Wortindex / Word Index

d, ד [>]
 47267 - 023.051 *
 47295 - 024.091.new2
 47301 - 146.051 *
 47301 - 147.060.new
 47301 - 159.460 *
 ...

d"h, ד"ה [>]
 48243 - 136.060.new
 48259 - 136.060.new
 48265 - 136.060.new2
 50257 - 136.060.new2
 50312 - 136.060.new
 ...

d'ashe, ד'אַשע [>]
 46327 - 085.010 *

d'em, ד'עם [>]
 48263 - 010.050.new3
 54265 - 034.070 *

d'er, ד'ער [>]
 48277 - 163.200.new7
 50296 - 124.010 *

d'est, ד'עסט [>]
 50196 - 127.081 *

d'host, ד'האָסט [>]
 49247 - 040.090.new3

d'o, ד'אָ [>]
 50197 - 168.021.new2

d'okh, ד'אָך [>]
 50199 - 158.040 *

d'okter, ד'אָקטער [>]
 48354 - 020.070.new

d'os, ד'אָס [>]
 32358 - 179.090.new
 48263 - 001.090.new2
 48263 - 177.110.new4
 50196 - 130.120 *
 50196 - 174.100 *
 ...

d'pleg, ד'פלעג [>]
 49256 - 101.030 *

d'rerd, ד'רערד [>]
 50197 - 007.090 *
 52307 - 007.080 *
 55249 - 179.090.new

d's, ד'אס [>]
 48272 - 147.020 *

d'veyle, ד'אוויילע [>]
 52245 -

d'vov, ד'ו [>]
 51314 - 163.120 *

d'y, ד'י [>]
 49224 - 130.100.2 *

d(i, ד(י [>]
 50312 - 057.020.new
 53295 - 057.020.new2

d(ie, d(ie [>]
 49065 - 222.144020.new

d(o)lonie, ד(אָ)לאָניע [>]
 48277 - 027.050 *

d)zhabe, ד)זשאַבע [>]
 31357 - 146.040 *

d)zharen, ד)זשאַרען [>]
 32358 - 179.020.new6

d)zhuk, ד)זשוק [>]
 31357 - 147.031 *
 49229 - 147.031 *

da, da [>]
 49065 - 223.223008.new
 49065 - 225.225012 *
 49065 - 226.226001.new
 49065 - 226.226012 *
 49065 - 226.226012 *
 ...

daages, דאַאַגעס [>]
 48276 - 220.080 *
 52192 - 220.080.new4
 52192 - 220.080.new3
 52192 - 220.080.new4

Daajes, Daajes [>]
 49065 - 228.228003.new
 49096 - 228.228003 *

daatsh, דאַאַטש [>]
 48286 - 001.050.new4
 48286 - 001.050.new5
 49229 - 001.050.new2
 49229 - 001.050.new2
 49229 - 001.050.new3
 ...

daay, דאַייַ [>]
 55258 - 058.010 *

daayfus, דאַייַפֿוּס [>]
 55249 - 083.030 *

dabakn, דאַבאַקן [>]
 47267 - 133.050 *

dabay, דאַבייַ [>]
 50196 - 176.031.new3

dabele, דאַבעלע [>]
 55258 - 101.020 *
 55258 - 199.010.new

daber, daber [>]
 49096 - 224.224001.new2

dabeyshe, דאַביישע [>]
 53278 - 106.010 *

dabl, דאַבל [>]
 49235 - 197.050 *

dabl-boyler, דאַבל-בוילער [>]
 54226 - 129.080 *

dabranets, דאַבראַנעץ [>]
 50273 - 177.010 *

dabridzhen, דאַברידזשען [>]
 49338 - 172.040.new2

dada, דאַדאַ [>]
 54226 - 162.120 *

Daddy, Daddy [>]
 48263 - 165.040 *

daf, דאַף [>]
 48354 - 213.060.new3

dafin, דאַפֿין [>]
 50227 - 045.040 *

dafor, דאַפֿאָר [>]
 48243 - 191.020.new

dages, דאַגעס [>]
 48354 - 220.080.new4
 49245 - 220.080.new
 51196 - 220.080.2 *
 52192 - 220.080.new2
 52192 - 220.080.new3
 ...

dageygn, דאַגייגן [>]
 50190 - 001.040 *
 50199 - 029.051 *

dagt, דאַגט [>]
 54226 - 102.012 *

dagut, דאַגות [>]
 47295 - 220.080.new
 48292 - 220.080.new3
 48292 - 220.080.new4
 49235 - 220.080 *
 49245 - 220.080.new
 ...

daher, daher [>]
 49096 - 232.232007.new2

daheym, דאַהיים [>]
 48243 - 018.060.new

dai, דאַי [>]
 53228 - 148.082.new3
 53228 - 148.082.new4

Dajes, Dajes [>]
 49065 - 228.220080 *

dake, דקה [>]
 51217 - 001.010.new85

dakh, דאַך [>]
 31357 - 056.030.2 *
 31357 - 058.040 *
 32358 - 000.000.new46
 32358 - 074.010 *
 32358 - 076.060 *
 ...

dakh-rindes, דאַך-רינדעס [>]
 48243 - 056.060 *

dakhe, דאַכע [>]
 49229 - 159.220 *
 49293 - 159.220 *
 52192 - 159.220 *

dakhivke, דאַכיווקע [>]
 48286 - 004.013.newd
 48286 - 004.013.newd

dakhl, דאַכל [>]
 50206 - 182.040.new

dakhn, דאַכן [>]
 48324 - 056.030.new3
 49224 - 204.060 *

dakhnshtibl, דאַכנשטיבל [>]
 52224 - 055.070 *
 52224 - 055.080.new
 52224 - 055.080.new

dakhovke, דאַכאָווקע [>]
 50237 - 084.070 *

dakht, דאַכט [>]
 31357 - 031.040.new
 31357 - 152.021 *
 31357 - 197.090.new8
 32358 - 000.000.newp
 32358 - 000.000.newx
 ...

dakhtsekh, דאַכטסעך [>]
 50190 - 042.070.new

dakhtsimer, דאַכצימער [>]
 52192 - 057.060.new

dakhtzikh, דאַכטזיך [>]
 48292 - 162.061 *
 50196 - 084.053 *

dakhufkes, דאַכוּפֿקעס [>]
 50202 - 056.040 *
 50212 - 056.042 *

dakter, דאַקטער [>]
 53257 - 036.060 *
 53257 - 036.060.new

dal, דאַל [>]
 55277 - 165.030 *
 55277 - 165.030.new

dala, דאַלאַ [>]
 48324 - 163.250.new
 49247 - 163.250 *
 52229 - 163.260.new2
 52236 - 163.230.new2
 54226 - 163.251 *

dalangen, דאַלאַנגען [>]
 50212 - 009.060 *

dalangt, דאַלאַנגט [>]
 50306 - 189.050 *

dalar, דאַלאַר [>]
 46327 - 082.100.new6

dalavi, דאַלאַווי [>]
 48243 - 169.030.new

daled, דאַלעד [>]
 55268 - 001.041.new5

dalelen, דאַלעלען [>]
 32358 - 164.111 *

dalelestu, דאַלעלעסטו [>]
 32358 - 104.080.new

dalelet, דאַלעלעט [>]
 32358 - 104.080.new
 32358 - 109.071.new

daler, דאַלער [>]
 46327 - 163.200 *
 46327 - 000.000.newj
 46327 - 000.000.newj
 46327 - 000.000.newp
 46327 - 000.000.newp
 ...

dales, דלות [>]
 50246 - 034.090 *
 52213 - 022.060 *

Dalfen, Dalfen [>]
 49065 - 222.222009.new
 49065 - 222.222009 *

dalhinerner, דאַלהינערנער [>]
 54266 - 001.090 *

dalian"-shule, דאַליאַן"-שולע [>]
 32358 - 001.040.new2

daliben, דאַליבען [>]
 47267 - 017.050.new2
 47267 - 017.050.new2
 48284 - 017.050 *
 48284 - 017.0503 *
 49293 - 017.050.new
 ...

dalibet, דאַליבעט [>]
 48276 - 017.050.2 *
 48276 - 017.050.new
 48324 - 017.050.2 *
 50273 - 017.050 *

daline, דאַלינע [>]
 53257 - 220.120.newa

dalion, דאַליאָן [>]
 53261 - 027.050 *

dallela, דאַללעלאַ [>]
 32358 - 104.080.new

Dalles, Dalles [>]
 49065 - 230.230009 *
 49065 - 230.186090 *
 49096 - 230.230009 *
 49096 - 230.186080 *

dalon, דאַלאָן [>]
 53257 - 027.050 *
 53257 - 027.050.new

dalonie, דאַלאָניע [>]
 47288 - 027.050 *
 48284 - 027.050 *

dalons, דאַלאָנס [>]
 53257 - 027.050 *

daltonist, דאַלטאָניסט [>]
 52192 - 171.050 *

daluben, דאַלובען [>]
 53295 - 017.050.new

dalubet, דאַלובעט [>]
 48324 - 017.050.2 *

dam, דאַם [>]
 54226 - 163.251 *

dama, דאַמאַ [>]
 49338 - 168.100 *
 50285 - 168.090 *
 52268 - 168.090.new5
 52268 - 168.090.new5
 54301 - 168.080.new

damals, דאַמאַלס [>]
 44264 - 046.090 *
 44264 - 067.090.2 *

damant, דאַמאַנט [>]
 50227 - 177.081.new

damast, דאַמאַסט [>]
 48243 - 079.060.new

dame, דאַמע [>]
 46327 - 168.090.new5
 47288 - 168.080.newa
 47288 - 168.080.newb
 47295 - 168.090.new
 47295 - 168.090.new
 ...

dame-shnayder, דאַמע-שנייַדער [>]
 48263 - 159.110.new4

damen, דאַמען [>]
 48259 - 037.021.new
 50202 - 044.020.new
 52229 - 053.010 *
 52229 - 053.010.new
 54301 - 000.000.new5
 ...

damenhekele, דאַמענהעקעלע [>]
 48248 - 047.080.2 *

damenshikh, דאַמענשיך [>]
 53261 - 053.009.new
 53261 - 053.009.new

dames, דאַמעס [>]
 49245 - 192.060.new3
 49245 - 192.060.new4

damestik, דאַמעסטיק [>]
 49247 - 147.071.new3

damike, דאַמיקע [>]
 50334 - 197.090.new4

damit, damit [>]
 49065 - 232.232007.new2
 49096 - 230.081070.new2
 49096 - 230.187010 *
 49096 - 232.232004 *
 52236 - 129.040 *

damke, דאַמקע [>]
 31357 - 168.020.new
 31357 - 193.010 *
 32358 - 168.020.new
 32358 - 168.020.new
 50196 - 168.020.new
 ...

damkes, דאַמקעס [>]
 50196 - 168.020.new
 50196 - 168.020.new
 52268 - 193.041.new2
 52268 - 193.041.new
 52268 - 193.041.new2
 ...

damlst, דאַמלסט [>]
 50199 - 009.024 *

damnike, דאַמניקע [>]
 50275 - 197.090.new2

damok, דאַמאָק [>]
 45284 - 004.010.new

damols, דאַמאָלס [>]
 47267 - 046.090 *
 50227 - 220.120.2 *
 50246 - 009.024.new2
 50257 - 009.024 *
 52213 - 009.024 *
 ...

damolst, דאַמאָלסט [>]
 47267 - 190.010 *
 47295 - 220.120.newe
 48259 - 009.024 *
 48284 - 065.060 *
 49224 - 046.090 *
 ...

damolt, דאַמאָלט [>]
 50227 - 009.023.new2
 50227 - 009.023.new3
 50248 - 009.020.new4
 50248 - 009.020.new5
 50248 - 009.020.new4
 ...

damos, דאַמאָס [>]
 50227 - 009.023.new2

Damp, Damp [>]
 48292 - 061.080.new

dampl, דאַמפּל [>]
 52192 - 005.030.new

damske, דאַמסקע [>]
 48263 - 159.110.new4
 48263 - 159.110.new4
 50275 - 052.070 *
 52251 - 047.080.new
 52251 - 047.080.new2
 ...

damsker, דאַמסקער [>]
 55268 - 001.010.new3
 55268 - 001.010.new2
 55268 - 001.010.new3

dan, דאַן [>]
 32358 - 130.050 *
 32358 - 157.023.new8
 45284 - 065.060.new
 45284 - 065.060.2 *
 45284 - 065.060.new
 ...

dan'ken, דאַנ'קען [>]
 53278 - 163.140.new

dance, dance [>]
 46327 - 141.070 *
 48243 - 141.080.new
 48276 - 191.023 *
 49224 - 178.090 *
 49256 - 141.070.new
 ...

dancing, dancing [>]
 46327 - 141.070.new
 48286 - 146.0203 *
 52192 - 146.020 *

dandruff, dandruff [>]
 48284 - 013.040 *
 48286 - 013.040 *
 48354 - 013.040.new
 49293 - 013.042 *
 50273 - 013.040 *
 ...

dandsmanshaft, דאַנדסמאַנשאַפֿט [>]
 48248 - 186.020.new

dandz, דאַנדז [>]
 50259 - 141.070 *
 52236 - 141.070.new

dane, דאַנע [>]
 50202 - 164.022.new
 50202 - 164.022.new

daneke, דאַנעקע [>]
 48286 - 197.090.new

danemen, דאַנעמען [>]
 51323 - 168.020.new2

danen, דאַנען [>]
 31357 - 014.051.newb
 32358 - 216.010.new5
 32358 - 217.011.new
 32358 - 007.040 *
 45284 - 141.040 *
 ...

danent, דאַנענט [>]
 50196 - 141.040 *
 50196 - 141.040.new
 51323 - 141.040 *
 51323 - 141.040.new
 52236 - 141.040 *
 ...

Danes, Danes [>]
 49096 - 225.225011 *

danet, דאַנעט [>]
 45284 - 003.060.new
 45284 - 007.040 *
 46327 - 141.040 *
 46327 - 141.040.new3
 46327 - 141.040.new4
 ...

dange, דאַנגע [>]
 48292 - 220.080.new6
 50213 - 220.110 *

danger, danger [>]
 49293 - 035.021.new
 50273 - 006.030 *
 51196 - 006.030.new2
 53228 - 006.030 *
 54301 - 006.030 *

dangerous, dangerous [>]
 47295 - 006.030 *
 48263 - 006.030 *
 49065 - 226.226009.new4
 49224 - 068.0103 *
 49247 - 006.030.new
 ...

dangerues, dangerues [>]
 53228 - 006.030.new

danges, דאַנגעס [>]
 32358 - 220.080.2 *
 48248 - 220.0803 *
 48277 - 220.080.2 *
 48284 - 220.080.2 *
 48292 - 220.080.new3
 ...

dangut, דאַנגות [>]
 50190 - 220.080.new2
 50190 - 220.080.new2
 50197 - 220.080.new3

danib, דאַניב [>]
 45284 - 004.010.new

danik, דאַניק [>]
 45284 - 004.010.new

danish, danish [>]
 48263 - 129.060 *
 54301 - 137.031 *

dank, דאַנק [>]
 31357 - 032.031.new
 47267 - 104.042 *
 48243 - 163.140.new
 48248 - 185.031.new3
 48292 - 163.140.new
 ...

dankbar, דאַנקבאַר [>]
 48284 - 163.1403 *
 50312 - 163.140.new2
 50334 - 104.030 *

danken, דאַנקען [>]
 46327 - 163.060.new
 46327 - 163.060.new2
 46327 - 000.000.newf
 47288 - 163.140.new2
 48243 - 163.140.new
 ...

dankn, דאַנקן [>]
 50199 - 163.140.new
 50202 - 163.140 *

dann, dann [>]
 49065 - 222.222013.new2
 49065 - 225.225012.new2
 49065 - 228.228002.new
 49065 - 230.081070.new
 49096 - 000.000.new8
 ...

dannhat, dannhat [>]
 49065 - 236.130100.new4

danots, דאַנאָץ [>]
 54265 - 169.110.new

danrken, דאַנרקען [>]
 48354 - 163.140 *

dans, דאַנס [>]
 50227 - 141.080.new
 50306 - 141.070.new3

danse, דאַנסע [>]
 32358 - 170.010 *

danstmol, דאַנסטמאָל [>]
 50285 - 009.024 *

dantist, dantist [>]
 49224 - 020.091 *
 49235 - 020.091 *
 49247 - 020.091 *
 49247 - 020.091.new2
 50248 - 020.090.new
 ...

dantistke, דאַנטיסטקע [>]
 54265 - 020.091 *
 54265 - 020.091.new

dantse, דאַנצע [>]
 50213 - 129.020 *

dantsig, דאַנציג [>]
 48354 - 000.000.newd
 50212 - 005.010 *
 50246 - 005.010 *
 52251 - 213.010.new7

dantsis, דאַנציס [>]
 48277 - 159.450 *

dapf, דאַפּף [>]
 53212 - 188.020.new5

dar, דאַר [>]
 31357 - 028.100 *
 31357 - 028.102.new
 31357 - 028.120 *
 32358 - 028.100 *
 44264 - 133.012 *
 ...

darabes, דאַראַבעס [>]
 48243 - 005.010 *

darauf, darauf [>]
 49096 - 222.203100.new

daraus, daraus [>]
 49065 - 236.129060.new3

dardike)-melamed, דאַרדיקע)-מלמד [>]
 48263 - 172.030 *

dardikn, דאַרדיקן [>]
 50306 - 174.053.new2

dare, דאַרע [>]
 32358 - 122.010.new2
 32358 - 122.010.new3
 32358 - 134.050.new2
 44264 - 133.012 *
 47267 - 133.012 *
 ...

daremer, דאַרעמער [>]
 50312 - 003.063 *

darenes, דאַרענעס [>]
 55248 - 034.041 *
 55248 - 034.041 *
 55248 - 034.041.new2
 55248 - 034.041.new4

darer, דאַרער [>]
 31357 - 028.101 *
 31357 - 028.111 *
 31357 - 028.112 *
 32358 - 028.100 *
 48263 - 028.100.2 *
 ...

darf, דאַרף [>]
 31357 - 019.050.new
 31357 - 022.021 *
 31357 - 027.070.new
 31357 - 028.112 *
 31357 - 039.031 *
 ...

darf...rest, דאַרף...rest [>]
 49224 - 033.060 *

darfer, דאַרפֿער [>]
 50206 - 007.021 *
 50212 - 077.020.new2
 50212 - 077.020.new2

darfin, דאַרפֿין [>]
 47295 - 083.080 *
 53212 - 097.020.new2

darfleysh, דאַרפֿלייש [>]
 48243 - 177.012.new2
 48243 - 177.012.new5

darfn, דאַרפֿן [>]
 32358 - 000.000.newz
 32358 - 102.040.new4
 32358 - 191.030.new4
 46327 - 068.032.new
 46327 - 082.100.new6
 ...

darfst, דאַרפֿסט [>]
 46327 - 095.060.new3
 46327 - 084.070 *
 46327 - 129.1103 *
 46327 - 163.171.new
 46327 - 000.000.newf
 ...

darfstu, דאַרפֿסטו [>]
 46327 - 083.101.new4
 46327 - 000.000.newf
 48248 - 135.060.new2
 48276 - 048.081.new
 48277 - 189.080.new
 ...

darfsu, דאַרפֿסו [>]
 50275 - 154.050.new

darft, דאַרפֿט [>]
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 183.120.new4
 32358 - 219.090 *
 44264 - 163.200.new
 ...

dariber, דאַריבער [>]
 52249 - 021.011 *

darimet, דאַרימעט [>]
 55268 - 003.063.new
 55268 - 003.063.new

darinke, דאַרינקע [>]
 50197 - 163.240.new

darish, דאַריש [>]
 53295 - 028.100 *

dark, dark [>]
 46327 - 000.000.new
 46327 - 170.080 *
 46327 - 170.080.new
 48259 - 170.090 *
 48281 - 170.090.new
 ...

dark-rozeve, dark-ראָזעווע [>]
 46327 - 171.050 *
 46327 - 171.050 *

darke, דאַרקע [>]
 50206 - 038.090.new
 50206 - 038.090 *
 50206 - 038.090.new

darken, darken [>]
 49256 - 082.090.new
 54226 - 082.100.new

darker, דאַרקער [>]
 48284 - 187.130 *

darkeyt, דאַרקייט [>]
 31357 - 034.041 *

darkh, דאַרך [>]
 50334 - 108.080 *
 54266 - 113.110.2 *

darkht, דאַרכט [>]
 48277 - 220.120.new8
 50202 - 154.020 *

darlang, דאַרלאַנג [>]
 53257 - 059.070 *

darlangt, דאַרלאַנגט [>]
 53257 - 113.100 *

darling, darling [>]
 49224 - 220.120.newc

darlozn, דאַרלאָזן [>]
 55249 - 210.120.new2

darmon, דאַרמאָן [>]
 49247 - 139.040.new3

darn, דאַרן [>]
 46327 - 111.092.2 *
 48292 - 133.100 *
 50237 - 133.030 *
 50248 - 028.100.new2
 50248 - 133.100 *
 ...

darnike, דאַרניקע [>]
 46327 - 197.090.new6

daroyf, דאַרויף [>]
 55268 - 004.031.new2
 55268 - 066.060 *

darpn, דאַרפן [>]
 47295 - 220.120.newa

darpt, דאַרפט [>]
 53212 - 180.060.new
 55249 - 168.120.new3

darpu, דאַרפו [>]
 55249 - 020.091.new

darshenen, דאַרשענען [>]
 50202 - 188.010.new
 50206 - 188.010 *
 50334 - 188.010 *

darsher, דאַרשער [>]
 46327 - 187.130.new3
 46327 - 187.131 *
 46327 - 187.131 *
 48276 - 187.130 *
 48277 - 187.130 *
 ...

darshn, דרשן [>]
 32358 - 187.130 *
 32358 - 188.010.new
 46327 - 187.130.new3
 46327 - 187.130.new3
 47301 - 187.130 *
 ...

darshnt, דאַרשנט [>]
 50334 - 188.010 *

darsht, דאַרשט [>]
 31357 - 103.024 *
 32358 - 103.024 *
 48248 - 103.024 *
 49224 - 103.024 *
 49224 - 103.024.2 *
 ...

darshterik, דאַרשטעריק [>]
 49235 - 103.020 *
 49235 - 103.021 *
 50190 - 103.024 *
 50190 - 103.024.new
 50190 - 103.024.new
 ...

darshtik, דאַרשטיק [>]
 48243 - 103.020 *
 49242 - 103.020 *
 49245 - 103.024 *
 49247 - 103.020 *
 49247 - 103.022 *
 ...

darshtn, דאַרשטן [>]
 50196 - 103.021 *

dart, דאַרט [>]
 49245 - 034.041.new
 50259 - 103.024 *
 54222 - 134.050 *

dartn, דאַרטן [>]
 53257 - 009.013 *

daru{0308}ber, darüber [>]
 49065 - 230.081070.new2

darber, darüber [>]
 49096 - 228.034090.new
 49096 - 230.081070.new3

das, דאַס [>]
 48243 - 113.080 *
 49065 - 222.222005.new
 49065 - 222.222009 *
 49065 - 222.222010 *
 49065 - 222.203100 *
 ...

dashek, דאַשעק [>]
 48248 - 037.030 *
 48276 - 037.030 *
 48284 - 037.030 *
 48292 - 037.041 *
 48292 - 037.040 *
 ...

dashek!, דאַשעק! [>]
 49235 - 000.000.newc

dashekl, דאַשעקל [>]
 50248 - 037.080 *
 50248 - 037.080.new2
 52223 - 037.022.new2
 52223 - 037.030 *
 53228 - 037.020.new3

dashen, דאַשען [>]
 32358 - 214.050.new

dashik, דאַשיק [>]
 31357 - 037.030.2 *
 47267 - 037.030.new2
 47267 - 037.030.new2
 47267 - 037.030.new3
 47267 - 037.030.new3
 ...

dashikl, דאַשיקל [>]
 45284 - 037.030.2 *
 48354 - 056.030 *
 50190 - 037.030 *

dashn, דאַשן [>]
 32358 - 214.050 *
 32358 - 214.0503 *

dass, dass [>]
 49096 - 222.203100.new
 49096 - 222.144030 *
 49096 - 222.206030.new2
 49096 - 223.223016.new
 49096 - 223.223016.new
 ...

dasselbe, dasselbe [>]
 49065 - 225.225001.new3
 49065 - 227.194060.new
 49065 - 228.228009.new
 49065 - 232.177082.new
 49065 - 235.121090.new
 ...

dast, דאַסט [>]
 50227 - 077.070.new
 53257 - 077.070 *

dat, דאַט [>]
 49293 - 019.012.new2

date, דאַטע [>]
 32358 - 179.070.new2
 49242 - 001.010.newj
 49242 - 001.010.newn
 52192 - 116.030.new2

Datei, Datei [>]
 50257 - 220.120.new4

dativ, דאַטיוו [>]
 54226 - 003.014 *

datlen, דאַטלען [>]
 50237 - 194.010.new

dats, דאַטס [>]
 47267 - 042.061 *
 47267 - 086.080 *
 47267 - 130.010.new
 47267 - 162.090.new
 47295 - 007.030.new2
 ...

datsaylt, דאַצייַלט [>]
 50190 - 186.020.new4

datsh, דאַטש [>]
 46327 - 001.050 *
 46327 - 001.050.new3
 46327 - 001.050.new3
 48263 - 001.050.new
 48263 - 001.050.new
 ...

datshe, דאַטשע [>]
 49247 - 087.042.new
 49247 - 087.042.new2
 50275 - 033.060 *
 51323 - 004.031 *
 51323 - 005.010 *
 ...

datshl, דאַטשל [>]
 50212 - 052.070.new6

datshmerish, דאַטשמעריש [>]
 48292 - 008.052 *
 50197 - 001.050.new2

datshn, דאַטשן [>]
 50212 - 052.070.new7

daugher-in-law, daugher-in-law [>]
 53228 - 159.050 *

daughter, daughter [>]
 48276 - 157.020 *
 50199 - 159.040.new
 53272 - 157.020.new

daughter-in-law, daughter-in-law [>]
 50312 - 159.040.new

Daughters, Daughters [>]
 47295 - 001.070.new4

daun, דאַוּן [>]
 47295 - 035.030 *
 53228 - 073.040 *
 53228 - 073.040.new

daut, דאַוט [>]
 49235 - 096.020.new2

dav(e)nen, דאַוו(ע)נען [>]
 46327 - 186.010 *
 46327 - 186.010.new
 48248 - 186.010 *
 48277 - 186.010.2 *
 50334 - 186.010 *
 ...

daval, דאַוואַל [>]
 50227 - 177.020 *

davayl, דאַווייַל [>]
 50196 - 041.070.new9

davayle, דאַווייַלע [>]
 55249 - 034.010.newf
 55249 - 212.031 *

davenen, דאַווענען [>]
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 186.010.new
 47267 - 103.073 *
 47295 - 186.010.2 *
 47295 - 186.022 *
 ...

davenishtshi, דאַווענישטשי [>]
 53211 - 185.052 *
 53211 - 185.052.new
 53211 - 185.052.new

davenitshes, דאַוועניטשעס [>]
 52223 - 185.052 *

davent, דאַווענט [>]
 52236 - 186.040 *
 53257 - 103.072.new

davi, דאַווי [>]
 51323 - 005.010.new

david, david [>]
 46327 - 160.090.new2
 48286 - 160.090 *
 48292 - 157.101.2 *
 50259 - 160.090 *
 50259 - 160.090.new
 ...

david's, david's [>]
 47288 - 157.110.new4
 47288 - 157.110.new5
 48243 - 157.101.new
 48265 - 157.110.new6
 48265 - 157.110.new8
 ...

Davids, Davids [>]
 49247 - 157.101.new
 49247 - 157.101.new3

Davidstern, Davidstern [>]
 49065 - 232.232002 *

davines, דאַווינעס [>]
 53257 - 002.070 *

davke, דווקא [>]
 31357 - 067.020.2 *
 32358 - 000.000.newd
 46327 - 067.020 *
 46327 - 067.020.new
 46327 - 000.000.newg
 ...

davki, דאַווקאי [>]
 48292 - 150.040 *

davnen, דאַוונען [>]
 31357 - 186.010 *
 31357 - 200.020.new2
 31357 - 200.020.new2
 32358 - 103.071 *
 32358 - 141.030.new4
 ...

davners, דאַוונערס [>]
 52223 - 189.080 *

davnet, דאַוונעט [>]
 50312 - 186.021 *
 54266 - 177.012.new

davnt, דאַוונט [>]
 31357 - 220.100.new
 31357 - 220.100.new
 32358 - 187.050.new
 32358 - 220.100 *
 45284 - 186.020.2 *
 ...

davoyne, דאַוווינע [>]
 53257 - 002.070 *

dawenen, dawenen [>]
 49096 - 229.229019 *

dawke, dawke [>]
 49096 - 234.234013.new3

dawnt, dawnt [>]
 49065 - 229.229013.new
 49065 - 229.229013.new2

day, דייַ [>]
 45284 - 008.052 *
 46327 - 184.040.new
 48263 - 098.010.new2
 49224 - 184.010.new
 49293 - 132.031.new
 ...

dayalekt, דייַאַלעקט [>]
 53212 - 001.080.new

dayaykhe, דייַייַכע [>]
 50329 - 159.220 *

dayekedike, דייַעקעדיקע [>]
 47295 - 194.061 *

dayfek, דייַפֿעק [>]
 49229 - 028.040 *
 49245 - 028.040 *
 50213 - 028.040 *
 52213 - 028.040 *

dayfik, דייַפֿיק [>]
 52213 - 028.040 *

dayge, דייַגע [>]
 48292 - 220.080.new4

dayges, דייַגעס [>]
 31357 - 220.080 *
 31357 - 220.080 *
 32358 - 220.080.2 *
 44264 - 220.0803 *
 44264 - 220.080.2 *
 ...

dayk, דייַק [>]
 53212 - 220.120.new9

dayke, דייַקע [>]
 45284 - 067.020.2 *
 48263 - 066.101.new
 48277 - 067.020 *
 48283 - 067.010.new2
 48283 - 067.010.new2
 ...

daykh, דייַך [>]
 49245 - 055.051 *

daykhe, דייַכע [>]
 31357 - 159.220 *
 32358 - 159.220 *
 49247 - 159.220 *
 50227 - 159.220 *
 50259 - 159.220 *
 ...

dayksl, דייַקסל [>]
 54226 - 155.011.new
 54226 - 155.011 *
 54226 - 155.011.new

daymend, דייַמענד [>]
 53257 - 168.110 *

dayment, דייַמענט [>]
 50213 - 046.011 *

daymonds, דייַמאָנדס [>]
 50190 - 069.150 *

daymont, דייַמאָנט [>]
 55248 - 168.110 *

dayn, דייַן [>]
 32358 - 127.030.new
 32358 - 175.010.new3
 32358 - 190.081.new4
 32358 - 190.081.new5
 32358 - 190.081.new6
 ...

dayne, דייַנע [>]
 48248 - 163.240.new
 48248 - 048.050.2 *
 48272 - 177.072.new
 48276 - 087.100.new2
 48277 - 163.200 *
 ...

daynem, דייַנעם [>]
 50296 - 049.074 *
 55258 - 020.040 *
 55268 - 171.080 *
 55277 - 049.074.new

dayner, דייַנער [>]
 44264 - 164.022.2 *
 48248 - 164.022 *
 48276 - 164.022.new
 48276 - 164.022.new
 48292 - 164.021.new3
 ...

daynetsvegn, דייַנעטסוועגן [>]
 50196 - 121.022 *
 50196 - 121.022.new

daynim, דייַנים [>]
 53212 - 188.040 *
 53212 - 188.040.new
 53212 - 188.040.new2
 53212 - 188.040.new2

dayning, דייַנינג [>]
 47267 - 057.040.new3
 47295 - 057.040.new3
 48283 - 057.040.new5
 52245 - 057.080 *

daynken, דייַנקען [>]
 51258 - 220.120.new5
 51258 - 220.120.new5

dayns, דייַנס [>]
 46327 - 068.040.new7
 50190 - 034.071.2 *
 50197 - 089.021.new2
 50334 - 147.050 *

daynst, דייַנסט [>]
 48354 - 121.022 *

daype, דייַפּע [>]
 50202 - 049.080 *

dayperpin, דייַפּערפּין [>]
 50306 - 049.080 *

daypers, דייַפּערס [>]
 53309 - 161.042 *
 53309 - 161.042 *

dayrekshn, דייַרעקשן [>]
 50227 - 220.120.new5
 53272 - 002.040.new

dayrekt, דייַרעקט [>]
 50227 - 134.031 *

dayrekter, דייַרעקטער [>]
 50227 - 069.092.new

days, days [>]
 47295 - 083.060.new3
 47301 - 166.010 *
 48263 - 097.010 *
 48263 - 185.090.2 *
 48265 - 185.070.new2
 ...

daysht, דייַשט [>]
 54222 - 003.063.new

dayshtish, דייַשטיש [>]
 50285 - 050.010 *

daysik, דייַסיק [>]
 52245 - 000.000.new8

daytie, דייַטיע [>]
 51314 - 001.060 *

daytlekh, דייַטלעך [>]
 50202 - 103.142.new3
 52224 - 000.000.new

daytlikh, דייַטליך [>]
 51283 - 034.090.new

daytsh, דייַטש [>]
 32358 - 017.100 *
 32358 - 078.031.new
 32358 - 000.000.new
 32358 - 092.021.new
 32358 - 102.050.new
 ...

daytsh(isher, דייַטש(ישער [>]
 48324 - 039.060.2 *

daytsh(n, דייַטש(ן [>]
 49229 - 068.061 *

daytsh-yidish, דייַטש-ייִדיש [>]
 53211 - 025.065 *

daytshe, דייַטשע [>]
 47301 - 209.020.new
 48259 - 185.061.new2
 48259 - 204.021 *
 48259 - 008.110 *
 48277 - 198.031 *
 ...

daytsher, דייַטשער [>]
 48243 - 156.080.new3
 50190 - 037.040 *
 50202 - 053.041 *
 50202 - 107.082 *
 50206 - 196.082.new
 ...

daytshish, דייַטשיש [>]
 47295 - 048.091 *
 47295 - 056.020 *
 48259 - 097.050 *
 48324 - 069.160 *
 49229 - 211.083 *
 ...

daytshish(er, דייַטשיש(ער [>]
 48324 - 161.021 *
 52236 - 145.050.2 *
 53228 - 037.080 *
 53228 - 200.021.new

daytshishe, דייַטשישע [>]
 48286 - 009.021.new
 48286 - 125.110 *
 48324 - 200.021.2 *
 50248 - 200.021 *
 51314 - 096.011 *
 ...

daytshisher, דייַטשישער [>]
 47295 - 081.010 *
 47295 - 099.022 *
 52215 - 031.041 *
 52245 - 031.041 *
 52251 - 053.020.new
 ...

daytshishn, דייַטשישן [>]
 52236 - 193.040 *
 53215 - 001.010 *
 53215 - 001.010.new
 53228 - 001.050.new2
 53228 - 001.050.new2
 ...

daytshitshn, דייַטשיטשן [>]
 54222 - 001.090.new

daytshl, דייַטשל [>]
 50212 - 052.070.new5
 50212 - 052.070.new6
 50212 - 052.070.new8

daytshland, דייַטשלאַנד [>]
 32358 - 175.070.new6
 32358 - 191.090.new
 46327 - 163.040.new
 48243 - 000.000.new4
 48243 - 037.020 *
 ...

daytshlekh, דייַטשלעך [>]
 50306 - 017.101 *

daytshlnd, דייַטשלאנד [>]
 49205 - 165.030 *
 50197 - 220.120.newe
 50197 - 220.120.newg
 50197 - 220.120.newg
 50197 - 220.120.newh
 ...

daytshmeris, דייַטשמעריס [>]
 50213 - 133.030.new2
 50213 - 133.030.new
 50213 - 133.030.new2

daytshmerish, דייַטשמעריש [>]
 48263 - 217.062.new
 48277 - 039.060.2 *
 48277 - 039.060.new
 48292 - 008.052 *
 48292 - 039.060.2 *
 ...

daytshmerishe, דייַטשמערישע [>]
 52249 - 001.050 *

daytshmerishkeyt, דייַטשמערישקייט [>]
 52268 - 058.041.new

daytshmerishn, דייַטשמערישן [>]
 50196 - 089.011.new
 55258 - 105.110.new

daytshmerizm, דייַטשמעריזם [>]
 54226 - 170.020 *

daytshmesik, דייַטשמעסיק [>]
 53212 - 037.020 *

daytshn, דייַטשן [>]
 32358 - 089.011 *
 32358 - 006.090 *
 47301 - 006.090.new
 48243 - 160.040 *
 48243 - 217.063.new2
 ...

