Wortindex / Word Index

ט , t [>]
 48276 - 033.090.new
 48277 - 083.081 *
 48286 - 042.020.new5
 48292 - 051.040 *
 48292 - 078.060 *
 ...

ט"ו , t"vov [>]
 52249 - 193.060 *

ט'איז , t'iz [>]
 50196 - 137.060 *

ט'איר , t'ir [>]
 31357 - 156.150.new
 31357 - 156.150.new

ט'אַליין , t'aleyn [>]
 50312 - 202.030.new

ט'אַרבעטן , t'arbetn [>]
 48286 - 163.210.new
 48286 - 163.210.new2

ט'ג , t'g [>]
 48284 - 194.010.new

ט'געבן , t'gebn [>]
 50312 - 163.210 *
 52229 - 163.210 *

ט'געבראַכט , t'gebrakht [>]
 48286 - 165.040 *
 53261 - 165.040 *

ט'געהייסן , t'geheysn [>]
 50246 - 059.040 *
 50275 - 154.030.new

ט'געזאָגט , t'gezogt [>]
 49293 - 039.020 *

ט'געזאָלט , t'gezolt [>]
 49293 - 129.041.new

ט'געמאַכט , t'gemakht [>]
 46327 - 130.031 *

ט'געקויפֿט , t'gekoyft [>]
 48263 - 194.010.2 *

ט'געקייַעט , t'gekayet [>]
 48276 - 145.060 *

ט'ו , t'vov [>]
 50329 - 182.033 *

ט'וועט , t'vet [>]
 53261 - 163.210 *

ט'זיי , t'zey [>]
 50312 - 163.210 *

ט'מאַכן , t'makhn [>]
 53261 - 163.210 *

ט'מאָרגן , t'morgn [>]
 46327 - 156.120.new6

ט'מען , t'men [>]
 49338 - 169.050 *
 51314 - 036.021 *
 51314 - 036.021.new

ט'קויפֿן , t'koyfn [>]
 46327 - 163.210 *
 48286 - 163.210.new2
 48324 - 163.210 *
 49247 - 163.210 *
 54266 - 163.210 *
 ...

ט'קומען , t'kumen [>]
 47288 - 156.120 *
 48248 - 156.120.new
 48263 - 156.120.new4
 49242 - 156.120.new2
 49242 - 156.120.new2
 ...

ט'קימען , t'kimen [>]
 46327 - 156.120.new
 46327 - 156.120.new2
 46327 - 156.120.new6
 48286 - 156.120 *
 49245 - 156.120.new
 ...

ט'שוין , t'shoyn [>]
 48243 - 144.070 *

ט-ש , t-sh [>]
 48354 - 141.010 *

טא , t [>]
 51225 - 216.101 *
 53289 - 096.061.new3

טאאטע , tte [>]
 52181 - 068.020 *
 52181 - 157.090.new2
 52184 - 156.070 *
 52184 - 156.120 *

טאבאטשניק , tbtshnik [>]
 47301 - 025.064 *

טאבאק , tbk [>]
 48272 - 070.050 *
 48272 - 070.050.new
 49205 - 025.064 *
 49205 - 025.065 *
 49205 - 025.065.new
 ...

טאבאקאָ , tbko [>]
 48283 - 025.065 *

טאבאקע , tbke [>]
 47301 - 025.064.new
 48272 - 001.081 *
 48272 - 025.060.new2
 48272 - 025.061.new
 48272 - 070.050 *
 ...

טאבאָק , tbok [>]
 53272 - 025.020 *
 53272 - 025.062.new3

טאבוכיע , tbukhie [>]
 52181 - 123.040 *

טאבוכעס , tbukhes [>]
 52181 - 123.050 *

טאבורעטקע , tburetke [>]
 51217 - 064.010 *

טאבייקאָ , tbeyko [>]
 53272 - 025.020 *

טאבעכעס , tbekhes [>]
 52184 - 122.020 *

טאבעק , tbek [>]
 47301 - 025.064.new
 48272 - 025.064 *
 48283 - 025.060.new
 49225 - 025.064 *
 51225 - 025.060 *
 ...

טאבעקאָ , tbeko [>]
 49256 - 025.064.new

טאבעקע , tbeke [>]
 47301 - 025.064 *
 47301 - 025.064.new

טאג , tg [>]
 47301 - 198.070 *
 47301 - 209.020.new
 47301 - 000.000.newq
 48272 - 216.081 *
 48272 - 018.060 *
 ...

טאגט , tgt [>]
 52184 - 007.083 *

טאגן , tgn [>]
 51283 - 184.050 *

טאגע , tge [>]
 53309 - 159.320.new2

טאוואַר , tvar [>]
 53257 - 002.010.new

טאון , tun [>]
 52245 - 000.000.new8

טאוּער , tuer [>]
 49256 - 200.030 *
 49256 - 200.030.new

טאטא , tt [>]
 47295 - 220.120.new51

טאטאָ , tto [>]
 53309 - 220.120 *

טאטאָק , ttok [>]
 53272 - 025.060.new

טאטאָש , ttosh [>]
 49225 - 169.030 *
 49225 - 169.032 *

טאטנ'ס , ttn's [>]
 48272 - 069.010.new
 51217 - 157.130 *
 52181 - 220.120.new

טאטנס , ttns [>]
 51237 - 156.130.new
 51283 - 022.020 *
 52184 - 064.030 *
 53215 - 027.030.new
 53215 - 027.030.new
 ...

טאטן , ttn [>]
 47301 - 156.070 *
 47301 - 022.021 *
 47301 - 000.000.new71
 48272 - 052.040.new2
 48272 - 057.060 *
 ...

טאטע , tte [>]
 47301 - 156.120 *
 47301 - 163.210 *
 47301 - 165.040 *
 47301 - 175.040.new
 47301 - 175.040.new
 ...

טאטעס , ttes [>]
 47301 - 198.070 *
 47301 - 000.000.new78
 48272 - 157.110.new7
 49205 - 157.120.new2
 51217 - 157.120.new
 ...

טאטעשי , tteshi [>]
 51238 - 057.010 *
 52217 - 156.120 *

טאטקע , ttke [>]
 47301 - 000.000.new78
 47301 - 000.000.new78
 47301 - 000.000.new78

טאטריק , ttrik [>]
 51228 - 199.010 *
 51228 - 199.013.new

טאטריקע , ttrike [>]
 49256 - 125.111 *
 51217 - 125.111 *
 52184 - 125.111 *
 52184 - 125.112 *
 52215 - 125.111 *

טאטשע , ttshe [>]
 47301 - 076.070 *

טאטשקע , ttshke [>]
 48272 - 076.071 *
 48283 - 076.071 *
 48283 - 076.072 *
 49205 - 076.071 *
 49225 - 076.071 *
 ...

טאיז , tiz [>]
 53212 - 099.022.new
 55249 - 003.050.new5

טאכאלע , tkhle [>]
 48283 - 004.021.new

טאכטער , tkhter [>]
 47301 - 157.020 *
 51228 - 169.060 *
 51237 - 157.020 *
 51238 - 057.050 *
 51238 - 057.070 *
 ...

טאכל , tkhl [>]
 47301 - 004.020 *
 47301 - 004.040.new5

טאכן , tkhn [>]
 47301 - 196.030 *
 47301 - 004.011 *
 47301 - 004.031.new2
 47301 - 004.040.new3

טאך , tkh [>]
 47301 - 004.010 *
 47301 - 004.031.new3
 47301 - 004.031.new3
 47301 - 004.040.new5
 47301 - 004.060 *
 ...

טאל , tl [>]
 48283 - 045.010.new

טאליאָנקע , tlionke [>]
 47301 - 004.040.new
 47301 - 004.040.new3

טאליע , tlie [>]
 47301 - 045.010 *
 48272 - 045.010.new
 48272 - 045.010.new
 48283 - 045.010.new
 49225 - 045.010 *
 ...

טאליעכל , tliekhl [>]
 47301 - 045.030 *

טאליעשפילקע , tlieshpilke [>]
 51217 - 049.080.new

טאלירן , tlirn [>]
 51217 - 168.080 *
 51228 - 168.080 *
 51229 - 168.080 *
 51237 - 168.080 *
 51238 - 168.080 *
 ...

טאלע , tle [>]
 51225 - 049.080 *
 51237 - 168.070 *
 53215 - 045.010 *
 53215 - 168.070 *
 53215 - 168.071 *
 ...

טאלקעטש , tlketsh [>]
 51228 - 109.071 *

טאמאטעס , tmtes [>]
 51237 - 097.021 *

טאמיאָבזשעק , tmiobzhek [>]
 50212 - 001.010.new8

טאמייטאס , tmeyts [>]
 48272 - 097.020 *

טאמער , tmer [>]
 48272 - 069.030.new

טאנג , tng [>]
 53289 - 204.080.new3

טאנגאָ , tngo [>]
 51228 - 178.080 *

טאנגו , tngu [>]
 51217 - 178.080 *

טאנדעט , tndet [>]
 53272 - 048.041 *

טאנטע , tnte [>]
 49205 - 156.130 *
 55248 - 156.130.new

טאנטעס , tntes [>]
 49225 - 156.130 *
 55248 - 156.130.new

טאנסטער , tnster [>]
 49225 - 051.021.new
 49225 - 051.021.new

טאנע , tne [>]
 52181 - 220.080 *

טאנען , tnen [>]
 49225 - 102.091.new

טאנעס , tnes [>]
 48283 - 220.080.new
 48283 - 220.080.new2
 52181 - 220.080.new
 52211 - 220.080 *

טאנצט , tntst [>]
 48272 - 159.280.new
 48283 - 146.031.new
 49225 - 178.080.new2
 51237 - 146.020 *
 51283 - 146.020 *
 ...

טאנצטו , tntstu [>]
 51229 - 032.011 *

טאנצנדיק , tntsndik [>]
 48283 - 146.031.new
 48283 - 146.031.new
 49256 - 146.021 *
 49338 - 146.020 *
 51217 - 146.021 *
 ...

טאנצנדיקן , tntsndikn [>]
 51229 - 146.020 *

טאנצן , tntsn [>]
 47301 - 146.020 *
 47301 - 146.020 *
 47301 - 146.021 *
 48272 - 177.010.new3
 48272 - 177.072.new
 ...

טאנצענדיק , tntsendik [>]
 47301 - 146.021 *

טאנץ , tnts [>]
 48272 - 177.100 *
 48283 - 141.070.new
 48283 - 141.070.new2
 48283 - 177.100 *
 49256 - 177.100 *
 ...

טאן , tn [>]
 48272 - 177.020 *
 48272 - 182.043.new
 48272 - 218.130 *
 48272 - 018.051.new
 48272 - 031.011.new
 ...

טאס , ts [>]
 52181 - 106.030 *
 52181 - 108.071 *
 52217 - 168.120 *
 55249 - 037.050 *

טאסטער , tster [>]
 49225 - 051.021 *
 49256 - 051.021 *

טאסיק , tsik [>]
 52181 - 130.100 *

טאסל , tsl [>]
 52184 - 048.030 *

טאסלעך , tslekh [>]
 51238 - 048.020 *

טאערנוטשקעס , ternutshkes [>]
 49235 - 132.061.new2

טאפּ , tp [>]
 48272 - 110.060.new
 48272 - 111.090 *
 48283 - 110.060 *
 49225 - 065.120.new5
 49225 - 084.040 *
 ...

טאפּט , tpt [>]
 48283 - 028.040.new
 51225 - 038.130 *

טאפ , tp [>]
 47301 - 111.020 *
 51228 - 111.030 *
 52184 - 129.010 *
 52211 - 111.010 *

טאפאָרניק , tpornik [>]
 53309 - 204.050 *
 53309 - 204.050.new

טאפט , tpt [>]
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 028.040 *

טאפער , tper [>]
 51237 - 007.050.new

טאצן , ttsn [>]
 51225 - 177.021.new

טאץ , tts [>]
 51229 - 195.070 *
 52245 - 000.000.new8
 53289 - 168.070 *

טאק , tk [>]
 51225 - 209.030 *
 51258 - 114.020 *

טאקאליסטע , tkliste [>]
 53272 - 133.040.new

טאקארניע , tkrnie [>]
 48272 - 203.050.new

טאקט , tkt [>]
 51225 - 220.020 *

טאקע , tke [>]
 47267 - 191.011 *
 47295 - 220.120.newa
 47295 - 220.120.neww
 47301 - 159.010 *
 47301 - 189.060 *
 ...

טאקעש , tkesh [>]
 51217 - 048.071 *

טאר , tr [>]
 49205 - 049.074 *
 51225 - 162.070 *
 51225 - 196.050 *
 51229 - 193.050.new
 51237 - 101.010 *
 ...

טאראשקעס , trshkes [>]
 48272 - 124.050 *

טאראָבין , trobin [>]
 53272 - 104.030.new

טארבן , trbn [>]
 52217 - 183.082 *

טאריי , trey [>]
 53212 - 220.120.new4

טארייריי , treyrey [>]
 53212 - 220.120.new4

טאריריררייַרייַראם , tririrrayrayrm [>]
 53309 - 220.120 *

טארנאָוו , trnov [>]
 49256 - 188.070.new

טארנאָפּאָל , trnopol [>]
 49256 - 001.102 *
 49256 - 001.102.new2
 49256 - 002.070.new2
 49256 - 209.020 *

טארע , tre [>]
 51225 - 154.092 *

טארצעווע , trtseve [>]
 51238 - 007.083 *

טארצעווער , trtsever [>]
 51238 - 007.050 *

טארק , trk [>]
 51225 - 209.010 *

טאש , tsh [>]
 47301 - 195.070 *
 48283 - 012.052.new
 49205 - 043.010 *
 51228 - 168.070 *
 51229 - 168.070 *
 ...

טאשט , tsht [>]
 51258 - 168.080 *

טאשל , tshl [>]
 48283 - 051.021 *

טאשנטוך , tshntukh [>]
 49205 - 043.020 *

טאשנטיכאלע , tshntikhle [>]
 53212 - 043.020 *

טאשנטיכל , tshntikhl [>]
 49225 - 043.020 *
 52181 - 043.020 *

טאשן , tshn [>]
 47301 - 194.061 *
 47301 - 132.060 *
 48283 - 168.080.new
 48283 - 168.080.new
 48283 - 194.052 *
 ...

טאשע , tshe [>]
 52307 - 012.060 *

טאשקע , tshke [>]
 48272 - 076.071 *

טאַ , ta [>]
 32358 - 140.070.new
 32358 - 140.090 *

טאַ'באַק , ta'bak [>]
 54222 - 025.063.new4
 54222 - 025.063.new5

טאַ'פּיך , ta'pikh [>]
 49293 - 068.061 *

טאַ-'באַק , ta-'bak [>]
 54222 - 025.063.new5

טאַ-באַק , ta-bak [>]
 54222 - 025.063.new5

טאַ-ביט-ביט-ביט , ta-bit-bit-bit [>]
 32358 - 140.070.new

טאַ-דאַ-דאַ , ta-da-da [>]
 54265 - 178.080.new4

טאַ-טאַ-ראַ-ראַם , ta-ta-ra-ram [>]
 48284 - 178.080 *

טאַ-לאַ-לאַ , ta-la-la [>]
 54265 - 177.100.new2
 54265 - 177.100.new3
 54265 - 178.080.new6

טאַ-פּיס-פּיס-פּיס , ta-pis-pis-pis [>]
 32358 - 140.090 *

טאַ-ראַ-ראַ , ta-ra-ra [>]
 54265 - 163.200.new2

טאַ-ראַם-טאַ-ראַם , ta-ram-ta-ram [>]
 48284 - 178.080.new

טאַאַכל , taakhl [>]
 49242 - 004.021 *
 49242 - 004.021 *

טאַאַך , taakh [>]
 48284 - 066.060.new
 49235 - 004.031.new2
 50206 - 006.080.new2
 50206 - 006.080.new3

טאַאַנעס , taanes [>]
 48284 - 220.080 *
 50248 - 220.080 *

טאַאַר , taar [>]
 48286 - 082.090.new3
 48286 - 082.090.new2
 49245 - 220.090.new

טאַאַרע , taare [>]
 49242 - 187.120.2 *
 49242 - 220.090.new

טאַאַרער , taarer [>]
 48277 - 187.120.new2

טאַבאַלע , tabale [>]
 50202 - 089.062.new
 50202 - 089.062.new

טאַבאַלעך , tabalekh [>]
 50199 - 099.040 *
 50202 - 099.040 *
 50202 - 124.020.new

טאַבאַק , tabak [>]
 31357 - 025.060.new
 31357 - 167.070 *
 44264 - 025.064 *
 45284 - 025.064 *
 47267 - 025.064.new
 ...

טאַבאַק-פּושקע , tabak-pushke [>]
 52236 - 185.020.2 *
 54222 - 185.020.new

טאַבאַק-פֿאַבריק , tabak-fabrik [>]
 48259 -
 48259 - 000.000.new

טאַבאַקע , tabake [>]
 32358 - 025.064 *
 45284 - 025.064 *
 47288 - 185.020 *
 48243 - 025.064 *
 49293 - 025.064.2 *
 ...

טאַבאַקערקע , tabakerke [>]
 52251 - 185.020 *
 52251 - 185.020.new2

טאַבאַרעטקע , tabaretke [>]
 55249 - 064.010 *
 55249 - 064.010.new

טאַבאָק , tabok [>]
 53261 - 025.060.new

טאַבוך , tabukh [>]
 54301 - 028.091.new3
 54301 - 028.091.new2
 54301 - 028.091.new4
 54301 - 028.091.new3

טאַבורנאָדל , taburnodl [>]
 55268 - 048.091 *

טאַבורעט , taburet [>]
 32358 - 199.050.newa
 32358 - 206.022.new
 32358 - 206.020 *

טאַבורעטקע , taburetke [>]
 50206 - 064.020 *
 54265 - 067.070.new

טאַבורעטקעלע , taburetkele [>]
 54265 - 067.070.new

טאַבוּרעטקע , taburetke [>]
 50196 - 067.070 *

טאַבוּרעטקעלע , taburetkele [>]
 50196 - 067.070 *

טאַביקע , tabike [>]
 50312 - 025.060.new
 50312 - 025.064 *

טאַבלין , tablin [>]
 48263 - 168.011 *
 48263 - 168.011.new
 48263 - 168.011.new2
 48263 - 168.011.new2
 48276 - 168.020 *
 ...

טאַבלעטן , tabletn [>]
 55249 - 029.050 *
 55249 - 029.060.new

טאַבלעך , tablekh [>]
 50197 - 017.100 *
 50213 - 191.020 *
 50213 - 191.020.new2

טאַבע , tabe [>]
 32358 - 140.070 *

טאַבעק , tabek [>]
 48276 - 025.064 *
 48284 - 025.064.new
 48286 - 025.064.new
 48286 - 025.070.new
 48324 - 025.064 *
 ...

טאַבעק-בלום , tabek-blum [>]
 49247 - 099.030.new2

טאַבעק-פּושקע , tabek-pushke [>]
 48286 - 025.021 *
 48286 - 025.021 *
 48286 - 025.021 *
 49229 - 069.150.new2

טאַבעק-שקעטעלע , tabek-shketele [>]
 52223 - 069.150 *

טאַבעקאָ , tabeko [>]
 50285 - 025.064 *
 50285 - 025.065 *

טאַבעקבלום , tabekblum [>]
 49245 - 099.030.new5
 53261 - 099.030.new4

טאַבעקע , tabeke [>]
 48248 - 025.064 *
 48286 - 025.064.new
 48286 - 025.064.new
 50273 - 025.064.2 *
 50275 - 104.130.new2
 ...

טאַבֿאַרעטקע , tavaretke [>]
 50248 - 019.030.new

טאַבֿעק , tavek [>]
 50248 - 025.060.new3

טאַג , tag [>]
 48265 - 177.010.new
 50213 - 104.041 *
 50213 - 119.040.new
 50213 - 119.040.new2
 53212 - 220.120 *

טאַגע , tage [>]
 50190 - 185.031 *

טאַדעטנע , tadetne [>]
 54249 - 209.020.new

טאַוואר , tavr [>]
 53257 - 002.010 *

טאַוואַר , tavar [>]
 53257 - 002.010.new2

טאַוועלע , tavele [>]
 31357 - 110.055.new
 31357 - 110.055 *

טאַוס , taus [>]
 53228 - 166.010 *
 53228 - 166.010.new2
 53228 - 166.010.new2
 53228 - 166.010.new3

טאַועס , taues [>]
 54226 - 220.120.newl

טאַוער , tauer [>]
 55249 - 200.030.new2

טאַוּן , taun [>]
 55277 - 001.010.new3

טאַוּער , tauer [>]
 52307 - 200.030 *
 53257 - 200.030 *

טאַז , taz [>]
 48324 - 110.050 *
 51314 - 110.053 *
 51314 - 110.053.2 *

טאַחענירער , takhenirer [>]
 50212 - 059.040 *

טאַט , tat [>]
 49235 - 125.111.new
 50227 - 083.120.new2

טאַטאַ , tata [>]
 50196 - 158.010.new

טאַטאַטאַ , tatata [>]
 50212 - 059.040.new6

טאַטאַע , tatae [>]
 47288 - 163.210 *

טאַטאַקעס , tatakes [>]
 52236 - 125.111 *

טאַטאַרטשאַנע , tatartshane [>]
 50197 - 125.110 *

טאַטאַרקע , tatarke [>]
 50202 - 125.111 *

טאַטוש , tatush [>]
 49242 - 169.031.new

טאַטוּן , tatun [>]
 55249 - 041.020.new

טאַטין , tatin [>]
 32358 - 025.060.new2
 47267 - 025.060 *
 48263 - 025.021 *
 50248 - 025.060.new2
 50257 - 025.060.new2
 ...

טאַטין-געשעפֿט , tatin-gesheft [>]
 52213 - 025.020 *

טאַטנ , tatn [>]
 53228 - 008.091.newe

טאַטנ'ס , tatn's [>]
 53212 - 220.120.new6
 53212 - 220.120.new7
 55277 - 157.130.new

טאַטנס , tatns [>]
 45284 - 218.020.new2
 48263 - 158.010.2 *
 48286 - 097.110.2 *
 48286 - 097.110.new
 48286 - 163.250.new8
 ...

טאַטן , tatn [>]
 31357 - 156.070 *
 31357 - 158.060 *
 32358 - 156.070 *
 44264 - 022.020 *
 45284 - 218.020.new2
 ...

טאַטע , tate [>]
 31357 - 022.020 *
 31357 - 156.120 *
 31357 - 157.120.new
 31357 - 158.010 *
 31357 - 165.040 *
 ...

טאַטע'ט , tate't [>]
 48259 - 156.120 *
 48263 - 156.120.new
 48263 - 156.120.new4
 50246 - 156.120.new
 53257 - 163.050.new

טאַטע-זין , tate-zin [>]
 46327 - 175.040 *
 46327 - 175.040.new

טאַטע-מאַמע , tate-mame [>]
 46327 - 068.040.new5
 46327 - 010.070.newg
 48286 - 000.000.newh
 48286 - 000.000.newg
 48354 - 065.040.newd
 ...

טאַטע`ט , tate`t [>]
 49235 - 163.210 *

טאַטעטשאַרנע , tatetsharne [>]
 50227 - 125.109 *
 50227 - 125.110 *

טאַטען , taten [>]
 48292 - 158.060 *

טאַטעס , tates [>]
 31357 - 157.120.new
 31357 - 157.120.new
 46327 - 157.120.new
 46327 - 157.120.new2
 46327 - 157.120.new4
 ...

טאַטעק , tatek [>]
 50206 - 025.064 *

טאַטער , tater [>]
 48281 - 158.010 *
 50197 - 199.010 *
 50197 - 199.013.new

טאַטערטשאַנע , tatertshane [>]
 50197 - 125.110.new

טאַטערטשינע , tatertshine [>]
 50197 - 125.110.new
 50197 - 125.110.new2

טאַטעשי , tateshi [>]
 52224 - 196.040 *
 52224 - 197.100 *
 54222 - 023.041 *

טאַטעשֹמאַמע , tatesmame [>]
 46327 - 065.060.new2

טאַטק , tatk [>]
 48276 - 025.064.new

טאַטקע , tatke [>]
 46327 - 191.100.new8

טאַטראַ , tatra [>]
 50212 - 007.085.new2

טאַטריקע , tatrike [>]
 49235 - 125.111.new
 49245 - 125.111.new
 50196 - 125.111 *
 50248 - 125.111 *

טאַטרעס , tatres [>]
 50206 - 199.020.new
 50206 - 199.020 *
 50206 - 198.040.new2
 50206 - 198.040.new

טאַטרעקע , tatreke [>]
 50227 - 138.050 *

טאַטש , tatsh [>]
 50197 - 009.040 *
 50197 - 197.120 *
 50212 - 056.010.new
 50257 - 057.090.new
 52224 - 188.060.new
 ...

טאַטשט , tatsht [>]
 53257 - 098.011 *

טאַטשן , tatshn [>]
 50202 - 164.010.new
 50257 - 057.043.new3

טאַטשע , tatshe [>]
 48292 - 076.070 *
 50257 - 057.043.new3

טאַטשקע , tatshke [>]
 46327 - 076.070 *
 46327 - 076.071 *
 47267 - 076.071 *
 47267 - 076.070 *
 47288 - 076.070 *
 ...

טאַי , tai [>]
 50275 - 212.021 *

טאַכ-לי , takh-li [>]
 49247 - 189.080.new2

טאַכאַלע , takhale [>]
 47295 - 006.061.new

טאַכטיל , takhtil [>]
 32358 - 147.020 *

טאַכל , takhl [>]
 46327 - 004.021.new
 46327 - 004.021.new2
 48292 - 167.010.new
 50213 - 004.021 *
 52192 - 004.020 *

טאַכלאַך , takhlakh [>]
 50213 - 004.011 *

טאַכלי , takhli [>]
 49247 - 189.080.new2

טאַכן , takhn [>]
 46327 - 004.011 *
 46327 - 004.011 *
 48324 - 004.011.2 *
 49293 - 004.011 *
 50199 - 004.040.new
 ...

טאַכע , takhe [>]
 49235 - 004.011 *

טאַכריניק , takhrinik [>]
 49242 - 090.030.new
 49242 - 090.030.new2

טאַך , takh [>]
 32358 - 004.010 *
 47295 - 005.052.new3
 47295 - 005.052.new4
 47295 - 006.061.new
 47295 - 006.061.new2
 ...

טאַל , tal [>]
 32358 - 170.010 *

טאַל'מע , tal'me [>]
 50273 - 044.050.new
 50273 - 044.050.new2
 50273 - 044.050.new
 50273 - 044.050.new2

טאַלאַנט , talant [>]
 32358 - 000.000.new4

טאַלאַנטן , talantn [>]
 50334 - 122.080.newc

טאַלאָנס , talons [>]
 53257 - 027.050 *

טאַלאָן , talon [>]
 53257 - 027.050 *

טאַלג , talg [>]
 48265 - 154.090 *

טאַלהינע , talhine [>]
 54266 - 209.020 *

טאַלוכים , talukhim [>]
 49247 - 180.010 *
 49247 - 180.010.new

טאַליגעריק , taligerik [>]
 50212 - 059.040.new6

טאַלייעק , taleyek [>]
 53212 - 107.100.new3

טאַליכל , talikhl [>]
 48286 - 045.030.new
 48286 - 045.030.2 *
 48286 - 045.030.new4
 48286 - 045.030.new3
 48286 - 045.030.new5
 ...

טאַלילע , talile [>]
 32358 - 176.050 *
 32358 - 176.051.new
 32358 - 176.051.new3
 32358 - 177.010.new2
 32358 - 177.010.new2
 ...

טאַלינעוו , talinev [>]
 54265 - 007.050 *

טאַליע , talie [>]
 31357 - 045.010 *
 44264 - 045.010 *
 45284 - 045.010.2 *
 47288 - 045.010 *
 47295 - 045.010 *
 ...

טאַליע{AMUSEMENT} , talie{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 045.010 *

טאַליעכל , taliekhl [>]
 48286 - 038.010.new9
 48286 - 038.010.newa

טאַליצקע , talitske [>]
 53257 - 111.040.new

טאַלירן , talirn [>]
 50197 - 168.080 *
 52192 - 168.080 *
 52192 - 168.080.new
 52223 - 168.080 *
 52229 - 168.080.new
 ...

טאַלניע , talnie [>]
 51314 - 044.020 *

טאַלנער , talner [>]
 48281 - 188.080 *
 48292 - 188.090 *
 48292 - 188.090.new

טאַלעגעריק , talegerik [>]
 50212 - 059.040.new7

טאַלעטייקע , taleteyke [>]
 55249 - 113.040 *

טאַלעמאָטערל , talemoterl [>]
 54226 - 173.030.new

טאַלענט , talent [>]
 32358 - 000.000.new4

טאַלער , taler [>]
 49245 - 110.030 *
 51314 - 002.060.new3

טאַלקע , talke [>]
 54226 - 049.070 *

טאַמאָטעס , tamotes [>]
 32358 - 097.020 *

טאַמטער , tamter [>]
 52251 - 005.050.new4

טאַמקע , tamke [>]
 56293 - 109.010 *

טאַם , tam [>]
 54226 - 163.251 *

טאַנאַזשע , tanazhe [>]
 31357 - 071.080 *

טאַנג , tang [>]
 53261 - 195.080.new2

טאַנגאָ , tango [>]
 50202 - 178.080 *
 50202 - 178.080.new2
 50202 - 178.080.new2
 50202 - 178.080.new3
 50206 - 178.080 *

טאַנדייט , tandeyt [>]
 50196 - 051.040 *

טאַנדייַטע , tandayte [>]
 50196 - 041.070.new7

טאַנדייַטערס , tandayters [>]
 50196 - 209.050.new4

טאַנדע , tande [>]
 49293 - 044.101.new3

טאַנדעט , tandet [>]
 51323 - 155.010 *
 51323 - 155.010.new
 51323 - 220.120.newe
 51323 - 220.120.newd

טאַנדעטנע , tandetne [>]
 50197 - 220.120.newb
 50197 - 220.120.newa
 54249 - 209.020.new
 54249 - 209.020 *
 54249 - 209.020.new

טאַנדער'ס , tander's [>]
 50190 - 196.040.new

טאַנזשיער , tanzhier [>]
 50196 - 108.040.new2

טאַנזשיר , tanzhir [>]
 50196 - 108.040 *
 50196 - 108.040.new
 50196 - 108.040.new
 50196 - 108.050 *

טאַנטע , tante [>]
 32358 - 159.380 *
 48286 - 160.070 *
 49224 - 057.030 *
 49224 - 122.040.new
 49224 - 137.0603 *
 ...

טאַנטע'ס , tante's [>]
 49256 - 160.130 *
 50202 - 160.130 *

טאַנטעס , tantes [>]
 48265 - 156.130 *
 49224 - 156.130.2 *
 49224 - 156.1303 *
 49224 - 160.1303 *
 49247 - 156.130 *
 ...

טאַניאַ , tania [>]
 48354 - 159.280.new
 48354 - 159.280.2 *

טאַניס , tanis [>]
 50213 - 194.051.new3

טאַניע , tanie [>]
 49293 - 159.390 *

טאַנסטער , tanster [>]
 49247 - 051.021.new
 49247 - 051.021 *
 49247 - 051.021.new
 50190 - 051.021.new
 50213 - 051.021 *

טאַנסטערל , tansterl [>]
 49247 - 051.021.new

טאַנע , tane [>]
 53315 - 193.050 *

טאַנע-בראַנע , tane-brane [>]
 48292 - 159.270 *

טאַנעס , tanes [>]
 45284 - 220.080 *
 48276 - 220.080.new
 48277 - 220.080 *
 48286 - 194.051.new4
 48292 - 220.080 *
 ...

טאַנצדיק , tantsdik [>]
 48277 - 146.021 *
 49247 - 146.021 *
 51323 - 146.020 *

טאַנצט , tantst [>]
 31357 - 014.051.new7
 31357 - 146.020 *
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 192.050 *
 45284 - 141.070.2 *
 ...

טאַנצי , tantsi [>]
 31357 - 178.080.new3

טאַנציאָר , tantsior [>]
 53261 - 178.080.new3
 53261 - 178.080.new4

טאַנצנדיק , tantsndik [>]
 46327 - 146.021 *
 46327 - 146.021.2 *
 47267 - 146.021 *
 47288 - 146.021 *
 48265 - 146.021 *
 ...

טאַנצנדיקן , tantsndikn [>]
 45284 - 146.021.new
 45284 - 146.021.new
 50197 - 146.020 *
 50213 - 146.021 *
 50227 - 146.021 *

טאַנצנדיקער , tantsndiker [>]
 45284 - 146.020 *

טאַנצן , tantsn [>]
 31357 - 177.100 *
 31357 - 178.080 *
 31357 - 211.020.new2
 32358 - 146.020 *
 32358 - 176.051.new2
 ...

טאַנצ(ן , tants(n [>]
 52236 - 146.021 *

טאַנצן , tantsn [>]
 52236 - 146.021 *
 52236 - 146.021.new
 52236 - 165.031.new
 52236 - 176.050.2 *
 52249 - 103.070.new
 ...

טאַנצעדיק , tantsedik [>]
 50212 - 063.060 *

טאַנץ , tants [>]
 31357 - 178.080.new
 46327 - 141.070.new
 46327 - 141.080.new
 46327 - 141.080 *
 46327 - 177.100.new3
 ...

טאַנץ-קלוב , tants-klub [>]
 51323 - 178.080.new

טאַנץן , tantsn [>]
 54266 - 177.100 *

טאַס , tas [>]
 52192 - 106.030 *
 52192 - 106.030.new
 54226 - 106.030 *
 55248 - 106.040 *
 55249 - 106.040 *
 ...

טאַס-טאַס-טאַס , tas-tas-tas [>]
 48243 - 141.080 *

טאַסטער , taster [>]
 48286 - 051.021 *
 48292 - 051.021 *
 49235 - 051.021 *
 50212 - 051.021 *
 50227 - 051.021 *
 ...

טאַסל , tasl [>]
 55248 - 048.030 *
 55248 - 048.030.new

טאַסן , tasn [>]
 55249 - 110.030.new

טאַסע , tase [>]
 48263 - 163.220.new

טאַסקילאַ , taskila [>]
 46327 - 163.250 *
 46327 - 163.251 *

טאַסקעדינע , taskedine [>]
 50273 - 199.020 *

טאַערע)-ברעט , taere)-bret [>]
 48292 - 179.110 *

טאַפּ , tap [>]
 46327 - 092.011.new
 46327 - 110.060 *
 47295 - 015.052 *
 47295 - 110.060 *
 48243 - 110.057.new
 ...

טאַפּט , tapt [>]
 48263 - 028.050 *
 48263 - 028.050.new
 48263 - 028.050.2 *
 48263 - 028.050.new
 48263 - 110.060.new3
 ...

טאַפּיכער , tapikher [>]
 54301 - 068.060.new
 54301 - 068.060.new2
 54301 - 068.060.new3
 54301 - 068.060.new3

טאַפּיעך , tapiekh [>]
 51196 - 068.060 *
 51196 - 068.061 *

טאַפּיש , tapish [>]
 53261 - 103.011.new

טאַפּן , tapn [>]
 49224 - 169.051 *
 50259 - 028.050 *
 51314 - 169.030 *
 54222 - 169.051 *

טאַפּע , tape [>]
 48248 - 188.052.new2
 49245 - 081.050.2 *

טאַפּעט , tapet [>]
 31357 - 068.060.new
 31357 - 068.060.new
 31357 - 068.061.new
 56293 - 032.030 *

טאַפּעטן , tapetn [>]
 54226 - 053.040 *

טאַפּעסטער , tapester [>]
 32358 - 160.130.new2

טאַפּער , taper [>]
 55249 - 040.060.new5
 55249 - 040.060.new6
 55249 - 040.080.new

טאַפּערער , taperer [>]
 55249 - 040.060.new5

טאַפּקע , tapke [>]
 54265 - 109.010 *
 54265 - 109.010 *

טאַפֿואַך , tafuakh [>]
 52224 - 015.020.new2

טאַפֿל , tafl [>]
 48243 - 005.010 *

טאַפֿלבערן , taflbern [>]
 32358 - 092.021.new

טאַפֿליע , taflie [>]
 48286 - 062.040.new
 48286 - 062.041.new
 48286 - 062.041.new
 48286 - 063.020.2 *
 48286 - 189.041.new3
 ...

טאַפֿליעס , taflies [>]
 48286 - 189.041.new3
 48324 - 062.041.new2
 49293 - 062.040 *
 49293 - 062.041 *
 50273 - 062.040 *
 ...

טאַפֿלע , tafle [>]
 50306 - 062.050 *

טאַפֿלעס , tafles [>]
 50285 - 062.050 *
 50306 - 062.040 *
 50306 - 062.041 *

טאַפֿע , tafe [>]
 52236 - 061.030.new

טאַצן , tatsn [>]
 48265 - 177.020.new2
 48265 - 177.043 *

טאַצקע , tatske [>]
 54222 - 106.040 *

טאַץ , tats [>]
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 103.031.new5
 48292 - 086.070 *
 50257 - 195.070 *
 ...

