Wortindex / Word Index

א , [>]
 32358 - 113.021.new4
 45284 - 175.051 *
 47267 - 033.020.new
 47267 - 036.014 *
 47267 - 038.030 *
 ...

א"צ , "ts [>]
 52268 - 044.010.new

א....א , [>]
 51258 - 064.060.new5

א....איר , ir [>]
 53272 - 012.060 *

א....כ'געדענק , kh'gedenk [>]
 51217 - 151.020 *

א...א , [>]
 51217 - 086.070 *
 53272 - 043.020.new
 53272 - 017.090 *
 53272 - 004.032.new2
 53309 - 037.090.new

א...אז , az [>]
 49256 - 131.050 *

א...איך , ikh [>]
 51258 - 047.100 *

א...אין , in [>]
 48272 - 154.060.new
 53272 - 018.080.new

א...איר , ir [>]
 48272 - 177.010 *

א...דאָס , dos [>]
 53272 - 002.040.new

א...וואָס , vos [>]
 53215 - 016.020.new

א...כ'געדענק , kh'gedenk [>]
 53309 - 162.030 *

א...לשון , loshn [>]
 53309 - 065.080.new3

א...ספסל , spsl [>]
 51229 - 019.030.new2

א..קאָ , ko [>]
 51237 - 203.011.new

א=== , [>]
 53212 - 007.030.new

א` , ` [>]
 49235 - 194.070 *

אא , [>]
 47301 - 000.000.new69
 48283 - 016.020.new5
 48283 - 092.020.new
 49256 - 133.070 *
 49256 - 144.081 *
 ...

אאויף , oyf [>]
 50199 - 064.020 *

אאיז , iz [>]
 48324 - 035.051 *

אאיך , ikh [>]
 55248 - 164.020 *

אאיצטער , itster [>]
 47295 - 138.040.new

אאַ'וו , a'v [>]
 53315 - 164.120 *

אאַיר , air [>]
 52268 - 199.020.new
 52268 - 199.020.new2
 52268 - 199.020.new2
 52268 - 199.030 *
 54301 - 199.010 *
 ...

אאַך , akh [>]
 48265 - 124.030.new2

אאַער , aer [>]
 54265 - 177.110.new

אאַרייַנגאַנג , arayngang [>]
 54265 - 058.020.new4

אאָ , o [>]
 47301 - 060.040 *

אאָבער , ober [>]
 48354 - 146.040.new2

אאָגט , ogt [>]
 53309 - 086.080 *

אאָוּכעט , oukhet [>]
 49256 - 083.080.new

אאָוּסגעשטיקט , ousgeshtikt [>]
 50213 - 048.091.new

אאָוּסנווייַניק , ousnvaynik [>]
 50213 - 173.010 *

אאָל , ol [>]
 53289 - 127.050.new5

אאָנגעקומען , ongekumen [>]
 47301 - 177.020.new

אאָנטלעך , ontlekh [>]
 48272 - 105.028.new

אאָננייען , onneyen [>]
 47301 - 038.060 *

אאָער , oer [>]
 53309 - 122.040 *

אאָפּ , op [>]
 52184 - 008.091.new4

אאָף , of [>]
 48283 - 130.041.new3

אאָר , or [>]
 52217 - 056.042.news

אב , b [>]
 49256 - 199.041 *
 51217 - 169.100 *
 51225 - 137.011.new
 51228 - 169.100 *
 51228 - 199.041 *
 ...

אבאטל , btl [>]
 49256 - 107.030 *

אבאָוּט , bout [>]
 55277 - 105.102 *

אבדשירקע , bdshirke [>]
 53272 - 123.053 *

אבדשירקעס , bdshirkes [>]
 53272 - 123.053.new

אבו , bu [>]
 50212 - 001.020.new2

אבות , but [>]
 47295 - 190.020 *
 47301 - 190.020 *
 47301 - 110.031.new4
 48272 - 183.120 *
 49256 - 190.020 *
 ...

אבטח , btkh [>]
 51258 - 132.071 *

אבטיח , btikh [>]
 50199 - 100.050 *
 51228 - 099.061 *
 51233 - 099.061 *
 52215 - 100.050 *
 53212 - 099.040.new
 ...

אבטיחעס , btikhes [>]
 52217 - 096.011 *

אבי , bi [>]
 51217 - 044.070 *
 51217 - 210.040 *
 51228 - 218.100 *
 51238 - 163.250 *
 51238 - 210.040 *
 ...

אביב , bib [>]
 50196 - 211.020.new2
 51229 - 098.060 *
 51238 - 057.080 *
 52215 - 195.010 *
 52245 - 000.000.new8
 ...

אבידעלע , bidele [>]
 53309 - 160.180.new2

אביונים , biunim [>]
 50212 - 001.070.new

אביטשעלאך , bitshelkh [>]
 53309 - 220.120 *

אבייַסעדיקער , baysediker [>]
 53215 - 146.050.new

אביסאלע , bisle [>]
 48272 - 083.010.new2
 48272 - 103.081 *
 48283 - 138.130.new3
 49256 - 188.010.new4
 49256 - 138.130.new2
 ...

אביסיע , bisie [>]
 52181 - 017.100 *
 52181 - 033.060 *
 52181 - 216.110 *

אביסל , bisl [>]
 47267 - 220.120.new6
 47267 - 220.120.newu
 47267 - 220.120.newv
 47267 - 122.080.new2
 47267 - 122.080.new
 ...

אביסעלע , bisele [>]
 47267 - 083.101 *
 47295 - 059.010.new8
 47295 - 083.080.new2
 48272 - 033.051.new
 48272 - 059.020 *
 ...

אביסעלע....רוּסיש , bisele....rusish [>]
 48283 - 001.041 *

אבל , bl [>]
 48354 - 050.010.new5
 51217 - 094.030.new
 51228 - 045.080 *

אבלות , blut [>]
 51228 - 045.080 *

אבלים , blim [>]
 50190 - 186.020.new
 50190 - 186.020.new3
 50190 - 186.020.new4

אבניסטן , bnistn [>]
 51225 - 137.011.new

אבסאָלוט , bsolut [>]
 48272 - 027.062 *

אבסאָלוטלי , bsolutli [>]
 53272 - 008.041.new
 50306 - 188.060 *
 53272 - 033.060.new4

אבסטראַקט , bstrakt [>]
 50196 - 181.012.new3

אבע , be [>]
 49225 - 125.040 *

אבעל , bel [>]
 55258 - 007.050 *

אבער , ber [>]
 47301 - 143.042.new
 47301 - 147.060.new
 47301 - 150.011.new2
 47301 - 151.020 *
 47301 - 157.120.new
 ...

אבערבאָב , berbob [>]
 53289 - 096.030.new

אבערגלאָבן , berglobn [>]
 52184 - 179.040 *

אבערמע , berme [>]
 48272 - 208.021 *

אבערעס , beres [>]
 52211 - 004.040 *

אבר , br [>]
 51229 - 011.041.new
 51229 - 011.041.new

אבראָם , brom [>]
 53272 - 001.010.new7
 53272 - 001.010.new8

אברהמל , brhml [>]
 52245 - 000.000.new8

אברהמלעם , brhmlem [>]
 52245 - 000.000.new8

אברהמלען , brhmlen [>]
 52245 - 000.000.new8

אברהמעלע , brhmele [>]
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 000.000.new6
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 163.190 *

אברהם , brhm [>]
 31357 - 185.031 *
 31357 - 185.031.new
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 160.130.new7
 32358 - 185.031 *
 ...

אברומל , bruml [>]
 53212 - 220.120.new7

אבריטש , britsh [>]
 51283 - 057.043.new

אברים , brim [>]
 50212 - 048.091.new
 50248 - 163.220 *
 51229 - 011.041.new
 52307 - 029.032 *

אבֿ , v [>]
 32358 - 157.120.new3
 32358 - 190.081.new7
 45284 - 169.100 *

אבֿות , vut [>]
 31357 - 157.120 *

אבֿטיח , vtikh [>]
 31357 - 100.060 *
 31357 - 199.050 *
 32358 - 199.051 *
 52223 - 099.061.2 *
 52224 - 099.061.2 *
 ...

אבֿיבֿ , viv [>]
 31357 - 185.060.new
 31357 - 185.060 *

אבֿל , vl [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 -
 32358 - 125.040 *
 32358 - 009.011.new
 32358 - 009.011.new2
 ...

אבֿלה , vlh [>]
 48276 - 220.040 *

אבֿלים , vlim [>]
 52223 - 182.070.2 *
 54226 - 183.011 *

אבֿנים , vnim [>]
 32358 - 166.010.new

אבֿר , vr [>]
 52224 - 011.041 *

אבֿרבם , vrbm [>]
 49224 - 019.060.newq

אבֿרהמל , vrhml [>]
 51314 - 169.110 *

אבֿרהמס , vrhms [>]
 54222 - 162.030 *

אבֿרהמעצן , vrhmetsn [>]
 50206 -

אבֿרהמצע , vrhmtse [>]
 50206 - 179.100 *

אבֿרהם , vrhm [>]
 32358 - 185.031.new2
 46327 - 185.031 *
 48248 - 185.0313 *
 49224 - 182.070 *
 49224 - 185.031.2 *
 ...

אבֿרהם-אבֿינו , vrhm-vinu [>]
 54301 - 012.061 *

אבֿרהם-לייב , vrhm-leyb [>]
 54222 - 160.0403 *

אבֿרים , vrim [>]
 54301 - 000.000.new6

אגאנצע , gntse [>]
 51238 - 136.080 *

אגאנץ , gnts [>]
 53215 - 194.040 *

אגארטל , grtl [>]
 52181 - 042.050 *

אגאָלדן , goldn [>]
 51217 - 163.190 *

אגאָלן , goln [>]
 53289 - 038.010 *

אגאָרטן , gortn [>]
 49205 - 088.010 *

אגב , gb [>]
 50212 - 011.041 *
 50212 - 013.010.new
 50212 - 006.021.new
 52181 - 005.050 *
 52184 - 108.041.new

אגבֿ , gv [>]
 32358 - 190.081 *
 46327 - 099.062.new
 49242 - 137.011 *
 50334 - 127.040.2 *
 50334 - 127.080 *
 ...

אגדה , gdh [>]
 47301 - 197.060 *
 47301 - 197.061 *
 47301 - 197.065 *
 50227 - 197.050.new

אגדות , gdut [>]
 53212 - 220.120.newb

אגודל , gudl [>]
 51229 - 027.070 *

אגוזים , guzim [>]
 51217 - 100.010 *
 53215 - 100.010 *

אגוישער , goysher [>]
 47301 - 213.091.new

אגט , gt [>]
 47301 - 105.021.new
 49225 - 185.020.new2
 51258 - 039.071.new
 51258 - 175.040.2 *
 52184 - 155.030.new

אגם , gm [>]
 53212 - 004.020.new

אגן , gn [>]
 47301 - 004.040.new7
 47301 - 012.051 *
 47301 - 106.030.new2
 47301 - 009.010.new
 48272 - 053.070 *
 ...

אגס , gs [>]
 51233 - 088.041.new2
 52224 - 088.040 *
 52224 - 088.040 *

אגסים , gsim [>]
 51233 - 088.040 *

אגעוויסע , gevise [>]
 53289 - 187.111 *

אגעזונטן , gezuntn [>]
 47301 - 163.130 *

אגעטאן , getn [>]
 51283 - 053.023 *

אגעלייע , geleye [>]
 48272 - 154.060 *

אגענט , gent [>]
 53215 - 220.120.newa

אגערעס , geres [>]
 51217 - 092.021 *
 51217 - 001.010.newh
 51229 - 092.020 *
 51238 - 092.011 *
 51238 - 092.021 *
 ...

אגערעסט , gerest [>]
 51238 - 089.010 *

אגערעסן , geresn [>]
 47301 - 092.020 *

אגראָנאָמיע , gronomie [>]
 51225 - 137.150 *

אגראָשן , groshn [>]
 51238 - 122.020.new

אגרויסן , groysn [>]
 51229 - 071.010 *
 52181 - 138.020 *

אגרויסע , groyse [>]
 52184 - 065.080 *

אגרויסער , groyser [>]
 51217 - 216.060 *
 51228 - 075.021 *
 51233 - 099.030.new

אגרוף , gruf [>]
 53215 - 027.030 *

אגרי , gri [>]
 55277 - 156.110.new

אגריד , grid [>]
 48283 - 156.110 *
 48283 - 156.110.new2
 55277 - 156.110.new

אגריקאָלטשער , grikoltsher [>]
 52245 - 000.000.new8

אגריקולטשער , grikultsher [>]
 52245 -

אגרעס , gres [>]
 48272 - 127.070 *
 49225 - 092.021 *
 51225 - 127.050 *
 51228 - 092.020.new
 51233 - 092.021 *
 ...

אגרעסט , grest [>]
 52181 - 092.021 *

אגרעסן , gresn [>]
 48272 - 092.020.new
 48283 - 092.020 *
 49256 - 092.021 *
 49256 - 130.010 *
 50190 - 092.020 *
 ...

אגרעסעס , greses [>]
 53309 - 094.060 *

אד , d [>]
 48283 - 167.060 *
 53215 - 057.050.new

אדאס , ds [>]
 48272 - 047.101 *

אדאפטירט , dptirt [>]
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 002.040.new5

אדאפטירטע , dptirte [>]
 53272 - 001.070.new6

אדאפטירטער , dptirter [>]
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6

אדאפטעד , dpted [>]
 53272 - 001.070.new6

אדאַרף , darf [>]
 48292 - 127.080 *

אדאָס , dos [>]
 47301 - 121.070 *

אדאָפטעד , dopted [>]
 53272 - 001.070.new6

אדאָרכגין , dorkhgin [>]
 51237 - 003.020.new

אדאָרכגעגאַנגען , dorkhgegangen [>]
 50227 - 108.083.new4

אדאָרכגעהאַקט , dorkhgehakt [>]
 50202 - 006.021.new

אדאָרכגעמאכט , dorkhgemkht [>]
 51217 - 001.010.new115

אדאָרכזיפן , dorkhzipn [>]
 52217 - 196.040 *

אדאָרך , dorkh [>]
 52184 - 003.063.new2

אדום , dum [>]
 51229 - 096.050 *
 51229 - 107.050.new
 51233 - 107.050.new
 53295 - 104.130 *

אדונוי , dunoy [>]
 52215 - 036.021 *

אדוני , duni [>]
 46327 - 066.080.new7
 53215 - 104.130 *

אדורכגאנג , durkhgng [>]
 52217 - 029.021 *

אדורכגיין , durkhgeyn [>]
 48272 - 075.040 *
 51229 - 213.080 *
 51237 - 006.040 *
 51238 - 006.040 *
 52184 - 130.041 *
 ...

אדורכגייענדיק , durkhgeyendik [>]
 51217 - 084.070 *

אדורכגעגאנגען , durkhgegngen [>]
 52181 - 002.030 *
 52181 - 004.032 *
 52181 - 068.063 *
 52184 - 084.070.new2
 52211 - 004.040 *

אדורכגעגיין , durkhgegeyn [>]
 55268 - 002.050 *

אדורכגעהיפערט , durkhgehipert [>]
 52217 - 173.060 *
 52217 - 173.060 *

אדורכגעזויגן , durkhgezoygn [>]
 52181 - 202.080 *

אדורכגעזיגן , durkhgezign [>]
 52181 - 108.060 *

אדורכגעזייט , durkhgezeyt [>]
 52211 - 108.060 *

אדורכגעזייַט , durkhgezayt [>]
 52184 - 108.050 *

אדורכגעזיפּט , durkhgezipt [>]
 51229 - 131.010 *
 52217 - 056.042.new48

אדורכגענעצט , durkhgenetst [>]
 51217 - 056.050.new

אדורכגעפאָרן , durkhgeporn [>]
 53212 - 001.090 *

אדורכגעפירט , durkhgepirt [>]
 51238 - 005.051.new2

אדורכגעצויגן , durkhgetsoygn [>]
 52181 - 051.021 *

אדורכגעשיפט , durkhgeshipt [>]
 51238 - 002.010.new

אדורכזייען , durkhzeyen [>]
 52181 - 108.050 *

אדורכזייַען , durkhzayen [>]
 52184 - 108.050 *

אדורכזיפן , durkhzipn [>]
 52181 - 131.012 *

אדורכפאָרן , durkhporn [>]
 52217 - 005.011 *

אדורכצוגיין , durkhtsugeyn [>]
 51229 - 002.020 *

אדורכצוזייען , durkhtsuzeyen [>]
 51217 - 108.082 *

אדורכקוועטשן , durkhkvetshn [>]
 51217 - 080.010 *

אדורכשארן , durkhshrn [>]
 52181 - 085.040 *

אדורכשווימען , durkhshvimen [>]
 51233 - 005.010 *
 52184 - 004.022 *

אדורך , durkh [>]
 48272 - 108.081 *
 51217 - 001.010.new61
 51217 - 001.010.new115
 51228 - 043.030 *
 51228 - 108.082 *
 ...

אדושם , dushm [>]
 32358 - 172.070.new7
 51323 - 104.130 *
 51323 - 185.031 *
 53211 - 185.031.new2

אדוּרכפאָרן , durkhporn [>]
 52217 - 005.010 *

אדוּרכצוגיין , durkhtsugeyn [>]
 53212 - 002.042.new

אדוּרך , durkh [>]
 50227 - 138.130 *

אדזשעקטיווס , dzhektivs [>]
 53272 - 017.031.new

אדי , di [>]
 51283 - 066.090 *

אדיזנע , dizne [>]
 47301 - 164.122 *

אדמה , dmh [>]
 45284 - 185.030 *
 51217 - 001.010.newt

אדם , dm [>]
 50190 - 034.090.new2
 50285 - 187.050 *
 51258 - 132.071 *
 51283 - 037.070 *
 52224 - 068.050 *
 ...

אדעס , des [>]
 47301 - 209.020.new
 47301 - 002.010.new
 47301 - 007.050.new4
 47301 - 007.085.new5
 47301 - 008.080 *
 ...

אדעסע , dese [>]
 53257 - 008.080 *

אדער , der [>]
 47301 - 154.030 *
 47301 - 156.100.new
 47301 - 161.092 *
 47301 - 163.090 *
 47301 - 165.050 *
 ...

אדעראויף , deroyf [>]
 51283 - 205.071 *
 51258 - 205.071 *

אדעריף , derif [>]
 48283 - 205.060 *
 48283 - 205.060.new
 48283 - 205.060.new

אדערמיט , dermit [>]
 49205 - 167.070 *

אדערן , dern [>]
 52181 - 176.050 *

אדערע , dere [>]
 52184 - 026.042 *

אדערקע , derke [>]
 51225 - 123.053 *

אדר , dr [>]
 47301 - 195.090 *
 48283 - 199.041 *
 49225 - 195.090 *
 49256 - 195.090 *
 50306 - 195.030.new3
 ...

אדראָף , drof [>]
 47301 - 205.070 *
 49256 - 205.070 *
 50190 - 205.071.new3
 51217 - 205.071 *
 51228 - 205.071 *
 ...

אדרבא , drb [>]
 50190 - 156.070.new2
 50212 - 016.080.new4
 50212 - 059.040.new4
 50275 - 042.011.new
 51229 - 200.102 *

אדרבה , drbh [>]
 32358 - 000.000.new4

אדרויף , droyf [>]
 51229 - 205.071 *
 51233 - 205.071 *
 52211 - 205.071 *
 52215 - 205.071 *

אדרוף , druf [>]
 52245 - 205.071.new
 52245 - 205.071 *
 52245 - 205.071.new

אדרימל , driml [>]
 49205 - 161.061 *

אדריף , drif [>]
 47301 - 205.070 *

אדרעס , dres [>]
 51229 - 220.120.new
 51237 - 220.120.newe
 52211 - 220.120.new9
 53212 - 003.060 *
 53215 - 045.030.new
 ...

אדרעסע , drese [>]
 53215 - 012.051 *

אדרעף , dref [>]
 48272 - 205.070 *

אה , h [>]
 47295 - 137.031.new
 48283 - 160.180.new5
 50190 - 001.010.newb
 50196 - 095.030.new3
 50196 - 108.040.new3
 ...

אהאה , hh [>]
 47267 - 072.040.new
 47295 - 036.092.new
 50190 - 123.020.new2
 50227 - 111.021.new3

אהאלב , hlb [>]
 53309 - 117.090 *

אהאליג , hlig [>]
 50190 - 090.072.new2

אהאַלב , halb [>]
 50306 - 115.060.new

אהב , hb [>]
 52184 - 195.021 *

אהבן , hbn [>]
 51229 - 162.110 *

אהבֿות , hvut [>]
 50206 - 198.070 *

אהה , hh [>]
 53215 - 038.130 *

אההה , hhh [>]
 50190 - 091.030.new

אהויכער , hoykher [>]
 48283 - 006.080.new
 49225 - 087.090 *

אהוילן , hoyln [>]
 52184 - 038.010 *

אהול , hul [>]
 50206 - 182.040 *

אהט , ht [>]
 51225 - 034.072.new
 52184 - 147.070.new2
 52184 - 164.030 *
 53289 - 115.100.new

אהיימ , heym [>]
 50199 - 165.040.new2

אהיימגיין , heymgeyn [>]
 51238 - 219.100 *

אהיימגעגאנגען , heymgegngen [>]
 52211 - 008.051 *

אהיימגעגאַנגען , heymgegangen [>]
 50190 - 192.063.new
 50227 - 220.120.new7

אהיימגעגאַנען , heymgeganen [>]
 50190 - 008.051.new

אהיימגעלאָפן , heymgelopn [>]
 52184 - 173.030.new

אהיימגעפֿאָרן , heymgeforn [>]
 53212 - 211.083.new

אהיימגעקומען , heymgekumen [>]
 48272 - 065.111 *
 49225 - 065.040 *
 49256 - 065.010.new3
 50227 - 065.039.new
 52184 - 189.060 *
 ...

אהיימגעקימען , heymgekimen [>]
 48283 - 065.039 *
 48283 - 065.039.new
 48283 - 065.039.new3
 48283 - 182.070 *
 49225 - 103.060.new
 ...

אהיימגעשלעפט , heymgeshlept [>]
 52181 - 073.030 *

אהיימגעשריבן , heymgeshribn [>]
 50227 - 220.120.new6

אהיימקומען , heymkumen [>]
 50199 - 103.071.new
 53215 - 000.000.new2
 53272 - 103.071.new2
 50227 - 220.120 *

אהיים , heym [>]
 47301 - 178.080.new
 47301 - 189.030 *
 47301 - 189.080 *
 47301 - 204.110 *
 47301 - 113.080 *
 ...

אהינגעגאנגען , hingegngen [>]
 52181 - 197.050 *

אהינגענומען , hingenumen [>]
 52184 - 001.090.new

אהינגעפאָרן , hingeporn [>]
 52181 - 209.032 *

אהינגעקומען , hingekumen [>]
 52245 - 000.000.new8
 55258 - 032.010 *

אהינגעקימען , hingekimen [>]
 50227 - 220.120 *

אהינפֿירן , hinfirn [>]
 50212 - 007.082 *

אהינצו , hintsu [>]
 47301 - 183.120 *
 48272 - 209.020 *

אהינצוצו , hintsutsu [>]
 47301 - 000.000.new79
 48272 - 203.050.new
 48272 - 009.070.new

אהינצי , hintsi [>]
 47301 - 145.013 *
 47301 - 149.050 *
 47301 - 209.020.new
 48272 - 177.072.new
 50285 - 149.050 *

אהינצעצוּ , hintsetsu [>]
 51229 - 163.200 *

אהין , hin [>]
 32358 - 008.090 *
 47295 - 008.091 *
 47295 - 009.010.new
 47295 - 040.060.new3
 47295 - 149.050 *
 ...

אהל , hl [>]
 48272 - 182.041 *
 48292 - 182.042 *
 50196 - 182.040 *
 50196 - 182.040 *
 50196 - 182.040.new
 ...

אהעד , hed [>]
 53272 - 176.050 *

אהער , her [>]
 47301 - 143.040 *
 47301 - 066.060 *
 47301 - 000.000.newq
 48272 - 026.040.new
 48272 - 149.050 *
 ...

אהערגעקוּמען , hergekumen [>]
 50227 - 220.120.new4

אהערגעקימען , hergekimen [>]
 50227 - 220.120.new3
 50227 - 220.120.new

אהערנעמען , hernemen [>]
 50227 - 220.120.new3

אהערצי , hertsi [>]
 48272 - 052.040.new

אהרה-ברעט , hrh-bret [>]
 48286 - 179.110 *

אהרונוב , hrunub [>]
 55277 - 001.010.new2

אהרונס , hruns [>]
 53261 - 055.040.new

אהרונען , hrunen [>]
 53212 - 192.020 *

אהרון , hrun [>]
 31357 - 160.010 *
 32358 - 160.010 *
 46327 - 144.082.new4
 48248 - 160.010 *
 48277 - 159.110.new6
 ...

אהרן , hrn [>]
 51238 - 160.010 *

או , u [>]
 32358 - 120.011.new
 32358 - 009.011.2 *
 47267 - 122.080.new3
 47267 - 187.120.new
 47295 - 001.070.new4
 ...

או'מט , u'mt [>]
 55268 - 004.031 *

או-או , u-u [>]
 48292 - 187.090 *

או-וואַ , u-va [>]
 53295 - 099.030 *

או.קיי , u.key [>]
 53309 - 036.020.new2

אואָן , uon [>]
 52215 - 141.020 *

אוב , ub [>]
 48263 - 048.040.new2

אובאָרע , ubore [>]
 48292 - 057.130 *

אובגוסט , ubgust [>]
 51283 - 220.120.new

אוביס , ubis [>]
 52181 - 091.031 *

אובן , ubn [>]
 48286 - 096.061.new2

אובעס , ubes [>]
 49225 - 190.020 *

אוג , ug [>]
 48284 - 015.090 *

אוגאָל , ugol [>]
 48286 - 056.070 *
 48292 - 170.060.new2
 48324 - 173.030 *
 54301 - 078.061 *

אוגאָרקן , ugorkn [>]
 52181 - 097.080 *

אוגוסט , ugust [>]
 50227 - 001.010.new6

אוגל , ugl [>]
 50273 - 028.030 *
 52224 - 028.030 *
 52224 - 028.030.new2

אוגלעצער , ugletser [>]
 52215 - 197.050 *

אוגע , uge [>]
 48286 - 054.020.new
 49247 - 096.041.new2

אוגעאַרבעט , ugearbet [>]
 48286 - 054.020.new

אוגעבראָכן , ugebrokhn [>]
 48277 - 035.030 *
 48284 - 035.030 *
 48286 - 035.030.new
 48286 - 035.030.new

אוגעבריט , ugebrit [>]
 48286 - 112.090 *

אוגעברענטע , ugebrente [>]
 48248 - 025.070 *

אוגעגולט , ugegult [>]
 48276 - 019.021 *

אוגעוועלט , ugevelt [>]
 48277 - 112.090 *
 48286 - 112.090.2 *

אוגעזאַאַט , ugezaat [>]
 49247 - 108.050.new2

אוגעזויגענער , ugezoygener [>]
 48286 - 102.012 *

אוגעזיבן , ugezibn [>]
 48248 - 108.060 *

אוגעזעגן , ugezegn [>]
 50248 - 108.060 *

אוגעזעצן , ugezetsn [>]
 49247 - 117.101 *

אוגענייט , ugeneyt [>]
 52229 - 050.040 *

אוגעפאלן , ugepln [>]
 52215 - 065.040 *

אוגעפֿאַסט , ugefast [>]
 46327 - 190.070 *

אוגעפֿליקט , ugeflikt [>]
 48286 - 054.020 *

אוגעפֿריקט , ugefrikt [>]
 48286 - 054.020.new2
 48286 - 054.020.new3

אוגעקליוגט , ugekliugt [>]
 49247 - 129.030 *

אוגעראָד , ugerod [>]
 48354 - 097.081 *

אוגעראָק , ugerok [>]
 50329 - 097.021.new
 50334 - 097.081 *
 51314 - 097.081 *
 52229 - 097.081 *
 52249 - 097.080 *
 ...

אוגעריסן , ugerisn [>]
 45284 - 070.040.2 *

אוגעריק , ugerik [>]
 53315 - 097.080 *
 54266 - 097.081 *
 54301 - 097.081 *
 56293 - 097.081 *

אוגעריקע , ugerike [>]
 52249 - 097.081 *

אוגערעק , ugerek [>]
 53295 - 097.081 *

אוגערקע , ugerke [>]
 31357 - 097.081 *
 31357 - 099.064.new
 32358 - 097.081 *
 32358 - 138.040.newd
 45284 - 097.080 *
 ...

אוגערקעלעך , ugerkelekh [>]
 52249 - 097.080 *

אוגערקעס , ugerkes [>]
 31357 - 097.051 *
 31357 - 097.081 *
 31357 - 098.050.new
 32358 - 000.000.new39
 32358 - 097.080 *
 ...

אוגעשוירן , ugeshoyrn [>]
 49245 - 014.050 *
 50248 - 014.050 *

אוגעשטעפּט , ugeshtept [>]
 52229 - 050.040 *

אוגעשייווט , ugesheyvt [>]
 52213 - 019.021 *
 52213 - 019.021.new

אוגעשייַלט , ugeshaylt [>]
 49247 - 096.041.new2

אוגעשפּיגן , ugeshpign [>]
 49229 - 021.050 *

אוד , ud [>]
 48354 - 150.040.new

אודאי , udi [>]
 50212 - 002.031 *

אודאַרעניע , udarenie [>]
 50334 - 041.020 *

אודאָטשקו , udotshku [>]
 48354 - 150.040.new

אודז , udz [>]
 48263 - 025.064 *
 48292 - 103.120 *
 48292 - 121.031 *
 48292 - 143.050.new2
 48292 - 181.010 *
 ...

אודי , udi [>]
 50248 - 159.420 *

אודיטאָריום , uditorium [>]
 52245 - 000.000.new8
 52245 -

אודיטשקע , uditshke [>]
 46327 - 150.040.new2

אודיסל , udisl [>]
 49293 - 185.020.new2
 49293 - 185.020.new2

אודיע , udie [>]
 48277 - 159.420 *
 48277 - 159.420.new
 48277 - 159.420.new
 48277 - 159.420.new2

אודיצע , uditse [>]
 45284 - 150.040.new2
 49293 - 150.040.new

אודלער , udler [>]
 48263 - 167.070 *
 52181 - 167.070 *

אודע , ude [>]
 49293 - 150.040.new
 51314 - 150.040.new

אודעטשקע , udetshke [>]
 46327 - 150.040 *
 46327 - 150.040.new
 46327 - 150.040.new3
 46327 - 150.040.new3

אודעם , udem [>]
 48292 - 039.089 *

אודעניש , udenish [>]
 49242 - 001.010.newj

אודער , uder [>]
 48276 - 018.040.new2
 48284 - 195.090 *
 48292 - 195.090 *

אודער-שייַן , uder-shayn [>]
 49245 - 195.090 *

אודערן , udern [>]
 48276 - 018.040.new2

אודקע , udke [>]
 48277 - 150.040.new2
 50213 - 150.040.new
 50275 - 150.040.new
 50275 - 150.040.new
 50334 - 150.040.new
 ...

אוהבת , uhbt [>]
 52268 - 159.020.new
 53212 - 159.020.new
 53212 - 159.020.new3

אוהבֿת , uhvt [>]
 32358 - 000.000.new

אוהו , uhu [>]
 49235 - 010.061 *

אוהל , oyel [>]
 31357 - 182.041 *
 32358 - 182.041 *
 47301 - 182.040 *
 48259 - 182.040 *
 48263 - 182.040 *
 ...

אוהלך , uhlkh [>]
 48263 - 169.040 *

אוהלס , uhls [>]
 49242 - 183.120.new2

אוהר , uhr [>]
 50213 - 114.061.new
 50213 - 114.061 *

אוהרע , uhre [>]
 50213 - 114.050 *

אוואדי , vdi [>]
 52184 - 051.050.new4

אוואדע , vde [>]
 51228 - 195.030 *

אוואנט , vnt [>]
 51229 - 114.010 *

אווארט , vrt [>]
 53289 - 090.081 *

אוואָנט , vont [>]
 47301 - 034.041 *

אוואָן , von [>]
 51238 - 141.030 *
 52211 - 141.010 *

אוואָס , vos [>]
 53212 - 017.011.new

אוואָסער , voser [>]
 52215 - 120.023 *

אוואָרעם , vorem [>]
 52215 - 029.041 *

אווגוסט , vgust [>]
 51238 - 185.110 *

אוודא , vd [>]
 49242 - 148.081.new2
 50334 - 047.020.new
 52223 - 135.040 *

אוודאי , vdi [>]
 31357 - 148.080 *
 31357 - 175.030.new
 31357 - 185.110.new
 31357 - 195.010 *
 45284 - 036.101 *
 ...

אוודאיץ , vdits [>]
 50202 - 103.100.new

אוודי , vdi [>]
 48272 - 137.100 *
 50190 - 069.080 *
 53212 - 155.020.new

אווו , vu [>]
 48272 - 008.061 *
 51217 - 008.061 *
 51229 - 002.010.new
 51238 - 008.061 *
 52184 - 008.060.new
 ...

אווודאי , vudi [>]
 50248 - 036.100.new

אוווהין , vuhin [>]
 52245 - 008.061 *

אווונדער , vunder [>]
 52184 - 178.090 *

אווונט , vunt [>]
 52181 - 119.040 *

אווון , vun [>]
 52217 - 141.020 *

אוווּ , vu [>]
 47267 - 010.072.new
 48354 - 010.070.new
 50190 - 008.061 *
 51258 - 008.061 *
 52184 - 008.060.new
 ...

אוווּהין , vuhin [>]
 52245 - 008.060 *

אווז , vz [>]
 51217 - 141.050.new
 52213 - 141.050.new
 52229 - 141.050.new
 53215 - 141.050.new
 53215 - 141.080.new3

אווזים , vzim [>]
 52224 - 014.061 *
 52224 - 014.061.new

אווי , vi [>]
 49256 - 010.072.new
 49256 - 010.072.new
 53212 - 003.061 *
 53212 - 008.060 *
 53212 - 018.060.new7
 ...

אווידלע , vidle [>]
 52215 - 213.050 *

אוויוונס , vivns [>]
 54226 - 084.050.new

אוויזן , vizn [>]
 51229 - 001.090.new

אווייבערשע , veybershe [>]
 52245 - 038.050 *

אווין , vin [>]
 46327 - 202.030 *
 52268 - 084.051.new2
 53272 - 008.060 *

אוויף , vif [>]
 54265 - 058.010.new

אוונט , vnt [>]
 51229 - 103.050.new
 51258 - 081.010 *
 51258 - 162.030.new3

אוון , vn [>]
 46327 - 010.070.new3

אוועסט , vest [>]
 51238 - 040.070 *

אוועסטל , vestl [>]
 49225 - 040.070 *

אוועק , vek [>]
 47295 - 089.040 *
 47295 - 181.080.new3
 47295 - 187.010 *
 47295 - 138.140 *
 47295 - 141.010 *
 ...

אוועקגיין , vekgeyn [>]
 47301 - 000.000.new51
 48272 - 136.060 *
 49205 - 164.020 *
 49225 - 119.070 *
 50227 - 018.070.new2
 ...

אוועקגליטשן , vekglitshn [>]
 53215 - 166.040 *

אוועקגע , vekge [>]
 53272 - 001.070.new6

אוועקגעבן , vekgebn [>]
 49256 - 206.040 *
 50227 - 220.120 *
 51225 - 196.041 *
 51229 - 206.040 *
 51238 - 122.020.new
 ...

אוועקגעגאגנגען , vekgeggngen [>]
 47301 - 119.070 *

אוועקגעגאגנען , vekgeggnen [>]
 51228 - 119.070 *

אוועקגעגאנגען , vekgegngen [>]
 48272 - 069.130 *
 49225 - 220.120.newd
 51217 - 001.010.new108
 51225 - 119.070 *
 51229 - 119.070.new
 ...

אוועקגעגאנען , vekgegnen [>]
 52184 - 051.050.new4

אוועקגעגאַנגען , vekgegangen [>]
 47295 - 010.063 *
 47295 - 119.070 *
 47295 - 137.031.new3
 50190 - 119.070.new2
 50190 - 192.063.new
 ...

אוועקגעגנבעט , vekgegnbet [>]
 48283 - 069.090 *
 49225 - 069.090 *
 51238 - 197.090 *

אוועקגעגעבן , vekgegebn [>]
 48272 - 220.070 *
 50196 - 206.041 *
 50227 - 220.120.2 *
 50306 - 079.040 *
 51217 - 206.040 *
 ...

אוועקגעווארפן , vekgevrpn [>]
 48272 - 025.070 *

אוועקגעוואָרפן , vekgevorpn [>]
 49256 - 197.090.new
 51217 - 018.070 *
 52181 - 133.030 *
 53309 - 025.070 *

אוועקגעוואָרפֿן , vekgevorfn [>]
 50190 - 196.040.new2
 50227 - 196.041.new

אוועקגעזעצט , vekgezetst [>]
 47301 - 099.040 *
 50196 - 193.041 *
 51238 - 197.090 *

אוועקגעחלש'ט , vekgekhlsh't [>]
 47295 - 220.120.newx

אוועקגעטון , vekgetun [>]
 52184 - 065.110 *

אוועקגעטין , vekgetin [>]
 52184 - 065.111 *

אוועקגעטראָגן , vekgetrogn [>]
 50227 - 162.061.new2

אוועקגעטריבן , vekgetribn [>]
 48272 - 140.080 *
 48272 - 141.010 *
 51228 - 141.050.new

אוועקגעלאָפן , vekgelopn [>]
 49256 - 141.010.new
 51217 - 024.070.new4
 51217 - 069.100 *
 51217 - 164.080 *
 52184 - 069.103 *

אוועקגעלייגט , vekgeleygt [>]
 47295 - 179.070.new
 47295 - 199.020.new
 47301 - 079.040.new
 48272 - 179.060 *
 48272 - 009.030.new2
 ...