daytsht, דייַטשט [>]
 50213 - 001.050.new

daytshte, דייַטשטע [>]
 54226 - 120.011 *

dayttshmerish, דייַטטשמעריש [>]
 49338 - 161.020.new
 55249 - 089.063.new3

daytungen, דייַטונגען [>]
 48243 - 096.051.new

dayunim, דייַונים [>]
 49293 - 188.040 *

dayzhe, דייַזשע [>]
 50197 - 078.093.new
 50212 - 078.093 *
 50212 - 078.093.new
 50212 - 078.093.new

dayzher, דייַזשער [>]
 50212 - 078.093.new

dazn, דאַזן [>]
 49235 - 138.130.new

da, daß [>]
 49065 - 233.233004 *
 49065 - 236.138040.new3
 49065 - 236.138040.new3

dbeliu, דאבעליוּ [>]
 52181 - 028.111 *

dbey, דאביי [>]
 49256 - 138.130.new9

dboshe, דבאָשע [>]
 55258 - 159.240 *

dbr, דבר [>]
 50206 - 218.050 *
 50237 - 183.082 *
 50248 - 009.050.new
 53289 - 173.020.new
 55258 - 009.050 *

dbru, דברו [>]
 52223 - 009.050.2 *

dbrut, דברות [>]
 54222 - 187.080.new

dbur, דבור [>]
 32358 - 148.010 *
 32358 - 148.010.new

ddarf, דדאַרף [>]
 51323 - 158.010.new2

ddarfn, דדאַרפֿן [>]
 53212 - 216.100.new

ddd, דדד [>]
 53257 - 046.090 *

ddem, דדעם [>]
 49256 - 198.030 *
 53272 - 026.010 *

ddi, דדי [>]
 50199 - 140.010 *
 50199 - 200.070 *
 50306 - 143.010 *
 52184 - 002.023.new3
 52224 - 121.023.new

ddos, דדאָס [>]
 48283 - 129.070.new3
 50190 - 169.070.new
 53212 - 125.110.new

DDT, DDT [>]
 54222 - 148.070.new
 54222 - 149.030 *

de, דע [>]
 32358 - 170.010 *
 45284 - 003.070.new
 45284 - 003.070.new
 45284 - 007.040 *
 46327 - 077.070.new5
 ...

dead, dead [>]
 48276 - 179.101 *

deal, deal [>]
 48286 - 209.070.new
 49235 - 209.070.new
 53272 - 034.090.new
 54265 - 209.070 *

dealer, dealer [>]
 49224 - 210.010.new
 49224 - 210.010 *
 49224 - 210.010 *

dean, דעאַן [>]
 52249 - 197.065 *

dear, dear [>]
 48277 - 187.120.new
 48354 - 187.120.new
 49235 - 121.023 *
 49235 - 124.041 *
 49235 - 130.070 *
 ...

death, death [>]
 45284 - 179.0203 *
 50213 - 179.020 *
 52249 - 179.020.2 *
 53261 - 178.090.new
 54301 - 219.082 *

deb, דעב [>]
 47301 - 102.090 *

Debbie, Debbie [>]
 52249 - 159.210 *

debrizem, דעבריזעם [>]
 55249 - 176.050.new

decision, decision [>]
 49065 - 230.188020 *

Deck, Deck [>]
 49096 - 230.058040 *
 49224 - 168.070 *
 49224 - 168.080 *

Decke, Decke [>]
 49065 - 230.058040 *

decorations, decorations [>]
 48248 - 191.020 *
 54265 - 199.010.new4

dede, דעדע [>]
 49224 - 167.010.new4
 49224 - 167.010.new5
 52249 - 220.120.new2

dedenk, דעדענק [>]
 50257 - 064.070 *

dedi, דעדי [>]
 53309 - 165.040 *

dedoyern, דעדויערן [>]
 52249 - 196.039.new

deee, דעעע [>]
 49256 - 113.110 *

deep, deep [>]
 45284 - 005.040 *
 48276 - 059.040.new
 48354 - 005.040.new
 49235 - 076.020.new
 49235 - 076.020.new4
 ...

deeped, deeped [>]
 49224 - 174.110 *
 52251 - 029.050 *

deer, דעער [>]
 53272 - 179.070 *

def, דעף [>]
 53272 - 017.100 *
 53272 - 017.100.new

defaynen, דעפֿייַנען [>]
 50227 - 125.070.new3

defekt, דעפֿעקט [>]
 50259 - 034.040.new2
 54301 - 180.061.new3

defenitsie, דעפֿעניציע [>]
 54265 - 084.060.new
 54265 - 138.080.new2

defin, דעפֿין [>]
 53212 - 220.120.new9

definirn, דעפֿינירן [>]
 52192 - 196.041 *

definision, definision [>]
 53315 - 136.020 *

definitsie, דעפֿיניציע [>]
 52192 - 052.010.2 *
 54265 - 104.041 *

deformiung, דעפֿאָרמיאונג [>]
 52192 - 034.022.new

degel, דגל [>]
 51217 - 110.053.new2
 51283 - 110.053.new
 53309 - 096.070.new

degree, degree [>]
 49235 - 220.120.newa

degren, דעגרען [>]
 54265 - 220.120.newj

degris, דעגריס [>]
 55249 - 034.010.newi

deh, דעה [>]
 52249 - 179.090 *
 54226 - 219.100 *

deh-zoger, דעה-זאָגער [>]
 53212 - 220.120.new9

deheysn, דעהייסן [>]
 48292 - 038.040.new
 50257 - 024.091.new3

dehr, דעהר [>]
 53272 - 029.070.new

dehrgenen, דעהרגענען [>]
 51258 - 164.040.new

dehrgert, דעהרגערט [>]
 51237 - 211.010.new

dehrget, דעהרגעט [>]
 46327 - 199.030.new2
 54222 - 211.010.new

deht, דעהאט [>]
 53272 - 013.040.new2

dein, dein [>]
 49065 - 229.185031 *

deinem, deinem [>]
 49065 - 229.185031 *

deir, דעיר [>]
 51258 - 041.070.new
 54222 - 119.070.new3

dek, דעק [>]
 31357 - 067.060 *
 31357 - 072.020 *
 45284 - 067.020 *
 45284 - 067.060 *
 45284 - 072.020.2 *
 ...

dekale, דעקאַלע [>]
 55249 - 067.060 *
 55249 - 067.060.new

dekalog, דעקאַלאָג [>]
 45284 - 187.010 *

deke, דעקע [>]
 49224 - 067.020 *
 50212 - 067.060.new
 50237 - 067.020 *
 50237 - 067.060 *
 51196 - 110.040 *
 ...

dekegn, דעקעגן [>]
 50237 - 029.051 *
 52223 - 029.051 *

dekele, דעקעלע [>]
 32358 - 000.000.new2
 48276 - 110.055 *
 48277 - 093.020.new2
 53261 - 084.060.new2

dekent, דעקענט [>]
 50196 - 157.050 *
 54265 - 204.080.new4

dekes, דעקעס [>]
 32358 - 129.020.new
 32358 - 191.020 *

dekh, דעך [>]
 49205 - 056.041 *
 49229 - 023.030 *
 49229 - 023.030.new
 50190 - 012.090.new
 50196 - 165.010.new2
 ...

dekh'olts, דעכ'אָלץ [>]
 48277 - 024.070.new3

dekhele, דעכעלע [>]
 54301 - 113.100.new

dekhen, דעכען [>]
 32358 - 022.030.new
 32358 - 022.030.new
 48243 - 022.030 *
 48248 - 022.070 *
 48248 - 022.070.new
 ...

dekhenen, דעכענען [>]
 47295 - 022.070.new
 47295 - 187.061.new
 47295 - 187.061.new2
 47301 - 022.030 *
 49245 - 022.030.new2
 ...

dekher, דעכער [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 127.030.new8
 48243 - 004.032 *
 48272 - 058.022 *
 48286 - 056.050.new
 ...

dekhet, דעכעט [>]
 32358 - 022.030.new
 47267 - 022.070 *
 47295 - 022.070.new
 47295 - 022.070 *
 47295 - 022.070.new
 ...

dekhevitsne, דעכעוויצנע [>]
 50206 - 034.040 *

dekhl, דעכל [>]
 54265 - 057.080.new2
 54265 - 057.080.new3
 54265 - 057.080.new3
 55249 - 190.110.new
 55249 - 190.110.new2
 ...

dekhle, דעכאלע [>]
 51217 - 058.020.new
 51225 - 057.080 *

dekhn, דעכן [>]
 48248 - 022.030 *
 49242 - 022.030 *
 49293 - 022.030.2 *
 49293 - 022.030.new
 49293 - 022.030.new2

dekhovoy, דעכאָוווי [>]
 48272 - 084.070.new

dekht, דעכט [>]
 52211 - 001.082 *

dekinstlt, דעקינסטלט [>]
 52251 - 054.011.new

dekkl, דעקקל [>]
 48284 - 012.060 *

dekl, דעקל [>]
 31357 - 071.1303 *
 31357 - 071.130.new
 31357 - 071.130.new
 31357 - 110.040 *
 32358 - 110.040 *
 ...

deklamatsies, דעקלאַמאַציעס [>]
 53212 - 220.120.new2

deklamirn, דעקלאַמירן [>]
 50190 - 185.031 *

deklaratsie, דעקלאַראַציע [>]
 45284 - 001.010.new

dekle, דעקאלע [>]
 47301 - 093.040.2 *

deklekh, דעקלעך [>]
 31357 - 012.030.new
 31357 - 012.030.new
 32358 - 083.070.newa
 47301 - 012.030 *
 47301 - 138.130 *
 ...

deklkh, דעקלאך [>]
 53272 - 012.030.new
 53272 - 012.030.new3

dekn, דעקן [>]
 48243 - 006.020 *
 48243 - 084.030.new2
 48243 - 191.020.new2
 48292 - 058.060.new
 48292 - 058.060.new
 ...

dekolte, דעקאָלטע [>]
 48277 - 104.130.new3

dekoratsie, דעקאָראַציע [>]
 50213 - 199.013.new
 53212 - 002.040.newi

dekoratsies, דעקאָראַציעס [>]
 53212 - 220.120.newg

dekoratsionen, דעקאָראַציאָנען [>]
 48243 - 152.050.new

dekoriratsie, דעקאָריראַציע [>]
 32358 - 147.070.new

dekorirn, דעקאָרירן [>]
 47295 - 199.020 *

dekorirt, דעקאָרירט [>]
 47295 - 199.020.new
 48243 - 199.030 *
 48354 - 199.020.new

dekortiv, דעקאָראטיוו [>]
 50196 - 111.050.new
 50196 - 111.050.new

deks, דעקס [>]
 47295 - 138.140 *

dekt, דעקט [>]
 32358 - 138.040.newc
 32358 - 190.110 *
 45284 - 066.040 *
 46327 - 132.030.new
 47295 - 066.040 *
 ...

dektish, דעקטיש [>]
 45284 - 065.010 *

dektsu, דעקצו [>]
 53289 - 067.060 *

dektukh, דעקטוך [>]
 51238 - 177.110 *
 52249 - 038.120 *
 52268 - 177.110 *

dekumen, דעקומען [>]
 48277 - 024.070.new
 54249 - 059.080 *

delaiesh, דעלאַיִעש [>]
 54222 - 015.031.new

deliben, דעליבען [>]
 47301 - 017.050.new

delibet, דעליבעט [>]
 48277 - 017.050 *
 48324 - 017.050.2 *

delicacies, delicacies [>]
 53315 - 130.110 *

delicacy, delicacy [>]
 55248 - 137.031.new

delicate, delicate [>]
 50285 - 028.102.new
 50312 - 028.102 *

delicious, delicious [>]
 48243 - 137.010 *
 49224 - 095.033 *
 49224 - 095.060.new2
 49224 - 096.060 *
 49224 - 098.023 *
 ...

deliciousaza, deliciousאַזאַ [>]
 48243 - 083.010.new4

delicius, delicius [>]
 49224 - 112.110.new
 49224 - 121.080.new2
 49224 - 121.080.new8
 49224 - 121.080.newa
 49224 - 122.040 *
 ...

delikat, דעליקאַט [>]
 48324 - 096.041 *
 49247 - 019.010.newa
 49247 - 019.010.newb
 50196 - 028.102 *
 52213 - 028.102 *

delikate, דעליקאַטע [>]
 48276 - 011.010.2 *
 54301 - 028.101.new

delikater, דעליקאַטער [>]
 50212 - 071.030.new2

delikates, דעליקאַטעס [>]
 50227 - 123.030.new

delikatesn, דעליקאַטעסן [>]
 48354 - 157.101.newp
 49247 - 113.090.new3
 49247 - 220.120.new8

delikatne, דעליקאַטנע [>]
 48286 - 070.050.new6
 52213 - 028.102 *

delikos, דעליקאָס [>]
 54226 - 198.050.new
 54226 - 198.050 *
 54226 - 198.050.new

delikt, דעליקאט [>]
 51229 - 028.102 *
 52181 - 028.112 *

deliktes, דעליקאטעס [>]
 51229 - 122.020 *

deliktesn, דעליקאטעסן [>]
 53289 - 220.120.new8

delishe, דעלישע [>]
 46327 - 126.010.new3

delishes, דעלישעס [>]
 48283 - 098.030.new2
 48283 - 137.040 *
 53228 - 089.062.new
 53228 - 127.051 *
 53228 - 129.120.new2
 ...

delits, דעליץ [>]
 50212 - 038.161.newa

delivern, דעליווערן [>]
 55277 - 005.020 *

delivert, דעליווערט [>]
 50227 - 220.120.new

delivery, delivery [>]
 49224 - 000.000.new4
 49224 - 000.000.new4
 49224 - 000.000.new7

delkl, דעלקל [>]
 50190 - 138.101.new2

delklekh, דעלקלעך [>]
 50190 - 138.101 *
 50190 - 138.101.new2

delng, דעלאנג [>]
 48272 - 059.070 *

delonie, דעלאָניע [>]
 47301 - 027.050.new
 49256 - 157.100.new4
 50285 - 027.050 *
 52307 - 027.050.new
 55277 - 027.040.new

deluge, deluge [>]
 48292 - 217.062 *

delupet, דעלופּעט [>]
 48248 - 017.050 *

dem, דעם [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 012.010.new2
 31357 - 012.020.new
 31357 - 014.051 *
 31357 - 014.051.new5
 ...

dem-o, דעם-אָ [>]
 32358 - 129.060.new4
 50259 - 083.120.new
 54222 - 162.090.new

dem....es, דעם....עס [>]
 49205 - 082.020.new2

dem...khgedenk, דעם...כגעדענק [>]
 53309 - 174.100 *

dem...mit, דעם...מיט [>]
 53272 - 005.010.new5

dem.dos, דעם.דאָס [>]
 51217 - 048.081 *

dem;ir, דעם;איר [>]
 49256 - 098.060 *

demant, דעמאַנט [>]
 48248 - 022.061.new

demb, דעמב [>]
 31357 - 064.060 *
 45284 - 102.090.new
 45284 - 102.092.2 *
 46327 - 102.090.new
 46327 - 102.090.new2
 ...

demb(e, דעמב(ע [>]
 48263 - 102.090.new

dembe, דעמבע [>]
 45284 - 102.090.new
 46327 - 102.090.new
 46327 - 102.090.new
 46327 - 102.090.new3
 46327 - 102.090.new4
 ...

demben, דעמבען [>]
 50285 - 102.091 *
 52249 - 102.091 *
 53228 - 102.090.new3
 53228 - 102.090.new4

dembene, דעמבענע [>]
 31357 - 064.060 *
 44264 - 064.060.2 *
 45284 - 064.060.2 *
 46327 - 064.060.new2
 46327 - 064.060.new3
 ...

dembenem, דעמבענעם [>]
 48272 - 102.040.new
 48292 - 064.060.2 *
 49247 - 102.090.new
 50334 - 065.020.new2
 50334 - 102.091.new
 ...

dembener, דעמבענער [>]
 48259 - 102.090.new
 48263 - 102.091 *
 48286 - 102.090 *
 48286 - 102.092.new
 49224 - 155.030.new
 ...

dembenes, דעמבענעס [>]
 49293 - 102.091 *
 51258 - 102.090.new4

dember, דעמבער [>]
 52181 - 064.060 *
 53228 - 102.090.new3

demberne, דעמבערנע [>]
 49247 - 064.060.new2

dembes, דעמבעס [>]
 47288 - 102.091 *
 48248 - 102.090 *
 48248 - 102.070 *
 48263 - 102.091.new3
 48263 - 102.091.new3
 ...

dembets, דעמבעץ [>]
 50212 - 001.010.newd
 50212 - 008.041.new4
 50212 - 008.041.new4
 50212 - 009.020.new
 50212 - 009.060.new5
 ...

dembetser, דעמבעצער [>]
 50212 - 001.010.new9
 50212 - 001.060.new6
 50212 - 007.085 *
 50212 - 037.090.new
 50212 - 072.092 *
 ...

dembeve, דעמבעווע [>]
 47301 - 064.060.new2
 49205 - 064.060 *
 49205 - 102.080.new2
 49205 - 102.080.new3
 49205 - 102.080.new4
 ...

dembiene, דעמביענע [>]
 52217 - 064.060 *

dembits, דעמביץ [>]
 50212 - 001.060.new6
 50212 - 004.040.new4
 50212 - 029.010.new3

dembn, דעמבן [>]
 48243 - 102.090 *
 48277 - 064.060.2 *
 49247 - 102.090 *
 49247 - 102.090.new
 51229 - 102.070 *
 ...

dembolitse, דעמבאָליצע [>]
 44264 - 004.040 *

dembove, דעמבאָווע [>]
 49224 - 102.021 *
 49224 - 102.090 *
 49224 - 102.090.2 *
 49224 - 102.092 *
 49247 - 102.032.new
 ...

dembover, דעמבאָווער [>]
 54249 - 102.091.new

demboviets, דעמבאָוויעץ [>]
 50212 - 007.085.newx

dembs, דעמבס [>]
 47295 - 102.090.new

demcorn, דעםcorn [>]
 49293 - 131.040.new

demelts, דעמעלטס [>]
 48263 - 009.024 *

demeynt, דעמיינט [>]
 32358 - 141.030.new2

demfn, דעמפֿן [>]
 50196 - 121.090 *
 50227 - 121.020 *
 50227 - 121.020.new
 50227 - 121.023.new
 50227 - 121.023.new
 ...

demft, דעמפֿט [>]
 47267 - 122.040 *
 49235 - 137.160.new2
 50227 - 121.030 *
 53257 - 121.090.new3
 55249 - 121.040.new2

demit, דעמיט [>]
 53228 - 150.040.new

demjacket, דעםjacket [>]
 54265 - 040.090 *

demls, דעמלס [>]
 48243 - 009.024 *

demlst, דעמלסט [>]
 50202 - 009.024 *
 51228 - 213.011.new
 51228 - 088.050 *

demlt, דעמלט [>]
 47267 - 009.024 *
 47267 - 009.024 *
 47301 - 009.024 *
 47301 - 009.024 *
 48263 - 009.024.new
 ...

demltmn, דעמלטמן [>]
 50212 - 009.024.new

demlts, דעמאלטס [>]
 52211 - 009.024 *

demm, דעםם [>]
 55258 - 068.030 *

demnt, דעמאנט [>]
 48272 - 022.061.new
 52211 - 004.032 *
 53289 - 013.030.new2

demo, דעםאָ [>]
 53212 - 220.120.newa

demokrat, דעמאָקראַט [>]
 49224 - 220.120.newk

demokratie, דעמאָקראַטיע [>]
 48354 - 162.110 *

demokrtishn, דעמאָקראטישן [>]
 52245 -

demol(s)t, דעמאָל(ס)ט [>]
 52236 - 098.010.new5
 52236 - 127.020.new4
 52236 - 137.170 *
 52236 - 162.051 *
 52236 - 181.010.2 *
 ...

demols, דעמאָלס [>]
 52213 - 009.024 *
 52224 - 009.024 *
 52224 - 009.024.new2
 52224 - 009.024.new
 52224 - 046.090.new
 ...

demolst, דעמאָלסט [>]
 48272 - 009.020 *
 48354 - 009.024 *
 50190 - 009.024.new
 50190 - 009.024 *
 50190 - 220.120.newt
 ...

demolt, דעמאָלט [>]
 31357 - 075.040.new4
 32358 - 000.000.new36
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 000.000.new7
 ...

demoltn, דעמאָלטן [>]
 50212 - 010.031.new3
 50273 - 009.024 *
 50273 - 009.024.new
 50273 - 009.024.new

demolts, דעמאָלטס [>]
 49242 - 009.020 *

demoltst, דעמאָלטסט [>]
 53261 - 009.024.new

demonstrirndik, דעמאָנסטרירנדיק [>]
 48243 - 167.010.new
 48259 - 167.010.new
 48265 - 167.010.new
 50257 - 167.010.new
 50312 - 167.010.new

demonstrtsie, דעמאָנסטראציע [>]
 53272 - 022.050.new

demont, דעמאָנט [>]
 49235 - 205.010.new

demp, דעמפּ [>]
 46327 - 102.090.new3
 46327 - 102.090.new3
 50312 - 121.020 *
 53211 - 121.090.2 *
 53272 - 214.010 *
 ...

dempe, דעמפּע [>]
 53212 - 105.070.new2

dempene, דעמפּענע [>]
 54222 - 102.090.new
 54222 - 102.090.new2
 54222 - 102.090.new2
 54222 - 102.091 *

dempf, דעמפּף [>]
 46327 - 080.030.new4
 46327 - 080.030.new4

dempfleysh, דעמפּפֿלייש [>]
 46327 - 103.060.new6
 49245 - 122.020 *

dempidzhak, דעםפּידזשאַק [>]
 48354 - 040.080 *

dempn, דעמפּן [>]
 48286 - 121.020.new
 48286 - 121.020.new2
 49224 - 121.0203 *
 49224 - 121.021 *
 49224 - 121.090 *
 ...

dempnboym, דעמפּנבוים [>]
 54222 - 102.090.new3

dempst, דעמפּסט [>]
 51314 - 121.030 *

dempt, דעמפּט [>]
 48248 - 009.024 *
 49224 - 121.080.new7
 49245 - 121.090.2 *
 49245 - 121.090.2 *
 49256 - 122.040 *
 ...

demrnen, דעמראנען [>]
 49225 - 049.080 *

demtable, דעםtable [>]
 49245 - 065.030 *

demtsolt, דעמצאָלט [>]
 49247 - 103.060.new4

demult, דעמוּלט [>]
 50197 - 046.090 *
 52229 - 009.024 *

demve, דעמבֿע [>]
 50248 - 102.090 *

demvene, דעמבֿענע [>]
 50248 - 102.070 *
 50248 - 102.090 *

demvenem, דעמבֿענעם [>]
 50248 - 064.060 *

demves, דעמבֿעס [>]
 50248 - 102.090 *

demzelbn, דעמזעלבן [>]
 52249 - 197.065 *

demzibetsnter, דעםזיבעצנטער [>]
 52245 -

den, דען [>]
 31357 - 150.040.new2
 31357 - 205.040 *
 32358 - 024.021 *
 32358 - 162.032.new2
 44264 - 086.072 *
 ...

dendrof, דענדראָף [>]
 51258 - 013.040 *
 51258 - 013.040.new
 53272 - 013.040 *
 53272 - 013.040 *
 53309 - 013.040 *
 ...

dendruf, דענדרוּף [>]
 49256 - 013.040 *
 55277 - 013.040 *

Dendruff, Dendruff [>]
 53278 - 013.040 *

dene, דענע [>]
 48286 - 037.041 *

denek, דענעק [>]
 50275 - 037.041 *

denemrk, דענעמארק [>]
 53215 - 220.120.newf

denen, denen [>]
 49096 - 227.195070.new2

deneshke, דענעשקע [>]
 50334 - 207.070.new

denezhke, דענעזשקע [>]
 50275 - 019.060 *

denfn, דענפֿן [>]
 55249 - 111.020 *

denie, דעניע [>]
 52211 - 099.062 *

denik, דעניק [>]
 47267 - 037.041 *
 47288 - 037.041 *
 47301 - 037.041 *
 48259 - 037.041.new2
 48281 - 037.041 *
 ...

denish, דעניש [>]
 50190 - 007.050.new5
 52268 - 159.150.2 *

denk, דענק [>]
 31357 - 074.010.new
 32358 - 021.011 *
 32358 - 136.060.newc
 46327 - 093.030 *
 46327 - 120.030.new4
 ...

denke, דענקע [>]
 50196 - 037.041 *
 50196 - 037.041.new
 50237 - 037.041 *
 51217 - 037.041 *
 52192 - 037.041 *
 ...

denken, דענקען [>]
 50196 - 163.140 *
 51323 - 121.110 *
 52213 - 220.120.newj
 53278 - 181.010 *

denker, דענקער [>]
 52249 - 200.021 *
 53261 - 133.090.new

denkmol, דענקמאָל [>]
 53315 - 182.040.new
 53315 - 182.040 *

denkst, דענקסט [>]
 46327 - 000.000.newf

denkstu, דענקסטו [>]
 48324 - 114.092 *

denkt, דענקט [>]
 48272 - 159.280.new
 48281 - 034.090 *
 48286 - 174.130 *
 48324 - 109.070 *
 49224 - 129.010 *
 ...

denmanen, דענמאַנען [>]
 54249 - 178.090.new3

denmk, דענמק [>]
 54301 - 019.060.2 *

denmont, דענמאָנט [>]
 32358 - 000.000.newx

denn, denn [>]
 49065 - 226.226009.new2
 49065 - 235.124021 *

denpt, דענפּט [>]
 50296 - 122.040 *

dens, דענס [>]
 48272 - 159.280.new
 48283 - 141.070.new
 55249 - 008.080.new

densmol, דענסמאָל [>]
 50212 - 009.024 *
 51283 - 009.024 *

denst, דענסט [>]
 32358 - 127.081.new8

denstmol, דענסטמאָל [>]
 48277 - 009.020 *
 48281 - 009.020 *
 48286 - 009.024 *
 48286 - 009.024 *
 48292 - 009.024.new2
 ...

denstvegn, דענסטוועגן [>]
 46327 - 066.080.new7
 46327 - 086.080.new5

dent, דענט [>]
 53272 - 009.070.new2

denti, דענטי [>]
 50246 - 020.091 *

dentisk, דענטיסק [>]
 52251 - 020.091.new2

dentist, דענטיסט [>]
 45284 - 020.091 *
 47295 - 020.091 *
 47295 - 020.091.new
 47295 - 020.091.new
 47301 - 021.030 *
 ...

dentistke, דענטיסטקע [>]
 52251 - 020.091.new
 52251 - 020.091.new2
 55277 - 020.091 *

dentsmol, דענטסמאָל [>]
 48283 - 156.040.new3
 48284 - 009.024.new
 48284 - 009.024.new
 48324 - 009.024.new
 48324 - 009.0243 *
 ...

dentsmolt, דענטסמאָלט [>]
 48283 - 156.040.new4
 52181 - 046.090 *
 52184 - 009.020 *

dentsmul, דענצמול [>]
 48292 - 009.024.new

dentsn, דענצן [>]
 51238 - 121.024 *

denudem, דענודעם [>]
 50248 - 108.021 *

denzer, דענזער [>]
 50190 - 186.020 *

deo, דעאָ [>]
 31357 - 185.040 *
 48248 - 220.120 *
 48354 - 076.080.new3
 49229 - 108.070 *
 49235 - 009.060 *
 ...

department, department [>]
 54301 - 072.063.2 *

Depature, Depature [>]
 48292 - 183.010 *

depend, depend [>]
 48292 - 087.041 *

dependens, דעפּענדענס [>]
 32358 - 188.060.new2

depends, depends [>]
 50246 - 060.010 *
 53257 - 032.021 *
 53257 - 055.040 *
 53272 - 015.040.new
 53272 - 016.080 *

depinitli, דעפיניטלי [>]
 53272 - 023.071 *
 53272 - 039.081.new

deplurat, דעפּלוּראַט [>]
 50212 - 045.060.new

depo, דעפּאָ [>]
 50275 - 188.052 *

deporn, דעפאָרן [>]
 48283 - 163.220 *

deposian, deposiאַן [>]
 51323 - 205.070 *

deposit, deposit [>]
 45284 - 205.070 *
 48248 - 205.070 *
 48276 - 205.070 *
 48286 - 205.070 *
 48292 - 205.070.2 *
 ...

depozit, דעפּאָזיט [>]
 48283 - 205.060.new
 49256 - 205.070 *
 50306 - 205.071 *
 53309 - 205.071.new
 55248 - 205.070.new
 ...

depreshe, דעפּרעשע [>]
 50273 - 211.090.new6

depressed, depressed [>]
 54301 - 035.051 *

deprtment, דעפארטמענט [>]
 52245 - 000.000.new8

dept, דעפּט [>]
 50227 - 121.031 *

deptag, דעפּטאַג [>]
 50199 - 002.010.new2

deptak, דעפּטאַק [>]
 52192 - 002.010.new

deptik, דעפטיק [>]
 51229 - 002.010.new
 51229 - 002.011 *

deptk, דעפטאק [>]
 51229 - 002.010.new

deptshe, דעפּטשע [>]
 53211 - 032.010 *

deputat, דעפּוטאַט [>]
 49229 - 218.120.2 *

der, דער [>]
 31357 - 011.010.2 *
 31357 - 011.020.new
 31357 - 012.020.new
 31357 - 015.060.2 *
 31357 - 016.070.new
 ...

der(!, דער(! [>]
 55268 - 001.041.new2

der-o, דער-אָ [>]
 54222 - 010.031.new
 54222 - 024.041.new

der-ohot, דער-אָהאָט [>]
 54222 - 028.060.new2

der....me, דער....מע [>]
 53309 - 020.011.new2

der...ikh, דער...איך [>]
 51237 - 069.110.new

der...oyf, דער...אויף [>]
 48283 - 047.080.new

der...vi, דער...ווי [>]
 48272 - 124.010 *

der...wait, דער...wait [>]
 48276 - 145.010 *

der/di, דער/די [>]
 48324 - 071.140.new
 50246 - 061.020.new
 50257 - 061.020.new
 50257 - 071.140.new3
 52268 - 072.021.new2
 ...

der/di/dos, דער/די/דאָס [>]
 48259 - 132.020.new

der/dor, דער/דאָר [>]
 53228 - 034.041.new5
 53228 - 034.041.new6

der/dos, דער/דאָס [>]
 48243 - 076.072.new2
 50257 - 161.031.new

deran, דעראַן [>]
 48276 - 055.050 *

derander, דעראַנדער [>]
 49245 - 089.011.new

derar, דעראַר [>]
 53257 - 016.010.new6

derarft, דעראַרפֿט [>]
 52268 - 189.050.new2

derayn, דערייַן [>]
 31357 - 105.101 *
 47301 - 105.101.new
 47301 - 105.101.new
 48248 - 087.062 *
 48283 - 105.101.new
 ...

derbakene, דערבאַקענע [>]
 49242 - 133.040 *
 53228 - 133.043.new2

derbakener, דערבאַקענער [>]
 48354 - 133.050 *

derbakn, דערבאַקן [>]
 49224 - 133.050 *
 49242 - 133.043.new
 53278 - 133.050 *
 54222 - 133.050 *
 54222 - 133.050.2 *
 ...

derbaremen, דערבאַרעמען [>]
 54222 - 190.010 *

derbay, דערבייַ [>]
 31357 - 176.040.new
 32358 - 196.050 *
 46327 - 160.180.new4
 48248 - 047.080.new2
 48272 - 150.040.new2
 ...

derbey, דערביי [>]
 47301 - 213.072 *
 48272 - 131.040 *
 48283 - 105.010.new2
 49256 - 101.030 *
 50196 - 208.020.new
 ...

derbkn, דערבאקן [>]
 49205 - 133.050 *
 49205 - 133.052 *
 52215 - 133.050 *
 52217 - 133.050 *

derblakh, דערבלאַך [>]
 53212 - 175.080.new

derbreg, דערברעג [>]
 51258 - 006.060 *

derbrget, דערברגעט [>]
 50259 - 006.030 *

derdokh, דערדאָך [>]
 50213 - 063.050 *

dere, דערע [>]
 47295 - 083.060.new2
 49224 - 038.090 *
 49256 - 038.090 *
 50196 - 038.090 *
 50196 - 038.090 *
 ...

derefn, דערעפֿן [>]
 48354 - 075.010 *

derefnt, דערעפֿנט [>]
 54265 - 057.080.new2
 54265 - 057.080.new3

derekh, דערעך [>]
 47301 - 062.012 *
 48263 - 131.010.new
 48283 - 062.012 *
 48283 - 074.020.new3
 49242 - 136.010.2 *
 ...

derekhgayn(, דערעכגייַן( [>]
 49242 - 003.012 *

derekhgenetst, דערעכגענעצט [>]
 48292 - 217.030 *

derekhgereshet, דערעכגערעשעט [>]
 48284 - 131.010 *

derekhgeveykt, דערעכגעווייקט [>]
 48276 - 217.030 *

derekhgeyn, דערעכגיין [>]
 32358 - 003.012.new
 46327 - 003.012.new
 46327 - 003.012.new3
 48292 - 003.012 *

derekhgezayet, דערעכגעזייַעט [>]
 48284 - 108.060.new2

derekhn, דערעכן [>]
 48284 - 062.010.new2
 48284 - 062.010.new
 48284 - 062.010.new2
 48292 - 062.012 *

derekhnt, דערעכנט [>]
 46327 - 068.040.new6

derekhshlak, דערעכשלאַק [>]
 32358 - 108.080.new
 45284 - 108.082 *
 48276 - 108.050 *
 48284 - 108.082 *
 48284 - 108.082.new
 ...

derekt, דערעקט [>]
 52268 - 220.120.newv
 52268 - 220.120.newv

derele, דערעלע [>]
 52211 - 038.090 *
 53211 - 038.090.new
 53211 - 038.090 *
 53211 - 038.090.new
 53212 - 038.090.new4
 ...

deren, דערען [>]
 48243 - 092.014 *

derergets, דערערגעץ [>]
 52213 - 003.062 *

deres, דערעס [>]
 52213 - 038.120.new2
 52213 - 038.090.new

deresh, דערעש [>]
 51217 - 154.030.new

deresn, דערעסן [>]
 53272 - 001.070.new6

derets, דערעץ [>]
 32358 - 160.130.new4

deretshin, דערעטשין [>]
 52268 - 220.120.new6
 52268 - 220.120.new8
 52268 - 220.120.new9
 52268 - 220.120.newd

derevenske, דערעווענסקע [>]
 46327 - 001.060.new3
 46327 - 001.060.new2
 46327 - 001.060.new3
 46327 - 001.060.new4
 46327 - 001.060.new3
 ...

dereyn, דעראיין [>]
 47267 - 087.062 *
 51217 - 105.101 *
 51225 - 087.062 *
 51225 - 105.101 *
 51228 - 105.101.new
 ...

derf, דערף [>]
 48292 - 007.050.new3
 50213 - 074.011 *
 53272 - 018.070 *
 53272 - 022.061.new

derfal, דערפֿאַל [>]
 46327 - 068.040.new7

derfar, דערפֿאַר [>]
 31357 - 064.060.new2
 31357 - 087.060 *
 31357 - 087.062 *
 31357 - 197.072 *
 32358 - 000.000.new3
 ...

derfarung, דערפֿאַרונג [>]
 32358 - 000.000.newd

derfarung-investitsies, דערפֿאַרונג-אינוועסטיציעס [>]
 48354 - 107.011 *

derfarungen, דערפֿאַרונגען [>]
 53261 - 133.090.new

derfele, דערפֿעלע [>]
 45284 - 007.020 *
 49229 - 007.020 *
 49229 - 007.020 *

derfelekh, דערפֿעלעך [>]
 45284 - 007.021 *

derfer, דערפֿער [>]
 32358 - 086.010 *
 32358 - 193.042.new2
 32358 - 206.031.new2
 32358 - 209.020.new
 32358 - 007.021 *
 ...

derfes, דערפֿעס [>]
 51196 - 007.020.new

derfilt, דערפֿילט [>]
 52213 - 030.010.newa

derfin, דערפֿין [>]
 47267 - 131.011 *
 47295 - 006.061.new6
 47295 - 040.060.newb
 47295 - 083.060 *
 47295 - 095.034 *
 ...

derfir, דערפֿיר [>]
 50227 - 082.070 *

derfirn, דערפֿירן [>]
 48354 - 003.014 *
 52249 - 001.080.new

derfishe, דערפֿישע [>]
 50202 - 056.040 *
 50237 - 058.061 *
 50334 - 028.112.newa

derfisher, דערפֿישער [>]
 50237 - 073.020 *

derfl, דערפֿל [>]
 47295 - 082.010.new2
 48324 - 007.050.new
 49229 - 014.010.new2
 49235 - 007.012 *
 49235 - 007.020 *
 ...