טאַק , tak [>]
 48286 - 009.020 *
 50334 - 044.111 *
 50334 - 142.050.new

טאַקט , takt [>]
 52249 - 178.080.2 *

טאַקי , taki [>]
 48292 - 187.131.new
 51323 - 053.070.new

טאַקיש , takish [>]
 50190 - 047.090 *
 50199 - 148.070.new

טאַקסיסט , taksist [>]
 53315 - 164.120 *

טאַקסע , takse [>]
 48277 - 210.120 *
 49235 - 210.120.new

טאַקע , take [>]
 31357 - 032.031.new2
 31357 - 038.070.new
 31357 - 000.000.new3
 31357 - 097.010.new2
 31357 - 112.050.new
 ...

טאַקע-טאַקע , take-take [>]
 51314 - 001.090.new6

טאַקעמאַגער , takemager [>]
 54249 - 028.102.new

טאַקער , taker [>]
 54249 - 203.050.new2

טאַקערס , takers [>]
 50275 - 154.050.new

טאַקקע , takke [>]
 53212 - 130.060 *

טאַראַטשינסקי , taratshinski [>]
 48354 - 105.102.new

טאַראַנע , tarane [>]
 53278 - 125.060 *
 53278 - 125.060 *
 53278 - 125.060.new
 53278 - 125.060.new
 53278 - 125.060.new

טאַראַקאַן , tarakan [>]
 46327 - 147.031.new3

טאַרחענען , tarkhenen [>]
 50212 - 059.040 *

טאַרטקע , tartke [>]
 54301 - 109.010.new
 54301 - 109.010.new2
 54301 - 109.010.new3
 54301 - 109.010.new4
 54301 - 109.010.new5

טאַרנאָוו , tarnov [>]
 48243 - 024.091 *
 50213 - 004.040 *

טאַרנאָפּאָל , tarnopol [>]
 49256 - 220.120.newa
 49256 - 220.120.newc

טאַרנאָפּאָלער , tarnopoler [>]
 50227 - 007.050.new6

טאַרנאָף , tarnof [>]
 50202 - 007.050 *

טאַרנעגראָד , tarnegrod [>]
 50227 - 209.020.new

טאַרעק , tarek [>]
 50227 - 209.020 *

טאַרפּאַטש , tarpatsh [>]
 50257 - 079.050.new2
 50257 - 079.050 *

טאַרקאָ , tarko [>]
 50199 - 109.010 *

טאַרקע , tarke [>]
 53261 - 109.020 *
 53315 - 109.010 *

טאַרשן , tarshn [>]
 50199 - 168.080 *

טאַש , tash [>]
 45284 - 005.011 *
 48276 - 168.080 *
 49247 - 043.010 *
 50190 - 207.040 *
 50190 - 207.070.new3
 ...

טאַש-מעסערל , tash-meserl [>]
 52236 - 105.090.new

טאַש[ע]ן , tash[e]n [>]
 54226 - 168.080 *

טאַשט , tasht [>]
 50246 - 168.080 *
 53257 - 168.071 *

טאַשטקע , tashtke [>]
 53278 - 076.071 *

טאַשל , tashl [>]
 50197 - 043.010 *
 53257 - 168.070 *
 53257 - 168.071 *
 55248 - 168.070 *

טאַשלאַך , tashlakh [>]
 49247 - 189.080.new3
 53278 - 189.080.new7
 53278 - 189.080.new7

טאַשלעך , tashlekh [>]
 48277 - 189.080 *
 49229 - 189.080 *
 50273 - 189.080.new
 53278 - 189.080.new7

טאַשמע , tashme [>]
 52224 - 036.012.2 *
 52249 - 048.030 *
 52249 - 048.031 *
 54265 - 186.090.new
 54265 - 186.090 *

טאַשנבאַטעלע , tashnbatele [>]
 50196 - 051.021 *

טאַשנטוך , tashntukh [>]
 44264 - 043.020.new

טאַשנטיכל , tashntikhl [>]
 45284 - 043.020.new
 45284 - 043.020.new
 45284 - 043.020.new2
 45284 - 043.020.new3
 50190 - 038.110 *
 ...

טאַשן , tashn [>]
 45284 - 189.081 *
 46327 - 194.060.new
 47295 - 194.061 *
 48292 - 168.080 *
 48324 - 168.080.new2
 ...

טאַשן-טיכל , tashn-tikhl [>]
 48243 - 038.120 *
 50237 - 038.120 *

טאַשע , tashe [>]
 49224 - 168.080 *
 51314 - 168.080 *
 52307 - 012.060 *

טאַשעוואַניע , tashevanie [>]
 50206 - 205.040.new
 50206 - 205.040 *
 50206 - 205.040.new

טאַשעווט , tashevt [>]
 50296 - 168.080 *

טאַשעווען , tasheven [>]
 48263 - 168.080.new2
 49338 - 168.080 *
 50312 - 168.080 *

טאַשעלע , tashele [>]
 45284 - 051.020 *
 45284 - 051.021 *
 53257 - 168.070 *

טאַשעס , tashes [>]
 49245 - 189.080.2 *
 49245 - 189.080.new

טאַשקענט , tashkent [>]
 50285 - 156.102.new

טאָ , to [>]
 31357 - 216.101 *
 46327 - 072.091.newg
 47267 - 216.101.new
 47301 - 216.101 *
 48243 - 164.091.new
 ...

טאָאַלעט , toalet [>]
 45284 - 200.081 *

טאָאָר , toor [>]
 53261 - 200.030 *

טאָבאַטש , tobatsh [>]
 52268 - 018.020.2 *

טאָבאַק , tobak [>]
 48292 - 025.064 *

טאָבן , tobn [>]
 50227 - 100.040 *

טאָבעקע , tobeke [>]
 32358 - 025.064 *
 48277 - 025.064.2 *
 48286 - 025.064 *

טאָג , tog [>]
 31357 - 103.060.2 *
 31357 - 184.010 *
 31357 - 190.070.new
 31357 - 190.080 *
 31357 - 190.081.new
 ...

טאָג-טעגלעכן , tog-teglekhn [>]
 52224 - 207.070.new

טאָג-טעגלעך , tog-teglekh [>]
 48263 - 096.011.new2

טאָג-צוויי , tog-tsvey [>]
 48248 - 196.032.new5
 49235 - 113.010 *

טאָג-שולע , tog-shule [>]
 32358 - 010.070.newc

טאָגט , togt [>]
 48265 - 181.040.new
 48281 - 037.040.new
 48286 - 035.021 *
 50196 - 162.030.new2
 50206 - 007.050.new2
 ...

טאָגטאָר , togtor [>]
 48292 - 157.020 *

טאָגטעגליכן , togteglikhn [>]
 47295 - 220.120.newy

טאָגטעגלעכן , togteglekhn [>]
 50212 - 056.010 *
 50212 - 072.052.new
 50285 - 099.021 *
 55249 - 060.010.new

טאָגטעגלעך , togteglekh [>]
 50202 - 082.061.new

טאָגטער , togter [>]
 48286 - 036.060.new
 49224 - 139.050 *

טאָגן , togn [>]
 47301 - 184.050 *
 48259 - 184.050.new2
 48281 - 162.050 *
 48281 - 184.050 *
 49256 - 008.120.new2
 ...

טאָגע , toge [>]
 52224 - 044.070 *

טאָגעס , toges [>]
 53309 - 219.120.new

טאָד , tod [>]
 52236 - 000.000.new4

טאָדרעס , todres [>]
 47295 - 160.101 *
 48281 - 160.101 *
 49224 - 160.101 *
 49224 - 160.101.2 *
 49224 - 160.101.new

טאָדרעסעס , todreses [>]
 47267 - 160.101 *
 48281 - 160.101 *
 53257 - 160.101 *
 53295 - 160.101.2 *

טאָו , tou [>]
 49224 - 167.010.new2

טאָוואַר , tovar [>]
 53315 - 051.050 *
 53315 - 051.050.new

טאָוול , tovl [>]
 32358 - 136.060.new5
 48292 - 174.080.new
 52213 - 009.050 *
 53257 - 174.080 *
 54222 - 174.010.new
 ...

טאָווע , tove [>]
 32358 - 079.020.new6
 32358 - 079.020.new5
 32358 - 136.060.newc
 32358 - 137.040.2 *
 32358 - 138.130 *
 ...

טאָוועלע , tovele [>]
 48263 - 085.040.new3
 48263 - 085.040.new5
 48263 - 085.040.new5
 48263 - 110.050.2 *
 48263 - 110.050.new
 ...

טאָוועלעך , tovelekh [>]
 48263 - 085.040.new5
 52224 - 193.010.new3

טאָוועס , toves [>]
 32358 - 079.020.new6
 32358 - 079.020.new7
 32358 - 084.020.new
 53278 - 173.050.new
 53278 - 173.050.new
 ...

טאָול , toul [>]
 53228 - 007.010.new

טאָושן , toushn [>]
 52224 - 039.031 *

טאָוּב , toub [>]
 50190 - 126.010.new
 50196 - 171.030 *

טאָוּבן , toubn [>]
 50196 - 125.080.new
 50202 - 120.070 *
 50202 - 124.020.new

טאָוּבע , toube [>]
 49256 - 159.260 *

טאָוּטן , toutn [>]
 54222 - 179.090.new

טאָוּס , tous [>]
 50197 - 168.100 *
 50199 - 168.080.new
 50202 - 168.080.new
 50202 - 168.080.new4

טאָוּסט , toust [>]
 49205 - 133.090 *
 49205 - 133.100 *
 50197 - 133.090 *
 52184 - 133.090 *
 52245 - 000.000.new8
 ...

טאָוּסטעד , tousted [>]
 50199 - 133.090 *

טאָוּער , touer [>]
 55277 - 200.030 *

טאָוּפן , toupn [>]
 49225 - 201.011 *

טאָוּק , touk [>]
 47267 - 139.020 *

טאָוּשן , toushn [>]
 50212 - 039.032.new

טאָט , tot [>]
 52192 - 219.091.new
 52192 - 219.091.new2
 52192 - 219.091.new3

טאָטאַל , total [>]
 45284 - 206.020 *

טאָטן , totn [>]
 46327 - 158.060 *
 47301 - 156.070 *
 47301 - 158.060 *
 47301 - 103.070 *
 48263 - 158.060.new2

טאָטע , tote [>]
 46327 - 087.060.new
 46327 - 087.060.new
 46327 - 087.060.new2
 46327 - 087.060.new
 46327 - 087.060.new2
 ...

טאָטעס , totes [>]
 47301 - 157.120 *
 48292 - 157.120.2 *
 48292 - 183.120.new

טאָטער , toter [>]
 32358 - 014.040.new2
 32358 - 163.050 *
 32358 - 169.100 *
 45284 - 169.100 *
 46327 - 162.121.new
 ...

טאָטש , totsh [>]
 48243 - 095.010.new3
 48272 - 157.023 *
 49247 - 129.070.new3

טאָטשנאַ , totshna [>]
 52223 - 004.040.new
 52223 - 004.040.2 *
 52223 - 004.040.new

טאָטשקע , totshke [>]
 45284 - 076.071 *
 47295 - 174.040 *
 47295 - 174.040.new2
 49224 - 076.071 *
 49229 - 076.070.new
 ...

טאָיז , toiz [>]
 49338 - 168.080.new3
 49338 - 168.080.new4

טאָיס , tois [>]
 49256 - 165.040.new

טאָיסט , toist [>]
 51258 - 133.100.new

טאָיִ , toi [>]
 49235 - 006.010 *

טאָכטער , tokhter [>]
 31357 - 157.020 *
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 103.072.new
 32358 - 126.030 *
 32358 - 126.030.new
 ...

טאָכטער'ס , tokhter's [>]
 48272 - 160.130 *
 50196 - 160.130.new2
 50196 - 160.130.new2

טאָכטערס , tokhters [>]
 32358 - 158.020 *
 32358 - 010.070.new
 48243 - 158.010.new3
 48354 - 143.030.newh
 49224 - 019.060.newf

טאָכענע , tokhene [>]
 50199 - 066.061 *

טאָכעס , tokhes [>]
 53228 - 030.010 *

טאָל , tol [>]
 32358 - 214.072.new2
 32358 - 007.010 *
 44264 - 007.010.new
 45284 - 007.010.new
 45284 - 007.010.new
 ...

טאָלאָוואַט , tolovat [>]
 54301 - 216.101 *

טאָלאָטשין , tolotshin [>]
 54301 - 001.010 *
 54301 - 001.010.new
 54301 - 001.010.new2
 54301 - 001.070.2 *
 54301 - 001.090 *
 ...

טאָלאָקע , toloke [>]
 48276 - 145.013 *
 48284 - 145.013 *
 49242 - 145.013 *
 49242 - 145.013.2 *
 49242 - 145.013.new

טאָלב , tolb [>]
 50248 - 159.260 *

טאָלד , told [>]
 50213 - 048.050 *
 55277 - 017.090.new

טאָלטן , toltn [>]
 50334 - 028.112.new4

טאָלטשע , toltshe [>]
 51217 - 159.250 *

טאָליבאַנק , tolibank [>]
 53212 - 205.040.new

טאָליסקוטן , toliskutn [>]
 48276 - 040.050 *

טאָליע , tolie [>]
 49247 - 200.080.new
 49256 - 200.081 *
 50213 - 200.081 *
 50213 - 200.081.new

טאָליע.ס'נאָך , tolie.s'nokh [>]
 50213 - 200.081.new

טאָליען , tolien [>]
 55249 - 196.032.new

טאָליצע , tolitse [>]
 50275 - 196.040 *
 50275 - 196.040.new
 50275 - 196.040.new

טאָליקע , tolike [>]
 48263 - 145.020.new

טאָלירן , tolirn [>]
 52217 - 168.080 *

טאָלמאַטשן , tolmatshn [>]
 49247 - 024.0603 *

טאָלמעטש , tolmetsh [>]
 48248 - 007.050.new2
 48248 - 007.050.new3
 48248 - 007.050.new3
 48248 - 007.050.new5
 48248 - 007.050.new7

טאָלמען , tolmen [>]
 32358 - 169.100 *

טאָלנע , tolne [>]
 47301 - 158.060.new
 47301 - 183.120 *
 47301 - 188.070 *
 47301 - 188.070.new
 47301 - 188.070.new
 ...

טאָלנער , tolner [>]
 47301 - 183.120 *
 47301 - 188.070 *
 47301 - 188.070.new
 47301 - 188.080.new3
 47301 - 188.080.new6
 ...

טאָלן , toln [>]
 32358 - 007.011 *
 48259 - 007.011.new
 49225 - 007.011 *
 49229 - 007.011 *
 49242 - 007.011 *
 ...

טאָלס , tols [>]
 48259 - 007.011.new
 48259 - 007.011 *

טאָלסט , tolst [>]
 48286 - 157.022.new5

טאָלסטויסקע , tolstoyske [>]
 53272 - 042.070 *

טאָלעבאַנק , tolebank [>]
 53212 - 205.040.new

טאָלעצע , toletse [>]
 48277 - 145.010 *

טאָלעקע , toleke [>]
 47288 - 145.013 *
 47301 - 145.013 *
 48259 - 145.010 *
 48263 - 145.010 *
 48263 - 145.010.new
 ...

טאָלעקעס , tolekes [>]
 48243 - 145.010 *
 48243 - 145.010.new
 49235 - 196.039.new3
 50275 - 145.013 *

טאָלער , toler [>]
 31357 - 207.020 *
 32358 - 207.040.new3
 32358 - 207.040.new4
 48263 - 207.030.new2
 48283 - 055.032 *
 ...

טאָלעראַנט , tolerant [>]
 54222 - 055.051.new
 54222 - 055.070 *

טאָלעראַנץ , tolerants [>]
 48354 - 107.011 *

טאָלערלעך , tolerlekh [>]
 53278 - 192.063.new
 53278 - 192.063.new2
 53278 - 192.063.new3

טאָלערנער , tolerner [>]
 54222 - 163.190.new

טאָלערס , tolers [>]
 50273 - 192.063.2 *
 53278 - 192.063.new4
 53278 - 192.063.new
 55258 - 189.050.new

טאָלציע , toltsie [>]
 54226 - 159.250 *
 54226 - 159.250 *

טאָלציעס , toltsies [>]
 49245 - 159.250.new
 49245 - 159.250.new

טאָלצע , toltse [>]
 31357 - 159.250 *
 48248 - 159.250 *
 48259 - 159.250 *
 48272 - 159.250 *
 48277 - 159.250 *
 ...

טאָלצע'ס , toltse's [>]
 48272 - 159.250 *

טאָלצעס , toltses [>]
 49242 - 159.250 *

טאָלץ , tolts [>]
 52245 - 007.050.new

טאָלק , tolk [>]
 48276 - 157.010 *
 49235 - 196.039.new2
 52181 - 109.071 *

טאָלקאטש , tolktsh [>]
 49256 - 109.061.new5
 51258 - 109.071 *
 52245 - 109.071 *
 52245 - 109.071.new
 53289 - 109.071 *
 ...

טאָלקאַטש , tolkatsh [>]
 31357 - 109.071 *
 47288 - 109.060.new
 47295 - 109.060.new4
 48263 - 109.071.new
 48281 - 109.071 *
 ...

טאָלקאַטשקע , tolkatshke [>]
 50329 - 109.071.new
 52236 - 109.071.new2

טאָלקע , tolke [>]
 52181 - 109.071 *

טאָלקעטש , tolketsh [>]
 50296 - 109.071 *
 50312 - 109.071 *
 51229 - 109.071 *
 52215 - 109.071 *
 53295 - 109.070 *

טאָמאטעס , tomtes [>]
 51237 - 097.020 *
 51283 - 097.020 *
 51283 - 097.021 *

טאָמאסקעגאָ , tomskego [>]
 49256 - 001.102 *

טאָמאַטן , tomatn [>]
 31357 - 097.020 *
 32358 - 097.020 *
 32358 - 134.023.new9
 48354 - 097.020.new
 50190 - 097.020 *
 ...

טאָמאַטע , tomate [>]
 32358 - 138.040.newa

טאָמאַטעס , tomates [>]
 32358 - 103.070.new2

טאָמאַשאָוו , tomashov [>]
 50237 - 007.050 *

טאָמאַשפּאָל , tomashpol [>]
 48286 - 004.013.new3
 48286 - 004.013.new4
 48286 - 004.013.new4

טאָמאַשפּאָלער , tomashpoler [>]
 48286 - 001.090.new8

טאָמאַשפּעל , tomashpel [>]
 48286 - 004.013.newr

טאָמבאַנק , tombank [>]
 31357 - 205.040.new
 53211 - 205.040.new
 55249 - 205.040 *
 55249 - 205.051 *
 55258 - 205.040 *

טאָמבנק , tombnk [>]
 55248 - 205.040 *

טאָמבעק , tombek [>]
 53309 - 048.030 *

טאָמו , tomu [>]
 48286 - 163.250.new
 48286 - 163.250 *
 52236 - 163.230.new2
 54226 - 163.251 *

טאָמייטאָ , tomeyto [>]
 48283 - 098.050 *

טאָמייטאָס , tomeytos [>]
 47295 - 220.120.new50
 47295 - 220.120.new52
 49205 - 097.020 *
 49225 - 098.060 *
 50202 - 127.051 *
 ...

טאָמייטעס , tomeytes [>]
 47295 - 096.050 *
 53257 - 097.021 *

טאָמיק , tomik [>]
 48286 - 132.050 *

טאָמיר , tomir [>]
 46327 - 179.090.new
 46327 - 179.090 *
 49224 - 179.090 *
 52268 - 188.100.new

טאָמיש-לערנען , tomish-lernen [>]
 50237 - 193.050.new

טאָמנער , tomner [>]
 48286 - 186.020.new
 48354 - 018.051.newa

טאָמע , tome [>]
 48243 - 005.010 *
 50237 - 193.050.new

טאָמען , tomen [>]
 50227 - 196.041.new

טאָמער , tomer [>]
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 196.082 *
 32358 - 104.040 *
 32358 - 127.060 *
 32358 - 128.050.new2
 ...

טאָמץ , tomts [>]
 46327 - 141.070.new2

טאָם , tom [>]
 48286 - 090.070.new

טאָנאַזשע , tonazhe [>]
 31357 - 072.010 *
 31357 - 079.020 *
 32358 - 109.041 *
 32358 - 193.042 *

טאָנאַזשעס , tonazhes [>]
 31357 - 071.120.new

טאָנבאַנק , tonbank [>]
 52268 - 000.000.new2
 54226 - 205.040.new
 54226 - 205.040.new
 54249 - 205.040.new3
 54249 - 205.040.new3

טאָנדע[ר , tonde[r [>]
 49293 - 044.101.new3

טאָנטשע , tontshe [>]
 49235 - 159.260 *

טאָניק , tonik [>]
 53228 - 105.070 *
 53228 - 105.070.new
 53228 - 105.070.new2
 53228 - 105.070.new2
 53228 - 105.080.new

טאָנע , tone [>]
 48259 - 007.050 *
 50202 - 209.010.new

טאָנעבאַנק , tonebank [>]
 53212 - 205.040 *

טאָנעל , tonel [>]
 49224 - 002.030 *

טאָנען , tonen [>]
 32358 - 176.051.new3

טאָנעס , tones [>]
 31357 - 220.080.new
 50334 - 194.051 *

טאָנצט , tontst [>]
 48276 - 141.070.2 *
 48292 - 146.020 *

טאָנצן , tontsn [>]
 46327 - 146.020 *
 48292 - 146.020.new

טאָנץ , tonts [>]
 46327 - 141.070.new2
 48277 - 141.070.new
 48277 - 141.070 *
 48277 - 141.070.new2
 48286 - 178.080.new2
 ...

טאָן , ton [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 076.072.new
 31357 - 101.070.2 *
 31357 - 105.020.new
 31357 - 172.041.new7
 ...

טאָס , tos [>]
 48265 - 168.071.new6
 48265 - 168.071.new5
 48272 - 168.090 *
 50196 - 168.070.new
 50196 - 168.070.new2
 ...

טאָסט , tost [>]
 48259 - 007.050 *
 49225 - 133.060.new2
 50202 - 133.090 *
 50275 - 133.090 *
 51225 - 133.100.new
 ...

טאָסטעט , tostet [>]
 50190 - 133.090 *

טאָסטער , toster [>]
 45284 - 083.120.new4
 45284 - 121.024 *

טאָסל , tosl [>]
 49256 - 048.030 *
 53295 - 048.031 *

טאָסן , tosn [>]
 47295 - 168.080 *

טאָעכטער , toekhter [>]
 52181 - 220.120.new

טאָעס , toes [>]
 50306 - 168.120.new2

טאָער , toer [>]
 52215 - 200.030 *

טאָפּ , top [>]
 31357 - 111.070 *
 31357 - 111.070.new
 32358 - 103.060.new
 32358 - 110.060 *
 32358 - 110.060.2 *
 ...

טאָפּאָזשיסטקע , topozhistke [>]
 51229 - 105.070.new

טאָפּאָזשיצקאָ , topozhitsko [>]
 53212 - 105.070.new2

טאָפּאָל , topol [>]
 48286 - 102.061.new2
 49242 - 102.092.new
 50213 - 103.024.new3
 52251 - 102.050.new3
 52251 - 102.061.new2
 ...

טאָפּאָליע , topolie [>]
 48243 - 102.090.new
 48286 - 102.061.new2
 49242 - 102.092.new
 49242 - 102.092.new2
 50213 - 103.024.new2
 ...

טאָפּאָליענע , topoliene [>]
 52245 - 000.000.new7

טאָפּאָליעס , topolies [>]
 49245 - 102.091.new3
 50329 - 220.120.new6
 50329 - 220.120.new6
 52251 - 102.061.new2
 52251 - 105.102.newb
 ...

טאָפּאָלן , topoln [>]
 49245 - 102.091.new3
 50329 - 220.120.new6
 52251 - 105.102.newc
 52251 - 105.102.newb
 52251 - 105.102.newc
 ...

טאָפּאָלס , topols [>]
 49242 - 102.092.new

טאָפּאָל(ס , topol(s [>]
 52251 - 102.050.new3

טאָפּאָלע , topole [>]
 50190 - 102.060 *

טאָפּאָפּ , topop [>]
 50197 - 153.010.new

טאָפּאָריסקע , toporiske [>]
 52251 - 105.070.new

טאָפּאָרישטשע , toporishtshe [>]
 50213 - 105.070.new
 50273 - 105.070.new
 50275 - 105.070.new2
 50296 - 105.070.new
 50296 - 105.070.new
 ...

טאָפּאָרע , topore [>]
 50273 - 105.070.new

טאָפּטאָפּטאָפּ , toptoptop [>]
 50197 - 153.010.new

טאָפּטשאַנעס , toptshanes [>]
 49235 - 196.040.new
 49235 - 196.040 *

טאָפּטשאַן , toptshan [>]
 48324 - 196.030 *
 48324 - 196.030.new
 48324 - 196.030.new2
 48324 - 196.030.new2

טאָפּטשעט , toptshet [>]
 50190 - 197.100.new3
 50190 - 197.100.new3

טאָפּטשען , toptshen [>]
 50190 - 197.100.new3
 50275 - 057.043.new3

טאָפּיל , topil [>]
 54226 - 163.251 *

טאָפּילאַ , topila [>]
 54226 - 163.251 *

טאָפּל , topl [>]
 48243 - 102.090.new
 49229 - 019.060.new4
 49235 - 166.010.new
 52236 - 166.010 *

טאָפּלדיקע , topldike [>]
 50296 - 136.060 *

טאָפּלט , toplt [>]
 32358 - 000.000.news
 44264 - 167.060 *
 48243 - 135.040 *
 48243 - 192.010 *
 48292 - 103.110.2 *
 ...

טאָפּלטע , toplte [>]
 32358 - 083.010 *

טאָפּלטער , toplter [>]
 32358 - 083.010 *
 32358 - 138.140 *
 52192 - 156.131 *

טאָפּלע , tople [>]
 47295 - 062.040 *
 47295 - 062.041 *

טאָפּלעס , toples [>]
 47295 - 062.050 *

טאָפּלפֿענצטער , toplfentster [>]
 49229 - 061.080.2 *

טאָפּלקע , toplke [>]
 50196 - 105.070 *

טאָפּלשטיינער , toplshteyner [>]
 45284 - 166.010 *
 45284 - 166.010.2 *
 45284 - 166.050.new
 49229 - 166.010.new
 49229 - 166.010 *
 ...

טאָפּמאַכער , topmakher [>]
 44264 - 204.050 *
 44264 - 204.050.new3

טאָפּן , topn [>]
 31357 - 205.010 *
 32358 - 110.060.2 *
 54301 - 111.090.new2

טאָפּעט , topet [>]
 50334 - 194.070 *

טאָפּעל , topel [>]
 53211 - 062.080.new2

טאָפּעלע , topele [>]
 53211 - 062.080.new

טאָפּעלעך , topelekh [>]
 31357 - 076.072.new

טאָפּעריסקע , toperiske [>]
 50246 - 105.070.new2

טאָפּקאַן , topkan [>]
 52249 - 057.040.new2
 52249 - 057.040.new2
 52249 - 057.040.newa
 52249 - 057.040.new9

טאָפּקע , topke [>]
 54249 - 165.030 *

טאָפּריסק , toprisk [>]
 50246 - 105.070.new2

טאָפּריסקע , topriske [>]
 50213 - 105.070.new

טאָפ , top [>]
 47301 - 110.060 *
 47301 - 111.010 *
 47301 - 111.020 *
 49225 - 110.050 *
 49338 - 165.030.new
 ...

טאָפאלע , tople [>]
 53215 - 038.060 *

טאָפאָזשיצע , topozhitse [>]
 51217 - 105.070 *

טאָפאָליע , topolie [>]
 49225 - 137.170.new2

טאָפאָליענע , topoliene [>]
 52245 - 000.000.new7

טאָפאָליעס , topolies [>]
 49225 - 137.170.new2

טאָפאָריסקע , toporiske [>]
 49225 - 105.070 *

טאָפל , topl [>]
 51217 - 001.020.new
 51217 - 001.020.new2
 51217 - 207.040 *
 52184 - 166.010 *
 53215 - 105.070 *

טאָפלטע , toplte [>]
 52217 - 066.050 *

טאָפלשטיינער , toplshteyner [>]
 52217 - 166.010 *

טאָפן , topn [>]
 49338 - 165.030.new2

טאָפס , tops [>]
 47301 - 125.080 *

טאָפרעכע , toprekhe [>]
 52215 - 105.070 *

טאָפרעשקע , topreshke [>]
 47301 - 110.040.new

טאָפֿליע , toflie [>]
 48286 - 062.040.new
 48292 - 061.050 *
 48292 - 061.050.new
 48292 - 062.030.new2

טאָפֿליעלע , tofliele [>]
 48286 - 063.020.2 *

טאָפֿליעס , toflies [>]
 46327 - 062.040.new2
 47288 - 062.041.new2
 47288 - 062.041.new
 48284 - 062.030.new3
 48284 - 062.030.new2
 ...

טאָפֿלע , tofle [>]
 48292 - 062.030.new3

טאָפֿלעס , tofles [>]
 48292 - 062.030.new4

טאָץ , tots [>]
 48292 - 086.070 *

טאָק , tok [>]
 32358 - 165.030 *
 32358 - 165.030 *
 44264 - 165.031 *
 45284 - 165.031 *
 45284 - 165.040 *
 ...

טאָקאלע , tokle [>]
 49205 - 165.040.new

טאָקאריעס , tokries [>]
 48272 - 203.050.new

טאָקארש , tokrsh [>]
 52217 - 203.050 *

טאָקאש , toksh [>]
 51217 - 203.050 *
 51225 - 203.050 *

טאָקאַזט , tokazt [>]
 50202 - 203.050.new

טאָקאַזש , tokazh [>]
 50202 - 203.050.new
 53211 - 203.050 *

טאָקאַר , tokar [>]
 49247 - 203.050.new

טאָקאַש , tokash [>]
 50197 - 203.050 *
 52192 - 203.050.new
 52192 - 203.050 *

טאָקט , tokt [>]
 50202 - 165.031.new
 50275 - 203.050.new2

טאָקטער , tokter [>]
 53272 - 020.090.new

טאָקלער , tokler [>]
 50190 - 203.050.new

טאָקן , tokn [>]
 44264 - 165.031.2 *
 45284 - 165.031 *
 47288 - 165.031.new
 48324 - 165.031.2 *
 49205 - 165.031 *
 ...

טאָקס , toks [>]
 51314 - 048.040.new2
 53272 - 024.090.new

טאָקע , toke [>]
 50202 - 076.070 *
 50227 - 203.050.new2
 50248 - 190.010 *

טאָקעלער , tokeler [>]
 50190 - 203.050.new

טאָקער , toker [>]
 31357 - 203.050 *
 32358 - 203.050 *
 32358 - 203.050.2 *
 47288 - 203.050.new
 47301 - 203.050 *
 ...

טאָקער-אַרבעט , toker-arbet [>]
 54301 - 203.040.2 *

טאָקעריי , tokerey [>]
 48272 - 203.050.new

טאָקערין , tokerin [>]
 54265 - 188.052 *

טאָקעש , tokesh [>]
 50199 - 203.050 *

טאָר , tor [>]
 31357 - 021.060 *
 31357 - 025.040 *
 31357 - 000.000.new5
 31357 - 178.060.new
 32358 - 025.040 *
 ...

טאָראָנטאָ , toronto [>]
 52224 - 055.041 *
 52224 - 055.041 *

טאָראָנכאַס , toronkhas [>]
 48354 - 089.010.2 *

טאָרבאלע , torble [>]
 51238 - 070.012 *

טאָרבין , torbin [>]
 50227 - 007.050.new3

טאָרבע , torbe [>]
 47295 - 094.031 *
 48263 - 070.010 *
 48263 - 070.010.new
 48272 - 133.100 *
 48286 - 070.010.2 *
 ...

טאָרבעטשקע , torbetshke [>]
 52229 - 070.010 *

טאָרבעלע , torbele [>]
 48263 - 070.010.new
 50296 - 070.013 *
 51323 - 036.010 *

טאָרבעס , torbes [>]
 55249 - 060.010.newe

טאָרבעצקעס , torbetskes [>]
 53272 - 002.041.new7

טאָרבעשע , torbeshe [>]
 52181 - 051.021 *

טאָרבקאלע , torbkle [>]
 52217 - 070.010 *

טאָרט , tort [>]
 32358 - 137.100 *
 48243 - 133.050 *
 48277 - 137.100 *
 48292 - 194.052.new3
 48324 - 137.100.new
 ...

טאָרטור , tortur [>]
 32358 - 173.030.new2

טאָרטן , tortn [>]
 50199 - 162.090 *
 52229 - 162.090 *
 52307 - 162.090 *
 53315 - 192.063 *
 54301 - 137.100.new3
 ...

טאָרטן-לעקעך , tortn-lekekh [>]
 50312 - 137.100.new

טאָרטקעווער , tortkever [>]
 49242 - 188.0803 *

טאָרטשין , tortshin [>]
 50257 - 001.102.new2

טאָרליצע , torlitse [>]
 55249 - 111.040 *

טאָרמענישט , tormenisht [>]
 50196 - 218.030.new

טאָרמען , tormen [>]
 50196 - 218.030.new2
 51238 - 025.040 *

טאָרם , torm [>]
 49229 - 200.030.2 *

טאָרניפּ , tornip [>]
 53257 - 096.052.new2
 53257 - 097.030.new8

טאָרנישט , tornisht [>]
 50196 - 198.050 *

טאָרן , torn [>]
 46327 - 095.050 *
 47295 - 196.041.new
 49235 - 198.050 *
 49245 - 193.060 *
 49245 - 025.040.new
 ...

טאָרסט , torst [>]
 48292 - 046.100 *
 51323 - 134.050 *
 53278 - 025.040.new
 53278 - 025.040 *
 54265 - 025.040 *
 ...

טאָרסטו , torstu [>]
 53278 - 025.050 *

טאָרסטע , torste [>]
 55258 - 009.013 *

טאָרע , tore [>]
 48286 - 025.080 *

טאָרעם , torem [>]
 47301 - 200.030 *
 49247 - 200.041.new2
 49247 - 200.041.new3

טאָרעף , toref [>]
 50199 - 083.120.new3
 50199 - 083.120.new4
 52184 - 083.120.new

טאָרעק , torek [>]
 52181 - 209.010 *

טאָרפּקע , torpke [>]
 53212 - 113.090.new2

טאָרף , torf [>]
 52184 - 005.040 *
 52184 - 005.040 *
 52184 - 005.040 *
 52217 - 083.102.new
 52224 - 057.100 *
 ...

טאָרצלעך , tortslekh [>]
 53261 - 007.050.new2
 53261 - 007.050.new3

טאָש , tosh [>]
 52181 - 043.030 *

טאָש'ס , tosh's [>]
 52181 - 043.030 *

טאָשן , toshn [>]
 52181 - 043.030 *

טביה , tbih [>]
 47301 - 212.010 *
 50306 - 212.010 *

טבן , tbn [>]
 50196 - 056.050 *

טבע , tbe [>]
 50190 - 162.011 *
 50190 - 169.019 *
 50227 - 007.050.new6
 52184 - 024.060 *
 52211 - 034.022 *
 ...

טבעת , tbet [>]
 50306 - 173.020.new
 55248 - 178.040 *
 55249 - 178.040 *
 55249 - 204.080.new

טבעת-קידושין , tbet-kidushin [>]
 54249 - 178.040 *

טבריה , tbrih [>]
 52245 - 000.000.new8
 53272 - 183.120 *

טבת , tbt [>]
 55249 - 199.042 *

טבֿיה , tvih [>]
 48243 - 212.010 *
 49235 - 212.010 *
 52249 - 183.120 *
 52249 - 183.120 *
 52249 - 183.120 *

טבֿילה , tvilh [>]
 32358 - 201.010.new

טבֿיעי , tviei [>]
 32358 - 024.090.new3

טבֿע , tve [>]
 48248 - 187.110 *
 48277 - 150.040.new4
 48286 - 046.060 *
 49242 - 163.050.2 *
 49245 - 178.060.new2

טבֿריה , tvrih [>]
 32358 - 021.030.new
 32358 - 021.030.new2
 32358 - 021.030.new2
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 076.010.new
 ...

טבֿריהער , tvriher [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 198.070.new9
 32358 - 198.070.new9

טבֿת , tvt [>]
 31357 - 185.110.new
 48263 - 193.020.new4
 50296 - 182.033.new
 51314 - 185.061.2 *
 51314 - 185.061.new

טג , tg [>]
 51225 - 196.030 *

טדייכעס , tdeykhes [>]
 52236 - 166.051.new

טה , th [>]
 53212 - 105.110.new4

טהאַט , that [>]
 49235 - 062.080 *

טהאַטס , thats [>]
 49235 - 138.040.new
 49235 - 047.060 *

טהע , the [>]
 49235 - 120.030 *
 49235 - 127.082.new
 49235 - 135.042.new
 49235 - 147.041 *
 49235 - 002.051.new
 ...

