.new

מגן-דודל , mgn-dudl [>]
 54301 - 036.014.new

מגן-דודס , mgn-dovids [>]
 48284 - 199.030 *
 52249 - 181.050.new

מגן-דויד , mgn-doyd [>]
 50206 - 191.020.new
 54226 - 191.020 *

מגע-מקום , mge-mokem [>]
 49242 - 001.010.newl

מגעגעבן , mgegebn [>]
 50227 - 040.080 *

מגעהערט , mgehert [>]
 49256 - 036.020.new

מגפיים , mgpeym [>]
 52215 - 051.040 *

מגפֿה , mgfh [>]
 45284 - 034.111 *
 48292 - 034.110 *
 53261 - 034.111 *

מגפֿיים , mgfeym [>]
 52229 - 051.040.new2
 52236 - 051.040.new

מגרויסע , mgroyse [>]
 50212 - 072.063 *

מגרש , mgrsh [>]
 32358 - 189.080.new2

מגש , mgsh [>]
 32358 - 000.000.newm

מדאָ , mdo [>]
 52245 -

מדבר , mdbr [>]
 50227 - 144.082.new
 50227 - 144.082.new3
 51217 - 218.100 *
 52184 - 193.035 *
 52224 - 055.041 *
 ...

מדברים , mdbrim [>]
 51217 - 164.071.new
 52224 - 001.050 *

מדברת , mdbrt [>]
 52224 - 017.013 *

מדויק , mdoyk [>]
 52224 - 010.041 *

מדוע , mdue [>]
 52245 - 019.030 *

מדוּרה , mdurh [>]
 50196 - 198.070.new

מדי , midey [>]
 51217 - 129.050.new
 52249 - 137.170.new

מדינגט , mdingt [>]
 50190 - 057.020.new5

מדינה , mdinh [>]
 32358 - 081.030.new3
 49245 - 194.062.new2
 52184 - 072.060 *
 52224 - 220.060 *
 52245 - 000.000.new8

מדינהלע , mdinhle [>]
 52245 - 000.000.new8

מדינות , mdinut [>]
 52245 - 000.000.new
 52249 - 179.090 *

מדינת , mdint [>]
 48354 - 085.041.newt
 48354 - 085.041.newu
 51237 - 007.030.new

מדעיצין , mdeitsin [>]
 47301 - 113.100 *

מדקדק , mdkdk [>]
 50212 - 033.090 *

מדקדקים , mdkdkim [>]
 49235 - 197.020 *
 49235 - 197.020.new

מדרגה , mdrgh [>]
 49338 - 159.450 *
 50196 - 172.060.new
 52192 - 036.060.2 *
 52192 - 079.050 *
 52192 - 219.091 *

מדרכה , mdrkhh [>]
 32358 - 002.010 *
 52217 - 002.010 *
 52223 - 002.011 *
 53215 - 002.010.new
 53215 - 002.010.new

מדרכות , mdrkhut [>]
 32358 - 002.010 *
 53215 - 002.010.new

מדרך , mdrkh [>]
 50190 - 039.090.new2

מדרש , medresh [>]
 47295 - 186.022 *
 48283 - 186.022 *
 49225 - 186.020.new
 49225 - 186.020.new
 50190 - 186.020 *
 ...

מדרשים , mdrshim [>]
 49225 - 188.080 *
 51229 - 186.020 *
 51229 - 194.070 *
 51283 - 181.030 *
 52236 - 220.120.newv
 ...

מה , ma [>]
 31357 - 041.030 *
 31357 - 148.060 *
 31357 - 157.050.new
 31357 - 157.120 *
 32358 - 086.071.new
 ...

מהאָט , mhot [>]
 50202 - 057.030.new4

מהו , mhu [>]
 53295 - 159.390 *

מהומה , mhumh [>]
 53212 - 002.040.newx
 50190 - 196.030 *

מהז , mhz [>]
 52229 - 045.020 *
 52229 - 064.030 *

מהילד , mhild [>]
 52215 - 036.021 *

מהכּלים , mhklim [>]
 52224 - 032.011.new2

מהכלל , mhkhll [>]
 51228 - 016.021 *

מהלה , mhlh [>]
 50206 - 181.040.new

מהלה-גיהרט , mhlh-gihrt [>]
 48263 - 145.060 *
 48263 - 145.060.new

מהלך , mhlkh [>]
 48272 - 073.040 *
 53272 - 007.070.new

מהלעט , mhlet [>]
 50248 - 162.050 *

מהמ , mhm [>]
 48283 - 138.130.new4
 48283 - 141.050.new
 49256 - 032.010.new2
 49256 - 057.100.new2
 49256 - 057.130.new
 ...

מהמה , mhmh [>]
 48283 - 009.023.new
 48283 - 138.130.new6

מהמהמ , mhmhm [>]
 50227 - 070.030.new2
 55249 - 048.020.new

מהמינים , mhminim [>]
 48272 - 050.011 *

מהממ , mhmm [>]
 53272 - 102.091.new6

מהם , mhm [>]
 51217 - 001.010.new95

מהנה , mhnh [>]
 51225 - 195.070 *

מהר , mhr [>]
 32358 - 163.040.new
 51283 - 163.070.new

מהשינה , mhshinh [>]
 51228 - 188.021.new2
 51229 - 188.021.new2
 51229 - 188.021.new5
 52224 - 188.021.new6
 52224 - 188.021.new6

מהשנה , mhshnh [>]
 51217 - 188.020.new4

מו , mu [>]
 49293 - 009.070 *
 49293 - 197.050 *
 50213 - 177.060.new
 52249 - 182.080.new
 53315 - 055.051 *

מואַדזין , muadzin [>]
 32358 - 200.030.new2
 32358 - 200.030.new3

מובֿנים , muvnim [>]
 32358 - 014.040.new2

מובֿן , muvn [>]
 52224 - 024.060.new2

מוג , mug [>]
 50248 - 036.100.new5

מוגנס , mugns [>]
 32358 - 029.020.new
 32358 - 029.020.new
 50213 - 029.020 *
 52213 - 029.020 *

מוגן , mugn [>]
 48263 - 029.010.new2
 48292 - 028.060 *
 48292 - 029.010 *
 50213 - 029.010 *

מוגענעס , mugenes [>]
 53211 - 029.020 *
 53211 - 122.020 *

מוגער , muger [>]
 48284 - 028.100 *
 48286 - 028.100 *
 48292 - 028.100 *
 48292 - 028.101 *
 48292 - 170.040.new2
 ...

מוגערער , mugerer [>]
 48276 - 028.101 *

מוגערעשט , mugeresht [>]
 47288 - 007.050 *

מודה , mudh [>]
 32358 - 172.070.new9
 49224 - 172.030.new
 49235 - 172.030.new3
 49245 - 103.030.2 *
 50212 - 040.072.new
 ...

מודיע , mudie [>]
 50227 - 187.111 *

מודיעות , mudieut [>]
 50334 -

מודלינעס , mudlines [>]
 54265 - 079.030.new
 54265 - 079.030.new

מודע , mude [>]
 51196 - 046.020.2 *

מודעה , mudeh [>]
 53212 - 220.120.newg

מוהאַד , muhad [>]
 32358 - 138.161.new5

מוהילניקעס , muhilnikes [>]
 51258 - 200.102 *

מוהל , muhl [>]
 31357 - 162.070.new
 45284 - 162.061.new
 48263 - 160.180.new3
 48263 - 160.180.new2
 48263 - 160.180.new4
 ...

מוהעד , muhed [>]
 32358 - 127.081.new6

מוויד , mvid [>]
 53261 - 160.180 *

מוויי , mvey [>]
 50306 - 037.010.new

מוות , mvt [>]
 54249 - 033.090 *

מוז , muz [>]
 31357 - 029.041.2 *
 32358 - 081.010.new
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 104.030.new4
 32358 - 138.040.newc
 ...

מוזאָליעס , muzolies [>]
 48277 - 035.090 *
 48277 - 035.090.new

מוזט , muzt [>]
 47288 - 010.070 *
 48248 - 025.040 *
 48276 - 032.042 *
 48277 - 160.040.new5
 48354 - 027.060 *
 ...

מוזטו , muztu [>]
 52249 - 057.020 *

מוזיי , muzey [>]
 48354 - 162.010 *

מוזייום , muzeyum [>]
 32358 - 136.060.new3
 32358 - 136.060.new4

מוזיך , muzikh [>]
 48354 - 003.063.new6

מוזיניק , muzinik [>]
 52192 - 157.101 *

מוזיניק)..= , muzinik)..= [>]
 52192 - 157.101.new

מוזיק , muzik [>]
 32358 - 198.070.new7
 48243 - 157.100.new4
 48263 - 157.100.new5
 48276 - 157.1003 *
 48284 - 157.100.new4
 ...

מוזיק-פֿעסטיוואַפּלן , muzik-festivapln [>]
 48354 - 034.021.new3

מוזיקא , muzik [>]
 50237 - 157.101.new2

מוזיקאנטן , muzikntn [>]
 51229 - 176.050 *

מוזיקאַליש , muzikalish [>]
 48354 - 034.021.new3

מוזיקאַנט , muzikant [>]
 51323 - 157.100.new3

מוזיקאַנטן , muzikantn [>]
 48243 - 157.100.new4
 48265 - 157.110.new4
 50237 - 178.090 *
 51196 - 176.050.new
 51323 - 178.060 *
 ...

מוזיקע , muzike [>]
 48263 - 157.100.new5
 48263 - 157.100.new6
 48324 - 157.100.new
 48324 - 157.100.new2
 50237 - 157.101.new2

מוזיקער , muziker [>]
 50296 - 000.000.new2
 50296 - 000.000.new3
 50296 - 000.000.new2
 50296 - 000.000.new3
 50296 - 177.100 *
 ...

מוזיקערס , muzikers [>]
 51323 - 178.090.new2
 53228 - 176.051.new2

מוזישען , muzishen [>]
 49256 - 211.020 *

מוזלט , muzlt [>]
 48286 - 035.030.new2

מוזלס , muzls [>]
 49224 - 034.080 *

מוזלען , muzlen [>]
 48272 - 035.021 *
 48292 - 035.010 *
 49224 - 034.080 *
 49224 - 034.081.new
 49225 - 034.080 *
 ...

מוזן , muzn [>]
 31357 - 057.010 *
 32358 - 128.050.new6
 32358 - 190.081.new4
 45284 - 057.010 *
 46327 - 057.010 *
 ...

מוזסט , muzst [>]
 46327 - 110.050.new3
 46327 - 159.260 *
 46327 - 000.000.newg
 46327 - 182.033 *
 46327 - 220.040.new4
 ...

מוזסטו , muzstu [>]
 49245 - 063.060.new4

מוזעום , muzeum [>]
 32358 - 000.000.new4

מוזר , muzr [>]
 32358 - 166.080 *
 32358 - 219.120.2 *
 50237 - 159.110.new
 52229 - 159.110 *
 52229 - 159.110.new

מוזרים , muzrim [>]
 48354 - 159.110.new
 50237 - 159.110.new5
 50237 - 159.110.new3
 51217 - 159.110.new
 52217 - 159.110.new

מוזשיניק , muzhinik [>]
 51229 - 157.090.new
 51314 - 157.100 *
 52249 - 157.100 *
 52249 - 157.100 *
 52249 - 157.101 *
 ...

מוזשיניקל , muzhinikl [>]
 52249 - 157.101 *

מוזשינקע , muzhinke [>]
 51314 - 157.100 *
 52249 - 157.100 *
 52249 - 157.100 *

מוזשיק , muzhik [>]
 48292 - 214.080 *
 48324 - 212.040 *
 51238 - 009.051 *
 53295 - 009.050 *
 53295 - 009.050 *
 ...

מוזשיקעס , muzhikes [>]
 53315 - 001.040 *

מוזשיר , muzhir [>]
 51283 - 038.020 *

מוזשעט , muzhet [>]
 50237 - 015.070 *

מוח , moyekh [>]
 31357 - 015.050 *
 31357 - 015.051 *
 31357 - 015.053 *
 32358 - 015.052 *
 32358 - 015.060 *
 ...

מוחותּן , mukhutn [>]
 54265 - 175.030 *

מוחל , mukhl [>]
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 179.090.new
 46327 - 179.090 *
 47295 - 179.090 *
 ...

מוחתנעסטע , mukhtneste [>]
 53309 - 176.060 *

מוט , mut [>]
 48284 - 033.030.2 *
 49245 - 218.040 *
 52249 - 197.065 *
 53228 - 219.082 *

מוטיר , mutir [>]
 52249 - 200.021 *

מוטלאָז , mutloz [>]
 49229 - 219.080 *
 49229 - 219.081 *

מוטלט , mutlt [>]
 51237 - 218.040 *

מוטלען , mutlen [>]
 51196 - 218.040 *
 51196 - 218.040.new
 51196 - 218.040.new
 51217 - 218.040 *
 51225 - 218.040 *
 ...

מוטלערן , mutlern [>]
 52181 - 218.040 *

מוטנאַיִאַ , mutnaia [>]
 48354 - 072.052.new2

מוטנע , mutne [>]
 46327 - 072.051.2 *
 46327 - 072.051.new
 46327 - 072.051.new
 46327 - 072.051.new
 46327 - 072.051.new2
 ...

מוטנער , mutner [>]
 48354 - 018.051.newa

מוטער , muter [>]
 31357 - 038.070 *
 31357 - 157.020 *
 31357 - 157.022 *
 31357 - 161.050 *
 31357 - 161.060.new4
 ...

מוטער'ס , muter's [>]
 48272 - 066.020 *
 52184 - 160.110.new

מוטער-בלטער , muter-blter [>]
 48243 - 029.050 *

מוטער-בלעטער , muter-bleter [>]
 48243 - 029.050.new
 48243 - 029.050.new2

מוטער-פֿוטער , muter-futer [>]
 51323 - 119.060.new2

מוטערן , mutern [>]
 49242 - 203.030 *

מוטערס , muters [>]
 31357 - 220.120.new4
 32358 - 113.100.new
 32358 - 130.050 *
 32358 - 134.023.new5
 32358 - 162.061.2 *
 ...

מוטערקע , muterke [>]
 48263 - 203.030.new
 48354 - 203.030.new
 49245 - 203.030.new4
 50206 - 203.030 *
 50246 - 203.030.new
 ...

