Wortindex / Word Index

e, ע [>]
 32358 - 177.072.new
 44264 - 087.0103 *
 45284 - 004.070 *
 45284 - 005.050 *
 47267 - 130.110.new
 ...

e!, ע! [>]
 48292 - 095.020.new

e"h, ע"ה [>]
 47288 - 189.070.new
 51229 - 040.052 *
 52184 - 189.020 *

e"kh, ע"ח [>]
 47288 - 194.020 *

e'h, ע'ה [>]
 50275 - 190.020 *
 50275 - 196.082.new

e'volt, ע'וואָלט [>]
 48286 - 163.200.new

e)sents, ע)סענץ [>]
 49229 - 112.010 *
 49242 - 112.010 *

e-e, ע-ע [>]
 48263 - 007.085.new
 48263 - 154.060 *
 48263 - 194.060.new2
 48263 - 210.120.new2
 48292 - 001.090.new3
 ...

e-e!, ע-ע! [>]
 54265 - 068.010.new

e-e-e, ע-ע-ע [>]
 52224 - 023.071 *
 53295 - 095.060 *
 53295 - 098.020 *

e-ekh, ע-עך [>]
 48292 - 109.090 *

e-kekh-dik, ע-קעכ-דיק [>]
 48276 - 170.060.new

e-lef, ע-לעף [>]
 48292 - 115.090.new

e-n, e-n [>]
 49096 - 224.224001.new5

e-tsi, ע-צי [>]
 50248 - 008.050 *

e...dakh, ע...דאַך [>]
 49235 - 056.030 *

e...e, ע...ע [>]
 54265 - 163.130 *

each, each [>]
 48283 - 159.020.new
 48292 - 007.083 *
 48292 - 159.020 *
 48324 - 159.020.new2
 49224 - 159.020.new
 ...

eaes, עאַעס [>]
 53212 - 205.070.new3
 55249 - 040.071 *

eage, eage [>]
 50227 - 042.085 *

eaght, eaght [>]
 48263 - 085.051.new3

eagle, eagle [>]
 48263 - 167.070 *

ear, ear [>]
 48263 - 011.040.new
 48283 - 011.040.new3
 49235 - 017.060.new
 49247 - 011.040.new
 50190 - 011.040.new
 ...

earlier, earlier [>]
 48263 - 118.020.new2
 48265 - 220.100.newt
 50248 - 036.100.new2

early, early [>]
 50259 - 118.020.new2
 54222 - 118.020.new

earn, earn [>]
 54265 - 207.101 *

earned, earned [>]
 48248 - 207.101 *
 49245 - 207.100.new

earth, earth [>]
 54301 - 180.061.new3

eased, eased [>]
 54301 - 132.011.new2

east, east [>]
 45284 - 003.070.new
 46327 - 167.080.new
 48248 - 125.070 *
 48354 - 189.080.new
 50334 - 162.110.new6

Easter, Easter [>]
 48265 - 198.030 *

easy, easy [>]
 48276 - 024.070.new3
 48283 - 171.100.new6
 48292 - 081.022.new
 49247 - 025.061.new
 49247 - 049.100.new
 ...

easychair, easychair [>]
 48276 - 064.030 *
 54265 - 064.030.new

easychaira, easychairאַ [>]
 52251 - 064.030 *

eat, eat [>]
 44264 - 105.025 *
 45284 - 103.130.new
 46327 - 103.120.new4
 48263 - 103.120.new
 48265 - 103.120.new
 ...

eather, eather [>]
 48292 - 009.010 *

eating, eating [>]
 48248 - 103.100 *
 48286 - 103.100.new
 48286 - 103.100 *
 48286 - 103.100.new
 48292 - 105.024 *
 ...

eatke, עאַטקע [>]
 52229 - 210.100 *

eats, eats [>]
 48263 - 019.060.new4

eavesdrop, eavesdrop [>]
 53272 - 018.030.new
 54301 - 018.031.new2

Eavesdrrop, Eavesdrrop [>]
 54301 - 018.031.new2

eb, עב [>]
 49247 - 048.030.new2
 50275 - 122.060 *

ebaut, עבאַוּט [>]
 47295 - 023.041 *
 50306 - 001.010 *

ebd, עבד [>]
 51217 - 212.060.new2

eben, eben [>]
 49065 - 230.081100.new2
 49096 - 222.222002 *
 49096 - 223.069100.new

ebirh, עבירה [>]
 45284 - 189.081.2 *
 50285 - 189.081 *

ebirut, עבירות [>]
 47295 - 189.081.new
 49245 - 189.080.new3
 50199 - 189.080.new
 50248 - 130.100 *
 50248 - 130.100.new
 ...

ebn, עבן [>]
 50202 - 156.130 *
 50273 - 007.085.new

ebr, אעבר [>]
 47301 - 188.070.new
 50196 - 182.030 *
 51228 - 174.130.new
 51228 - 146.021 *
 51237 - 007.030.new

ebre, עברע [>]
 50196 - 172.060.new2
 52211 - 035.031 *

ebreish, עברעיִש [>]
 52224 - 000.000.new2

ebrh, עברה [>]
 47295 - 176.040 *
 47295 - 176.040.new
 48272 - 025.040 *
 55277 - 025.040.new

ebri, עברי [>]
 48263 - 172.010.new3
 50190 - 172.060 *
 50196 - 172.060.new2
 50202 - 172.010 *
 50202 - 172.060 *
 ...

ebril, עבריל [>]
 50199 - 156.111.new2

ebrit, עברית [>]
 50196 - 033.080.new
 50196 - 038.161 *
 50196 - 057.010 *
 50196 - 144.030.new
 50196 - 172.112.new2
 ...

ebrut, עברות [>]
 47295 - 189.080.new
 47295 - 189.080.new2
 47295 - 189.080.new2
 50306 - 189.080.new2
 51229 - 220.120.newb
 ...

ebs, עבס [>]
 48263 - 175.050.new4

ebt, עבט [>]
 32358 - 182.070.new2

ebur-yor, עבור-יאָר [>]
 45284 - 195.090 *
 50273 - 195.091 *

ebv, עבאוו [>]
 51258 - 058.050.new

ed(ut, עד(ות [>]
 48354 - 067.100.new4

ede, עדע [>]
 49224 - 167.010.new4
 49224 - 167.010.new5
 49224 - 167.010.new5
 49224 - 169.060 *
 50275 - 040.080.new2
 ...

edelist, עדעליסט [>]
 50197 - 220.120.new3

edeyn, עדיין [>]
 50212 - 033.080 *

Edgar, Edgar [>]
 52249 - 150.010 *

edge, edge [>]
 49235 - 006.060.new

edgzes, עדגזעס [>]
 52184 - 051.050.new4

edh, עדה [>]
 53261 - 106.012.new

edin, עדין [>]
 53215 - 028.102 *

edison, עדיסאָן [>]
 31357 - 116.080.new

editor, editor [>]
 49293 - 220.120.new

ediukeyted, עדיוּקייטעד [>]
 50285 - 054.020.new2

ediukeytete, עדיוקייטעטע [>]
 49225 - 088.010 *

edn, עדן [>]
 47295 - 159.130.new
 50199 - 090.030 *
 50212 - 001.020.new4
 50257 - 001.041 *
 50306 - 220.120.new
 ...

edni, עדני [>]
 54301 - 095.050.2 *

ednikn, עדניקן [>]
 51283 - 118.032 *

ednikt, עדניקט [>]
 51229 - 059.040 *

edo, עדאָ [>]
 48286 - 157.022.new6

edr, עדר [>]
 32358 - 145.030 *
 51228 - 183.040 *

eds, עדס [>]
 53309 - 079.050.new3

educated, educated [>]
 48276 - 028.110 *

education, education [>]
 47295 - 172.060 *
 53257 - 028.102 *

edukater, עדוּקאַטער [>]
 53257 - 028.112 *

edut, עדות [>]
 48286 - 045.030.new2
 48286 - 006.030.new2
 49245 - 193.050.new2
 49247 - 087.010.new3
 49247 - 073.040.new6
 ...

edvays, עדווייַס [>]
 47267 - 129.040.new

edzhes, עדזשעס [>]
 54265 - 138.130.new
 54265 - 138.130.new2

ee, עע [>]
 47267 - 137.060.new2
 47267 - 185.060 *
 47295 - 055.030.new2
 47295 - 167.060 *
 48283 - 001.100 *
 ...

eee, עעע [>]
 47267 - 001.020.new2
 47267 - 014.020.new
 47267 - 080.020 *
 47267 - 110.010 *
 47267 - 131.030 *
 ...

eeee, עעעע [>]
 49256 - 016.070 *
 49256 - 031.040 *
 50190 - 001.010.newd
 51283 - 166.060 *
 53272 - 002.070.new
 ...

Eefet, Eefet [>]
 49065 - 223.212060 *

eemir, עעמיר [>]
 50306 - 008.070 *

Eerl, Eerl [>]
 49096 - 224.009051.new

Eerlte, Eerlte [>]
 49065 - 224.224004.new

ees, עעס [>]
 51314 - 001.090 *
 54266 - 204.080 *

Eevet, Eevet [>]
 49065 - 223.212060.new3

eeyer, עייער [>]
 55258 - 011.040.new

eeyrh, עיירה [>]
 32358 - 074.010.new3
 32358 - 074.010.new3

ef, עף [>]
 49247 - 005.030.new2
 52268 - 198.050.new3

efektn, עפֿעקטן [>]
 48354 - 211.082.new2

efendi, עפֿענדי [>]
 31357 - 201.010 *

efenen, עפֿענען [>]
 31357 - 063.020 *
 32358 - 083.040.new2
 32358 - 138.040.newd
 32358 - 190.081.new4
 32358 - 197.050.2 *
 ...

efening, עפֿענינג [>]
 47295 - 084.030.new
 47295 - 084.030.new
 50227 - 006.021.new2
 50227 - 109.020 *
 50306 - 083.120.new
 ...

efeningen, עפֿענינגען [>]
 50227 - 086.050.new
 50227 - 086.050.new4

efent, עפֿענט [>]
 46327 - 084.070.new2
 50259 - 084.030 *
 52249 - 220.120 *
 52249 - 220.120 *
 52249 - 060.050 *

efenung, עפֿענונג [>]
 46327 - 084.030 *
 46327 - 084.030.new
 47288 - 084.030 *
 47295 - 083.102.new
 48286 - 084.030.2 *
 ...

efenungen, עפֿענוּנגען [>]
 55258 - 024.060 *

efisensis, עפֿיסענסיס [>]
 54265 - 129.030.new

efn, עפֿן [>]
 45284 - 075.010 *
 46327 - 167.080.new4
 47267 - 075.010.new
 47295 - 075.010 *
 48284 - 075.010 *
 ...

efnet, עפֿנעט [>]
 48281 - 084.030 *

efnst, עפֿנסט [>]
 49224 - 047.040 *
 49224 - 047.040 *
 50273 - 019.012 *

efnt, עפֿנט [>]
 31357 - 047.040 *
 31357 - 047.060.new
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 069.160.new2
 46327 - 069.160.new2
 ...

efordn, עפֿאָרדן [>]
 56293 - 195.030 *

efsher, אפֿשר [>]
 31357 - 012.030.new2
 31357 - 012.052 *
 31357 - 013.040.new
 31357 - 013.041 *
 31357 - 014.051.new3
 ...

efshr, עפֿשר [>]
 47295 - 001.070.new2
 52224 - 103.060 *
 52307 - 108.031 *

eft, עפֿט [>]
 49224 - 190.090.new
 49224 - 197.050.new3

efter, עפֿטער [>]
 32358 - 156.080.2 *
 48243 - 156.080.new3
 48248 - 156.080 *
 48281 - 156.080 *
 49224 - 156.080.new
 ...

eftl, עפֿטל [>]
 53261 - 097.110 *
 53261 - 097.111 *

eftshikh, עפֿטשיך [>]
 51314 - 103.030.new

eg, עג [>]
 47295 - 120.022 *
 48243 - 179.090.new
 49235 - 138.130.new
 50190 - 120.021 *
 50312 - 211.010.new2
 ...

egal, עגאַל [>]
 31357 - 081.020.new4
 50190 - 218.150.new4
 50197 - 220.110 *

egber, עגבער [>]
 50306 - 203.010 *
 50306 - 203.011 *
 54266 - 203.010 *
 54266 - 203.010.new

egbniut, עגבניות [>]
 51238 - 097.020 *
 52215 - 097.020 *
 53212 - 097.020.new

egbxyu, egbxyu [>]
 54222 - 025.050 *

egdnut, עגדנות [>]
 49242 - 187.041 *

egebn, עגעבן [>]
 48292 - 105.010 *

Egel, Egel [>]
 49065 - 222.144080 *

egg, egg [>]
 44264 - 179.130.new2
 44264 - 181.0423 *
 46327 - 120.010.new4
 48286 - 120.020 *
 48354 - 120.020 *
 ...

eggopgekopt, eggאָפּגעקאָפּט [>]
 50246 - 120.021 *

eggplant, eggplant [>]
 46327 - 098.050.new
 46327 - 098.050.new
 48286 - 098.050 *
 48292 - 098.050 *
 49224 - 098.050 *
 ...

eggplants, eggplants [>]
 52236 - 098.010 *
 52249 - 098.050 *

eggs, eggs [>]
 46327 - 130.100.2 *
 46327 - 130.100.new8
 46327 - 130.100.newd
 46327 - 130.100.newf
 46327 - 130.100.newh
 ...

eggsfun, eggsפֿון [>]
 50312 - 198.070 *

eggshostu, eggsהאָסטו [>]
 50246 - 120.023.new3

egil, עגיל [>]
 31357 - 036.013 *

egipshn, עגיפּשן [>]
 55248 - 001.090.new6

eglaykht, עגלייַכט [>]
 46327 - 198.040 *

egle, עגלע [>]
 55249 - 000.000.new6
 55249 - 000.000.new7
 55258 - 102.070 *

eglish, עגליש [>]
 50329 - 037.070.new

eglun, עגלון [>]
 50196 - 036.020.new2

eglut, עגלות [>]
 50190 - 181.040.new2
 51217 - 181.050 *
 53257 - 154.060.new3
 53309 - 154.091 *
 53309 - 154.091.new2
 ...

egmt, עגמת [>]
 50196 - 197.020.new2
 50196 - 220.090.new
 50196 - 220.090.new2
 51237 - 220.060 *

egmt-nfsh, עגמת-נפֿש [>]
 49293 - 220.120 *
 52213 - 013.052.new
 52213 - 034.090.2 *

egnun, עגנון [>]
 51228 - 001.101 *

egnut, עגנות [>]
 48277 - 220.120.new

egoist, עגאָיסט [>]
 54301 - 065.091.new
 54301 - 065.091 *
 54301 - 065.091.new
 54301 - 065.091.new2
 54301 - 065.091.new3
 ...

egole, עגלה [>]
 32358 - 212.021 *
 32358 - 010.070.new9
 45284 - 154.070 *
 45284 - 181.050.2 *
 47267 - 181.050.new
 ...

egplant, עגפּלאַנט [>]
 50285 - 098.050 *

egplent, עגפלענט [>]
 48283 - 098.050 *
 48283 - 098.050 *
 50306 - 098.050 *

egreed, egreed [>]
 50213 - 156.110.new

egrid, עגריד [>]
 50227 - 156.110.new

egs, עגס [>]
 47295 - 130.060.new2
 47295 - 136.050 *
 47295 - 136.060.new
 47295 - 137.060 *
 47295 - 138.040.new4
 ...

egtike, עגטיקע [>]
 50296 - 034.041.new

egules, עגולעס [>]
 53309 - 154.091.new2

egunut, עגונות [>]
 48277 - 220.120.new

egvniut, עגבֿניות [>]
 52213 - 097.020.new
 52229 - 035.010.new2
 52229 - 099.060 *

eh, עה [>]
 52249 - 220.120.new2
 53272 - 025.090.new

ehat, עהאַט [>]
 48243 - 081.080 *

ehe, עהע [>]
 46327 - 220.120.new

eher, eher [>]
 49096 - 222.222003.new
 49096 - 233.040052 *
 49096 - 234.234002 *

eheysn, עהייסן [>]
 54301 - 200.051.new

ehot, עהאָט [>]
 49235 - 131.040 *
 50190 - 004.022.new
 50202 - 137.030.new5
 50212 - 016.060.new3
 50227 - 213.040.new2
 ...

Ehrensache, Ehrensache [>]
 49096 - 223.223016.new
 49096 - 228.197110 *

eht, עהאט [>]
 51229 - 001.020 *

ei, עי [>]
 48276 - 062.080 *
 48292 - 157.090 *
 50196 - 086.012.new
 54265 - 036.060.new
 54265 - 036.060.new
 ...

eibr-yor, עיבר-יאָר [>]
 48263 - 195.090.new
 48263 - 195.090 *
 50296 - 195.090 *

Eichshofen, Eichshofen [>]
 49096 - 237.007050.new

eidl, eidl [>]
 53257 - 028.112 *

Eier, Eier [>]
 49065 - 236.130100.new4
 49096 - 226.191020.new2

Eierschalen, Eierschalen [>]
 49065 - 226.191020 *

eigentlich, eigentlich [>]
 49065 - 230.187010.new

Eigentliche, Eigentliche [>]
 49096 - 222.222001 *

eight, eight [>]
 48263 - 093.050 *
 48286 - 115.070 *
 53272 - 008.041.new
 55268 - 115.060.new

eighteen, eighteen [>]
 49235 - 220.100.new
 49247 - 220.120 *
 52268 - 220.120.newb
 54265 - 220.120.newc

eighty, eighty [>]
 47295 - 220.120.new4
 48283 - 220.100.new
 48292 - 220.100.new
 49235 - 220.100.new
 49235 - 220.100.new2
 ...

eigthy, eigthy [>]
 52268 - 220.120.newb

eikh, אעיך [>]
 48354 - 107.011 *
 51258 - 082.040.new2

eilih, עיליה [>]
 52307 - 187.100 *

eiloy, עילוי [>]
 53272 - 002.040 *
 53272 - 005.050 *

ein, עין [>]
 32358 - 163.180.new
 46327 - 069.110.new4
 47267 - 163.120 *
 47295 - 036.021.new
 47295 - 036.021.new
 ...

ein-he, עין-הע [>]
 48265 - 163.120.new

ein-hre, עין-הרע [>]
 31357 - 021.010 *
 31357 - 021.020 *
 32358 - 136.040.new
 32358 - 136.040.new2
 32358 - 163.120 *
 ...

ein-hre's, עין-הרע'ס [>]
 51314 - 036.021 *

ein-hres, עין-הרעס [>]
 52268 - 172.070.new

ein-hreut, עין-הרעות [>]
 50334 - 036.021 *
 50334 - 036.021 *

ein-nun, עין-נון [>]
 49293 - 025.090.2 *

Einbrenn, Einbrenn [>]
 49065 - 235.124021 *
 49065 - 235.124021 *
 49096 - 235.124021 *

Einbrennsoe, Einbrennsoße [>]
 49065 - 235.124021 *

eine, eine [>]
 44264 - 219.030 *
 49065 - 224.224002 *
 49065 - 227.194060.new3
 49065 - 231.231002.new
 49065 - 234.234012.new
 ...

einem, einem [>]
 49065 - 227.194060.new3
 49096 - 223.001080.new
 49096 - 224.224011.new
 49096 - 227.194060.new2
 49096 - 229.229002.new
 ...

einen, einen [>]
 49065 - 227.193030.new
 49065 - 227.194061.new
 49065 - 234.234009.new
 49065 - 236.130100.new3
 49096 - 225.189050.new2
 ...

einer, einer [>]
 49065 - 224.200063 *
 49065 - 227.194061.new
 49065 - 228.228002.new
 49065 - 234.234001 *
 49096 - 223.223022.new
 ...

einfach, einfach [>]
 49096 - 232.177080.new
 49096 - 235.235007 *

einfacher, einfacher [>]
 49096 - 237.137100 *

eingeborene, eingeborene [>]
 49065 - 231.231006.new3

eingednstet, eingedünstet [>]
 49096 - 235.121090.new

eingefhrt, eingeführt [>]
 49096 - 226.226011 *

eingekauft, eingekauft [>]
 49065 - 222.222013.new2

eingeladen, eingeladen [>]
 49065 - 232.232003.new2
 49096 - 232.232003.new2

Eingemachtes, Eingemachtes [>]
 49065 - 235.127050.new
 49065 - 235.127050.new
 49096 - 235.127050 *
 49096 - 235.127050.new2

einge{??}, einge{??} [>]
 49096 - 226.191020.new2

Einmachfleisch, Einmachfleisch [>]
 49096 - 235.127050 *
 49096 - 235.127050.new
 49096 - 235.127050.new

Einmachsoe, Einmachsoße [>]
 49065 - 235.127050.new2
 49065 - 235.127050.new3
 49065 - 235.127050.new3

einmal, einmal [>]
 49065 - 226.226009.new2

eins, eins [>]
 49065 - 222.222014 *
 49096 - 227.195070.new3

Einschnitte, Einschnitte [>]
 49096 - 231.187112 *

einzige, einzige [>]
 49096 - 237.237006 *
 49096 - 237.237006.new
 49096 - 237.237006.new

einzurichten, einzurichten [>]
 49096 - 226.190070 *

eir, עיר [>]
 32358 - 198.070.new5
 32358 - 003.030 *
 48283 - 035.090.new
 52224 - 007.020.new
 52224 - 220.090.newf

eir-gnim, עיר-גנים [>]
 50206 - 220.120.new

eirih, עיריה [>]
 52224 - 001.090.new4

eirl, עירל [>]
 50212 - 009.052 *

eirlte, עירלטע [>]
 50212 - 009.052 *

eirub, עירוב [>]
 53272 - 002.060.new

eirum, עירום [>]
 52213 - 039.100 *
 52217 - 039.089 *
 52236 - 039.100 *

eirv, עירבֿ [>]
 50296 - 002.060.new

eiter, eiter [>]
 50197 - 144.040.new2

either, either [>]
 44264 - 218.030 *
 46327 - 009.020 *
 47295 - 009.010.new
 48283 - 009.010.new2
 48286 - 009.020 *
 ...

eithr, eithr [>]
 53278 - 009.020.new

eitlekher, עיטלעכער [>]
 44264 - 027.062 *

eitsh, עיצה [>]
 48292 - 129.040 *
 48292 - 129.041 *

eitsn, עיצן [>]
 48292 - 129.040 *

eiu, עיִוּ [>]
 54226 - 220.120.newc

ej, ej [>]
 48243 - 014.030 *

Ejme, Ejme [>]
 49065 - 228.172020.new
 49065 - 228.172020.new
 49096 - 228.228011.new
 49096 - 228.228011.new

ek, עק [>]
 32358 - 136.010 *
 32358 - 136.060.new2
 45284 - 003.030 *
 45284 - 007.080 *
 45284 - 007.080.new
 ...

ekaterinoslav, עקאַטערינאָסלאַוו [>]
 48354 - 199.050.new
 48354 - 200.020.new2

ekaterinoslaver, עקאַטערינאָסלאַווער [>]
 48354 - 169.100.new

ekber, עקבער [>]
 48263 - 203.010.new2
 48263 - 203.020.new2
 48277 - 203.010 *
 50275 - 203.010 *
 50329 - 203.010 *
 ...

ekbern, עקבערן [>]
 31357 - 203.011.new
 32358 - 203.010.new
 48263 - 203.010.new2
 50334 - 203.010 *
 53278 - 203.010 *
 ...

ekbert, עקבערט [>]
 48276 - 203.010.new
 53278 - 203.010 *
 54265 - 203.010.new
 54301 - 000.000.new4

ekbh, עקבה [>]
 52245 -

ekboyer, עקבויער [>]
 46327 - 203.010 *
 46327 - 203.010.new
 46327 - 203.020.new
 48272 - 072.030 *
 48276 - 203.010 *
 ...

ekboyern, עקבויערן [>]
 49245 - 203.010.2 *
 49245 - 203.011.new
 52229 - 203.010 *

ekboyert, עקבויערט [>]
 48276 - 203.010.new2
 48276 - 203.010.new
 48276 - 203.010.new2

ekdene, עקדענע [>]
 48324 - 111.050 *

ekdish, עקדיש [>]
 52213 - 001.070.new3

ekedik, עקעדיק [>]
 46327 - 170.060.new8
 55248 - 138.040.new3

ekedike, עקעדיקע [>]
 50227 - 038.090.new
 53289 - 137.160 *
 55248 - 137.160 *

ekediker, עקעדיקער [>]
 51229 - 084.010.new

ekekhdik, עקעכדיק [>]
 32358 - 170.060.new
 48276 - 170.060.new
 50213 - 170.040.new4

ekekhdike, עקעכדיקע [>]
 50227 - 038.110.new

ekekhik, עקעכיק [>]
 47295 - 170.060 *
 51258 - 170.060.new4

ekele, עקעלע [>]
 53295 - 025.070 *

ekent, עקענט [>]
 48248 - 178.051 *

ekete, עקעטע [>]
 48263 - 006.021.new6
 55268 - 006.021.new2

ekfut, עקפֿות [>]
 32358 - 192.050 *
 32358 - 192.061.new
 49242 - 181.030.new
 49242 - 181.030.new
 50206 - 192.050 *

ekfut-barlekh, עקפֿות-באַרלעך [>]
 50329 - 088.050 *
 50329 - 088.050.new

ekh, עך [>]
 48272 - 107.080.new
 48277 - 008.080.new
 48277 - 008.080.new2
 48277 - 031.070 *
 48277 - 031.070.new2
 ...

ekh'dir, עכ'דיר [>]
 50190 - 207.100.new3

ekh'l, עכ'ל [>]
 50213 - 156.162 *

ekhbish, עכביש [>]
 50237 - 148.030 *
 52217 - 148.030 *
 53215 - 148.030.new

ekhbrosh, עכבראָש [>]
 52184 - 007.090 *

ekhelekh, עכעלעך [>]
 52268 - 108.071.new2

ekhenen, עכענען [>]
 48243 - 172.040.new3

ekhere, עכערע [>]
 52236 - 157.120 *

ekhes, עכעס [>]
 50212 - 048.041.new2

ekho, עכאָ [>]
 32358 - 176.051.new3

ekhod, אחד [>]
 32358 - 015.030 *
 32358 - 016.020 *
 32358 - 027.062.2 *
 32358 - 082.051 *
 32358 - 103.030 *
 ...