טהעט , thet [>]
 49235 - 083.060 *
 49235 - 194.060.new

טהעטס , thets [>]
 49235 - 130.031.new3
 49235 - 075.010.new2
 49235 - 095.051 *

טהען , then [>]
 49235 - 137.140 *
 49235 - 194.060.new

טהר , thr [>]
 48277 - 014.030.new4

טהרה , tare [>]
 32358 - 179.070.new
 44264 - 179.111 *
 46327 - 187.120 *
 46327 - 187.120 *
 47295 - 179.111 *
 ...

טהרה-ברעט , tare-bret [>]
 31357 - 179.060 *
 32358 - 179.060 *
 32358 - 179.111 *
 32358 - 179.111.new3
 32358 - 181.020.new2
 ...

טהרה-ברעטל , tare-bretl [>]
 48277 - 179.110.new
 48354 - 179.111 *
 50248 - 179.110 *
 52223 - 179.110 *

טהרה-ברעטער , tare-breter [>]
 32358 - 181.020.new2
 51314 - 181.020.2 *

טהרה-וואַסער , tare-vaser [>]
 31357 - 179.111.new
 32358 - 179.111.new4
 32358 - 179.111.new4
 50312 - 179.130 *

טהרה-וואָגן , tare-vogn [>]
 52236 - 181.050 *
 52236 - 181.050.2 *

טהרה-שטיבל , tare-shtibl [>]
 52236 - 180.012 *

טהרהברעט , thrhbret [>]
 55249 - 179.060 *

טהרה(ברעטל , thrh(bretl [>]
 51314 - 179.111 *

טהרת , thrt [>]
 50190 - 188.110 *

טו , tu [>]
 31357 - 044.110 *
 31357 - 105.020.new
 31357 - 105.021 *
 31357 - 166.030 *
 32358 - 105.020.new
 ...

טו-טו-טו , tu-tu-tu [>]
 46327 - 149.060.new
 48243 - 140.070 *
 50275 - 163.240 *

טו-טו-טו-טו , tu-tu-tu-tu [>]
 48248 - 140.070 *

טו-טו-טו-טו-טו , tu-tu-tu-tu-tu [>]
 49242 - 163.250 *

טואַלעט , tualet [>]
 48284 - 057.140 *
 49224 - 141.030.new2

טוב , tub [>]
 47267 - 002.060 *
 47295 - 104.130.new2
 47295 - 119.070 *
 47295 - 091.031 *
 47295 - 194.070.new3
 ...

טובאנק , tubnk [>]
 53309 - 205.040.new

טובאַנק , tubank [>]
 52229 - 205.040 *
 54222 - 205.040.new
 54222 - 205.040.new
 54222 - 205.040.new2
 54222 - 205.040.new3
 ...

טובדיק , tubdik [>]
 51225 - 194.060 *

טובדיקן , tubdikn [>]
 51217 - 185.031.new

טובדיקע , tubdike [>]
 47301 - 189.050 *
 52245 - 189.050 *
 53272 - 069.160.new

טובדיקער , tubdiker [>]
 52245 - 000.000.new8

טובה , toybe [>]
 48272 - 218.010.new4
 48283 - 163.060.new
 49256 - 208.060 *
 49256 - 208.060.new2
 49256 - 163.060.new2
 ...

טובה'ס , toybe's [>]
 53257 - 189.020 *
 53257 - 189.021 *

טובהס , tubhs [>]
 48283 - 189.020 *

טובות , tubut [>]
 47301 - 189.021.new2
 50196 - 189.020 *
 50196 - 219.091 *
 50202 - 219.090.new
 50202 - 219.090.new2
 ...

טובים , tubim [>]
 47295 - 192.010.new
 47301 - 190.090 *
 48272 - 149.030 *
 48283 - 136.050.new2
 48283 - 189.020.new
 ...

טוביק , tubik [>]
 52217 - 192.010 *

טובל'ט , tubl't [>]
 50190 - 006.020.new

טובל-וואַסער , tubl-vaser [>]
 50248 - 201.012 *

טובלט , tublt [>]
 50248 - 201.012 *

טובלען , tublen [>]
 47301 - 006.021 *
 50212 - 006.020 *

טובע , tube [>]
 46327 - 056.061.new2
 46327 - 056.061.new3
 47301 - 000.000.new74

טובעלע , tubele [>]
 53261 - 205.040.new

טובעס , tubes [>]
 53289 - 189.020 *

טובערישטשע , tuberishtshe [>]
 50312 - 105.070.new

טובערקולאָז , tuberkuloz [>]
 49205 - 034.084.new
 49205 - 034.084.new
 50275 - 034.040 *
 50296 - 034.040 *
 52192 - 034.010.new
 ...

טובערקולאָזע , tuberkuloze [>]
 50213 - 034.040 *

טובערקוּלאָז , tuberkuloz [>]
 53215 - 034.040 *

טובֿ , tov [>]
 32358 - 134.023.new2
 32358 - 176.042.new
 32358 - 178.040.new
 32358 - 178.090.new3
 32358 - 184.010 *
 ...

טובֿה , toyve [>]
 32358 - 189.021.new3
 32358 - 205.060 *
 48248 - 219.091 *
 48259 - 163.060 *
 48263 - 169.040 *
 ...

טובֿהס , tuvhs [>]
 48286 - 210.020.new2
 48286 - 210.020.new3

טובֿו , tuvu [>]
 48263 - 169.040 *

טובֿות , toyves [>]
 45284 - 219.090 *
 45284 - 219.091 *
 49224 - 017.012.new7
 49224 - 219.090 *
 49235 - 219.090 *
 ...

טובֿיה , tuvih [>]
 50334 - 119.070 *
 50334 - 212.010.new2
 51323 - 212.010 *
 51323 - 212.010.new
 52213 - 220.120.new2
 ...

טובֿיהס , tuvihs [>]
 48292 - 159.400 *

טובֿיהען , tuvihen [>]
 48354 - 017.090.new4

טובֿים , toyvim [>]
 48292 - 105.010 *
 49293 - 190.090 *
 50206 - 190.090 *
 50259 - 190.090 *
 54301 - 173.020 *

טובֿל , toyvl [>]
 48286 - 188.050 *
 50334 - 196.030 *
 51323 - 000.000.new5

טובֿל-וואַסער , toyvl-vaser [>]
 48292 - 201.011.new
 48292 - 201.011.new2

טובֿלט , tuvlt [>]
 45284 - 188.110 *

טובֿלען , tuvlen [>]
 32358 - 193.041.new8
 46327 - 188.052.newa
 46327 - 188.052.newf
 46327 - 188.052.newh
 48243 - 196.030 *
 ...

טוג , tug [>]
 48263 - 193.020.new
 48263 - 185.091 *
 48286 - 035.030.new2
 48292 - 103.030 *
 48292 - 137.031.new4
 ...

טודעש , tudesh [>]
 44264 - 002.060 *

טודראָבנע , tudrobne [>]
 50312 - 206.020 *

טווארעך , tvrekh [>]
 53289 - 113.090 *

טוואַן , tvan [>]
 48263 - 004.072.new
 48286 - 004.072.2 *
 48292 - 004.030 *
 48292 - 004.030.new
 48292 - 004.030.new
 ...

טוואַראָג , tvarog [>]
 50237 - 113.090.new
 50237 - 113.090 *
 50237 - 113.090.new3

טוואָיע , tvoie [>]
 52184 - 163.010 *

טוואָלע , tvole [>]
 53272 - 015.040.new2

טוואָראַך , tvorakh [>]
 50334 - 113.090.new

טוואָראָג , tvorog [>]
 48354 - 113.090 *
 52268 - 113.090 *
 54226 - 113.090.2 *

טוואָרע , tvore [>]
 53309 - 113.030.new2
 53309 - 113.030.new3
 53309 - 113.030.new3
 53309 - 113.030.new4
 53309 - 113.030.new4
 ...

טוואָרעך , tvorekh [>]
 48354 - 113.090.new
 48354 - 113.090.new2
 49242 - 113.090 *
 50273 - 113.100.new
 50285 - 113.090 *
 ...

טוווּיִיע , tvuiie [>]
 50334 - 131.033.new3

טווינדל , tvindl [>]
 47301 - 040.060 *
 47301 - 040.060 *
 47301 - 009.010.newy
 47301 - 009.010.newy

טוויס , tvis [>]
 48248 - 168.080.new3

טוויסט , tvist [>]
 47295 - 135.040.new2

טוויע , tvie [>]
 48292 - 108.080 *

טווע , tve [>]
 49235 - 004.072 *

טוועט , tvet [>]
 48259 - 138.040 *

טווענטי , tventi [>]
 49225 - 088.010.new6
 51258 - 115.020 *
 51258 - 117.050 *

טווענסק , tvensk [>]
 50248 - 007.050 *

טווערסקער , tversker [>]
 50329 - 188.060.new

טוז , tuz [>]
 46327 - 168.120.new4
 46327 - 168.120.new4
 46327 - 168.120.new5
 48248 - 168.080.new3
 48248 - 168.080.new4
 ...

טוז-צווילינג , tuz-tsviling [>]
 48292 - 168.120.new2

טוזנט , tuznt [>]
 48259 - 001.010.new

טוזשורקע , tuzhurke [>]
 49293 - 040.060.new2
 49293 - 040.060.new2

טוזשורקעס , tuzhurkes [>]
 51323 - 155.010.new

טוט , tut [>]
 31357 - 017.012 *
 31357 - 029.070 *
 31357 - 044.100 *
 31357 - 044.100 *
 31357 - 105.101 *
 ...

טוטבוים , tutboym [>]
 32358 - 102.050.new2

טוטון , tutun [>]
 53278 - 025.065 *
 54249 - 025.065 *
 54249 - 025.065.new

טוטינען , tutinen [>]
 49293 - 025.060 *

טוטין , tutin [>]
 48277 - 025.060.new
 48277 - 025.064 *
 48277 - 025.064.new
 48277 - 051.023 *
 48284 - 025.064 *
 ...

טוטל , tutl [>]
 31357 - 070.011 *
 49224 - 070.011 *
 49229 - 070.011 *
 51217 - 070.011 *

טוטס , tuts [>]
 50246 - 046.080.new

טוטסטו , tutstu [>]
 49224 - 019.060.newa

טוטע , tute [>]
 49229 - 070.012 *

טוטער , tuter [>]
 48263 - 169.110 *

טוטעש , tutesh [>]
 54222 - 048.030 *

טוטש , tutsh [>]
 45284 - 083.120.new4
 45284 - 083.120.new3
 45284 - 083.120.new4
 45284 - 084.060 *
 45284 - 085.020 *
 ...

טוטשנע , tutshne [>]
 46327 - 120.030.new

טוטשן , tutshn [>]
 46327 - 120.030.new4
 46327 - 120.030.new2

טוטשקע , tutshke [>]
 49224 - 076.071 *
 49229 - 076.070.new
 51196 - 076.071 *
 52192 - 076.070 *
 52223 - 076.071 *
 ...

טוי , toy [>]
 51258 - 165.040 *
 52251 - 217.020 *
 53215 - 217.020 *
 54249 - 217.020.new
 54249 - 217.020 *
 ...

טויב , toyb [>]
 31357 - 018.010 *
 32358 - 018.010 *
 32358 - 018.010 *
 32358 - 018.010 *
 32358 - 000.000.new3
 ...

טויבאַטש , toybatsh [>]
 52268 - 018.020.2 *

טויבים , toybim [>]
 48283 - 190.090 *
 53215 - 190.090 *

טויבל , toybl [>]
 52217 - 201.010 *

טויבלט , toyblt [>]
 51225 - 201.010 *

טויבלעך , toyblekh [>]
 53211 - 149.020.new
 55258 - 017.100 *

טויבן , toybn [>]
 32358 -
 45284 - 099.041 *
 48263 - 018.030.2 *
 48276 - 062.041 *
 48324 - 018.020.2 *
 ...

טויבע , toybe [>]
 47301 - 000.000.new78
 47301 - 000.000.new79
 48243 - 018.020.new3
 48259 - 018.020.new3
 48259 - 018.020.new2
 ...

טויבעלעך , toybelekh [>]
 53211 - 148.030 *

טויבער , toyber [>]
 31357 - 018.020 *
 32358 - 018.010 *
 32358 - 018.010 *
 47267 - 018.010 *
 47267 - 018.020.new
 ...

טויבער-זויבער , toyber-zoyber [>]
 50296 - 018.020 *

טויבֿ , toyv [>]
 50248 - 018.010 *

טויבֿע , toyve [>]
 50248 - 018.020.2 *

טויבֿער , toyver [>]
 50248 - 018.020 *

טויג , toyg [>]
 32358 - 134.023.new8
 46327 - 105.022.new2
 46327 - 079.040.new3
 46327 - 093.020 *
 46327 - 111.080.new6
 ...

טויגט , toygt [>]
 48263 - 113.0613 *
 48277 - 129.032 *
 49245 - 057.043.new7
 50275 - 154.051 *
 52249 - 051.010.new
 ...

טויגן , toygn [>]
 48277 - 012.051.new2
 54222 - 087.080.new

טויוועס , toyves [>]
 48286 - 210.020.new2

טויז , toyz [>]
 45284 - 168.120.new
 46327 - 168.120.new4
 48263 - 168.120.new2
 48276 - 168.110 *
 48284 - 168.080.new4
 ...

טויזט , toyzt [>]
 32358 - 001.010 *
 49229 - 001.010.new4
 49242 - 001.010 *
 49245 - 001.010.new2
 52236 - 220.120.newy
 ...

טויזטנט , toyztnt [>]
 53272 - 001.010 *

טויזנט , toyznt [>]
 31357 - 171.060 *
 32358 - 103.031.new6
 32358 - 157.023.new3
 45284 - 001.010 *
 45284 - 001.010.2 *
 ...

טויזנטער , toyznter [>]
 32358 - 159.170.new
 46327 - 194.060.new
 46327 - 194.060.new2
 46327 - 174.100.new4
 46327 - 181.080.new8
 ...

טויזנטערליי , toyznterley [>]
 52249 - 197.050 *

טויזענדער , toyzender [>]
 50246 - 154.080.new4

טויט , toyt [>]
 31357 - 179.090 *
 31357 - 183.020 *
 32358 - 183.090 *
 32358 - 183.092.new
 32358 - 010.070.new7
 ...

טויט-שיכּור , toyt-shiker [>]
 49293 - 181.011 *

טויטל , toytl [>]
 52184 - 146.030 *

טויטנוואָגן , toytnvogn [>]
 49229 - 181.050 *

טויטנפֿאַל , toytnfal [>]
 54265 - 219.082 *

טויטן , toytn [>]
 31357 - 179.111 *
 44264 - 180.040 *
 44264 - 181.042 *
 44264 - 181.0423 *
 44264 - 182.033.new
 ...

טויטן-וואָגן , toytn-vogn [>]
 45284 - 181.050.2 *
 45284 - 181.050.new
 48243 - 181.050 *
 48259 - 181.050 *
 48259 - 181.050.new

טויטע , toyte [>]
 46327 - 182.070.new6
 47301 - 190.010 *
 48272 - 217.063 *
 48292 - 188.080.new5
 48324 - 188.080.new2
 ...

טויטער , toyter [>]
 44264 - 181.0423 *
 46327 - 187.120 *
 46327 - 181.010 *
 46327 - 181.010.new2
 46327 - 181.050 *
 ...

טויטער-וואָגן , toyter-vogn [>]
 52249 - 181.050 *

טויטער-עגלה , toyter-egole [>]
 52249 - 181.050.2 *

טויטשעט , toytshet [>]
 32358 - 112.022.new
 32358 - 112.022.new2

טוילעט , toylet [>]
 47301 - 045.040 *

טוינאפ , toynp [>]
 53272 - 096.052.new

טויניפּ , toynip [>]
 53257 - 096.052.new2
 53257 - 096.052.new3
 53257 - 097.030.new6
 53257 - 097.030.new7

טויניפּס , toynips [>]
 53257 - 097.030.new3

טויניץ , toynits [>]
 49245 - 128.030.new2

טויס , toys [>]
 47301 - 168.120 *
 50306 - 168.120.new2
 51238 - 168.100 *
 51258 - 168.110.new
 53215 - 168.110 *
 ...

טויסין , toysin [>]
 53261 - 209.010 *

טויעוועט , toyevet [>]
 55248 - 061.081 *

טויער , toyer [>]
 31357 - 075.010 *
 32358 - 075.010 *
 46327 - 074.071.new7
 46327 - 074.071.new7
 46327 - 074.071.new7
 ...

טויערל , toyerl [>]
 50275 - 075.010.new2

טויערן , toyern [>]
 53212 - 002.040.newv
 53272 - 001.010.new2

טויף , toyf [>]
 49235 - 004.022.new

טויפֿט , toyft [>]
 54266 - 201.010 *

טויק , toyk [>]
 48263 - 214.071 *
 48263 - 214.071.new
 48272 - 214.071 *
 48277 - 214.071 *
 48324 - 214.071 *
 ...

טויקאַטש , toykatsh [>]
 52236 - 109.071.new3
 52236 - 109.071.new2
 52236 - 109.071.new3

טויקע , toyke [>]
 52236 - 123.053 *

טויקעטש , toyketsh [>]
 50273 - 109.063 *
 50273 - 109.063.new
 50273 - 109.063.new
 53261 - 109.071.new

טויר , toyr [>]
 51314 - 197.050 *

טוירע , toyre [>]
 48292 - 171.100.new
 49245 - 172.010.2 *
 50213 - 172.010.2 *

טויש , toysh [>]
 50202 - 039.030 *
 50206 - 039.030.new
 51228 - 039.030 *
 52181 - 039.032 *
 52213 - 039.028.new
 ...

טוישט , toysht [>]
 50237 - 039.032 *
 51233 - 001.010.new2

טוישן , toyshn [>]
 49247 - 039.030 *
 49247 - 039.031.new
 50206 - 181.040 *
 50237 - 039.030 *
 51217 - 039.030 *
 ...

טויִעס , tuies [>]
 50213 - 173.050.new3

טוכלע , tukhle [>]
 47301 - 113.060 *
 54222 - 134.010 *

טוכנס , tukhns [>]
 52223 - 185.080 *

טוכע , tukhe [>]
 54226 - 163.150.new4

טוך , tukh [>]
 44264 - 180.020 *
 44264 - 180.020.new
 48272 - 072.081.new
 49242 - 179.070 *
 52192 - 038.090.new
 ...

טול , tul [>]
 32358 - 177.0903 *
 48263 - 007.010 *
 48277 - 007.010 *
 48292 - 007.010 *
 48324 - 007.012.new
 ...

טולופּ , tulup [>]
 48292 - 041.010.new

טולטשינער , tultshiner [>]
 48286 - 025.060 *

טולטשין , tultshin [>]
 48286 - 025.060 *
 48286 - 033.050.new3
 48286 - 033.101.new3
 48286 - 034.110.new5
 48286 - 034.110.new5
 ...

טולטשיק , tultshik [>]
 48286 - 207.031.new

טולטשן , tultshn [>]
 48286 - 033.050.new3

טוליע , tulie [>]
 50213 - 200.081 *
 50213 - 200.081 *

טוליעס , tulies [>]
 50213 - 200.081 *

טולישקאָוו , tulishkov [>]
 52181 - 007.050.new

טולן , tuln [>]
 50213 - 007.011.new
 52213 - 007.011.new

טולס , tuls [>]
 48248 - 007.011 *
 48248 - 007.011.new
 49229 - 007.011 *
 50213 - 007.011 *
 50213 - 007.011.new

טולעפּ , tulep [>]
 50213 - 044.020 *
 50213 - 044.020 *
 50213 - 044.020.new

טולעפּע , tulepe [>]
 50213 - 044.020.new

טולער , tuler [>]
 48263 - 207.030.new2
 48286 - 192.060.new

טולפּאנעס , tulpnes [>]
 48243 - 156.010.new7

טולפּאַנס , tulpans [>]
 48243 - 156.010.new8

טולפּאַנעס , tulpanes [>]
 48243 - 156.010.new7

טולקאַטש , tulkatsh [>]
 53278 - 109.070 *

טומאה , tumh [>]
 48277 - 200.020.2 *
 48277 - 200.020.new
 48277 - 200.020.new2
 48277 - 200.020.new2
 49229 - 201.040 *
 ...

טומאות , tumut [>]
 54222 - 101.050.new6

טומאן , tumn [>]
 51283 - 217.020 *
 52245 - 217.020.new
 52245 - 217.020.new
 53309 - 217.020.new2

טומאַנער , tumaner [>]
 48354 - 217.020.new2

טומאַן , tuman [>]
 31357 - 061.080 *
 31357 - 217.020 *
 47288 - 217.020 *
 48263 - 217.020.new
 48263 - 217.020 *
 ...

טומאָן , tumon [>]
 48277 - 217.020.new2
 48277 - 217.020.new2
 48286 - 217.020.new
 48286 - 217.020.new

טומבאנק , tumbnk [>]
 52217 - 205.040 *

טומבאַנק , tumbank [>]
 53211 - 205.040.new
 53211 - 205.040.new
 54226 - 205.040 *
 54226 - 205.040.new

טומיד , tumid [>]
 48292 - 119.070 *

טומל , tuml [>]
 46327 - 072.091.newg
 49245 - 217.020.new
 49247 - 194.070.new
 50312 - 065.100 *
 52236 - 112.022 *
 ...

טומלטן , tumltn [>]
 48354 - 185.050 *

טומנאַ , tumna [>]
 49235 - 001.080 *

טומען , tumen [>]
 49245 - 217.020 *
 49245 - 217.020.new

טומפּ , tump [>]
 50329 - 105.060 *
 51258 - 105.060 *
 51314 - 105.060.2 *
 51314 - 105.060.new
 54301 - 105.060 *

טומפּיק , tumpik [>]
 31357 - 097.060 *
 51323 - 105.060 *
 53315 - 105.060 *

טומפּיקער , tumpiker [>]
 53315 - 105.060.2 *

טומפּן , tumpn [>]
 54265 - 105.060 *

טומפּער , tumper [>]
 50334 - 105.060 *
 53315 - 105.060.new
 53315 - 105.060.2 *

טונ , tun [>]
 54265 - 071.130.new
 52245 - 000.000.new8

טונאַ , tuna [>]
 32358 - 125.050.new
 32358 - 125.050.new

טונבאַנק , tunbank [>]
 54249 - 205.040.new2
 54249 - 205.040.new3

טונדל , tundl [>]
 52251 - 071.110.new
 53278 - 072.030.new

טונות , tunut [>]
 48281 - 220.080 *

טונטערן , tuntern [>]
 48243 - 043.030.new

טוניק , tunik [>]
 47301 - 044.030 *
 49245 - 045.030 *
 49245 - 045.030.new
 49245 - 045.030.new
 49245 - 045.030.new
 ...

טונע , tune [>]
 49293 - 159.390 *
 50213 - 004.040 *
 50213 - 007.050 *
 50213 - 007.050.new

טונעס , tunes [>]
 46327 - 194.051.new
 48277 - 194.051 *
 48277 - 194.051.new2
 48286 - 194.051.new3
 48286 - 194.051.new3
 ...

טונק , tunk [>]
 49224 - 082.100.new2
 49224 - 082.100.new4
 49224 - 082.100.new5
 54226 - 045.010 *

טונקט , tunkt [>]
 31357 - 174.100.new
 32358 - 136.060.newc
 48263 - 085.051.new
 48284 - 162.060 *
 49224 - 121.080.new7
 ...

טונקל , tunkl [>]
 31357 - 170.090 *
 32358 - 090.040 *
 32358 - 000.000.new
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 119.030 *
 ...

טונקל-בלאָ , tunkl-blo [>]
 46327 - 093.040.new8
 50237 - 170.080 *

טונקל-ברוין , tunkl-broyn [>]
 48265 - 170.070 *

טונקל-גראָ , tunkl-gro [>]
 55268 - 171.030 *

טונקל-גרין-שיפּעליאָווע , tunkl-grin-shipeliove [>]
 48292 - 171.050.new4

טונקל-רויט , tunkl-royt [>]
 48243 - 177.012.new4

טונקלווייץ , tunklveyts [>]
 44264 - 131.021 *
 49229 - 131.021 *
 49235 - 131.021.new2
 49235 - 131.021.new
 49245 - 131.021.new
 ...

טונקלווייַץ , tunklvayts [>]
 49235 - 131.021 *

טונקליק , tunklik [>]
 48243 - 154.020.new3

טונקלמעל , tunklmel [>]
 49245 - 131.021.new
 50248 - 131.020.new
 50248 - 131.020.new

טונקלע , tunkle [>]
 45284 - 082.100 *
 48243 - 215.020 *
 49235 - 096.011.new2

טונקלענען , tunklenen [>]
 54265 - 082.100.new9

טונקלען , tunklen [>]
 50237 - 082.100 *
 50246 - 082.100.new4
 51323 - 082.061 *
 52224 - 037.011.new3
 54265 - 082.100.new
 ...

טונקלער , tunkler [>]
 45284 - 170.090 *
 48259 - 082.100 *
 48265 - 170.090 *
 48284 - 170.090 *
 48286 - 126.010.new3
 ...

טונקלקאַשע , tunklkashe [>]
 50296 - 125.110 *

טונקלקייט , tunklkeyt [>]
 32358 - 103.072.new

טונקע , tunke [>]
 49224 - 082.100.new

טונקעךער , tunkekher [>]
 48263 - 137.060.new5

טונקעל-בלאָ , tunkel-blo [>]
 47288 - 170.090 *

טונקעלן , tunkeln [>]
 48277 - 133.020 *
 48286 - 090.050 *
 48286 - 090.050.new
 49229 - 082.100.2 *
 49229 - 082.100 *
 ...

טונקעלע , tunkele [>]
 32358 - 198.070.new3
 46327 - 093.030.new2
 48248 - 140.020 *
 48284 - 125.110 *
 48354 - 093.030.new
 ...

טונקעלען , tunkelen [>]
 54265 - 082.100.new7
 55268 - 082.100.new

טונקעלער , tunkeler [>]
 46327 - 000.000.new2
 46327 - 090.050.new3
 48263 - 137.060.new
 48263 - 137.060.new5
 48286 - 170.090 *
 ...

טונקען , tunken [>]
 32358 - 188.052.new5
 50248 - 134.022 *
 50329 - 082.060 *
 50329 - 082.061 *
 52268 - 196.030 *
 ...

טון , tun [>]
 31357 - 071.070.new2
 47301 - 160.152 *
 47301 - 121.020.new2
 48243 - 160.152 *
 48259 - 179.090.new
 ...

טוס , tus [>]
 48276 - 173.050 *

טוסט , tust [>]
 50275 - 023.040.new
 50275 - 185.041 *
 52213 - 156.101 *
 53278 - 107.110 *

טוסטו , tustu [>]
 48263 - 105.100.2 *
 48277 - 150.040.new4
 48277 - 196.028 *
 49229 - 104.040 *
 50246 - 046.080 *
 ...

טוסיע , tusie [>]
 50296 - 004.040.new5
 50296 - 004.040.new6
 50296 - 004.040.new6

טוסענק , tusenk [>]
 52215 - 163.250 *

טועה , tueh [>]
 32358 - 172.041 *
 32358 - 173.050 *
 32358 - 173.051 *
 32358 - 193.041.new7
 48286 - 074.040.new
 ...

טועכץ , tuekhts [>]
 50296 - 000.000.new2
 53278 - 000.000.newa

טועם , tuem [>]
 52184 - 189.060 *

טוען , tuen [>]
 31357 - 031.030 *
 31357 - 172.041.new2
 32358 - 026.020.new2
 32358 - 172.070.newb
 32358 - 172.070.newc
 ...

טועס , tues [>]
 48263 - 173.050.new2

טוער , tuer [>]
 48354 - 000.000.newb
 49242 - 000.000.new3
 52268 - 204.010.new

טוערם , tuerm [>]
 48263 - 200.030.new

טועת , tuet [>]
 50213 - 173.050.new
 50334 - 185.031.new
 51314 - 093.052.new
 54249 - 173.050 *

טופּאַטש , tupatsh [>]
 53261 - 109.071.new

טופּטשאַנעס , tuptshanes [>]
 50312 - 196.030 *

טופּע , tupe [>]
 54301 - 109.063 *

טופלעס , tuples [>]
 47301 - 053.011.new

טוף , tuf [>]
 52217 - 177.043 *
 52217 - 177.043 *

טופֿליע , tuflie [>]
 48286 - 053.009.new
 48286 - 053.009.new2
 48286 - 053.010.new
 48286 - 053.010.new5

טופֿליעס , tuflies [>]
 46327 - 053.009 *
 48292 - 053.011 *
 48324 - 053.009 *
 50275 - 051.040.new
 50334 - 053.009 *
 ...

טוצן , tutsn [>]
 46327 - 120.030.new3
 48286 - 120.030.new
 48286 - 120.030.new2
 48286 - 120.030.new2

טוץ , tuts [>]
 48265 - 120.030 *
 48281 - 120.030 *
 48292 - 120.030.2 *
 48324 - 120.030 *
 49247 - 120.030 *
 ...

טוקאַטש , tukatsh [>]
 53278 - 109.070 *

טוקאַטשיק , tukatshik [>]
 54249 - 109.060.new
 54249 - 109.060.new2
 54249 - 109.063.new2
 54249 - 109.063.new2

טוקאַטשעק , tukatshek [>]
 53278 - 109.070 *

טוקאַטשקע , tukatshke [>]
 49224 - 109.071 *
 53278 - 109.071 *

טוקאַץ , tukats [>]
 53278 - 109.071.new
 53278 - 109.071.new

טוקט , tukt [>]
 48354 - 124.010 *

טוקל , tukl [>]
 48248 - 140.020 *
 49235 - 131.021 *

טוקן , tukn [>]
 50237 - 188.051 *
 50334 - 196.030 *

טוקעווע , tukeve [>]
 44264 - 124.030.2 *
 48248 - 124.030 *
 48265 - 124.030.new
 50237 - 124.030.new
 50246 - 124.030.new2
 ...

טוקענע , tukene [>]
 48259 - 124.030.new
 48263 - 124.030.new
 48292 - 124.030 *
 49235 - 124.030.new2
 50273 - 124.030 *
 ...

טוקערטע , tukerte [>]
 54266 - 188.052 *

טוקערינס , tukerins [>]
 51323 - 000.000.new3

טוקערין , tukerin [>]
 32358 - 188.052.new7
 32358 - 188.052.new3
 32358 - 188.052.new4
 32358 - 188.052.new4
 32358 - 188.052.new7
 ...

טוקערן , tukern [>]
 52249 - 188.052 *
 56293 - 188.052 *

טוקערע , tukere [>]
 54249 - 188.052.new

טוקערקע , tukerke [>]
 52192 - 188.052 *
 52236 - 188.052 *
 54226 - 188.052 *

טוקראַיִניש , tukrainish [>]
 49235 - 001.040.new

טור , tur [>]
 46327 - 055.041.new2
 48248 - 198.070 *
 48292 - 220.090 *
 51238 - 186.090 *
 51283 - 168.040 *

טורבעקע , turbeke [>]
 32358 - 176.051.new
 32358 - 176.051.new2
 32358 - 176.051.new3

טורבעקען , turbeken [>]
 32358 - 176.051.new3
 32358 - 179.020.new3

טורבעקעס , turbekes [>]
 32358 - 176.051.new3
 32358 - 176.051.new2

טורים , turim [>]
 49245 - 200.030.new2

טוריסט , turist [>]
 31357 - 000.000.new5
 55249 - 034.010.newe

טוריסטן , turistn [>]
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 138.040.newd
 52245 - 000.000.new8

טורמאַ , turma [>]
 50246 - 001.081.new

טורמס , turms [>]
 51283 - 168.040 *

טורמע , turme [>]
 45284 - 001.082 *
 45284 - 001.082.new
 45284 - 002.060 *
 48354 - 001.080 *
 50206 - 001.082 *
 ...

טורם , turm [>]
 44264 - 200.030 *
 51283 - 200.030 *
 53289 - 200.030.new

טורנעוו , turnev [>]
 49245 - 194.062.new2
 50213 - 004.040 *

טורע , ture [>]
 51238 - 186.090 *

טורעט , turet [>]
 53309 - 162.030.newa

טורעמנאַ , turemna [>]
 49235 - 001.080 *

טורעמס , turems [>]
 32358 - 200.030.new
 48243 - 168.020.new
 52236 - 168.040 *

טורעם , turem [>]
 31357 - 200.030 *
 32358 - 200.030.new
 32358 - 200.030.new
 45284 - 168.030 *
 45284 - 200.030.new
 ...

טורען , turen [>]
 48276 - 200.030.new
 54265 - 200.030.new3

טורקיסטאנע , turkistne [>]
 51217 - 001.010.new38

טורקן , turkn [>]
 48286 - 048.031 *

טורקע , turke [>]
 49293 - 145.013 *

טורקעסטאַנער , turkestaner [>]
 49245 - 100.063 *

טורקעסטאַן , turkestan [>]
 48286 - 004.040.new2

טושע , tushe [>]
 50296 - 004.040.new
 50296 - 004.040.new2
 50296 - 004.040.new3
 50296 - 004.040.new4
 50296 - 004.040.new5
 ...

טושעלב , tushelb [>]
 47288 - 007.050 *

טושענע , tushene [>]
 50296 - 004.040.new

טוּ , tu [>]
 47267 - 015.080.new
 47267 - 056.022.new
 47267 - 202.070.new2
 47295 - 036.011.new3
 47295 - 082.010.new4
 ...

טוּ...רעם , tu...rem [>]
 48272 - 200.030.new

טוּבע , tube [>]
 47301 - 161.021 *
 47301 - 000.000.new74
 48272 - 177.042 *

טוּבערקוּלאָז , tuberkuloz [>]
 53212 - 034.040 *
 53215 - 034.040 *
 55249 - 034.040.new

טוּג , tug [>]
 47295 - 055.031.new7
 48283 - 193.032 *

טוּגטעגלעכן , tugteglekhn [>]
 50227 - 083.120.new3

טוּגן , tugn [>]
 48283 - 009.011.new

טוּגעדער , tugeder [>]
 47295 - 177.010 *
 51258 - 003.010.new2
 51258 - 049.100 *
 51258 - 049.100 *

טוּווייע , tuveye [>]
 53228 - 099.060 *

טוּווע , tuve [>]
 49247 - 219.061 *

טוּוועלע , tuvele [>]
 50285 - 012.060 *

טוּוועס , tuves [>]
 46327 - 173.050.new2
 46327 - 173.050.new3
 46327 - 173.050.new3
 50213 - 173.050.new
 50213 - 173.050.new2
 ...

טוּוּ , tuu [>]
 50196 - 140.070 *

טוּט , tut [>]
 47267 - 029.071 *
 47267 - 042.010 *
 47267 - 220.120.newz
 47267 - 137.041 *
 47295 - 046.080 *
 ...

טוּטזי , tutzi [>]
 53257 - 046.060.2 *

טוּטין , tutin [>]
 50285 - 025.065 *
 53309 - 025.065.new

טוּטל , tutl [>]
 53215 - 070.011 *
 55248 - 070.010 *
 55249 - 070.010.new

טוּטמיר , tutmir [>]
 53309 - 096.070.new

טוּטמען , tutmen [>]
 52307 - 131.070 *

טוּטע , tute [>]
 50202 - 070.011 *

טוּטעלע , tutele [>]
 50190 - 070.013 *

טוּטערקע , tuterke [>]
 52245 - 188.052 *

טוּטשקאלע , tutshkle [>]
 51217 - 076.070 *
 51217 - 220.120.neww

טוּטשקע , tutshke [>]
 50190 - 076.070 *
 50190 - 076.070.new
 50190 - 076.070.new2
 50196 - 076.070 *
 50197 - 076.071 *
 ...

טוּטשקעס , tutshkes [>]
 50212 - 076.070 *

טוּיִעס , tuies [>]
 50213 - 173.050.new3

טוּכוּ , tukhu [>]
 50212 - 007.085.news

טוּכט , tukht [>]
 52184 - 078.050 *
 52184 - 078.050 *

טוּך , tukh [>]
 53309 - 110.030.new4

טוּל , tul [>]
 47301 - 007.010 *
 51217 - 186.090.new
 51238 - 007.010 *

טוּליע , tulie [>]
 50196 - 200.081 *

טוּלע , tule [>]
 50196 - 200.081 *
 50202 - 159.260 *

טוּלעס , tules [>]
 50196 - 200.081 *

טוּלער , tuler [>]
 49225 - 015.020.new

טוּלקאַטש , tulkatsh [>]
 55249 - 109.071 *

טוּמאן , tumn [>]
 48283 - 217.020 *
 50306 - 217.020.new2
 51258 - 217.020.new
 51258 - 217.020.new
 53215 - 217.020 *
 ...