מוטערקעס , muterkes [>]
 53278 - 203.030.new
 53278 - 203.030.new2
 53278 - 203.030.new2

מוטערקעפּל , muterkepl [>]
 52268 - 203.030 *

מוטפֿול , mutful [>]
 52249 - 197.065 *

מוטר , mutr [>]
 48263 - 169.110 *
 52249 - 148.082.2 *

מוטשינקע , mutshinke [>]
 53261 - 195.080.new

מוטשע , mutshe [>]
 54226 - 037.061 *
 54226 - 037.080 *
 54226 - 037.080 *

מוטשעווען , mutsheven [>]
 54249 - 152.060 *

מוטשעט , mutshet [>]
 31357 - 152.060 *
 48259 - 152.060.new
 48354 - 152.060 *
 49293 - 152.060 *
 50213 - 152.060 *
 ...

מוטשענען , mutshenen [>]
 53315 - 152.060 *
 54226 - 152.060 *
 54226 - 152.060.new
 54226 - 152.060.new2
 54226 - 152.060.new2
 ...

מוטשען , mutshen [>]
 31357 - 152.060 *
 32358 - 077.040 *
 32358 - 152.060 *
 32358 - 189.080.new5
 44264 - 188.021 *
 ...

מויבן , moybn [>]
 47301 - 107.050.new

מויד , moyd [>]
 31357 - 160.180 *
 32358 - 160.180 *
 45284 - 160.180.2 *
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 160.180.new
 ...

מויד.אַ , moyd.a [>]
 48354 - 160.180.new

מוידן , moydn [>]
 50248 - 166.050 *

מוידע , moyde [>]
 52184 - 046.020 *

מויוון , moyvn [>]
 46327 - 107.060.new
 46327 - 107.060.new
 46327 - 107.060.new3
 46327 - 107.060.new3
 48292 - 107.061 *
 ...

מויוועס , moyves [>]
 52192 - 180.011 *

מויוּס , moyus [>]
 50306 - 163.240.new

מויז , moyz [>]
 31357 - 146.010.new
 32358 - 146.010.new
 45284 - 146.010 *
 46327 - 160.180.2 *
 46327 - 160.180.new
 ...

מויז-קלעטקע , moyz-kletke [>]
 51314 - 146.011.new

מויז-שטייַגל , moyz-shtaygl [>]
 50257 - 146.011 *

מויזן , moyzn [>]
 55277 - 146.010.new2

מויזפּאַסטקע , moyzpastke [>]
 46327 - 146.011.new3
 46327 - 146.011.new3

מוי(יי)ערקעפּל , moy(ey)erkepl [>]
 53228 - 148.082 *

מויכעץ , moykhets [>]
 44264 - 133.060.new

מויל , moyl [>]
 31357 - 019.050 *
 31357 - 019.060 *
 32358 - 019.050 *
 32358 - 127.081.new8
 44264 - 019.050 *
 ...

מויל-אייזלען , moyl-eyzlen [>]
 31357 - 014.051.newd

מוילעכל , moylekhl [>]
 48243 - 019.060 *

מוילערל , moylerl [>]
 56293 - 019.060 *

מויס , moys [>]
 50306 - 146.010 *

מויסטאָ , moysto [>]
 53309 - 126.020.new4

מויסער , moyser [>]
 48276 - 220.040 *

מויעס , moyes [>]
 52268 - 208.010.new
 54226 - 208.010 *

מויער , moyer [>]
 31357 - 055.041.new
 31357 - 055.041.new
 31357 - 055.051 *
 45284 - 055.041 *
 45284 - 055.041 *
 ...

מויער-קאָפּ , moyer-kop [>]
 50246 - 036.012 *

מויערהויז , moyerhoyz [>]
 45284 - 055.041.new

מויערט , moyert [>]
 47295 - 055.041 *
 48276 - 055.030 *
 48286 - 055.030.new6
 48286 - 055.031 *
 49225 - 055.030 *
 ...

מויערל , moyerl [>]
 31357 - 055.051 *
 44264 - 182.042 *
 45284 - 055.050 *
 47288 - 055.050 *
 48243 - 055.050 *
 ...

מויערמייסטער , moyermeyster [>]
 51283 - 086.080 *

מויערן , moyern [>]
 48243 - 057.040.new
 48248 - 055.030.new
 48292 - 055.030 *
 49225 - 055.030 *
 49247 - 055.041.new6
 ...

מויערענע , moyerene [>]
 51225 - 055.041 *

מויערקאָפּ , moyerkop [>]
 31357 - 148.080 *
 32358 - 148.080 *
 32358 - 148.080.new
 32358 - 148.080 *
 49235 - 148.082.new6
 ...

מויערקעפּל , moyerkepl [>]
 53315 - 148.082.new2
 53315 - 148.082 *

מויערשע , moyershe [>]
 52181 - 055.050 *

מויצא , moyts [>]
 50227 - 133.070 *

מויצע , moytse [>]
 50196 - 133.070 *

מויצע-שאָבעס , moytse-shobes [>]
 48263 - 185.010 *

מויצקע , moytske [>]
 51233 - 133.070 *
 51237 - 133.090 *

מויצקעס , moytskes [>]
 51237 - 133.070 *
 55258 - 189.050.new

מויר , moyr [>]
 49245 - 055.050.new
 49245 - 055.050.new
 51283 - 065.050 *

מוירן , moyrn [>]
 49247 - 065.060.new
 49247 - 065.060.new2
 49247 - 065.060.new3
 49247 - 065.060.new3
 49247 - 065.060.new4
 ...

מוירע , moyre [>]
 47295 - 196.041.new
 50306 - 196.039.new5
 50306 - 196.039.new6

מוירעק , moyrek [>]
 49293 - 164.040 *

מוירער , moyrer [>]
 50196 - 086.080.new2
 50212 - 055.051.new4
 51229 - 059.040 *

מוירקאָפּ , moyrkop [>]
 48276 - 148.082.new
 51314 - 148.080 *

מוירקוּפּ , moyrkup [>]
 48276 - 148.0823 *

מוירקעפּל , moyrkepl [>]
 53295 - 148.082.new3

מוישל , moyshl [>]
 52192 - 160.030 *

מוישע , moyshe [>]
 46327 - 001.070.new3
 46327 - 001.070.new2
 46327 - 001.070.new4
 46327 - 001.070.new5
 46327 - 001.070.new7
 ...

מוישעלע , moyshele [>]
 53215 - 007.050.new2

מויִעס , muies [>]
 50213 - 208.010.new

מוכטאָנים , mukhtonim [>]
 50329 - 177.020.new
 50329 - 177.020.new

מוכטייניסטע , mukhteyniste [>]
 50329 - 176.060 *

מוכטעניסטע , mukhteniste [>]
 51314 - 176.060 *

מוכר , mukhr [>]
 52211 - 007.085 *
 55249 - 089.063.new3

מוכר-ספֿרים , mukhr-sforim [>]
 32358 - 153.030.new

מוכרח , mukhrkh [>]
 51283 - 146.010.new

מוכרחים , mukhrkhim [>]
 52229 - 057.010 *

מול , mul [>]
 32358 - 019.050 *
 48263 - 019.050.2 *
 48276 - 019.050 *
 48276 - 041.071 *
 48277 - 007.050.new2
 ...

מול'קע , mul'ke [>]
 50206 - 196.041.new2

מולט , mult [>]
 51228 - 134.022 *
 52192 - 009.080.new
 52192 - 009.080.new
 52192 - 009.080.new2

מולטער , multer [>]
 31357 - 145.040 *
 32358 - 145.040.new2
 32358 - 145.040.new2
 32358 - 145.041 *
 32358 - 145.041.new
 ...

מולטערל , multerl [>]
 44264 - 131.050.new
 45284 - 148.0823 *
 45284 - 131.050.new
 45284 - 131.050.new
 49224 - 078.092.2 *
 ...

מולטערס , multers [>]
 53261 - 130.100.new3

מוליאר , mulir [>]
 52245 - 220.120.newp

מוליאַרזש , muliarzh [>]
 53211 - 086.080 *

מולים , mulim [>]
 49225 - 162.051.new

מולינעס , mulines [>]
 31357 - 079.030 *
 50246 - 079.031 *
 51314 - 079.030 *
 52268 - 079.031 *
 53278 - 079.030 *
 ...

מולינקעס , mulinkes [>]
 47288 - 079.030 *
 54222 - 079.031.new

מוליעווקע , mulievke [>]
 53295 - 002.010 *
 53295 - 002.010.new
 53295 - 002.010.new

מוליען , mulien [>]
 51323 - 086.080 *

מוליעס , mulies [>]
 54222 - 079.031 *
 54222 - 079.031.new

מוליער , mulier [>]
 31357 - 086.080.new
 31357 - 086.080.new2
 31357 - 086.080.new2
 32358 - 086.080.new
 32358 - 086.080.new
 ...

מוליש , mulish [>]
 53261 - 055.040.new

מוליִער , mulier [>]
 48248 - 086.080 *
 49245 - 086.080.new2
 49293 - 086.080 *

מוללאַ , mulla [>]
 32358 - 200.030.new2

מולן , muln [>]
 47301 - 218.040 *

מולעכל , mulekhl [>]
 32358 - 019.060 *
 32358 - 019.060.2 *

מולעכלעך , mulekhlekh [>]
 32358 - 019.070 *

מולער , muler [>]
 48277 - 086.080 *

מולעש , mulesh [>]
 53261 - 055.040.new

מולשטיינער , mulshteyner [>]
 32358 - 211.070 *

מומחה , mumkhh [>]
 51238 - 210.110.new
 51258 - 002.040.new6
 52251 - 036.060.2 *

מומחהן , mumkhhn [>]
 51258 - 002.040.new5
 51258 - 002.040.new5

מומחים , mumkhim [>]
 50296 - 178.090 *

מומחען , mumkhen [>]
 51258 - 002.040.new6
 51258 - 002.040.new4
 51258 - 002.040.new6

מומע , mume [>]
 32358 - 159.380 *
 32358 - 195.070.new5
 47301 - 112.031.new
 47301 - 048.011 *
 47301 - 000.000.new39
 ...

מומען , mumen [>]
 44264 - 156.130 *
 50259 - 208.010 *
 52181 - 009.070 *

מומעס , mumes [>]
 31357 - 156.130 *
 32358 - 156.130 *
 32358 - 156.131 *
 45284 - 156.130 *
 45284 - 160.130 *
 ...

מומעס'ן , mumes'n [>]
 48248 - 156.131 *
 48263 - 156.131.new
 48265 - 156.131 *
 48276 - 156.131 *
 48281 - 156.131 *
 ...

מומעס-פֿעטערס , mumes-feters [>]
 46327 - 010.070.newi

מומעסן , mumesn [>]
 52223 - 156.131 *

מום , mum [>]
 49229 - 191.090.new
 49245 - 079.020 *

מונד , mund [>]
 44264 - 019.051 *
 45284 - 019.051.new
 45284 - 019.051 *
 49224 - 019.051 *
 49229 - 019.051 *
 ...

מונדיר , mundir [>]
 50334 - 028.112.new4

מונדלעך , mundlekh [>]
 32358 - 127.081.new6

מונדשטוק , mundshtuk [>]
 45284 - 025.070.new2
 45284 - 025.070.new2
 52223 - 025.070.new
 52223 - 025.070.new

מונטיק , muntik [>]
 47301 - 184.010.new2
 48263 - 184.010 *
 48292 - 184.020 *
 49293 - 184.010.new
 50213 - 184.010.new2
 ...

מונטנע , muntne [>]
 50206 - 072.050 *
 50206 - 072.052 *
 51225 - 072.051 *
 52223 - 072.051 *
 52223 - 072.051.2 *
 ...

מונטער , munter [>]
 48354 - 072.080.new3
 48354 - 072.080.new5
 50334 - 122.080.new6
 53261 - 130.100.new2
 53261 - 130.100.new3
 ...

מונטשקע , muntshke [>]
 51233 - 126.080 *
 54226 - 126.071 *
 54226 - 126.080 *

מוני , muni [>]
 54226 - 159.320 *

מוניע , munie [>]
 48284 - 159.320 *
 48292 - 159.320 *
 50257 - 159.140 *
 50257 - 159.320 *
 50275 - 159.320 *
 ...

מוניש , munish [>]
 48263 - 159.320 *
 48281 - 159.320 *
 48292 - 159.320 *
 48324 - 159.320 *

מונקע , munke [>]
 49235 - 044.020 *

מונשטיק , munshtik [>]
 52192 - 025.070 *
 52192 - 025.070.new
 53215 - 025.061 *

מון , mun [>]
 45284 - 138.150.new
 45284 - 138.150.new
 46327 - 154.093.new2
 48283 - 138.130.new5
 48286 - 132.060.2 *
 ...

מון)-קוכעלעך , mun)-kukhelekh [>]
 48292 - 130.070 *

מוס , mus [>]
 32358 - 146.010.new2
 32358 - 146.010.new2
 45284 - 208.010 *
 45284 - 208.010.2 *
 48248 - 208.010.2 *
 ...

מוסאַק , musak [>]
 53228 - 008.120.newt
 53228 - 008.120.news

מוסאָליני , musolini [>]
 47301 - 045.010.new

מוסגיביק , musgibik [>]
 48292 - 057.043 *

מוסטאַרד , mustard [>]
 44264 - 128.050 *

מוסטאַרדע , mustarde [>]
 51314 - 128.050.new

מוסטעק , mustek [>]
 53261 - 025.070.new

מוסטער , muster [>]
 48292 - 174.080.new
 48324 - 174.090.new2
 50213 - 174.080.new
 50213 - 174.080.new3
 50213 - 174.090 *
 ...

מוסטער-נעמען , muster-nemen [>]
 48263 - 159.110.new6
 48263 - 159.110.new7

מוסירע , musire [>]
 46327 - 220.040.new4

מוסכּם , muskem [>]
 49235 - 156.111.new3

מוסכים , muskhim [>]
 49338 - 156.110.new
 49338 - 156.110.new2
 49338 - 156.110.new2

מוסלינקע , muslinke [>]
 54226 - 113.020 *
 54226 - 113.041 *

מוסלמענער , muslmener [>]
 32358 - 201.040.new2

מוסלענקע , muslenke [>]
 54226 - 113.020 *
 54226 - 113.041.new
 54226 - 113.041.new

מוסע , muse [>]
 54249 - 004.030.new
 54249 - 004.030.new2
 54249 - 004.030.new2
 54249 - 004.030 *

מוסעס , muses [>]
 50334 - 156.130 *

מוסף , musf [>]
 48277 - 220.120.new9
 48284 - 187.050 *
 49229 - 103.073 *
 51217 - 103.071 *
 52181 - 103.073 *
 ...

