Fragebuch/Questionnaire

Frage/Question 131.010 (1922) [>]

װאָס האָט מען געטאָן מיטן מעל, עס זאָלן ניט איבערבלײַבן קײן צונױפֿגעקלעפּטע קנױלן?
[sift]

vos hot men geton mitn mel, es zoln nit iberblaybn keyn tsunoyfgeklepte knoyln?
[sift]

Frage/Question 131.011 (1923) [>]

⊕ בײַטלען?

baytlen?

Frage/Question 131.012 (1924) [>]

⊕ ביטלעװען?

bitleven?

Frage/Question 131.013 (1925) [>]

*(מערבֿ-ייִדיש) ⊕ פֿענען?

*(mayrev-yidish) fenen?

Frage/Question 131.020 (1926) [>]

צי װײסט איר װאָס איז שפּעלטן? 65/VIII: אַרױסנעמען פֿראַגע 131020

tsi veyst ir vos iz shpeltn? 65/VIII: aroysnemen frage 131020

Frage/Question 131.021 (1927) [>]

טונקלװײץ?

tunklveyts?

Frage/Question 131.030 (1928) [>]

װי אַזױ הײסט דאָס װאָס בלײַבט איבער נאָכן (בײַטלען / זיפּן) די מעל? 62/X, 68/III בײַטן
אױף : ... װאָס בלײַבט איבער פֿון דער מעל נאָכן מאָלן? מעל און ...

vi azoy heyst dos vos blaybt iber nokhn (baytlen / zipn) di mel? 62/X, 68/III baytn
oyf : ... vos blaybt iber fun der mel nokhn moln? mel un ...

Frage/Question 131.031 (1929) [>]

⊕ סובער? 64/VII/24: אַרױסנעמען פֿראַגע 131031

suber? 64/VII/24: aroysnemen frage 131031

Frage/Question 131.032 (1930) [>]

⊕ קלײַען? 65/VIII בײַטן אױף : ⊕ קלײַ?

klayen? 65/VIII baytn oyf : klay?

Frage/Question 131.033 (1931) [>]

⊕ פּלעװע / פּאַלאָװע? 62/I צוגעבן :

pleve / palove? 62/I tsugebn :

Frage/Question 131.034 (1932) [>]

װי אַזױ הײסט דער אָפּפֿאַל בײַם דרעשן? [די כּװנה פֿון די פֿראַגעס (...034 - ...030) איז
צו פֿאַרזיכערן, אַז דער אינפֿאָרמאַנט דיפֿערענצירט דעם אָפּפֿאַל בײַם זיפּן (ענגליש bran)
און דעם אָפּפֿאַל בײַם דרעשן אָדער מאָלױצען (ענגליש chaff)]

vi azoy heyst der opfal baym dreshn? [di kavone fun di frages (...034 - ...030) iz
tsu farzikhern, az der informant diferentsirt dem opfal baym zipn (english bran)
un dem opfal baym dreshn oder moloytsen (english chaff)]

Frage/Question 131.040 (1933) [>]

װי אַזױ האָט מען געמאַכט טײג? מען האָט עס גע... [װײַזן] [kneaded]

vi azoy hot men gemakht teyg? men hot es ge... [vayzn] [kneaded]

Frage/Question 131.050 (1934) [>]

אין װאָס?

in vos?

Frage/Question 131.060 (1935) [>]

װאָס האָט מען אַרײַנגעטאָן אין טײג, ס'זאָל אױפֿגײן? [yeast]

vos hot men arayngeton in teyg, s'zol oyfgeyn? [yeast]

Frage/Question 131.061 (1936) [>]

*(מערבֿ-ייִדיש) ⊕ גערבן / גאַרבן?

*(mayrev-yidish) gerbn / garbn?

Frage/Question 131.070 (1937) [>]

װאָס איז ראָשטשענע / יורעפּ? 62/I צוגעבן : (אַקצענט אױף "ראָשטשענע"?)

vos iz roshtshene / yurep? 62/I tsugebn : (aktsent oyf "roshtshene"?)

<- Prev Next -> Index