טוּמאר , tumr [>]
 53272 - 217.020 *

טוּמאַן , tuman [>]
 47267 - 217.020 *
 50306 - 217.020.new2
 50306 - 217.020.new2
 55258 - 217.020.new
 55258 - 217.020.new

טוּמב , tumb [>]
 52245 - 000.000.new8
 52245 -

טוּמל , tuml [>]
 47267 - 112.022 *
 53212 - 211.040.new3
 53212 - 002.040.newk
 53212 - 220.120.newg
 53212 - 220.120.newg
 ...

טוּמלט , tumlt [>]
 53257 - 219.040 *
 55258 - 024.020 *

טוּמען , tumen [>]
 50196 - 218.030.new2

טוּמער , tumer [>]
 53309 - 199.040.new2

טוּמפּ , tump [>]
 52307 - 105.060 *
 53289 - 105.060 *

טוּמפּער , tumper [>]
 52307 - 105.060.2 *
 53272 - 105.060 *
 53289 - 105.060.new

טוּמר , tumr [>]
 53272 - 217.020 *

טוּנע , tune [>]
 50202 - 007.050 *

טוּנעכל , tunekhl [>]
 55249 - 071.090 *

טוּנק , tunk [>]
 55277 - 124.010.new

טוּנקל , tunkl [>]
 47295 - 137.100.new2
 47295 - 137.100.new2
 49256 - 082.090.new3
 52307 - 082.050 *
 52307 - 137.100.new
 ...

טוּנקלט , tunklt [>]
 52307 - 082.061.new2
 55248 - 015.080 *

טוּנקלען , tunklen [>]
 52307 - 082.061.new

טוּנקעלן , tunkeln [>]
 49256 - 082.100.new
 55249 - 082.090.new6

טוּנקעלע , tunkele [>]
 53257 - 138.030.new
 53272 - 090.060 *
 53272 - 215.020 *

טוּן , tun [>]
 47267 - 146.010.new
 47295 - 001.060.new
 47295 - 005.010.new4
 47295 - 005.010.new7
 47295 - 034.113 *
 ...

טוּסט , tust [>]
 55277 - 009.020 *

טוּסטוּ , tustu [>]
 50190 - 196.028.new

טוּסטי , tusti [>]
 55258 - 020.042 *

טוּסקאַפֿקעס , tuskafkes [>]
 53257 - 093.011.new

טוּעל , tuel [>]
 50199 - 007.010 *

טוּעלף , tuelf [>]
 49256 - 120.030.new

טוּעם , tuem [>]
 51217 - 044.110.new2

טוּען , tuen [>]
 47267 - 046.070 *
 47295 - 046.070 *
 47295 - 174.130.new6
 48259 - 046.090 *
 48272 - 147.042.new2
 ...

טוּפּ , tup [>]
 53212 - 032.010 *

טוּפּיקער , tupiker [>]
 55277 - 105.060.new
 55277 - 105.060.new2
 55277 - 105.060.new3

טוּפלעס , tuples [>]
 47301 - 053.011 *
 47301 - 053.011 *
 47301 - 053.011.new
 48283 - 053.009 *
 53272 - 053.010.new
 ...

טוּפֿלעס , tufles [>]
 47295 - 053.009 *
 47295 - 053.010 *

טוּצן , tutsn [>]
 50227 - 120.030 *

טוּץ , tuts [>]
 51258 - 120.030.new
 51258 - 120.030.new

טוּק , tuk [>]
 50227 - 165.031.new

טוּקאטש , tuktsh [>]
 53272 - 109.070.new
 53272 - 109.070.new

טוּקאַטש , tukatsh [>]
 55248 - 109.061 *
 55258 - 109.063.new

טוּקע , tuke [>]
 47267 - 124.030.new

טוּקעווע , tukeve [>]
 48283 - 124.030.new
 49256 - 124.030.new
 52307 - 124.030 *
 53257 - 124.030.new
 53257 - 124.030.new
 ...

טוּקענע , tukene [>]
 50190 - 124.030.new
 53215 - 124.030.new3
 53309 - 124.030.new2
 53309 - 124.030.new3
 55248 - 124.030 *
 ...

טוּקער , tuker [>]
 51258 - 188.052 *

טוּקערן , tukern [>]
 53272 - 188.052 *
 55248 - 182.080 *
 55277 - 188.052.new

טוּקערקע , tukerke [>]
 53215 - 188.052 *
 55249 - 188.052 *
 55258 - 188.052 *

טוּר , tur [>]
 47267 - 025.040 *
 48283 - 025.040 *
 49256 - 021.060 *
 49256 - 021.060 *
 49256 - 196.060.new
 ...

טוּרט , turt [>]
 53309 - 162.030.newc

טוּריסטיק , turistik [>]
 50190 - 209.050.new

טוּרמא , turm [>]
 53272 - 001.082 *

טוּרמאַ , turma [>]
 50285 - 001.080.new

טוּרמע , turme [>]
 50197 - 001.082 *
 50199 - 001.082 *
 50202 - 001.082.new
 50212 - 001.082 *
 50285 - 001.080.new
 ...

טוּרמעניש , turmenish [>]
 50196 - 218.030.new

טוּרמעס , turmes [>]
 53272 - 001.082 *

טוּרם , turm [>]
 51225 - 200.030 *
 52215 - 168.030 *
 53212 - 002.040.newi

טוּרניפּ , turnip [>]
 55277 - 097.030 *

טוּרנע , turne [>]
 50212 - 008.041.new4
 50212 - 008.041.new5
 50212 - 008.091 *
 50212 - 009.060.new4
 50212 - 001.010.new
 ...

טוּרעמער , turemer [>]
 50212 - 008.040.new2

טוּרעם , turem [>]
 47301 - 168.030 *
 48272 - 200.030.new
 48283 - 200.030.new2
 49225 - 200.030 *
 49256 - 200.030.new
 ...

טוּשעט , tushet [>]
 53272 - 121.070 *
 53272 - 121.070 *

טוּשען , tushen [>]
 55258 - 121.090 *

טחנה , tkhnh [>]
 32358 - 000.000.new

טטאטע , ttte [>]
 52181 - 163.190 *

טטאס , tts [>]
 49205 - 136.100 *

טטאסער , ttser [>]
 51258 - 072.050 *

טטאָוועס , ttoves [>]
 53278 - 173.050.2 *

טטיג , ttig [>]
 52249 - 057.040.new2

טטייגעכץ , tteygekhts [>]
 50334 - 129.110 *

טטייַבעלע , ttaybele [>]
 50334 - 122.030 *

טטייַנטרויבן , ttayntroybn [>]
 53278 - 091.040 *

טטעג , tteg [>]
 54222 - 197.072 *

טטעו , tteu [>]
 48265 - 165.050 *
 48281 - 065.050 *

טטעט , ttet [>]
 50237 - 017.070 *

טטערט , ttert [>]
 48281 - 018.080.new

טטערט'ס , ttert's [>]
 48265 - 106.020 *

טטשאָקהענגל , ttshokhengl [>]
 50248 - 068.020 *

טטשוואַק , ttshvak [>]
 54222 - 067.090.new

טי , ti [>]
 47295 - 220.120.new59
 47295 - 220.120.new59
 48263 - 166.030.new4
 48277 - 007.050.new4
 48283 - 039.029 *
 ...

טי"-"טער , ti"-"ter [>]
 52213 - 159.080.new2

טי-דאַ-טי-דאַ , ti-da-ti-da [>]
 54265 - 177.100.new

טי-טי-טי-טי-טי , ti-ti-ti-ti-ti [>]
 54301 - 163.251 *

טיאטער , titer [>]
 53272 - 008.080.new3

טיאר , tir [>]
 51229 - 061.072 *

טיאַ , tia [>]
 52213 - 169.030.new
 52213 - 169.030.new

טיאַטיאַ , tiatia [>]
 48276 - 162.101.2 *

טיאָלה , tiolh [>]
 51314 - 200.021.new

טיאָלקע , tiolke [>]
 54222 - 144.081.new
 54301 - 144.080.new
 54301 - 144.081 *

טיבוּן , tibun [>]
 55249 - 025.065 *

טיבין , tibin [>]
 32358 - 147.020 *

טיבת , tibt [>]
 52215 - 193.060 *

טיבֿעדוּווקע , tiveduvke [>]
 50248 - 007.084.new
 50248 - 007.084.new

טיבֿקע , tivke [>]
 50257 - 160.042.new2

טיג , tig [>]
 50285 - 185.090 *

טיגלעך , tiglekh [>]
 48292 - 192.060.new

טיגער , tiger [>]
 52192 - 143.010.2 *

טידערעוו , tiderev [>]
 48286 - 007.050.new3
 48286 - 007.050.new4

טידערעווער , tiderever [>]
 48286 - 007.050.new3

טיו-טיו , tiu-tiu [>]
 50259 - 140.070 *

טיו-טיו-טיו , tiu-tiu-tiu [>]
 49224 - 140.070 *
 49224 - 140.071 *
 49224 - 140.080.new
 49224 - 140.080 *
 50248 - 140.070 *
 ...

טיו-טיו-טיו-טיו , tiu-tiu-tiu-tiu [>]
 49229 - 140.070 *
 52229 - 140.070 *

טיו-טיו-טיו-טיו-טיו-טיו-טיו , tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu [>]
 49224 - 140.070 *

טיובאַנד , tiuband [>]
 52229 - 038.030 *

טיוך-טעוך , tiukh-teukh [>]
 50334 - 141.030 *

טיול , tiul [>]
 32358 - 177.0903 *
 51229 - 003.010 *
 52236 - 198.070 *

טיולים , tiulim [>]
 52236 - 198.070 *

טיור , tiur [>]
 48243 - 001.082.new

טיורב , tiurb [>]
 52229 - 038.030 *

טיורבאַן , tiurban [>]
 52229 - 014.020.new
 52229 - 038.030 *

טיורמאַ , tiurma [>]
 48284 - 001.080 *
 48324 - 001.080 *

טיורמע , tiurme [>]
 46327 - 001.082 *
 46327 - 001.082 *
 47288 - 001.082 *
 48259 - 001.082 *
 48277 - 001.080 *
 ...

ט(י)ורמע , t(i)urme [>]
 48324 - 001.080 *

טיורמע , tiurme [>]
 49247 - 001.082 *
 49293 - 001.081 *
 50259 - 001.080 *
 51196 - 001.080 *
 51228 - 001.082 *
 ...

טיורעם , tiurem [>]
 48292 - 200.030 *

טיוּרמע , tiurme [>]
 47295 - 001.080 *
 47295 - 001.081.new
 47295 - 001.081.new
 48283 - 001.080 *
 49256 - 001.082 *
 ...

טיז , tiz [>]
 49235 - 049.060 *
 50257 - 168.110.new2

טיח , tikh [>]
 51217 - 059.040 *
 52224 - 059.040 *
 52229 - 059.040 *
 52229 - 059.050.2 *

טיט , tit [>]
 47267 - 011.040.new
 47267 - 024.070 *
 47267 - 025.060 *
 47267 - 029.070 *
 47267 - 046.060.new
 ...

טיטאלעך?אז , titlekh?az [>]
 51225 - 070.011 *

טיטאַלע , titale [>]
 50190 - 070.010 *

טיטאָן , titon [>]
 52307 - 025.065 *

טיטוליר , titulir [>]
 52181 - 008.043 *

טיטולירט , titulirt [>]
 51228 - 204.010 *

טיטולן , tituln [>]
 52181 - 008.043 *

טיטון , titun [>]
 31357 - 025.060 *
 31357 - 025.064.2 *
 44264 - 025.065 *
 47288 - 025.060 *
 48243 - 025.060 *
 ...

טיטון-שנייַדער , titun-shnayder [>]
 48263 - 025.064 *

טיטוּן , titun [>]
 51258 - 025.060 *
 51258 - 025.064 *
 52245 - 025.060 *
 52307 - 025.065.new
 52307 - 025.065.new3
 ...

טיטזענק , titzenk [>]
 50197 - 046.080.new2

טיטיון , titiun [>]
 52229 - 025.060 *
 52229 - 025.060.new
 52236 - 025.020 *
 52236 - 025.060 *
 52245 - 025.064 *
 ...

טיטין , titin [>]
 44264 - 025.065 *
 47267 - 025.064.new
 47295 - 025.065 *
 47301 - 025.060 *
 47301 - 025.060.new2
 ...

טיטל , titl [>]
 50196 - 070.011 *
 50196 - 070.012.new2
 50196 - 070.012.new2
 50197 - 070.010 *
 50197 - 070.012 *
 ...

טיטל-צוקער , titl-tsuker [>]
 48243 - 126.080.new2

טיטלען , titlen [>]
 53212 - 220.120.new3

טיטן , titn [>]
 48276 - 025.064.new

טיטסענק , titsenk [>]
 50199 - 220.120.newa

טיטעלע , titele [>]
 53211 - 070.011 *
 53211 - 070.012 *
 53211 - 070.013 *

טיטעצעך , titetsekh [>]
 52224 - 046.080 *

טיטצענק , tittsenk [>]
 50197 - 046.080.2 *

טיטשער , titsher [>]
 50190 - 027.050.new
 50197 - 220.120.newc
 53272 - 012.030.new3

טיטשקאָווע , titshkove [>]
 50275 - 096.010.new
 50275 - 096.030 *

טיטשקע , titshke [>]
 50275 - 096.010.new
 51237 - 073.010 *
 51237 - 073.030 *
 53211 - 113.040.new
 53211 - 113.041 *
 ...

טיטשקעס , titshkes [>]
 50275 - 095.060 *
 50275 - 096.010 *
 50275 - 096.010.new
 52251 - 105.102.new48
 52251 - 105.102.new47

טיי , tey [>]
 31357 - 105.110 *
 31357 - 112.050.new
 32358 - 086.040.new
 32358 - 086.040.new2
 32358 - 086.040.new
 ...

טיי-רויזן , tey-royzn [>]
 48243 - 156.010.new5
 48243 - 156.010.new6

טייאכצער , teykhtser [>]
 52245 - 007.050.new

טייב , teyb [>]
 50285 - 017.100 *
 53272 - 017.101 *
 55268 - 017.100 *

טייבים , teybim [>]
 52245 - 190.090 *

טייבל , teybl [>]
 48276 - 065.030 *
 49256 - 084.050.new3
 49256 - 138.140.new2
 50306 - 130.100.new3
 53257 - 065.030.new
 ...

טייבלאַך , teyblakh [>]
 50306 - 017.100 *

טייבלעך , teyblekh [>]
 50306 - 017.100.new

טייבן , teybn [>]
 53272 - 017.100 *
 53272 - 018.020.new

טייבע , teybe [>]
 53272 - 018.020.new
 53272 - 018.020.new

טייבעלע , teybele [>]
 51228 - 018.070 *

טייבער , teyber [>]
 51258 - 018.020 *
 51258 - 018.020.new2
 52245 - 018.020 *
 53212 - 018.020.new
 53257 - 018.020.new
 ...

טייבֿלען , teyvlen [>]
 46327 - 188.052.newh

טייג , teyg [>]
 32358 - 079.020.new2
 32358 - 079.020.new3
 32358 - 079.020.new4
 32358 - 129.060.new4
 32358 - 130.040.new
 ...

טייגאכץ , teygkhts [>]
 51258 - 129.110.new

טייגאלאך , teyglkh [>]
 53272 - 111.061.new4
 55258 - 137.060 *

טייגאלעך , teyglekh [>]
 49256 - 130.050 *

טייגאַכץ , teygakhts [>]
 54222 - 129.110.new
 54222 - 129.110.2 *
 55277 - 129.110.new

טייגאַלאַך , teygalakh [>]
 53257 - 137.060.new2

טייגט , teygt [>]
 54226 - 132.020.new

טייגיק , teygik [>]
 50334 - 137.060 *
 53278 - 133.042.2 *
 53278 - 133.042.new
 53278 - 133.042.new
 53278 - 133.042.new2
 ...

טייגל , teygl [>]
 47301 - 130.041 *
 47301 - 130.041 *
 48263 - 109.020.new
 48283 - 138.130.new8
 49205 - 130.100.new2
 ...

טייגלאך , teyglkh [>]
 47267 - 194.060.new4
 51258 - 137.060 *
 51258 - 194.061 *
 52245 - 137.060.new2
 53215 - 127.050.new
 ...

טייגלאַך , teyglakh [>]
 47295 - 130.031 *
 52307 - 137.060 *
 52307 - 137.060.new2
 53212 - 137.060 *
 53212 - 137.060 *
 ...

טייגליך , teyglikh [>]
 52236 - 137.060 *

טייגלכך , teyglkhkh [>]
 48277 - 137.060 *
 50273 - 137.0603 *
 50334 - 137.060 *
 53211 - 137.060 *

טייגלעך , teyglekh [>]
 31357 - 194.060.new
 32358 - 129.110.new2
 45284 - 137.060 *
 45284 - 137.060 *
 46327 - 137.060 *
 ...

טייגן , teygn [>]
 48243 - 136.060.new
 48324 - 184.040.new3
 50257 - 131.070 *
 51225 - 130.031 *
 52229 - 137.010.new
 ...

טייגןלאַך , teygnlakh [>]
 52307 - 137.060 *

טייגע , teyge [>]
 49235 - 131.040.new

טייגעכצלעך , teygekhtslekh [>]
 50334 - 137.010.new

טייגעכצן , teygekhtsn [>]
 50334 - 129.110.new2
 53261 - 129.110 *

טייגעכצער , teygekhtser [>]
 52251 - 007.050.new2

טייגעכץ , teygekhts [>]
 32358 - 129.110.new
 32358 - 129.110.new2
 32358 - 130.040.new2
 32358 - 130.040.new
 32358 - 130.040.new3
 ...

טייגעלע , teygele [>]
 47301 - 130.010.new
 48292 - 196.041.new2

טייגעלעך , teygelekh [>]
 47267 - 137.060.new5
 47267 - 137.060.new6
 48259 - 130.031 *
 48324 - 130.040 *
 49224 - 137.060.2 *
 ...

טייוויען , teyvien [>]
 50312 - 205.060 *

טייוול , teyvl [>]
 51225 - 218.060 *

טייוולישער , teyvlisher [>]
 51225 - 216.090 *

טייוולס , teyvls [>]
 52213 - 036.012 *
 52213 - 036.012.new

טייוולע , teyvle [>]
 46327 - 188.052.newg

טייוולען , teyvlen [>]
 46327 - 188.052.newa
 46327 - 188.052.newb
 46327 - 188.052.newb
 46327 - 188.052.newh

טייווע , teyve [>]
 53228 - 219.090 *
 53315 - 163.060 *

טייח , teykh [>]
 51228 - 059.040.new
 51228 - 059.040.new
 53212 - 059.040 *
 53212 - 059.040.new2

טייט , teyt [>]
 53309 - 183.092 *

טייטל , teytl [>]
 32358 - 130.010.new2
 48354 - 198.070.new
 49225 - 194.010 *
 49293 - 194.010.2 *
 50259 - 194.010 *
 ...

טייטלעך , teytlekh [>]
 51314 - 194.010 *
 54249 - 194.060 *

טייטלען , teytlen [>]
 31357 - 194.010 *
 32358 - 090.040 *
 32358 - 103.070.new3
 32358 - 103.070.new2
 32358 - 103.070.new3
 ...

טייטלצימעס , teytltsimes [>]
 32358 - 130.010.new

טייטן , teytn [>]
 49338 - 156.130.new2
 53272 - 179.060.new
 55249 - 175.080 *

טייטע , teyte [>]
 53257 - 181.011.new2
 53257 - 181.050.new4
 53257 - 181.050.new4
 53257 - 182.033 *
 53309 - 181.010.new3
 ...

טייטער , teyter [>]
 53257 - 181.050.new
 53272 - 007.081.new6
 54226 - 159.330 *
 54226 - 159.330.new

טייטש , teytsh [>]
 49205 - 104.030.new

טייכך , teykhkh [>]
 52217 - 006.050 *

טייכל , teykhl [>]
 51217 - 004.020 *
 51225 - 004.020 *
 51228 - 004.020 *
 51229 - 004.010 *
 52211 - 004.010 *
 ...

טייכן , teykhn [>]
 47301 - 004.011 *
 49225 - 004.011.new2
 49225 - 004.032.new2
 49256 - 101.030 *
 51217 - 022.080.new6
 ...

טייכעלע , teykhele [>]
 51283 - 004.020 *

טייכעסער , teykheser [>]
 47301 - 030.012 *
 49247 - 220.120.newt

טייך , teykh [>]
 31357 - 014.051.2 *
 47301 - 217.060 *
 47301 - 004.040 *
 47301 - 004.040.new
 47301 - 004.040.new4
 ...

טייל , teyl [>]
 31357 - 031.040 *
 31357 - 110.054.new
 31357 - 174.100.new
 31357 - 193.060.new
 32358 - 179.050.new2
 ...

טייל{AMUSEMENT} , teyl{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 026.042 *

טיילט , teylt [>]
 48277 - 220.120.newi
 48324 - 157.120 *
 49224 - 192.063.new
 49256 - 057.050.new2
 49293 - 072.060.new
 ...

טייליע , teylie [>]
 49205 - 045.010 *

טיילמאָל , teylmol [>]
 49242 - 158.060 *
 50197 - 113.111.new2
 50212 - 041.020.new3
 52224 - 010.060 *

טיילמאָלט , teylmolt [>]
 50212 - 010.061.new

טיילן , teyln [>]
 31357 - 081.030.new
 47267 - 057.040.new4
 47267 - 180.020 *
 48243 - 001.010 *
 48243 - 007.050.new6
 ...

טיילס , teyls [>]
 48243 - 027.062 *
 53289 - 057.042.new

טיילע , teyle [>]
 49225 - 045.010 *

טיילעכלעך , teylekhlekh [>]
 48324 - 130.100.2 *

טיימעניש , teymenish [>]
 54222 - 090.060 *

טיים , teym [>]
 47301 - 009.060.new
 49225 - 010.062 *

טיין , teyn [>]
 49256 - 028.120 *
 52192 - 109.040.new3

טייסט , teyst [>]
 48272 - 075.040 *
 48272 - 090.040 *
 52184 - 125.010 *

טייסטי , teysti [>]
 50202 - 122.030.new4
 52184 - 133.012.new
 53309 - 132.050.new3
 53309 - 132.050.new4
 55249 - 137.030.new2
 ...

טייסטער , teyster [>]
 49205 - 051.020 *
 49225 - 051.021 *
 51229 - 051.020 *
 51283 - 051.020 *
 52181 - 051.021 *
 ...

טייע , teye [>]
 46327 - 182.070.new5
 48243 - 164.100 *

טייעט , teyet [>]
 48243 - 164.100 *
 48265 - 164.100 *
 48265 - 164.100.new2
 48272 - 164.100 *
 48286 - 164.100.2 *
 ...

טייעלעך , teyelekh [>]
 50275 - 112.060 *

טייען , teyen [>]
 48272 - 164.100 *

טייער , teyer [>]
 50275 - 075.010.new3
 51217 - 220.090.new
 51228 - 187.120.new
 51228 - 206.030.new
 51238 - 122.031 *
 ...

טייערע , teyere [>]
 52217 - 187.120.new
 52217 - 187.120.new2

טייערער , teyerer [>]
 51228 - 187.120.new
 52181 - 066.010 *

טייפּ , teyp [>]
 31357 - 000.000.new3
 47295 - 129.020.new7
 49225 - 218.150 *
 50190 - 001.010.newo

טייפּ-רעקאָרדער , teyp-rekorder [>]
 32358 - 000.000.newf

טייק , teyk [>]
 47295 - 036.011.new3
 53272 - 044.110 *
 55248 - 003.014 *

טייקע , teyke [>]
 46327 - 188.052.new

טייקענדל , teykendl [>]
 54266 - 112.040 *

טייקערין , teykerin [>]
 46327 - 188.052.new2
 46327 - 188.052.new2
 46327 - 188.052.new3
 46327 - 188.052.new2
 46327 - 188.052.new3
 ...

טיירארארם , teyrrrm [>]
 53309 - 220.120 *
 53309 - 220.120 *

טיירע , teyre [>]
 46327 - 172.010.2 *
 48354 - 172.010.new
 48354 - 172.010.new
 50259 - 187.080.new
 53315 - 172.010 *
 ...

טייִר , tiir [>]
 53261 - 061.072.new2

טייַ , tay [>]
 32358 - 127.020.new
 48265 - 220.090.new
 49224 - 105.110.new
 49224 - 105.110.new
 49235 - 220.090.new
 ...

טייַבל , taybl [>]
 48259 - 034.060.new3
 48259 - 034.060.new4
 48259 - 034.060.new
 48259 - 034.060 *
 50306 - 120.070.new
 ...

טייַבלשע , tayblshe [>]
 50306 - 120.070 *
 52245 - 018.070 *

טייַבע , taybe [>]
 46327 - 056.061.new
 54249 - 159.260 *
 54249 - 159.260.new
 54249 - 159.260.new
 54265 - 159.260.new2
 ...

טייַבעלע , taybele [>]
 32358 - 163.200 *
 52245 - 018.070 *
 54301 - 018.060.new7

טייַבעלעך , taybelekh [>]
 48276 - 062.041 *
 52236 - 112.022 *
 53211 - 149.020 *
 53211 - 149.020.new

טייַג , tayg [>]
 50190 - 130.031.new
 50190 - 130.040.new
 50190 - 132.011 *
 50190 - 132.020 *
 50196 - 130.031.new
 ...

טייַגל , taygl [>]
 50190 - 138.101.new2
 50196 - 137.060 *
 50196 - 137.060 *

טייַגלעך , tayglekh [>]
 50190 - 129.110 *
 50190 - 129.110.new
 50190 - 129.110.new2
 50190 - 130.050.new
 50190 - 137.060.new
 ...

טייַגעכץ , taygekhts [>]
 50190 - 129.110 *
 50197 - 129.010.new3
 50227 - 129.110 *

טייַד , tayd [>]
 50227 - 045.040 *
 50285 - 052.120.new

טייַדט , taydt [>]
 48286 - 070.030 *

טייַוואָלים , tayvolim [>]
 49224 - 160.090.new6
 49224 - 160.090.newh
 49224 - 160.090.newn
 54301 - 162.041.new

טייַוול , tayvl [>]
 48354 - 172.030 *
 49224 - 034.050.new4
 49224 - 160.090.new7
 49224 - 160.090.new9
 49224 - 160.090.newg
 ...

טייַוולאָנים , tayvlonim [>]
 52213 - 172.050 *

טייַוולס , tayvls [>]
 49224 - 160.090.new6

טייַויבע(ר , tayoybe(r [>]
 54301 - 018.020 *

טייַט , tayt [>]
 50285 - 052.120.new
 50285 - 060.060.new
 54265 - 194.010.new3
 55248 - 060.060 *
 55248 - 060.060 *

טייַטל , taytl [>]
 49242 - 163.050.2 *
 53272 - 003.070.new5

טייַטלעך , taytlekh [>]
 49229 - 194.010.2 *

טייַטלען , taytlen [>]
 48248 - 194.010.new2
 48259 - 194.010 *
 48284 - 194.010.new
 48292 - 194.010.new2
 49235 - 198.070 *
 ...

טייַטש , taytsh [>]
 31357 - 162.131.new
 32358 - 027.030.new3
 32358 - 027.030.new3
 47267 - 034.090.new2
 47267 - 034.090.new2
 ...

טייַטש-חומש-וואָרט , taytsh-khumsh-vort [>]
 52251 - 009.022 *

טייַטשוואָרט , taytshvort [>]
 50212 - 056.010.new

טייַטשט , taytsht [>]
 53212 - 007.011 *
 54222 - 178.051 *

טייַטשן , taytshn [>]
 49242 - 001.010.newm
 53211 - 193.020 *

טייַכאלע , taykhle [>]
 51217 - 022.080.new6
 51258 - 004.020 *

טייַכל , taykhl [>]
 45284 - 004.020 *
 45284 - 004.021 *
 46327 - 004.060.new4
 46327 - 004.060.new4
 47288 - 004.020 *
 ...

טייַכלעך , taykhlekh [>]
 48259 - 004.011 *
 49245 - 101.040 *
 49293 - 004.031.new
 49293 - 004.031.new
 50213 - 004.011 *
 ...

טייַכנס , taykhns [>]
 50246 - 006.051.new

טייַכן , taykhn [>]
 31357 - 189.080 *
 44264 - 004.011 *
 44264 - 006.010 *
 46327 - 004.011 *
 46327 - 004.011 *
 ...

טייַכס , taykhs [>]
 49224 - 004.011 *

טייַכעלע , taykhele [>]
 32358 - 004.020 *
 32358 - 004.021 *
 50246 - 004.020 *
 50259 - 004.010.new3
 50285 - 004.030 *
 ...

טייַכעס , taykhes [>]
 51314 - 004.011.new
 51314 - 004.011.new2

טייַכער , taykher [>]
 48272 - 004.011 *
 52213 - 004.011.new2
 52213 - 004.011.new3

טייַך , taykh [>]
 31357 - 079.050.new2
 31357 - 079.050.new4
 31357 - 079.050.new5
 31357 - 079.050.new5
 32358 - 004.010 *
 ...

טייַך-גאס , taykh-gs [>]
 51237 - 001.090 *

טייַל , tayl [>]
 49225 - 083.110.new
 49235 - 004.060.new
 49235 - 006.010 *
 49247 - 045.010 *
 50190 - 037.040.new
 ...

טייַלמאָל , taylmol [>]
 50212 - 008.100.new8
 50212 - 065.100.new3
 50212 - 065.121 *

טייַלן , tayln [>]
 50196 - 062.050.new3
 50196 - 108.040.new2
 50227 - 105.080 *

טייַלס , tayls [>]
 52181 - 084.051 *
 52184 - 084.070.new
 53257 - 083.020.new6
 53257 - 084.051 *

טייַלעווען , tayleven [>]
 48243 - 168.080.new
 48243 - 168.080.new

טייַמס , tayms [>]
 32358 - 138.040.newe
 32358 - 138.040.newe
 32358 - 138.040.newh
 32358 - 138.040.newi
 32358 - 138.040.newj
 ...

טייַם , taym [>]
 47295 - 046.090 *
 47295 - 164.100.new
 48272 - 103.040 *
 50227 - 081.021.new3
 50306 - 002.021.new
 ...

טייַני , tayni [>]
 52307 - 125.070.new2
 53289 - 127.050.new2

טייַנען , taynen [>]
 55258 - 063.050 *

טייַנעס , taynes [>]
 31357 - 220.080.new
 50296 - 220.080 *
 50334 - 220.080 *

טייַן , tayn [>]
 53272 - 028.120.new

טייַסטל , taystl [>]
 50212 - 051.023.new

טייַסטע , tayste [>]
 50306 - 051.021 *

טייַסטער , tayster [>]
 31357 - 051.020 *
 47267 - 051.021 *
 48243 - 051.021 *
 48243 - 051.021.2 *
 48248 - 051.021 *
 ...

טייַסטערל , taysterl [>]
 48277 - 051.021 *
 48286 - 051.021 *
 49224 - 051.020 *
 49247 - 051.021 *
 49247 - 051.021.new
 ...

טייַסטראַ , taystra [>]
 50212 - 051.021 *

טייַע , taye [>]
 50213 - 086.040.new

טייַעב , tayeb [>]
 49225 - 071.090 *

טייַעט , tayet [>]
 49242 - 164.100.2 *

טייַעכס , tayekhs [>]
 51314 - 004.011.new
 51314 - 004.011 *
 51314 - 004.011 *
 51314 - 004.011 *
 51314 - 004.011.new
 ...

טייַעך , tayekh [>]
 50190 - 004.010.new
 50206 - 006.080.new2
 50206 - 006.080.new3

טייַען , tayen [>]
 49242 - 164.100 *
 50237 - 127.080 *
 52229 - 164.100 *

טייַער , tayer [>]
 44264 - 163.200 *
 45284 - 220.090.2 *
 46327 - 111.050.new2
 46327 - 163.200 *
 47267 - 138.080.new
 ...

טייַערינקער , tayerinker [>]
 53212 - 163.190.new

טייַערן , tayern [>]
 49293 - 113.0703 *

טייַערס , tayers [>]
 51237 - 163.200 *
 52224 - 068.061.new
 52224 - 068.061.new

טייַערסטע , tayerste [>]
 46327 - 137.100.new3

טייַערסטער , tayerster [>]
 50306 - 154.050 *

טייַערע , tayere [>]
 46327 - 137.100.new4
 46327 - 174.120.new4
 48243 - 069.040.new2
 48243 - 156.010.new5
 48286 - 143.011.new2
 ...

טייַערער , tayerer [>]
 32358 - 195.020.new
 32358 - 195.020.new4
 44264 - 090.060 *
 46327 - 071.140.new6
 46327 - 090.050.new3
 ...

טייַפּ-רעקאָרדער , tayp-rekorder [>]
 53261 - 006.051 *

טייַפֿעט , tayfet [>]
 48286 - 033.101.new4

טייַקעף , taykef [>]
 49247 - 145.030.new3
 49247 - 145.030.new4
 49247 - 145.030.new3
 49247 - 145.030.new4

טייַרייַראם , tayrayrm [>]
 53309 - 220.120 *
 53309 - 220.120 *
 53309 - 220.120 *

טייַרע , tayre [>]
 50257 - 187.131.new

טיכ , tikh [>]
 48276 - 078.031.new

טיכאלע , tikhle [>]
 48272 - 084.050.new
 49205 - 164.030 *
 49225 - 043.020.new
 49256 - 038.120 *
 51229 - 038.050 *
 ...

טיכאלעך , tikhlekh [>]
 48272 - 162.060 *
 53215 - 038.030 *

טיכאַלע , tikhale [>]
 50202 - 038.040.new
 50202 - 038.120 *
 50306 - 038.120 *
 55248 - 164.030 *
 55249 - 164.031 *

טיכטיק , tikhtik [>]
 48276 - 078.031.new
 48276 - 078.031 *

טיכל , tikhl [>]
 32358 - 136.060.newd
 45284 - 038.070.2 *
 46327 - 164.030.new2
 47288 - 038.030 *
 47288 - 038.070 *
 ...

טיכלאך , tikhlkh [>]
 53272 - 043.020 *

טיכלעך , tikhlekh [>]
 32358 - 179.020.new3
 48272 - 078.094 *
 48286 - 038.030 *
 49293 - 038.030 *
 50196 - 038.070.new2
 ...

טיכלען , tikhlen [>]
 49293 - 038.030 *

טיכלקע , tikhlke [>]
 52184 - 038.120.new

טיכעוו , tikhev [>]
 50212 - 007.085.news

טיכעטשע , tikhetshe [>]
 52181 - 038.120 *

טיכעלע , tikhele [>]
 31357 - 036.021 *
 31357 - 177.100 *
 31357 - 177.100.new
 47288 - 043.020 *
 48248 - 043.020.new
 ...

טיכענע , tikhene [>]
 52192 - 037.011.new2
 52192 - 041.010.2 *

טיכער , tikher [>]
 50196 - 038.050.new5
 52229 - 038.110.new2
 54265 - 053.020 *
 55249 - 129.020.new

טיך , tikh [>]
 48272 - 131.070 *
 48276 - 025.020 *
 49256 - 138.130.new9
 49256 - 145.011 *
 50227 - 038.110.new
 ...

טילטשיק , tiltshik [>]
 32358 - 097.060 *
 49242 - 097.060 *
 49245 - 097.060 *
 49245 - 097.060 *
 49245 - 097.060.new
 ...

טילטשיקער , tiltshiker [>]
 32358 - 097.060 *
 50275 - 097.061 *

טילי , tili [>]
 48259 - 159.260 *
 49256 - 159.260 *

טיליע , tilie [>]
 50257 - 159.260 *
 50312 - 159.260 *
 50312 - 159.260.new
 51323 - 159.260 *
 52268 - 159.260 *

טיליפּ , tilip [>]
 48286 - 041.010 *
 48292 - 041.010.new

טיליק , tilik [>]
 53211 - 031.040 *
 53211 - 031.041.new
 53211 - 031.041.new

טיליקעס , tilikes [>]
 50212 - 052.090.new3

טילן , tiln [>]
 49235 - 007.011 *
 53228 - 135.051 *

טילע , tile [>]
 31357 - 159.260 *
 45284 - 159.260 *
 46327 - 159.260.new
 46327 - 159.260.new2
 47295 - 159.260 *
 ...

טילע! , tile! [>]
 54265 - 029.040 *
 54265 - 068.021 *
 54265 - 070.010.new
 54265 - 071.021.new
 54265 - 078.090 *
 ...