ekhshiu, עכשיו [>]
 52213 - 009.020 *
 52224 - 009.023 *
 52224 - 121.023.new
 52224 - 121.023.new
 52229 - 009.023.new
 ...

ekht, עכט [>]
 49205 - 051.050 *
 49225 - 178.080.new2
 50199 - 086.062.new
 50227 - 004.061 *
 50227 - 006.060.new7
 ...

ekhte, עכטע [>]
 48324 - 007.050.new
 49293 - 182.070.2 *
 50306 - 156.120 *
 54226 - 008.051 *

ekhter, עכטער [>]
 50306 - 051.050 *

ekhtn, עכטן [>]
 48277 - 098.040.new3
 48292 - 211.010.new

ekhtsn, עכצן [>]
 32358 - 163.180 *
 32358 - 163.180.new

ekhu, עכו [>]
 52245 - 000.000.new8

ekib, עקיבא [>]
 53309 - 181.030 *

ekiger, עקיגער [>]
 50190 - 066.101.new

ekik, עקיק [>]
 48283 - 137.031.new3
 52181 - 038.080 *
 53289 - 170.060 *

ekike, עקיקע [>]
 48272 - 154.090 *
 48286 - 038.040.new2
 49256 - 130.100.new
 50227 - 113.100 *
 51225 - 130.100 *
 ...

ekiker, עקיקער [>]
 52217 - 038.080 *

ekikhe, עקיכע [>]
 47295 - 038.070 *

ekikheke, עקיכעקע [>]
 49256 - 130.100.new

ekiv, עקיבֿא [>]
 52249 - 198.050 *
 52249 - 057.040.new2

ekl, עקל [>]
 46327 - 088.030.new5
 46327 - 088.030.new6
 46327 - 088.030.new6
 49293 - 136.030 *
 50196 - 049.050 *
 ...

ekldik, עקלדיק [>]
 50227 - 220.120.new7

eklers, עקלערס [>]
 49229 - 137.010.new

eklhaftike, עקלהאַפֿטיקע [>]
 49229 - 019.011 *

ekliptus, עקאליפטוס [>]
 53215 - 064.060 *

ekliptus??demb, עקאליפטוּס??דעמב [>]
 53215 - 064.060 *

ekn, עקן [>]
 46327 - 098.020.new3
 46327 - 098.020.new5
 46327 - 098.023.new6
 46327 - 001.010.new3
 47267 - 006.061 *
 ...

ekndik, עקנדיק [>]
 50213 - 170.040.new4

eko, עקאָ [>]
 52249 - 143.041 *
 53228 - 167.010.new5

ekonomie, עקאָנאָמיע [>]
 48354 - 162.110 *
 48354 - 162.110.new

ekonomik, עקאָנאָמיק [>]
 48354 - 000.000.newc
 51238 - 079.040 *
 52215 - 079.020 *

ekonomikh, עקאָנאָמיקה [>]
 51233 - 079.040 *

ekonomisher, עקאָנאָמישער [>]
 49242 - 001.010.new9

ekpreshon, עקפרעשאָן [>]
 53272 - 006.060 *

eKranz, eKranz [>]
 49065 - 226.226009.new2

ekros, עקראָס [>]
 50199 - 003.040.new

eks-gevaksener, עקס-געוואַקסענער [>]
 53278 - 033.020.2 *

eksamenirt, עקסאַמענירט [>]
 54301 - 000.000.new6

eksele, עקסעלע [>]
 52249 - 197.060.2 *

eksept, עקסעפט [>]
 51258 - 100.080.new
 53309 - 104.100.new2

eksestirt, עקסעסטירט [>]
 54249 - 022.080.new2
 54301 - 007.081 *

eksh, עקש [>]
 52184 - 024.060 *

ekshn, עקשן [>]
 48272 - 067.020 *

ekshnim, עקשנים [>]
 50206 - 181.040.new

ekshte, עקשטע [>]
 52192 - 097.021 *

eksident, עקסידענט [>]
 54301 - 154.051.2 *
 55248 - 034.090 *

eksistirn, עקסיסטירן [>]
 49242 - 195.050 *
 49247 - 122.020.new
 54222 - 013.050.new4

eksistirt, עקסיסטירט [>]
 48284 - 001.090.new5
 54222 - 164.022 *

ekskiuz, עקסקיוּז [>]
 47295 - 022.080 *
 50197 - 171.020.new
 53257 - 009.014.new2

eksklmeyshn, עקסקלאמיישן [>]
 53272 - 021.010 *

ekskursies, עקסקורסיעס [>]
 48354 - 157.101.newk

eksl, עקסל [>]
 50296 - 143.050.new
 56293 - 143.070.new

eksn, עקסן [>]
 54226 - 220.120.newk

ekspenses, עקספענסעס [>]
 53289 - 208.010.new4
 53309 - 208.021.new

ekspensiv, עקספּענסיוו [>]
 47295 - 066.091 *
 47295 - 102.061.new2
 48283 - 103.031 *
 49225 - 204.080 *
 50306 - 220.090.new
 ...

eksperementirt, עקספּערעמענטירט [>]
 32358 - 000.000.newf

ekspert, עקספּערט [>]
 48292 - 143.070.new3
 50197 - 218.160 *
 50227 - 196.039.new2
 50227 - 196.042.new
 55258 - 204.010 *

ekspirens, עקספּירענס [>]
 53257 - 005.051.new

ekspiriens, עקספּיריענס [>]
 53257 - 005.051.new

ekspleyn, עקספליין [>]
 48272 - 049.031 *
 49225 - 082.021 *
 52181 - 093.021 *
 53289 - 143.070 *

ekspleynen, עקספּליינען [>]
 46327 - 113.100 *
 46327 - 160.040.new3
 46327 - 193.020.new
 46327 - 178.051 *
 50227 - 084.053 *
 ...

eksport, עקספּאָרט [>]
 45284 - 005.010.new
 48354 - 100.029.new5

ekspresd, עקספרעסד [>]
 49225 - 041.010.new

ekspreshion, עקספרעשיאָן [>]
 52245 - 035.071.new

ekspreshn, עקספּרעשן [>]
 45284 - 007.081 *
 50202 - 090.081 *
 53272 - 007.081.new
 53272 - 007.090 *
 53272 - 008.052 *
 ...

ekspreshon, עקספרעשאָן [>]
 49225 - 121.023 *
 50202 - 028.091 *

eksprshn, עקספּרשן [>]
 50202 - 220.050.new3

ekstas, עקסטאַס [>]
 54249 - 039.071 *

ekstent, עקסטענט [>]
 50227 - 220.120.2 *
 50227 - 220.120 *

ekster, עקסטער [>]
 32358 - 209.020.new
 49245 - 057.030 *
 49245 - 057.030 *
 52213 - 027.061.2 *

ekstere, עקסטערע [>]
 50206 - 178.080 *

ekstern, עקסטערן [>]
 51196 - 220.120.newj

ekstr, עקסטרא [>]
 47267 - 057.030 *
 47267 - 057.110.new
 47267 - 196.040 *
 47267 - 201.012.2 *
 47295 - 220.120.newq
 ...

ekstra, עקסטראַ [>]
 32358 - 190.081.new8
 47267 - 183.120.new3
 48243 - 052.021 *
 48243 - 057.030 *
 48243 - 057.040.new2
 ...

ekstre, עקסטרע [>]
 31357 - 014.010 *
 32358 - 198.070.new5
 48248 - 211.011.new
 48248 - 211.011.new2
 48248 - 057.030 *
 ...

ekstrimen, עקסטרימען [>]
 52251 - 024.091.new

ektik, עקטיק [>]
 48272 - 034.040 *

ektike, עקטיקע [>]
 48272 - 215.011.new

ektsr, עקטסרא [>]
 51258 - 189.050.new

ektukh, עקטוך [>]
 50237 - 176.040.new

eku, עכּו [>]
 31357 - 025.020.new3
 32358 - 196.050.new

ekufh, עקופֿה [>]
 50273 - 110.053.2 *

ekvish, עכּבֿיש [>]
 31357 - 148.030 *
 32358 - 148.030 *
 32358 - 148.030.new
 32358 - 148.030 *
 52229 - 148.030.new

ekviualent, עקוויואַלענט [>]
 52192 - 155.050.new2

ekzaktli, עקזאַקטלי [>]
 47295 - 162.060.new
 50227 - 101.012.new
 50227 - 125.070.new4
 50227 - 126.010.new2
 53257 - 002.060.new2
 ...

ekzamen, עקזאַמען [>]
 48354 - 012.030 *
 48354 - 102.050.new
 48354 - 194.052 *
 52224 - 060.030 *
 52224 - 060.030 *
 ...

ekzamenen, עקזאַמענען [>]
 51196 - 220.120.newj

ekzamens, עקזאַמענס [>]
 48292 - 220.120.newm

ekzektli, עקזעקטלי [>]
 48272 - 001.090 *
 49235 - 145.041 *
 51323 - 220.120.new2

ekzema, עקזעמאַ [>]
 52224 - 035.080.new

ekzeme, עקזעמע [>]
 52224 - 035.010.new
 52224 - 035.010.new2

ekzemplarn, עקזעמפּלאַרן [>]
 32358 - 000.000.new4

ekzestirt, עקזעסטירט [>]
 48292 - 065.071 *

ekziminirn, עקזימינירן [>]
 48354 - 097.040 *

ekzistents, עקזיסטענץ [>]
 50306 - 039.070 *

ekzistirn, עקזיסטירן [>]
 50285 - 001.040 *

ekzistirt, עקזיסטירט [>]
 48272 - 002.050 *
 48272 - 007.040 *
 50190 - 121.102 *
 50196 - 129.120.new
 50227 - 044.070 *
 ...

ekzkt, עקזאקט [>]
 48272 - 217.060 *

ekzktli, עקזאקטלי [>]
 48272 - 061.010.new2
 48283 - 160.180.new5

el(e)f, על(ע)ף [>]
 53228 - 115.090 *

el(e)fter, על(ע)פֿטער [>]
 52236 - 116.010 *

elbe, עלבע [>]
 52184 - 001.090.new

elbeygn, עלבייגן [>]
 51258 - 027.040 *
 51258 - 027.040 *

elbeygns, עלבייגנס [>]
 51258 - 027.040.new

elbo, עלבאָ [>]
 50306 - 027.040.new2

elbou, עלבאָוּ [>]
 50306 - 027.040 *
 50306 - 027.040.new

Elbow, Elbow [>]
 54301 - 018.040.new

elbows, elbows [>]
 48354 - 027.040.new
 48354 - 027.040.new

elboygn, עלבויגן [>]
 51283 - 027.040 *

elboygns, עלבויגנס [>]
 51283 - 027.040 *

elbugns, עלבוגנס [>]
 48292 - 219.110 *

ele, עלע [>]
 44264 - 169.080 *
 44264 - 169.080.2 *
 48248 - 082.023 *
 50237 - 169.070 *
 50237 - 169.070.new
 ...

eleboygn, עלעבויגן [>]
 49205 - 026.041 *
 49205 - 027.040 *
 49225 - 027.041 *
 50190 - 027.041 *
 50199 - 027.041 *
 ...

eleboygns, עלעבויגנס [>]
 49205 - 027.040 *
 49225 - 027.040 *
 50190 - 027.040 *
 50199 - 027.040 *
 50202 - 027.040 *
 ...

electrition, electrition [>]
 52251 - 000.000.newa

elef, עלעף [>]
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new
 46327 - 119.050.new2
 46327 - 119.050.new3
 ...

elefe, עלעפֿע [>]
 52224 - 115.090 *
 52224 - 115.090 *

elefter, עלעפֿטער [>]
 47267 - 115.100.new
 47295 - 116.010 *
 50196 - 116.010 *
 50197 - 117.010.new
 50227 - 115.100.new
 ...

elegant, עלעגאַנט [>]
 49247 - 039.080 *
 50196 - 099.040.new
 50212 - 007.085.new2
 52192 - 037.011.new2
 52192 - 038.060.new

elegante, עלעגאַנטע [>]
 46327 - 154.072.new4
 50285 - 054.020.new3
 52192 - 053.010 *

eleganter, עלעגאַנטער [>]
 48265 - 154.072.new2
 50212 - 007.085.new2
 50212 - 037.091.new3
 52192 - 106.030.new

elegnte, עלעגאנטע [>]
 48272 - 012.051.new

elekh, עלעך [>]
 50197 - 156.161 *
 50202 - 156.160 *
 50213 - 156.161 *
 53211 - 156.161 *
 53212 - 024.091.new

elekhe, עלעכע [>]
 50273 - 188.110 *

elekrisher, עלעקרישער [>]
 49229 - 002.070.2 *

eleks, עלעקס [>]
 54249 - 033.080 *

elekshrishe, עלעקשרישע [>]
 49229 - 002.070.2 *

elektish, עלעקטיש [>]
 50275 - 080.020.new3

elektre, עלעקטרע [>]
 32358 - 079.050.new4
 48248 - 004.040.new
 48248 - 085.050 *
 48292 - 082.090.new2
 48354 - 080.050.new
 ...

Elektric, Elektric [>]
 51196 - 002.070 *

elektrik, עלעקטריק [>]
 44264 - 204.080 *
 47295 - 002.070.new
 47295 - 081.060.new
 49225 - 081.030 *
 49225 - 085.050 *
 ...

elektriker, עלעקטריקער [>]
 52251 - 000.000.newa
 52251 - 000.000.newc

elektrisch, elektrisch [>]
 49065 - 230.081070.new
 49065 - 230.081070.new

elektrische, elektrische [>]
 49096 - 226.191020 *

elektrish, עלעקטריש [>]
 49247 - 000.000.new5
 49247 - 000.000.new6
 49247 - 000.000.newd
 49247 - 000.000.newe

elektrishe, עלעקטרישע [>]
 49229 - 002.070 *
 49229 - 002.070.2 *

elektrisiti, עלעקטריסיטי [>]
 55249 - 081.030 *

elel, אלול [>]
 31357 - 036.011 *
 45284 - 190.020 *
 48248 - 190.010.new
 48248 - 190.010.new
 48248 - 190.010.new
 ...

elel-tsayt, אלול-צייַט [>]
 53261 - 190.020.new

elembeygn, עלעמבייגן [>]
 52307 - 027.040 *
 55277 - 027.040 *
 55277 - 027.041 *

elembeygns, עלעמבייגנס [>]
 52307 - 027.040.new

elemboyg, עלעמבויג [>]
 55248 - 198.072.new

elemboygns, עלעמבויגנס [>]
 51237 - 027.040 *

element, עלעמענט [>]
 48292 - 113.041 *
 50306 - 059.020.new
 50306 - 185.100.new
 52192 - 020.031 *

elementar, עלעמענטאַר [>]
 52224 - 220.090.newr

elementn, עלעמענטן [>]
 50212 - 031.051.new2

elenbeygn, עלענבייגן [>]
 50285 - 027.040.new2
 53295 - 027.040 *
 53295 - 027.041 *
 55277 - 027.040 *

elenbeygns, עלענבייגנס [>]
 55248 - 027.040 *

elenboygn, עלענבויגן [>]
 47267 - 027.041 *
 47301 - 009.010.newb
 50213 - 027.040 *
 55248 - 027.040.new
 55248 - 198.072.new
 ...

elenboygns, עלענבויגנס [>]
 47267 - 027.040 *
 52217 - 027.040 *

elenisht, עלענישט [>]
 48243 - 082.020.new3

elepn, עלעפן [>]
 47295 - 110.053.new

elepter, עלעפטער [>]
 49256 - 115.100.new
 49256 - 115.100.new2
 51217 - 115.100.new
 51217 - 115.100.new
 51228 - 116.080.new
 ...

eles, עלעס [>]
 48286 - 027.060 *

elev, עלעוו [>]
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090.new
 50196 - 115.090.new
 52181 - 114.061 *
 ...

eleve, עלעווע [>]
 50190 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090 *
 50196 - 115.090.new
 50196 - 115.090.new
 ...

eleven, eleven [>]
 48265 - 115.100.new

elever, עלעווער [>]
 48272 - 168.100 *
 50206 - 168.090.new2
 51228 - 115.080 *
 51238 - 081.070 *
 52215 - 115.090 *

elevn, עלעוון [>]
 49247 - 115.100.new
 49247 - 115.100.new2
 49247 - 115.100.new3
 49247 - 115.100.new3
 50196 - 103.071 *
 ...

elevter, עלעווטער [>]
 52211 - 116.010 *

eleyh, עלייה [>]
 32358 -
 32358 - 187.100 *
 45284 - 187.100 *
 48248 - 187.100 *
 48276 - 187.100 *
 ...

elf, עלף [>]
 31357 - 115.090 *
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 115.090 *
 32358 - 175.010.new3
 32358 - 193.042.new
 ...

elf-tsvelf, עלף-צוועלף [>]
 52213 - 103.072 *
 52268 - 220.120.newn

elfe, עלפֿע [>]
 50237 - 115.090 *

elfer, עלפֿער [>]
 48265 - 168.071.new4
 48265 - 168.071.new5

elfn, עלפֿן [>]
 50285 - 158.060.new
 50285 - 158.060 *
 50285 - 158.060.new
 52224 - 010.040 *

elfte, עלפֿטע [>]
 50196 - 165.010.new2

elfter, עלפֿטער [>]
 32358 - 116.010 *
 45284 - 116.010 *
 46327 - 116.010.new
 48263 - 115.100.new
 48263 - 115.100.new
 ...

elftn, עלפֿטן [>]
 52223 - 182.033 *
 54265 - 220.120.newd

eli, עלי [>]
 50196 - 169.060 *

eli'kh, עלי'ך [>]
 51258 - 156.161 *

elie, עליע [>]
 50334 - 194.020.new2

elies, עליעס [>]
 50334 - 194.020.new
 50334 - 194.020.new

elik, עליק [>]
 54222 - 055.070.new

elikh, עליך [>]
 32358 - 161.042.new7
 47301 - 040.080.new
 48292 - 156.162 *
 49224 - 156.161 *
 49247 - 156.161 *
 ...

elikhemen, עליכעמען [>]
 55258 - 007.085 *

elikhm, עליכם [>]
 47301 - 219.030.new
 47301 - 007.085.new
 47301 - 007.085.new2
 47301 - 000.000.newq
 48283 - 104.040 *
 ...

elikhm's, עליכמ'ס [>]
 53272 - 007.085 *

elikhmen, עליכמען [>]
 50190 - 007.083 *
 55249 - 089.063.new3

elilh, עלילה [>]
 32358 - 220.040.new

elinu, עלינו [>]
 48276 - 173.020.new
 50202 - 034.090.new
 50202 - 034.090.new2
 52215 - 034.083 *
 52215 - 128.050 *
 ...

elinuve, עלינוּווע [>]
 49224 - 190.090.new

elipses, עליפּסעס [>]
 50212 - 008.100.new5

eliputl, עליפּוּטל [>]
 52217 - 033.010 *
 52217 - 033.010 *

elisavetgdad, עליסאַוועטגדאַד [>]
 48324 - 007.050.new3

elisavetgdader, עליסאַוועטגדאַדער [>]
 48324 - 007.050.new2
 48324 - 007.050.new3

elisavetgrad, עליסאַוועטגראַד [>]
 48324 - 001.010.new
 48324 - 001.010 *
 48324 - 220.120.new6
 48324 - 220.120.newo

elisher, עלישער [>]
 54222 - 190.010.new3

elisvetgrad, עליסוועטגראַד [>]
 48324 - 220.120.new6
 48324 - 220.120.new8

eliu, עליו [>]
 31357 - 196.040.new
 46327 - 193.010 *
 47301 - 084.051 *
 48272 - 152.060 *
 48286 - 036.021.new
 ...

eliu-hshlum, עליו-השלום [>]
 53257 - 071.110 *
 54226 - 201.050.new

eliun, עליון [>]
 48354 - 107.011 *
 50212 - 052.010.new

eliut, עליות [>]
 32358 - 125.050.new4
 50334 - 194.020 *
 50334 - 194.020.new
 52192 - 207.030.2 *
 54222 - 187.100.new3

eliz, עליז [>]
 50237 - 163.150.new2
 50237 - 163.150.new3
 52229 - 163.150.new2
 52229 - 163.150.new2
 52229 - 163.150.new4
 ...

elke, עלקע [>]
 48277 - 159.280.new
 48277 - 159.280.new2
 53228 - 008.120.new9
 55258 - 161.020 *

elkes, עלקעס [>]
 52213 - 058.062 *

elkhe, אעלכע [>]
 52184 - 016.030.new5
 53215 - 019.030.new3
 53215 - 038.030 *

elkhene, אעלכענע [>]
 53289 - 021.022 *

elkovitses, עלקאָוויצעס [>]
 48324 - 092.010.new2

elmer, עלמער [>]
 47301 - 069.060 *
 48243 - 069.040.new2

elmerl, עלמערל [>]
 48286 - 069.040 *
 48292 - 069.040.new
 48324 - 069.040.new
 50296 - 069.040 *
 51238 - 069.040 *
 ...

elmi, עלמיא [>]
 45284 - 173.020 *
 48276 - 173.020.new
 54301 - 173.020 *

elmin, עלמין [>]
 49225 - 181.080 *
 51217 - 181.080.new
 51217 - 183.070 *
 52245 -
 53212 - 181.080 *
 ...

eln, עלן [>]
 32358 - 156.131 *
 47301 - 113.090.new
 49247 - 062.080.new3
 49247 - 156.131.new
 50196 - 104.090 *
 ...

eln-boygns, עלנ-בויגנס [>]
 52224 - 027.040.new2

elnbeyg, עלנבייג [>]
 53272 - 027.041.2 *
 53272 - 027.041 *

elnbeygn, עלנבייגן [>]
 50285 - 027.040 *
 52268 - 027.041 *
 53257 - 026.043 *
 53272 - 027.040.new
 53272 - 027.040.new
 ...

elnbeygns, עלנבייגנס [>]
 53257 - 027.040 *

elnbogns, עלנבאָגנס [>]
 50197 - 027.040 *

elnboygn, עלנבויגן [>]
 31357 - 027.040 *
 32358 - 027.040.new
 32358 - 027.040.new
 32358 - 027.040 *
 44264 - 027.050.new
 ...

elnboygns, עלנבויגנס [>]
 31357 - 027.040.2 *
 45284 - 027.040 *
 47288 - 027.040 *
 47295 - 027.040 *
 47301 - 027.041 *
 ...

elne, עלנע [>]
 49293 - 007.050.new4

elnf, עלןף [>]
 53272 - 115.090 *

elnt, עלנט [>]
 52249 - 220.120.new3

elnt=aleyn, עלנט=אַליין [>]
 32358 - 000.000.new8

elnvoygn, עלנבֿויגן [>]
 50248 - 027.040 *

elnvoygns, עלנבֿויגנס [>]
 50248 - 027.040.new

elo, עלאָ [>]
 54301 - 162.051.new2

elone, elone [>]
 49065 - 224.224001.new4

elpter, עלפטער [>]
 53272 - 116.010 *
 53272 - 117.010.new2
 53272 - 117.010.new2
 53289 - 115.100.new
 53289 - 116.080.new2
 ...

elptn, עלפטן [>]
 51283 - 220.120.new2

els, עלס [>]
 47295 - 053.022 *
 47295 - 108.083 *
 48272 - 182.041 *
 48272 - 015.051 *
 48283 - 129.030.new
 ...

else, else [>]
 44264 - 006.050 *
 44264 - 037.071 *
 44264 - 148.030 *
 44264 - 164.010.2 *
 49256 - 181.041.new
 ...

elster, עלסטער [>]
 52268 - 157.100.new
 53295 - 157.110 *

eltener, עלטענער [>]
 51217 - 159.400 *

elter, עלטער [>]
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 010.070.new9
 46327 - 010.070.newd
 46327 - 010.070.newf
 47295 - 137.031.new2
 ...

elter(e, עלטער(ע [>]
 48284 - 160.180 *
 54265 - 220.120.new60

elter-bobe, עלטער-באָבע [>]
 52249 - 156.010 *
 52249 - 156.020.2 *

elter-mume, עלטער-מומע [>]
 53272 - 001.070.new6

elter-zeyde, עלטער-זיידע [>]
 52249 - 156.051 *

elterbobe, עלטערבאָבע [>]
 32358 - 010.070.new6
 49242 - 156.020.2 *
 50190 - 156.020.new

elterboben, עלטערבאָבען [>]
 50190 - 156.020 *

elterbube, עלטערבוּבע [>]
 52184 - 007.070.new

eltere, עלטערע [>]
 31357 - 220.120.newh
 32358 - 000.000.newd
 32358 - 103.072.new
 32358 - 198.070 *
 32358 - 206.022.new
 ...

elterer, עלטערער [>]
 32358 - 156.051 *
 32358 - 010.070.new9
 47295 - 220.120.newm
 47295 - 220.120.new55
 48248 - 220.120.newa
 ...

elterfoter, עלטערפֿאָטער [>]
 32358 - 010.070.new6

elterishir, עלטערישיר [>]
 50212 - 001.090.new6

eltern, עלטערן [>]
 31357 - 220.120.new
 31357 - 220.120.new2
 31357 - 220.120.new8
 31357 - 220.120.new8
 32358 - 014.051.new2
 ...

eltern's, עלטערנ'ס [>]
 53212 - 002.040.new3

elterns, עלטערנס [>]
 52224 - 038.070 *
 53272 - 002.040.new
 54301 - 001.010.new3

elterzeyde, עלטערזיידע [>]
 31357 - 161.060.new4
 32358 - 162.061.2 *
 48286 - 183.090 *
 48292 - 160.120 *
 49242 - 007.080 *
 ...

eltser, עלטסער [>]
 54222 - 157.110.new

eltste, עלטסטע [>]
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 068.040.new7
 48248 - 220.120.new5
 48248 - 220.120.new5
 49225 - 088.010.new2
 ...

eltster, עלטסטער [>]
 46327 - 068.040.new6
 48248 - 027.070.new6
 49205 - 157.120 *
 49235 - 157.110 *
 49235 - 000.000.newc
 ...

eltster;es, עלטסטער;עס [>]
 53309 - 157.110.new2

eltstn, עלטסטן [>]
 46327 - 157.110 *
 48283 - 175.040.new
 48284 - 162.031.new
 48324 - 162.032 *
 49235 - 157.110 *
 ...