אוועקגעלעייגט , vekgeleeygt [>]
 51225 - 187.100.new

אוועקגענומען , vekgenumen [>]
 51229 - 024.070.new
 52184 - 086.050 *

אוועקגענימען , vekgenimen [>]
 50197 - 220.120.newd

אוועקגעפאלן , vekgepln [>]
 52215 - 036.010 *

אוועקגעפארן , vekgeprn [>]
 48272 - 214.071 *
 48272 - 220.070 *
 48272 - 057.040.new
 48272 - 073.030 *
 48272 - 105.026.new3
 ...

אוועקגעפאָ , vekgepo [>]
 53272 - 005.050.new

אוועקגעפאָרן , vekgeporn [>]
 49225 - 088.010.new
 51238 - 097.020 *
 51238 - 190.090 *
 51258 - 159.210.new3
 51258 - 159.210.new4
 ...

אוועקגעפירט , vekgepirt [>]
 47301 - 001.080.new
 47301 - 001.081 *
 48272 - 181.020.new3
 53272 - 174.010 *
 53272 - 174.010.new

אוועקגעפלויגן , vekgeploygn [>]
 48272 - 214.050.new
 53309 - 149.050 *

אוועקגעפֿאָרן , vekgeforn [>]
 47295 - 082.010.new5
 47295 - 220.120.newi
 47295 - 220.120.new59
 50227 - 220.120 *
 50306 - 001.010.new3
 ...

אוועקגעפֿלויגן , vekgefloygn [>]
 49256 - 149.050 *
 49256 - 149.050.new

אוועקגערוקט , vekgerukt [>]
 53215 - 067.020 *

אוועקגעריכט , vekgerikht [>]
 51217 - 164.080 *

אוועקגעריקט , vekgerikt [>]
 52181 - 179.050 *

אוועקגעשטאָרבן , vekgeshtorbn [>]
 48272 - 034.090 *

אוועקגעשטלט , vekgeshtlt [>]
 51228 - 218.040 *

אוועקגעשטעלט , vekgeshtelt [>]
 47267 - 083.110.new5
 48272 - 214.050.new
 48272 - 173.030 *
 49225 - 081.070 *
 49256 - 084.050.new
 ...

אוועקגעשטעלעט , vekgeshtelet [>]
 47295 - 182.042 *
 48272 - 069.030.new

אוועקגעשיקט , vekgeshikt [>]
 47295 - 159.130.new
 52245 - 006.030 *
 53212 - 220.120.new
 53212 - 220.120.new7
 53272 - 174.010 *
 ...

אוועקגעשניטן , vekgeshnitn [>]
 48272 - 098.020 *

אוועקגעשענקט , vekgeshenkt [>]
 51238 - 177.051.new

אוועקהרגענען , vekhrgenen [>]
 50306 - 164.022 *
 51229 - 164.022 *

אוועקווארפן , vekvrpn [>]
 52181 - 163.260 *

אוועקוואַרפֿן , vekvarfn [>]
 55249 - 189.080.new2

אוועקוואָרפֿן , vekvorfn [>]
 55258 - 018.070 *

אוועקזעצן , vekzetsn [>]
 47295 - 220.120.new41
 48272 - 052.040.new2
 51225 - 166.052.new
 51228 - 060.010 *
 55258 - 063.031 *
 ...

אוועקט , vekt [>]
 47301 - 141.040 *

אוועקטראָגן , vektrogn [>]
 53212 - 220.120.new8
 53215 - 195.070 *

אוועקטרייבן , vektreybn [>]
 49205 - 141.020 *
 51258 - 140.090 *

אוועקטרייַסלען , vektrayslen [>]
 50199 - 143.040.new3

אוועקכאפן , vekkhpn [>]
 52215 - 105.023 *

אוועקלאָזזן , veklozzn [>]
 55258 - 114.030 *

אוועקלויפֿנדיק , vekloyfndik [>]
 53212 - 002.040.newy

אוועקלייגן , vekleygn [>]
 47295 - 191.024.new
 47301 - 079.040.new
 48272 - 179.110 *
 49256 - 065.010.new2
 49256 - 179.050 *
 ...

אוועקנעמען , veknemen [>]
 53309 - 055.080.new6

אוועקעגאנגען , vekegngen [>]
 51238 - 217.062 *

אוועקעט , veket [>]
 53272 - 056.060 *
 53289 - 141.041 *
 53309 - 096.070 *
 55249 - 182.080.new2
 55258 - 141.041 *

אוועקעץ , vekets [>]
 50202 - 141.041 *

אוועקפאלן , vekpln [>]
 47301 - 086.011 *

אוועקפארן , vekprn [>]
 52184 - 188.080.new2

אוועקפאָרן , vekporn [>]
 51238 - 209.010 *
 51238 - 209.020 *
 52245 - 006.030 *
 53215 - 119.070.new
 53309 - 110.053.new3

אוועקפירן , vekpirn [>]
 48272 - 177.100 *
 49256 - 193.050 *
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 002.041.new7

אוועקפֿאָרן , vekforn [>]
 50227 - 021.030.new

אוועקפֿליען , vekflien [>]
 50285 - 192.010.new

אוועקצוגיין , vektsugeyn [>]
 52211 - 211.081 *

אוועקצוגעבן , vektsugebn [>]
 52184 - 036.012 *

אוועקצוזעצן , vektsuzetsn [>]
 49256 - 058.022 *

אוועקצוטרייַבן , vektsutraybn [>]
 48272 - 141.020.new

אוועקצולייגן , vektsuleygn [>]
 51238 - 074.020 *

אוועקצונעמען , vektsunemen [>]
 51233 - 214.040 *

אוועקצושטעלן , vektsushteln [>]
 49256 - 110.021 *

אוועקצוּגיין , vektsugeyn [>]
 55249 - 060.010.new4

אוועקצוּפֿאָרן , vektsuforn [>]
 53212 - 002.040.newe

אוועקציען , vektsien [>]
 53309 - 057.040 *

אוועקץ , vekts [>]
 51228 - 141.040 *
 51229 - 141.040 *
 51233 - 141.040 *
 52215 - 141.040 *

אוועקשאָקלען , vekshoklen [>]
 50199 - 143.040.new

אוועקשווימען , vekshvimen [>]
 50227 - 058.022 *

אוועקשטיפּן , vekshtipn [>]
 47295 - 007.012 *

אוועקשטעלן , vekshteln [>]
 47295 - 057.090 *
 47295 - 137.041 *
 48272 - 181.020.new2
 50227 - 173.030.new
 50306 - 083.120.new
 ...

אוועקשיקן , vekshikn [>]
 47295 - 179.070.new4
 48272 - 215.011 *
 51217 - 219.100 *
 51229 - 220.010 *
 51237 - 219.100 *
 ...

אוועקשענקען , vekshenken [>]
 51229 - 206.040 *
 52184 -

אווער , ver [>]
 47301 - 165.021 *
 53212 - 188.020.new5

אווער-זשאַווער , ver-zhaver [>]
 50312 - 165.020 *

אווקגעגאַנגען , vkgegangen [>]
 55249 - 058.010 *

אוורוטש , vrutsh [>]
 51283 - 220.120.new2

אוורושט , vrusht [>]
 51283 - 220.120.new2

אווריטש , vritsh [>]
 51283 - 001.010 *

אווּ , uu [>]
 51258 - 167.060.new2

אוז , uz [>]
 48276 - 147.070 *
 48277 - 055.009.new4
 48277 - 055.009.new4
 48277 - 055.009.new5
 48286 - 055.020 *
 ...

אוזאָרן , uzorn [>]
 46327 - 048.090.new
 48284 - 048.090.new
 48284 - 048.090 *
 48284 - 048.090.new
 50334 - 048.081 *
 ...

אוזבעקע , uzbeke [>]
 49293 - 037.030 *

אוזי , uzi [>]
 51258 - 053.030.new2
 53309 - 015.080.new

אוזיאל , uzil [>]
 52251 - 159.110.new
 52251 - 159.110.new2
 52251 - 159.110.new3

אוזיך , uzikh [>]
 50196 - 163.160 *

אוזיסשנייַצן , uzisshnaytsn [>]
 52307 - 016.060 *

אוזיענ'קאַיאַ , uzien'kaia [>]
 46327 - 001.102.new6

אוזיף , uzif [>]
 50197 - 034.084.new

אוזישטשע , uzishtshe [>]
 52251 - 034.041.newf
 52251 - 034.041.newh

אוזל , uzl [>]
 48277 - 147.070 *

אוזן , uzn [>]
 48276 - 147.071 *
 48277 - 147.071 *
 52213 - 011.040 *
 52229 - 011.041.new

אוזעבעקעט , uzebeket [>]
 49293 - 037.030 *

אוזענע , uzene [>]
 50248 - 100.040 *

אוזעס , uzes [>]
 48286 - 055.030 *
 48286 - 055.030 *

אוזשאק , uzhk [>]
 48272 - 146.030 *

אוזשאַק , uzhak [>]
 47288 - 146.030 *
 50275 - 146.030 *

אוזשלאַן , uzhlan [>]
 53278 - 220.120.new5
 53278 - 220.120.new6

אוט , ut [>]
 48263 - 110.060.newa
 48263 - 110.060.newb
 48276 - 018.040 *
 48276 - 024.080.new
 48277 - 018.040 *
 ...

אוטון , utun [>]
 50275 - 041.050.new

אוטים , utim [>]
 48276 - 022.070.new

אוטסייד , utseyd [>]
 51258 - 062.010 *

אוטעמט , utemt [>]
 48292 - 022.030.new2

אוטעמען , utemen [>]
 48286 - 022.030.new
 48324 - 022.030.new
 48324 - 022.030.new
 49293 - 022.030.2 *
 50213 - 022.030 *
 ...

אוטעם , utem [>]
 48292 - 119.022 *
 49293 - 185.060.new

אוטער , uter [>]
 48292 - 035.090 *

אוטערשלאַק , utershlak [>]
 53295 - 043.060 *

אוטקע , utke [>]
 49245 - 150.040.new
 50273 - 150.040.2 *
 50273 - 150.040.new2
 50273 - 220.120.new8
 50296 - 150.040.new
 ...

אוטשיטעל , utshitel [>]
 49338 - 172.030 *
 50312 - 172.030 *

אוטשילישטשע , utshilishtshe [>]
 52268 - 220.120.newl
 52268 - 220.120.newp
 52268 - 220.120.newo
 52268 - 220.120.newp
 54265 - 220.120.newc

אוטשילישע , utshilishe [>]
 48281 - 220.120.newb
 54265 - 220.120.newc

אוטשילנעסטווע , utshilnestve [>]
 55268 - 001.010.new3
 55268 - 001.020.new2

אוטשילנעסטוועס , utshilnestves [>]
 55268 - 001.010.new3

אוטשילנעסצע , utshilnestse [>]
 55268 - 001.010.new3

אוטשילנעסצעס , utshilnestses [>]
 55268 - 001.010.new3

אוטשיצע , utshitse [>]
 53309 - 128.050.new2

אוי , oy [>]
 32358 - 000.000.neww
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 014.040.new
 32358 - 014.040.new2
 32358 - 079.050 *
 ...

אוי! , oy! [>]
 48354 - 067.040.new2
 48354 - 000.000.new
 48354 - 105.028 *
 48354 - 152.010.new2

אוי,ף , oy,f [>]
 54301 - 220.031.new

אוי-אוי , oy-oy [>]
 45284 - 156.040.new
 45284 - 193.040 *
 51323 - 147.042.new

אוי-אוי-אוי , oy-oy-oy [>]
 49235 - 056.030.new2
 49235 - 197.050 *
 51323 - 169.020 *
 54265 - 174.040.new8

אוי-דאַ-ליו-ליו-ליו , oy-da-liu-liu-liu [>]
 48276 - 163.200.2 *

אוי-ווי , oy-vi [>]
 52229 - 065.090 *
 52229 - 160.160 *
 52229 - 219.070 *
 54226 - 183.051.2 *

אוי-וויי , oy-vey [>]
 46327 - 089.012.new3
 49235 - 129.030 *
 49293 - 023.040 *
 49293 - 035.060 *
 49293 - 040.052 *
 ...

אוי-יאָ-אוי , oy-yo-oy [>]
 53295 - 072.020.new

אוי-יאָ-יאָי , oy-yo-yoi [>]
 52192 - 024.080 *
 52192 - 147.060.2 *
 54301 - 135.050.new

אוי-יאָ-יוי , oy-yo-yoy [>]
 54301 - 034.022 *

אוי-יאָ-ייִוי , oy-yo-yioy [>]
 50275 - 199.050 *

אוי-יאָי , oy-yoi [>]
 48248 - 199.050.new2
 52213 - 163.260.new

אוי-יאָי-אוי , oy-yoi-oy [>]
 54301 - 113.040 *

אוי-יאָי-יאָי , oy-yoi-yoi [>]
 48248 - 196.030 *
 48286 - 070.050.new5

אוי-יוי , oy-yoy [>]
 50334 - 099.023.new3

אוי-יוי-יוי , oy-yoy-yoy [>]
 50334 -

אוי-יע-יע , oy-ye-ye [>]
 54301 - 080.023.new6

אוי...איך , oy...ikh [>]
 48283 - 103.072.new
 52224 - 219.070 *

אויאָ , oyo [>]
 48259 - 177.043 *
 48354 - 076.020.new2

אויאָגעמאַכט , oyogemakht [>]
 50227 - 187.020.new2

אויאָן , oyon [>]
 32358 - 215.030.new2

אויאָשפּילן , oyoshpiln [>]
 49224 - 176.051 *

אויב , oyb [>]
 31357 - 018.070 *
 31357 - 027.070.new
 31357 - 000.000.new
 31357 - 076.020.new2
 31357 - 103.060.new
 ...

אויב'ס , oyb's [>]
 48265 - 163.170.new2

אויבגעגעבן , oybgegebn [>]
 49247 - 035.030.new9

אויבהעלפֿן , oybhelfn [>]
 53228 - 001.070.new2

אויבוואַשן , oybvashn [>]
 52192 - 063.030.2 *

אויבל , oybl [>]
 45284 - 045.080 *
 48286 - 192.060.new2
 48286 - 192.060.new3
 49205 - 045.080 *
 49225 - 045.080 *
 ...

אויבלייַען , oyblayen [>]
 52236 - 207.010 *

אויבלען , oyblen [>]
 50212 - 036.013.new
 52215 - 045.080 *

אויבנדיקע , oybndike [>]
 52192 - 113.021 *

אויבנדעקל , oybndekl [>]
 50190 - 012.030.new

אויבן , oybn [>]
 31357 - 058.050 *
 31357 - 071.120 *
 31357 - 071.120.new2
 31357 - 071.130.new
 31357 - 071.130.new
 ...

אויבן-מלבוש , oybn-malbesh [>]
 50237 - 044.070 *
 50237 - 044.080 *

אויבס , oybs [>]
 45284 - 091.031.2 *
 47267 - 091.030 *
 47267 - 091.031.new2
 47267 - 094.010 *
 47267 - 127.030 *
 ...

אויבס-ביימער , oybs-beymer [>]
 49247 - 087.100.new

אויבסט , oybst [>]
 44264 - 091.031 *
 45284 - 091.031 *
 47267 - 189.041 *
 47267 - 189.050.new3

אויבס(ט , oybs(t [>]
 49242 - 091.031.new

אויבסט , oybst [>]
 49247 - 086.080.new2
 49247 - 086.080.new2
 50190 - 091.030 *
 50197 - 091.031 *
 50202 - 091.031 *
 ...

אויבס(ט , oybs(t [>]
 52223 - 091.031 *

אויבסט , oybst [>]
 52223 - 094.010 *
 52224 - 091.030.new
 52224 - 091.030 *
 52224 - 094.010 *
 52224 - 094.010.new2
 ...

אויבסטן , oybstn [>]
 48281 - 091.031 *
 48292 - 091.030 *
 49293 - 091.031 *

אויבסן , oybsn [>]
 48263 - 087.010.new2
 48263 - 087.010 *
 48283 - 091.031 *
 48283 - 091.031.new

אויבס(ן , oybs(n [>]
 48284 - 091.030 *

אויבסן , oybsn [>]
 48324 - 091.031.new3
 48324 - 091.031.new2
 48324 - 091.031.new3
 49235 - 094.010 *
 49293 - 091.031 *
 ...

אויבס(ן , oybs(n [>]
 53315 - 091.031 *

אויבספֿירונגען , oybsfirungen [>]
 48354 - 111.010.new38

אויבע , oybe [>]
 51228 - 168.100 *

אויב(ע)ס , oyb(e)s [>]
 48324 - 091.031.new
 52268 - 091.031.new2

אויבער , oyber [>]
 49229 - 017.101.2 *
 49242 - 001.090.new
 50190 - 041.010 *
 50190 - 044.100 *
 50196 - 168.070.new
 ...

אויבער-בגד , oyber-beged [>]
 55249 - 039.060 *

אויבער-ראַבינער , oyber-rabiner [>]
 32358 - 010.070.new9

אויבערבעט , oyberbet [>]
 50197 - 066.060 *
 50197 - 066.070 *
 51238 - 066.060 *
 52249 - 066.060 *

אויבערגלויבערישע , oybergloyberishe [>]
 52184 - 036.010 *

אויבערהעמד , oyberhemd [>]
 48272 - 039.020 *
 51229 - 039.010 *
 52181 - 039.010 *
 52213 - 039.010 *
 52213 - 039.010.new
 ...

אויבערזאך , oyberzkh [>]
 53212 - 044.070.new

אויבערטייל , oyberteyl [>]
 50212 - 052.090.new4
 50212 - 052.110 *

אויבערלייב , oyberleyb [>]
 51225 - 044.040 *

אויבערליכט , oyberlikht [>]
 48243 - 063.020 *

אויבערמאכער , oybermkher [>]
 48272 - 204.010 *

אויבערמאַנטל , oybermantl [>]
 48284 - 044.100 *
 50329 - 044.100 *

אויבערמלביש , oybermlbish [>]
 50212 - 044.070.new

אויבערקלוּבערט , oyberklubert [>]
 47295 - 104.070.new

אויבערקלייד , oyberkleyd [>]
 50334 - 045.040.new

אויבערראָק , oyberrok [>]
 48324 - 044.020.new2

אויבערש , oybersh [>]
 50206 - 168.090 *

אויבערשט , oybersht [>]
 50206 - 168.090.new3
 50206 - 168.090.new3
 52192 - 123.050 *

אויבערשטן , oybershtn [>]
 50197 - 199.010 *
 52215 - 036.060 *
 52249 - 065.081 *
 52249 - 065.090.2 *

אויבערשטע , oybershte [>]
 47301 - 045.040 *
 48272 - 001.090.new
 48283 - 011.020 *
 48283 - 108.022.new
 48283 - 133.010.new
 ...

אויבערשטער , oybershter [>]
 48272 - 003.060 *
 48272 - 009.030.new2
 48272 - 073.040 *
 48272 - 113.021 *
 49256 - 143.030.new
 ...

אויבערשלאַק , oybershlak [>]
 50334 - 043.060 *

אויבערשן , oybershn [>]
 55249 - 057.040.new6

אויבֿ , oyv [>]
 50248 - 068.020.new
 50248 - 079.060 *
 50248 - 081.020.new3
 50248 - 083.120.new
 50248 - 083.120.new
 ...

אויבֿל , oyvl [>]
 50248 - 045.080 *

אויבֿן , oyvn [>]
 50248 - 083.050.new
 50248 - 014.020.new

אויבֿס , oyvs [>]
 50248 - 091.030.new
 50248 - 091.030.new

אויג , oyg [>]
 31357 - 015.090 *
 31357 - 015.090.new
 32358 - 015.090.2 *
 32358 - 016.010.new2
 32358 - 016.010.new3
 ...

אויג...דער , oyg...der [>]
 50246 - 016.010 *

אויגאַלע , oygale [>]
 50227 - 015.090.new2
 50227 - 015.090.new3

אויגדעקל , oygdekl [>]
 48354 - 012.030.new

אויגון , oygun [>]
 54265 - 015.080 *

אויגוסט , oygust [>]
 52236 - 185.120.new2

אויגל , oygl [>]
 48286 - 167.010.new2
 51283 - 015.090 *

אויגנ , oygn [>]
 51196 - 012.040 *
 52213 - 012.030.new3
 53228 - 012.030.new

אויגנאַפּל , oygnapl [>]
 50190 - 016.010.new
 50190 - 016.010.new2
 50190 - 016.010.new3

אויגנבלעטלעך , oygnbletlekh [>]
 52251 - 012.030.new

אויגנבראָוּ , oygnbrou [>]
 50202 - 012.020 *

אויגנבראָוּן , oygnbroun [>]
 50202 - 012.020.new

אויגנברילן , oygnbriln [>]
 48284 - 012.050 *

אויגנברעמען , oygnbremen [>]
 52251 - 012.020 *
 53228 - 012.030.new

אויגנברעם , oygnbrem [>]
 32358 - 000.000.new
 52251 - 012.020.2 *

אויגנגלייזער , oygngleyzer [>]
 47295 - 012.051 *
 47295 - 012.050 *
 49256 - 012.050 *
 49256 - 012.052 *

אויגנגלעזער , oygnglezer [>]
 45284 - 012.050 *
 48276 - 012.0503 *
 49224 - 012.050 *
 49245 - 012.050.2 *
 49247 - 012.050 *
 ...

אויגנדעק , oygndek [>]
 49293 - 012.030 *

אויגנדעקל , oygndekl [>]
 50285 - 012.030.new
 51314 - 012.030.new
 52213 - 012.030.new3
 53272 - 012.030.new
 54226 - 012.020.new

אויגנדעקלעך , oygndeklekh [>]
 48324 - 012.030 *
 52229 - 012.030 *
 52251 - 012.030.new
 52251 - 012.030.new
 52268 - 012.040 *
 ...

אויגנוועכלעך , oygnvekhlekh [>]
 48263 - 008.080.new5

אויגנלעפּל , oygnlepl [>]
 51314 - 012.030.new
 52213 - 012.030.new4
 53272 - 012.030.new

אויגנעפּל , oygnepl [>]
 48354 - 012.030.new

אויגן , oygn [>]
 31357 - 012.030.new
 31357 - 015.070.new
 31357 - 075.040.new4
 32358 - 015.070 *
 32358 - 015.090 *
 ...

אויגן-lashes , oygn-lashes [>]
 49229 - 012.040 *
 49229 - 012.040.new

אויגן-גלעזער , oygn-glezer [>]
 48243 - 012.060 *
 48259 - 012.050 *
 50246 - 012.050 *
 50246 - 012.051.new2
 50257 - 012.050 *

אויגן-דעקל , oygn-dekl [>]
 54266 - 012.030.new
 56293 - 012.030.new

אויגן-דעקלעך , oygn-deklekh [>]
 48292 - 012.030 *

אויגן-לעדלעך , oygn-ledlekh [>]
 52223 - 012.030 *

אויגן-לעפּל , oygn-lepl [>]
 48263 - 012.020.new4

אויגן-לעפּלעך , oygn-leplekh [>]
 52249 - 012.030 *

אויגן-פּאָוויעקעס , oygn-poviekes [>]
 49229 - 012.040.new

אויגן.אַזוי , oygn.azoy [>]
 50213 - 015.080 *

אויגעגאָסן , oygegosn [>]
 53272 - 127.010 *

אויגעוויזן , oygevizn [>]
 50259 - 216.031 *

אויגעט , oyget [>]
 53212 - 017.050.new2

אויגעטריקנט , oygetriknt [>]
 48263 - 099.030.new6

אויגעלערנט , oygelernt [>]
 49229 - 001.060 *

אויגענייט , oygeneyt [>]
 48263 - 048.040.new2

אויגעריבענער , oygeribener [>]
 54265 - 108.084 *

אויגערייניקט , oygereynikt [>]
 53309 - 084.010.new

אויגעשייַערט , oygeshayert [>]
 48284 - 107.010 *

אויגעשלוגן , oygeshlugn [>]
 48292 - 131.040.new

אויגעשפּיגן , oygeshpign [>]
 52181 - 021.050 *

אויגפֿעווע , oygfeve [>]
 49235 - 112.090.new

אוידא , oyd [>]
 48283 - 163.240 *

אוידאַש , oydash [>]
 50248 - 162.120.new

אוידאָלקע , oydolke [>]
 48265 - 169.020 *

אוידגעקערט , oydgekert [>]
 53272 - 077.071 *

אוידז , oydz [>]
 53228 - 160.110.new5

אוידרוק , oydruk [>]
 54265 - 068.033 *

אוידרוקן , oydrukn [>]
 48292 - 017.050.new2

אוידרוּק , oydruk [>]
 51258 - 177.020.new

אוידריקן , oydrikn [>]
 51238 - 153.050.new

אויהיילן , oyheyln [>]
 49224 - 016.060 *

אויהעל , oyhel [>]
 49245 - 182.040.new2

אויוויקלען , oyviklen [>]
 31357 - 161.042.new5

אויוונאָן , oyvnon [>]
 51225 - 187.010 *

אויוונמאַכער , oyvnmakher [>]
 49245 - 086.080.new2
 52223 - 086.080 *

אויוונס , oyvns [>]
 31357 - 079.020 *
 32358 - 079.020.new
 44264 - 086.080 *
 45284 - 111.020.new
 46327 - 189.050.new2
 ...

אויוון , oyvn [>]
 31357 - 083.010.2 *
 31357 - 083.0103 *
 31357 - 083.020 *
 31357 - 083.100.new
 31357 - 083.100.new
 ...

אויוון-פּריפּעטשיק , oyvn-pripetshik [>]
 50259 - 083.030 *

אויוון?אין , oyvn?in [>]
 49245 - 083.120.new

אויווןם , oyvnm [>]
 49224 - 083.120.new
 50334 - 063.020.new

אויוועלע , oyvele [>]
 49247 - 083.120.new3

אויווענעס , oyvenes [>]
 52181 - 083.050 *
 52181 - 084.041 *

אויויויוי , oyoyoyoy [>]
 51217 - 104.030 *

אויון , oyun [>]
 55268 - 057.140 *

אויופֿן , oyufn [>]
 51314 - 002.030 *

אויז , oyz [>]
 48243 - 057.040.new
 48272 - 001.020 *
 49225 - 085.050 *
 50285 - 055.009.new
 50285 - 055.020 *
 ...

אויזב , oyzb [>]
 50227 - 132.040.new

אויזגעאיידלט , oyzgeeydlt [>]
 50237 - 057.050 *

אויזדרוק , oyzdruk [>]
 48243 - 182.042 *

אויזך , oyzkh [>]
 53309 - 197.090.new

אויזעלקעס , oyzelkes [>]
 54226 - 173.040 *

אויזען , oyzen [>]
 54222 - 163.130 *

אויזער , oyzer [>]
 49293 - 055.032 *

אויזפֿגעהויבן , oyzfgehoybn [>]
 50227 - 213.110.new

אויזציילן , oyztseyln [>]
 54266 - 169.051.new

אויחך , oykhkh [>]
 53295 - 031.070.new

אויט , oyt [>]
 52213 - 026.030.new

אויטאָ , oyto [>]
 48277 - 217.020.new

אויטאָבוסן , oytobusn [>]
 32358 - 154.090.new3

אויטאָמאַטיש , oytomatish [>]
 48284 - 114.040 *

אויטאָמאָביל , oytomobil [>]
 48276 - 043.030.2 *

אויטאָמאָבילן , oytomobiln [>]
 53278 - 046.040.new

אויטאָנאָמיע , oytonomie [>]
 52249 - 001.080.new

אויטאָס , oytos [>]
 48243 - 002.050.new
 48243 - 154.072.new3
 48277 - 217.020.new
 52268 - 218.010.new2
 52268 - 218.010.new

אויטאָריטעט , oytoritet [>]
 52224 - 188.060.new

אויטומאַטיש , oytumatish [>]
 50212 - 011.041.new2

אויטענהן , oytenhn [>]
 53278 - 107.070.new

אויטענטישע , oytentishe [>]
 52192 - 086.040.new

אויטענטישער , oytentisher [>]
 52192 - 006.120.new
 52192 - 095.030.new2

אויטענטישער,מיין , oytentisher,meyn [>]
 52192 - 156.162.new2

אוייאָרופֿן , oyiorufn [>]
 50296 - 176.031 *

אוייוון , oyivn [>]
 48292 - 085.030 *

אוייי , oyey [>]
 48283 - 066.100 *

אוי(יי)וון , oy(ey)vn [>]
 53228 - 083.010 *

אוי(יי)ער , oy(ey)er [>]
 53228 - 011.040 *
 53228 - 017.060 *

אוי(יי)רינגלעך , oy(ey)ringlekh [>]
 53228 - 046.010 *

אוייך , oyikh [>]
 48284 - 111.050 *
 50196 - 175.010 *

אויינער , oyiner [>]
 50246 - 012.020.new2
 52249 - 108.085 *

אוייסבויערן , oyisboyern [>]
 48284 - 203.010 *

אוייסדרוקן , oyisdrukn [>]
 48284 - 153.052 *

אוייעל , oyiel [>]
 48263 - 182.040 *

אוייער , oyier [>]
 51314 - 120.022.new

אוייף , oyif [>]
 48263 - 097.020.new5
 49256 - 022.040 *
 50206 - 179.110 *
 50206 - 182.040.new
 52229 - 187.120 *
 ...

אוייפֿגעיוירן , oyifgeioyrn [>]
 50202 - 133.040 *

אוייפֿן , oyifn [>]
 54301 - 127.060.2 *

אוייִאַ , oyia [>]
 48354 - 076.0203 *
 48354 - 076.020.new

אויכט , oykht [>]
 53309 - 141.030 *

אויכטע , oykhte [>]
 51229 - 033.011 *

אויכנישט , oykhnisht [>]
 49225 - 070.012.new2

אויכע , oykhe [>]
 53309 - 107.100.new

אויכעאט , oykhet [>]
 53212 - 103.142.new
 53212 - 070.011 *

אויכעו , oykheu [>]
 45284 - 141.020 *

אויכעט , oykhet [>]
 31357 - 013.041.new
 31357 - 015.053 *
 31357 - 018.031 *
 31357 - 024.010.new
 31357 - 024.090.new
 ...

אויכ(עט , oykh(et [>]
 50257 - 031.070.new

אויכעט , oykhet [>]
 50257 - 031.070.new
 50257 - 035.091 *
 50257 - 040.052.new
 50257 - 056.022 *
 50257 - 063.061 *
 ...

אויכעט.אויף , oykhet.oyf [>]
 48272 - 039.020.new2

אויכעט.איר , oykhet.ir [>]
 52268 - 143.070.new2

אויכעט.צוויי , oykhet.tsvey [>]
 49245 - 117.080.2 *

אויכעט?הא , oykhet?h [>]
 53212 - 103.070.new5

אויכעטאויפֿגעשטעלט , oykhetoyfgeshtelt [>]
 53212 - 193.050 *

אויכעך , oykhekh [>]
 55249 - 060.010.new4

אויכער , oykher [>]
 49256 - 028.110 *
 50213 - 033.020.new
 50248 - 026.030.new
 51228 - 183.040 *
 52223 - 086.080.new

אויך , oykh [>]
 31357 - 012.020.new
 31357 - 014.051.new
 31357 - 014.051.newb
 31357 - 016.050 *
 31357 - 018.080.new
 ...

אויך.אי , oykh.i [>]
 51258 - 010.051 *

אויך;דאָס , oykh;dos [>]
 55249 - 036.091 *

אויךגעווען , oykhgeven [>]
 53261 - 130.010 *

אויךה , oykhh [>]
 51258 - 056.022 *

אויךך , oykhkh [>]
 55258 - 046.051 *

אויךץ , oykhts [>]
 48272 - 159.390 *

אויל , oyl [>]
 47295 - 029.050 *
 47295 - 138.130.new
 47295 - 220.120.new47
 47301 - 132.011 *
 47301 - 112.061 *
 ...

אויל-הערינג , oyl-hering [>]
 50273 - 124.050 *

אויל...אויל , oyl...oyl [>]
 53272 - 101.030.new

אוילאָם , oylom [>]
 51196 - 181.080.new

אוילבומען , oylbumen [>]
 50206 - 176.040.new5

אויליער , oylier [>]
 51258 - 118.020 *
 51258 - 118.020.new

אוילן , oyln [>]
 48248 - 052.040.new
 52236 - 132.011 *
 53272 - 002.040.new
 53309 - 130.040.newa

אוילע , oyle [>]
 48272 - 112.061.new

אוילעך , oylekh [>]
 54222 - 163.050.new
 54222 - 163.050.new2

אוילעם , oylem [>]
 48276 - 181.080.new
 48292 - 181.080 *
 53309 - 130.040.new6
 53309 - 130.040.new7
 53309 - 130.040.new7
 ...

אוילקלאָס , oylklos [>]
 49225 - 065.020 *

אוימאָ , oymo [>]
 48277 - 163.200.new8

אוימעטיק , oymetik [>]
 48243 - 219.080 *

אוימערן , oymern [>]
 48354 - 198.050.new2

אויםך , oymkh [>]
 53289 - 173.021.new

אויםן , oymn [>]
 48284 - 149.071.new3

אוינגל , oyngl [>]
 49245 - 047.070.new2

אוינדז , oyndz [>]
 55268 - 004.032 *
 55268 - 004.032 *

אוינטער , oynter [>]
 50213 - 113.020.new

אוין , oyn [>]
 48284 - 065.092 *
 48286 - 145.020 *
 49256 - 010.021.new
 50199 - 187.120 *
 50246 - 170.020 *
 ...

אויס , oys [>]
 31357 - 034.090 *
 31357 - 068.061.new3
 31357 - 077.060 *
 31357 - 077.070 *
 31357 - 082.010 *
 ...

אויס-חנוכּה , oys-khanike [>]
 49242 - 193.035.new
 49247 - 193.035.new
 49247 - 193.035 *
 49247 - 193.035.new
 50237 - 193.035 *
 ...

אויס-מאַן , oys-man [>]
 50257 - 143.070.new

אויס?איך , oys?ikh [>]
 51283 - 137.080.new

אויס?ר , oys?r [>]
 51237 - 137.030.new

אויסאיידלען , oyseydlen [>]
 47267 - 028.112 *
 47301 - 028.112 *
 48248 - 028.112 *
 48263 - 028.112 *
 48263 - 028.112.new
 ...

אויסאייַדלען , oysaydlen [>]
 50196 - 028.102.new5
 50196 - 028.102.new5
 50202 - 028.112 *
 50202 - 028.112.new
 50202 - 028.112.new3

אויסארבעטן , oysrbetn [>]
 48272 - 068.061 *
 51238 - 147.071 *
 52211 - 136.030 *

אויסארן , oysrn [>]
 48283 - 216.102 *

אויסאַ , oysa [>]
 52236 - 021.011.new

אויסאַבן , oysabn [>]
 53228 - 208.021.new

אויסאַרבעטונגען , oysarbetungen [>]
 52236 - 136.050.new

אויסאַרבעטן , oysarbetn [>]
 31357 - 068.061.new3
 31357 - 071.120 *
 47267 - 213.030 *
 48354 - 069.030.new3
 49229 - 101.030.2 *
 ...

אויסאַרבעטן{SIMULT} , oysarbetn{SIMULT} [>]
 48243 - 051.021 *

אויסבאהאלטן , oysbhltn [>]
 52181 - 220.120.new

אויסבאקן , oysbkn [>]
 47301 - 138.130 *
 51258 - 137.050 *
 51258 - 137.060 *

אויסבאַבן , oysbabn [>]
 50334 - 208.021.2 *

אויסבאַהאַלטן , oysbahaltn [>]
 48292 - 147.070.new2
 50197 - 001.010.new

אויסבאַטלען , oysbatlen [>]
 50196 - 131.012 *

אויסבאַקן , oysbakn [>]
 48248 - 138.101.new3
 52249 - 126.010.new
 52249 - 137.031 *
 52249 - 137.080 *
 52249 - 138.130.new
 ...

אויסבאָדן , oysbodn [>]
 49245 - 013.050.new
 50296 - 013.050.new
 53315 - 013.050 *

אויסבאָרגן , oysborgn [>]
 50199 - 208.070 *

אויסבויגן , oysboygn [>]
 50257 - 030.030 *

אויסבויען , oysboyen [>]
 48272 - 055.020 *
 52211 - 203.010 *
 52251 - 191.020 *

אויסבויערן , oysboyern [>]
 31357 - 203.011 *
 31357 - 203.011.new
 32358 - 203.011 *
 47301 - 203.010 *
 48284 - 203.010.new
 ...

אויסבוירן , oysboyrn [>]
 52181 - 203.010 *

אויסבונדן , oysbundn [>]
 49293 - 047.100 *

אויסביגלען , oysbiglen [>]
 52217 - 080.021 *

אויסבייגן , oysbeygn [>]
 48276 - 056.030.new2
 48276 - 056.030.new4
 48276 - 056.030.new3
 48276 - 056.030.new4
 49256 - 030.030 *
 ...

אויסבייטן , oysbeytn [>]
 51217 - 039.031 *
 51229 - 039.031.new
 51229 - 039.032.new2
 52211 - 039.031 *

אויסבייַטלען , oysbaytlen [>]
 52229 - 131.011.new
 52229 - 131.011.new2
 55258 - 202.100.new3

אויסבייַטן , oysbaytn [>]
 50275 - 154.050.new2
 52251 - 207.070 *

אויסבילדונג , oysbildung [>]
 54265 - 057.043.new2

אויסבילדן , oysbildn [>]
 48286 - 069.020 *
 55268 - 028.112 *

אויסבינדן , oysbindn [>]
 51314 - 047.101 *
 54222 - 053.021 *

אויסבינדער , oysbinder [>]
 55258 - 039.072 *
 55258 - 039.072 *

אויסבלאָגעווען , oysblogeven [>]
 54266 - 006.020 *

אויסבלאָזן , oysblozn [>]
 50312 - 016.060 *
 55249 - 190.110.new7
 55268 - 016.060 *

אויסבלאָנזירן , oysblonzirn [>]
 54265 - 220.120.newj

אויסבלוזן , oysbluzn [>]
 49225 - 016.060 *

אויסבעטן , oysbetn [>]
 50206 - 189.020 *
 50212 - 066.060 *
 51225 - 147.051 *
 52236 - 191.100.2 *
 53278 - 179.070.new
 ...