מוסקול , muskul [>]
 48292 - 026.040.new3
 50259 - 026.040 *
 52213 - 026.041 *
 52229 - 026.040 *

מוסקולן , muskuln [>]
 48263 - 026.040.new
 48284 - 015.060 *
 52213 - 026.040 *
 52213 - 026.040 *
 52217 - 026.060 *

מוסקולען , muskulen [>]
 54265 - 026.040 *

מוסקוּל , muskul [>]
 53212 - 026.031 *

מוסקל , muskl [>]
 31357 - 026.040 *

מוסקלס , muskls [>]
 52181 - 026.040 *

מוסר , musr [>]
 32358 - 220.040 *
 44264 - 220.040.2 *
 47288 - 220.040 *
 47295 - 137.031.new3
 48276 - 220.040 *
 ...

מוסרניקעס , musrnikes [>]
 52249 - 188.080.2 *

מוסרן , musrn [>]
 44264 - 220.040 *

מוע , mue [>]
 53211 - 099.010.new
 53211 - 099.010 *
 53211 - 099.010 *

מועד , mued [>]
 32358 - 000.000.new5

מוען , muen [>]
 52211 - 132.060 *

מועס , mues [>]
 48292 - 208.010 *
 49247 - 208.010.new3
 49256 - 208.010 *
 51225 - 208.010 *
 52211 - 208.010.new
 ...

מועצת , muetst [>]
 51283 - 220.120.new3

מוער , muer [>]
 53315 - 148.082.new2

מוערער , muerer [>]
 49205 - 086.080 *

מוערקאָפּ , muerkop [>]
 53315 - 148.082.new2

מועת , muet [>]
 50213 - 208.010 *

מופסים , mupsim [>]
 51238 - 190.090 *

מופֿטע , mufte [>]
 52213 - 040.030 *
 52229 - 044.040 *
 54226 - 044.040 *

מופֿטער , mufter [>]
 50246 - 043.040 *

מופֿקע , mufke [>]
 52213 - 040.030 *
 52213 - 040.030 *

מוצ"ש , muts"sh [>]
 51217 - 185.010.new

מוצא , muts [>]
 47295 - 133.060 *
 47301 - 133.060 *
 47301 - 133.090 *
 49225 - 133.060 *
 51225 - 189.050 *
 ...

מוצא-חן , muts-kheyn [>]
 52213 - 120.025 *

מוצא-יום-כּיפּור , muts-yom-kipur [>]
 47288 - 190.080 *

מוצאי , mutsi [>]
 47301 - 190.080 *
 47301 - 190.080 *
 47301 - 190.110 *
 48263 - 190.080.new
 48283 - 193.034 *
 ...

מוצאי-חג , mutsi-khg [>]
 32358 - 197.120 *

מוצאי-יום-טובֿ , mutsi-yom-tov [>]
 48248 - 197.110 *
 49245 - 197.110 *
 50206 - 193.035 *
 51323 - 190.080 *
 51323 - 190.081 *
 ...

מוצאי-יום-טיבֿ , mutsi-yom-tiv [>]
 53211 - 197.071 *
 53211 - 197.072 *

מוצאי-יום-כּיפּור , mutsi-yom-kipur [>]
 46327 - 190.080 *
 46327 - 190.080.new
 46327 - 190.081.new7
 48248 - 190.110 *
 48276 - 190.080 *
 ...

מוצאי-כּיפּור , mutsi-kipur [>]
 32358 - 190.110 *

מוצאי-פּסח , mutsi-peysekh [>]
 32358 - 000.000.newx
 48277 - 197.110 *

מוצאי-שבת , mutsi-shabes [>]
 48263 - 185.010 *
 48276 - 185.010 *
 48276 - 185.010.new2
 48284 - 185.010 *
 48292 - 185.010 *
 ...

מוציא , moytsi [>]
 46327 - 182.030.new4
 48272 - 078.094 *
 49235 - 189.060.new
 49293 - 133.060.new3
 50248 - 135.042 *
 ...

מוציא'קע , moytsi'ke [>]
 52223 - 133.080 *
 52223 - 133.080.2 *

מוציאקע , mutsike [>]
 32358 - 133.080.new2
 32358 - 133.080.new2

מוציאַ , mutsia [>]
 55258 - 133.070.new2

מוקווה , mukvh [>]
 49225 - 188.051.new

מוקט , mukt [>]
 50213 - 161.080 *

מוקלט , muklt [>]
 52229 - 028.092.new

מור , mur [>]
 54301 - 055.040 *

מורא , moyre [>]
 31357 - 036.092.new2
 31357 - 100.070.new
 31357 - 196.040.new
 31357 - 196.082 *
 32358 - 000.000.new8
 ...

מורא-שחורה , moyre-shkhurh [>]
 48259 - 219.080 *

מורא-שחורהדיק , moyre-shkhurhdik [>]
 54265 - 219.080 *
 54265 - 219.080.new

מוראדיקע , murdike [>]
 51225 - 193.042 *

מוראדיקער , murdiker [>]
 52236 - 147.070.new

מוראף , murf [>]
 52268 - 065.060.new3

מוראשחורע'דיק , murshkhure'dik [>]
 50196 - 166.080 *

מוראשחורעדיק , murshkhuredik [>]
 55249 - 219.082 *

מוראשקע , murshke [>]
 51258 - 147.020.new4
 53289 - 147.020 *

מוראשקעס , murshkes [>]
 51258 - 147.020.new4

מוראַ , mura [>]
 53212 - 002.040.newz
 54265 - 065.051.new3
 55249 - 065.051 *

מוראַווי , muravi [>]
 48354 - 148.080.new2

מוראַווקע , muravke [>]
 52192 - 147.020.new
 52192 - 147.020.new2
 52192 - 147.020.new2

מוראַזשקעס , murazhkes [>]
 52249 - 147.020 *

מוראַטשקעס , muratshkes [>]
 50273 - 147.020 *

מוראַשחורעדיק , murashkhuredik [>]
 55249 - 219.080 *

מוראַשיקל , murashikl [>]
 48354 - 148.080.new

מוראַשעטשקעס , murashetshkes [>]
 53278 - 048.081 *

מוראַשקאַ , murashka [>]
 48292 - 147.020 *

מוראַשקי , murashki [>]
 49338 - 147.020.new
 49338 - 147.020.new2

מוראַשקע , murashke [>]
 48292 - 048.081 *
 48354 - 147.020 *
 48354 - 147.020.new2
 49229 - 147.020.new
 49235 - 147.020.new3
 ...

מוראַשקעלעך , murashkelekh [>]
 53278 - 048.081.2 *

מוראַשקעס , murashkes [>]
 32358 - 147.020 *
 48243 - 147.020.new
 48265 - 147.020 *
 48281 - 147.020 *
 48354 - 147.020.new
 ...

מורדע , murde [>]
 53257 - 024.080.new

מורה , murh [>]
 50202 - 188.020.new
 50202 - 188.020.new3
 52215 - 020.040 *
 52245 -
 53309 - 096.070.new

מורי-חז'ל , muri-khz'l [>]
 54226 - 220.120.new

מורים , murim [>]
 53261 - 197.061.new
 53261 - 197.061.new4

מוריס , muris [>]
 51225 - 062.010 *

מוריק , murik [>]
 49235 - 157.100.new5

מורמלען , murmlen [>]
 53272 - 036.020.new

מורנו , murnu [>]
 52192 - 185.040.new

מורעשקע , mureshke [>]
 31357 - 147.020 *
 48324 - 147.020 *
 48324 - 147.020.new
 51314 - 147.020.new
 53228 - 147.020.new
 ...

מורעשקעס , mureshkes [>]
 46327 - 147.020.new
 52213 - 147.020 *
 53278 - 147.020 *
 53278 - 147.020 *
 53278 - 147.020 *
 ...

מושב , mushb [>]
 50202 - 001.070 *
 50202 - 001.070.new
 51233 - 001.070 *
 52245 - 000.000.new8
 55248 - 002.010.new3

מושבֿ , mushv [>]
 46327 - 001.070.new3

מושבֿ-זקנים , mushv-zknim [>]
 46327 - 001.070.new
 46327 - 001.070.new8
 48324 - 001.070.new
 48354 - 001.070 *
 48354 - 001.070.new
 ...

מושה , mushh [>]
 52245 - 000.000.new8

מושוות , mushvt [>]
 53261 - 128.050.new

מושטארד , mushtrd [>]
 51217 - 128.050 *

מושטארדע , mushtrde [>]
 51229 - 128.050.new
 51229 - 128.050.new
 52181 - 128.050 *
 52184 - 128.050.new
 52211 - 128.050 *

מושטאַר , mushtar [>]
 45284 - 036.011 *

מושטאַרד , mushtard [>]
 52223 - 128.050 *

מושטאַרדע , mushtarde [>]
 48243 - 128.050 *
 49229 - 128.050 *
 49247 - 128.050.new
 49247 - 128.050.new
 50199 - 128.050.new2
 ...

מושטוקעס , mushtukes [>]
 49293 - 025.070 *

מושטיק , mushtik [>]
 54249 - 025.070.new
 54249 - 025.070.new
 54249 - 025.070.new2
 56293 - 025.070 *

מושטעק , mushtek [>]
 53261 - 025.070.new
 53261 - 025.070.new

מושייבערט , musheybert [>]
 53309 - 012.080.new

מושיסקעס , mushiskes [>]
 51258 - 085.041 *

מושכות , mushkhut [>]
 32358 - 153.010 *

מושל , mushl [>]
 48292 - 148.082.new
 48292 - 148.082 *
 48292 - 148.082.new
 50237 - 148.080 *
 52224 - 007.012 *

מושלאַ , mushla [>]
 49229 - 147.020.2 *

מושלוק , mushluk [>]
 51217 - 025.070 *

מושלען , mushlen [>]
 48292 - 148.082.new

מושלעס , mushles [>]
 52249 - 148.0823 *

מושניק , mushnik [>]
 54249 - 000.000.new4
 54249 - 000.000.new5
 54249 - 000.000.newh
 54249 - 182.070 *
 54249 - 183.030.new
 ...

מושניקער , mushniker [>]
 54249 - 001.050.new3

מושע , mushe [>]
 54226 - 155.0503 *

מושקע , mushke [>]
 31357 - 044.040 *
 49224 - 044.040 *
 49245 - 044.040 *
 50213 - 044.040 *
 50237 - 044.040 *
 ...

מושקעס , mushkes [>]
 48243 - 177.012.new2
 48243 - 177.012.new5
 48243 - 177.012.new4
 51228 - 044.040.new

מושֹג , musg [>]
 32358 - 014.040.new2
 32358 - 083.101.new
 32358 - 209.010 *
 32358 - 210.100.new
 32358 - 213.021 *
 ...

מוּ , mu [>]
 48283 - 157.100.new4

מוּאָיס , muois [>]
 50306 - 208.010.new2

מוּאָל , muol [>]
 48324 - 012.051 *

מוּגיד , mugid [>]
 47295 - 187.131 *
 47295 - 188.010 *

מוּגנס , mugns [>]
 47301 - 029.020 *
 48283 - 029.020 *
 50212 - 029.020 *
 50285 - 029.020 *
 50306 - 029.020 *

מוּגן , mugn [>]
 47301 - 069.030 *
 47301 - 029.010 *
 47301 - 034.041.new
 48283 - 029.010 *
 48283 - 029.030 *
 ...

מוּגער , muger [>]
 47301 - 028.100 *
 49205 - 028.112 *
 50190 - 028.101 *
 50202 - 028.101 *
 50227 - 028.101.new
 ...

מוּגערע , mugere [>]
 50199 - 028.100 *
 50212 - 034.010 *

מוּגערער , mugerer [>]
 49205 - 028.120 *
 50227 - 028.101 *

מוּדע , mude [>]
 50196 - 046.020 *
 50196 - 046.020.new
 50197 - 046.020 *
 50199 - 220.120.new4
 50199 - 220.120.new4
 ...

מוּווד , muvd [>]
 55249 - 057.040.new

מוּווט , muvt [>]
 48286 - 183.030 *
 50306 - 024.080.new

מוּוויעס , muvies [>]
 32358 - 138.040.newh

מוּוון , muvn [>]
 50227 - 073.011.new5
 52192 - 185.080 *
 55277 - 057.040 *

מוּוועד , muved [>]
 51258 - 057.040 *

מוּוּוּוּ , muuuu [>]
 53309 - 140.080.new

מוּוּז , muuz [>]
 53212 - 002.070.new7

מוּז , muz [>]
 47267 - 146.010.new
 47295 - 014.010 *
 47295 - 055.030.new
 47295 - 220.120.newa
 48283 - 146.010 *
 ...

מוּזט , muzt [>]
 50196 - 080.020.new
 50196 - 119.070 *
 50197 - 060.012 *
 53212 - 220.120.new9
 53272 - 106.052.new5
 ...

מוּזיניק , muzinik [>]
 53215 - 157.101 *
 53215 - 157.101.new
 53215 - 157.101.new

מוּזיק , muzik [>]
 47295 - 157.100.new4
 47295 - 157.100.new4
 48283 - 157.100.new5
 49256 - 157.100.new7
 50190 - 176.050 *
 ...

מוּזיקאַלישער , muzikalisher [>]
 50306 - 177.042.new

מוּזיקאַנט , muzikant [>]
 50212 - 036.060.new2

מוּזיקאַנטן , muzikantn [>]
 50212 - 036.060.new2

מוּזישיען , muzishien [>]
 53272 - 002.040.new5

מוּזלען , muzlen [>]
 49256 - 034.081 *
 49256 - 035.010 *
 50190 - 034.080 *
 50196 - 034.081 *
 50197 - 034.080.new
 ...

מוּזן , muzn [>]
 47267 - 057.010.new2
 50190 - 001.080.new
 50190 - 057.010.new
 50196 - 034.100.new
 50202 - 163.140 *
 ...