derflekh, דערפֿלעך [>]
 45284 - 007.050.new2
 50213 - 056.041 *
 50312 - 209.020 *
 50329 - 209.020.new
 56293 - 007.050 *

derflikh, דערפֿליך [>]
 52236 - 007.050 *

derfolgraykh, דערפֿאָלגרייַך [>]
 48292 - 118.032 *

derfor, דערפֿאָר [>]
 48243 - 113.080 *
 50202 - 196.039 *

derfr, דערפֿאר [>]
 47267 - 144.060.new
 50227 - 082.080 *
 50227 - 135.060.new2
 50285 - 106.052 *
 50285 - 132.060 *
 ...

derfregn, דערפֿרעגן [>]
 53228 - 126.081.new2

derfregt, דערפֿרעגט [>]
 49247 - 153.010.new

derfreyt, דערפֿרייט [>]
 48354 - 085.041.newy
 50212 - 001.020.new2
 50213 - 220.060.new3
 52223 - 104.030 *
 52223 - 104.030.new
 ...

derfun, דערפֿון [>]
 32358 - 024.090 *
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 081.010.new
 32358 - 090.040 *
 32358 - 090.040 *
 ...

derfunen, דערפֿונען [>]
 49245 - 120.025 *

derfurn, דערפֿוּרן [>]
 50212 - 008.080 *

dergan, דערגאַן [>]
 50248 - 133.040 *

dergangen, דערגאַנגען [>]
 50197 - 210.120 *
 50212 - 001.010.new
 50212 - 001.010 *
 50237 - 210.120.new
 50248 - 133.040 *
 ...

dergantst, דערגאַנצט [>]
 48354 - 147.010.new

dergegn, דערגעגן [>]
 50202 - 029.051.new
 52181 - 029.051 *
 52215 - 029.051 *

dergey, דערגיי [>]
 46327 - 079.050.new7

dergeybenem, דערגייבענעם [>]
 48259 - 158.020 *

dergeyn, דערגיין [>]
 32358 - 000.000.new2
 49205 - 127.080 *
 50334 - 137.060 *

dergeyt, דערגייט [>]
 32358 - 139.040.new2
 50248 - 003.070 *
 52224 - 029.023 *

dergisn, דערגיסן [>]
 54249 - 131.010 *

derglaykhn, דערגלייַכן [>]
 46327 - 170.010.new3

derglngt, דערגלאנגט [>]
 49225 - 162.051.new2

dergreykhn, דערגרייכן [>]
 31357 - 206.010.new2
 48272 - 058.043 *
 52249 - 057.040.new
 53309 - 136.020.new2
 55249 - 072.091 *
 ...

dergreykht, דערגרייכט [>]
 48272 - 150.040.new
 50227 - 113.022.new
 53309 - 217.062 *

derhalt, דערהאַלט [>]
 50190 - 156.071 *
 50190 - 156.071.new
 50196 - 189.020.new2

derhaltn, דערהאַלטן [>]
 48248 - 156.071 *
 48263 - 156.080.new2
 49245 - 156.070 *
 50190 - 156.070 *
 50190 - 156.070 *
 ...

derhaym, דערהייַם [>]
 50190 - 220.120.newh

derher, דערהער [>]
 50334 - 122.080.new

derhert, דערהערט [>]
 48283 - 017.100.2 *
 48286 - 017.101 *
 48286 - 017.101 *
 49229 - 017.101 *
 49245 - 080.010.new
 ...

derheykh, דערהייך [>]
 51225 - 086.050 *

derheym, דערהיים [>]
 47267 - 138.040.new
 47295 - 018.052 *
 47301 - 218.160.new
 48283 - 175.051.new
 48283 - 172.112.newb
 ...

derhin, דערהין [>]
 49247 - 083.120.new3
 51229 - 034.090.new

derhitst, דערהיצט [>]
 48243 - 196.030 *
 50237 - 083.010.new2

derhltn, דערהאלטן [>]
 47301 - 156.070 *
 51228 - 156.070 *
 51229 - 156.090 *
 51237 - 156.071 *
 51237 - 156.070 *
 ...

derholtn, דערהאָלטן [>]
 48263 - 156.080.new2

derhot, דערהאָט [>]
 49205 - 159.110.new

derhoypt{??}, דערהויפּט{??} [>]
 48243 - 129.010.new4

derhrgenen, דערהרגענען [>]
 32358 - 162.030 *
 46327 - 066.080.new6
 48248 - 162.070.new3
 48292 - 044.100.new
 48324 - 164.022 *
 ...

derhrget, דערהרגעט [>]
 32358 - 157.023.new3
 44264 - 183.052 *
 45284 - 183.052 *
 46327 - 095.050 *
 46327 - 095.050.new
 ...

derhrgetn, דערהרגעטן [>]
 50206 - 179.100 *

deri, דעריִ [>]
 50227 - 026.020.new2
 50296 - 001.090.new2

deribe, דעריבע [>]
 48272 - 017.050 *

deriber, דעריבער [>]
 45284 - 153.010 *
 45284 - 189.081 *
 48248 - 048.090.new
 49225 - 121.103 *
 49225 - 197.100 *
 ...

deribn, דעריבן [>]
 52213 - 003.041.new

derif, דעריף [>]
 48272 - 155.030 *
 48283 - 205.060 *
 48283 - 205.060.new
 48283 - 205.060.new
 48292 - 105.101 *

derim, דעראים [>]
 53261 - 105.101 *

derin, דעראין [>]
 48272 - 087.062 *
 48272 - 129.070 *
 48276 - 087.062 *
 48276 - 087.062.new
 48276 - 087.062.new
 ...

derindi, דערינדי [>]
 50197 - 163.240.new8

derinem, דעראינעם [>]
 48283 - 105.100 *
 48283 - 105.102 *

derinen, דערינען [>]
 46327 - 084.041 *
 46327 - 111.050 *
 46327 - 164.080 *
 46327 - 187.050 *
 46327 - 187.112.new3
 ...

derinern, דערינערן [>]
 55258 - 051.020.new
 55258 - 138.130 *

derinerungen, דערינערונגען [>]
 32358 - 141.030.new2
 53261 - 133.090.new

derint, דערינט [>]
 49247 - 087.062.new
 49247 - 087.062 *

deriogn, דעריאָגן [>]
 52192 - 169.019.new4

deriogt, דעריאָגט [>]
 54301 - 016.021.new5

derirt, דערירט [>]
 51225 - 193.033 *

deriznt, דעראיזנט [>]
 48272 - 001.070.new

derjenige, derjenige [>]
 49065 - 235.235002.new

derk, דערק [>]
 49225 - 116.010 *

derkale, דערקאַלע [>]
 50227 - 038.090 *

derkatsh, דערקאַטש [>]
 50246 - 108.084 *
 50248 - 108.084 *
 50329 - 108.084 *
 50334 - 108.084 *
 50334 - 108.084.new
 ...

derkaydn, דערקייַדן [>]
 50213 - 029.051 *

derkazenen, דערקאַזענען [>]
 55258 - 008.070 *

derke, דערקע [>]
 50196 - 038.090 *
 50196 - 038.090.new2
 50197 - 038.090 *
 50212 - 038.090.new
 50212 - 038.090.new2
 ...

derkegn, דערקעגן [>]
 48248 - 029.051 *
 49224 - 029.0513 *
 50202 - 029.051.new
 50213 - 029.051 *
 50248 - 029.050.new4
 ...

derken, דערקען [>]
 46327 - 097.071 *
 48292 - 092.010 *
 51217 - 024.011.new
 52251 - 024.091.new
 53212 - 220.120.new8

derkenen, דערקענען [>]
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 179.020.new2
 47295 - 220.120.newv
 49245 - 157.050 *
 49245 - 195.021.2 *
 ...

derkenst, דערקענסט [>]
 53212 - 220.120.new8
 53212 - 220.120.new8

derkent, דערקענט [>]
 31357 - 157.050 *
 31357 - 157.050.new
 32358 - 157.050 *
 32358 - 157.050.new
 45284 - 157.050 *
 ...

derkeygn, דערקייגן [>]
 45284 - 029.051 *
 50197 - 029.051.new
 52211 - 029.051 *

derkez, דערקעז [>]
 51237 - 113.022 *

derkh, דערך [>]
 46327 - 003.012.new3
 48283 - 074.020.new6
 48283 - 108.082.new
 50306 - 217.030 *

derkhapn, דערכאַפּן [>]
 50334 - 000.000.new3
 50334 - 000.000.new4

derkhgang, דערכגאַנג [>]
 48243 - 057.130.new2

derkhgegangen, דערכגעגאַנגען [>]
 46327 - 057.081.new3

derkhgeyn, דערכגיין [>]
 46327 - 003.012.new2
 46327 - 003.012.new3
 47301 - 003.012 *
 50246 - 003.012.new

derkhn, דערכן [>]
 45284 - 062.012 *
 48277 - 062.010.2 *
 48283 - 062.012 *
 51238 - 062.012 *
 52224 - 062.011.new6
 ...

derkhpurn, דערכפוּרן [>]
 47301 - 001.102 *

derkhshlag, דערכשלאַג [>]
 47295 - 108.050 *
 50306 - 108.082 *

derkhshlak, דערכשלאַק [>]
 46327 - 108.082 *
 46327 - 108.082 *
 48277 - 108.082 *
 48292 - 108.082 *
 49245 - 108.082.new
 ...

derkhshlg, דערכשלאג [>]
 47301 - 108.083 *
 48283 - 108.082 *
 48283 - 108.082.new

derkhtsugeyn, דערכצוּגיין [>]
 48283 - 002.041 *
 48283 - 074.020.new3

derkilung, דערקילונג [>]
 52181 - 093.030 *

derkitshet, דערקיטשעט [>]
 48265 - 139.040 *

derkler, דערקלער [>]
 49245 - 178.060.new2

derklern, דערקלערן [>]
 32358 - 195.070.new
 46327 - 220.040.new4
 48324 - 196.042.new
 49245 - 137.032.new4
 50248 - 000.000.new
 ...

derklert, דערקלערט [>]
 32358 - 000.000.newb
 48324 - 025.059 *
 51229 - 034.090.new
 52245 - 000.000.new8
 52268 - 097.020.new2
 ...

derklert.neyn, דערקלערט.ניין [>]
 52224 - 065.040.new

derklerung, דערקלערונג [>]
 50212 - 001.010.newb

derkokht, דערקאָכט [>]
 52184 - 123.010 *

derkonen, דערקאָנען [>]
 32358 - 157.050.new

derkont, דערקאָנט [>]
 31357 - 157.050.new
 32358 - 157.050.new
 48277 - 169.060.new
 48324 - 157.050 *
 51283 - 157.050 *
 ...

derkt, דערקט [>]
 52224 - 066.040.new

derktsh, דערקאטש [>]
 51217 - 001.010.new62
 52245 - 108.084 *

derkutshen, דערקוּטשען [>]
 51258 - 166.080.new

derkutshet, דערקוטשעט [>]
 45284 - 029.070 *
 45284 - 029.070.2 *
 45284 - 029.0703 *
 49293 - 163.050 *
 52192 - 220.031.new

derlan'g, דערלאַנ'ג [>]
 53261 - 059.070.new
 53261 - 059.070.new

derlan'gt, דערלאַנ'גט [>]
 53261 - 059.070.new

derlanden, דערלאַנדען [>]
 48286 - 040.080.new
 53295 - 117.101.newn

derlang, דערלאַנג [>]
 45284 - 059.070.new2
 45284 - 059.070.new2
 46327 - 059.070 *
 46327 - 059.070 *
 47267 - 059.070.new
 ...

derlangen, דערלאַנגען [>]
 48259 - 040.090 *
 48277 - 220.120.new5
 49245 - 040.080.2 *
 50227 - 195.070 *
 50246 - 040.090 *
 ...

derlangn, דערלאַנגן [>]
 48277 - 040.080.2 *
 49245 - 040.080 *
 52223 - 040.080 *
 52251 - 040.080 *

derlangst, דערלאַנגסט [>]
 48265 - 040.080 *
 52213 - 040.080 *
 52224 - 040.080.2 *

derlangt, דערלאַנגט [>]
 32358 - 174.080.new
 46327 - 068.040.new7
 46327 - 194.010 *
 48259 - 040.090.new
 48263 - 007.080.new
 ...

derlaydn, דערלייַדן [>]
 54265 - 220.120.new38

derlayen, דערלייַען [>]
 49247 - 208.020 *

derle, דעראלע [>]
 53212 - 038.090.new4

derlebn, דערלעבן [>]
 45284 - 105.012 *
 47267 - 105.012 *
 48276 - 105.012 *
 48277 - 105.012 *
 48277 - 105.012.new2
 ...

derlebt, דערלעבט [>]
 32358 - 103.072.2 *
 32358 - 190.081.new7
 50334 - 189.090.new
 52268 - 129.020.new

derleybn, דערלייבן [>]
 48292 - 105.012 *
 49256 - 105.012.new
 49256 - 105.012.new
 50190 - 105.012.new
 50190 - 105.012.new2
 ...

derleybt, דערלייבט [>]
 53272 - 198.070 *
 53272 - 198.070.new2

derleydikn, דערליידיקן [>]
 53228 - 032.021.new2

derleydikt, דערליידיקט [>]
 50206 - 198.040.new

derleyg, דערלייג [>]
 51233 - 208.020 *

derleygn, דערלייגן [>]
 31357 - 208.020.new
 32358 - 208.020 *
 45284 - 208.020 *
 48248 - 208.020 *
 49224 - 208.020.2 *
 ...

derleygt, דערלייגט [>]
 31357 - 208.020.new
 32358 - 191.030.new4
 32358 - 206.020.new5
 32358 - 208.020 *
 45284 - 208.020 *
 ...

derleyl, דערלייל [>]
 48248 - 200.0313 *

derleylt, דערליילט [>]
 50213 - 157.071 *

derleytet, דערלייטעט [>]
 52224 - 003.013.new

derlidert, דערלידערט [>]
 53295 - 117.101.newh

derling, דערליִנג [>]
 50285 - 059.070 *

derlkh, דערלאך [>]
 51283 - 199.050 *

derlng, דערלאנג [>]
 47301 - 059.060 *
 47301 - 040.080.new
 48283 - 059.070 *
 49205 - 040.080 *
 49205 - 059.070.new
 ...

derlngen, דערלאנגען [>]
 47301 - 040.080.new
 51225 - 059.070.new
 51228 - 189.050.new3
 51229 - 162.051.new2
 51238 - 040.081 *
 ...

derlngst, דערלאנגסט [>]
 47301 - 040.080 *
 51229 - 040.080 *
 51237 - 040.081 *
 53272 - 040.080 *
 53289 - 040.080 *

derlngt, דערלאנגט [>]
 47301 - 040.080.new
 47301 - 000.000.new37
 49225 - 162.051.new2
 49225 - 162.051.new
 50196 - 122.030 *
 ...

derlong, דערלאָנג [>]
 48263 - 052.070.new4
 48263 - 052.070.new4
 48292 - 105.040.new3
 48292 - 105.040.new3

derloybenish, דערלויבעניש [>]
 49293 - 220.120 *

derloybn, דערלויבן [>]
 32358 - 113.100 *
 32358 - 189.080.new
 32358 - 197.020.new
 49229 - 057.070 *
 50196 - 126.030.new
 ...

derloybt, דערלויבט [>]
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 157.023.new8
 32358 - 178.080.new
 45284 - 036.060.new2
 48354 - 143.030.new37
 ...

derlozn, דערלאָזן [>]
 50334 - 197.020 *
 52249 - 121.021 *

derlozt, דערלאָזט [>]
 52249 - 060.013.2 *

derma, derma [>]
 49235 - 129.070.new2
 49235 - 129.070.new

dermamen, דערמאַמען [>]
 49245 - 166.070.new

derman, דערמאַן [>]
 46327 - 203.070.new4
 48248 - 113.010.new2
 48248 - 137.010.2 *
 48248 - 166.030 *
 49247 - 111.092.new2
 ...

dermanen, דערמאַנען [>]
 47295 - 043.060.new2
 47295 - 084.051.new
 48248 - 174.054.new
 48259 - 022.061 *
 49229 - 027.070 *
 ...

dermans, דערמאַנס [>]
 50196 - 191.031 *

dermant, דערמאַנט [>]
 46327 - 077.080.new
 46327 - 000.000.new7
 47267 - 110.052 *
 47295 - 015.053.new
 48248 - 200.051 *
 ...

dermatert, דערמאַטערט [>]
 31357 - 033.030 *

dermentsh, דערמענטש [>]
 51238 - 151.050.new

dermeylt, דערמיילט [>]
 49235 - 219.021.new

dermit, דערמיט [>]
 32358 - 082.090.new2
 32358 - 084.100 *
 32358 - 102.040 *
 32358 - 102.040.new5
 32358 - 105.100 *
 ...

dermitn, דערמיטן [>]
 54301 - 008.070.new

dermitnt, דערמיטנט [>]
 50190 - 129.020.new2

dermn, דערמאן [>]
 48283 - 082.020 *
 49256 - 179.060.new3
 50227 - 153.040.new
 51228 - 082.030 *
 51229 - 210.120 *
 ...

dermnen, דערמאנען [>]
 47267 - 034.090.new2
 47301 - 102.040.new
 48272 - 085.030 *
 48272 - 102.050 *
 48283 - 175.051.new
 ...

dermnste, דערמאנסטע [>]
 53215 - 002.031 *

dermnt, דערמאנט [>]
 47301 - 007.050.new2
 47301 - 012.030 *
 47301 - 034.041.new3
 48272 - 178.051 *
 48272 - 009.030.new2
 ...

dermntn, דערמאנטן [>]
 52181 - 022.061 *

dermoen, דערמאָען [>]
 48243 - 166.050 *

dermolt, דערמאָלט [>]
 32358 - 010.070.new3
 48248 - 196.040.new

dermomen, דערמאָמען [>]
 51323 - 205.061 *
 53278 - 091.040 *
 54226 - 132.061 *
 54249 - 161.020.new

dermon, דערמאָן [>]
 32358 - 014.040.new3
 32358 - 185.050.new
 32358 - 199.050.newa
 44264 - 156.060 *
 45284 - 056.030 *
 ...

dermone, דערמאָנע [>]
 48265 - 148.080 *

dermonen, דערמאָנען [>]
 31357 - 012.080 *
 31357 - 027.050.new
 32358 - 090.040 *
 32358 - 127.081.new8
 32358 - 169.110 *
 ...

dermonen{SIMULT}, דערמאָנען{SIMULT} [>]
 48243 - 167.010.new

dermonn, דערמאָנן [>]
 32358 - 185.050.new

dermonst, דערמאָנסט [>]
 48276 - 044.111 *
 48277 - 010.070 *
 48277 - 010.070.new2

dermont, דערמאָנט [>]
 31357 - 022.060 *
 31357 - 063.060.new
 32358 - 022.060 *
 32358 - 076.010 *
 32358 - 105.010 *
 ...

dermontu, דערמאָנטוּ [>]
 51258 - 058.040 *

dermunt, דערמונט [>]
 48354 - 111.010.newv

dern, דערן [>]
 51283 - 094.050 *
 52181 - 176.050 *

dernakht, דערנאַכט [>]
 55249 - 149.030 *

dernebn, דערנעבן [>]
 52181 - 004.061.new
 52229 - 003.060 *

derner, דערנער [>]
 48276 - 143.060 *
 50306 - 076.040 *
 52215 - 143.060 *

dernering, דערנערינג [>]
 53212 - 034.022 *

derneybn, דערנייבן [>]
 50212 - 068.040.new
 52181 - 068.040 *

dernit, דערניט [>]
 52229 - 203.020.new
 54226 - 105.101 *

dernkh, דערנאך [>]
 48272 - 055.031.new
 48292 - 057.070 *
 49225 - 088.010 *
 51225 - 073.030 *
 51225 - 137.060 *
 ...

dernkht, דערנאכט [>]
 47301 - 081.010 *
 48283 - 119.030 *
 49225 - 081.010 *
 49256 - 190.081 *
 52184 - 004.060 *
 ...

dernm, דערנאם [>]
 53215 - 161.041 *

dernokh, דערנאָך [>]
 31357 - 056.061.new
 31357 - 172.110 *
 32358 - 103.070.new2
 32358 - 136.060.newa
 32358 - 167.040 *
 ...

dernokhde, דערנאָכדע [>]
 50190 - 022.070.new2

dernokhdem, דערנאָכדעם [>]
 32358 - 000.000.new2
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.newt
 32358 - 000.000.new46
 32358 -
 ...

dernokhden, דערנאָכדען [>]
 32358 - 192.050 *
 32358 - 010.070.new9
 48277 - 150.040.new4

dernokhdn, דערנאָכדן [>]
 51233 - 138.080 *
 55277 - 003.050.new2

dernokhn, דערנאָכן [>]
 50196 - 108.070.new

dernokhtn, דערנאָכטן [>]
 49225 - 125.090 *
 49225 - 178.090 *
 49225 - 214.060 *
 50212 - 039.071.new
 50212 - 069.103.new
 ...

dernol, דערנאָל [>]
 51323 - 065.060 *
 53309 - 130.040.new6
 53309 - 160.090.new

dernukh, דערנוּך [>]
 47301 - 079.040.new
 48292 - 103.071.new
 51238 - 074.020 *

dernukhdem, דערנוכדעם [>]
 51237 - 103.070 *

dernukhtn, דערנוּכטן [>]
 49225 - 172.060 *
 50212 - 068.010 *
 50212 - 069.103.new2
 50212 - 069.103.new2
 50212 - 071.070.new
 ...

derof, דעראָף [>]
 48284 - 105.1013 *
 51237 - 087.062.new

derotn, דעראָטן [>]
 49247 - 129.091 *

derots, דעראָטס [>]
 48243 - 167.060 *

deroy, דערוי [>]
 55249 - 105.101.new2

deroyf, דערויף [>]
 44264 - 105.101.2 *
 46327 - 067.080 *
 46327 - 101.041.new4
 46327 - 083.020 *
 46327 - 083.030.new5
 ...

derp, דערפא [>]
 52184 - 189.070 *

derpar, דערפאַר [>]
 53212 - 121.100.new

derper, דערפער [>]
 47301 - 209.020.new
 47301 - 007.021 *
 47301 - 007.021 *
 47301 - 058.022 *
 48272 - 074.060.new
 ...

derpin, דערפין [>]
 48272 - 124.050 *
 48283 - 129.020 *
 49256 - 083.020.new2
 49256 - 100.080.new
 49256 - 101.030 *
 ...

derpl, דערפל [>]
 47301 - 007.050.new6
 48283 - 007.050 *
 49256 - 001.010.new
 49256 - 059.010.new
 49256 - 193.050 *
 ...

derplakh, דערפלאַך [>]
 50306 - 002.050 *

derple, דערפאלע [>]
 51225 - 007.020 *

derplekh, דערפלעך [>]
 47301 - 209.020.new
 47301 - 007.021 *
 51233 - 007.050 *
 51233 - 209.010 *

derpleks, דערפּלעקס [>]
 45284 - 220.060.2 *

derplkh, דערפלאך [>]
 47301 - 007.021 *

derpr, דערפאר [>]
 47301 - 182.040 *
 47301 - 005.011.new
 47301 - 007.050.new7
 47301 - 025.060.new2
 47301 - 009.010.newo
 ...

derpr.perznen, דערפאר.פערזאנען [>]
 48272 - 179.110 *

derpr;kh'hob, דערפאר;כ'האָב [>]
 53309 - 132.011 *

derpregt, דערפרעגט [>]
 53309 - 093.040.new2

derpri, דערפרי [>]
 51229 - 103.070 *
 52181 - 103.073 *
 52184 - 000.000.new2
 52184 - 103.071.new
 52245 - 000.000.new8
 ...

derprung, דערפארונג [>]
 51229 - 218.160 *

derpt, דעארפט [>]
 51229 - 196.030 *

derpu, דערפו [>]
 49205 - 035.062 *

derpun, דערפון [>]
 47301 - 169.080 *
 47301 - 182.050 *
 48272 - 179.040 *
 48272 - 002.050 *
 48272 - 004.070 *
 ...

derr, דערר [>]
 50196 - 089.062.new
 50227 - 046.040 *

derrekhenen, דעררעכענען [>]
 49245 - 117.070 *

derrmanen, דעררמאַנען [>]
 47295 - 024.080.new

derrmon, דעררמאָן [>]
 49242 - 213.021.new2

derruf, דעררוּף [>]
 55258 - 105.101.new2

derselber, דערסעלבער [>]
 55268 - 003.050.new4

dershaynung, דערשייַנונג [>]
 52192 - 141.030 *

dershaynungen, דערשייַנונגען [>]
 32358 - 215.030.new2

dershinen, דערשינען [>]
 32358 - 000.000.new4

dershisn, דערשיסן [>]
 50329 - 220.120.new4

dershlak, דערשלאַק [>]
 46327 - 108.082.new2
 46327 - 108.082.new2
 46327 - 108.082.new2

dershlogn, דערשלאָגן [>]
 49293 - 220.120 *
 50196 - 219.082 *
 50196 - 219.081 *

dershmekt, דערשמעקט [>]
 48286 - 101.020.2 *

dershosn, דערשאָסן [>]
 47301 - 183.050 *
 48283 - 183.050 *
 52249 - 183.050 *

dershraybn, דערשרייַבן [>]
 52249 - 157.010 *

dershrekn, דערשרעקן [>]
 48272 - 178.060 *
 49242 - 163.050.2 *
 49242 - 001.010.newe
 53309 - 103.120.new4

dershrokn, דערשראָקן [>]
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 103.072.new
 32358 - 126.030.new
 32358 - 127.030.new
 ...

dersht, דערשט [>]
 47301 - 103.020 *

dershtanen, דערשטאַנען [>]
 53211 - 090.071 *
 53212 - 090.050 *
 53212 - 090.070 *
 53212 - 090.070 *

dershtanene, דערשטאַנענע [>]
 50199 - 090.069 *
 53212 - 090.050 *

dershtekhn, דערשטעכן [>]
 55258 - 211.011.new

dershtik, דערשטיק [>]
 47301 - 103.020 *
 50202 - 103.021 *

dershtikn, דערשטיקן [>]
 52236 - 121.080 *

dershtikt, דערשטיקט [>]
 50248 - 146.051 *

dershtnene, דערשטאנענע [>]
 50199 - 090.069.new

dershtoynt, דערשטוינט [>]
 47295 - 001.070.new4

dertapn, דערטאַפּן [>]
 54222 - 169.051 *

derti, דערטי [>]
 51258 - 063.050 *

dertrenken, דערטרענקען [>]
 50273 - 005.052.new3

dertrinken, דערטרינקען [>]
 47295 - 006.061.new5
 48286 - 072.092 *
 49224 - 199.042 *
 50259 - 006.030 *
 50273 - 005.052.new3
 ...

dertrinkene, דערטרינקענע [>]
 48272 - 217.063 *

dertrinkenis, דערטרינקעניס [>]
 54226 - 217.062.new

dertrinkenish, דערטרינקעניש [>]
 54226 - 217.062.new
 54226 - 217.062.new

dertrunken, דערטרוּנקען [>]
 47295 - 006.061.new6
 47295 - 040.060.newb
 48272 - 004.070 *
 50246 - 170.010.new
 50273 - 004.040.new
 ...

dertrunkene, דערטרונקענע [>]
 54301 - 180.061 *

derts, דערצ [>]
 46327 - 157.070.new

dertsayl, דערצייַל [>]
 49224 - 200.031.new
 49224 - 200.031.new

dertsaylt, דערצייַלט [>]
 50213 - 157.071.new
 50213 - 157.071.new

dertsenter, דערצענטער [>]
 49256 - 116.030.new2

dertseykt, דערצייקט [>]
 49235 - 197.050 *

dertseyl, דערצייל [>]
 32358 - 000.000.newt
 32358 - 096.012.new
 44264 - 200.0313 *
 45284 - 200.031.2 *
 47267 - 200.031 *
 ...

dertseylem, דערציילעם [>]
 52181 - 200.031 *

dertseylim, דערציילים [>]
 48286 - 200.031.new4
 48286 - 200.031.new4

dertseyln, דערציילן [>]
 32358 - 000.000.newv
 32358 - 081.030.new3
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new6
 32358 - 103.072.2 *
 ...

dertseyls, דערציילס [>]
 51238 - 200.041.new

dertseylst, דערציילסט [>]
 46327 - 066.080.newf

dertseylt, דערציילט [>]
 31357 - 157.070 *
 32358 - 076.010 *
 32358 - 081.030.new4
 32358 -
 32358 - 000.000.new
 ...

dertseyltm, דערציילטמ [>]
 53212 - 220.080.new3

dertseylung, דערציילונג [>]
 50334 - 197.050.new
 53212 - 173.051 *
 53212 - 002.040.new36
 53212 - 002.040.new36
 53261 - 072.040 *

dertseylungen, דערציילונגען [>]
 53212 - 002.040.new36

dertseyn, דערציין [>]
 54222 - 177.090 *

dertsi, דערצי [>]
 48272 - 034.041 *
 49256 - 025.064.new
 50202 - 085.040 *
 50227 - 130.100.new5
 51225 - 029.051 *
 ...

dertsi;dos, דערצי;דאָס [>]
 49256 - 025.064.new

dertsien, דערציִען [>]
 48354 - 161.091.new
 50237 - 161.091.new
 52213 - 161.091 *
 52223 - 161.091 *

dertsiien, דערציִיען [>]
 50237 - 161.091.new

dertsiln, דערצילן [>]
 51283 - 220.120.new3
 52245 - 183.083 *

dertsilt, דערצילט [>]
 48292 - 218.010.new5
 52307 - 017.090.new

dertsit, דערציט [>]
 52213 - 163.180.2 *

dertsoygn, דערצויגן [>]
 48354 - 143.030.newz
 48354 - 161.050 *
 50197 - 001.010.new2
 50334 - 162.110 *
 52181 - 177.090 *
 ...

dertsu, דערצו [>]
 32358 - 000.000.neww
 32358 - 138.040.newc
 32358 - 196.040 *
 47288 - 163.200 *
 48272 - 065.060.new
 ...

dertsund, דערצונד [>]
 32358 - 175.070.new

deruf, דערוף [>]
 48272 - 058.060 *
 50306 - 024.080.new
 52268 - 105.101.new
 53212 - 105.101.new5
 53261 - 105.100 *
 ...

derufn, דערופֿן [>]
 53228 - 168.100 *

derum, דערום [>]
 53289 - 057.042.new

derun, דערון [>]
 48272 - 177.010.new3
 49235 - 166.050 *
 52215 - 137.010 *

dervakht, דערוואַכט [>]
 50334 - 122.080.new7

dervaksene, דערוואַקסענע [>]
 32358 - 189.080.new6
 32358 - 190.030.new
 32358 - 193.042.new4
 32358 - 196.040 *
 32358 - 198.070.new3
 ...

dervaksener, דערוואַקסענער [>]
 32358 - 200.060.new2
 48263 - 024.100.new3
 50227 - 220.120.new2
 52213 - 033.090.new9

derval, דערוואַל [>]
 46327 - 177.021.new2
 46327 - 177.021.new3
 46327 - 177.021.new4
 48263 - 177.020 *
 48324 - 177.020.new
 ...

dervale, דערוואַלע [>]
 46327 - 177.021.new3

dervanen, דערוואַנען [>]
 54265 - 217.010.2 *
 54265 - 217.010.new

dervaremen, דערוואַרעמען [>]
 49242 - 215.060 *
 49247 - 215.060 *
 49256 - 215.060 *

dervaremt, דערוואַרעמט [>]
 50237 - 196.030 *

dervargn, דערוואַרגן [>]
 48277 - 129.011 *

dervart, דערוואַרט [>]
 48292 - 193.032 *
 50257 - 220.120 *
 52236 - 104.030.2 *
 52251 - 104.030.2 *
 53212 - 002.040.newo

dervartet, דערוואַרטעט [>]
 50257 - 138.130.new2

dervayl, דערווייַל [>]
 31357 - 000.000.new2
 31357 - 177.020 *
 32358 - 000.000.newf
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 000.000.new8
 ...

dervayl(e, דערווייַל(ע [>]
 52213 - 177.020 *

dervayle, דערווייַלע [>]
 46327 - 066.080.newl
 46327 - 177.020.new
 46327 - 177.021.new2
 46327 - 177.021.new4
 46327 - 177.021.new4
 ...

dervegn, דערוועגן [>]
 52181 - 197.110 *

dervekn, דערוועקן [>]
 49245 - 137.050 *

dervert, דערווערט [>]
 50334 - 147.042.new3

derveyl, דערווייל [>]
 51225 - 177.020 *
 51229 - 020.043 *
 51238 - 190.090 *
 52184 - 177.020 *
 52184 - 178.060 *
 ...

derveyle, דערוויילע [>]
 47301 - 177.020.new
 47301 - 177.020 *
 49256 - 177.021.new2
 51283 - 177.020 *
 52217 - 177.021 *
 ...

derveytns, דערווייטנס [>]
 48272 - 081.020 *
 51225 - 081.019 *

derviayl, דערוויייַל [>]
 48265 - 177.020 *

dervint, דערווינט [>]
 47301 - 216.011 *

dervisn, דערוויסן [>]
 48286 - 191.023.new
 50196 - 033.101 *
 50197 - 033.101 *
 52245 - 000.000.new8
 53228 - 033.101.new
 ...

dervist, דערוויסט [>]
 53212 - 210.120 *

dervksene, דערוואקסענע [>]
 51229 - 193.011 *
 52181 - 164.031 *
 53289 - 083.102.new4

dervksener, דערוואקסענער [>]
 53215 - 033.011 *

dervl, דערוואל [>]
 47301 - 177.020.new
 47301 - 177.020.new

dervorgn, דערוואָרגן [>]
 47295 - 081.010.new3
 50285 - 024.060.new
 50306 - 024.060.new

dervremen, דערווארעמען [>]
 51229 - 215.060 *
 51238 - 215.060 *
 52215 - 215.060 *
 52217 - 215.060 *
 53272 - 045.010.new3

dervrtet, דערווארטעט [>]
 52245 - 000.000.new8

dervrtn, דערווארטן [>]
 49256 - 137.010.new

dervust, דערוווּסט [>]
 48286 - 070.050.new7
 48286 - 090.050.new5
 49247 - 148.040.new2
 50206 - 178.080 *
 52192 - 163.060 *
 ...

derze, דערזע [>]
 52245 - 000.000.new8
 54265 - 163.231.new6

derzen, דערזען [>]
 32358 - 000.000.newx
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new7
 32358 - 141.030.new2
 32358 - 155.041 *
 ...

derzet, דערזעט [>]
 32358 - 000.000.newg
 48354 - 149.050.new
 52249 - 197.050.new

derzeyn, דערזיין [>]
 48272 - 024.060 *

derzin, דערזין [>]
 51238 - 018.052 *

des, דעס [>]
 47267 - 122.050.new
 47288 - 220.120 *
 47295 - 132.030.new5
 47301 - 209.020.new
 47301 - 002.010.new
 ...

des't, דעס'ט [>]
 51258 - 040.090 *
 52181 - 087.032 *

dese, אדעסע [>]
 53257 - 008.080 *

desenen, דעסענען [>]
 50196 - 059.020 *

deseym, דעסיים [>]
 49225 - 039.060.2 *

deshenkstu, דעשענקסטו [>]
 48292 - 130.041.new

deshifrirung, דעשיפֿרירונג [>]
 53261 - 081.100 *

deshtanen, דעשטאַנען [>]
 55268 - 057.040.new

deshtorbn, דעשטאָרבן [>]
 46327 - 183.092 *

desi, דעסי [>]
 48286 - 035.030.new2

desiatines, דעסיאַטינעס [>]
 50329 - 213.030 *

design, design [>]
 56293 - 138.080.new

designation, designation [>]
 48292 - 048.011 *

desipirt, דעסיפּירט [>]
 49224 - 160.090.newj

desiz, דעסיז [>]
 53309 - 018.080.new

deskraybn, דעסקרייַבן [>]
 53272 - 010.061.new

desne, דעסנע [>]
 51314 - 004.010 *
 51314 - 004.010.new
 51314 - 004.011.new
 51314 - 004.030 *

dest, דעסט [>]
 48277 - 017.050.new
 48354 - 010.060.new
 48354 - 111.010.newa
 53228 - 010.040 *
 53228 - 010.040.new
 ...

dester, דעסטער [>]
 32358 - 160.130.new2
 32358 - 160.130.new4
 32358 - 160.130.new6

destilirn, דעסטילירן [>]
 53272 - 002.040.new

destroy, destroy [>]
 54301 - 164.022 *

destshik, דעסטשיק [>]
 53272 - 002.040 *

destvegn, דעסטוועגן [>]
 32358 - 185.110.new
 32358 - 193.042.new3
 48354 - 015.090.new4
 48354 - 021.021.new4
 48354 - 111.010.newv
 ...