אויסבעסערן , oysbesern [>]
 49235 - 103.021.new
 52184 - 028.112 *
 53278 - 041.040.new

אויסבערשטן , oysbershtn [>]
 53289 - 013.050.new

אויסבראָט , oysbrot [>]
 52229 - 121.020 *

אויסבראָטן , oysbrotn [>]
 46327 - 121.020.2 *
 48259 - 121.020 *
 48265 - 121.020.new
 49229 - 121.020 *
 49229 - 121.021 *
 ...

אויסבראָנעווען , oysbroneven [>]
 55248 - 213.030 *

אויסברוטן , oysbrutn [>]
 52211 - 121.020 *

אויסברוקירט , oysbrukirt [>]
 48354 - 002.010 *

אויסברטן , oysbrtn [>]
 52211 - 121.020 *

אויסברייטערן , oysbreytern [>]
 48272 - 177.010.new3

אויסברייַען , oysbrayen [>]
 50285 - 054.020.new2

אויסבריקעווען , oysbrikeven [>]
 48272 - 032.011 *

אויסברנען , oysbrnen [>]
 48243 - 082.020 *

אויסברעכן , oysbrekhn [>]
 45284 - 035.030 *
 47295 - 024.060.new
 48276 - 030.030.new
 48276 - 030.030 *
 48276 - 030.030.new
 ...

אויסברעך , oysbrekh [>]
 49293 - 035.010 *
 49293 - 035.011 *

אויסברענגען , oysbrengen [>]
 49224 - 083.081.2 *
 49224 - 156.0803 *
 49224 - 218.0103 *
 49224 - 220.060.new2
 51196 - 208.023 *
 ...

אויסברענען , oysbrenen [>]
 48243 - 082.020.new
 48259 - 133.090 *
 48263 - 082.023.new
 48263 - 082.023.new2
 48263 - 082.023.new3
 ...

אויסבֿרענען , oysvrenen [>]
 50248 - 082.020 *

אויסגאבן , oysgbn [>]
 48272 - 208.021 *
 49225 - 208.021 *
 51217 - 208.021.new2
 51217 - 208.021.new
 51225 - 208.010.new2
 ...

אויסגאבען , oysgben [>]
 53309 - 208.021.new
 53309 - 208.021.new2

אויסגאַבן , oysgabn [>]
 48248 - 208.021 *
 48259 - 208.021 *
 48284 - 208.021 *
 48284 - 208.022 *
 48354 - 208.021 *
 ...

אויסגאַבע , oysgabe [>]
 50227 - 208.022 *
 50275 - 208.021 *
 53228 - 208.022.new
 54222 - 208.021 *
 54222 - 208.021.new2
 ...

אויסגאַבען , oysgaben [>]
 52229 - 208.021 *
 52229 - 208.021.new

אויסגאַבעס , oysgabes [>]
 48354 - 085.041.new6
 52251 - 208.022.new
 52251 - 208.022.new

אויסגאַנג , oysgang [>]
 50212 - 001.100.new
 53257 - 034.112 *
 53257 - 034.113 *
 56293 - 084.052.new

אויסגאַסטענען , oysgastenen [>]
 53228 - 082.020 *
 53228 - 082.020.new

אויסגוס , oysgus [>]
 48284 - 004.010 *
 52181 - 004.032.new2
 52181 - 217.060 *

אויסגיבן , oysgibn [>]
 50306 - 208.030.new2

אויסגייבן , oysgeybn [>]
 50202 - 208.023 *

אויסגיין , oysgeyn [>]
 45284 - 082.020.2 *
 48243 - 022.040 *
 48276 - 083.080 *
 48292 - 082.023.new
 48324 - 082.061 *
 ...

אויסגיסן , oysgisn [>]
 31357 - 179.130 *
 31357 - 195.010 *
 32358 - 000.000.newz
 32358 - 113.120 *
 32358 - 179.130 *
 ...

אויסגיקוקט , oysgikukt [>]
 48292 - 083.120.new2

אויסגליט , oysglit [>]
 49245 - 196.030 *

אויסגליטשן , oysglitshn [>]
 47267 - 030.030 *
 47267 - 030.030.new
 48272 - 036.092 *
 50227 - 030.030.new
 50237 - 030.030 *
 ...

אויסגליטשען , oysglitshen [>]
 49224 - 030.030.2 *
 50213 - 030.030 *

אויסגלייכן , oysgleykhn [>]
 51258 - 213.072.new
 52211 - 082.070 *

אויסגלייַכן , oysglaykhn [>]
 32358 - 012.090 *
 32358 - 161.042.new5
 47295 - 059.010.new4
 48286 - 155.010.new
 49224 - 213.032 *
 ...

אויסגלייַן , oysglayn [>]
 54222 - 174.060 *

אויסגליען , oysglien [>]
 53215 - 083.100 *
 31357 - 083.100.new
 50213 - 196.040.2 *
 50213 - 196.040.new

אויסגלעטשען , oysgletshen [>]
 52236 - 030.030 *

אויסגע , oysge [>]
 46327 - 079.060.new4
 46327 - 130.100.newb
 47267 - 030.032.new5
 48265 - 189.080 *
 48286 - 030.032.new
 ...

אויסגע....געפֿייַט , oysge....gefayt [>]
 53257 - 163.150 *

אויסגעאבעט , oysgebet [>]
 51217 - 212.011 *

אויסגעאיידלט , oysgeeydlt [>]
 44264 - 028.112 *
 45284 - 028.112 *
 49293 - 028.112 *
 50306 - 028.112.new
 51238 - 028.112 *
 ...

אויסגעאיילט , oysgeeylt [>]
 55248 - 071.130.new2

אויסגעאייַדלט , oysgeaydlt [>]
 50227 - 028.111.new2

אויסגעאקערט , oysgekert [>]
 51238 - 094.020.new

אויסגעארבעט , oysgerbet [>]
 48272 - 177.010.new3
 48272 - 068.061 *
 48272 - 069.010.new
 48272 - 076.040 *
 48272 - 083.081.new
 ...

אויסגעארבעטע , oysgerbete [>]
 48272 - 177.010.new3
 48272 - 179.110 *
 49205 - 157.100.new2
 49256 - 048.080.new3
 52211 - 038.050 *

אויסגעארבעטער , oysgerbeter [>]
 49256 - 042.080 *
 51258 - 038.070.new

אויסגעאַרביט , oysgearbit [>]
 52236 - 136.050.new

אויסגעאַרבעט , oysgearbet [>]
 32358 - 083.070.new7
 48248 - 113.010.new
 48248 - 004.040.new
 48263 - 083.120.new2
 48284 - 048.091 *
 ...

אויסגעאַרבעטע , oysgearbete [>]
 46327 - 050.070.new
 52268 - 054.0113 *

אויסגעאַרבעטער , oysgearbeter [>]
 54265 - 070.050.new

אויסגעבאהאלטן , oysgebhltn [>]
 53272 - 001.070.new6

אויסגעבאקן , oysgebkn [>]
 48272 - 129.090 *
 48272 - 138.160 *
 49205 - 138.160 *
 51217 - 133.010 *
 51238 - 133.050 *
 ...

אויסגעבאקענער , oysgebkener [>]
 49205 - 134.020.new

אויסגעבאַטלט , oysgebatlt [>]
 50196 - 131.012 *

אויסגעבאַכט , oysgebakht [>]
 53278 - 185.100.new2

אויסגעבאַקט , oysgebakt [>]
 50334 - 133.040.new2
 50334 - 133.050.new
 53257 - 138.030.new

אויסגעבאַקנס , oysgebakns [>]
 53211 - 133.010 *

אויסגעבאַקן , oysgebakn [>]
 32358 - 129.020.new
 46327 - 138.160.new
 47288 - 129.090 *
 47288 - 133.043 *
 48248 - 138.160 *
 ...

אויסגעבאַקענע , oysgebakene [>]
 46327 - 138.160 *
 50259 - 138.160.new2
 51323 - 137.050 *

אויסגעבאַקענער , oysgebakener [>]
 46327 - 133.010.new
 48324 - 133.010.new
 49242 - 133.010 *
 52192 - 133.010 *
 52223 - 133.010 *
 ...

אויסגעבאָדן , oysgebodn [>]
 48272 - 072.081.new
 52245 -

אויסגעבאָוועט , oysgebovet [>]
 47301 - 055.051 *

אויסגעבאָערט , oysgeboert [>]
 50227 - 203.010.new

אויסגעבאָרגט , oysgeborgt [>]
 48243 - 220.120.new2
 50199 - 207.010 *
 53212 - 207.010 *
 53212 - 207.010.new

אויסגעבואָרט , oysgebuort [>]
 50227 - 203.010 *

אויסגעבויגן , oysgeboygn [>]
 50190 - 214.061.new
 51314 - 073.040 *
 52249 - 056.031 *
 53261 - 137.060 *

אויסגעבויגענע , oysgeboygene [>]
 50246 - 026.031 *
 52251 - 198.072.new3

אויסגעבויגענעם , oysgeboygenem [>]
 50257 - 056.030 *
 56293 - 056.030 *

אויסגעבויגענער , oysgeboygener [>]
 50334 - 056.030 *
 52251 - 151.054.new2
 52251 - 198.072.new

אויסגעבויט , oysgeboyt [>]
 31357 - 055.051 *
 46327 - 055.040.new
 47295 - 055.050 *
 47301 - 112.010.new
 47301 - 058.041 *
 ...

אויסגעבויטע , oysgeboyte [>]
 51314 - 002.030.new

אויסגעבויערט , oysgeboyert [>]
 48263 - 203.011 *
 48263 - 203.011.new2
 48272 - 203.010 *
 49245 - 095.052.new2
 49256 - 203.011 *
 ...

אויסגעבוירט , oysgeboyrt [>]
 48272 - 072.030 *

אויסגעבונדן , oysgebundn [>]
 54265 - 038.040.new3

אויסגעביגלט , oysgebiglt [>]
 49245 - 042.090 *
 50213 - 080.030 *
 53257 - 080.020 *
 53257 - 080.030 *
 54265 - 080.020 *

אויסגעבייַטלט , oysgebaytlt [>]
 55258 - 202.100.new3

אויסגעבילדט , oysgebildt [>]
 49293 - 058.022 *
 49293 - 084.040.2 *
 49293 - 084.060 *
 54222 - 055.040 *

אויסגעבילדעט , oysgebildet [>]
 48272 - 055.009 *
 48286 - 055.041.new

אויסגעבילט , oysgebilt [>]
 50306 - 058.022.new
 52249 - 057.040.newc

אויסגעבינדן , oysgebindn [>]
 48284 - 101.030.new2

אויסגעבלאסט , oysgeblst [>]
 48283 - 035.050 *

אויסגעבלאָזן , oysgeblozn [>]
 48292 - 082.010.new
 48324 - 082.010 *

אויסגעבלאָזענע , oysgeblozene [>]
 54265 - 199.010.new3

אויסגעבלוזן , oysgebluzn [>]
 48292 - 082.010.new

אויסגעבלייכט , oysgebleykht [>]
 48272 - 035.050 *
 53215 - 035.050 *

אויסגעבן , oysgebn [>]
 45284 - 208.023 *
 48277 - 208.023 *
 48283 - 208.023 *
 48284 - 208.023 *
 48324 - 208.023 *
 ...

אויסגעבעט , oysgebet [>]
 45284 - 066.010 *
 50212 - 064.030.new
 52211 - 012.061 *
 52211 - 041.020 *
 52213 - 040.072 *
 ...

אויסגעבעטן , oysgebetn [>]
 50206 - 041.020 *
 53212 - 220.120.new4

אויסגעבעטע , oysgebete [>]
 49256 - 064.030.new
 52181 - 064.030 *

אויסגעבעטענער , oysgebetener [>]
 52268 - 064.030 *

אויסגעבענקטער , oysgebenkter [>]
 52213 - 036.010 *

אויסגעבעסערט , oysgebesert [>]
 50190 - 008.042.new2

אויסגעבער , oysgeber [>]
 49235 - 208.022.new

אויסגעבראכן , oysgebrkhn [>]
 49225 - 088.010.new
 51228 - 164.080 *
 51229 - 035.031 *
 51237 - 035.031 *
 51283 - 035.030 *
 ...

אויסגעבראָטן , oysgebrotn [>]
 46327 - 189.050.new2
 49293 - 129.020.new
 52229 - 194.060 *

אויסגעבראָכן , oysgebrokhn [>]
 47295 - 081.010.new3
 47295 - 183.040 *
 47295 - 220.120.new55
 47301 - 035.031 *
 47301 - 009.010.newi
 ...

אויסגעבראָנעוועט , oysgebronevet [>]
 53309 - 213.032.new

אויסגעברוידערט , oysgebroydert [>]
 53295 - 048.080 *
 53295 - 048.081.new

אויסגעבריט , oysgebrit [>]
 48243 - 083.040 *

אויסגעבריִעט , oysgebriet [>]
 48263 - 122.040.new

אויסגעברענגט , oysgebrengt [>]
 51217 - 207.100.new

אויסגעברענט , oysgebrent [>]
 31357 - 083.100.new
 32358 - 083.070.new
 32358 - 083.101.new2
 46327 - 083.060.new2
 47295 - 081.060 *
 ...

אויסגעברענטן , oysgebrentn [>]
 48259 - 129.020 *
 51233 - 083.100 *

אויסגעברענטע , oysgebrente [>]
 47267 - 085.010 *
 48248 - 025.070 *
 49205 - 083.100 *
 49229 - 086.040 *
 49293 - 129.020.new3
 ...

אויסגעברענטער , oysgebrenter [>]
 51233 - 085.011 *

אויסגעברענט(ער , oysgebrent(er [>]
 54265 - 083.070.new5

אויסגעבֿראָכן , oysgevrokhn [>]
 50248 - 035.030 *

אויסגעגאנגען , oysgegngen [>]
 52245 - 081.070 *
 53212 - 025.070 *

אויסגעגאסן , oysgegsn [>]
 48272 - 105.027 *
 49205 - 138.080 *

אויסגעגאַנגען , oysgegangen [>]
 48324 - 082.090.new
 50237 - 033.040 *
 50246 - 033.040 *
 50273 - 033.040 *
 50296 - 191.090 *
 ...

אויסגעגאַן , oysgegan [>]
 48286 - 035.030.2 *
 50246 - 013.020.new

אויסגעגאָבן , oysgegobn [>]
 50275 - 105.027 *

אויסגעגאָלט , oysgegolt [>]
 50213 - 013.020 *

אויסגעגאָסן , oysgegosn [>]
 44264 - 127.010 *
 47295 - 196.030.new2
 48243 - 105.027 *
 48243 - 179.130 *
 48272 - 179.130.new
 ...

אויסגעגייגלט , oysgegeyglt [>]
 52184 - 035.031 *

אויסגעגיסט , oysgegist [>]
 31357 - 111.050.2 *

אויסגעגיסן , oysgegisn [>]
 49293 - 179.130 *

אויסגעגלאנצטע , oysgeglntste [>]
 52181 - 220.120.new

אויסגעגלאַכט , oysgeglakht [>]
 47267 - 161.042.new2
 50306 - 080.020.new2

אויסגעגליט , oysgeglit [>]
 47295 - 196.039 *
 47295 - 196.039.new
 48277 - 196.039 *
 49229 - 196.030 *
 50199 - 196.030 *
 ...

אויסגעגליטן , oysgeglitn [>]
 50206 - 196.030 *
 50206 - 196.032 *

אויסגעגליטע , oysgeglite [>]
 50196 - 083.102 *
 50213 - 083.100 *

אויסגעגליטשט , oysgeglitsht [>]
 52236 - 146.021.new
 53228 - 030.030 *
 53228 - 030.030.new

אויסגעגליטשעט , oysgeglitshet [>]
 48292 - 030.020.new

אויסגעגלייזט , oysgegleyzt [>]
 49245 - 059.010.2 *
 51258 - 111.050 *

אויסגעגלייכט , oysgegleykht [>]
 47301 - 000.000.new3

אויסגעגלייַכט , oysgeglaykht [>]
 45284 - 213.031.new
 49224 - 213.040 *
 49245 - 202.090 *
 49247 - 202.090 *
 50227 - 177.090.new2
 ...

אויסגעגליכן , oysgeglikhn [>]
 53309 - 213.030 *

אויסגעגליִען , oysgeglien [>]
 31357 - 083.100.new

אויסגעגלעט , oysgeglet [>]
 49293 - 083.101.new

אויסגעגנבֿעט , oysgegnvet [>]
 46327 - 189.050.new2

אויסגעגעבן , oysgegebn [>]
 31357 - 208.020.new
 32358 - 104.020 *
 47301 - 000.000.new74
 48292 - 208.023.2 *
 49247 - 035.030.new8
 ...

אויסגעגעלט , oysgegelt [>]
 49245 - 049.073.new4
 49245 - 049.073.new5

אויסגעגעסטעט , oysgegestet [>]
 54222 - 004.040 *

אויסגעגעסן , oysgegesn [>]
 46327 - 050.040.new2

אויסגעגראבן , oysgegrbn [>]
 51238 - 076.013.new

אויסגעגראַבליעט , oysgegrabliet [>]
 50248 - 213.030 *

אויסגעגראַבעט , oysgegrabet [>]
 53228 - 134.040.new2

אויסגעגראָבן , oysgegrobn [>]
 31357 - 076.020.new2
 31357 - 076.020.new2
 32358 - 000.000.newb
 46327 - 197.090.new2
 47295 - 055.031.new5
 ...

אויסגעגראָבענע , oysgegrobene [>]
 48286 - 002.031.new
 51237 - 002.030 *
 51237 - 163.260.new
 51258 - 002.031 *
 54301 - 002.030 *

אויסגעגראָבענעם , oysgegrobenem [>]
 48354 - 002.030 *
 49235 - 002.030 *

אויסגעגראָבענער , oysgegrobener [>]
 51323 - 002.030 *
 52249 - 002.031 *
 52251 - 002.030 *
 53215 - 002.030 *
 53272 - 002.030 *
 ...

אויסגעגראָגן , oysgegrogn [>]
 50273 - 002.030 *

אויסגעגרובן , oysgegrubn [>]
 48263 - 197.090.new
 48263 - 166.053 *
 52184 - 083.120.new

אויסגעגרובענע , oysgegrubene [>]
 48272 - 076.013 *

אויסגעגרובענער , oysgegrubener [>]
 52211 - 002.031 *

אויסגעגרוּבן , oysgegrubn [>]
 47295 - 006.020 *
 47295 - 055.031.new5
 47295 - 189.050.new2
 50306 - 196.030 *
 55249 - 006.010.new2

אויסגעגרוּבענער , oysgegrubener [>]
 47295 - 006.020.new2

אויסגעדאכט , oysgedkht [>]
 48272 - 216.030 *
 48283 - 216.031 *
 48283 - 216.031.new
 48283 - 216.032 *
 52211 - 216.030 *
 ...

אויסגעדארט , oysgedrt [>]
 48272 - 028.100 *
 51225 - 028.100 *
 51225 - 134.012 *
 52184 - 134.012 *
 53212 - 028.100 *
 ...

אויסגעדארטע , oysgedrte [>]
 52245 - 123.051.new

אויסגעדארטער , oysgedrter [>]
 52184 - 028.100 *
 52211 - 028.102 *

אויסגעדארטערט , oysgedrtert [>]
 52184 - 028.100 *

אויסגעדאַוונט , oysgedavnt [>]
 50206 - 193.010 *

אויסגעדאַכט , oysgedakht [>]
 48277 - 216.031 *
 48284 - 216.030 *
 48292 - 216.030 *
 48292 - 216.032 *
 48354 - 216.030 *
 ...

אויסגעדאַכטן , oysgedakhtn [>]
 54301 - 216.033 *

אויסגעדאַרט , oysgedart [>]
 47295 - 028.102 *
 48263 - 133.100 *
 48265 - 133.100 *
 48281 - 034.041.new
 50197 - 134.012 *
 ...

אויסגעדאַרטס , oysgedarts [>]
 49229 - 134.012 *

אויסגעדאַרטע , oysgedarte [>]
 48263 - 133.100 *

אויסגעדאַרט(ע , oysgedart(e [>]
 48263 - 133.100 *

אויסגעדאַרטע , oysgedarte [>]
 48324 - 123.053 *
 53278 - 028.100.new

אויסגעדאַרטער , oysgedarter [>]
 32358 - 028.100 *
 52249 - 028.100 *
 53212 - 133.010 *
 53278 - 028.100 *

אויסגעדאָ , oysgedo [>]
 49245 - 095.052.new2

אויסגעדאָכט , oysgedokht [>]
 52224 - 216.030 *

אויסגעדאָכטן , oysgedokhtn [>]
 52192 - 216.033 *
 52223 - 216.032 *

אויסגעדאָליבעט , oysgedolibet [>]
 49245 - 095.052.new4

אויסגעדאָלעוועט , oysgedolevet [>]
 49245 - 095.052.new

אויסגעדוכט , oysgedukht [>]
 50329 - 216.031 *
 50334 - 216.030 *
 53278 - 216.032.new
 54301 - 216.032 *
 55268 - 216.031 *
 ...

אויסגעדילט , oysgedilt [>]
 54265 - 168.080 *

אויסגעדינט , oysgedint [>]
 50213 - 028.100 *

אויסגעדינטער , oysgedinter [>]
 46327 - 000.000.newj
 46327 - 000.000.newp

אויסגעדעכט , oysgedekht [>]
 48263 - 122.040.new

אויסגעדעמפט , oysgedempt [>]
 49205 - 122.040 *

אויסגעדערגעט , oysgederget [>]
 53211 - 048.080 *

אויסגעדראָשן , oysgedroshn [>]
 52251 - 214.050.new
 53257 - 214.051.new

אויסגעדרוקט , oysgedrukt [>]
 48277 - 024.070.new
 49229 - 023.020.new7
 50206 - 003.010 *
 50206 - 048.041 *
 50206 - 050.071 *
 ...

אויסגעדריט , oysgedrit [>]
 52249 - 031.040.new3

אויסגעדרייב , oysgedreyb [>]
 55277 - 123.051.new

אויסגעדרייט , oysgedreyt [>]
 31357 - 030.030 *
 48243 - 130.100.new
 48248 - 179.040.new
 48276 - 030.031 *
 48276 - 030.031.new2
 ...

אויסגעדרייטן , oysgedreytn [>]
 47301 - 056.030 *

אויסגעדרייטע , oysgedreyte [>]
 53278 - 056.030.new

אויסגעדרייטעם , oysgedreytem [>]
 47288 - 056.030 *

אויסגעדרייסלט , oysgedreyslt [>]
 48243 - 189.080 *

אויסגעדרייַט , oysgedrayt [>]
 50196 - 030.031 *
 50196 - 030.052 *
 50196 - 080.010 *

אויסגעדריק , oysgedrik [>]
 50227 - 049.080 *
 52192 - 087.060.new2
 53272 - 010.061.new

אויסגעדריקט , oysgedrikt [>]
 48243 - 071.090.new
 48243 - 097.051 *
 48263 - 002.010.new3
 49235 - 191.011.new2
 50190 - 015.053.new
 ...

אויסגעדרעלעוועט , oysgedrelevet [>]
 50296 - 203.010 *

אויסגעדרענגט , oysgedrengt [>]
 50197 - 080.012.new
 50197 - 080.012.new

אויסגעדרעקסלט , oysgedrekslt [>]
 50190 - 203.050.new

אויסגעדרעשעטע , oysgedreshete [>]
 51229 - 214.030 *

אויסגעהאדעוועט , oysgehdevet [>]
 51237 - 161.091.new

אויסגעהאלטן , oysgehltn [>]
 51228 - 218.100 *
 52245 -
 52245 -

אויסגעהאנגען , oysgehngen [>]
 48272 - 069.130 *
 48272 - 069.130 *
 51237 - 199.020 *
 51237 - 199.030 *

אויסגעהאפט , oysgehpt [>]
 53272 - 048.090 *
 53272 - 048.090 *

אויסגעהאפטן , oysgehptn [>]
 47301 - 048.091 *

אויסגעהאקט , oysgehkt [>]
 48272 - 062.041 *
 48272 - 150.040.new
 49225 - 006.021 *
 51217 - 220.120.new60
 51228 - 058.021.new
 ...

אויסגעהאקלט , oysgehklt [>]
 48272 - 150.040 *

אויסגעהאַלטן , oysgehaltn [>]
 48277 - 220.120.new
 48277 - 220.120.new2
 48354 - 143.030.newn
 50196 - 108.070.new
 52224 - 083.120.new4
 ...

אויסגעהאַפֿט , oysgehaft [>]
 47267 - 048.091 *
 51196 - 048.091 *
 51314 - 048.091 *
 51314 - 048.091.2 *
 52192 - 048.091 *
 ...

אויסגעהאַפֿטן , oysgehaftn [>]
 48292 - 048.091 *

אויסגעהאַפֿטעד , oysgehafted [>]
 50227 - 048.091 *

אויסגעהאַקט , oysgehakt [>]
 46327 - 006.020.new2
 48263 - 006.020 *
 48286 - 083.030 *
 48286 - 048.091 *
 48286 - 062.040.new
 ...

אויסגעהאַקטע , oysgehakte [>]
 48263 - 005.010.new3
 49293 - 086.020 *

אויסגעהאַקלט , oysgehaklt [>]
 52236 - 048.090 *

אויסגעהאָדעוועט , oysgehodevet [>]
 50334 - 065.020.new2
 51237 - 161.090 *
 51258 - 220.120.new4
 52229 - 036.020 *
 53272 - 001.070.new6
 ...

אויסגעהאָוועט , oysgehovet [>]
 32358 - 021.030.new3

אויסגעהאָנגען , oysgehongen [>]
 51217 - 199.030 *
 51225 - 198.090 *
 53211 - 055.080 *

אויסגעהאָפטן , oysgehoptn [>]
 49205 - 048.082.new
 49205 - 048.082.new
 51217 - 048.090 *
 51233 - 048.091 *
 52215 - 048.091 *

אויסגעהאָפֿט , oysgehoft [>]
 52229 - 048.091 *

אויסגעהאָפֿטן , oysgehoftn [>]
 31357 - 048.091 *
 49224 - 048.091 *
 50190 - 048.091 *
 50196 - 048.091 *
 50197 - 048.091 *
 ...

אויסגעהאָרכט , oysgehorkht [>]
 48243 - 035.071 *

אויסגעהאָרעוועט , oysgehorevet [>]
 53261 - 130.100.new7

אויסגעהויוונט , oysgehoyvnt [>]
 45284 - 132.020 *
 45284 - 132.020.new

אויסגעהיט , oysgehit [>]
 50206 - 182.033.new3

אויסגעהיטן , oysgehitn [>]
 32358 - 103.072.2 *
 51217 - 001.010.new115

אויסגעהיילט , oysgeheylt [>]
 47301 - 035.020 *
 48272 - 148.040.new
 48281 - 035.020 *
 48283 - 035.020 *
 48284 - 035.020.new2
 ...

אויסגעהיילטע , oysgeheylte [>]
 31357 - 197.090.new2

אויסגעהייסן , oysgeheysn [>]
 48292 - 158.030.new

אויסגעהייצט , oysgeheytst [>]
 48248 - 196.030.new
 48286 - 129.020 *
 49256 - 129.020 *
 50248 - 083.050.new
 51228 - 137.010 *
 ...

אויסגעהעהעפֿטן , oysgeheheftn [>]
 48259 - 048.091.new

אויסגעהעפט , oysgehept [>]
 48283 - 048.091 *
 49225 - 048.091 *
 49225 - 048.091 *
 51217 - 186.090 *
 53212 - 048.091 *
 ...

אויסגעהעפֿט , oysgeheft [>]
 31357 - 048.091 *
 48248 - 048.091 *
 48286 - 048.091.2 *
 48324 - 048.091 *
 48324 - 048.091.2 *
 ...

אויסגעהעפֿטן , oysgeheftn [>]
 48259 - 048.091.new
 48259 - 048.091 *
 54266 - 048.091.2 *

אויסגעהעפֿטעד , oysgehefted [>]
 53257 - 048.090.new

אויסגעהעפֿטעוועט , oysgeheftevet [>]
 53257 - 048.040 *

אויסגעהעפֿטעט , oysgeheftet [>]
 53257 - 050.050 *

אויסגעהעקלט , oysgeheklt [>]
 31357 - 048.091 *
 31357 - 048.091 *
 52236 - 048.080 *
 53278 - 048.091.new
 54222 - 048.091 *

אויסגעהערט , oysgehert [>]
 48292 - 103.070.2 *
 53212 - 220.120 *
 53261 - 183.120.new2

אויסגעהקלט , oysgehklt [>]
 54222 - 048.091 *

אויסגעהרגעט , oysgehrget [>]
 48277 - 014.030.new2
 49235 - 199.051.new
 52249 - 198.050 *
 54222 - 148.070.new
 54222 - 149.030 *

אויסגעואקסענע , oysgeuksene [>]
 48272 - 209.032 *

אויסגעוואלגערט , oysgevlgert [>]
 49205 - 109.020 *
 49205 - 109.021 *
 49256 - 109.020.new
 51229 - 130.100 *
 52184 - 109.022 *

אויסגעוואנדערט , oysgevndert [>]
 52217 - 220.120.new

אויסגעוואקסן , oysgevksn [>]
 47301 - 144.081 *
 47301 - 000.000.newl
 47301 - 009.010.newo
 51229 - 133.043 *
 53309 - 033.020 *
 ...

אויסגעווארגלט , oysgevrglt [>]
 52184 - 136.080 *

אויסגעווארגעלט , oysgevrgelt [>]
 49256 - 137.010.new

אויסגעוואשן , oysgevshn [>]
 47301 - 079.040.new
 47301 - 079.060 *
 47301 - 009.010.news
 48272 - 078.094 *
 48272 - 079.060 *
 ...

אויסגעוואשענעם , oysgevshenem [>]
 51258 - 039.060.new

אויסגעוואַלגערט , oysgevalgert [>]
 48243 - 109.021.new
 48243 - 130.100.new3
 48248 - 130.1003 *
 48248 - 196.042.new
 48265 - 109.021.new
 ...

אויסגעוואַלגערטס , oysgevalgerts [>]
 50190 - 130.100.new2

אויסגעוואַנדערט , oysgevandert [>]
 55248 - 220.120.newf

אויסגעוואַנדערש , oysgevandersh [>]
 50202 - 220.120.newl

אויסגעוואַקסן , oysgevaksn [>]
 31357 - 163.040 *
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 163.040 *
 32358 - 163.040.new
 45284 - 163.040 *
 ...

אויסגעוואַקסענע , oysgevaksene [>]
 49293 - 142.031 *
 53295 - 160.180.new

אויסגעוואַקסענעם , oysgevaksenem [>]
 53211 - 033.010 *

אויסגעוואַרעמט , oysgevaremt [>]
 48286 - 035.030.new2

אויסגעוואַרפֿן , oysgevarfn [>]
 48277 - 195.030 *

אויסגעוואַשן , oysgevashn [>]
 46327 - 107.010.new
 46327 - 107.011 *
 46327 - 196.032.new
 48243 - 078.094 *
 48243 - 196.032 *
 ...

אויסגעוואַשענע , oysgevashene [>]
 31357 - 199.070 *
 52249 - 039.028 *
 52249 - 039.029 *
 55249 - 196.032 *

אויסגעוואָלגערט , oysgevolgert [>]
 47267 - 109.020 *
 51225 - 130.100 *
 53257 - 109.020.new2
 53257 - 130.100.new3

אויסגעוואָפּלט , oysgevoplt [>]
 50206 - 198.040.new
 50206 - 198.040.new2

אויסגעוואָקסן , oysgevoksn [>]
 52236 - 098.010.new3
 53272 - 163.040 *
 53272 - 001.070.new6
 53309 - 163.040.new2

אויסגעוואָרפן , oysgevorpn [>]
 52181 - 166.050 *

אויסגעווויגן , oysgevoygn [>]
 50196 - 131.012 *
 53261 - 137.060 *

אויסגעוויזן , oysgevizn [>]
 32358 - 000.000.new
 48277 - 216.030 *
 48283 - 216.030.2 *
 48283 - 216.031.new
 48283 - 216.032 *
 ...

אויסגעוויטש , oysgevitsh [>]
 52236 - 110.030 *

אויסגעווייגט , oysgeveygt [>]
 48272 - 106.052 *
 48283 - 217.030 *
 51229 - 217.030 *

אויסגעוויילט , oysgeveylt [>]
 32358 - 010.070.new

אויסגעוויילטע , oysgeveylte [>]
 32358 - 010.070.new3

אויסגעוויינט , oysgeveynt [>]
 45284 - 023.0603 *
 46327 - 068.040.new6
 50202 - 164.083 *
 51323 - 181.050.new2
 52245 - 000.000.new8

אויסגעוויינלעכע , oysgeveynlekhe [>]
 48354 - 177.090.newa

אויסגעווייקט , oysgeveykt [>]
 31357 - 217.030 *
 45284 - 217.030 *
 48248 - 217.030 *
 48292 - 217.030 *
 49242 - 217.030 *
 ...

אויסגעווייקטן , oysgeveyktn [>]
 51217 - 001.010.new97

אויסגעווייקטע , oysgeveykte [>]
 50329 - 112.060.2 *

אויסגעווייַסט , oysgevayst [>]
 52236 - 111.020 *
 54226 - 111.050 *

אויסגעווייַסטע , oysgevayste [>]
 50334 -

אויסגעווייַקט , oysgevaykt [>]
 50227 - 217.030.new

אויסגעוויכנעט , oysgevikhnet [>]
 50334 - 030.032 *
 52268 - 030.030.new
 53228 - 030.032 *
 55277 - 030.032.new

אויסגעוויכנעטע , oysgevikhnete [>]
 52251 - 030.031 *

אויסגעוויקלט , oysgeviklt [>]
 53257 - 138.140 *

אויסגעווירעט , oysgeviret [>]
 48263 - 174.060.new4

אויסגעווישט , oysgevisht [>]
 48272 - 012.060 *
 48292 - 110.030.new2
 49224 - 196.030 *
 51314 - 086.040.new
 52224 - 085.041 *
 ...

אויסגעווישן , oysgevishn [>]
 32358 - 197.050.new3

אויסגעוועבט , oysgevebt [>]
 52249 - 066.040 *

אויסגעוועזן , oysgevezn [>]
 49242 - 008.110 *

אויסגעוועכנט , oysgevekhnt [>]
 45284 - 030.032.2 *
 47295 - 030.032 *
 48276 - 030.032 *
 48276 - 030.032.new
 48276 - 031.041 *
 ...

אויסגעוועכנעט , oysgevekhnet [>]
 48284 - 030.030 *
 48324 - 030.032.new
 49247 - 030.031 *
 49256 - 030.030.new
 49256 - 030.030 *
 ...

אויסגעוועכעט , oysgevekhet [>]
 50190 - 030.032 *

אויסגעוועלגערו , oysgevelgeru [>]
 52213 - 130.100 *

אויסגעוועלגערט , oysgevelgert [>]
 47267 - 109.020.new2
 47295 - 138.040.new
 50196 - 130.090.new2
 50199 - 131.010.new
 50202 - 137.030.new7
 ...

אויסגעוועלגערטע , oysgevelgerte [>]
 53289 - 138.080.new

אויסגעווענקען , oysgevenken [>]
 49293 - 083.101.new

אויסגעווען , oysgeven [>]
 49242 - 001.010.newn
 50248 - 220.120.new2
 50275 - 069.080 *
 52192 - 008.110 *
 53261 - 117.101 *

אויסגעוועןלגערט , oysgevenlgert [>]
 55249 - 109.020.new3

אויסגעוועפט , oysgevept [>]
 53289 - 033.040 *

אויסגעוועקט , oysgevekt [>]
 45284 - 162.011.new
 45284 - 162.011 *
 45284 - 162.011.new

אויסגעוועקסט , oysgevekst [>]
 50306 - 052.020.new

אויסגעווערגעלט , oysgevergelt [>]
 51225 - 130.031 *
 51225 - 137.010 *

אויסגעווערזעט , oysgeverzet [>]
 50212 - 035.031 *
 50212 - 035.030 *

אויסגעועלגערט , oysgeuelgert [>]
 51233 - 137.010 *

אויסגעזאגט , oysgezgt [>]
 51217 - 038.160 *
 51225 - 196.040 *

אויסגעזאלצן , oysgezltsn [>]
 47301 - 106.052.new
 51238 - 106.051 *
 52181 - 106.060.new

אויסגעזאַלצן , oysgezaltsn [>]
 49293 - 071.110 *
 50202 - 106.060 *
 50227 - 106.060 *

אויסגעזאָגט , oysgezogt [>]
 46327 - 078.060.new2
 48243 - 157.070 *
 48243 - 157.070.new
 48248 - 193.040 *
 48277 - 189.081.new
 ...

אויסגעזאָטן , oysgezotn [>]
 48243 - 129.010.new2
 49229 - 121.011 *
 49229 - 162.040 *
 49229 - 162.040.new3

אויסגעזאָטענע , oysgezotene [>]
 49229 - 096.031.new
 52184 - 162.050 *
 52184 - 121.011 *
 52184 - 162.040 *
 52184 - 194.060 *

אויסגעזויגן , oysgezoygn [>]
 48259 - 034.060.new2

אויסגעזויען , oysgezoyen [>]
 48286 - 150.011 *

אויסגעזוכט , oysgezukht [>]
 48243 - 182.034 *
 48354 - 085.041.newy
 49293 - 189.080 *
 50206 - 179.100.new

אויסגעזונגען , oysgezungen [>]
 50246 - 197.065 *
 50296 - 197.060.new
 51225 - 194.020 *

אויסגעזונט , oysgezunt [>]
 49205 - 163.130 *

אויסגעזידן , oysgezidn [>]
 53215 - 108.060 *

אויסגעזידענע , oysgezidene [>]
 44264 - 112.090 *

אויסגעזייַט , oysgezayt [>]
 55268 - 108.060 *

אויסגעזינגענער , oysgezingener [>]
 53212 - 220.120.new4

אויסגעזיפּט , oysgezipt [>]
 46327 - 130.100.newm
 50237 - 131.010 *
 51323 - 130.100.new
 53211 - 131.010 *
 53212 - 131.010 *
 ...