טילע.! , tile.! [>]
 54265 - 036.010 *

טילע?! , tile?! [>]
 54265 - 053.020 *
 54265 - 083.070.new4

טילעפּ , tilep [>]
 50213 - 044.020.new

טילעפּל , tilepl [>]
 50213 - 044.020.new

טילצע , tiltse [>]
 50199 - 159.260 *

טילקאלע , tilkle [>]
 49256 - 107.010.new
 49256 - 107.010 *

טילקע , tilke [>]
 53257 - 159.260 *
 54266 - 159.260 *

טימבער , timber [>]
 48283 - 136.050.new3
 48283 - 136.050.new4

טימטין , timtin [>]
 49229 - 201.040.2 *

טימידייַע , timidaye [>]
 55248 - 163.250.2 *

טימינאָווקע , timinovke [>]
 48286 - 004.013.new5

טימער , timer [>]
 49242 - 000.000.new3

טימערזאַך , timerzakh [>]
 52224 - 046.100.new5
 52224 - 046.100.new4

טימפּ , timp [>]
 50285 - 105.060 *
 50306 - 105.060 *

טימפּיק , timpik [>]
 46327 - 105.060 *
 46327 - 105.060.new
 46327 - 105.060.new
 46327 - 105.060.new2
 46327 - 105.060.new2
 ...

טימפּיקל , timpikl [>]
 49245 - 105.090.new

טימפּלאַר , timplar [>]
 45284 - 203.050 *

טימפּלעס , timples [>]
 50206 - 199.040.new3

טימפּער , timper [>]
 54265 - 198.031.new4

טימקעוויטש , timkevitsh [>]
 53272 - 007.050.new2

טים , tim [>]
 50306 - 105.060 *
 54226 - 040.090 *
 55277 - 166.020 *
 55277 - 166.040 *

טינ , tin [>]
 49256 - 082.090.new4

טינגט , tingt [>]
 48283 - 177.012 *

טינוף , tinef [>]
 46327 - 115.010.new
 46327 - 115.010.new2
 46327 - 115.010.new3
 46327 - 115.010.new3
 48277 - 036.061.new
 ...

טינוּף , tinuf [>]
 50199 - 115.010.new

טינט , tint [>]
 31357 - 059.040 *
 32358 - 174.100.new3
 32358 - 174.100.new5
 46327 - 059.040 *
 46327 - 059.040.2 *
 ...

טינט-בלאַט , tint-blat [>]
 53315 - 174.070 *

טינטאָרן , tintorn [>]
 51225 - 174.100 *

טינטום , tintum [>]
 49235 - 143.060.new

טינטל , tintl [>]
 50248 - 174.100 *

טינטלעך , tintlekh [>]
 54226 - 004.071.new

טינטנהאַלטער , tintnhalter [>]
 45284 - 174.100 *

טינטנטאָר , tintntor [>]
 49256 - 174.100.new

טינטנפֿאַס , tintnfas [>]
 48243 - 174.100.new
 48243 - 174.100 *

טינטנפֿעדער , tintnfeder [>]
 45284 - 174.100 *

טינטער , tinter [>]
 47295 - 174.110 *
 48286 - 174.100 *
 49293 - 174.100 *
 50312 - 174.100 *
 50329 - 174.100 *
 ...

טינטערל , tinterl [>]
 48272 - 174.100 *
 48276 - 174.100 *
 50213 - 174.100.new3
 50213 - 174.100.new4

טינטערס , tinters [>]
 54226 - 004.071.new

טינטקאָלאָר , tintkolor [>]
 49293 - 171.050.new3

טינייגשער , tineygsher [>]
 55248 - 144.081.new

טינסט , tinst [>]
 51225 - 121.021.new

טינע , tine [>]
 45284 - 004.010 *
 45284 - 004.010.new
 45284 - 006.010 *
 45284 - 001.010 *
 49293 - 159.390 *
 ...

טינען , tinen [>]
 50227 - 071.072 *
 52181 - 072.040.new

טינעף , tinef [>]
 48324 - 115.010.2 *
 50334 - 115.010.new
 52268 - 115.010.new2

טינפּיק , tinpik [>]
 53257 - 207.060 *

טינף , tinf [>]
 50202 - 115.010.2 *
 50213 - 115.010.2 *

טינפֿיק , tinfik [>]
 54301 - 207.060.new

טינפֿע , tinfe [>]
 54301 - 207.060.new

טינק , tink [>]
 31357 - 059.040 *
 45284 - 059.040 *
 46327 - 059.040.2 *
 47295 - 059.040 *
 47295 - 059.040 *
 ...

טינק?I , tink?I [>]
 49235 - 059.040 *

טינקט , tinkt [>]
 48265 - 059.040 *
 49229 - 124.010 *
 49256 - 174.100.new
 50190 - 059.040 *
 50190 - 124.010.new3
 ...

טינקל , tinkl [>]
 47295 - 170.090.new
 47295 - 171.011.new
 47295 - 171.030 *
 48263 - 082.050 *
 48263 - 082.100.new
 ...

טינקלברוין , tinklbroyn [>]
 53212 - 125.110.new2

טינקלווייצן , tinklveytsn [>]
 51217 - 131.021 *

טינקלס , tinkls [>]
 51228 - 138.050 *

טינקלע , tinkle [>]
 50199 - 217.020.new3
 50227 - 215.020 *
 51225 - 100.040 *
 51228 - 090.050 *

טינקלעם , tinklem [>]
 51225 - 082.100 *

טינקלער , tinkler [>]
 49225 - 082.100 *
 49256 - 170.090.new5
 51225 - 141.060 *

טינקלערן , tinklern [>]
 49229 - 082.100.2 *

טינקלקייַט , tinklkayt [>]
 53212 - 082.051.2 *

טינקן , tinkn [>]
 50190 - 124.010.new3

טינקסט , tinkst [>]
 50190 - 124.010.new3

טינקעוועט , tinkevet [>]
 51258 - 059.040 *

טינקעווען , tinkeven [>]
 48272 - 059.040 *
 48277 - 059.040.new
 48286 - 059.040 *
 50246 - 059.040 *
 50257 - 059.040 *
 ...

טינקעל , tinkel [>]
 53212 - 082.100.new2

טינקעלן , tinkeln [>]
 47301 - 082.100 *
 49205 - 082.100.new
 49235 - 082.090.newb
 49256 - 082.100.new3
 49256 - 082.100.new3
 ...

טינקעלע , tinkele [>]
 47295 - 012.052 *
 48272 - 040.040.new
 48284 - 125.110 *
 50197 - 163.240.new
 50285 - 090.050 *
 ...

טינקעלעם , tinkelem [>]
 51229 - 082.100 *
 52217 - 082.100.new3

טינקעלער , tinkeler [>]
 47295 - 090.040.new
 48272 - 125.090 *
 48292 - 137.100.new
 49235 - 082.090.new5
 50196 - 137.100.new2
 ...

טינקען , tinken [>]
 32358 - 189.050.new5
 50190 - 124.010.new3
 50190 - 124.030 *
 50196 - 123.070.new
 51225 - 189.050 *
 ...

טין , tin [>]
 46327 - 153.051.new
 47267 - 083.110.new5
 47267 - 129.040.new2
 47267 - 146.010.new
 48276 - 146.0103 *
 ...

טיסט , tist [>]
 51225 - 040.061 *

טיסטוּ , tistu [>]
 49256 - 104.040 *

טיסטער , tister [>]
 53278 - 009.021.new

טיעט , tiet [>]
 49225 - 164.100 *

טיעמני , tiemni [>]
 52224 - 082.100.new4

טיען , tien [>]
 47295 - 083.060.new3
 48263 - 046.070 *
 48272 - 147.042.new2
 48292 - 046.070.new
 49256 - 046.070 *
 ...

טיעפּער , tieper [>]
 48286 - 009.020 *

טיערס , tiers [>]
 47267 - 004.013.new

טיערעס , tieres [>]
 51283 - 095.030 *

טיערקע , tierke [>]
 51238 - 160.180 *

טיערשע , tiershe [>]
 52181 - 084.030 *

טיפּ , tip [>]
 48354 - 154.030.new2
 50196 - 177.071 *
 50237 - 218.150 *
 52192 - 218.150 *
 52224 - 000.000.new
 ...

טיפּ-טיפּ-טיפּ , tip-tip-tip [>]
 46327 - 140.070.new3
 46327 - 140.070.new3

טיפּ-טיפּ-טיפּ-טיפּ-טיפּ , tip-tip-tip-tip-tip [>]
 46327 - 140.070.new

טיפּאָווע , tipove [>]
 52224 - 037.011.new2

טיפּיטשנע , tipitshne [>]
 48292 - 105.101.new
 48292 - 107.011 *

טיפּילאַ , tipila [>]
 44264 - 007.050 *

טיפּיקאל , tipikl [>]
 50227 - 017.031 *

טיפּיש , tipish [>]
 52251 - 064.053.new2
 53228 - 005.050.new

טיפּישע , tipishe [>]
 50285 - 057.040.new2

טיפּישער , tipisher [>]
 48292 - 009.024.new2
 49242 - 001.010.newe
 50196 - 041.070.new8

טיפּל , tipl [>]
 50202 - 131.050.new3

טיפּן , tipn [>]
 56293 - 163.231.new

טיפּע , tipe [>]
 48283 - 032.010 *

טיפּער , tiper [>]
 50199 - 005.040.new4

טיפּש , tipsh [>]
 48292 - 143.040 *
 50296 - 018.020.2 *

טיפּשות-אשה , tipshut-shh [>]
 54222 - 184.010.new

טיפ , tip [>]
 51229 - 166.030 *

טיפאָליע , tipolie [>]
 52245 - 001.102 *

טיפה , tiph [>]
 51233 - 126.062 *

טיפוס , tipus [>]
 51238 - 034.080 *
 53212 - 034.080.new
 47295 - 034.083 *

טיפיקל , tipikl [>]
 53272 - 008.121 *

טיפלע , tiple [>]
 51228 - 200.020 *
 53212 - 200.010.new3
 53212 - 200.010.new4
 53215 - 200.020 *
 55249 - 104.050.new3

טיפן , tipn [>]
 47301 - 000.000.newg

טיפע , tipe [>]
 51237 - 005.040 *
 51237 - 169.060 *
 51258 - 076.040.new2
 51258 - 110.055.new2
 51258 - 129.070.new2
 ...

טיפעניש , tipenish [>]
 52211 - 007.010 *

טיפער , tiper [>]
 48272 - 108.071 *
 51228 - 076.020 *
 51229 - 005.010 *
 51229 - 084.010.new3
 51233 - 057.090 *
 ...

טיפערע , tipere [>]
 51225 - 048.050 *

טיפרע , tipre [>]
 53212 - 200.010.new2

טיף , tif [>]
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 076.020 *
 32358 - 084.020.new
 32358 - 189.080.new
 44264 - 005.040 *
 ...

טיף-רוסלאַנד , tif-rusland [>]
 53295 - 001.010.new

טיפֿוס , tifus [>]
 32358 - 190.010.new
 48277 - 033.101.new2
 48277 - 220.120.new4
 48354 - 028.050 *
 49247 - 034.080 *
 ...

טיפֿל , tifl [>]
 49235 - 114.051.new

טיפֿלה , tiflh [>]
 50334 - 200.020 *
 50334 - 200.021 *
 51314 - 200.020 *
 51314 - 200.021 *
 51314 - 200.021.new2

טיפֿלוּפֿלאַ , tiflufla [>]
 50197 - 163.240.new8

טיפֿלע , tifle [>]
 50206 - 199.040.new2
 51314 - 200.021.new3
 51314 - 200.021 *
 53212 - 186.020.new
 54226 - 200.020 *
 ...

טיפֿלעלוץ , tifleluts [>]
 52224 - 200.021 *

טיפֿן , tifn [>]
 31357 - 076.020 *
 44264 - 108.071 *
 46327 -
 47295 - 057.090 *
 48277 - 051.030.new2
 ...

טיפֿסטער , tifster [>]
 48286 - 076.020.2 *
 50237 - 084.041.new

טיפֿסע , tifse [>]
 50334 - 202.080 *
 50334 - 202.080.new

טיפֿע , tife [>]
 44264 - 156.071.2 *
 46327 - 076.020.new2
 46327 - 076.020.new
 46327 - 076.020.new2
 46327 - 076.020.new2
 ...

טיפֿעניש , tifenish [>]
 50306 - 189.080.new2

טיפֿעס , tifes [>]
 52236 - 034.080 *

טיפֿער , tifer [>]
 31357 - 076.020 *
 32358 - 024.100 *
 32358 - 076.020 *
 32358 - 076.0203 *
 32358 - 083.010 *
 ...

טיפֿ(ער , tif(er [>]
 48286 - 219.081 *

טיפֿער , tifer [>]
 48292 - 154.072.new
 50190 - 002.031.new3
 50199 - 005.040.new4
 50206 - 002.030 *
 50206 - 076.020 *
 ...

טיפֿערן{SIMULT} , tifern{SIMULT} [>]
 48243 - 005.052 *

טיפֿערע , tifere [>]
 50285 - 078.092.new
 55249 - 110.053 *

טיפֿערערע , tiferere [>]
 55249 - 127.040.new3

טיפֿערר , tiferr [>]
 50227 - 189.080.new

טיצטער , titster [>]
 54226 - 009.021.new
 54226 - 009.021 *

טיצן , titsn [>]
 47267 - 058.022.new2
 48277 - 120.030.new
 48277 - 120.030 *
 48277 - 120.030.new
 48277 - 120.030.new2
 ...

טיצעלע , titsele [>]
 53228 - 106.040 *

טיץ , tits [>]
 46327 - 120.030.new4
 46327 - 120.030.new4
 47295 - 120.030.new
 47301 - 120.030 *
 48277 - 120.030.new
 ...

טיק , tik [>]
 48243 - 214.071.new2
 48243 - 214.071 *
 48243 - 214.071.new
 48276 - 078.031.new
 51217 - 188.051 *
 ...

טיק-טאַק , tik-tak [>]
 31357 - 047.060 *
 52213 - 114.020 *

טיקווע , tikve [>]
 50273 - 088.050.new
 50273 - 088.050.new2
 50306 - 112.040.new2
 50306 - 112.040.new2

טיקטאַק , tiktak [>]
 50197 - 114.020.new

טיקל , tikl [>]
 50306 - 112.040.new2

טיקלעך , tiklekh [>]
 48243 - 095.010 *

טיקן , tikn [>]
 48276 - 182.080.new3

טיקע , tike [>]
 53272 - 125.030 *

טיקעווע , tikeve [>]
 50202 - 124.030.new
 50213 - 124.030.2 *
 53212 - 124.030.new2

טיקעט , tiket [>]
 50227 - 220.120.new4
 53212 - 220.120.new

טיקעטש , tiketsh [>]
 47301 - 004.040.new
 47301 - 004.040 *
 47301 - 004.040.new3

טיקענע , tikene [>]
 47301 - 124.030.new2
 48292 - 124.030 *
 49205 - 124.030.new
 50196 - 124.030.new
 50199 - 124.030.new
 ...

טיקען , tiken [>]
 47267 - 188.052 *

טיקער , tiker [>]
 51225 - 196.050 *

טיקערין , tikerin [>]
 46327 - 188.052.new4
 46327 - 188.052.new4
 46327 - 188.052.new5
 46327 - 188.052.new8
 46327 - 188.052.new8
 ...

טיקערן , tikern [>]
 47267 - 188.052.new
 47267 - 188.052 *
 47267 - 188.052.new
 47301 - 188.052 *
 48283 - 188.052 *
 ...

טיקערקע , tikerke [>]
 52192 - 188.052 *
 52223 - 188.052 *

טיר , tir [>]
 31357 - 068.040 *
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 081.030.new4
 ...

טיר...באט , tir...bt [>]
 51258 - 084.043.new

טיר{AMUSEMENT} , tir{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 068.040 *

טיראלאך , tirlkh [>]
 51229 - 084.070 *

טיראלע , tirle [>]
 51233 - 084.050 *
 51238 - 083.050 *
 51238 - 083.050.new
 52211 - 045.030 *
 53272 - 083.102.new3

טיראלעך , tirlekh [>]
 51233 - 057.140.new

טיראַלע , tirale [>]
 53212 - 083.120.new3
 55249 - 051.023.new

טיראַנען , tiranen [>]
 52249 - 197.065 *
 53278 - 183.050.new4

טיראָלן , tiroln [>]
 52224 - 013.020 *

טירהענטל , tirhentl [>]
 54222 - 060.040 *

טירחה , tirkhh [>]
 52249 - 220.120.new2

טירכע , tirkhe [>]
 51314 - 200.021.new
 51314 - 200.021 *
 51314 - 200.021.new2
 51314 - 200.021.new

טירל , tirl [>]
 32358 - 083.010 *
 32358 - 083.030.new
 32358 - 083.040 *
 32358 - 084.031.new2
 32358 - 000.000.new4
 ...

טירלאַך , tirlakh [>]
 53212 - 083.050 *
 53212 - 084.040.new

טירלעך , tirlekh [>]
 47267 - 069.020.new
 48292 - 084.031 *
 49225 - 075.010 *
 49225 - 084.030 *
 50197 - 083.120.new
 ...

טירמע , tirme [>]
 50285 - 001.080.new2
 52224 - 001.080 *
 52224 - 001.080.new

טירן , tirn [>]
 32358 - 155.041 *
 32358 - 005.010.new
 46327 - 197.030.new2
 48263 - 061.010.new
 48272 - 199.010 *
 ...

טירעלע , tirele [>]
 46327 - 074.071.new8
 48276 - 063.020.new8
 48276 - 063.020.new9
 48276 - 063.020.new9
 50213 - 083.120.new
 ...

טירעלעך , tirelekh [>]
 52181 - 083.120.new2
 54226 - 192.052 *

טירעם , tirem [>]
 48263 - 200.030.new2
 49293 - 168.031.new
 52224 - 200.030.new
 52224 - 200.030 *
 52224 - 200.030.new

טירפקע , tirpke [>]
 51229 - 090.070 *

טירצע , tirtse [>]
 50334 - 202.080.new

טירשע , tirshe [>]
 50312 - 202.080 *

טיש , tish [>]
 31357 - 065.040 *
 31357 - 065.070 *
 31357 - 065.070.new
 31357 - 071.120.new5
 31357 - 162.070.new
 ...

טיש-קעסטל , tish-kestl [>]
 55249 - 069.030.new

טיש{NOISE} , tish{NOISE} [>]
 48243 - 080.020 *

טישאלע , tishle [>]
 48272 - 078.090 *
 51217 - 038.120.new
 51228 - 024.100.new
 51237 - 120.070.new

טישאָ , tisho [>]
 53278 - 199.042.new2

טישגאַ , tishga [>]
 44264 - 205.040 *

טישגע , tishge [>]
 48263 - 205.040.new3

טישדעק , tishdek [>]
 44264 - 065.010 *

טישדעקל , tishdekl [>]
 44264 - 065.010.new

טישו , tishu [>]
 54301 - 025.060.new2

טישוואָל , tishvol [>]
 53211 - 050.060 *

טישטאך , tishtkh [>]
 51283 - 065.010 *
 53215 - 065.010 *
 53272 - 065.010.new
 53272 - 065.010 *
 53272 - 065.010.new

טישטאַך , tishtakh [>]
 53212 - 065.010 *
 53212 - 065.011 *
 53257 - 065.010.new
 53257 - 065.020 *
 55248 - 065.010 *

טישטוך , tishtukh [>]
 51217 - 065.010 *
 51225 - 187.100.new
 51228 - 065.010 *
 51233 - 065.010 *
 51238 - 065.020.new
 ...

טישטוּכער , tishtukher [>]
 50190 - 196.032.new

טישטוּך , tishtukh [>]
 47295 - 065.010 *
 50190 - 065.010 *
 50202 - 138.140.new
 50306 - 065.010 *
 55249 - 065.020 *
 ...

טישטינג , tishting [>]
 53289 - 028.112.new

טישטעכל , tishtekhl [>]
 47301 - 195.070.new2
 50196 - 065.011 *
 52192 - 195.070 *
 52236 - 195.070 *
 53215 - 195.070 *

טישטעכער , tishtekher [>]
 48263 - 196.032 *
 48263 - 196.032.new
 48272 - 175.050 *
 48324 - 196.032 *
 49224 - 196.032 *
 ...

טישטעך , tishtekh [>]
 31357 - 065.010 *
 31357 - 196.040.new
 45284 - 065.010 *
 46327 - 065.010 *
 46327 - 065.020 *
 ...

טישטקאָווע , tishtkove [>]
 50275 - 096.010.new

טישטקעס , tishtkes [>]
 50275 - 095.060.new

טישכ , tishkh [>]
 50306 - 065.030 *

טישל , tishl [>]
 45284 - 049.061.new
 47267 - 081.110.new
 47267 - 081.110.new2
 47267 - 081.110.new2
 48276 - 019.060.new
 ...

טישלאך , tishlkh [>]
 52245 - 000.000.new8

טישלאָד , tishlod [>]
 50206 - 065.080 *
 50206 - 065.080.new
 50206 - 065.080 *

טישלאָדן , tishlodn [>]
 50206 - 065.081 *

טישלאָמפּ , tishlomp [>]
 47267 - 081.110 *
 50227 - 081.110.new
 52192 - 081.110.2 *
 53257 - 081.110.new
 53315 - 081.110 *
 ...

טישליידל , tishleydl [>]
 50199 - 065.080 *
 50206 - 065.080 *
 50212 - 065.080 *
 50212 - 065.080.new
 50212 - 065.080.new2

טישללאָמפּ , tishllomp [>]
 47267 - 081.110.new
 47267 - 081.110.new2
 52192 - 081.110.new
 52192 - 081.110.new
 53257 - 081.110.new
 ...

טישלעך , tishlekh [>]
 51238 - 209.020 *
 53309 - 214.070.new5
 53309 - 214.070.new6
 53315 - 081.110.2 *
 54226 - 209.040.new

טישלער , tishler [>]
 44264 - 202.050 *
 44264 - 202.060 *
 44264 - 202.070 *
 45284 - 202.050 *
 45284 - 202.070 *
 ...

טישלערס , tishlers [>]
 45284 - 202.060 *
 50202 - 202.060 *
 50306 - 202.060 *
 52181 - 202.050 *
 54226 - 202.060 *

טישמערן , tishmern [>]
 48243 - 189.050 *

טישן , tishn [>]
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 000.000.new36
 32358 - 000.000.new49
 32358 - 134.023.new4
 45284 - 203.050 *
 ...

טישע , tishe [>]
 48276 - 199.042.2 *
 48286 - 199.042 *
 50334 - 199.042 *
 50334 - 199.042.2 *
 53278 - 199.042.new2
 ...

טישעבאָוו , tishebov [>]
 48292 - 199.042 *

טישעבוף , tishebuf [>]
 50213 - 199.042 *
 50273 - 199.042 *

טישעביאָוו , tishebiov [>]
 51314 - 199.042 *

טישעלע , tishele [>]
 48276 - 038.120.new
 48277 - 057.051.new
 50248 - 019.060.new
 50248 - 196.030.new3
 52229 - 019.060.new2
 ...

טישעס , tishes [>]
 50213 - 110.031 *
 50213 - 110.031.new
 50213 - 110.031.new2

טישערל , tisherl [>]
 50237 - 196.030 *

טישקעסטל , tishkestl [>]
 31357 - 065.080 *
 46327 - 065.080.new2
 46327 - 065.080.new3
 46327 - 065.080.new4
 46327 - 065.080 *
 ...

טישקעסטלעך , tishkestlekh [>]
 46327 - 065.081 *
 46327 - 065.081 *
 47295 - 065.081 *
 54265 - 065.081.2 *

טית , tit [>]
 50190 - 159.380.new
 50190 - 159.380.new
 50190 - 164.120 *
 50196 - 125.070.new2
 50197 - 036.091.newf
 ...

טיִערע , tiere [>]
 48354 - 187.120.new

טכיק-טכיק-טכיק , tkhik-tkhik-tkhik [>]
 46327 - 163.250 *
 46327 - 163.251 *

טכר , tkhr [>]
 53212 - 162.040.new

טכריכים , tkhrikhim [>]
 47301 - 181.010 *

טל , tl [>]
 47301 - 000.000.newq
 53212 - 217.020 *

טלאָ , tlo [>]
 48292 - 143.010.new
 48292 - 143.010 *

טלאָענן , tloenn [>]
 48292 - 143.010.new

טלאָענס , tloens [>]
 48292 - 143.010.new

טלאָען , tloen [>]
 48292 - 143.010.new
 48292 - 143.010.new3
 53228 - 152.030.new2

טלו , tlu [>]
 48292 - 143.010.new

טלוטשקע , tlutshke [>]
 53215 - 113.040 *

טלול , tlul [>]
 32358 - 081.030.new3

טלוּקע , tluke [>]
 53215 - 196.040 *

טליה , tlih [>]
 52192 - 069.110 *

טליט , tlit [>]
 54266 - 083.081 *

טליייִעט , tleyiet [>]
 46327 - 083.081 *
 46327 - 083.081.new
 46327 - 083.081 *

טלייעט , tleyet [>]
 46327 - 083.081 *
 46327 - 083.081.new
 49229 - 083.081 *
 50202 - 083.081 *
 51228 - 083.081 *
 ...

טלייען , tleyen [>]
 49229 - 083.100 *
 52224 - 082.060 *
 52224 - 083.080 *
 52224 - 083.100 *
 52224 - 082.060 *
 ...

טליע , tlie [>]
 51323 - 083.081 *

טליעט , tliet [>]
 49205 - 083.081.2 *
 49205 - 112.031 *
 49225 - 083.081 *
 50190 - 083.110 *
 50197 - 083.081 *
 ...

טליעטץ , tlietts [>]
 52211 - 083.080 *

טליען , tlien [>]
 49256 - 083.080 *
 50197 - 083.101 *
 51229 - 083.100 *
 52181 - 083.081 *
 52184 - 083.100 *
 ...

טלית , talis [>]
 31357 - 180.040 *
 32358 - 180.040.new
 32358 - 180.040.new
 32358 - 180.040 *
 32358 - 187.131.new2
 ...

טלית'ל , talis'l [>]
 55249 - 040.051 *

טלית-קטן , talis-kotn [>]
 31357 - 040.051 *
 44264 - 040.051 *
 45284 - 040.051 *
 45284 - 180.040.2 *
 47267 - 040.051 *
 ...

טליתים , tlitim [>]
 48292 - 007.050.new
 49205 - 040.050 *
 50190 - 192.063.new
 53212 - 220.120.new8

טליתים-שטאָט , tlitim-shtot [>]
 48292 - 007.050.new

טליתל , tlitl [>]
 49224 - 172.110 *

טליתמאַכער , tlitmakher [>]
 52213 - 220.120.new8

טליתסל , tlitsl [>]
 45284 - 040.050 *

טליתקטן , tlitktn [>]
 55277 - 040.051 *

טליִיעט , tliiet [>]
 46327 - 083.081 *

טליִע , tlie [>]
 51323 - 083.081 *
 51323 - 083.081.new

טליִעט , tliet [>]
 48248 - 083.081 *
 48248 - 083.081.2 *
 48263 - 083.080 *
 48276 - 083.081 *
 48276 - 083.081 *
 ...

טליִעט! , tliet! [>]
 49235 - 083.081 *

טליִען , tlien [>]
 48276 - 083.081 *
 48277 - 083.100 *
 49245 - 083.100 *
 49293 - 083.100 *
 50296 - 112.031 *
 ...

טלעט , tlet [>]
 52184 - 083.120 *

טלפּיים , tlpeym [>]
 32358 - 152.020.2 *

טמאה , tmh [>]
 50199 - 200.020 *
 50206 - 200.020 *
 50206 - 200.021 *
 50206 - 187.020 *
 50206 - 200.040 *

טמאה-גאַס , tmh-gas [>]
 50206 - 199.040.new3
 50206 - 199.040.new5

טמון , tmun [>]
 49293 - 135.050 *

טנוייִם , tnoyim [>]
 48286 - 175.060.new

טנויִם , tnuim [>]
 48276 - 175.060 *
 48284 - 175.060 *
 49247 - 175.060.new
 49245 - 175.060 *

טנקל , tnkl [>]
 51238 - 170.050 *

טנקלעם , tnklem [>]
 49225 - 082.100 *

טן , tn [>]
 51283 - 193.032 *
 51283 - 220.120.new3
 52181 - 036.060 *

טסאיז , tsiz [>]
 53309 - 161.030.new

טע , te [>]
 49235 - 173.050.new
 50190 - 065.020.new
 50212 - 063.060.new2

טעאטער , teter [>]
 53212 - 023.020.new
 53212 - 023.030.new

טעאַטער , teater [>]
 32358 - 195.020 *
 47295 - 159.130.new
 49229 - 157.060 *
 49242 - 159.160 *
 49245 - 157.010.new2
 ...

טעאַטער-זאַך , teater-zakh [>]
 48324 - 195.080 *

טעאַטערס , teaters [>]
 49242 - 001.010.new7

טעאָדאָר , teodor [>]
 50246 - 009.024.new2

טעאָריע , teorie [>]
 54301 - 000.000.new3
 54301 - 000.000.new3

טעבזשין , tebzhin [>]
 50197 - 007.050.new

טעבע , tebe [>]
 48277 - 007.050.new4
 48354 - 172.030 *
 48354 - 172.030.new
 48354 - 172.030.new3

טעג , teg [>]
 31357 - 000.000.new3
 31357 - 178.090.new
 31357 - 185.090 *
 31357 - 192.010 *
 31357 - 197.072 *
 ...

טעגליכער , teglikher [>]
 52181 - 041.010 *

טעגלעכן , teglekhn [>]
 48272 - 101.020 *

טעגלעכע , teglekhe [>]
 52229 - 214.050 *

טעגלעך , teglekh [>]
 48292 - 137.060.new4
 55249 - 137.060.new

טעוה , teuh [>]
 50237 - 193.050.new

טעוועלע , tevele [>]
 50248 - 197.090 *

טעווער , tever [>]
 50285 - 011.040.new
 50285 - 011.040.new2
 50285 - 011.040.new2
 50285 - 075.010 *
 50329 - 075.010.new
 ...

טעולת , teult [>]
 53212 - 173.051 *

טעותּ , teut [>]
 53257 - 162.120.new

טעות , toes [>]
 31357 - 173.050 *
 32358 - 160.130.new3
 32358 - 173.050 *
 32358 - 173.051 *
 45284 - 173.050.2 *
 ...

טעותן , teutn [>]
 48354 - 173.050.new
 48354 - 173.050.new

טעוּת , teut [>]
 47295 - 135.051.new6
 50202 - 172.041 *
 50227 - 173.050 *
 55258 - 172.041.new
 55258 - 172.041.new

טעזיקלעך , teziklekh [>]
 49293 - 110.050 *

טעזשגע , tezhge [>]
 32358 - 205.040.new3

טעט , tet [>]
 52236 - 111.090.new

טעטין , tetin [>]
 51238 - 025.060 *

טעטיק , tetik [>]
 50334 - 203.100.new
 52192 - 181.030 *
 53228 - 001.070.new

טעטל , tetl [>]
 48272 - 076.040 *

טעטליק , tetlik [>]
 54222 - 163.190.new

טעטלישן , tetlishn [>]
 54222 - 163.190.new

טעטע , tete [>]
 52181 - 003.013 *

טעטראק , tetrk [>]
 52215 - 199.020 *

טעטשאָ , tetsho [>]
 48354 - 058.040 *

טעים , teim [>]
 52217 - 056.042.new59
 53212 - 132.050 *

טעינעס , teines [>]
 53215 - 220.080 *

טעכאָל , tekhol [>]
 49256 - 067.040 *

טעכטער , tekhter [>]
 32358 - 000.000.new4
 46327 - 189.090.new
 47301 - 007.050.new5
 47301 - 007.050.new7
 48272 - 160.150 *
 ...

טעכטערל , tekhterl [>]
 50227 - 220.120.new7

טעכטערשולן , tekhtershuln [>]
 54226 - 220.120.newf

טעכל , tekhl [>]
 44264 - 004.021 *
 45284 - 004.021 *
 46327 - 004.021.new2
 48259 - 004.021 *
 48263 - 004.020 *
 ...

טעכלאך , tekhlkh [>]
 53272 - 043.020 *

טעכלע , tekhle [>]
 47267 - 113.060 *
 47301 - 113.060 *
 47301 - 113.060 *

טעכלעך , tekhlekh [>]
 49293 - 004.031.new

טעכניק , tekhnik [>]
 48354 - 003.040.new3

טעכניש , tekhnish [>]
 50212 - 058.050.new3

טעכנישן , tekhnishn [>]
 48276 - 131.034.2 *

טעכנישע , tekhnishe [>]
 53261 - 081.100.new3

טעכנישער , tekhnisher [>]
 50259 - 034.040.new2
 50273 - 135.020.new
 50334 - 042.060.new2
 51314 - 200.031.new

טעכעט , tekhet [>]
 54222 - 068.061 *
 54222 - 068.061.new
 54222 - 068.061 *
 54222 - 068.061.2 *

טעכעלע , tekhele [>]
 50312 - 004.020 *
 50312 - 004.022.new
 52213 - 004.020.new
 52213 - 004.020.new2
 52213 - 004.020.new

טעכעסעך , tekhesekh [>]
 53228 - 030.012 *

טעכעסער , tekheser [>]
 48284 - 030.012 *
 48292 - 030.012 *

טעכער , tekher [>]
 48243 - 004.011 *
 48243 - 004.011.new
 48243 - 004.011.new
 48243 - 004.011.new3
 48263 - 004.011 *
 ...

טעכצעטער , tekhtseter [>]
 53212 - 115.100.new3

טעך , tekh [>]
 48354 - 004.011.newa

טעל , tel [>]
 47295 - 023.041 *
 48272 - 200.031.new
 49225 - 041.071.new
 51258 - 200.030.new
 52245 - 200.031.new
 ...

טעל'טשיק , tel'tshik [>]
 52192 - 097.061 *

טעלארלעך , telrlekh [>]
 51229 - 197.090 *

טעלבוך , telbukh [>]
 50334 - 028.091 *

טעלט , telt [>]
 51258 - 138.101 *

טעלטערישע , telterishe [>]
 50213 - 151.053 *

טעלטשיק , teltshik [>]
 45284 - 097.061 *
 48259 - 097.061 *
 48281 - 097.061 *
 48284 - 097.061 *
 49224 - 097.060 *
 ...

טעלטשע , teltshe [>]
 49235 - 159.250 *
 51229 - 159.250 *

טעלי , teli [>]
 54265 - 144.080.new

טעליאַטאַ , teliata [>]
 48354 - 144.081 *

טעליאָנאָק , telionok [>]
 48354 - 144.081 *

טעליטשקע , telitshke [>]
 48243 - 144.080 *
 55249 - 138.040.new
 55249 - 138.090 *

טעלינג , teling [>]
 53272 - 017.040.new

טעליצע , telitse [>]
 48272 - 144.081 *
 49293 - 144.080 *
 49338 - 144.081.new
 49338 - 144.081 *
 50248 - 144.081 *
 ...

טעליצעס , telitses [>]
 49293 - 144.020.new

טעליצקע , telitske [>]
 53257 - 111.040.new
 54265 - 144.080.new
 54265 - 144.080 *

טעליצקעס , telitskes [>]
 53257 - 111.040.new

טעלעגעראפן , telegerpn [>]
 49256 - 002.070.new3

טעלעגראפישע , telegrpishe [>]
 52181 - 002.070 *

טעלעגראפן , telegrpn [>]
 47301 - 002.070.new
 49256 - 002.070 *
 49256 - 002.070.new3
 51229 - 002.070 *
 51258 - 002.070 *
 ...

טעלעגראפן-פּאָוסטס , telegrpn-pousts [>]
 51258 - 002.070 *

טעלעגראף , telegrf [>]
 48272 - 002.070 *
 48272 - 002.070.new
 48272 - 002.070.new2
 52184 - 002.070 *
 53215 - 002.070 *
 ...

טעלעגראַמס , telegrams [>]
 47267 - 002.070 *

טעלעגראַמע , telegrame [>]
 53212 - 220.120 *

טעלעגראַמען , telegramen [>]
 49224 - 002.070 *

טעלעגראַמעס , telegrames [>]
 50334 - 203.100.new

טעלעגראַם , telegram [>]
 49224 - 002.070.2 *
 49235 - 220.120.newj

טעלעגראַף , telegraf [>]
 32358 - 002.070 *
 54222 - 002.070 *
 54222 - 002.070.new
 54301 - 002.070.new
 55277 - 002.060.new

טעלעגראַף-סלופּעס , telegraf-slupes [>]
 53228 - 002.070 *

טעלעגראַף-סליפּ , telegraf-slip [>]
 48248 - 002.070 *

טעלעגראַף-סליפּעס , telegraf-slipes [>]
 48248 - 002.070.new

טעלעגראַפֿישע , telegrafishe [>]
 50285 - 002.070 *

טעלעגראַפֿן , telegrafn [>]
 50190 - 002.070 *
 50246 - 002.070.new3
 51323 - 002.070.2 *
 54226 - 002.070 *
 54226 - 002.070.2 *
 ...