desun, דעסון [>]
 49229 - 004.010.new2

desvegn, דעסוועגן [>]
 50190 - 040.051.new
 50212 - 002.070.new

Deswegen, Deswegen [>]
 49096 - 232.232007.new2

det, דעת [>]
 53257 - 163.180.new

det's, דעט'ס [>]
 51258 - 001.090.new

detail, detail [>]
 45284 - 206.020.2 *
 45284 - 206.022 *

detal, דעטאַל [>]
 50237 - 206.020 *
 54226 - 206.030.new

detalist, דעטאַליסט [>]
 50190 - 206.020 *

detayl, דעטייַל [>]
 50190 - 206.020 *

deteyl, דעטייל [>]
 51217 - 206.020 *

deti, דעתי [>]
 51229 - 121.023 *

detkam, דעטקאַם [>]
 48324 - 163.250.new

detl, דעטאל [>]
 52181 - 206.020 *

detroyt, דעטרויט [>]
 54226 - 220.120.newg

detrunken, דעטרונקען [>]
 50213 - 182.080.new

dets, דעטס [>]
 47301 - 121.020.new
 48283 - 001.102 *
 48283 - 098.039.new3
 48283 - 144.010.new
 49256 - 177.043 *
 ...

detse, דעצע [>]
 50212 - 036.060.new4

detseber, דעצעבער [>]
 52213 - 220.120.new4

detsember, דעצעמבער [>]
 32358 - 193.041.new2
 32358 - 193.041.new6
 48263 - 193.040.new
 48276 - 193.040 *
 48324 - 193.040 *
 ...

detsien, דעציִען [>]
 52192 - 161.091.new

detske, דעטסקע [>]
 50334 - 057.110 *

detsolt, דעצאָלט [>]
 50285 - 009.020.2 *

deut, דעות [>]
 32358 - 198.070.new9

deutsch, deutsch [>]
 46327 - 001.050.new3
 49065 - 000.000.new8
 49065 - 224.224011 *
 49065 - 225.225001.new8
 49065 - 225.225003 *
 ...

deutsche, deutsche [>]
 49096 - 000.000.new8

Deutschen, Deutschen [>]
 49096 - 222.206030.new3

Deutschland, Deutschland [>]
 49065 - 000.000.new7
 49096 - 000.000.new6
 49096 - 231.175060.new

devaksn, דעוואַקסן [>]
 54222 - 095.031.new5

devarakher, דעוואַראַכער [>]
 49229 - 009.050 *

devaremen, דעוואַרעמען [>]
 50196 - 215.060 *

devayl, דעווייַל [>]
 50275 - 188.052 *

developd, דעוועלאָפּד [>]
 48272 - 007.040 *

developed, דעוועלאָפעד [>]
 48272 - 035.070 *

deven, דעווען [>]
 46327 - 076.012.new
 48259 - 136.030 *
 48277 - 099.063 *
 49245 - 105.090.new
 50206 - 194.040 *
 ...

devenitshi, דעוועניטשי [>]
 52215 - 111.092 *

devezirt, דעוועזירט [>]
 49293 - 220.120 *

devil, devil [>]
 49224 - 160.090.newo
 49224 - 179.020 *

devinen, דעווינען [>]
 32358 - 208.020 *

devitsa, דעוויצאַ [>]
 54222 - 003.063.new

devizirt, דעוויזירט [>]
 49293 - 220.120 *

devorn, דעוואָרן [>]
 50259 - 160.160.2 *

devoted, devoted [>]
 46327 - 158.020 *
 46327 - 158.020.new
 46327 - 158.020.new
 48292 - 158.020.new
 51258 - 158.020.new
 ...

devust, דעוווסט [>]
 48272 - 101.020 *
 51314 - 103.072 *

dey, דיי [>]
 47295 - 098.060 *
 47295 - 161.092 *
 47301 - 103.120.new2
 47301 - 103.120.new3
 48272 - 001.040 *
 ...

deydshe, דיידשע [>]
 49225 - 078.093 *

deydzhe, דיידזשע [>]
 48248 - 078.093 *
 48248 - 078.093.2 *

deyfek, דייפֿעק [>]
 32358 - 028.040.new
 44264 - 028.040.2 *
 47288 - 028.040 *
 47295 - 028.040.new
 47295 - 028.040.new
 ...

deyfik, דייפֿיק [>]
 52224 - 000.000.new6
 52224 - 000.000.new7
 52224 - 000.000.new6
 52224 - 000.000.new5

deyges, דייגעס [>]
 47301 - 220.080.new
 51229 - 220.080 *
 52211 - 220.080 *

deyi, דייי [>]
 49256 - 210.090 *
 53257 - 056.060 *

deyk, דייקא [>]
 50190 - 067.020.new
 53278 - 067.020 *
 53278 - 067.020.new
 53278 - 067.020.new
 55249 - 067.020.new2

deyke, דייקע [>]
 47295 - 067.020 *
 48263 - 066.101.new2
 48272 - 067.020 *
 48283 - 067.010.new2
 48286 - 067.020 *
 ...

deykhele, דייכעלע [>]
 51225 - 159.220 *

deykhen, דייכען [>]
 47295 - 022.070.new

deyki, דייקי [>]
 52181 - 067.020 *

deym, דיים [>]
 47295 - 029.050 *
 48263 - 171.070 *
 48283 - 009.080 *
 48324 - 171.080 *
 49225 - 048.050 *
 ...

deymend, דיימענד [>]
 48272 - 210.010 *
 48272 - 210.010.new

deymends, דיימענדס [>]
 48272 - 210.010 *

deymnd, דיימאנד [>]
 48272 - 210.010.new

deymnt, דיימאנט [>]
 52245 - 000.000.new8

deymnts, דיימאנטס [>]
 49205 - 045.080 *

deymond, דיימאָנד [>]
 48283 - 210.010.new2

deymonts, דיימאָנטס [>]
 49205 - 045.080.new2

deymunts, דיימונטס [>]
 48272 - 049.100 *

deyn, דיין [>]
 32358 - 081.030.new3
 48263 - 195.070 *
 48286 - 036.014.new
 48286 - 001.040 *
 48292 - 188.020.new
 ...

deyne, דיינע [>]
 47301 - 163.200 *
 50196 - 176.031.new3
 51225 - 174.100 *
 51228 - 164.022 *
 51228 - 164.022.new2
 ...

deynem, דיינעם [>]
 49293 - 188.040 *

deyner, דיינער [>]
 51258 - 119.020 *
 52184 -
 52215 - 164.021 *

deynim, דיינים [>]
 47301 - 188.040 *
 48272 - 210.120 *
 48286 - 188.040 *
 50227 - 188.040 *
 50306 - 188.040 *
 ...

deyns, דיינס [>]
 52184 - 163.010 *

deyoyd, דייויד [>]
 47267 - 212.010.new
 48283 - 160.090.new

deypek, דייפעק [>]
 50197 - 028.040 *
 53215 - 028.040 *

deypik, דייפיק [>]
 48272 - 028.040 *
 48283 - 028.040.new
 48283 - 028.040.new
 51225 - 028.040 *

deypk, דייפק [>]
 52184 - 028.040 *
 53272 - 028.040 *

deyre, דיירע [>]
 50213 - 038.090 *

deyrekt, דיירעקט [>]
 50227 - 161.040.new2
 50227 - 189.080.new2

deyrey, דיירייא [>]
 52181 - 093.040.new

deys, דייס [>]
 47301 - 166.010.new
 52184 - 166.010 *

deyshe, דיישע [>]
 55249 - 078.093 *

deyshke, דיישקע [>]
 47301 - 071.080 *
 49205 - 071.080.new
 50306 - 071.080 *
 51228 - 113.010 *
 52307 - 028.091 *
 ...

deyshkrop, דיישקראָפּ [>]
 47301 - 134.040 *

deyshte, דיישטע [>]
 46327 - 196.030 *

deyshze, דיישזע [>]
 51283 - 131.050 *

deyske, דייסקע [>]
 55258 - 113.110 *

deyt, דייט [>]
 48272 - 182.043.new2
 53257 - 118.032 *
 53272 - 008.041.new

deytlekh, דייטלעך [>]
 51283 - 130.041 *
 51283 - 079.020 *
 51283 - 086.060 *
 51283 - 190.010 *
 52181 - 179.110 *
 ...

deytlekher, דייטלעכער [>]
 51283 - 175.070 *

deytlikh, דייטליך [>]
 51283 - 034.090.new
 51283 - 169.090 *

deytlikhn, דייטליכן [>]
 51283 - 132.011 *

deytn, דייטן [>]
 55249 - 003.014.new2

deytsh, דייטש [>]
 48272 - 001.070.new
 49225 - 220.120.new8
 49225 - 185.130.new
 49225 - 200.021 *
 51229 - 094.012 *
 ...

deytshe, דייטשע [>]
 47301 - 009.010.newo
 51283 - 037.091 *
 52181 - 037.080 *
 52181 - 200.021 *
 53289 - 013.050.new

deytsher, דייטשער [>]
 47301 - 084.030.new

deytshish, דייטשיש [>]
 51283 - 114.040 *

deytshisher, דייטשישער [>]
 48272 - 001.070.new
 52245 - 035.071 *

deytshlnd, דייטשלאנד [>]
 49225 - 195.060.new
 51233 - 220.120.newc
 52184 - 195.040 *

deytshmerish, דייטשמעריש [>]
 51225 - 040.081 *
 51225 - 008.050.new
 51225 - 082.040 *
 51283 - 039.060 *
 51283 - 118.041 *
 ...

deytshmerishe, דייטשמערישע [>]
 51225 - 040.081 *

deytshn, דייטשן [>]
 51283 - 114.011 *
 52184 - 001.090.new

deytshtish, דייטשטיש [>]
 48272 - 117.051 *

deyunim, דייונים [>]
 51228 - 188.030.new

deyvid, דייוויד [>]
 53228 - 039.060.new
 53228 - 039.080 *

deyze, דייזע [>]
 47301 - 078.093 *
 52307 - 131.040.new
 53257 - 177.090.new
 53289 - 131.050 *
 53289 - 131.050.new
 ...

deyzhe, דייזשע [>]
 46327 - 134.040 *
 47267 - 078.093 *
 47301 - 078.093 *
 48259 - 078.093 *
 48272 - 078.093 *
 ...

deyzhes, דייזשעס [>]
 50312 - 196.030 *
 51229 - 131.050 *
 51314 - 071.080.new
 51314 - 071.070 *

deyzhke, דייזשקע [>]
 48292 - 071.080 *
 48292 - 131.030.new
 48292 - 131.050 *
 48324 - 071.080 *
 49293 - 078.093 *
 ...

deyzhkes, דייזשקעס [>]
 48292 - 179.130.new
 50334 - 000.000.new
 51323 - 196.032.2 *

deyzke, דייזקע [>]
 55258 - 078.091 *

dezert, דעזערט [>]
 47295 - 104.120.new

dezgt, דעזאגט [>]
 52217 - 175.051 *

dezhke, דעזשקע [>]
 48263 - 071.080.new
 48263 - 071.080.new2
 48263 - 071.080.new3
 48263 - 071.080.new2
 48263 - 071.080.new3

dezizes, דעזיזעס [>]
 53309 - 018.080.new

dezogt, דעזאָגט [>]
 52223 - 128.050 *
 52224 - 045.020.new

de[m, דע[ם [>]
 52249 - 001.090.new3

df, דפֿ [>]
 51196 - 187.010.new2

dfs, דפֿס [>]
 32358 - 125.050.new
 50285 - 193.040.new

dg, דג [>]
 50237 - 052.040 *

dg'eli, דג'עלי [>]
 53309 - 127.030 *

dg'ouk, דג'אָוּק [>]
 53272 - 003.050.new2

dge, dge [>]
 49224 - 149.061 *

dgedenk, דגעדענק [>]
 54265 - 220.120.new55

dgegn, דאגעגן [>]
 51217 - 220.110 *
 51238 - 029.051 *

dger, דגער [>]
 51314 - 012.010.2 *
 53289 - 194.070.new3

dgezen, דאגעזען [>]
 51228 - 159.330 *

dgh, דאגה [>]
 45284 - 220.080.2 *
 48292 - 220.080.new4
 48292 - 220.080.new6
 48324 - 220.080.new
 49225 - 210.120 *
 ...

dgh'estu, דאגה'עסטוּ [>]
 50196 - 220.080.new

dgh'nish, דאגה'ניש [>]
 50196 - 220.080.new

dghn, דאגהן [>]
 50296 - 158.020 *

dghnen, דאגהנען [>]
 50296 - 158.020.2 *

dght, דאגהט [>]
 46327 - 182.030.new5

dgi, דגי [>]
 46327 - 145.040 *
 47301 - 018.040 *
 49225 - 029.070 *
 51233 - 011.020.new

dgim, דגים [>]
 52224 - 013.040.new

dgn, דאגן [>]
 44264 - 220.0803 *
 48354 - 107.011 *
 48354 - 107.011 *
 48354 - 107.011 *

dgos, דגאָס [>]
 53309 - 062.040 *
 54301 - 115.010.new

dgv4y, dgv4y [>]
 48248 - 200.020.new2

dheynu, דהיינו [>]
 48354 - 073.051.new2
 51323 - 197.065 *
 54222 - 197.061 *
 55249 - 034.090 *

dhirh, דהירה [>]
 32358 - 152.010.new3

di, די [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 011.010.2 *
 31357 - 012.030 *
 31357 - 012.030.new
 31357 - 012.030.new2
 ...

di(der, די(דער [>]
 53228 - 103.060.new

di)land, די)לאַנד [>]
 54265 - 190.010.new2

di-o, די-אָ [>]
 31357 - 098.011 *
 48248 - 096.010 *
 49245 - 178.090.new2
 49245 - 140.070 *
 50213 - 138.080 *
 ...

di..., די...א [>]
 53272 - 042.061 *

di.....sters, די.....סטערס [>]
 53309 - 059.090.new

di....di, די....די [>]
 53309 - 035.060.new

di....es, די....עס [>]
 53309 - 202.080 *

di....khhob, די....כהאָב [>]
 53309 - 027.050 *

di....prgesn, די....פארגעסן [>]
 53309 - 026.010.new2

di...du, די...דוּ [>]
 53215 - 136.080 *

di...ikh, די...איך [>]
 55249 - 142.050 *

di...khhob, די...כהאָב [>]
 53309 - 018.090 *
 53309 - 025.070 *

di...me, די...מע [>]
 53309 - 024.080 *

di...vs, די...וואס [>]
 52184 - 152.021.new5

di...zvieses, די...זאוויעסעס [>]
 53309 - 060.030 *

di/der, די/דער [>]
 50312 - 076.020.new
 53295 - 072.020.new2

di>breklkh, די>ברעקלאך [>]
 53272 - 189.080.new2

diablokakh, דיאַבלאָקאַך [>]
 50306 - 154.050 *

diagonal, דיאַגאָנאַל [>]
 50202 - 168.040.new
 50227 - 168.040.new

diagram, דיאַגראַם [>]
 53212 - 002.040.newh

diagunl, דיאַגונל [>]
 50196 - 174.040.new4

dial, dial [>]
 54301 - 114.020.2 *

dialect, dialect [>]
 49065 - 227.194061.new
 52249 - 051.050 *
 52268 - 001.040 *
 54301 - 009.024.new2

dialek, דיאַלעק [>]
 53228 - 010.062.new2

dialekt, דיאַלעקט [>]
 32358 - 024.021.new2
 44264 - 001.040 *
 44264 - 001.042 *
 45284 - 024.091 *
 48284 - 065.060 *
 ...

Dialekten, Dialekten [>]
 49065 - 229.229005.new2

dialektn, דיאַלעקטן [>]
 32358 - 000.000.new
 32358 - 000.000.new3
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 000.000.newd
 32358 - 000.000.newd
 ...

dialogn, דיאַלאָגן [>]
 48276 - 089.063 *

diamant, דיאַמאַנט [>]
 32358 - 010.070.new
 32358 - 010.070.new3
 32358 - 010.070.new4
 32358 - 010.070.new5
 32358 - 010.070.new9
 ...

diamant-bukhvald, דיאַמאַנט-בוכוואַלד [>]
 32358 - 010.070.new9

diamant-hendler, דיאַמאַנט-הענדלער [>]
 48324 - 210.020 *

diamantn, דיאַמאַנטן [>]
 32358 - 010.070.new4
 49293 - 210.010 *
 50190 - 210.010 *
 50213 - 210.010.new
 50296 - 178.050 *

diamants, דיאַמאַנטס [>]
 32358 - 010.070.new
 32358 - 010.070.new4
 54222 - 038.040.new

diameter, דיאַמעטער [>]
 50285 - 078.093 *

diamond, diamond [>]
 48276 - 210.010.new
 48276 - 210.010.new
 48281 - 168.090 *
 48281 - 168.110 *
 49224 - 210.010 *
 ...

diamond'l, diamond'ל [>]
 49224 - 000.000.new7

diamond-handler, diamond-האַנדלער [>]
 48276 - 210.010 *

diamond-hendler, diamond-הענדלער [>]
 48286 - 210.010 *
 49245 - 210.010.new2

diamond-koyfer, diamond-קויפֿער [>]
 48286 - 210.010.new

diamond-soykher, diamond-סוחר [>]
 49247 - 210.010.new
 49247 - 210.010.new3

diamonds, diamonds [>]
 48259 - 038.070 *
 49224 - 000.000.new5
 49224 - 000.000.new6
 49224 - 210.010.new2
 49224 - 220.120.newi
 ...

diamonds.no, diamonds.no [>]
 54265 - 168.100.new

diane, דיאַנע [>]
 51323 - 046.040 *

diaper, diaper [>]
 49096 - 232.232007.new2

diapers, diapers [>]
 50312 - 161.042.new

diarrhea, diarrhea [>]
 44264 - 093.052.new

diaspis, דיאַספּיס [>]
 50212 - 004.040.new3

diayshitsher, דיייַשיטשער [>]
 54222 - 001.090.new

dib, דיב [>]
 48281 - 087.030 *

Diber, Diber [>]
 49096 - 224.224001.new2
 49096 - 224.224001.new3
 52184 - 009.052.new

dibeve, דיבעווע [>]
 46327 - 064.060.new2
 46327 - 064.060.new2
 46327 - 064.060.new2
 46327 - 064.060.new3
 46327 - 064.060.new3
 ...

dibnie, דיבניע [>]
 50259 - 007.050 *

dibr, דיבר [>]
 44264 - 188.010.2 *
 51217 - 009.051 *

dibrizem, דיבריזעם [>]
 55249 - 176.050 *

dibrnu, דיברנו [>]
 32358 - 140.080 *

dibru, דיברו [>]
 52229 - 040.020.new2

dibuk, דיבוק [>]
 50334 - 028.112.new6

diburim, דיבורים [>]
 45284 - 172.010 *
 50248 - 144.090 *
 50306 - 017.040.new2
 53261 - 081.100 *
 53261 - 220.120 *

dice, dice [>]
 45284 - 166.010.new2
 49235 - 166.010.new3
 49235 - 166.010.new4
 49245 - 166.050.new2
 49245 - 166.050.new2
 ...

dicke, dicke [>]
 49065 - 227.196050 *

dicken, dicken [>]
 49065 - 234.179090 *

dicky, dicky [>]
 48292 - 157.100.new8

dictionary, dictionary [>]
 54301 - 040.093 *
 54301 - 017.031.new3

did, did [>]
 44264 - 008.040.new
 47267 - 019.030.new
 47295 - 083.060.new3
 47301 - 000.000.new68
 48263 - 021.030.new
 ...

dides, דידעס [>]
 48277 - 086.080.new6
 48277 - 086.080.new7
 52181 - 096.031 *

didididi, דידידידי [>]
 50197 - 163.250 *

didn't, didn't [>]
 48276 - 035.031 *
 48276 - 154.072.2 *
 48324 - 065.110 *
 49224 - 034.050.new4
 49224 - 220.120.newb
 ...

didnt, didnt [>]
 49256 - 057.130 *
 49256 - 061.010.new
 53257 - 044.111 *
 53272 - 100.029.new2
 53272 - 010.070.new2
 ...

didn`t, didn`t [>]
 48263 - 010.060.new2
 48263 - 026.040.new4
 48292 - 082.040 *
 48292 - 176.010.2 *

didrobiaskes, דידראָביאַסקעס [>]
 52236 - 123.053.new4

die, דיע [>]
 47267 - 092.020.new
 48263 - 183.081.new2
 49065 - 000.000.new6
 49065 - 222.010010.new
 49065 - 222.222015 *
 ...

die...die, die...die [>]
 49096 - 234.182030.new

die...Fltlesupp, die...Flötlesupp [>]
 49096 - 236.130100.new

died, died [>]
 47295 - 183.080.new
 48259 - 183.090.new
 48276 - 183.020 *
 48276 - 219.082 *
 52249 - 183.010 *

diege, diege [>]
 48276 - 076.040.new

diegekhts, דיעגעכץ [>]
 47295 - 154.093 *
 48292 - 154.093 *
 48354 - 154.090 *
 48354 - 154.094.new
 50312 - 154.093 *
 ...

diekhotsh, דיעכאָטש [>]
 50306 - 154.091 *

dielo, דיעלאָ [>]
 50275 - 204.010 *

dien, dien [>]
 49065 - 232.162070.new2

Dienschtag, Dienschtag [>]
 49096 - 229.229005 *

Dienstag, Dienstag [>]
 49065 - 229.229005.new

Dienstmdchen, Dienstmädchen [>]
 49096 - 235.235007.new

diep, דיעפּ [>]
 52181 - 005.030 *

dies, דיעס [>]
 49247 - 156.140 *

diesat, דיעסאַט [>]
 50334 - 044.111 *

diese, diese [>]
 49065 - 226.191020 *
 49096 - 223.001080.new
 49096 - 225.225012 *
 49096 - 226.226009.new
 49096 - 232.232006 *
 ...

dieselbe, dieselbe [>]
 49065 - 229.218010.new
 49065 - 229.229002.new

dieser, dieser [>]
 49065 - 223.069100.new2

diezhe, דיעזשע [>]
 49256 - 078.093 *

difektiv, דיפֿעקטיוו [>]
 50273 - 064.010 *

diference, diference [>]
 48276 - 032.021.2 *
 48276 - 035.061 *
 48276 - 038.020 *
 48276 - 065.122.new
 48276 - 154.040 *
 ...

diferens, דיפֿערענס [>]
 53257 - 060.012.new

diferent, diferent [>]
 46327 - 104.080.new2
 46327 - 104.080.new3
 46327 - 105.029.new3
 46327 - 105.060.new4
 46327 - 129.091 *
 ...

diferente, דיפֿערענטע [>]
 46327 - 218.020.new4
 48276 - 147.030 *
 48276 - 156.131.new2

diferents, דיפֿערענץ [>]
 45284 - 060.012 *
 50227 - 051.021.new
 50306 - 206.030.new
 52236 - 147.070 *
 53211 - 118.020 *
 ...

diferentsiatsie, דיפֿערענציאַציע [>]
 32358 - 009.011.2 *
 50306 - 055.040.new

diferentsirt, דיפֿערענצירט [>]
 50212 - 030.052.new

differebt, differebt [>]
 49224 - 040.080 *

differebts, differebts [>]
 53278 - 067.051.new4

difference, difference [>]
 44264 - 156.040.new2
 46327 - 053.060.2 *
 48259 - 206.030.new
 48263 - 154.072 *
 48265 - 061.070.new
 ...

different, different [>]
 44264 - 106.051.new
 46327 - 066.080.new6
 46327 - 072.091.new9
 46327 - 073.020 *
 46327 - 189.081.new3
 ...

different's, different'ס [>]
 50246 - 002.021 *
 50246 - 002.070 *

differenta, differentאַ [>]
 49224 - 145.041 *

differente, differente [>]
 49224 - 019.011 *
 49224 - 024.091 *

differents, differents [>]
 53278 - 159.330.new
 53278 - 200.021.new2
 53278 - 186.020.new
 53278 - 189.080.new7

differentzakh, differentזאַך [>]
 50246 - 060.012 *

difficalt, difficalt [>]
 51196 - 039.090 *
 51196 - 039.090.new3

diffrence, diffrence [>]
 48292 - 025.030 *
 54265 - 159.110 *
 54265 - 206.030.new4

diffrent, diffrent [>]
 48263 - 090.060 *

difiicalt, difiicalt [>]
 51196 - 039.090.new2

difinishion, difinishion [>]
 52268 - 044.020.new2

difinitsie, דיפֿיניציע [>]
 52251 - 004.032.new

difirent, difirent [>]
 48276 - 200.020.new3

Difle, Difle [>]
 49065 - 224.200020 *

difterie, דיפֿטעריע [>]
 48277 - 033.101.new2
 48286 - 034.083 *
 50202 - 034.080 *
 50246 - 034.083.new
 51323 - 034.041 *
 ...

difterit, דיפֿטעריט [>]
 53228 - 034.080.new

dig, דיג [>]
 53272 - 017.050.new2
 55249 - 076.030.new2
 55277 - 076.020.new2

digarbarers, דיגאַרבאַרערס [>]
 52249 - 051.050 *

digele, דיגעלע [>]
 48276 - 034.050.new

digen, דאיגען [>]
 50306 - 157.080.new2

diges, דאיגעס [>]
 47301 - 220.080.new
 47301 - 000.000.newa
 47301 - 000.000.newa
 47301 - 000.000.newb
 53215 - 220.080 *

digl, דיגל [>]
 31357 - 173.060 *

digonl, דיאגאָנאל [>]
 52217 - 168.040.new

digroyse, דיגרויסע [>]
 49235 - 004.040.new3

digsn, דיגאסן [>]
 52245 - 000.000.new8

dihigh, דיhigh [>]
 48292 - 220.120.newi

diinitse, דייִניצע [>]
 48277 - 111.030.new

dik, דיק [>]
 32358 - 136.060.newe
 44264 - 067.020 *
 46327 - 067.020.new
 47267 - 067.020 *
 47288 - 067.020 *
 ...

dikduk, דיקדוק [>]
 52236 - 103.120 *
 52251 - 021.070.new3

dikduk-melamed, דיקדוק-מלמד [>]
 54301 - 172.030 *

dike, דיקע [>]
 31357 - 037.010.new
 45284 - 077.050.new
 47295 - 112.110.new
 47295 - 129.020.new3
 47301 - 067.020 *
 ...

diker, דיקער [>]
 31357 - 029.024.new
 31357 - 034.070 *
 49205 - 028.120.new
 50190 - 155.020.new3
 50196 - 051.051.new
 ...

dikere, דיקערע [>]
 47295 - 138.140 *
 51217 - 070.050 *
 52236 - 138.030.new
 52236 - 138.030.new
 52268 - 108.083 *
 ...

dikes, דיקעס [>]
 50273 - 144.040 *
 50273 - 220.120.new44
 50273 - 220.120.new44

dikeshenes, דיקעשענעס [>]
 52217 - 189.080 *

dikh, דיך [>]
 31357 - 022.060 *
 32358 - 163.050 *
 32358 - 195.020.new2
 32358 - 195.020.new3
 44264 - 007.090 *
 ...

dikhat, דיכאַט [>]
 49293 - 022.030.new2
 54301 - 022.041.new2

dikhen, דיכען [>]
 52307 - 022.030 *

dikhenen, דיכענען [>]
 46327 - 187.061.new
 47295 - 187.061.new2
 47301 - 187.061 *
 48263 - 187.061 *
 48276 - 187.061 *
 ...

dikhent, דיכענט [>]
 47267 - 187.061 *
 48292 - 187.062 *
 49225 - 187.062 *
 50213 - 187.062 *
 52181 - 187.062 *

dikhet, דיכעט [>]
 47295 - 187.061.new3
 48283 - 187.062 *
 48286 - 022.040.2 *
 49224 - 022.070 *
 49224 - 022.080 *
 ...

dikhn, דיכן [>]
 49242 - 187.020.new2
 49242 - 187.020.new
 49293 - 022.030 *
 49293 - 022.030.new2

dikhnt, דיכנט [>]
 46327 - 187.062 *
 46327 - 187.062.new
 46327 - 187.062.new
 48263 - 187.062 *
 48276 - 187.062 *
 ...

dikht, דיכט [>]
 46327 - 187.040.new

dikhter, דיכטער [>]
 32358 - 081.030.new3
 50212 - 035.071.new4

dikhtunh-kleyder, דיחתונה-קליידער [>]
 49293 - 044.030 *

diki, דיקי [>]
 49224 - 167.010.new4

diklekh, דיקלעך [>]
 48281 - 127.060.new

dikn, דיקן [>]
 46327 - 103.060.new7
 48354 - 028.070.new
 49245 - 067.020 *
 49245 - 067.020.new2
 49245 - 067.020.new2
 ...

dikshoneri, דיקשאָנערי [>]
 55249 - 034.083 *

dikstritn, דיקסטריטן [>]
 46327 - 009.030.new3

dikteven, דיקטעווען [>]
 53278 - 174.080 *

diktirn, דיקטירן [>]
 50196 - 174.080.new
 53228 - 008.120.new37

diktirt, דיקטירט [>]
 53272 - 012.030.new3

dil, דיל [>]
 45284 - 059.010.new
 46327 - 059.010.new3
 46327 - 059.010.new3
 47295 - 098.010.new
 48276 - 059.010.new2
 ...

dil'ne, דיל'נע [>]
 50273 - 132.040 *

dile, דילע [>]
 50248 - 213.110 *

dilekt, דיאלעקט [>]
 49205 - 024.100 *
 52181 - 001.050.new

dilektn, דיאלעקטן [>]
 47301 - 009.010.newo

diletste, דילעצטע [>]
 52215 - 197.071 *

dilg, דילג [>]
 52229 - 173.060 *
 52229 - 173.060.new

dilhoyz, דילהויז [>]
 32358 - 219.120 *
 32358 - 219.120.2 *
 32358 - 220.030 *

dilig'ns, דיליג'אנס [>]
 53272 - 002.041.new7
 53272 - 008.080.new3

dilizhans, דיליזשאַנס [>]
 32358 - 154.090.new
 32358 - 154.090 *
 32358 - 154.090.new
 32358 - 154.090.new
 32358 - 154.090.new
 ...

dilizhnd, דיליזשאנד [>]
 47301 - 154.060.new

dill, dill [>]
 51196 - 098.010 *
 51314 - 098.010 *
 52249 - 098.010.new5
 53295 - 098.010.new2

diln, דילן [>]
 47295 - 220.120.new48
 49224 - 209.070 *
 54226 - 059.010 *

dim, דים [>]
 48292 - 009.080.new2
 49293 - 064.070.new
 50273 - 087.062.new
 53309 - 179.020.new3

dimant, דימאַנט [>]
 32358 - 153.041 *

dimantn, דימאַנטן [>]
 49245 - 210.010.new
 50273 - 210.010.new

dimb, דימב [>]
 46327 - 102.092.new

dimbene, דימבענע [>]
 49242 - 102.092.new5

dime, dime [>]
 54265 - 207.031 *
 54265 - 207.031.new

dimener, דימענער [>]
 49235 - 210.010 *

diment, דימענט [>]
 51258 - 210.010 *
 52184 - 168.110 *
 52268 - 168.110 *
 55248 - 168.110 *

diment-hendler, דימענט-הענדלער [>]
 50246 - 210.010 *

diment-soykher, דימענט-סוחר [>]
 48263 - 210.010 *

dimentene, דימענטענע [>]
 48272 - 049.100 *

dimentn, דימענטן [>]
 49225 - 210.010 *
 50248 - 210.010 *

dimet, דימעט [>]
 50212 - 065.121.new

dimilkh, דימילך [>]
 52181 - 112.100 *

diminutiv, דימינוּטיוו [>]
 50306 - 024.100.new
 52192 - 130.031 *
 52251 - 088.040.new5
 53295 - 109.080.new

diminutivn, דימינוטיוון [>]
 52192 - 019.060.new2

dimnik, דימניק [>]
 52223 - 083.120.newa
 52223 - 083.120.new9
 52223 - 083.120.newa
 52224 - 084.010 *
 52224 - 084.010.new
 ...

dimnt, דימנט [>]
 48263 - 210.010 *

dimont, דיאמאָנט [>]
 55248 - 168.110 *

dimpik, דימפּיק [>]
 50212 - 072.052.new2

dimpikn, דימפּיקן [>]
 50212 - 072.052.new2

dimpt, דימפּט [>]
 52192 - 121.030 *

din, דין [>]
 32358 - 024.100.new
 32358 - 136.060.newf
 32358 - 138.130 *
 32358 - 170.050.new
 32358 - 170.050.new
 ...

din't, din't [>]
 51196 - 118.031 *

din(e, דין(ע [>]
 48276 - 024.100 *
 53295 - 070.050 *
 54301 - 070.050 *
 54301 - 086.030.new2

din(er, דינ(ער [>]
 48263 - 070.050 *
 48324 - 024.100.new
 49247 - 024.100 *
 49247 - 024.100.new
 52229 - 024.100 *
 ...

din-din, דין-דין [>]
 32358 - 136.060.new6

din-toyre, דין-תּורה [>]
 52249 - 188.021.2 *

dinamishn, דינאַמישן [>]
 53228 - 001.070.new

dinastie, דינאַסטיע [>]
 32358 - 188.080.new
 53261 - 183.120 *

dinasties, דינאַסטיִעס [>]
 53261 - 183.120.new

dine, דינע [>]
 31357 - 155.030.new2
 32358 - 000.000.neww
 32358 - 025.060.new2
 32358 - 109.030 *
 32358 - 129.060.new4
 ...

dinek, דינעק [>]
 53261 - 037.030 *

dinem, דינעם [>]
 31357 - 024.100 *
 32358 - 176.051.new3
 47301 - 126.080.new
 48259 - 049.041 *
 49256 - 080.023.new2
 ...

dinen, דינען [>]
 48243 - 131.011 *
 48263 - 188.040.new
 49224 - 017.012.newa
 50190 - 220.120.newn
 50329 - 220.120 *
 ...

dineper, דינעפער [>]
 48272 - 217.063.new

diner, דינער [>]
 44264 - 024.100 *
 46327 - 054.020.newb
 47288 - 126.080 *
 47295 - 126.080 *
 47301 - 070.050 *
 ...

diner-tsuker, דינער-צוקער [>]
 49235 - 126.081.new

dinere, דינערע [>]
 48243 - 155.030.new2
 48292 - 070.050 *
 49247 - 025.064.new2
 50227 - 058.062.new
 50248 - 108.082 *
 ...

dinerer, דינערער [>]
 48354 - 028.120.new5
 49256 - 070.050 *
 53212 - 070.050.new
 53212 - 086.030.new

dinern, דינערן [>]
 50196 - 216.010.new4
 50196 - 216.010.new6

dinert, דינערט [>]
 50196 - 216.010.new3
 50196 - 216.010.new5
 53212 - 216.011 *

dines, דינעס [>]
 50246 - 098.061 *
 51314 - 099.062 *
 52236 - 098.061 *
 52249 - 099.040 *
 52249 - 099.062 *

dinester, דינעסטער [>]
 48272 - 217.063.new
 48272 - 217.063.new

dinetse, דינעצע [>]
 47267 - 111.030 *

dineye, דינייע [>]
 48284 - 099.062.2 *

ding, דינג [>]
 47267 - 204.010.new
 48259 - 015.053.new
 48272 - 069.092 *
 48272 - 069.100 *
 48283 - 157.070 *
 ...

dingen, דינגען [>]
 47301 - 003.042.new2
 48243 - 212.012.new
 48354 - 025.020.new3
 48354 - 044.100.newd
 48354 - 085.041.newf
 ...