אויסגעזען , oysgezen [>]
 32358 - 084.020.new
 32358 - 174.070.new
 44264 - 038.050.new
 45284 - 038.110.new
 45284 - 083.120.new2
 ...

אויס)געזען , oys)gezen [>]
 48354 - 018.060 *

אויסגעזען , oysgezen [>]
 49205 - 057.043.new
 49205 - 083.120.new
 49224 - 083.120.new
 49224 - 083.120.new2
 49224 - 083.120.new6
 ...

אויסגעזעסן , oysgezesn [>]
 52249 - 179.090 *

אויסגעזעצט , oysgezetst [>]
 32358 - 199.050.newa
 49293 - 083.101.new
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 55249 - 168.120.new2

אויסגעחושכט , oysgekhushkht [>]
 53278 - 035.051 *

אויסגעחזר'ט , oysgekhzr't [>]
 50285 - 173.010 *

אויסגעטאן , oysgetn [>]
 48272 - 177.100 *

אויסגעטאָן , oysgeton [>]
 47288 - 044.111 *
 47295 - 039.029 *
 47295 - 137.031.new3
 48248 - 044.111 *
 48286 - 044.111 *
 ...

אויס(גע)טאָן , oys(ge)ton [>]
 52268 - 044.111.new
 52268 - 044.111.new

אויסגעטאָן , oysgeton [>]
 52268 - 044.111.new2
 52268 - 044.111 *
 52268 - 044.111.new2
 53211 - 044.111 *
 53212 - 044.110 *
 ...

אויסגעטאָפּיעט , oysgetopiet [>]
 49245 - 082.070 *
 49245 - 082.070.new

אויסגעטאָקט , oysgetokt [>]
 48286 - 070.050.new9
 50213 - 203.050.new
 50248 - 203.050 *
 54222 - 203.050.new

אויסגעטאָקטע , oysgetokte [>]
 52236 - 165.040 *
 52236 - 165.040 *

אויסגעטוישט , oysgetoysht [>]
 48292 - 121.032 *
 52181 - 039.032 *
 52211 - 057.040 *

אויסגעטון , oysgetun [>]
 48272 - 173.040 *
 51225 - 039.030 *
 52181 - 049.074 *
 52184 - 044.111 *
 47295 - 007.012 *
 ...

אויסגעטיילט , oysgeteylt [>]
 49293 - 083.101.new
 52192 - 024.091.new

אויסגעטייפּט , oysgeteypt [>]
 46327 - 204.050.new2

אויסגעטייַטשט , oysgetaytsht [>]
 48286 - 179.040 *
 50206 - 193.020 *
 50212 - 001.010.newe
 50213 - 193.020 *
 53257 - 193.020.new2
 ...

אויסגעטינקעוועט , oysgetinkevet [>]
 50206 - 059.040 *

אויסגעטין , oysgetin [>]
 50202 - 044.111.new
 52184 - 044.111 *

אויסגעטיִראָטן , oysgetirotn [>]
 55258 - 061.020.new

אויסגעטליִעט , oysgetliet [>]
 51323 - 083.081 *

אויסגעטע'נעט , oysgete'net [>]
 50190 - 197.064.new

אויסגעטען , oysgeten [>]
 53309 - 136.050.new5

אויסגעטראַכט , oysgetrakht [>]
 32358 - 160.130.new8
 46327 - 066.080.newl
 48354 - 015.053.new
 48354 - 148.082.new
 48354 - 177.090.new8
 ...

אויסגעטראַכטע , oysgetrakhte [>]
 48354 - 029.041.2 *
 48354 - 090.050.new

אויסגעטראַכטער , oysgetrakhter [>]
 49293 - 007.080.new

אויסגעטראָגן , oysgetrogn [>]
 49245 - 120.010.new3

אויסגעטראָטן , oysgetrotn [>]
 51323 - 052.050 *
 51323 - 002.041 *
 55258 - 061.020.new
 55258 - 061.020.new

אויסגעטראָטענע , oysgetrotene [>]
 51238 - 002.041 *

אויסגעטראָטענער , oysgetrotener [>]
 51323 - 209.020.new
 51323 - 209.020.new2

אויסגעטראָפֿן , oysgetrofn [>]
 50296 - 013.020 *

אויסגעטרונקען , oysgetrunken [>]
 46327 - 105.020.2 *
 46327 - 105.020.2 *
 48286 - 163.250.new4
 48286 - 163.250.new3
 53228 - 105.020.new2
 ...

אויסגעטרוקנט , oysgetruknt [>]
 50259 - 100.080.2 *
 50275 - 083.080 *
 50275 - 191.020 *
 52249 - 111.051 *

אויסגעטרוקן , oysgetrukn [>]
 48292 - 134.030 *

אויסגעטריטע , oysgetrite [>]
 47301 - 048.021 *

אויסגעטרייסלט , oysgetreyslt [>]
 46327 - 189.080.new2
 47267 - 189.080.new2
 47295 - 189.080.new
 47295 - 189.080.new2
 47301 - 189.080 *
 ...

אויסגעטרינקט , oysgetrinkt [>]
 52268 - 133.100 *

אויסגעטרינקען , oysgetrinken [>]
 47295 - 001.060.new2
 47295 - 029.050 *
 47295 - 220.120.new60
 48284 - 197.050 *
 50196 - 182.030 *
 ...

אויסגעטריקנט , oysgetriknt [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.new
 32358 - 134.023.new4
 45284 - 035.062 *
 45284 - 101.020 *
 ...

אויסגעטריקנטן , oysgetrikntn [>]
 32358 - 000.000.new

אויסגעטריקנטע , oysgetriknte [>]
 31357 - 095.060 *
 46327 - 100.070.new4
 48272 - 075.040 *
 48272 - 133.100 *
 50306 - 138.101 *
 ...

אויסגעטריקנט(ע , oysgetriknt(e [>]
 52236 - 133.100.new

אויסגעטריקנטע , oysgetriknte [>]
 52249 - 133.100 *
 53272 - 113.100 *
 54265 - 100.080.new

אויסגעטריקנטער , oysgetriknter [>]
 50285 - 133.090 *

אויסגעטריקענט , oysgetrikent [>]
 48243 - 113.080 *

אויסגעטריקענטע , oysgetrikente [>]
 48272 - 086.011.new

אויסגעטריקענטע...ראָזשינקעס , oysgetrikente...rozhinkes [>]
 47267 - 128.010 *

אויסגעטרעטן , oysgetretn [>]
 47295 - 002.041 *
 52223 - 002.040 *

אויסגעטרעטענע , oysgetretene [>]
 48286 - 002.041.new
 51237 - 002.041 *

אויסגעטרעסלט , oysgetreslt [>]
 49247 - 189.081 *

אויסגעטרעסעט , oysgetreset [>]
 48276 - 189.081.new

אויסגעטרעשעט , oysgetreshet [>]
 48272 - 108.083 *

אויסגעטשיפּטשעט , oysgetshiptshet [>]
 47288 - 163.150 *

אויסגעטשעפיעט , oysgetshepiet [>]
 52184 - 163.260 *

אויסגעיידישט , oysgeeydisht [>]
 51228 - 045.080 *

אויסגעילערנט , oysgeilernt [>]
 54265 - 122.030.new4

אויסגעיעטעט , oysgeietet [>]
 52251 - 213.070.new

אויסגעכּשרט , oysgekshrt [>]
 49293 - 196.030 *
 50248 - 196.030 *

אויסגעכאפט , oysgekhpt [>]
 51217 - 195.050.new

אויסגעכאַפּט , oysgekhapt [>]
 46327 - 069.140.new
 46327 - 047.101.new2

אויסגעכאַראַשעוועט , oysgekharashevet [>]
 50259 - 143.050 *

אויסגעכאַראַשעט , oysgekharashet [>]
 48277 - 143.050.new2

אויסגעכשר'ט , oysgekhshr't [>]
 47267 - 196.040.new2

אויסגעכשרט , oysgekhshrt [>]
 53257 - 196.028.new3

אויסגעל , oysgel [>]
 50257 - 030.031.new2

אויסגעלאזט , oysgelzt [>]
 48272 - 216.010 *

אויסגעלאסן , oysgelsn [>]
 49205 - 046.100.new

אויסגעלאסענע , oysgelsene [>]
 51225 - 139.021 *

אויסגעלאַכט , oysgelakht [>]
 46327 - 066.080.new7
 48248 - 161.042.2 *
 50227 - 220.120.new

אויסגעלאַסענע , oysgelasene [>]
 49224 - 000.000.newi
 50197 - 160.180 *
 50197 - 144.071.new
 53228 - 220.030.new3
 53228 - 220.030.new2
 ...

אויסגעלאַרנט , oysgelarnt [>]
 50196 - 172.010 *

אויסגעלאָזט , oysgelozt [>]
 47295 - 040.060.newe
 48243 - 173.060.new
 48243 - 173.061 *
 48292 - 078.010 *
 48292 - 160.160 *
 ...

אויסגעלאָזן , oysgelozn [>]
 49224 - 164.112.new4
 49224 - 164.112.new4
 50190 - 124.030 *
 50227 - 173.061.new
 52236 - 173.060 *
 ...

אויסגעלאָזענע , oysgelozene [>]
 50190 - 124.030 *

אויסגעלאָפֿן , oysgelofn [>]
 47295 - 112.090 *
 49247 - 112.020 *

אויסגעלאָשן , oysgeloshn [>]
 48286 - 082.010.2 *
 48292 - 082.010 *
 49205 - 082.100.new
 49235 - 081.070 *
 49235 - 082.090.new
 ...

אויסגעלונקען , oysgelunken [>]
 31357 - 030.030 *
 50334 - 030.032 *
 53278 - 030.031 *
 53278 - 030.020 *
 53295 - 030.031 *
 ...

אויסגעלוּנקן , oysgelunkn [>]
 55249 - 030.030 *

אויסגעלוּנקען , oysgelunken [>]
 53257 - 030.031 *
 53272 - 031.040 *
 53272 - 030.031.new
 53309 - 030.030 *
 55248 - 030.031.2 *
 ...

אויסגעליאַפּעט , oysgeliapet [>]
 48284 - 105.027 *

אויסגעליגן , oysgelign [>]
 48243 - 220.120.new2
 50199 - 207.010.new2

אויסגעליושטשעט , oysgeliushtshet [>]
 52251 - 105.102.new49
 52251 - 105.102.new50

אויסגעלייגט , oysgeleygt [>]
 32358 - 186.060 *
 48243 - 043.060.new2
 48243 - 064.051 *
 48272 - 057.090 *
 48286 - 191.024 *
 ...

אויסגעלייגטע , oysgeleygte [>]
 32358 - 085.020.new

אויסגעליידיקט , oysgeleydikt [>]
 48263 - 189.080.new3
 50213 - 189.080.new2
 50257 - 189.080 *
 50285 - 189.080 *
 52245 -

אויסגעלייזט , oysgeleyzt [>]
 49225 - 197.050 *
 52184 - 197.050 *

אויסגעלינקט , oysgelinkt [>]
 47288 - 030.031 *
 47295 - 030.031 *
 47301 - 030.031 *
 48259 - 030.031 *
 48276 - 030.031.new
 ...

אויסגעלינקעט , oysgelinket [>]
 45284 - 030.031.2 *
 50296 - 030.032 *
 53261 - 030.031 *

אויסגעלינקען , oysgelinken [>]
 49224 - 030.031.new2
 49224 - 031.041 *
 50259 - 030.031 *
 50275 - 030.031 *
 54222 - 030.031.2 *
 ...

אויסגעלישטשעט , oysgelishtshet [>]
 49229 - 214.050 *

אויסגעלעבט , oysgelebt [>]
 49293 - 018.070 *
 50196 - 163.190.new
 50246 - 024.010.new

אויסגעלעטשען , oysgeletshen [>]
 52229 - 034.022.new

אויסגעלעכערט , oysgelekhert [>]
 51217 - 048.080 *

אויסגעלענגט , oysgelengt [>]
 50190 - 031.020.new2
 52217 - 030.030 *

אויסגעלענקט , oysgelenkt [>]
 48276 - 030.030.new2
 48276 - 030.031 *
 48276 - 030.031.new2
 49205 - 030.020 *
 49205 - 030.030 *
 ...

אויסגעלעפֿלט , oysgeleflt [>]
 50212 - 078.061.new5

אויסגעלעקט , oysgelekt [>]
 52184 - 162.051.new40

אויסגעלערט , oysgelert [>]
 50206 - 197.031 *

אויסגעלערנט , oysgelernt [>]
 32358 - 024.090.new
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 185.110 *
 45284 - 010.041.2 *
 46327 -
 ...

אויסגעלערנטער , oysgelernter [>]
 52192 - 156.162.new2

אויסגעמאגערט , oysgemgert [>]
 53212 - 028.101 *

אויסגעמאטערט , oysgemtert [>]
 53289 - 033.030 *

אויסגעמאכט , oysgemkht [>]
 51217 - 103.060.new
 51217 - 197.090 *
 51228 - 186.090.new
 51233 - 130.060 *
 53272 - 002.050.new

אויסגעמאַגעוועט , oysgemagevet [>]
 50248 - 080.020 *

אויסגעמאַגערט , oysgemagert [>]
 53257 - 028.101 *

אויסגעמאַטערט , oysgematert [>]
 32358 - 000.000.new3
 50190 - 073.011.new
 50306 - 035.050 *
 51196 - 035.031 *
 52249 - 033.060 *
 ...

אויסגעמאַכט , oysgemakht [>]
 46327 - 136.030.new
 48281 - 058.022 *
 48324 - 063.031 *
 50197 - 083.120.new
 50206 - 050.0403 *
 ...

אויסגעמאַכטע , oysgemakhte [>]
 50275 - 194.052 *

אויסגעמאַלעוועט(ע , oysgemalevet(e [>]
 52236 - 157.060 *

אויסגעמאַנגלט , oysgemanglt [>]
 48243 - 080.021 *
 53211 - 080.021 *
 53212 - 080.020 *

אויסגעמאָגערט , oysgemogert [>]
 52268 - 028.121.2 *

אויסגעמאָווערט , oysgemovert [>]
 47295 - 055.041.new

אויסגעמאָלט , oysgemolt [>]
 48243 - 083.020 *
 50296 - 204.110 *
 51323 - 187.010.new
 54249 - 200.082 *

אויסגעמאָלטן , oysgemoltn [>]
 50296 - 204.110 *

אויסגעמאָלן , oysgemoln [>]
 47301 - 181.040.new2
 49245 - 170.040.new2
 50329 - 070.020 *
 51196 - 083.120.new2
 52251 - 203.061.newd
 ...

אויסגעמאָלערט , oysgemolert [>]
 51323 - 083.102.new2

אויסגעמאָלקן , oysgemolkn [>]
 31357 - 144.050.2 *
 31357 - 144.050.new
 32358 - 144.050 *
 47267 - 144.050 *
 48281 - 144.050 *
 ...

אויסגעמאָלקןםפ , oysgemolknmp [>]
 50190 - 144.050 *

אויסגעמאָסטן , oysgemostn [>]
 48277 - 094.050.new3
 48277 - 190.010.new2
 50248 - 190.010 *

אויסגעמויערט , oysgemoyert [>]
 49225 - 083.110.new
 49293 - 182.041 *
 50246 - 055.040 *
 50273 - 200.030.2 *
 50306 - 083.010.new
 ...

אויסגעמויערטע , oysgemoyerte [>]
 51233 - 057.140.new
 51233 - 083.020 *

אויסגעמיטן , oysgemitn [>]
 50212 - 003.020 *
 50246 - 003.020.new
 52213 - 034.111 *
 53212 - 003.020 *
 53212 - 003.020 *
 ...

אויסגעמיינטשעט , oysgemeyntshet [>]
 50237 - 035.031 *

אויסגעמייעט , oysgemeyet [>]
 51228 - 003.020.new

אויסגעמייקנט , oysgemeyknt [>]
 56293 - 035.031 *

אויסגעמייקעט , oysgemeyket [>]
 47301 - 009.010.newi
 47301 - 009.010.newk
 48272 - 035.061.new
 48277 - 035.031 *
 48283 - 035.031.new
 ...

אויסגעמייַדט , oysgemaydt [>]
 53272 - 026.043.new3

אויסגעמייַקלט , oysgemayklt [>]
 50190 - 035.030.new
 50190 - 035.030.new2

אויסגעמייַקעט , oysgemayket [>]
 50212 - 035.031 *

אויסגעמילעוועט , oysgemilevet [>]
 48272 - 076.040 *

אויסגעמיעקט , oysgemiekt [>]
 55249 - 035.031 *

אויסגעמיעקעט , oysgemieket [>]
 55249 - 035.031 *
 55249 - 035.031.new

אויסגעמישט , oysgemisht [>]
 47295 - 137.041.new
 47295 - 137.060.new4
 47295 - 137.060.new5
 47301 - 099.063.new7
 48272 - 129.070 *
 ...

אויסגעמלויצעט , oysgemloytset [>]
 49293 - 214.051 *

אויסגעמליטשעט , oysgemlitshet [>]
 53212 - 214.060.new

אויסגעמעלקט , oysgemelkt [>]
 52215 - 144.050 *

אויסגעמענטשלט , oysgementshlt [>]
 48272 - 028.112 *
 55258 - 152.060.new

אויסגעמעקט , oysgemekt [>]
 48354 - 177.090.newa
 54226 - 001.040 *

אויסגעמערעזשעט , oysgemerezhet [>]
 48283 - 050.050.new
 50334 - 050.040.new

אויסגעמפֿן , oysgemfn [>]
 55248 - 121.020.new

אויסגענארט , oysgenrt [>]
 47295 - 220.120.new60

אויסגענאַדעוועט , oysgenadevet [>]
 52192 - 042.080.new

אויסגענאַרט , oysgenart [>]
 51323 - 120.070 *
 54222 - 028.060.new2

אויסגענומען , oysgenumen [>]
 48354 - 015.054 *

אויסגענוצט , oysgenutst [>]
 54266 - 152.060.new2
 54301 - 010.071 *

אויסגענייט , oysgeneyt [>]
 31357 - 048.090 *
 31357 - 048.091 *
 31357 - 048.091.new
 31357 - 048.091 *
 32358 - 161.010.new
 ...

אויסגענייטע , oysgeneyte [>]
 47295 - 048.080.new
 48281 - 048.090 *
 48284 - 048.090.new
 49224 - 048.021 *
 50248 - 038.050 *
 ...

אויסגענייטער , oysgeneyter [>]
 53261 - 050.051 *

אויסגענימען , oysgenimen [>]
 47267 - 129.090 *

אויסגעניצט , oysgenitst [>]
 32358 - 083.010.new2
 32358 - 083.070.new5
 48243 - 082.020.new
 50190 - 118.041 *
 50190 - 191.024.new9

אויסגעננייט , oysgenneyt [>]
 48263 - 048.080 *

אויסגענעמען , oysgenemen [>]
 48277 - 191.024.new

אויסגענעצט , oysgenetst [>]
 49224 - 217.030 *
 55268 - 217.030 *

אויסגעסאדזעט , oysgesdzet [>]
 51229 - 084.090 *

אויסגעסאָטן , oysgesotn [>]
 53278 - 127.010.new
 53278 - 127.010.new3
 53278 - 127.010.new3

אויסגעסטרויעט , oysgestroyet [>]
 50334 - 055.030.new

אויסגעסטריפּעט , oysgestripet [>]
 50275 - 048.020 *

אויסגעסמאָקט , oysgesmokt [>]
 48272 - 025.070 *

אויסגעספּייעט , oysgespeyet [>]
 53295 - 090.050.new6

אויסגעספּיעט , oysgespiet [>]
 53261 - 090.070.new

אויסגעספייעט , oysgespeyet [>]
 53309 - 090.060.new4

אויסגעסקראָבעוועט , oysgeskrobevet [>]
 52249 - 134.040 *

אויסגעסקראָבעט , oysgeskrobet [>]
 49205 - 134.040 *

אויסגעעגבערט , oysgeegbert [>]
 50306 - 203.010 *

אויסגעפּאַקט , oysgepakt [>]
 50227 - 220.120 *

אויסגעפּאַשעט , oysgepashet [>]
 32358 - 145.011 *
 32358 - 145.011.new
 50190 - 137.160 *

אויסגעפּאַשעטע , oysgepashete [>]
 32358 - 145.011.new
 32358 - 145.011.new2

אויסגעפּאָלעט , oysgepolet [>]
 50259 - 213.081 *

אויסגעפּאָמפּט , oysgepompt [>]
 50190 - 073.011.new
 50312 - 073.011 *

אויסגעפּאָמפּעט , oysgepompet [>]
 49247 - 073.040.new3
 49247 - 073.040.new4
 50329 - 073.010 *
 50329 - 073.010.new
 53295 - 073.010 *

אויסגעפּאָסעטע , oysgeposete [>]
 32358 - 145.011.new2

אויסגעפּוצט , oysgeputst [>]
 46327 - 177.020.new
 48284 - 038.110 *
 49229 - 199.010 *
 49293 - 077.010 *
 50206 - 191.020.new
 ...

אויסגעפּוצטע , oysgeputste [>]
 50334 - 038.060 *
 53261 - 162.032 *

אויסגעפּוצטער , oysgeputster [>]
 49293 - 081.030 *

אויסגעפּוּצט , oysgeputst [>]
 55249 - 037.010.new
 55249 - 038.060.new2
 55249 - 038.070 *

אויסגעפּוּצטע , oysgeputste [>]
 55249 - 037.011.new2
 55249 - 038.040.new3

אויסגעפּוּצטער , oysgeputster [>]
 55249 - 083.102.new2

אויסגעפּוּרקעט , oysgepurket [>]
 55249 - 097.070 *

אויסגעפּיינט , oysgepeynt [>]
 48272 - 069.130.new
 54222 - 086.080.new2

אויסגעפּיצט , oysgepitst [>]
 47267 - 191.011 *
 50190 - 107.011 *
 50306 - 052.020.new
 53212 - 191.020 *

אויסגעפּיצקעט , oysgepitsket [>]
 53212 - 002.040.newi

אויסגעפּישט , oysgepisht [>]
 55258 - 018.070 *

אויסגעפּלאַסטערט , oysgeplastert [>]
 48259 - 083.120.new

אויסגעפּלאָנטערט , oysgeplontert [>]
 49245 - 111.090.new3
 53278 - 078.040.new

אויסגעפּלעוועט , oysgeplevet [>]
 50190 - 108.081.new
 50190 - 131.034.new

אויסגעפּראַוועט , oysgepravet [>]
 55258 - 202.100 *

אויסגעפּראַטשט , oysgepratsht [>]
 50312 - 078.091 *

אויסגעפּרוּווט , oysgepruvt [>]
 52249 - 182.080 *

אויסגעפּרעגלט , oysgepreglt [>]
 32358 - 096.012.new2
 50246 - 124.030.new2
 52236 - 137.030 *
 52236 - 138.130.new
 53211 - 120.020 *
 ...

אויסגעפּרעגלטע , oysgepreglte [>]
 53257 - 138.030.new2

אויסגעפּרעסט , oysgeprest [>]
 46327 - 079.050.new2
 46327 - 080.021 *
 46327 - 080.030.new2
 47267 - 080.030 *
 47295 - 080.020 *
 ...

אויסגעפּרעשעט , oysgepreshet [>]
 49245 - 189.080.new2
 49245 - 189.080.new
 49245 - 189.080.new2

אויסגעפ , oysgep [>]
 53309 - 050.030.new3

אויסגעפאלדעוועט , oysgepldevet [>]
 48283 - 048.050 *

אויסגעפאלישט , oysgeplisht [>]
 51258 - 111.050 *

אויסגעפאסטע , oysgepste [>]
 51229 - 041.020 *

אויסגעפארעט , oysgepret [>]
 48272 - 072.081.new

אויסגעפאשעטן , oysgepshetn [>]
 48272 - 209.032 *

אויסגעפאָדימט , oysgepodimt [>]
 53309 - 050.030.new2
 53309 - 050.030.new
 53309 - 050.030.new2
 53309 - 050.030.new4

אויסגעפונען , oysgepunen [>]
 52245 -
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6

אויסגעפוצט , oysgeputst [>]
 51225 - 177.090 *
 52184 - 177.110 *

אויסגעפוּנען , oysgepunen [>]
 53309 - 183.040.new5

אויסגעפוּרן , oysgepurn [>]
 49256 - 077.070.new

אויסגעפייפט , oysgepeypt [>]
 51217 - 163.150 *
 51217 - 163.150.new

אויסגעפייַפט , oysgepaypt [>]
 47301 - 163.150 *

אויסגעפילט , oysgepilt [>]
 52184 - 191.021 *

אויסגעפינזלט , oysgepinzlt [>]
 52245 - 036.060 *

אויסגעפינען , oysgepinen [>]
 48272 - 003.060.new3
 48272 - 018.031 *
 52181 - 033.101 *
 52184 - 001.090.new3
 52184 - 033.101.new
 ...

אויסגעפיצט , oysgepitst [>]
 51237 - 038.040 *
 51238 - 040.081.new
 53212 - 038.040.new3

אויסגעפירט , oysgepirt [>]
 52181 - 195.080 *

אויסגעפלאטשט , oysgepltsht [>]
 51225 - 125.100 *

אויסגעפלאכטן , oysgeplkhtn [>]
 48272 - 071.022 *

אויסגעפלאָכטן , oysgeplokhtn [>]
 48272 - 179.060 *
 48272 - 181.020 *
 48272 - 074.060.new2

אויסגעפלאָנטערט , oysgeplontert [>]
 51258 - 159.210.newd

אויסגעפעדימט , oysgepedimt [>]
 53309 - 050.030.new4

אויסגעפעלט , oysgepelt [>]
 48272 - 137.041 *

אויסגעפראשעוועט , oysgeprshevet [>]
 47301 - 000.000.new6

אויסגעפראָזשעט , oysgeprozhet [>]
 48272 - 129.020 *

אויסגעפרעגט , oysgepregt [>]
 48272 - 133.100 *
 51258 - 024.041.new
 52184 - 190.030.new
 53272 - 007.050.new3

אויסגעפרעגלט , oysgepreglt [>]
 51228 - 120.010 *
 51258 - 129.020 *

אויסגעפרעסט , oysgeprest [>]
 47301 - 080.020 *
 48272 - 067.040 *
 48272 - 080.020 *
 48283 - 080.020 *
 49225 - 080.020 *
 ...

אויסגעפֿאַלן , oysgefaln [>]
 48277 - 028.030.new
 51323 - 130.100.new
 52192 - 209.020.new
 53212 - 169.060 *
 53212 - 169.060.new
 ...

אויסגעפֿאַסט , oysgefast [>]
 31357 - 190.070.new

אויסגעפֿאַרהאלטן , oysgefarhltn [>]
 53272 - 001.070.new6

אויסגעפֿאַרצן , oysgefartsn [>]
 54301 - 021.050.new
 54301 - 021.050 *
 54301 - 021.050.new

אויסגעפֿאָלגט , oysgefolgt [>]
 48259 - 036.060 *

אויסגעפֿונען , oysgefunen [>]
 49224 - 028.121.new4
 49224 - 034.050.new4
 49224 - 000.000.new3
 49224 - 000.000.newh
 49247 - 087.010.new3
 ...

אויסגעפֿיטערט , oysgefitert [>]
 50190 - 042.030.new

אויסגעפֿייַנט , oysgefaynt [>]
 46327 - 194.060 *

אויסגעפֿייַפֿט , oysgefayft [>]
 32358 - 163.150 *
 46327 - 163.150.new2
 46327 - 163.150.new3
 46327 - 163.150.new4
 47267 - 163.150 *
 ...

אויסגעפֿילט , oysgefilt [>]
 50212 - 010.031.new3
 52213 - 021.030.2 *

אויסגעפֿינען , oysgefinen [>]
 46327 - 066.080.new6
 47295 - 220.120.newa
 48243 - 167.010.new
 48259 - 167.010.new
 48263 - 002.020.2 *
 ...

אויסגעפֿירט , oysgefirt [>]
 50196 - 175.010 *
 50196 - 175.010.new
 50196 - 175.010.new3
 50334 - 177.090 *

אויסגעפֿלאַסטעטער , oysgeflasteter [>]
 50190 - 002.051.new

אויסגעפֿלאַסטערט , oysgeflastert [>]
 50246 - 214.070 *

אויסגעפֿלאָכט , oysgeflokht [>]
 54301 - 071.010.new3

אויסגעפֿלאָכטן , oysgeflokhtn [>]
 48243 - 154.072.new4
 48259 - 079.050 *
 48259 - 135.060.new2
 48259 - 135.060.new
 48259 - 136.030 *
 ...

אויסגעפֿלאָכטענע , oysgeflokhtene [>]
 48324 - 191.020 *
 49242 - 136.010.new
 51323 - 135.042 *
 52223 - 136.050 *
 53257 - 135.040.new2
 ...

אויסגעפֿלאָכטענער , oysgeflokhtener [>]
 51314 - 135.040 *
 51314 - 135.050.2 *

אויסגעפֿלעכט , oysgeflekht [>]
 46327 - 192.010.2 *

אויסגעפֿרוכקעוועט , oysgefrukhkevet [>]
 48286 - 038.040 *
 48286 - 038.040.new

אויסגעפֿרעגט , oysgefregt [>]
 48277 - 017.050.new
 48354 - 031.070.new2
 48354 - 004.011.newa
 48354 - 004.011.new8
 48354 - 105.060.new5
 ...

אויסגעצ , oysgets [>]
 49235 - 013.050 *

אויסגעצאצקעוועט , oysgetstskevet [>]
 51217 - 191.022 *

אויסגעצאַפּט , oysgetsapt [>]
 50227 - 034.070 *

אויסגעצוגט , oysgetsugt [>]
 49247 - 013.050.new

אויסגעצוגן , oysgetsugn [>]
 48277 - 013.050.new

אויסגעצוואגן , oysgetsvgn [>]
 48272 - 014.010.new

אויסגעצוואָגן , oysgetsvogn [>]
 32358 - 192.050 *
 48248 - 013.050.2 *
 48272 - 014.010 *
 48277 - 013.050 *
 48277 - 013.050.new
 ...

אויסגעצויגנטער , oysgetsoygnter [>]
 50213 - 028.100 *

אויסגעצויגן , oysgetsoygn [>]
 48243 - 080.020 *
 48243 - 079.060.new
 48243 - 079.060.new
 48272 - 150.040.new
 48277 - 161.042 *
 ...

אויסגעצויגענער , oysgetsoygener [>]
 50196 - 028.100.new
 50334 - 032.041 *

אויסגעצופּט , oysgetsupt [>]
 31357 - 012.020.new
 32358 - 012.020.new2

אויסגעצייכנט , oysgetseykhnt [>]
 48272 - 215.011 *
 48272 - 039.080 *
 48281 - 218.161 *
 50212 - 001.020.new2
 50212 - 041.040.new
 ...

אויסגעציילט , oysgetseylt [>]
 48286 - 169.051.new
 49245 - 169.052.new
 49293 - 055.009 *
 50246 - 169.110 *
 52236 - 151.010.2 *
 ...

אויסגעצייַגט , oysgetsaygt [>]
 50213 - 216.030.new
 54301 - 081.021.new

אויסגעצייַכנט , oysgetsaykhnt [>]
 50196 - 199.010.new2
 50227 - 057.060.new2

אויסגעצירעוועט , oysgetsirevet [>]
 50296 - 048.080.2 *
 50296 - 048.091 *
 52215 - 050.030 *

אויסגעקאטשעט , oysgektshet [>]
 48272 - 109.020 *
 48272 - 129.070 *
 48283 - 109.020 *
 49205 - 129.091.new2
 51225 - 109.023 *
 ...

אויסגעקאטשערט , oysgektshert [>]
 47301 - 080.020.new

אויסגעקאַטשייַעט , oysgekatshayet [>]
 54301 - 080.023.new2

אויסגעקאַטשעט , oysgekatshet [>]
 31357 - 109.020 *
 32358 - 136.060.newc
 47295 - 130.100.new3
 47295 - 137.060 *
 47295 - 137.060.new
 ...

אויסגעקאַלכט , oysgekalkht [>]
 50206 - 196.030 *
 55268 - 059.020 *

אויסגעקאַלעטשעט , oysgekaletshet [>]
 48354 - 002.031 *

אויסגעקאַקט , oysgekakt [>]
 52213 - 029.041.new

אויסגעקאָווערעד , oysgekovered [>]
 48272 - 057.040.new

אויסגעקאָכט , oysgekokht [>]
 32358 - 127.030.new8
 48243 - 129.010.new4
 48283 - 126.010 *
 49205 - 129.020 *
 49224 - 122.080 *
 ...

אויסגעקאָכטן , oysgekokhtn [>]
 49229 - 162.040.new

אויסגעקאָכטע , oysgekokhte [>]
 32358 - 000.000.new46
 44264 - 112.090 *
 49224 - 196.032 *
 49229 - 162.040.new3
 51258 - 121.010 *
 ...

אויסגעקאָפיעט , oysgekopiet [>]
 52181 - 096.061 *

אויסגעקאָפעט , oysgekopet [>]
 52181 - 096.061 *

אויסגעקוואַקט , oysgekvakt [>]
 52249 - 028.101 *

אויסגעקווייט , oysgekveyt [>]
 50275 - 191.100 *

אויסגעקוועטשט , oysgekvetsht [>]
 48277 - 113.090 *
 48281 - 127.060 *
 49245 - 122.070 *
 50237 - 127.060 *
 50237 - 127.061 *
 ...

אויסגעקוילעט , oysgekoylet [>]
 50334 - 220.120.new

אויסגעקויפט , oysgekoypt [>]
 51229 - 162.051.new

אויסגעקויפֿט , oysgekoyft [>]
 50196 - 162.030.new

אויסגעקומען , oysgekumen [>]
 32358 - 000.000.new
 46327 - 096.040 *
 46327 - 147.071 *
 46327 - 204.030.new2
 47301 - 181.030.new
 ...

אויסגעקוקט , oysgekukt [>]
 48284 - 136.050.new
 48324 - 138.130.new2
 49224 - 057.043.new
 49224 - 083.010 *
 51323 - 057.043 *
 ...

אויסגעקילט , oysgekilt [>]
 49224 - 137.060.new

אויסגעקימען , oysgekimen [>]
 47295 - 009.080.new
 49256 - 119.040.new2
 50196 - 110.055.new2
 50227 - 005.052.new
 50306 - 167.010.new5
 ...

אויסגעקיקט , oysgekikt [>]
 48283 - 137.031.new3
 48283 - 216.030.2 *
 49256 - 179.070 *
 52184 - 147.041.new2

אויסגעקלאפט , oysgeklpt [>]
 48272 - 101.050 *

אויסגעקלאַפּט , oysgeklapt [>]
 32358 - 136.060.new6
 48277 - 214.070.new
 50190 - 079.050 *
 50196 - 165.010.new
 50206 - 198.040.new
 ...

אויסגעקלאַפּטע , oysgeklapte [>]
 49229 - 120.0123 *

אויסגעקלאַפּטער , oysgeklapter [>]
 52236 - 137.100.new

אויסגעקלאָפּט , oysgeklopt [>]
 47295 - 113.040.new
 48243 - 007.050.newf
 48272 - 177.010.new3

אויסגעקלוּבן , oysgeklubn [>]
 55249 - 168.120.new2

אויסגעקליבן , oysgeklibn [>]
 45284 - 094.030 *
 48277 - 012.052 *
 48283 - 034.090 *
 50197 - 163.240.new8
 51217 - 100.080.new
 ...

אויסגעקלייבט , oysgekleybt [>]
 52184 - 162.070.new4

אויסגעקלייד , oysgekleyd [>]
 50275 - 039.081 *

אויסגעקליידט , oysgekleydt [>]
 47301 - 000.000.new78

אויסגעקלינט , oysgeklint [>]
 47301 - 034.041.new
 47301 - 096.042 *
 48272 - 179.130 *
 49224 - 121.080.new6
 49224 - 000.000.newh

אויסגעקלעפּט , oysgeklept [>]
 49247 - 085.040.new2
 52251 - 058.041.new2
 52251 - 195.081.new
 53211 - 083.120.new2

אויסגעקלערט , oysgeklert [>]
 52249 - 136.060 *

אויסגעקנאָטן , oysgeknotn [>]
 48286 - 133.040.new
 49293 - 131.040 *
 49293 - 132.020 *
 50259 - 015.030 *
 51314 - 196.040.2 *
 ...

אויסגעקנאָטענע , oysgeknotene [>]
 50306 - 138.101 *
 52236 - 196.041 *

אויסגעקנויטן , oysgeknoytn [>]
 51258 - 130.100.new

אויסגעקניטן , oysgeknitn [>]
 50275 - 131.040 *
 50306 - 196.039.new6

אויסגעקנייט , oysgekneyt [>]
 48276 - 131.040 *

אויסגעקנייטן , oysgekneytn [>]
 47267 - 131.040.new2
 48277 - 196.039.new
 49224 - 131.050 *
 49293 - 131.040 *
 50190 - 131.040.new
 ...

אויסגעקנייטשטער , oysgekneytshter [>]
 50275 - 038.020.new2

אויסגעקנעט , oysgeknet [>]
 48243 - 109.020 *
 55277 - 191.100.new2

אויסגעקנעטן , oysgeknetn [>]
 48281 - 130.100 *
 48281 - 137.080 *
 50312 - 133.043 *
 55248 - 131.010 *
 55249 - 113.100 *

אויסגעקנעכלט , oysgeknekhlt [>]
 50196 - 030.031.new3
 50246 - 030.031.new
 52213 - 030.032.new2

אויסגעקעלבט , oysgekelbt [>]
 51323 - 144.070.new2

אויסגעקעמט , oysgekemt [>]
 47301 - 013.050.new
 49293 - 012.090 *

אויסגעקענט , oysgekent [>]
 52192 - 100.080.new

אויסגעקערט , oysgekert [>]
 32358 - 078.020 *
 32358 - 213.050.new2
 45284 - 085.040 *
 46327 - 085.040.new
 48243 - 077.070 *
 ...