טעלעגראַפֿן-סטאָלב , telegrafn-stolb [>]
 54301 - 002.070 *

טעלעגראַפֿן-סטאָלבעס , telegrafn-stolbes [>]
 54226 - 002.070.2 *

טעלעוויזיע , televizie [>]
 45284 - 001.010.new5
 48276 - 081.030.2 *
 48286 - 009.023.new5
 50296 - 159.410 *

טעלעוויזשן , televizhn [>]
 48272 - 031.011.new
 50227 - 177.041.new

טעלעטשע , teletshe [>]
 53215 - 144.081 *
 53215 - 144.081.new

טעלעטשקע , teletshke [>]
 55249 - 138.130.new4

טעלעכל , telekhl [>]
 32358 - 106.040 *

טעלעך , telekh [>]
 53212 - 002.040.newh

טעלעסקאָפּ , teleskop [>]
 52184 - 012.051 *

טעלעסקעלע , teleskele [>]
 49245 - 144.081 *

טעלעפאנען , telepnen [>]
 52217 - 155.030 *

טעלעפאָניטשנע , teleponitshne [>]
 53212 - 002.070 *

טעלעפאָנס , telepons [>]
 53272 - 001.070.new6

טעלעפאָנען , teleponen [>]
 49256 - 002.070.new2
 49256 - 002.070.new3

טעלעפאָן , telepon [>]
 49256 - 002.070.new2
 51237 - 002.070 *

טעלעפֿאָניר , telefonir [>]
 53228 - 163.080.new2

טעלעפֿאָנירט , telefonirt [>]
 50213 - 118.021.2 *

טעלעפֿאָנס , telefons [>]
 55268 - 002.070.new4

טעלעפֿאָנען , telefonen [>]
 48354 - 143.030.new4

טעלעפֿאָן , telefon [>]
 47295 - 002.070.new
 47295 - 023.041.new
 48277 - 034.040 *
 48354 - 027.060 *
 48354 - 107.011 *
 ...

טעלעפֿאָן-געשפּרעך , telefon-geshprekh [>]
 48354 - 162.010 *

טעלעפֿאָן-סלופּ , telefon-slup [>]
 50206 - 002.070 *

טעלעפֿאָן-סלופּעס , telefon-slupes [>]
 53228 - 002.070.new2

טעלעפֿאָן-קלעצער , telefon-kletser [>]
 50248 - 002.070 *

טעלעפֿן-סלופּעס , telefn-slupes [>]
 48324 - 002.070 *

טעלעצי , teletsi [>]
 48292 - 144.080.new

טעלעצע , teletse [>]
 32358 - 144.081 *
 32358 - 144.081.new
 32358 - 144.090 *
 45284 - 144.081.new
 46327 - 144.081 *
 ...

טעלער , teler [>]
 31357 - 105.040 *
 31357 - 108.071 *
 32358 - 105.040 *
 32358 - 108.071 *
 32358 - 127.081.new7
 ...

טעלער;פּלייט , teler;pleyt [>]
 50190 - 105.040 *

טעלערל , telerl [>]
 31357 - 106.040 *
 32358 - 000.000.newt
 32358 - 000.000.newv
 32358 - 106.040 *
 32358 - 126.010.new3
 ...

טעלערלעך , telerlekh [>]
 32358 - 000.000.newt
 32358 - 000.000.new
 32358 - 190.081.new7
 32358 - 206.022.new
 32358 - 206.020 *
 ...

טעלערס , telers [>]
 32358 - 190.081.new7
 45284 - 180.060.new
 48263 - 178.071.new5
 48276 - 192.063.new
 49245 - 108.071.new2
 ...

טעלציע , teltsie [>]
 54226 - 159.250 *

טעלצע , teltse [>]
 50237 - 159.250 *
 50248 - 159.250 *
 51228 - 159.250 *
 51229 - 159.250 *
 52213 - 159.250 *
 ...

טעלרס , telrs [>]
 51314 - 105.040 *

טעמאַטישער , tematisher [>]
 49242 - 001.010.new8

טעמאָדייַע , temodaye [>]
 55248 - 163.250.new2

טעמביץ , tembits [>]
 48259 - 007.050 *

טעמדעלע , temdele [>]
 52213 - 163.250.new

טעמו , temu [>]
 49247 - 163.250 *
 52229 - 163.260.new2

טעמודאלע , temudle [>]
 51217 - 163.210 *
 51217 - 163.250 *
 53215 - 163.250 *
 51217 - 163.210 *
 53215 - 163.250 *

טעמוּדאַל , temudal [>]
 55258 - 163.250 *

טעמוּדאַלע , temudale [>]
 47295 - 163.250 *

טעמים , temim [>]
 49224 - 144.072.new2
 49235 - 199.051.new
 50212 - 039.071.new
 51225 - 129.101 *
 52245 - 000.000.new8
 ...

טעמיק , temik [>]
 48286 - 132.050 *
 48286 - 132.050.new

טעמל , teml [>]
 49256 - 138.140.new2
 49256 - 138.140.new2

טעמן , temn [>]
 52268 - 123.030 *

טעמע , teme [>]
 46327 - 175.040.new
 48292 - 213.030 *
 48354 - 177.090.newe
 52184 - 189.070 *

טעמעבע , temebe [>]
 52213 - 163.250.new

טעמען , temen [>]
 48259 - 136.050 *
 54249 - 189.0503 *

טעמעס , temes [>]
 48354 - 111.010.newz

טעמפּ , temp [>]
 50197 - 105.060 *
 50312 - 105.060 *
 51228 - 105.060 *
 51283 - 105.060 *
 52181 - 105.060 *
 ...

טעמפּאָלינער , tempoliner [>]
 50237 - 220.120.new4

טעמפּוך , tempukh [>]
 53315 - 028.090 *

טעמפּיק , tempik [>]
 32358 - 092.021.new
 32358 - 092.021.new2
 32358 - 092.021.new3
 32358 - 092.021.new4
 46327 - 105.060 *
 ...

טעמפּיקער , tempiker [>]
 51323 - 105.060 *

טעמפּל , templ [>]
 49293 - 182.036.2 *
 50197 - 012.010.new3

טעמפּלען , templen [>]
 49293 - 187.062.2 *

טעמפּן , tempn [>]
 54265 - 105.060 *
 55249 - 105.060.new

טעמפּע , tempe [>]
 50197 - 105.060 *
 50202 - 105.060 *
 50202 - 105.070 *
 50227 - 105.060 *
 50237 - 105.060 *
 ...

טעמפּעק , tempek [>]
 48283 - 028.090 *
 48283 - 028.091 *

טעמפּער , temper [>]
 48354 - 105.060 *
 50275 - 105.060 *
 50296 - 105.060.new
 52213 - 105.060 *
 52223 - 105.060 *
 ...

טעמפּעראַמענט , temperament [>]
 52192 - 034.072 *

טעמפאָרארי , temporri [>]
 48272 - 182.043.new2

טעמפל , templ [>]
 49256 - 012.010.new
 49256 - 012.010.new2

טעמפע , tempe [>]
 51217 - 105.060 *
 52184 - 105.060 *
 52215 - 105.060 *

טעמפער , temper [>]
 52211 - 105.060 *
 53215 - 105.060 *

טעם , tam [>]
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 091.010 *
 32358 - 102.040.new3
 32358 - 111.020.new4
 32358 - 125.050.new3
 ...

טעםך , temkh [>]
 48354 - 111.010.new38

טענגל , tengl [>]
 54265 - 169.060.new

טענדזשערע , tendzhere [>]
 32358 - 000.000.neww
 32358 - 000.000.new46
 32358 - 111.020.new6
 32358 - 113.010 *
 32358 - 126.010.new5

טענדזשערעס , tendzheres [>]
 32358 - 111.020.new4
 32358 - 111.050 *
 32358 - 196.030.2 *

טענדל , tendl [>]
 52192 - 072.021.new2

טענדע , tende [>]
 50212 - 044.070 *
 50212 - 044.070.new
 51228 - 044.070 *

טענדע-וואַרענדע , tende-varende [>]
 48292 - 044.020.new

טענדער , tender [>]
 53272 - 015.040.new
 53272 - 015.040.new2

טענדער...וועל , tender...vel [>]
 53272 - 015.040.new2

טענה , tenh [>]
 49245 - 172.050.new5
 50206 - 179.100 *
 50227 - 220.080.new2
 50334 - 220.120.new
 52249 - 068.060 *
 ...

טענהט , tenht [>]
 49245 - 100.060.new
 53278 - 108.010.new2

טענהן , tenhn [>]
 52268 - 060.014.new2
 52268 - 060.014.new2

טענות , taynes [>]
 32358 - 220.080 *
 44264 - 220.080 *
 45284 - 220.080 *
 46327 - 220.080 *
 47288 - 220.080 *
 ...

טענט , tent [>]
 48286 - 182.032.new
 50197 - 001.070.new
 53212 - 188.060.new

טעני'תים , teni'tim [>]
 52184 - 190.030.new

טענית , tenit [>]
 47301 - 190.030 *
 47301 - 194.051 *
 48283 - 190.070 *
 48283 - 190.070.new
 50196 - 190.030.new4
 ...

טעניתים , tenitim [>]
 51225 - 186.060 *

טענס , tens [>]
 53272 - 014.050 *

טענע , tene [>]
 45284 - 072.090 *
 45284 - 072.090.new

טענעבוים , teneboym [>]
 31357 - 103.010 *

טענעט , tenet [>]
 50197 - 208.050.new

טענענבוימער , tenenboymer [>]
 52215 - 102.090 *

טענענבוים , tenenboym [>]
 53315 - 193.050 *

טענענט , tenent [>]
 48272 - 022.070.new

טענען , tenen [>]
 47295 - 199.071.new
 48283 - 187.112 *
 50196 - 220.080 *
 50197 - 208.050.new
 50197 - 208.050.new2
 ...

טענעס , tenes [>]
 47301 - 220.080.new
 49225 - 220.080.new
 52215 - 220.080 *

טענעקו , teneku [>]
 45284 - 073.020 *

טענער , tener [>]
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 182.030.new5
 49235 - 207.031 *
 49235 - 207.031.new
 52249 - 200.021 *

טענצל , tentsl [>]
 49224 - 177.100 *
 49225 - 178.080.new2
 50190 - 178.080 *
 50227 - 177.100.new
 50227 - 178.060 *
 ...

טענצלעך , tentslekh [>]
 49256 - 178.080 *

טענצע , tentse [>]
 52184 - 178.080 *

טענצער , tentser [>]
 49245 - 146.020.2 *
 49338 - 146.020 *

טענצערינס , tentserins [>]
 32358 - 176.051.new2

טענצערין , tentserin [>]
 51323 - 178.080 *

טענץ , tents [>]
 31357 - 178.080 *
 45284 - 178.080 *
 45284 - 178.080.new
 46327 - 178.080 *
 46327 - 178.080.new
 ...

טענקע , tenke [>]
 52213 - 037.040 *
 52213 - 037.040.new

טען , ten [>]
 32358 - 170.010 *

טעס , tes [>]
 48292 - 173.050 *
 50206 - 156.150 *
 50206 - 156.150.new
 52184 - 016.030.new2

טעסט , test [>]
 49293 - 003.062.new

טעסל , tesl [>]
 53295 - 048.031 *
 54265 - 168.070 *

טעסלעט , teslet [>]
 50275 - 203.050.new3

טעסלער , tesler [>]
 48277 - 203.050.new2
 48292 - 203.050 *
 49247 - 203.050.new
 49293 - 203.050.new
 49293 - 203.050.new
 ...

טעסעלע , tesele [>]
 50329 - 106.030.new4

טעפּ , tep [>]
 31357 - 107.011 *
 32358 - 107.011.new
 32358 - 111.050 *
 32358 - 111.050.2 *
 32358 - 111.070.new
 ...

טעפּ-maker , tep-maker [>]
 50259 - 204.050 *

טעפּאלע , teple [>]
 47267 - 106.030 *
 49256 - 106.030 *
 51225 - 106.030 *
 51233 - 106.030 *
 53309 - 108.071 *

טעפּאַזש , tepazh [>]
 53211 - 205.010 *

טעפּאַכער , tepakher [>]
 53257 - 068.063 *
 53257 - 068.063.new

טעפּאַך , tepakh [>]
 53257 - 068.063.new
 53257 - 068.063.new

טעפּאַלע , tepale [>]
 47267 - 106.030.new
 50199 - 106.030 *
 50202 - 106.030 *
 50227 - 112.060.new
 53212 - 106.030.new
 ...

טעפּיכל , tepikhl [>]
 50285 - 068.060 *

טעפּיכער , tepikher [>]
 55249 - 083.040 *
 55258 - 068.061 *

טעפּיך , tepikh [>]
 49229 - 068.061 *
 50190 - 068.061 *
 50196 - 068.061 *
 50197 - 068.061 *
 50199 - 068.061 *
 ...

טעפּיש , tepish [>]
 49225 - 068.060 *
 50190 - 068.061 *

טעפּל , tepl [>]
 31357 - 111.010 *
 31357 - 111.010.new
 31357 - 111.010.new
 31357 - 111.080 *
 31357 - 112.040.new
 ...

טעפּל-צודעקל , tepl-tsudekl [>]
 50334 - 110.040 *

טעפּלאַך , teplakh [>]
 50306 - 107.010 *

טעפּליק , teplik [>]
 48292 - 209.020 *

טעפּלמאַכער , teplmakher [>]
 32358 - 204.050 *
 49229 - 204.050 *

טעפּלעך , teplekh [>]
 46327 - 110.040 *
 46327 - 110.060.new4
 46327 - 111.020.new
 47267 - 110.051 *
 47267 - 111.020 *
 ...

טעפּמאַכער , tepmakher [>]
 51323 - 204.050 *
 52192 - 204.050.new

טעפּנבאָאַך , tepnboakh [>]
 50213 - 028.090 *

טעפּנבויך , tepnboykh [>]
 50213 - 028.090 *

טעפּן , tepn [>]
 55277 - 204.050 *

טעפּן-מאַכער , tepn-makher [>]
 50257 - 204.050 *

טעפּע , tepe [>]
 49235 - 111.020.new
 49235 - 111.020.new

טעפּעכן , tepekhn [>]
 49235 - 068.061 *

טעפּעכע , tepekhe [>]
 48286 - 068.061.new
 48286 - 068.061.new2
 50212 - 068.061 *
 50213 - 068.060 *
 50213 - 068.062 *
 ...

טעפּעכעס , tepekhes [>]
 53278 - 068.061 *

טעפּעכער , tepekher [>]
 47295 - 068.061 *
 48277 - 068.061.new
 48277 - 068.061 *
 48277 - 068.061.new
 51323 - 068.061 *
 ...

טעפּעך , tepekh [>]
 31357 - 068.061 *
 44264 - 068.060 *
 45284 - 068.061 *
 45284 - 068.061 *
 46327 - 068.061.2 *
 ...

טעפּעל , tepel [>]
 46327 - 106.030.new3

טעפּעלע , tepele [>]
 45284 - 106.030.new
 45284 - 110.050 *
 45284 - 112.010 *
 46327 - 106.030.new
 46327 - 106.030.new3
 ...

טעפּעלעך , tepelekh [>]
 49224 - 169.019.new
 49247 - 113.010 *
 50213 - 084.050 *
 50246 - 137.010.new4
 50259 - 137.010 *

טעפּער , teper [>]
 31357 - 204.050 *
 45284 - 204.050.new
 46327 - 068.061 *
 46327 - 068.061.2 *
 46327 - 204.050.new2
 ...

טעפּערמאַכער , tepermakher [>]
 53278 - 204.050 *

טעפ , tep [>]
 47301 - 111.050.new
 47301 - 111.050 *
 48272 - 107.011 *
 48272 - 107.011.new
 48272 - 111.010.new
 ...

טעפאטש , teptsh [>]
 51238 - 204.050 *

טעפאלאך , teplkh [>]
 47301 - 000.000.new36

טעפאלע , teple [>]
 47301 - 106.030.new2
 49225 - 106.030 *
 49256 - 072.060 *
 49256 - 113.021 *
 51228 - 106.030 *
 ...

טעפאלעך , teplekh [>]
 49256 - 113.010 *

טעפיכער , tepikher [>]
 48272 - 068.061 *
 49205 - 068.061 *
 53272 - 068.063 *

טעפיך , tepikh [>]
 48272 - 068.061 *
 51225 - 177.090 *
 51233 - 068.061 *
 52184 - 068.060 *
 52215 - 068.061 *

טעפיע , tepie [>]
 52181 - 110.070 *

טעפכיע , tepkhie [>]
 52184 - 149.040 *

טעפל , tepl [>]
 47301 - 110.040.new
 47301 - 110.050 *
 47301 - 110.050.new
 47301 - 111.010 *
 48272 - 069.030.new
 ...

טעפלאך , teplkh [>]
 51283 - 085.051.new

טעפלעאך , teplekh [>]
 52245 - 007.050.new
 48272 - 111.010.new
 48283 - 069.030 *
 48283 - 069.030.new
 48283 - 083.050 *
 ...

טעפן , tepn [>]
 51217 - 204.050 *

טעפעכער , tepekher [>]
 52245 - 068.061 *
 53272 - 068.061 *
 53272 - 068.061.new
 53272 - 068.061.new
 53272 - 068.063.new

טעפעך , tepekh [>]
 47301 - 068.061 *
 48283 - 068.061 *
 49225 - 068.061 *
 49256 - 068.061 *
 51217 - 068.061 *
 ...

טעפעלע , tepele [>]
 51229 - 106.030 *
 51229 - 163.190.new2
 53215 - 106.030 *

טעפעלעך , tepelekh [>]
 51225 - 113.010 *

טעפעמארעק , tepemrek [>]
 52181 - 001.090 *
 52181 - 003.060 *

טעפער , teper [>]
 47301 - 204.050 *
 49225 - 204.050 *
 51225 - 204.050 *
 51229 - 204.050 *
 51237 - 204.050 *
 ...

טעפערן , tepern [>]
 47301 - 204.050 *

טעפֿאַך , tefakh [>]
 53257 - 068.061 *

טעפֿישע , tefishe [>]
 50212 - 068.061 *

טעפֿלעך , teflekh [>]
 54249 - 196.030 *

טעפֿע , tefe [>]
 48277 - 111.030.new
 50275 - 108.071 *

טעפֿעך , tefekh [>]
 47267 - 068.061 *

טעצאלע , tetsle [>]
 51225 - 106.040 *
 51228 - 106.040 *
 51237 - 106.040 *
 53215 - 106.040 *

טעצאַלע , tetsale [>]
 53212 - 106.040 *

טעצל , tetsl [>]
 48243 - 106.040 *
 48248 - 106.040 *
 48283 - 195.070.new
 48292 - 086.070.new
 49242 - 106.040 *
 ...

טעצעלע , tetsele [>]
 32358 - 106.040 *
 48248 - 106.040 *
 49235 - 106.040 *
 52213 - 106.040 *
 52223 - 106.040 *

טעץ , tets [>]
 46327 - 086.011.new
 50248 - 196.040 *
 50296 - 120.030 *

טעקאַלעך , tekalekh [>]
 47267 - 163.210 *

טעקטור , tektur [>]
 52192 - 069.140.new

טעקיאַ , tekia [>]
 45284 - 209.020.new2
 45284 - 209.020.new3

טעקל , tekl [>]
 48284 - 165.031.new2
 50227 - 165.031.new2

טעקלעך , teklekh [>]
 50227 - 165.031.new2

טעקן , tekn [>]
 49224 - 165.031 *

טעקסט , tekst [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 172.070.new4
 32358 - 208.040 *
 46327 - 049.080.new3
 48248 - 186.030 *
 ...

טעקסטייל , teksteyl [>]
 55248 - 220.120.newb

טעקסטיל , tekstil [>]
 53228 - 101.021.new

טעקסטיל(ס , tekstil(s [>]
 49247 - 007.050.newa

טעקסטן , tekstn [>]
 48324 - 195.080 *
 50227 - 195.080.new

טעקסי , teksi [>]
 52245 - 000.000.new8

טעקעלע , tekele [>]
 52268 - 165.031.new

טער , ter [>]
 49245 - 119.010.2 *
 52213 - 159.080.new3
 54301 - 116.040 *

טעראסע , terse [>]
 51217 - 058.020.new

טעראַס , teras [>]
 48263 - 058.020.new
 48263 - 058.021.2 *

טעראַסע , terase [>]
 53228 - 148.082.new3

טעראָוויצע , terovitse [>]
 48277 - 001.090 *
 48277 - 001.090.new
 48277 - 001.090.new
 48277 - 001.090.new2
 48277 - 001.090.new3

טערטשיק , tertshik [>]
 53215 - 097.061 *

טעריטאָריעס , teritories [>]
 32358 - 012.010.new3

טערליצע , terlitse [>]
 50246 - 178.080 *
 50246 - 178.080.new
 50246 - 178.080.new3

טערליצקע , terlitske [>]
 55249 - 111.040 *

טערלע , terle [>]
 55249 - 129.110 *

טערלעטשקע , terletshke [>]
 55249 - 138.090.new2
 55249 - 138.090.new4

טערמאָמעטער , termometer [>]
 44264 - 026.042 *
 51323 - 036.060 *

טערמאָס , termos [>]
 49205 - 112.050 *

טערמינאָלאָגיע , terminologie [>]
 48292 - 048.071 *
 48292 - 085.030 *
 48292 - 213.031 *
 52192 - 181.010.new
 52251 - 034.041.newj

טערמינען , terminen [>]
 52192 - 209.020.new

טערמין , termin [>]
 32358 - 197.072.new
 32358 - 197.072.new
 32358 - 197.072.new2
 47301 - 004.011.new
 48354 - 002.031.new2
 ...

טערמע , terme [>]
 47301 - 001.082 *
 47301 - 001.082 *
 48243 - 001.082.new
 48263 - 001.080 *
 48263 - 001.081.new
 ...

טערמעצע , termetse [>]
 49293 - 007.050 *

טערנאפּ , ternp [>]
 53289 - 097.030 *

טערניטשקע , ternitshke [>]
 50248 - 166.010 *
 51228 - 193.010 *

טערנינג , terning [>]
 55249 - 076.080.new

טערניפּ , ternip [>]
 50197 - 097.030.new2
 50197 - 097.030.new2
 53257 - 097.030.new2
 53257 - 097.030.new3
 55258 - 130.010.new2
 ...

טערניפּס , ternips [>]
 50202 - 097.081.new2

טערניף , ternif [>]
 52181 - 096.052 *

טערנישקע , ternishke [>]
 52224 - 193.010.new4

טערנע , terne [>]
 51229 - 193.010 *
 52224 - 193.010 *
 52224 - 193.010.new2
 52224 - 193.010.new4
 52224 - 193.010 *

טערן , tern [>]
 50197 - 044.112.new7
 51258 - 179.030 *

טערעבין , terebin [>]
 53257 - 096.070 *

טערעבן , terebn [>]
 54301 - 096.070.new
 54301 - 096.070 *

טערעבע , terebe [>]
 49235 - 096.070 *

טערעבענטש , terebentsh [>]
 54226 - 163.150.new2

טערעבען , tereben [>]
 49256 - 096.070 *
 54222 - 096.070.new
 54265 - 096.070 *

טערעזע , tereze [>]
 50334 - 205.050 *
 50334 - 205.050.new
 50334 - 205.050.new

טערעם , terem [>]
 47301 - 200.030 *
 48263 - 200.030.new2
 49293 - 200.030.new
 49293 - 200.030.new
 50246 - 200.030.new
 ...

טערענע , terene [>]
 54226 - 038.020 *

טערעסקאפקעס , tereskpkes [>]
 52245 - 093.010 *

טערעץ , terets [>]
 51225 - 171.020.new

טערעק , terek [>]
 50196 - 165.031 *

טערעשין , tereshin [>]
 50273 - 211.090.new3

טערעשיעס , tereshies [>]
 52184 - 090.050 *

טערעשניס , tereshnis [>]
 52181 - 090.040 *

טערעשניעס , tereshnies [>]
 52184 - 090.050.new

טערעשניקעס , tereshnikes [>]
 52184 - 090.050 *

טערעשנעס , tereshnes [>]
 52184 - 090.050.new

טערעשעכע , tereshekhe [>]
 50213 - 002.030.newr

טערעשעס , tereshes [>]
 50213 - 002.030.newr
 52181 - 090.040 *

טערפּ'ע , terp'e [>]
 48324 - 090.071 *

טערפּק , terpk [>]
 54222 - 093.021.new2

טערפּקע , terpke [>]
 31357 - 090.071 *
 32358 - 090.071 *
 46327 - 090.071 *
 46327 - 090.071 *
 46327 - 090.071 *
 ...

טערפק'ע , terpk'e [>]
 53289 - 090.071 *

טערפקע , terpke [>]
 48272 - 090.071 *
 48283 - 090.071 *
 49205 - 090.071 *
 49225 - 090.071 *
 49256 - 090.071 *
 ...

טערצע , tertse [>]
 51225 - 159.110 *
 51225 - 159.250 *

טערץ , terts [>]
 51225 - 171.020.new

טערקאַטש , terkatsh [>]
 53278 - 108.084 *
 53278 - 108.084.new
 53278 - 108.084.new3
 53278 - 108.084.new4

טערקאָטע , terkote [>]
 48263 - 154.040 *
 48263 - 154.040.new
 48263 - 154.051.2 *

טערקאָטע'.Bessarabian , terkote'.Bessarabian [>]
 48263 - 154.040.new

טערקי , terki [>]
 50227 - 140.060 *
 53309 - 140.060.new

טערקיי , terkey [>]
 48272 - 068.061 *

טערקייַ , terkay [>]
 45284 - 005.010.new
 45284 - 005.030 *
 46327 - 104.120.new6
 46327 - 104.120.new7
 46327 - 104.120.new8
 ...

טערקיסער , terkiser [>]
 53278 - 095.030.new2
 53278 - 095.030.new2

טערקיש , terkish [>]
 32358 - 000.000.newh
 32358 - 111.020.new
 32358 - 211.090.new
 46327 - 174.070.new2
 50196 - 124.070.new

טערקישן , terkishn [>]
 53278 - 095.030.new

טערקישע , terkishe [>]
 32358 - 157.023.new8
 48243 - 100.042 *
 48281 - 100.029 *
 48281 - 100.030 *
 48292 - 138.130.new
 ...

טערקישער , terkisher [>]
 32358 - 157.023.new8
 32358 - 173.030.new2
 46327 - 104.120.new5
 46327 - 104.120.new6
 50196 - 099.050 *
 ...

טערקן , terkn [>]
 32358 - 205.060.new3
 54265 - 137.030.new2
 54265 - 137.030.new3
 54265 - 137.030.new7
 54265 - 177.090.2 *
 ...

טעררקיש , terrkish [>]
 48354 - 099.010.new2

טערשט , tersht [>]
 47267 - 065.039.new3

טערשע , tershe [>]
 50296 - 102.010 *
 50296 - 102.012.new
 50296 - 102.012.new

טעש , tesh [>]
 49293 - 205.040 *
 53272 - 194.060 *
 53272 - 194.060.new2

טעשאלע , teshle [>]
 49256 - 051.020 *

טעשל , teshl [>]
 46327 - 168.071 *
 46327 - 168.071.new
 46327 - 168.080.new
 46327 - 168.080.new
 46327 - 168.080.new2
 ...

טעשלט , teshlt [>]
 47288 - 168.080 *

טעשליך , teshlikh [>]
 53212 - 189.080 *
 53215 - 189.080 *

טעשלעך , teshlekh [>]
 48277 - 189.080 *
 48277 - 189.080.new
 50196 - 189.080 *
 50196 - 189.080.new
 50196 - 189.080.new
 ...

טעשלען , teshlen [>]
 48263 - 168.080.new
 50202 - 168.080 *
 52236 - 168.080 *
 54226 - 168.080 *

טעשן , teshn [>]
 50259 - 168.080 *
 53228 - 168.080 *

טעשערל , tesherl [>]
 47267 - 051.020 *

טפּקע , tpke [>]
 52192 - 179.050.new
 52192 - 164.083.new
 54249 - 131.034 *

טפּש-אשת , tpsh-sht [>]
 54222 - 036.021.new

טפּשות-אשת , tpshut-sht [>]
 54222 - 059.080 *

טפילין , tpilin [>]
 53212 - 220.120.new9

טף , tf [>]
 50190 - 001.010.new

טפֿו , tfu [>]
 50296 - 036.021 *
 50296 - 036.021.new

טפֿו-טפֿו , tfu-tfu [>]
 32358 - 161.042.new7
 50206 - 163.260 *

טפֿו-טפֿו-טפֿו , tfu-tfu-tfu [>]
 50259 - 163.120 *
 52229 - 036.021 *
 52229 - 036.021 *

טצ , tts [>]
 52215 - 162.110 *

טציטערן , ttsitern [>]
 53257 - 142.050.new

טקאַניע , tkanie [>]
 31357 - 196.040.new

טקאַניעס , tkanies [>]
 31357 - 196.040.new

טקאָגט , tkogt [>]
 50213 - 039.090 *

טקס , tks [>]
 52224 - 209.032.new

טקסי , tksi [>]
 52245 - 000.000.new8

טקעף , tkef [>]
 47288 - 167.080 *

טר , tr [>]
 52251 - 058.021.new4

טראבל , trbl [>]
 52181 - 028.111 *

טראבער , trber [>]
 50196 - 210.110 *
 52211 - 140.080 *

טראג , trg [>]
 48272 - 040.070 *
 49205 - 044.100 *
 51237 - 044.100 *
 53289 - 204.080.new

טראגאנעק , trgnek [>]
 52181 - 181.060 *

טראגט , trgt [>]
 47301 - 162.061.new
 47301 - 181.040 *
 47301 - 053.011 *
 47301 - 044.080.new
 48272 - 019.010 *
 ...

טראגן , trgn [>]
 47301 - 181.040 *
 47301 - 196.030 *
 47301 - 001.090.new2
 48272 - 045.040.new
 48272 - 048.011 *
 ...

טראגע , trge [>]
 48283 - 181.060 *
 49256 - 181.060 *
 51217 - 181.060 *
 51238 - 181.060 *
 52184 - 181.011 *
 ...

טראדיציע , trditsie [>]
 48283 - 194.040.new

טראדישיאן , trdishin [>]
 48272 - 065.060.new

טראדישן , trdishn [>]
 48283 - 130.041.new4

טראדע , trde [>]
 51238 - 145.030 *

טראווע , trve [>]
 51238 - 101.020 *

טראטואר , trtur [>]
 51228 - 002.011 *
 52181 - 002.010 *

טראטווע , trtve [>]
 51225 - 005.011 *
 51225 - 005.011 *

טראטכן , trtkhn [>]
 48272 - 075.040 *

טראטעס , trtes [>]
 53212 - 005.011 *
 53212 - 005.011.new

טראטשענע , trtshene [>]
 51237 - 202.080 *
 51237 - 202.100.new

טראכט , trkht [>]
 47301 - 128.010.new
 48283 - 195.080.new
 51229 - 220.120.newb
 51258 - 120.050.new2
 51258 - 211.050.new
 ...

טראכטיק , trkhtik [>]
 51225 - 144.072 *

טראכטן , trkhtn [>]
 51217 - 163.200.new
 51225 - 126.010.new
 51258 - 120.050.new2
 53272 - 001.080.new
 53272 - 047.030.new
 ...

טראלאלולע , trllule [>]
 52217 - 211.030 *

טראלדז , trldz [>]
 49205 - 048.031.2 *

טראנסקרייַבן , trnskraybn [>]
 53272 - 002.040 *

טראפּ , trp [>]
 51258 - 172.060 *

טראפן , trpn [>]
 49205 - 126.071 *
 53289 - 126.070 *

טראף , trf [>]
 48283 - 172.060 *
 49225 - 172.060 *
 51238 - 172.060 *
 52181 - 172.060 *
 52184 - 172.060 *
 ...

טראקטיר , trktir [>]
 55277 - 211.081.new2

טראשקע , trshke [>]
 53272 - 042.062.new

טראַ , tra [>]
 48354 - 107.011 *

טראַ-טראַ-טאַ-טאַ , tra-tra-ta-ta [>]
 32358 - 170.010 *

טראַאַנע , traane [>]
 52192 - 159.270 *

טראַב , trab [>]
 50190 - 029.032 *

טראַבט , trabt [>]
 48263 - 154.060.new

טראַבלמייקער , trablmeyker [>]
 55248 - 020.031 *

טראַבלס , trabls [>]
 50227 - 220.080.new4
 50227 - 220.080.new5

טראַבן , trabn [>]
 47267 - 140.080 *

טראַבער , traber [>]
 50197 - 188.090 *

טראַגאַ , traga [>]
 50196 - 181.060.new
 50196 - 181.060.new

טראַגע , trage [>]
 32358 - 179.070.new
 45284 - 181.060 *
 49224 - 181.060 *
 49229 - 181.060 *
 50196 - 181.060.new
 ...

טראַגעדיע , tragedie [>]
 54222 - 090.060 *
 54301 - 000.000.new6

טראַגעדער , trageder [>]
 49224 - 181.060 *

טראַגען , tragen [>]
 50212 - 063.060.new2

טראַדיציאָנעל , traditsionel [>]
 48243 - 138.130 *
 48243 - 192.010 *
 48292 - 137.160.new3
 50334 - 138.070 *
 52224 - 192.062.new
 ...

טראַדיציאָנעלע , traditsionele [>]
 48354 - 143.030.newo
 48354 - 143.030.newq
 48354 - 143.030.new37
 50334 - 189.050 *

טראַדיציאָנעלער , traditsioneler [>]
 32358 - 188.052.new4
 48292 - 137.100.new3
 48354 - 143.030.newp
 50190 - 197.064 *
 50334 - 135.040 *

טראַדיציאָן , traditsion [>]
 48243 - 189.050.new

טראַדיציע , traditsie [>]
 48243 - 078.094 *
 48248 - 134.050 *
 48248 - 136.050.new
 48248 - 137.140.new2
 48248 - 189.070 *
 ...

טראַדיציעל , traditsiel [>]
 48292 - 138.100.new

טראַדיציעס , traditsies [>]
 48248 - 189.080.new
 48354 - 143.030.newl
 48354 - 143.030.newx
 48354 - 143.030.newx
 50227 - 220.120 *

טראַדיציִע , traditsie [>]
 48248 - 104.120.2 *

טראַוויאַטאַ , traviata [>]
 50334 - 162.110 *

טראַוויאַלער , travialer [>]
 52192 - 183.069 *

טראַווינעץ , travinets [>]
 54265 - 093.050 *

טראַווע , trave [>]
 49247 - 213.070 *

טראַוועריק , traverik [>]
 52251 - 219.082 *
 52251 - 219.082.new
 52251 - 219.082.new
 52251 - 219.082.new2

טראַטאָוואַר , tratovar [>]
 50212 - 002.010.new

טראַטואַר , tratuar [>]
 53228 - 002.010.new
 53228 - 002.010 *

טראַטווע , tratve [>]
 50202 - 005.010.new2
 50212 - 005.010 *
 52224 - 005.010 *
 52224 - 005.010.new
 52224 - 005.010.new
 ...

טראַטוועס , tratves [>]
 50190 - 005.011.new2
 50190 - 005.011.new3
 50227 - 005.011 *

טראַטוּאר , tratur [>]
 55248 - 002.010.new2

טראַטוּאַר , tratuar [>]
 55248 - 002.010.new2

טראַטוּוואַר , tratuvar [>]
 49235 - 002.011 *

טראַטעוואַר , tratevar [>]
 49224 - 002.010 *

טראַכט , trakht [>]
 46327 - 120.030.new
 47288 - 059.040 *
 47288 - 168.080.new8
 47295 - 174.130.new3
 48259 - 041.010 *
 ...

טראַכטיק , trakhtik [>]
 50196 - 144.072 *

טראַכטן , trakhtn [>]
 32358 - 190.110.new
 48281 - 059.040 *
 48286 - 091.020.new
 48354 - 025.040.new
 48354 - 098.060.new2
 ...

טראַכיכים , trakhikhim [>]
 52229 - 180.010.new
 52229 - 180.010 *

טראַכמי , trakhmi [>]
 54222 - 015.012 *

טראַכני , trakhni [>]
 54222 - 015.012 *
 54222 - 015.012.new
 54222 - 015.012.new
 54222 - 015.012.new2
 54222 - 036.060 *

טראַכעס , trakhes [>]
 47288 - 192.010 *

טראַכריכים , trakhrikhim [>]
 46327 - 182.030.new5

טראַך , trakh [>]
 48354 - 028.120 *
 48354 - 002.031.new2

טראַלאַלאַלאַ , tralalala [>]
 52249 - 003.010 *

טראַמאַסק , tramask [>]
 50212 - 009.060 *

טראַמוויי , tramvey [>]
 50190 - 001.010.newj

טראַמווייַ , tramvay [>]
 45284 - 008.060 *

טראַמווייַען , tramvayen [>]
 52224 - 002.010.new

טראַנסילוואַניע , transilvanie [>]
 45284 - 188.080.new

טראַנסלייטן , transleytn [>]
 52236 - 135.020.new

טראַנספּאָרט , transport [>]
 52192 - 181.040 *

טראַנסקריבירבאַר , transkribirbar [>]
 48276 - 081.022.new
 48276 - 137.100 *

טראַנסקריבירונג , transkribirung [>]
 48276 - 128.050 *
 54222 - 155.050 *

טראַנסקריבירן , transkribirn [>]
 48276 - 089.063 *
 48276 - 127.080 *
 48276 - 123.010 *
 48277 - 169.031.new
 48354 - 010.022.new48
 ...