Dinger, Dinger [>]
 49065 - 226.191020 *

dingle, dingle [>]
 54226 - 168.031.new2

Dings, Dings [>]
 49065 - 226.191020.new2

dingt, דינגט [>]
 49242 - 212.011.2 *
 50312 - 154.072.new
 50334 - 154.072.2 *
 51233 - 208.020 *

dinh, דינה [>]
 31357 - 160.020 *
 53212 - 220.120.new4

dini, דיניא [>]
 52181 - 099.065 *

dinie, דיניע [>]
 31357 - 099.062 *
 32358 - 100.061 *
 46327 - 099.062 *
 46327 - 099.062 *
 46327 - 099.062 *
 ...

dinie-kerlekh, דיניע-קערלעך [>]
 49229 - 099.010 *
 49229 - 099.040 *
 49229 - 099.040 *
 49247 - 099.040 *
 49247 - 099.040.new
 ...

dinies, דיניעס [>]
 31357 - 099.062 *
 46327 - 099.062.new2
 47301 - 099.062 *
 48243 - 100.061 *
 48292 - 100.062 *
 ...

dinietse, דיניעצע [>]
 51229 - 111.030 *

dinim, דינים [>]
 32358 - 181.030 *
 32358 - 188.040.new
 32358 - 188.040.new
 45284 - 188.040 *
 46327 - 188.040 *
 ...

dinin, דינין [>]
 48283 - 188.040 *

dining-room, dining-room [>]
 47288 - 057.070.new
 55268 - 057.070 *

dining-roomiz, dining-roomאיז [>]
 50246 - 057.043.new2

diningroom, diningroom [>]
 48286 - 057.043.new3
 48286 - 058.010.new3

dinink, דינינק [>]
 49247 - 024.100.new7
 49247 - 024.100.new7
 51258 - 083.102.new

dininke, דינינקע [>]
 48284 - 077.051.new
 49224 - 109.020 *
 50306 - 133.080 *
 51258 - 053.030.new2
 51258 - 083.102 *
 ...

dininker, דינינקער [>]
 52268 - 070.050 *

dinire, דינירע [>]
 46327 - 108.071.new4

dinitse, דיניצע [>]
 47267 - 144.060 *
 48248 - 111.030 *
 48263 - 071.100 *
 48263 - 111.030 *
 48263 - 144.060 *
 ...

dinitsed, דיניצעד [>]
 53212 - 129.010.new2

dinitses, דיניצעס [>]
 52213 - 113.010 *
 54222 - 100.080.new2
 54222 - 100.080.new3

dinitsgayt, דיניצגייַט [>]
 48277 - 014.030.new3

dinitshke, דיניטשקע [>]
 51238 - 154.093 *

dinitshkele, דיניטשקעלע [>]
 52213 - 129.070 *

dinitshker, דיניטשקער [>]
 48281 - 216.070 *

dinivits, דיניוויץ [>]
 48277 - 014.030.new3

dink, דינק [>]
 48276 - 134.030 *
 51283 - 037.041 *
 52211 - 069.090 *

dinkayt, דינקייַט [>]
 53257 - 028.102 *

dinke, דינקע [>]
 47301 - 100.060 *
 47301 - 100.060 *

dinmit, דינאמיט [>]
 51229 - 106.030.new

dinner, dinner [>]
 46327 - 103.060.new
 46327 - 103.060.new7
 46327 - 103.060.new9
 46327 - 103.060.newa
 46327 - 135.010.new5
 ...

dinner-zup, dinner-זופּ [>]
 50329 - 198.080 *

dinnergedenk, dinnerגעדענק [>]
 52236 - 103.050 *

dinnerhot, dinnerהאָט [>]
 52236 - 103.040 *

dinneroykhet, dinnerאויכעט [>]
 52236 - 103.080 *

dinning, dinning [>]
 49293 - 057.070 *
 50275 - 057.043 *
 53295 - 057.140.new
 54222 - 057.043.new

dinning-room, dinning-room [>]
 46327 - 057.070 *
 54249 - 198.040.new

dinningroom, dinningroom [>]
 48286 - 058.010.new2
 54249 - 057.043 *

dins, דינס [>]
 32358 - 024.100.new
 49224 - 188.040.2 *
 49224 - 188.040 *
 49224 - 188.0403 *
 49247 - 188.040 *
 ...

dinst, דינסט [>]
 32358 - 192.050 *
 32358 - 197.072.new2
 46327 - 068.040.new7
 46327 - 160.180.new4
 46327 - 160.180.new4
 ...

dinst-meydl, דינסט-מיידל [>]
 50334 - 028.112.new

dinste, דינסטע [>]
 48243 - 155.030.new3
 48243 - 155.030.new3

Dinstich, Dinstich [>]
 49065 - 229.229005.new3

dinstig, דינסטיג [>]
 50196 - 184.010 *
 50197 - 184.010 *
 55249 - 177.012 *

dinstik, דינסטיק [>]
 31357 - 154.010 *
 31357 - 184.010 *
 32358 - 184.010 *
 46327 - 000.000.new3
 46327 - 184.010 *
 ...

dinstmad, דינסטמאַד [>]
 55249 - 160.180.new

dinstmeydl, דינסטמיידל [>]
 48263 - 160.180.new8
 50190 - 220.120.newo
 50199 - 077.020.2 *
 50329 - 160.180.new2
 50334 - 160.180 *
 ...

dinstmeydlekh, דינסטמיידלעך [>]
 52249 - 001.080 *

dinstmoyd, דינסטמויד [>]
 46327 - 160.180.new4
 47301 - 001.060 *
 48263 - 160.180.new8
 55248 - 160.180 *

dinstn, דינסטן [>]
 32358 - 197.072.new
 32358 - 197.072.new2
 32358 - 197.072.new2
 49224 - 074.020.2 *
 50196 - 197.070.new2
 ...

dint, דינט [>]
 48354 - 105.100 *
 50190 - 144.082.new
 50212 - 065.090 *
 52249 - 187.010.new
 55258 - 209.020.new3

dintshe, דינטשע [>]
 53212 - 220.120.new4
 53212 - 220.120.new5
 53212 - 220.120.new8
 53212 - 220.120.new9

dintshik, דינטשיק [>]
 49247 - 170.040 *
 50196 - 138.080.new
 50202 - 138.140.new

dintshike, דינטשיקע [>]
 48243 - 155.030.new2
 48243 - 194.070.new4
 50197 - 098.022 *

dintshiker, דינטשיקער [>]
 49247 - 024.100.new4
 52224 - 216.070.new

dintshiks, דינטשיקס [>]
 50196 - 098.020 *

dintshinke, דינטשינקע [>]
 49235 - 138.130.new2

dintsn, דינצן [>]
 48248 - 121.080.2 *
 49242 - 121.080 *
 50190 - 121.020 *
 50190 - 121.024 *
 50196 - 121.020 *
 ...

dintst, דינצט [>]
 50196 - 121.080 *

diobl, דיאָבל [>]
 50190 - 163.050 *

diogd, דיאָגד [>]
 48286 - 052.030.new
 48286 - 052.040 *

dioget, דיאָגעט [>]
 50296 - 052.040 *

diogot, דיאָגאָט [>]
 48263 - 154.090.new
 50334 - 154.090.new
 50334 - 154.090 *
 50334 - 154.090.new
 50334 - 154.091 *
 ...

diogt, דיאָגט [>]
 48292 - 154.090 *
 48292 - 154.092.new
 48292 - 154.093 *
 48292 - 154.094 *
 49293 - 154.090 *
 ...

diohot, דיאָהאָט [>]
 49338 - 154.090 *
 49338 - 154.090.new2

diokhotsh, דיאָכאָטש [>]
 50306 - 154.090 *

dioreve, דיאָרעווע [>]
 53272 - 003.063.new3

dios, דיאָס [>]
 51314 - 163.240.new2

diosnes, דיאָסנעס [>]
 32358 - 021.040.new
 45284 - 021.040 *
 52192 - 021.040 *

dioyve, דיאויווע [>]
 53272 - 003.063.new2

dip, דיפּ [>]
 47301 - 000.000.newr
 48283 - 076.020.new2
 50190 - 156.071.new3
 50199 - 005.040 *

dipapers, דיpapers [>]
 54265 - 220.120.new49

diper, diper [>]
 55277 - 049.080 *

diperens, דיפערענס [>]
 48272 - 001.070.new
 48272 - 076.071.new
 48272 - 090.040 *
 48272 - 174.130 *
 48283 - 171.100.new4
 ...

diperent, דיפערענט [>]
 49225 - 096.011.new
 49225 - 098.030 *
 49256 - 015.054.new
 49256 - 025.064.new
 49256 - 124.010.new2
 ...

diperents, דיפערענץ [>]
 48272 - 156.100 *
 51233 - 004.060.new

dipkes, דיפּקעס [>]
 52181 - 207.050 *

diplom, דיפלאָם [>]
 52181 - 204.010 *

diplome, דיפּלאָמע [>]
 49224 - 000.000.new4
 49224 - 000.000.new4
 52211 - 036.060 *
 55249 - 034.010.newf

diplomen, דיפּלאָמען [>]
 49242 - 001.010.newb

diplomirter, דיפּלאָמירטער [>]
 52224 - 036.060.new

dipots, דיpots [>]
 50213 - 111.050 *

Dippe, Dippe [>]
 49065 - 237.237003 *

dipped, dipped [>]
 49235 - 124.010.new

diprve, דיפראווע [>]
 52215 - 175.050 *

dipterit, דיפטעריט [>]
 51217 - 034.080 *
 51238 - 034.080 *

dir, דיר [>]
 31357 - 087.031 *
 31357 - 165.010 *
 31357 - 171.100.2 *
 31357 - 206.070 *
 31357 - 206.080.new
 ...

dir...kh'veys, דיר...כ'ווייס [>]
 55268 - 007.090 *

dire, דירה [>]
 31357 - 057.010 *
 31357 - 057.020 *
 31357 - 057.020.new2
 31357 - 057.030 *
 45284 - 057.010.2 *
 ...

dire'le, דירה'לע [>]
 51238 - 055.051 *

dire-gelt, דירה-געלט [>]
 45284 - 057.010.2 *
 50329 - 220.120.new4
 54222 - 153.051 *

Direct, Direct [>]
 48292 - 018.0703 *
 52224 - 006.021.new

direkt, דירעקט [>]
 48354 - 000.000.new7
 49225 - 139.021 *
 49245 - 216.081.new4
 50190 - 083.050 *
 50196 - 050.071 *
 ...

direkto, דירעקטאָ [>]
 48354 - 111.010.neww

direktor, דירעקטאָר [>]
 48354 - 009.030.new2
 48354 - 107.011 *
 48354 - 107.011 *
 48354 - 107.011 *
 49242 - 159.160 *
 ...

dires, דירעס [>]
 48277 - 183.030.new2

dirf, דיִרף [>]
 50275 - 177.090 *

dirgebn, דירגעבן [>]
 52184 - 007.070.new

dirkh, דירך [>]
 50285 - 108.082 *

dirkhn, דירכן [>]
 51229 - 062.012 *
 53212 - 062.012 *

dirkhshlag, דירכשלאַג [>]
 50285 - 108.082 *

dirn, דירן [>]
 45284 - 133.012.new2

dirshtik, דירשטיק [>]
 52213 - 103.024.new
 52224 - 103.020.new
 52224 - 103.020.new

dirt, dirt [>]
 49224 - 121.080.new6
 54222 - 077.070.new

dirti, דירטי [>]
 47295 - 039.020.new
 53272 - 039.021.new4
 53289 - 061.020.new

dirty, dirty [>]
 48276 - 039.020.new3
 48286 - 063.050.new
 48292 - 039.020.new
 49224 - 063.050.new
 49224 - 121.080.new7
 ...

dirut, דירות [>]
 31357 - 055.030 *
 46327 - 057.050.new
 48277 - 183.030.new2
 49205 - 057.043 *
 49205 - 057.043.new
 ...

dis, דיס [>]
 47295 - 006.021 *
 47295 - 031.041 *
 47295 - 062.040 *
 47295 - 069.090 *
 47295 - 158.041 *
 ...

disappointed, disappointed [>]
 50246 - 021.011.2 *

discribable, discribable [>]
 48292 - 171.050.new4

discutions, discutions [>]
 32358 - 193.041.new8

diselbe, דיסעלבע [>]
 45284 - 007.081 *

diser, דיסער [>]
 52249 - 197.065 *

disertatsie, דיסערטאַציע [>]
 50212 - 038.161 *
 50212 - 038.161.new6
 50212 - 038.161.new5
 50227 - 207.060.new5

disgeritse, דיסגעריצע [>]
 48281 - 007.050 *

disgrace, disgrace [>]
 52249 - 220.120.new2

dish, דיש [>]
 47295 - 024.060 *
 47295 - 113.111.new
 47295 - 113.111.new2
 47295 - 113.111.new3
 47295 - 094.031 *
 ...

dishe, דישע [>]
 48248 - 131.050 *
 48248 - 131.050.new
 48248 - 131.050.new
 48283 - 136.060.new
 52224 - 006.021.new2
 ...

dishek, דישעק [>]
 52224 - 006.021.new3

dishel, דישעל [>]
 48243 - 177.012.new
 51217 - 145.041 *

dishen, דישען [>]
 50202 - 022.070 *
 50202 - 022.080.new
 52251 - 022.070 *

dishepsn, דישעפּסן [>]
 52249 - 037.071 *

dishert, דישערט [>]
 52307 - 022.070 *

dishes, dishes [>]
 44264 - 106.051.new
 47295 - 055.070.new2
 47301 - 196.030 *
 48283 - 071.110 *
 48286 - 071.110 *
 ...

dishet, דישעט [>]
 47301 - 121.070 *
 49229 - 083.080.2 *
 52211 - 121.070 *
 52251 - 022.040.new2
 52251 - 022.040.new
 ...

dishikes, דישיקעס [>]
 48283 - 113.010 *

dishke, דישקע [>]
 48277 - 078.093 *
 48284 - 071.080 *
 48324 - 072.060 *
 49293 - 071.080.new
 49293 - 071.080 *
 ...

dishkes, דישקעס [>]
 48284 - 071.100.new
 48284 - 071.100 *
 53295 - 106.051 *

dishn, דישן [>]
 48248 - 113.110 *

dishne, דישנע [>]
 48263 - 166.080 *

dishtowel, dishtowel [>]
 48248 - 110.031.new

disk, דיסק [>]
 52224 - 096.030.new2

diskes, דיסקעס [>]
 53211 - 113.010 *

diskusies, דיסקוסיעס [>]
 53261 - 183.120.new3

displves, דיספלאוועס [>]
 47301 - 005.011.new

dist, דיסט [>]
 48263 - 156.140.new
 48263 - 156.140.new2
 49245 - 156.140.new2
 49245 - 177.051.new2
 50259 - 156.140.new
 ...

distimulirn, דיסטימולירן [>]
 48248 - 108.050 *

Distinguished, Distinguished [>]
 48292 - 007.060 *

distinkshun, דיסטינקשון [>]
 50227 - 183.050.new3

distorbt, דיסטאָרבט [>]
 52184 - 162.070.new3

district, district [>]
 45284 - 001.060 *

distrike, דיסטריקע [>]
 49225 - 007.020.new

distrikt, דיסטריקט [>]
 45284 - 006.010 *

distriktn, דיסטריקטן [>]
 46327 - 009.030.new4

dit, דיט [>]
 51258 - 021.050.new3
 52245 - 000.000.new8
 53278 - 154.051 *

ditch, ditch [>]
 54301 - 002.030 *

diten'ka, דיטענ'קאַ [>]
 48286 - 163.250.new

ditiam, דיטיאַם [>]
 48286 - 163.250 *

ditke, דיטקע [>]
 50227 - 207.050.new
 52229 - 207.050.2 *
 53212 - 207.070 *
 53257 - 207.050 *
 54301 - 207.050 *

ditsh, דיטש [>]
 53211 - 070.013 *

ditshkes, דיטשקעס [>]
 49256 - 090.050.new

ditsn, דיצן [>]
 51229 - 163.180 *
 53212 - 163.180.new
 53212 - 163.180.new2

divan, דיוואַן [>]
 48263 - 067.040 *
 48292 - 067.040 *
 50190 - 068.060 *
 50190 - 068.061 *
 50196 - 068.060 *
 ...

divanes, דיוואַנעס [>]
 49247 - 058.020 *
 50190 - 068.061 *
 50199 - 191.020 *
 50246 - 068.060 *
 50246 - 068.063.new2

divenes, דיווענעס [>]
 49247 - 058.020 *

diver, דיווער [>]
 49229 - 068.060 *

diverter, דיווערטער [>]
 48272 - 018.060.new5

dividnies, דיווידאניעס [>]
 51258 - 038.070.new

divilde, דיווילדע [>]
 51225 - 100.080 *

divitsia, דיוויטסיאַ [>]
 50334 - 142.050.new

divn, דיוואן [>]
 49225 - 068.060 *
 51225 - 068.060 *
 51238 - 068.060 *
 51258 - 068.060 *
 51258 - 068.061 *
 ...

divnem, דיוונעם [>]
 52192 - 159.110.new

divner, דיוונער [>]
 52192 - 159.110.new

divnes, דיוואנעס [>]
 49256 - 079.050 *
 51228 - 191.020 *
 51229 - 068.060 *

divolst, דיוואָלסט [>]
 52184 - 040.090.new

divos, דיוואָס [>]
 48265 - 184.060.new

diwtchina, diwtchina [>]
 49224 - 145.060.new2
 49224 - 145.060.new3

diwtchno, diwtchno [>]
 49224 - 145.060.new6

diz, דאיז [>]
 48283 - 092.030.new
 48283 - 102.060.new
 50227 - 133.041 *
 53257 - 092.013 *
 53272 - 003.010 *
 ...

dizayn, דיזייַן [>]
 48283 - 138.130.new3
 48283 - 138.130.new6
 48283 - 138.130.new7

dizaynen, דיזייַנען [>]
 51314 - 171.062 *

dize, דיזע [>]
 48276 - 177.020.new
 52249 - 220.120.new3

dizelbe, דיזעלבע [>]
 52245 - 058.012.new4
 52249 - 001.090.new3
 53257 - 163.010.new4
 53257 - 163.010.new4
 53257 - 163.010.new5
 ...

dizem, דיזעם [>]
 53272 - 009.080 *

dizengops, דיזענגאָפס [>]
 52215 - 159.390 *

dizer, דיזער [>]
 52249 - 197.065 *

dizhe, דיזשע [>]
 49256 - 131.050 *
 50196 - 131.050 *
 53211 - 078.093.2 *
 53212 - 078.093 *
 56293 - 131.050.new

dizinterie, דיזינטעריע [>]
 52229 - 034.080 *

dizne, אדיזנע [>]
 47301 - 164.122 *
 51225 - 164.122 *
 51229 - 164.120 *
 51229 - 164.121 *
 52215 - 164.122 *

diznguf, דיזנגוף [>]
 52245 - 000.000.new8

dk, דק [>]
 52224 - 025.060.new

dkdsh, דקדשא [>]
 54301 - 173.020 *

dkeyt, דקייט [>]
 49224 - 130.030 *

dkh, דאך [>]
 47301 - 140.091 *
 47301 - 188.080.new6
 47301 - 192.010 *
 47301 - 195.070.new
 47301 - 204.070.new
 ...

dkhalib, דכאַליב [>]
 32358 - 127.020.new

dkhevkes, דאכעווקעס [>]
 53212 - 058.061 *

dkhgebrokhn, דאכגעבראָכן [>]
 52184 - 006.021.new

dkhl, דכל [>]
 45284 - 173.020 *
 48276 - 173.020.new
 48292 - 173.020 *
 52192 - 173.020.new
 52223 - 173.020 *
 ...

dkhlil, דחליל [>]
 32358 - 127.030.new8
 32358 - 211.080.new3

dkhne, דאכנע [>]
 52215 - 159.220 *

dkhovkes, דאכאָווקעס [>]
 51233 - 056.040 *
 52217 - 056.030 *

dkhpkes, דאכאפקעס [>]
 53212 - 056.040 *

dkhrfolgn, דכרפֿאָלגן [>]
 48292 - 118.032 *

dkhrvayl, דכרווייַל [>]
 48283 - 177.020 *

dkht, דאכט [>]
 47301 - 168.100 *
 47301 - 199.071 *
 47301 - 207.020 *
 47301 - 069.020 *
 47301 - 000.000.newq
 ...

dkhupkes, דאכופקעס [>]
 51217 - 056.040 *

dkhuvkes, דאכוּווקעס [>]
 53215 - 057.050.new

dkoshkele, דקאָשקעלע [>]
 48243 - 154.072.new4

dkoverde, דקאָווערדע [>]
 47301 - 110.052.new2

dkter, דאקטער [>]
 48272 - 015.051 *
 48283 - 020.091 *
 51228 - 031.041 *
 51228 - 036.061 *
 51229 - 036.060.new

dktoyrim, דאקטוירים [>]
 48272 - 015.031.new

dkudsh, דקודשא [>]
 48276 - 173.020.new

dl, דל [>]
 51225 - 069.090 *

dlatik, דלאַטיק [>]
 49224 - 202.090.2 *

dld, דלד [>]
 50197 - 057.130.new
 50197 - 174.060.new
 53257 - 193.020 *
 53257 - 193.020.new2

dld?der, דלד?דער [>]
 55249 - 072.023.new

dler, דאלער [>]
 51258 - 175.070 *
 52245 - 000.000.new8

dlers, דאלערס [>]
 53309 - 207.010 *
 53309 - 207.011 *

dlet, דלעת [>]
 32358 - 099.063.new4
 32358 - 099.063.new5

dlete, דלעטע [>]
 52181 - 203.040 *
 53289 - 203.041 *

dleybn, דאלייבן [>]
 51237 - 003.040 *
 51237 - 003.041 *
 51238 - 056.021.new
 51238 - 001.080 *
 51238 - 003.030 *
 ...

dli, דלי [>]
 50212 - 073.020 *
 51217 - 071.110.new
 51228 - 071.110 *
 51283 - 071.110 *

dlibe, דליבע [>]
 49247 - 017.050 *

dliben, דליבען [>]
 47301 - 017.050.new
 49293 - 017.050.new
 50212 - 017.050.new2
 50285 - 017.050.new
 51196 - 017.050.2 *
 ...

dlibestu, דליבעסטו [>]
 52223 - 017.050 *

dlibet, דליבעט [>]
 47295 - 017.050.new
 47295 - 017.050.new
 49247 - 017.050 *
 50190 - 017.050 *
 50202 - 017.050.new
 ...

dlibien, דליביען [>]
 51229 - 017.050 *
 52224 - 017.050.new

dlibiet, דליביעט [>]
 52224 - 017.050.new

dliblien, דליבליען [>]
 52224 - 017.050.new

dline-gas, דלינע-גאַס [>]
 54249 - 001.090.new
 54249 - 001.090.new

dlionie, דליאָניע [>]
 52229 - 027.050 *

dlite, דליטע [>]
 49225 - 203.041 *
 49229 - 203.041 *
 49247 - 203.041.new
 51217 - 203.041 *
 52192 - 203.041 *
 ...

dlitek, דליטעק [>]
 49247 - 203.041.new

dlitse, דליצע [>]
 49247 - 080.023 *

dlme, דאלמע [>]
 49205 - 044.050 *

dlngt, דאלאנגט [>]
 52245 - 000.000.new8

dlnie, דאלאניע [>]
 48283 - 027.050 *
 53289 - 027.050.new

dlok, דלאָק [>]
 52224 - 200.040 *

dlon, דלאָן [>]
 50257 - 027.050.new
 54249 - 027.050.new
 54249 - 027.050 *
 54249 - 035.090 *
 54265 - 027.050 *

dlone, דלאָנע [>]
 44264 - 027.050.new
 55248 - 086.070 *
 55249 - 027.050 *
 55258 - 027.050 *

dlonia, דלאָניאַ [>]
 49247 - 027.050.new
 52224 - 027.050.new3

dlonie, דלאָניִע [>]
 31357 - 027.050.new
 32358 - 027.050.new
 45284 - 027.050.new
 47301 - 027.050.new
 48248 - 157.100 *
 ...

dlonies, דלאָניעס [>]
 51217 - 027.050 *
 52213 - 027.050 *
 52213 - 027.050 *

dlonie{AMUSEMENT}, דלאָניע{AMUSEMENT} [>]
 48243 - 027.050 *

dlot, דלאָט [>]
 31357 - 203.041 *
 31357 - 203.041.new
 53261 - 203.040 *
 53309 - 203.041 *
 54226 - 203.040 *
 ...

dlote, דלאָטע [>]
 48292 - 203.040 *
 49247 - 203.041.new
 50202 - 203.041 *
 52236 - 203.040 *
 52249 - 203.041 *
 ...

dloyke, דלויקע [>]
 52251 - 076.012.new

dloyn, דלוין [>]
 50202 - 027.050 *
 50202 - 027.050.new

dloz, דלאָז [>]
 50334 - 106.012 *

dlt, דלת [>]
 31357 - 174.030 *
 32358 - 018.060 *
 46327 - 048.050.new
 46327 - 048.050.new
 46327 - 178.080.newa
 ...

dlt-zin, דלת-זין [>]
 49242 - 138.040 *

dluben, דלובען [>]
 48263 - 017.050.new3
 48263 - 017.050.new4
 52213 - 017.050.2 *
 52213 - 017.0503 *
 52307 - 017.050.new
 ...

dluben/doliben, דלובען/דאָליבען [>]
 53228 - 017.050.new2

dluben/doliben/grablen, דלובען/דאָליבען/גראַבלען [>]
 52268 - 017.050.new

dlubet, דלובעט [>]
 48292 - 017.050.new
 48292 - 017.050.new2
 49229 - 017.050 *
 49229 - 017.050.2 *
 52268 - 017.050.new
 ...

dlubn, דלוּבן [>]
 53212 - 017.050.new2
 53212 - 017.050.new3

dlute, דלוּטע [>]
 50197 - 203.041 *
 50202 - 203.041 *
 51229 - 203.041 *
 52224 - 203.041 *
 52229 - 203.041 *
 ...

dluto, דלוטאָ [>]
 50237 - 203.041 *

dm, דם [>]
 48259 - 187.112 *
 50190 - 034.090.new2
 50285 - 187.050 *
 51258 - 132.071 *
 51258 - 182.033 *
 ...

dmdumim, דמדומים [>]
 52224 - 119.021 *
 52224 - 119.021 *

dme, דאמע [>]
 51229 - 168.080.new
 51229 - 168.090 *
 51229 - 168.110.new2
 51237 - 168.090 *
 52181 - 168.090 *
 ...

dmen, דאמען [>]
 49225 - 168.031 *
 51228 - 037.010.new2
 51228 - 042.061 *
 51229 - 037.020 *
 51229 - 044.020 *
 ...

dmf, דאמף [>]
 49205 - 112.030 *
 49205 - 112.030.new

dmh, אדמה [>]
 45284 - 185.030 *
 51217 - 001.010.newt

dmhdrin, דמהדרין [>]
 53309 - 122.010.new

dmirn, דאמירן [>]
 48276 - 173.020.new
 54301 - 173.020 *

dmitrevke, דמיטרעווקע [>]
 50329 - 138.110.new
 50329 - 138.110.new
 50329 - 166.060 *
 50329 - 186.021.2 *
 50334 - 162.110.new4
 ...

dmiun, דמיון [>]
 32358 - 000.000.newb
 32358 - 215.030.new2
 54301 - 000.000.new

dmiunut, דמיונות [>]
 32358 - 215.030.new2

dmke, דאמקע [>]
 51238 - 168.020 *
 52181 - 168.021 *
 53272 - 168.030.new2

dmlokhim, דמלאָכים [>]
 48354 - 198.070 *

dmlos, דאמלאָס [>]
 48283 - 156.040.new4

dmlst, דאמאלסט [>]
 48272 - 131.033 *
 48283 - 065.060 *
 48283 - 065.060.new
 48283 - 065.060.new2
 51225 - 162.070 *
 ...

dmlt, דאמלט [>]
 49225 - 009.024 *

dmnt, דאמאנט [>]
 51225 - 019.051 *
 52181 - 220.120.new8

dmols, דאמאָלס [>]
 51233 - 009.024 *
 51238 - 191.030 *

dmolst, דאמאָלסט [>]
 47301 - 065.060 *
 47301 - 009.060.new
 48272 - 124.050 *
 48283 - 046.090 *
 48283 - 156.040.new2
 ...

dmolt, דאמאָלט [>]
 49256 - 179.060.new3
 51238 - 190.090 *
 52245 - 000.000.new8
 53212 - 220.120.new4
 53272 - 009.024 *

dmos, דאמאָס [>]
 51228 - 046.090 *

dmost, דאמאָסט [>]
 51238 - 001.070 *

dms, דםס [>]
 52211 - 038.110 *
 53309 - 035.030.new

dmsk, דמשֹק [>]
 32358 - 100.040.new3
 32358 - 138.140 *
 32358 - 209.020.new

dmulst, דאמוּלסט [>]
 48283 - 009.020 *
 49225 - 009.020 *
 51258 - 009.024 *

dn, דאן [>]
 47301 - 216.011 *
 48272 - 210.050 *
 48272 - 004.040 *
 48272 - 025.061.new
 48272 - 069.030.new
 ...

dnbove, דןבאָווע [>]
 51323 - 064.060.new
 51323 - 064.0603 *

dne, דאנע [>]
 52184 - 041.070 *
 53212 - 045.020 *
 53212 - 045.020.new3

dnen, דאנען [>]
 47301 - 141.040 *
 47301 - 161.021.new
 47301 - 218.160.new
 47301 - 007.040 *
 47301 - 000.000.newz
 ...

dnent, דאנענט [>]
 48283 - 138.013 *
 49225 - 007.040 *
 51238 - 007.040 *
 52184 - 007.040 *
 52245 - 007.040 *
 ...

dneper, דנעפּער [>]
 48286 - 004.010.new5
 48286 - 005.010.new4

dnershtik, דאנערשטיק [>]
 48272 - 133.100.new
 48272 - 137.010.new
 48272 - 137.041 *
 51228 - 184.020 *
 52211 - 209.030 *

dnester, דנעסטער [>]
 48286 - 005.010.new4

dnet, דאנעט [>]
 48272 - 044.050.new3
 48283 - 141.040 *
 48283 - 141.040.new2
 48283 - 141.040.new2
 49256 - 141.041 *
 ...

dneybn, דאנייבן [>]
 52181 - 007.050.new

dnges, דאנגעס [>]
 47301 - 000.000.newa
 48283 - 220.080.new
 48283 - 220.080.new2
 49225 - 220.080.new
 49256 - 220.080 *

dngut, דאנגות [>]
 51233 - 220.080 *

dnie, דניע [>]
 48354 - 072.021.new2
 48354 - 072.021.new

dnieper, דניעפּער [>]
 46327 - 004.010.new2
 46327 - 004.010.new2
 46327 - 004.031.new6
 46327 - 004.040.new
 46327 - 004.040.new2
 ...

dnieper!, דניעפּער! [>]
 48354 - 004.040 *

dniepr, דניעפּר [>]
 48354 - 004.010.new2
 48354 - 004.010.new3
 48354 - 006.040.new
 50312 - 004.040.new

dniepropetrovsk, דניעפּראָפּעטראָווסק [>]
 48354 - 044.100.newb

dnieshtshe, דניעשטשע [>]
 50213 - 003.030 *

dniester, דניעסטער [>]
 47301 - 004.040.new7
 48272 - 004.010.new
 48272 - 004.010.new
 48277 - 220.120.newi
 48277 - 004.031 *
 ...

dniestr, דניעסטר [>]
 47288 - 004.040 *
 48259 - 004.040.new2
 48259 - 004.040.new3
 48259 - 004.040.new
 48281 - 004.040 *
 ...

dnil, דניאל [>]
 48277 - 205.050 *
 50275 - 159.390 *
 53261 - 106.030.new2

dnilo, דאנילאָ [>]
 51258 - 073.040 *

dnk, דאנק [>]
 48283 - 104.042 *
 51217 - 163.140.new
 51225 - 193.033 *
 51258 - 032.031.new2
 52217 - 163.140.new
 ...

dnkbr, דאנקבאר [>]
 48272 - 163.140.new

dnken, דאנקען [>]
 48272 - 163.140.new
 49256 - 034.070.new3
 51258 - 163.140.new3
 51258 - 220.120.new4
 52215 - 163.140.new
 ...

dnkn, דאנקן [>]
 51228 - 163.140.new
 52181 - 163.140.new

dno, דנאָ [>]
 32358 - 085.030 *
 32358 - 137.030.new
 32358 - 176.051.new3
 45284 - 072.021 *
 46327 - 072.020 *
 ...

dnoi, דנאָי [>]
 49225 - 072.020 *

dnoy, דנוי [>]
 48259 - 072.020 *
 49235 - 072.020.new
 49235 - 072.020 *
 49235 - 085.030 *
 49235 - 085.030.new
 ...

dnt, דאנט [>]
 53289 - 140.091 *

dnvh, דנבֿה [>]
 49245 - 177.051.new3

dnzhen, דאנזשען [>]
 53215 - 118.031 *

do, דאָ [>]
 31357 - 025.020.new3
 31357 - 026.011 *
 31357 - 026.020 *
 31357 - 027.050 *
 31357 - 027.050.new
 ...

do(u, דאָ(ו [>]
 53228 - 009.010.new

do-o, דאָ-אָ [>]
 48248 - 003.060 *
 48248 - 026.011.new
 48276 - 019.012 *
 49245 - 171.040.new2
 49245 - 031.050 *
 ...

do...es, דאָ...עס [>]
 53309 - 026.040.new

do.me, דאָ.מע [>]
 51258 - 185.020.new

do:tshepe, דאָ:טשעפּע [>]
 48243 - 047.050 *

doa, דאָאַ [>]
 46327 - 100.050.new2

doariber, דאָאַריבער [>]
 53257 - 003.063.new
 53257 - 003.063.new2

doarimert, דאָאַרימערט [>]
 50199 - 003.063 *
 53257 - 003.063.new2

doarimet, דאָאַרימעט [>]
 47267 - 003.063 *
 50190 - 003.063.new
 50197 - 003.063.new
 50197 - 003.063.new
 50306 - 003.063.new
 ...

doarumer, דאָאַרומער [>]
 52229 - 003.063.2 *

doarumet, דאָאַרוּמעט [>]
 55248 - 003.063 *

dob, דאָב [>]
 48277 - 075.040 *
 49224 - 208.060.new
 55249 - 060.010.new

dob't, dob't [>]
 48276 - 098.030 *
 48276 - 190.030.new
 50213 - 102.040 *

dobe, דאָבע [>]
 32358 - 159.210.new
 45284 - 177.043 *
 47295 - 159.210.new
 48277 - 159.310.new
 48277 - 159.310 *
 ...

dobelekh, דאָבעלעך [>]
 55258 - 101.020 *

dobeles, דאָבעלעס [>]
 52215 - 101.022 *
 54226 - 101.022 *

dobi, דאָבי [>]
 54226 - 159.210 *

dobilirer, דאָבילירער [>]
 51258 - 210.010.new2

dobish, דאָביש [>]
 52249 - 159.210 *

dobke, דאָבקע [>]
 55258 - 159.210 *

dobl, דאָבל [>]
 49225 - 041.010.new
 55277 - 026.010.new2

dobles, דאָבאלעס [>]
 51217 - 101.022 *

dobnik, דאָבניק [>]
 54222 - 007.050.new6
 54222 - 007.050.new5
 54222 - 007.050.new6

dobra, דאָבראַ [>]
 50213 - 176.051 *

dobradien, דאָבראַדיען [>]
 49293 - 176.051 *

dobranets, דאָבראַנעץ [>]
 49229 - 176.051.2 *
 50227 - 176.051.new
 50273 - 176.051 *
 50273 - 176.051.2 *

dobranisht, דאָבראַנישט [>]
 54222 - 176.051 *

dobranits, דאָבראַניץ [>]
 49235 - 176.051 *
 54265 - 176.051.new2

dobranitsh, דאָבראַניטש [>]
 48248 - 176.051.new
 48259 - 176.051 *
 48263 - 176.051 *
 48265 - 176.051 *
 49235 - 176.051 *
 ...

dobranots, דאָבראַנאָץ [>]
 50227 - 176.051 *

dobre, דאָברע [>]
 32358 - 159.210.new
 49225 - 159.210 *
 49229 - 159.210 *
 50197 - 159.210 *
 50206 - 159.210 *
 ...

dobrefur, דאָברעפֿור [>]
 49247 - 153.010.new2

dobremil, דאָברעמיל [>]
 49225 - 209.070.new

dobresh, דאָברעש [>]
 50248 - 159.210 *

dobresn, דאָברעסן [>]
 54222 - 153.051.new3

dobrevitshen, דאָברעוויטשען [>]
 47301 - 176.051 *

dobri, דאָברי [>]
 49224 - 119.040 *
 49224 - 119.050 *
 49338 - 172.040.new3
 50259 - 176.051.new2
 52251 - 176.051 *
 ...

dobriden, דאָברידען [>]
 48286 - 176.051 *
 48286 - 176.051.new
 48324 - 176.051 *
 48324 - 176.051.new
 49338 - 172.040.new3
 ...

dobridie, דאָברידיע [>]
 54266 - 176.051 *

dobridien, דאָברידיען [>]
 50248 - 176.050.new
 51314 - 176.051 *
 51314 - 176.051 *
 51314 - 176.051.new
 53212 - 176.051 *
 ...

dobridni, דאָברידני [>]
 49338 - 172.040.new2
 49338 - 172.040.new3

dobridzhien, דאָברידזשיען [>]
 53278 - 176.051.new3
 53278 - 176.051.new2

dobrine, דאָברינע [>]
 51283 - 176.051 *

dobrish, דאָבריש [>]
 31357 - 159.210 *
 32358 - 159.210 *
 32358 - 159.210.new
 45284 - 159.210 *
 46327 - 159.210.2 *
 ...

dobrishtshe, דאָברישטשע [>]
 48243 - 105.070.new

dobrivetsh, דאָבריוועטש [>]
 47301 - 176.051 *

dobrizem, דאָבריזעם [>]
 55249 - 176.050 *

dobrnen, דאָבראנען [>]
 52184 - 176.051 *

dobrniets, דאָבראניעץ [>]
 53272 - 176.051 *
 53272 - 176.051 *

dobrnitsh, דאָבראניטש [>]
 49256 - 176.051 *
 49256 - 176.051.new

dobro, דאָבראָ [>]
 50213 - 159.210 *

dobromil, דאָבראָמיל [>]
 49225 - 209.020 *

dobronits, דאָבראָניץ [>]
 54265 - 176.051.new2
 54265 - 176.051.new
 54265 - 176.051.new2

dobronitsh, דאָבראָניטש [>]
 54265 - 176.051 *
 54265 - 176.051.new

dobroven, דאָבראָווען [>]
 48281 - 007.050 *

dobroviets, דאָבראָוויעץ [>]
 54222 - 001.040 *

dobrudzha, דאָברודזשאַ [>]
 45284 - 006.010 *

dobrush, דאָברוש [>]
 50273 - 159.210 *
 51258 - 159.210 *
 51258 - 159.210 *
 51258 - 159.210 *
 54226 - 159.210 *

dobrushe, דאָברושע [>]
 51258 - 159.210 *
 51258 - 159.210 *
 51258 - 159.210.newe

dobshits, דאָבשיץ [>]
 54266 - 209.020 *

dobtshe, דאָבטשע [>]
 51225 - 159.210 *

dobutne, דאָבוטנע [>]
 50334 - 059.050 *

doch, doch [>]
 49065 - 223.223014 *
 49065 - 224.200100.new2
 49065 - 225.225006.new3
 49065 - 230.081100.new2
 49065 - 232.177082.new
 ...