אויסגעקראצט , oysgekrtst [>]
 49256 - 137.050.new3

אויסגעקראַצט , oysgekratst [>]
 50202 - 134.040.new
 50237 - 085.040 *
 50259 - 134.040.new

אויסגעקראָכן , oysgekrokhn [>]
 51237 - 013.020 *
 53272 - 012.080.new

אויסגעקראָכענעם , oysgekrokhenem [>]
 52192 - 013.020 *

אויסגעקראָצן , oysgekrotsn [>]
 55268 - 013.020 *

אויסגעקרומט , oysgekrumt [>]
 32358 - 097.090.new
 49205 - 101.060 *

אויסגעקרומטע , oysgekrumte [>]
 31357 - 034.020 *
 52224 - 034.022.new3

אויסגעקרימט , oysgekrimt [>]
 50196 - 056.031.new6

אויסגעקרימטע , oysgekrimte [>]
 52192 - 034.021.new

אויסגעקריצט , oysgekritst [>]
 52211 - 044.040 *

אויסגעראַטעוועט , oysgeratevet [>]
 49247 - 005.010 *
 49247 - 140.070.new2

אויסגעראַכנט , oysgerakhnt [>]
 50196 - 172.040.new

אויסגעראַמט , oysgeramt [>]
 32358 - 078.020 *
 50213 - 085.040 *
 50246 - 153.050.new2
 50296 - 153.051.2 *
 50312 - 153.051.new
 ...

אויסגעראָבן , oysgerobn [>]
 48292 - 197.090 *

אויסגעראָטן , oysgerotn [>]
 50196 - 028.060 *

אויסגעראָשטשינעט , oysgeroshtshinet [>]
 50227 - 131.070.new2

אויסגערוט , oysgerut [>]
 48354 - 107.011 *

אויסגערולעט , oysgerulet [>]
 55268 - 080.020 *

אויסגערונען , oysgerunen [>]
 48263 - 015.054 *

אויסגערופן , oysgerupn [>]
 47301 - 162.040 *
 47301 - 176.051 *
 47301 - 187.111 *

אויסגערופֿן , oysgerufn [>]
 46327 - 140.070.new
 48243 - 162.050.new
 49293 - 002.060.2 *
 49293 - 177.071 *
 50275 - 176.051 *
 ...

אויסגערוּט , oysgerut [>]
 50212 - 033.060.2 *

אויסגעריבן , oysgeribn [>]
 32358 - 196.031 *
 46327 - 130.100.new8
 48243 - 107.010 *
 48277 - 107.010 *
 48286 - 107.010 *
 ...

אויסגעריבענע , oysgeribene [>]
 49205 - 035.090 *

אויסגעריבענער , oysgeribener [>]
 52236 - 000.000.new4
 52245 - 108.084 *
 54265 - 108.084 *

אויסגעריבֿלעט , oysgerivlet [>]
 50248 - 080.020.new
 50248 - 080.020.new2

אויסגעריגלט , oysgeriglt [>]
 32358 - 080.022 *
 50306 - 196.039.newc

אויסגערייכערט , oysgereykhert [>]
 53257 - 025.070 *

אויסגערייכערטן , oysgereykhertn [>]
 48263 - 025.070 *
 50248 - 025.090 *
 50306 - 025.070.new
 52268 - 025.070 *

אויסגערייכערטע , oysgereykherte [>]
 47301 - 025.021 *
 50248 - 025.090 *

אויסגערייכערטער , oysgereykherter [>]
 31357 - 025.070 *

אויסגערייכרטן , oysgereykhrtn [>]
 50248 - 025.070 *

אויסגערייניקט , oysgereynikt [>]
 45284 - 189.080 *
 49247 - 029.050 *
 51196 - 079.060 *
 51217 - 131.033 *
 51228 - 131.033 *
 ...

אויסגערייַנט , oysgeraynt [>]
 50227 - 078.020 *

אויסגעריסט , oysgerist [>]
 50199 - 084.090 *

אויסגעריסן , oysgerisn [>]
 47301 - 029.032 *
 47301 - 000.000.new4
 48272 - 048.081 *
 48292 - 028.020 *
 49224 - 112.120 *
 ...

אויסגעריסעוועט , oysgerisevet [>]
 52192 - 168.011.new

אויסגעריפֿן , oysgerifn [>]
 47295 - 177.081.new
 50199 - 177.081 *

אויסגערעדט , oysgeredt [>]
 48292 - 028.060 *
 48292 - 112.040 *
 48292 - 157.1013 *
 48324 - 164.122.new
 50285 - 008.050 *
 ...

אויסגערעכנט , oysgerekhnt [>]
 46327 - 178.080.newe
 46327 - 001.010.new2
 48263 - 025.010.new2
 48277 - 188.080 *
 48286 - 205.051.new2
 ...

אויסגערעכנטער , oysgerekhnter [>]
 53261 - 183.120.new2
 54222 - 002.010.new2

אויסגערעכענט , oysgerekhent [>]
 50237 - 218.080.new
 54265 - 136.051.new2

אויסגערעכרט , oysgerekhrt [>]
 48277 - 025.070 *

אויסגערענקט , oysgerenkt [>]
 50212 - 030.032 *

אויסגערערכנט , oysgererkhnt [>]
 50190 - 027.070.new2

אויסגעש , oysgesh [>]
 48354 - 143.030.newr

אויסגעשאטן , oysgeshtn [>]
 52245 - 127.010 *

אויסגעשארט , oysgeshrt [>]
 52181 - 085.040 *
 53309 - 134.040.new

אויסגעשארענע , oysgeshrene [>]
 52217 - 199.010 *

אויסגעשאַרט , oysgeshart [>]
 48286 - 083.101 *
 48286 - 085.041 *
 50199 - 137.010.new
 50306 - 107.010.new
 51314 - 085.040.2 *
 ...

אויסגעשאָטן , oysgeshotn [>]
 31357 - 035.010 *
 31357 - 047.050.new
 46327 - 127.010 *
 47267 - 127.010 *
 47295 - 127.010 *
 ...

אויסגעשאָכטן , oysgeshokhtn [>]
 49245 - 197.060.new6

אויסגעשאָסן , oysgeshosn [>]
 48243 - 105.028 *
 48263 - 105.028.new
 50259 - 105.028 *
 51229 - 194.070 *
 51314 - 183.051 *
 ...

אויסגעשאָקלט , oysgeshoklt [>]
 48324 - 189.081.new2
 50199 - 189.080.new2
 50199 - 189.080.new3
 50213 - 189.080.new2
 50227 - 189.080.new
 ...

אויסגעשאָרט , oysgeshort [>]
 50257 - 199.010 *

אויסגעשאָרענע , oysgeshorene [>]
 49235 - 199.010.new
 49256 - 199.010.new
 51238 - 199.010 *
 52224 - 199.010 *

אויסגעשוואָנקען , oysgeshvonken [>]
 47267 - 079.060.new2
 47295 - 079.060 *
 50237 - 079.060 *
 52224 - 079.060 *
 52224 - 079.060 *
 ...

אויסגעשווישטשעט , oysgeshvishtshet [>]
 48283 - 163.150 *

אויסגעשווענט , oysgeshvent [>]
 32358 - 079.060 *

אויסגעשווענקט , oysgeshvenkt [>]
 31357 - 079.060 *
 46327 - 079.060.new4
 47267 - 079.060.new
 47288 - 079.060 *
 47295 - 079.060 *
 ...

אויסגעשווענקען , oysgeshvenken [>]
 47301 - 079.060 *
 47301 - 079.060 *
 48281 - 079.060 *
 50285 - 079.060 *

אויסגעשויבט , oysgeshoybt [>]
 50213 - 099.064 *

אויסגעשוימט , oysgeshoymt [>]
 49205 - 108.060 *
 50190 - 108.021 *

אויסגעשוירן , oysgeshoyrn [>]
 49245 - 191.020.new
 50196 - 199.010.new2
 51237 - 199.010.new

אויסגעשוירענע , oysgeshoyrene [>]
 49256 - 199.010.new

אויסגעשולט , oysgeshult [>]
 50248 - 001.010.new
 50248 - 001.010.new

אויסגעשוּבט , oysgeshubt [>]
 50202 - 097.081.new

אויסגעשטאָכן , oysgeshtokhn [>]
 54226 - 015.060.new

אויסגעשטאָרבן , oysgeshtorbn [>]
 48277 - 034.112 *
 52249 - 198.050 *
 52268 - 034.112 *
 54222 - 111.030 *
 54222 - 189.050.new

אויסגעשטויבט , oysgeshtoybt [>]
 50190 - 077.070 *
 50190 - 077.070 *

אויסגעשטויסט , oysgeshtoyst [>]
 49242 - 109.063.new

אויסגעשטויסן , oysgeshtoysn [>]
 51238 - 109.063.new

אויסגעשטיפּט , oysgeshtipt [>]
 50196 - 130.090.new

אויסגעשטיקט , oysgeshtikt [>]
 47267 - 048.080 *
 47267 - 048.090 *
 47267 - 048.091 *
 49205 - 048.082.new
 49235 - 048.090 *
 ...

אויסגעשטיקטע , oysgeshtikte [>]
 49256 - 048.082 *
 53261 - 037.080 *

אויסגעשטעכט , oysgeshtekht [>]
 49256 - 048.080.new
 52213 - 048.040 *

אויסגעשטעלט , oysgeshtelt [>]
 47301 - 191.100 *
 48243 - 137.150 *
 48277 - 057.051.new
 48284 - 101.030.new2
 48292 - 147.051 *
 ...

אויסגעשטעלטע , oysgeshtelte [>]
 50237 - 103.060.new

אויסגעשטעלטער , oysgeshtelter [>]
 50196 - 033.051.new2

אויסגעשטעלן , oysgeshteln [>]
 32358 - 000.000.new44

אויסגעשטעפּט , oysgeshtept [>]
 51228 - 042.030 *
 52213 - 048.091 *
 55258 - 041.020 *
 51225 - 041.020 *

אויסגעשטעקט , oysgeshtekt [>]
 48277 - 024.081.new2
 50248 - 041.020 *

אויסגעשטערנט , oysgeshternt [>]
 50246 - 119.030 *

אויסגעשטראָכן , oysgeshtrokhn [>]
 52192 - 204.020 *

אויסגעשטריקט , oysgeshtrikt [>]
 31357 - 048.091 *
 47288 - 054.010 *
 48281 - 048.080 *
 50206 - 048.080 *
 51228 - 038.050 *
 ...

אויסגעשטריקטע , oysgeshtrikte [>]
 51323 - 047.020 *
 53215 - 038.030.new

אויסגעשטרעקן , oysgeshtrekn [>]
 50248 - 000.000.new

אויסגעשיט , oysgeshit [>]
 32358 - 127.010 *
 44264 - 127.010 *
 45284 - 127.0103 *
 47288 - 127.010 *
 47295 - 127.010 *
 ...

אויסגעשיטן , oysgeshitn [>]
 48263 - 127.010.new2
 48263 - 127.010.new3
 48284 - 127.010 *

אויסגעשיילט , oysgesheylt [>]
 51314 - 189.080.new

אויסגעשייַנט , oysgeshaynt [>]
 50213 - 216.030 *
 50213 - 216.030.new

אויסגעשייַערט , oysgeshayert [>]
 32358 - 196.031 *
 45284 - 107.010 *
 47267 - 107.010 *
 48263 - 107.010.new2
 48284 - 107.010.new
 ...

אויסגעשיק , oysgeshik [>]
 48283 - 127.010 *

אויסגעשלאָגן , oysgeshlogn [>]
 46327 - 113.041.new
 48292 - 131.040.new
 48292 - 131.070 *
 50213 - 035.010 *
 50334 - 113.041.new2

אויסגעשלאָגענע , oysgeshlogene [>]
 52223 - 120.010 *

אויסגעשלאָסן , oysgeshlosn [>]
 47301 - 003.062.new
 52192 - 058.013 *
 52192 - 182.043 *

אויסגעשלאָפֿן , oysgeshlofn [>]
 52229 - 064.070 *
 55248 - 023.020 *

אויסגעשלייפטע , oysgeshleypte [>]
 51225 - 047.020 *

אויסגעשלייפֿט , oysgeshleyft [>]
 50334 - 047.020.new
 54226 - 047.101 *
 54301 - 047.021.new

אויסגעשלייפֿטע , oysgeshleyfte [>]
 53257 - 047.021 *

אויסגעשליפֿט , oysgeshlift [>]
 48286 - 047.020.2 *

אויסגעשמירט , oysgeshmirt [>]
 46327 - 084.091 *
 46327 - 084.090 *
 48272 - 075.040 *
 48277 - 012.020.new2
 48277 - 072.070.new
 ...

אויסגעשנידן , oysgeshnidn [>]
 32358 - 191.020.new2

אויסגעשניטן , oysgeshnitn [>]
 47288 - 084.070 *
 48263 - 130.100.new
 48272 - 073.040 *
 48272 - 145.041 *
 48283 - 196.040 *
 ...

אויסגעשניטענע , oysgeshnitene [>]
 48272 - 174.100 *
 50196 - 153.030.new
 52223 - 194.070.2 *
 52249 - 051.060 *
 53257 - 199.010 *

אויסגעשניצט , oysgeshnitst [>]
 48283 - 138.130.new7
 49245 - 191.020.new
 49293 - 074.041 *
 51217 - 078.092.new
 56293 - 194.070 *

אויסגעשניצטע , oysgeshnitste [>]
 48272 - 102.061 *
 53212 - 191.020 *

אויסגעשפּאָלטענער , oysgeshpoltener [>]
 54301 - 111.061.new4

אויסגעשפּוגן , oysgeshpugn [>]
 32358 - 021.050 *
 32358 - 021.050.new

אויסגעשפּיגנט , oysgeshpignt [>]
 48292 - 021.050 *

אויסגעשפּיגן , oysgeshpign [>]
 31357 - 021.050 *
 32358 - 021.050 *
 32358 - 021.050.new
 47267 - 021.050 *
 47288 - 021.050 *
 ...

אויסגעשפּייגן , oysgeshpeygn [>]
 54249 - 021.050 *

אויסגעשפּייט , oysgeshpeyt [>]
 53272 - 021.050 *

אויסגעשפּייעט , oysgeshpeyet [>]
 53278 - 118.032.new4
 53278 - 118.032.new5
 53278 - 118.032.new7
 53278 - 118.032.new8
 53278 - 089.051.new

אויסגעשפּייעטע , oysgeshpeyete [>]
 53278 - 118.032.new5
 53278 - 118.032.new7
 53278 - 118.032.new6
 53278 - 118.032.new7

אויסגעשפּייַט , oysgeshpayt [>]
 48281 - 021.050 *
 48354 - 021.050 *
 52268 - 021.050 *
 53261 - 021.050 *
 53272 - 021.070.new
 ...

אויסגעשפּייַעט , oysgeshpayet [>]
 53278 - 021.050 *
 54265 - 021.050 *

אויסגעשפּילט , oysgeshpilt [>]
 49242 - 195.021.new
 50197 - 199.010 *
 52249 - 068.010 *
 54222 - 195.080 *

אויסגעשפּילטער , oysgeshpilter [>]
 53212 - 220.120.new4

אויסגעשפּיצטער , oysgeshpitster [>]
 52192 - 169.019.new

אויסגעשפּיִען , oysgeshpien [>]
 48263 - 021.050 *
 56293 - 021.050 *

אויסגעשפּראַכט , oysgeshprakht [>]
 49293 - 035.051 *
 51196 - 040.052.new

אויסגעשפּראָכן , oysgeshprokhn [>]
 50275 - 055.031 *
 50334 - 035.031.new5
 51196 - 027.050.new
 51323 - 001.080 *
 55277 - 009.011 *

אויסגעשפּראָכענע , oysgeshprokhene [>]
 55249 - 003.050.new7

אויסגעשפּרייט , oysgeshpreyt [>]
 46327 - 130.100.new5
 48286 - 199.020.new
 48324 - 083.101.new2
 49224 - 068.063.new
 49247 - 199.020.new
 ...

אויסגעשפּרעכט , oysgeshprekht [>]
 51323 - 108.070.new

אויסגעשפיגן , oysgeshpign [>]
 47301 - 021.050 *
 48272 - 021.050 *
 48272 - 036.021 *
 48283 - 021.050 *
 49225 - 021.050 *
 ...

אויסגעשפיגען , oysgeshpigen [>]
 53309 - 021.050.new

אויסגעשפייַט , oysgeshpayt [>]
 51217 - 021.050 *
 53272 - 021.050 *
 53272 - 021.050 *
 53289 - 021.050 *

אויסגעשפראָכעטן , oysgeshprokhetn [>]
 49256 - 137.050.new2

אויסגעשפרייט , oysgeshpreyt [>]
 48272 - 009.030.new2
 48272 - 066.020 *
 51258 - 199.020 *
 52184 - 006.021.new
 52245 - 000.000.new8
 ...

אויסגעשקאָבעט , oysgeshkobet [>]
 55268 - 134.040 *

אויסגעשקראָבעט , oysgeshkrobet [>]
 51314 - 134.040.new
 53228 - 134.040.new3
 55277 - 134.040.new
 55277 - 134.040.new3

אויסגעשקראָבעטע , oysgeshkrobete [>]
 51314 - 134.040.new

אויסגעשריבן , oysgeshribn [>]
 53215 - 187.112 *

אויסגעשריבענע , oysgeshribene [>]
 48354 - 111.010.newz

אויסגעשרייַען , oysgeshrayen [>]
 50206 - 199.051.new

אויסגקראצן , oysgkrtsn [>]
 51258 - 136.050.new5

אויסגראַבלען , oysgrablen [>]
 47267 - 213.030 *

אויסגראָבן , oysgrobn [>]
 46327 - 076.012.new2
 47295 - 220.120.new50
 48276 - 213.070 *
 48276 - 213.070.new
 49235 - 196.030 *
 ...

אויסגראָבעכץ , oysgrobekhts [>]
 49256 - 134.040.new

אויסגראָזן , oysgrozn [>]
 49242 - 213.070 *
 49242 - 213.070.new

אויסגרובן , oysgrubn [>]
 47301 - 107.011 *
 48354 - 197.090.new
 53278 - 197.090.new2

אויסגריין , oysgreyn [>]
 53211 - 155.010.2 *

אויסגריק , oysgrik [>]
 51228 - 216.033 *
 53215 - 003.063 *

אויסגרעפּצן , oysgreptsn [>]
 52224 - 022.080 *

אויסדאָלאָבעט , oysdolobet [>]
 49245 - 095.052.new4

אויסדובן , oysdubn [>]
 48263 - 203.011.new
 48263 - 203.011.new2

אויסדוק , oysduk [>]
 54301 - 204.080.new

אויסדיקאן , oysdikn [>]
 49245 - 067.020 *
 49245 - 067.020.new
 48243 - 057.020 *

אויסדעמפֿן , oysdemfn [>]
 47267 - 121.020 *
 55248 - 121.020 *

אויסדרו , oysdru [>]
 54265 - 065.051.new3

אויסדרוק , oysdruk [>]
 31357 - 104.030.new2
 44264 - 183.010.new
 45284 - 007.081 *
 45284 - 179.050.new2
 46327 - 096.051.new
 ...

אויסדרוק{SIMULT} , oysdruk{SIMULT} [>]
 48243 - 163.060.new2

אויסדרוקן , oysdrukn [>]
 45284 - 163.171 *
 48243 - 039.020 *
 48243 - 181.041 *
 48324 - 184.040.new3
 49229 - 024.011.new3
 ...

אויסדרוּק , oysdruk [>]
 47267 - 004.013.new2
 47301 - 060.060 *
 50190 - 033.101.new3
 50190 - 041.071.new
 50190 - 086.062.new
 ...

אויסדרוּקיע , oysdrukie [>]
 53272 - 007.081.new5

אויסדרוּקן , oysdrukn [>]
 50199 - 159.071.new
 50285 - 018.040.new2
 50306 - 038.120.new

אויסדרוּקץ , oysdrukts [>]
 53272 - 021.021.new2

אויסדריי , oysdrey [>]
 48265 - 155.010.new

אויסדריין , oysdreyn [>]
 53211 - 155.010 *

אויסדרייען , oysdreyen [>]
 31357 - 080.010 *
 31357 - 155.011 *
 32358 - 080.010 *
 32358 - 136.060.new2
 45284 - 030.030 *
 ...

אויסדרייַען , oysdrayen [>]
 49224 - 080.010.new
 49225 - 080.010 *
 49225 - 080.011 *
 50197 - 030.030 *
 50197 - 080.010 *
 ...

אויסדרילעווען , oysdrileven [>]
 48263 - 203.011.new2

אויסדרילעוען , oysdrileuen [>]
 52268 - 203.010 *

אויסדרינגען , oysdringen [>]
 50199 - 080.012 *
 50202 - 080.011 *
 51217 - 080.010 *
 52184 - 080.010 *
 52192 - 080.012 *
 ...

אויסדריק , oysdrik [>]
 47295 - 005.010.new6
 47295 - 008.042.new
 47295 - 017.013 *
 47295 - 033.080 *
 47295 - 034.090 *
 ...

אויסדריקלעכע , oysdriklekhe [>]
 48272 - 182.070 *

אויסדריקלעך , oysdriklekh [>]
 52236 - 098.022 *

אויסדריקנדלעך , oysdrikndlekh [>]
 52213 - 026.031.new

אויסדריקן , oysdrikn [>]
 47295 - 006.021 *
 47295 - 010.070.new2
 47295 - 174.130 *
 48243 - 191.010.new4
 48272 - 159.280.new
 ...

אויסדריקע , oysdrike [>]
 49205 - 130.090 *
 50199 - 060.010.new
 50202 - 006.050 *
 53272 - 169.110 *
 53272 - 008.121 *

אויסדריקער , oysdriker [>]
 49205 - 121.032 *
 50196 - 072.031 *
 50227 - 007.081 *
 50227 - 007.083 *

אויסדרעלעווען , oysdreleven [>]
 52251 - 203.010.new
 52251 - 203.010.new

אויסדרענגען , oysdrengen [>]
 50197 - 080.010 *
 50197 - 144.072.new7
 50197 - 144.072.new8
 51217 - 220.120.new39
 51217 - 220.120.new40
 ...

אויסדרעניען , oysdrenien [>]
 50197 - 144.072.new8

אויסדרעשטשען , oysdreshtshen [>]
 50275 - 214.061.new3
 50275 - 214.062.new
 50275 - 214.062.new

אויסדרעשן , oysdreshn [>]
 48276 - 214.050 *
 50275 - 214.062.new
 52236 - 214.050 *
 52236 - 214.051 *
 53272 - 214.050 *
 ...

אויסהאפטן , oyshptn [>]
 53272 - 048.090 *

אויסהאקלען , oyshklen [>]
 49225 - 048.091 *

אויסהאקן , oyshkn [>]
 47301 - 006.021 *
 53215 - 006.020 *

אויסהאַלטן , oyshaltn [>]
 31357 - 190.070.new2
 32358 - 141.030.new2
 50196 - 190.030.new3
 50248 - 034.090.new
 52224 - 216.080 *
 ...

אויסהאַלטענישן , oyshaltenishn [>]
 50213 - 208.021 *

אויסהאַקלען , oyshaklen [>]
 48248 - 048.091 *

אויסהאַקן , oyshakn [>]
 47295 - 006.010 *
 48284 - 213.081.new
 49247 - 139.040.new
 51314 - 006.020 *
 51314 - 006.020.2 *
 ...

אויסהאַרן , oysharn [>]
 48243 - 216.102 *
 49247 - 216.103 *
 49247 - 216.102 *
 49256 - 216.102 *
 53278 - 208.023.new3

אויסהוילונג , oyshoylung [>]
 48324 - 083.102.new2

אויסהיטן , oyshitn [>]
 48284 - 007.050.new7
 49247 - 003.020 *
 49247 - 003.020.new
 49247 - 003.020.new2
 49247 - 028.112 *
 ...

אויסהייבנס , oysheybns [>]
 45284 - 187.091 *
 46327 - 187.090.new
 48276 - 187.090.new4
 51217 - 187.091.new
 52192 - 187.091.2 *
 ...

אויסהייבן , oysheybn [>]
 44264 - 187.091 *
 49256 - 199.040 *
 52192 - 187.090 *
 52192 - 187.091 *
 52192 - 187.091.2 *
 ...

אויסהייבעניש , oysheybenish [>]
 50227 - 187.091 *

אויסהייט , oysheyt [>]
 51258 - 003.030 *
 51258 - 003.030.new
 51258 - 003.030 *

אויסהייטן , oysheytn [>]
 49256 - 199.040.new3

אויסהיילן , oysheyln [>]
 48276 - 016.060 *
 48276 - 034.070.new4
 48277 - 031.050 *
 50213 - 036.050 *
 52213 - 033.070 *
 ...

אויסהייפֿן , oysheyfn [>]
 54301 - 052.050.new7

אויסהייצט , oysheytst [>]
 53211 - 196.040.new2

אויסהייצן , oysheytsn [>]
 47288 - 083.102.new
 48286 - 083.102.new3
 52236 - 000.000.new6
 52249 - 196.030 *
 54226 - 083.050 *
 ...

אויסהינקען , oyshinken [>]
 52215 - 030.030 *
 52215 - 030.032 *

אויסהיסן , oyshisn [>]
 50227 - 022.010.2 *

אויסהעבלעווען , oyshebleven [>]
 52307 - 203.010 *

אויסהעלפן , oyshelpn [>]
 51258 - 163.181.new2

אויסהעלפֿן , oyshelfn [>]
 46327 - 150.020.new
 50212 - 078.051 *
 50312 - 012.040.new
 50329 - 220.120 *
 54265 - 204.091.new2

אויסהעלפֿער , oyshelfer [>]
 49229 - 172.030 *

אויסהענגען , oyshengen [>]
 48324 - 199.020.new
 52236 - 191.020 *
 52236 - 191.020 *

אויסהעפֿטן , oysheftn [>]
 55249 - 048.091 *

אויסהעפֿטעכץ , oysheftekhts [>]
 52223 - 048.090 *

אויסהעפֿערין , oysheferin [>]
 50334 - 160.180 *

אויסהעקלען , oysheklen [>]
 48292 - 047.090 *

אויסהערן , oyshern [>]
 48292 - 022.030.new2
 48292 - 022.030.new
 49247 - 000.000.newb
 53261 - 117.101 *

אויסהקלען , oyshklen [>]
 48248 - 048.091.new

אויסהרגענען , oyshrgenen [>]
 46327 - 066.080.new6
 46327 - 066.080.new7

אויסוואשן , oysvshn [>]
 47301 - 013.050.new
 48272 - 013.050 *
 49256 - 013.050 *
 51217 - 013.050 *
 51225 - 013.050 *
 ...

אויסוואַטן , oysvatn [>]
 53257 - 014.010 *

אויסוואַלגערן , oysvalgern [>]
 51314 - 196.040.2 *
 52192 - 196.039.new2
 52236 - 109.020.new
 52249 - 130.100 *
 52249 - 137.032 *
 ...

אויסוואַלצן , oysvaltsn [>]
 48324 - 196.042.new6

אויסוואַקסן , oysvaksn [>]
 31357 - 027.050.new
 49245 - 163.260 *
 49245 - 163.260.new
 49293 - 163.260 *
 50273 - 163.260.2 *
 ...

אויסוואַרטן , oysvartn [>]
 31357 - 169.060 *
 48284 - 216.101 *
 48284 - 216.103 *
 49247 - 216.103.2 *
 49247 - 216.102 *
 ...

אויסוואַרעמען , oysvaremen [>]
 50199 - 215.060 *
 54222 - 084.060.new2

אויסוואַשן , oysvashn [>]
 31357 - 013.050 *
 31357 - 014.010 *
 44264 - 063.030 *
 45284 - 078.080 *
 47267 - 013.050 *
 ...

אויסוואָגן , oysvogn [>]
 55277 - 014.010 *

אויסוואָרף , oysvorf [>]
 48243 - 018.060.new
 54301 - 010.021.new

אויסוואָרצלען , oysvortslen [>]
 48292 - 101.050.2 *

אויסווורף , oysvurf [>]
 51238 - 034.010 *

אויסוווּקס , oysvuks [>]
 48243 - 082.090.new

אויסוווּרף , oysvurf [>]
 52249 - 201.050.2 *

אויסוויידלען , oysveydlen [>]
 48277 - 028.112 *
 48277 - 028.112.new

אויסווייכענען , oysveykhenen [>]
 48283 - 030.030 *

אויסוויילן , oysveyln [>]
 48243 - 169.030.new

אויסווייניק , oysveynik [>]
 32358 - 024.070 *
 48248 - 173.010 *
 48324 - 173.010 *
 49229 - 173.010 *
 49242 - 173.010 *
 ...

אויסוויינען , oysveynen [>]
 49293 - 177.090 *
 54222 - 163.250.2 *

אויסווייקן , oysveykn [>]
 31357 - 078.080 *
 32358 - 128.010.new2
 45284 - 078.080.2 *
 49224 - 078.080 *
 49229 - 078.080 *
 ...

אויסווייַל , oysvayl [>]
 50206 - 182.080.new2

אויסווייַסן , oysvaysn [>]
 32358 - 196.030.2 *
 50196 - 059.020 *
 53228 - 111.050.new2
 53261 - 204.070.new
 53295 - 111.051 *
 ...

אויסווייַקן , oysvaykn [>]
 50190 - 078.080 *
 50199 - 078.080 *
 50202 - 078.080 *
 50227 - 078.080 *

אויסוויכניען , oysvikhnien [>]
 51229 - 030.032 *
 51238 - 030.032 *

אויסוויכנען , oysvikhnen [>]
 50285 - 030.032 *
 52223 - 030.030 *
 52223 - 030.031 *
 52236 - 030.032 *
 52236 - 030.030.2 *
 ...

אויסוויעכניען , oysviekhnien [>]
 52229 - 030.030.new3

אויסוויקלען , oysviklen [>]
 48276 - 164.1003 *

אויסווירן , oysvirn [>]
 48324 - 174.060 *

אויסווירעווען , oysvireven [>]
 49245 - 174.060.new
 50213 - 174.060.new
 50213 - 174.060.new
 50329 - 174.060 *
 53309 - 174.060.new4
 ...

אויסווירענען , oysvirenen [>]
 48243 - 174.060.new

אויסווירען , oysviren [>]
 46327 - 174.060.new2
 47288 - 174.060.new2
 48259 - 174.060.new
 48265 - 174.060 *
 48292 - 174.060.new
 ...

אויסווישן , oysvishn [>]
 50196 - 085.041 *
 50246 - 085.041 *
 50296 - 061.080 *
 50329 - 085.040 *
 51323 - 077.081 *

אויסוועג , oysveg [>]
 48354 - 177.090.newa
 50306 - 220.120.new
 54249 - 043.060.new

אויסוועכניען , oysvekhnien [>]
 51217 - 030.032 *
 52215 - 030.032 *

אויסוועכנען , oysvekhnen [>]
 47288 - 030.030 *
 47301 - 030.030 *
 48243 - 030.030 *
 48248 - 030.031 *
 48248 - 030.031.new2
 ...

אויסוועכען , oysvekhen [>]
 45284 - 030.032 *

אויסוועלגערן , oysvelgern [>]
 50197 - 109.020.new
 50213 - 109.021 *
 50237 - 129.070 *
 51237 - 129.070 *
 52217 - 196.040 *
 ...

אויסוועקסלען , oysvekslen [>]
 51217 - 003.020 *

אויסווערץ , oysverts [>]
 50199 - 006.052.new

אויסופֿאָרן , oysuforn [>]
 48243 - 154.072.new4

אויסזאגן , oyszgn [>]
 51238 - 220.120.new7

אויסזאַלצברייט , oyszaltsbreyt [>]
 50197 - 106.061 *
 50197 - 106.061.new

אויסזאַלצן , oyszaltsn [>]
 50275 - 106.061 *

אויסזאַלץ , oyszalts [>]
 50190 - 106.050 *

אויסזאַלתן , oyszaltn [>]
 46327 - 106.061 *

אויסזאָגן , oyszogn [>]
 48286 - 034.110.new
 48324 - 173.020 *
 50248 - 138.101.new2
 51323 - 004.020 *
 52224 - 006.0213 *
 ...

אויסזאָליען , oyszolien [>]
 51323 - 196.032.2 *

אויסזוגן , oyszugn [>]
 51228 - 172.070 *

אויסזויגן , oyszoygn [>]
 50306 - 034.059.new3
 51238 - 034.060 *

אויסזוכען , oyszukhen [>]
 50334 - 194.020.new3

אויסזידן , oyszidn [>]
 49242 - 196.030 *

אויסזיי , oyszey [>]
 48283 - 163.130 *
 51225 - 163.130 *
 51225 - 163.140 *

אויסזייַען , oyszayen [>]
 53215 - 108.050.new
 53309 - 108.080 *
 53309 - 108.080.new
 53309 - 108.080.new

אויסזינגען , oyszingen [>]
 46327 - 178.080.newe
 50190 - 159.310.new2
 53261 - 197.061.new

אויסזינקען , oyszinken [>]
 48286 - 004.031 *

אויסזיפּן , oyszipn [>]
 52229 - 131.010.new
 53261 - 131.010.new
 53261 - 131.011 *
 53309 - 131.010 *
 55268 - 131.011 *
 ...

אויסזיצן , oyszitsn [>]
 48354 - 111.010.newi

אויסזען , oyszen [>]
 47301 - 163.130 *
 48324 - 191.100.new
 48354 - 163.130 *
 49205 - 163.130 *
 50190 - 156.040.new3
 ...

אויסזעצן , oyszetsn [>]
 49224 - 083.120.new5
 54265 - 058.022.new

אויסזשילען , oyszhilen [>]
 51229 - 210.110 *

אויסטאיקענען , oystikenen [>]
 53272 - 111.061.new4

אויסטאלירן , oystlirn [>]
 47301 - 168.080 *

אויסטאן , oystn [>]
 51237 - 044.110 *
 51238 - 044.110.new
 51238 - 044.110.new3
 51238 - 044.110.new3
 51283 - 044.110 *
 ...

אויסטארטשן , oystrtshn [>]
 49256 - 196.032 *

אויסטאשן , oystshn [>]
 48272 - 168.080 *
 53272 - 168.080 *
 53309 - 168.080.new2
 53309 - 168.080.new3

אויסטאַך , oystakh [>]
 48286 - 220.120.new
 48286 - 220.120.new7

אויסטאַלירן , oystalirn [>]
 50237 - 168.080 *

אויסטאַשן , oystashn [>]
 48284 - 168.080.new2
 48284 - 168.080.new2
 49245 - 168.080.new
 50237 - 168.080 *
 50306 - 168.080 *
 ...

אויסטאָם , oystom [>]
 53212 - 044.112.new

אויסטאָן , oyston [>]
 31357 - 044.110 *
 45284 - 044.110.2 *
 45284 - 044.1103 *
 46327 - 188.052.newf
 47267 - 044.110.new
 ...

אויסטוישן , oystoyshn [>]
 51217 - 003.020 *
 51228 - 039.030 *
 51229 - 039.031.new
 51229 - 039.032.new2
 51229 - 039.032.new
 ...

אויסטון , oystun [>]
 48272 - 044.110 *
 48276 - 044.110 *
 48283 - 044.112 *
 49205 - 044.110 *
 50237 - 044.110 *
 ...

אויסטוען , oystuen [>]
 48272 - 049.100.new
 52217 - 044.110 *
 52217 - 044.112 *

אויסטוּן , oystun [>]
 47267 - 044.111 *
 47267 - 044.111.new
 48283 - 044.110 *
 50197 - 044.110 *
 50212 - 044.110 *
 ...

אויסטייטשן , oysteytshn [>]
 51225 - 175.070 *
 52181 - 057.100 *

אויסטיילן , oysteyln [>]
 52192 - 168.080 *

אויסטייַטש , oystaytsh [>]
 48286 - 019.012.new
 54265 - 183.081 *
 54265 - 206.060.new2
 54266 - 193.020.new

אויסטייַטשן , oystaytshn [>]
 48286 - 057.010.new
 50199 - 137.030.new5
 52268 - 034.090 *
 55277 - 028.110 *

אויסטייַך , oystaykh [>]
 48286 - 006.010.new
 48286 - 006.010 *
 48286 - 004.030.new2
 48286 - 004.030 *
 48286 - 004.030.new

אויסטייַלעווען , oystayleven [>]
 48243 - 168.080 *
 48243 - 168.080.new

אויסטייַצן , oystaytsn [>]
 53278 - 168.080 *
 53278 - 168.080.new

אויסטייַשן , oystayshn [>]
 53278 - 168.080.new2
 53278 - 168.080.new
 53278 - 168.080.new2

אויסטינקעווען , oystinkeven [>]
 52251 - 059.040 *

אויסטין , oystin [>]
 47301 - 044.110 *
 48276 - 044.110 *
 49225 - 044.111 *
 49225 - 044.110 *
 49225 - 044.112 *
 ...

אויסטע , oyste [>]
 52213 - 039.090.new

אויסטעלישע , oystelishe [>]
 50202 - 039.090 *

אויסטענהן , oystenhn [>]
 46327 - 177.072.new6

אויסטערליכע , oysterlikhe [>]
 49225 - 039.090 *
 50213 - 039.090.new

אויסטערליך , oysterlikh [>]
 52213 - 039.090.new

אויסטערליש , oysterlish [>]
 49224 - 039.090 *
 49245 - 039.090 *
 49247 - 039.090 *
 50212 - 039.090 *
 50213 - 039.090.new
 ...

אויסטערלישע , oysterlishe [>]
 31357 - 039.090 *
 49247 - 039.090.new2
 49247 - 039.090.new3
 50190 - 039.090.new
 50206 - 039.090 *
 ...