טראַנע , trane [>]
 48281 - 159.270 *
 50190 - 159.270 *
 50213 - 159.270 *
 50227 - 159.270 *
 50248 - 159.270 *

טראַן , tran [>]
 50190 - 052.040 *

טראַסט , trast [>]
 53212 - 188.020.newe

טראַסטינעץ , trastinets [>]
 48284 - 007.050.new3
 48284 - 007.050.new4

טראַסטן , trastn [>]
 47288 - 208.070 *

טראַסק , trask [>]
 48286 - 019.012.new
 48354 - 007.080.new3
 50296 - 007.080 *
 52213 - 007.083.new
 52213 - 007.083.new
 ...

טראַסקעט , trasket [>]
 50273 - 106.020 *

טראַפּ , trap [>]
 47295 - 146.011 *

טראַפּעטין , trapetin [>]
 54265 - 029.040.new2

טראַפּענטיק , trapentik [>]
 50275 - 028.090 *

טראַפּעציע , trapetsie [>]
 32358 - 113.010 *

טראַף , traf [>]
 32358 - 172.060.new
 32358 - 172.060 *
 32358 - 172.060.new
 46327 - 172.060.new5
 48263 - 172.010.new2
 ...

טראַפֿט , traft [>]
 53212 - 172.060 *

טראַפֿן , trafn [>]
 48276 - 127.080 *
 50237 - 157.101.new
 52268 - 157.100.new3

טראַקט , trakt [>]
 50227 - 002.051.new2
 50227 - 002.051.new2
 50227 - 002.051.new4
 50227 - 002.051.new3

טראַקטיר , traktir [>]
 47295 - 220.120.new59
 47295 - 220.120.new59

טראַקעס , trakes [>]
 46327 - 192.060.new
 46327 - 192.060.new3
 48324 - 211.070.new2
 48324 - 211.070.new3
 48324 - 211.070.new4
 ...

טראַשקוּן , trashkun [>]
 55258 - 220.110.new4

טראָ , tro [>]
 53212 - 202.080.new

טראָאואַר , trouar [>]
 48284 - 002.010 *
 52268 - 002.010.new2

טראָב , trob [>]
 49242 - 099.022 *
 54222 - 033.060.new

טראָבוס , trobus [>]
 54222 - 033.060.new

טראָבל , trobl [>]
 53272 - 004.040.new

טראָבן , trobn [>]
 49242 - 099.022 *
 49242 - 099.022.new
 49242 - 099.022.new2
 51233 - 091.040.new
 51233 - 091.040.new
 ...

טראָג , trog [>]
 47288 - 059.070 *
 48286 - 045.030.new5
 48292 - 040.060.new
 49224 - 137.030.new
 49247 - 042.070.new4
 ...

טראָגט , trogt [>]
 31357 - 038.050 *
 31357 - 038.060.2 *
 31357 - 041.060 *
 31357 - 041.060.new
 31357 - 144.070 *
 ...

טראָגנדיק , trogndik [>]
 45284 - 144.070 *
 48259 - 144.070 *
 48276 - 144.070.2 *
 54301 - 000.000.new6
 54301 - 000.000.new6
 ...

טראָגן , trogn [>]
 31357 - 037.080 *
 44264 - 037.020.new
 44264 - 037.022 *
 44264 - 038.050 *
 44264 - 038.050.new
 ...

טראָגסט , trogst [>]
 45284 - 012.052 *
 45284 - 012.052.2 *
 49224 - 145.060.new6
 54265 - 045.030 *

טראָגסטו , trogstu [>]
 49224 - 145.060.new3

טראָגע , troge [>]
 51228 - 181.060 *

טראָגעדיק , trogedik [>]
 32358 - 144.070.new
 32358 - 144.070.new
 48292 - 144.070.2 *
 48292 - 144.070.new
 49338 - 144.070 *
 ...

טראָגעדעק , trogedek [>]
 48292 - 144.070.2 *

טראָגעוודיק , trogevdik [>]
 49229 - 144.070 *
 49229 - 144.071 *

טראָגער , troger [>]
 51228 - 195.070 *

טראָדן , trodn [>]
 51196 - 037.050.new

טראָוועריק , troverik [>]
 46327 - 219.082 *
 47301 - 219.082 *
 47301 - 219.082 *
 48272 - 219.082 *
 48272 - 219.082.new
 ...

טראָוּגן , trougn [>]
 50273 - 179.060.new

טראָוּמבל , troumbl [>]
 49225 - 017.030 *

טראָוּן , troun [>]
 48248 - 052.040 *
 49225 - 052.040 *

טראָוּען , trouen [>]
 50190 - 208.070 *

טראָוּעריק , trouerik [>]
 50197 - 219.080 *
 51229 - 219.082 *

טראָזש , trozh [>]
 52184 - 146.031 *

טראָט , trot [>]
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 220.040.new2

טראָטאר , trotr [>]
 53212 - 002.010.new
 53212 - 002.010.new2
 53212 - 002.011 *

טראָטואר , trotur [>]
 47301 - 002.010.new
 47301 - 002.010.new2
 47301 - 000.000.newp
 51228 - 002.010 *
 51229 - 002.011 *
 ...

טראָטוארן , troturn [>]
 47301 - 002.010.new

טראָטואַר , trotuar [>]
 32358 - 002.010.new
 45284 - 002.010 *
 45284 - 002.011.new
 45284 - 002.011.new
 46327 - 002.010 *
 ...

טראָטואַרן , trotuarn [>]
 48263 - 002.010.new3
 48263 - 002.010.new2
 48263 - 002.010.new3
 52224 - 002.010 *
 52268 - 002.010.new2
 ...

טראָטוואַר , trotvar [>]
 50212 - 002.010.new

טראָטוּאר , trotur [>]
 51258 - 002.010 *
 51258 - 002.010.new2
 53272 - 002.010.new5

טראָטוּאַר , trotuar [>]
 44264 - 002.010 *
 44264 - 002.011 *
 49229 - 002.010.new
 49229 - 002.010.new2
 49229 - 002.011 *
 ...

טראָטוּוואַר , trotuvar [>]
 49229 - 002.010.new
 49229 - 002.010 *
 49229 - 002.010.new2
 49235 - 002.050 *

טראָטעאַר , trotear [>]
 49229 - 002.010.new2
 54265 - 002.010 *

טראָטעוואַרן , trotevarn [>]
 48263 - 002.010.new3

טראָטשינעס , trotshines [>]
 50202 - 202.080 *
 51229 - 202.080 *
 52251 - 202.080 *

טראָטשענע , trotshene [>]
 51237 - 202.100 *
 51237 - 202.100.new

טראָטשענעס , trotshenes [>]
 50190 - 202.080 *
 50190 - 202.100 *
 50196 - 202.080 *
 50197 - 202.080 *
 52211 - 202.100 *
 ...

טראָיצע , troitse [>]
 48277 - 199.040.new
 50275 - 199.040.new
 50334 - 199.040 *
 53261 - 199.040.new

טראָיִצאַ , troitsa [>]
 48354 - 199.040.new
 53278 - 199.040.new2
 53278 - 199.040.new

טראָיִצע , troitse [>]
 48292 - 199.040.new
 48354 - 199.040.new
 48354 - 199.040.new2
 50296 - 199.040.new

טראָכאָם , trokhom [>]
 49235 - 152.050 *

טראָל , trol [>]
 47267 - 048.031 *
 51217 - 048.031 *
 51225 - 048.030 *
 52184 - 048.030 *

טראָלב , trolb [>]
 50237 - 048.030 *
 50237 - 048.031 *

טראָלד , trold [>]
 31357 - 048.030 *
 48243 - 048.031 *
 48259 - 048.031 *
 48263 - 048.030 *
 48265 - 048.031 *
 ...

טראָלדז , troldz [>]
 49235 - 048.031 *
 50190 - 048.030 *
 50196 - 048.030 *
 50206 - 048.031 *
 50212 - 048.031.new3

טראָלדזן , troldzn [>]
 52192 - 048.031 *

טראָלדן , troldn [>]
 48272 - 048.030 *
 48286 - 048.020 *
 49245 - 048.020 *
 49245 - 048.020.new
 49245 - 048.021 *
 ...

טראָלדע , trolde [>]
 50212 - 048.031.new2

טראָלדעלע , troldele [>]
 48248 - 048.030 *

טראָלז , trolz [>]
 50213 - 048.031.2 *

טראָלזן , trolzn [>]
 50196 - 048.020 *
 50196 - 048.021 *
 50196 - 048.030 *

טראָלפּ , trolp [>]
 51233 - 048.031 *

טראָמבע , trombe [>]
 48259 - 017.030 *
 50213 - 017.030 *
 50213 - 017.031.new
 50213 - 017.031.new
 50259 - 017.030 *
 ...

טראָמבעניק , trombenik [>]
 53272 - 028.091 *
 53272 - 028.091.new

טראָמייטן , tromeytn [>]
 55249 - 194.070 *

טראָמפּייט , trompeyt [>]
 49242 - 177.022.new

טראָמפייטערס , trompeyters [>]
 52184 - 177.040.new

טראָנאָ , trono [>]
 52251 - 169.090.new

טראָנג , trong [>]
 44264 - 007.090 *

טראָנגל , trongl [>]
 48272 - 034.084 *

טראָנגען , trongen [>]
 48259 - 179.070 *

טראָניק , tronik [>]
 52223 - 105.070 *

טראָנק , tronk [>]
 47295 - 069.060 *
 50312 - 033.020 *
 51228 - 017.031 *

טראָנקס , tronks [>]
 53257 - 072.040.new3

טראָן , tron [>]
 47295 - 052.040 *
 48243 - 052.040 *
 48248 - 052.040 *
 48263 - 052.040.new2
 48263 - 052.040.new
 ...

טראָס , tros [>]
 50227 - 042.070.new

טראָסוּאר , trosur [>]
 53272 - 002.010.new3

טראָסט , trost [>]
 54249 - 053.010.new

טראָסטינעץ , trostinets [>]
 48284 - 220.120.new8
 48286 - 004.013.newa
 48286 - 004.013.newb

טראָסטן , trostn [>]
 47267 - 001.010.newd
 50273 - 208.070 *
 53211 - 208.070.new
 53211 - 208.070 *

טראָסטענעץ , trostenets [>]
 48284 - 007.050.new4
 48292 - 007.050.new3

טראָסל , trosl [>]
 48265 - 124.070.new2

טראָסן , trosn [>]
 50259 - 002.070 *

טראָסק , trosk [>]
 50227 - 042.070 *

טראָסקעוויצע , troskevitse [>]
 48272 - 215.040 *
 48286 - 215.041.new

טראָען , troen [>]
 50212 - 052.040 *

טראָפּ , trop [>]
 46327 - 172.060 *
 46327 - 172.060.2 *
 46327 - 172.060.new
 46327 - 172.060.new5
 46327 - 172.060.new5
 ...

טראָפּאַלע , tropale [>]
 50199 - 126.060 *
 50202 - 126.061 *

טראָפּיטשקע , tropitshke [>]
 50197 - 126.061 *

טראָפּנווייַז , tropnvayz [>]
 32358 - 130.040.new

טראָפּנס , tropns [>]
 32358 - 197.050.new2
 32358 - 197.050.new3
 52251 - 018.070 *
 54226 - 130.040.new2
 54265 - 157.020 *

טראָפּנציער , tropntsier [>]
 50227 - 072.031 *

טראָפּן , tropn [>]
 32358 - 126.060 *
 32358 - 126.070 *
 32358 - 197.050.new
 47288 - 126.061 *
 48243 - 126.061 *
 ...

טראָפּעט , tropet [>]
 51237 - 216.070 *

טראָפּעלע , tropele [>]
 49245 - 126.070 *
 50196 - 171.011 *
 50248 - 126.070 *
 50248 - 126.071 *
 50273 - 126.061.2 *

טראָפּקע , tropke [>]
 53278 - 107.070 *
 53278 - 107.070 *

טראָפ , trop [>]
 52181 - 126.060 *

טראָפאלע , trople [>]
 51225 - 126.062 *
 51233 - 126.061 *

טראָפן , tropn [>]
 49256 - 126.060.new
 49256 - 126.070 *
 51217 - 126.070.new
 51225 - 126.060 *
 51229 - 126.061 *

טראָפעט , tropet [>]
 51228 - 216.070 *

טראָפעטיטל , tropetitl [>]
 53272 - 114.020.new5
 53272 - 114.020.new4

טראָף , trof [>]
 32358 - 172.060 *
 48263 - 172.010.new2
 48265 - 172.060 *
 48276 - 172.060 *
 48283 - 172.060.new
 ...

טראָצדעם , trotsdem [>]
 50190 - 001.010 *
 54266 - 010.030 *

טראָץ , trots [>]
 48243 - 067.020 *
 50190 - 001.040 *
 50190 - 010.020 *
 50190 - 010.040 *
 50190 - 156.130.new
 ...

טראָק , trok [>]
 47288 - 007.090 *
 47301 - 007.090.new2
 47301 - 007.090.new2
 48286 - 007.090 *
 48354 - 007.090.new5
 ...

טראָקענע , trokene [>]
 53215 - 091.031 *

טראָרואַר , troruar [>]
 51196 - 002.010 *

טראָריק , trorik [>]
 50227 - 072.052 *
 51217 - 219.082 *
 52211 - 219.082 *

טרו , tru [>]
 46327 - 203.020.2 *
 46327 - 203.020.new

טרו-טרו-טרו-טרו , tru-tru-tru-tru [>]
 53278 - 149.060 *

טרובאַטש , trubatsh [>]
 52251 - 176.060.new2

טרובאַלידאַך , trubalidakh [>]
 50312 - 004.040.new

טרובו , trubu [>]
 48354 - 056.060 *

טרוביצע , trubitse [>]
 54265 - 150.040 *

טרובן , trubn [>]
 32358 - 091.040.new
 48292 - 091.040 *
 50329 - 091.040.new2

טרובע , trube [>]
 46327 - 056.060 *
 46327 - 056.061.new2
 46327 - 056.061.new3
 46327 - 056.061.new3
 48272 - 177.043 *
 ...

טרוגט , trugt [>]
 53295 - 044.010 *

טרוגן , trugn [>]
 48292 - 037.010.2 *
 48292 - 081.022 *
 48292 - 181.040 *

טרוגעדיק , trugedik [>]
 48292 - 144.070.2 *
 49229 - 144.070 *

טרוזשקאווקעס , truzhkvkes [>]
 51225 - 127.050 *

טרוי , troy [>]
 50213 - 056.050 *

טרויב , troyb [>]
 50306 - 086.060.new
 51314 - 000.000.new5

טרויבן , troybn [>]
 32358 - 127.030.new2
 44264 - 091.040 *
 44264 - 092.013 *
 44264 - 130.041.new
 47288 - 128.010 *
 ...

טרויוש , troyush [>]
 50212 - 008.041.new6
 50212 - 008.041.new5

טרוימן , troymn [>]
 51314 - 073.020 *

טרוים , troym [>]
 50257 - 220.120 *

טרוין , troyn [>]
 46327 - 052.040 *

טרויענעם , troyenem [>]
 50196 - 056.041 *

טרויען , troyen [>]
 49247 - 208.071 *
 53261 - 208.071 *
 55249 - 208.070 *

טרויעצע , troyetse [>]
 55249 - 199.040 *

טרויער , troyer [>]
 32358 - 199.060.new
 48277 - 219.082.2 *
 49242 - 199.060 *
 49242 - 199.070 *
 49245 - 199.060.new
 ...

טרויער-וואָכן , troyer-vokhn [>]
 49245 - 199.060 *

טרויער-טאָג , troyer-tog [>]
 49235 - 199.051.new
 49235 - 199.051 *
 49235 - 199.051.new

טרויער-טעג , troyer-teg [>]
 48248 - 199.070.2 *
 48248 - 199.0703 *
 53278 - 199.070 *

טרויער-ניגון , troyer-nigun [>]
 52249 - 200.021 *

טרויערדיק , troyerdik [>]
 53257 - 219.082 *
 53257 - 219.082.new

טרויערט , troyert [>]
 48277 - 219.082.2 *
 53261 - 197.061.new
 53261 - 197.061.new4

טרויערטעג , troyerteg [>]
 56293 - 199.060 *
 56293 - 199.070 *

טרויעריק , troyerik [>]
 31357 - 219.082 *
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 219.080 *
 44264 - 219.080.2 *
 45284 - 219.082 *
 ...

טרויעריקן , troyerikn [>]
 48263 - 138.160.new9
 51229 - 220.120.newb

טרויעריקע , troyerike [>]
 32358 - 000.000.new7
 49293 - 164.090.2 *
 50248 - 220.120.new2
 53278 - 199.070.new

טרויעריקער , troyeriker [>]
 47295 - 001.081.new
 48292 - 141.080.new
 52249 - 003.050 *
 55248 - 219.080 *

טרויערן , troyern [>]
 48277 - 219.082.2 *

טרויצע , troytse [>]
 48292 - 199.040.new
 51283 - 199.040 *
 53309 - 199.040.new
 54266 - 199.040 *

טרויקאנט , troyknt [>]
 52181 - 070.012 *

טרויקאַנט , troykant [>]
 52213 - 170.040 *
 52213 - 170.040.new

טרויקאָנט , troykont [>]
 50202 - 170.060 *

טרויקע , troyke [>]
 54301 - 154.060 *

טרויִעריק , truierik [>]
 50329 - 219.082 *
 54301 - 219.082 *

טרוכלע , trukhle [>]
 50259 - 097.061.new2
 50329 - 097.061 *

טרומייט , trumeyt [>]
 50312 - 177.020.new2
 52213 - 177.041.new

טרומייטע , trumeyte [>]
 53211 - 177.041.2 *
 53211 - 177.042 *

טרום , trum [>]
 51314 - 168.110.new3

טרונג , trung [>]
 53295 - 103.024 *

טרוניצעס , trunitses [>]
 47288 - 127.040 *

טרונע , trune [>]
 50206 - 159.270 *

טרונק , trunk [>]
 31357 - 105.020.new
 31357 - 105.020.new
 32358 - 105.020.new
 46327 - 105.020.2 *
 46327 - 105.020.new
 ...

טרונקען , trunken [>]
 50206 - 211.081.new2
 50329 - 103.031.2 *

טרון , trun [>]
 48354 - 052.050.new
 49293 - 052.040 *
 52192 - 052.040 *

טרוןיעריק , trunierik [>]
 48248 - 219.080 *

טרוסאָ , truso [>]
 48286 - 067.051.new2
 48286 - 067.051.new
 48286 - 175.050 *

טרוסיק , trusik [>]
 46327 - 147.070.new3
 46327 - 147.070.new3
 46327 - 147.070 *

טרוסקאווקעס , truskvkes [>]
 51228 - 094.011.new
 51283 - 093.021 *
 51283 - 093.020 *
 52245 - 127.050 *

טרוסקאפקעס , truskpkes [>]
 49225 - 093.011 *
 51225 - 093.011 *
 51229 - 093.010 *
 51229 - 093.012 *
 51233 - 093.010 *
 ...

טרוסקאַווקעס , truskavkes [>]
 48292 - 093.011 *
 48292 - 093.022 *
 48292 - 093.010 *
 48354 - 093.011 *
 49229 - 093.010 *
 ...

טרוסקאַופֿקעס , truskaufkes [>]
 48354 - 092.030.new5

טרוסקאַפֿקע , truskafke [>]
 50246 - 093.011.new3
 50246 - 093.011.new

טרוסקאַפֿקעס , truskafkes [>]
 48243 - 093.010 *
 48354 - 092.030.new5
 49293 - 093.011 *
 50237 - 093.010 *
 50237 - 093.033 *
 ...

טרוסקאָווקעס , truskovkes [>]
 48292 - 093.011 *

טרופּע , trupe [>]
 49242 - 001.010.new8

טרוק , truk [>]
 48286 - 075.040.new3

טרוקנט , truknt [>]
 52229 - 099.060.new
 54265 - 113.100 *

טרוקנער , trukner [>]
 47288 - 075.040 *

טרוקן , trukn [>]
 31357 - 091.040 *
 32358 - 129.020.new
 32358 - 134.023.new4
 45284 - 075.040 *
 45284 - 134.012 *
 ...

טרוקעניש , trukenish [>]
 49293 - 034.040 *

טרוקענע , trukene [>]
 31357 - 075.040 *
 32358 - 134.023.new5
 32358 - 191.020.new4
 45284 - 133.030.new2
 45284 - 136.050 *
 ...

טרוקענ(ע , truken(e [>]
 54301 - 086.030.new2

טרוקענע , trukene [>]
 54301 - 137.050.new2
 54301 - 137.160 *

טרוקענעם , trukenem [>]
 48281 - 077.050 *
 50329 - 133.100.new2
 52249 - 110.030.new
 54222 - 126.050 *

טרוקענער , trukener [>]
 32358 - 075.040 *
 46327 - 108.081.new6
 46327 - 006.052.new3
 48281 - 075.040 *
 50246 - 075.040 *
 ...

טרוקענערהייט , trukenerheyt [>]
 46327 - 130.100.newd
 52249 - 098.060.new7
 54265 - 080.021.new2

טרושקאווקעס , trushkvkes [>]
 51217 - 093.010 *
 51228 - 093.020 *
 52211 - 094.010 *

טרושקאפקעס , trushkpkes [>]
 51228 - 093.011 *
 52215 - 093.011 *
 53215 - 093.011 *

טרושקאַווקעס , trushkavkes [>]
 52229 - 091.040.new3
 52229 - 091.040.new2
 52229 - 091.040.new3

טרוּ , tru [>]
 53272 - 017.012.new

טרוּאַ , trua [>]
 50196 - 169.060.2 *

טרוּבן , trubn [>]
 48272 - 215.011.new
 53212 - 091.040.new2

טרוּבע , trube [>]
 49256 - 177.041.new
 49256 - 177.043 *
 49256 - 177.043.new
 49256 - 177.043.new
 50306 - 056.060.new2
 ...

טרוּג , trug [>]
 50227 - 181.060 *

טרוּגט , trugt [>]
 48283 - 038.040 *
 48283 - 220.040.new2
 50306 - 220.040.new
 52211 - 044.100 *
 55248 - 200.031.new

טרוּגן , trugn [>]
 48283 - 038.040 *
 50197 - 195.070.new

טרוּגעדיק , trugedik [>]
 50306 - 144.070 *

טרוּווערדיק , truverdik [>]
 48292 - 219.080 *

טרוּזן , truzn [>]
 50212 - 002.051 *

טרוּיקאָנט , truikont [>]
 50202 - 170.060.new

טרוּכלע , trukhle [>]
 50306 - 097.060.new
 50306 - 097.060.new2

טרוּם , trum [>]
 50212 - 049.050 *

טרוּנק , trunk [>]
 53257 - 105.020.new
 53272 - 103.024 *
 53272 - 103.024.new
 53272 - 103.024.new
 53272 - 105.020.new2
 ...

טרוּן , trun [>]
 50199 - 220.120.new64
 50199 - 220.120.new64
 50202 - 052.040 *

טרוּסקאפקעס , truskpkes [>]
 49256 - 092.030.new2
 49256 - 092.030.new2

טרוּסקאפֿקעס , truskfkes [>]
 55249 - 092.023.new3
 55249 - 092.023.new4

טרוּסקאַווקעס , truskavkes [>]
 50197 - 092.030 *
 55248 - 094.010.new

טרוּסקאַפֿקעס , truskafkes [>]
 50190 - 093.010 *
 50190 - 093.030.new4
 50196 - 093.010 *
 50196 - 093.011.new
 50202 - 093.010 *
 ...

טרוּעריק , truerik [>]
 53309 - 219.082.new

טרוּפּקע , trupke [>]
 55249 - 082.090 *

טרוּקן , trukn [>]
 51258 - 075.040 *
 51258 - 113.100 *
 53212 - 218.010.new5
 53215 - 218.010.new
 53257 - 075.040 *
 ...

טרוּקענע , trukene [>]
 52307 - 075.040 *
 53257 - 069.030 *
 53272 - 075.030 *
 53272 - 075.030 *
 53272 - 113.090 *
 ...

טרוּקענעהייט , trukeneheyt [>]
 51258 - 096.031.new2

טרוּקענער , trukener [>]
 53215 - 075.040 *

טרוּשקאווקעס , trushkvkes [>]
 52217 - 092.030 *

טרוּשקאפֿקעס , trushkfkes [>]
 53212 - 093.010.new
 53212 - 093.012.new

טרוּשקאַפֿקעס , trushkafkes [>]
 53212 - 093.012 *
 53212 - 093.020.new

טרוּשקעס , trushkes [>]
 53309 - 095.060.new3

טרח , trkh [>]
 52181 - 156.050 *

טרי , tri [>]
 47295 - 023.041.new
 48248 - 086.012.new2
 48272 - 000.000.new
 48272 - 000.000.new
 48272 - 000.000.new
 ...

טריאכץ , trikhts [>]
 51225 - 130.040 *

טריאנגל , tringl [>]
 53272 - 170.060.new4
 53272 - 170.060.new4

טריאַנגל , triangl [>]
 44264 - 170.060 *

טריאַס-האַמייסים , trias-hameysim [>]
 54222 - 057.110.new2

טריב , trib [>]
 50190 - 170.080.new
 50212 - 072.051 *
 50212 - 072.052.new2

טריבונאַלסקי , tribunalski [>]
 51196 - 000.000.new
 51196 - 001.010.new2
 51196 - 004.061.new
 51196 - 007.085 *
 51196 - 220.120.new
 ...

טריבוּך , tribukh [>]
 55277 - 028.091.new
 55277 - 028.091 *

טריבן , tribn [>]
 48354 - 005.010.new2

טריבעך , tribekh [>]
 48286 - 028.091.new2

טריבערן , tribern [>]
 52181 - 210.110 *

טרידלען , tridlen [>]
 54222 - 218.060.new

טריוגאָלניק , triugolnik [>]
 51283 - 170.060 *

טריט , trit [>]
 50296 - 031.050 *
 51238 - 031.051 *
 51238 - 031.041.new
 51258 - 031.050.new
 51258 - 181.050.new4
 ...

טריטואַר , trituar [>]
 46327 - 002.010.new
 46327 - 002.010.new
 46327 - 002.010.new
 50237 - 002.010 *
 50237 - 002.010.new
 ...

טריטיוואַר , tritivar [>]
 49245 - 002.010.new2
 49245 - 002.010.new2

טריטעלעך , tritelekh [>]
 50237 - 032.042.new

טריי , trey [>]
 48272 - 024.091.new2
 48276 - 197.060.new

טרייבאַן , treyban [>]
 55249 - 209.020.new

טרייבט , treybt [>]
 47301 - 005.010.new
 48283 - 219.061 *
 50213 - 210.110 *
 53289 - 154.060 *

טרייבלאַך , treyblakh [>]
 50306 - 169.019.new

טרייבלען , treyblen [>]
 50257 - 210.110 *

טרייבן , treybn [>]
 47301 - 219.061 *
 51228 - 210.110 *

טרייבסט , treybst [>]
 51217 - 219.061 *

טרייבסטו , treybstu [>]
 51217 - 219.061 *

טרייבעט , treybet [>]
 51225 - 210.110 *

טרייבעטש , treybetsh [>]
 51238 - 210.110 *

טרייבער , treyber [>]
 50213 - 210.110 *
 50213 - 210.110.new
 51228 - 210.110 *

טרייבערט , treybert [>]
 45284 - 210.111 *
 49245 - 210.111 *
 50237 - 210.110 *
 51237 - 210.110 *
 51238 - 210.110.new
 ...

טרייבערן , treybern [>]
 32358 - 210.111 *
 45284 - 210.111 *
 47301 - 210.110 *
 48248 - 210.110 *
 49224 - 210.111 *
 ...

טרייבערס , treybers [>]
 50259 - 030.010 *
 51225 - 210.120 *

טרייגער , treyger [>]
 50285 - 071.020.new2
 50285 - 071.020.new3
 51225 - 073.030 *
 51238 - 073.030 *

טרייגערס , treygers [>]
 50196 - 122.020 *
 50196 - 122.020 *
 50196 - 180.011 *

טרייד , treyd [>]
 47295 - 006.061.new4
 47295 - 006.061.new6
 51258 - 204.010 *
 55249 - 203.091.new

טרייוועריק , treyverik [>]
 49242 - 002.050 *

טרייט , treyt [>]
 48277 - 031.050.new2
 48286 - 031.050 *
 50196 - 061.020.new
 52217 - 032.010 *

טרייטן , treytn [>]
 47301 - 000.000.newq

טריים , treym [>]
 32358 - 079.060 *
 50196 - 125.030.new3

טריינגל , treyngl [>]
 52181 - 070.012 *

טריינדזל , treyndzl [>]
 52213 - 159.270.2 *

טריינדל , treyndl [>]
 52213 - 159.270 *
 52213 - 159.270.2 *

טריינע , treyne [>]
 47301 - 159.270 *
 48276 - 159.270.2 *
 51217 - 159.270 *
 51228 - 159.270 *
 52184 - 159.270 *

טריין , treyn [>]
 47295 - 040.060.new6
 47295 - 040.060.new7

טרייסט , treyst [>]
 53212 - 002.040.newx
 53228 - 163.200 *
 53228 - 163.220 *
 55277 - 163.200.new

טרייסטן , treystn [>]
 49224 - 023.050 *
 50196 - 196.041.new8
 50196 - 196.041.new8
 52245 - 033.101 *

טרייסל , treysl [>]
 48272 - 101.070 *
 50196 - 101.070 *
 50196 - 101.071 *
 50306 - 101.070 *
 52268 - 101.070 *
 ...

טרייסלט , treyslt [>]
 31357 - 101.071.2 *
 47288 - 101.070 *
 47295 - 101.071 *
 47301 - 131.033 *
 47301 - 131.033 *
 ...

טרייסלען , treyslen [>]
 47295 - 189.080.new2
 48259 - 101.071 *
 48284 - 108.083.new
 49293 - 101.070 *
 49293 - 101.070 *
 ...

טרייער , treyer [>]
 49247 - 126.061 *
 49247 - 126.061.new

טרייפּ , treyp [>]
 50227 - 122.020.new

טרייפע , treype [>]
 48283 - 211.010 *
 51258 - 211.010 *
 53272 - 100.080.new

טרייפענע , treypene [>]
 49256 - 097.021 *
 50199 - 210.110 *
 53289 - 097.021 *

טרייף , treyf [>]
 47288 - 130.130 *
 47295 - 188.020 *
 48243 - 100.070.new
 48263 - 100.080.new
 48263 - 211.010.new
 ...

טרייפֿה , treyfh [>]
 48276 - 211.010.2 *
 48276 - 211.010.new
 48276 - 211.010.new
 49224 - 211.010 *
 49224 - 211.011 *
 ...

טרייפֿלעך , treyflekh [>]
 48292 - 130.040.2 *
 50285 - 130.040 *

טרייפֿן , treyfn [>]
 50273 - 211.010 *
 50275 - 211.010 *

טרייפֿע , treyfe [>]
 48354 - 097.020.new3
 48354 - 097.020.new4
 49224 - 100.080 *
 49235 - 211.010 *
 49235 - 211.011.new3
 ...

טרייפֿענע , treyfene [>]
 48263 - 097.021.new
 48263 - 097.021.new2
 48286 - 097.021.2 *
 48286 - 097.0213 *
 48292 - 097.021 *
 ...

טרייפֿע(נע , treyfe(ne [>]
 52268 - 097.021.new

טרייפֿענע , treyfene [>]
 53257 - 097.021 *
 54249 - 097.021 *

טרייפֿענעם , treyfenem [>]
 48286 - 211.010 *
 50237 - 210.120.new
 52224 - 122.010 *

טרייפֿענערהייַט , treyfenerhayt [>]
 53212 - 220.120.new

טרייפֿעס , treyfes [>]
 53278 - 211.010 *

טרייפֿער , treyfer [>]
 50273 - 211.010 *
 50273 - 211.010.2 *
 50306 - 097.021 *

טריישלט , treyshlt [>]
 50334 - 101.070 *

טריישן , treyshn [>]
 50334 - 101.070 *

טרייַ , tray [>]
 48283 - 167.081 *
 48354 - 158.020.new2
 49224 - 028.121.new4
 49224 - 000.000.new3
 49229 - 167.080 *
 ...

טרייַאנגל , trayngl [>]
 48283 - 170.060.new
 53272 - 170.060 *

טרייַב , trayb [>]
 48292 - 105.021.2 *
 50334 - 219.061 *
 51314 - 055.009.new3
 51314 - 144.090 *
 51314 - 163.240.new2
 ...

טרייַבט , traybt [>]
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 219.061 *
 47288 - 067.090 *
 47295 - 154.060 *
 48248 - 219.061 *
 ...

טרייַבטט , traybtt [>]
 53309 - 219.061.new

טרייַבן , traybn [>]
 32358 - 141.030.new2
 45284 - 219.061 *
 46327 - 219.061 *
 46327 - 219.061.new
 47267 - 141.010 *
 ...

טרייַבס , traybs [>]
 52184 - 193.035 *

טרייַבעטשער , traybetsher [>]
 52192 - 210.110 *

טרייַבעכץ , traybekhts [>]
 51217 - 210.110 *

טרייַבער , trayber [>]
 49229 - 219.061 *
 53261 - 154.060.new

טרייַבערט , traybert [>]
 49235 - 210.111 *
 49235 - 210.111.new
 49235 - 210.111.new2
 50199 - 210.111 *

טרייַבערן , traybern [>]
 49225 - 210.111 *
 49235 - 210.111.new
 49235 - 210.111.new2
 49235 - 210.111.new2
 49245 - 210.111 *
 ...

טרייַדעס , traydes [>]
 53272 - 084.052 *

טרייַל , trayl [>]
 53212 - 220.120.newg

טרייַנדל , trayndl [>]
 52213 - 159.270 *

טרייַנע , trayne [>]
 32358 - 159.270.new
 32358 - 159.270 *
 46327 - 159.270 *
 46327 - 159.270 *
 46327 - 159.270 *
 ...

טרייַנעס , traynes [>]
 50334 - 159.270 *

טרייַסט , trayst [>]
 50197 - 163.200.new2

טרייַסל , traysl [>]
 50199 - 101.071 *

טרייַסלט , trayslt [>]
 50197 - 101.071.new
 50197 - 101.071 *

טרייַסלען , trayslen [>]
 51217 - 023.050 *

טרייַענגל , trayengl [>]
 53309 - 170.060.new4
 53309 - 170.060.new5
 53309 - 170.060.new8
 55249 - 170.060 *
 55277 - 170.060 *

טרייַענגלס , trayengls [>]
 47267 - 083.110.new4

טרייַען , trayen [>]
 46327 - 167.080.new6
 48263 - 001.050.new
 53261 - 169.060.new2
 53261 - 169.060.new3
 54226 - 208.070.new

טרייַער , trayer [>]
 53212 - 220.120 *

טרייַף , trayf [>]
 50196 - 211.010.new

טרייַפֿע , trayfe [>]
 50190 - 100.080 *

טרייַפֿענע , trayfene [>]
 50190 - 100.080 *
 50196 - 097.021 *
 53212 - 097.021 *

טריך , trikh [>]
 51238 - 211.010 *

טרילבעך , trilbekh [>]
 53272 - 028.090.new3

טרימינגס , trimings [>]
 47295 - 135.051 *

טרינאָזשקאַ , trinozhka [>]
 48324 - 083.030.new2

טרינגעלט , tringelt [>]
 48277 - 196.039.new3
 48277 - 196.039.new3

טרינזשיק , trinzhik [>]
 49245 - 084.020 *
 49245 - 086.040 *

טרינטע , trinte [>]
 49235 - 141.030 *

טריניאַסטרע , triniastre [>]
 52213 - 134.010 *
 52213 - 134.010.new

טריניזשקע , trinizhke [>]
 48263 - 086.050.new
 48263 - 086.050.new2
 50275 - 083.060 *

טריניטשע , trinitshe [>]
 48272 - 083.040 *

טריניטשקע , trinitshke [>]
 46327 - 083.030.new6
 48248 - 086.012.new3
 48272 - 080.040 *
 48283 - 083.050.new
 48283 - 083.050 *
 ...

טרינישקע , trinishke [>]
 47295 - 083.030 *
 47295 - 083.060.new3
 48277 - 002.021.new2
 48277 - 083.030 *
 48277 - 083.030.new
 ...