Docht, Docht [>]
 49065 - 226.226012 *
 49065 - 226.226012 *
 49065 - 230.081100 *
 49096 - 230.081100 *

Dochte, Dochte [>]
 49096 - 230.081070.new2

Dochten, Dochten [>]
 49096 - 232.162080.new2

dod, דאָד [>]
 47288 - 154.090 *
 48263 - 154.090.new
 48284 - 154.090 *
 48284 - 154.091 *
 48284 - 154.093 *

dod't, dod't [>]
 46327 - 103.120.new2

dode, דאָדע [>]
 55258 - 169.019 *

dodn't, dodn't [>]
 48276 - 097.030.2 *
 48276 - 194.040.2 *
 48276 - 213.030.new

dodz, דאָדז [>]
 48272 - 154.094 *

dodzh, דאָדזש [>]
 48272 - 154.090 *
 48281 - 154.090 *

does, does [>]
 44264 - 124.030.2 *
 47295 - 135.051.newb
 48292 - 003.062 *
 48292 - 040.093.2 *
 48292 - 163.020 *
 ...

doesn't, doesn't [>]
 44264 - 068.040.new
 44264 - 183.083 *
 48259 - 017.101 *
 48276 - 037.021.new2
 49247 - 068.050.new
 ...

doesnot, doesnot [>]
 49256 - 105.060.new

doesnt, doesnt [>]
 48283 - 105.060.new2
 50306 - 068.040.new
 52307 - 060.013 *
 53272 - 068.050.new
 53272 - 018.020.new
 ...

doesn`t, doesn`t [>]
 48263 - 110.055.new
 48354 - 068.051.new
 49235 - 164.070.new

dof, דאָף [>]
 46327 - 099.030.new

dofer, dofer [>]
 49096 - 223.223022.new3

dofler, dofler [>]
 49065 - 223.223022 *

dog, דאָג [>]
 47267 - 139.040 *
 47267 - 139.040.new
 47295 - 139.020 *
 48276 - 139.010 *
 48286 - 139.030 *
 ...

doge, דאָגע [>]
 45284 - 155.030 *

doghter, doghter [>]
 49224 - 190.090.new2

dogs, dogs [>]
 48286 - 122.010.new
 48286 - 122.010.new
 48354 - 122.010.new
 49293 - 139.030 *
 54301 - 069.140 *

dogt, דאָגט [>]
 48276 - 168.020 *

dohi, דאָהי [>]
 52215 - 134.022 *

dohitshener, דאָהיטשענער [>]
 52251 - 007.050.new2

dohitshin, דאָהיטשין [>]
 52251 - 004.040.2 *
 52251 - 007.050.new2

dohodzh, דאָהאָדזש [>]
 50306 - 052.020.new3
 50306 - 052.040 *

doi, דאָי [>]
 53278 - 144.060.new2

doinitse, דאָיניצע [>]
 44264 - 111.030 *
 48281 - 111.030 *
 49224 - 111.030 *
 49224 - 111.030.new
 49224 - 111.030.new2
 ...

dok, דאָק [>]
 48354 - 098.061 *
 51258 - 072.020 *
 51258 - 072.021 *
 52245 - 072.020 *
 52251 - 181.010 *
 ...

dokes, דאָקעס [>]
 48243 - 071.130 *
 48243 - 071.130.new
 48243 - 071.130.new

dokh, דאָך [>]
 31357 - 014.051 *
 31357 - 014.051.new9
 31357 - 024.080 *
 31357 - 025.030 *
 31357 - 026.020 *
 ...

dokhene, דאָכענע [>]
 31357 - 161.060.new2
 44264 - 066.061 *
 49205 - 066.040 *
 49205 - 066.060 *
 49225 - 066.061 *
 ...

dokhet, דאָכעט [>]
 48243 - 154.090.new
 48243 - 154.090 *
 48243 - 154.090.new2

dokhgezat, דאָכגעזאַט [>]
 50227 - 108.060.new2

dokhm, דאָךם [>]
 48283 - 111.051 *

dokhne, דאָכנע [>]
 48292 - 007.050.new3

dokhnisht, דאָךנישט [>]
 47288 - 168.080.new9

dokho, דאָכאָ [>]
 50306 - 077.060.new

dokht, דאָכט [>]
 49338 - 171.031 *
 50190 - 081.100.new
 50190 - 081.100.new

dokhtsurik, דאָךצוריק [>]
 53278 - 108.031 *

dokshtik, דאָקשטיק [>]
 50246 - 103.020 *

dokt, דאָקט [>]
 50206 - 190.010.new5

dokter, דאָקטער [>]
 31357 - 036.060.new
 31357 - 036.060.new2
 31357 - 036.060.new2
 31357 - 159.140 *
 32358 - 000.000.new3
 ...

dokter-dantist, דאָקטער-דאַנטיסט [>]
 49247 - 020.091.new2

dokteray, דאָקטערייַ [>]
 48248 - 029.031 *

dokterisher, דאָקטערישער [>]
 52249 - 033.060 *

dokterl, דאָקטערל [>]
 48248 - 147.042.new
 48272 - 147.042.new
 49247 - 147.043.new

dokters, דאָקטערס [>]
 51314 - 028.050 *

dokteyrem, דאָקטיירעם [>]
 55258 - 028.050.new

dokteyrim, דאָקטיירים [>]
 47301 - 028.050 *
 48286 - 028.050.new
 50306 - 028.050 *
 51258 - 028.050.new
 54301 - 028.050 *

doktor, דאָקטאָר [>]
 32358 - 010.070.new9
 48263 - 021.030.2 *
 48263 - 028.050 *
 48283 - 020.091 *
 48354 - 143.030.newf
 ...

doktorin, דאָקטאָרין [>]
 53261 - 033.051 *

doktors, דאָקטאָרס [>]
 49224 - 028.050 *

doktoyrem, דאָקטוירעם [>]
 49225 - 028.050 *
 55258 - 028.050.new

doktoyrim, דאָקטוירים [>]
 31357 - 028.050 *
 31357 - 036.060.new2
 32358 - 028.050 *
 32358 - 187.112 *
 32358 - 210.020 *
 ...

doktoyrisher, דאָקטוירישער [>]
 48243 - 034.021 *

dokumentatsie, דאָקוּמענטאַציע [>]
 50227 - 001.010.new5

dokumentn, דאָקומענטן [>]
 48277 - 004.070.new2
 48292 - 220.120.new
 50190 - 220.120.newu
 51228 - 051.021 *

dol, דאָל [>]
 32358 - 193.041.new8
 48259 - 151.020 *
 48283 - 165.031 *
 50259 - 007.010 *
 50334 - 059.010.new
 ...

dol'me, דאָל'מע [>]
 50296 - 044.050 *

dol'ne, דאָל'נע [>]
 48286 - 044.050 *
 50275 - 044.050 *
 53261 - 044.050 *

dol'she, דאָל'שע [>]
 54222 - 154.060 *

dolar, דאָלאַר [>]
 48286 - 052.090 *
 48286 - 177.081 *
 49224 - 000.000.new8
 49235 - 207.030 *
 49245 - 207.030.2 *
 ...

dolars, דאָלאַרס [>]
 48259 - 207.030 *
 48286 - 117.051.new

dolb, דאָלב [>]
 50213 - 155.030.new

dolden, dolden [>]
 46327 - 144.082 *

dole, דאָלע [>]
 50212 - 007.012.new3
 50212 - 007.012.new2
 53212 - 007.012 *
 55249 - 088.060 *

dolebet, דאָלעבעט [>]
 48276 - 017.050.new
 48276 - 017.050.new2

Doled, Doled [>]
 49096 - 233.233010 *

dolene, דאָלענע [>]
 48283 - 203.041 *
 48286 - 203.041 *
 48286 - 203.041.new2
 48286 - 203.041.new
 49205 - 027.050.new
 ...

doler, דאָלער [>]
 49247 - 166.070.new
 50190 - 177.051.new
 50227 - 220.120.new4
 50227 - 220.120.new4
 51229 - 163.200 *
 ...

dolet, דאָלעט [>]
 54222 - 203.041.new

dolete, דאָלעטע [>]
 32358 - 203.041 *
 45284 - 203.041 *
 46327 - 203.040.new3
 46327 - 203.040.new3
 46327 - 203.040.new4
 ...

doli, דאָלי [>]
 53212 - 017.050.new2

doliben, דאָליבען [>]
 48263 - 017.050.new5
 49293 - 017.050.new
 53295 - 017.050.new2

dolibet, דאָליבעט [>]
 48281 - 017.050 *

dolide, דאָלידע [>]
 50273 - 213.010.new
 50273 - 213.010.new2

dolie, דאָליע [>]
 47267 - 027.050.new
 47267 - 027.050 *
 48272 - 044.050.new
 48272 - 044.050 *
 48272 - 044.050.new
 ...

dolin, דאָלינא [>]
 51233 - 007.012 *

dolina, דאָלינאַ [>]
 49293 - 007.012.new

doline, דאָלינע [>]
 47288 - 007.012.2 *
 47288 - 007.012.2 *
 47295 - 007.012 *
 47301 - 007.012 *
 47301 - 007.012 *
 ...

doline-doline, דאָלינע-דאָלינע [>]
 48354 - 007.010.new

doliner, דאָלינער [>]
 52236 - 007.012 *

dolines, דאָלינעס [>]
 51217 - 007.012 *
 51238 - 027.050 *

dolinie, דאָליניע [>]
 50285 - 007.012 *
 52245 - 027.050.new
 52245 - 027.050.new

dolis, דאָליס [>]
 55249 - 090.050.new2

dolivke, דאָליווקע [>]
 50329 - 059.010.new3
 50329 - 059.010.new3
 50334 - 059.010 *
 50334 - 059.010.2 *
 50334 - 059.010.new
 ...

dolivuke, דאָליוווקע [>]
 50334 - 107.011 *

dolke, דאָלקע [>]
 50202 - 144.040 *

dolki, דאָלקי [>]
 48286 - 163.250.new
 48286 - 163.250 *

dolkn, דאָלקן [>]
 50190 - 007.050.new8
 50190 - 007.050.newe
 50190 - 007.050.newf
 50190 - 007.050.newl

doll, doll [>]
 46327 - 165.030 *
 48276 - 165.030 *
 48283 - 105.060.new2
 48286 - 165.030 *
 48286 - 165.030 *
 ...

dollar, dollar [>]
 48248 - 207.030 *
 48276 - 207.030 *
 49224 - 000.000.newn
 49224 - 000.000.newa
 49224 - 000.000.newb
 ...

dollars, dollars [>]
 49224 - 000.000.newo
 49224 - 220.120.newd

dolllar, dolllar [>]
 53309 - 206.050.new

dolls, dolls [>]
 50213 - 165.031.2 *

dolman, דאָלמאַן [>]
 53261 - 044.050 *
 53261 - 044.050 *

dolme, דאָלמע [>]
 44264 - 044.050 *
 45284 - 044.050 *
 47301 - 044.020 *
 47301 - 044.020.new
 47301 - 044.020.new
 ...

dolmo, דאָלמאָ [>]
 54222 - 034.072 *

doln, דאָלן [>]
 50259 - 007.011 *

dolne, דאָלנע [>]
 49247 - 088.031.new

dolonie, דאָלאָניע [>]
 48286 - 027.050 *
 48292 - 027.050 *
 49245 - 027.050 *
 49245 - 027.050 *
 50213 - 027.050.new
 ...

dolote, דאָלאָטע [>]
 48277 - 203.041 *
 49245 - 203.040 *
 50259 - 203.041 *
 50296 - 203.041.new
 50296 - 203.041.new
 ...

dolotke, דאָלאָטקע [>]
 50296 - 203.041.new

dolr, דאָלאר [>]
 47301 - 000.000.new51
 49205 - 166.070.new
 49256 - 207.030 *
 53272 - 034.090.new

dolrn, דאָלארן [>]
 52184 - 163.200 *

doltn, דאָלטן [>]
 50190 - 007.050.new4
 50190 - 007.050.new5
 50190 - 007.050.new7
 50190 - 007.050.new8

dolts, דאָלץ [>]
 32358 - 083.010 *

Dolyna, Dolyna [>]
 51196 - 007.012.new

dom, דאָם [>]
 48286 - 163.250.new2
 48286 - 163.250.new4
 48286 - 163.250.new
 48286 - 163.250.new3
 49224 - 167.010.new4
 ...

domarum, דאָמאַרום [>]
 52229 - 003.063 *

domb, דאָמב [>]
 45284 - 102.092.2 *
 48263 - 102.091 *
 48263 - 102.091.new2
 48277 - 102.092.new2
 48277 - 102.092.new
 ...

dombene, דאָמבענע [>]
 52224 - 064.060 *
 52224 - 064.060 *

dombes, דאָמבעס [>]
 48263 - 102.091.new3
 50227 - 102.091.new2
 50227 - 102.091.new3

dombeve, דאָמבעווע [>]
 49245 - 064.060.new
 50196 - 064.060 *
 50213 - 064.060 *
 50213 - 102.061 *
 50213 - 102.090 *
 ...

dombie, דאָמביע [>]
 50212 - 007.085.newf

dombreve, דאָמברעווע [>]
 50202 - 007.050.new5
 50202 - 007.050.new5

dombrove, דאָמבראָווע [>]
 50202 - 007.050 *
 50202 - 209.010.new
 50202 - 209.030.new2

domen, דאָמען [>]
 51323 - 195.091.new
 52184 - 027.070 *

domenik, דאָמעניק [>]
 49235 - 166.010 *
 49235 - 166.010.new2

domes, דאָמעס [>]
 32358 - 195.070.new2
 32358 - 195.070.new
 32358 - 195.070.new2
 32358 - 195.070.new3
 32358 - 195.070.new4
 ...

domine, דאָמינע [>]
 48243 - 168.010.new
 48243 - 168.010.new
 48243 - 168.010.new2
 48243 - 168.011 *
 48248 - 168.010 *
 ...

domines, דאָמינעס [>]
 48281 - 168.010 *
 50246 - 168.010.new

dominie, דאָמיניע [>]
 50248 - 168.010.new
 50248 - 168.010.new2
 50248 - 168.010.new3

dominik, דאָמיניק [>]
 49235 - 166.010 *
 49235 - 168.011.new

domino, דאָמינאָ [>]
 31357 - 193.010 *
 32358 - 168.010 *
 32358 - 168.021 *
 44264 - 168.060 *
 45284 - 166.010 *
 ...

dominos, דאָמינאָס [>]
 48283 - 168.010.new
 49256 - 168.011 *
 49256 - 168.011.new
 50196 - 168.010.new
 55249 - 168.020.new2

domovik, דאָמאָוויק [>]
 51314 - 179.040 *
 51314 - 179.040.new

domovikes-shdim, דאָמאָוויקעס-שדים [>]
 51314 - 179.040 *

domovikn, דאָמאָוויקן [>]
 51314 - 179.040 *

domovoy, דאָמאָוווי [>]
 51314 - 179.040 *

domoy, דאָמוי [>]
 48354 - 065.040.new3

domp, דאָמפ [>]
 51258 - 004.070 *

domu, domu [>]
 49224 - 110.057 *
 49224 - 110.057.new2

don, דאָן [>]
 51314 - 163.240.new2

don't, don't [>]
 44264 - 002.031.2 *
 44264 - 003.061 *
 44264 - 163.200.new
 44264 - 163.200 *
 44264 - 164.010 *
 ...

don'wt, don'wt [>]
 49242 - 138.150 *

don'y, don'y [>]
 49247 - 138.120 *
 53295 - 103.120.new2

dona, דאָנאַ [>]
 32358 - 130.050 *

donation, donation [>]
 46327 - 187.110.new
 46327 - 187.110.new2

donats, דאָנאַטס [>]
 54226 - 138.100 *

donbt, donbt [>]
 55277 - 084.030.new

dond, dond [>]
 55277 - 043.030 *

done, done [>]
 48263 - 019.030.new
 48263 - 153.052.new2

donen, דאָנען [>]
 47295 - 141.040.new
 47301 - 000.000.newy
 48292 - 141.040.new

donent, דאָנענט [>]
 47301 - 000.000.newy
 47301 - 000.000.newz

donershtik, דאָנערשטיק [>]
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 079.020.new2
 32358 - 079.020.new4
 46327 - 182.030.new4
 46327 - 184.010 *
 ...

donershtiks, דאָנערשטיקס [>]
 50197 - 209.030 *

donerstik, דאָנערסטיק [>]
 55258 - 209.020.new3

donerstog, דאָנערסטאָג [>]
 50257 - 184.010 *

doneshtik, דאָנעשטיק [>]
 46327 - 184.010 *
 48286 - 184.010 *

donet, דאָנעט [>]
 45284 - 007.040 *
 46327 - 007.040.new4
 46327 - 007.040.new4
 48263 - 141.041 *
 48276 - 141.041 *
 ...

donetse, דאָנעצע [>]
 50312 - 144.060 *
 55249 - 144.060 *

doneve, דאָנעווע [>]
 53261 - 096.011.new

doneyshn, דאָניישן [>]
 52184 - 034.090 *

donish, דאָניש [>]
 50196 - 185.051.new

donitse, דאָניצע [>]
 49293 - 111.030 *
 52184 - 111.030 *
 52245 - 111.030 *
 52249 - 111.030 *
 52249 - 144.060 *
 ...

donk, דאָנק [>]
 45284 - 071.130.new2
 48292 - 163.140.new
 50213 - 164.070.new

donken, דאָנקען [>]
 48276 - 163.140.2 *
 48292 - 163.140.new

donkis, דאָנקיס [>]
 52184 - 151.052 *

dont, dont [>]
 47267 - 160.120.new
 47295 - 002.050 *
 47295 - 005.052.new2
 47295 - 018.080 *
 47295 - 168.090.new
 ...

donwt, donwt [>]
 54265 - 001.050.new
 54265 - 038.050.new4

don`t, don`t [>]
 48263 - 092.030.new
 48263 - 097.020.new3
 48263 - 100.080.new
 48263 - 103.120.new
 48263 - 103.120.new2
 ...

Doofes, Doofes [>]
 49096 - 223.001080.new

Doole, Doole [>]
 49096 - 225.200080 *
 49096 - 225.200081 *

Doole-Bild, Doole-Bild [>]
 49065 - 225.200080 *
 49065 - 225.200080.new

door, door [>]
 46327 - 074.071.new4
 46327 - 060.010.new
 46327 - 167.080.new4
 46327 - 189.080 *
 47288 - 167.080.new
 ...

doorpost, doorpost [>]
 48276 - 062.060.new

doors, doors [>]
 51196 - 075.010.new2
 54222 - 057.082 *

doorstep, דאָאָרסטעפּ [>]
 53289 - 061.020.new2
 53289 - 061.020.new2
 53295 - 061.020.new
 54222 - 061.020 *
 54222 - 061.020 *
 ...

doos, דאָאָס [>]
 53278 - 078.093 *

Doowid, Doowid [>]
 49096 - 226.191020.new2

doplt, דאָפלט [>]
 49205 - 167.060 *
 50190 - 100.042.new
 50196 - 158.010 *

dopltn, דאָפּלטן [>]
 48292 - 082.051 *

dopted, אדאָפטעד [>]
 53272 - 001.070.new6

dor, דאָר [>]
 32358 - 027.050.new2
 47267 - 034.041.new
 47301 - 034.041 *
 47301 - 034.041 *
 48272 - 034.041 *
 ...

dore, דאָרע [>]
 48354 - 116.010.new
 51323 - 013.050.2 *

doref, דאָרעף [>]
 50190 - 007.020.new
 50197 - 007.020.new
 50199 - 007.020 *
 50202 - 007.020.new
 50212 - 007.020.2 *
 ...

dorek, דאָרעק [>]
 32358 - 163.060 *
 32358 - 163.060.new
 32358 - 163.060.new3

dorekh, דאָרעך [>]
 49247 - 062.012 *
 50306 - 062.012.new

dorekhn, דאָרעכן [>]
 49245 - 062.012.new

dorem, דרום [>]
 32358 - 013.020.new8
 48292 - 024.061.new
 49229 - 003.063 *
 50212 - 007.085.new2
 50212 - 038.161.new8
 ...

dorem-rusland, דרום-רוסלאַנד [>]
 48354 - 001.010.new

doremer, דאָרעמער [>]
 32358 - 003.063 *
 45284 - 003.060.new
 48263 - 130.100.new
 48277 - 003.063.new
 49245 - 003.063.2 *
 ...

doremert, דאָרעמערט [>]
 48248 - 003.063.2 *
 48277 - 003.063.new
 48286 - 003.063.new
 48292 - 003.063 *
 48292 - 003.063.2 *
 ...

doremet, דאָרעמעט [>]
 48284 - 003.063 *
 48292 - 003.063 *
 50246 - 003.063.new2
 51225 - 003.063 *
 51323 - 003.063 *
 ...

doreve, דאָרעווע [>]
 53272 - 003.063.new3

dorf, דאָרף [>]
 32358 - 074.010.new2
 32358 - 007.020 *
 44264 - 007.020.new
 45284 - 007.020 *
 45284 - 007.021 *
 ...

dorf's, דאָרפֿ'ס [>]
 50190 - 024.091 *

dorfes, דאָרפֿעס [>]
 51196 - 007.020.new
 51196 - 007.020 *
 51196 - 007.020.new

dorfish, דאָרפֿיש [>]
 32358 - 103.031.new6
 54265 - 160.110.2 *

dorfishe, דאָרפֿישע [>]
 46327 - 189.050.new3
 46327 - 193.011 *
 48292 - 145.051 *
 50275 - 052.040.new
 50275 - 052.040 *
 ...

dorfisher, דאָרפֿישער [>]
 46327 - 189.050.new3

dorfl, דאָרפֿל [>]
 44264 - 007.020.new

dorfn, דאָרפֿן [>]
 44264 - 007.021 *

dorfs, דאָרפֿס [>]
 49224 - 209.020.new

dorfs-yid, דאָרפֿס-ייד [>]
 50285 - 010.070 *

dorfs-yingl, דאָרפֿס-יינגל [>]
 50190 - 213.040 *

dorfsiung, דאָרפֿסיונג [>]
 52236 - 212.030 *
 52236 - 212.031.2 *
 52236 - 212.031 *

dorfslayt, דאָרפֿסלייַט [>]
 50212 - 007.021 *

dorfsman, דאָרפֿסמאַן [>]
 50212 - 007.021 *

dori, דאָרי [>]
 50197 - 163.240.new8

doriber, דאָאריבער [>]
 53257 - 003.063 *

dorimer, דאָארימער [>]
 51233 - 003.063 *
 53257 - 003.063.new2

dorimert, דאָארימערט [>]
 48272 - 003.063 *
 48283 - 003.060 *
 51217 - 003.063 *
 51228 - 003.063 *
 55277 - 003.063 *

dorimet, דאָארימעט [>]
 47267 - 003.063.new
 47301 - 003.063 *
 47301 - 003.063 *
 49256 - 003.063.new
 51238 - 003.063 *
 ...

dorkatsh, דאָרקאַטש [>]
 52249 - 108.084 *

dorkh, דאָרך [>]
 47267 - 085.020 *
 48248 - 062.012 *
 49225 - 108.050 *
 49225 - 108.083.new
 49225 - 062.012 *
 ...

dorkhge, דאָרכגע [>]
 51217 - 131.010.new

dorkhgebakn, דאָרכגעבאַקן [>]
 50227 - 126.010.new

dorkhgegangen, אדאָרכגעגאַנגען [>]
 50227 - 108.083.new4
 50227 - 196.030.new
 50227 - 220.120.new4
 50227 - 220.120.new3

dorkhgehakt, אדאָרכגעהאַקט [>]
 50202 - 006.021.new

dorkhgeklapt, דאָרכגעקלאַפּט [>]
 50227 - 085.021.new

dorkhgelozt, דאָרכגעלאָזט [>]
 50196 - 051.051.new2

dorkhgelozte, דאָרכגעלאָזטע [>]
 50212 - 048.081 *

dorkhgemkht, דאָרכגעמאכט [>]
 51217 - 001.010.new115
 51217 - 001.010.new115

dorkhgenimen, דאָרכגענימען [>]
 50227 - 220.120.new

dorkhgeyn, דאָרכגיין [>]
 49225 - 003.012.new
 49225 - 003.012.new
 50196 - 134.050.new
 50212 - 003.012 *

dorkhgezeyt, דאָרכגעזייט [>]
 51228 - 108.060 *

dorkhgezipt, דאָרכגעזיפט [>]
 51217 - 131.010.new
 51229 - 108.060 *

dorkhgin, אדאָרכגין [>]
 51237 - 003.020.new

dorkhkhak\, דאָרכךאַק\ [>]
 49224 - 108.082 *

dorkhlak, דאָרכלאַק [>]
 32358 - 108.080.new
 46327 - 108.082 *
 48248 - 108.082.2 *
 48286 - 108.082 *
 49247 - 108.080.new3
 ...

dorkhn, דאָרכן [>]
 49205 - 062.012 *
 50196 - 061.070.new3
 50196 - 134.050.new
 50196 - 108.060 *
 50197 - 062.012 *
 ...

dorkhnemen, דאָרכנעמען [>]
 51229 - 036.021 *

dorkhshlag, דאָרכשלאַג [>]
 47267 - 108.080.new
 50190 - 108.082 *
 50190 - 108.082.new
 50196 - 108.040 *
 50196 - 108.060 *
 ...

dorkhshlak, דאָרכשלאַק [>]
 31357 - 108.080.new3
 44264 - 108.082 *
 44264 - 108.083 *
 44264 - 108.082 *
 45284 - 108.082 *
 ...

dorkhshlg, דאָרכשלאג [>]
 49205 - 108.082 *
 49225 - 108.082 *
 49225 - 108.083.new3
 49256 - 108.082 *
 51217 - 106.010 *
 ...

dorkhshlk, דאָרכשלאק [>]
 51217 - 001.010.new61
 51225 - 131.010 *

dorkhshpatsirn, דאָרכשפּאַצירן [>]
 50190 - 003.012 *

dorkht, דאָרכט [>]
 49247 - 093.051.new2

dorkhzayen, דאָרכזייַען [>]
 50190 - 108.050 *
 50196 - 108.050 *
 50196 - 108.060 *

dorkhzeyen, דאָרכזייען [>]
 50199 - 108.080.new2
 50199 - 108.080.new3
 51228 - 108.050 *

dorkhzipn, דאָרכזיפּן [>]
 50196 - 131.012 *
 52217 - 196.040 *

dorkn, דאָרקן [>]
 54226 - 149.050 *

dormer, דאָרמער [>]
 44264 - 003.060 *
 44264 - 003.062 *

dormert, דאָרמערט [>]
 48243 - 003.063.new

dormitory, dormitory [>]
 48292 - 019.050.new

dormt, dormt [>]
 49065 - 235.235003 *
 49065 - 235.235003.new2
 49065 - 235.104060 *
 49065 - 235.104060 *
 49065 - 235.104060 *

dorn, דאָרן [>]
 48292 - 102.030 *
 48354 - 023.072.new
 50190 - 102.030 *
 50237 - 038.090 *
 51217 - 216.080 *

doroga, דאָראָגאַ [>]
 51323 - 209.010 *

dorohoy, דאָראָהוי [>]
 45284 - 010.061 *

doroshka, דאָראָשקאַ [>]
 48243 - 001.100 *

Dorosteholz, Dorosteholz [>]
 49065 - 232.177082.new

dorovetke, דאָראָוועטקע [>]
 47301 - 113.020 *

dorp, דאָרפ [>]
 53272 - 024.090.new2

dorpet, דאָרפּעט [>]
 55249 - 220.120.newi
 55249 - 220.120.newj
 55249 - 220.120.newk

dorpishe, דאָרפישע [>]
 51228 - 160.180 *
 52215 - 103.120 *
 53272 - 041.020 *

dorpisher, דאָרפישער [>]
 53212 - 024.091.new

dorpishn, דאָרפישן [>]
 52215 - 042.011 *

dorps, דאָרפס [>]
 47301 - 006.021.new2

dorpseyd, דאָרפסייד [>]
 47301 - 006.021 *

dorpsleyt, דאָרפסלייט [>]
 53272 - 041.020 *

dorsh, דאָרש [>]
 52307 - 103.024.new

dorshlak, דאָרשלאַק [>]
 46327 - 108.082.new2
 48281 - 108.082 *
 49235 - 108.082 *
 49235 - 108.082.new
 52236 - 108.082 *
 ...

dorshn, דאָרשן [>]
 52181 - 062.012 *

dorsht, דאָרשט [>]
 32358 - 103.024 *
 45284 - 103.024 *
 46327 - 103.024 *
 46327 - 103.024.new
 46327 - 103.024.new2
 ...

dorshtik, דאָרשטיק [>]
 31357 - 103.020 *
 32358 - 103.020 *
 45284 - 103.020 *
 46327 - 103.020 *
 46327 - 103.022 *
 ...

dorshtlekh, דאָרשטלעך [>]
 48286 - 103.0203 *

dorshtn, דאָרשטן [>]
 53295 - 103.024 *

dorstik, דאָרסטיק [>]
 55248 - 103.020 *

dort, דאָרט [>]
 31357 - 000.000.new2
 31357 - 072.090.new3
 31357 - 082.030.new2
 31357 - 082.050 *
 31357 - 084.041.new2
 ...

dortemer, דאָרטעמער [>]
 48259 - 003.063 *

dorterer, דאָרטערער [>]
 53272 - 002.050.2 *

dorterner, דאָרטערנער [>]
 50213 - 003.063 *

dorti(g)er, דאָרטי(ג)ער [>]
 32358 - 008.010.new2

dortiger, דאָרטיגער [>]
 32358 - 008.010.new2

dortiker, דאָרטיקער [>]
 32358 - 008.010.new
 32358 - 008.010.new
 32358 - 008.010.new2
 50212 - 008.010.new3

dortm, דאָרטם [>]
 52224 - 084.040.new2

dortn, דאָרטן [>]
 31357 - 014.051.new5
 31357 - 014.051.new3
 31357 - 014.051.new3
 31357 - 014.051.new8
 31357 - 014.051.newa
 ...

dortniker, דאָרטניקער [>]
 50212 - 008.010.new3

dorttn, דאָרטטן [>]
 50197 - 001.010.new2
 55249 - 069.030 *

dor[e]me[r]t, דאָר[ע]מע[ר]ט [>]
 50246 - 003.063.new2

dos, דאָס [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 011.020 *
 31357 - 012.010.new
 31357 - 012.020 *
 31357 - 012.030 *
 ...

dos't, דאָס'ט [>]
 51228 - 162.040 *

dos'y, דאָס'י [>]
 31357 - 080.021.2 *
 31357 - 084.040.new
 31357 - 087.042.new
 45284 - 004.010.new
 45284 - 005.051.new2
 ...

dos(di, דאָס(די [>]
 52229 - 002.070.new3
 54265 - 220.120.new82

dos,and, דאָס,and [>]
 54265 - 130.010.new

dos-o, דאָס-אָ [>]
 31357 - 045.0803 *
 31357 - 170.040.new
 32358 - 079.020.new3
 32358 - 117.100 *
 48248 - 095.020.new5
 ...

dos...me, דאָס...מע [>]
 53309 - 024.080 *

dos...prhn, דאָס...פארהאן [>]
 53272 - 014.020 *

dos...tsi, דאָס...צי [>]
 53272 - 065.070 *

dos?eyelid, דאָס?eyelid [>]
 48263 - 011.041.new

dosade, דאָסאַדע [>]
 51323 - 083.081 *

dosbay, דאָסבייַ [>]
 54265 - 218.160.new

dose, dose [>]
 50334 - 120.030 *
 50334 - 120.030.new

doseg, דאָסעג [>]
 55249 - 008.080 *

doselbe, דאָסעלבע [>]
 50248 - 009.011.new

dosiker, דאָסיקער [>]
 52249 - 197.050.new2

doskhnukh, דאָסחנוכּה [>]
 48263 - 193.020.new

dosmol, דאָסמאָל [>]
 50212 - 009.024.new

dosney, דאָסניי [>]
 52245 - 000.000.new8

dosnt, דאָסנט [>]
 55249 - 009.031.new

doso, דאָסאָ [>]
 53212 - 047.020 *
 53212 - 113.090 *
 53212 - 113.090.new2
 53212 - 103.070.new
 53212 - 065.090.new2
 ...

dosos, דאָסאָס [>]
 49293 - 213.030.new

dosrt, דאָסרט [>]
 48354 - 159.011.new2
 52268 - 083.120.newb

dost, דאָסט [>]
 50196 - 161.020 *
 54265 - 214.071 *

dostaiot, דאָסטאַיאָט [>]
 48292 - 127.080 *

dostalivat, דאָסטאַליוואַט [>]
 48292 - 127.080 *

dostat, דאָסטאַט [>]
 48292 - 127.080 *

dot, דאָט [>]
 48283 - 009.020 *
 51229 - 185.031.new

doter, דאָטער [>]
 44264 - 107.070 *

dotike, דאָטיקע [>]
 53309 - 132.050.new

dots, דאָטס [>]
 48283 - 025.090.new
 54265 - 052.120.2 *

dou, דאָוּ [>]
 52184 - 138.110.new4
 52184 - 138.110.new5

double, double [>]
 48281 - 062.080 *
 51323 - 220.120.new2
 53261 - 094.060.new2
 53272 - 019.040.new
 54301 - 019.040 *
 ...

double-fentster, double-פֿענצטער [>]
 54301 - 062.042.new

douenen, דאָוענען [>]
 48263 - 186.010 *

dough, dough [>]
 46327 - 132.020.new
 47295 - 059.010.new4
 47295 - 059.010.new7
 48276 - 136.030 *
 48276 - 138.101.new
 ...

doughtsunoyfgekatshet, doughצונויפֿגעקאַטשעט [>]
 48263 - 130.100.new

doun, דאָוּן [>]
 47295 - 036.011.new3
 50199 - 002.070.new

dov, דוב [>]
 45284 - 102.090.new
 48263 - 102.090.new
 48324 - 064.060 *
 48324 - 102.090 *
 48354 - 064.060.new
 ...

doveles, דאָוועלעס [>]
 52245 - 000.000.new2

dovene, דאָווענע [>]
 49242 - 007.050 *

dovenen, דאָווענען [>]
 46327 - 186.010.new
 47295 - 188.030 *
 47301 - 044.020.new
 48263 - 169.040 *
 48276 - 186.010 *
 ...

dovid, דוד [>]
 31357 - 160.090 *
 32358 - 157.130 *
 32358 - 160.080.new
 32358 - 160.090 *
 45284 - 160.090 *
 ...

dovid'ke, דוד'קע [>]
 55258 - 160.090 *

dovid'l, דוד'ל [>]
 50199 - 183.120.new3
 53212 - 220.120.new8
 53212 - 220.120.new8
 53212 - 220.120.new8

dovid'n, דוד'ן [>]
 53212 - 220.120.new

dovid's, דוד'ס [>]
 47295 - 157.101 *
 47295 - 157.101.new
 47295 - 157.101.new
 48272 - 157.110.new4
 48283 - 157.101 *
 ...

dovid-kheym, דוד-חיים [>]
 52249 - 159.310 *

dovides, דודעס [>]
 44264 - 093.030 *
 44264 - 093.033 *
 45284 - 093.030 *
 45284 - 093.031 *
 45284 - 093.033 *
 ...

dovids, דודס [>]
 45284 - 157.101 *
 45284 - 157.1013 *
 45284 - 157.101.2 *
 47288 - 157.110.new3
 47288 - 157.110.new5
 ...

dovk, דאָווקא [>]
 47295 - 067.020 *

dovletn, דאָוולעטן [>]
 45284 - 099.060 *

dovletshey, דאָוולעטשיי [>]
 45284 - 098.061 *

dovlitshey, דאָווליטשיי [>]
 45284 - 098.060 *

dovne, דאָוונע [>]
 51323 - 102.060.new
 51323 - 102.060.new2
 51323 - 102.060.new3