elumes, עלומעס [>]
 48272 - 216.081 *

elzen, עלזען [>]
 50237 - 032.031 *

em, עם [>]
 31357 - 160.171.new
 32358 - 140.080 *
 48263 - 195.070 *
 48263 - 185.030 *
 48276 - 156.131.new4
 ...

em-erets, עם-ארץ [>]
 50248 - 009.050 *
 52192 - 162.049.new3
 52224 - 194.020 *

em-horts, עם-האָרץ [>]
 48263 - 175.040.new3

em-hortsim, עם-האָרצים [>]
 48263 - 175.040.new3

em-i, עמ-אי [>]
 49235 - 220.120.newa

em-rtsish, עם-ארציש [>]
 53261 - 183.120.new2

emal, עמאַל [>]
 50248 - 111.050 *
 51323 - 111.010.new
 53228 - 111.050.new
 54226 - 111.050.2 *

emal-tep, עמאַל-טעפּ [>]
 32358 - 111.020.new4

emal-top, עמאַל-טאָפּ [>]
 32358 - 111.070.new

emalene, עמאַלענע [>]
 50248 - 111.050 *

emalirte, עמאַלירטע [>]
 50206 - 111.050 *
 54226 - 111.050.2 *

emaltep, עמאַלטעפּ [>]
 49229 - 111.050 *

emayl, עמייַל [>]
 44264 - 111.050 *
 50190 - 111.050 *
 50190 - 111.050 *
 50190 - 111.050.new
 50190 - 111.050.new2

emaylene, עמייַלענע [>]
 50196 - 111.050.new2

emaylener, עמייַלענער [>]
 48243 - 129.010.new2

emayln-tep, עמייַלן-טעפּ [>]
 44264 - 111.050 *

embepl, עמבעפּל [>]
 48248 - 095.010.new2

embepls, עמבעפּלס [>]
 48248 - 095.011 *

ember, עמבער [>]
 55249 - 127.050.new5
 55249 - 127.050.new5

emblem, עמבלעם [>]
 52245 -

embrio, עמבריאָ [>]
 50190 - 120.070.new

embroidered, embroidered [>]
 48263 - 048.080 *
 48276 - 048.081.new2
 48286 - 048.080 *
 48286 - 048.080.new
 48286 - 048.080.new
 ...

embroidery, embroidery [>]
 48324 - 048.090 *

embroidy, embroidy [>]
 54301 - 048.090 *

embroyderi, עמברוידערי [>]
 47295 - 048.090.new
 49225 - 048.080 *
 52184 - 049.051 *

embroydern, עמברוידערן [>]
 49225 - 048.090 *

emd, עמד [>]
 49242 - 181.011 *
 50248 - 181.010 *
 50296 - 187.010.2 *
 50329 - 187.010.new

emder, עמדער [>]
 52181 - 041.060 *

emdut, עמדות [>]
 52181 - 181.030 *

eme, עמע [>]
 46327 - 160.090.2 *
 49225 - 162.120 *
 49256 - 162.120.new
 50196 - 216.100 *
 50227 - 155.050.new2

emen, עמען [>]
 50190 - 156.131.new2
 50190 - 156.131.new3
 50213 - 156.130 *
 50213 - 156.130.new
 50213 - 156.130.new
 ...

emer, עמער [>]
 31357 - 073.020.new
 31357 - 073.020.new
 31357 - 073.040.new
 31357 - 073.040.new
 44264 - 125.070 *
 ...

emerl, עמערל [>]
 31357 - 073.020.new
 48283 - 069.040 *
 48286 - 163.250.new2
 48286 - 163.250.new
 48286 - 157.022.new4
 ...

emerld, עמעראלד [>]
 49225 - 045.080 *

emers, עמערס [>]
 46327 - 071.110.new
 47267 - 178.060.new
 47288 - 073.020 *
 47295 - 073.020 *
 47301 - 178.060.new
 ...

emershtang, עמערשטאַנג [>]
 50257 - 073.030 *

emes, אמת [>]
 31357 - 017.012 *
 31357 - 198.050.new
 32358 - 012.010.new3
 32358 - 017.013 *
 32358 - 000.000.new2
 ...

emes-shprakh, אמת-שפּראַך [>]
 54301 - 017.031.new

emese, אמתע [>]
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 025.060.new
 32358 - 025.060.new
 32358 - 100.030 *
 ...

emeslenik, עמעסלעניק [>]
 51323 - 163.060.new

emets, עמעץ [>]
 48354 - 010.062.new2
 50212 - 007.085.newv
 50246 - 010.061.new
 50248 - 010.060.new2
 50248 - 017.060 *
 ...

emetsen, עמעצען [>]
 49247 - 219.120.new
 53315 - 189.090 *

emetser, עמעצער [>]
 31357 - 069.031.new
 32358 - 109.071.new
 32358 - 141.030.new4
 32358 - 154.010.new
 32358 - 163.050 *
 ...

emetsers, עמעצערס [>]
 50237 - 179.040 *

emetsher, עמעטשער [>]
 52224 - 010.062 *
 52224 - 010.062.new
 52224 - 010.070.2 *

emetsn, עמעצן [>]
 32358 - 103.031.new6
 32358 - 129.101 *
 32358 - 185.050 *
 32358 - 188.060.new2
 32358 - 191.023 *
 ...

emetsns, עמעצנס [>]
 49245 - 208.021.new3

emetsun, עמעצון [>]
 51225 - 010.060 *

emf, עמפֿ [>]
 52268 - 164.071 *

emfatish, עמפֿאַטיש [>]
 50212 - 035.031 *

emfern, עמפֿערן [>]
 50306 - 164.071 *

emfert, עמפֿערט [>]
 44264 - 164.071 *
 48292 - 164.071 *

emgratsie, עמגראַציע [>]
 48354 - 143.030.new37

emigrantn, עמיגראַנטן [>]
 49293 - 220.120 *
 49293 - 220.120 *
 52192 - 086.040 *

emigratsie, עמיגראַציע [>]
 48354 - 143.030.new37

emigrirn, עמיגרירן [>]
 54249 - 163.240 *

emiln, עמילן [>]
 31357 - 079.060 *

emir, עמיר [>]
 49225 - 087.040 *
 50196 - 094.020 *
 50196 - 104.050.new
 51238 - 094.020.new2
 55258 - 162.121 *

emits, עמיץ [>]
 47295 - 034.090.new2
 48283 - 157.010.new
 48354 - 010.062.new2
 49205 - 036.010 *
 49225 - 034.090 *
 ...

emitsek, עמיצעק [>]
 49256 - 179.050 *

emitser, עמיצער [>]
 47267 - 010.063 *
 47267 - 010.063.new
 47267 - 022.060.new
 47267 - 057.040.new3
 47267 - 104.041 *
 ...

emitserts, עמיצערץ [>]
 55249 - 010.061.new

emitsher, עמיטשער [>]
 51229 - 010.062 *
 51229 - 179.040 *
 51229 - 179.090 *
 51237 - 010.062 *
 52217 - 010.061.new2
 ...

emitshn, עמיטשן [>]
 51217 - 010.062.new
 51228 - 010.062.new
 51228 - 010.062.new
 53212 - 010.062 *

emitsn, עמיצן [>]
 47267 - 007.080 *
 47295 - 010.060 *
 47295 - 010.060.new
 47301 - 159.270 *
 47301 - 010.060 *
 ...

emitsr, עמיצר [>]
 50285 - 083.102.new4
 52245 -

emk, עמק [>]
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 220.120.new48

emkes, עמקעס [>]
 53272 - 168.120.new

emkh, עמך [>]
 51229 - 103.050 *
 51229 - 073.052 *
 51258 - 132.071 *
 54226 - 220.120.newf

emlir, עמאליר [>]
 50190 - 111.050.new

emmi, עממי [>]
 51229 - 220.120.new7

emn, עמן [>]
 31357 - 062.060 *
 48263 - 006.052.new5
 48263 - 096.011.new2
 48263 - 104.070 *
 48263 - 110.060.new9
 ...

emnu, עמנו [>]
 51258 - 132.071 *

emonds, עמאָנדס [>]
 49256 - 100.029.new6
 49256 - 100.029.new6

empert, עמפערט [>]
 48283 - 164.071 *
 53272 - 164.071.new

empti, עמפּטי [>]
 50202 - 123.052 *

empty, empty [>]
 44264 - 106.012.new

emri, עמרי [>]
 47301 - 114.020 *
 48272 - 114.020 *
 51225 - 114.020 *

emstidzh, עמסטידזש [>]
 54301 - 048.080 *

emtser, עמצער [>]
 48248 - 109.070 *
 48248 - 010.062 *
 48281 - 010.063 *
 54222 - 010.062.new

emud, עמוד [>]
 32358 - 026.020 *
 47267 - 220.120.newe
 48277 - 220.120.new9
 51217 - 195.050.new
 52236 - 026.020 *
 ...

emudi-khshml, עמודי-חשמל [>]
 52229 - 002.070.new

emuk, עמוק [>]
 51217 - 156.070.new
 52215 - 156.070.new
 52217 - 156.071.new
 53215 - 156.070.new

emul, emul [>]
 49065 - 223.223014 *

emune, emune [>]
 49065 - 224.200020.new

emune!, emune! [>]
 49065 - 224.200020.new

en, ען [>]
 44264 - 132.010 *
 46327 - 156.161 *
 48243 - 131.070.new
 48263 - 156.161.new4
 48263 - 156.161.new3
 ...

en(d)lekh, ענ(ד)לעך [>]
 49229 - 157.021 *

enamal, enamal [>]
 52236 - 111.020 *

enamel, enamel [>]
 49235 - 111.050.new3

enbim, ענבים [>]
 51237 - 091.040.new
 51237 - 091.040 *
 52215 - 091.040 *
 53212 - 088.031.new

end, ענד [>]
 44264 - 006.060.new
 44264 - 006.061.new
 46327 - 072.091.new4
 46327 - 072.091.newb
 46327 - 072.091.newc
 ...

end"g, end"g [>]
 48276 - 216.061.new

ende, ענדע [>]
 32358 - 000.000.newi
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 000.000.newr
 32358 - 000.000.news
 32358 - 000.000.newx
 ...

endendin, ענדענדינא [>]
 50196 - 169.060 *

endendina, ענדענדינאַ [>]
 50196 - 169.060 *

ender, ענדער [>]
 44264 - 041.060 *
 49224 - 041.060 *
 49245 - 041.060.new
 49247 - 041.060 *
 49256 - 041.060.new
 ...

endern, ענדערן [>]
 48243 - 004.022.new

endersh, ענדערש [>]
 50196 - 041.060.new

endert, ענדערט [>]
 50196 - 115.090.new

enderung, ענדערונג [>]
 50212 - 001.020.new2

enderungen, ענדערונגען [>]
 54226 - 006.040.new

endet, endet [>]
 50257 - 220.120.new4
 52249 - 071.030 *

endetre, ענדעטרע [>]
 50196 - 169.060.2 *

endik, ענדיק [>]
 45284 - 193.035 *
 49338 - 150.020 *
 50329 - 140.060 *
 51237 - 007.030.new
 52268 - 140.060 *
 ...

endikn, ענדיקן [>]
 31357 - 079.060.new
 32358 - 128.050.new4
 32358 - 183.120.new3
 45284 - 082.020.2 *
 45284 - 219.040.new
 ...

endikt, ענדיקט [>]
 32358 - 104.120.2 *
 46327 - 103.030.new4
 46327 - 086.060.new2
 46327 - 108.081.new4
 46327 - 160.130.new2
 ...

endikung, ענדיקונג [>]
 52251 - 001.090.new6

endinkt, ענדינקט [>]
 49293 - 025.090.2 *

endlekh, ענדלעך [>]
 31357 - 157.022 *
 32358 - 157.022.new
 32358 - 157.022.new
 32358 - 166.020.new2
 32358 - 166.020.new3
 ...

endlikh, ענדליך [>]
 49235 - 157.021 *
 52245 - 000.000.new8
 53215 - 157.021 *
 53257 - 109.071 *
 53257 - 157.021 *
 ...

endlt, ענדלט [>]
 53295 - 157.021 *
 53295 - 157.021.new

endn, ענדן [>]
 50306 - 003.040.new
 52249 - 002.060 *

endr, ענדר [>]
 50190 - 041.060.new

endung, ענדונג [>]
 52192 - 019.060.new2

endungen, ענדונגען [>]
 54226 - 220.120.newc

endzhl, ענדזשל [>]
 47301 - 059.020.new

enekh, ענעך [>]
 49229 - 156.162 *

enen, ענען [>]
 50196 - 156.130 *
 50197 - 156.130 *
 50197 - 156.131 *
 50197 - 156.131.2 *
 51217 - 090.070 *
 ...

ener, ענער [>]
 46327 - 119.060.new2

eneyn, עניין [>]
 48292 - 219.060.new
 48292 - 219.060.new
 53212 - 038.010.new3
 53212 - 187.120.new3

eneynim, עניינים [>]
 50190 - 001.010.new2

enf, ענף [>]
 31357 - 101.060 *
 52224 - 101.060 *
 52224 - 101.060 *
 53212 - 088.031 *

enfaze, ענפֿאַזע [>]
 50212 - 013.010.new

enfer, ענפֿער [>]
 48292 - 164.080.new
 48292 - 164.080 *
 48354 - 002.031.new
 50190 - 174.130.new

enfern, ענפֿערן [>]
 48354 - 146.050.new2

enfert, ענפֿערט [>]
 48292 - 164.070 *
 48354 - 111.010.newr
 48354 - 104.042.new7
 54265 - 164.070 *

enfindlekh, ענפֿינדלעך [>]
 50202 - 035.010 *
 50212 - 001.020.new2

enfnst, ענפֿנסט [>]
 50273 - 015.080 *

eng, ענג [>]
 48263 - 052.120 *
 49247 - 087.041.new3
 49247 - 087.041.new4
 50227 - 121.070.new
 50285 - 052.120 *
 ...

eng'els, ענג'עלס [>]
 53309 - 203.100.new3

engayzhment, ענגייַזשמענט [>]
 48283 - 175.060 *

enge, ענגע [>]
 45284 - 169.060 *
 50246 - 169.060 *
 51228 - 169.060 *
 51229 - 169.060 *
 51323 - 169.060 *
 ...

enge-menge, ענגע-מענגע [>]
 49229 - 169.060 *

engel, engel [>]
 45284 - 179.0203 *

engele-mengele, ענגעלע-מענגעלע [>]
 48292 - 169.060 *

engels, engels [>]
 53228 - 203.091.new6

engener, ענגענער [>]
 53228 - 121.090.new

enger, ענגער [>]
 50329 - 045.020 *
 53211 - 207.090.2 *
 55249 - 171.080.new3

engeydshment, ענגיידשמענט [>]
 49256 - 105.012 *

engineering, engineering [>]
 49235 - 220.120.newa

engl, ענגל [>]
 54265 - 169.060.new
 54265 - 169.060.new3
 54265 - 169.060.new3
 55249 - 169.060.new5
 55249 - 169.060.new6

england, ענגלאַנד [>]
 50212 - 008.100.new4
 50212 - 008.100.new5

englaykhter, ענגלייַכטער [>]
 53212 - 081.070.new

engle, engle [>]
 49224 - 019.060.new

englender, ענגלענדער [>]
 32358 - 111.020.new2
 32358 - 193.042.new
 32358 - 193.041.new8
 48354 - 074.060 *

englgevirts, ענגלגעווירץ [>]
 54301 - 122.040 *

engliderin, ענגלידערין [>]
 32358 - 187.131.new4

englis, ענגליס [>]
 49235 - 220.120.newj

Englisch, Englisch [>]
 49065 - 000.000.new8
 49096 - 000.000.newb
 50237 - 144.082 *

english, ענגליש [>]
 31357 - 220.120.newg
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 170.010.new
 45284 - 120.022.new
 46327 - 070.010.new
 ...

english.Becouse, ענגליש.Becouse [>]
 54222 - 063.050 *

english>, >ענגליש> [>]
 53272 - 024.020.new
 53272 - 029.021 *

english?where, ענגליש?where [>]
 55268 - 003.050.new2

englishe, ענגלישע [>]
 46327 - 004.040.new8
 46327 - 004.040 *
 47295 - 034.022 *
 47295 - 053.023 *
 48248 - 034.022 *
 ...

englisher, ענגלישער [>]
 32358 - 155.041 *
 32358 - 193.042.new
 48263 - 161.040.new
 48354 - 120.011.new2
 51258 - 034.083.new
 ...

englishn, ענגלישן [>]
 46327 - 087.041.new2
 47301 - 071.100.new
 49245 - 088.050.new4
 50190 - 077.030 *

englissher, ענגליסשער [>]
 49235 - 204.070.new2

engljsh, engljsh [>]
 54301 - 145.021 *

engllaykhter, ענגללייַכטער [>]
 53212 - 081.070 *

englnd, ענגלאנד [>]
 48272 - 007.040 *
 50212 - 008.100.new5
 52245 -
 53212 - 200.031.new3
 53309 - 045.010.new2

englnder, ענגלנדער [>]
 49229 - 147.070.new7

engn, ענגן [>]
 31357 - 035.091.new

engri, ענגרי [>]
 47267 - 218.010.new3
 48283 - 218.010.new
 48283 - 218.010.new

engzhl, ענגזשל [>]
 50306 - 059.020.new4

engzhls, ענגזשלס [>]
 50227 - 203.100.new

enibadi, עניבאַדי [>]
 50202 - 212.031 *
 53257 - 177.020 *

enihau, עניהאַו [>]
 49235 - 220.120.newj

enikh, עניך [>]
 49256 - 156.161 *
 55249 - 156.131.new2
 55249 - 156.131.new3

enimal, ענימאַל [>]
 47295 - 136.030.new6

enin, ענין [>]
 32358 - 000.000.newf
 46327 - 048.041 *
 46327 - 085.020.new2
 46327 - 108.031.new5
 46327 - 150.020 *
 ...

eninim, ענינים [>]
 52192 - 184.010.2 *
 52224 - 218.160.new2

enising, עניסינג [>]
 47295 - 129.020.new2
 47295 - 129.020.new4
 47295 - 129.020.new3

enitshkes, עניטשקעס [>]
 48276 - 040.030 *

enivey, עניוויי [>]
 47301 - 003.070.new2
 48283 - 034.113 *
 48283 - 163.122 *
 55277 - 211.090 *
 55277 - 006.090.new2
 ...

enjoy, enjoy [>]
 49224 - 126.080 *
 49245 - 177.071.new2
 54265 - 166.050.new

enjoy"'t, enjoy"'ט [>]
 49224 - 191.031.2 *

enjoy't, enjoy'ט [>]
 49224 - 191.031.2 *

enjoyed, enjoyed [>]
 49224 - 192.010 *
 49224 - 192.060 *

enk, ענק [>]
 49205 - 138.010 *
 49247 - 087.041.new2
 49247 - 087.041.new
 49247 - 087.041.new2
 49247 - 087.041.new3
 ...

enke, ענקע [>]
 54249 - 169.060.new

enker, ענקער [>]
 48248 - 158.011 *
 48248 - 158.012 *
 49205 - 158.011 *
 49224 - 158.011 *
 49229 - 158.011 *
 ...

enkere, ענקערע [>]
 51217 - 041.070 *

enketsvegn, ענקעטסוועגן [>]
 50196 - 121.022.new
 50196 - 121.022.new

enkimen, ענקימען [>]
 49245 - 156.1313 *

enkl, ענקל [>]
 47267 - 031.040 *
 47295 - 030.030 *
 47295 - 031.040 *
 48283 - 031.040 *
 48283 - 031.040.new
 ...

enkl?....prgesn, ענקל?....פארגעסן [>]
 53309 - 031.040 *

enklishe, ענקלישע [>]
 48354 - 010.052.new
 52184 - 034.022 *

enkls, ענקלס [>]
 50306 - 031.040 *

enlakh, ענלאַך [>]
 53212 - 157.021 *
 53212 - 157.021 *
 54249 - 157.021.new2

enlekh, ענלעך [>]
 31357 - 092.011.new
 32358 - 096.012.new
 32358 - 169.100 *
 48243 - 102.090.new
 48243 - 169.070 *
 ...

enlekhe, ענלעכע [>]
 48243 - 199.020.new
 50206 - 199.051.new
 51237 - 147.060.new
 52192 - 038.030.new
 52224 - 006.021.new

enlekhes, ענלעכעס [>]
 53289 - 084.060.new3
 53289 - 101.020 *
 53289 - 101.022 *

enlikh, ענליך [>]
 50306 - 157.023 *
 51283 - 157.021 *
 53257 - 004.061.2 *
 53289 - 085.031.new
 53289 - 085.041 *
 ...

enlish, ענליש [>]
 52268 - 073.010 *

enlt, ענלט [>]
 44264 - 157.020 *

enn, ענן [>]
 32358 - 217.020.new2

enni, ענני [>]
 52215 - 036.021 *

ennim, עננים [>]
 32358 - 189.080.new4
 50237 - 215.020 *
 52229 - 215.020.new

enough, enough [>]
 48263 - 161.040.new
 48281 - 127.080 *
 49235 - 127.080.new

enought, enought [>]
 48276 - 143.070.new
 48276 - 173.020.new

enshprekht, ענשפּרעכט [>]
 50212 - 029.010.new5

enshtont, ענשטאָנט [>]
 49256 - 220.060.new2

enshtoyt, ענשטויט [>]
 50196 - 220.060 *

enshtuldikt, ענשטולדיקט [>]
 53212 - 028.060.new5

enshuldikt, ענשולדיקט [>]
 50227 - 169.040.new
 50306 - 043.010.new
 53272 - 002.040.new6

ent, ענט [>]
 45284 - 157.021 *
 49256 - 148.080.new
 49256 - 167.060.new
 49256 - 167.060 *
 50199 - 147.020 *
 ...

entalakh, ענטאַלאַך [>]
 55249 - 123.053 *

entale, ענטאַלע [>]
 55249 - 141.050 *
 55249 - 141.060 *

entazhn, ענטאַזשן [>]
 50296 - 056.021 *

entdekungen, ענטדעקוּנגען [>]
 50306 - 036.060.new

ente, ענטע [>]
 48286 - 047.100 *
 53261 - 141.050 *

entele, ענטעלע [>]
 55268 - 141.050 *

enter, ענטער [>]
 48277 - 161.020.new
 48277 - 161.020.new
 50199 - 168.080.new2
 54249 - 036.060.2 *

entfer, ענטפֿער [>]
 32358 - 016.080.new2
 32358 - 157.023.new8
 46327 - 118.010.new2
 46327 - 167.080.new6
 46327 - 188.052.new
 ...

entfer-zats, ענטפֿער-זאַץ [>]
 48276 - 138.100 *

entfern, ענטפֿערן [>]
 31357 - 036.060.new2
 32358 - 169.110 *
 32358 - 193.042.new
 44264 - 188.020 *
 46327 - 066.080.new6
 ...

entfers, ענטפֿערס [>]
 32358 - 000.000.new2
 48354 - 031.070.newe
 50213 - 069.160 *
 50248 - 168.021.new

entfert, ענטפֿערט [>]
 31357 - 164.070 *
 32358 - 140.060.new
 32358 - 164.070 *
 32358 - 164.071 *
 32358 - 164.071.2 *
 ...

entfertst, ענטפֿערטסט [>]
 52236 - 164.071 *

entl, ענטל [>]
 48286 - 060.040 *
 50197 - 141.050 *
 50334 - 141.050.new
 50334 - 141.050 *
 53261 - 141.050 *
 ...

entlayen, ענטלייַען [>]
 50196 - 207.010.new2
 50196 - 207.010.new3

entlekh, ענטלעך [>]
 54301 - 141.060 *

entlien, ענטליען [>]
 50196 - 207.010.new3

entlitshek, ענטליטשעק [>]
 50197 - 158.060.new

entper, ענטפער [>]
 47301 - 007.050.new5
 50306 - 188.020 *
 51238 - 156.080 *
 51258 - 162.030.new3
 52184 - 009.012 *
 ...

entpern, ענטפערן [>]
 48272 - 101.020 *
 51225 - 104.041 *
 51238 - 001.010.new
 51258 - 167.060.new2
 53212 - 046.051.new
 ...

entperst, ענטפערסט [>]
 47301 - 209.020.new

entpert, ענטפערט [>]
 47301 - 164.070 *
 48272 - 164.070 *
 48283 - 164.070 *
 49205 - 164.070 *
 49205 - 164.071 *
 ...

entplekt, ענטפלעקט [>]
 52215 - 198.020 *

entrans, ענטראַנס [>]
 55249 - 057.040.newf

ents, ענטס [>]
 47295 - 156.130.2 *

Entscheidung, Entscheidung [>]
 49096 - 230.188021.new4

entsh, ענטש [>]
 52184 - 179.101 *

entshented, ענטשענטעד [>]
 53272 - 001.060.new

entshl, ענטשל [>]
 52251 - 167.060 *

entshlofn, ענטשלאָפֿן [>]
 50190 - 160.160 *

entshprekht, ענטשפּרעכט [>]
 50212 - 010.031.new2

entshtamt, ענטשטאַמט [>]
 44264 - 220.060 *

entshudlik, ענטשוּדליק [>]
 47295 - 071.021.new

entshuldik, ענטשוּלדיק [>]
 50190 - 086.011 *

entshuldikt, ענטשוּלדיקט [>]
 50227 - 016.050.new2
 50227 - 021.040.new3
 50285 - 006.030.new2
 50285 - 033.101 *
 50285 - 052.120.new
 ...

entsikt, ענציקט [>]
 50197 - 187.130 *

entsindung, ענצינדונג [>]
 49205 - 034.084.new
 50212 - 034.022 *
 52184 - 034.021 *

entsl, ענצל [>]
 45284 - 206.021 *
 49229 - 206.020 *
 49242 - 206.021 *
 49247 - 206.021 *
 49293 - 206.022 *
 ...