מוּזרים , muzrim [>]
 50196 - 159.110.new

מוּזשיק , muzhik [>]
 47295 - 163.050 *
 47295 - 163.051 *
 53257 - 009.040 *

מוּזשיקעס , muzhikes [>]
 50306 - 212.040 *
 51238 - 200.021.new
 53272 - 001.041.new3
 53272 - 001.060.new

מוּח , mukh [>]
 47295 - 015.052 *

מוּט , mut [>]
 50227 - 220.120.new3

מוּטלעך , mutlekh [>]
 50197 - 218.040 *

מוּטלען , mutlen [>]
 47267 - 218.040 *
 49225 - 218.040 *
 50196 - 218.040 *
 50197 - 218.040 *
 50199 - 218.040 *
 ...

מוּטלערקע , mutlerke [>]
 51238 - 218.040 *

מוּטנע , mutne [>]
 50306 - 072.050 *
 51258 - 072.050 *
 51258 - 072.052 *
 52245 - 072.050 *
 53272 - 072.050 *
 ...

מוּטער , muter [>]
 47267 - 220.120.newa
 47295 - 129.110 *
 47295 - 137.031.new2
 47295 - 137.031.new3
 47295 - 137.031.new3
 ...

מוּטער'ס , muter's [>]
 47295 - 137.031.new2
 50190 - 220.120.newr

מוּטערס , muters [>]
 53215 - 220.120.newf
 53215 - 220.120.newf
 53257 - 029.022.new
 53272 - 002.040.new
 53272 - 005.010.new4

מוּטערקע , muterke [>]
 50190 - 203.030 *
 51258 - 203.030 *
 52217 - 203.030 *
 53309 - 203.030.new
 55258 - 203.030.new2

מוּטרא , mutr [>]
 50227 - 203.030.new2

מוּטרע , mutre [>]
 50196 - 203.030 *
 51217 - 203.030 *
 53212 - 203.030 *
 53212 - 203.030.new

מוּטרעקע , mutreke [>]
 53212 - 203.030 *
 53212 - 203.030.new

מוּטשיטש , mutshitsh [>]
 50197 - 214.051 *

מוּטשיטשע , mutshitshe [>]
 50197 - 131.030.new

מוּטשע , mutshe [>]
 51217 - 152.060 *

מוּטשעט , mutshet [>]
 53212 - 152.060.new
 55258 - 152.060 *

מוּטשענען , mutshenen [>]
 55248 - 152.060 *
 55249 - 152.060 *

מוּטשען , mutshen [>]
 50190 - 152.060 *
 50196 - 152.060.new
 50197 - 152.060 *
 50227 - 152.060 *
 50306 - 152.060.2 *
 ...

מוּטשעסטו , mutshestu [>]
 51217 - 152.060 *

מוּיז , muiz [>]
 53212 - 146.010 *

מוּיִיער , muiier [>]
 50329 - 055.041 *

מוּיִיערל , muiierl [>]
 50329 - 055.050 *
 50329 - 055.051 *

מוּל , mul [>]
 47301 - 019.050.new
 47301 - 019.050.new
 47301 - 069.030 *
 48272 - 019.050 *
 48283 - 021.050 *
 ...

מוּלאר , mulr [>]
 50227 - 086.080 *
 53215 - 086.080 *

מוּלאש , mulsh [>]
 52217 - 086.080 *

מוּלאַזש , mulazh [>]
 50199 - 086.080 *

מוּלט , mult [>]
 48283 - 136.060.new
 49256 - 211.050.new
 50196 - 211.070.new
 50227 - 131.032.new
 50306 - 131.033.new

מוּלטער , multer [>]
 52245 - 130.100 *
 52245 - 131.040 *
 52307 - 078.092 *
 52307 - 131.040.new
 53212 - 078.092 *
 ...

מוּלינעס , mulines [>]
 52245 - 079.030 *
 55249 - 079.020 *

מוּליעט , muliet [>]
 53257 - 086.080 *

מוּליער , mulier [>]
 53257 - 086.080 *

מוּלן , muln [>]
 49256 - 109.080 *
 50197 - 131.030 *

מוּלעוואנקע , mulevnke [>]
 53272 - 055.050 *

מוּלענעס , mulenes [>]
 52307 - 079.030 *
 53272 - 079.030 *
 53272 - 079.030 *

מוּלער , muler [>]
 50196 - 086.080.new
 50196 - 086.080.new
 50196 - 086.080.new2
 50285 - 086.080 *
 51258 - 086.080 *
 ...

מוּלצייַט , multsayt [>]
 47295 - 194.060 *
 50197 - 177.012.new
 50227 - 103.071.new

מוּלצייַטן , multsaytn [>]
 47267 - 103.070 *

מוּמחה , mumkhh [>]
 55249 - 036.060 *
 55249 - 036.060.new2

מוּמס , mums [>]
 50202 - 034.031.new
 50212 - 034.084.new2

מוּמע , mume [>]
 47295 - 137.031.new3
 50190 - 156.130.new
 50202 - 160.130.new
 50285 - 159.360 *
 50306 - 160.130.new3
 ...

מוּמע'ס , mume's [>]
 49256 - 160.130.new
 50202 - 160.130.new
 55258 - 160.130 *

מוּמעס , mumes [>]
 50190 - 156.130.new
 50190 - 156.130.new
 50190 - 156.131.new2
 50190 - 160.130 *
 50196 - 156.130 *
 ...

מוּמעס'ן , mumes'n [>]
 52307 - 156.131 *

מוּם , mum [>]
 50212 - 030.052.new

מוּנד , mund [>]
 49256 - 019.051 *
 50197 - 019.050.new
 50197 - 019.050.new
 50202 - 019.051 *
 52184 - 162.051.new47
 ...

מוּנדיר , mundir [>]
 50212 - 037.091.new2

מוּנטאטש , munttsh [>]
 53309 - 125.110.new5

מוּנטיק , muntik [>]
 47267 - 184.020 *
 48283 - 184.020 *
 49256 - 184.010 *
 50202 - 184.010 *
 50285 - 184.020 *
 ...

מוּנטיקס , muntiks [>]
 50197 - 209.030 *

מוּנטנע , muntne [>]
 50197 - 072.052 *
 50199 - 072.051 *
 53212 - 072.051.new

מוּנטשקע , muntshke [>]
 52215 - 126.080 *
 53212 - 126.081.new

מוּניע , munie [>]
 49256 - 159.140 *
 50285 - 159.320 *
 52184 - 159.320 *

מוּניש , munish [>]
 50190 - 159.320.new

מוּנסטיק , munstik [>]
 55258 - 025.070 *

מוּנעלעך , munelekh [>]
 53257 - 194.060 *

מוּנעס , munes [>]
 49225 - 195.070 *

מוּנקאטשער , munktsher [>]
 53309 - 133.090.new2

מוּנשטאָק , munshtok [>]
 50197 - 025.070 *

מוּנשטיק , munshtik [>]
 53215 - 025.070 *

מוּן , mun [>]
 47295 - 132.060.new
 47295 - 132.060 *
 47295 - 132.061.new
 47295 - 132.061 *
 47301 - 132.060 *
 ...

מוּס , mus [>]
 51238 - 146.011 *

מוּסטאַרדע , mustarde [>]
 50227 - 128.050.new2

מוּסטיק?אָדער , mustik?oder [>]
 53309 - 025.070.new

מוּסטעק , mustek [>]
 53309 - 025.070.new2

מוּסטער , muster [>]
 51229 - 211.081.new2

מוּסטעש , mustesh [>]
 53309 - 020.010.new
 53309 - 020.010 *

מוּסכים , muskhim [>]
 50197 - 156.161.new2

מוּסערט , musert [>]
 48283 - 220.040.new

מוּסערן , musern [>]
 48283 - 220.040.new

מוּסף , musf [>]
 50306 - 187.050.new

מוּסקוּל , muskul [>]
 53212 - 026.031 *

מוּסקוּלן , muskuln [>]
 51217 - 026.040 *
 52211 - 026.040 *
 52217 - 026.040 *
 53212 - 026.060 *

מוּסר , musr [>]
 50227 - 220.040 *

מוּען , muen [>]
 50199 - 132.060 *
 50227 - 138.150.new
 50227 - 138.150.new2
 50227 - 138.150.new3
 52217 - 056.042.new60

מוּעס , mues [>]
 49225 - 208.010 *
 49225 - 208.010.new
 50190 - 208.010 *
 50197 - 208.010 *
 50199 - 208.010.new
 ...

מוּער , muer [>]
 53309 - 055.050 *
 53309 - 055.050.new
 53309 - 055.050.new2
 53309 - 055.050.new3
 53309 - 055.051 *
 ...

מוּפקע , mupke [>]
 53212 - 044.040.new
 53212 - 044.040.new2
 53212 - 044.040.new2

מוּקעט , muket [>]
 53212 - 017.040 *

מוּרא , mur [>]
 47295 - 065.051 *

מוּראווקעס , murvkes [>]
 52215 - 147.020 *

מוּראזשקעס , murzhkes [>]
 53309 - 147.020 *

מוּראשקע , murshke [>]
 53215 - 147.020 *
 53272 - 147.030 *

מוּראַזש , murazh [>]
 50202 - 086.080 *
 50202 - 086.080.new

מוּראַזשקע , murazhke [>]
 52307 - 147.020 *

מוּראַזשקעס , murazhkes [>]
 55277 - 147.020.new

מוּראַשקע , murashke [>]
 50197 - 147.020 *

מוּראַשקעס , murashkes [>]
 50190 - 147.020.new2
 50306 - 147.020 *
 55249 - 147.020.new3

מוּרעשקע , mureshke [>]
 50285 - 147.020 *
 51258 - 147.020.new3
 51258 - 147.020.new3

מוּרעשקעס , mureshkes [>]
 48272 - 147.020 *
 50190 - 147.020.new2

מוּרקען , murken [>]
 48283 - 149.061.new
 48283 - 149.061.new2
 48283 - 149.061.new2

מוּשטארדע , mushtrde [>]
 53215 - 128.050 *

מוּשטאַרדאַ , mushtarda [>]
 50227 - 128.050.new

מוּשטאַרדע , mushtarde [>]
 50196 - 128.050 *
 50196 - 128.050.new2
 50197 - 128.050 *
 50197 - 128.050.new3
 50197 - 128.050.new4
 ...

מוּשטעק , mushtek [>]
 53309 - 025.070.new2

מוּשטשינע , mushtshine [>]
 53212 - 139.070.new

מוּשירן , mushirn [>]
 53272 - 007.081.new2
 53272 - 007.081.new3

מוּשל , mushl [>]
 50190 - 148.080.new
 50190 - 148.080.new3
 50190 - 148.080.new3

מוּשלעס , mushles [>]
 50196 - 148.080.new

מוּשעראָפֿקע , musherofke [>]
 50306 - 146.011 *

מוּשקא , mushk [>]
 55277 - 044.040 *

מוּשקאלע , mushkle [>]
 51217 - 044.040 *

מוּשקאַ , mushka [>]
 50196 - 044.040 *

מוּשקע , mushke [>]
 47267 - 044.040 *
 49256 - 044.040 *
 50196 - 044.040 *
 50197 - 044.040 *
 50202 - 044.040 *
 ...

מזבח , mzbkh [>]
 52184 - 193.035 *

מזגד , mzgd [>]
 31357 - 200.020.new2
 31357 - 200.020.new3

מזה , mzh [>]
 32358 - 146.011.new4
 32358 - 218.161.new
 32358 - 218.161.new3
 51217 - 174.130.new6
 52224 - 016.020.new2

מזה-רבנוס-בהמהלע , mzh-rabeynus-bhmhle [>]
 54301 - 147.050.new

מזה-רבנוס-פֿערדעלע , mzh-rabeynus-ferdele [>]
 48324 - 147.040 *

מזודה , mzudh [>]
 51228 - 067.040 *

מזוזאלעך , mzuzlekh [>]
 51217 - 036.011 *

מזוזה , mezuze [>]
 31357 - 061.040 *
 44264 - 061.040 *
 45284 - 061.040 *
 46327 - 057.043 *
 46327 - 061.030.new
 ...

מזוזהלע , mzuzhle [>]
 50259 - 036.012 *
 52249 - 036.010 *
 54301 - 036.014.new

מזוזהלעך , mzuzhlekh [>]
 48286 - 036.010.new

מזוזות , mzuzut [>]
 50257 - 036.014 *
 50334 - 028.112.new6
 52236 - 220.120.newb

מזומ , mzum [>]
 46327 - 157.100.new3

מזומה , mzumh [>]
 54249 - 104.090 *

מזומנים , mzumnim [>]
 48243 - 157.100.new
 48354 - 208.010 *
 51238 - 208.010 *
 51323 - 208.010 *
 54226 - 208.010 *
 ...

מזומנען , mzumnen [>]
 52249 - 157.100.2 *

מזומן , mezumen [>]
 46327 - 157.100.new3
 46327 - 157.100.new3
 46327 - 157.100.new3
 46327 - 157.100.new3
 48248 - 157.100.new
 ...

מזומן-געלט , mezumen-gelt [>]
 49229 - 157.100.2 *

מזונה , mzunh [>]
 48286 - 104.090.new

מזורים , mzurim [>]
 52249 - 187.040 *

מזוּ , mzu [>]
 50190 - 157.100.new3

מזוּזה , mzuzh [>]
 49256 - 061.040.new2
 50196 - 061.040 *
 50202 - 061.040 *
 50212 - 061.030.new
 50212 - 061.040 *
 ...

מזוּמן , mzumn [>]
 47295 - 157.100 *
 48283 - 157.100.new
 49256 - 206.020.new
 49256 - 157.100.new2
 50190 - 157.100.new3
 ...

מזוּמענע , mzumene [>]
 55277 - 157.100.new
 55277 - 157.100.new

מזוּמען , mzumen [>]
 55249 - 157.100.new

מזידער , mzider [>]
 50212 - 045.050 *

מזיזה , mzizh [>]
 47295 - 036.010 *
 53212 - 061.030.new

מזיך , mzikh [>]
 53309 - 164.040.new

מזימן , mzimn [>]
 49256 - 157.100.new2
 50202 - 157.100.new
 50227 - 104.090 *
 51228 - 169.110 *

מזיניק , mzinik [>]
 47301 - 157.100 *
 48272 - 157.110.new4
 50199 - 158.030.new
 50202 - 157.101 *
 50285 - 157.101.new
 ...