טרינע , trine [>]
 48276 - 181.010 *
 49293 - 181.010.new

טרינעזשיק , trinezhik [>]
 49245 - 083.030.new
 49245 - 083.030 *

טרינק , trink [>]
 31357 - 034.070 *
 31357 - 107.090 *
 32358 - 107.090 *
 44264 - 107.090 *
 45284 - 107.090 *
 ...

טרינק-סאָדע , trink-sode [>]
 53295 - 107.110 *

טרינקגעלט , trinkgelt [>]
 48243 - 164.120 *
 48243 - 164.122.new
 48263 - 104.100.new5
 50237 - 164.121.2 *

טרינקט , trinkt [>]
 32358 - 104.120.2 *
 32358 - 106.030 *
 32358 - 197.050.new5
 45284 - 211.081 *
 46327 - 072.091.new2
 ...

טרינקן , trinkn [>]
 48286 - 129.080 *
 52184 - 144.090 *
 52249 - 182.080.new

טרינקסט , trinkst [>]
 49224 - 104.100 *

טרינקסטוּ , trinkstu [>]
 50190 - 112.120.new2

טרינקעווען , trinkeven [>]
 50212 - 059.040 *
 50212 - 059.040.new

טרינקענדיק , trinkendik [>]
 54265 - 107.090 *

טרינקען , trinken [>]
 31357 - 014.051.newa
 31357 - 069.160.new
 31357 - 103.024 *
 31357 - 211.084.new2
 32358 - 000.000.new4
 ...

טרינקער , trinker [>]
 48265 - 107.060 *
 48286 - 107.060 *
 50206 - 182.033.new2
 50246 - 107.060 *
 50259 - 107.060 *
 ...

טרינשקע , trinshke [>]
 49293 - 086.050 *

טריס , tris [>]
 53261 - 093.040.new4

טריסטע , triste [>]
 50296 - 199.040.new

טריסים , trisim [>]
 51323 - 191.010.2 *

טריסקאפקעס , triskpkes [>]
 53272 - 093.011 *
 53272 - 093.011 *
 53272 - 093.011 *

טריסקעוועץ , triskevets [>]
 49235 - 007.050.new2

טריסקער , trisker [>]
 50227 - 188.070.new
 50227 - 188.080.new6
 50259 - 188.090 *
 50259 - 188.0803 *
 51225 - 188.080 *

טריפּאטשקע , triptshke [>]
 49256 - 079.050 *

טריפּאָליע , tripolie [>]
 50312 - 007.050.new5

טריפּעט , tripet [>]
 47288 - 113.022.new

טריפה , triph [>]
 47267 - 211.010 *
 49256 - 100.080.new
 50197 - 097.020.new
 50197 - 097.021.new
 50197 - 097.021.new3
 ...

טריפהע , triphe [>]
 51238 - 100.080.new

טריפות , triput [>]
 53215 - 211.010 *

טריפל , tripl [>]
 51217 - 130.040 *
 51229 - 130.040 *
 53272 - 130.100.new7

טריפלאך , triplkh [>]
 51228 - 130.040 *
 51238 - 130.040 *
 51258 - 130.031.new
 53215 - 130.040 *

טריפלעך , triplekh [>]
 48283 - 130.040.new
 48283 - 130.040.new
 49225 - 086.012 *
 51225 - 130.040 *
 51233 - 130.040 *
 ...

טריפן , tripn [>]
 51233 - 082.061 *
 53212 - 220.120.new

טריפע , tripe [>]
 50197 - 100.080.new
 51217 - 100.080.new
 51237 - 100.080 *
 51238 - 100.080.new
 53309 - 211.010 *

טריפעס , tripes [>]
 51233 - 078.094 *
 51233 - 078.095.new
 52184 - 113.040.new

טריפקניידלעך , tripkneydlekh [>]
 53272 - 130.040.new2

טריף , trif [>]
 47301 - 099.063.new8
 48284 - 211.010 *
 48286 - 097.020.2 *
 48286 - 097.021.2 *
 48286 - 097.0213 *
 ...

טריף(ס , trif(s [>]
 48354 - 104.020 *

טריפֿה , trifh [>]
 48263 - 130.120 *
 49229 - 211.010 *
 50227 - 100.080.new
 50259 - 100.080 *
 52192 - 097.021.new2
 ...

טריפֿהנער , trifhner [>]
 50248 - 124.030 *

טריפֿט , trift [>]
 50196 - 082.030 *
 54226 - 130.040.2 *
 54226 - 130.040.new
 54226 - 130.040.new2
 54226 - 130.040.new2

טריפֿ(ט)לעך , trif(t)lekh [>]
 50275 - 130.040 *

טריפֿל , trifl [>]
 52213 - 130.040.2 *
 53212 - 130.040.new
 53212 - 130.070.new
 53212 - 130.070.new2

טריפֿלאַך , triflakh [>]
 53257 - 130.040 *

טריפֿלעך , triflekh [>]
 32358 - 130.040 *
 48286 - 130.040 *
 49224 - 130.040.2 *
 50196 - 130.040 *
 50196 - 130.040.new
 ...

טריפֿן , trifn [>]
 50196 - 082.030 *
 54226 - 130.040.new2

טריפֿע , trife [>]
 49229 - 097.020.new
 49293 - 071.110 *
 49293 - 168.120 *
 49293 - 211.010 *
 49293 - 211.010 *

טריפֿעכץ , trifekhts [>]
 49229 - 130.040 *
 52192 - 097.021 *

טריפֿעלעך , trifelekh [>]
 50248 - 130.040 *

טריפֿענע , trifene [>]
 48284 - 211.010 *
 52192 - 097.021 *
 52192 - 124.030 *

טריפֿענער , trifener [>]
 54226 - 106.061 *

טריפֿקניידלאך , trifkneydlkh [>]
 47267 - 130.040.new3

טריפֿקניידלעך , trifkneydlekh [>]
 44264 - 130.040 *
 49293 - 130.040 *
 50257 - 130.040 *
 50312 - 130.040.new
 50334 - 130.040.2 *
 ...

טריפֿרעגן , trifregn [>]
 54226 - 216.070 *

טריציע , tritsie [>]
 50275 - 199.040.new
 50275 - 209.030.new
 50275 - 209.030.new

טריציע-יריד , tritsie-yarid [>]
 50275 - 199.040.new
 50275 - 209.030.new

טריצע , tritse [>]
 50296 - 199.040.new

טריק , trik [>]
 50227 - 031.011 *
 52224 - 105.020.2 *
 53212 - 220.120.new
 54249 - 107.090 *

טריקאַראַלעס , trikarales [>]
 55249 - 199.040 *

טריקאָוויטש , trikovitsh [>]
 50285 - 007.050.new
 50285 - 007.050.new2

טריקאָט , trikot [>]
 51217 - 040.060.new

טריקנט , triknt [>]
 32358 - 000.000.new46
 32358 - 000.000.new47
 32358 - 134.023.new4
 46327 - 174.070 *
 48243 - 214.010.new3
 ...

טריקנן , triknn [>]
 49224 - 130.1003 *

טריקנס , trikns [>]
 53257 - 138.101.new2

טריקן , trikn [>]
 47267 - 075.040 *
 48243 - 082.090.new
 48263 - 075.040.2 *
 48272 - 075.040 *
 48283 - 075.040 *
 ...

טריקענט , trikent [>]
 48243 - 113.080 *
 52249 - 100.030.new

טריקעניש , trikenish [>]
 48259 - 217.060 *
 48259 - 217.060.new
 55258 - 179.040 *

טריקענע , trikene [>]
 46327 - 075.040 *
 47295 - 075.040 *
 47295 - 100.070 *
 47301 - 075.040 *
 48272 - 075.040 *
 ...

טריקענען , trikenen [>]
 32358 - 127.030.new8
 46327 - 084.070.new2
 46327 - 084.070.new3
 47295 - 013.051.new
 47301 - 128.010.new
 ...

טריקענער , trikener [>]
 48272 - 076.040 *
 50196 - 057.020 *
 50196 - 137.100.new
 51238 - 097.061 *
 51283 - 075.040 *
 ...

טריקענערהייט , trikenerheyt [>]
 51217 - 096.030.new
 51217 - 096.030.new

טריקען , triken [>]
 48243 - 192.010 *

טריקעס , trikes [>]
 50273 - 220.120.new7
 50273 - 220.120.new7

טרישטשעט , trishtshet [>]
 50334 - 138.160.2 *
 50334 - 138.160.new
 50334 - 138.160.new

טרנקט , trnkt [>]
 51238 - 103.073 *

טרעבוך , trebukh [>]
 52181 - 028.091 *

טרעבוּלקעס , trebulkes [>]
 50202 - 098.020 *

טרעבלעך , treblekh [>]
 52181 - 028.091 *

טרעבערט , trebert [>]
 51237 - 210.110 *

טרעבֿל , trevl [>]
 50248 - 028.090.new
 50248 - 028.090.new

טרעגער , treger [>]
 32358 - 079.020.new7
 32358 - 196.040.new
 47301 - 001.090.new2
 48283 - 219.091.new
 48354 - 071.060 *
 ...

טרעגערס , tregers [>]
 50206 - 181.041.new2

טרעוגאָלניק , treugolnik [>]
 48292 - 170.060.new2
 48292 - 170.060.new
 48292 - 170.060 *

טרעוגאָניק , treugonik [>]
 48292 - 170.060.2 *

טרעוואָגע , trevoge [>]
 54249 - 217.064.new

טרעוויאַטיוו , treviativ [>]
 52192 - 110.054 *

טרעט , tret [>]
 48277 - 031.050.new2
 49245 - 088.050.new4
 50273 - 059.100.new
 51238 - 126.062 *
 52217 - 032.010 *
 ...

טרעטאר , tretr [>]
 53272 - 002.010.new2

טרעטאַר , tretar [>]
 50257 - 002.011 *
 54226 - 002.010.new
 54226 - 002.010 *
 54226 - 002.010.new
 55268 - 002.010 *

טרעטאָוואַר , tretovar [>]
 54226 - 002.010 *

טרעטואר , tretur [>]
 47301 - 002.010.new
 47301 - 000.000.newq
 49205 - 061.020 *
 49205 - 061.020.new
 51225 - 169.019 *
 ...

טרעטואַר , tretuar [>]
 46327 - 002.010 *
 52251 - 058.021.new4
 52251 - 058.021.new5
 52251 - 058.021.new5

טרעטוּאר , tretur [>]
 47301 - 000.000.newp
 47301 - 000.000.newq
 49225 - 002.010.new
 51217 - 002.010 *
 51225 - 002.010 *
 ...

טרעטוּאַר , tretuar [>]
 50190 - 002.010 *
 50190 - 191.024.new2
 50190 - 191.024.new7
 50199 - 002.010.new2
 50202 - 002.010 *
 ...

טרעטוּאַרן , tretuarn [>]
 50285 - 002.010 *
 53257 - 111.040 *

טרעטוּאָר , tretuor [>]
 53272 - 002.010.new2

טרעטן , tretn [>]
 48272 - 131.033 *

טרעטע , trete [>]
 47295 - 136.030.new6

טרעטער , treter [>]
 52229 - 068.061 *

טרעטערס , treters [>]
 52229 - 068.060 *
 52229 - 068.061 *

טרעכוגאָלניק , trekhugolnik [>]
 48324 - 170.060.2 *
 48324 - 170.060.new
 48324 - 170.060 *

טרעכט , trekht [>]
 53272 - 021.010.new

טרעכטע , trekhte [>]
 32358 - 107.100.new

טרעל , trel [>]
 51196 - 028.091 *
 51229 - 028.090 *

טרעל'בוך , trel'bukh [>]
 50213 - 028.091 *

טרעל[מ?]בוך , trel[m?]bukh [>]
 53261 - 028.091 *

טרעלבאָך , trelbokh [>]
 47267 - 028.091 *
 49256 - 028.091 *
 50306 - 028.091 *

טרעלבויך , trelboykh [>]
 51228 - 028.090 *
 51229 - 028.091 *

טרעלבוך , trelbukh [>]
 44264 - 028.092 *
 44264 - 028.091 *
 45284 - 028.091 *
 47288 - 028.091 *
 47301 - 028.090 *
 ...

טרעלב(ע)ך , trelb(e)kh [>]
 50273 - 028.091 *

טרעלבעך , trelbekh [>]
 50296 - 028.091 *

טרעלדאלע , treldle [>]
 49225 - 048.030 *

טרעלדעלע , treldele [>]
 31357 - 048.030 *
 48248 - 048.030 *

טרעלזלעך , trelzlekh [>]
 49205 - 048.031 *

טרעמבאָוו , trembov [>]
 49242 - 000.000.new2

טרעמבאָך , trembokh [>]
 47267 - 028.091 *
 47267 - 028.091.new

טרעמבויך , tremboykh [>]
 55277 - 028.091.new

טרעמבוך , trembukh [>]
 52229 - 028.091 *
 53261 - 028.091.new
 55258 - 028.091 *
 55258 - 028.091 *
 55277 - 028.091 *
 ...

טרעמבל , trembl [>]
 53257 - 028.090 *
 53257 - 028.090 *

טרעמבע , trembe [>]
 55248 - 028.091 *
 55248 - 028.091 *

טרעמבעך , trembekh [>]
 53309 - 028.091.new

טרעמבעס , trembes [>]
 49229 - 131.034.new
 50197 - 131.030.new2

טרעמפּיך , trempikh [>]
 53261 - 028.090 *

טרענאָזשיק , trenozhik [>]
 50334 - 127.040.2 *
 51323 - 084.052 *

טרענאָזשע , trenozhe [>]
 51323 - 083.030 *

טרענדל , trendl [>]
 48292 - 193.012 *
 48324 - 193.012.new2
 52181 - 163.250 *
 52181 - 193.012 *
 52184 - 193.010 *
 ...

טרענדלעך , trendlekh [>]
 52192 - 193.010 *
 52192 - 193.010.new
 53211 - 193.012 *
 55249 - 193.010 *
 55249 - 193.010.new2

טרענדע , trende [>]
 50197 - 193.012 *

טרענדעלעך , trendelekh [>]
 52217 - 193.012 *

טרענדערל , trenderl [>]
 50190 - 193.012 *
 50190 - 193.012.new2
 50190 - 193.012.new2

טרענט , trent [>]
 51217 - 061.010 *

טרעניטשקע , trenitshke [>]
 47301 - 083.030 *

טרענע , trene [>]
 54266 - 160.040.new2

טרעסל , tresl [>]
 48277 - 197.030 *
 48284 - 101.070 *
 48284 - 101.071 *
 48286 - 101.070 *
 49245 - 101.070 *
 ...

טרעסלט , treslt [>]
 32358 - 101.070 *
 45284 - 101.070 *
 46327 - 101.070 *
 46327 - 101.070.new2
 46327 - 101.070.new
 ...

טרעסלען , treslen [>]
 54301 - 101.071.new3

טרעסעט , treset [>]
 48248 - 101.070 *
 48283 - 101.071 *
 48292 - 101.071.new
 48292 - 101.071 *
 48292 - 101.071.new2
 ...

טרעסען , tresen [>]
 48248 - 101.070 *

טרעסקע , treske [>]
 53272 - 086.070 *

טרעפּ , trep [>]
 31357 - 059.090 *
 31357 - 061.020 *
 31357 - 061.020.2 *
 32358 - 081.030.new3
 45284 - 059.090 *
 ...

טרעפּאַטשקע , trepatshke [>]
 49247 - 058.020.new2

טרעפּהענטל , trephentl [>]
 45284 - 059.100 *

טרעפּל , trepl [>]
 32358 - 081.030.new3
 52223 - 058.021 *

טרעפּלאַך , treplakh [>]
 50306 - 058.020 *

טרעפּלעך , treplekh [>]
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 081.030.new3
 48277 - 058.021 *
 48324 - 058.020.new
 50275 - 058.021 *
 ...

טרעפּנצימער , trepntsimer [>]
 52213 - 057.081 *

טרעפּן , trepn [>]
 48243 - 058.021 *
 49245 - 059.090 *
 49247 - 056.0203 *

טרעפּ(ן , trep(n [>]
 49247 - 059.060 *

טרעפּן , trepn [>]
 50202 - 059.090.new
 50202 - 059.090.new
 50306 - 059.100.new
 50306 - 059.100.new

טרעפּ(ן , trep(n [>]
 53278 - 056.020 *

טרעפּן , trepn [>]
 53278 - 056.020.2 *
 55258 - 059.090 *

טרעפּס , treps [>]
 51314 - 056.020.new

טרעפּעטייַן , trepetayn [>]
 54265 - 029.040.new2

טרעפּעטין , trepetin [>]
 54265 - 029.040.new
 54265 - 029.040 *
 54265 - 029.040.new2

טרעפּעלעך , trepelekh [>]
 49245 - 080.023.new5

טרעפּקע , trepke [>]
 48259 - 146.011 *

טרעפ , trep [>]
 47301 - 059.090 *
 47301 - 059.090 *
 49205 - 059.090 *
 49225 - 065.122 *
 49225 - 059.090 *
 ...

טרעפו , trepu [>]
 53212 - 003.020 *

טרעפט , trept [>]
 49225 - 104.040.new
 49225 - 034.112 *
 49256 - 101.040.new
 51217 - 218.060 *
 51229 - 015.021 *
 ...

טרעפל , trepl [>]
 51228 - 058.022.new
 53309 - 187.020.new

טרעפלאך , treplkh [>]
 53212 - 058.021.new

טרעפלעך , treplekh [>]
 51217 - 058.021.new2
 51228 - 058.022 *
 51228 - 058.022.new
 51238 - 058.021 *

טרעפלען , treplen [>]
 51217 - 172.070 *

טרעפנס , trepns [>]
 47301 - 168.100 *

טרעפן , trepn [>]
 47301 - 059.090 *
 47301 - 059.090 *
 48272 - 183.070.new
 48272 - 169.052 *
 48283 - 167.080 *
 ...

טרעף , tref [>]
 32358 - 167.080 *
 32358 - 167.081.new
 32358 - 167.081.new
 46327 - 103.142.new
 46327 - 167.080 *
 ...

טרעפֿונג , trefung [>]
 53261 - 081.100.new3

טרעפֿונגען , trefungen [>]
 51323 - 178.090.new8

טרעפֿט , treft [>]
 31357 - 182.080.new
 47267 - 122.080.new4
 47267 - 122.080.new3
 48259 - 179.040 *
 48286 - 015.052.new
 ...

טרעפֿלער , trefler [>]
 44264 - 168.0903 *

טרעפֿלער-איינסער , trefler-eynser [>]
 44264 - 168.120 *

טרעפֿן , trefn [>]
 31357 - 167.080 *
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 141.030.new4
 32358 - 167.081.new
 32358 - 167.080 *
 ...

טרעפֿער , trefer [>]
 52236 - 167.081 *

טרער , trer [>]
 45284 - 126.061 *
 47295 - 126.050.new
 47301 - 126.061 *
 48265 - 126.061 *
 48272 - 126.060 *
 ...

טרערן , trern [>]
 32358 - 083.070.new
 32358 - 083.101.new
 32358 - 126.061 *
 44264 - 004.013 *
 45284 - 004.013 *
 ...

טרערעלע , trerele [>]
 49245 - 126.061 *
 50334 - 126.061 *
 54265 - 126.061 *

טרעשט , tresht [>]
 48272 - 108.083 *

טרעשלע , treshle [>]
 48276 - 213.040 *

טרעשלקע , treshlke [>]
 48276 - 214.050.new2
 48276 - 214.060 *
 48276 - 214.070.new

טרעשן , treshn [>]
 53309 - 214.050.new2

טרעשען , treshen [>]
 48276 - 214.050.new2

טרפה , trph [>]
 52245 - 211.010 *

טרף , trf [>]
 50199 - 188.020 *
 50306 - 188.020 *
 51233 - 100.080.new
 53212 - 210.120 *
 53212 - 220.120.new9

טרפֿגט , trfgt [>]
 48292 - 200.030.new2

טרפֿות , trfut [>]
 54265 - 211.010.new
 54265 - 211.010.new

טרפֿען , trfen [>]
 52251 - 211.010 *
 52251 - 211.010.new

טרקענע , trkene [>]
 50312 - 034.041 *

טש , tsh [>]
 48283 - 086.061.new2
 50197 - 140.090 *
 51217 - 140.090 *
 51217 - 141.010 *
 51217 - 001.010.new102
 ...

טש-ש-ש , tsh-sh-sh [>]
 53278 - 040.050.new2
 53278 - 000.000.new2

טש....סאָמסינג , tsh....somsing [>]
 53309 - 065.010 *

טשא , tsh [>]
 53309 - 162.101.new
 53309 - 162.101.new2

טשאבאן'ס , tshbn's [>]
 47301 - 000.000.new78

טשאבאָן , tshbon [>]
 47301 - 000.000.new79
 47301 - 000.000.new79

טשאגון , tshgun [>]
 51228 - 111.020 *
 51233 - 111.020 *

טשאד , tshd [>]
 47301 - 086.061 *
 48272 - 086.061 *
 49205 - 086.062 *
 49225 - 086.062 *
 49225 - 086.062 *
 ...

טשאדע , tshde [>]
 51225 - 086.061 *

טשאווונענעם , tshvunenem [>]
 48272 - 111.020 *

טשאווונענער , tshvunener [>]
 48272 - 111.020 *

טשאוווס , tshvus [>]
 53309 - 030.031 *
 53309 - 033.010 *
 53309 - 033.030.new
 53309 - 035.080.new
 53309 - 096.050 *
 ...

טשאוווסער , tshvuser [>]
 53309 - 208.021.new

טשאוווּנענע , tshvunene [>]
 48283 - 111.020 *
 48283 - 111.050 *

טשאוווּן , tshvun [>]
 47301 - 111.020 *
 48283 - 111.020 *

טשאוווּס , tshvus [>]
 53309 - 014.021 *
 53309 - 016.081.new4
 53309 - 018.090.new2
 53309 - 018.090.new2
 53309 - 022.050.new4
 ...

טשאוווּסער , tshvuser [>]
 53309 - 063.010.new4
 53309 - 111.070.new3
 53309 - 127.082 *
 53309 - 134.022.new
 53309 - 138.100 *
 ...

טשאווס , tshvs [>]
 53309 - 026.010.new4

טשאווּס , tshuus [>]
 53309 - 209.020 *

טשאטעוועט , tshtevet [>]
 52211 - 086.062 *

טשאטשא , tshtsh [>]
 52215 - 162.101 *
 53309 - 162.101 *
 53309 - 162.101.new
 53309 - 162.101.new

טשאטשקע , tshtshke [>]
 51237 - 165.050 *
 51238 - 165.040.new
 53215 - 165.040 *

טשאטשקעס , tshtshkes [>]
 48272 - 199.010.new
 51237 - 099.023.new
 51237 - 165.031.new
 51237 - 165.040 *
 51238 - 165.040 *

טשאכאָטקע , tshkhotke [>]
 55249 - 034.040.new2

טשאלטע , tshlte [>]
 52184 - 038.030 *

טשאלנד , tshlnd [>]
 51237 - 129.041.new

טשאלנט , tshlnt [>]
 53289 - 129.020.new4
 53289 - 129.020.new5

טשאניק , tshnik [>]
 47301 - 112.050.new
 48283 - 084.050.new2

טשאסטעס , tshstes [>]
 51229 - 162.090.new
 51229 - 162.090 *

טשאסק , tshsk [>]
 53212 - 047.060 *

טשאפיק , tshpik [>]
 52211 - 038.040 *

טשאפעלס , tshpels [>]
 48272 - 181.011.new

טשארדרש , tshrdrsh [>]
 49225 - 178.080 *

טשארטעווער , tshrtever [>]
 49225 - 188.070 *

טשאריטי , tshriti [>]
 48272 - 177.051.new

טשארנוכע , tshrnukhe [>]
 51225 - 132.061 *

טשארנוּז , tshrnuz [>]
 47301 - 150.020 *
 47301 - 150.020 *

טשארניטשעס , tshrnitshes [>]
 49225 - 093.051.new

טשארניק , tshrnik [>]
 47301 - 112.040 *

טשארניקל , tshrnikl [>]
 47301 - 086.050.new

טשארנישקעס , tshrnishkes [>]
 51229 - 132.061 *

טשארנע , tshrne [>]
 48272 - 159.280 *
 48283 - 159.280 *
 49205 - 159.280 *
 51217 - 159.280 *
 51228 - 159.280 *
 ...

טשארנעטשעס , tshrnetshes [>]
 49225 - 092.030 *

טשארקער , tshrker [>]
 49225 - 188.060 *

טשאשקע , tshshke [>]
 47301 - 106.030.new2
 48283 - 106.030 *
 51283 - 106.030 *

טשאַ , tsha [>]
 46327 - 112.010.new2
 53315 - 007.050.new

טשאַ-טשאַ , tsha-tsha [>]
 50213 - 162.101 *
 53261 - 178.080.new
 53278 - 178.080.new4
 53278 - 178.080.new4
 53278 - 178.080.new4

טשאַגונענער , tshagunener [>]
 54226 - 111.020 *

טשאַגון , tshagun [>]
 47288 - 111.020 *
 54226 - 111.020 *
 54265 - 111.020 *
 55268 - 111.020 *

טשאַגוּנענע , tshagunene [>]
 47295 - 111.050 *

טשאַגוּן , tshagun [>]
 47295 - 111.020 *
 50285 - 111.020 *

טשאַד , tshad [>]
 31357 - 086.062 *
 32358 - 083.101.new2
 45284 - 086.062 *
 46327 - 083.060.new6
 46327 - 086.061.new
 ...

טשאַד! , tshad! [>]
 49235 - 086.062 *

טשאַדנע , tshadne [>]
 50248 - 086.060.new

טשאַדן , tshadn [>]
 53278 - 083.060.new
 53278 - 083.060 *
 53278 - 083.060.new2

טשאַדע , tshade [>]
 32358 - 083.101.new2
 44264 - 086.062 *
 54265 - 084.090 *

טשאַדעט , tshadet [>]
 32358 - 083.101.new2
 32358 - 083.101.new2
 50190 - 086.062 *
 50248 - 086.060.new
 52192 - 086.061.new4
 ...

טשאַדעמע , tshademe [>]
 50190 - 086.063 *

טשאַהונענער , tshahunener [>]
 49293 - 111.020 *
 50275 - 111.020 *
 50296 - 111.020.2 *
 50334 - 111.020 *
 50334 - 111.020.new
 ...

טשאַהונען , tshahunen [>]
 48292 - 111.020.new

טשאַהונער , tshahuner [>]
 50273 - 111.020 *

טשאַהונקע , tshahunke [>]
 48324 - 111.020 *
 48324 - 111.020.new
 48324 - 111.020.new
 50275 - 111.020 *

טשאַהון , tshahun [>]
 45284 - 111.020 *
 45284 - 111.020.new
 49293 - 111.020 *
 50275 - 111.020 *
 50329 - 111.020 *
 ...

טשאַהון-טעפּל , tshahun-tepl [>]
 50275 - 111.020 *

טשאַוו , tshav [>]
 54301 - 098.040 *

טשאַוווּנענע , tshavunene [>]
 50246 - 111.010.new
 50246 - 111.051.new
 50285 - 111.050.new2

טשאַוווּנענעם , tshavunenem [>]
 47295 - 137.041 *

טשאַוווּנענער , tshavunener [>]
 48281 - 111.020 *
 50285 - 112.041 *

טשאַוווּנען-טעפּ , tshavunen-tep [>]
 48265 - 111.020 *

טשאַוווּנעס , tshavunes [>]
 32358 - 110.054.2 *

טשאַוווּן , tshavun [>]
 32358 - 111.020 *
 32358 - 111.020.new2
 32358 - 111.020.new4
 32358 - 126.010.new5
 46327 - 111.020 *
 ...

טשאַוווּס , tshavus [>]
 54301 - 007.050.new3
 54301 - 007.050.new2
 54301 - 007.050.new3

טשאַוון , tshavn [>]
 50285 - 111.020 *

טשאַוועצע , tshavetse [>]
 50312 - 154.090 *

טשאַוס , tshaus [>]
 53315 - 007.050 *
 53315 - 007.050.new

טשאַטער , tshater [>]
 52251 - 169.090.new

טשאַטערן , tshatern [>]
 52192 - 218.040.new
 52192 - 218.040.new2

טשאַטש , tshatsh [>]
 52224 - 188.060 *

טשאַטשקע , tshatshke [>]
 31357 - 076.071 *
 31357 - 165.040.new
 48276 - 106.030.new2
 50329 - 076.071 *
 53212 - 165.050.new2
 ...

טשאַטשקעס , tshatshkes [>]
 49245 - 099.030.new
 50202 - 191.020 *
 52224 - 214.030.new
 52224 - 214.030.new2
 52224 - 214.030.new2

טשאַי , tshai [>]
 51314 - 103.060.new

טשאַכאָטניק , tshakhotnik [>]
 50259 - 034.040 *
 50259 - 034.040.new
 50259 - 034.040.new2
 51323 - 034.040 *

טשאַכאָטע , tshakhote [>]
 50259 - 034.040.new2
 50259 - 034.040.new2
 54249 - 034.040 *

טשאַכאָטעניק , tshakhotenik [>]
 50306 - 034.041.new

טשאַכאָטקע , tshakhotke [>]
 31357 - 034.040.new
 31357 - 034.040.new
 31357 - 034.040.new2
 31357 - 034.040.new2
 31357 - 034.040.new3
 ...

טשאַך , tshakh [>]
 52251 - 169.090.new

טשאַליצקע , tshalitske [>]
 53257 - 111.040 *

טשאַליצקעס , tshalitskes [>]
 53257 - 111.040 *

טשאַלע , tshale [>]
 50248 - 220.120.newb

טשאַלעסטע , tshaleste [>]
 47288 - 084.030.new

טשאַנאָווער , tshanover [>]
 50190 - 007.050.newl

טשאַנג , tshang [>]
 50190 - 220.120.new2

טשאַניק , tshanik [>]
 46327 - 112.010.new
 46327 - 112.010.new2
 46327 - 112.010.new2
 46327 - 112.010.new2
 46327 - 112.050.new2
 ...

טשאַנעס , tshanes [>]
 49224 - 192.010 *

טשאַנעף , tshanef [>]
 50190 - 007.050.new3
 50190 - 007.050.newg
 50190 - 007.050.newg

טשאַסטאָ , tshasto [>]
 50202 - 132.010 *

טשאַסטקעס , tshastkes [>]
 50199 - 162.090 *
 50202 - 132.010 *
 50202 - 162.090 *

טשאַסקע , tshaske [>]
 50190 - 047.060 *
 50190 - 047.070 *

טשאַסקעס , tshaskes [>]
 50202 - 194.060 *
 51323 - 166.050 *
 51323 - 166.051 *
 51323 - 166.053 *

טשאַפּל , tshapl [>]
 50273 - 016.010.new2

טשאַפּלענע , tshaplene [>]
 48281 - 152.040 *

טשאַפּע , tshape [>]
 50273 - 016.010.new2

טשאַפּען , tshapen [>]
 53278 - 082.061.new

טשאַפּעס , tshapes [>]
 50197 - 053.011 *
 53212 - 002.040.newk

טשאַפּעץ , tshapets [>]
 50197 - 209.010.new2

טשאַפֿע , tshafe [>]
 44264 - 152.040 *

טשאַק , tshak [>]
 50197 - 104.030.new

טשאַקי , tshaki [>]
 54226 - 007.050 *

טשאַקע , tshake [>]
 50273 - 106.030.new2

טשאַקעס , tshakes [>]
 49242 - 198.070 *
 49242 - 198.070.new
 49242 - 198.070.new2

טשאַרדאַש , tshardash [>]
 50213 - 178.090 *

טשאַריטי , tshariti [>]
 55277 - 001.070.new3

טשאַרין , tsharin [>]
 48248 - 085.031.new
 50275 - 085.030 *

טשאַרלין , tsharlin [>]
 53261 - 106.030.new2

טשאַרנאַ , tsharna [>]
 49235 - 159.280 *

טשאַרנאָ , tsharno [>]
 50196 - 132.061 *
 50196 - 132.061 *

טשאַרנוז , tsharnuz [>]
 48284 - 150.020.new
 49293 - 150.020 *

טשאַרניטשקעס , tsharnitshkes [>]
 50213 - 132.061 *

טשאַרניק , tsharnik [>]
 48277 - 112.050.new2

טשאַרנישקע , tsharnishke [>]
 53212 - 132.060.new
 53212 - 135.050 *
 53212 - 135.051 *

טשאַרנע , tsharne [>]
 31357 - 159.280 *
 32358 - 159.280 *
 46327 - 159.280 *
 46327 - 159.280 *
 46327 - 159.280.new
 ...

טשאַרנעס , tsharnes [>]
 50202 - 213.060 *

טשאַרן , tsharn [>]
 48265 - 159.280 *

טשאַרעבען , tshareben [>]
 54265 - 096.070 *

טשאַרעווע , tshareve [>]
 53212 - 097.010.new4

טשאַרענע , tsharene [>]
 52268 - 159.280 *

טשאַשקע , tshashke [>]
 46327 - 106.030.new
 46327 - 106.030.new2
 46327 - 106.030.new2
 47295 - 106.030 *
 48263 - 106.030 *
 ...

טשאַשקעלע , tshashkele [>]
 48277 - 106.030.2 *

טשאַשקעס , tshashkes [>]
 50334 - 106.030 *

טשאָ , tsho [>]
 51237 - 140.070 *
 52236 - 199.020 *

טשאָ,טשאָ , tsho,tsho [>]
 51233 - 140.070 *

טשאָבאָטעס , tshobotes [>]
 48292 - 051.040 *

טשאָגון , tshogun [>]
 50306 - 111.020.new
 51229 - 111.020 *
 51238 - 111.020 *

טשאָגוּנטשיק , tshoguntshik [>]
 50306 - 111.050.new3

טשאָגוּנענע , tshogunene [>]
 50306 - 111.020 *
 55258 - 111.020 *

טשאָגוּן , tshogun [>]
 47295 - 111.020 *
 50306 - 111.020 *
 55258 - 111.020 *

טשאָד , tshod [>]
 46327 - 086.062 *
 46327 - 086.062.new
 47301 - 086.061 *
 48276 - 086.062 *
 48277 - 086.061 *
 ...

טשאָהוּן , tshohun [>]
 53309 - 111.020.new
 53309 - 111.020 *
 53309 - 111.020.new
 53309 - 111.050 *

טשאָוויניק , tshovinik [>]
 48272 - 098.040 *

טשאָווניק , tshovnik [>]
 48272 - 096.061 *

טשאָטקער , tshotker [>]
 48272 - 183.120 *

טשאָטשאַ , tshotsha [>]
 50306 - 156.130.new

טשאָטשע , tshotshe [>]
 52181 - 009.070 *
 52181 - 156.131 *
 52217 - 156.130 *
 52217 - 156.130.new2

טשאָטשע'ס , tshotshe's [>]
 50202 - 160.130 *

טשאָטשעס , tshotshes [>]
 50197 - 156.130 *
 50202 - 156.130 *
 52181 - 156.130 *
 52217 - 156.130 *
 52217 - 156.130 *
 ...

טשאָטשקע , tshotshke [>]
 48277 - 076.070 *
 49224 - 076.071 *

טשאָכטשעוועס , tshokhtsheves [>]
 50248 - 168.021 *
 54265 - 168.021 *
 54265 - 168.021.new

טשאָכטשעס , tshokhtshes [>]
 52229 - 168.021 *

טשאָל , tshol [>]
 49235 - 129.011.new

טשאָלגעט , tsholget [>]
 52181 - 032.042 *

טשאָלט , tsholt [>]
 52192 - 129.091 *

טשאָלטן , tsholtn [>]
 54226 - 129.020 *

טשאָלנד , tsholnd [>]
 49205 - 129.010 *
 51225 - 103.071 *
 51225 - 111.030 *
 51228 - 111.030 *
 51237 - 103.070.new2
 ...

טשאָלנט , tsholnt [>]
 31357 - 103.070 *
 31357 - 112.050.new
 32358 - 103.071.new2
 32358 - 111.050.2 *
 32358 - 128.050.new4
 ...

טשאָלנט-ברעטל , tsholnt-bretl [>]
 48243 - 084.030.new2
 48243 - 084.030.new2
 48263 - 083.040.new2
 48263 - 083.040.new
 48263 - 083.040.new2
 ...

טשאָלנטברעטל , tsholntbretl [>]
 48286 - 084.0303 *
 48286 - 084.030.new
 48286 - 129.020 *
 48286 - 103.071.new
 48324 - 129.020.new2

טשאָלנטטאָפּ , tsholnttop [>]
 48292 - 112.050.new
 48292 - 112.050 *

טשאָלנטיויך , tsholntioykh [>]
 54226 - 129.020 *
 54226 - 129.020.new

טשאָלנטן , tsholntn [>]
 44264 - 129.011 *<