entsler, ענצלער [>]
 50196 - 206.020.new2
 50196 - 206.022 *

entslne, ענצלנע [>]
 53261 - 206.022 *

entsloyf, ענצלאויף [>]
 52181 - 206.021 *

entslvayz, ענצלווייַז [>]
 50206 - 206.022 *
 53278 - 206.022.2 *

entveder, ענטוועדער [>]
 52211 - 009.012 *
 54226 - 009.020 *
 54226 - 009.020.new

entveyn, ענטוויין [>]
 52184 - 176.040 *

entviklt, ענטוויקלט [>]
 49205 - 163.040 *
 50190 - 034.022 *
 50196 - 125.060.new2
 50199 - 162.100 *
 55258 - 152.060.new

entviklte, ענטוויקלטע [>]
 50306 - 002.060.new3

entweder, entweder [>]
 49096 - 224.224008 *

Entweihung, Entweihung [>]
 49096 - 228.228001.new3

envelop, ענוועלאָפּ [>]
 48283 - 028.020.new

envelope, envelope [>]
 54301 - 070.012 *

envi, ענווי [>]
 50306 - 156.040.new

envied, envied [>]
 45284 - 156.040 *
 46327 - 156.040.2 *
 48276 - 156.040 *
 48283 - 156.040.new2
 51323 - 156.040.new
 ...

envim, ענבֿים [>]
 31357 - 191.020.new
 32358 - 191.020.new2

envy, envy [>]
 44264 - 156.040.new2
 54265 - 156.040.new

enything, enything [>]
 52236 - 112.062 *

enz'l, ענז'ל [>]
 50306 - 019.060.new2

enzdshl, ענזדשל [>]
 49225 - 059.020.new

enzogt, ענזאָגט [>]
 52245 - 000.000.new8

eo, עאָ [>]
 47295 - 083.081 *
 48276 - 033.090.new2
 49256 - 089.021 *
 52307 - 086.062 *
 53272 - 006.060 *
 ...

eor, עאָר [>]
 52236 - 217.061 *

eoyf, אעויף [>]
 53272 - 018.020.new

epalakh, עפּאַלאַך [>]
 47267 - 090.020 *
 47295 - 090.020 *
 53212 - 093.050 *
 55258 - 097.021 *

epale, עפּאַלע [>]
 50190 - 087.010 *
 50190 - 087.010.new
 50202 - 087.020 *
 50202 - 087.020.new
 50202 - 087.030 *
 ...

epalekh, עפּאַלעך [>]
 50197 - 090.030 *
 50199 - 090.020 *
 50199 - 090.030 *
 50306 - 090.020 *
 55249 - 000.000.new5
 ...

epe, עפּע [>]
 48248 - 044.020.new
 49293 - 179.070.2 *

epeb, עפּעב [>]
 53278 - 180.020 *

epele, עפּעלע [>]
 32358 - 087.010 *
 32358 - 091.010 *
 32358 - 163.240.new
 32358 - 192.050 *
 48263 - 016.010 *
 ...

epele-berele, עפּעלע-בערעלע [>]
 48277 - 163.250.new

epelekh, עפּעלעך [>]
 31357 - 087.042.new
 31357 - 087.042.new
 32358 - 091.010 *
 48243 - 090.020 *
 48243 - 090.030 *
 ...

epelzin, עפעלזין [>]
 52215 - 089.030 *

epenen, עפענען [>]
 47301 - 197.050 *
 47301 - 060.040 *
 48283 - 060.050 *
 49225 - 060.050 *
 49256 - 060.050 *
 ...

epenung, עפענונג [>]
 47301 - 084.030.new2
 47301 - 085.031.new
 48272 - 084.030 *
 52181 - 075.010.new
 52181 - 084.041 *
 ...

epeps, עפּעפּס [>]
 48292 - 169.080 *
 48292 - 214.071 *
 50196 - 059.100.new

epes, עפּעס [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 015.030.new
 31357 - 017.012 *
 31357 - 017.040 *
 31357 - 024.041.2 *
 ...

epes..., עפעס...א [>]
 53309 - 048.020 *

epesb, עפּעסב [>]
 50334 - 219.040 *

epesf, עפּעסף [>]
 50206 - 218.100 *

epesht, עפעסהאט [>]
 53289 - 147.051 *

epesz, עפּעסז [>]
 48277 - 220.120.newf

epet, עפּעט [>]
 50306 - 013.010 *

epez, עפּעז [>]
 52224 - 096.041 *

epflsin, עפּפֿלסין [>]
 44264 - 089.011.new

epidemie, עפּידעמיע [>]
 31357 - 034.110 *
 32358 - 190.010.new
 45284 - 034.110 *
 48243 - 034.112 *
 48248 - 034.113 *
 ...

epidemies, עפּידעמיעס [>]
 55277 - 034.110 *

epidemik, עפּידעמיק [>]
 47295 - 034.110 *

epidemishe, עפּידעמישע [>]
 50334 - 036.012 *

epilepsie, עפּילעפּסיע [>]
 50246 - 034.090.new

epilepsis, עפּילעפּסיס [>]
 50212 - 033.070.new
 50212 - 033.070.new4

epizi, עפיזי [>]
 51217 - 130.010.new2

epizod, עפּיזאָד [>]
 50334 - 220.120.2 *

epke, עפקע [>]
 47301 - 082.090.new
 47301 - 082.090.new
 47301 - 082.090.new

epl, עפּל [>]
 31357 - 087.010 *
 31357 - 087.020 *
 31357 - 087.030 *
 31357 - 087.031 *
 31357 - 087.041.new2
 ...

epl(s, עפּל(ס [>]
 48276 - 087.020.2 *
 48276 - 087.060 *
 49247 - 087.032.new

epl-baymer, עפּל-בייַמער [>]
 48243 - 087.080 *

epl-boymer, עפּל-בוימער [>]
 44264 - 087.080 *
 44264 - 087.1003 *

epl-flodn, עפּל-פֿלאָדן [>]
 50237 - 138.130 *

epl-kugl, עפּל-קוגל [>]
 48248 - 129.070 *
 48292 - 129.070.new
 48292 - 129.070 *
 48292 - 129.070.new

epl-sholekhts, עפּל-שאָלעכץ [>]
 48243 - 088.020 *
 50275 - 088.020 *

epl-shtrudl, עפּל-שטרודל [>]
 48259 - 128.030 *
 50237 - 138.140 *

epl-tsimes, עפּל-צימעס [>]
 48259 - 130.010 *
 48324 - 127.030 *
 52192 - 130.010 *
 54301 - 130.010.new2
 54301 - 130.010.new2

epl.di, עפּל.די [>]
 54222 - 089.062.new4

eplakh, עפּלאַך [>]
 50306 - 130.010 *

eplbeymer, עפּלביימער [>]
 48263 - 088.010 *
 50329 - 220.120.new3
 52236 - 099.020 *
 52236 - 102.050 *
 54301 - 087.080.new

eplboym, עפּלבוים [>]
 50196 - 087.010.new
 50196 - 087.080 *
 50259 - 087.080 *
 50273 - 087.090 *
 50296 - 199.020.new2
 ...

eple, עפאלע [>]
 47301 - 192.050 *
 47301 - 102.040.new
 49256 - 016.010 *
 49256 - 087.020 *

eplekh, עפּלעך [>]
 32358 - 090.020.new
 32358 - 096.012.new
 45284 - 090.030 *
 48248 - 090.020 *
 48277 - 090.020.new
 ...

eplkh, עפאלאך [>]
 51228 - 090.010 *
 51229 - 088.050 *
 51258 - 090.020 *
 53272 - 090.020 *
 53272 - 090.030 *

eplkikhn, עפּלקיכן [>]
 50202 - 127.030.new

eplkugl, עפּלקוגל [>]
 49245 - 129.060.2 *
 49245 - 130.010 *

eplkvas, עפּלקוואַס [>]
 48263 - 198.070.new

epls, עפּלס [>]
 44264 - 087.042.new
 44264 - 087.042 *
 44264 - 087.041.2 *
 44264 - 087.080 *
 44264 - 087.1003 *
 ...

eplshtrudl, עפּלשטרודל [>]
 50248 - 138.150 *

eplsin, עפּלסין [>]
 44264 - 089.011.new
 45284 - 089.011 *
 45284 - 089.012 *
 53257 - 089.030.new

eplsinen, עפּלסינען [>]
 44264 - 089.011 *

eplsok, עפּלסאָק [>]
 50273 - 127.060.new

epltsin, עפּלצין [>]
 44264 - 089.011 *
 44264 - 089.011.new2
 46327 - 089.011 *
 46327 - 089.011.new
 46327 - 089.011.new
 ...

epltsinen, עפּלצינען [>]
 32358 - 089.011 *
 55268 - 089.010 *
 55268 - 089.012 *

eplzin, עפּלזין [>]
 53212 - 089.030.new
 53212 - 089.030.new
 53257 - 089.030.new

epn, עפן [>]
 51229 - 083.050 *
 52184 - 047.050 *
 53272 - 007.081.new6

epnn, עפנן [>]
 51238 - 061.070 *

epnt, עפנט [>]
 47301 - 019.012 *
 49256 - 095.060 *
 51217 - 069.140.new2
 51229 - 089.062 *
 51237 - 072.030.new
 ...

epnung, עפנונג [>]
 52181 - 199.013.new

eppes, עפּפּעס [>]
 50306 - 105.010 *

eprd, עפרד [>]
 49205 - 075.021 *

eprikos, עפּריקאָס [>]
 48263 - 089.040 *

eprun, עפּרון [>]
 32358 - 174.100 *
 50248 - 174.100.new2

eps, עפּס [>]
 46327 - 111.080.new
 51323 - 008.052.2 *
 52229 - 019.012 *
 52229 - 087.020 *

epter, עפטער [>]
 51229 - 156.080 *
 52181 - 156.080 *

epulh, עפולה [>]
 52245 - 000.000.new8

er, ער [>]
 31357 - 012.010.new2
 31357 - 012.010.new2
 31357 - 012.020.new
 31357 - 012.020.new
 31357 - 013.020 *
 ...

er'et, ער'עט [>]
 47295 - 017.070 *
 53212 - 220.120.new

er'i'khoyle, ער'אי'חולה [>]
 52181 - 033.090 *

er'n, ער'ן [>]
 31357 - 216.100 *

er'ot, ער'אָט [>]
 53257 - 163.150 *
 53257 - 163.170 *

er's, ער'ס [>]
 56293 - 010.060.2 *

er't, ער'ט [>]
 32358 - 017.070 *
 47267 - 017.070 *
 48265 - 047.041 *
 48283 - 134.050 *
 49245 - 017.020 *
 ...

er'y, ער'י [>]
 45284 - 003.062.new

era, עראַ [>]
 48354 - 015.054.new

erarayntunken, עראַרייַנטונקען [>]
 48286 - 185.031.new3

erayvd, ערייַווד [>]
 51258 - 177.020.new6

erbh, ערבה [>]
 50212 - 004.010.new

erbl, ערבל [>]
 52192 - 040.072.new
 52192 - 040.072.new2
 52192 - 040.072.new3
 52192 - 040.072.new3

erbun, ערבון [>]
 50196 - 166.070 *

erd, ערד [>]
 31357 - 076.072.new
 31357 - 213.050 *
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 076.070 *
 32358 - 077.040 *
 ...

erd-arbeter, ערד-אַרבעטער [>]
 54265 - 212.050.new
 54265 - 212.050.new
 54265 - 212.050.new

erdarbeter, ערדאַרבעטער [>]
 32358 - 212.031.new
 48263 - 212.030 *
 48263 - 212.031 *
 48263 - 212.031.new2
 48277 - 212.030 *
 ...

erdayzn, ערדאייַזן [>]
 53315 - 150.040.new3
 53315 - 151.051.new

erdbazitser, ערדבאַזיצער [>]
 48292 - 001.041 *

erdberlekh, ערדבערלעך [>]
 32358 - 092.011 *

erdbern, ערדבערן [>]
 32358 - 102.050.new3
 32358 - 000.000.new
 44264 - 094.010 *
 50196 - 093.010 *
 51229 - 094.012 *

erde, ערדע [>]
 48243 - 113.080.new
 48277 - 113.070.new2
 48277 - 113.070.new2

erdene, ערדענע [>]
 31357 - 111.050 *
 45284 - 108.071 *
 45284 - 111.051.new
 45284 - 113.010 *
 47267 - 059.010.new
 ...

erdene(r, ערדענע(ר [>]
 54301 - 059.010 *
 54301 - 059.010.new2

erdenem, ערדענעם [>]
 32358 - 129.020 *
 45284 - 111.051.new
 47267 - 111.050.new5
 47267 - 111.050.new5
 49229 - 129.020.new
 ...

erdenen, ערדענען [>]
 52184 - 113.010 *

erdener, ערדענער [>]
 45284 - 111.051 *
 48276 - 059.010.new4
 48292 - 059.010.2 *
 48292 - 059.010 *
 48292 - 111.051.new
 ...

erdepl, ערדעפּל [>]
 50196 - 095.012.new

erdern, ערדערן [>]
 52215 - 106.030 *

erdets, ערדעץ [>]
 54301 - 122.072.2 *

erdf, ערדף [>]
 50275 - 059.010.new

erdgreber, ערדגרעבער [>]
 49247 - 182.020 *

erdgruber, ערדגרובער [>]
 49247 - 182.020 *

erdgts, ערדגץ [>]
 48292 - 138.040 *

erdikn, ערדיקן [>]
 53257 - 059.010.new

erdn, ערדן [>]
 31357 - 113.010 *
 50334 - 199.020.new
 50334 - 199.020.new2
 50334 - 199.020.new3
 50334 - 199.020.new4
 ...

erdns, ערדנס [>]
 50196 - 111.030.new

erdtepl, ערדטעפּל [>]
 44264 - 111.051 *

erdtsiternish, ערדציטערניש [>]
 32358 - 157.023.new3
 32358 - 157.023.new3

ere, ערע [>]
 49224 - 164.040 *
 49224 - 162.061.new
 50306 - 160.090.new3
 50306 - 181.041 *
 51196 - 160.090.2 *
 ...

eregts, ערעגץ [>]
 48354 - 177.090.new4
 52224 - 003.062.new3
 54301 - 096.011 *

eres, ערעס [>]
 50334 - 064.010.new2
 50334 - 064.010.new
 50334 - 064.010.new2
 53272 - 002.041.new7

erets, ארץ [>]
 32358 - 160.130.new2
 32358 - 160.130.new3
 32358 - 160.130.new3
 32358 - 160.130.new4
 32358 - 160.130.new6
 ...

erets-yisroel, ארץ-ישֹראל [>]
 32358 - 074.011.new2
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 083.010 *
 32358 - 092.030 *
 32358 - 105.010 *
 ...

erets-yisroel-epelekh, ארץ-ישֹראל-עפּעלעך [>]
 48259 - 090.020 *
 48286 - 090.020 *
 50259 - 090.020 *
 50275 - 090.020 *
 50312 - 090.020 *
 ...

erets-yisroel-eplekh, ארץ-ישֹראל-עפּלעך [>]
 48248 - 090.020 *

erets-yisroel-erd, ארץ-ישֹראל-ערד [>]
 50206 - 179.070 *
 50296 - 179.070.2 *
 52249 - 179.070.2 *
 53278 - 180.061 *
 53278 - 180.061.new
 ...

erets-yisroel-frukhtn, ארץ-ישֹראל-פֿרוכטן [>]
 48292 - 194.010.new
 48292 - 000.000.new
 52192 - 194.010.new2

erets-yisroel-nis, ארץ-ישֹראל-ניס [>]
 49224 - 100.040 *
 49245 - 100.040 *
 49245 - 100.040.2 *
 51196 - 100.040 *
 52223 - 108.040.newc
 ...

erets-yisroel-niselekh, ארץ-ישֹראל-ניסעלעך [>]
 52192 - 090.020.new
 52192 - 090.020 *

erets-yisroel-nislekh, ארץ-ישֹראל-ניסלעך [>]
 50206 - 100.040 *
 50206 - 100.041 *
 52223 - 100.040 *
 52224 - 090.020 *
 52224 - 100.040 *
 ...

erets-yisroel-oybs, ארץ-ישֹראל-אויבס [>]
 48263 - 194.010.2 *

erets-yisroel-prut, ארץ-ישֹראל-פּרות [>]
 52192 - 194.010 *
 52223 - 194.010 *

erets-yisruel-eplekh, ערעץ-ייִסרועל-עפּלעך [>]
 49235 - 090.020.new

erets-yshrl, ארץ-ישראל [>]
 47267 - 181.020 *
 53212 - 100.040 *

erets-yshrl-nis, ארץ-ישראל-ניס [>]
 53212 - 100.041.new

erets-ysral-nis, ארץ-ישֹראַל-ניס [>]
 49235 - 100.040 *

erets-ysrkh-nislekh, ארץ-ישֹראך-ניסלעך [>]
 52223 - 100.041 *

erets-ysrldike, ארץ-ישֹראלדיקע [>]
 52223 - 200.031.2 *

erets-ysrldiker, ארץ-ישֹראלדיקער [>]
 52223 - 200.031.2 *

erets-yurl-nislekh, ארץ-יוּראל-ניסלעך [>]
 52224 - 100.040.new

erev, ערבֿ [>]
 31357 - 196.040.new
 32358 - 119.020 *
 32358 - 119.021 *
 32358 - 119.020 *
 32358 - 119.021 *
 ...

erev-bris, ערבֿ-ברית [>]
 47288 - 162.070 *

erev-Christmas, ערבֿ-Christmas [>]
 48265 - 193.042 *

erev-iberbetn, ערבֿ-איבערבעטן [>]
 46327 - 189.090 *

erev-peysekh, ערבֿ-פּסח [>]
 50246 - 196.030.new
 52249 - 183.120 *

erev-rosh-hshnh, ערבֿ-ראָש-השנה [>]
 48276 - 190.020 *

erev-shabes, ערבֿ-שבת [>]
 52249 - 013.050 *
 52249 - 184.020 *
 53211 - 185.010.2 *

erev-sukes, ערבֿ-סוכּות [>]
 48259 - 162.090 *

erev-yom, ערבֿ-יום [>]
 50246 - 187.120 *

erev-yom-kipur, ערבֿ-יום-כּיפּור [>]
 52192 - 190.110.new
 53278 - 136.020.new

erev-yom-kpur, ערבֿ-יום-כּפּור [>]
 48265 - 189.050.new3
 48265 - 189.050.new2

erfarung, ערפֿאַרוּנג [>]
 55249 - 036.012.new

erfindung, ערפֿינדוּנג [>]
 50212 - 033.051.new7

erfl, ערפֿל [>]
 32358 - 217.020 *

ergefirt, ערגעפֿירט [>]
 48292 - 129.030 *

ergeheysn, ערגעהייסן [>]
 47301 - 000.000.newl

ergenish, ערגעניש [>]
 50227 - 220.080.new5

ergentsn, ערגענצן [>]
 50306 - 057.040.new7

erger, ערגער [>]
 32358 - 121.102 *
 32358 - 121.102.2 *
 45284 - 018.090.new
 45284 - 121.102 *
 46327 - 075.020.new4
 ...

ergere, ערגערע [>]
 32358 - 000.000.new4
 48286 - 033.101.new4
 48354 - 177.090.newa
 51233 - 057.043.new
 51258 - 113.080 *
 ...

ergerer, ערגערער [>]
 52192 - 025.060.new2

ergern, ערגערן [>]
 31357 - 220.090.2 *
 52249 - 039.030 *
 53257 - 220.090.new2

ergets, ערגעץ [>]
 31357 - 041.071.new
 31357 - 076.020.new2
 31357 - 088.050.new
 31357 - 179.070.new
 32358 - 081.010.new2
 ...

ergets-where, ערגעץ-where [>]
 55268 - 003.062 *

ergetsdo, ערגעצדאָ [>]
 55277 - 003.062.new

ergetse, ערגעצע [>]
 51237 - 005.011.new2

ergetsh, ערגעטש [>]
 44264 - 003.0613 *
 49229 - 007.090 *
 49247 - 003.060.new
 51228 - 081.020.new
 51228 - 118.041 *
 ...

ergetshes, ערגעטשעס [>]
 51217 - 003.062 *

ergetshik, ערגעטשיק [>]
 44264 - 003.061 *
 45284 - 003.061 *
 49224 - 003.061 *
 49229 - 003.061.2 *
 49247 - 003.060.new
 ...

ergetshuk, ערגעטשוק [>]
 53228 - 003.061.new

ergetsik, ערגעציק [>]
 50190 - 003.061.new

ergetsvi, ערגעצווי [>]
 49235 - 003.061 *
 50212 - 038.161 *

ergetsvu, ערגעצוווּ [>]
 49235 - 003.061 *
 50306 - 003.060 *
 53212 - 186.050.new2
 55249 - 003.060 *
 55277 - 003.060 *

ergeyt, ערגייט [>]
 45284 - 008.080.2 *

ergits, ערגיץ [>]
 51233 - 003.061 *

ergitshes, ערגיטשעס [>]
 51217 - 003.062 *

ergrizhet, ערגריזשעט [>]
 53228 - 139.040.new3

ergste, ערגסטע [>]
 48286 - 034.022.new
 49224 - 141.030.new
 50334 - 212.021 *
 53272 - 001.070.new6
 54226 - 149.020 *

ergster, ערגסטער [>]
 50334 - 220.120.new

ergstn, ערגסטן [>]
 49224 - 000.000.newi
 50190 - 121.102.new
 50190 - 121.102.new2

erhltn, ערהאלטן [>]
 52184 - 156.090 *
 52184 - 174.130 *

erholn, ערהאָלן [>]
 51229 - 220.120.newa

erhot, ערהאָט [>]
 51217 - 207.010 *

erht, ערהאט [>]
 49225 - 151.020.new2
 49225 - 206.080 *
 51217 - 218.140 *
 51228 - 174.130.new
 51233 - 041.060 *
 ...

Erhhung, Erhöhung [>]
 49096 - 230.187020.new

erier, עריִער [>]
 56293 - 083.102.new

erilim, ערילים [>]
 49225 - 200.031.new
 50227 - 200.031 *
 52215 - 200.031.new

erinern, ערינערן [>]
 48272 - 203.030 *
 48272 - 048.020 *
 48272 - 052.110 *
 48272 - 052.120 *
 48272 - 111.030 *
 ...

ering, ערינג [>]
 48292 - 124.050 *
 48292 - 124.050.new

eringlekh, ערינגלעך [>]
 52251 - 046.010.new
 52251 - 046.010 *

eringlkh, ערינגלאך [>]
 51258 - 046.010 *
 51258 - 046.011 *

erinnere, erinnere [>]
 49096 - 226.191090.new
 49096 - 226.191090.new2
 49096 - 227.194060 *
 49096 - 232.162080.new4

erinnern, erinnern [>]
 49065 - 233.174021.new2

erinurengen, ערינורענגען [>]
 52236 - 220.120.new40

eritrea, עריטרעאַ [>]
 32358 - 141.030.new2

Erka{0308}ltung, Erkältung [>]
 49065 - 234.234012.new

erker, ערקער [>]
 50212 - 055.070 *
 50212 - 055.070.new

erkes, ערקעס [>]
 53261 - 055.040.new

erkh, ערך [>]
 32358 - 207.040.new2
 48243 - 001.010 *
 48292 - 000.000.new2
 48292 - 001.010 *
 48292 - 001.010.new
 ...

erklern, ערקלערן [>]
 50227 - 113.022 *
 50227 - 212.011 *
 51225 - 137.110 *
 51238 - 088.050 *
 51238 - 151.030 *
 ...

erklert, ערקלערט [>]
 49256 - 174.060.new5
 50227 - 212.011.new
 50285 - 052.120.new4
 51238 - 109.023 *
 55258 - 083.110.new

erl, erl [>]
 48259 - 200.031.new2
 49065 - 224.009051.new
 49065 - 224.009051 *

erlekh, ערלעך [>]
 45284 - 220.070 *
 47267 - 188.110 *
 47267 - 188.110.new
 47288 - 188.110 *
 47295 - 188.110.new3
 ...

erlekhe, ערלעכע [>]
 31357 - 188.110 *
 32358 - 188.110 *
 45284 - 177.071 *
 45284 - 180.0403 *
 45284 - 188.110 *
 ...

erlekher, ערלעכער [>]
 45284 - 003.062.new
 45284 - 187.021 *
 46327 - 220.070 *
 46327 - 220.070 *
 47267 - 220.070 *
 ...

erlekhkeyt, ערלעכקייט [>]
 50196 - 220.070 *

erlekhn, ערלעכן [>]
 47295 - 188.110.new3
 50227 - 188.110.new
 50312 - 220.070 *

erlem, ערלעם [>]
 48286 - 200.031 *
 48354 - 200.063.new

erler, ערלער [>]
 54265 - 057.043.new2

erles, ערלעס [>]
 50202 - 009.050.new2

erleydikn, ערליידיקן [>]
 52181 - 219.082.new
 52217 - 164.022 *

erlikh, ערליך [>]
 52181 - 188.110.new

erlikhe, ערליכע [>]
 54226 - 188.110 *

erlikher, ערליכער [>]
 31357 - 220.070 *
 48284 - 220.070.new
 50202 - 220.070 *
 54222 - 033.010 *

erlish, ערליש [>]
 52181 - 188.110.new

erlisher, ערלישער [>]
 52181 - 188.110.new

erloder, erlאָדער [>]
 48259 - 200.031.new2

erloybenish, ערלויבעניש [>]
 53212 - 220.120.new9
 55268 - 007.040 *

erloybn, ערלויבן [>]
 50196 - 138.040.new2
 50285 - 053.023.new
 53212 - 162.040 *

erloybt, ערלויבט [>]
 51238 - 185.031.new
 53212 - 220.120.new9
 53272 - 174.010.new4

erls, ערלס [>]
 51258 - 200.031.new2
 53257 - 200.030.new3

erlt'e, ערלט'ע [>]
 52181 - 200.031 *

Erlte, Erlte [>]
 49065 - 224.224004.new
 50202 - 009.050.new2
 50202 - 009.050.new
 50212 - 009.052 *
 52181 - 009.051 *
 ...

erlumt, ערלומט [>]
 51238 - 030.052 *

erme, ערמע [>]
 48283 - 086.070 *
 48283 - 086.070.new2
 48283 - 086.070.new
 48283 - 086.072 *
 48283 - 214.010 *
 ...