אויסטערלעכע , oysterlekhe [>]
 48248 - 039.090 *
 50213 - 039.090.new
 50213 - 039.090.new
 52213 - 039.090 *

אויסטערלעך , oysterlekh [>]
 50213 - 039.090.new2

אויסטראַכטן , oystrakhtn [>]
 32358 - 220.040.new

אויסטראַליע , oystralie [>]
 48243 - 000.000.new4
 48243 - 000.000.new4
 48243 - 199.020.new

אויסטראַסקען , oystrasken [>]
 54265 - 196.032 *

אויסטרונקען , oystrunken [>]
 49224 - 126.080 *

אויסטרוקענען , oystrukenen [>]
 49235 - 101.030.new
 50275 - 109.021 *

אויסטרייבערן , oystreybern [>]
 49224 - 210.111 *
 51233 - 210.110 *
 53211 - 210.111 *

אויסטרייטן , oystreytn [>]
 47295 - 059.010.new

אויסטרייסלען , oystreyslen [>]
 47295 - 189.081 *
 47295 - 189.081 *
 47301 - 189.080 *
 49245 - 189.080.new3
 49256 - 189.081 *
 ...

אויסטרייַבערן , oystraybern [>]
 50190 - 210.110 *

אויסטרייַכער , oystraykher [>]
 53272 - 001.040.new

אויסטרייַך , oystraykh [>]
 53272 - 001.040.new

אויסטרינקען , oystrinken [>]
 31357 - 105.020 *
 50275 - 197.050 *
 52215 - 197.050 *
 54222 - 110.010.new3

אויסטריקנען , oystriknen [>]
 52215 - 133.100 *

אויסטריקענען , oystrikenen [>]
 31357 - 096.012.new
 32358 - 127.081.new7
 45284 - 083.120.new4
 47295 - 059.010.new7
 49205 - 109.021 *
 ...

אויסטרעטן , oystretn [>]
 47295 - 059.010.new2

אויסטרעסלען , oystreslen [>]
 48286 - 189.080.new

אויסטרעשן , oystreshn [>]
 48276 - 214.050.new
 48276 - 214.050 *
 48276 - 214.050.new2
 48276 - 214.050.new2

אויסטרעשענען , oystreshenen [>]
 48276 - 214.051 *

אויסטשוועקן , oystshvekn [>]
 51238 - 108.083 *

אויסיוזן , oysiuzn [>]
 53228 - 082.020.new

אויסיידלען , oyseydlen [>]
 51217 - 028.112 *
 52223 - 028.112 *

אויסייִרן , oysiirn [>]
 50275 - 132.030 *

אויסיעטן , oysietn [>]
 49247 - 213.071.new
 52251 - 213.070 *
 53315 - 213.070 *
 53315 - 213.070.new
 54265 - 213.070 *
 ...

אויסכּשרן , oyskshrn [>]
 48324 - 196.031 *
 49293 - 196.031 *
 50275 - 196.040.new
 51323 - 106.051 *

אויסכאַפּן , oyskhapn [>]
 32358 - 138.040.newk

אויסכאַראַשעט , oyskharashet [>]
 48243 - 143.060.new

אויסלאכן , oyslkhn [>]
 51238 - 042.030 *

אויסלאנד , oyslnd [>]
 51217 - 099.040.new2
 52215 - 096.031 *

אויסלאַג , oyslag [>]
 48286 - 035.011.new

אויסלאַכן , oyslakhn [>]
 46327 - 000.000.newp
 49245 - 160.110.2 *
 50334 - 185.031 *

אויסלאַנד , oysland [>]
 49245 - 195.060 *
 50259 - 119.070.2 *
 53261 - 133.090.new
 54226 - 220.120.newg
 55249 - 210.120.new

אויסלאָז , oysloz [>]
 48354 - 163.140.new
 50257 - 163.140.new
 52268 - 163.140.new2

אויסלאָזן , oyslozn [>]
 48292 - 078.010 *
 48292 - 186.052 *
 49224 - 124.040 *
 50202 - 107.050.new
 52236 - 204.070 *
 ...

אויסלויבן , oysloybn [>]
 50248 - 157.090 *

אויסלויפן , oysloypn [>]
 51229 - 220.120.newb

אויסלויפֿן , oysloyfn [>]
 52229 - 086.062 *

אויסלייג , oysleyg [>]
 46327 - 220.080.new3
 46327 - 220.080.new4
 49229 - 015.090.new7
 49245 - 167.070.new
 50237 - 006.051 *
 ...

אויסלייג-מעסערל , oysleyg-meserl [>]
 52224 - 105.090.new4

אויסלייגונג , oysleygung [>]
 52249 - 193.060.2 *
 52249 - 193.060.new

אויסלייגן , oysleygn [>]
 31357 - 085.020 *
 32358 - 083.070.new7
 32358 - 138.130 *
 47301 - 138.130 *
 48248 - 197.090 *
 ...

אויסליידיקן , oysleydikn [>]
 32358 - 083.070.new8
 47288 - 189.080 *
 47295 - 189.081 *
 50334 - 189.080 *
 51258 - 025.064.new2
 ...

אויסליידן , oysleydn [>]
 50296 - 028.112 *
 53272 - 028.112 *
 53272 - 028.112 *

אויסלייזונג , oysleyzung [>]
 52184 - 197.050 *

אויסלייזן , oysleyzn [>]
 31357 - 182.080.2 *

אויסלייעך , oysleyekh [>]
 54265 - 056.030.2 *

אויסלייַטערן , oyslaytern [>]
 50275 - 216.100 *

אויסלייַען , oyslayen [>]
 50199 - 207.010.new

אויסליניעווען , oyslinieven [>]
 51217 - 174.060 *

אויסליניען , oyslinien [>]
 51229 - 174.060 *

אויסלינען , oyslinen [>]
 50257 - 030.031.new2
 53261 - 174.060 *

אויסלינקן , oyslinkn [>]
 48272 - 030.030 *
 53215 - 030.031 *

אויסלינקען , oyslinken [>]
 45284 - 030.031 *
 47267 - 030.031 *
 47295 - 030.031 *
 47301 - 030.031 *
 48259 - 030.031 *
 ...

אויסלעבן , oyslebn [>]
 49293 - 018.070 *

אויסלעג , oysleg [>]
 48292 - 108.031 *

אויסלענגען , oyslengen [>]
 49225 - 030.030 *
 50197 - 030.030 *
 50197 - 144.072.new3
 50197 - 144.072.new6

אויסלענדישע , oyslendishe [>]
 45284 - 039.090 *
 52215 - 213.091.new
 52223 - 091.031.new3

אויסלענדער , oyslender [>]
 52184 - 197.031 *

אויסלעניען , oyslenien [>]
 50197 - 144.072.new6

אויסלענקן , oyslenkn [>]
 51229 - 030.030 *

אויסלענקען , oyslenken [>]
 50190 - 030.030 *
 50197 - 144.072.new6
 50202 - 030.031 *
 51217 - 030.030 *
 51225 - 030.030 *
 ...

אויסלעפּלען , oysleplen [>]
 50212 - 078.061.new4

אויסלעקן , oyslekn [>]
 52181 - 036.020 *

אויסלערנען , oyslernen [>]
 31357 - 204.010.new
 47267 - 129.040.new2
 48286 - 146.021 *
 49245 - 112.022.new
 49247 - 087.042.new3
 ...

אויסלערנערן , oyslernern [>]
 55248 - 028.112.new

אויסלעשן , oysleshn [>]
 45284 - 082.020 *
 48292 - 082.010.new2
 49205 - 082.010.new
 49224 - 082.090 *
 49245 - 082.010 *
 ...

אויסמאלן , oysmln [>]
 48272 - 057.040.new
 48272 - 083.081.new
 48272 - 083.081.new
 49225 - 083.110.new

אויסמאַכן , oysmakhn [>]
 50296 - 136.050 *
 51323 - 204.010 *
 52236 - 112.022.new
 52249 - 071.010 *
 52249 - 193.010.new
 ...

אויסמאָלו , oysmolu [>]
 45284 - 083.120.new2

אויסמאָלן , oysmoln [>]
 47267 - 083.110.new
 47295 - 083.102.new
 48248 - 057.051.new
 48248 - 083.110.new
 48272 - 057.040.new
 ...

אויסמוּלן , oysmuln [>]
 47301 - 057.040.new

אויסמיידן , oysmeydn [>]
 51225 - 003.020 *
 51229 - 003.020 *
 51237 - 003.020.new
 52181 - 003.020 *
 52217 - 003.020 *
 ...

אויסמייען , oysmeyen [>]
 51228 - 003.020.new

אויסמייקען , oysmeyken [>]
 48277 - 035.031 *

אויסמייַדן , oysmaydn [>]
 44264 - 003.020 *
 45284 - 003.020 *
 47267 - 003.020 *
 47295 - 003.020 *
 47295 - 003.020.new
 ...

אויסמייַען , oysmayen [>]
 45284 - 003.020.2 *
 47267 - 003.020 *
 48283 - 003.020 *
 48283 - 003.020.new
 48283 - 003.020.new2
 ...

אויסמייַקלען , oysmayklen [>]
 50190 - 035.030.new3

אויסמישן , oysmishn [>]
 46327 - 168.080 *
 47295 - 137.041 *
 47295 - 137.041.new2
 48243 - 168.080.new
 48263 - 168.080 *
 ...

אויסמעלקן , oysmelkn [>]
 47295 - 109.041.new
 52249 - 144.040 *
 53309 - 108.080.new

אויסמעלקען , oysmelken [>]
 55268 - 144.040 *

אויסמענטש , oysmentsh [>]
 31357 - 143.070 *

אויסמענטשלען , oysmentshlen [>]
 48243 - 028.112.new
 48248 - 028.112 *
 48272 - 028.112 *
 48281 - 028.112 *
 48284 - 028.112 *
 ...

אויסמענטשן , oysmentshn [>]
 47295 - 028.112 *
 48243 - 028.112.new
 48286 - 028.112 *
 49245 - 028.112 *
 50202 - 028.112.new4
 ...

אויסמעסטן , oysmestn [>]
 48292 - 051.010 *
 52249 - 190.010 *
 53309 - 169.060.new
 54265 - 190.010.new2
 54301 - 010.021.new3

אויסמעקן , oysmekn [>]
 50213 - 174.120 *
 50248 - 174.130.new
 51258 - 025.020.new2
 52224 - 008.110.new3

אויסמעקען , oysmeken [>]
 48354 - 035.031 *
 48354 - 035.031.2 *

אויסמקיא'ן , oysmki'n [>]
 50248 - 035.030.new

אויסמשלען , oysmshlen [>]
 52236 - 028.112 *

אויסנאמען , oysnmen [>]
 52215 - 197.050 *

אויסנאם , oysnm [>]
 48272 - 124.050 *
 48272 - 154.040.new
 51225 - 207.090 *

אויסנאַמע , oysname [>]
 47267 - 129.090 *

אויסנאַמען , oysnamen [>]
 48292 - 209.020.new
 48354 - 143.030.newz

אויסנאַם , oysnam [>]
 48354 - 156.150 *
 49224 - 130.011 *
 49224 - 137.0603 *
 49224 - 144.072.new
 50285 - 078.050.new2
 ...

אויסנאַרן , oysnarn [>]
 46327 - 000.000.newj
 46327 - 000.000.newp

אויסנגעווען , oysngeven [>]
 51229 - 033.101 *
 55249 - 008.110 *

אויסנווייניג , oysnveynig [>]
 52307 - 173.010 *

אויס(נ)ווייניק , oys(n)veynik [>]
 31357 - 173.010 *

אויסנווייניק , oysnveynik [>]
 32358 - 173.010 *
 45284 - 173.010 *
 46327 - 104.130.new
 46327 - 173.010 *
 47288 - 173.010 *
 ...

אויסנווייַניק , oysnvaynik [>]
 50197 - 173.010 *

אויסנוויניק , oysnvinik [>]
 48292 - 131.030.new3

אויסנוייניק , oysnoyinik [>]
 48259 - 185.031.new2

אויסנייט , oysneyt [>]
 53211 - 048.091 *

אויסניייִעכץ , oysneyiekhts [>]
 53261 - 048.090 *
 53261 - 048.091 *

אויסנייעכץ , oysneyekhts [>]
 48263 - 048.080.new3
 49293 - 048.081 *
 50275 - 048.080 *
 52223 - 048.090 *
 52223 - 048.090 *
 ...

אויסנייען , oysneyen [>]
 32358 - 198.070.new5
 47301 - 048.090 *
 48248 - 048.090.new
 48248 - 048.090 *
 48263 - 048.081.new2
 ...

אויסנייַען , oysnayen [>]
 49225 - 048.090 *

אויסניסן , oysnisn [>]
 48283 - 016.060 *
 55277 - 016.050 *

אויסניצן , oysnitsn [>]
 51217 - 118.022 *
 51217 - 001.010.new44
 52223 - 003.020 *
 53261 - 130.100.new5
 53272 - 082.020.new

אויסנעמעניש , oysnemenish [>]
 46327 - 187.090.new
 46327 - 187.090.new2
 46327 - 187.090.new2
 51283 - 187.090 *

אויסנעמענס , oysnemens [>]
 48259 - 187.091 *
 49242 - 187.091.new
 49242 - 187.091.new
 51225 - 187.090 *

אויסנעמען , oysnemen [>]
 31357 - 187.091 *
 32358 - 187.091.new
 46327 - 187.090.new
 47288 - 187.090 *
 48354 - 187.090 *
 ...

אויסנעמעס , oysnemes [>]
 50246 - 187.091 *

אויסנעם , oysnem [>]
 52249 - 129.100 *

אויסן , oysn [>]
 32358 - 003.030.new
 48243 - 028.020 *
 48248 - 099.030.2 *
 48324 - 168.011.new3
 50212 - 003.030.new2
 ...

אויססדרוק , oyssdruk [>]
 48292 - 174.090.new

אויססייַד , oyssayd [>]
 48286 - 039.100.new
 48286 - 039.100 *
 50275 - 214.071.2 *
 54222 - 095.050 *

אויססיפּ , oyssip [>]
 48286 - 035.011.new

אויססמאַרקן , oyssmarkn [>]
 49242 - 016.060 *
 49242 - 016.060.2 *
 52213 - 016.060 *

אויסספּיען , oysspien [>]
 53261 - 090.070.new

אויססקאָבן , oysskobn [>]
 53261 - 108.084 *

אויסעגוואַקסענער , oysegvaksener [>]
 46327 - 102.092 *

אויסעגשפּיגן , oysegshpign [>]
 48243 - 021.050 *

אויסעווייניק , oyseveynik [>]
 52184 - 173.010 *

אויסעט , oyset [>]
 31357 - 015.090 *
 31357 - 032.041 *
 31357 - 044.110 *
 31357 - 048.091 *
 31357 - 079.050 *
 ...

אויסענווייניק , oysenveynik [>]
 51237 - 173.010 *
 51238 - 173.010 *
 52181 - 185.020.new
 52217 - 173.010 *
 55249 - 084.060 *

אויסעקבערן , oysekbern [>]
 48263 - 203.010.new
 53315 - 203.010 *
 54249 - 203.010 *

אויסער , oyser [>]
 32358 - 003.030.new
 47295 - 137.030.new2
 48243 - 003.030 *
 48243 - 136.060.new
 48243 - 156.010.new
 ...

אויסערברענען , oyserbrenen [>]
 53309 - 083.060.new3

אויסערגעוויינטלעכ , oysergeveyntlekh [>]
 48243 - 093.010 *

אויסערגעוויינטלעכע , oysergeveyntlekhe [>]
 50257 - 042.011 *

אויסערגעוויינטלעכער , oysergeveyntlekher [>]
 48243 - 090.030 *
 49235 - 159.110.new3

אויסערגעוויינטלעך , oysergeveyntlekh [>]
 50237 - 039.080 *
 51217 - 057.030 *
 56293 - 078.030 *

אויסערגעוויינליכן , oysergeveynlikhn [>]
 52184 - 159.110 *

אויסערגעוויינליכע , oysergeveynlikhe [>]
 50190 - 179.040 *
 55249 - 039.090.new

אויסערגעוויינלעכן , oysergeveynlekhn [>]
 54301 - 016.021.new3

אויסערגעוויינלעכע , oysergeveynlekhe [>]
 48272 - 209.032 *
 52236 - 019.012 *
 53272 - 002.041.new7
 53315 - 121.100 *
 55249 - 039.090.new2

אויסערגעוויינלעכער , oysergeveynlekher [>]
 48277 - 014.030.new3
 50334 - 028.091.new
 52236 - 104.041.new
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 ...

אויסערגעוויינלעך , oysergeveynlekh [>]
 32358 - 000.000.new4
 47295 - 009.031 *
 47295 - 051.052.new
 47295 - 119.020 *
 47295 - 119.021 *
 ...

אויסערגעווינלעך , oysergevinlekh [>]
 51323 - 121.100 *

אויסערדעם , oyserdem [>]
 48243 - 126.080.new2
 48243 - 160.040.new
 48243 - 152.050.new
 48243 - 154.072.new4
 48243 - 189.050 *
 ...

אויסערהאַלב , oyserhalb [>]
 50199 - 208.021.new

אויסערוואַנדערונג , oyservanderung [>]
 48354 - 003.030.new6

אויסערווייניק , oyserveynik [>]
 52213 - 169.100 *
 52223 - 173.010 *
 52224 - 058.062 *
 53211 - 173.010.2 *

אויסערלעכע , oyserlekhe [>]
 48283 - 104.030.new6
 54265 - 096.040.new

אויסערלעך , oyserlekh [>]
 54265 - 096.040.new

אויסערן , oysern [>]
 47295 - 003.030 *
 48243 - 129.010.new4
 49224 - 003.030.new2
 49256 - 058.022 *
 50227 - 003.030 *
 ...

אויסער(ן , oyser(n [>]
 54265 - 003.030 *

אויסערן , oysern [>]
 54265 - 003.050.new2
 55249 - 003.030 *
 55249 - 003.030.new3
 55249 - 003.030.new2

אויסערסטן , oyserstn [>]
 52192 - 041.010.2 *

אויסערעדט , oyseredt [>]
 48292 - 182.036.new

אויספּאַסן , oyspasn [>]
 53228 - 049.074.new4

אויספּאַסען , oyspasen [>]
 48263 - 145.011.new2

אויספּאַרעווען , oyspareven [>]
 54265 - 130.010.new2

אויספּאַרעסן , oysparesn [>]
 50237 - 080.020 *

אויספּאַשן , oyspashn [>]
 50206 - 168.080 *

אויספּאַשען , oyspashen [>]
 49224 - 169.110.new5
 50248 - 168.080 *

אויספּאָלען , oyspolen [>]
 50275 - 213.070 *
 50275 - 213.071.new
 50275 - 213.071.new

אויספּאָנקן , oysponkn [>]
 49224 - 085.051 *

אויספּוצן , oysputsn [>]
 50296 - 199.020.new
 50329 - 059.010.2 *
 52249 - 199.020 *
 53228 - 038.040 *
 53261 - 199.020 *
 ...

אויספּוּץ , oysputs [>]
 55249 - 038.070 *

אויספּטרן , oysptrn [>]
 48292 - 164.020 *

אויספּייַנען , oyspaynen [>]
 31357 - 218.070 *

אויספּיעלען , oyspielen [>]
 52236 - 213.070 *
 52236 - 213.071.2 *

אויספּיצן , oyspitsn [>]
 50196 - 191.020 *

אויספּלוישן , oysployshn [>]
 54265 - 218.100.new3
 54265 - 218.100.new3

אויספּעשלען , oyspeshlen [>]
 49245 - 168.080.new
 49245 - 168.080.new
 50275 - 168.080.new

אויספּראַווענען , oyspravenen [>]
 55258 - 202.100 *

אויספּראַטשען , oyspratshen [>]
 50273 - 079.050.new2

אויספּראַך , oysprakh [>]
 48276 - 126.081 *

אויספּראָבירט , oysprobirt [>]
 48277 - 194.060.new2

אויספּרוּוון , oyspruvn [>]
 52249 - 182.080 *

אויספּרעגלען , oyspreglen [>]
 46327 - 090.050 *
 52229 - 127.050.2 *
 52236 - 124.040 *
 52236 - 127.060 *
 53228 - 127.040.new
 ...

אויספּרעסן , oyspresn [>]
 48259 - 080.020 *
 48284 - 080.020 *
 48286 - 048.091.new
 49293 - 039.060 *
 50329 - 080.040 *
 ...

אויספאטשן , oysptshn [>]
 53272 - 138.040.new3

אויספאסטן , oyspstn [>]
 49225 - 190.070 *

אויספאָרשן , oysporshn [>]
 53212 - 112.032 *

אויספוצן , oysputsn [>]
 48272 - 009.070.new
 53272 - 052.020 *

אויספיינען , oyspeynen [>]
 49205 - 028.112 *

אויספיינערן , oyspeynern [>]
 52184 - 028.112.new

אויספילן , oyspiln [>]
 48272 - 067.020 *

אויספיעלען , oyspielen [>]
 53215 - 213.072 *

אויספיצן , oyspitsn [>]
 47301 - 044.020.new

אויספלאָנטערן , oysplontern [>]
 53215 - 049.051 *

אויספלוס , oysplus [>]
 51217 - 217.060 *

אויספלעכטן , oysplekhtn [>]
 48283 - 136.040 *

אויספרובירן , oysprubirn [>]
 52181 - 131.070 *

אויספרוּוון , oyspruvn [>]
 48324 - 220.031.new
 48354 - 220.032.new2
 52268 - 220.031.new2
 52268 - 220.031.new3

אויספרעגלען , oyspreglen [>]
 52245 - 123.053 *
 53272 - 111.061.new4

אויספרעגן , oyspregn [>]
 51229 - 220.120.new

אויספרעסן , oyspresn [>]
 53272 - 080.030 *
 53272 - 080.030 *
 53289 - 080.022.new

אויספֿאַלן , oysfaln [>]
 53212 - 169.060 *
 53212 - 169.060 *

אויספֿאַסטן , oysfastn [>]
 31357 - 190.070.new
 31357 - 190.070.new

אויספֿאַרקאַטשען , oysfarkatshen [>]
 48292 - 040.020.new
 48292 - 040.020 *
 48292 - 040.020.new

אויספֿאָרן , oysforn [>]
 49224 - 017.012.newa
 49224 - 017.012.newb
 49224 - 017.012.newc

אויספֿאָרשן , oysforshn [>]
 32358 - 104.030.new4

אויספֿייַנען , oysfaynen [>]
 32358 - 028.112 *
 55248 - 028.112.new

אויספֿינעווען , oysfineven [>]
 32358 - 136.060.new9
 32358 - 136.060.newa

אויספֿירן , oysfirn [>]
 54265 - 187.120.new
 54265 - 187.120.new3

אויספֿלוּג , oysflug [>]
 50197 - 198.070 *

אויספֿליקן , oysflikn [>]
 52223 - 123.020.new

אויספֿלעכט , oysflekht [>]
 51323 - 187.010.new

אויספֿלעכטן , oysflekhtn [>]
 52249 - 135.051 *
 53228 - 167.010.new
 53261 - 191.090 *
 53261 - 135.040 *
 53278 - 135.050 *
 ...

אויספֿעגן , oysfegn [>]
 47288 - 077.010 *

אויספֿעלן , oysfeln [>]
 48277 - 168.011.new3

אויספֿראַגען , oysfragen [>]
 48263 - 001.100 *

אויספֿרעג , oysfreg [>]
 48354 - 031.070.new3

אויספֿרעג-שפּראַכן , oysfreg-shprakhn [>]
 48354 - 031.070.new3

אויספֿרעגנער , oysfregner [>]
 32358 - 160.130.new3
 48276 - 060.011.new2
 48276 - 100.080 *
 48276 - 102.011 *
 49293 - 087.061 *
 ...

אויספֿרעגן , oysfregn [>]
 31357 - 000.000.new
 32358 - 179.020.new3
 49242 - 172.060.new
 52307 - 069.091.new

אויספֿרעגשֹוועגנס , oysfregsvegns [>]
 48354 - 111.010.new37

אויספֿרעמען , oysfremen [>]
 50334 - 028.112.new2

אויסצ , oysts [>]
 53272 - 013.050.new3

אויסצאַנקען , oystsanken [>]
 48292 - 083.080 *

אויסצאַצקעווען , oystsatskeven [>]
 51314 - 220.120.new6
 51314 - 220.120.new7

אויסצאָגן , oystsogn [>]
 49235 - 013.050 *
 50246 - 013.050 *
 50246 - 013.050.new

אויסצו , oystsu [>]
 48263 - 108.082.new
 49247 - 008.020.new
 52223 - 123.020.new
 53211 - 172.040 *

אויסצוארבעטן , oystsurbetn [>]
 51238 - 101.030 *

אויסצובויערן , oystsuboyern [>]
 48272 - 105.028.new

אויסצובעטן , oystsubetn [>]
 52236 - 190.020 *

אויסצוברענגען , oystsubrengen [>]
 54265 - 010.060.2 *

אויסצוגיסן , oystsugisn [>]
 48284 - 071.110 *

אויסצוגן , oystsugn [>]
 48292 - 013.050 *
 48292 - 014.010 *
 48292 - 014.010.new
 49245 - 013.050.new2
 49247 - 013.050.2 *
 ...

אויסצוגעפֿינען , oystsugefinen [>]
 49224 - 167.080 *
 49224 - 167.080.new

אויסצודרייען , oystsudreyen [>]
 52215 - 080.011 *
 52236 - 155.020.2 *

אויסצודרינגען , oystsudringen [>]
 51196 - 080.010 *

אויסצודריקן , oystsudrikn [>]
 48286 - 055.030.new3
 48286 - 055.030.new3
 52229 - 125.050.new2
 53228 - 045.020.new2
 53278 - 047.030.new4
 ...

אויסצוהאקן , oystsuhkn [>]
 53289 - 203.041.2 *

אויסצוהאַלטן , oystsuhaltn [>]
 48277 - 220.120 *

אויסצוהאַקן , oystsuhakn [>]
 46327 - 203.040.new3
 49235 - 203.040.new
 54222 - 074.040.new
 54301 - 203.040 *

אויסצוהייצן , oystsuheytsn [>]
 48286 - 086.011 *

אויסצוו , oystsv [>]
 54301 - 013.050.new

אויסצוואגן , oystsvgn [>]
 53289 - 014.010 *

אויסצוואָ , oystsvo [>]
 55277 - 013.050.new

אויסצוואָגן , oystsvogn [>]
 31357 - 013.050 *
 31357 - 013.050.new
 47267 - 013.050.new
 47267 - 014.010.new2
 47295 - 013.051.new3
 ...

אויסצוואָוּגן , oystsvougn [>]
 49245 - 013.050.new2

אויסצווואשן , oystsvushn [>]
 48272 - 078.094 *
 52181 - 078.060 *
 53289 - 078.070.new

אויסצוווגן , oystsvugn [>]
 51228 - 013.050 *

אויסצוווישן , oystsvoyshn [>]
 54265 - 077.081 *

אויסצוווּגן , oystsvugn [>]
 47301 - 013.050.2 *
 48283 - 013.051 *
 49256 - 013.050.new2
 51217 - 013.050 *
 52192 - 013.050 *
 ...

אויסצוזאַלצט , oystsuzaltst [>]
 48263 - 106.052 *

אויסצוזאָגן , oystsuzogn [>]
 49224 - 159.180.new

אויסצוזויגן , oystsuzoygn [>]
 51238 - 034.060.new
 52229 - 034.070.new3

אויסצוזידלען , oystsuzidlen [>]
 50206 - 199.051.new

אויסצוזייַען , oystsuzayen [>]
 55268 - 108.080 *

אויסצוזיפֿן , oystsuzifn [>]
 48276 - 034.070.new4

אויסצוטאָן , oystsuton [>]
 49247 - 044.111 *

אויסצוטרינקען , oystsutrinken [>]
 51229 - 113.030.new

אויסצולאַכן , oystsulakhn [>]
 53261 - 024.041 *

אויסצולייגן , oystsuleygn [>]
 50248 - 174.090 *
 51233 - 066.050 *

אויסצולייזן , oystsuleyzn [>]
 48272 - 157.110 *

אויסצולעשן , oystsuleshn [>]
 54265 - 082.090.new2

אויסצומאָלן , oystsumoln [>]
 46327 - 130.041.new4

אויסצומיידן , oystsumeydn [>]
 52181 - 126.010 *

אויסצומייַדן , oystsumaydn [>]
 54265 - 003.020 *

אויסצונייען.גאַרן , oystsuneyen.garn [>]
 54222 - 049.042 *

אויסצופּוצן , oystsuputsn [>]
 52249 - 199.020 *

אויסצופּלאָנטערן , oystsuplontern [>]
 52251 - 049.051.new2

אויסצופֿאָרן , oystsuforn [>]
 48243 - 154.072.new2
 48243 - 154.072.new4
 48243 - 154.072.new3

אויסצופֿירן , oystsufirn [>]
 54265 - 187.120.new

אויסצופֿרעגן , oystsufregn [>]
 48354 - 031.070.new5

אויסצוצאפּן , oystsutspn [>]
 49256 - 072.031 *

אויסצוצאָלן , oystsutsoln [>]
 48276 - 206.020.2 *
 48276 - 206.040 *
 48276 - 206.040.2 *
 48292 - 220.120.new8

אויסצוקאַטשען , oystsukatshen [>]
 50246 - 196.041 *

אויסצוקומען , oystsukumen [>]
 54265 - 082.030.new

אויסצוקלאפן , oystsuklpn [>]
 49205 - 079.050 *
 49256 - 079.050.new

אויסצוקלאַפּען , oystsuklapen [>]
 48277 - 078.093 *

אויסצוקלייַבן , oystsuklaybn [>]
 48354 - 177.090.newa
 49247 - 008.020.new2

אויסצוקלערן , oystsuklern [>]
 52229 - 034.090.new
 55268 - 007.040.new

אויסצוקערן , oystsukern [>]
 48286 - 085.040.new
 49256 - 085.041.new3
 51229 - 085.041.new
 52184 - 077.080.new
 53309 - 085.041.new
 ...

אויסצורטיקענען , oystsurtikenen [>]
 52181 - 083.120.new2

אויסצורעדן , oystsuredn [>]
 54249 - 185.120 *

אויסצורעכענען , oystsurekhenen [>]
 49245 - 172.040 *
 52245 -
 55268 - 172.040 *

אויסצושאָקלען , oystsushoklen [>]
 54265 - 189.080 *

אויסצושווענקען , oystsushvenken [>]
 48263 - 109.090.new

אויסצושטיין , oystsushteyn [>]
 52192 - 196.028.new

אויסצושלאָפֿן , oystsushlofn [>]
 52249 - 188.0213 *

אויסצושנייַדן , oystsushnaydn [>]
 54265 - 199.010.new5

אויסצושפּראַכן , oystsushprakhn [>]
 55277 - 003.050.new3

אויסצוּגן , oystsugn [>]
 50285 - 013.050 *

אויסצוּדריקן , oystsudrikn [>]
 50196 - 125.050 *

אויסצוּוואַשן , oystsuvashn [>]
 31357 - 107.011 *
 49235 - 014.010 *
 50246 - 109.090 *

אויסצוּווישן , oystsuvishn [>]
 50196 - 107.011.new2

אויסצוּוועלגערן , oystsuvelgern [>]
 54265 - 080.021.new

אויסצוּלעשן , oystsuleshn [>]
 47295 - 082.090.new
 55249 - 082.090.new2
 55249 - 082.090.new4

אויסצוּמייַדן , oystsumaydn [>]
 50212 - 011.020.new3
 50285 - 174.111 *

אויסצוּמעסטן , oystsumestn [>]
 50212 - 051.030.newa

אויסצוּניצן , oystsunitsn [>]
 47295 - 082.020 *

אויסצוּפֿאָרן , oystsuforn [>]
 53257 - 154.060.new

אויסצוּשטעקן , oystsushtekn [>]
 50202 - 020.020.new3

אויסצוּשמירן , oystsushmirn [>]
 50227 - 052.040 *

אויסצוּשרייַבן , oystsushraybn [>]
 55277 - 017.050 *

אויסצייכענען , oystseykhenen [>]
 52224 - 110.0533 *
 52224 - 110.0533 *

אויסציילן , oystseyln [>]
 48248 - 000.000.new
 49242 - 169.051.new2
 49242 - 174.054.new2
 51323 - 169.070.new2

אויסציילעניש , oystseylenish [>]
 49242 - 174.054.new
 50259 - 169.110 *

אויסציען , oystsien [>]
 50197 - 032.040 *
 52215 - 030.030 *
 53309 - 160.180.new2
 31357 - 161.042.new5
 32358 - 161.042.new7
 ...

אויסצעגראָבן , oystsegrobn [>]
 55249 - 180.061 *

אויסצעראבן , oystserbn [>]
 49256 - 107.011 *

אויסצצ , oyststs [>]
 49256 - 013.050.new

אויסקאטשען , oysktshen [>]
 51258 - 137.030.new
 51258 - 137.050 *
 51258 - 137.060 *
 51258 - 137.060.new

אויסקאַטשן , oyskatshn [>]
 48286 - 136.020 *
 48286 - 136.050 *
 48286 - 137.150.new4

אויסקאַטשען , oyskatshen [>]
 32358 - 136.060.new2
 32358 - 136.060.newa
 32358 - 137.030.new
 47295 - 137.010 *
 47295 - 137.010 *
 ...

אויסקאַלכן , oyskalkhn [>]
 50275 - 059.020.new
 50306 - 077.010 *
 51323 - 059.050.new3

אויסקאַלעכן , oyskalekhn [>]
 49245 - 077.010 *
 50196 - 059.020 *

אויסקאַלען , oyskalen [>]
 48248 - 083.110.new

אויסקאַמען , oyskamen [>]
 52249 - 014.010.2 *
 52268 - 013.050 *
 52307 - 014.010.new
 53228 - 013.050.new
 53228 - 013.050.new2
 ...

אויסקאַקן , oyskakn [>]
 52213 - 029.041.new

אויסקאָכן , oyskokhn [>]
 32358 - 128.010.new2
 47301 - 196.032 *
 47301 - 107.011 *
 48243 - 127.070 *
 48265 - 121.020.new
 ...

אויסקאָרטשען , oyskortshen [>]
 52268 - 213.070 *

אויסקאָרענען , oyskorenen [>]
 48292 - 101.050.2 *

אויסקווע , oyskve [>]
 51217 - 220.120.new40

אויסקוועטשן , oyskvetshn [>]
 32358 - 015.012 *
 45284 - 080.011 *
 46327 - 108.081.new3
 48248 - 080.011 *
 49225 - 080.011 *
 ...

אויסקויפֿן , oyskoyfn [>]
 50246 - 024.010.new

אויסקומעניש , oyskumenish [>]
 48292 - 206.010 *

אויסקומען , oyskumen [>]
 46327 - 079.040.new8
 48354 - 031.070.new8
 49224 - 145.060.new4
 49293 - 210.120.new
 50213 - 004.010.new2
 ...

אויסקום , oyskum [>]
 49293 - 208.022.new
 49293 - 208.022.new
 54222 - 002.010.new

אויסקועטשן , oyskuetshn [>]
 50246 - 080.011 *

אויסקוק , oyskuk [>]
 48263 - 140.020 *
 48277 - 057.051.new
 52249 - 057.040.new2

אויסקוקן , oyskukn [>]
 48272 - 059.020 *
 48277 - 012.090.new
 48292 - 093.051 *
 52184 - 035.090.new
 52184 - 190.070 *
 ...

אויסקוּמען , oyskumen [>]
 50196 - 127.081 *
 55277 - 003.020 *

אויסקוּנפֿט , oyskunft [>]
 50199 - 219.070.new2
 50199 - 219.070.new

אויסקוּקן , oyskukn [>]
 53309 - 137.010.new

אויסקימען , oyskimen [>]
 49256 - 194.060.new

אויסקיק , oyskik [>]
 49256 - 034.090.new3

אויסקירעווען , oyskireven [>]
 31357 - 155.011 *
 48281 - 155.011 *
 50237 - 155.020 *
 51229 - 155.020 *
 51258 - 155.011 *
 ...

אויסקלאפנדיק , oysklpndik [>]
 52245 - 113.041 *

אויסקלאפן , oysklpn [>]
 51225 - 078.090 *
 52184 - 079.050 *

אויסקלאַפּן , oysklapn [>]
 31357 - 079.050.new2
 32358 - 102.040.new7
 32358 - 112.130.new
 32358 - 113.030 *
 32358 - 137.040.2 *
 ...

אויסקלאָפּן , oysklopn [>]
 48259 - 079.050 *

אויסקלויבן , oyskloybn [>]
 50237 - 100.080 *
 52229 - 034.090.new3

אויסקליבן , oysklibn [>]
 31357 - 103.090 *

אויסקלייבן , oyskleybn [>]
 53309 - 186.020.new2

אויסקלייַבן , oysklaybn [>]
 50197 - 163.240.newh
 53212 - 220.120.new2
 54249 - 100.080.2 *
 55249 - 181.010.new5

אויסקלינגען , oysklingen [>]
 50334 - 099.023.new

אויסקלינען , oysklinen [>]
 47288 - 196.040 *
 47301 - 084.051 *
 48276 - 077.010.new
 49224 - 189.080 *
 49245 - 213.070.new
 ...

אויסקניטן , oysknitn [>]
 52229 - 131.010 *

אויסקנייטן , oyskneytn [>]
 49224 - 131.040 *
 49224 - 109.020 *
 50227 - 130.100.new3

אויסקנעטן , oysknetn [>]
 49293 - 131.010 *
 49293 - 132.020.2 *
 52236 - 131.050 *
 52236 - 196.040 *
 52249 - 196.041 *
 ...

אויסקנעכלען , oysknekhlen [>]
 45284 - 030.032.new
 48248 - 030.031.new
 49224 - 030.032.new
 49247 - 030.031.new
 49256 - 030.030.new2
 ...

אויסקנעכעלן , oysknekheln [>]
 53228 - 030.032.new

אויסקנעפּלען , oyskneplen [>]
 45284 - 047.040 *
 50257 - 030.032.new
 53257 - 047.050.new2

אויסקעמייקעט , oyskemeyket [>]
 54265 - 035.031 *

אויסקעמען , oyskemen [>]
 31357 - 012.090.new
 31357 - 014.010 *
 32358 - 012.090 *
 47267 - 013.050 *
 47295 - 013.051.new2
 ...