מזינען , mzinen [>]
 52223 - 104.090.new2

מזיסט , mzist [>]
 50190 - 206.041 *
 51238 - 206.041 *

מזיק , mzik [>]
 49225 - 033.020.new

מזיר , mzir [>]
 49256 - 185.080 *
 50227 - 207.060.new2

מזכּיר , mzkir [>]
 50196 - 190.060.new

מזכּיר-נשמות , mzkir-nshmut [>]
 50237 - 190.060 *
 50237 - 190.061 *
 53261 - 190.060 *

מזכּירן , mazkirn [>]
 45284 - 190.061 *
 45284 - 190.061.new
 50206 - 190.060 *
 54265 - 190.061 *
 54265 - 190.061.new

מזכיר , mzkhir [>]
 50190 - 190.061 *
 51217 - 190.060 *
 51217 - 190.061 *
 51283 - 220.120.new3

מזל , mzl [>]
 31357 - 176.040.new
 32358 - 176.042.new
 44264 - 105.010 *
 47288 - 104.110 *
 49247 - 105.012 *
 ...

מזל'דיקע , mzl'dike [>]
 55249 - 177.012 *

מזל'דיקער , mzl'diker [>]
 50202 - 184.010 *
 53257 - 184.010 *

מזל-ברכה , mzl-brokhe [>]
 50334 - 122.080.new6
 52268 - 178.070 *

מזל-טאָג , mzl-tog [>]
 52249 - 184.010 *

מזל-טובֿ , mzl-tov [>]
 48284 - 162.030.new2
 49224 - 019.060.newq
 49224 - 176.051 *
 50206 - 175.060 *
 50213 - 175.060.new
 ...

מזל-טובֿ-טאַנץ , mzl-tov-tants [>]
 50257 - 178.080.new

מזלג , mzlg [>]
 32358 - 213.030.new

מזלדיק , mazldik [>]
 47301 - 184.010.new2
 48243 - 184.010.new
 48263 - 175.030.new
 48263 - 184.010.new
 48286 - 179.040 *
 ...

מזלדיקייט , mzldikeyt [>]
 54265 - 178.060.new3

מזלדיקן , mzldikn [>]
 50227 - 184.010.new
 50227 - 184.010.new

מזלדיקע , mzldike [>]
 49224 - 184.010.new2
 49224 - 184.010.new3
 49256 - 184.010 *
 50196 - 184.020 *
 50202 - 184.010.new
 ...

מזלדיקער , mzldiker [>]
 31357 - 038.060.new
 32358 - 184.020 *
 48263 - 184.010 *
 48283 - 184.010 *
 48284 - 184.020.new
 ...

מזלדיר , mzldir [>]
 48263 - 175.030 *

מזלטוב , mzltub [>]
 55249 - 162.030 *

מזמירות , mzmirut [>]
 53212 - 177.012.new

מזרון , mzrun [>]
 53215 - 066.050 *

מזרח , mzrkh [>]
 47295 - 103.072.new
 48272 - 149.050 *
 50190 - 001.010.new8
 50190 - 002.031.new3
 50190 - 004.022.new
 ...

מזרח'דיק , mzrkh'dik [>]
 50212 - 035.091.new

מזרח-אייראָפּע , mzrkh-eyrope [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.newd

מזרח-גאַליציע , mzrkh-galitsie [>]
 49247 - 144.090.new3

מזרח-וואַנט , mzrkh-vant [>]
 48277 - 057.043.new

מזרח-ווינט , mzrkh-vint [>]
 49245 - 216.090.new

מזרחדיק , mzrkhdik [>]
 50212 - 048.081 *

מזרחי , mzrkhi [>]
 32358 - 134.023.new9

מזריע , mzrie [>]
 50197 - 097.090 *
 50227 - 097.090.new2
 51217 - 097.090 *
 51237 - 097.090 *
 53212 - 097.090 *

מח , mkh [>]
 49247 - 176.060.new

מחבר , mkhbr [>]
 32358 - 179.130 *
 49247 - 187.112 *
 50212 - 038.161.new9

מחברת , mkhbrt [>]
 52224 - 085.051 *
 52224 - 085.051 *

מחדר , mkhdr [>]
 48286 - 173.021 *
 50275 - 173.021 *
 54222 - 173.021 *

מחדש , mkhdsh [>]
 32358 - 173.021 *
 46327 - 173.021 *
 46327 - 173.021.new
 46327 - 173.021.new
 48243 - 173.021 *
 ...

מחודש , mkhudsh [>]
 47301 - 173.021 *

מחוז , mkhuz [>]
 52224 - 220.090.newg

מחוזי , mkhuzi [>]
 52224 - 220.090.newl

מחויבֿ , mkhoyv [>]
 48354 - 087.060 *
 48354 - 093.040.new2
 49247 - 071.140.new8

מחוייב , mkhoyib [>]
 52245 - 064.070.new2

מחול , mkhul [>]
 48243 - 179.090.new

מחוץ , mekhuts [>]
 32358 - 003.030.new
 51228 - 119.070.new4
 51229 - 002.010 *
 52217 - 003.030 *
 52224 - 003.030 *

מחושך , mkhushkh [>]
 52251 - 036.021.new6

מחותּונים , mkhutunim [>]
 53261 - 197.061.new

מחותּונתסטע , mkhutuntste [>]
 48265 - 176.060 *

מחותּמתטע , mkhutmtte [>]
 53315 - 176.060.new

מחותּנותטע , mkhutnutte [>]
 49235 - 177.100.new

מחותּנים , mkhutnim [>]
 32358 - 177.100 *
 32358 - 177.100.new2
 32358 - 010.070.newf
 46327 - 177.020.new2
 46327 - 177.020.new3
 ...

מחותּנים-טאַנץ , mkhutnim-tants [>]
 50257 - 178.080 *

מחותּניתטע , mkhutnitte [>]
 48284 - 176.060 *
 49247 - 176.060.new
 49247 - 176.060.new2
 49247 - 159.050 *
 49247 - 159.050.new
 ...

מחותּניתע , mkhutnite [>]
 50248 - 104.030.2 *

מחותּנס , mekhutns [>]
 48263 - 176.060.new
 48276 - 176.060 *
 50275 - 176.060 *

מחותּנסטע , mkhutnste [>]
 50312 - 176.060 *

מחותּנע , mkhutne [>]
 50246 - 178.080.new4

מחותּנתטע , mekhuteneste [>]
 31357 - 176.060 *
 32358 - 176.060 *
 45284 - 176.060 *
 46327 - 176.060.new
 47288 - 176.060 *
 ...

מחותּנתטעס , mkhutnttes [>]
 52268 - 178.080.new3

מחותּנתסטע , mkhutntste [>]
 48281 - 176.060 *

מחותּן , mekhutn [>]
 32358 - 188.060.new2
 32358 - 197.050.2 *
 32358 - 197.050.new
 46327 - 159.100.2 *
 46327 - 176.060.new
 ...

מחותנ'ס , mkhutn's [>]
 55249 - 176.060.new

מחותנים , mkhutnim [>]
 47301 - 176.051 *
 47301 - 178.080.new
 47301 - 178.090 *
 48272 - 177.020 *
 48272 - 177.100 *
 ...

מחותנס'טע , mkhutns'te [>]
 53272 - 176.060 *

מחותנסטע , mkhutnste [>]
 47301 - 176.060 *
 48283 - 176.060 *
 51217 - 176.060 *
 51258 - 176.060 *
 51283 - 176.060 *
 ...

מחותנעסטע , mkhutneste [>]
 52215 - 176.060 *

מחותנת'טע , mkhutnt'te [>]
 47295 - 024.091 *
 47295 - 176.060 *
 48272 - 176.060 *
 50190 - 176.060 *
 52181 - 176.060 *
 ...

מחותנתטע , mkhutntte [>]
 47295 - 024.091.new2
 49256 - 176.060 *
 49338 - 176.060 *
 51225 - 178.060 *
 51228 - 176.060 *
 ...

מחותנתסטע , mkhutntste [>]
 53272 - 176.060.new

מחותנתע , mkhutnte [>]
 51225 - 176.060 *

מחותן , mkhutn [>]
 48272 - 148.010 *
 49225 - 178.090 *
 51258 - 177.100.new
 51258 - 178.090 *
 52215 - 197.050 *
 ...

מחוּת , mkhut [>]
 53212 - 176.060 *

מחוּתינת'טע , mkhutint'te [>]
 50227 - 176.060 *

מחוּתנים , mkhutnim [>]
 50227 - 176.050 *

מחוּתנס'טע , mkhutns'te [>]
 50197 - 104.030 *
 50227 - 177.090.new2

מחוּתנסטע , mkhutnste [>]
 50197 - 104.030.new

מחוּתנת'טע , mkhutnt'te [>]
 50197 - 176.060 *
 50199 - 176.060 *
 50202 - 176.060 *
 50285 - 176.060 *
 50306 - 176.060 *
 ...

מחוּתנתטע , mkhutntte [>]
 50306 - 177.100 *

מחוּתן , mkhutn [>]
 50197 - 104.030 *
 53257 - 176.050 *
 55249 - 176.060.new

מחזור , makhzer [>]
 32358 - 187.031 *
 44264 - 187.030 *
 44264 - 187.031 *
 45284 - 187.031 *
 47267 - 187.031 *
 ...

מחזר , mkhzr [>]
 48272 - 058.050 *
 52217 - 187.031 *
 52217 - 187.031 *
 52268 - 187.040 *
 52268 - 187.040.new
 ...

מחזרוים , mkhzroym [>]
 52217 - 187.031 *

מחזרט , mkhzrt [>]
 51314 - 173.021 *
 51314 - 173.021.new

מחזרן , mkhzrn [>]
 51314 - 173.021.new2
 51314 - 173.021.new
 51314 - 173.021.new2

מחט , mkht [>]
 48276 - 042.070.new2
 52224 - 028.030.new

מחיה , mkhih [>]
 46327 - 119.020 *
 46327 - 199.020.new
 46327 - 199.020.new5
 46327 - 199.030.new2
 46327 - 199.030.new2
 ...

מחיהדיק , mkhihdik [>]
 50206 - 198.040.new

מחייה , mkheyh [>]
 32358 - 000.000.new46
 32358 - 025.060.new2
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 103.031.new6
 32358 - 186.060 *
 ...

מחילה , mekhile [>]
 31357 - 179.090 *
 32358 - 179.090.new
 44264 - 179.091 *
 45284 - 179.090.2 *
 46327 - 189.090 *
 ...

מחילות , mkhilut [>]
 49205 - 030.012 *
 49224 - 220.0403 *

מחילח , mkhilkh [>]
 49235 - 189.090.new2

מחיצה , mkhitsh [>]
 48324 - 157.120.new

מחלבֿה , mkhlvh [>]
 31357 - 212.010.new

מחלה , mkhlh [>]
 32358 - 106.012.new
 53257 - 173.021 *

מחלוקה , mkhlukh [>]
 48248 - 210.120 *
 48277 - 220.120.new9
 48277 - 220.120.newa
 49229 - 210.120 *
 50196 - 210.120 *
 ...

מחלוקות , makhloykes [>]
 48248 - 210.1203 *
 48277 - 220.120.newa
 48283 - 210.120 *
 48284 - 210.120 *
 48286 - 210.120.2 *
 ...

מחלוקותן , mkhlukutn [>]
 48284 - 210.120 *

מחלוקת , mkhlukt [>]
 47267 - 210.120 *
 47301 - 210.120 *
 48276 - 210.120.new2
 48276 - 210.120.new2
 49247 - 210.120.new
 ...

מחלוקת'ניק , mkhlukt'nik [>]
 53212 - 220.120.newd

מחלוקתן , mkhluktn [>]
 48272 - 210.120 *
 48272 - 210.120.new
 48277 - 210.120 *
 50197 - 210.120 *
 50212 - 007.085.newv
 ...

מחלוקתער , mkhlukter [>]
 50206 - 178.080.new
 50206 - 178.080.new

מחלל-שבת , mkhll-shabes [>]
 49293 - 210.120.new

מחלקות , mkhlkut [>]
 54265 - 210.120.new6

מחלקת , mkhlkt [>]
 32358 - 072.050 *
 54249 - 218.070 *

מחלת , mkhlt [>]
 52211 - 034.022 *

מחנה , mkhnh [>]
 50306 - 220.120.new

מחסן , mkhsn [>]
 45284 - 055.060 *
 50237 - 057.100 *
 51229 - 057.100 *
 51233 - 057.100 *
 53215 - 057.100 *

מחען , mkhen [>]
 53278 - 154.051 *

מחצלת , mkhtslt [>]
 31357 - 068.061.new2
 31357 - 068.061.new3

מחר , mkhr [>]
 50237 - 046.100.new

מחרשה , mkhrshh [>]
 32358 - 151.050 *

מחשבֿות , mkhshvut [>]
 52249 - 197.050.new

מחשיכים , mkhshikhim [>]
 52224 - 082.100 *

מחשכים , mkhshkhim [>]
 52224 - 082.100 *

מחתּניתטע , mkhtnitte [>]
 31357 - 160.050 *

מחתּנתטע , mkhtntte [>]
 46327 - 176.060.new2
 46327 - 176.060.new2
 50296 - 177.110.new2
 52229 - 176.060 *

מחתונים , mkhtunim [>]
 48272 - 177.072.new
 48272 - 177.072.new
 53272 - 176.051 *

מחתניסטע , mkhtniste [>]
 52245 - 176.060 *

מחתנת'טע , mkhtnt'te [>]
 50196 - 176.060 *

מחתרת , mkhtrt [>]
 32358 - 141.030.new2

מט , mt [>]
 48263 - 083.120.new2
 48281 - 105.012.2 *
 48281 - 161.042 *

מטאטא , mtt [>]
 51217 - 220.120.newx
 51233 - 077.040 *

מטבחיים , mtbkheym [>]
 32358 - 210.080.new2

מטבע , matbeye [>]
 31357 - 000.000.new3
 32358 - 167.080.new2
 32358 - 167.080.new2
 44264 - 167.070 *
 48263 - 015.012 *
 ...

מטבעות , mtbeut [>]
 32358 - 167.070.new3
 47301 - 187.120 *
 48277 - 207.011.new
 48292 - 187.120 *
 50190 - 036.012 *
 ...