erml, ערמל [>]
 49247 - 220.120.new43
 49247 - 220.120.new44
 52181 - 040.010 *

ern, ערן [>]
 49229 - 163.180 *
 51229 - 220.120.newb
 53261 - 189.050 *

ern-rov, ערן-רבֿ [>]
 50329 - 193.050 *

erner, ערנער [>]
 48292 - 143.050.new2

ernert, ערנערט [>]
 53212 - 161.070 *
 53212 - 161.070.new2
 53212 - 161.070.new2

ernst, ערנסט [>]
 32358 - 190.081.new3
 32358 - 190.081.new5
 32358 - 199.050.newa
 47267 - 034.090.new2
 47267 - 034.090.new3
 ...

ernste, ערנסטע [>]
 48283 - 034.090.new2
 50237 - 034.090.new2
 51229 - 034.113.new
 52223 - 034.090 *

ernster, ערנסטער [>]
 32358 - 187.112 *
 52192 - 182.070 *
 52192 - 192.050 *

ernt, ערנט [>]
 55249 - 082.090 *

erntstkayt, ערנטסטקייַט [>]
 50227 - 220.120.new2

ero, עראָ [>]
 48276 - 023.060.new

erod, עראָד [>]
 51258 - 150.040 *

eroplan, עראָפּלאַן [>]
 48354 - 162.010 *
 50202 - 125.040.new6
 50213 - 127.050.new4
 50213 - 155.050.new

eropleyn, עראָפּליין [>]
 55248 - 034.090.new2

eropln, עראָפלאן [>]
 52245 - 000.000.new8

eroplnen, אעראָפלאנען [>]
 52181 - 191.023 *

erot, עראָט [>]
 53257 - 163.171 *

erotik, עראָטיק [>]
 48354 - 177.050 *

erou, עראָוּ [>]
 47295 - 194.010.new

err, ערר [>]
 47295 - 028.102 *
 50196 - 212.011 *
 50212 - 009.060 *

ers, ערס [>]
 49224 - 125.030.new3

ersh, ערש [>]
 50190 - 009.023.new

ershaynungen, ערשייַנוּנגען [>]
 50212 - 011.041.new
 50306 - 033.051 *
 50306 - 033.060.new

ersher, ערשער [>]
 48263 - 057.080.new2
 50190 - 117.040.new
 53278 - 185.030.2 *

ershn, ערשן [>]
 48324 - 185.110.new2
 50237 - 056.021 *
 52217 - 186.060 *

ershns, ערשנס [>]
 52249 - 107.110.2 *

ershraybt, ערשרייַבט [>]
 50334 - 156.080.new

ershshtn, ערששטן [>]
 50227 - 103.071.new

ersht, ערשט [>]
 31357 - 000.000.new2
 31357 - 065.040 *
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 092.030 *
 32358 - 157.023.new8
 ...

ersht-klasisher, ערשט-קלאַסישער [>]
 44264 - 204.010 *

ersht-o, ערשט-אָ [>]
 50273 - 009.023.2 *

ershte, ערשטע [>]
 31357 - 014.051.new5
 31357 - 065.080.2 *
 31357 - 092.010.new
 32358 - 016.010.new3
 32358 - 016.030.new2
 ...

ershter, ערשטער [>]
 31357 - 117.010 *
 31357 - 205.061.new
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 117.010.new
 ...

ershtikn, ערשטיקן [>]
 52249 - 220.120.new3

ershtklasik, ערשטקלאַסיק [>]
 50248 - 039.080.new

ershtn, ערשטן [>]
 31357 - 069.110.new5
 31357 - 193.032 *
 32358 - 000.000.new
 32358 - 157.023.new2
 32358 - 001.040.new2
 ...

ershtns, ערשטנס [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 190.081.new4
 47301 - 189.030 *
 48354 - 029.041.2 *
 48354 - 103.010 *
 ...

ershtoynt, ערשטוינט [>]
 50196 - 220.060 *
 50227 - 220.060 *

erskuse, ערסקוּסע [>]
 53212 - 220.120.newg

erst, erst [>]
 49096 - 224.224001.newe
 49096 - 225.189050.new3
 49096 - 225.225012.new
 49096 - 226.226011 *
 49096 - 227.196050.new
 ...

erste, erste [>]
 49096 - 232.232003 *
 53257 - 193.032 *

ersten, ersten [>]
 49065 - 227.193032 *
 49065 - 227.193032.new
 49065 - 227.195080.new
 49096 - 227.193032 *

erstenmal, erstenmal [>]
 49065 - 232.232003 *

erstn, ערסטן [>]
 50202 - 038.141.new
 53257 - 197.031.new2
 53257 - 204.110.2 *
 53257 - 204.110.new
 55277 - 126.020 *

ert, ערט [>]
 48292 - 023.072 *
 49256 - 091.010.new
 49256 - 108.085 *
 53215 - 027.030.new

erteboyt, ערטעבויט [>]
 48283 - 161.031.new

ertele, ערטעלע [>]
 52249 - 149.071.2 *
 52249 - 149.0713 *

erter, ערטער [>]
 32358 - 083.102.new
 46327 - 112.022.new
 47301 - 199.050.new
 48243 - 071.090.new
 48265 - 220.100.new43
 ...

ertl, ערטל [>]
 49256 - 002.010 *

ertlekhe, ערטלעכע [>]
 31357 - 065.080.new2

ertmer, ערטמער [>]
 48277 - 017.070.2 *

ertsh, ערטש [>]
 49247 - 177.022.new

ertshe, ערטשע [>]
 48272 - 117.040 *
 51237 - 205.070 *
 51238 - 191.024 *
 52184 - 133.070 *
 54265 - 150.040 *

ertshn, ערטשן [>]
 48272 - 055.010 *
 51228 - 220.120.newa
 52217 - 189.080 *

ertshns, ערטשנס [>]
 53278 - 108.070.new2

ertsien, ערציען [>]
 50227 - 220.120.new2
 50306 - 220.120.new
 51225 - 161.091 *
 51228 - 161.091 *
 52213 - 161.091 *

ertsiern, ערציערן [>]
 50227 - 220.120.new6
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120.new7
 50227 - 220.120.new3
 50227 - 220.120.new4

ertsiung, ערציוּנג [>]
 50212 - 001.020.new2

ertsl, ערצל [>]
 51217 - 046.060 *

ertsn, ערצן [>]
 44264 - 163.181 *
 48263 - 163.180.new
 48276 - 163.180 *
 48281 - 163.181 *
 48283 - 163.181 *
 ...

ertsoygn, ערצויגן [>]
 48272 - 028.102 *
 50212 - 001.020.new2

ertsu, ערצו [>]
 51228 - 008.043.new2

erub, ערוב [>]
 47267 - 002.060 *
 47267 - 002.060.new
 47267 - 002.060.new2
 48283 - 002.060.new2
 48283 - 002.060.new2
 ...

erub'es, ערוב'עס [>]
 53212 - 002.040.newg

erubes, ערובעס [>]
 53212 - 002.040.newg
 53212 - 002.040.newh
 53212 - 002.040.new37

erubh, ערוּבה [>]
 50212 - 004.010.new

erubut, ערוּבות [>]
 50212 - 004.010.new

erukh, ערוך [>]
 53212 - 181.050.new2

erumim, ערומים [>]
 53272 - 044.010.new

erushlimer, ערושלימער [>]
 32358 - 106.012.new

eruv, ערובֿ [>]
 48284 - 002.060 *

ervakhn, ערוואַכן [>]
 52249 - 200.021 *

ervart, ערוואַרט [>]
 53212 - 220.120 *
 55249 - 104.030.new2

ervdike, ערבֿדיקע [>]
 44264 - 198.020 *

ervh, ערווה [>]
 32358 - 179.020.new3

ervim, ערבֿים [>]
 32358 - 064.030 *

ervit, ערבֿית [>]
 32358 - 122.080 *
 32358 - 140.080 *

ervrt, ערווארט [>]
 53272 - 021.021 *

ervrtn, ערווארטן [>]
 52245 - 058.012.new2

erzha, ערזשאַ [>]
 50212 - 068.010 *
 50212 - 068.020 *

erzhave, ערזשאַווע [>]
 50212 - 068.020 *

erzogen, erzogen [>]
 49096 - 222.203100.new

erzukht, ערזוכט [>]
 51283 - 219.060 *

er`t, ער`ט [>]
 49235 - 009.011.new3

es, עס [>]
 31357 - 011.041 *
 31357 - 013.040 *
 31357 - 013.041.new
 31357 - 015.030 *
 31357 - 015.053.new
 ...

es'bet, עס'בעט [>]
 49229 - 166.070 *

es'n, עס'ן [>]
 52181 - 206.050 *

es'y, עס'י [>]
 31357 - 000.000.new2

es-op, עס-אָפּ [>]
 50237 - 105.023 *

es...ikh, עס...איך [>]
 52217 - 168.040.new

es...ken, עס...קען [>]
 53289 - 082.020.new

es...kh'hb, עס...כ'האב [>]
 47301 - 130.010.new

esarum, עסאַרום [>]
 52236 - 188.1103 *

esb, עסב [>]
 51314 - 177.110 *

esbazundersh, עסבאַזונדערש [>]
 50237 - 196.032 *

esbet, עסבעט [>]
 48248 - 197.061 *
 50273 - 060.010 *
 53295 - 060.010.2 *

escape, escape [>]
 48263 - 083.120.new2
 48263 - 083.120.new2

escuse, escuse [>]
 48286 - 139.030.new

esdakht, עסדאַכט [>]
 31357 - 168.011.new2

esedik, עסעדיק [>]
 52192 - 172.041.new2
 52192 - 172.041.new3
 52192 - 172.041.new4

esedike, עסעדיקע [>]
 52192 - 172.041.new4

esens, עסענס [>]
 47295 - 112.010 *
 50306 - 006.090 *

esents, עסענץ [>]
 51229 - 126.060 *
 51229 - 126.061 *
 52213 - 112.010 *
 52236 - 112.010 *

eser, עסער [>]
 46327 - 145.060.new2
 49242 - 192.060 *
 53228 - 135.040.new3
 55249 - 104.080.new
 55249 - 104.080.new2

eserke, עסערקע [>]
 53272 - 001.090.new

eserkes, עסערקעס [>]
 53272 - 001.090.new
 53272 - 001.090 *

eses, עסעס [>]
 51314 - 001.090.new9
 53212 - 081.050 *
 53212 - 081.050 *
 53212 - 081.050.new

esesovtses, עסעסאָווצעס [>]
 51314 - 001.090.new7

eset, עסעט [>]
 53272 - 082.020.new

esgedenkt, עסגעדענקט [>]
 48292 - 134.050.new3

esgegesn, עסגעגעסן [>]
 52184 - 137.030.new

esgemkht, עסגעמאכט [>]
 49205 - 077.030 *

esgetrogn, עסגעטראָגן [>]
 49225 - 086.072 *

esgeveynt, עסגעוויינט [>]
 47295 - 081.010.new4

esgezgt, עסגעזאגט [>]
 52184 - 163.050.new

esh, עשֹה [>]
 48276 - 185.030.2 *
 48277 - 185.030 *
 49242 - 185.030 *
 49245 - 185.030.new2
 50212 - 066.070 *
 ...

eshelekh, עשעלעך [>]
 44264 - 166.061 *

eshes, עשעס [>]
 47267 - 079.020 *
 55277 - 085.010 *

eshh, עשה [>]
 50285 - 185.030.new
 51217 - 160.152.new
 51217 - 185.031.new
 51228 - 160.110.new2
 51229 - 160.110.new2
 ...

eshh;vov, עשה;ו [>]
 53309 - 185.030.new

eshirut, עשירוּת [>]
 50190 - 010.011.new2
 55258 - 010.011 *

eshiu, עשיו [>]
 50190 - 200.063.new
 53215 - 019.051 *

eshiu's, עשיו'ס [>]
 51228 - 187.110.new3

eshkos, עשקאָס [>]
 50190 - 103.060 *
 50190 - 103.060.new

eshpos, עשפּאָס [>]
 50190 - 103.060.new4
 50190 - 103.060.new6

eshr, עשר [>]
 47267 - 199.042 *
 47301 - 194.010.new
 47301 - 199.060 *
 48243 - 010.011 *
 48243 - 010.011.new
 ...

eshrh, עשרה [>]
 49225 - 187.040 *
 50199 - 187.050.new
 51217 - 195.050.new
 51258 - 187.120 *
 52217 - 187.050 *
 ...

eshrim, עשרים [>]
 50206 - 010.011 *
 50206 - 010.011.2 *
 51237 - 220.120.newe

eshrt, עשרת [>]
 50306 - 172.010 *
 50306 - 172.010.new
 53212 - 220.120.new4

eshrt-hdbrut, עשרת-הדברות [>]
 49242 - 001.010.newm

eshrut, עשרות [>]
 47267 - 010.011.new
 47301 - 010.011.new
 47301 - 010.011.new
 49225 - 010.011.new
 49225 - 010.011.new2
 ...

eshus, עשוס [>]
 49242 - 019.051.new

esi, עסי [>]
 52249 - 122.070 *

esiber, עסאיבער [>]
 49235 - 174.120.new2

esig, עסיג [>]
 50190 - 122.060.new2

esik, עסיק [>]
 32358 - 126.060 *
 44264 - 126.060 *
 45284 - 098.030.2 *
 45284 - 122.060.2 *
 45284 - 122.060.new
 ...

esik-flaysh, עסיק-פֿלייַש [>]
 50202 - 122.060.new

esik-fleysh, עסיק-פֿלייש [>]
 45284 - 122.060.2 *
 45284 - 126.060 *
 46327 - 122.060 *
 46327 - 122.060 *
 46327 - 122.071.new
 ...

esikflaysh, עסיקפֿלייַש [>]
 50199 - 122.060.new

esikfleysh, עסיקפֿלייש [>]
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new2
 47267 - 122.060.new
 47267 - 122.060.new2
 ...

esikiz, עסיקאיז [>]
 48276 - 126.061.2 *

esinu, עשֹינו [>]
 31357 - 172.041.new4
 32358 - 172.070.newl

esis, עסיס [>]
 51314 - 001.090.new6
 51314 - 001.090.new7

esk, עסק [>]
 48292 - 108.050 *
 49205 - 034.090 *
 52224 - 209.040 *

eskimo, עסקימאָ [>]
 51238 - 127.020 *

eskn, עסקן [>]
 50196 - 218.120.new

eskpleynen, עסקפּליינען [>]
 46327 - 220.090.new

eskrobets, עסקראָבעץ [>]
 50202 - 134.040 *
 50202 - 134.040.new
 50202 - 134.040.new2

eskuset, עסקוּסעט [>]
 53212 - 220.120.newg

eslozt, עסלאָזט [>]
 48354 - 010.022.new48

esn, עסן [>]
 31357 - 029.050 *
 31357 - 069.030 *
 31357 - 100.070.new
 31357 - 103.060.2 *
 31357 - 103.080 *
 ...

esn...prvos, עסן...פארוואָס [>]
 53272 - 063.050.new3

esn.zey, עסן.זיי [>]
 32358 - 000.000.new46

esnbut, עסןbut [>]
 48281 - 197.020 *

esndik, עסנדיק [>]
 31357 - 063.060.new2
 31357 - 063.060.new3
 31357 - 063.060.new4
 31357 - 063.060.new4
 50259 - 106.021 *
 ...

esndikt, עסנדיקט [>]
 51323 - 185.010 *

esnisht, עסנישט [>]
 52215 - 067.051 *

esnke, עסנקע [>]
 53278 - 162.110.new
 53278 - 162.110.new2

esns, עסנס [>]
 45284 - 057.090.new2
 45284 - 103.071.new
 45284 - 130.090 *
 46327 - 010.070.newl
 47267 - 001.010.new2
 ...

esnshtub, עסנשטוב [>]
 53261 - 057.043 *

esnvarg, עסנוואַרג [>]
 45284 - 057.090 *
 46327 - 057.090 *
 46327 - 057.090.new2
 47267 - 057.090 *
 47267 - 057.110.new4
 ...

esnvargkh, עסנוואַרגכ [>]
 52236 - 057.130.2 *

esnvayrg, עסנווייַרג [>]
 48263 - 083.040 *

esnvrg, עסנווארג [>]
 47301 - 057.090 *
 47301 - 069.030 *
 48272 - 057.090 *
 49205 - 057.100.new
 53309 - 057.090 *
 ...

esnzvrg, עסנזווארג [>]
 53309 - 198.070 *

esoys, עסאויס [>]
 50296 - 059.050 *

esoysshpreytn, עסאויסשפּרייטן [>]
 32358 - 127.030.new8

especially, especially [>]
 44264 - 001.090 *

espensed, espensed [>]
 49224 - 184.010.new3

espes, עספּעס [>]
 48354 - 119.050.new9

espeshli, עספעשאלי [>]
 53272 - 039.040 *

espoylt, עספּוילט [>]
 53228 - 164.110 *
 53228 - 164.110.new

esquire, esquire [>]
 53272 - 052.040 *

esr, עשֹר [>]
 50206 - 194.010 *

esrh, עשֹרה [>]
 32358 - 194.051.new2

esrim, עשֹרים [>]
 32358 - 193.041.new2

Esroogim, Esroogim [>]
 49096 - 226.226007 *
 49096 - 226.226007.new

esrt-hdbrut, עשֹרת-הדברות [>]
 32358 - 190.081.new6

ess, עסס [>]
 47295 - 038.040.new

essen, essen [>]
 49065 - 227.195080.new5
 49065 - 229.229013.new3
 49065 - 232.232003.new7
 49065 - 235.235001.new2
 49065 - 235.123070.new
 ...

est, עסט [>]
 31357 - 015.053.new
 31357 - 029.041.2 *
 31357 - 063.060.new2
 31357 - 103.100 *
 31357 - 103.130.new
 ...

est(ele, עסט(עלע [>]
 52268 - 149.071.new

esta, עסטאַ [>]
 48354 - 003.030.new6

estale, עסטאַלע [>]
 53257 - 149.071 *

estd, עסטד [>]
 50199 - 103.100 *

este, עסטע [>]
 49225 - 049.074 *
 50196 - 115.090.new

estele, עסטעלע [>]
 48284 - 149.071 *
 50285 - 149.071.new
 52249 - 149.0713 *

ester, עסטער [>]
 47301 - 004.040.new7
 48277 - 194.051 *
 48286 - 194.051.new3
 48286 - 194.051.new3
 48286 - 194.051.new4
 ...

ester-tunes, עסטער-טונעס [>]
 50213 - 194.051.new2
 50213 - 194.051.new3

esters, עסטערס [>]
 50334 - 194.051 *

estes, עסטעס [>]
 50197 - 120.025 *

estethic, estethic [>]
 53272 - 018.020.new

estetiks, עסטעטיקס [>]
 50306 - 077.080.new4

estetish, עסטעטיש [>]
 50248 - 120.012.new2

estetishe, עסטעטישע [>]
 32358 - 137.100.new3

Esther, Esther [>]
 49065 - 227.194051 *

esti, עסטי [>]
 48286 - 156.140.new
 48286 - 156.140.new
 50197 - 156.140 *
 50199 - 156.140 *
 52184 - 156.140 *
 ...

estle, עסטאלע [>]
 48283 - 149.071.new2

esto, עסטאָ [>]
 48354 - 009.060 *

estraykh, עסטרייַך [>]
 32358 - 141.030.new4
 45284 - 003.041 *
 45284 - 207.031 *
 48243 - 001.010 *
 48243 - 001.020 *
 ...

estraykher, עסטרייַכער [>]
 50212 - 037.091.new2
 50212 - 048.091.new7
 50237 - 207.031 *
 50257 - 024.091.new
 51225 - 042.085 *
 ...

estraykheshn, עסטרייַכעשן [>]
 50212 - 069.111 *

estraykhish, עסטרייַכיש [>]
 52249 - 040.091.2 *

estraykhishe, עסטרייַכישע [>]
 45284 - 207.030 *

estraykhisher, עסטרייַכישער [>]
 32358 - 141.030.new3
 32358 - 141.030.new4
 50212 - 059.040 *

estreykh, עסטרייך [>]
 51217 - 001.010.new117

estreykhish, עסטרייכיש [>]
 48272 - 207.031 *

estrtegish, עסטראטעגיש [>]
 53212 - 002.040.newh

estsayg, עסצייַג [>]
 49235 - 069.040 *
 50212 - 078.061.new2

estsimer, עסצימער [>]
 45284 - 057.060.2 *
 45284 - 057.070 *
 48259 - 081.070 *
 48292 - 057.081.new
 48292 - 057.130 *
 ...

estsunoyfgeviklt, עסצונויפֿגעוויקלט [>]
 48263 - 109.020.new

estu, עסטוּ [>]
 47301 - 001.090.new2
 48248 - 104.010 *
 48283 - 191.030 *
 50190 - 156.140.new
 50196 - 103.080.new2
 ...

esu, עשֹו [>]
 48277 - 163.200.new3
 52224 - 016.020.new2
 54222 - 096.051.new
 54222 - 096.051.2 *
 54222 - 096.051.new
 ...

esu's, עשֹו'ס [>]
 49245 - 019.050.new3

eszakhn, עסזאַכן [>]
 50196 - 057.090.new

es{??}, עס{??} [>]
 48243 - 127.070 *

es{SIMULT}, עס{SIMULT} [>]
 48243 - 051.021.new

et, עט [>]
 46327 - 156.120.new4
 47267 - 065.050 *
 47267 - 082.020 *
 47267 - 082.020.new2
 47267 - 163.210.new
 ...

et'er, עט'ער [>]
 50190 - 207.100.new3
 53212 - 082.023.new
 53212 - 082.023.new

et-tsore, עת-צרה [>]
 50334 - 190.010.new

etapn, עטאַפּן [>]
 52192 - 183.069 *

etaz, עטאַז [>]
 55248 - 058.050 *

etazh, עטאַזש [>]
 31357 - 056.020 *
 45284 - 056.022 *
 46327 - 056.022.new
 47295 - 056.022 *
 48276 - 056.022 *
 ...

etazhe, עטאַזשע [>]
 54266 - 057.042.new

etazhen, עטאַזשען [>]
 50306 - 056.020 *

etazherke, עטאַזשערקע [>]
 48263 - 069.020.new
 48263 - 069.020.new
 48263 - 069.020.new4
 48263 - 069.020.new4

etazhes, עטאַזשעס [>]
 48248 - 056.022 *

etazhik, עטאַזשיק [>]
 50306 - 059.100.new

etazhike, עטאַזשיקע [>]
 55249 - 056.020 *
 55249 - 056.020.2 *
 55249 - 056.020.new2
 55249 - 056.022 *
 55249 - 057.040.new5

etazhin, עטאַזשין [>]
 55249 - 056.021 *

etazhn, עטאַזשן [>]
 45284 - 056.022.new
 46327 - 056.022 *
 46327 - 056.022.new
 46327 - 056.022.new
 47288 - 056.022 *
 ...

etazhndike, עטאַזשנדיקע [>]
 48324 - 056.022 *
 50275 - 056.020.new
 50334 - 056.020 *

etazhne, עטאַזשנע [>]
 48324 - 056.020 *
 54265 - 056.022 *
 54265 - 200.030.new6

etekh, עטעך [>]
 47301 - 009.010.neww

etele-betele, עטעלע-בעטעלע [>]
 53261 - 167.010 *

etelekherley, עטעלעכערליי [>]
 53228 - 098.039.new

etelkhe, עטעלכע [>]
 48277 - 090.020.new

etemen, עטעמען [>]
 52217 - 022.030.new
 52224 - 022.030 *
 52251 - 022.030.new
 53212 - 022.030.new2

etemt, עטעמט [>]
 52213 - 022.030.new
 52213 - 022.030.new
 52217 - 022.030.new
 52217 - 022.030 *
 53212 - 022.030.new2
 ...

etets, עטעץ [>]
 50196 - 156.150 *
 50197 - 156.150 *
 50199 - 156.150 *

eth, עתה [>]
 50197 - 163.200.new2

ether, ether [>]
 53315 - 135.040.new

etid, עתיד [>]
 51228 - 164.083 *

etik, עטיק [>]
 51258 - 055.070 *
 51258 - 055.070 *
 54222 - 055.070 *
 55249 - 055.080 *
 55249 - 055.090 *
 ...

etikal, עטיקאַל [>]
 50306 - 008.041 *

etimologie, עטימאָלאָגיע [>]
 49338 - 143.010.new

etl, עטל [>]
 47295 - 167.010 *
 48272 - 167.010 *
 48283 - 167.010 *
 49205 - 167.010 *
 49225 - 167.010.new
 ...

etl-betl, עטל-בעטל [>]
 32358 - 167.010 *
 44264 - 167.010.new
 45284 - 167.010 *
 45284 - 167.010.2 *
 46327 - 167.010.new5
 ...

etl-betls, עטל-בעטלס [>]
 50213 - 167.040.new3

etlakhe, עטלאַכע [>]
 53257 - 082.012 *

etlakhne, עטלאַכנע [>]
 53212 - 088.031 *
 53212 - 088.031 *

etleekhe, עטלעעכע [>]
 46327 - 087.041.new6

etlekh, עטלעך [>]
 32358 - 010.070.new3
 48284 - 065.060 *
 51196 - 000.000.new2
 53212 - 002.040.neww
 53212 - 002.040.neww
 ...

etlekhe, עטלעכע [>]
 31357 - 036.011 *
 31357 - 088.041 *
 31357 - 174.020 *
 32358 - 154.090.new2
 32358 - 009.011.new2
 ...

etlekhe(ne, עטלעכע(נע [>]
 49229 - 117.080.2 *
 49247 - 057.043 *
 49247 - 069.120.new

etlekhe..dos, עטלעכע..דאָס [>]
 50329 - 220.120 *

etlekheley, עטלעכעליי [>]
 53309 - 200.020.new

etlekhene, עטלעכענע [>]
 49225 - 107.030 *
 49225 - 004.011.new
 49229 - 220.120.new
 50190 - 001.010.newg
 50206 - 198.071.new
 ...

etlekher, עטלעכער [>]
 48265 - 129.100 *
 48265 - 129.101 *
 50246 - 129.100 *
 50246 - 178.080.new3

etlekherley, עטלעכערליי [>]
 46327 - 200.020.new
 48248 - 171.060 *
 48259 - 094.020 *
 48286 - 171.061 *
 53228 - 089.062.new3
 ...