אויסקערן , oyskern [>]
 32358 - 077.011.new
 32358 - 077.011.new2
 32358 - 077.040 *
 46327 - 077.060 *
 48243 - 077.060 *
 ...

אויסקערן.ארומווישן , oyskern.rumvishn [>]
 51237 - 077.010 *

אויסקערעווען , oyskereven [>]
 50259 - 155.011 *
 50275 - 155.011 *
 50296 - 155.010 *
 51228 - 155.020.new
 51228 - 155.020.new2
 ...

אויסקראצן , oyskrtsn [>]
 51258 - 137.030.new3

אויסקראצעכץ , oyskrtsekhts [>]
 49225 - 134.040 *
 52215 - 134.040 *

אויסקראַכצעץ , oyskrakhtsets [>]
 50190 - 134.050 *

אויסקראַפֿן , oyskrafn [>]
 52236 - 058.041 *

אויסקראַצן , oyskratsn [>]
 54265 - 220.120.newj

אויסקראַצעכס , oyskratsekhs [>]
 53228 - 134.040.new2

אויסקראַצעכץ , oyskratsekhts [>]
 32358 - 134.050.new2
 52223 - 134.040 *

אויסקראַצערכץ , oyskratserkhts [>]
 50257 - 134.040 *

אויסקרומען , oyskrumen [>]
 48276 - 056.030.new3
 48276 - 056.030.new3

אויסקריבן , oyskribn [>]
 32358 - 107.011.new

אויסקריכן , oyskrikhn [>]
 47301 - 013.020 *

אויסקרימען , oyskrimen [>]
 48272 - 161.042 *
 48276 - 056.030.new4
 48276 - 056.030.new3
 48276 - 056.030.new4
 50196 - 056.031.new6
 ...

אויסקרישלען , oyskrishlen [>]
 54249 - 189.080 *

אויסר , oysr [>]
 48263 - 159.110.new7

אויסראמען , oysrmen [>]
 53272 - 077.011 *
 53272 - 077.011 *
 53309 - 077.011 *
 53309 - 077.011.new

אויסראסן , oysrsn [>]
 49256 - 101.030 *

אויסראסעניש , oysrsenish [>]
 47301 - 007.080 *

אויסראַמען , oysramen [>]
 48354 - 077.011.new
 50275 - 077.010 *
 50275 - 077.020 *
 55248 - 077.010.new
 55268 - 077.011 *

אויסראָבערן , oysrobern [>]
 53309 - 077.011.new2

אויסראָמען , oysromen [>]
 47295 - 040.060.newb
 53309 - 077.011.new2

אויסרוסן , oysrusn [>]
 49247 - 084.091 *

אויסרוען , oysruen [>]
 45284 - 033.060 *
 45284 - 033.060.2 *
 48284 - 033.060 *
 49225 - 033.060 *
 49247 - 033.060 *
 ...

אויסרופן , oysrupn [>]
 52184 - 177.081 *

אויסרופֿן , oysrufn [>]
 49293 - 177.071 *
 50296 - 177.081.new
 51314 - 187.112 *
 52192 - 009.040.2 *
 52192 - 189.080 *
 ...

אויסרוּען , oysruen [>]
 50196 - 033.060 *
 50285 - 033.060.new3
 50285 - 033.060.new3
 52307 - 033.060.new

אויסרוּפֿן , oysrufn [>]
 55249 - 187.112 *

אויסריגלען , oysriglen [>]
 55248 - 080.022 *

אויסרייבן , oysreybn [>]
 49205 - 107.010 *

אויסרייד , oysreyd [>]
 50197 - 171.020.new
 51225 - 171.020.new
 51283 - 037.050 *
 53215 - 203.020.new2

אויסריידן , oysreydn [>]
 53309 - 096.070 *
 54301 - 000.000.new3

אויסרייניקן , oysreynikn [>]
 45284 - 078.080 *
 47267 - 077.010 *
 48243 - 213.110.new
 48272 - 077.010 *
 48354 - 213.070 *
 ...

אויסרייניקען , oysreyniken [>]
 50329 - 077.020 *

אויסרייסן , oysreysn [>]
 47301 - 000.000.new6

אויסרייסעניש , oysreysenish [>]
 47301 - 007.080 *

אויסרייַבט , oysraybt [>]
 52236 - 000.000.new

אויסרייַבן , oysraybn [>]
 32358 - 107.011 *
 46327 - 130.100.2 *
 50196 - 028.102.new5
 50248 - 196.030 *
 52236 - 000.000.new4

אויסרייַד , oysrayd [>]
 50197 - 171.020.new2

אויסרייַניקן , oysraynikn [>]
 50227 - 077.020 *

אויסרייַסן , oysraysn [>]
 47267 - 213.070 *
 48286 - 028.020 *
 49224 - 167.060 *
 49247 - 213.071.new
 49247 - 213.072 *
 ...

אויסרינגען , oysringen [>]
 52245 - 220.120.newn

אויסרינען , oysrinen [>]
 49256 - 138.130.new2

אויסריסן , oysrisn [>]
 49247 - 084.091 *

אויסריען , oysrien [>]
 47267 - 033.060 *
 47267 - 033.060.new
 50196 - 033.060 *
 50306 - 033.060 *

אויסריפן , oysripn [>]
 52184 - 177.081 *

אויסריפֿן , oysrifn [>]
 53212 - 220.120.newg
 53212 - 220.120.newg

אויסריפֿןמ , oysrifnm [>]
 47295 - 177.081.new

אויסרע , oysre [>]
 52251 - 172.041.new2

אויסרעד , oysred [>]
 48263 - 020.031.new2
 48276 - 024.070.new3
 52192 - 187.120.new8
 52249 - 015.052 *

אויסרעדן , oysredn [>]
 46327 - 220.090.new
 48277 - 036.060.new3
 48286 - 099.023 *
 50259 - 220.031 *
 51323 - 023.072 *
 ...

אויסרעדענישן , oysredenishn [>]
 52192 - 174.040.new

אויסרעכנדיק , oysrekhndik [>]
 52251 - 172.041.new

אויסרעכנען , oysrekhnen [>]
 50248 - 030.030 *

אויסרעכענענדיק , oysrekhenendik [>]
 52251 - 172.041.new2

אויסרעכענען , oysrekhenen [>]
 46327 - 093.040.new2
 46327 - 199.020.new2
 47267 - 006.021.new
 47267 - 093.040.new
 47267 - 136.051.new
 ...

אויסרענען , oysrenen [>]
 48272 - 082.020 *

אויסרעפעטירן , oysrepetirn [>]
 51238 - 194.050 *

אויסשאמען , oysshmen [>]
 53309 - 108.030 *

אויסשארעכץ , oysshrekhts [>]
 53309 - 134.040 *
 53309 - 134.040.new

אויסשאַמען , oysshamen [>]
 49293 - 108.030 *

אויסשאַפּינג , oysshaping [>]
 50213 - 175.051 *

אויסשאַרן , oyssharn [>]
 31357 - 084.100.new
 48286 - 083.102.new3
 50273 - 083.102.new2

אויסשאַרפֿטער , oyssharfter [>]
 49293 - 024.091.2 *

אויסשאָבן , oysshobn [>]
 48276 - 013.050.new
 48276 - 013.050 *
 48276 - 013.050.new

אויסשאָבעכץ , oysshobekhts [>]
 48243 - 134.040 *
 48243 - 134.050 *
 48243 - 134.050.new
 48248 - 134.040 *
 48248 - 134.050 *

אויסשאָטן , oysshotn [>]
 54226 - 189.081 *

אויסשאָמען , oysshomen [>]
 49205 - 108.030 *
 50275 - 108.031 *

אויסשאָקלען , oysshoklen [>]
 47267 - 189.081 *
 48324 - 189.081.new
 48324 - 189.081.new2
 49235 - 189.081 *
 49256 - 189.081 *
 ...

אויסשובן , oysshubn [>]
 48276 - 013.050 *

אויסשובעכץ , oysshubekhts [>]
 48272 - 134.040 *
 49293 - 134.040 *
 50213 - 134.040.new

אויסשוויצן , oysshvitsn [>]
 55277 - 016.060 *
 55277 - 016.060.new

אויסשווענטשים , oysshventshim [>]
 50190 - 001.010.new7

אויסשווענקען , oysshvenken [>]
 47301 - 079.060 *
 51314 - 196.0323 *
 52192 - 063.030.2 *
 53211 - 078.070 *
 53211 - 079.060 *
 ...

אויסשוּבעכץ , oysshubekhts [>]
 47267 - 134.050.new
 47267 - 134.050.new2

אויסשוּטענען , oysshutenen [>]
 55258 - 112.032.2 *

אויסשטאט , oysshtt [>]
 51229 - 175.050 *
 52217 - 175.050 *
 52217 - 175.050 *

אויסשטאטונג , oysshttung [>]
 51217 - 175.050.new
 51258 - 175.050 *

אויסשטאטינג , oysshtting [>]
 51238 - 175.050 *
 51238 - 175.051 *

אויסשטאפיר , oysshtpir [>]
 49225 - 067.050.new

אויסשטארבן , oysshtrbn [>]
 51229 - 220.120.newa

אויסשטאַטונג , oysshtatung [>]
 32358 - 175.051.new

אויסשטאַמונג , oysshtamung [>]
 50257 - 175.050.new

אויסשטאַפּינג , oysshtaping [>]
 50213 - 175.050 *
 50213 - 175.051 *

אויסשטאַפֿירונג , oysshtafirung [>]
 48265 - 175.030 *

אויסשטויבן , oysshtoybn [>]
 50190 - 077.080.new3

אויסשטייער , oysshteyer [>]
 47301 - 175.051 *
 48259 - 175.050.new
 48259 - 175.050.new
 49225 - 175.050 *
 49256 - 175.051 *
 ...

אויסשטייַע , oysshtaye [>]
 55258 - 175.050 *

אויסשטייַער , oysshtayer [>]
 31357 - 175.050 *
 32358 - 175.050.new
 47288 - 175.050.new
 48243 - 175.050 *
 48248 - 175.050 *
 ...

אויסשטייַער-ן , oysshtayer-n [>]
 49245 - 175.051.new5

אויסשטייַערן , oysshtayern [>]
 49245 - 175.051.new
 49245 - 175.051.new2
 49245 - 175.051.new4
 49245 - 175.051.new5
 49245 - 175.051.new6
 ...

אויסשטייַרונג , oysshtayrung [>]
 53309 - 175.051.new

אויסשטיער , oysshtier [>]
 54249 - 175.051.new

אויסשטיקן , oysshtikn [>]
 49245 - 048.090 *
 50190 - 048.090 *
 50196 - 048.090.new

אויסשטעכן , oysshtekhn [>]
 32358 - 136.060.newa

אויסשטעל , oysshtel [>]
 48277 - 057.043.new2

אויסשטעלונג , oysshtelung [>]
 48272 - 209.032.new
 52245 - 000.000.new8

אויסשטעלונגען , oysshtelungen [>]
 52245 - 000.000.new8

אויסשטעלן , oysshteln [>]
 32358 - 083.070.newb
 32358 - 096.031 *
 46327 - 111.020.new
 49235 - 196.040 *
 49235 - 197.090 *
 ...

אויסשטעקן , oysshtekn [>]
 50273 - 020.020 *
 51283 - 020.020 *

אויסשטריקן , oysshtrikn [>]
 52249 - 038.060 *

אויסשטרענגען , oysshtrengen [>]
 50202 - 030.031 *

אויסשטרעקן , oysshtrekn [>]
 52249 - 220.120.new3

אויסשיט , oysshit [>]
 47288 - 035.011 *
 47295 - 035.010.new
 47301 - 035.010 *
 47301 - 035.010 *
 48243 - 035.011 *
 ...

אויסשיטאכץ , oysshitkhts [>]
 53272 - 035.011 *

אויסשיטונג , oysshitung [>]
 50273 - 035.010 *
 53278 - 035.011 *
 53257 - 035.010.new

אויסשיטן , oysshitn [>]
 31357 - 179.130 *
 32358 - 127.030.new8
 32358 - 189.080 *
 47295 - 179.130 *
 48263 - 179.130 *
 ...

אויסשיטס , oysshits [>]
 54266 - 035.010 *

אויסשיטעכץ , oysshitekhts [>]
 45284 - 035.011 *
 47267 - 035.011 *
 47295 - 035.010.new2
 48276 - 035.011 *
 48276 - 035.011.2 *
 ...

אויסשיטעניש , oysshitenish [>]
 50246 - 035.010.new

אויסשיילן , oyssheyln [>]
 52236 - 138.150.new3

אויסשייַער , oysshayer [>]
 47288 - 175.050.new

אויסשייַערן , oysshayern [>]
 32358 - 107.011.new
 32358 - 107.011.new
 50275 - 107.011 *
 50329 - 220.120 *
 52223 - 107.010 *
 ...

אויסשיסן , oysshisn [>]
 48276 - 179.130 *
 50306 - 105.028 *

אויסשיפצען , oysshiptsen [>]
 47301 - 038.060 *

אויסשיק , oysshik [>]
 55258 - 035.011 *

אויסשלאג , oysshlg [>]
 47267 - 035.011 *
 49205 - 035.010 *
 49256 - 035.010.new
 49256 - 035.011 *
 51237 - 035.011 *
 ...

אויסשלאַג , oysshlag [>]
 48243 - 035.011 *
 48259 - 035.010 *
 48259 - 035.011 *
 48286 - 035.011.new
 50237 - 035.011 *
 ...

אויסשלאַכט , oysshlakht [>]
 49245 - 035.011 *
 49245 - 035.011.new

אויסשלאַק , oysshlak [>]
 48248 - 035.010 *
 48248 - 035.011 *
 49245 - 035.011.new
 49245 - 035.011.new
 49245 - 035.011.new
 ...

אויסשלאָג , oysshlog [>]
 47301 - 009.010.newh
 54222 - 018.050 *

אויסשלאָגן , oysshlogn [>]
 50275 - 113.021 *
 50329 - 208.021 *
 53261 - 173.030 *
 54249 - 113.041.new

אויסשלאָגעכץ , oysshlogekhts [>]
 48354 - 035.010 *

אויסשלייפֿן , oysshleyfn [>]
 54226 - 047.101 *
 54301 - 047.021.new

אויסשליסלעך , oysshlislekh [>]
 50227 - 055.020.new2

אויסשליפֿטן , oysshliftn [>]
 48286 - 047.020.2 *

אויסשמאַרקען , oysshmarken [>]
 48354 - 016.060 *
 48354 - 016.060.new

אויסשמייַסן , oysshmaysn [>]
 49245 - 016.060 *
 49245 - 016.060.new

אויסשמירן , oysshmirn [>]
 48243 - 052.040 *
 48259 - 018.070 *
 48272 - 075.040 *
 48286 - 036.060.2 *
 48324 - 196.031 *
 ...

אויסשנאדן , oysshndn [>]
 52215 - 029.041 *

אויסשנאצן , oysshntsn [>]
 47301 - 016.060 *
 48272 - 016.060 *
 48283 - 016.060 *
 49225 - 016.060 *
 52184 - 162.051.new8

אויסשנאַצן , oysshnatsn [>]
 47267 - 016.060 *
 48292 - 016.060 *
 48324 - 016.060.new
 48324 - 016.060.new
 50202 - 016.060 *

אויסשניט , oysshnit [>]
 49225 - 035.010 *
 53212 - 220.120 *

אויסשניטן , oysshnitn [>]
 52236 - 203.050 *

אויסשניידן , oysshneydn [>]
 53272 - 136.030.new3

אויסשנייצן , oysshneytsn [>]
 49256 - 016.060 *
 51217 - 016.060 *
 51258 - 016.060 *
 52217 - 016.060 *
 52245 - 016.060 *
 ...

אויסשנייַדן , oysshnaydn [>]
 32358 - 026.042 *
 48243 - 194.070.new3
 48243 - 194.070.new4
 48354 - 018.070 *
 49235 - 130.050.new
 ...

אויסשנייַסן , oysshnaysn [>]
 49245 - 016.060.new2
 49245 - 016.060.new3

אויסשנייַצן , oysshnaytsn [>]
 32358 - 016.060.new
 32358 - 016.060 *
 32358 - 016.060.new
 45284 - 016.060 *
 47288 - 016.060 *
 ...

אויסשניצן , oysshnitsn [>]
 53261 - 193.011.new
 53309 - 203.050.new2

אויסשעכטן , oysshekhtn [>]
 53212 - 002.040.newx

אויסשעפּן , oysshepn [>]
 50212 - 078.061.new5

אויסשפּאַך , oysshpakh [>]
 50199 - 218.040.new

אויסשפּאַן , oysshpan [>]
 48243 - 177.012.new

אויסשפּיזן , oysshpizn [>]
 51196 - 136.051.new

אויסשפּייַין , oysshpayin [>]
 50202 - 036.020.2 *

אויסשפּייַען , oysshpayen [>]
 47295 - 036.021.new2
 49293 - 036.021 *
 50202 - 036.020.2 *
 51217 - 021.060 *
 51323 - 163.122.new
 ...

אויסשפּיליען , oysshpilien [>]
 49224 - 047.041 *
 52268 - 047.040 *

אויסשפּילן , oysshpiln [>]
 48286 - 098.039.new
 51196 - 136.051.2 *

אויסשפּירן , oysshpirn [>]
 53261 - 197.090 *

אויסשפּראך , oysshprkh [>]
 48292 - 053.030 *

אויסשפּראַכוואָרט , oysshprakhvort [>]
 48276 - 148.010 *

אויסשפּראַכן , oysshprakhn [>]
 45284 - 009.024 *
 48292 - 004.011 *
 49224 - 009.022 *
 50248 - 157.060.new2
 51196 - 033.060.2 *

אויסשפּראַכע , oysshprakhe [>]
 49256 - 159.071 *
 50227 - 143.070.new2
 50227 - 159.240.new
 50306 - 006.030.new
 50306 - 143.070.new
 ...

אויסשפּראַך , oysshprakh [>]
 46327 - 066.010 *
 46327 - 069.092 *
 46327 - 071.060 *
 46327 - 071.070.newb
 46327 - 072.091.newd
 ...

אויסשפּרייטן , oysshpreytn [>]
 31357 - 068.061.new3
 50296 - 214.070 *
 50334 - 065.020 *
 52249 - 065.110 *
 52249 - 066.040 *
 ...

אויסשפּרינגען , oysshpringen [>]
 52249 - 197.090.2 *

אויסשפּרעכוואָרט , oysshprekhvort [>]
 48276 - 215.011 *

אויסשפּרעכן , oysshprekhn [>]
 48243 - 160.180.new
 48276 - 219.060 *
 49293 - 063.050 *
 50275 - 033.090 *
 51323 - 117.100 *
 ...

אויסשפאך , oysshpkh [>]
 48283 - 055.051.new

אויסשפייען , oysshpeyen [>]
 52181 - 036.020 *
 52211 - 036.021 *

אויסשפראכן , oysshprkhn [>]
 51238 - 003.041 *

אויסשפראכע , oysshprkhe [>]
 47301 - 081.021.new2
 49256 - 024.091.new

אויסשפראך , oysshprkh [>]
 48283 - 007.080.new
 48283 - 009.011.new
 48283 - 037.050 *
 48283 - 069.110.new
 48283 - 110.054.new
 ...

אויסשפראַך , oysshprakh [>]
 48354 - 197.021.new
 52268 - 015.053.new
 52268 - 044.010.new
 52268 - 050.040.new
 53212 - 072.091.new

אויסשפרייטן , oysshpreytn [>]
 49256 - 066.010 *
 52245 - 199.010 *

אויסשפריך , oysshprikh [>]
 52184 - 028.102 *

אויסשפרכע , oysshprkhe [>]
 48283 - 036.021.new3

אויסשפרעכן , oysshprekhn [>]
 53309 - 177.051 *

אויסשקראַבען , oysshkraben [>]
 50273 - 134.040.new2

אויסשקראָב , oysshkrob [>]
 49242 - 134.040.new3
 49242 - 134.040.new3

אויסשקראָבעכץ , oysshkrobekhts [>]
 49242 - 134.040.new3
 53228 - 134.040.new3
 53228 - 134.040.new3

אויסשקראָבעק , oysshkrobek [>]
 49242 - 134.040.new
 49242 - 134.040.new

אויסשרייַב , oysshrayb [>]
 53309 - 177.040.new

אויסשרייַבן , oysshraybn [>]
 48265 - 174.120 *

אויסשרייַען , oysshrayen [>]
 55249 - 182.080 *

אויעזדנייִ , oyezdnii [>]
 48324 - 069.040.new7
 48324 - 069.040.new6
 48324 - 069.040.new7

אויעט , oyet [>]
 48276 - 046.070 *
 50296 - 182.042 *

אויעך , oyekh [>]
 47301 - 031.070 *
 52181 - 031.070 *
 52181 - 156.160 *

אויעל , oyel [>]
 48292 - 182.041 *

אויעף , oyef [>]
 52307 - 137.060.new2

אויער , oyer [>]
 31357 - 017.070 *
 32358 - 011.041 *
 32358 - 017.070 *
 45284 - 011.040 *
 45284 - 017.060 *
 ...

אויערינגל , oyeringl [>]
 48243 - 178.050 *

אויערינגלעך , oyeringlekh [>]
 44264 - 046.010 *
 48292 - 046.010.new
 48292 - 046.011 *
 49225 - 046.010 *
 50275 - 046.010 *
 ...

אויערינגען , oyeringen [>]
 48354 - 046.010 *

אויערל , oyerl [>]
 32358 - 106.030 *
 48324 - 106.030 *
 48324 - 106.030.new
 49205 - 106.030 *
 49224 - 106.030.new
 ...

אויערלעך , oyerlekh [>]
 54226 - 037.020.new

אויערן , oyern [>]
 32358 - 011.040 *
 46327 - 147.070.new
 46327 - 147.071.new2
 47295 - 011.040 *
 48243 - 038.060 *
 ...

אויפּגעגאַנגען , oypgegangen [>]
 48263 - 133.043.2 *
 53261 - 132.020 *

אויפּס , oyps [>]
 48354 - 086.080.new5
 48354 - 086.080.new6
 50213 - 090.010.new

אויפּסט , oypst [>]
 48243 - 091.030 *

אויפּצעס , oyptses [>]
 48265 - 192.060.new

אויפ , oyp [>]
 48272 - 106.050.new
 51229 - 151.052 *
 52181 - 007.050.new
 52181 - 190.070 *
 52184 - 004.060 *
 ...

אויפבויען , oypboyen [>]
 49205 - 055.030 *
 53272 - 055.080.new5

אויפבינדן , oypbindn [>]
 51217 - 047.100 *
 51228 - 047.050 *

אויפבריען , oypbrien [>]
 52184 - 112.010 *

אויפגיין , oypgeyn [>]
 47301 - 132.030 *
 49256 - 132.030.new
 51217 - 132.030 *
 51258 - 131.070.new

אויפגעבויט , oypgeboyt [>]
 51228 - 055.020.new
 51228 - 057.100 *
 51229 - 001.070.new2
 52245 - 000.000.new8

אויפגעבלאָזן , oypgeblozn [>]
 49205 - 035.060 *
 49205 - 106.020 *
 49225 - 035.061.new

אויפגעבלאָזענע , oypgeblozene [>]
 53309 - 107.110.new3

אויפגעבן , oypgebn [>]
 49225 - 082.100.new

אויפגעבריט , oypgebrit [>]
 52184 - 112.010.new

אויפגעגאנגען , oypgegngen [>]
 47301 - 138.130 *
 47301 - 035.061 *
 48283 - 132.020 *
 48283 - 133.043.new2
 49205 - 133.040 *
 ...

אויפגעגאנען , oypgegnen [>]
 51238 - 131.070 *

אויפגעגארט , oypgegrt [>]
 52184 - 138.110.new5

אויפגעגאָנגען , oypgegongen [>]
 47301 - 132.020 *

אויפגעגאָסן , oypgegosn [>]
 49256 - 112.010 *

אויפגעגעסן , oypgegesn [>]
 47301 - 107.011 *
 48272 - 133.100.new
 52184 - 197.120 *

אויפגעדרייט , oypgedreyt [>]
 51258 - 028.020 *
 51258 - 109.020 *

אויפגעהאנגען , oypgehngen [>]
 47301 - 000.000.new72
 48272 - 057.040.new
 48272 - 068.030 *
 48272 - 080.020 *
 49225 - 068.031 *
 ...

אויפגעהאקט , oypgehkt [>]
 51238 - 006.021 *

אויפגעהאָדעוועט , oypgehodevet [>]
 53272 - 001.090 *

אויפגעהאָנגען , oypgehongen [>]
 47301 - 191.020 *
 47301 - 205.051 *
 47301 - 068.030 *
 47301 - 000.000.new72
 48272 - 057.090 *
 ...

אויפגעהויבן , oypgehoybn [>]
 49225 - 213.111 *
 51237 - 103.070 *
 51283 - 179.050 *
 52181 - 065.110 *

אויפגעהיצט , oypgehitst [>]
 51238 - 085.051 *

אויפגעהערט , oypgehert [>]
 51217 - 140.040.new
 51217 - 140.040 *
 52211 - 034.113 *

אויפגעוואקסן , oypgevksn [>]
 47301 - 000.000.new72
 47301 - 000.000.new78
 48272 - 076.020 *
 51228 - 163.040 *
 51229 - 163.040 *
 ...

אויפגעוויקלט , oypgeviklt [>]
 48272 - 070.050 *
 51229 - 049.060 *

אויפגעוועקט , oypgevekt [>]
 47301 - 162.011 *
 47301 - 162.011 *
 48283 - 162.010 *
 49205 - 162.011 *
 49225 - 162.010 *
 ...

אויפגעזאטן , oypgeztn [>]
 48272 - 112.020 *
 48272 - 112.022 *

אויפגעזאָטן , oypgezotn [>]
 48272 - 179.110 *
 48283 - 112.010 *
 49256 - 196.030 *
 51283 - 121.011 *
 51283 - 112.010 *

אויפגעזאָטענע , oypgezotene [>]
 49256 - 112.090 *

אויפגעזידט , oypgezidt [>]
 48272 - 112.010 *

אויפגעזע , oypgeze [>]
 50196 - 033.051.new3

אויפגעטראָטן , oypgetrotn [>]
 53272 - 036.020.new

אויפגעטרענט , oypgetrent [>]
 51225 - 050.040 *

אויפגעיוירן , oypgeioyrn [>]
 49205 - 132.020 *
 49225 - 132.020 *
 49256 - 132.020 *
 49256 - 132.020.new
 51217 - 132.020 *
 ...

אויפגעיירט , oypgeeyrt [>]
 51258 - 132.030 *
 51258 - 132.030.new

אויפגעכאפט , oypgekhpt [>]
 48272 - 162.010 *
 51225 - 162.010 *
 51225 - 162.011 *
 51228 - 162.010 *
 51229 - 162.010 *
 ...

אויפגעכאַפט , oypgekhapt [>]
 49338 - 162.010 *

אויפגעכאָפט , oypgekhopt [>]
 47301 - 162.010 *
 47301 - 162.010 *

אויפגעלאָדן , oypgelodn [>]
 51228 - 155.041 *

אויפגעלאָפן , oypgelopn [>]
 49225 - 015.020 *
 51228 - 015.020 *

אויפגעלאָפענע , oypgelopene [>]
 51238 - 035.060 *

אויפגעלייגט , oypgeleygt [>]
 51217 - 072.052.new

אויפגעמאכט , oypgemkht [>]
 47301 - 057.040.new
 49205 - 060.050 *
 49256 - 075.010 *
 52217 - 197.050 *
 53272 - 001.010.newf

אויפגעמאָלט , oypgemolt [>]
 52181 - 168.021 *

אויפגענומען , oypgenumen [>]
 48283 - 104.030 *
 51217 - 057.070 *
 51225 - 057.070 *
 51228 - 162.040 *
 51228 - 119.070.new
 ...

אויפגענייט , oypgeneyt [>]
 49225 - 038.040 *
 51238 - 186.090 *
 53215 - 220.120.newh

אויפגענימען , oypgenimen [>]
 53212 - 008.110 *

אויפגעעפנט , oypgeepnt [>]
 51237 - 097.061 *
 51238 - 197.050 *
 52181 - 100.042 *
 53272 - 075.010 *
 53272 - 007.081.new3
 ...

אויפגעפרעגלטע , oypgepreglte [>]
 53272 - 111.061.new4

אויפגעצויגן , oypgetsoygn [>]
 49225 - 038.070 *

אויפגעקאכט , oypgekkht [>]
 47301 - 129.110 *
 51228 - 112.010 *

אויפגעקאָכט , oypgekokht [>]
 47301 - 129.110 *
 49205 - 112.030.new3
 49225 - 112.020 *
 49256 - 112.010 *
 49256 - 196.030 *
 ...

אויפגעקאָפיעט , oypgekopiet [>]
 52181 - 096.061 *

אויפגעקומען , oypgekumen [>]
 51217 - 012.061.new
 51225 - 097.051 *
 52181 - 162.010 *
 52181 - 162.011 *
 52184 - 090.050 *
 ...

אויפגעקלאפט , oypgeklpt [>]
 51228 - 061.050.new
 51228 - 061.050 *

אויפגעקלויבן , oypgekloybn [>]
 52181 - 094.030 *

אויפגעקליבן , oypgeklibn [>]
 52215 - 094.032 *
 52215 - 198.070 *

אויפגעקלינט , oypgeklint [>]
 49225 - 077.020 *

אויפגעקלערט , oypgeklert [>]
 49225 - 039.090.new

אויפגעקנעפלט , oypgekneplt [>]
 49256 - 047.040 *
 49256 - 047.042 *
 51225 - 047.040 *
 52215 - 047.040 *
 53272 - 047.040 *

אויפגערוימט , oypgeroymt [>]
 49225 - 077.020 *
 51225 - 153.051.new
 52181 - 077.020 *

אויפגערופן , oypgerupn [>]
 48272 - 176.040 *
 51228 - 159.460 *
 53309 - 177.010 *

אויפגערייגט , oypgereygt [>]
 52181 - 121.060 *

אויפגעריכט , oypgerikht [>]
 52184 - 189.050.new

אויפגעריסקלט , oypgerisklt [>]
 47301 - 076.011 *

אויפגעריפן , oypgeripn [>]
 49256 - 176.030 *

אויפגערעגט , oypgeregt [>]
 53272 - 007.081.new6
 53272 - 007.081.new8

אויפגעשטאנען , oypgeshtnen [>]
 47301 - 119.060.new
 49205 - 162.010 *
 51217 - 188.020.new4
 51228 - 186.060.new
 51228 - 188.021.new2
 ...

אויפגעשטאַנען , oypgeshtanen [>]
 49338 - 162.010 *

אויפגעשטלעט , oypgeshtlet [>]
 49205 - 083.120.new

אויפגעשטעלט , oypgeshtelt [>]
 48272 - 058.060 *
 48272 - 073.030 *
 49256 - 197.090.new
 51225 - 209.040 *
 51228 - 038.040 *
 ...

אויפגעשניטן , oypgeshnitn [>]
 51238 - 187.112 *

אויפגעשפילעט , oypgeshpilet [>]
 48283 - 047.042 *

אויפגעשריבן , oypgeshribn [>]
 51237 - 213.120 *

אויפגראבן , oypgrbn [>]
 47301 - 196.031 *

אויפדענאכט , oypdenkht [>]
 49225 - 119.020 *

אויפדערנאכט , oypdernkht [>]
 47301 - 188.080.new8
 47301 - 193.032 *
 48272 - 177.100 *
 48272 - 119.020 *
 48272 - 133.100.new
 ...

אויפהייבן , oypheybn [>]
 51225 - 163.070 *
 51237 - 163.070 *
 51238 - 065.120 *
 52184 - 178.090 *
 53212 - 052.060.new

אויפהענגען , oyphengen [>]
 48272 - 199.010 *
 49205 - 055.070 *
 51225 - 162.070 *
 53272 - 069.050 *
 53309 - 162.041.new
 ...

אויפהענען , oyphenen [>]
 53272 - 162.032 *

אויפהעקלען , oypheklen [>]
 51217 - 047.090 *

אויפהערן , oyphern [>]
 47301 - 217.010 *
 48272 - 217.010 *
 48283 - 217.010 *
 48283 - 217.011 *
 49225 - 217.010 *
 ...

אויפוואקסן , oypvksn [>]
 51228 - 131.070 *

אויפוועלן , oypveln [>]
 49205 - 112.090.new
 49225 - 112.090 *
 51237 - 112.090.new
 52184 - 112.090.new
 52211 - 112.090 *
 ...

אויפזאץ , oypzts [>]
 49225 - 135.051 *
 49225 - 191.100 *
 49225 - 191.100.new
 49225 - 191.100.new

אויפזידן , oypzidn [>]
 48283 - 196.030 *
 49225 - 112.090 *

אויפטוּ , oyptu [>]
 52245 -

אויפיעירן , oypieirn [>]
 49205 - 132.030 *
 49256 - 132.030 *
 49256 - 132.030.new
 51217 - 132.030 *

אויפיערן , oypiern [>]
 49205 - 131.070 *
 49225 - 132.030 *
 51233 - 132.030 *

אויפכאפן , oypkhpn [>]
 51229 - 211.060 *

אויפלאָדן , oyplodn [>]
 51229 - 155.041 *

אויפלאָדעווען , oyplodeven [>]
 51228 - 155.041 *

אויפלאָדענען , oyplodenen [>]
 53215 - 155.041.new

אויפלויפן , oyploypn [>]
 52215 - 196.040 *

אויפמאכן , oypmkhn [>]
 49225 - 060.050 *

אויפנאמס , oypnms [>]
 51229 - 057.070 *

אויפנאמע , oypnme [>]
 51217 - 057.070 *
 53212 - 057.050.new4

אויפנאם , oypnm [>]
 51228 - 162.040 *
 51233 - 057.070 *

אויפנייען , oypneyen [>]
 48272 - 179.110 *
 51258 - 057.130 *
 53309 - 204.091.new5

אויפנעמען , oypnemen [>]
 51258 - 189.080 *

אויפן , oypn [>]
 47267 - 183.071.new2
 47295 - 138.130.new
 47295 - 138.140 *
 47301 - 155.040 *
 47301 - 161.010 *
 ...

אויפעסן , oypesn [>]
 51283 - 127.040 *
 52184 - 136.010.new

אויפפאלנד , oypplnd [>]
 52184 - 016.021 *
 52184 - 016.021 *

אויפפלאָנטערן , oypplontern [>]
 49205 - 049.051 *

אויפצובלוּזן , oyptsubluzn [>]
 51238 - 085.050 *

אויפצוהאלטן , oyptsuhltn [>]
 52245 -

אויפצוהייבן , oyptsuheybn [>]
 51237 - 163.070 *

אויפצוהענגען , oyptsuhengen [>]
 51238 - 067.090 *
 51238 - 068.020 *

אויפצוווארעמען , oyptsvuremen [>]
 52184 - 084.050 *

אויפצוכאפן , oyptsukhpn [>]
 51258 - 146.010.new

אויפצומאכן , oyptsumkhn [>]
 49205 - 060.051 *

אויפצומארגן , oyptsumrgn [>]
 52184 - 192.050 *

אויפצומאָרגנס , oyptsumorgns [>]
 52215 - 129.020 *

אויפצונעמען , oyptsunemen [>]
 51225 - 167.010 *
 51229 - 138.140 *

אויפצועפענען , oyptsuepenen [>]
 48272 - 060.050 *
 49205 - 060.050 *
 51229 - 084.030 *
 51238 - 190.110 *

אויפצוקאָכן , oyptsukokhn [>]
 53215 - 112.090 *

אויפצוראָמען , oyptsuromen [>]
 52184 - 077.020.new
 52184 - 077.020.new

אויפצושטיין , oyptsushteyn [>]
 47301 - 163.070 *
 49205 - 163.070 *
 49225 - 163.070 *
 51217 - 163.070.new
 51228 - 163.070 *
 ...

אויפציען , oyptsien [>]
 48272 - 070.050 *

אויפציפען , oyptsipen [>]
 51283 - 049.100 *

אויפקאכן , oypkkhn [>]
 48272 - 112.040 *

אויפקאָכן , oypkokhn [>]
 49205 - 112.090 *
 51225 - 112.090 *
 51229 - 079.020 *
 51258 - 112.090 *
 51258 - 108.020.new
 ...

אויפקלאמערן , oypklmern [>]
 51238 - 047.070 *

אויפקלויבן , oypkloybn [>]
 51233 - 094.020 *

אויפקלייַב , oypklayb [>]
 53272 - 214.010 *

אויפקלינען , oypklinen [>]
 53309 - 077.010 *

אויפקנעפלען , oypkneplen [>]
 49205 - 047.040 *
 49205 - 047.050 *
 49225 - 047.040 *
 49225 - 047.040 *
 51217 - 047.040 *
 ...

אויפקעמען , oypkemen [>]
 51217 - 012.090 *
 52181 - 012.090 *

אויפראמען , oyprmen [>]
 51258 - 077.010 *
 52245 - 077.010 *
 53272 - 077.011.new
 53289 - 077.011 *

אויפראָמען , oypromen [>]
 47301 - 077.010 *
 47301 - 077.011 *
 47301 - 077.020 *
 49205 - 077.010 *
 49225 - 077.010 *
 ...

אויפרופנס , oyprupns [>]
 51283 - 176.030 *

אויפרופן , oyprupn [>]
 48272 - 176.030 *
 48272 - 176.031 *
 52217 - 176.031 *
 52245 - 176.030 *
 52245 - 176.031 *
 ...

אויפרופעניש , oyprupenish [>]
 53272 - 176.031 *

אויפרוף , oypruf [>]
 52215 - 176.030 *
 52217 - 176.030 *
 52217 - 176.030 *
 52217 - 176.040 *
 53309 - 177.010 *
 ...

אויפריפינג , oypriping [>]
 51217 - 176.030 *

אויפריפנס , oypripns [>]
 47301 - 176.030 *
 48283 - 176.031.2 *
 52181 - 176.030 *

אויפריפן , oypripn [>]
 48283 - 176.031 *
 48283 - 176.041.2 *
 49256 - 176.031.new
 49256 - 176.031 *
 49256 - 176.031.new2
 ...