מטבֿה , mtvh [>]
 47288 - 182.043 *

מטה , mth [>]
 54301 - 000.000.new6

מטהר , metaer [>]
 45284 - 179.110 *
 47295 - 179.110 *
 47295 - 179.111 *
 48276 - 179.110.2 *
 48276 - 182.033.2 *
 ...

מטהר-ברעט , metaer-bret [>]
 49229 - 179.110 *

מטהר-טיש , metaer-tish [>]
 50257 - 179.110 *

מטהרה , mthrh [>]
 50273 - 179.111 *

מטכּלת , mtklt [>]
 32358 - 194.070.new6

מטלדיק , mtldik [>]
 49256 - 184.010 *
 53272 - 184.010.new

מטלדיקער , mtldiker [>]
 53272 - 184.010 *

מטלטלין , mtltlin [>]
 52245 - 057.080.new

מטמעס , mtmes [>]
 54301 - 160.130.new

מטעמים , mtemim [>]
 52192 - 122.030.new7

מטען , mten [>]
 50196 - 155.041 *

מטפּל , mtpl [>]
 50196 - 072.040 *
 53261 - 130.100.new7

מטפּלט , mtplt [>]
 32358 - 190.081.new3
 32358 - 000.000.new8
 32358 - 190.081.new3

מטרח , mtrkh [>]
 50190 - 082.023 *
 53272 - 001.010.newb

מטריח , mtrikh [>]
 50196 - 181.040.new3
 50202 - 220.090 *
 52211 - 007.081 *
 53272 - 136.050 *

מי , mi [>]
 44264 - 197.061 *
 47267 - 144.060 *
 47295 - 022.080 *
 48243 - 211.010.new
 48243 - 219.060 *
 ...

מי'וזיק , mi'uzik [>]
 48354 - 157.101.new9

מי-סבון , mi-sbun [>]
 52224 - 079.020 *
 52224 - 079.020 *

מי-פּרחים , mi-prkhim [>]
 32358 - 127.081.new6

מי[ר/ך , mi[r/kh [>]
 52268 - 103.024.new

מיא , mi [>]
 50296 - 137.010 *
 50334 - 063.010.new
 51323 - 014.010 *
 52181 - 071.110 *

מיאו , miu [>]
 51225 - 140.090 *
 51238 - 140.090 *
 52211 - 140.090 *

מיאוס , mius [>]
 32358 - 012.090.new
 32358 - 029.032 *
 32358 - 095.012 *
 32358 - 133.100.new
 45284 - 035.051 *
 ...

מיאוסן , miusn [>]
 48292 - 033.030 *
 49224 - 016.021 *
 49229 - 019.011 *
 52223 - 003.013 *

מיאוסע , miuse [>]
 32358 - 135.060 *
 48259 - 147.030 *
 48354 - 093.023 *
 49224 - 017.031.new
 49242 - 019.011 *
 ...

מיאוסע-להכעס , miuse-lhkhes [>]
 49224 - 000.000.newi

מיאוסער , miuser [>]
 31357 - 069.110.new4
 46327 -
 46327 - 000.000.new2
 51228 - 159.110 *
 54301 - 035.071 *

מיאוסקייט , miuskeyt [>]
 48286 - 038.050.new

מיאוּ , miu [>]
 50196 - 140.090 *
 53272 - 140.090 *

מיאוּס , mius [>]
 50190 - 001.080.new
 50190 - 001.080.new2
 50190 - 007.050.newa
 50190 - 021.070.new
 50190 - 021.070.new2
 ...

מיאוּסן , miusn [>]
 53257 - 020.031 *
 53257 - 020.040 *

מיאוּסע , miuse [>]
 50190 - 031.061.new
 50190 - 087.070 *
 50196 - 146.010.new2
 50197 - 007.090 *
 55249 - 169.100.new2

מיאוּסער , miuser [>]
 50190 - 021.012 *
 50190 - 031.061 *
 50227 - 078.010 *
 53212 - 215.010.new2

מיאר , mir [>]
 48354 - 099.040.new2

מיאַ , mia [>]
 50248 - 080.040 *

מיאַדרע , miadre [>]
 54266 - 001.090 *
 54266 - 001.090.new2

מיאַו , miau [>]
 49247 - 140.090.new
 51196 - 140.090 *

מיאַו-מיאַו-מיאַו , miau-miau-miau [>]
 48354 - 140.090 *

מיאַטנע , miatne [>]
 50312 - 199.020 *

מיאַטקע , miatke [>]
 56293 - 120.020.new

מיאַטש , miatsh [>]
 46327 - 166.020 *
 47288 - 166.020 *
 48263 - 138.160.newi
 48263 - 138.160.newi
 48263 - 166.040.new
 ...

מיאַטשיק , miatshik [>]
 51314 - 166.020 *
 51314 - 166.020.new
 51314 - 166.040 *
 51323 - 166.020.new
 51323 - 166.030 *
 ...

מיאַטשיקעס , miatshikes [>]
 51314 - 197.090 *

מיאַטשניק , miatshnik [>]
 51323 - 166.020.new
 51323 - 166.020 *

מיאַטש(נ)יק , miatsh(n)ik [>]
 51323 - 166.020.new

מיאַטשקע , miatshke [>]
 50246 - 166.020 *
 50246 - 166.040 *

מיאַסטאָ , miasto [>]
 50212 - 001.010.new5

מיאַסקאָווקע , miaskovke [>]
 48286 - 004.013.newi
 48286 - 004.013.newj

מיאַצעק , miatsek [>]
 55277 - 166.020.new

מיאָד , miod [>]
 48263 - 197.021.new
 50306 - 197.021.new

מיאָוּז , miouz [>]
 54222 - 146.010.new2

מיאָוּל , mioul [>]
 54222 - 019.050.new2

מיאָטלע , miotle [>]
 54301 - 077.040 *
 56293 - 077.040 *

מיאָיִוּאַך , mioiuakh [>]
 54226 - 015.050 *
 54226 - 015.053.new
 54226 - 015.053.new2

מיאָיִער , mioier [>]
 54226 - 055.040 *

מיאָנסע , mionse [>]
 50190 - 121.070.new

מיאָעך , mioekh [>]
 54222 - 015.052.2 *

מיאָף , miof [>]
 49225 - 179.100 *

מיבין , mibin [>]
 47295 - 107.060 *
 47301 - 107.050.new
 50196 - 091.040.new
 50196 - 107.060 *
 50212 - 009.052 *
 ...

מיג , mig [>]
 50285 - 025.050 *
 55249 - 095.034.new

מיגענומען , migenumen [>]
 49224 - 220.120.newe

מיד , mid [>]
 31357 - 033.060.2 *
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new4
 ...

מידבר , midbr [>]
 48243 - 144.082.new
 48265 - 144.082.new2

מידה , midh [>]
 32358 - 134.023.new
 32358 - 138.161.new3
 32358 - 146.010.new2
 32358 - 205.051.new
 32358 - 205.051.new4
 ...

מידווייַף , midvayf [>]
 53257 - 036.060.new

מידות , midut [>]
 32358 - 127.030.new
 32358 - 206.031.new2

מידזשיק , midzhik [>]
 50273 - 033.010.new
 50273 - 033.010.new2

מידט , midt [>]
 52224 - 003.020 *

מידיוּם , midium [>]
 50190 - 120.022.new2

מידיטאַרעניען , miditarenien [>]
 45284 - 005.030 *

מידיצין , miditsin [>]
 51196 - 204.110.new

מידל , midl [>]
 52181 - 034.090 *
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 013.030.new
 55277 - 083.070.new

מידלאָ , midlo [>]
 49247 - 113.090.new3
 49247 - 220.120.new8
 50212 - 079.010 *

מידלינע , midline [>]
 51237 - 079.031 *
 52211 - 079.031 *
 52215 - 079.030 *
 52217 - 079.031 *
 52223 - 079.030 *
 ...

מידלינעס , midlines [>]
 49205 - 079.020 *
 49224 - 079.031 *
 49229 - 079.031 *
 49247 - 079.031 *
 49247 - 079.031.new
 ...

מידלינקעס , midlinkes [>]
 47301 - 079.030 *
 47301 - 079.030 *

מידלע , midle [>]
 49247 - 220.120.new9

מידלענע , midlene [>]
 51228 - 079.030 *
 51229 - 079.031 *

מידלענעס , midlenes [>]
 50190 - 108.022.new
 50197 - 079.030 *
 51217 - 079.030 *
 51225 - 079.010 *

מידניצע , midnitse [>]
 49293 - 111.030.new
 49293 - 111.030.2 *
 49293 - 111.030.new
 49293 - 111.030.new

מידן , midn [>]
 52249 - 197.050.new2

מידער , mider [>]
 44264 - 045.050 *
 49205 - 045.050 *
 49235 - 045.050 *
 49245 - 045.050.2 *
 49245 - 045.050.new
 ...

מידקייט , midkeyt [>]
 54301 - 023.010 *

מיהג , mihg [>]
 53211 - 189.0503 *

מיהגים , mihgim [>]
 50259 - 199.050 *

מיו , miu [>]
 48259 - 057.040.new
 50237 - 018.070.new
 50237 - 100.080 *
 50237 - 131.070 *
 50246 - 024.091.new
 ...

מיוזיק , miuzik [>]
 47301 - 178.090 *
 48272 - 157.110.new3
 48354 - 157.101.newa
 49205 - 157.100.new4
 51258 - 178.090 *

מיוזעום , miuzeum [>]
 52245 - 000.000.new8
 52245 -

מיוזשיק , miuzhik [>]
 51217 - 157.100 *

מיוזשיקל , miuzhikl [>]
 51217 - 157.101 *
 51217 - 157.101.new

מיוחד , miukhd [>]
 32358 - 097.060 *
 32358 - 103.072.new
 32358 - 103.090.new2
 32358 - 127.081.new3
 32358 - 177.072 *
 ...

מיוחוסים , miukhusim [>]
 52268 - 057.070 *

מיוחסים , miukhsim [>]
 52268 - 057.070.new
 52268 - 058.041 *
 52268 - 069.060 *

מיוחסל , miukhsl [>]
 50334 - 193.032 *

מיוחר , miukhr [>]
 32358 - 207.040.new3

מיוט , miut [>]
 51314 - 006.052 *

מיולער , miuler [>]
 50213 - 211.050 *

מיוס , mius [>]
 49205 - 078.010 *
 50197 - 220.120.newn

מיוסע , miuse [>]
 53309 - 163.240 *

מיוסער , miuser [>]
 52181 - 088.050 *

מיועך , miuekh [>]
 52181 - 004.061.new

מיוּזיק , miuzik [>]
 47295 - 157.100.new2
 47295 - 157.100.new3
 48283 - 157.100.new3
 48283 - 157.100.new4
 53257 - 176.050 *
 ...

מיוּזיקל , miuzikl [>]
 55258 - 169.019.new2

מיוּזישן , miuzishn [>]
 53272 - 002.040 *

מיוּחס , miukhs [>]
 50212 - 040.072.new2

מיוּחסים , miukhsim [>]
 50212 - 001.010.newc

מיוּס , mius [>]
 49256 - 078.010 *

מיז , miz [>]
 47267 - 033.060 *
 47267 - 146.010.new
 47295 - 137.031.new
 48272 - 150.040.new
 48276 - 146.0103 *
 ...

מיזאלע , mizle [>]
 47301 - 163.250 *
 48272 - 163.250 *
 48283 - 163.250 *
 55277 - 163.260 *

מיזאַלע , mizale [>]
 47295 - 163.251 *
 50227 - 163.250.new2

מיזאָליע , mizolie [>]
 50285 - 157.100.new2

מיזבח , mizbkh [>]
 50334 - 065.020.new2

מיזומען , mizumen [>]
 48354 - 157.101.new4

מיזט , mizt [>]
 48272 - 003.060.new2
 53212 - 220.120.new8

מיזינטשיק , mizintshik [>]
 51258 - 027.070.new
 51258 - 027.070.new

מיזיניק , mizinik [>]
 31357 - 157.100 *
 32358 - 157.100 *
 45284 - 157.100 *
 45284 - 157.101 *
 46327 - 157.100 *
 ...

מיזיניקdavid's , mizinikdavid's [>]
 47288 - 157.110.new3

מיזיניקל , mizinikl [>]
 46327 - 157.101.new2
 48243 - 157.101 *
 49224 - 157.100 *
 49235 - 157.100 *
 49293 - 157.101 *
 ...

מיזיניקע , mizinike [>]
 49229 - 144.080.new3

מיזינעק , mizinek [>]
 53212 - 157.101.new

מיזינקל , mizinkl [>]
 48276 - 157.101.2 *

מיזינקע , mizinke [>]
 51314 - 157.100 *
 51323 - 178.080 *
 54301 - 000.000.new6

מיזיסט , mizist [>]
 48292 - 206.041.2 *
 49224 - 206.041 *
 49247 - 206.040 *
 49247 - 206.040.new
 50190 - 206.041 *
 ...

מיזיק , mizik [>]
 49242 - 157.100.new2
 50202 - 157.100.new

מיזל , mizl [>]
 53272 - 131.012 *

מיזלס , mizls [>]
 52184 - 034.030 *

מיזלען , mizlen [>]
 50213 - 034.080.new
 50213 - 034.080 *

מיזנסקער , miznsker [>]
 55249 - 183.071 *

מיזן , mizn [>]
 48292 - 057.010 *
 50196 - 057.010 *
 50197 - 163.240.new2
 50227 - 057.010 *
 51238 - 057.010.new2
 ...

מיזעלע , mizele [>]
 48324 - 163.251 *
 49245 - 163.260.new
 50312 - 163.251 *
 51225 - 163.250 *
 52217 - 163.251 *
 ...

מיזעלע-מאַזעלע , mizele-mazele [>]
 46327 - 163.251 *
 48284 - 163.251 *

מיזעלע-מייַזעלי , mizele-mayzeli [>]
 48292 - 163.251.new

מיזעלע-מייַזעלע , mizele-mayzele [>]
 44264 - 163.251 *
 45284 - 163.251 *
 45284 - 163.251.new
 48259 - 163.250 *
 48263 - 163.251 *
 ...

מיזער , mizer [>]
 50334 - 052.090.new2

מיזערבל , mizerbl [>]
 48272 - 173.040 *

מיזעריטש , mizeritsh [>]
 51229 - 110.054 *
 51229 - 121.031 *
 51229 - 135.040 *
 51229 - 001.081 *
 51229 - 001.090.new
 ...