etlekhn, עטלעכן [>]
 48272 - 098.030 *

etliche, etliche [>]
 49065 - 228.197072.new2

etlikhe, עטליכע [>]
 50197 - 025.020.new2
 50202 - 211.020.new3

etlikher, עטליכער [>]
 48283 - 027.063.new

etlkhe, עטלכע [>]
 48263 - 168.090.new5
 48286 - 188.100.2 *

etnografie, עטנאָגראַפֿיע [>]
 50212 - 073.030.new3

eto, עטאָ [>]
 49235 - 114.020 *
 53278 - 169.070 *
 53278 - 169.070 *

etrh, עטרה [>]
 51228 - 186.090 *
 51228 - 186.090.new

ets, עץ [>]
 32358 - 024.031 *
 32358 - 024.070.2 *
 32358 - 172.070.newi
 32358 - 172.070.newj
 32358 - 172.070.newi
 ...

ets-hkheym, עץ-החיים [>]
 48286 - 187.010.new3

ets/est, עץ/עסט [>]
 50248 - 008.050 *

etsits, עציץ [>]
 50196 - 069.130 *

etslekh, עצלעך [>]
 52192 - 166.010 *

etsm, עצם [>]
 53261 - 089.062 *

etsmut, עצמות [>]
 52224 - 015.051.new
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *
 52224 - 015.052 *

etsr, עצר [>]
 53212 - 220.120 *

etsrt, עצרת [>]
 47301 - 192.010 *
 47301 - 109.071.new
 48283 - 192.010 *
 48283 - 192.010 *
 50196 - 192.010 *
 ...

etsrut, עצרות [>]
 50206 - 192.010 *

etsst, עצסט [>]
 50248 - 040.090.new3
 50248 - 040.090.new2

etst, עצט [>]
 51217 - 024.011.new2

etsut, עצות [>]
 48354 - 073.030.new3

etvas, עטוואַס [>]
 52213 - 126.070 *

etvos, עטוואָס [>]
 32358 - 000.000.newx
 48283 - 170.050 *
 48283 - 170.080 *
 48324 - 170.050 *
 48324 - 170.050.new
 ...

etvs, עטוואס [>]
 53272 - 010.060 *
 53272 - 010.061.new

etwa, etwa [>]
 49096 - 222.001010.new
 49096 - 224.224001.new

etwas, etwas [>]
 49065 - 225.225012.new
 49065 - 226.226009.new3
 49065 - 227.195080.new2
 49065 - 232.232003.new4
 49065 - 232.232003.new7
 ...

etzh, עטאזש [>]
 48272 - 055.060 *
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52245 -

etzherke, עטאזשערקע [>]
 51283 - 069.020 *
 52181 - 069.020 *

etzhike, עטאזשיקע [>]
 53215 - 056.022 *

etzhn, עטאזשן [>]
 47301 - 056.020 *
 48283 - 056.020 *
 51217 - 056.022 *
 52215 - 056.022 *
 53212 - 056.022 *
 ...

eu, eu [>]
 48263 - 197.060.new3

eubd, עובד [>]
 51217 - 151.030.new

euch, euch [>]
 49065 - 223.223021 *

eud, עוד [>]
 32358 - 207.040.new2
 32358 - 219.080 *
 48277 - 101.050 *
 50212 - 033.080.new
 50212 - 033.080 *
 ...

eufele, עופֿעלע [>]
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new6
 46327 - 161.042.new7
 46327 - 161.042.new7
 ...

eufelekh, עופֿעלעך [>]
 48292 - 162.110.new
 54265 - 036.010 *
 54265 - 036.010.new
 54265 - 036.010.new

eufelh, עופֿעלה [>]
 50329 - 161.042.new3

eufh'le, עופֿה'לע [>]
 50196 - 160.151.new

eufle, עופֿלע [>]
 48292 - 160.152 *

eufn-zup, עופֿן-זופּ [>]
 52229 - 108.010 *

eufut, עופֿות [>]
 48277 - 140.020.new7
 48286 - 125.080.new2
 48354 - 139.040.new3
 49247 - 141.041.new
 49247 - 141.041.new
 ...

eug, עוג [>]
 50196 - 033.020 *
 50212 - 033.020.new

eugh, עוגה [>]
 50196 - 130.031.new3
 50196 - 171.100.new
 50196 - 171.100.new
 51217 - 137.100 *
 51217 - 138.050.new
 ...

eugiut, עוגיות [>]
 51229 - 162.090.new

eugt, עוגת [>]
 53215 - 137.100 *

eugut, עוגות [>]
 52217 - 136.080 *
 52217 - 198.080 *
 52223 - 195.070 *
 52229 - 195.070 *

eukts, עוקץ [>]
 49229 - 126.062 *
 50190 - 126.062 *
 50196 - 126.062 *
 50196 - 126.062 *
 50197 - 126.062 *
 ...

eulh, עולה [>]
 48277 - 187.100 *
 50190 - 187.100 *
 50190 - 187.100.new

eulh-toyre, עולה-תּורה [>]
 49245 - 187.100.new3
 52223 - 187.110 *
 54265 - 187.110 *

eulih, עוליה [>]
 53228 - 109.020 *

eulim, עולים [>]
 51283 - 182.020 *

eulmes, עולמעס [>]
 51238 - 182.033.new

eulmim, עולמים [>]
 32358 - 193.042.new

eulmiu, עולמיו [>]
 53289 - 173.020.new

eumd, עומד [>]
 48265 - 187.020 *
 50206 - 182.043.2 *
 51225 - 187.010 *
 51228 - 187.020.new
 51229 - 187.020 *
 ...

eumdim, עומדים [>]
 50196 - 074.070.new
 51217 - 220.120.newq
 51233 - 074.071.new
 52217 - 056.042.newb

eumr, עומר [>]
 45284 - 198.050 *
 45284 - 198.051 *
 48354 - 198.050.new4
 48354 - 198.070 *
 49225 - 198.050 *
 ...

eumrim, עומרים [>]
 50237 - 157.101.new2

eunsh, עונש [>]
 49245 - 188.021.2 *
 51217 - 173.030.new
 51217 - 188.020.new3
 51228 - 188.021.new
 51229 - 188.021.new
 ...

eupele, עופעלע [>]
 51258 - 162.110.new5
 51258 - 162.110.new4

eupene, עופענע [>]
 49256 - 108.010 *

euph'le, עופה'לע [>]
 51258 - 162.110.new5

euphle, עופהלע [>]
 53289 - 162.100 *

eupus, עופוס [>]
 51237 - 210.070 *

euput, עופות [>]
 47295 - 189.050 *
 50196 - 125.080.new
 50285 - 125.080.new
 51229 - 140.020 *
 51237 - 077.080 *
 ...

eur, עור [>]
 51233 - 018.040.new
 52213 - 018.040.new
 52224 - 014.061.new
 52224 - 014.061.new2
 52224 - 018.040.new
 ...

eurl, עורל [>]
 47301 - 208.010.new
 50190 - 009.051 *
 50212 - 009.051 *
 50212 - 009.052 *
 51229 - 009.050 *
 ...

eurls, עוּרלס [>]
 50197 - 200.031.new2

eurlte, עוּרלטע [>]
 50212 - 009.052 *

Europe, Europe [>]
 46327 - 066.080.new5
 46327 - 000.000.new2
 46327 - 054.020.newf
 46327 - 096.061 *
 46327 - 099.010.new
 ...

Europebay, Europeבייַ [>]
 49224 - 066.050 *

Europegit, Europeגיט [>]
 46327 - 079.040.new2

Europehob, Europeהאָב [>]
 49224 - 137.041.new

Europeiz, Europeאיז [>]
 50246 - 081.070 *

Europeoykhet, Europeאויכעט [>]
 48259 - 068.050 *

europian, europian [>]
 49224 - 017.012.new3
 49224 - 000.000.newf
 49224 - 112.010.new
 53278 - 160.110.2 *

europien'nisher, europien'נישער [>]
 49224 - 178.080 *

eurv, עורבֿ [>]
 32358 - 150.010 *

eush, עושֹה [>]
 31357 - 172.041.new
 32358 - 172.070.newb
 48276 - 173.020.new
 52224 - 017.013 *
 52224 - 050.050.new4
 ...

eushh, עושה [>]
 50196 - 172.070.new
 50196 - 172.070.new3

eushim, עושים [>]
 50196 - 172.070.new

eushr, עושר [>]
 32358 - 010.011 *
 32358 - 010.011.new
 47267 - 010.011 *
 47267 - 010.011.2 *
 48263 - 010.020.new
 ...

eushrim, עושרים [>]
 53215 - 010.011 *

eushrke, עושרקע [>]
 48276 - 220.031 *
 48276 - 220.031.new

eushrs, עושרס [>]
 51238 - 010.010 *

eushrts, עושרץ [>]
 51217 - 010.011 *

eusim, עושֹים [>]
 31357 - 172.041.new
 31357 - 172.041.new3
 32358 - 172.070.newb
 32358 - 172.070.newh
 52213 - 105.100 *

eutsr, עוצר [>]
 32358 - 141.030.new2

euvdh, עובֿדה [>]
 32358 - 000.000.newb

euvr-btl, עובֿר-בטל [>]
 49224 - 107.030 *

euzh, עוזה [>]
 48354 - 111.010.newl

euzi, עוזי [>]
 32358 - 190.081.new3
 32358 - 190.081.new4
 32358 - 190.081.new5
 32358 - 190.081.new6
 51258 - 132.071 *

euzin, עוזין [>]
 32358 - 190.081.new6

euzr, עוזר [>]
 53212 - 220.120.newa
 53212 - 220.120.newb

euzrt, עוזרת [>]
 50237 - 121.103.new

evdh-zrh, עבֿדה-זרה [>]
 50334 - 184.010.2 *

eve, eve [>]
 48259 - 193.042 *

eved, עבֿד [>]
 45284 - 212.060 *
 50213 - 212.060 *
 50237 - 212.060 *

even, even [>]
 46327 - 167.060 *
 46327 - 167.060.new
 46327 - 189.081 *
 48248 - 167.060 *
 48263 - 010.060.new2
 ...

evening, evening [>]
 46327 - 081.010.new3
 48286 - 081.010.2 *
 48354 - 119.040.new
 49245 - 081.010.new2
 49245 - 081.010.new3
 ...

eveniu, עוועניוּ [>]
 47295 - 110.053.new

ever, עווער [>]
 31357 - 011.041 *
 44264 - 111.080.new
 47288 - 111.080.new
 48259 - 111.080.new
 48263 - 011.041 *
 ...

evern, עווערן [>]
 51314 - 011.041 *
 51314 - 136.050.new4
 51314 - 194.060.new2
 51314 - 194.060.new3
 51314 - 194.060.new3
 ...

every, every [>]
 48286 - 027.060.2 *
 48292 - 027.060 *
 49224 - 057.043 *
 49224 - 000.000.new2
 49224 - 000.000.newl
 ...

everybody, everybody [>]
 44264 - 002.011 *
 44264 - 129.100.new
 44264 - 129.100 *
 44264 - 185.031.new
 48263 - 129.100.new
 ...

everything, everything [>]
 44264 - 153.051 *
 48248 - 024.070.2 *
 48283 - 024.070.new
 49224 - 069.102.2 *
 49224 - 220.120.newk
 ...

everythingale, everythingאַלע [>]
 50259 - 157.070.2 *

everythingoyf, everythingאויף [>]
 49245 - 103.090.2 *

everywere, everywere [>]
 51323 - 008.110.2 *

everywhere, everywhere [>]
 44264 - 003.070 *
 44264 - 089.061 *
 50273 - 008.110.new

evevning, evevning [>]
 49245 - 081.010.new3

evevrything, evevrything [>]
 52268 - 162.050.new3

evey, עוויי [>]
 50202 - 141.020 *

evil, evil [>]
 53272 - 020.031.new

evilm, evilm [>]
 53272 - 020.031.new

evirh, עבֿירה [>]
 45284 - 189.081.2 *
 46327 - 066.080.newl
 48263 - 082.020 *
 48284 - 082.020 *
 48286 - 082.020.new2
 ...

evkuirt, עוואקואירט [>]
 51229 - 220.120.newa

evlh, עוולה [>]
 49235 - 199.051.new
 50227 - 220.120 *
 50227 - 220.120.2 *
 53212 - 218.160 *
 53215 - 218.160 *

evlut, עבֿלות [>]
 54226 - 189.090 *

evngelisher, עוואנגעלישער [>]
 51217 - 200.020.new2

evngeln, עוואנגעלן [>]
 51217 - 200.020.new

evorn, עוואָרן [>]
 49229 - 002.070.2 *

evr, עבֿר [>]
 48277 - 013.050.new
 48354 - 009.060.new6
 48354 - 068.031.new
 48354 - 145.060.new
 52251 - 145.030.new3

evrh, עבֿרה [>]
 48292 - 082.020 *
 49242 - 182.070.2 *

evri, עבֿרי [>]
 48263 - 172.010.new2
 48263 - 172.010.new3
 49338 - 149.070.new2
 50206 - 172.010 *
 51314 - 172.010 *
 ...

evri-taytsh, עבֿרי-טייַטש [>]
 54222 - 000.000.newf

evrikh, עבֿריך [>]
 52213 - 104.130.new

evrising, עווריסינג [>]
 49205 - 024.080.new2
 49225 - 024.070.new
 49256 - 024.070.new

evrit, עבֿרית [>]
 31357 - 217.040.new
 32358 - 072.050.new
 32358 - 096.012.new5
 32358 - 125.109.new3
 32358 - 152.010.new3
 ...

evrit-vort, עבֿרית-וואָרט [>]
 45284 - 156.051.2 *
 52236 - 015.054 *

evrut, עבֿרות [>]
 31357 - 189.080.new
 48276 - 189.081.new
 48276 - 189.081.new
 49242 - 182.070.2 *
 49242 - 189.090.new3
 ...

evrybody, evrybody [>]
 48263 - 129.100.new

evudh, עבֿודה [>]
 50334 - 065.020.new

evuer, עוווער [>]
 53278 - 011.040 *

ev{0259}r, evər [>]
 48259 - 011.041 *
 50312 - 011.040 *

Ex, Ex [>]
 48354 - 085.041.newk

exact, exact [>]
 48292 - 107.030 *

exactly, exactly [>]
 48276 - 034.050 *
 48276 - 037.040 *
 48276 - 207.070.new2
 48292 - 170.060.new
 49224 - 069.160 *
 ...

exactlyvi, exactlyווי [>]
 50246 - 157.040 *

example, example [>]
 54301 - 083.102.new

exclaimation, exclaimation [>]
 48292 - 021.020 *

Exclude, Exclude [>]
 48292 - 167.080 *

excuse, excuse [>]
 48286 - 050.051.new3
 49242 - 101.050 *
 50312 - 191.020.new
 53272 - 014.020 *
 53295 - 083.102.new
 ...

exectly, exectly [>]
 48276 - 099.030.2 *
 48276 - 100.030 *
 48284 - 143.070.2 *
 48324 - 093.031.new2
 49224 - 090.090.new
 ...

exeption, exeption [>]
 48286 - 136.010.new2
 49247 - 103.060.new4

existed, existed [>]
 54301 - 144.082 *

expense, expense [>]
 48276 - 208.022.new
 48292 - 208.022.new
 49235 - 208.022 *
 49247 - 208.021 *
 53228 - 207.070.new2

expenses, expenses [>]
 48248 - 208.021 *
 48263 - 208.010.new2
 48276 - 208.0213 *
 48276 - 208.021 *
 48286 - 208.021 *
 ...

expensive, expensive [>]
 48263 - 068.060.new
 49235 - 220.090.new
 49235 - 220.090.new2

expensy, expensy [>]
 48276 - 220.090.new

experence, experence [>]
 48248 - 218.161 *

Experience, Experience [>]
 54265 - 218.161.new
 54265 - 218.161.new
 54265 - 218.161.new3

experiience, experiience [>]
 54265 - 218.161.new3

explain, explain [>]
 47295 - 159.130.new
 52236 - 000.000.new3

explaine, explaine [>]
 49224 - 017.012.new9

explains, explains [>]
 53272 - 017.050.new6

explane, explane [>]
 46327 - 123.070.new2
 46327 - 123.070.new3

exprasion, exprasion [>]
 48276 - 033.090.new

expration, expration [>]
 52236 - 160.171 *

expresed, expresed [>]
 48324 - 065.110 *

expresion, expresion [>]
 48276 - 022.061 *
 48276 - 103.100.2 *
 48276 - 103.120.2 *
 48276 - 104.030.2 *
 48276 - 172.041 *
 ...

expresion(come, expresion(come [>]
 54301 - 078.061 *

expresions, expresions [>]
 48324 - 020.070 *

expresly, expresly [>]
 53315 - 163.122 *

expresn, expresn [>]
 48248 - 105.101 *
 48248 - 105.101.2 *

express, express [>]
 44264 - 183.083 *

expressed, expressed [>]
 48248 - 034.090.2 *
 48248 - 041.010.new

expression, expression [>]
 44264 - 002.051 *
 44264 - 003.011 *
 44264 - 004.020 *
 44264 - 089.021 *
 44264 - 106.051.new
 ...

expressions, expressions [>]
 44264 - 002.041 *
 48276 - 038.020 *
 48276 - 056.022 *

expressn, expressn [>]
 48248 - 082.022 *

expressoin, expressoin [>]
 54301 - 103.024 *

expretion, expretion [>]
 48324 - 065.101.2 *
 51196 - 061.081 *

expretional, expretional [>]
 51196 - 010.042.new

extent, extent [>]
 53272 - 007.081.new8

extr, extr [>]
 49065 - 232.177082.new

extra, extra [>]
 49096 - 225.189050.new2
 49096 - 233.142010.new
 49224 - 205.040 *
 53278 - 136.050.new4
 53278 - 180.061.new
 ...

extrem-linke, extrem-לינקע [>]
 52236 - 220.120.newu

ey, איי [>]
 31357 - 199.051 *
 32358 - 120.010 *
 32358 - 120.010 *
 32358 - 120.022 *
 32358 - 120.021 *
 ...

eyb, אייב [>]
 48354 - 082.020 *
 50306 - 010.031 *
 50306 - 010.031.new
 53257 - 185.041 *
 53309 - 048.030.new
 ...

eybe, אייבע [>]
 55249 - 038.020 *

eybek, אייבעק [>]
 50334 - 122.080.new9

eyber, אייבער [>]
 49242 - 001.090.2 *
 49242 - 001.090.new4
 49242 - 001.090.new5
 49242 - 168.080.new9
 49242 - 168.080.newb
 ...

eyber-mantl, אייבער-מאַנטל [>]
 52249 - 041.010 *
 52249 - 044.020 *
 52249 - 044.100 *

eyber-vuln, אייבער-וווּלן [>]
 49242 - 001.010.new4

eyberbagrif, אייבערבאַגריף [>]
 52251 - 041.050.new

eyberbemd, אייבערבעמד [>]
 52236 - 039.010.new3

eyberhant, אייבערהאַנט [>]
 47288 - 026.040 *

eyberhemd, אייבערהעמד [>]
 52213 - 039.010 *
 52213 - 039.010 *

eyberin, אייבערין [>]
 49242 - 168.080.new7

eyberrok, אייבערראָק [>]
 52249 - 041.010 *
 52249 - 041.010.2 *
 52249 - 041.020 *
 52249 - 044.100 *
 53315 - 044.100 *

eybershe, אייבערשע [>]
 46327 - 085.040 *
 48276 - 072.020.2 *
 48276 - 124.070.new

eybershlak, אייבערשלאַק [>]
 52249 - 043.060.new

eybershte, אייבערשטע [>]
 31357 - 011.020.new
 31357 - 109.070.new
 32358 - 011.020.2 *
 32358 - 109.071.new
 32358 - 109.071.new
 ...

eybershter, אייבערשטער [>]
 31357 - 072.020 *
 47288 - 026.040 *
 47301 - 024.061 *
 48243 - 154.072.new6
 48243 - 214.010.new
 ...

eybershtik, אייבערשטיק [>]
 52192 - 041.010.2 *

eybershtn, אייבערשטן [>]
 32358 - 000.000.new
 47267 - 123.040.new
 48286 - 044.100.new
 50259 - 104.130 *
 50259 - 189.090 *
 ...

eybertshe, אייבערטשע [>]
 53215 - 011.020 *

eybeshter, אייבעשטער [>]
 51225 - 220.050 *

eybik, אייביק [>]
 32358 - 163.190 *
 46327 - 185.031.new
 49293 - 035.071.2 *
 50190 - 103.020 *
 50190 - 103.020.new
 ...

eybike, אייביקע [>]
 47295 - 181.080 *
 51217 - 218.040 *
 53212 - 220.120.new5
 55249 - 181.010 *

eybiker, אייביקער [>]
 55258 - 181.042 *

eybikeyt, אייביקייט [>]
 52249 - 220.120.new3

eybikn, אייביקן [>]
 44264 - 185.031 *
 44264 - 185.031.new
 54301 - 181.080.new4

eybishter, אייבישטער [>]
 47295 - 026.040 *

eybn, אייבן [>]
 52229 - 058.050.2 *
 52236 - 058.050 *
 52245 - 058.050.new
 52245 - 058.050.new
 52249 - 109.070 *
 ...

eybrams, אייבראַמס [>]
 51314 - 220.120.new

eybrus, אייבראוּס [>]
 53272 - 012.040 *

eybs, אייבס [>]
 52245 - 091.031 *
 53257 - 091.030.new3
 53261 - 091.030 *
 53295 - 091.031 *
 54222 - 129.110.new2
 ...

eybst, אייבסט [>]
 48354 - 091.031 *

eyd, אייד [>]
 49247 - 220.120.newk
 50246 - 177.090.new
 52184 - 163.050.new
 52224 - 023.071 *
 52229 - 010.030 *
 ...

eyde, איידע [>]
 48324 - 159.020.new2
 50213 - 159.020.new

eyde(i)m, איידע(י)ם [>]
 53228 - 158.020 *

eydel, איידעל [>]
 53272 - 028.111.new
 53272 - 028.111.new2
 53278 - 028.111.new

eydele, איידעלע [>]
 44264 - 163.200 *
 48272 - 069.010.new
 48276 - 028.111.new
 48277 - 193.041.new
 49293 - 028.110 *
 ...

eydelem, איידעלעם [>]
 48272 - 028.111 *
 48283 - 028.111.new2
 50196 - 028.102.new3
 50196 - 028.102.new3
 50306 - 028.111 *
 ...

eydelen, איידעלען [>]
 49205 - 028.111 *
 53257 - 028.111.new
 56293 - 028.111 *

eydeler, איידעלער [>]
 31357 - 028.102 *
 31357 - 028.111 *
 32358 - 028.102 *
 46327 - 115.010.new3
 46327 - 187.131 *
 ...

eydeler....mir, איידעלער....מיר [>]
 51238 - 028.091 *

eydelere, איידעלערע [>]
 48272 - 077.071 *
 52192 - 057.110 *
 53212 - 103.070 *
 54301 - 010.040 *

eydeln, איידעלן [>]
 31357 - 028.110 *
 45284 - 028.111 *
 45284 - 028.111.2 *
 45284 - 028.112.new
 48248 - 028.111 *
 ...

eydelnem, איידעלנעם [>]
 52217 - 028.111 *
 54249 - 028.111 *
 54249 - 028.111.new

eydem, איידעם [>]
 31357 - 158.020 *
 31357 - 158.020 *
 32358 - 158.020 *
 32358 - 158.020.2 *
 32358 - 158.020.new
 ...

eydems, איידעמס [>]
 49224 - 158.020 *
 51314 - 158.0203 *
 51323 - 022.070 *

eyder, איידער [>]
 31357 - 028.120 *
 31357 - 000.000.new
 31357 - 000.000.new2
 31357 - 108.080.new
 31357 - 183.010 *
 ...

eydern, איידערן [>]
 54265 - 185.060.new3

eydernekhtn, איידערנעכטן [>]
 50312 - 184.040.new
 50312 - 184.040 *

eyderr, איידערר [>]
 47301 - 185.031.new

eydi, איידיא [>]
 48272 - 012.030.new
 48272 - 048.080 *

eydim, איידים [>]
 50190 - 001.010.newr
 50190 - 188.060 *
 51258 - 121.090.new3
 52245 - 158.020 *
 52245 - 158.020.new
 ...

eydish, איידיש [>]
 51238 - 220.120.newd
 51258 - 039.030.new

eydl, איידל [>]
 31357 - 028.102.new
 31357 - 028.102 *
 32358 - 160.130.new3
 44264 - 028.111 *
 44264 - 028.111.2 *
 ...

eydlem, איידלעם [>]
 47267 - 028.111.new
 47267 - 028.111 *
 47267 - 028.111.new2
 48281 - 028.111 *
 48283 - 028.111.new2
 ...

eydlen, איידלען [>]
 45284 - 028.112.new2
 47288 - 028.111 *
 47301 - 028.111 *
 48243 - 028.102.new2
 48259 - 028.111 *
 ...

eydler, איידלער [>]
 32358 - 028.102 *
 44264 - 028.102.2 *
 47267 - 028.110 *
 47288 - 028.110 *
 47301 - 028.110.new
 ...

eydler/eydeler, איידלער/איידעלער [>]
 48243 - 028.102.new

eydlere, איידלערע [>]
 48277 - 001.081 *
 48277 - 017.011 *

eydlkayt, איידלקייַט [>]
 53257 - 028.102 *

eydlkeyt, איידלקייט [>]
 48324 - 163.180 *
 52251 - 028.102 *
 53212 - 028.111.new4

eydlman, איידלמאַן [>]
 47295 - 028.111 *
 47295 - 028.111 *
 48263 - 028.110 *
 49247 - 028.111 *
 49247 - 028.111.new
 ...

eydlmn, איידלמאן [>]
 47295 - 028.111.new
 55277 - 028.111.new

eydln, איידלן [>]
 48277 - 028.111 *
 48354 - 028.111 *
 48354 - 028.111.new
 49247 - 028.111.new
 49256 - 028.111.new2
 ...

eydlt, איידלט [>]
 45284 - 028.112 *
 49293 - 028.112 *

eydn, איידן [>]
 49245 - 181.030.new
 49256 - 028.120 *
 52181 - 051.021 *

eydrn, איידרן [>]
 53315 - 083.110.new2

eye, אייע [>]
 44264 - 093.020 *
 48259 - 047.080 *
 48286 - 015.090 *
 48286 - 015.090.new
 49256 - 016.020 *
 ...