Dowid, Dowid [>]
 49096 - 226.191020.new2

down, down [>]
 48284 - 002.070.new2
 48292 - 002.060.new2
 48324 - 002.070.new
 49224 - 024.060 *
 49224 - 024.060.2 *
 ...

downstairs, downstairs [>]
 48272 - 184.010 *

doy, דוי [>]
 32358 - 160.130.new2
 32358 - 160.130.new4
 32358 - 160.130.new6
 32358 - 160.130.new7

doyd, דויד [>]
 49242 - 160.090 *
 49245 - 157.101.new
 49245 - 160.090 *
 49247 - 160.090 *
 49256 - 160.090 *
 ...

doyd's, דויד'ס [>]
 47301 - 157.101 *
 48272 - 157.110.new6
 48272 - 157.110.new5
 48272 - 157.110.new4
 48272 - 157.110.new6
 ...

doydki, דוידקי [>]
 54226 - 006.110.new2

doydl, דוידל [>]
 49256 - 157.101 *

doyds, דוידס [>]
 49242 - 157.101 *
 49242 - 157.101.2 *
 49242 - 157.1013 *
 49245 - 157.101.new
 49245 - 157.101 *
 ...

doyen, דויען [>]
 49242 - 144.050.new4

doyenen, דויענען [>]
 52307 - 186.011 *

doyern, דויערן [>]
 44264 - 216.080 *
 45284 - 216.080 *
 45284 - 216.081 *
 48259 - 216.080 *
 48354 - 216.081.new
 ...

doyert, דויערט [>]
 50237 - 216.080.new
 52249 - 197.065 *
 53228 - 135.040.new3
 54301 - 175.030.new

doyes, דויעס [>]
 52251 - 203.061.newa

doyet, דויעט [>]
 49242 - 144.050.new
 49242 - 144.050.new
 49242 - 144.050.new4

doyfek, doyfek [>]
 50257 - 028.040 *

doyhe, דויהע [>]
 52251 - 203.061.newh

doyim, דוייִם [>]
 50296 - 214.010 *
 50329 - 101.030.2 *
 52251 - 101.010.new2

doymer, דוימער [>]
 53228 - 097.070.new2
 53228 - 097.070.new

doymo, דוימאָ [>]
 48277 - 163.200.new5

doyn, דוין [>]
 55258 - 103.120 *

doyne, דוינע [>]
 49224 - 044.050 *

doynen, דוינען [>]
 52249 - 186.011 *
 53315 - 186.011 *

doynetse, דוינעצע [>]
 51314 - 111.030 *
 51323 - 111.030 *

doynitse, דויניצע [>]
 32358 - 144.060.new
 45284 - 111.030 *
 45284 - 111.030.new
 47288 - 111.030 *
 47301 - 111.030 *
 ...

doynitses, דויניצעס [>]
 51314 - 111.030 *

doypik, דויפיק [>]
 51283 - 028.040 *

doytlekh, דויטלעך [>]
 32358 - 160.090 *

doytsh, דויטש [>]
 49229 - 001.050.new3
 49247 - 001.020 *
 49247 - 001.020.new
 49247 - 001.020.new
 49247 - 001.050.new
 ...

doytsh(n, דויטש(ן [>]
 49247 - 121.070.new

doytsh.er, דויטש.ער [>]
 52184 - 001.050.new

doytshe, דויטשע [>]
 50212 - 038.161.new8
 51217 - 001.050 *
 55277 - 005.020 *

doytshes, דויטשעס [>]
 49224 - 220.120.newj

doytshish, דויטשיש [>]
 51238 - 019.051 *
 52229 - 161.020 *

doytshishe, דויטשישע [>]
 51217 - 200.020.new2

doytshlnd, דויטשלאנד [>]
 51217 - 039.021 *
 51217 - 039.060 *

doytshmerish, דויטשמעריש [>]
 49225 - 039.060 *

doytshn, דויטשן [>]
 49205 - 158.012 *
 49247 - 036.090 *
 49247 - 057.051.new
 51217 - 001.050 *

doz, דאָז [>]
 49235 - 092.020.new

doze, doze [>]
 48276 - 120.030 *
 48286 - 120.030.new
 48286 - 120.030 *
 49205 - 110.010 *
 49256 - 110.010.new
 ...

dozen, dozen [>]
 46327 - 120.030.new3
 47295 - 120.030.new
 48272 - 052.040.new2
 48272 - 120.030 *
 49224 - 000.000.newb
 ...

dozige, דאָזיגע [>]
 50212 - 001.081 *

dozike, דאָזיקע [>]
 48276 - 177.020.new
 48292 - 002.010.new
 48292 - 055.032 *
 48292 - 139.030 *
 48292 - 143.070.new2
 ...

doziker, דאָזיקער [>]
 48292 - 059.080 *
 48292 - 108.050.new
 48292 - 138.130.new2
 52192 - 134.050.new2
 52192 - 178.020 *
 ...

dozikn, דאָזיקן [>]
 48276 - 110.070 *
 48292 - 113.110.new2
 48292 - 151.054.new2
 49242 - 001.010.new7
 52223 - 009.080 *
 ...

dozn, דאָזן [>]
 45284 - 120.030.new
 48284 - 120.030 *
 49225 - 120.030 *
 49256 - 120.030.new
 50227 - 150.040.new
 ...

doznt, דאָזנט [>]
 53272 - 014.020 *

dpaper, דpaper [>]
 53295 - 117.101.newn

dpin, דאפין [>]
 49205 - 102.070 *
 49256 - 098.040.new2
 49256 - 134.050.new

dpted, אדאפטעד [>]
 53272 - 001.070.new6

dptirt, אדאפטירט [>]
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 002.040.new5

dptirte, אדאפטירטע [>]
 53272 - 001.070.new6

dptirter, אדאפטירטער [>]
 53272 - 001.070.new6
 53272 - 001.070.new6

dpun, דאפון [>]
 52181 - 210.120 *
 52184 - 001.090.new2
 52215 - 098.040 *
 52217 - 160.030 *

dr, אדר [>]
 47301 - 195.090 *
 47301 - 034.041 *
 48283 - 028.100 *
 48283 - 144.081 *
 48283 - 199.041 *
 ...

dr'erd, דר'ערד [>]
 31357 - 068.061.new3
 32358 - 000.000.newm
 32358 - 083.070.new5
 32358 - 000.000.new
 32358 - 199.050.newa
 ...

dr'heym, דר'היים [>]
 46327 - 008.050.new2
 48276 - 098.030.new
 48277 - 057.043 *
 48277 - 153.051.2 *
 48286 - 015.012.new
 ...

dr'hrgen, דר'הרגען [>]
 52229 - 028.092.new2

dr-r-r, דר-ר-ר [>]
 54222 - 194.070.new

dra, דראַ [>]
 49245 - 114.071.new
 49245 - 115.070.new2
 49247 - 058.011.new2
 49247 - 114.071 *
 50196 - 116.010.new
 ...

draatseter, דראַאַצעטער [>]
 50248 - 116.010 *

drabatshke, דראַבאַטשקע [>]
 49247 - 058.020.new
 49247 - 058.020.new

drabene, דראַבענע [>]
 49242 - 154.072.2 *
 49242 - 154.072.new
 49242 - 154.072.new

drabes, דראַבעס [>]
 53212 - 220.120.new8

drafertl, דראַפֿערטל [>]
 50197 - 115.071 *

drafke, דראַפֿקע [>]
 50202 - 049.080 *

drag, drag [>]
 49247 - 210.020.new

dragist, דראַגיסט [>]
 48286 - 210.020 *

dragon, דראַגאָן [>]
 55248 - 033.020 *

dragstore, dragstore [>]
 49247 - 210.020.new

draguner, דראַגונער [>]
 48277 - 033.020 *

drake, drake [>]
 48292 - 000.000.new2

dralies, דראַליִעס [>]
 50259 - 123.070.new2
 50259 - 123.070.new

draling, דראַלינג [>]
 50197 - 044.112.newa

dram, דראַם [>]
 55249 - 177.043.new2
 55249 - 177.043.new3

dramatisher, דראַמאַטישער [>]
 53228 - 001.070.new

drame, דראַמע [>]
 50212 - 072.020.new2
 50334 - 122.080.newc

dran, dran [>]
 49065 - 235.124021 *

dranetses, דראַנעצעס [>]
 49242 - 198.070.new6
 50259 - 181.020.new2
 50259 - 181.020.new2
 52268 - 071.130 *

drangol, דראַנגאָל [>]
 55249 - 034.010.new

dranitse, דראַניצע [>]
 50296 - 179.070 *

dranitses, דראַניצעס [>]
 50259 - 181.020.new
 50275 - 179.070 *
 50296 - 181.020.2 *
 52268 - 071.130.new
 54266 - 181.020 *

dranitshkelekh, דראַניטשקעלעך [>]
 50296 - 181.010 *

dranitshkes, דראַניטשקעס [>]
 50296 - 181.010 *

drank, דראַנק [>]
 49245 - 113.112 *
 54222 - 113.112 *
 54301 - 113.112.2 *

dranke, דראַנקע [>]
 50190 - 195.081 *
 52249 - 195.081.2 *

dranki, דראַנקי [>]
 50306 - 195.030.new2

drantshikover, דראַנטשיקאָווער [>]
 50296 - 154.070 *

drantshikovn, דראַנטשיקאָוון [>]
 50296 - 154.070.new

drape, דראַפּע [>]
 49247 - 032.031.new
 52213 - 017.050.new

drapen, דראַפּען [>]
 52213 - 017.050.new
 52249 - 197.060.2 *
 52249 - 197.060.2 *

drapes, דראַפּעס [>]
 53212 - 220.120.new6
 54301 - 063.011 *

drapet, דראַפּעט [>]
 48277 - 032.030 *
 48292 - 032.031.2 *
 50312 - 032.030 *

drapitsh, דראַפּיטש [>]
 52213 - 028.101 *

draptshen, דראַפּטשען [>]
 49247 - 032.031.new
 49247 - 032.031.new

drasik, דראַסיק [>]
 48263 - 162.032 *
 50227 - 185.100 *

drastishe, דראַסטישע [>]
 50202 - 018.070.new

dratsener, דראַצענער [>]
 45284 - 116.010.new
 45284 - 116.010.new2
 45284 - 116.010.new2
 45284 - 116.010 *
 50196 - 116.010.new

dratsenter, דראַצענטער [>]
 46327 - 116.010.new2
 46327 - 116.010.new3
 46327 - 116.010.new4
 46327 - 116.010.new5
 46327 - 116.010.new5

dratseter, דראַצעטער [>]
 46327 - 116.010.new2
 46327 - 116.010.new2
 46327 - 116.010.new3
 48263 - 115.100.new2
 48277 - 116.010 *
 ...

dratsh, דראַטש [>]
 48292 - 154.070 *

dratsn, דראַצן [>]
 46327 - 116.010 *
 48292 - 116.010.new2
 48324 - 116.010.2 *
 49235 - 116.010.new
 49293 - 116.010 *

dratsnte, דראַצנטע [>]
 48292 - 116.010.new2

dratsnter, דראַצנטער [>]
 46327 - 116.010.new2
 48324 - 116.010.2 *
 50197 - 116.010.new

dratve, דראַטווע [>]
 54301 - 154.092.2 *

dratves, דראַטוועס [>]
 50190 - 005.011.new

draussen, draussen [>]
 49096 - 224.224001.new8
 49096 - 226.226009 *

drau, drauß [>]
 49065 - 230.230002 *

draver, draver [>]
 53315 - 154.060 *

drawer, drawer [>]
 46327 - 065.080.new
 46327 - 065.080.new
 47267 - 065.080.new2
 49224 - 065.080 *
 49235 - 065.080.new
 ...

drawn, drawn [>]
 49224 - 137.030.new2

dray, דרייַ [>]
 31357 - 000.000.new
 31357 - 021.050 *
 31357 - 036.021.new
 31357 - 036.021.new
 31357 - 036.060.new2
 ...

dray-ek, דרייַ-עק [>]
 50237 - 170.060 *

dray-ekedik, דרייַ-עקעדיק [>]
 50257 - 170.060 *

dray-ekekhdike, דרייַ-עקעכדיקע [>]
 48286 - 038.040.new2

dray-ekerdik, דרייַ-עקערדיק [>]
 48281 - 170.060 *

dray-ekerdiker, דרייַ-עקערדיקער [>]
 48281 - 170.060 *

dray-ekerik, דרייַ-עקעריק [>]
 50246 - 170.060 *

dray-ekik, דרייַ-עקיק [>]
 56293 - 138.080.new

dray-ekike, דרייַ-עקיקע [>]
 55268 - 038.070 *
 55268 - 057.140.new

dray-etazhike, דרייַ-עטאַזשיקע [>]
 52251 - 017.010 *

dray-etazhne, דרייַ-עטאַזשנע [>]
 52249 - 056.022 *

dray-fir, דרייַ-פֿיר [>]
 48286 - 058.010.new2
 49245 - 216.081.newa
 49245 - 216.081.newe
 52268 - 058.041 *
 54222 - 086.072 *
 ...

dray-firekike, דרייַ-פֿירעקיקע [>]
 51196 - 137.160.new2

dray-firerley, דרייַ-פֿירערליי [>]
 32358 - 000.000.new36
 32358 - 000.000.new43

dray-gorndike, דרייַ-גאָרנדיקע [>]
 52249 - 055.010 *

dray-kantik, דרייַ-קאַנטיק [>]
 54266 - 170.060 *

dray-kantike, דרייַ-קאַנטיקע [>]
 50237 - 195.010 *

dray-yerik, דרייַ-יעריק [>]
 47267 - 163.030.2 *
 48243 - 163.030 *
 48243 - 163.030.new
 48243 - 163.030.new
 48248 - 163.030 *
 ...

dray-yerik(e, דרייַ-יעריק(ע [>]
 48286 - 163.030.2 *

dray-yerike, דרייַ-יעריקע [>]
 44264 - 163.030 *
 50257 - 163.030 *

dray-yeriker, דרייַ-יעריקער [>]
 49245 - 163.030.2 *

dray-yirik, דרייַ-ייִריק [>]
 48292 - 163.030.2 *

dray-yoredik, דרייַ-יאָרעדיק [>]
 49247 - 163.030 *

dray-yorik, דרייַ-יאָריק [>]
 47288 - 163.030 *
 48243 - 163.030 *
 48243 - 163.030.new
 48281 - 163.030 *
 48324 - 163.020.new3
 ...

dray-yorik(e, דרייַ-יאָריק(ע [>]
 52268 - 163.030.2 *

dray-yorik(er, דרייַ-יאָריק(ער [>]
 48276 - 163.030.new

dray-yorike, דרייַ-יאָריקע [>]
 44264 - 163.030 *
 48276 - 163.030.new
 52307 - 163.030 *
 54266 - 163.030 *

dray-yoriker, דרייַ-יאָריקער [>]
 50312 - 163.030 *
 54249 - 163.030 *

dray-yorikn, דרייַ-יאָריקן [>]
 54301 - 163.030 *

dray-yurik, דרייַ-יוריק [>]
 50248 - 163.030 *

dray-y[o/e]r(ed)ik, דרייַ-י[אָ/ע]ר(עד)יק [>]
 48324 - 163.020.new2
 48354 - 163.030.new

drayant, דרייַאַנט [>]
 50227 - 058.022 *

drayay, דרייַייַ [>]
 50275 - 184.070.new
 52215 - 207.010 *

drayd, דרייַד [>]
 55248 - 134.012 *

drayderl, דרייַדערל [>]
 50190 - 193.010 *
 50190 - 193.010.new
 50190 - 193.012.new2
 51217 - 193.010 *

draydl, דרייַדל [>]
 50196 - 193.010.new
 50199 - 193.010 *

draydlekh, דרייַדלעך [>]
 50196 - 193.010 *
 50202 - 193.010 *
 50227 - 193.010 *

draye, דרייַע [>]
 49235 - 114.071.new
 49245 - 114.071 *
 49256 - 090.050 *
 50196 - 114.071 *
 50196 - 114.070.new
 ...

drayek, דרייַעק [>]
 32358 - 170.060 *
 46327 - 170.060.new7
 46327 - 170.060.new7
 48248 - 170.060.2 *
 48263 - 170.060.new
 ...

drayekedik, דרייַעקעדיק [>]
 46327 -
 46327 -
 46327 - 170.060.new2
 46327 - 170.060.new7
 46327 - 170.060.new8
 ...

drayekedike, דרייַעקעדיקע [>]
 46327 - 170.060.new
 50259 - 137.030 *
 54301 - 113.100.new

drayekediker, דרייַעקעדיקער [>]
 50306 - 170.060 *
 52268 - 170.060.new

drayekedish, דרייַעקעדיש [>]
 50259 - 170.060 *

drayekegik, דרייַעקעגיק [>]
 46327 - 170.060.new2

drayekeke, דרייַעקעקע [>]
 52268 - 194.060.new3

drayekekhdik, דרייַעקעכדיק [>]
 51323 - 137.150.new

drayekekhdike, דרייַעקעכדיקע [>]
 51323 - 137.150 *
 51323 - 137.150.new
 51323 - 170.060 *
 51323 - 170.060 *
 51323 - 170.070 *
 ...

drayekekhik, דרייַעקעכיק [>]
 32358 - 170.060 *
 48276 - 170.060 *
 48283 - 170.060 *
 48283 - 170.060 *
 48286 - 170.060 *
 ...

drayekekhiks, דרייַעקעכיקס [>]
 54301 - 170.060 *

drayekerdik, דרייַעקערדיק [>]
 50312 - 170.060 *

drayekertiker, דרייַעקערטיקער [>]
 50257 - 037.050 *

drayekhrley, דרייַעכרליי [>]
 49224 - 130.100 *

drayekidik, דרייַעקידיק [>]
 48277 - 170.060 *
 50273 - 170.060 *

drayekik, דרייַעקיק [>]
 48243 - 170.060 *
 48248 - 170.060.2 *
 48265 - 170.060 *
 48283 - 170.060.new
 48284 - 170.060 *
 ...

drayekike, דרייַעקיקע [>]
 49235 - 170.060 *
 50202 - 137.030.new
 50202 - 137.030.new3
 50227 - 038.110.new
 50248 - 130.070 *
 ...

drayekiker, דרייַעקיקער [>]
 55268 - 170.060.new

drayekikhdik, דרייַעקיכדיק [>]
 50329 - 170.060 *

drayekikhik, דרייַעקיכיק [>]
 48277 - 170.060 *

drayekl, דרייַעקל [>]
 49245 - 170.060 *

drayekn, דרייַעקן [>]
 53272 - 170.060.new3
 55248 - 170.060.new

drayekndik, דרייַעקנדיק [>]
 50285 - 170.060 *

drayen, דרייַען [>]
 32358 - 000.000.new2
 45284 - 058.011.new
 45284 - 058.011.new
 46327 - 058.011 *
 46327 - 058.011 *
 ...

drayentazhndike, דרייַענטאַזשנדיקע [>]
 50296 - 055.030 *

drayer, דרייַער [>]
 48265 - 110.054 *
 48286 - 207.031 *
 48286 - 207.031.new
 50212 - 008.110.new3
 50212 - 059.040.new4
 ...

drayerelay, דרייַערעלייַ [>]
 50196 - 171.062.new
 50196 - 171.062.new
 50196 - 171.062.new

drayerl, דרייַערל [>]
 48292 - 207.010 *

drayerlay, דרייַערלייַ [>]
 50196 - 171.062 *
 50196 - 171.062.new

drayerley, דרייַערליי [>]
 32358 - 171.062.new
 48243 - 131.030.new2
 48259 - 001.040 *
 48276 - 171.062 *
 48277 - 003.030.new
 ...

drayers, דרייַערס [>]
 52184 - 194.070 *

drayevi, דרייַעווי [>]
 54226 - 006.110.new2

drayfertl, דרייַפֿערטל [>]
 50190 - 001.010.newl
 50190 - 040.061 *
 50190 - 115.070 *
 50199 - 115.070 *
 50202 - 115.070 *
 ...

drayfisike, דרייַפֿיסיקע [>]
 51323 - 168.020.new

drayfus, דרייַפֿוס [>]
 49235 - 083.030.new
 52268 - 083.030 *
 52268 - 083.120.new6
 53257 - 083.030 *
 53257 - 084.051.new
 ...

drayfusn, דרייַפֿוסן [>]
 54265 - 083.030.new2

draygroshndike, דרייַגראָשנדיקע [>]
 55258 - 207.040 *

drayierik, דרייַיעריק [>]
 32358 - 163.030 *
 32358 - 190.081.new3
 45284 - 163.030 *
 45284 - 163.030.2 *
 46327 - 163.030.2 *
 ...

drayioredik, דרייַיאָרעדיק [>]
 50275 - 163.030.2 *

drayiorik, דרייַיאָריק [>]
 48354 - 163.030.new
 51323 - 163.030 *
 53315 - 163.030 *

drayiorik(e, דרייַיאָריק(ע [>]
 48284 - 163.030 *
 48354 - 163.030.new3
 50329 - 163.030 *
 51314 - 163.030 *

drayiorik(er, דרייַיאָריק(ער [>]
 50329 - 163.030 *

drayioriker, דרייַיאָריקער [>]
 50329 - 163.030 *

drayiorikes, דרייַיאָריקעס [>]
 49338 - 163.030 *

drayiuredik, דרייַיורעדיק [>]
 46327 - 163.030.new

drayiuredike, דרייַיורעדיקע [>]
 46327 - 163.030.2 *
 46327 - 163.030.new

drayiuridike, דרייַיִורידיקע [>]
 49224 - 163.030 *

draykant, דרייַקאַנט [>]
 50206 - 170.060 *

draykantik, דרייַקאַנטיק [>]
 49338 - 170.030 *
 50190 - 170.060.new
 51196 - 137.030.new
 51314 - 170.060 *
 52223 - 038.080 *
 ...

draykantike, דרייַקאַנטיקע [>]
 53261 - 113.100 *
 53278 - 170.060.new5
 53315 - 136.051.new3

draykantiker, דרייַקאַנטיקער [>]
 52192 - 138.101 *
 54265 - 170.060 *
 54265 - 170.080.new3
 55268 - 170.060 *
 55268 - 170.060.new

draykantndik, דרייַקאַנטנדיק [>]
 54249 - 170.060.new

draykntik, דרייַקאנטיק [>]
 53212 - 125.110.new
 53272 - 170.060.new2

draykonedike, דרייַקאָנעדיקע [>]
 54265 - 113.100 *

draykont, דרייַקאָנט [>]
 52213 - 170.040.new

draylekh, דרייַלעך [>]
 53212 - 169.080 *

drayley, דרייַליי [>]
 47295 - 220.120.new51

draymol, דרייַמאָל [>]
 48243 - 163.260 *
 48243 - 196.030 *

draymonat-retekh, דרייַמאָנאַט-רעטעך [>]
 48243 - 097.040.new2

draymonat-retekhlekh, דרייַמאָנאַט-רעטעכלעך [>]
 48243 - 097.040.new

drayn, דרייַן [>]
 50246 - 174.020.new

drayntsn, דרייַנצן [>]
 50329 - 116.010 *
 51323 - 220.120.new6

drayntsnter, דרייַנצנטער [>]
 50213 - 116.010 *

drayntsster, דרייַנצסטער [>]
 50237 - 115.100.new2

draypertl, דרייַפערטל [>]
 51238 - 115.070 *
 53212 - 115.071 *
 53212 - 115.071 *
 53272 - 115.071 *
 53272 - 115.071.2 *
 ...

draypertldik, דרייַפערטלדיק [>]
 51238 - 043.050 *

draypus, דרייַפוּס [>]
 53272 - 083.102.new5
 53289 - 083.030.new3
 53289 - 083.030.new3
 53289 - 083.030.new4

drayshpits, דרייַשפּיץ [>]
 49293 - 170.060.new

drayshpitsik, דרייַשפּיציק [>]
 52223 - 038.080 *
 54265 - 113.100 *

drayshtokik, דרייַשטאָקיק [>]
 52224 - 057.040.new6
 52224 - 057.010.new4

draysik, דרייַסיק [>]
 31357 - 117.090 *
 32358 - 134.023.new
 32358 - 188.060 *
 32358 - 195.020 *
 45284 - 115.060 *
 ...

draysik-fertsik, דרייַסיק-פֿערציק [>]
 50334 - 132.071 *

draysike, דרייַסיקע [>]
 48354 - 080.050.new2
 48354 - 080.050.new2

draysiker, דרייַסיקער [>]
 51238 - 189.080 *
 52236 - 177.100.2 *

draysikmetrike, דרייַסיקמעטריקע [>]
 48243 - 155.030.new

draysikster, דרייַסיקסטער [>]
 31357 - 198.050.new

draysikstn, דרייַסיקסטן [>]
 49235 - 220.120.newh
 49245 - 216.081.newi
 50206 - 220.120.newa
 51196 - 220.120.newb
 51217 - 001.010.new115
 ...

draysikter, דרייַסיקטער [>]
 50285 - 116.010 *

draysiktn, דרייַסיקטן [>]
 55249 - 034.010.newm

drayszik, דרייַסזיק [>]
 53272 - 002.041.new7

drayt, דרייַט [>]
 49224 - 114.030.new
 50190 - 076.080 *
 50190 - 155.010.new3
 50190 - 155.010.new4
 50196 - 076.080 *
 ...

drayt'n, דרייַט'ן [>]
 50197 - 114.030 *

draytn, דרייַטן [>]
 50202 - 114.030 *

draytsen, דרייַצען [>]
 52249 - 066.060 *

draytsener, דרייַצענער [>]
 48265 - 168.071.new5
 50237 - 115.100.new2
 50237 - 115.100.new

draytsenr, דרייַצענר [>]
 44264 - 168.090.2 *

draytsenter, דרייַצענטער [>]
 50285 - 116.010 *
 52245 - 116.010 *
 52245 - 000.000.new8
 52249 - 116.010.new
 53261 - 116.010 *
 ...

draytseter, דרייַצעטער [>]
 47267 - 115.100.new
 47288 - 116.010 *
 47295 - 116.010 *
 47301 - 116.010 *
 48276 - 116.010 *
 ...

draytsetn, דרייַצעטן [>]
 50212 - 007.085.newr

draytsn, דרייַצן [>]
 32358 - 115.100 *
 46327 - 116.010 *
 46327 - 116.010.new2
 46327 - 000.000.newg
 47288 - 172.110 *
 ...

draytsn(e)ter, דרייַצנ(ע)טער [>]
 49242 - 116.010 *

draytsnte, דרייַצנטע [>]
 48292 - 116.010.new2

draytsnter, דרייַצנטער [>]
 31357 - 116.010 *
 32358 - 116.010 *
 45284 - 116.010.new2
 45284 - 116.010 *
 45284 - 116.010.new
 ...

draytsntn, דרייַצנטן [>]
 48259 - 209.032 *

draytster, דרייַצטער [>]
 49235 - 116.010.new3
 50246 - 116.010 *
 50246 - 116.010.new
 52213 - 116.010 *

drayvinkl, דרייַווינקל [>]
 45284 - 170.060.2 *

drayzhe, דרייַזשע [>]
 49247 - 159.200 *

drayzik, דרייַזיק [>]
 50312 - 185.100 *

drayzl, דרייַזל [>]
 48248 - 159.200 *
 50213 - 159.200 *

drazhne, דראַזשנע [>]
 48263 - 159.190 *
 48263 - 159.190.2 *
 48263 - 159.190.new
 48277 - 159.190 *
 49293 - 159.190 *
 ...

drazhnie, דראַזשניע [>]
 49338 - 159.190 *

drazne, דראַזנע [>]
 49224 - 159.190 *
 49229 - 159.190 *
 50334 - 159.190 *
 50334 - 159.190 *
 51323 - 159.190 *
 ...

drazzne, דראַזזנע [>]
 53278 - 159.190 *

drb, אדרבא [>]
 50190 - 156.070.new2
 50212 - 016.080.new4
 50212 - 059.040.new4
 50275 - 042.011.new
 51229 - 200.102 *

drbene, דראבענע [>]
 51217 - 102.070 *

drbh, אדרבה [>]
 32358 - 000.000.new4

drbuz, דראבוז [>]
 51258 - 099.061 *
 51258 - 099.061 *

drdik, דרדיק [>]
 49242 - 001.010.newe
 50285 - 001.010.newe

drdiker, דארדיקער [>]
 48272 - 172.030 *

drdiki, דרדיקי [>]
 50275 - 172.041.new2

drdiki-melamed, דרדיקי-מלמד [>]
 49242 - 001.010.newd
 49242 - 001.010.newh

drdiki-mlmdim, דרדיקי-מלמדים [>]
 49242 - 001.010.newd

drdki, דרדקי [>]
 48263 - 172.030 *

drdki-melamed, דרדקי-מלמד [>]
 48263 - 172.030.new

dre, דארע [>]
 47301 - 145.051 *
 48272 - 133.010 *
 48272 - 133.020 *
 48354 - 025.062.new
 49256 - 133.010 *
 ...

dream, dream [>]
 48259 - 130.110 *
 49245 - 130.110.new5
 49247 - 161.060.new2
 49256 - 130.110.new
 50190 - 130.110.new
 ...

dreamt, dreamt [>]
 46327 - 179.020.new2
 48265 - 179.060.new2
 48292 - 179.020.new
 50273 - 179.020.new

dreary, dreary [>]
 49235 - 106.012 *

dref, אדרעף [>]
 48272 - 205.070 *

drei, drei [>]
 49065 - 223.223013 *
 49065 - 223.223015.new
 49096 - 222.222001 *
 49096 - 232.232003.new3

dreimal, dreimal [>]
 49065 - 232.232003.new6

drek, דרעק [>]
 50259 - 147.040.new
 50296 - 213.020.new
 51225 - 213.020 *
 52211 - 213.020 *
 53228 - 115.010.new3
 ...

dreklekh, דרעקלעך [>]
 50275 - 163.210 *

dreksler, דרעקסלער [>]
 45284 - 203.050.new
 45284 - 203.050.new
 50190 - 203.050.new
 50190 - 203.061 *
 52181 - 202.050 *
 ...

drele, דרעלע [>]
 51233 - 123.070 *

dreles, דרעלעס [>]
 49242 - 123.070 *
 49245 - 123.070.2 *
 49245 - 123.070.2 *

drelevdike, דרעלעוודיקע [>]
 48277 - 094.050.new
 48277 - 094.050.new2

dreleven, דרעלעווען [>]
 49235 - 203.010 *
 52249 - 203.010 *
 52251 - 203.010 *

drelevet, דרעלעוועט [>]
 50296 - 017.050.2 *

drelies, דרעליעס [>]
 49247 - 123.070.new

drelt, דרעלט [>]
 50296 - 203.011 *

drem, דרעם [>]
 49205 - 049.050 *
 50197 - 049.050 *
 50199 - 220.120.newz
 50199 - 220.120.new36
 50206 - 049.050 *
 ...

drembes, דרעמבעס [>]
 49229 - 131.034 *

dreml, דרעמל [>]
 48277 - 161.060 *
 48292 - 161.060.new3
 48354 - 161.060.new
 49235 - 161.060 *
 49338 - 161.060 *
 ...

dremlen, דרעמלען [>]
 31357 - 161.060 *

dren, דרען [>]
 47288 - 094.050 *
 47295 - 094.050 *
 47295 - 094.050 *
 48248 - 094.050 *
 48263 - 094.050 *
 ...

dren-ayngemakhts, דרען-אייַנגעמאַכטס [>]
 48277 - 092.030.new4

Drendele, Drendele [>]
 49096 - 226.193010 *

drener, drener [>]
 48292 - 108.050.new

drenge, דרענגע [>]
 50202 - 002.070 *

drenger, דרענגער [>]
 50206 - 002.060 *
 50212 - 002.070 *
 52181 - 058.060 *
 53212 - 002.040.newx

drengl, דרענגל [>]
 55258 - 088.030 *

drenglekh, דרענגלעך [>]
 32358 - 181.020.new
 32358 - 181.020.new2
 47267 - 005.050 *
 47301 - 181.040.new2
 48265 - 058.060 *
 ...

drengln, דרענגלן [>]
 55258 - 179.070 *

drengt, דרענגט [>]
 50202 - 080.010 *

drensk, דרענסק [>]
 49242 - 007.050 *

dreptung, דרעפּטאונג [>]
 45284 - 170.060 *

drer, דארער [>]
 47301 - 028.101 *
 48283 - 028.111.new5
 49205 - 028.100 *
 49205 - 028.111 *
 49205 - 028.120 *
 ...

drerd, דרערד [>]
 47295 - 007.080 *
 47295 - 007.090 *
 47295 - 017.012 *
 47295 - 169.010 *
 47301 - 007.090.new
 ...

dres, דרעס [>]
 47295 - 041.040 *
 47295 - 044.020.new2
 47295 - 044.030 *
 47295 - 049.020.new2
 48272 - 044.020 *
 ...

drese, אדרעסע [>]
 53215 - 012.051 *

dreser, דרעסער [>]
 53257 - 065.080.new
 55249 - 065.080.new2

dreses, דרעסעס [>]
 47301 - 000.000.new72
 48283 - 172.112.newd
 53228 - 049.074.new4
 53257 - 082.071 *
 53257 - 220.120.new7

dresh, דרעש [>]
 55258 - 214.070 *
 55258 - 214.071 *

dresh(ene)n, דרעש(ענע)ן [>]
 53315 - 214.050 *

dresh-mashin, דרעש-מאַשין [>]
 52236 - 214.060 *

dresh-shayer, דרעש-שייַער [>]
 53261 - 214.070 *

dreshe, דרעשע [>]
 50227 - 085.021 *
 50227 - 085.021.new
 50227 - 085.021.new3
 50227 - 085.021.new2
 52236 - 214.060 *

dreshen, דרעשען [>]
 52181 - 214.050 *

dreshenen, דרעשענען [>]
 55249 - 214.050 *
 55258 - 214.050 *

dresher, דרעשער [>]
 50329 - 214.060.new
 50329 - 214.060 *

dreshers, דרעשערס [>]
 48292 - 214.051.new2

dreshet, דרעשעט [>]
 31357 - 214.050 *
 51217 - 154.010 *
 52251 - 214.050 *

dreshetes, דרעשעטעס [>]
 49293 - 214.060 *
 49293 - 214.060 *

dreshle, דרעשלע [>]
 48276 - 213.040 *
 48276 - 213.040.new
 48276 - 213.040.new2
 48276 - 213.040.new

dreshmashin, דרעשמאַשין [>]
 52192 - 214.060 *
 52268 - 214.060 *

dreshmashinke, דרעשמאַשינקע [>]
 49229 - 213.010 *

dreshn, דרעשן [>]
 32358 - 214.050 *
 32358 - 214.0503 *
 32358 - 214.072.new
 44264 - 131.034 *
 45284 - 214.050 *
 ...

dreshniak, דרעשניאַק [>]
 48292 - 108.082 *
 48292 - 108.082.new

dreshnmashin, דרעשנמאַשין [>]
 54301 - 214.050 *

dresht, דרעשט [>]
 48263 - 145.040.new
 48263 - 145.040.new
 49256 - 131.033 *
 49256 - 131.033.new
 50196 - 214.050.new
 ...

dreshtshet, דרעשטשעט [>]
 50275 - 214.061.new2

dreshu, דרעשו [>]
 48292 - 214.051.new

dresing, דרעסינג [>]
 53257 - 214.080 *

dreskele, דרעסקעלע [>]
 49235 - 147.050 *
 50275 - 041.030 *

dresmt, dresmt [>]
 49247 - 179.020.new

dresn, דרעסן [>]
 48286 - 046.070.new
 48286 - 046.070 *
 48286 - 046.080 *
 48286 - 046.080.new
 48286 - 046.080.new2
 ...

dress, dress [>]
 46327 - 065.080 *
 46327 - 048.041.new
 46327 - 052.111 *
 47295 - 171.060.new
 48276 - 181.020.new
 ...

dress'et, dress'עט [>]
 50296 - 046.080 *

dress'n, dress'n [>]
 48276 - 164.100.2 *
 49224 - 046.070 *
 50296 - 046.090.2 *
 50329 - 046.070 *
 51314 - 046.070 *

dress't, dress'ט [>]
 50296 - 046.060.2 *
 50296 - 046.060 *
 50296 - 046.060.new
 50329 - 046.060 *

dresscader, dresscader [>]
 48277 - 220.120.newd

dressed, dressed [>]
 48259 - 046.060 *
 50199 - 220.120.newb

dressedzikh, dressedזיך [>]
 48259 - 046.060.new

dresser, dresser [>]
 45284 - 008.080 *
 46327 - 065.080 *
 49224 - 220.120.newi
 53315 - 065.080 *
 55268 - 065.080.new

dresseriz, dresserאיז [>]
 53315 - 065.081 *

dresses, dresses [>]
 48286 - 044.020.new
 50246 - 044.020 *
 50257 - 047.101 *
 50273 - 041.040 *
 51323 - 220.120.newe
 ...