אויפריפעכץ , oypripekhts [>]
 47301 - 176.030 *
 51228 - 176.031 *
 51229 - 176.030 *
 51229 - 176.031 *
 51238 - 176.030 *

אויפריף , oyprif [>]
 51228 - 176.030 *
 52217 - 176.031 *
 52217 - 176.040 *

אויפשטאנד , oypshtnd [>]
 47301 - 119.060.new2
 48272 - 119.060 *
 48283 - 119.060 *
 48283 - 119.060 *
 49205 - 119.060 *
 ...

אויפשטאנדס , oypshtnds [>]
 53272 - 193.050.new

אויפשטאנט , oypshtnt [>]
 51238 - 119.060 *

אויפשטיין , oypshteyn [>]
 47301 - 084.051 *
 48272 - 075.040 *
 51217 - 163.070 *
 51228 - 186.060.new
 51229 - 186.060 *
 ...

אויפשטעלן , oypshteln [>]
 48272 - 152.060 *
 48283 - 209.040.new
 51229 - 209.050 *
 53272 - 214.020 *

אויפשלייַפן , oypshlaypn [>]
 51228 - 047.070 *

אויפשליסן , oypshlisn [>]
 49256 - 136.010.new
 52215 - 136.010.new

אויפשנוּרעווען , oypshnureven [>]
 51258 - 052.120 *

אויפשניידן , oypshneydn [>]
 47301 - 136.060.new
 48272 - 136.060.new
 49225 - 136.060 *

אויפשענקע , oypshenke [>]
 52181 - 125.100 *

אויפשפילען , oypshpilen [>]
 48272 - 047.040 *

אויפשרייַבן , oypshraybn [>]
 53215 - 012.051 *

אויפשריפט , oypshript [>]
 51225 - 162.070 *
 52245 - 000.000.new8

אויף , oyf [>]
 31357 - 012.010.new
 31357 - 012.010.new
 31357 - 012.020.new
 31357 - 013.020 *
 31357 - 013.040 *
 ...

אויף-דער-נאַכט , oyf-der-nakht [>]
 52249 - 197.110 *

אויף...וואָסער , oyf...voser [>]
 53212 - 206.020 *

אויף/אויס , oyf/oys [>]
 52249 - 001.090.new3

אויףאַ , oyfa [>]
 48286 - 187.010.new3

אויףפ , oyfp [>]
 53315 - 099.022 *

אויףף , oyff [>]
 50202 - 019.011 *

אויףצו , oyftsu [>]
 45284 - 060.050 *

אויפֿ , oyf [>]
 48243 - 138.130 *
 48243 - 144.082.new2
 48281 - 171.060 *
 48292 - 119.060 *
 48354 - 145.010.new
 ...

אויפֿ-clean'ען , oyf-clean'en [>]
 51314 - 077.020.2 *

אויפֿ-רוימען , oyf-roymen [>]
 49247 - 077.010.new2

אויפֿcleanen , oyfcleanen [>]
 50257 - 077.020 *

אויפֿאייבערשטע , oyfeybershte [>]
 49293 - 039.010 *

אויפֿבאַקן , oyfbakn [>]
 53278 - 137.010 *

אויפֿבויען , oyfboyen [>]
 32358 - 083.070.new6
 32358 - 193.041.new8
 53212 - 002.040.newh
 55249 - 055.051 *

אויפֿבייַנאַכט , oyfbaynakht [>]
 48276 - 119.030.2 *

אויפֿבינדן , oyfbindn [>]
 52268 - 101.030.new

אויפֿבלאָזן , oyfblozn [>]
 49235 - 196.040.new
 54301 - 196.042.new2

אויפֿבעטן , oyfbetn [>]
 50273 - 067.0503 *

אויפֿבערן , oyfbern [>]
 48284 - 021.030 *

אויפֿברינגען , oyfbringen [>]
 49224 - 161.091 *

אויפֿברענגען , oyfbrengen [>]
 55249 - 161.091 *

אויפֿברענען , oyfbrenen [>]
 50329 - 040.040 *

אויפֿגאָב , oyfgob [>]
 52251 - 205.070.new
 54266 - 205.070 *

אויפֿגיין , oyfgeyn [>]
 32358 - 198.070.new6
 46327 - 132.030 *
 46327 - 132.030.new
 46327 - 132.030.new
 47295 - 132.030.new
 ...

אויפֿגין , oyfgin [>]
 48292 - 132.030.new

אויפֿגיסן , oyfgisn [>]
 48324 - 179.130 *

אויפֿגע , oyfge [>]
 50213 - 199.030.new
 50237 - 132.020 *
 50237 - 160.160.new2
 50259 - 112.020.new3
 51314 - 132.030 *
 ...

אויפֿגעcleaned , oyfgecleaned [>]
 51314 - 077.020 *

אויפֿגעאַקערטע , oyfgeakerte [>]
 48292 - 143.070.new6

אויפֿגעבאַקן , oyfgebakn [>]
 51314 - 191.100.new2

אויפֿגעבויגט , oyfgeboygt [>]
 50206 - 177.090.new

אויפֿגעבויט , oyfgeboyt [>]
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 000.000.new4
 49235 - 074.011.new2
 50190 - 055.032 *
 52251 - 058.061 *
 ...

אויפֿגעבוּנדן , oyfgebundn [>]
 55258 - 214.020 *

אויפֿגעבילדט , oyfgebildt [>]
 52307 - 083.102.new2
 54265 - 200.030.new3
 54265 - 200.030.new4

אויפֿגעבילט , oyfgebilt [>]
 50285 - 083.102.new2

אויפֿגעבלאָזן , oyfgeblozn [>]
 48276 - 132.020 *
 50212 - 042.011 *

אויפֿגעבלוּזט , oyfgebluzt [>]
 50306 - 196.039.newa

אויפֿגעבריט , oyfgebrit [>]
 51196 - 126.040 *

אויפֿגעברעכט , oyfgebrekht [>]
 50190 - 089.062 *

אויפֿגעגאנגען , oyfgegngen [>]
 52307 - 133.040 *

אויפֿגעגאַנגענע , oyfgegangene [>]
 51323 - 132.020.2 *

אויפֿגעגאַנגען , oyfgegangen [>]
 46327 - 132.020 *
 46327 - 132.020.new5
 47288 - 132.020 *
 47288 - 133.040 *
 47295 - 132.020 *
 ...

אויפֿגעגאַנגען.די , oyfgegangen.di [>]
 50259 - 132.020 *

אויפֿגעגאַנען , oyfgeganen [>]
 50199 - 132.020 *

אויפֿגעגאַן , oyfgegan [>]
 46327 - 132.020.new
 46327 - 132.020.new4
 49245 - 132.020 *
 49245 - 133.020 *
 49245 - 133.020.new2
 ...

אויפֿגעגאָסן , oyfgegosn [>]
 44264 - 112.010.2 *
 48284 - 039.080 *

אויפֿגעגהאָנגען , oyfgeghongen [>]
 52251 - 199.010 *

אויפֿגעגעבן , oyfgegebn [>]
 50190 - 185.030 *
 50227 - 220.120 *
 50334 - 065.020.new2
 52213 - 220.120.newk

אויפֿגעגעסן , oyfgegesn [>]
 48277 - 096.040.new2
 48354 - 104.090 *
 49224 - 019.060.new9
 50190 - 095.010.new
 50190 - 134.021.new
 ...

אויפֿגעגראָבן , oyfgegrobn [>]
 49224 - 088.060.new4

אויפֿגעדרייט , oyfgedreyt [>]
 51314 - 192.010.2 *

אויפֿגעה , oyfgeh [>]
 50196 - 191.021 *

אויפֿגעהאַלטן , oyfgehaltn [>]
 48243 - 007.050.newh
 48248 - 196.032.new5
 48263 - 156.020 *
 50257 - 007.050 *
 52249 - 065.090.2 *
 ...

אויפֿגעהאַנגען , oyfgehangen [>]
 46327 - 068.030 *
 46327 - 068.030.new
 47267 - 220.120.new4
 47288 - 191.020 *
 47288 - 068.030 *
 ...

אויפֿגעהאָלטן , oyfgeholtn [>]
 48263 - 156.020 *

אויפֿגעהאָנגן , oyfgehongn [>]
 50227 - 199.010 *
 52192 - 068.030 *

אויפֿגעהאָנגעו , oyfgehongeu [>]
 54265 - 199.010.new6

אויפֿגעהאָנגען , oyfgehongen [>]
 31357 - 068.030 *
 32358 - 204.091 *
 45284 - 068.030 *
 45284 - 068.031 *
 45284 - 083.120.new4
 ...

אויפֿגעהויבן , oyfgehoybn [>]
 45284 - 179.050.new2
 46327 - 066.080.newl
 48243 - 191.020.new2
 48354 - 132.020 *
 49224 - 000.000.new7
 ...

אויפֿגעהיט , oyfgehit [>]
 32358 - 083.102.new

אויפֿגעהייצט , oyfgeheytst [>]
 49235 - 083.120.new2
 49293 - 083.010 *

אויפֿגעהענגט , oyfgehengt [>]
 44264 - 068.031.2 *

אויפֿגעהעפֿנט , oyfgehefnt [>]
 50206 - 100.042 *
 54301 - 047.070.new

אויפֿגעהערט , oyfgehert [>]
 32358 - 210.010 *
 32358 - 210.010.new
 48248 - 140.040.2 *
 49242 - 163.050.2 *
 49242 - 001.010.newe
 ...

אויפֿגעוואַקס , oyfgevaks [>]
 48292 - 163.080.new3

אויפֿגעוואַקסן , oyfgevaksn [>]
 44264 - 163.040 *
 48286 - 036.060.new
 48292 - 001.020 *
 48324 - 163.040 *
 48324 - 220.120.new6
 ...

אויפֿגעוואַרעמט , oyfgevaremt [>]
 49235 - 112.090.new

אויפֿגעוואַשסן , oyfgevashsn [>]
 50213 - 163.040 *

אויפֿגעוואָלטע , oyfgevolte [>]
 51323 - 112.090.2 *

אויפֿגעוואָלענע , oyfgevolene [>]
 49235 - 112.090.new2

אויפֿגעוואָסן , oyfgevosn [>]
 53295 - 033.020 *

אויפֿגעוואָקסן , oyfgevoksn [>]
 50237 - 132.020 *
 50237 - 163.040 *
 52236 - 163.040 *

אויפֿגעוויזן , oyfgevizn [>]
 50329 - 220.120.new4

אויפֿגעווייקט , oyfgeveykt [>]
 49245 - 162.011 *

אויפֿגעוויקלט , oyfgeviklt [>]
 50227 - 049.051 *
 50334 - 028.112.newa
 52236 - 174.100.new

אויפֿגעוועלט , oyfgevelt [>]
 47288 - 112.090.new
 48265 - 112.090.new2
 49242 - 112.090.new
 49247 - 112.090.new2
 49247 - 112.090.new3

אויפֿגעווען , oyfgeven [>]
 50227 - 220.120.new

אויפֿגעוועקט , oyfgevekt [>]
 31357 - 162.011 *
 32358 - 162.011.2 *
 32358 - 162.0113 *
 46327 - 162.010 *
 46327 - 000.000.newp
 ...

אויפֿגעוועקן , oyfgevekn [>]
 52229 - 162.010.new

אויפֿגעזאַטן , oyfgezatn [>]
 48292 - 112.010.new2

אויפֿגעזאָאן , oyfgezon [>]
 50334 - 112.010.new

אויפֿגעזאָט , oyfgezot [>]
 48292 - 112.040 *

אויפֿגעזאָטן , oyfgezotn [>]
 44264 - 112.010.2 *
 46327 - 112.010.new
 46327 - 112.010.new
 46327 - 112.010.new
 48243 - 130.070 *
 ...

אויפֿגעזאָטענע , oyfgezotene [>]
 49235 - 112.090 *
 52192 - 112.090 *

אויפֿגעזידן , oyfgezidn [>]
 50259 - 112.020.new2

אויפֿגעזיימט , oyfgezeymt [>]
 47288 - 048.070 *

אויפֿגעזעסן , oyfgezesn [>]
 52249 - 133.043 *

אויפֿגעזעצט , oyfgezetst [>]
 49224 - 000.000.newu
 49245 - 140.070 *
 50196 - 033.051.new4

אויפֿגעזעצטער , oyfgezetster [>]
 50196 - 033.051.new2
 50196 - 033.051.new3
 50196 - 033.051.new4

אויפֿגעטאָן , oyfgeton [>]
 46327 - 169.110 *
 49293 - 220.120 *
 54301 - 180.061.new

אויפֿגעטייַעט , oyfgetayet [>]
 50202 - 215.041 *

אויפֿגעטרימט , oyfgetrimt [>]
 49224 - 191.011.new

אויפֿגעטריפֿט , oyfgetrift [>]
 52223 - 130.040 *

אויפֿגעטרענט , oyfgetrent [>]
 53278 - 050.040.new

אויפֿגעיאַרן , oyfgeiarn [>]
 53228 - 132.020.new

אויפֿגעיאָרן , oyfgeiorn [>]
 48277 - 132.020 *

אויפֿגעיויערט , oyfgeioyert [>]
 49235 - 131.070 *

אויפֿגעיויערן , oyfgeioyern [>]
 49235 - 131.040.new
 49235 - 131.050.new3

אויפֿגעיוירן , oyfgeioyrn [>]
 47267 - 137.040.new7
 48292 - 132.030.new3
 48292 - 132.030.new3
 49247 - 132.020 *
 49247 - 133.040 *
 ...

אויפֿגעייִרנט , oyfgeiirnt [>]
 49242 - 132.020 *

אויפֿגעיערט , oyfgeiert [>]
 49224 - 132.020.2 *
 50196 - 132.020 *
 50196 - 132.020.new
 50196 - 133.042 *

אויפֿגעיערן , oyfgeiern [>]
 48265 - 132.020 *
 53228 - 132.020.new2

אויפֿגעיִוילט , oyfgeioylt [>]
 50248 - 133.040 *

אויפֿגעיִערט , oyfgeiert [>]
 50213 - 132.030 *
 50213 - 132.030.new

אויפֿגעכאַפּט , oyfgekhapt [>]
 31357 - 162.010 *
 32358 - 162.010 *
 32358 - 162.0113 *
 47295 - 162.010 *
 48248 - 119.060 *
 ...

אויפֿגעכאָפּט , oyfgekhopt [>]
 48263 - 162.010 *
 48292 - 162.010 *

אויפֿגעלאָדנט , oyfgelodnt [>]
 50190 - 155.041 *

אויפֿגעלאָדן , oyfgelodn [>]
 48243 - 155.041 *

אויפֿגעלאָפֿן , oyfgelofn [>]
 32358 - 015.010 *
 32358 - 015.010 *
 48243 - 035.061.new
 48243 - 133.050 *
 49245 - 035.060.new3
 ...

אויפֿגעלויפֿן , oyfgeloyfn [>]
 48243 - 137.010.2 *

אויפֿגעלייבט , oyfgeleybt [>]
 50212 - 008.080.new

אויפֿגעלייגט , oyfgeleygt [>]
 48243 - 135.040 *
 50246 - 040.051.new
 54301 - 199.010 *

אויפֿגעמאַכט , oyfgemakht [>]
 44264 - 197.050 *
 48243 - 005.010 *
 48243 - 051.021 *
 48243 - 065.090 *
 48243 - 090.030 *
 ...

אויפֿגעמאַכטן , oyfgemakhtn [>]
 49229 - 061.070 *
 49229 - 061.071 *
 49229 - 061.071.2 *

אויפֿגעמאָלן , oyfgemoln [>]
 50212 - 007.085.newx
 50212 - 007.085.newy

אויפֿגעמאָערט , oyfgemoert [>]
 50197 - 055.041 *

אויפֿגעמישטע , oyfgemishte [>]
 52268 - 125.080.2 *

אויפֿגענאָסן , oyfgenosn [>]
 49235 - 017.013 *

אויפֿגענומען , oyfgenumen [>]
 48286 - 197.050.new3
 49224 - 000.000.newl
 49247 - 057.070 *
 49293 - 057.070 *
 50206 - 057.070 *
 ...

אויפֿגענוּמענע , oyfgenumene [>]
 50190 - 188.100 *

אויפֿגענוּמען , oyfgenumen [>]
 50190 - 220.120.newr
 50306 - 057.070 *
 55249 - 057.040.newf
 55249 - 057.040.newg
 55249 - 057.040.newh
 ...

אויפֿגענייט , oyfgeneyt [>]
 47288 - 048.090 *
 48292 - 051.050 *
 50196 - 040.072 *
 50237 - 044.090 *
 50237 - 080.020 *
 ...

אויפֿגענייטע , oyfgeneyte [>]
 49293 - 038.030 *

אויפֿגעסיליעטע , oyfgesiliete [>]
 48286 - 048.010 *

אויפֿגעעפֿנט , oyfgeefnt [>]
 46327 - 074.071.new8
 48276 - 129.020 *
 48286 - 083.102.new3
 48286 - 057.043.new8
 48286 - 060.041 *
 ...

אויפֿגעפּאַסט , oyfgepast [>]
 50227 - 196.032 *
 50227 - 220.120.new6
 50227 - 220.120 *
 50257 - 163.240 *
 54265 - 220.120.new38

אויפֿגעפּוצטער , oyfgeputster [>]
 48259 - 057.070 *

אויפֿגעפּיקעט , oyfgepiket [>]
 48277 - 106.020.new
 48277 - 106.020.new2

אויפֿגעפּראַוועט , oyfgepravet [>]
 48263 - 099.030.new6

אויפֿגעפּרעגלט , oyfgepreglt [>]
 32358 - 126.010.new5

אויפֿגעפֿאַסט , oyfgefast [>]
 48263 - 190.030.new
 52236 - 199.051 *

אויפֿגעפֿאָרן , oyfgeforn [>]
 48354 - 007.050.new4

אויפֿגעפֿייַפֿט , oyfgefayft [>]
 48324 - 163.150 *

אויפֿגעפֿירט , oyfgefirt [>]
 48277 - 220.120 *
 49293 - 173.030 *
 51196 - 173.030 *

אויפֿגעפֿלאַמט , oyfgeflamt [>]
 50190 - 137.010.new
 50190 - 137.010.new4

אויפֿגעפֿרישט , oyfgefrisht [>]
 50202 - 133.090 *

אויפֿגעפֿרישטע , oyfgefrishte [>]
 50196 - 133.090 *

אויפֿגעצויגן , oyfgetsoygn [>]
 50190 - 163.251.new2
 51323 - 220.120.new2
 51323 - 049.051.new
 51323 - 051.021.new
 52223 - 067.040 *

אויפֿגעציטערט , oyfgetsitert [>]
 50190 - 220.060.new

אויפֿגעקאַטשעטע , oyfgekatshete [>]
 52251 - 130.041.2 *

אויפֿגעקאָכט , oyfgekokht [>]
 31357 - 112.010 *
 31357 - 112.010.2 *
 32358 - 130.040.new
 44264 - 112.010.2 *
 47295 - 196.030.new2
 ...

אויפֿגעקאָרטשעט , oyfgekortshet [>]
 52229 - 014.061.2 *

אויפֿגעקויפֿט , oyfgekoyft [>]
 48263 - 096.011.new2
 49293 - 209.020.new

אויפֿגעקומענע , oyfgekumene [>]
 51323 - 184.070 *

אויפֿגעקומען , oyfgekumen [>]
 32358 - 193.042.new2
 50259 - 098.040 *
 50259 - 098.040.new
 52192 - 097.020.new

אויפֿגעקונען , oyfgekunen [>]
 50206 - 182.070 *

אויפֿגעקוקט , oyfgekukt [>]
 50248 - 036.020.new4

אויפֿגעקימען , oyfgekimen [>]
 50306 - 210.120 *

אויפֿגעקלאַפּט , oyfgeklapt [>]
 55258 - 209.040.new3

אויפֿגעקליבן , oyfgeklibn [>]
 49245 - 094.010.new2
 49247 - 094.030 *

אויפֿגעקלינט , oyfgeklint [>]
 50199 - 077.020.2 *
 50246 - 153.050.new2
 53295 - 078.020 *

אויפֿגעקלעבט , oyfgeklebt [>]
 50196 - 199.010.new

אויפֿגעקלעפּט , oyfgeklept [>]
 46327 - 199.030.new2

אויפֿגעקלערטע , oyfgeklerte [>]
 48292 - 067.051 *

אויפֿגעקנעט , oyfgeknet [>]
 49229 - 196.041 *

אויפֿגעקנעפּלט , oyfgekneplt [>]
 48259 - 047.040 *
 48292 - 047.040 *
 48292 - 047.041 *
 50190 - 047.041.new
 50199 - 220.120.newi
 ...

אויפֿגעראַמט , oyfgeramt [>]
 46327 - 078.020 *
 49235 - 196.031 *
 49293 - 077.012 *
 50246 - 153.050.new4
 51314 - 077.011 *
 ...

אויפֿגערוימט , oyfgeroymt [>]
 50197 - 001.070.new
 50199 - 077.020.new2
 50199 - 077.020.new6

אויפֿגערופֿן , oyfgerufn [>]
 32358 - 176.030 *
 46327 - 177.010 *
 48243 - 162.030.new
 48263 - 176.030 *
 48263 - 176.030.new2
 ...

אויפֿגערייגט , oyfgereygt [>]
 50199 - 026.050.new4

אויפֿגערייסט , oyfgereyst [>]
 49293 - 220.120 *

אויפֿגעריסן , oyfgerisn [>]
 32358 - 141.030.new2
 49245 - 129.020.new
 50190 - 047.040 *
 50190 - 047.041.new
 50190 - 220.120.newt

אויפֿגעריסעוועט , oyfgerisevet [>]
 50206 - 174.1303 *

אויפֿגעריפֿן , oyfgerifn [>]
 47295 - 176.030 *
 48263 - 176.030 *
 50197 - 176.031 *
 50202 - 176.031 *
 50202 - 176.031.2 *

אויפֿגערעגט , oyfgeregt [>]
 52249 - 111.030 *
 53212 - 220.120.newg
 55258 - 106.021 *

אויפֿגערעגטער , oyfgeregter [>]
 50199 - 026.050.new3

אויפֿגעשוואָלן , oyfgeshvoln [>]
 50190 - 015.021 *
 51196 - 015.020 *

אויפֿגעשטאַנענע , oyfgeshtanene [>]
 50199 - 220.060.new

אויפֿגעשטאַנען , oyfgeshtanen [>]
 45284 - 162.010 *
 47288 - 119.060 *
 47288 - 162.010 *
 47295 - 162.010 *
 48248 - 162.011 *
 ...

אויפֿגעשטעלט , oyfgeshtelt [>]
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 107.060.new3
 32358 - 107.060.new3
 32358 - 141.030.new4
 48243 - 144.082.new2
 ...

אויפֿגעשטעלטע , oyfgeshtelte [>]
 32358 - 000.000.newx
 50227 - 113.020.new2

אויפֿגעשטעלטער , oyfgeshtelter [>]
 52268 - 214.010 *

אויפֿגעשלאָגן , oyfgeshlogn [>]
 48243 - 130.070 *
 50227 - 124.021.new3

אויפֿגעשלאָסן , oyfgeshlosn [>]
 50190 - 220.120.newo

אויפֿגעשניטן , oyfgeshnitn [>]
 48243 - 137.010 *
 49245 - 213.010.new
 49245 - 213.010.new
 50273 - 214.080 *
 54222 - 034.060.new2

אויפֿגעשפּיזלט , oyfgeshpizlt [>]
 50212 - 054.020.new

אויפֿגעשפּילט , oyfgeshpilt [>]
 50237 - 176.050 *

אויפֿגעשפּיליעט , oyfgeshpiliet [>]
 48286 - 047.041.new

אויפֿגעשפּרונגען , oyfgeshprungen [>]
 52213 - 042.061.2 *

אויפֿגעשפּרייט , oyfgeshpreyt [>]
 50259 - 199.020.new
 52268 - 199.030 *
 52268 - 199.030.new

אויפֿגעשריבן , oyfgeshribn [>]
 45284 - 001.090.new2
 50202 - 174.130.new2
 50202 - 174.130.new3
 50206 - 189.040 *
 55248 - 187.112 *

אויפֿגעשריבענע , oyfgeshribene [>]
 52192 - 196.082.new2

אויפֿגראָזן , oyfgrozn [>]
 47288 - 214.080 *

אויפֿדענאכט , oyfdenkht [>]
 47295 - 119.021.new

אויפֿדעקאָכט , oyfdekokht [>]
 51314 - 121.0103 *

אויפֿדעקלאַפּט , oyfdeklapt [>]
 52251 - 005.010.new

אויפֿדערוימט , oyfderoymt [>]
 49247 - 077.020 *

אויפֿדערנאכט , oyfdernkht [>]
 47295 - 220.120.new41

אויפֿדערנאַכט , oyfdernakht [>]
 32358 - 119.021 *
 32358 - 119.021 *
 45284 - 119.021 *
 46327 - 079.050.new6
 46327 - 119.020 *
 ...

אויפֿדערנאַכרט , oyfdernakhrt [>]
 45284 - 119.021 *

אויפֿדרייען , oyfdreyen [>]
 50237 - 114.040 *
 50246 - 114.030 *

אויפֿהאַלטן , oyfhaltn [>]
 50285 - 060.011.new
 52249 - 065.090.2 *
 52249 - 153.0103 *
 54301 - 013.012.new2

אויפֿהאַנגען , oyfhangen [>]
 54222 - 199.010 *

אויפֿהאַרן , oyfharn [>]
 52236 - 216.102 *

אויפֿהיטן , oyfhitn [>]
 32358 - 175.070.new5

אויפֿהייבן , oyfheybn [>]
 31357 - 150.040.new5
 45284 - 179.050 *
 49224 - 145.030 *
 49224 - 145.030.new3
 49293 - 182.070.2 *
 ...

אויפֿהענגען , oyfhengen [>]
 31357 - 199.020 *
 32358 - 191.020.new2
 32358 - 198.040 *
 45284 - 203.020.new
 47295 - 199.020 *
 ...

אויפֿהעקלען , oyfheklen [>]
 50237 - 047.080 *

אויפֿהער , oyfher [>]
 50248 - 218.040 *
 52236 - 216.061 *
 52249 - 220.120.new3

אויפֿהערן , oyfhern [>]
 31357 - 216.100 *
 31357 - 217.010 *
 32358 - 217.010 *
 47267 - 217.010 *
 47288 - 217.010 *
 ...

אויפֿו , oyfu [>]
 46327 -

אויפֿוואַקסן , oyfvaksn [>]
 50248 - 162.110 *
 52249 - 136.050.new

אויפֿוואַקשן , oyfvakshn [>]
 52251 - 028.112 *

אויפֿוועלן , oyfveln [>]
 47288 - 112.090.2 *
 48263 - 112.090.new
 48265 - 112.090.new
 49242 - 112.090 *
 49245 - 112.090.new3
 ...

אויפֿוועקן , oyfvekn [>]
 32358 - 162.011 *
 55268 - 057.040.new5

אויפֿופֿנס , oyfufns [>]
 31357 - 175.060 *

אויפֿזאַן , oyfzan [>]
 50227 - 162.070.new2

אויפֿזידן , oyfzidn [>]
 32358 - 112.010 *
 47288 - 112.020 *
 47288 - 112.090 *
 48265 - 112.090 *
 48276 - 112.041 *
 ...

אויפֿזיכט , oyfzikht [>]
 48292 - 107.040.2 *

אויפֿזיכן , oyfzikhn [>]
 50197 - 163.240.new8

אויפֿזעער , oyfzeer [>]
 48354 - 162.010 *

אויפֿזעערס , oyfzeers [>]
 52251 - 005.010.new3

אויפֿזעצן , oyfzetsn [>]
 53261 - 133.043 *

אויפֿטאָן , oyfton [>]
 32358 - 079.020.new
 32358 - 138.130 *
 53261 - 072.040 *
 54265 - 187.120.new2

אויפֿטין , oyftin [>]
 47295 - 220.120.newa

אויפֿטישן , oyftishn [>]
 48243 - 138.130.new

אויפֿטרייבערן , oyftreybern [>]
 53211 - 210.110 *

אויפֿיוירן , oyfioyrn [>]
 50257 - 132.030 *

אויפֿייִרן , oyfiirn [>]
 52249 - 197.021 *

אויפֿיעירן , oyfieirn [>]
 50227 - 132.030 *

אויפֿיערן , oyfiern [>]
 48259 - 132.030 *
 49224 - 132.030.2 *
 49235 - 132.030 *
 49242 - 132.030 *
 49247 - 131.070.2 *
 ...

אויפֿיערןס'וועט , oyfierns'vet [>]
 49224 - 132.030.2 *

אויפֿיִעזדנע , oyfiezdne [>]
 48324 - 164.120.new

אויפֿיִערן , oyfiern [>]
 50248 - 131.070 *

אויפֿכאַפּן , oyfkhapn [>]
 50275 - 216.011 *

אויפֿך , oyfkh [>]
 48292 - 140.060.new2

אויפֿלאָדן , oyflodn [>]
 31357 - 155.041 *
 46327 - 155.041.new2
 49242 - 155.041 *

אויפֿלויפֿן , oyfloyfn [>]
 49293 - 035.060 *

אויפֿלוּדענען , oyfludenen [>]
 50190 - 155.040 *
 50196 - 155.040 *

אויפֿלייגן , oyfleygn [>]
 48243 - 135.040 *
 48263 - 155.041 *
 52249 - 067.050.new
 54266 - 101.030 *

אויפֿמאַכן , oyfmakhn [>]
 44264 - 060.050.2 *
 44264 - 060.051 *
 48243 - 191.020.new
 48281 - 060.050.new
 49235 - 060.050 *
 ...

אויפֿמאָלן , oyfmoln [>]
 48277 - 007.012.new2

אויפֿמאָרגן , oyfmorgn [>]
 53257 - 190.080 *

אויפֿמוּנטערן , oyfmuntern [>]
 53212 - 220.120.new8

אויפֿמישן , oyfmishn [>]
 31357 - 000.000.new

אויפֿמע , oyfme [>]
 50196 - 162.130 *

אויפֿמעסטן , oyfmestn [>]
 52249 - 183.071 *

אויפֿמערקזאַם , oyfmerkzam [>]
 46327 - 082.100.new4
 50212 - 016.080.new3

אויפֿם , oyfm [>]
 48354 - 034.050.new6

אויפֿנאַם-צימער , oyfnam-tsimer [>]
 52251 - 057.043.new4

אויפֿנייען , oyfneyen [>]
 32358 - 198.070.new3
 50296 - 050.011 *
 50296 - 051.010 *
 50296 - 051.010 *
 52249 - 067.051 *
 ...

אויפֿנס , oyfns [>]
 48277 - 214.020.new

אויפֿנעמען , oyfnemen [>]
 31357 - 116.080 *
 48265 - 162.130 *
 50196 - 177.011 *
 50202 - 057.043.new5
 50237 - 163.240.new2
 ...

אויפֿנעם-צימער , oyfnem-tsimer [>]
 54266 - 057.070 *

אויפֿן , oyfn [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 032.040 *
 31357 - 033.040 *
 31357 - 035.061 *
 31357 - 036.012 *
 ...

אויפֿס , oyfs [>]
 48263 - 185.041.new2
 48263 - 185.041.new

אויפֿסיליען , oyfsilien [>]
 48286 - 036.010.new

אויפֿעסן , oyfesn [>]
 47295 - 150.010 *
 48286 - 059.020 *
 50275 - 057.100.new
 53211 - 123.030.2 *
 54222 - 074.040 *

אויפֿעפֿענען , oyfefenen [>]
 31357 - 047.041.new
 48276 - 063.020.new8
 49245 - 084.031.new
 50237 - 060.050 *
 52236 - 191.021.new
 ...

אויפֿפּאַסן , oyfpasn [>]
 50227 - 163.220 *
 52249 - 005.010 *
 54265 - 220.120.new58

אויפֿפּלאָנטערן , oyfplontern [>]
 54222 - 049.051 *

אויפֿפֿאַסטן , oyffastn [>]
 32358 - 190.030 *
 45284 - 190.070 *
 46327 - 190.030 *
 46327 - 190.030.new
 46327 - 190.030.new
 ...

אויפֿפֿאַסן , oyffasn [>]
 48243 - 190.070 *
 49224 - 019.060.newj
 54222 - 065.051 *

אויפֿפֿאָרן , oyfforn [>]
 52236 - 209.020 *

אויפֿפֿידערזען , oyffiderzen [>]
 54226 - 119.070 *

אויפֿפֿירונג , oyffirung [>]
 50296 - 029.050 *

אויפֿפֿירמיטל , oyffirmitl [>]
 52213 - 029.050 *

אויפֿפֿירן , oyffirn [>]
 50259 - 220.120.new8
 52236 - 195.080 *

אויפֿפֿסטן , oyffstn [>]
 48324 - 190.070 *

אויפֿפֿרעסן , oyffresn [>]
 32358 - 127.030.new8

אויפֿצוברענגען , oyftsubrengen [>]
 54265 - 058.010.new2

אויפֿצוגיין , oyftsugeyn [>]
 49242 - 131.070 *

אויפֿצוהאַלטן , oyftsuhaltn [>]
 52251 - 203.061.new2

אויפֿצוהייבן , oyftsuheybn [>]
 52192 - 163.070 *
 52213 - 163.070 *
 53211 - 163.070 *
 53211 - 163.070.2 *

אויפֿצוהענגען , oyftsuhengen [>]
 47288 - 199.020 *
 48263 - 068.020.new
 48263 - 068.020.2 *
 49235 - 069.060 *
 49293 - 068.021 *
 ...

אויפֿצוהערן , oyftsuhern [>]
 48276 - 022.050.new

אויפֿצוטרעטן , oyftsutretn [>]
 49293 - 059.080 *

אויפֿצומאַכן , oyftsumakhn [>]
 48265 - 060.050 *
 48284 - 060.050 *
 50206 - 197.050 *
 50213 - 060.050 *
 50213 - 060.051 *

אויפֿצונדן , oyftsundn [>]
 50259 - 081.010 *

אויפֿצונעמען , oyftsunemen [>]
 48354 - 025.030 *
 51196 - 213.050.new
 54222 - 057.043.new

אויפֿצוסשטיין , oyftsusshteyn [>]
 53257 - 163.070 *

אויפֿצועמען , oyftsuemen [>]
 48354 - 057.081.new

אויפֿצועפֿענען , oyftsuefenen [>]
 46327 - 060.050 *
 46327 - 060.051 *
 46327 - 060.051.new2
 46327 - 060.051.new
 46327 - 060.051 *
 ...

אויפֿצופּאַסן , oyftsupasn [>]
 54301 - 000.000.new5

אויפֿצוקאָכן , oyftsukokhn [>]
 48248 - 086.050 *
 53211 - 112.090 *
 53211 - 112.090.2 *

אויפֿצוקלעטערן , oyftsukletern [>]
 51196 - 002.070.new

אויפֿצושטיין , oyftsushteyn [>]
 31357 - 163.070 *
 32358 - 163.070 *
 45284 - 163.070.2 *
 47267 - 163.070 *
 48248 - 163.070 *
 ...

אויפֿצושטייַען , oyftsushtayen [>]
 49247 - 163.070.new

אויפֿצושטעלן , oyftsushteln [>]
 48354 - 003.040.new3
 50206 - 196.030 *

אויפֿצושפּיליען , oyftsushpilien [>]
 47288 - 047.040 *

אויפֿצושרייַבן , oyftsushraybn [>]
 50248 - 174.090 *

אויפֿצוּגיין , oyftsugeyn [>]
 47295 - 137.010 *
 50306 - 131.070 *

אויפֿצוּדרייַען , oyftsudrayen [>]
 50196 - 063.061 *

אויפֿצוּווישן , oyftsuvishn [>]
 55268 - 077.080.new

אויפֿצוּוועלן , oyftsuveln [>]
 53211 - 112.090.2 *

אויפֿצוּפֿירן , oyftsufirn [>]
 49256 - 163.181.new

אויפֿצוּציען , oyftsutsien [>]
 50285 - 001.010.newc

אויפֿצוּשטיין , oyftsushteyn [>]
 49256 - 163.070 *
 50190 - 163.070 *
 50196 - 163.070 *
 50197 - 163.070 *
 50199 - 163.070 *
 ...

אויפֿציילן , oyftseyln [>]
 48277 - 169.031.new

אויפֿציען , oyftsien [>]
 50212 - 047.080.new2

אויפֿקאַטשן , oyfkatshn [>]
 44264 - 040.020.new

אויפֿקאַטשעווען , oyfkatsheven [>]
 44264 - 040.020.new

אויפֿקאָכן , oyfkokhn [>]
 31357 - 112.090 *
 31357 - 196.030 *
 32358 - 103.070 *
 32358 - 112.090 *
 32358 - 127.081.new6
 ...

אויפֿקאָלעקטן , oyfkolektn [>]
 50312 - 195.080 *

אויפֿקויפֿן , oyfkoyfn [>]
 50329 - 220.120 *

אויפֿקלאַפּן , oyfklapn [>]
 52236 - 120.010.new2

אויפֿקלייַבן , oyfklaybn [>]
 49224 - 090.020 *
 49235 - 094.020.new
 49235 - 094.020.new3
 50329 - 220.120 *
 54301 - 102.080.new2
 ...

אויפֿקלייַבן...ע , oyfklaybn...e [>]
 49235 - 094.020 *

אויפֿקלינען , oyfklinen [>]
 50246 - 077.020 *
 53295 - 077.010 *
 53295 - 077.010 *

אויפֿקלעפּן , oyfklepn [>]
 52192 - 161.010.new

אויפֿקלערן , oyfklern [>]
 52236 - 104.041 *
 52236 - 188.110 *

אויפֿקנעפּלט , oyfkneplt [>]
 52224 - 047.040 *

אויפֿקנעפּלען , oyfkneplen [>]
 50190 - 047.040 *
 50190 - 047.041 *
 50196 - 047.030 *
 50197 - 047.040 *
 50202 - 047.040 *
 ...

אויפֿקרוינען , oyfkroynen [>]
 50206 -

אויפֿראַמען , oyfr