eye-brem, eye-ברעם [>]
 54265 - 012.040 *

eyebrem, eyeברעם [>]
 54265 - 012.040.new2

eyebrow, eyebrow [>]
 48259 - 012.020 *
 48277 - 012.020.new2
 48281 - 012.020.new
 48283 - 012.020.new2
 49247 - 012.020.new
 ...

eyebrows, eyebrows [>]
 53278 - 012.040.new
 53278 - 012.040.new2
 53278 - 012.040 *
 53278 - 012.040.new
 54222 - 012.020 *

eyee, אייעע [>]
 51229 - 104.041 *

eyegene, אייעגענע [>]
 50296 - 156.101 *
 54265 - 089.021 *

eyeglases, eyeglases [>]
 55277 - 012.050 *

eyeglasses, eyeglasses [>]
 50275 - 009.060.new2

eyekhl, אייעכל [>]
 45284 - 120.070 *
 48272 - 120.070 *
 48276 - 120.070 *
 48277 - 120.070 *
 48277 - 120.070.new
 ...

eyekhlekh, אייעכלעך [>]
 48263 - 120.070.2 *
 48277 - 120.070.new
 50334 - 120.070 *

eyekhlkhekh, אייעכלכעך [>]
 48281 - 120.070.new

eyekhlkhkh, אייעכלכך [>]
 48281 - 120.070.new

eyel, אייעל [>]
 49293 - 182.041 *
 52251 - 182.041.new2

Eyelash, Eyelash [>]
 54301 - 012.040 *

eyelashers, eyelashers [>]
 53295 - 012.040.new

eyelashes, eyelashes [>]
 47288 - 012.040 *
 48248 - 012.040.new
 48283 - 012.020.new5
 48283 - 012.020.new6
 48283 - 012.020.new6
 ...

eyele, אייעלע [>]
 32358 - 120.070 *
 46327 - 120.070.new
 46327 - 120.070 *
 48284 - 120.070 *
 48286 - 120.070 *
 ...

eyelekh, אייעלעך [>]
 46327 - 120.070.new2
 52229 - 120.070.new2
 54222 - 098.060.2 *

eyelets, eyelets [>]
 50275 - 048.080 *

eyelids, eyelids [>]
 50257 - 012.040 *
 53278 - 012.040 *
 53278 - 012.040 *

eyer, אייער [>]
 31357 - 182.070 *
 32358 - 120.021 *
 32358 - 120.030.new
 32358 - 123.070.new2
 32358 - 130.040.new
 ...

eyer-beygelekh, אייער-בייגעלעך [>]
 52236 - 136.060.new

eyer-beygl, אייער-בייגל [>]
 50213 - 182.070 *
 50248 - 136.060 *
 50329 - 136.060.2 *
 50334 - 136.060 *
 52249 - 136.060.2 *

eyer-gelekh, אייער-געלעך [>]
 48243 - 130.070.new

eyer-khale, אייער-חלה [>]
 48265 - 191.100 *

eyer-khremzlekh, אייער-כרעמזלעך [>]
 49229 - 138.101 *

eyer-kikhlekh, אייער-קיכלעך [>]
 49256 - 162.090 *
 50334 - 137.050.new

eyer-lekekh, אייער-לעקעך [>]
 51196 - 137.100 *
 52192 - 137.100 *

eyer-matse, אייער-מצה [>]
 54249 - 196.050.new2

eyer-pletslekh, אייער-פּלעצלעך [>]
 52192 - 137.020.new3

eyera, אייעראַ [>]
 53309 - 120.030 *

eyerbeygl, אייערבייגל [>]
 50213 - 136.060 *
 50296 - 136.060 *
 51196 - 136.060.2 *
 51314 - 136.060 *

eyerbletlekh, אייערבלעטלעך [>]
 49256 - 138.080 *

eyerdike, אייערדיקע [>]
 46327 - 136.060.2 *
 46327 - 136.060.new
 46327 - 136.060.new
 50334 - 136.060 *

eyere, אייערע [>]
 47301 - 165.020.new
 49205 - 104.040 *
 51217 - 104.041 *
 51237 - 104.041 *
 51237 - 158.030.new
 ...

eyeringlekh, אייערינגלעך [>]
 55249 - 046.010 *

eyerkikhelekh, אייערקיכעלעך [>]
 32358 - 113.100.new

eyerkikhlekh, אייערקיכלעך [>]
 32358 - 113.100.new
 32358 - 136.060.newb
 50213 - 137.050 *
 51314 - 137.050.2 *
 52213 - 104.120.new

eyerl, אייערל [>]
 47288 - 120.070 *
 49235 - 120.070 *
 49242 - 120.070.new
 50246 - 120.070 *
 53295 - 106.030.new3

eyerle, אייערלע [>]
 48281 - 120.070.new2
 48281 - 120.070.new
 50237 - 120.070 *
 50312 - 120.070 *

eyerlekh, אייערלעך [>]
 47301 - 013.042.new
 49242 - 120.070 *
 49242 - 120.070.new
 50312 - 120.070 *

eyern, אייערן [>]
 51323 - 011.040.new
 53228 - 011.040.new
 53228 - 011.040.new3
 53261 - 017.070.new

eyernekht, אייערנעכט [>]
 51228 - 133.012 *

eyernekhtn, אייערנעכטן [>]
 31357 - 184.040 *
 32358 - 072.050 *
 32358 - 184.040 *
 32358 - 184.040.new
 44264 - 184.040 *
 ...

eyerneshtn, אייערנעשטן [>]
 52181 - 184.040 *

eyers, אייערס [>]
 51237 - 158.030.new
 52181 - 158.040.new
 53289 - 220.120.new7

eyersholekhts, אייערשאָלעכץ [>]
 55249 - 190.110.new7

eyershpeyz, אייערשפייז [>]
 49205 - 120.010 *

eyerteg, אייערטעג [>]
 51196 - 138.060.newa

eyertikhl, אייערטיכל [>]
 49242 - 001.010.newe

eyes, eyes [>]
 48263 - 011.010.new4

eyf, אייף [>]
 54301 - 000.000.new4
 54301 - 000.000.new4

eyfele, אייפֿעלע [>]
 46327 - 161.042.new6

eyferzikhtik, אייפֿערזיכטיק [>]
 44264 - 156.040.new
 50248 - 156.040 *

eyfn, אייפֿן [>]
 54301 - 000.000.new3
 54301 - 002.021 *

eyfrifenish, אייפֿריפֿעניש [>]
 46327 - 177.010 *
 46327 - 177.010.new

eyg, אייג [>]
 50285 - 015.090 *
 50306 - 015.090 *
 52245 - 015.090 *
 53257 - 015.090 *
 53257 - 016.010 *
 ...

eyg-deklekh, אייג-דעקלעך [>]
 55249 - 012.030 *

eygbrem, אייגברעם [>]
 55277 - 012.020.new2

eygele, אייגעלע [>]
 44264 - 147.042 *
 45284 - 028.110 *
 48276 - 015.090 *
 48281 - 015.090 *
 50285 - 169.060 *
 ...

eygelekh, אייגעלעך [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 163.200 *
 32358 - 198.070.new9
 47301 - 163.200 *
 48243 - 036.010 *
 ...

eygeler, אייגעלער [>]
 50248 - 028.110.new
 50275 - 028.110 *
 52229 - 028.110 *

eygen, אייגען [>]
 49205 - 055.009 *
 49247 - 055.009.new
 51225 - 055.009 *

eygene, אייגענע [>]
 31357 - 089.021 *
 31357 - 156.101 *
 31357 - 195.080.new3
 32358 - 156.101 *
 32358 - 158.040.new2
 ...

eygenem, אייגענעם [>]
 46327 - 068.040.new6
 46327 - 053.022.new8
 47267 - 220.120.newh
 47267 - 055.009 *
 47267 - 055.009.new2
 ...

eygener, אייגענער [>]
 46327 - 158.041 *
 46327 - 158.041.new
 46327 - 204.110.new8
 47267 - 055.009.new
 48277 - 010.030 *
 ...

eygeni, אייגעני [>]
 50259 - 156.101 *

eygentlekh, אייגענטלעך [>]
 48292 - 162.030 *
 52184 - 175.070 *

eyger, אייגער [>]
 51229 - 103.070 *

eygerik, אייגעריק [>]
 52217 - 097.080 *

eygerner, אייגערנער [>]
 51323 - 220.120.newc

eygl, עגל [>]
 32358 - 144.080 *
 48248 - 144.082 *
 48263 - 144.082 *
 48284 - 144.082.2 *
 48284 - 144.082.new
 ...

eyglekh, אייגלעך [>]
 50275 - 036.010 *
 50275 - 036.010.new
 50275 - 036.010.new
 51238 - 015.090 *
 52249 - 015.070 *

eyglkh, אייגאלאך [>]
 53272 - 163.240 *

eygn, אייגן [>]
 45284 - 055.009 *
 45284 - 055.020.new
 45284 - 208.023 *
 46327 - 060.010 *
 48243 - 055.009 *
 ...

eygnartik, אייגנאַרטיק [>]
 48292 - 130.010.2 *

eygnbrem, אייגנברעם [>]
 52245 - 012.030.new

eygnbremen, אייגנברעמען [>]
 55277 - 012.040 *

eygndekl, אייגנדעקל [>]
 52245 - 012.030.new
 52245 - 012.030 *

eygndeklekh, אייגנדעקלעך [>]
 53257 - 012.030.new
 53257 - 012.030.new
 54301 - 012.030 *
 55248 - 012.030.new
 55258 - 012.030 *

eygnglezer, אייגנגלעזער [>]
 52307 - 012.050 *
 53272 - 012.050.new
 55277 - 012.050 *
 55277 - 012.050 *

eygns, אייגנס [>]
 50197 - 089.021.new2
 50199 - 182.080 *
 51238 - 220.120.newa
 52217 - 008.010.newi
 54222 - 089.021 *

eygnt, אייגנט [>]
 50334 - 145.051 *
 52236 - 003.060 *

eygntimer, אייגנטימער [>]
 49229 - 204.010 *
 50334 - 145.051.new
 51196 - 205.030 *

eygntlekh, אייגנטלעך [>]
 32358 -
 32358 - 000.000.newl
 32358 - 077.040 *
 32358 - 152.020.2 *
 32358 - 010.070.new3
 ...

eygntum, אייגנטום [>]
 48243 - 089.021 *
 48248 - 089.021 *
 50334 - 145.051.new

eygsh, אייגש [>]
 50306 - 169.019 *

eyhel, אייהעל [>]
 50334 - 182.041.2 *

eyier, איייער [>]
 53215 - 011.041 *

eyiner, אייינער [>]
 54265 - 107.110.new

eykelekh, אייקעלעך [>]
 49293 - 047.080.new

eykh, אייך [>]
 45284 - 187.111 *
 47267 - 046.040.new
 47295 - 119.060.new
 47301 - 140.091 *
 47301 - 144.040.new
 ...

eykhet, אייכעט [>]
 48283 - 031.070.new
 48292 - 031.071 *
 48292 - 031.071.new
 48354 - 025.030 *
 51258 - 031.070.new
 ...

eykhien, אייכיען [>]
 52184 - 120.070 *

eykhl, אייכל [>]
 50206 - 168.090.new5
 50237 - 168.120 *
 50275 - 168.120.new
 51238 - 168.110 *
 51238 - 168.100 *
 ...

eykhn, אייכן [>]
 51258 - 031.070.new

eyl, אל [>]
 32358 - 169.080 *
 32358 - 169.080.2 *
 44264 - 095.035 *
 44264 - 187.010.new
 44264 - 187.010 *
 ...

eyl-pdiun, אל-פּדיון [>]
 50296 - 038.040.new

eyl...ltsding, אל...אלצדינג [>]
 53272 - 069.091.new

eylbertn, איילבערטן [>]
 49229 - 099.030 *
 49229 - 099.030.2 *
 52213 - 099.010 *
 52213 - 099.010 *
 52213 - 099.010 *

eylbirtn, איילבירטן [>]
 51217 - 099.010 *

eylbitn, איילביטן [>]
 49224 - 099.030 *
 49224 - 099.030.new

eylblime, איילבלימע [>]
 50206 - 099.030 *

eylblum, איילבלום [>]
 50206 - 099.030 *

eyle, אייאלע [>]
 47301 - 120.070 *
 47301 - 084.051 *
 49256 - 120.070 *
 51217 - 120.070 *
 51217 - 163.230 *
 ...

eylef, איילעף [>]
 52184 - 115.090 *

eylekhl, איילעכל [>]
 48265 - 120.070 *
 48281 - 120.070.new

eylets, איילעץ [>]
 55258 - 125.030.new

eyletst, איילעצט [>]
 48259 - 125.050.new
 50237 - 125.050.new
 53289 - 125.050.new
 55249 - 125.050.new

eyletste, איילעצטע [>]
 48354 - 125.050.new2

eylig, אייליג [>]
 51283 - 090.080 *

eylik, אייליק [>]
 48272 - 090.080 *
 52217 - 056.042.newj
 53289 - 090.081 *

eylmese, איילמעסע [>]
 55258 - 188.060 *

eyln, איילן [>]
 48272 - 008.071 *
 48286 - 076.040.new6
 51228 - 008.071.new
 51238 - 008.071 *
 51283 - 008.070 *
 ...

eylnboygn, איילנבויגן [>]
 54301 - 027.041 *

eylnboygns, איילנבויגנס [>]
 54301 - 027.040 *

eylnd, איילאנד [>]
 48272 - 074.060.new5

eylombeygn, איילאָמבייגן [>]
 53272 - 027.040.new
 53272 - 027.040 *
 53272 - 027.040 *
 53272 - 027.040 *

eylombeygns, איילאָמבייגנס [>]
 53272 - 027.040.new

eylshes, איילאשעס [>]
 48283 - 012.020.new5
 48283 - 012.020.new7

eylt, איילט [>]
 52181 - 008.070 *

eylt-hshkhr, איילת-השחר [>]
 52229 - 220.120.new37

eym, איים [>]
 47301 - 167.060 *
 47301 - 167.060 *
 49205 - 164.070 *
 49225 - 087.030 *
 49247 - 087.040.new
 ...

eymele, איימעלע [>]
 51229 - 169.060 *

eymern, איימערן [>]
 54265 - 198.051 *

eymers, איימערס [>]
 50227 - 178.060.new

eymets, איימעץ [>]
 49225 - 010.062 *
 53212 - 104.030 *

eymetser, איימעצער [>]
 48292 - 010.062.new
 50190 - 022.060 *
 50213 - 010.062 *

eymetsher, איימעטשער [>]
 52224 - 010.062.new

eymetshik, איימעטשיק [>]
 50202 - 012.040.new2
 50202 - 012.040.new
 50202 - 012.040.new2

eymetsn, איימעצן [>]
 32358 - 010.062 *
 46327 - 010.061.new
 50202 - 012.040.new2
 50227 - 010.060 *

eymits, איימיץ [>]
 49225 - 010.062 *
 50212 - 010.060.new
 50212 - 010.060.new2

eymitser, איימיצער [>]
 50212 - 010.060.new
 50212 - 010.060.new2

eymitshn, איימיטשן [>]
 51229 - 010.060.new

eyms, איימס [>]
 52181 - 034.071 *

eyn, איין [>]
 31357 - 012.010.new
 31357 - 031.020 *
 31357 - 036.092.new2
 31357 - 056.061.new
 31357 - 000.000.new3
 ...

eyn-eyn, איין-איין [>]
 48292 - 151.054 *

eyn-kheyder, איין-חדר [>]
 50206 - 055.020 *

eyn-un-tsvantsik, איין-און-צוואַנציק [>]
 46327 - 193.011.new2
 52249 - 178.080.new2

eynbeygn, איינבייגן [>]
 49256 - 030.030 *

eynbren, איינברען [>]
 49205 - 124.021 *
 49225 - 124.020 *
 51217 - 124.021 *
 51229 - 124.021 *
 51233 - 124.020 *
 ...

eynbrendl, איינברענדל [>]
 51237 - 124.020 *

eynbrenekhts, איינברענעכץ [>]
 51225 - 124.021 *
 51225 - 124.021 *

eynbrokh, איינבראָך [>]
 52217 - 008.010.new6

eynbrokn, איינבראָקן [>]
 52211 - 109.030 *

eyndekn, איינדעקן [>]
 47301 - 084.051 *
 51238 - 084.050 *

eynderike, איינדעריקע [>]
 47295 - 001.070.new5

eyndintsn, איינדינצן [>]
 51238 - 121.010 *

eyndlekh, איינדלעך [>]
 50190 - 157.020 *
 50196 - 082.051.new
 50196 - 082.051.new2
 50196 - 136.040 *
 50196 - 136.040 *
 ...

eyndlekhs, איינדלעכס [>]
 50190 - 133.040.new2

eyndlt, איינדלט [>]
 49205 - 157.021 *

eyndroteven, איינדראָטעווען [>]
 53272 - 111.080 *

eyndshls, איינדשלס [>]
 47301 - 203.100.new

eyndzhels, איינדזשעלס [>]
 53289 - 203.100.new

eyndzhl, איינדזשל [>]
 47295 - 019.060.new

eyndzhls, איינדזשלס [>]
 50202 - 203.100.new

eyne, איינע [>]
 31357 - 012.010.new
 31357 - 000.000.new5
 31357 - 050.040 *
 31357 - 165.050 *
 31357 - 167.070 *
 ...

eynekh, איינעך [>]
 48277 - 159.230 *
 48354 - 157.020.new

eynekhnt, איינעכנט [>]
 48248 - 184.040 *

eynekhtn, איינעכטן [>]
 32358 - 184.040 *
 45284 - 184.040 *
 46327 - 184.040.new2
 48276 - 184.040 *
 48277 - 184.040 *
 ...

eynekhtn).m, איינעכטן).מ [>]
 46327 - 184.040.new2

eynelekhe, איינעלעכע [>]
 48277 - 106.020.new3

eynem, איינעם [>]
 31357 - 012.020.new
 31357 - 022.060 *
 31357 - 036.021 *
 31357 - 182.080.2 *
 31357 - 204.010.new
 ...

eynem-eyns, איינעם-איינס [>]
 48292 - 151.054.new2

eynem:"an, איינעם:"אַן [>]
 48292 - 147.070.new2

eynem:"er, איינעם:"ער [>]
 48292 - 118.032 *

eynem?, איינעם?א [>]
 53212 - 101.050.new

eynen, איינען [>]
 48243 - 135.040 *
 53212 - 200.010.new
 53272 - 101.050.new

eynentazhndike, איינענטאַזשנדיקע [>]
 50296 - 055.050 *

eyner, איינער [>]
 31357 - 027.070.new
 31357 - 027.062 *
 31357 - 031.020 *
 31357 - 049.031 *
 31357 - 065.080.new2
 ...

eyner,ht, איינער,האט [>]
 47301 - 025.064 *

eynerht, איינערהאט [>]
 51283 - 104.080 *

eynerk, איינערק [>]
 53212 - 006.100.new

eynerley, איינערליי [>]
 49224 - 137.100.2 *
 50334 - 137.100.new2
 50334 - 137.100.new2
 53211 - 137.100.2 *
 53211 - 200.020.2 *
 ...

eynerp, איינערפ [>]
 53272 - 012.052 *

eyner{SIMULT}, איינער{SIMULT} [>]
 48243 - 005.050.new2

eynetazhike, איינעטאַזשיקע [>]
 55249 - 057.040.new5

eyneynike, איינאייניקע [>]
 53272 - 002.040.new6

eyneyntsike, איינאיינציקע [>]
 53272 - 002.040 *

eyneyntsiker, איינאיינציקער [>]
 53272 - 001.070.new6

eynfakh, איינפֿאַך [>]
 48263 - 104.120.2 *
 49247 - 098.030.new
 49247 - 101.040.new3
 49247 - 109.061 *
 49247 - 112.031 *
 ...

eynfakhe, איינפֿאַכע [>]
 48243 - 061.010.new
 48324 - 069.140.new2
 48324 - 136.060.new
 50275 - 130.041.new
 50306 - 161.021 *

eynfakher, איינפֿאַכער [>]
 32358 - 179.070.new3
 55249 - 038.060.new2

eynfakhn, איינפֿאַכן [>]
 48243 - 181.050 *
 55249 - 181.010.new5

eynfals, איינפֿאַלס [>]
 52224 - 096.041.new3
 52224 - 096.041.new3

eynferzikhtik, איינפֿערזיכטיק [>]
 49229 - 156.040 *

eyng'els, איינג'עלס [>]
 51225 - 019.070.new

eyng'l, איינג'ל [>]
 47295 - 019.060.new
 48272 - 019.060.new
 48283 - 019.060.new3
 48283 - 019.060.new4
 48283 - 059.020.new
 ...

eyng'ls, איינג'לס [>]
 47295 - 019.060.new
 48272 - 203.100.new
 52307 - 203.100.new3

eyngbe, איינגאבע [>]
 51238 - 205.070 *

eyngeboygn, איינגעבויגן [>]
 49256 - 026.031 *

eyngebrente, איינגעברענטע [>]
 51217 - 124.021 *

eyngebrkt, איינגעבראקט [>]
 51237 - 124.010 *

eyngebrokt, איינגעבראָקט [>]
 51229 - 124.010 *
 51238 - 108.071 *
 52211 - 109.030 *
 52211 - 124.010 *
 52217 - 197.031 *

eyngedekte, איינגעדעקטע [>]
 49225 - 084.050 *

eyngedempt, איינגעדעמפט [>]
 47301 - 122.040 *
 47301 - 122.040 *
 52181 - 121.070 *
 52181 - 121.090 *
 52181 - 123.070 *
 ...

eyngedrimlt, איינגעדרימלט [>]
 51229 - 160.160 *

eyngefirt, איינגעפֿירט [>]
 50306 - 220.120.new

eyngefoylt, איינגעפֿוילט [>]
 53212 - 002.040.newg

eyngegebn, איינגעגעבן [>]
 51217 - 216.030 *

eyngegnen, איינגעגאנען [>]
 52184 - 035.021 *
 52184 - 035.021 *

eyngegngen, איינגעגאנגען [>]
 47301 - 035.021 *
 48272 - 035.021 *
 51225 - 035.021 *
 51238 - 035.021 *
 52184 - 035.021 *

eyngegrbn, איינגעגראבן [>]
 48272 - 002.070.new

eyngegrobn, איינגעגראָבן [>]
 48272 - 177.010.new2
 48272 - 177.010.new3

eyngeheytst, איינגעהייצט [>]
 48272 - 083.010 *
 51238 - 083.120.new2
 51258 - 082.090.new4

eyngeknaytsht, איינגעקנייַטשט [>]
 51217 - 037.042 *

eyngekneytsht, איינגעקנייטשט [>]
 51217 - 037.040 *

eyngekokht, איינגעקאָכט [>]
 47301 - 127.070 *
 51229 - 121.070.new
 52184 - 121.090 *

eyngekokhte, איינגעקאָכטע [>]
 52184 - 121.070 *

eyngekortshet, איינגעקאָרטשעט [>]
 51238 - 049.051 *

eyngekoypt, איינגעקויפט [>]
 51225 - 067.051 *

eyngekritst, איינגעקריצט [>]
 52181 - 169.100 *

eyngekvetsht, איינגעקוועטשט [>]
 49205 - 037.040 *
 51228 - 015.012 *
 52217 - 037.040.new

eyngeldn, איינגעלאדן [>]
 47301 - 156.100 *
 47301 - 156.100.new
 47301 - 156.100.new
 48272 - 156.100 *
 48283 - 156.100 *
 ...

eyngeldnt, איינגעלאדנט [>]
 51225 - 182.032 *

eyngeleygt, איינגעלייגט [>]
 51217 - 038.090 *
 52181 - 096.061 *
 53212 - 199.030.new
 53215 - 214.030 *

eyngeleygte, איינגעלייגטע [>]
 52181 - 130.010.new

eyngemakhts, איינגעמאַכטס [>]
 49235 - 090.020.new

eyngemkht, איינגעמאכט [>]
 49205 - 122.060 *

eyngemkhts, איינגעמאכטס [>]
 47301 - 127.030 *
 47301 - 127.040.new
 47301 - 099.020.new
 48272 - 090.040 *
 49205 - 127.050 *
 ...

eyngemkhtsn, איינגעמאכצן [>]
 51225 - 127.050 *

eyngemoyert, איינגעמויערט [>]
 48272 - 084.060 *
 49205 - 083.120.new

eyngenem, איינגענעם [>]
 51217 - 215.010 *

eyngenemer, איינגענעמער [>]
 53215 - 216.070 *

eyngenetst, איינגענעצט [>]
 51217 - 085.040 *

eyngenumen, איינגענומען [>]
 53272 - 036.062.new2

eyngepeklt, איינגעפעקלט [>]
 51237 - 121.070 *

eyngepikse, איינגעפיקסע [>]
 47301 - 000.000.new78

eyngepirt, איינגעפירט [>]
 51217 - 103.060 *
 51283 - 187.061 *
 52184 - 064.030 *

eyngepln, איינגעפאלן [>]
 48272 - 133.040 *
 49225 - 133.040 *
 52217 - 056.042.new68

eyngeplokhtn, איינגעפלאָכטן [>]
 48272 - 179.060 *

eyngepreglte, איינגעפרעגלטע [>]
 49225 - 124.040 *

eyngeptshket, איינגעפאטשקעט [>]
 52217 - 084.090 *

eyngerakht, איינגעראַכט [>]
 50197 - 063.050 *

eyngeredt, איינגערעדט [>]
 51225 - 133.010 *

eyngeribn, איינגעריבן [>]
 52181 - 018.070 *

eyngerikht, איינגעריכט [>]
 52184 - 084.090 *

eyngerist, איינגעריסט [>]
 49235 - 084.091 *
 50190 - 084.091 *
 51225 - 084.090 *
 51225 - 084.091 *
 51229 - 084.090 *
 ...

eyngerits, איינגעריטס [>]
 51217 - 084.090 *

eyngeromt, איינגעראָמט [>]
 48283 - 017.090 *

eyngeroymt, איינגערוימט [>]
 52217 - 017.080 *
 52217 - 017.090 *

eyngeshlopn, איינגעשלאָפן [>]
 47301 - 160.160 *
 51217 - 160.160.new
 51283 - 160.160 *
 52181 - 160.160 *
 52181 - 197.060 *
 ...