dressin, dressאין [>]
 50213 - 037.050.new2

drest, דרעסט [>]
 46327 - 052.111 *
 47267 - 046.060 *
 47267 - 046.060.new
 47267 - 046.060 *
 48276 - 046.060 *
 ...

drestu, דרעסטו [>]
 53278 - 046.080.new3

dretlekh, דרעטלעך [>]
 47301 - 181.040.new3
 51314 - 054.020.new2
 51314 - 054.020.new2

drewer, drewer [>]
 48276 - 065.080.new3

drey, דריי [>]
 32358 - 000.000.newm
 47301 - 174.020 *
 47301 - 179.070 *
 47301 - 180.040 *
 47301 - 199.060 *
 ...

dreyb, דרייב [>]
 55277 - 123.051.new2

dreybe, דרייבע [>]
 50296 - 123.051.new
 52245 - 123.051.new
 52245 - 123.051.new
 53215 - 123.050 *
 53215 - 126.030 *
 ...

dreybele, דרייבעלע [>]
 54265 - 123.050 *

dreybetses, דרייבעצעס [>]
 55249 - 123.052 *

dreybi, דרייבי [>]
 53228 - 123.050 *

dreybkes, דרייבקעס [>]
 55249 - 123.050 *
 55249 - 123.050.new

dreybl, דרייבל [>]
 54265 - 123.050 *

dreyblekh, דרייבלעך [>]
 50275 - 123.050 *

dreydelekh, דריידעלעך [>]
 50206 - 193.010 *
 50206 - 193.010 *

dreydl, דריידל [>]
 31357 - 193.010.new
 31357 - 193.012 *
 31357 - 193.020 *
 31357 - 193.020.2 *
 32358 - 193.010.new2
 ...

dreydlakh, דריידלאַך [>]
 50306 - 193.010 *
 53257 - 169.080.new
 53257 - 192.050 *
 53257 - 192.050.new
 53257 - 192.050.new

dreydlekh, דריידלעך [>]
 46327 - 193.010 *
 47288 - 193.010 *
 47295 - 193.010 *
 48248 - 193.010 *
 48276 - 169.080 *
 ...

dreydlkh, דריידלאך [>]
 51258 - 193.010.new
 53215 - 193.010 *
 53257 - 193.010 *

dreye, דרייע [>]
 49225 - 123.070 *
 49225 - 123.070.new
 52181 - 114.070 *

dreyekediker, דרייעקעדיקער [>]
 53289 - 113.100 *

dreyen, דרייען [>]
 31357 - 075.040.new4
 32358 - 000.000.new2
 32358 - 127.030.new2
 32358 - 000.000.new4
 32358 - 136.060.new4
 ...

dreyer, דרייער [>]
 48272 - 207.070 *
 51238 - 117.030 *
 52249 - 062.040 *
 53212 - 194.052.2 *
 53212 - 194.052.new2
 ...

dreyerley, דרייערליי [>]
 51225 - 171.062 *
 52184 - 090.050.new

dreyers, דרייערס [>]
 47301 - 212.020.new

dreyes, דרייעס [>]
 49256 - 123.070 *

dreyfis, דרייפֿיס [>]
 49235 - 083.120.new4
 49235 - 083.120.new4
 49235 - 084.030.new4

dreyfus, דרייפֿוס [>]
 53211 - 084.031 *
 53211 - 084.031.new
 53211 - 084.031.new
 53211 - 084.041 *
 53211 - 084.042 *

dreyker, דרייקער [>]
 48324 - 219.040.new4
 48324 - 219.040.new3
 48324 - 219.040.new4

dreykntik, דרייקאנטיק [>]
 51217 - 099.040.new2

dreykntike, דרייקאנטיקע [>]
 51233 - 137.110 *

dreykop, דרייקאָפּ [>]
 54301 - 219.040 *

dreylekh, דריילעך [>]
 32358 - 169.080 *
 32358 - 169.080.2 *
 44264 - 169.080 *
 44264 - 169.080.2 *
 45284 - 169.080 *
 ...

dreym, דריים [>]
 32358 - 008.051 *
 48277 - 008.050 *
 49293 - 008.050 *
 54222 - 008.050 *

dreyn, דריין [>]
 50206 - 196.041 *
 51238 - 105.101 *

dreypertlidker, דרייפערטלידקער [>]
 51233 - 044.070 *

dreysik, דרייסיק [>]
 48272 - 123.070.new4
 49225 - 012.040.new
 51217 - 185.100 *
 51225 - 207.030 *
 51228 - 220.120.newe
 ...

dreysikstn, דרייסיקסטן [>]
 51228 - 220.120.newb
 51228 - 220.120.newd
 51237 - 220.120.newb
 52181 - 055.041 *
 52217 - 220.120.newa

dreyst, דרייסט [>]
 51238 - 082.051 *

dreystu, דרייסטו [>]
 48354 - 037.050.new
 54265 - 162.030.new

dreyt, דרייט [>]
 31357 - 076.080 *
 31357 - 079.050 *
 32358 - 076.080 *
 45284 - 076.080 *
 45284 - 080.010 *
 ...

dreytlekh, דרייטלעך [>]
 46327 - 054.020.new5
 50285 - 054.020.new
 52184 - 085.021 *

dreytn, דרייטן [>]
 51225 - 114.030 *

dreytseter, דרייצעטער [>]
 49225 - 116.010 *
 51217 - 115.100.new
 51225 - 116.010 *
 52181 - 115.090.new
 52217 - 056.042.newu

dreytsn, דרייצן [>]
 51228 - 169.110 *

dreytsnter, דרייצנטער [>]
 48272 - 116.010 *
 51228 - 116.080.new
 53289 - 115.100.new

dreyze, דרייזע [>]
 53289 - 159.190 *
 54266 - 159.200 *
 55258 - 159.200 *

dreyzhe, דרייזשע [>]
 32358 - 159.200 *
 32358 - 159.200.new
 49242 - 159.200 *
 53278 - 159.200.new
 53278 - 159.200.new2
 ...

dreyzl, דרייזל [>]
 31357 - 159.200 *
 32358 - 159.200 *
 47288 - 159.200 *
 48248 - 159.200 *
 48259 - 159.200 *
 ...

dreyzle, דרייזלע [>]
 49235 - 159.200.new2

dreyzner, דרייזנער [>]
 52215 - 159.190 *

drezie, דרעזיע [>]
 48259 - 159.200 *

drezl, דרעזל [>]
 48292 - 159.200.2 *
 52236 - 159.200 *
 54301 - 159.200 *
 55248 - 159.200.new

drezne, דרעזנע [>]
 52307 - 004.071 *

drf, דארף [>]
 47267 - 160.090.new
 47295 - 082.071 *
 47295 - 196.041.new
 47301 - 161.090 *
 47301 - 177.053 *
 ...

drfer, דארפֿער [>]
 50212 - 077.020.new4

drfn, דארפֿן [>]
 53212 - 216.100.new2

drgeshipt, דארגעשיפט [>]
 52184 - 108.083 *

dri, דרי [>]
 50237 - 094.050 *
 51225 - 130.031 *
 52181 - 036.020 *
 52181 - 057.060 *

driakhle, דריאַכלע [>]
 49338 - 153.030.new2
 49338 - 153.030.new
 49338 - 153.030.new2

dribalekh, דריבאַלעך [>]
 50227 - 130.100.new2

dribe, דריבע [>]
 51258 - 123.050 *

driber, דאאריבער [>]
 49225 - 088.010.new
 50190 - 003.041 *

driblekh, דריבלעך [>]
 48277 - 179.070 *

driblinkes, דריבלינקעס [>]
 48272 - 123.051 *

dribn, דריבן [>]
 44264 - 003.041 *
 45284 - 003.041 *
 45284 - 003.041 *
 49224 - 003.041 *
 49229 - 003.041 *
 ...

dribne, דריבנע [>]
 31357 - 216.0703 *
 47267 - 216.070.new
 47267 - 216.070.new2
 47267 - 216.070.new
 47301 - 216.070 *
 ...

dribne/drobne, דריבנע/דראָבנע [>]
 52268 - 216.070.new

dribner, דריבנער [>]
 47267 - 216.070.new2
 49235 - 216.070 *
 52236 - 216.070.2 *
 52236 - 216.0703 *
 54301 - 216.070.2 *
 ...

dridkelekh, דרידקעלעך [>]
 49224 - 108.081 *

dridlekh, דרידלעך [>]
 50273 - 054.020 *
 50275 - 054.020 *

drien, דריען [>]
 49229 - 006.070 *

drif, אדריף [>]
 47301 - 205.070 *

drig, דריג [>]
 48243 - 032.010 *

drigen, דריגען [>]
 48243 - 032.020 *
 48248 - 032.020 *
 48272 - 032.020 *
 48277 - 032.011.new
 48277 - 032.011.new
 ...

driget, דריגעט [>]
 48243 - 031.070.new
 48248 - 032.010.new
 48248 - 032.011 *
 48272 - 032.010 *
 48272 - 032.010.new
 ...

drik, דריק [>]
 32358 - 166.030.new
 32358 - 166.030 *
 49242 - 166.030.new
 49242 - 166.030 *
 49242 - 166.030.new
 ...

drikes, דריקעס [>]
 48272 - 002.060 *
 48272 - 002.070.new
 48272 - 002.070.new2
 48272 - 002.070.new2

drikl, דריקל [>]
 48272 - 177.010.new2
 48272 - 177.010.new3
 48272 - 177.010.new3

drikli, דריקלי [>]
 54301 - 093.040 *

drikn, דריקן [>]
 50306 - 031.071 *
 50334 - 099.040 *
 51233 - 218.060.new2
 53278 - 032.020 *

drikst, דריקסט [>]
 49224 - 014.060 *

drikt, דריקט [>]
 48277 - 009.022 *
 48284 - 063.062 *
 48292 - 156.131.new
 48292 - 156.131.new2
 48354 - 143.030.newo
 ...

dril, דריל [>]
 56293 - 203.010 *

driler, דרילער [>]
 49245 - 203.010 *

driletse, דרילעצע [>]
 51225 - 220.120.new

drileven, דרילעווען [>]
 48292 - 203.010.2 *
 48292 - 203.011 *
 55258 - 203.010 *

drilevet, דרילעוועט [>]
 54301 - 203.010 *

drilitse, דריליצע [>]
 51225 - 220.120.new

drill, drill [>]
 44264 - 203.010 *
 48248 - 203.010 *
 50273 - 203.010.new
 53228 - 203.010.new

drillevet, דריללעוועט [>]
 48281 - 203.010 *

driln, דרילן [>]
 54301 - 203.010 *

drilt, דרילט [>]
 47267 - 203.010 *
 48283 - 203.010 *
 48286 - 203.010.2 *
 50273 - 203.010.2 *

drim, דרים [>]
 46327 - 049.050 *
 47267 - 130.110.new
 48292 - 161.060 *
 49225 - 130.110.new
 49247 - 161.060 *
 ...

drimen, דרימען [>]
 50227 - 049.050.new

drimgarn, דרימגאַרן [>]
 53228 - 049.050 *

driml, דרימל [>]
 32358 - 161.060 *
 46327 - 161.060 *
 46327 - 188.021.new2
 47288 - 161.060 *
 47295 - 188.021.new2
 ...

drimlen, דרימלען [>]
 31357 - 161.060 *
 32358 - 161.060 *
 49245 - 161.061 *
 52245 - 000.000.new8

drimlt, דרימלט [>]
 45284 - 022.030 *
 52213 - 015.070 *

drimplt, דרימפּלט [>]
 52236 - 178.090 *

drin, דרין [>]
 48283 - 111.021 *
 49065 - 226.226012 *
 49065 - 231.187112 *
 49065 - 232.177082.new
 49096 - 224.224001.new8
 ...

drindrut, דרינדרוּט [>]
 50196 - 167.060.new3
 50196 - 167.060.new3

drine, דרינע [>]
 48272 - 098.020 *
 52181 - 009.010 *
 52181 - 009.011 *

drinen, דרינען [>]
 44264 - 062.030 *
 45284 - 062.030 *
 48259 - 069.140 *
 48276 - 022.010.2 *
 48276 - 024.070.new2
 ...

drinet, דרינעט [>]
 53261 - 073.010 *

dringen, דרינגען [>]
 50237 - 080.012 *

dringlekh, דרינגלעך [>]
 47301 - 181.040.new3
 47301 - 181.040.new3
 48276 - 179.070 *
 48276 - 179.070.new
 48276 - 179.070.new

drink, drink [>]
 46327 - 107.090.new2
 48292 - 104.100.new
 49224 - 158.020 *
 50213 - 104.100 *

Drinks, Drinks [>]
 48263 - 199.020.new
 48263 - 199.020.2 *

drinnen, drinnen [>]
 49096 - 226.191020.new

drinzhet, דרינזשעט [>]
 48263 - 111.080.new3

dripke, דריפּקע [>]
 51314 - 160.110.2 *

dripkenen, דריפקענען [>]
 49205 - 032.020 *

dripn, דריפן [>]
 49225 - 082.071 *

drir, דריר [>]
 32358 - 199.050.new9

drird, דרירד [>]
 50273 - 007.090.new

drisik, דריִסיק [>]
 50259 - 115.060 *

drit, דריט [>]
 48248 - 058.013 *
 48284 - 058.013 *
 48354 - 058.013 *
 49224 - 058.013 *
 49225 - 058.013 *
 ...

drit(er, דריט(ער [>]
 52251 - 203.061.new4

dritalbn, דריטאַלבן [>]
 54265 - 164.082 *

drite, דריטע [>]
 31357 - 103.070.2 *
 46327 - 103.040.new
 47295 - 129.020.new6
 47295 - 136.030.new6
 48292 - 036.021.new
 ...

driter, דריטער [>]
 31357 - 117.010 *
 32358 - 117.010.new
 32358 - 141.030.new2
 45284 - 056.020.new
 45284 - 058.011.new
 ...

drithalbn, דריטהאַלבן [>]
 54226 - 117.100 *

dritl, דריטל [>]
 32358 - 138.040.newa
 55248 - 187.112 *

dritlekh, דריטלעך [>]
 48324 - 054.010.new
 48324 - 054.010.new2
 51225 - 106.060 *

dritn, דריטן [>]
 32358 - 001.040.new2
 45284 - 056.020.new2
 45284 - 056.020.new
 45284 - 056.020.new2
 46327 - 001.041.new2
 ...

drits, דריטס [>]
 50334 - 000.000.new2

Drive, Drive [>]
 48292 - 105.021.2 *

driver, driver [>]
 49224 - 203.040 *
 50296 - 154.060 *
 51323 - 152.021.new
 52249 - 153.042.2 *

drivne, דריוונע [>]
 47301 - 000.000.new9
 48281 - 216.070 *
 48286 - 216.070.2 *
 48286 - 216.070.new
 48286 - 216.070.new

drivne/dribne/drobne, דריוונע/דריבנע/דראָבנע [>]
 50257 - 216.070.new

drivner, דריוונער [>]
 48284 - 216.070 *
 48284 - 216.070.new
 48284 - 216.070.new2
 48284 - 216.070.new2

drizl, דריזל [>]
 50190 - 174.090.new3
 52236 - 216.070 *

drizlekh, דריזלעך [>]
 48265 - 220.100.newd

drizlt, דריזלט [>]
 52181 - 216.070 *

drizn, דריזן [>]
 48265 - 220.100.newd
 48265 - 220.100.newc
 50190 - 174.090.new2
 51228 - 034.030 *
 51228 - 034.030.new
 ...

driztl, דריזטל [>]
 50190 - 216.070 *

drk, דארק [>]
 53272 - 001.082 *

drkh, דרך [>]
 32358 - 193.042.new
 47267 - 163.180 *
 48243 - 001.090.new
 48243 - 074.070.new
 48292 - 091.031.new
 ...

drkh-erets, דרך-ארץ [>]
 45284 - 158.010 *
 46327 - 163.180 *
 46327 - 163.181.new4
 46327 - 163.181.new3
 49242 - 163.180 *
 ...

drkh/durkh, דרך/דורך [>]
 45284 - 005.030 *

drkhgeshipt, דארכגעשיפט [>]
 51228 - 131.010.new

drkhim, דרכים [>]
 52249 - 179.090 *

drkhn, דארכן [>]
 51228 - 057.080 *

drkhshlg, דארכשלאג [>]
 51228 - 108.082 *

drksn, דרקסן [>]
 53278 - 046.070.new2

drlng, דארלאנג [>]
 49225 - 059.070 *

drlngt, דארלאנגט [>]
 51233 - 040.080 *

drm, דראם [>]
 49256 - 177.043.new3
 49256 - 177.043.new3
 49256 - 177.043.new

drmnt, דארמאנט [>]
 51229 - 022.061 *
 53215 - 022.060 *

drnezes, דראנעזעס [>]
 48272 - 058.060.new

dro, דראָ [>]
 53272 - 123.051 *

drob, דראָב [>]
 48263 - 123.050.new2
 48263 - 123.051 *
 48277 - 123.053.new2
 48277 - 123.053.new
 48277 - 123.053.new2
 ...

drobe, דראָבע [>]
 52229 - 216.070 *
 55248 - 123.051 *

drobes, דראָבעס [>]
 48277 - 123.053.new6

drobeskes, דראָבעסקעס [>]
 51314 - 123.051.new

drobiaske, דראָביאַסקע [>]
 52236 - 123.053.new4

drobiaskes, דראָביאַסקעס [>]
 52236 - 123.050 *
 52236 - 123.053.new4

drobies, דראָביִעס [>]
 48248 - 123.050 *
 52236 - 123.053.new
 53211 - 123.050.new3

drobis, דראָביאס [>]
 52211 - 123.050 *

drobishke, דראָבישקע [>]
 53278 - 123.050.new2
 53278 - 123.050.new4
 53278 - 123.050.new4
 53278 - 123.050.new5
 53278 - 123.051.new3

drobishkes, דראָבישקעס [>]
 51323 - 123.050 *
 51323 - 123.053.new2
 53278 - 123.050.new
 53278 - 123.050.new2
 53278 - 123.050.new2
 ...

drobiskes, דראָביסקעס [>]
 48354 - 123.051.new
 52245 - 123.051.new
 52245 - 123.051 *
 53309 - 123.051.new
 53309 - 123.051.new

drobitsh, דראָביטש [>]
 49229 - 220.120.newj
 49235 - 000.000.new2
 49235 - 117.090.new5
 49235 - 000.000.new2
 49235 - 079.030 *
 ...

drobke, דראָבקע [>]
 51314 - 123.051.new

droblekh, דראָבלעך [>]
 48248 - 123.050 *

drobletshkelekh, דראָבלעטשקעלעך [>]
 50296 - 179.070 *

droblitshkes, דראָבליטשקעס [>]
 48248 - 123.051.new

drobne, דראָבנע [>]
 31357 - 216.0703 *
 45284 - 216.070.2 *
 48272 - 216.070.new
 48283 - 216.070.new
 48292 - 126.080.new2
 ...

drobne-drobne, דראָבנע-דראָבנע [>]
 49224 - 109.030.2 *

drobner, דראָבנער [>]
 50248 - 216.070 *
 51217 - 216.070 *
 51228 - 216.070 *
 52215 - 216.070 *
 52236 - 216.0703 *
 ...

drobnet, דראָבנעט [>]
 53315 - 216.070.new

drobneter, דראָבנעטער [>]
 53315 - 216.070 *

drobniskes, דראָבניסקעס [>]
 49256 - 123.051 *

drodne, דראָדנע [>]
 53228 - 008.091.new8

droen, דראָען [>]
 51217 - 218.140 *
 51225 - 058.011 *
 51228 - 218.140 *
 52181 - 218.140 *

droer, דראָער [>]
 55249 - 065.080.new
 55249 - 065.080.new4

droet, דראָעט [>]
 53309 - 167.060.new2

drof, אדראָף [>]
 47301 - 205.070 *
 49256 - 205.070 *
 50190 - 205.071.new2
 50190 - 205.071.new3
 50190 - 205.071.new3
 ...

drog, דאראָגא [>]
 53272 - 002.010.new2

droges, דראָגעס [>]
 48286 - 034.070 *

drogesh, דראָגעש [>]
 54222 - 001.090.new

drogist, דראָגיסט [>]
 55249 - 220.120.newc

drogistn, דראָגיסטן [>]
 52249 - 001.041 *

drogstor, דראָגסטאָר [>]
 50306 - 013.010 *
 55248 - 210.020 *

drohitsh, דראָהיטש [>]
 52251 - 000.000.new5
 52251 - 000.000.new6

drohitshener, דראָהיטשענער [>]
 52251 - 130.0413 *

drohitshin, דראָהיטשין [>]
 52251 - 000.000.new
 52251 - 000.000.new
 52251 - 000.000.newd
 52251 - 001.040 *
 52251 - 015.061 *
 ...

drohitshiner, דראָהיטשינער [>]
 52251 - 000.000.new3
 52251 - 000.000.new4

drohobitsh, דראָהאָביטש [>]
 49229 - 220.120.newj
 49229 - 220.120.newk
 49235 - 000.000.new
 49235 - 000.000.new2

drok, דראָק [>]
 52251 - 033.020 *
 52251 - 033.020.new

drokan, דראָקאַן [>]
 45284 - 071.080 *

drom, דראָם [>]
 55248 - 177.043 *
 55249 - 177.043 *

dromb, דראָמב [>]
 49224 - 218.140 *

dron, דראָן [>]
 49256 - 174.060.new6
 49256 - 218.140 *
 50196 - 045.020 *
 50196 - 045.020.new
 50196 - 045.020.new
 ...

drondlekh, דראָנדלעך [>]
 52192 - 088.050.new

drong, דראָנג [>]
 48284 - 033.020.new2
 48284 - 033.020.new2
 48292 - 033.020 *
 49224 - 033.020 *
 49224 - 033.020.2 *
 ...

dronges, דראָנגעס [>]
 48292 - 179.050.new2
 48292 - 179.050.new
 48292 - 179.050.new2

dronk, דראָנק [>]
 54266 - 058.060 *

dronke, דראָנקע [>]
 47295 - 195.081 *
 47295 - 195.081.new
 48283 - 195.081 *
 48283 - 195.081.new
 48283 - 195.081.new
 ...

dronske, דראָנסקע [>]
 53257 - 154.060.new
 53257 - 154.060.new2

Droosche, Droosche [>]
 49065 - 229.229021 *
 49065 - 232.177082.new
 49096 - 229.229020 *

Droosche-Geschenk, Droosche-Geschenk [>]
 49096 - 232.177080.new4

Droosdor, Droosdor [>]
 49065 - 232.177082.new

Droosdor-Geschenk, Droosdor-Geschenk [>]
 49065 - 232.177082.new

Drooste, Drooste [>]
 49065 - 232.177082.new

drop, דראָפּ [>]
 47267 - 130.040.new4
 49225 - 126.060.new
 49225 - 126.060 *
 50227 - 126.060.new
 51238 - 123.051 *
 ...

dropet, דראָפּעט [>]
 48277 - 032.030 *
 48292 - 032.031.2 *

dropke, דראָפקע [>]
 47301 - 107.070 *

Droschegeschenk, Droschegeschenk [>]
 49065 - 232.177082.new

drosh, דראָש [>]
 48272 - 077.080.new

droshe, דרשה [>]
 31357 - 177.080.new
 31357 - 188.010 *
 31357 - 195.050.new
 46327 - 188.010.new
 46327 - 175.070 *
 ...

droshe'nen, דרשה'נען [>]
 47295 - 188.010.new
 51258 - 188.010 *

droshe-geshank, דרשה-געשאַנק [>]
 31357 - 177.080 *
 32358 - 177.081 *
 46327 - 177.080 *
 47288 - 177.080 *
 48243 - 177.080 *
 ...

droshe-geshanken, דרשה-געשאַנקען [>]
 52236 - 177.051 *

droshe-geshenk, דרשה-געשענק [>]
 32358 - 177.051 *
 50246 - 177.080 *

droshe-geshnk, דרשה-געשאנק [>]
 54265 - 175.030 *

droshes, דרשות [>]
 46327 - 175.070.new
 49224 - 187.130 *
 49229 - 188.010 *
 49245 - 187.130.new2
 50197 - 187.130 *
 ...

droshke, דראָשקע [>]
 48243 - 154.072.new4
 51228 - 154.070 *
 51314 - 160.110.new
 52192 - 154.070 *
 52192 - 154.070.new
 ...

droshkes, דראָשקעס [>]
 48243 - 154.072.new4
 50237 - 154.070 *
 51229 - 002.010 *
 51229 - 002.010 *

drot, דראָט [>]
 32358 - 074.042.new
 45284 - 083.120.new4
 45284 - 150.040.new3
 47267 - 074.042 *
 47301 - 002.060.new2
 ...

drotene, דראָטענע [>]
 48284 - 054.020 *
 49225 - 108.083 *
 51233 - 077.050 *

drotin, דראָטאין [>]
 53212 - 197.090.new

drotl, דראָטל [>]
 51238 - 121.090.new

drotlekh, דראָטלעך [>]
 51229 - 107.010 *

drotn, דראָטן [>]
 32358 - 205.051 *
 32358 - 205.051.new
 48284 - 002.060.2 *
 48324 - 002.060.new
 49229 - 146.030 *
 ...

drotshenes, דראָטשענעס [>]
 53212 - 202.080.new

drousn, דראָוּסן [>]
 49256 - 215.011 *
 50248 - 062.080.new
 51229 - 062.010 *

drova, דראָוואַ [>]
 54226 - 163.251 *

drovobitsh, דראָוואָביטש [>]
 49235 - 000.000.new

drowers, drowers [>]
 48276 - 065.080 *

droyb, דרויב [>]
 32358 - 123.050 *
 46327 - 123.051 *
 46327 - 123.051.2 *
 46327 - 123.051.2 *
 46327 - 123.051.new2
 ...

droybe, דרויבע [>]
 50197 - 123.050 *
 50202 - 123.050 *
 50237 - 123.050 *
 50275 - 123.051 *
 50312 - 123.050 *
 ...

droybekhts, דרויבעכץ [>]
 46327 - 123.051.2 *
 46327 - 123.051.new
 46327 - 123.051.new2
 46327 - 123.051.new
 46327 - 123.051.new2
 ...

droybele, דרויבעלע [>]
 48286 - 123.051.2 *
 50190 - 120.070.new2
 50196 - 123.051 *

droybelekh, דרויבעלעך [>]
 48292 - 123.051 *

droybes, דרויבעס [>]
 47288 - 123.050 *
 48283 - 123.051 *
 49224 - 123.0503 *
 49224 - 123.050.new
 49225 - 123.050 *
 ...

droybeskes, דרויבעסקעס [>]
 52236 - 123.050 *

droybetshkes, דרויבעטשקעס [>]
 49245 - 123.050 *
 49245 - 123.050 *

droybieskes, דרויביעסקעס [>]
 49245 - 123.051 *
 49245 - 123.051.new

droybinkes, דרויבינקעס [>]
 48272 - 123.050 *

droybiske, דרויביסקע [>]
 52236 - 123.053.new3
 52236 - 123.053.new4

droybke, דרויבקע [>]
 54226 - 123.050 *
 54226 - 123.051 *

droybkes, דרויבקעס [>]
 51314 - 123.051.new2

droyblakh, דרויבלאַך [>]
 47295 - 123.050 *

droyblekh, דרויבלעך [>]
 50248 - 123.050 *
 50275 - 123.051 *
 50275 - 123.051 *
 51225 - 123.051 *
 51314 - 123.051.new2

droybn, דרויבן [>]
 48248 - 123.050 *
 49235 - 123.050.new
 49235 - 123.050 *
 49235 - 123.050.new
 50213 - 123.050.new
 ...

droybs, דרויבס [>]
 50306 - 123.050 *

droyf, דרויף [>]
 50190 - 205.070.new2
 51229 - 205.071 *
 51233 - 205.071 *
 52211 - 205.071 *
 52215 - 205.071 *

droys, דרויס [>]
 45284 - 215.011 *
 50202 - 219.090 *
 50213 - 215.011.2 *
 51314 - 173.021 *
 52236 - 003.030 *

droysn, דרויסן [>]
 31357 - 043.010 *
 31357 - 062.010.2 *
 32358 - 000.000.newg
 32358 - 012.090.new
 32358 - 074.010 *
 ...

droysndike, דרויסנדיקע [>]
 52217 - 056.042.new64
 53309 - 095.060.new5

drozhde, דראָזשדע [>]
 45284 - 131.060 *

drozhine, דראָזשינע [>]
 44264 - 131.060 *
 44264 - 131.061.new

drozhke, דראָזשקע [>]
 45284 - 154.070 *
 50296 - 037.060 *

drozne, דראָזנע [>]
 51283 - 159.190 *

drper, דארפער [>]
 52211 - 007.021 *
 52211 - 007.021 *

drpin, דארפין [>]
 52215 - 034.020 *

drpn, דארפן [>]
 48272 - 182.031.new
 48283 - 057.010 *
 49225 - 057.010 *
 49256 - 177.020.new2
 51217 - 082.041.new2
 ...

drpregt, דארפרעגט [>]
 53309 - 083.081.new2

drpst, דארפסט [>]
 48272 - 177.072.new
 51237 - 018.030 *
 51258 - 173.070 *
 53272 - 043.020.new

drpstu, דארפסטו [>]
 52184 - 044.020 *

drpt, דארפט [>]
 47301 - 106.051 *
 47301 - 000.000.new78
 48272 - 065.070 *
 48272 - 131.030.new2
 48283 - 197.110.new
 ...

drri, דררי [>]
 52217 - 174.020 *

drshen, דרשען [>]
 48243 - 188.010 *
 48265 - 188.010 *
 49247 - 188.010.new3
 49256 - 188.010.new2

drshenen, דרשענען [>]
 31357 - 188.010 *
 32358 - 188.010.2 *
 45284 - 188.010 *
 46327 - 188.010.new
 46327 - 188.010.new2
 ...

drshent, דרשענט [>]
 48259 - 188.010 *
 50237 - 188.010 *
 50246 - 188.010 *

drsher, דרשער [>]
 46327 - 177.070.new
 48283 - 188.010 *
 48283 - 188.010.new
 49256 - 188.010.new
 49256 - 188.010 *
 ...

drshet, דרשעט [>]
 45284 - 187.131.new2
 48248 - 188.010 *
 48283 - 188.010 *
 48286 - 188.010.new
 49256 - 188.010.new

drshhnen, דרשהנען [>]
 52217 - 188.010 *

drshn't, דרשנ'ט [>]
 52184 - 188.010 *

drshnen, דרשנען [>]
 47301 - 188.010 *
 49225 - 188.010 *
 50190 - 188.010.new2
 50197 - 188.010 *
 50227 - 187.131.new3
 ...

drshnim, דרשנים [>]
 32358 - 187.130 *

drshnn, דרשנן [>]
 51228 - 188.010 *

drshnt, דרשנט [>]
 46327 - 187.131.new
 48263 - 188.010 *
 49242 - 188.010.2 *
 49245 - 188.010.new
 49293 - 188.010.2 *
 ...

drshr, דרשר [>]
 47301 - 187.130 *
 51217 - 187.130 *

drsht, דארשט [>]
 49225 - 103.024 *
 51225 - 103.024 *
 51229 - 103.024 *
 51233 - 103.024 *
 51237 - 103.024 *
 ...

drshtik, דארשטיק [>]
 48272 - 103.020 *
 48272 - 103.023 *
 48283 - 103.020 *
 48283 - 103.024 *
 49225 - 103.020 *
 ...

drt, דארט [>]
 47301 - 188.070 *
 47301 - 048.040.new
 47301 - 055.021.new
 47301 - 083.120.new
 47301 - 084.050 *
 ...

drtmit, דארטמיט [>]
 52184 - 103.072 *

drtn, דארטן [>]
 47301 - 215.040 *
 47301 - 107.030.new
 47301 - 112.010.new
 47301 - 112.010.new
 47301 - 076.011 *
 ...

drtsenter, דראצענטער [>]
 52184 - 117.040.new

drtseter, דראצעטער [>]
 47301 - 116.010 *
 48283 - 116.010 *
 49256 - 115.100.new4

drtseylt, דרציילט [>]
 48243 - 058.011 *
 50190 - 157.070 *

drtsn, דראצן [>]
 49256 - 001.010.new

drtsnter, דראצנטער [>]
 47301 - 116.010 *
 52211 - 116.010 *

drub, דרוב [>]
 51229 - 123.050 *

drubes, דרובעס [>]
 51217 - 220.120.new37

drubienen, דרוּביענען [>]
 52181 - 017.050 *

drubitsh, דרוביטש [>]
 49235 - 004.040.new5

drubne, דרובנע [>]
 48283 - 216.070.new

Druckerei, Druckerei [>]
 49096 - 000.000.new7

drud, דרוּד [>]
 50197 - 167.060 *

drudn, דרודן [>]
 48284 - 002.060.2 *

druen, דרוּען [>]
 50199 - 205.071 *
 50202 - 205.071 *
 50202 - 205.071.new
 50202 - 205.071.new
 50202 - 167.060.new

druet, דרועט [>]
 49242 - 002.060.new
 50196 - 197.090.new
 50227 - 167.060.new2
 51217 - 167.060 *
 53212 - 220.120.newb
 ...

druf, דרוּף [>]
 50196 - 205.070 *
 52245 - 205.071 *
 52245 - 205.071.new
 52245 - 205.071.new

drugarn, דרוגאַרן [>]
 48243 - 155.030.new2
 48243 - 155.030.new3

druge, דרוגע [>]
 49247 - 103.040 *

druggist, druggist [>]
 49224 - 210.020.new
 49224 - 210.020.new
 49224 - 210.020 *

drugstore, drugstore [>]
 47288 - 210.020.new2
 48265 - 047.041.new

druk, דרוק [>]
 32358 - 000.000.newz
 48354 - 098.039.new
 52251 - 033.020.new
 52251 - 033.030.new

druker, דרוקער [>]
 32358 - 000.000.new
 50212 - 065.020 *

drukhgeyn, דרוכגיין [>]
 49224 - 000.000.new5

drukknop, דרוּקקנאָפּ [>]
 50190 - 047.060.new
 54226 - 047.060 *

drukn, דרוקן [>]
 32358 - 138.161.new4
 32358 - 000.000.new
 48277 - 189.020.2 *

druknop, דרוקנאָפּ [>]
 49205 - 047.060 *
 49205 - 047.070 *
 50190 - 047.060 *

drukt, דרוקט [>]
 48324 - 068.030 *
 50190 - 047.060.new
 50237 - 047.070 *
 50275 - 081.030.new

drum, drum [>]
 49224 - 177.043.new
 49224 - 177.043 *
 49256 - 177.041 *
 50212 - 049.050.new
 52184 - 007.083 *
 ...

drumdiker, דרומדיקער [>]
 47301 - 007.050.new3

drume, דרומע [>]
 48292 - 001.090.new6

druml, דרומל [>]
 54249 - 112.042 *
 55248 - 112.041 *
 55248 - 112.041 *
 55248 - 112.043 *
 55258 - 112.040 *

drumstick, drumstick [>]
 48263 - 123.040.new2
 48263 - 123.040.new

drunges, דרונגעס [>]
 48292 - 179.050.new

drunie, דרוניע [>]
 49247 - 159.180.new

drupke, דרוּפקע [>]
 47301 - 107.070 *

drups, drups [>]
 48284 - 029.050 *

drushe, דרושע [>]
 48292 - 188.010 *
 50196 - 177.080 *

drushh, דרוּשה [>]
 49225 - 177.080 *
 51228 - 177.051 *
 52213 - 177.082 *

drushh-deshank, דרושה-דעשאַנק [>]
 50296 - 177.081.new

drushh-geshank, דרושה-געשאַנק [>]
 32358 - 188.060.new2
 45284 - 175.050 *
 45284 - 177.081 *
 48248 - 109.060 *
 48248 - 177.051 *
 ...

drushh-shank, דרושה-שאַנק [>]
 49245 - 175.030.new
 49245 - 175.030 *

drushke, דרושקע [>]
 50246 - 001.010.new2

drushnits, דרושניץ [>]
 52217 - 007.050 *

drusin, דרוסין [>]
 54265 - 220.120.new82

drusk, דרוּסק [>]
 55277 - 007.050 *
 55277 - 007.050.new2

drusker, דרוּסקער [>]
 55277 - 007.050.new2

drusn, דרוסן [>]
 48276 - 062.010 *
 48277 - 062.010 *
 48286 - 062.010.new
 48286 - 062.010.new
 48292 - 215.011.new

drut, דרוט [>]
 48292 - 002.060.2 *
 49242 - 002.060.new
 49247 - 167.060.new2
 50190 - 167.060 *
 50190 - 191.024.new7
 ...

drutn, דרוּטן [>]
 49256 - 002.070 *
 50199 - 054.020 *
 50199 - 054.020.new
 50202 - 054.020 *
 53212 - 220.120.newb

druzn, דרוזן [>]
 52245 - 000.000.new8

dru{0308}ber, drüber [>]
 49065 - 227