מיזעריטשער , mizeritsher [>]
 51228 - 159.200 *
 51229 - 004.050 *
 51238 - 188.070 *

מיזעריע , mizerie [>]
 50202 - 097.090.new
 50227 - 097.090.new4
 51229 - 097.090 *

מיזר , mizr [>]
 48283 - 109.090 *
 53212 - 220.120.newy

מיזרח , mizrekh [>]
 48286 - 036.021.new
 49293 - 186.021 *

מיזרח-אוקראַיִנע , mizrekh-ukraine [>]
 48354 - 044.100.newd

מיזרח-קרעסן , mizrekh-kresn [>]
 52224 - 009.040.new2

מיזרחדיקע , mizrkhdike [>]
 31357 - 014.051.new2

מיזריטש , mizritsh [>]
 51228 - 159.200 *
 51229 - 000.000.new
 51229 - 001.010 *
 51229 - 003.041 *
 51229 - 008.043 *
 ...

מיזריטשערן , mizritshern [>]
 51229 - 220.120.new4

מיזשיניק , mizhinik [>]
 50237 - 157.101 *
 51196 - 157.101 *
 52213 - 157.101 *
 52215 - 157.100 *

מיזשיניקל , mizhinikl [>]
 49229 - 157.101 *
 50190 - 157.101.new3

מיזשינעק , mizhinek [>]
 53212 - 157.101.new
 53212 - 157.101.new2

מיזשע , mizhe [>]
 50237 - 163.250.new
 50237 - 163.250 *

מיזשעלע , mizhele [>]
 50237 - 163.251 *

מיח , mikh [>]
 53215 - 034.081 *

מיחה , mikhh [>]
 55268 - 103.073 *

מיט , mit [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 013.010 *
 31357 - 013.030 *
 31357 - 014.051.new3
 31357 - 014.051.new5
 ...

מיט...איז , mit...iz [>]
 53272 - 084.060 *

מיט...קידוש , mit...kidesh [>]
 49205 - 103.071 *

מיטא , mit [>]
 48272 - 122.060 *

מיטאג , mitg [>]
 49205 - 103.060 *
 51238 - 103.040 *
 51283 - 103.070 *
 52181 - 177.012 *

מיטאגצייט , mitgtseyt [>]
 51229 - 103.072 *

מיטאמאל , mitml [>]
 51225 - 164.080 *

מיטאמאָל , mitmol [>]
 47301 - 120.060 *
 47301 - 071.072 *
 48272 - 105.028.new
 48283 - 164.080 *
 51258 - 122.050.new
 ...

מיטאַ , mita [>]
 49224 - 152.010.new

מיטאַג , mitag [>]
 50190 - 103.060.new6
 50196 - 103.071.new

מיטאַמאָל , mitamol [>]
 47295 - 220.120.newa
 49338 - 164.080 *
 49338 - 164.080.new
 50227 - 150.040.new
 52307 - 164.080 *
 ...

מיטאַמים , mitamim [>]
 52192 - 122.030.new7

מיטאַרבעט , mitarbet [>]
 48354 - 085.041.new37

מיטאָג , mitog [>]
 31357 - 103.030.new4
 31357 - 199.051.new
 31357 - 199.051.new2
 32358 - 103.060.new
 32358 - 103.071.new2
 ...

מיטאָג.ם , mitog.m [>]
 52184 - 103.071.new

מיטאָגצייט , mitogtseyt [>]
 49225 - 103.060.new
 51217 - 184.031 *
 51225 - 103.040 *
 52211 - 103.040 *

מיטאָגצייַט , mitogtsayt [>]
 31357 - 199.051.new
 32358 - 119.051 *
 32358 - 119.051 *
 48277 - 103.040.2 *
 48283 - 103.040.new
 ...

מיטבאָלס , mitbols [>]
 55249 - 113.100 *

מיטברענגען , mitbrengen [>]
 50206 - 182.080.new
 50206 - 199.051 *
 52213 - 034.059.new3

מיטגיין , mitgeyn [>]
 47288 - 003.013 *
 51238 - 003.010 *
 55258 - 031.071 *

מיטגליד , mitglid [>]
 50190 - 220.120.newt

מיטגלידער , mitglider [>]
 32358 - 182.030.new

מיטגלידערס , mitgliders [>]
 51196 - 000.000.new2

מיטגליש , mitglish [>]
 52192 - 182.034 *

מיטגעבאַכט , mitgebakht [>]
 52213 - 220.120.new9

מיטגעבן , mitgebn [>]
 49235 - 198.070 *
 53215 - 220.120.newh
 53215 - 220.120.newh

מיטגעבראכט , mitgebrkht [>]
 48272 - 106.052.new2

מיטגעבראַכט , mitgebrakht [>]
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 010.070.new4
 53211 - 066.101 *
 53211 - 175.050 *
 ...

מיטגעברענגט , mitgebrengt [>]
 51225 - 038.140 *
 52213 - 220.120.new9
 52224 - 066.040 *
 52224 - 066.040 *
 55258 - 175.050 *

מיטגעגאנגען , mitgegngen [>]
 52181 - 179.050 *
 52184 - 112.041 *

מיטגעגעבן , mitgegebn [>]
 49224 - 180.040.2 *
 49235 - 198.070.new3
 49247 - 103.040.new4
 50306 - 103.060 *
 51217 - 180.040 *
 ...

מיטגעדאַנק , mitgedank [>]
 54301 - 009.060.2 *

מיטגעהאַלטן , mitgehaltn [>]
 53261 - 106.030.new2

מיטגעהאָלפֿן , mitgeholfn [>]
 47295 - 220.120.new52
 50190 - 026.020.new3
 50190 - 026.020.new2
 53278 - 194.040 *

מיטגעזינגען , mitgezingen [>]
 51225 - 193.033 *

מיטגעטראָגן , mitgetrogn [>]
 50206 - 182.080.new2

מיטגעמאכט , mitgemkht [>]
 51225 - 193.033 *
 51225 - 193.042 *

מיטגעמאַכט , mitgemakht [>]
 48243 - 192.010 *
 48248 - 034.080 *
 49229 - 026.010 *
 49229 - 181.020.2 *
 50206 - 181.040 *
 ...

מיטגענומען , mitgenumen [>]
 46327 - 175.050 *
 48243 - 078.094 *
 48248 - 190.010 *
 48248 - 209.050 *
 48277 - 121.024.new
 ...

מיטגענעמען , mitgenemen [>]
 49293 - 198.070 *
 50275 - 041.071 *

מיטגערסטן , mitgerstn [>]
 48354 - 107.011 *

מיטגעשלעפּט , mitgeshlept [>]
 32358 - 194.070.new5

מיטדי , mitdi [>]
 53212 - 002.040.newl

מיטדים , mitdim [>]
 50213 - 160.152.new

מיטדע , mitde [>]
 53257 - 163.140.new7

מיטדערמיט , mitdermit [>]
 53212 - 105.101.new

מיטה , mite [>]
 31357 - 179.060.2 *
 32358 - 179.070.new2
 46327 - 181.010.new
 46327 - 181.010.new2
 46327 - 181.010.new2
 ...

מיטהבעטל , mithbetl [>]
 49338 - 179.060.new2

מיטהעלפֿן , mithelfn [>]
 52229 - 114.040.new
 54249 - 158.060 *

מיטהעלפֿערס , mithelfers [>]
 50273 - 105.010.new

מיטו , mitu [>]
 46327 - 202.040 *
 51229 - 178.060.new
 51314 - 015.080 *
 51314 - 194.010.new2

מיטוואך , mitvkh [>]
 48272 - 209.030 *
 48272 - 133.100.new
 49225 - 209.020 *
 51228 - 184.020 *
 51233 - 209.030 *
 ...

מיטוואָך , mitvokh [>]
 32358 - 079.020.new4
 46327 - 000.000.new3
 46327 - 184.020.new
 46327 - 184.020 *
 47288 - 184.010 *
 ...

מיטות , mites [>]
 48292 - 182.032 *
 48354 - 163.060.new2
 52249 - 179.060.new
 52268 - 163.060.new
 54222 - 179.070 *

מיטוּג , mitug [>]
 50196 - 130.130 *
 51229 - 103.040 *

מיטזאָגן , mitzogn [>]
 52236 - 105.1013 *

מיטט , mitt [>]
 49235 - 127.050.new3

מיטיג , mitig [>]
 50196 - 103.071.new
 50196 - 130.130.new
 50196 - 130.130.new
 50197 - 103.040 *
 50197 - 103.040.new
 ...

מיטילקע , mitilke [>]
 50275 - 147.060 *

מיטים , mitim [>]
 50213 - 160.152.new

מיטינג , miting [>]
 47295 - 110.053.new
 50227 - 220.120.new
 53212 - 002.040.newh
 53261 - 081.100.new3

מיטינגס , mitings [>]
 50227 - 220.120.new

מיטינגען , mitingen [>]
 53212 - 002.040.newh

מיטיק , mitik [>]
 49247 - 103.040.new6
 49247 - 103.040.new6
 49247 - 103.040.newa
 49247 - 103.050.new5
 50190 - 103.040 *
 ...

מיטך , mitkh [>]
 51225 - 145.040 *

מיטל , mitl [>]
 32358 - 173.030.new2
 45284 - 029.051 *
 47301 - 009.010.newm
 48248 - 029.051 *
 48272 - 027.062 *
 ...

מיטל-פֿינגער , mitl-finger [>]
 44264 - 027.070 *
 48259 - 027.070.new
 49229 - 027.070.new

מיטלאַלטער , mitlalter [>]
 53261 - 081.100 *
 53261 - 081.100 *

מיטלדיק , mitldik [>]
 50248 - 133.070 *

מיטלדיקסטער , mitldikster [>]
 50275 - 027.070 *

מיטלדיקע , mitldike [>]
 50213 - 199.060 *
 51314 - 197.070.2 *
 51323 - 086.060 *

מיטלדיקער , mitldiker [>]
 50206 - 027.070 *
 50213 - 027.070.new
 50257 - 027.070 *
 50275 - 027.070.new
 50275 - 027.070.new
 ...

מיטלהאָכדייַטש , mitlhokhdaytsh [>]
 50212 - 049.050.new

מיטלוועג , mitlveg [>]
 50248 - 036.090.new

מיטלטייל , mitlteyl [>]
 48243 - 214.010.new2

מיטליב , mitlib [>]
 54226 - 104.041.new

מיטלייד , mitleyd [>]
 53212 - 034.090.new
 53212 - 034.090.new

מיטלייַד , mitlayd [>]
 53212 - 034.090 *

מיטליעריקע , mitlierike [>]
 50212 - 038.161.new3

מיטלמאָלצייַט , mitlmoltsayt [>]
 50334 - 103.031.2 *

מיטלמעסיג , mitlmesig [>]
 51238 - 131.011 *

מיטלמעסיק , mitlmesik [>]
 51323 - 121.100 *
 52249 - 141.080 *

מיטלנאָמען , mitlnomen [>]
 48324 - 029.050 *

מיטלסדיקער , mitlsdiker [>]
 48243 - 027.070.new
 48259 - 027.070.new2
 48286 - 027.060.new4
 50213 - 027.070.new
 50213 - 027.070.new3
 ...

מיטלסטן , mitlstn [>]
 48272 - 027.062 *
 48272 - 057.040.new
 48272 - 057.060 *
 49205 - 049.020.new

מיטלסטע , mitlste [>]
 48286 - 197.070.2 *
 50334 - 220.120.2 *
 51314 - 197.070.2 *
 51323 - 123.053 *
 52217 - 133.080 *

מיטלסטער , mitlster [>]
 47267 - 027.070 *
 47267 - 028.030 *
 47295 - 027.070.new
 48248 - 027.070.new5
 48248 - 027.070.new6
 ...

מיטלע , mitle [>]
 51233 - 220.120.newd
 51233 - 220.120.newe

מיטלען , mitlen [>]
 48277 - 029.050 *
 48277 - 220.120.new9
 50306 - 036.060.new
 50306 - 196.030 *
 51217 - 029.050 *
 ...

מיטלערין , mitlerin [>]
 50248 - 087.040.new2

מיטלערע , mitlere [>]
 48243 - 155.030 *

מיטלפֿינגער , mitlfinger [>]
 45284 - 027.060 *
 50190 - 027.070.new
 50213 - 027.070 *

מיטלקלאס , mitlkls [>]
 52245 - 007.060.new2

מיטלקלאַנג , mitlklang [>]
 52192 - 019.060.new4

מיטלקלאַס , mitlklas [>]
 50285 - 186.020.new

מיטלשטיק , mitlshtik [>]
 51217 - 133.070 *

מיטם , mitm [>]
 51323 - 032.040 *

מיטנוואך , mitnvkh [>]
 51258 - 130.041.new4

מיטנע , mitne [>]
 48292 - 072.050 *
 50213 - 072.051.new
 50213 - 072.051.new

מיטנעמענדיק , mitnemendik [>]
 53228 - 069.103 *

מיטנעמען , mitnemen [>]
 31357 - 000.000.new3
 32358 - 113.100.new
 32358 - 136.060.new3
 32358 - 193.042 *
 32358 - 198.070.new7
 ...

מיטן , mitn [>]
 31357 - 014.051.newa
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 037.080 *
 31357 - 038.010 *
 31357 - 151.052 *
 ...

מיטןם , mitnm [>]
 51314 - 073.030 *

מיטע , mite [>]
 47288 - 179.060 *
 48263 - 179.060.new
 49225 - 197.100 *
 53228 - 007.030.new3

מיטעגצייַט , mitegtsayt [>]
 55249 - 103.040.new

מיטעלע , mitele [>]
 48263 - 066.101 *
 51258 - 071.040.new3

מיטעלער , miteler [>]
 51258 - 027.070.new
 52223 - 189.080 *
 53212 - 027.070.new2
 53212 - 163.250 *
 54222 - 071.020.new

מיטעקצייַט , mitektsayt [>]
 55249 - 103.040 *

מיטער , miter [>]
 46327 - 157.070.new2
 46327 - 157.070.new3
 47267 - 161.050 *
 47295 - 017.012 *
 47295 - 029.050 *
 ...