eyngeshnitn, איינגעשניטן [>]
 47301 - 192.010 *

eyngeshpnt, איינגעשפאנט [>]
 51238 - 151.050 *

eyngeshprt, איינגעשפארט [>]
 51238 - 164.051 *

eyngeshrinkn, איינגעשרינקן [>]
 49205 - 123.060.new

eyngeshroypt, איינגעשרויפט [>]
 49256 - 081.110 *

eyngeshtelt, איינגעשטעלט [>]
 49225 - 035.030.new

eyngeshtimt, איינגעשטימט [>]
 47301 - 156.110 *
 48283 - 156.110 *
 51225 - 156.110 *
 51229 - 156.110 *
 53289 - 156.110 *

eyngeshtnen, איינגעשטאנען [>]
 51237 - 211.080.new2
 51238 - 178.090 *
 51238 - 178.090.new
 51238 - 189.080 *
 52184 - 177.110 *

eyngeteylt, איינגעטיילט [>]
 49205 - 057.043.new
 49205 - 057.043.new
 51217 - 057.043.new
 51283 - 057.043.new
 52215 - 057.020.new
 ...

eyngetinken, איינגעטינקען [>]
 48272 - 124.010 *
 51229 - 124.010 *

eyngetinket, איינגעטינקעט [>]
 51217 - 124.010 *

eyngetinkt, איינגעטינקט [>]
 52184 - 124.010 *
 52211 - 124.010 *

eyngetoysht, איינגעטוישט [>]
 51229 - 057.040 *
 51229 - 196.040 *

eyngetriknt, איינגעטריקנט [>]
 47301 - 034.041 *

eyngetungt, איינגעטונגט [>]
 51217 - 220.120.new47

eyngetunken, איינגעטונקען [>]
 48272 - 124.010 *
 49205 - 124.010 *
 51225 - 123.070 *
 51233 - 124.010 *
 51283 - 124.010 *
 ...

eyngeveyd, איינגעווייד [>]
 55268 - 123.050 *

eyngeveykt, איינגעווייקט [>]
 49205 - 124.010 *
 51238 - 106.052 *

eyngeveynt, איינגעוויינט [>]
 52184 - 103.100.new

eyngeviklt, איינגעוויקלט [>]
 48283 - 162.060 *
 51217 - 040.020.new2
 51225 - 070.011 *
 51228 - 136.080 *
 51233 - 129.110 *
 ...

eyngeyn, איינגיין [>]
 52217 - 015.012 *

eyngezesene, איינגעזעסענע [>]
 49225 - 041.071.new2

eyngezetst, איינגעזעצט [>]
 51225 - 196.050 *

eyngezhmuret, איינגעזשמורעט [>]
 51229 - 015.070 *

eyngezltsn, איינגעזאלצן [>]
 52217 - 096.031.new

eyngezmlt, איינגעזאמלט [>]
 51225 - 077.080 *

eyngezoyerte, איינגעזויערטע [>]
 47301 - 122.050 *

eyngezunken, איינגעזונקען [>]
 53289 - 133.040 *

eyngisn, איינגיסן [>]
 52184 - 164.030 *

eynglekh, איינגלעך [>]
 51196 - 205.030 *

eyngls, איינגלס [>]
 55248 - 203.100.new

eyngorndike, איינגאָרנדיקע [>]
 50285 - 057.040.new2

eyngshel, איינגשעל [>]
 55258 - 019.060.new

eyngshl, איינגשל [>]
 49256 - 019.070.new3

eyngshls, איינגשלס [>]
 47267 - 203.100.new2
 48283 - 203.100.new2
 49225 - 203.100.new

eyngtlikh, איינגטליך [>]
 55249 - 055.090.new2

eyngzel, איינגזעל [>]
 55249 - 203.091.new2

eyngzhel, איינגזשעל [>]
 49256 - 019.070.new2

eyngzhl, איינגזשל [>]
 48272 - 059.020.new

eyngzl, איינגזל [>]
 50202 - 179.020 *

eynhern, איינהערן [>]
 49256 - 018.030 *

eynheytsn, איינהייצן [>]
 52217 - 083.010 *

eyni, אייני [>]
 53228 - 007.030.new6

eynige, אייניגע [>]
 47295 - 137.060 *
 47301 - 209.030 *
 48283 - 160.180.new4
 50285 - 057.040.new2
 50285 - 084.060 *
 ...

eynik, אייניק [>]
 49293 - 142.031 *

eynike, אייניקע [>]
 44264 - 185.031.new
 45284 - 010.063.new
 45284 - 108.071 *
 46327 - 069.020.new
 46327 - 058.020 *
 ...

eynikeyt, אייניקייט [>]
 48276 - 187.080 *

eynikh, אייניך [>]
 52192 - 159.230 *

eynikkh, אייניקך [>]
 50334 - 028.112.new6

eynikl, אייניקל [>]
 31357 - 158.050 *
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new5
 32358 - 158.050 *
 ...

eyniklakh, אייניקלאַך [>]
 55258 - 156.030 *

eyniklekh, אייניקלעך [>]
 32358 - 136.040.new
 32358 - 136.040.new2
 46327 - 193.032.new
 48248 - 178.040 *
 48263 - 156.030.new
 ...

eynikn, אייניקן [>]
 48248 - 210.120 *

eynim, איינים [>]
 50257 - 056.021.new

eyninker, איינינקער [>]
 52249 - 181.050 *

eynir, אייניר [>]
 48354 - 104.130.new

eynitshkes, אייניטשקעס [>]
 48283 - 040.030 *

eynknpt, איינקאנפט [>]
 53289 - 206.010 *

eynkokhekhts, איינקאָכעכץ [>]
 51237 - 122.040 *

eynkoypn, איינקויפן [>]
 48272 - 209.020.new
 49205 - 057.130 *
 51225 - 071.010 *
 51228 - 071.010 *
 52181 - 198.010 *
 ...

eynldn, איינלאדן [>]
 53289 - 163.060.new3

eynldung, איינלאדונג [>]
 49205 - 156.110 *

eynlekh, איינלעך [>]
 48292 - 136.010.new
 48354 - 157.020 *
 49256 - 157.020 *
 49256 - 157.021 *
 50199 - 157.020 *
 ...

eynlekhe, איינלעכע [>]
 50212 - 078.061.new3
 52192 - 172.041.new5

eynlekhs, איינלעכס [>]
 50190 - 154.051.new

eynlgn, איינלאגן [>]
 52211 - 093.030 *

eynm, אייןם [>]
 49224 - 157.010 *
 49247 - 101.060.new4
 50275 - 097.081 *
 55249 - 187.080.new2

eynmol, איינמאָל [>]
 48243 - 157.070.new
 48265 - 163.170.new2
 50312 - 182.033 *

eynmrinirn, איינמארינירן [>]
 53215 - 125.050 *

eynnemen, אייננעמען [>]
 53272 - 036.062.new2

eynner, אייננער [>]
 53257 - 159.071 *

eynpedemen, איינפעדעמען [>]
 51217 - 049.070 *
 51233 - 049.071 *

eynpedenen, איינפעדענען [>]
 52211 - 049.071 *

eynpedlen, איינפעדלען [>]
 52245 - 220.120.newf

eynpeydemen, איינפיידעמען [>]
 49205 - 049.070 *
 51217 - 049.071 *
 51229 - 049.070 *
 51229 - 049.071 *
 52184 - 049.072 *

eynpir, איינפיר [>]
 52184 - 003.010 *

eynpkh, איינפאך [>]
 53215 - 113.060 *

eynpkn, איינפאקן [>]
 51225 - 071.040 *

eynpl, איינפאל [>]
 52184 - 051.050.new4

eynpln, איינפאלן [>]
 48272 - 129.091 *

eynpor, איינפאָר [>]
 51225 - 151.020 *
 51225 - 211.082 *
 51228 - 211.080 *

eynporhoyz, איינפאָרהויז [>]
 49225 - 211.082 *
 51217 - 211.082 *

eynprbik, איינפארביק [>]
 51217 - 102.060 *

eynrmen, איינראמען [>]
 53289 - 017.080 *

eynromen, איינראָמען [>]
 47301 - 017.080 *
 48283 - 017.080 *
 51225 - 017.080 *
 51229 - 017.080 *
 51233 - 017.080 *
 ...

eynroymen, איינרוימען [>]
 49256 - 017.080 *
 50285 - 017.080 *
 51217 - 017.080 *
 51258 - 017.080.2 *
 52217 - 017.080 *
 ...

eynroymn, איינרוימן [>]
 52181 - 017.080 *

eyns, איינס [>]
 31357 - 036.060.new
 31357 - 040.051 *
 31357 - 103.040.2 *
 31357 - 157.050.new
 31357 - 161.060 *
 ...

eyns(e, איינס(ע [>]
 49242 - 103.040.2 *
 49242 - 103.040.new

eynse, איינסע [>]
 45284 - 114.061.2 *
 48248 - 114.061.new
 49229 - 114.061 *
 49256 - 114.060.new
 51225 - 114.061 *
 ...

eynsen, איינסען [>]
 51217 - 103.050.new2
 52215 - 114.061 *

eynser, איינסער [>]
 44264 - 168.120 *
 51238 - 117.010 *
 51238 - 117.030 *

eynsgedakht, איינסגעדאַכט [>]
 55277 - 034.090 *

eynshit, איינשיט [>]
 49256 - 067.040 *
 51238 - 067.040 *

eynshlopn, איינשלאָפן [>]
 47301 - 163.240 *

eynshlusn, איינשלוּסן [>]
 52215 - 049.072 *

eynshpritsungen, איינשפריצונגען [>]
 49205 - 034.100 *

eynshtimig, איינשטימיג [>]
 49205 - 156.111 *

eynsilen, איינסילען [>]
 48283 - 049.072.new

eynsilien, איינסיליען [>]
 49225 - 049.070 *

eynsl, איינסל [>]
 46327 - 168.120.new5
 46327 - 168.120.new5
 46327 - 168.120.new5

eynsn, איינסן [>]
 49225 - 114.060 *
 49229 - 114.0613 *
 50237 - 114.071 *
 51233 - 114.060 *
 52181 - 115.010.new

eynstike, איינסטיקע [>]
 48243 - 043.060.new3

eynt, איינט [>]
 51217 - 157.021 *

eyntinken, איינטינקען [>]
 51283 - 137.160 *

eyntlekh, איינטלעך [>]
 48272 - 219.091 *

eyntselne, איינצעלנע [>]
 52249 - 206.020 *
 53228 - 001.060 *

eyntselnem, איינצעלנעם [>]
 52249 - 020.070 *
 52249 - 206.022 *

eyntselner, איינצעלנער [>]
 48243 - 187.010 *

eyntsien, איינציען [>]
 53289 - 049.072 *

eyntsiger, איינציגער [>]
 50212 - 048.041.new2

eyntsigvayz, איינציגווייַז [>]
 48284 - 206.022 *
 48284 - 206.022.new

eyntsik, איינציק [>]
 48243 - 084.041 *
 48276 - 212.032 *
 48292 - 166.020.new
 50248 - 034.110.new6
 50275 - 181.041 *
 ...

eyntsike, איינציקע [>]
 32358 - 014.050.new3
 32358 - 105.010 *
 32358 - 126.030.new
 32358 - 141.030 *
 32358 - 192.050 *
 ...

eyntsiker, איינציקער [>]
 32358 - 194.010.new2
 47301 - 196.040 *
 47301 - 203.060 *
 47301 - 113.080 *
 48243 - 027.063.new
 ...

eyntsiklkh, איינציקלאך [>]
 53272 - 097.101 *

eyntsikn, איינציקן [>]
 47301 - 137.010 *
 49224 - 160.090.newc
 49224 - 160.090.newd
 49225 - 220.120.newd
 49242 - 187.010.new
 ...

eyntsikvays, איינציקווייַס [>]
 53309 - 167.060 *

eyntsikvayz, איינציקווייַז [>]
 47267 - 206.021 *
 54222 - 159.020.new

eyntsikveys, איינציקווייס [>]
 51258 - 137.060.new2
 55248 - 206.022.2 *

eyntsikveyz, איינציקווייז [>]
 52215 - 206.020 *
 53289 - 206.022 *

eyntsilen, איינצילען [>]
 48283 - 049.072 *

eyntsl, איינצל [>]
 32358 - 000.000.new8
 49256 - 206.020.new
 49256 - 206.021 *
 50199 - 206.020 *
 51228 - 206.020 *
 ...

eyntsl-farkoyf, איינצל-פֿאַרקויף [>]
 52251 - 206.020 *

eyntslfarkoyf, איינצלפֿאַרקויף [>]
 52268 - 206.020 *

eyntslheytn, איינצלהייטן [>]
 50248 - 039.010.new
 53289 - 191.020 *
 54301 - 010.052 *

eyntslkolirndike, איינצלקאָלירנדיקע [>]
 50275 - 065.092.new2
 50275 - 065.092.new3

eyntsln, איינצלן [>]
 49256 - 206.021.new

eyntslne, איינצלנע [>]
 48263 - 082.070 *
 48276 - 072.030 *
 48276 - 081.022.new
 48276 - 127.080 *
 48277 - 196.039.new
 ...

eyntslner, איינצלנער [>]
 54222 - 030.051.2 *

eyntslvayz, איינצלווייַז [>]
 49235 - 206.021 *
 49235 - 206.022 *
 49247 - 206.021 *
 49247 - 206.021.new

eyntsner, איינצנער [>]
 52251 - 206.020 *

eyntsol, איינצאָל [>]
 48243 - 164.022.new
 50190 - 075.021.new
 50257 - 002.070.new
 52192 - 058.060 *
 52192 - 095.012.new2
 ...

eyntsukoypn, איינצוקויפן [>]
 48272 - 071.022 *

eyntsulzn, איינצולאזן [>]
 53289 - 084.070 *

eyntsupeydemen, איינצופיידעמען [>]
 52181 - 049.074 *

eyntsushpnen, איינצושפאנען [>]
 51238 - 076.071 *

eynuntsvantsikster, איינוּנצוואַנציקסטער [>]
 53257 - 115.100.new

eynuntsvntsik, איינונצוואנציק [>]
 49205 - 167.060.new
 49205 - 167.060.new
 52215 - 193.010 *
 55258 - 116.010.new

eynuntsvntsikster, איינוּנצוואנציקסטער [>]
 49256 - 116.030.new

eynuntsvontsik, איינאוּנצוואָנציק [>]
 47295 - 055.070.new2
 49256 - 220.120.newc

eynunzibetsik, איינאונזיבעציק [>]
 48265 - 220.100.newl

eynveykn, איינווייקן [>]
 47301 - 079.040 *
 48272 - 106.050 *
 49205 - 078.070.new
 51217 - 078.070 *
 51229 - 079.020 *
 ...

eynvign, איינוויגן [>]
 52184 - 163.190 *

eynviklen, איינוויקלען [>]
 47301 - 000.000.new78
 51217 - 067.060 *
 51233 - 042.080 *
 52211 - 070.011 *
 53215 - 129.070 *
 ...

eynvikln, איינוויקלן [>]
 49256 - 053.021 *

eynviner, איינווינער [>]
 48272 - 007.050.new3

eynvoyner, איינוווינער [>]
 51228 - 007.050.new
 51233 - 007.050.new
 52181 - 001.010 *
 52184 - 001.090.new2
 52211 - 007.050.new
 ...

eynzam, איינזאַם [>]
 48354 - 010.010.new

eynzaytik, איינזייַטיק [>]
 49229 - 026.031.new
 49247 - 015.070.new2

eynzaytiker, איינזייַטיקער [>]
 49229 - 026.031.new

eynzm, איינזאם [>]
 52184 - 166.080 *

eynzoyern, איינזויערן [>]
 48272 - 098.030 *

eypl, אייפּל [>]
 50190 - 095.020 *
 50190 - 095.020.new
 50190 - 193.031.new
 50190 - 193.031.new2

eyprens, אייפּרענס [>]
 51314 - 091.040.new

eypril, אייפריל [>]
 48272 - 159.280.new
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52245 -

eyprl, אייפרל [>]
 52245 - 000.000.new8
 52245 -
 52245 -
 52245 - 000.000.new

eyr, אייר [>]
 48263 - 120.020 *
 48263 - 134.050.new2
 48277 - 160.150.new2
 48277 - 160.150.new3
 50227 - 199.041 *
 ...

eyratn, אייראַטן [>]
 49224 - 017.012.newa

eyrelekh, איירעלעך [>]
 48354 - 147.070.new2

eyrev, עירובֿ [>]
 32358 - 002.060 *
 46327 - 002.060 *
 48243 - 002.060 *
 48248 - 002.0603 *
 48259 - 002.060 *
 ...

eyringlakh, איירינגלאַך [>]
 52307 - 046.011 *
 55277 - 046.010 *

eyringlekh, איירינגלעך [>]
 52184 - 046.010 *
 53215 - 046.010 *
 53309 - 046.010 *
 53309 - 046.010.new
 54249 - 046.010 *
 ...

eyringlkh, איירינגלאך [>]
 53272 - 046.010 *

eyrl, איירל [>]
 49245 - 009.051 *

eyroe, אייראָע [>]
 54222 - 179.070 *

eyrope, אייראָפּע [>]
 31357 - 088.050.new
 31357 - 108.070 *
 31357 - 193.060.new
 32358 - 074.011.new
 32358 - 000.000.new4
 ...

eyropeier, אייראָפּעיער [>]
 51196 - 038.010 *

eyropeishe, אייראָפּעישע [>]
 50212 - 033.010.new

eyropeyer, אייראָפּייער [>]
 48272 - 077.080.new

eyropeyish, אייראָפּיייִש [>]
 48286 - 040.070.2 *
 53278 - 076.030.new

eyropeyishe, אייראָפּיייִשע [>]
 49224 - 220.120.newf
 52251 - 029.030.new2

eyropeyisher, אייראָפּיייִשער [>]
 32358 - 138.040.newi

eyropln, אייראָפלאן [>]
 52245 -

eyrpe, אייראפע [>]
 48272 - 106.052.new2

eys, אייס [>]
 48272 - 124.050 *
 48283 - 047.080.new
 48286 - 040.093 *
 49256 - 168.120 *
 51238 - 086.011 *
 ...

eyses, אייסעס [>]
 53315 - 174.020.2 *

eyshe, איישע [>]
 52181 - 120.070 *

eyshene, איישענע [>]
 54266 - 102.080.new4

eyshishok, איישישאָק [>]
 51258 - 007.080 *

eyst, אייסט [>]
 48286 - 149.071 *
 48286 - 149.071.new
 48286 - 149.071.new
 48286 - 149.070.new6
 48286 - 149.070.new6

eystele, אייסטעלע [>]
 48284 - 149.071.new
 48284 - 149.071 *
 48284 - 149.071.new2

eystl, אייסטל [>]
 48284 - 149.071.new3

eytem, אייטעם [>]
 48272 - 050.011 *

eytemen, אייטעמען [>]
 51225 - 022.030 *
 51225 - 022.070 *
 51228 - 024.060.new
 51228 - 024.060 *
 51228 - 024.061.new
 ...

eytemt, אייטעמט [>]
 47267 - 022.030 *
 51217 - 022.070 *
 51217 - 023.030 *

eyter, אייטער [>]
 31357 - 144.040 *
 32358 - 018.090 *
 47295 - 144.030.new
 48259 - 018.090 *
 48263 - 018.090.new
 ...

eyters, אייטערס [>]
 51237 - 144.040 *

eyti, אייטי [>]
 50227 - 220.100.new
 53257 - 220.100.new
 53289 - 220.100.new2

eytin, אייטין [>]
 53257 - 220.120.new2

eytl, אייטל [>]
 52217 - 144.040 *

eytse, עצה [>]
 32358 - 167.081 *
 44264 - 129.040 *
 46327 - 072.091.newg
 46327 - 129.040 *
 47288 - 129.040 *
 ...

eytsh, אייטש [>]
 49235 - 220.120.new2
 50227 - 100.029 *
 53257 - 024.090.new3

eytsines, אייצינעס [>]
 48286 - 129.110.new

eyuele, אייועלע [>]
 52224 - 084.050 *

eyuon, אייואָן [>]
 51314 - 083.030.2 *
 51314 - 083.040.new

eyvale, אייוואַלע [>]
 55249 - 083.010 *
 55249 - 083.030 *
 55249 - 083.030.new
 55249 - 083.030.new
 55249 - 083.102.new2
 ...

eyvalekh, אייוואַלעך [>]
 55249 - 083.060 *

eyvele, אייוועלע [>]
 31357 - 084.040 *
 31357 - 084.040.new
 31357 - 084.040.new
 31357 - 085.020 *
 31357 - 112.050.new
 ...

eyvelekh, אייוועלעך [>]
 31357 - 079.020 *
 31357 - 084.040.new
 32358 - 083.070.new3
 54226 - 084.050.new

eyver, אייווער [>]
 53257 - 011.040 *
 53257 - 017.070 *
 54226 - 011.040 *
 54301 - 011.040 *
 54301 - 011.041.new
 ...

eyvern, אייווערן [>]
 55258 - 011.040.new
 55258 - 011.041.new
 55258 - 011.041.new2

eyvershte, אייבֿערשטע [>]
 50248 - 011.030 *

eyvik, אייוויק [>]
 50190 - 134.021.new

eyvin, אייווין [>]
 55249 - 084.031.new2

eyvitsh, אייוויטש [>]
 52184 - 082.021.new

eyvle, אייוואלע [>]
 49256 - 086.060 *
 51225 - 083.120.new
 51229 - 084.070 *
 51237 - 084.041 *
 51237 - 084.050 *
 ...

eyvlekh, אייוולעך [>]
 47301 - 084.060 *
 51238 - 084.060 *

eyvlkh, אייוואלאך [>]
 47301 - 084.050 *
 53215 - 121.050.new

eyvn, אייוון [>]
 50190 - 086.080.new
 50259 - 085.031.new2
 50259 - 085.031.new2
 51314 - 083.040.new
 52184 - 084.042 *
 ...

eyvns, אייוונס [>]
 48354 - 086.080 *
 55249 - 086.080.new
 55249 - 086.080.new

eyvun, אייוווּן [>]
 51314 - 083.040.new

eyz, אייז [>]
 47295 - 158.030 *
 47301 - 076.011 *
 48259 - 095.030.new
 48263 - 183.092.new
 48283 - 170.010 *
 ...

eyzele, אייזעלע [>]
 31357 - 014.051.new5
 31357 - 079.050.new8

eyzelekh, אייזעלעך [>]
 31357 - 198.070.new4

eyzene, אייזענע [>]
 49205 - 111.050.new
 49205 - 111.050.new
 51225 - 111.051 *
 51229 - 213.050 *
 51237 - 084.060 *
 ...

eyzenem, אייזענעם [>]
 52181 - 163.260 *
 52181 - 129.020 *
 52217 - 037.090 *

eyzener, אייזענער [>]
 51217 - 220.120.newk

eyzern, אייזערן [>]
 51225 - 085.050 *
 51233 - 111.030 *

eyzerne, אייזערנע [>]
 49205 - 111.020.new
 49205 - 125.112 *
 49225 - 083.110.new
 49235 - 111.050.new5
 49256 - 083.010.new
 ...

eyzernem, אייזערנעם [>]
 44264 - 061.010 *
 47301 - 025.090 *
 49205 - 163.260 *
 49225 - 163.260 *
 49256 - 037.090 *
 ...

eyzerner, אייזערנער [>]
 49205 - 111.020.new
 51233 - 111.020 *

eyzev, אייזעוו [>]
 32358 - 101.040 *
 32358 - 101.040.new
 32358 - 101.040.new2

eyzik, אייזיק [>]
 52245 -

eyzl, אייזל [>]
 31357 - 000.000.new3
 31357 - 000.000.new5
 31357 - 152.010.new4
 31357 - 152.010.new4
 32358 - 000.000.new3
 ...

eyzlekh, אייזלעך [>]
 31357 - 014.051.new5
 32358 - 113.100.new
 32358 - 177.022.2 *
 32358 - 198.070 *
 32358 - 198.070.new6
 ...

eyzlen, אייזלען [>]
 32358 - 127.030.new2
 32358 - 144.010 *
 32358 - 151.020 *
 52184 - 151.052 *
 52184 - 151.052 *

eyzlin, אייזלין [>]
 32358 - 113.100.new

eyzlinmilkh, אייזלינמילך [>]
 32358 - 113.100.new

eyzls, אייזלס [>]
 49293 - 006.052.new2

eyzn, אייזן [>]
 47301 - 080.040 *
 47301 - 084.060 *
 48272 - 061.010.new
 48272 - 080.040 *
 48272 - 084.060 *
 ...

eyzndlekh, אייזנדלעך [>]
 52184 - 006.010.new

eyznke, אייזנקע [>]
 52184 - 170.010 *

eyzns, אייזנס [>]
 51217 - 170.010 *
 51237 - 085.021 *
 51283 - 083.030 *

ez, עז [>]
 47288 - 166.030 *
 48265 - 058.050 *
 48283 - 009.080.new4
 48354 - 137.032.new3
 49245 - 102.040.new
 ...

ezbh, עזבה [>]
 51217 - 094.030.new
 53212 - 094.030 *
 53215 - 094.030.new

ezh, עזה [>]
 50334 - 182.070 *

ezheras, עזשעראַס [>]
 54226 - 004.022 *

ezhere, עזשערע [>]
 49229 - 004.031 *
 49229 - 004.031 *

ezhore, עזשאָרע [>]
 49229 - 004.031 *

ezl, עזל [>]
 44264 - 006.050 *

ezogt, עזאָגט [>]
 31357 - 205.061.new
 45284 - 001.081 *
 48259 - 070.010.new

ezr, עזר [>]
 48277 - 167.090.new

ezrt, עזרת [>]
 51229 - 001.070 *
 51229 - 001.070.new

ezs, עזס [>]
 54265 - 156.111 *

ezt-ponem, עזת-פּנים [>]
 48284 - 019.050 *
 50248 - 109.071 *
 50248 - 164.051 *

ezvh, עזבֿה [>]
 52224 - 094.030 *
 52224 - 094.030.new
 52224 - 094.030 *
 52224 - 094.030.new
 52229 - 094.030.new
 ...