Fragebuch/Questionnaire

Frage/Question 110.010 (1615) [>]

אין װאָס האָט מען בײַ אײַך געהאַלטן צוקער אױפֿן טיש?

in vos hot men bay aykh gehaltn tsuker oyfn tish?

Frage/Question 110.020 (1616) [>]

אין װאָס האָט מען געהאַלטן זאַלץ?

in vos hot men gehaltn zalts?

Frage/Question 110.021 (1617) [>]

⊕ זאַלצמעס(ט)ל?

zaltsmes(t)l?

Frage/Question 110.030 (1618) [>]

מיט װאָס האָט מען אָפּגעװישט די געװאַשענע טעלער? [dishtowel]

mit vos hot men opgevisht di gevashene teler? [dishtowel]

Frage/Question 110.031 (1619) [>]

⊕ סצירקע?

stsirke?

Frage/Question 110.040 (1620) [>]

מיט װאָס האָט מען צוגעדעקט אַ טעפּל? [pot cover]

mit vos hot men tsugedekt a tepl? [pot cover]

Frage/Question 110.050 (1621) [>]

אין װאָס האָט מען געפּרעגלט?

in vos hot men gepreglt?

Frage/Question 110.051 (1622) [>]

⊕ פּאַטעלניע?

patelnie?

Frage/Question 110.052 (1623) [>]

⊕ סקאָװ(ע)ראָדע?

skov(e)rode?

Frage/Question 110.053 (1624) [>]

⊕ פֿאַן, פֿענדל? [קאָנטראָלירן האָמאָנימיע פֿון "פֿענדל" 'קלײנע פֿאַן' און "פֿענדל"ש 'קלײנע
פֿאָן']

fan, fendl? [kontrolirn homonimie fun "fendl" 'kleyne fan' un "fendl"sh 'kleyne
fon']

Frage/Question 110.054 (1625) [>]

⊕ ראַן, רענדל? 63/IX בײַטן אױף: ⊕ רײַן, רענדל?

ran, rendl? 63/IX baytn oyf: rayn, rendl?

Frage/Question 110.055 (1626) [>]

⊕ בעקעלע? בעקנדל?

bekele? bekndl?

Frage/Question 110.056 (1627) [>]

⊕ פּאַנװע?

panve?

Frage/Question 110.057 (1628) [>]

⊕ ליגען?

ligen?

Frage/Question 110.058 (1629) [>]

⊕ רײשטעפּל(כיע)?

reyshtepl(khie)?

Frage/Question 110.059 (1630) [>]

* ⊕ (ארץ-ישֹראל) סאַכטען? [אױב עס איז פֿאַראַן מער װי אײנס, פּרוּװן דיפֿערענצירן]

* (erets-ysrl) sakhten? [oyb es iz faran mer vi eyns, pruvn diferentsirn]

Frage/Question 110.060 (1631) [>]

*(אין דער טאָטע-מאָמע-געגנט) קאָנטראָלירן די האָמאָנימיע "גיב אַ טאַפּ דעם טאָפּ"

*(in der tote-mome-gegnt) kontrolirn di homonimie "gib a tap dem top"

Frage/Question 110.070 (1632) [>]

*(מערבֿ-ייִדיש, װוּ דער ערשטער דימינוטיװ פֿון "טאָפּ" איז "טעפּל") װי אַזױ זאָגט מען אױף
נאָך אַ קלענער טעפּל?

*(mayrev-yidish, vu der ershter diminutiv fun "top" iz "tepl") vi azoy zogt men oyf
nokh a klener tepl?

Frage/Question 110.080 (1633) [>]

*(צענטראַל-ייִדיש) װי אַזױ רופֿט מען אַ קלײנע שיסל? [דימינוטיװ]

*(tsentral-yidish) vi azoy ruft men a kleyne shisl? [diminutiv]

<- Prev Next -> Index