מיטערן , mitern [>]
 50273 - 142.050.new

מיטערס , miters [>]
 52184 - 163.190 *

מיטפּאַטורע , mitpature [>]
 52224 - 220.090.newk

מיטפּאַצייכנט , mitpatseykhnt [>]
 54226 - 003.030 *

מיטפאָרן , mitporn [>]
 52184 - 163.050 *

מיטצוגעבן , mittsugebn [>]
 50206 - 198.071 *

מיטקומען , mitkumen [>]
 54265 - 207.031.new6

מיטקע , mitke [>]
 48243 - 110.031 *
 48248 - 110.031 *
 48263 - 110.030 *
 48263 - 110.030.new
 48263 - 110.030.new3
 ...

מיטרעדאַקטאָר , mitredaktor [>]
 48354 - 085.041.newx

מיטשאָ , mitsho [>]
 51258 - 163.050 *

מיטשניק , mitshnik [>]
 48281 - 211.050 *

מיטשעט , mitshet [>]
 48272 - 152.060 *
 50196 - 152.060 *
 50202 - 152.060.new
 50202 - 152.060.new2
 50212 - 072.052.new

מיטשענזיך , mitshenzikh [>]
 50213 - 152.060 *

מיטשענינע , mitshenine [>]
 50196 - 152.060.new

מיטשענען , mitshenen [>]
 47301 - 152.060 *
 52184 - 152.060 *

מיטשען , mitshen [>]
 47295 - 152.060 *
 47295 - 152.060.new
 47295 - 152.060.new2
 48263 - 152.060 *
 48283 - 152.060 *
 ...

מיטשקע , mitshke [>]
 54226 - 037.050 *
 54226 - 037.061 *
 54226 - 037.080 *

מיי , mey [>]
 47301 - 000.000.newq
 48243 - 007.050.new9
 48283 - 129.070.new3
 49245 - 199.020.new2
 49245 - 199.020.new
 ...

מייאך , meykh [>]
 53215 - 015.052 *

מייאַך , meyakh [>]
 31357 - 015.051 *
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *

מייאַצעק , meyatsek [>]
 55258 - 166.020 *

מייאַק , meyak [>]
 50202 - 107.011 *
 50202 - 107.011.new

מייבי , meybi [>]
 53257 - 177.051 *
 53272 - 001.070.new6
 53289 - 045.040 *
 55248 - 122.030.new

מייבין , meybin [>]
 51217 - 009.051 *

מייבל , meybl [>]
 50196 - 050.070.new
 53309 - 154.092.new

מייבן , meybn [>]
 52184 - 009.052.new
 52215 - 029.041 *

מייג , meyg [>]
 47267 - 025.050 *
 48283 - 025.050 *
 48292 - 025.050.new
 48292 - 025.050.new2
 49225 - 025.050 *
 ...

מייגאלע , meygle [>]
 51237 - 035.030 *

מייגלאך , meyglkh [>]
 48283 - 033.060 *

מייגלעך , meyglekh [>]
 50190 - 033.060 *
 50227 - 014.021 *
 50227 - 138.100.new2
 50227 - 148.080.new3
 53272 - 027.041.new2

מייגנס , meygns [>]
 32358 - 029.020.new

מייגן , meygn [>]
 47267 - 029.020 *
 48248 - 029.020 *
 49245 - 029.020 *
 50197 - 029.020 *
 50202 - 029.020 *
 ...

מייגסט , meygst [>]
 51323 - 002.070.2 *

מייגעלע , meygele [>]
 50212 - 029.020 *

מייגעלעך , meygelekh [>]
 50212 - 029.020 *

מייגענעס , meygenes [>]
 50199 - 029.010.new

מייגענער , meygener [>]
 51217 - 029.020 *
 52217 - 029.020 *

מייגען , meygen [>]
 50202 - 029.020 *

מייגער , meyger [>]
 32358 - 029.020 *
 32358 - 029.020.new

מייד , meyd [>]
 48248 - 197.021.new
 48248 - 197.021.new
 48263 - 160.180.new6
 49245 - 197.021 *
 49256 - 197.021 *
 ...

מיידאלאך , meydlkh [>]
 53309 - 163.240 *

מיידאלע , meydle [>]
 47301 - 000.000.new72
 52215 - 197.050 *

מיידאַלע , meydale [>]
 47295 - 005.010.new3
 55249 - 160.041 *

מיידאָנעצקע , meydonetske [>]
 47301 - 084.051.new

מיידזשאָר , meydzhor [>]
 32358 - 141.030.new2

מיידיע , meydie [>]
 50273 - 185.031.new
 50273 - 185.031.2 *
 52181 - 160.180 *

מיידל , meydl [>]
 31357 - 000.000.new5
 31357 - 104.0203 *
 31357 - 160.180.2 *
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 127.030.new
 ...

מיידל-נאָמען , meydl-nomen [>]
 49247 - 220.120.new2
 53278 - 000.000.new2
 54249 - 000.000.new3

מיידל-שפּאַגעס , meydl-shpages [>]
 48263 - 168.090.new8
 48263 - 168.090.new9

מיידל....דאָס , meydl....dos [>]
 51258 - 160.040.new2

מיידל.spades , meydl.spades [>]
 54265 - 168.090 *

מיידלאך , meydlkh [>]
 47301 - 000.000.new72
 52245 - 057.080.new
 53272 - 041.050.new3
 53272 - 168.120.newb
 53272 - 013.041.new
 ...

מיידלאַך , meydlakh [>]
 53212 - 177.071.new
 53212 - 220.120.newj
 55249 - 177.010 *

מיידלווייז , meydlveyz [>]
 51217 - 014.040 *
 51229 - 014.040 *
 51233 - 014.040 *
 51233 - 220.120.new
 51237 - 014.040 *

מיידלווייַז , meydlvayz [>]
 31357 - 014.040 *
 45284 - 014.040 *
 48259 - 014.040 *
 48286 - 000.000.new5
 49224 - 014.040.2 *
 ...

מיידלישן , meydlishn [>]
 50202 - 220.120.new2

מיידלישע , meydlishe [>]
 48292 - 166.051 *

מיידלישער , meydlisher [>]
 47295 - 220.120.new2
 50199 - 078.020.new3

מיידלס , meydls [>]
 51258 - 042.011 *

מיידלעך , meydlekh [>]
 31357 - 173.020.new
 32358 - 176.051.new
 32358 - 177.010.new2
 32358 - 193.041.new8
 32358 - 010.070.newc
 ...

מיידלען , meydlen [>]
 54226 - 166.050 *

מיידלערישער , meydlerisher [>]
 48243 - 159.420.new

מיידלשע , meydlshe [>]
 53272 - 052.070.new
 53272 - 168.120.newb

מיידלשער , meydlsher [>]
 47267 - 220.120.new6
 48281 - 220.120.new
 48283 - 172.112.new3
 48283 - 172.112.new3
 49229 - 220.120.new2
 ...

מיידלשפּיל , meydlshpil [>]
 54265 - 166.050.new7

מיידנמאָל , meydnmol [>]
 53228 - 177.011 *

מיידן , meydn [>]
 46327 - 068.040.new5
 46327 - 068.040.new6
 48286 - 157.022.new5
 54226 - 160.180 *

מיידס , meyds [>]
 52184 - 177.110 *

מיידעלי , meydeli [>]
 54226 - 006.110.new2

מיידעלע , meydele [>]
 32358 - 188.060.new2
 32358 - 190.010.new4
 32358 - 192.050 *
 45284 - 038.120 *
 46327 - 067.060.new5
 ...

מיידעלעך , meydelekh [>]
 46327 - 147.050.new3
 50248 - 014.010 *

מיידעלעף , meydelef [>]
 54301 - 000.000.new5

מייוווּנים , meyvunim [>]
 32358 - 107.060 *
 32358 - 107.060.new
 32358 - 107.060.new2

מייווין , meyvin [>]
 48354 - 107.060.new

מייז , meyz [>]
 47301 - 146.011 *
 48283 - 146.010.new
 49256 - 146.011 *
 49338 - 145.060.new3
 51237 - 146.010 *
 ...

מייזאלע , meyzle [>]
 53309 - 163.250 *

מייזל , meyzl [>]
 51217 -
 51217 - 146.010 *
 52211 - 146.010 *
 52245 - 146.010 *
 53272 - 001.010.new7

מייזליץ , meyzlits [>]
 53272 - 001.010.new

מייזעלע , meyzele [>]
 51225 - 163.260.new
 51229 - 163.260 *
 51238 - 163.260 *
 52217 - 163.251 *
 53215 - 163.260 *

מייח , meykh [>]
 52245 - 015.052 *
 53257 - 015.052.new
 53257 - 015.052.new

מייחסדיקע , meykhsdike [>]
 52236 - 127.040.2 *

מייט , meyt [>]
 51228 - 198.010 *
 51258 - 053.022.new
 53295 - 049.080.new4

מייטי , meyti [>]
 51258 - 159.340 *

מייטל , meytl [>]
 54226 - 159.340 *

מייטע , meyte [>]
 31357 - 159.340 *
 32358 - 159.340 *
 47295 - 159.340 *
 47301 - 159.340 *
 48243 - 135.051.new3
 ...

מייטעס , meytes [>]
 54226 - 159.340 *
 54266 - 160.101 *

מייטעשע , meyteshe [>]
 52181 - 159.340 *

מייטקע , meytke [>]
 54226 - 159.340 *

מייין , meyin [>]
 54265 - 038.050.new2

מיייִאַ , meyia [>]
 50213 - 196.040.new2

מיייַלעכל , miaylekhl [>]
 51233 - 019.060 *

מיייַעטניק , miayetnik [>]
 53309 - 114.020.new4

מייכאלע , meykhle [>]
 53212 - 019.060 *

מייכאלעך , meykhlekh [>]
 53212 - 019.070 *
 53212 - 019.070 *

מייכל , meykhl [>]
 50259 - 189.090.new4

מייכלען , meykhlen [>]
 53309 - 130.110.new
 53309 - 130.110.new3

מייך , meykh [>]
 48272 - 157.030 *
 49242 - 220.110.new2

מייל , meyl [>]
 47267 - 108.080.new
 47267 - 109.020 *
 47267 - 129.110 *
 47267 - 130.032.new
 47267 - 131.010 *
 ...

מיילאכל , meylkhl [>]
 53272 - 019.060 *

מיילאלע , meylle [>]
 53272 - 019.060 *

מיילד , meyld [>]
 48272 - 218.010.new7
 48272 - 033.051.new

מיילדשן , meyldshn [>]
 50197 - 220.120.new3

מייליצע , meylitse [>]
 49245 - 113.111.new2

מייליק , meylik [>]
 50227 - 196.032 *

מיילכע , meylkhe [>]
 51283 - 019.060 *

מיילכעלע , meylkhele [>]
 52245 - 019.060 *

מיילכעס , meylkhes [>]
 51283 - 019.070 *

מיילן , meyln [>]
 50202 - 108.071.new2
 51228 - 131.033 *

מיילע , meyle [>]
 51225 - 210.040 *

מיילעטשקעס , meyletshkes [>]
 54266 - 166.051 *

מיילעכל , meylekhl [>]
 47301 - 019.060 *
 48272 - 019.060 *
 49225 - 019.060 *
 49225 - 019.070.new
 51217 - 019.060 *
 ...

מיילעכלעך , meylekhlekh [>]
 47295 - 019.060.new3
 51217 - 019.070 *
 51225 - 019.070 *
 51229 - 019.070 *
 51233 - 019.070 *
 ...

מיילעך , meylekh [>]
 50273 - 124.020 *

מיילעסקעס , meyleskes [>]
 53272 - 166.050 *

מיילעץ , meylets [>]
 48292 - 126.080.new2

מיילער , meyler [>]
 49225 - 019.070 *
 51237 - 019.070 *
 51238 - 019.070 *

מיילעשקעס , meyleshkes [>]
 50273 - 166.053 *
 50296 - 166.053 *
 50312 - 166.050 *
 52251 - 166.053 *
 53278 - 166.053 *
 ...

מיים , meym [>]
 50196 - 179.111.new2

מיינדל , meyndl [>]
 50196 - 139.070 *
 50196 - 139.070.new

מיינונג , meynung [>]
 32358 - 000.000.newi
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 108.080 *
 32358 - 113.070.new
 32358 - 118.041 *
 ...

מיינונגען , meynungen [>]
 49256 - 028.110 *
 52251 - 074.011 *
 52307 - 028.110 *
 53272 - 004.032 *
 54301 - 175.040 *
 ...

מיינוּנג , meynung [>]
 50196 - 041.010.new
 50196 - 041.010.new2
 50285 - 009.011 *
 50285 - 056.021 *
 50306 - 040.071 *
 ...

מיינוּנגען , meynungen [>]
 55249 - 037.050 *
 55249 - 044.111.new

מיינט , meynt [>]
 31357 - 025.020 *
 31357 - 034.020 *
 31357 - 056.010.new
 31357 - 098.050.new
 31357 - 143.050.new
 ...

מיינט.אַ , meynt.a [>]
 50329 - 114.020 *

מיינטו , meyntu [>]
 51314 - 029.030 *

מיינטוועגן , meyntvegn [>]
 53289 - 121.022 *

מיינטסן , meyntsn [>]
 52181 - 214.030 *

מיינינג , meyning [>]
 47295 - 174.130 *
 53257 - 181.042.new2

מייניצע , meynitse [>]
 49245 - 113.110 *
 49245 - 113.110.new

מיינלי , meynli [>]
 49256 - 053.050.new2

מיינן , meynn [>]
 48354 - 177.090.newa
 52181 - 220.120.new

מיינס , meyns [>]
 49205 - 159.011 *
 49225 - 218.150 *
 51217 - 159.011 *
 51217 - 159.012 *
 51228 - 159.011 *
 ...

מיינסהאלבן , meynshlbn [>]
 49256 - 121.023 *

מיינסט , meynst [>]
 46327 - 088.030.new6
 46327 - 000.000.newf
 47267 - 005.050 *
 48276 - 025.020 *
 48276 - 028.101.2 *
 ...

מיינסטהאלבן , meynsthlbn [>]
 51217 - 121.023 *
 51229 - 121.023.new
 51229 - 121.023 *
 52215 - 121.023 *

מיינסטו , meynstu [>]
 44264 - 107.010 *
 46327 - 083.020 *
 46327 - 111.020.new
 46327 - 114.020.new5
 48276 - 023.020 *
 ...

מיינסטוועגן , meynstvegn [>]
 52211 - 121.020 *

מיינסטוּ , meynstu [>]
 50190 - 105.028 *
 50190 - 118.020